Maciej Lew-Mirski Członek Zarządu

Transkrypt

Maciej Lew-Mirski Członek Zarządu
MACIEJ LEW-MIRSKI – CZŁONEK ZARZĄDU
POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A.
Maciej Lew-Mirski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Adwokat, współtwórca Służby Kontrwywiadu Wojskowego, były
pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarii Prezydenta RP, były
członek Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Wieloletni
współpracownik znanych kancelarii adwokackich, doradca posłów wchodzących
w skład sejmowych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji do Spraw Służb
Specjalnych. Doradca Ministra Obrony Narodowej i Szefa Służby Kontrwywiadu
Wojskowego.
Od blisko 9 lat związany z polskim sektorem obronnym. W trakcie służby
w SKW brał udział w negocjacjach dotyczących umieszczenia w Polsce elementów
tzw. „tarczy antyrakietowej”, ponadto wykonywał czynności związane z ochroną
produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym
oraz opiniował umowy dotyczące zakupu sprzętu wojskowego. Jako członek Komisji
Weryfikacyjnej WSI badał m.in. zaangażowanie wojskowych służb specjalnych na
polskim i międzynarodowym rynku handlu bronią.
Partner Zarządzający w firmie konsultingowej świadczącej usługi z zakresu
szeroko pojętego bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych, z ramienia której
doradzał wielu dużym przedsiębiorstwom działającym zarówno na rynku polskim, jak
i międzynarodowym, m.in. z branży hutnictwa stali, lotniczej, medycznej, medialnej czy
wydobycia surowców.
Odznaczony Brązowym Medalem za zasługi dla obronności kraju przez Ministra
Obrony Narodowej.
9 grudnia 2015 r. pan Maciej Lew-Mirski został powołany przez Radę Nadzorczą
na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Jest także
Członkiem Rady Nadzorczej funduszu MS TFI oraz Rady Naukowej Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM”. Ponadto pełni funkcję
doradcy sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Podobne dokumenty