Literatura 1. Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia

Transkrypt

Literatura 1. Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia
Literatura
1. Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia; wydanie drugie, Polskie
Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Warszawa 1998;
2. Siemiński M.: „Środowiskowe zagrożenia zdrowia”, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008;
3. Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Kosiorowski B.: „Fizycznochemiczne badanie wody i ścieków”, Arkady, Warszawa 1976;
4. Rudzki E., Rebandel P.: „Dwa przypadki uczulenia kontaktowego na
nikiel: częsty i bardzo rzadki, Alergia Astma Immunologia”, 2007, 12(3), str.
170, 171;
5. Kołodziejczyk J., Wojciechowska M., Bartuzi Z., Gocki J.: „Nadwrażliwość
na nikiel – narastający problem medyczny”, 7-10 października 2009r.
X Międzynarodowy Kongres PTA, str. 35;
6. Pośniak M., Sokół-Leszczyńska B., Łuczak M.: „Profilaktyka zatruć
pokarmowych
o etiologii bakteryjnej Cz. I, Bromatologia i chemia
toksykologiczna”, XXXIX, 2006, 4, str. 293, 294.
7. Wichrowska B.: „Uzdatnianie i dezynfekcja wody do picia- problemy
zdrowotne”; Informacja Instal nr 5/98; s.12-20
Wykorzystane grafiki
1. http://chomikuj.pl/beti70
2. http://krisstin.pl.tl/GALERIA-_-moje-fotki/pic-1000032.htm
3. http://www.gifmania.pl
4. http://www.woda.ovh.org/obiegwody.htm
5. http://pl.wikiepedia.org/w/index.php?title=zbiornik.goczałkowicki001

Podobne dokumenty