embarque 1 model rozkładu mat.

Transkrypt

embarque 1 model rozkładu mat.
MODEL ROZKŁADU MATERIAŁU DLA PODRĘCZNIKA EMBARQUE 1
Podręczniki: Embarque1 (przewodnik metodyczny dla nauczyciela), zeszyt
multimedialny Embarque 1, zeszyt ćwiczeń.
Inne polecane podręczniki: Gramática comunicativa, edelsa, Conjugar es fácil, uso de la
gramática española junior y gramática de bolsillo.
ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
Przedmiot: Język hiszpański
POZIOM: A1
3 godziny tygodniowo, w sumie 90 godzin rocznie
Podręcznik: Embarque 1
Przedstawiony rozkład materiału dotyczy kursu dla grup, które tygodniowo mają 3 godziny
lekcyjne, każda godzina lekcyjna trwa 45 minut, w sumie 90 godzin lekcyjnych rocznie.
Nauczyciele, którzy uczą grupy mające 2 godziny tygodniowo, mogą samodzielnie
dostosować rozkład do własnych potrzeb.
Liczbę godzin, jakie nauczyciel poświęci każdemu tematowi, oraz kolejność przerabiania
poszczególnych tematów i dobór materiałów dodatkowych mogą zostać rozszerzone i
zmodyfikowane w zależności od potrzeb uczniów.
Tematy zawarte w przedstawionym podręczniku obejmują słownictwo i materiał gramatyczny
wymagane na egzaminach maturalnych przygotowywanych przez CKE. Dodatkowo kładą
nacisk na ortografię i wymowę.
Jest wskazane, aby uczniowie zaopatrzyli się w gramatykę i słownik hiszpański. Powyżej
polecamy niektóre publikacje tego samego wydawnictwa, ale zachęcamy do odwiedzenia
naszej strony www.edelsa.com gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji .

Podobne dokumenty