Morświn w komórce.

Transkrypt

Morświn w komórce.
archiwum.hel.sam3.pl
Data: 2017-03-01
Morświn w komórce.
Ostatnio coraz więcej osób interesuje się zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt - ich biologią,
problemami i sposobami ochrony. Także artyści starają się poprzez sztukę, innym niż naukowy
językiem opisać trudne problemy ekologiczne. Stacja Morska w Helu brała już udział w kilku
tego typu akcjach, były to między innymi: wystawa w Bonn, płyta Bałtyckie Szepty, "Project C"
czy pomnik morświna w Gdyni.
Poniżej prezentujemy kolejny przykład takiego działania - projekt p. Krzysztofa Topolskiego
dotyczący bałtyckich morświnów.
Plakat wydarzenia UWAGA ! MORŚWIN | ARSZYN AMPLIFICADOR 5 Amplificador w języku
portugalskim znaczy wzmacniacz. Projekt Amplificador 5 poświęcony był bałtyckim morświnom.
Podczas pracy nad projektami z tego cyklu zazwyczaj "wzmacniam" i przedstawiam
odnalezione, wybrane fenomeny i zjawiska akustyczne, niecodzienne terytoria akustyczne,
staram się zwrócić swoją i innych uwagę na dźwiękową sferą naszej rzeczywistości. Projekty z
cyklu Amplificador dotyczyły bardzo różnych sfer życia, ale łączy je zawsze perspektywa
akustyczna, dźwiękowe postrzeganie otaczającego świata. Nagrywałem emigrantów i ich
akustyczne otoczenie w Londynie, tworzyłem wyimaginowany soundscape przeszłości i
przyszłości wybranego miejsca w Gdańsku. Tym razem zainteresował mnie pewien konkretny
fenomen związany z morświnem - ssakiem żyjącym w Bałtyku.
Projekt Amplificador 5 narodził się podczas warsztatów dla artystów, jakie w roku 2008 Stacja
Morska w Helu zorganizowała wraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Wtedy właśnie
dowiedziałem się o projekcie "Czynnej ochrony morświnów przed przyłowem". Miałem też
okazję od kuchni poznać niesamowite miejsce, jakim jest sama stacja oraz niecodzienne
akustyczne metody pracy stosowane podczas realizacji tego arcyważnego, z punktu widzenia
ochrony ginącego morświna, projektu.
Projekt dźwiękowy Amplificador 5, który realizowałem we współpracy ze Stacją Morską oraz
Nadbałtyckim Centrum Kultury, dotyczył właśnie bardzo ważnej w życiu tego ssaka akustycznej
sfery bytowania, jaką jest echolokacja. UWAGA ! MORŚWIN Zainstalowany w budynku Ratusza
Staromiejskiego w Gdańsku nadajnik komunikacji bezprzewodowej bluetooth umożliwiał
osobom znajdującym się w jego zasięgu łączenie się z nim za pomocą telefonu komórkowego.
Po aktywowaniu w telefonie protokołu bluetooth nadajnik wysyłał do każdego odnalezionego
aparatu wiadomość zapraszającą do pobierania plików dźwiękowych. Krótkie formy akustyczne,
czyli nagrania syntetycznej reprezentacji dźwięków wydawanych przez morświny, przerodziły
się podczas realizacji projektu Amplificador 5 w dzwonki do telefonów komórkowych. Były one
rozpowszechniane w formacie mp3. Krótkie dynamicznie zmienne zdarzenia dźwiękowe jakimi
są tzw. "click-trains" generowane podczas echolokacji przez morświny doskonale spełniają
funkcję wypełniających ostatnimi czasy obficie audiosferę sygnałów telefonów komórkowych.
Aby pozostać w zgodzie z prawdą biologiczną, należy jednak pamiętać, że nie są to prawdziwe
dźwięki morświnów, ale ich syntetyczna reprezentacja, pewien akustyczny fantom, odpowiednik
rzeczywistości, której nie można usłyszeć. Podczas echolokacji morświny operują
częstotliwościami spoza zakresu słyszalności ludzkiego ucha.
Oprogramowanie służące do odczytu i analizy danych akustycznych gromadzonych przez
naukowców posiada pewną uboczną funkcję. Chodzi o syntezator dźwięku, który na podstawie
danych tworzy syntetyczne zdarzenia dźwiękowe, symulując w sposób słyszalny dla ucha
ludzkiego dźwięki wydawane przez morświny. Z punktu widzenia projektu badawczego jest to
funkcja poboczna i często zupełnie nieużywana, z punktu widzenia artysty zajmującego się
dźwiękiem ciekawa czy wręcz kluczowa. Dzięki uprzejmości Stacji Morskiej w Helu zaistniała
możliwość wykorzystania tych syntetycznych nagrań na polu działań artystycznych. Stacja
Morska udostępniła nagrania zsyntetyzowanych "click-trains" z różnych okresów pracy
Strona 1 z 2
archiwum.hel.sam3.pl
Data: 2017-03-01
Morświn w komórce.
wykrywaczy morświnów. Zaznaczyć należy, że rejestracja pojawienia się morświna to sytuacja
niezmiernie rzadka. Wiele osób zajmujących się tymi ssakami profesjonalnie nigdy nie widziało
żywego morświna. Morświn to zwierzę bardzo wrażliwe i płochliwe, unikające kontaktów z
człowiekiem.
Najważniejszym wydarzeniem w ramach projektu Amplificador 5 były warsztaty i performance
zrealizowany tylko przy pomocy telefonów komórkowych, zaopatrzonych w wyżej opisane
dźwięki. Zaproszona do prac przygotowawczych i warsztatowych grupa wykonawców
wyposażyła swoje telefony w przygotowany specjalnie zestaw dzwonków telefonicznych. Rolą
wykonawców było odpowiednie wyeksponowanie telefonów tak, aby dźwięki dobiegające z nich
były dobrze słyszalne. Wykonawcy używając kreatywnie swojego telefonu, stworzyli rodzaj
improwizowanej kompozycji w przestrzeni publicznej miasta. Powstała ingerująca w atmosferę
miejską, dynamiczna struktura elektroakustyczna. Syntetyczne dźwięki generowane na
podstawie cyfrowych danych, zarejestrowanych w toni Bałtyku, płynące z telefonów
komórkowych, stały się metaforą istnienia innego, fascynującego, lecz obcego świata zwierząt.
W tym przypadku świata, w którym głównym medium jest precyzyjnie wykorzystywany dźwięk.
Mam również nadzieję, że dźwięki te, pozostając w telefonach, używane będą na co dzień jako
niezwykłe dzwonki telefoniczne.
Aby cała sytuacja warsztatowa została należycie odebrana przez publiczność i uczestników,
ważnym elementem całego wydarzenia był wykład i prezentacja na temat morświnów oraz
metod ich ochrony, przeprowadzona przez prof. Krzysztofa Skórę ze Stacji Morskiej w Helu.
Krzysztof Topolski aka Arszyn Program projektu Amplificador 5 wyglądał następująco:
INSTALACJA BLUETOOTH, Ratusz Staromiejski w Gdańsku
18.06 - 30.06.2010
Przyjdź i włącz bluetooth w swoim telefonie !
18.06.2010 Ratusz Staromiejski w Gdańsku
URUCHOMIENIE INSTALACJI BLUETOOTH, godz. 12.00
WARSZTATY, godz. 14.00
WYKŁAD: MAŁY WALEŃ - DUŻY PROBLEM, godz. 15.30, prof. Krzysztof Skóra, Stacja Morska
IO UG. Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
KONCERT / PERFORMANCE NA TELEFONY KOMÓRKOWE, godz. 17.00, Skwer Heweliusza
Projekt przedstawiono w ramach organizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury 6.
Festiwalu Kultur Świata "Okno na Świat"
Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obejrzyj galerię zdjęć:
Pobierz dzwonki do telefonu komórkowego:
Pobierz film z przeprowadzonej akcji:
Źródło:http://hel.hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/morswin_w_komorce.htm
05 - 09 - 2010
Marek Dykta
Urz±d Miasta Helu
redaktor
Strona 2 z 2