nakładka na materac tempur-med

Komentarze

Transkrypt

nakładka na materac tempur-med
DLACZEGO TEMPUR®
JEST INNY?
Standardowy materac szpitalny
TEMPUR-MED materac redukujący nacisk
TEMPUR-MED
NAKŁADKA NA MATERAC
(7 CM)
Materiał TEMPUR
TEMPUR jest otwartokomórkowym, wiskoelastycznym,
wrażliwym na temperaturę materiałem, który precyzyjnie
dopasowuje się do kształtów ciała.
Materiał TEMPUR jest otwartokomórkowym, wiskoelastycznym, wrażliwym
na temperaturę materiałem, posiadającym wyjątkowe właściwości redukcji
nacisku. W przeciwieństwie do zwykłych pianek poliuretanowych o nieregularnych kształtach komórek, które pod wpływem ciężaru ciała po prostu się
zapadają i odkształcają się w krótkim okresie czasu, redukujący nacisk materiał
TEMPUR jest zbudowany z miliardów wiskoelastycznych, otwartych, sferycznych komórek. Komórki te reagują na temperaturę ciała oraz wagę i następnie
zmieniają swoje ustawienie tak, aby precyzyjnie dopasować się do kształtów
ciała pacjenta. Redukujący nacisk materiał TEMPUR staje się bardziej miękki
w strefach cieplejszych natomiast pozostaje twardszy w strefach chłodniejszych,
czyli tam gdzie istnieje mniejszy kontakt materiału z ciałem.
PORÓWNANIE ROZŁOŻENIA NACISKU
Za pomocą elastycznego koca z czujnikami nacisku podłączonego do komputera,
porównaliśmy redukcją nacisku. Te dwie ilustracje pokazują, co się dzieje, gdy osoba
ważąca 90 kg kładzie się na materac TEMPUR-MED w porównaniu do tego, co dzieje
TEMPUR-MED
STANDARDOWY
MATERAC SZPITALNY
(14 CM)
się, gdy ta sama osoba kładzie się na standardowym szpitalnym materacu. Obliczenia wskazują, że materac TEMPUR-MED jest nieporównywalnie lepszy, jeżeli chodzi
o redukcję nacisku na ciało (osoba biorąca udział w badaniu leżała na plecach).
PORÓWNANIE ROZŁOŻENIA NACISKU PRZETWORZONE KOMPUTEROWO
TEMPUR posiada gęstość na poziomie 85-110 kg/m³.
Otwartokomórkowa struktura pozwala na cyrkulację
powietrza.
Jasnoniebieski oraz niebieski pokazują obszary małego nacisku. Żółty, pomarańczowy i czerwony pokazują miejsca, w których ciało jest narażone na duży,
uciążliwy nacisk.
TEMPUR-MED
MATERAC SZPITALNY
PREMIUM
(15 CM)
FAKTY NA TEMAT TEMPUR-MED
Wszystkie produkty TEMPUR-MED są pokryte wodoodporną, oddychającą powłoką. Powłoka
poliuretanowa posiada bardzo szczelne szwy zapobiegające przeciekom. Powłoka bardzo
łatwo się zdejmuje, można prać ją mechanicznie (95° C), łatwo się ją czyści, dezynfekuje oraz
sterylizuje za pomocą środków czyszczących powszechnie używanych w szpitalach.
ZALETY POWŁOKI POLIURETANOWEJ
2
Elastyczna
Trwała wysoka jakość
Łatwa do zdjęcia
Możliwość prania w 95° C
Łatwa w czyszczeniu
Paroprzepuszczalna
Zapewnia wysoki poziom
higieny
Antybakteryjna
Optymalne zmniejszenie nacisku
Trwałość
Właściwe podparcie oraz redukcja
nacisku na całej powierzchni
Wytyczne dotyczące wagi klienta:
130 kg (dostępne różne opcje)
Wysoki komfort
Dostępne we wszystkich rozmiarach
Wysoka higiena
Profil ryzyka – aż do wysokiego
Łatwe użytkowanie
Materac dostosowuje się do wszystkich pozycji łóżka
Szeroki wachlarz zastosowań
Minimalne koszty utrzymania
Zmniejszone koszty inwestycji
Ochrona oraz oszczędność potwierdzone testami, badaniami klinicznymi
oraz praktyką na całym świecie
TEMPUR-MED – przeciwdziała powstawaniu odleżyn
UREGULOWANIA PRAWNE
Wszystkie produkty TEMPUR-MED z powłoką
poliuretanową są zgodne z następującymi normami:
Dyrektywa 93/42/EWG o Wyrobach Medycznych
(klasa pierwsza wyrobów medycznych)
Brytyjskie przepisy dotyczące norm bezpieczeństwa
BS EN 597, część 1 i 2, BS6807 oraz BS 7177
3
TESTY ORAZ BADANIA
KLINICZNE TEMPUR-MED
Badania nad wpływem materacy przeciwodleżynowych
oraz zmian pozycji na częstotliwość występowania
odleżyn przeprowadzone przez Vanderwee, K. Grypdonck,
M & Defloor, Wydział Nauk Pielęgniarskich, Uniwersytet
Ghent, Belgia.
Badanie objęło 504 pacjentów przyjętych na oddziały chirurgiczne, geriatryczne oraz chorób wewnętrznych w 7 szpitalach belgijskich, w przypadku, gdy wymagali profilaktyki
przeciwodleżynowej. W celu określenia konieczności zastosowania profilaktyki zastosowano losowo dwie metody: skalę
Bradena oraz obecność nieblednącego rumienia skóry.
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup:
badanej oraz kontrolnej. Pacjenci z grupy badanej leżeli na
zmiennociśnieniowym materacu Alpha-X-Cell, Huntleigh
Healthcare UK, natomiast pacjenci z grupy kontrolnej leżeli na
materacu TEMPUR, TEMPUR-PEDIC International, Inc. USA i co
cztery godziny ich pozycja była zmieniana. Obie grupy miały takie
same protokoły.
WNIOSKI
Nie istnieje znacząca różnica w częstotliwości występowania
odleżyn (2-4 stopnia) pomiędzy grupą badaną (15,6%) a grupa
kontrolną (15,3%).
Wstępny raport ze stosowania materaca TEMPUR MED w szpitalu HealthSouth Rehablitation Hospital w Colorado Springs,
USA.
WSTĘP
W celu zmniejszenia oraz dokładniejszego budżetowania kosztów związanych z użytkowaniem zmiennociśnieniowych materacy przeciwodleżynowych przy jednoczesnych staraniach
zmierzających do ulepszania usług świadczonych dla ogółu
pacjentów, została podjęta decyzja o wymianie tradycyjnych
materacy piankowych na wszystkich łóżkach na lecznicze materace TEMPUR-MED. Wymiana miała miejsce 1 grudnia 1999 roku.
Celem niniejszego wstępnego raportu jest zapobiegnięcie przedwczesnym, głównie niepotwierdzonym opiniom dotyczącym
tego, czy wymiana materacy okazała się sukcesem, czy nie.
WNIOSKI
Podczas okresu objętego badaniem wymagany był wynajem
stelaża wspierającego materac. Personel medyczny oraz
pielęgniarski zaobserwował, że dotychczasowa, zadowalająca
niska zapadalność spadła jeszcze bardziej (3% do 0,5%).
Przewidziano, że przez cały okres użytkowania materaca
oszczędności wyniosą 60.000 £ lub 55%, nawet gdyby istniała
konieczność dalszego wynajmu stelaży.
Ze względu na krótki okres czasu, którego dotyczy niniejszy
raport, planowane korzystanie z wynajmu mogło zostać
w znacznym stopniu wypaczone przez pojedynczy wynajem.
Pacjenci oraz personel pielęgniarski generalnie zaakceptowali wymianę materacy, w szczególności zaś informowali, że
preferują nowe materace.
Randomizowane badanie kliniczne na temat stosowania
różnych odstępów czasu między zmianami pozycji, jako sposobu zapobiegania powstawania odleżyn. Tom Defloor, Mieke
Grypdonck & Jeen Haalbom, Uniwersytet w Gent, Belgia,
Uniwerystet w Utrechcie, Holandia, Szpital Uniwersytecki
w Utrechcie, Holandia.
WNIOSKI
Zmiana pozycji co cztery godziny na materacu wiskoleastycznym jest bardziej skuteczną metodą, wymagającą mniejszego
wysiłku niż tradycyjny schemat zmiany pozycji co 2-3 godziny.
Zmiana pozycji nie wpływa na zmianę stopnia odleżyn.
Wpływ materaca TEMPUR-MED na zmniejszenie bezsenności
u pacjentów z fibromyalagią (badanie eksploracyjne,
Young M.)
WNIOSKI
Średnia wskazuje na polepszenie jakości snu, liczby godzin snu
oraz zmniejszenie poziomu bólu doświadczanego w czasie
snu. Większość komentarzy uzyskanych od badanych wskazuje
na poprawę jakości życia.
Skuteczność poduszki stosowanej w wózku inwalidzkim.
Western Journal of Nursing Research, 2000, 22 (3), 335-350.
W warunkach laboratoryjnych ciśnienie międzypowierzchniowe
(między poduszką a ciałem osoby siedzącej) przy korzystaniu 29
poduszek oraz owczej skóry zostało zmierzone na 20 zdrowych
ochotnikach.
WNIOSKI
Tylko 13 poduszek osiągnęło efekt zmniejszenia nacisku.
Okazuje się, że efekt zmniejszonego ucisku różni się znaczenie między testowanymi poduszkami. Wydaje się, że żelowe
poduszki nie mają żadnej skuteczności w zmniejszaniu ciśnienia
międzypowierzchniowego. W kategorii poduszek piankowych
oraz poduszek wypełnionych powietrzem znajdują się poduszki,
które zmniejszają ciśnienie miedzypowierzchniowe o 19,1%,
a także takie, które je zwiększają o 38,8%.
Więcej informacji na temat testów i badań klinicznych znajduje
się na stronie:
www.tempurmed.com
LEPSZY PRZEPŁYW KRWI ORAZ
NATLENOWANIE
Spektroskopia laserowa pokazała, że natlenowanie hemoglobiny u pacjentów leżących
na materacach TEMPUR przez trzy godziny nie
zmieniło się. W porównaniu do innych powierzchni, TEMPUR zapewnia lepszy ilościowo
i jakościowo przepływ krwi. Podczas leżenia
na materacu TEMPUR zanotowano wzrost
przepływu krwi o 10-15%. Natlenowanie hemoglobiny wynosiło 60% w porównaniu do 40%
w przypadku leżenia na standardowym materacu.
4
Hemoglobina - natlenowanie
Hemoglobina - natlenowanie
Standardowy materac szpitalny
Materac redukujący nacisk TEPUR-MED
5
MATERAC SZPITALNY
Powłoka poliuretanowa
7 cm materiału TEMPUR
NAKŁADKA NA MATERAC
TEMPUR-MED
(7 CM)
Nakładka na materac TEMPUR-MED może być umieszczona
na każdym konwencjonalnym materacu szpitalnym.
7 cm wiskoelastycznego, wrażliwego na temperaturę
materiału TEMPUR.
Nakładka na materac TEMPUR-MED jest wyposażona w odporną na płyny, oddychającą, higieniczną powłokę.
NAKŁADKA NA MATERAC TEMPUR-MED
Nakładka na materac TEMPUR-MED może być stosowana na oddziałach,
gdzie hospitalizowani są pacjenci wymagający szczególnej uwagi. W opiece
w warunkach domowych nakładka na materac TEMPUR-MED może być
wykorzystywana w przypadku pacjentów o dużej wadze ciała, starszych lub
terminalnie chorych w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn.
Nacisk *
24
22
PUNKTY UCISKU U PACJENTA (70kg) UŁOŻONEGO
NA NAKŁADCE NA MATERAC TEMPUR-MED
20
18
16,50
16
14
Właściwości wisokelastyczne oraz termoaktywne zapewniają optymalne zmniejszanie
ucisku. Materiał TEMPUR-MED dopasowuje się do wagi i temperatury ciała pacjentów,
którzy zostali ułożeni na nakładce na materac TEMPUR-MED. Ciężar ciała jest absorbowany oraz rozłożony. Ucisk jest rozłożony na całą powierzchnię, przez co zmniejsza
się ryzyko wystąpienia odleżyn.
12
8,00
08
06
4,50
2,25
02
a
ęt
pi
cz
yk
oj
pa
tk
a
ło
ob
kl
at
ka
pi
er
si
ow
a
ow
a
00
mm
Hg
6
4,50
04
gł
Nakładka na materac TEMPUR-MED jest umieszczana na istniejącym materacu.
Wyjątkowy wiskoelastyczny materiał TEMPUR zapewnia wówczas pożądane
zmniejszenie ucisku.
10
70 kg
(in mm Hg)
*Basis Institut /TUV Product Service GmbH, Monachium, Niemcy
7
MATERAC SZPITALNY
STANDARDOWY
MATERAC TEMPUR-MED
(14 CM)
Standardowy materac TEMPUR-MED zastępuje zwykły materac.
Elastyczna, poliuretanowa powłoka jest wodoodporna i szczelna.
STANDARDOWY MATERAC TEMPUR-MED (14 CM)
Standardowy materac TEMPUR-MED (14 cm) jest produkowany w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn. Stosowanie materaca w szpitalach lub w domach
opieki przyczynia się do skutecznego zapobiegania powstawaniu odleżyn.
Powłoka poliuretanowa
4 cm materiału TEMPUR
Jakość oraz wydajność powodują, że Standardowy materac TEMPUR-MED jest
odpowiedni dla większości pacjentów.
8
10 cm wysoko sprężystej pianki
9
MATERAC SZPITALNY
Powłoka poliuretanowa
7 cm materiału TEMPUR
8 cm wysoko sprężystej pianki
MATERAC PREMIUM
TEMPUR-MED
(15 CM)
Materac PREMIUM TEMPUR-MED zastępuje zwykły materac.
Elastyczna, poliuretanowa powłoka jest wodoodporna i szczelna.
MATERAC PREMIUM TEMPUR-MED (15 CM)
W przypadku pacjentów wysokiego ryzyka, wymagających specjalnej uwagi
np. na oddziale intensywnej terapii, Materac Premium TEMPUR-MED jest
oczywistym wyborem. 7 cm warstwa materiału TEMPUR połączona z 8 cm
warstwą wysoko sprężystej pianki zapewnia optymalne zmniejszanie ucisku
oraz komfort dla pacjenta.
Nacisk *
24
22
18
16
14
12
Materac Premier TEMPUR-MED jest stosowany na oddziałach intensywnej terapii, a także na oddziałach leczących pacjentów długoterminowych, pacjentów
starszych oraz pacjentów cierpiących z powodu odleżyn.
PUNKTY UCISKU U PACJENTA (70KG) UŁOŻONEGO
MATERACU PREMIER TEMPUR-MED.
20
10
12 ,00
11,00
11,00
08
06
4,50
04
2,25
2,00
02
ie
a
ęt
Pi
dn
ic
a
k
zy
jc
bo
M
a
tk
O
pa
ow
a
Ło
70 kg
(in mm Hg)
*Basis Institut /TUV Product Service GmbH, Monachium, Niemcy
Kl
at
ka
pi
er
si
ow
Gł
mm
Hg
a
00
Właściwości wisokelastyczne oraz termoaktywne zapewniają optymalne zmniejszanie
ucisku. Materiał TEMPUR-MED dopasowuje się do wagi i temperatury wagi pacjentów,
którzy zostali ułożeni na Materacu Premier TEMPUR-MED. Ciężar ciała jest absorbowany oraz rozłożony. Ucisk jest rozłożony na całą powierzchnię w ten sposób
zmniejszając ryzyko wystąpienia odleżyn.
10
11
PODUSZKI REDUKUJĄCE
NACISK
PODUSZKA TEMPUR-MED VEIN
PODUSZKA POD SZYJĘ TEMPUR-MED ORIGINAL
PODUSZKA TRADYCYJNA TEMPUR-MED
Poduszka pod szyję TEMPUR-MED zapewnia prawidłową pozycję anatomiczną
poprzez dopasowanie się do kształtów głowy i ramion. Poduszka pod szyję TEMPURMED zapewnia maksymalne podparcie i zmniejszenie ucisku. Jest ona stosowana,
jako stabilizujące, zmniejszające ucisk podparcie głowy w celu zminimalizowania
ryzyka powstawania odleżyn z tyłu głowy oraz w rejonie ramion.
Poduszka tradycyjna TEMPUR-MED może być wykorzystywana jako zwykła poduszka pod szyję lub w celu ułożenia pacjenta w prawidłowej pozycji. Unikalny skład
poduszki powoduje, że jest ona niezmiernie elastyczna.
PODUSZKA ROZDZIELAJĄCA NOGI
TEMPUR-MED (PODWÓJNA)
PODUSZKA UNIWERSALNA TEMPURMED
Poduszka rozdzielająca nogi TEMPUR-MED (podwójna) posiada dwa zastosowania: złożona między nogami zmniejsza w ten sposób ucisk na nogi. Rozłożona
pod kostkami, zmniejsza ucisk na pięty.
Poduszka uniwersalna TEMPUR-MED jest doskonale dostosowana do osiągania właściwej pozycji.
Zapewnia rozluźnienie oraz zmniejszenie ucisku
dla szyi, klatki piersiowej, ramion, kolan oraz stóp.
Rozmiar: 27 x 20 x 20 cm
Rozmiar: 50 x 20 x 10 cm
Rozmiar: 35 x 20 x 10 cm
Rozmiar: 40 x 16 x 8 cm
Rozmiar: 40 x 15 x 6 cm
PODUSZKA DO WÓZKA INWALIDZKIEGO
PODUSZKA DO WÓZKA INWALIDZKIEGO
Standardowe rozmiary:
40 x 40 x 5 cm
43 x 43 x 5 cm
45 x 40 x 5 cm
Standardowe rozmiary:
40 x 40 x 7,5 cm
43 x 43 x 7,5 cm
45 x 40 x 7,5 cm
PODUSZKA DO WÓZKA INWALIDZKIEGO
ZAOKRĄGLONA
Poduszka TEMPUR-MED VEIN ma na celu polepszenie
krążenia oraz zmniejszenie ucisku na pięty. Może ona
poprawiać krążenie krwi i jest przeznaczona specjalnie dla osób ze słabym krążeniem. Poduszka VEIN jest
szczególnie odpowiednia dla zmniejszenia ucisku
na pięty. Poduszka jest dostępna zarówno z powłoką
welurową jak i nieprzemakalną.
Rozmiar: 75 x 50 x 10/0 cm
Rozmiar: 74 x 50 cm
Rozmiar: 50 x 31 x 10/7 cm
PODUSZKI DO WÓZKÓW INWALIDZKICH
Poduszka do wózka inwalidzkiego TEMPUR-MED
pomaga w zapewnieniu 24-godzinnej ochrony
w obszarach ucisku poprzez zapewnienie maksymalnego wsparcia oraz stabilności pacjentom
znajdującym się poza łóżkiem. Poduszka posiada
elastyczną, paroprzepuszczalną powłokę, która
zmniejsza tarcie.
ZWYKŁA PIANKA
TEMPUR
Jasnoniebieski oraz niebieski pokazują obszary małego
ucisku. Żółty, pomarańczowy i czerwony pokazują miejsca,
w których ciało jest narażone na duży, uciążliwy ucisk.
STANDARDOWA PODUSZKA PODUSZKA DO WÓZKA
DO WÓZKA
INWALIDZKIEGO
INWALIDZKIEGO
TEMPUR-MED
12
Standardowe rozmiary:
40 x 40 x 9/5 cm
43 x 43 x 9/5 cm
45 x 40 x 9/5 cm
13
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
TEMPUR-MED?
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
O TEMPUR-MED
SKUTECZNA OCHRONA ORAZ OSZCZĘDNOŚĆ
W JAKI SPOSÓB NALEŻY CZYSCIĆ POWŁOKĘ POLIURETANOWĄ?
LEPSZA OCHRONA TO OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
Produkty TEMPUR-MED są wyposażone w odporną na ciecze, paroprzepuszczalną, higieniczną powłokę. Powłoka
może być prana mechanicznie (95° C) lub czyszczona standardowymi szpitalnymi środkami dezynfekującymi.
Materace TEMPUR-MED zapewniają rozwiązanie polegające na przeciwdziałaniu
powstawaniu odleżyn, a ich trwałość oznacza, że będą wymagały rzadszej
wymiany niż standardowe materace szpitalne.
CZY POWŁOKI POLIURETANOWE TEMPUR-MED PRZEPUSZCZAJĄ CIECZE I BAKTERIE?
Powłoki poliuretanowe przepuszczają parę oraz powietrze, ale nie przepuszczają cieczy i bakterii.
ODWRACANIE MATERACY NIE JEST KONIECZNE
Materace TEMPUR nie wymagają odwracania. Zmniejsza to zakres możliwości
wystąpienia urazu podczas użytkowania materaca w porównaniu z materacem
konwencjonalnym, który wymaga odwracania, aby uniknąć zapadnięcia.
CZY Z PUNKTU WIDZENIA HIGIENY PRODUKTY TEMPUR SĄ BEZPIECZNE?
Szwy powłok są całkowicie uszczelnione tak, aby zapobiec przedostaniu się cieczy do materaca. Aby ułatwić
ściąganie powłoki, jest ona wyposażona w całkowicie zakryty zamek.
KORZYŚCI Z ZAPOBIEGANIA
Właściwości materaca TEMPUR-MED zapobiegające powstawaniu
odleżyn zmniejszają konieczność wynajmowania drogich systemów
zmiennociśnieniowych. Materace mogą być stosowane u wszystkich grup
pacjentów, zarówno tych obciążonych wysokim jak i niskim ryzkiem, ponieważ
zapewniają one wsparcie dla całego ciała, redukując w ten sposób ryzyko
wystąpienia odleżyn.
CZY PRODUKTY TEMPUR SĄ ODPOWIEDNIE DLA ZAPOBIEGANIA ORAZ LECZENIA ODLEŻYN?
Kilka badań dowodzi, że produkty TEMPUR są odpowiednie dla tych celów. Więcej informacji znajduje się na stronie
www.tempurmed.com.
JAKIE WYMAGANIA PRAWNE SPEŁNIAJĄ PRODUKTY TEMPUR-MED?
Produkty TEMPUR-MED są produktami klasy pierwszej wyrobów medycznych, oznaczonymi znakiem CE,
spełniającymi wszystkie wymogi przedstawione w Dyrektywie 93/42/EWG. Dodatkowo produkty TEMPUR-MED
z powłoką poliuretanową są zgodne z następującymi przepisami: brytyjskie przepisy dotyczące norm
bezpieczeństwa: BS EN 597, część 1 i 2, BS6807 oraz BS 7177.
GWARANCJA
Wszystkie produkty TEMPUR-MED posiadają następującą gwarancję:
3 lata na poduszki
3 lata na powłoki poliuretanowe
ILE RAZY MOŻNA PRAĆ POWŁOKĘ?
Gwarancja nie obejmuje także zniszczenia
materiału TEMPUR-MED, spowodowanego
przeciekiem powłoki starszej niż 3 lata lub uszkodzonej.
14
* Pro rata
0-3 lata:
CZY MATERIAŁ TEMPUR MOŻE BYĆ PRANY?
Materiał TEMPUR nie może być prany. Aby zapewnić, że w materiale nie dochodzi do rozwoju bakterii i grzybów,
zastosowano specjalny środek zapobiegający rozwojowi mikroorganizmów.
6 lat pro-rata na materace*
Gwarancja obejmuje wady fizyczne lub zmiany powodujące widoczne,
trwałe deformacje (więcej niż 2 cm) w materiale TEMPUR. Gwarancja nie
obejmuje normalnych zmian w twardości lub właściwości, które nie mają
wpływu na właściwości produktu zmniejszające ucisk. Gwarancja jest
ważna tylko wtedy, gdy produkt TEMPUR jest stosowany oraz użytkowany
zgodnie z niniejszymi wskazówkami.
Powłoka poliuretanowa może być prana aż do 50 razy zanim będzie musiała zostać wymieniona.
pełna gwarancja
3-4 lata:
gwarancja jest zmniejszona o 10%
4-5 lat:
gwarancja jest zmniejszona o 30%
5-6 lat:
gwarancja jest zmniejszona o 60%
Powyżej 6 lat: brak gwarancji
www.tempurmed.com
15
C O S M O G R A P H I C
01/2005 / COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL INC.
TEMPUR W SKRÓCIE
TEMPUR-Pedic International, Inc. jest międzynarodową firmą
specjalizującą się w opracowywaniu, produkcji oraz sprzedaży
produktów wytworzonych z unikalnego materiału TEMPUR. TEMPUR
jest nowoczesnym, wiskoelastycznym materiałem oryginalnie opracowanym przez NASA dla amerykańskiego programu kosmicznego
w latach 70. XX wieku. TEMPUR uzyskał prawa do produkcji tego materiału
pod koniec lat 80. XX wieku, a na początku lat 90. nasi inżynierowie
produkcji pomyślnie opracowali proces wytwarzania wysokiej jakości
materiału TEMPUR. Umożliwiło to wprowadzenie technologii NASA
do prywatnych domów oraz do sektora służby zdrowia na całym świecie.
Produkty TEMPUR dla sektora służby
pod międzynarodową nazwą TEMPUR-MED.
zdrowia
występują
160720
Produkty TEMPUR-MED są produktami
klasy pierwszej wyrobów medycznych,
oznaczonymi znakiem CE, spełniającymi
wszystkie wymogi przedstawione
w Dyrektywie 93/42/EWG.

Podobne dokumenty