cennik miejski – czyli co za ile w mysłowicach

Komentarze

Transkrypt

cennik miejski – czyli co za ile w mysłowicach
CENNIK MIEJSKI – CZYLI CO ZA ILE W MYSŁOWICACH
Przygotowany przez Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej oraz Wydział Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Mysłowice.
Podane ceny stanowią przybliżony, orientacyjny punkt odniesienia dla wniosków i mogą
się różnić od cen rzeczywistych określonych na etapie weryfikacji wniosków.
Lp.
Zadanie
1. Wykonanie nawierzchni żwirowej bez podbudowy
2. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na
podsypce
3. Krawężniki betonowe
4. Obrzeża betonowe chodnikowe
5. Chodniki z kostki/płyt betonowych na podbudowie
6. Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych
7. Trawnik dywanowy na skarpie
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Cena brutto
40 zł/m2
180 zł/m2
70 zł/mb
30 zł/mb
140 zł/m2
150 zł/mb
~10 zł
bez przygotowania
podłoża
Sadzenie drzew i krzewów liściastych – bez sadzonki
sadzenie drzew - 30-65 zł
sadzenie krzewów
liściastych 20-50 zł
Sadzenie krzewów żywopłotowych – bez sadzonki
5-15 zł
Budowa schodów na skarpach nasypów z elementów
350 zł/mb
betonowych prefabrykatów, szerokość 0,6 m
Ławki bez montażu
450 zł - 1 000 szt.
Betonowy kosz na śmieci – bez montażu
300 zł/szt.
Koszt na śmieci ozdobny z ocynku
3 000/szt.
Lampa oświetleniowa wraz z oprawą i okablowaniem
6 000/szt.
Wykonanie projektu na oświetlenie uliczne
20 000 zł
Siłownia na powietrzu mała (do 4 urządzeń)
29 000 zł
Siłownia na powietrzu duża (powyżej 4 urządzeń)
80 000 zł
Plac zabaw mały (do 6 urządzeń)
180 000 zł
Plac zabaw duży (powyżej 6 urządzeń)
400 000 zł
Ścieżka zdrowia (1 urządzenie)
10 000 – 25 000 zł
Ścieżka zdrowia (cykl 10 urządzeń)
100 000 – 200 000 zł
Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu
240 zł/m2
Budowa miejsc postojowych z kostki betonowej/płyty ażurowe
220 zł/m2
Przebudowa ulicy lokalnej z asfaltobetony
270 zł/m2
Przebudowa ulicy lokalnej z kostki betonowej
265 zł/m2
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu trzywylotowym
350 000 zł
Sygnalizacja świetlna dla pojedynczego przejścia dla
120 000 zł
pieszych/przejazdu rowerowego
Sygnalizacja na skrzyżowaniu czterowylotowym
420 000 zł
Droga rowerowa z nawierzchni asfaltowej
180 000 zł
Wiata przystankowa
6 500 zł
Wiata przystankowa „ozdobna”
23 000 zł
Zakup słupa ogłoszeniowa
2 500 zł
W większości przypadków, w szacunkowym kosztorysie należy przewidzieć dodatkowo
koszty wykonania dokumentacji projektowej około 10% wartości zadania.

Podobne dokumenty