więcej

Transkrypt

więcej
Rozpoznawanie twarzy
Projekt dotyczy metod rozpoznawania twarzy. Ma on działać w następujący sposób:
Tworzona aplikacja ma sprzedzic, czy przedstawiony jej do rozpoznani obiekt jest twarzą a
jeżeli tak, czy przedstawia jedną z osób, które są n.p. upoważnione do wejścia.
Osoby takie są zdefiniowane poprzez baze twarzy znanych. Aplikacja musi dokonać
klasyfikacji – zaliczyć obiekt do rozpoznania do jednej z grup w bazie. Klasycznie odbywa się
to przez zdefiniowanie pewnego wektora cech i obliczenia odległości badanego obrazu do
wzorców.
Projekt ma na celu implementację aplikacji rozpoznającej twarze przy pomocy różnych
podejść:


z zastosowaniem tzw. Eigenfaces jako wektorów określające układ współrzędnych
będący podstawą klasyfikacji
z wykorzystaniem technik Compressed Sensing - obraz testowy jako kombinacja
liniowa obrazów treningowych (zawartych w bazie); obraz jako zbiór „grubych pieli”
obraz reprezentowany jako Randomfaces

Metody rekonstrukcji: rekonstrukcja – optymalizacja l1, podejścia zachłanne (np.

OMP).

Podobne dokumenty