do pobrania

Transkrypt

do pobrania
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
Nazwa zadania
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU
SPIS ALFABETYCZNY WG GMIN,
NA TERENIE KTÓRYCH REALIZOWANY JEST PROJEKT
ORAZ PROJEKTY WOJEWÓDZKIE
1
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
B
2
Obszar
Beneficjent
1
Bestwina
Gmina Bestwina
2
3
4
5
6
7
8
Bestwina
Bestwina
Będzin
Będzin
Będzin
Będzin
Będzin
Gmina Bestwina
"TRI-VENT" Sp. z o.o.
Powiat Będziński
Stowarzyszenie "Bądź z nami"
Gmina Będzin
Gmina Będzin
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota"
9
Będzin
10
Będzin
Niepubliczne Poradnie Lekarskie "MEDICA"
Sp. z o.o.
Powiat Będziński
11
Będzin
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota"
12
Będzin
13
Bielsko-Biała
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej
Gmina Bielsko-Biała
14
15
16
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Gmina Bielsko-Biała
AQUA S.A.
Gmina Bielsko-Biała
17
Bielsko-Biała
Gmina Bielsko-Biała
18
Bielsko-Biała
Gmina Bielsko-Biała
19
Bielsko-Biała
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
20
Bielsko-Biała
21
Bielsko-Biała
"Przedsiębiorstwo Komunalne ""THERMA""
Sp. z o.o. w Bielsku Białej"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "STRZECHA"
22
Bielsko-Biała
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
23
Bielsko-Biała
24
Bielsko-Biała
Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ
w Bielsku - Białej
Gmina Bielsko-Biała
Nazwa zadania
Usługa odebrania, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, w tym ziemi powiązanej z odpadami,
nielegalnie zdeponowanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bestwina, oznaczonej nr 177/7
położonej w Kaniowie w rejonie ul. Rybackiej i drogi technologicznej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina
Bez przeznaczenia środków
Rewitalizacja zabytkowego parku
Mini ogród botaniczny "Partytury emocji"
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota"
usytuowanych w Będzinie przy ulicach: Bursztynowej 2, 11, 13, Grunwaldzkiej 4, Mieszka I-go 3, Kolejowej
14, 24, Rewolucjonistów 1, 1A, ul. 9 Maja 9B oraz Kniewskiego 2 wraz z demontażem i utylizacją odpadów
zawierających azbest - etap I
Termomodernizacja budynku Niepublicznej Poradni Lekarskiej MEDICA Sp. z o.o. w Będzinie ul. ZBOWID 21A
Termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku
przy ul. Węgroda 59
Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "WSPÓLNOTA"
usytuowanych w Będzinie przy ulicach: Bursztynowej 2, 11, 13, Grunwaldzkiej 4, Mieszka I-go 3, Kolejowej
14, 24, Rewolucjonistów 1, 1A , 9 Maja 9B oraz Kniewskiego 2 wraz z demontażem i utylizacją odpadów
zawierających azbest - etap I
Bez przeznaczenia środków
Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku-Białej na potrzeby IV Liceum
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Przebudowa awaryjnych odcinków sieci wodociągowej na obszarze działalności AQUA S.A.
Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń
do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014
Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku-Białej na potrzeby IV Liceum
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej.
Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2013
Termomodernizacja trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Matusiaka 11,
Matusiaka 12 oraz Kolistej 41 w Bielsku-Białej
Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2x DN 500/630 mm od punktu PSW4-2 przy ul. Partyzantów do punktu PSW-4a przy ul. Reymonta w Bielsku Białej
Termomodernizacja dwóch pawilonów handlowo-usługowych, zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy
ul. Wapienickiej 1 i Trzech Diamentów 8
Termomodernizacja trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Matusiaka11,
Matusiaka 12 oraz Kolistej 41 w Bielsku-Białej
Termomodernizacja dwóch budynków zlokalizowanych na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej przy ulicy 102 w Bielsku-Białej
Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych z ZSO im. Armii Krajowej w BielskuBiałej
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
60 766,35
D
220 120,35
29 688,00
90 270,00
1 395,84
14 300,00
89 810,00
582 813,36
U
U
D
D
D
D
P
351 242,00
P
214 903,00
P
4 230 574,00
P
63 700,36
U
210 834,00
D
13 780,00
1 773 804,00
400 000,00
D
P
P
516 500,00
P
352 100,00
P
762 817,00
P
387 981,00
P
299 377,00
P
198 360,00
U
174 731,00
U
201 682,77
U
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
25
Bielsko-Biała
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
26
Bieruń
27
28
29
30
Bieruń
Bieruń
Bieruń
Bieruń
31
32
Bieruń
Bobrowniki
Parafia Rzymskokatolicka Świętej Barbary
w Bieruniu Nowym
Gmina Bieruń
Gmina Bieruń
Gmina Bieruń
Parafia Rzymskokatolicka Świętej Barbary
w Bieruniu Nowym
Gmina Bieruń
Powiat Będziński
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bobrowniki
Bojszowy
Boronów
Brenna
Brenna
Gmina Bobrowniki
Gmina Bobrowniki
Gmina Bobrowniki
Gmina Bobrowniki
Gmina Bobrowniki
Gmina Bobrowniki
Gmina Bojszowy
Gmina Boronów
Gmina Brenna
Gmina Brenna
43
Brenna
Spółka Wodna Brenna-Chrobaczy-Centrum
44
45
Brenna
Buczkowice
46
47
48
Buczkowice
Bytom
Bytom
49
50
51
52
53
54
55
Bytom
Bytom
Bytom
Bytom
Bytom
Bytom
Bytom
56
Bytom
Gmina Brenna
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej
Pocieszenia
Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach
Gmina Bytom
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
im. L. Solskiego w Krakowie
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
Gmina Bytom
Gmina Bytom
Gmina Bytom
Gmina Bytom
Gmina Bytom
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
w Bytomiu
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole
Podstawowej Nr 32 w Bytomiu
Nazwa zadania
Termomodernizacja 40 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Morskie Oko 2,4,21
oraz Pięciu Stawów 1 w Bielsku-Białej
Instalacja fotowoltaiczna zabudowana na dachu Kościoła Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Barbary przy
ul. Kościelnej 3 w Bieruniu Nowym
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Program ograniczenia emisji na terenie Miasta Bierunia - etap V - program pilotażowy KAWKA
Program ograniczenia emisji na terenie Miasta Bierunia - etap IV
Instalacja fotowoltaiczna zabudowana na dachu Kościoła Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Barbary przy
ul. Kościelnej 3 w Bieruniu Nowym
Modernizacja termiczna KS Piast - wymiana okien i grzejników przy ul. Warszawskiej 270 w Bieruniu
Termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku
przy ul. Węgroda 59
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Siemoni
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku
Budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach wraz z siecią wodociągową
Przebudowa sieci wodociągowej na ul.1 Maja w Rogoźniku
Budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach wraz z siecią wodociągową
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Bez przeznaczenia środków
Publikacja wydawnictwa pod nazwą "Monografia przyrodnicza Góry Bucze"
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie,
Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) – Etap II – zadanie 2"
Wymiana stalowej zdegradowanej sieci wodociągowej na PE od Potoku Jastrzębiec do budynku ZBGK
w Brennej
Kanalizacja sanitarna
Termomodernizacja budynku plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia
w Rybarzowicach - etap I
Zakup samochodu gaśniczego z napędem terenowym marki Bremach T-Rex 60
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 w Bytomiu przy ul. Prokopa 3
Modernizacja źródła ciepła w budynku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu ul. Piłsudskiego 24a
Termomodernizacja budynku bloku V Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu przy ul. Batorego 15
Rewaloryzacja zabytkowego Parku ludowego w Bytomiu - Etap I
Rewitalizacja zabytkowego Parku Fazaniec w Bytomiu - etap I
Publikacja wydawnictwa promującego bytomskie tereny zielone
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Zostań ekologiem
Obóz Sportowo - Rekreacyjno - Edukacyjny "LATO 2014"
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
151 178,06
U
65 700,00
D
34 010,00
819 000,00
990 500,00
119 873,00
D
P
P
P
119 182,48
92 825,00
U
D
8 340,00
800 412,00
222 847,00
389 617,00
124 294,00
53 213,60
12 250,00
291 000,00
9 600,00
1 253 720,88
D
P
P
P
P
U
D
U
D
P
138 327,00
P
545 745,06
28 124,18
U
U
33 059,20
23 272,00
10 078,00
U
D
D
420 086,00
184 100,00
155 900,00
19 250,00
5 630,00
223 490,00
6 000,00
D
D
D
D
D
D
D
28 000,00
D
3
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
C
4
Obszar
57
Bytom
58
59
Bytom
Bytom
60
Bytom
61
Bytom
62
Bytom
63
Bytom
64
Bytom
65
66
Bytom
Bytom
67
68
Bytom
Bytom
69
Bytom
70
Bytom
71
Bytom
72
Bytom
73
Bytom
74
75
76
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
77
78
Chorzów
Chorzów
79
Chorzów
Beneficjent
Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Nazwa zadania
Termomodernizacja wraz z demontażem transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest
z 6 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Tatrzańskiej 3, Podhalańskiej 10-16, Bałtyckiej
2, Wróblewskiego 1-7, Adamka 24A-H oraz Wróblewskiego 19-25 należących do Bytomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
Spółdzielnia Mieszkaniowa "MIECHOWICE"
Usunięcie płyt zawierających azbest z elewacji budynków przy ul. Felińskiego 46-48 i 125-129 w Bytomiu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZ DOM"
Demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z okładzin elewacyjnych budynków mieszkalnych
przy ul. Szymały 137-143, 145-149, 151-153, 155-161, ul. Rydza Śmigłego 4-6, 10, 18, 12-14-16, 20-22,
24-26-28, 30-32, 34- 36, 38-40-42 w Bytomiu
Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Termomodernizacja wraz z demontażem transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest
z 6 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Tatrzańskiej 3, Podhalańskiej 10-16, Bałtyckiej
2, Wróblewskiego 1-7, Adamka 24A-H oraz Wróblewskiego 19-25 należących do Bytomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Modernizacja systemu ogrzewania budynku przy ul. Krakowskiej 12 w Bytomiu
w Bytomiu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Modernizacja systemu ogrzewania budynków poprzez likwidację kotłowni węglowych przy ul. Szymanowskiego
w Bytomiu
2 i ul. Rycerskiej 8 w Bytomiu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Modernizacja systemu ogrzewania budynków w rejonie ulic Tuwima, Schenka, Smółki, Prokopa w Bytomiu
w Bytomiu
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
"Termomodernizacja budynku bloku V Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu przy
ul. Batorego 15"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "MIECHOWICE"
Bez przeznaczenia środków
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.
Bez przeznaczenia środków
Stanisława Biskupa i Męczennika w Bytomiu
AMW NAWROT Spółka Jawna
Bez przeznaczenia środków
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację kotła WR 25 nr 2 i budowę kotła WR 29-N
w Bytomiu
w technologii ścian szczelnych w Ciepłowni Radzionków
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację kotła WR 25 nr 2 i budowę kotła WR 29-N
w Bytomiu
w technologii ścian szczelnych w Ciepłowni Radzionków
Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Chrobrego 5
"BYTOM" S.A.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Modernizacja metodą renowacji bezwykopowej wodociągu DN 1000 Czarny Las- Bytom (etap 5)
SA
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Modernizacja metodą renowacji bezwykopowej wodociągu DN 1000 Czarny Las - Bytom (etap 5)
SA
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Modernizacja metodą renowacji bezwykopowej wodociągu DN 1000 Czarny Las- Bytom (etap 5)
SA
SAR Spółka Jawna
Bez przeznaczenia środków
Gmina Chełm Śląski
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Gmina Chorzów
Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów niebezpiecznych z terenu byłych Zakładów Chemicznych
Hajduki przy ul. Stalowej 17 w Chorzowie
Gmina Chorzów
Termomodernizacja pawilonu sportowego przy ul. Lompy 10a w Chorzowie
Agencja Mediów Lokalnych MEDIAL
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Chorzowianin.pl
Waldemar Kosior
Agencja Mediów Lokalnych MEDIAL
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - www.chorzowianin.pl
Waldemar Kosior
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
553 734,00
P
286 351,00
708 873,13
P
P
2 297 070,00
P
10 527,00
P
272 188,00
P
409 121,00
P
698 778,00
P
114 346,00
14 374,40
U
U
40 374,00
282 546,00
U
U
227 344,00
U
97 175,60
U
313 929,40
U
1 133 209,12
U
324 194,00
U
22 428,40
6 920,00
60 609,60
U
D
D
4 624,00
13 200,00
D
D
24 000,00
D
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
80
81
82
83
84
Chorzów
Chorzów
Chorzów
Chorzów
Chorzów
Gmina Chorzów
Gmina Chorzów
Zakłady Azotowe Chorzów
Gmina Chorzów
Gmina Chorzów
85
Chorzów
Gmina Chorzów
86
Chorzów
Invest Park HAJDUKI S.A.
87
Chorzów
Gmina Chorzów
88
89
90
91
92
93
94
95
Chorzów
Chybie
Ciasna
Ciasna
Ciasna
Ciasna
Ciasna
Ciasna
Gmina Chorzów
MGWIRES Michał Gluza
Gmina Ciasna
Gmina Ciasna
Gmina Ciasna
Gmina Ciasna
Gmina Ciasna
Gmina Ciasna
96
97
98
99
100
101
102
103
Ciasna
Ciasna
Ciasna
Ciasna
Ciasna
Ciasna
Cieszyn
Cieszyn
104
Cieszyn
105
Cieszyn
106
107
108
109
Czechowice-Dziedzice
Czechowice-Dziedzice
Czechowice-Dziedzice
Czechowice-Dziedzice
Gmina Ciasna
Gmina Ciasna
Gmina Ciasna
Gmina Ciasna
Gmina Ciasna
Gmina Ciasna
Gmina Cieszyn
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Cieszynie
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Cieszynie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
EHN Spółka Akcyjna
Gmina Czechowice-Dziedzice
Gmina Czechowice-Dziedzice
Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Nazwa zadania
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych w Chorzowie, przy ul. Narutowicza 15
Termomodernizacja pawilonu sportowego przy ul. Lompy 10a w Chorzowie
Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. M. Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i Karola Miarki 16 w Chorzowie
Termomodernizacje - docieplenie ścian i modernizacja systemów ogrzewania budynków przy ul. Wojciecha 6-8
(likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a (wymiana instalacji c.o.)
Termomodernizacja budynku dawnego laboratorium chemicznego, adaptowanego na budynek biurowy,
zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. Stalowej 17
Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją w budynkach mieszkalnych znajdujących się
przy ul. Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 7 i Św. Barbary 27 w Chorzowie
Wykonanie termomodernizacji Przedszkola nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14
Budowa elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w Chybiu przy ul. Cieszyńskiej 6
Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Sierakowie Śląskim, ul. Aleja Parkowa 2
Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskiem, ul. Główna 34
Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Panoszów, ul. Tysiąclecia 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskiem - III etap
Budowa kanalizacji w Zborowskiem i Glinicy - II etap.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię
w Ciasnej
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Ciasna
Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Sierakowie Śląskim, ul. Aleja Parkowa 2
Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskiem, ul. Główna 34.
Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie ul. Ceramiczna 19
Kompleksowa termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim, ul. Stawowa 2a
Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Panoszów, ul. Tysiąclecia 2
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń wpływających na skład chemiczny wód w obszarze Natura 2000
Cieszyńskie Źródła Tufowe PL240001
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Czechowicach-Dziedzicach
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Piotra Skargi 4
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czechowicach-Dziedzicach przy
ul. Krzanowskiego 5 oraz przy ul. Tetmajera 16, należących do zasobów Czechowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej - wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
25 000,00
124 270,00
1 381 228,00
92 268,00
581 859,00
D
D
P
P
P
97 233,00
P
598 728,00
P
67 645,20
U
8 582,00
18 575,00
18 339,00
116 764,00
164 014,00
1 166 339,00
558 786,00
865 000,00
U
D
D
D
D
P
P
P
791 633,00
38 601,00
77 773,00
209 763,00
21 635,00
112 938,00
15 000,00
2 100,00
P
P
P
P
P
P
D
D
1 600,00
D
86 400,00
PŚ
300 000,00
5 538,00
18 800,00
272 160,00
D
D
D
P
5
www.wfosigw.katowice.pl
6
Lp.
Obszar
Beneficjent
110
Czechowice-Dziedzice
Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
111
112
113
Czechowice-Dziedzice
Czechowice-Dziedzice
Czechowice-Dziedzice
EHN Spółka Akcyjna
Gmina Czechowice-Dziedzice
Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
114
115
Czeladź
Czeladź
116
Czeladź
117
Czeladź
118
Czeladź
119
Czeladź
Gmina Czeladź
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Czeladzi
Spółdzielnia Mieszkaniowa "SATURN"
w Czeladzi
Spółdzielnia Mieszkaniowa "SATURN"
w Czeladzi
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
w Czeladzi
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Czeladzi
120
121
122
123
124
Czernichów
Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny
Częstochowa
PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna
Gmina Czerwionka-Leszczyny
Gmina Czerwionka-Leszczyny
Gmina Czerwionka-Leszczyny
Polontex Spółka Akcyjna
125
Częstochowa
Gmina Częstochowa
126
127
128
Częstochowa
Częstochowa
Częstochowa
Gmina Częstochowa
News Press Renata Kluczna
Powiat Częstochowski
129
130
Częstochowa
Częstochowa
131
Częstochowa
132
Częstochowa
133
Częstochowa
134
Częstochowa
Gmina Częstochowa
Katolickie Ognisko Wychowawcze Zesłania
Ducha Świętego w Częstochowie
Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.
Maksymiliana M. Kolbe w Częstochowie
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
w Częstochowie
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
w Częstochowie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Okręgowy w Częstochowie
Nazwa zadania
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
Termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czechowicach-Dziedzicach przy
ul. Krzanowskiego 5 oraz przy ul. Tetmajera 16, należących do zasobów Czechowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej - wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Czechowicach-Dziedzicach
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach -Dziedzicach ul. Piotra Skargi 4
Termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czechowicach dziedzicach przy ul.
Krzanowskiego 5 oraz przy ul. Tetmajera 16 należących do zasobów Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z demontażem usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja budynku probostwa "I" i budynku probostwa "II"" w parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi
Termomodernizacja 2 budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych w Czeladzi przy ul. Legionów 6 i Legionów
10a w tym likwidacja źródeł niskiej emisji i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
Termomodernizacja 2 budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych w Czeladzi przy ul. Legionów 10a
i Legionów 6 w tym likwidacja źródeł niskiej emisji i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
Kanalizacja Dolna Węgroda zad.1 Lotnicza, Chopina
1 095 084,00
P
1 165 725,00
219 648,00
539 847,66
P
P
U
43 530,00
373 163,00
D
P
265 664,00
P
9 415,00
P
227 223,70
U
Termomodernizacja 15 budynków mieszkalnych usytuowanych w Czeladzi przy ulicach : ul. Składkowskiego
1AB, 3ABC, 5ABC, 7ABC, 8AB, 9AB, 10ABC, 11ABC, 12AB, 14ABCD; ul. 35-Lecia PRL 2ABC, 3AB, 4ABC, 5AB,
7ABC- należących do zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – wraz z demontażem, usunięciem
i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w rejonie zbiornika górnego EW Żar
Zabiegi pielęgnacyjne kasztanowców wchodzących w skład Alei Kasztanowej w Czerwionce- Leszczynach
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa nowej elektrowni fotowoltaicznej w Zakładzie produkcyjnym w Częstochowie ul. T. Rejtana 25/35,
42-200 Częstochowa
Poprawa stanu zdrowotnego starodrzewu oraz odtworzenie i wzbogacenie szaty roślinnej na terenie
zabytkowych Parków Staszica i 3-go Maja w Częstochowie
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - "7 dni Częstochowa"
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu Częstochowskiego
Kolonie letnie "Żyj zdrowo" z elementami profilaktyki ekologicznej
Kolonie Letnie - Lato 2014
404 164,80
U
1 000 000,00
30 153,60
15 000,00
32 950,00
674 154,00
D
D
D
D
D
57 468,80
D
25 000,00
26 400,00
20 000,00
D
D
D
20 000,00
7 950,00
D
D
Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna dzieci realizowana w trakcie kolonii letnich w Korbielowie
11 550,00
D
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
6 300,00
D
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
16 000,00
D
4 550,00
D
Kolonia taneczno - sportowa z programem profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
135
Częstochowa
Polontex Spółka Akcyjna
136
Częstochowa
STRADOM S.A.
137
Częstochowa
138
139
140
Częstochowa
Częstochowa
Częstochowa
141
142
143
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
144
Dąbrowa Górnicza
Wojewódzki ZOZ nad Matką, Dzieckiem
i Młodzieżą
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
Oczyszczalnia Ścieków Warta S.A.
ELSEN SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej: Zakład
Elektroenergetyczny H. Cz. ELSEN S.A.
w Częstochowie)
Gmina Dąbrowa Górnicza
Gmina Dąbrowa Górnicza
Społeczne Towarzystwo Szkolne w Dąbrowie
Górniczej
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator"
145
Dąbrowa Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator"
146
Dąbrowa Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sami Swoi"
147
148
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator"
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Zielona
Dąbrowa Zielona
Dąbrowa Zielona
Gaszowice
Gaszowice
Gaszowice
Gierałtowice
Gierałtowice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gmina Dąbrowa Górnicza
Anna Grduszak QUERCUS
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Gaszowice
Gmina Gaszowice
Gmina Gaszowice
Gmina Gierałtowice
Gmina Gierałtowice
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
Nazwa zadania
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
Budowa nowej elektrowni fotowoltaicznej w Zakładzie produkcyjnym w Częstochowie ul. T. Rejtana 25/35,
42-200 Częstochowa
Modernizacja systemu wentylacyjno-grzewczego zakładu STRADOM S.A związana z przełączeniem zasilania
zakładu w ciepło z likwidowanej kotłowni węglowej spółki LIMAR Sp. z.o.o. na sieć ciepłowniczą FORTUM S.A
Bez przeznaczenia środków
1 228 308,00
P
2 261 630,00
P
101 868,00
U
Modernizacja linii technologicznej przygotowania wsadu do produkcji koksu
Modernizacja Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Żabiej w Częstochowie.
Bez przeznaczenia środków
6 800 000,00
1 202 614,00
511 340,00
U
U
U
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
25 000,00
203 640,00
1 990,00
D
D
D
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ludowa 5, Legionów Polskich 109 i 139, Mireckiego 5,
Kościuszki 60, Orzeszkowej 4, 1 Maja 2 i 3, Korczaka 1, 2 i 4, Krasińskiego 1, Ofiar Katynia 53-55, Kasprzaka
60, Morcinka 8 (pięć klatek), Topolowa 26 w Dąbrowie Górniczej wraz z demontażem, transportem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ludowej 5, Legionów Polskich 109 i 139, Mireckiego 5,
Kościuszki 60, Orzeszkowej 4, 1 Maja 2 i 3, Korczaka 1, 2 i 4, Krasińskiego 1, Ofiar Katynia 53-55, Kasprzaka
60, Morcinka 8 -pięć klatek, Topolowa 26 w Dąbrowie Górniczej wraz z demontażem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Cedlera 18, 20 oraz ul. Kasprzaka 44 - należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Sami Swoi" w Dąbrowie
Górniczej
Bez przeznaczenia środków
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ludowa 5, legionów Polskich 109 i 139, Mireckiego 5,
Kościuszki 60, Orzeszkowej 4, 1 Maja 2 i 3, Korczaka 1,2 i 4, Krasińskiego 1, Ofiar Katynia 53-55, Kasprzaka
60, Morcinka 89pięć klatek), Topolowa 2
Termomodernizacja Szkoły Nr 20 zlokalizowanej przy ul. Adamieckiego 12 w Dąbrowie Górniczej
Prace sanitarne i pielęgnacyjne w zabytkowym parku w Cielętnikach
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Św. Anna.
Budowa wodociagu w miejscowościach Soborzyce - Maćkówka wraz z przyłączami do posesji
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Bez przeznaczenia środków
Opracowanie programu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz ciepła na terenie gminy Gierałtowice
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 przy ul. W. Gomułki 16A w Gliwicach
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22 przy ul. S. Żeromskiego 26 w Gliwicach
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42 przy ul. Młodopolskiej 4 w Gliwicach
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25 przy ul. J. Rydygiera 10 w Gliwicach
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. J. Kilińskiego 24A w Gliwicach
724 326,74
P
7 022 673,26
P
779 759,00
P
43 656,00
358 332,00
U
U
304 132,00
240 045,00
367 994,00
65 000,00
5 277,48
13 910,00
24 690,00
16 728,00
14 760,00
417 300,00
62 673,00
176 723,00
40 889,00
191 860,00
U
D
P
P
D
D
U
D
D
D
D
D
D
D
D
G
7
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
8
Obszar
Beneficjent
Nazwa zadania
163
164
Gliwice
Gliwice
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego 33 przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach
Budowa systemu przygotowania c.w.u i wody basenowej w oparciu o instalację kolektorów słonecznych
w obiekcie Krytej Pływalni Olimpijczyk w Gliwicach
Termomodernizacja budynków Socjalno-Biurowego i Portierni wraz z zabudową układu kolektorów słonecznych
do wspomagania przygotowania CWU Zakładu Maszyn Chemicznych "METALCHEM" Sp. z o.o. w Gliwicach
przy ulicy Chorzowskiej 113
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach
165
Gliwice
ICHEMAD - PROFARB Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
166
Gliwice
167
168
Gliwice
Gliwice
169
170
171
Gliwice
Gliwice
Gliwice
172
Gliwice
Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji
Odpadów Sp. z o.o.
Filomata sp. z o.o.
Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza
Korczaka w Gliwicach
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców
Pokoju
Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice
Śląskiej w Gliwicach
173
Gliwice
Spółdzielnia Mieszkaniowa ZACHODNIA
w Gliwicach
174
Gliwice
175
Gliwice
BATER Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Fabryka Drutu Gliwice Sp. z o.o.
176
177
178
179
180
181
182
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
ICHEMAD - PROFARB Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
183
184
Gliwice
Gliwice
185
Gliwice
186
Gliwice
187
Gliwice
Politechnika Śląska w Gliwicach
Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji
Odpadów Sp. z o.o.
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Chrystusa Króla Termomodernizacja Kościoła i Domu Katechetycznego parafii p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach przy ul. Okrzei
w Gliwicach
31 - etap II
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator"
Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Domator,
usytuowanych w Gliwicach przy ulicach: Staszica 2-12, Na Filarze 2-6, 8-12, 14-16, Odrowążów 57-59,
Odrowążów 61-63, Gankowej 2-4, 6-8, 10-12
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście"
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 17-21
i Okrzei 5
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014.
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja wraz z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych przy ul. Obrońców Pokoju 67-75
oraz 79-87 w Gliwicach
Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Gliwicach przy ul. Andromedy 2-8, ul. Gwiazdy
Polarnej 36-40, ul. Saturna 2-4 w Gliwicach wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów
zawierających azbest.
Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwianiem płyt azbestowych z elewacji w dwóch
budynkach mieszkalnych w Gliwicach przy ul. Armii Ludowej 2-4 i 6-8 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej
ZACHODNIA w Gliwicach
Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła budynku produkcyjnego BATER Sp. z o.o. w Gliwicach przy
ul. Pszczyńskiej 311
Wymiana dotychczasowo używanych pieców wgłębnych do procesu technologicznego wyżarzania drutu
w Fabryce Drutu Gliwice, na piec bardziej energooszczędny
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42 przy ul. Młodopolskiej 4 w Gliwicach
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22 przy ul. S. Żeromskiego 26 w Gliwicach
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 przy ul. W. Gomułki 16A w Gliwicach
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25 przy ul. J. Rydygiera 10 w Gliwicach
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego 33 przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. J. Kilińskiego 24A w Gliwicach
Termomodernizacja budynków Socjalno-Biurowego i Portierni wraz z zabudową układu kolektorów słonecznych
do wspomagania przygotowania CWU Zakładu Maszyn Chemicznych "METALCHEM" Sp. z o.o. w Gliwicach
przy ulicy Chorzowskiej 113
Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Banacha 7
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
144 348,00
208 456,00
D
D
44 160,00
D
139 122,00
D
2 720,00
4 080,00
D
D
8 910,00
268 850,00
192 703,00
D
D
P
178 664,00
P
365 782,00
P
905 495,00
P
1 167 050,00
P
310 527,00
130 549,00
1 191 672,00
77 910,00
312 007,00
368 485,00
569 363,00
P
P
P
P
P
P
P
273 867,00
257 544,00
P
P
162 862,00
P
1 100 000,00
P
1 161 624,00
P
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
188
Gliwice
189
Gliwice
190
Gliwice
191
Gliwice
192
Gliwice
193
194
195
Gliwice
Gliwice
Gliwice
196
Gliwice
197
Gliwice
198
Gliwice
199
Gliwice
200
201
Gliwice
Gliwice
202
Goczałkowice-Zdrój
203
Goczałkowice-Zdrój
204
Goczałkowice-Zdrój
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
Goczałkowice-Zdrój
Godów
Godów
Godów
Godów
Godów
Godów
Godów
Godów
Godów
Goleszów
Beneficjent
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców
Pokoju
Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice
Śląskiej w Gliwicach
Nazwa zadania
Termomodernizacja wraz z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych przy ul. Obrońców Pokoju 67-75
oraz 79-87 w Gliwicach
Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ul. Andromedy 2-8, ul.Gwiazdy Polarnej 36-40,
ul.Saturna 2-4 w Gliwicach wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających
azbest
Spółdzielnia Mieszkaniowa ZACHODNIA
Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwianiem płyt azbestowych z elewacji w dwóch
w Gliwicach
budynkach mieszkalnych w Gliwicach przy ul. Armii Ludowej 2-4 i 6-8 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej
ZACHODNIA w Gliwicach
Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A. Modernizacja oświetlenia zakładowego terenu i obiektów Walcowni Metali Nieżelaznych Łabędy S.A.
w Gliwicach przy ul. Metalowców 6
Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A.
Wykonanie instalacji odzysku ciepła w zakładach produkcyjnych IZO-ERG S.A. przy ulicy Jana Śliwki 86
w Gliwicach
Gmina Gliwice
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach
Gmina Gliwice
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Budowa II etapu Instalacji odsiarczania Spalin dla kotłowni WP-70
Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik"
Bez przeznaczenia środków
w Gliwicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców
Termomodernizacja wraz z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych przy ul. Obrońców Pokoju 67-75
Pokoju
oraz 79-87 w Gliwicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców
Bez przeznaczenia środków
Pokoju
"W&W Nieruchomości" Anna Wójcik, Janusz Bez przeznaczenia środków
Wójcik Spółka Jawna
Gmina Gliwice
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W.Gomułki 16A w Gliwicach
Diecezja Gliwicka
Termomodernizacja budynku Kurii Biskupiej w Gliwicach wraz z modernizacją węzłów cieplnych , modernizacja
wentylacji oraz budowa instalacji fotowoltaicznej ul. Łużycka 1
Gmina Goczałkowice - Zdrój
Badania jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w czasie wakacji - Ustka 2014
Goczałkowice - Zdrój
Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Bez przeznaczenia środków
Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
Gmina Goczałkowice - Zdrój
Bez przeznaczenia środków
Gmina Godów
Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Powstańców 95, 97 w Łaziskach w Gminie Godów
Gmina Godów
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Godowie
Gmina Godów
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Gmina Godów
Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu w 2014 r. na terenie Gminy Godów
Gmina Godów
Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Powstańców 95, 97 w Łaziskach w Gminie Godów
Gmina Godów
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Godowie
Gmina Godów
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Godów w 2014 roku
Gmina Godów
Bez przeznaczenia środków
Gmina Godów
Bez przeznaczenia środków
Gmina Goleszów
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
568 735,00
P
1 200 000,00
P
1 067 902,00
P
396 972,00
P
809 086,00
P
69 568,40
47 308,40
3 000 000,00
U
U
U
64 600,00
U
104 062,00
U
42 963,00
U
126 740,70
U
166 773,60
797 666,40
U
U
128 000,00
D
10 500,00
D
42 064,48
U
334 226,31
58 351,00
293 814,00
8 920,00
18 428,72
111 887,00
136 459,00
504 000,00
12 000,00
9 786,34
7 614,72
U
D
D
D
P
P
P
P
U
U
D
9
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
H
I
J
10
Obszar
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
Goleszów
Goleszów
Gorzyce
Gorzyce
Gorzyce
Herby
Herby
Imielin
Istebna
Istebna
Istebna
Janów
228
Beneficjent
Nazwa zadania
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap IV
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap III
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2014 roku
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie przy ul. Czyżowickiej 4
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w miejscowości Kolonia Lisów
Zabudowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Herbach
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa instalacji prasy do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków Istebna - Tartak
Budowa instalacji prasy do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak
Rozbudowa wodociągu w Koniakowie - Jasiówka
Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska przyrodniczego po pożarze z dnia 22.07.2014 r. na terenie
leśnictwa Zielona Góra
Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne starodrzewu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Złotym Potoku
308 894,40
416 660,74
28 810,00
500 000,00
91 209,00
14 550,00
66 956,00
19 030,00
85 459,00
49 807,00
40 215,84
11 484,60
U
U
D
P
PŚ
U
U
D
U
U
U
D
Janów
Gmina Goleszów
Gmina Goleszów
Gmina Gorzyce
Gmina Gorzyce
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Gmina Herby
Gmina Herby
Gmina Imielin
Gmina Istebna
Gmina Istebna
Gmina Istebna
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok
Powiat Częstochowski
33 438,42
D
229
230
231
232
233
234
Janów
Janów
Jasienica
Jasienica
Jasienica
Jastrzębie-Zdrój
Gmina Janów
Gmina Janów
Michał Bożek
Gmina Jasienica
Gmina Jasienica
Gmina Jastrzębie-Zdrój
201 468,95
94 651,28
12 700,80
46 649,00
93 455,00
90 972,00
U
U
D
U
U
D
235
Jastrzębie-Zdrój
Gmina Jastrzębie-Zdrój
139 062,00
D
236
Jastrzębie-Zdrój
307 316,00
D
237
238
239
Jastrzębie-Zdrój
Jastrzębie-Zdrój
Jastrzębie-Zdrój
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
Gmina Jastrzębie-Zdrój
Gmina Jastrzębie-Zdrój
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Jastrzębiu-Zdroju
4 670,00
95 240,00
107 454,00
D
D
P
240
Jastrzębie-Zdrój
Gmina Jastrzębie-Zdrój
240 306,00
P
241
Jastrzębie-Zdrój
Gmina Jastrzębie-Zdrój
120 629,00
P
242
Jastrzębie-Zdrój
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Jastrzębiu-Zdroju
1 925 377,00
P
243
Jastrzębie-Zdrój
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA"
3 475 459,00
P
244
Jastrzębie-Zdrój
Spółka Energetyczna "JASTRZĘBIE" S.A.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Janów
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Janów
Uzupełnienie zieleni na terenie parku zamkowego w Grodźcu
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętoszówce
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętoszówce
Modernizacja źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy
ul. Piastów 15 w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów oświatowych"
Termomodernizacja 2 budynków oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju (Publiczne Przedszkole nr 17, ulica Miodowa
6 oraz Publiczne Przedszkole nr 19, ulica Turystyczna 49) w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów
oświatowych
Kompleksowa termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu
Zdroju przy ul. Krasickiego 21
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Kompleksowy program termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do zasobów Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej, usytuowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 11 i ul. Poznańskiej 1-11 etap III
Termomodernizacja 2 budynków oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju (Publiczne Przedszkole nr 17, ulica Miodowa
6 oraz Publiczne Przedszkole nr 19, ulica Turystyczna 49) w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów
oświatowych
Modernizacja źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy
ul. Piastów 15 w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów oświatowych"
Kompleksowy program termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do zasobów Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej, usytuowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 11 i ul. Poznańskiej 1-11 etap III
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej 21-31 w Jastrzębiu-Zdroju, na os.
Sikorskiego 20, 30, 35, na os. Powstańców Śl. 4, 14, na os. Gwarków 28, na Al. Wojska Polskiego 10, przy
ul. Piaskowej 11, przy ul. Szeptyckiego 7 w Żorach oraz przy ul. Morcinka 17B w Kaczycach
Budowa instalacji kogeneracyjnej SG-2 w EC "Moszczenica" w Jastrzębiu Zdroju
8 347 200,00
P
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
245
Jastrzębie-Zdrój
246
Jastrzębie-Zdrój
247
Jastrzębie-Zdrój
248
249
250
251
Jastrzębie-Zdrój
Jaworze
Jaworzno
Jaworzno
252
Jaworzno
253
Jaworzno
254
Jaworzno
255
Jaworzno
256
Jaworzno
257
Jaworzno
258
259
260
Jaworzno
Jejkowice
Jelesnia
261
Jeleśnia
262
Kalety
263
264
Kalety
Katowice
Beneficjent
Spółka Energetyczna "JASTRZĘBIE" S.A.
Nazwa zadania
Modernizacja kotła WR-25 nr 3 w Zespole Elektrociepłowni Kogeneracyjnych EC "Pniówek" zlokalizowanej
w Pawłowicach Śląskich
Zakład Karny w Jastrzębiu - Zdroju
Termomodernizacja budynku pawilonu mieszkalnego Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju w zakresie
wynikającym z audytu energetycznego
Spółka Energetyczna "JASTRZĘBIE" S.A.
"Modernizacja układu odpylania kotła wodnego WR-25 nr 7 w Elektrociepłowni Moszczenica w Jastrzębiu
Zdroju
Modernizacja układu odpylania kotła wodnego WR-25 w Elektrociepłowni ""Pniówek"" w Pawłowicach"
Spółka Energetyczna "JASTRZĘBIE" S.A.
Modernizacja kotła WR-25 nr 7 w Elektrociepłowni Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju
ADMIT Joanna i Adam Mitręga Spółka Jawna Termomodernizacja budynku produkcyjno magazynowego w Jaworzu przy ulicy Cieszyńskiej 291
Gmina Jaworzno
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
Termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie zlokalizowanych przy ulicach: 11 Listopada 14, Wschodnia 7,
Sempołowskiej 9, Al. Piłsudzkiego 40, Grunwaldzka 209, Grunwaldzka 213, Towarowa 42 w Jaworznie wraz
z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
Termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie zlokalizowanych przy ulicach: 11 Listopada 14, Wschodnia 7,
Sempołowskiej 9, Al. Piłsudzkiego 40, Grunwaldzka 209, Grunwaldzka 213, Towarowa 42 w Jaworznie wraz
z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
Zmiana źródła ciepła w 19 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie zlokalizowanych przy ulicach: Brodzińskiego 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
Fredry 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Leśna 76, 78, 80, 84, Al. Piłsudskiego 12 w Jaworznie
Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno Modernizacja systemu dystrybucyjnego poprzez likwidację grupowych stacji wymienników ciepła: SWC
III Sp. z o.o.
G5, SWC G1, SWC W4, SWC W5, SWC W6 i wykonanie preizolowanych wysokoparametrowych sieci
ciepłowniczych z przyłączami do budynków, zasilanych dotychczas z tych stacji wraz z instalacją telemetryczną
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
Termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej Górnik w Jaworznie zlokalizowanych przy ulicach 11 Listopada 14,Wschodnia 7, Sempołowskiej
9, Al. Piłsudskiego 40, Grunwaldzka 209, Grunwaldzka 2
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
Termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej Górnik w Jaworznie zlokalizowanych przy ulicach: 11 Listopada 14, Wschodnia 7,
Sempołowskiej 9, Al. Piłsudskiego 40, Grunwaldzka 209, Grunwaldzka
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
Zmiana źródła ciepła w 19 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej Górnik w Jaworznie zlokalizowanych przy ulicach: Brodzińskiego 17,19,21,23,25,27,29 Fredry
18,20,22,24,26,28 Leśna 76,78,80,84 Al. Piłsudskiego 12 w Jaworznie
Zakład Meblowy FORNIT Pieczara Marek
Budowa instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych przy ul. Poległych 7 w Jaworznie
Gmina Jejkowice
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Gmina Jeleśnia
Opracowanie programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla gminy
Jeleśnia
Gmina Jeleśnia
Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci
płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych, gospodarczych/elewacji
z terenu gminy Jeleśnia
Gmina Kalety
Oznakowanie ścieżki ekologiczno-dydaktycznej przy dolnych zbiorniku wodnym w Kaletach Zielonej oraz druk
folderu o ścieżce
Gmina Kalety
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek.
Akademia Wychowania Fizycznego
Termomodernizacja budynku Łącznika Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
przy ul. Mikołowskiej 72a
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
2 555 410,00
P
177 491,00
PŚ
595 325,00
U
1 389 865,40
504 954,00
49 370,00
157 425,00
U
P
D
P
2 956 837,00
P
928 512,00
P
1 277 789,00
P
774 938,00
U
406 754,00
U
143 757,85
U
56 144,00
7 220,00
21 920,00
U
D
D
63 948,64
P
9 997,50
D
87 914,05
147 491,00
U
D
K
11
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
12
Obszar
265
Katowice
266
Katowice
267
Katowice
268
Katowice
269
270
Katowice
Katowice
271
272
273
274
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
275
Katowice
276
Katowice
277
Katowice
278
Katowice
279
Katowice
280
Katowice
281
Katowice
282
Katowice
283
Katowice
284
Katowice
Beneficjent
Parafia Rzymskokatolicka Świętych Jana
i Pawła Męczenników w Katowicach
Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach Górnośląskie Centrum
Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Samodzielny Publiczny ZOZ "Szpital" Centrum Psychiatrii w Katowicach
Fundacja "PRO-EKO Szopienice
Uniwersytet Śląski Centrum Studiów nad
Człowiekiem i Środowiskiem
Gmina Katowice
Gmina Katowice
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach
Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa
"Wspólna Praca"
Nazwa zadania
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
Termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego p.w św. Jana i Pawła Męczenników przy ul. Chorzowskiej
160 w Katowicach
Instalacja fotowoltaiczna (PV) o mocy 28 kW zlokalizowana w Katowicach przy ulicy Siewnej 25
122 217,00
D
66 538,00
D
Termomodernizacja części niskiej Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii przy ul. Ziołowej 47 w Katowicach wraz
z modernizacją źródła ciepła
599 662,00
D
Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach
284 918,00
D
13 200,00
43 700,00
D
D
40 420,00
578 630,00
22 400,00
2 954 250,00
D
D
D
P
59 918,42
P
623 288,00
P
354 271,00
P
422 708,00
P
96 000,00
P
392 503,00
P
176 017,00
P
124 208,00
P
1 477 025,00
P
709 003,00
P
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - ROŹDZIEŃ
Aleja drzew polskich - miejska ścieżka dydaktyczna
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Organizacja kolonii w Czernichowie
Budowa 3-ciej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, należącego do zasobów Spółdzielni BudowlanoMieszkaniowej "Wspólna Praca", zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Orkana 6-6d wraz z demontażem,
transportem i unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych z elewacji w trzech budynkach
mieszkalnych w Katowicach przy ulicy Ondraszka 11,19 i Janasa 7a należących do Spółdzielni Mieszkaniowej
GÓRNIK w Katowicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Załęska Hałda"
Termomodernizacja czterech budynków zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Witosa 11-11B, Witosa 36-36A,
Kwiatkowskiego 4-4A, Ossowskiego 26-26A wraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Jana Termomodernizacja dwóch budynków zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Sowińskiego 7 i Sowińskiego
Paderewskiego w Katowicach
9-11 wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest - bez ocieplonego
parteru budynków z wbudowanymi usługami
Tomasz Bula prowadzący działalność
Ucyfrowienie zestawu do diagnostyki rentgenowskiej Quest HF typ QG-50 znajdującego się w siedzibie
gospodarczą pod firmą Niepubliczny Zakład
wnioskodawcy przy ul. Fredry 22 w Katowicach
Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyki
i Leczenia Chorób Kobiecych oraz schorzeń
Sutka TOMMED - Bula Tomasz
Akademia Wychowania Fizycznego
Termomodernizacja budynku Łącznika Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
przy ul. Mikołowskiej 72a
Parafia Rzymskokatolicka Świętych Jana
Termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego p.w św. Jana i Pawła Męczenników przy ul. Chorzowskiej
i Pawła Męczenników w Katowicach
160 w Katowicach
Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej
Instalacja fotowoltaiczna (PV) o mocy 28 kW zlokalizowana w Katowicach przy ulicy Siewnej 25
Nieustającej Pomocy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Termomodernizacja części niskiej Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii przy ul. Ziołowej 47 w Katowicach wraz
nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
z modernizacją źródła ciepła
w Katowicach Górnośląskie Centrum
Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Samodzielny Publiczny ZOZ "Szpital" Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach
Centrum Psychiatrii w Katowicach
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
285
Katowice
286
Katowice
287
Katowice
288
Katowice
289
Katowice
290
Katowice
291
Katowice
292
Katowice
293
Katowice
294
Katowice
295
296
297
Katowice
Katowice
Katowice
298
Katowice
299
300
Katowice
Katowice
301
Katowice
302
Katowice
303
304
Katowice
Katowice
305
Katowice
Beneficjent
Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa
"Wspólna Praca"
Nazwa zadania
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, należącego do zasobów Spółdzielni BudowlanoMieszkaniowej "Wspólna Praca", zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Orkana 6-6d wraz z demontażem,
transportem i unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"
Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych z elewacji w trzech budynkach
mieszkalnych w Katowicach przy ulicy Ondraszka 11, 19 i Janasa 7a należących do Spółdzielni Mieszkaniowej
GÓRNIK w Katowicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast"
Roboty termomodernizacyjne - ocieplenie przegród zewnętrznych budynków przy ul. Tysiąclecia 13, 21, 23 i
Zawiszy Czarnego 10 w Katowicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Silesia"
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poprzecznej 20-20b w Katowicach należącego do
Spółdzielni Mieszkaniowej "SILESIA" w Katowicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Załęska Hałda"
Termomodernizacja czterech budynków zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Witosa 11-11B, Witosa 36-36A,
Kwiatkowskiego 4-4A, Ossowskiego 26-26A wraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Jana Termomodernizacja dwóch budynków zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Sowińskiego 7 i Sowińskiego
Paderewskiego w Katowicach
9-11 wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierajacych azbest - bez ocieplonego
parteru budynków z wbudowanymi usługami
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM "Gwiazda"
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Al.Roździeńskiego 96 w Katowicach
w Katowicach
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A w Katowicach Budowa silników gazowych z generatorami energii elektrycznej oraz kotła gazowego na terenie Wydziału IV ZEC
S.A "Murcki" przy ulicy Boya Żeleńskiego 95 w Katowicach
ZM SILESIA SA
Przebudowa gospodarki cieplnej na terenie ZM SILESIA SA zlokalizowanych przy ul. Konduktorskiej 8
w Katowicach
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Termomodernizacja budynku KW PSP w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 36
Pożarnej w Katowicach
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Katowicach przy ul. Książęcej 20A
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Termomodernizacja budynku I Komisariatu Policji w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 28A
MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING S.K.A.
Bez przeznaczenia środków
dawniej: Przedsiębiorstwo "OPAL" Sp. z o.o.
Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Przebudowa (wymiana po dotychczasowej trasie) fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej 300mm na terenie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach przy ul. Ceglanej 35, 40-514 Katowice , działki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
117/25, 116/1,115/11,115/13,118/1
w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Bez przeznaczenia środków
Jarząbkiewicz Jacek
Przebudowa systemu grzewczego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy
Warszawskiej 44 w Katowicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
Bez przeznaczenia środków
w Katowicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
Bez przeznaczenia środków
w Katowicach
RAFBOL BRW Wolny Spółka Jawna
Termomodernizacja kamienicy położonej w Katowicach przy ul. Gliwickiej 125 dz nr 46/2
Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego należącego do zasobów Spółdzielni Budowlano"Wspólna Praca"
Mieszkaniowej Wspólna Praca zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Orkana 6-6d wraz z demontażem,
transportem i unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest
Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, należącego do zasobów Spółdzielni Budowlano"Wspólna Praca"
Mieszkaniowej „Wspólna Praca”, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Orkana 6-6d wraz z demontażem,
transportem i unieszkodliwieniem płyt zawierając
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
475 249,00
P
2 014 164,00
P
1 830 342,00
P
195 364,00
P
1 512 223,00
P
1 612 633,00
P
1 308 642,00
P
6 000 000,00
P
691 165,00
P
300 000,00
PŚ
135 506,00
181 837,00
334 564,92
PŚ
PŚ
U
574 238,00
U
19 142,85
242 641,00
U
U
93 202,40
U
46 613,38
U
31 763,20
27 979,40
U
U
188 495,66
U
13
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
14
Obszar
Beneficjent
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
Kłobuck
Kłobuck
Kłobuck
Kłobuck
Kłobuck
Kłobuck
Kłobuck
Kłobuck
Kłobuck
Kłobuck
Kłobuck
Kłomnice
Knurów
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
Petit Groupe Polska Spółka z o.o.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Gmina Kłobuck
Gmina Kłobuck
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Gmina Kłomnice
Gmina Knurów
319
320
Knurów
Knurów
Gmina Knurów
Powiat Gliwicki
321
322
Knurów
Knurów
Gmina Knurów
Gmina Knurów
323
324
Knurów
Knurów
325
Knurów
Gmina Knurów
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Powiat Gliwicki
326
327
Knurów
Knurów
328
Knurów
329
330
331
Knurów
Knurów
Knurów
332
333
Kobiór
Kochanowice
Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoUsługowe "KOMART" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoUsługowe "KOMART" Sp. z o.o.
Gmina Knurów
Gmina Knurów
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Gmina Kobiór
Gmina Kochanowice
334
335
Kochanowice
Kornowac
Gmina Kochanowice
Gmina Kornowac
336
337
Kornowac
Kornowac
Gmina Kornowac
Gmina Kornowac
Nazwa zadania
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
Termomodernizacja budynku Poradni Ogólnej w Miedźnie, ul. Słoneczna 3
Termomodernizacja budynku Poradni Ogólnej w Przystajni, ul. Powstańców 7
Termomodernizacja budynku Poradni Ogólnej w Pankach, ul. 1 Maja 12
Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Gazeta Kłobucka
Termomodernizacja budynku Poradni Ogólnej w Pankach, ul.1 Maja 12.
Termomodernizacja budynku Poradni Ogólnej w Miedźnie, ul. Słoneczna 3.
Termomodernizacja budynku Poradni Ogólnej w Przystajni, ul. Powstańców 7.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.
Termomodernizacja budynku Poradni Ogólnej w Przystajni, ul. Powstańców 7.
Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice
Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK
Knurów-Szczygłowice dla potrzeb budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy
ul. Górniczej 2
Wymiana stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie - II etap
Termoizolacja i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 2 w Knurowie przy ulicy Szpitalnej 29
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK
Knurów-Szczygłowice dla potrzeb budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy
ul. Górniczej 2
Wymiana stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum nr 3 w Knurowie - II etap
Termomodernizacja 12 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicy Lotników 2, 8, 12, 20,
Marynarzy 7, 11, 15, Piłsudczyków 6, 11, 12, 13, 15
Termoizolacja i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 2 w Knurowie przy ulicy Szpitalnej 29
Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie
Zakup rozdrabniarki odpadów na potrzeby RIPOK w Knurowie przy ul. Szybowej 44
27 187,00
30 607,00
44 904,00
21 196,00
26 400,00
84 097,00
49 202,00
50 407,00
695 834,48
50 206,92
16 052,20
63 367,65
381 196,00
D
D
D
D
D
P
P
P
U
U
U
P
D
46 328,00
6 991,00
D
D
58 150,00
331 545,00
D
P
791 689,00
646 092,00
P
P
171 686,00
P
450 248,00
507 105,00
P
U
Termomodernizacja trzech budynków przy ul. Szpitalnej 7 w Knurowie
569 583,00
U
Wymiana stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Knurowie - II etap
Wymiana stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Gimnazjum -n II etap
Termomodernizacja 12 budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Lotników 2, 8, 12,20, Marynarzy
7,11,15 Piłsudskiego 6,11,12,13,15
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochcicach przy
ul. Parkowej 25
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Termomodernizacja wraz z zabudową instalacji kolektorów słonecznych w ramach przebudowy budynku Domu
Nauczyciela na Publiczne Przedszkole w Pogrzebieniu przy ul. Pamiątki 23b w Gminie Kornowac
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli.
Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac - zadanie 10
8 790,00
22 485,00
108 541,00
U
U
U
8 860,00
66 936,00
D
D
11 020,00
89 605,00
D
D
346 653,28
255 648,98
P
P
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
338
339
Kornowac
Kornowac
Gmina Kornowac
Gmina Kornowac
340
Koszęcin
341
342
Koszęcin
Koszęcin
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im.Stanisława
Hadyny
Gmina Koszęcin
Gmina Koszęcin
343
Koszęcin
344
345
Koszęcin
Koziegłowy
346
347
Kozy
Kozy
348
Kroczyce
349
350
351
Kroczyce
Kroczyce
Kroczyce
352
Kroczyce
353
354
355
356
357
358
359
360
Kroczyce
Krupski Młyn
Krupski Młyn
Krupski Młyn
Kruszyna
Krzanowice
Krzepice
Krzyżanowice
361
362
363
Krzyżanowice
Krzyżanowice
Krzyżanowice
364
Krzyżanowice
365
366
367
368
369
Krzyżanowice
Krzyżanowice
Krzyżanowice
Krzyżanowice
Kuźnia Raciborska
Nazwa zadania
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kornowac
Termomodernizacja wraz z zabudową instalacji kolektorów słonecznych w ramach przebudowy budynku Domu
Nauczyciela na Publiczne Przedszkole w Pogrzebieniu przy ul. Pamiątki 23b w Gminie Kornowac
Prace pielęgnacyjne dotyczące zieleni zabytkowego parku w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 3
10 959,24
74 243,00
P
P
39 522,60
D
Modernizacja oświetlenia na ul. Leśnej i Korczaka w Koszęcinie
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia emisji dla
Gminy Koszęcin- VII etap
Gmina Koszęcin
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia emisji dla
gminy Koszęcin- VIII etap
Gmina Koszęcin
Modernizacja oświetlenia na ul. Korczaka w Koszęcinie
Gmina i Miasto Koziegłowy
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy, pow.
myszkowski, woj. śląskie - etap I
Gmina Kozy
Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu znajdującego się w parku wokół Pałacu Czeczów w Kozach
Gmina Kozy
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka etap IX
Zajazd Jurajski Spółka Jawna Brewka Marcin, Zabudowa instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej na obiektach zlokalizowanych
Brewka Barbara
w Podlesicach 1, gmina Kroczyce
Fundacja Przyroda i Człowiek
Czynna ochrona muraw kserotermicznych na południowym zboczu Góry Zborów
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej Ochrona muraw kserotermicznych na obszarze rezerwatu przyrody Góra Zborów
Zajazd Jurajski Spółka Jawna Brewka Marcin, Mini arboretum jako pomoc dydaktyczna do zajęć z zakresu ekologii
Brewka Barbara
Zajazd Jurajski Spółka Jawna Brewka Marcin, Zabudowa instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej na obiektach zlokalizowanych
Brewka Barbara
w Podlesicach 1, gmina Kroczyce
Gmina Kroczyce
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Siedliszowice
Gmina Krupski Młyn
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Gmina Krupski Młyn
Wymiana sieci wodociągowej w Potępie przy ul. Tarnogórskiej - Etap II węzeł 7-23
Gmina Krupski Młyn
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie
Gmina Kruszyna
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna
Gmina Krzanowice
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Gmina Krzepice
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaworowej w Starokrzepicach.
Gmina Krzyżanowice
Termomodernizacja budynku przedszkola przy ulicy Raciborskiej 70 w Bieńkowicach, w którym znajduje
się OSP
Gmina Krzyżanowice
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Gmina Krzyżanowice
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Modernizacja sieci wodociągowej tranzytowej SUW Borucin-Bolesław-Tworków-Bieńkowice. Odcinek od W35a
"Górna Odra" Sp. z o.o.
do W49 w Bieńkowicach, ul.Pomnikowa i Raciborska wraz z przyłączami
Gmina Krzyżanowice
Termomodernizacja budynku przedszkola przy ulicy Raciborskiej 70 w Bieńkowicach, w którym znajduje
się OSP
Gmina Krzyżanowice
Wdrożenie Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2014
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Krzyżanowicach przy ul. Tworkowskiej 10
Gmina Krzyżanowice
Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w 2014 r.
Gmina Krzyżanowice
Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Raciborskiej 70 w Bieńkowicach w którym znajduje się OSP
Gmina Kuźnia Raciborska
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
19 598,00
115 500,00
P
P
115 500,00
U
1 614,00
5 604 536,80
U
P
42 215,00
540 000,00
D
U
40 252,00
D
10 000,00
35 000,00
15 048,00
D
D
D
53 934,00
P
231 015,15
8 130,00
61 065,20
85 506,40
37 858,71
9 210,00
90 000,00
101 650,00
U
D
U
U
P
D
U
D
15 000,00
12 600,00
482 295,89
D
D
P
125 212,00
P
255 000,00
42 989,00
79 894,95
30 000,00
9 890,00
P
PŚ
U
U
D
15
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
L
Ł
16
Obszar
Beneficjent
370
371
Kuźnia Raciborska
Lelów
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Gmina Lelów
372
Lelów
Gmina Lelów
373
Lelów
Gmina Lelów
374
Lelów
Gmina Lelów
375
Lelów
Gmina Lelów
376
Lędziny
Gmina Lędziny
377
378
379
380
381
Lędziny
Lędziny
Lędziny
Lipowa
Lubliniec
382
383
384
Lubliniec
Lubliniec
Lubliniec
Gmina Lędziny
Gmina Lędziny
Gmina Lędziny
Gmina Lipowa
Andrzej Herbowski ELHAND TRANSFORMATORY
P.P.H. "LUBEX" Sp. z o.o.
Petit Groupe Polska Spółka z o.o.
Powiat Lubliniecki
385
Lubliniec
386
387
Lubliniec
Lubliniec
Andrzej Herbowski ELHAND TRANSFORMATORY
P.P.H. "LUBEX" Sp. z o.o.
Gmina Lubliniec
388
Lubliniec
Gmina Lubliniec
389
390
391
392
393
Lubomia
Lubomia
Lubomia
Lyski
Łaziska Górne
Gmina Lubomia
Gmina Lubomia
Gmina Lubomia
Gmina Lyski
Powiat Mikołowski
394
395
Łaziska Górne
Łaziska Górne
Gmina Łaziska Górne
Powiat Mikołowski
396
Łaziska Górne
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Razem"
397
Łazy
Powiat Zawierciański
398
Łazy
Gmina Łazy
Nazwa zadania
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej przy ul. Powstańców 7
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle (Gmina Lelów) wraz z demontażem, transportem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle (Gmina Lelów) wraz z demontażem, transportem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle (Gmina Lelów) wraz z demontażem, transportem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle (Gmina Lelów) wraz z demontażem, transportem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle gmina Lelów wraz z demontażem transportem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.
Ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Lędziny poprzez zakładanie mini ogrodów botanicznych
przy lędzińskich placówkach oświatowych
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Bez przeznaczenia środków
Bez przeznaczenia środków
Bez przeznaczenia środków
Instalacja fotowoltaiczna na terenie zakładu firmy ELHAND Transformatory Sp. z o.o. zlokalizowanego w Lublińcu
przy ulicy Klonowej
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w hotelu LUBEX - Lubliniec, ul. Zwycięstwa 2
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Gazeta Lubliniecka
Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
należących do osób fizycznych w gminach Boronów, Herby i Kochanowice
Instalacja fotowoltaiczna na terenie zakładu firmy ELHAND Transformatory Sp. z o.o. zlokalizowanego w Lublińcu
przy ulicy Klonowej
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w hotelu LUBEX - Lubliniec, ul. Zwycięstwa 2
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec w ulicach
Ks. E. Szramka, Wilimowskiego, Hlonda, Częstochowskiej, Cebulskiego, Uroczej, Rumiankowej, Storczykowej
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca w ulicach Szeroka, Grunwaldzka,
Zjednoczenia, Hajdy, Wawrzyńca, Hajdy Wawrzyńca - łącznik z ul. Kochanowskiego, Parcelacyjna
Usunięcie przez Gminę Lubomia odpadów niebezpiecznych porzuconych przez nieznanego sprawcę
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lubomia w 2014 roku
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Montaż kolektorów słonecznych wraz z kompleksową termomodernizacją budynku Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Łaziskach Górnych przy ul. Staszica 4
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Montaż kolektorów słonecznych wraz z kompleksową termomodernizacją budynku Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Łaziskach Górnych przy ul. Staszica 4
Termomodernizacja wraz z modernizacją systemu grzewczego budynku mieszkalnego zlokalizowanego
w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 18A
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach wraz z wymianą źródła ciepła,
42-450 Łazy ul. Fabryczna 1a
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
68 567,00
7 215,00
PŚ
D
125 260,00
D
1 804,00
P
115 505,00
P
58 480,00
U
19 735,20
D
2 890,00
906 573,25
1 121 466,20
70 560,00
174 762,00
D
U
U
U
D
19 791,00
26 400,00
23 200,00
D
D
D
321 827,00
P
36 342,00
1 509 757,73
P
U
41 565,12
U
77 312,45
8 410,00
80 990,00
13 520,00
375 311,00
D
D
P
D
D
50 860,00
527 221,00
D
P
337 916,00
P
44 741,00
D
15 000,00
D
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
399
400
Łazy
Łazy
Gmina Łazy
Powiat Zawierciański
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
Łękawica
Łękawica
Łękawica
Łodygowice
Łodygowice
Łodygowice
Marklowice
Marklowice
Marklowice
Miasteczko Śląski
Gmina Łękawica
Gmina Łękawica
Gmina Łękawica
Gmina Łodygowice
Gmina Łodygowice
Gmina Łodygowice
Gmina Marklowice
Gmina Marklowice
Gmina Marklowice
Gmina Miasteczko Śląskie
411
412
413
Miedźna
Mierzęcice
Mierzęcice
414
Mierzęcice
Gmina Miedźna
Gmina Mierzęcice
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji
Wsi Boguchwałowice
Gmina Mierzęcice
415
Mikołów
416
Mikołów
417
Mikołów
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
Mikołów
Mikołów
Mikołów
Mikołów
Mikołów
Mikołów
Milówka
Milówka
Milówka
Milówka
Milówka
Mstów
Mstów
Parafia Rzymsko-Katolicka św. Mikołaja
w Mikołowie-Bujakowie
Śląski Ogród Botaniczny Związek
Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny Związek
Stowarzyszeń
Gmina Mikołów
Powiat Mikołowski
Powiat Mikołowski
Powiat Mikołowski
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Zakłady Mechaniczne WIROMET S.A.
Gmina Milówka
Gmina Milówka
Gmina Milówka
Gmina Milówka
Gmina Milówka
Gmina Mstów
Gmina Mstów
431
432
Mszana
Mykanów
Gmina Mszana
Gmina Mykanów
Nazwa zadania
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach wraz z wymianą źródła ciepła,
42-450 Łazy ul. Fabryczna 1a
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łękawica 2014
Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łękawica-sołectwo Okrajnik
Bez przeznaczenia środków
Bez przeznaczenia środków
Bez przeznaczenia środków
Bez przeznaczenia środków
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa biologicznych mikrooczyszczalni ścieków bytowych - etap III
Budowa biologicznych mikrooczyszczalni ścieków bytowych - etap III
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do działek w części ulicy Kruczkowskiego
w Miasteczku Śląskim
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
2 100,00
628 134,00
D
P
15 000,00
56 479,00
7 917,00
12 417,80
34 827,60
43 391,80
8 850,00
424 000,00
99 570,96
27 121,70
P
U
U
U
U
U
D
P
U
U
17 180,00
13 190,00
1 020,00
D
D
D
Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Mierzęcice- zadanie 7.3.2, 7.4.1, 7..5.2, 7.5.3,
7.6,8.1,8.2,9.1,9.2 w ramach projektu kluczowego Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu
Lotniczego Katowice w Pyrzowice
Poprawa stanu zdrowotnego pomników przyrody przy kościele parafialnym w Mikołowie - Bujakowie
72 649,98
U
7 862,40
D
Ogród edukacyjny roślin uprawnych, warzywnych oraz zielarskich Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
28 605,00
D
Rozbudowa kolekcji sadowniczej wraz z rozbudową szkółki do rozmnażania drzew i krzewów owocowych
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym - etap IV
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Modernizacja kotła WR-10 nr 1 w ciepłowni przy ul. Grażyńskiego 17 w Mikołowie
Termomodernizacja biurowca Zakładów Mechanicznych WIROMET S.A. w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27
Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce
Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamesznicy
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary
Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność
osób fizycznych z terenu Gminy Mstów
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Kuźnicy Kiedrzyńskiej przy ul. Witosa 120
18 480,00
D
57 600,00
11 200,00
8 400,00
4 400,00
398 120,00
224 241,00
19 988,00
164 209,00
89 336,24
10 819,20
213 989,08
2 000 000,00
14 119,06
D
D
D
D
P
P
D
P
U
U
U
P
P
7 840,00
136 155,00
D
D
M
17
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
N
O
18
Obszar
Beneficjent
433
Mykanów
Gmina Mykanów
434
435
436
437
Mykanów
Mysłowice
Mysłowice
Mysłowice
438
Mysłowice
439
440
Mysłowice
Mysłowice
Gmina Mykanów
Gmina Mysłowice
Gmina Mysłowice
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach
Gmina Mysłowice
Fundacja "Unia Bracka"
441
442
443
444
445
Mysłowice
Mysłowice
Myszków
Myszków
Myszków
446
447
448
Myszków
Nędza
Niegowa
449
Niegowa
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
Ogrodzieniec
Ogrodzieniec
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Opatów
Opatów
Opatów
Ornontowice
Ornontowice
Ornontowice
Orzesze
Orzesze
Ożarowice
464
Ożarowice
Nazwa zadania
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Wola Kiedrzyńska
i Wola Hankowska
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Kuźnicy Kiedrzyńskiej przy ul. Witosa 120
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Wymiana sieci wodociagowej z przyłączami na Osiedlu Sigma w dzielnicy Kosztowy w Mysłowicach
145 866,00
P
111 475,00
16 660,00
105 580,00
466 145,00
P
D
D
P
Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach
363 016,00
P
482 220,70
1 123 918,00
P
P
1 086 121,00
1 413 750,00
697 265,00
5 290,00
29 581,20
P
P
D
D
P
1 224 247,00
1 360,00
40 158,00
P
D
D
134 809,00
P
10 470,00
800 000,00
262 310,73
198 225,00
93 774,50
304 784,53
142 036,00
127 469,47
2 851,20
8 850,00
142 234,44
22 220,00
72 635,00
356 535,00
D
P
P
P
U
U
U
U
D
D
P
D
PŚ
P
26 250,20
U
Likwidacja "dzikich wysypisk" na terenie miasta Mysłowice
Termomodernizacja budynków Przychodni Brackiej Pokój w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13, Przychodni
Brackiej Staszic w Katowicach przy ul.Mysłowickiej 13 i Przychodni Brackiej Wesoła w Mysłowicach przy
ul. Osmańczyka 4
Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Termoizolacja budynków mieszkalnych przy ulicy Wysockiego 12 i 14 oraz Górniczej 20 w Mysłowicach
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A w Katowicach Modernizacja układu odpylania spalin za kotłem WR 25 nr 1 w Wydziale III " Mysłowice" w Mysłowicach
Gmina Myszków
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 przy ul. Sikorskiego 20A w Myszkowie
Gmina Myszków
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Gmina Myszków
Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów
należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków - etap IV
Gmina Myszków
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 5 przy ul. Sikorskiego 20A w Myszkowie.
Gmina Nędza
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Gmina Niegowa
Termomodernizacja Sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej i centralnego ogrzewania Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Niegowie
Gmina Niegowa
Termomodernizacja Sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej i centralnego ogrzewania Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Niegowie
Gmina Ogrodzieniec
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Gmina Ogrodzieniec
Budowa II etapu komunalnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu
Gmina Olsztyn
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn - Odrzykoń
Gmina Olsztyn
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
Gmina Olsztyn
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowości Olsztyn Odrzykoń
Gmina Opatów
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe.
Gmina Opatów
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów – etap II.
Gmina Opatów
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże.
Gmina Ornontowice
Ochrona kasztanowców rosnących na terenie zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Ornontowicach
Gmina Ornontowice
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Gmina Ornontowice
Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej etap II część 3 oraz etap III część 2
Gmina Orzesze
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Orzeszu przy ul. Matejki 1
Gmina Ożarowice
Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie
Ożarowice w sąsiedztwie MPL Katowice-Pyrzowice
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoBez przeznaczenia środków
Handlowe "AMW" Elżbieta Nawrot
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
465
Ożarowice
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe "AMW" Elżbieta Nawrot
AMW NAWROT Spółka Jawna
Gmina Ożarowice
Gmina Pawłowice
Gmina Pawłowice
Spółka Energetyczna "JASTRZĘBIE" S.A.
466
467
468
469
470
Ożarowice
Ożarowice
Pawłowice
Pawłowice
Pawłowice
471
472
473
474
475
Pawłowice
Piekary Śląskie
Piekary Śląskie
Piekary Śląskie
Piekary Śląskie
476
Piekary Śląskie
477
Piekary Śląskie
478
Piekary Śląskie
479
Piekary Śląskie
480
481
482
Pietrowice Wielkie
Pietrowice Wielkie
Pietrowice Wielkie
Parafia Rzymskokatolicka Trójcy
Przenajświętszej w Piekarach Śląskich
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich
Gmina Pietrowice Wielkie
Gmina Pietrowice Wielkie
Gmina Pietrowice Wielkie
483
Pietrowice Wielkie
Gmina Pietrowice Wielkie
484
Pietrowice Wielkie
Gmina Pietrowice Wielkie
485
Pietrowice Wielkie
Gmina Pietrowice Wielkie
486
Pilchowice
487
488
489
Pilchowice
Pilchowice
Pilchowice
490
Pilchowice
Klementowicz Mirosław Prywatny Gabinet
Lekarski - Klementowicz Mirosław
Gmina Pilchowice
Gmina Pilchowice
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gmina Pilchowice
491
Pilchowice
492
Pilchowice
Spółka Energetyczna "JASTRZĘBIE" S.A.
Gmina Piekary Śląskie
TURKAT Grzegorz Turzański
Gmina Piekary Śląskie
Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów SA
Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników
KWK "Julian"
Gmina Piekary Śląskie
Klementowicz Mirosław Prywatny Gabinet
Lekarski - Klementowicz Mirosław
Klementowicz Mirosław Prywatny Gabinet
Lekarski - Klementowicz Mirosław
Nazwa zadania
Bez przeznaczenia środków
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
11 840,00
U
17 760,00
186 360,00
5 850,00
41 970,00
2 164 000,00
U
U
D
D
U
595 325,00
12 078,00
7 200,00
61 680,00
1 980 206,00
U
D
D
D
P
Termomodernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Julian" zlokalizowanego
w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Ziętka 30
Obszarowy Program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych
edycja XI - rok 2014
Termomodernizacja budynku kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich
przy ul. Żwirki 17 polegająca na modernizacji kotłowni systemu ogrzewania oraz ociepleniu stropodachu
Bez przeznaczenia środków
258 557,00
P
540 000,00
P
97 143,56
P
36 229,40
U
XIV Eko - Wystawa w Pietrowicach Wielkich
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na
ochronę środowiska naturalnego gminy i regionu.
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji dla Gminy Pietrowice Wielkie - IV etap
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem
na ochronę środowiska naturalnego gminy i regionu
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem
na ochronę środowiska naturalnego gminy i regionu
Montaż kolektorów słonecznych w budynku przy ul. Powstańców Śl. 2 w Żernicy
59 700,00
4 880,00
1 313 760,00
D
D
P
140 400,00
P
111 315,00
U
232 728,00
U
26 240,00
D
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa stacji uzdatniania wody łącznie z modernizacją ujęcia i rurociągu wody surowej w Gminie Pilchowice
5 000,00
19 870,00
3 414 126,04
D
D
P
150 000,00
P
45 260,00
P
19 529,00
P
Bez przeznaczenia środków
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze przy pl. Świętego Floriana 10
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Modernizacja kotłów WR-25 nr 1 i 2 poprzez przebudowę ich na dwa kotły WR-10w technologii ścian
szczelnych w Zespole Elektrociepłowni Kogeneracyjnych EC Pniówek zlokalizowanej w Pawłowicach
Modernizacja układu odpylania kotła wodnego WR-25 nr 3 w Elektrociepłowni Pniówek w Pawłowicach
Aktywne oznakowanie 10 przejść dla pieszych z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych
Publikacja wkładki do gazety Przegląd Piekarski pt. Niezwykła piekarska przyroda - różnorodność wokół nas
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Modernizacja wodociągu DN 800 mm w Piekarach Śląskich Brzozowicach metodą bezwykopową
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej
emisji dla gminy Pilchowice-III etap
Termomodernizacja budynku przy ul. Powstańców Śl. 2 w Żernicy
Montaż kolektorów słonecznych w budynku przy ul. Powstańców Śl. 2 w Żernicy
P
19
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
R
20
Obszar
Beneficjent
493
Pilchowice
494
495
496
497
Pilica
Popów
Poraj
Poraj
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gmina Pilica
Gmina Popów
Gmina Poraj
Gmina Poraj
498
499
500
501
Poręba
Poręba
Poręba
Poręba
Powiat Zawierciański
Gmina Poręba
Powiat Zawierciański
Gmina Poręba
502
503
504
505
506
507
508
509
Przyrów
Przystajń
Psary
Psary
Psary
Pszczyna
Pszczyna
Pszczyna
Gmina Przyrów
Gmina Przystajń
Gmina Psary
Gmina Psary
Gmina Psary
Powiat Pszczyński
Powiat Pszczyński
Powiat Pszczyński
510
Pszczyna
511
Pszczyna
512
Pszczyna
513
Pszczyna
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi
Pszczyńskiej sp. z o.o.
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi
Pszczyńskiej sp. z o.o.
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi
Pszczyńskiej sp. z o.o.
Pszczyński Przegląd FORUM
514
515
516
517
Pszczyna
Pszczyna
Pszczyna
Pszów
Gmina Pszczyna
Powiat Pszczyński
Powiat Pszczyński
Gmina Pszów
518
519
520
521
522
523
Pyskowice
Pyskowice
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Gmina Pyskowice
Gmina Pyskowice
Gmina Racibórz
Gmina Racibórz
Gmina Racibórz
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWOCZESNA"
Nazwa zadania
Termomodernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Głównej 52 w Nieborowicach
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
246 797,00
P
10 240,00
810 000,00
3 482 668,00
12 059,00
D
P
P
P
38 616,00
3 460,00
287 242,00
402 658,38
D
D
P
U
210 765,59
1 192 540,00
17 340,00
721 885,00
553 292,00
131 720,00
37 459,00
82 071,00
P
P
D
P
P
D
D
D
26 400,00
D
Warsztaty edukacyjne "Tropem Żubra" w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie
23 744,00
D
Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie
30 434,00
D
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Pszczyński Przegląd
FORUM
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych przy ul. Zamenhofa 5 w Pszczynie
Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie
Budowa kanalizacji sanitarnej "Pszów" zad.3 cz. I obiekt 3"- kolektor R-12-1, odgałęzienie kolektora R-12
od studni A463 do studni S464, odgałęzienie od studni SB22 do studni S504 oraz Pszów zad. 1 cz. I
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Bez przeznaczenia środków
Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej w Raciborzu
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 w Raciborzu przy ul. Jana 20
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 w Raciborzu przy ul. Jana 20
Zabudowa instalacji powietrznych pomp ciepła i kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody
użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chełmońskiego 18, Lotniczej 49-61,
Czarnieckiego 2-4, Zamoyskiego 8-12, Chodkiewicza 26-34, Chodkiewicza 25-27, Siwonia 31-35
i Orzeszkowej 13-23, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej NOWOCZESNA
19 800,00
D
36 780,00
515 295,00
285 702,00
91 021,00
D
P
P
U
21 770,00
199 410,30
329 866,00
3 719,50
35 614,00
1 080 758,00
D
U
D
D
D
D
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa kanalizacji sanitarnej Kamieńszczyzna - Zawady.
Budowa oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów
należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj - etap II
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Porębie 42-480 Poręba, ul. Zakładowa 1
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 oraz budynku SPZOZ położonego
w Porębie przy ul. LWP 20
Wodociąg z przyłączami w miejscowości Knieja. Wodociąg przesyłowy Knieja - Przyrów
Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Psary
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Psary
Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych przy ul. Zamenhofa 5 w Pszczynie
Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej
w budynkach kompleksu mieszkalno-administracyjnego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" przy
ul. Wiśniowej w Pszczynie
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Głos Pszczyński
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
524
Racibórz
525
Racibórz
526
Racibórz
527
Racibórz
528
Racibórz
529
530
531
532
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
533
Racibórz
534
535
Racibórz
Racibórz
536
Racibórz
537
Racibórz
538
Racibórz
539
Racibórz
540
Racibórz
541
542
543
544
545
546
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
Racibórz
547
Radlin
Beneficjent
Nazwa zadania
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Zabudowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej dla łaźni
w budynku laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, przy ul. 1 Maja 8
Fabryka Informacji Spółka z ograniczoną
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - www.naszraciborz.pl
odpowiedzialnością
Fabryka Informacji Spółka z ograniczoną
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Nasz Racibórz
odpowiedzialnością
Gmina Racibórz
Stanowisko edukacyjne w zakresie wykorzystania energii odnawialnej na Stawie Szuwarowym na terenie
Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu
Raciborskie Media Ireneusz Burek
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - www.ekologia.
raciborz.com.pl
Gmina Racibórz
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Powiat Raciborski
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Powiat Raciborski
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Gmina Racibórz
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk
węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5,
Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15
Gmina Racibórz
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk
węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5,
Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15
Gmina Racibórz
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2013-2015 -II etap
Gmina Racibórz
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidacje lokalnych źródeł ciepła/palenisk
węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji
solarnych
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWOCZESNA" Termoizolacja dwóch budynków mieszkalnych w Raciborzu przy ulicy Słowackiego 32-34 i Królewskiej 7
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej NOWOCZESNA w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWOCZESNA" Termomodernizacja budynku Pawilonu Handlowo - Usługowego w Raciborzu przy ulicy Książęcej 12
należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWOCZESNA" Zabudowa instalacji powietrznych pomp ciepła i kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody
użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chełmońskiego 18, Lotniczej 49-61,
Czarnieckiego 2-4, Zamoyskiego 8-12, Chodkiewicza 26-34, Chodkiewicza 25-27, Siwonia 31-35
i Orzeszkowej 13-23, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej NOWOCZESNA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Zabudowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej dla łaźni
w budynku laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, przy ul. 1 Maja 8
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Rozpoznanie miejsc występowania, określenie stanu ochrony, identyfikacja zagrożeń, działań ochronnych
w Katowicach
i zakresu monitoringu siedlisk przyrodniczych, a także gatunków bezkręgowców oraz kręgowców i ich siedlisk
w obszarze Natura 2000 Stawy Łężczok PLH240010 na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych
Gmina Racibórz
Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową
Gmina Racibórz
Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową
Gmina Racibórz
Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową
Gmina Racibórz
Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 23 w Raciborzu
Gmina Racibórz
Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 23 w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWOCZESNA" Termomodernizacja budynku Pawilonu Handlowo - Usługowego w Raciborzu przy ul. Książęcej 12 należącego
do Spółdzielni Mieszkaniowej NOWOCZESNA w Raciborzu
Forum Firm Miasta Radlin z siedzibą
Eko-akademia przedsiębiorczości
w Radlinie
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
38 630,00
D
24 000,00
D
27 500,00
D
23 601,80
D
24 000,00
D
10 190,00
6 000,00
3 600,00
322 503,00
D
D
D
P
74 913,00
P
240 000,00
144 778,00
P
P
562 796,00
P
209 123,00
P
1 043 397,00
P
31 449,00
P
60 000,00
PŚ
50 370,00
188 896,00
7 902,00
58 380,00
42 864,57
119 458,00
U
U
U
U
U
U
6 551,00
D
21
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
22
Obszar
Beneficjent
548
549
550
551
552
553
Radzionków
Radzionków
Radzionków
Rędziny
Rędziny
Ruda Śląska
Gmina Radzionków
Gmina Radzionków
Gmina Radzionków
Gmina Rędziny
Gmina Rędziny
Gmina Ruda Śląska
554
555
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska
556
557
558
559
560
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska
561
562
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska
563
564
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Perspektywa"
565
566
567
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Ruda Śląska
Gmina Ruda Śląska
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Luiza"
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Perspektywa"
568
Ruda Śląska
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Perspektywa"
569
Rudziniec
Gmina Rudziniec
570
571
572
573
574
575
576
Rudziniec
Rudziniec
Rudziniec
Rudziniec
Rudziniec
Rudziniec
Rybnik
577
578
Rybnik
Rybnik
Gmina Rudziniec
Gmina Rudziniec
Gmina Rudziniec
Gmina Rudziniec
Gmina Rudziniec
Gmina Rudziniec
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
TuPolska sp. z o.o.
Gmina Rybnik
Nazwa zadania
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Szybowej w Radzionkowie.
Termomodernizacja budynków gminnych strażnic OSP Kościelec i OSP Rudniki
Termomodernizacja budynków gminnych strażnic OSP Kościelec i OSP Rudniki
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch - Gryzik, ul. Cypriana
Kamila Norwida 10, 41-700 Ruda Śląska
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Tołstoja 1 w Rudzie Śląskiej
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej,
ul. Orzegowska 25
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Sobieskiego 49 w Rudzie Śląskiej
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch - Gryzik, ul. Cypriana
Kamila Norwida 10, 41-700 Ruda Śląska
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Sobieskiego 49 w Rudzie Śląskiej
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej,
ul. Orzegowska 25
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Tołstoja 1 w Rudzie Śląskiej
Termomodernizacja 8 budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. Szyb Andrzeja 25, Szyb Andrzeja 27,
Szyb Andrzeja 29, Magnolii 6-6a, Zabrzańskiej 56, Zabrzańskiej 58-58a, Zabrzańskiej 60, Lecha 7-7a w Rudzie
Śląskiej, należących do Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej
Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 8 przy ul. Sobieskiego 49 w Rudzie śląskiej
Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bielszowickiej 95
Termomodernizacja 6 budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. ZMP 14-14a, ZMP 16-16a,
Kowalskiego 2-2a, Plebiscytowej 18-18c, Lecha 19,Ratowników 1-3 w Rudzie Śląskiej należących
do Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa
Termomodernizacja 6 budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. ZMP 14-14a, ZMP 16-16a,
Kowalskiego 2-2a, Plebiscytowej 18-18c, Lecha 19,Ratowników 1-3 w Rudzie Śląskiej należących
do Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa
Opracowanie Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy
Rudziniec
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rudziniec - etap IV
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec - etap I
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec etap I
Prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - www.rybnik.com.pl
Profilaktyczny wyjazd dzieci na obóz do miejscowości Doba nad jeziorem Dobskim - lato 2014 r.
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
3 600,00
26 780,00
1 148 994,60
241 390,00
186 953,00
675 694,00
D
D
P
D
P
D
102 603,00
137 348,00
D
D
49 942,00
21 967,80
238 900,00
25 530,00
1 458 200,00
D
D
D
D
P
119 377,63
969 169,00
P
P
450 230,00
1 080 094,00
P
P
95 114,00
272 017,00
90 799,00
U
U
U
895 948,00
U
28 000,00
D
14 210,00
185 251,79
11 934,00
297 431,00
217 959,82
8 216,25
106 434,81
D
P
P
U
U
U
D
24 000,00
56 000,00
D
D
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
579
580
Rybnik
Rybnik
581
582
583
Rybnik
Rybnik
Rybnik
Gmina Rybnik
Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom
w Rybniku
BEST - EKO Sp. z o.o.
EDF POLSKA S.A.
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
584
585
Rybnik
Rybnik
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
EDF POLSKA S.A.
586
587
Rybnik
Rybnik
EDF POLSKA S.A.
Gmina Rybnik
588
Rybnik
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
589
590
Rybnik
Rydułtowy
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORŁOWIEC"
591
592
Rydułtowy
Rydułtowy
Gmina Rydułtowy
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORŁOWIEC"
593
Rydułtowy
594
595
596
597
Rydułtowy
Rydułtowy
Rydułtowy
Siemianowice Śląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Wodzisławiu Śl.
Gmina Rydułtowy
Gmina Rydułtowy
Gmina Rydułtowy
Przedsiębiorstwo "OPA-LABOR" Sp. z o.o.
598
Siemianowice Śląskie
Przedsiębiorstwo "OPA-LABOR" Sp. z o.o.
599
600
Siemianowice Śląskie
Siemianowice Śląskie
Gmina Siemianowice Śląskie
Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint
Sp. z o.o.
601
Siemianowice Śląskie
602
Siemianowice Śląskie
Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint
Sp. z o.o.
Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint
Sp. z o.o.
Nazwa zadania
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
178 490,00
2 550,00
D
D
52 864,00
35 670 000,00
98 458,00
P
P
P
147 542,00
45 000 000,00
P
P
25 000 000,00
187 500,00
P
P
2 901 542,00
P
1 155 167,00
393 648,00
P
D
26 990,00
3 160 662,00
D
P
516 437,86
U
Bez przeznaczenia środków
Bez przeznaczenia środków
Bez przeznaczenia środków
Modernizacja ogrzewania budynku biurowo-produkcyjnego z wykorzystaniem pomp ciepła w Siemianowicach
Śląskich przy ul. Wyzwolenia 22
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na dachu hali technologicznej i na trackerze w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Wyzwolenia 22
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej DN200 (kamionka) i DN500 (beton) w ul. Kruczej na odcinku
od ul. Czyżyków do ul. Bocianów i w ul. Czyżyków na odcinku od ul. Kruczej do studni na kolektorze DN600
na wysokości budynku nr 5
Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sadzawki w Siemianowicach Śląskich
65 739,00
28 527,80
25 191,60
128 700,00
U
U
U
D
180 000,00
D
139 070,00
948 112,71
D
P
208 233,84
P
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Krasickiego i ul. Bohaterów Westerplatte w Siemianowicach Śląskich
330 198,57
P
Modernizacja sieci kanalizacyjnej dn 600 w Rybniku przy ulicy Jastrzębskiej
Węzeł oczyszczania ścieków dla instalacji odsiarczania spalin w elektrowni w Rybniku
Termomodernizacja budynków przy ul. Floriańskiej 16, 18, 20, Wandy 11, 13, 15, 17, 19 oraz Dąbrówki 15
ABCDE w Rybniku z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Program termomodernizacji budynków Os. Południe 1-5 oraz Os. Południe 6-8 w Rybniku - Etap II
Zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową
w elektrowni położonej w Rybniku
Budowa instalacji odazotowania spalin (SRC) dla kotła K7 i K8 w EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku
Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych realizowana
w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rybnika-IV etap
Termomodernizacja budynków przy ul. Floriańskiej 16, 18, 20, Wandy 11, 13, 15, 17, 19 oraz Dąbrówki 15
ABCDE w Rybniku z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Program termomodernizacji budynków Os. Południe 1-5 oraz Os. Południe 6-8 w Rybniku - Etap II
Kompleksowy program termomodernizacji 27 budynków mieszkalnych - zlokalizowanych: w Pszowie na os.
Kościuszki 36-42, 44-48, 113-117, w Rydułtowach na os. Orłowiec 16-17, 18-19, 43, 46, 47-49, 53, 54, 56,
57, 58, 59, 60, ul. Obywatelska 50, 56, Ofiar Terroru 99, Ligonia 10, Mickiewicza 24, 26 i przy ul. Tetmajera 225,
ul. Raciborskiej 387-393, w Rybniku przy ul. Morcinka 15, w Raciborzu przy ul. Katowickiej 8, Mysłowickiej 9,
ul. Mysłowickiej 11, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Kompleksowy program termomodernizacji 27 budynków mieszkalnych - zlokalizowanych: w Pszowie na
os. Kościuszki 36-42, 44-48, 113-117, w Rydułtowach na os. Orłowiec 16-17, 18-19, 43, 46, 47-49, 53, 54,
56, 57, 58, 59, 60, ul. Obywatelska 50, 56, Ofiar Terroru 99, Ligonia 10, Mickiewicza 24, 26 i przy ul. Tetmajera
225, ul. Raciborskiej 387-393, w Rybniku przy ul. Morcinka 15, w Raciborzu przy ul. Katowickiej 8, Mysłowickiej
9, ul. Mysłowickiej 11, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec" w Rydułtowach
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rydułtowy - etap I
S
23
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
24
Obszar
603
Siemianowice Śląskie
604
Siemianowice Śląskie
605
Siemianowice Śląskie
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
Siewierz
Siewierz
Siewierz
Skoczów
Skoczów
Sławków
Sławków
Sławków
Sławków
Sławków
Sławków
Sławków
Sosnowiec
619
Sosnowiec
620
621
Sosnowiec
Sosnowiec
622
Sosnowiec
623
Sosnowiec
624
Sosnowiec
625
Sosnowiec
626
Sosnowiec
627
Sosnowiec
628
Sosnowiec
629
Sosnowiec
Beneficjent
Fabryka Elementów Złącznych Spółka
Akcyjna
Nazwa zadania
Zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie w Fabryce Elementów
Złącznych Spółka Akcyjna 41-100 Siemianowice Śl. ul. Fabryczna 14 (wymiana ogrzewania wodnego
na ogrzewanie gazowe)
Przedsiębiorstwo "OPA-LABOR" Sp. z o.o.
Modernizacja ogrzewania budynku biurowo-produkcyjnego z wykorzystaniem pomp ciepła w Siemianowicach
Śląskich przy ul. Wyzwolenia 22
Przedsiębiorstwo "OPA-LABOR" Sp. z o.o.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na dachu hali technologicznej i na trackerze w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Wyzwolenia 22
Gmina Siewierz
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Siewierzu przy ul. Kopernika 33
Górnicze Zakłady Dolomitowe Spółka Akcyjna Bez przeznaczenia środków
Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kiczyce i Pierściec Gmina Skoczów
Gmina Skoczów
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Międzyświeciu
Gmina Sławków
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sławkowie przy Mały Rynek 10
Gmina Sławków
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Gmina Sławków
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej - zakup urządzeń i wyposażenia
Gmina Sławków
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "D" w Sławkowie, ul. Burki - zakup urządzeń i wyposażenia.
Gmina Sławków
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sławkowie przy Mały Rynek 10
Gmina Sławków
Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków - etap II
Gmina Sławków
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sławkowie przy Mały Rynek 10
Gmina Sosnowiec
Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu
Opiekuńczo - Wychowawczego nr 3 zlokalizowanym przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu
Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka
Rewaloryzacja szpitalnego parku zabytkowego - etap I
z ograniczoną odpowiedzialnością
Gmina Sosnowiec
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin
Mała akademia - dobry start
Wielodzietnych im. św. J. Śląskiej
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
w Sosnowcu
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 5 "Twoja
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Przyszłość" w Sosnowcu
Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły i Dzielnicy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Sosnowiec - Modrzejów
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w okresie pobytu na koloniach letnich
w Sosnowcu
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Sosnowcu wraz z częściową zmianą trasy
i Kanalizacji w Sosnowcu
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grottgera i Kossaka w Sosnowcu
i Kanalizacji w Sosnowcu
Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Modernizacja wodociągu DN 600 mm Maczki-Zagórze w Sosnowcu
Wodociągów SA
First Recycling Sp. z o.o.
Termomodernizacja budynku socjalno - biurowego w zakresie: docieplenia stropodachu, docieplenia ścian
zewnętrznych, wymiany stolarki otworowej, wymiany instalacji wewnętrznej CO, adaptacji pomieszczenia
kotłowni wraz z montażem kotła, demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Adres
inwestycji: Sosnowiec ul. Radocha 6
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
653 651,00
P
301 521,00
P
334 828,00
P
2 210,00
40 798,00
51 989,56
2 362 000,00
162 823,00
44 858,00
9 660,00
444 768,00
436 246,56
34 991,00
111 780,00
29 459,00
111 255,00
D
PŚ
U
P
P
D
D
P
P
P
P
U
D
98 094,24
D
281 720,00
10 500,00
D
D
4 930,00
D
4 590,00
D
1 930,00
D
19 400,00
D
585 381,00
P
1 299 824,00
P
2 035 269,35
P
65 025,00
P
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
630
Sosnowiec
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
631
Sosnowiec
Spółdzielnia Mieszkaniowa "PREMIL"
632
Sosnowiec
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sielec"
633
Sosnowiec
Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK
634
Sosnowiec
Gmina Sosnowiec
635
Sosnowiec
636
Sosnowiec
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI KA
Michaliszyn spółka jawna
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
637
Sosnowiec
638
Sosnowiec
639
Sosnowiec
640
Sosnowiec
641
642
643
Sosnowiec
Sosnowiec
Sosnowiec
644
Sosnowiec
645
646
Sosnowiec
Sosnowiec
647
Sosnowiec
648
649
650
Sośnicowice
Sośnicowice
Sośnicowice
651
652
Sośnicowice
Sośnicowice
Nazwa zadania
Usunięcie pokryć elewacyjnych zawierających azbest oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul.: Kalinowej 83-87, Kalinowej 147-151 i Będzińskiej 14-16
Termomodernizacja wraz z usunięciem pokryć elewacyjnych zawierających azbest z budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Kalinowej 57-71 w Sosnowcu
Termomodernizacja budynków zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Żurawiej 1-3, Szkolnej 7, 1 Maja 72-80
i Witosa 3-3c wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Termomodernizacja wraz z usunięciem pokryć elewacyjnych zawierajacych azbest z budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. 11 Listopada 173-185, Bohaterów Monte Cassino 40,44,48,50,
Gwiezdnej 14-14e, Kieleckiej 2-6, 8-12, Kisielewskiego 1,11,13, Wagowej 24-30.
Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu
Opiekuńczo - Wychowawczego nr 3 zlokalizowanym przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu
Termomodernizacja budynku Centrum Rekreacyjnego zlokalizowanego w Sosnowcu, ul. Kosynierów 40a
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
210 496,61
P
88 647,87
P
518 615,00
P
1 749 690,87
P
307 486,00
P
504 557,00
P
Usunięcie pokryć elewacyjnych zawierających azbest oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych
1 233 771,00
wielorodzinnych zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Kalinowej 83-87, Kalinowej 147-151 i Będzińskiej 14-16
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKUM"
Termoizolacja sześciu budynków mieszkalnych przy ul. M.Maliny 1-1a, M.Maliny 29, Niwecka 24/II, Biała
1 008 190,00
Sosnowiec
Przemsza 17, Biała Przemsza 19, oraz Biała Przemsza 20-22 w Sosnowcu w zakresie wynikającym z audytu
energetycznego
Spółdzielnia Mieszkaniowa "PREMIL"
Termomodernizacja wraz z usunięciem pokryć elewacyjnych zawierających azbest z budynku mieszkalnego
726 669,00
wielorodzinnego przy ul. Kalinowej 57-71 w Sosnowcu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sielec"
Termomodernizacja budynków zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Żurawiej 1-3, Szkolnej 7, 1 Maja 72-80
2 574 588,00
i Witosa 3-3c wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK
Termomodernizacja wraz z usunięciem pokryć elewacyjnych zawierających azbest z budynków mieszkalnych
11 413 502,00
zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul.: 11 Listopada 173-185, Bohaterów Monte Cassino 40, Bohaterów Monte
Cassino 44, Bohaterów Monte Cassino 48, Bohaterów Monte Cassino 50, Gwiezdnej 14-14e, Kieleckiej 2-6,
Kisielewskiego 1, Kisielewskiego 11, Kisielewskiego 13, Wagowej 24-30
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A w Katowicach Modernizacja układu odpylania spalin za kotłem WR 25 nr 3, w Wydziale I " Kazimierz" w Sosnowcu
1 127 375,00
INSTAC Sp. z o.o.
Bez przeznaczenia środków
45 600,00
INSTAC Sp. z o.o.
Modernizacja źródła ciepła poprzez zastosowanie pomp ciepła dla potrzeb ogrzewania hali malarni proszkowej
209 789,00
zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Grenadierów 1
Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Modernizacja wodociągu DN 600 mm Maczki-Zagórze w Sosnowcu
1 116 373,60
Wodociągów SA
Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAGIELLONKA" Bez przeznaczenia środków
36 946,38
Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAGIELLONKA" Termorenowacja budynków wielorodzinnych wraz z demontażem transportem i unieszkodliwieniem wyrobów
188 147,20
zawierających azbest zlokalizowanych przy ul. Wspólnej 19 Ostrogórskiej 15, Kościelnej 54-56 Kruczkowskiego
35-37 oraz Kruczkowskiego 39-41 w Sosnowcu
Spółdzielnia Mieszkaniowa "PREMIL"
Termomodernizacja wraz z usunięciem pokryć elewacyjnych zawierających azbest z budynku mieszkalnego
337 483,15
wielorodzinnego przy ul. Kalinowej 57-71
Gmina Sośnicowice
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnicowicach przy ul. Łabędzkiej 1
34 730,00
Gmina Sośnicowice
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
5 450,00
Gmina Sośnicowice
Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z obiektów
3 533,11
budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice
Gmina Sośnicowice
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnicowicach przy ul. Łabędzkiej 1
67 634,00
Gmina Sośnicowice
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej
331 200,00
Emisji dla Gminy Sośnicowice - III etap
P
P
P
P
P
P
U
U
U
U
U
U
D
D
P
P
P
25
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
Ś
26
Obszar
Beneficjent
653
654
Starcza
Strumień
Gmina Starcza
Szender Marcin MSP
655
656
657
658
659
660
Strumień
Suszec
Suszec
Suszec
Suszec
Suszec
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Gmina Suszec
Gmina Suszec
Gmina Suszec
Gmina Suszec
Gmina Suszec
661
Suszec
Gmina Suszec
662
Suszec
663
664
665
Suszec
Szczekociny
Szczyrk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Suszec
Gmina Suszec
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Gmina Szczyrk
666
Szczyrk
667
668
Szczyrk
Szczyrk
669
Szczyrk
Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria
Krakowska p.w. św. Jacka
Gmina Szczyrk
Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria
Krakowska p.w. św. Jacka
Gmina Szczyrk
670
Szczyrk
Gmina Szczyrk
671
672
673
Świerklaniec
Świerklaniec
Świerklaniec
674
Świerklaniec
675
676
Świerklaniec
Świerklaniec
Gmina Świerklaniec
Gmina Świerklaniec
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec
Gmina Świerklaniec
Gmina Świerklaniec
677
678
Świerklaniec
Świerklaniec
Gmina Świerklaniec
Gmina Świerklaniec
679
Świerklaniec
Gmina Świerklaniec
680
681
Świerklany
Świerklany
Gmina Świerklany
Gmina Świerklany
Nazwa zadania
Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka.
Instalacja solarna dla potrzeb c.w.u oraz wspomagania c.o w budynku firmy Szender Marcin MSP
w Drogomyślu, ul. Główna 8
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Strumieniu przy ul. ks. Londzina 47
Termomodernizacja budynku gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2-etap I
Kampania informacyjno-edukacyjnego dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja budynku gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2-etap I
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap zlewnia przepompowni P1-odcinki pozostałe i zlewnia
przepompowni P2
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap zlewnia przepompowni P1- odcinki pozostałe i zlewnia
przepompowni P2
Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Radostowice - rejon
ul. Studzienka, Wrzosowa i Dworcowa
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu ul. Wyzwolenia 2 - Etap I
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Szczekocinach przy ul. Parkowej 4
Naprawa zniszczonego w czasie powodzi koryta potoku Dunacie, polegająca na umocnieniu brzegów koszami
siatkowo-kamiennymi - etap IV
Termomodernizacja wraz z instalacją solarną Salezjańskiego Domu Młodzieżowego w Szczyrku (Pl. Matki Bożej
Królowej Polski 1, 43-370 Szczyrk)
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Termomodernizacja wraz z instalacją solarną Salezjańskiego Domu Młodzieżowego w Szczyrku (Pl. Matki Bożej
Królowej Polski 1, 43-370 Szczyrk)
wymian kotłów gazowych wraz z osprzętem koniecznym do zamontowania nowych urządzeń w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Szczyrku Biłej
Wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem koniecznym do zamontowania nowych urządzeń w Zespole
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 7
Ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego
Ochrona zagrożonych wyginięciem rodzimych gatunków zwierząt w 2014 r. na terenach Nadleśnictwa
Świerklaniec
Doposażenie ośrodka edukacji leśnej w tablice edukacyjne
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Przebudowa oczyszczalni ścieków Lemna typu stawowego w gminie Świerklaniec na oczyszczalnię
mechaniczno-biologiczną.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 7
Przebudowa oczyszczalni ścieków Lemna typu stawowego w Gminie Świerklaniec na oczyszczalnię
mechaniczno - biologiczną
Przebudowa oczyszczalni ścieków Lemna typu stawowego w Gminie Świerklaniec na oczyszczalnię
mechaniczno-biologiczną.
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w Jankowicach-rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej,
Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej.
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
793 055,46
7 846,00
P
D
18 665,00
3 997,00
12 000,00
7 780,00
132 000,00
264 841,22
PŚ
D
D
D
P
U
397 432,86
U
185 960,00
U
193 706,23
57 436,00
60 000,00
U
PŚ
D
28 968,00
D
12 592,00
380 379,00
D
P
55 205,44
U
89 774,49
U
144 493,00
60 259,78
7 533,00
D
D
D
4 305,00
D
3 740,00
8 854 773,15
D
P
107 588,00
353 728,72
P
U
142 915,00
U
3 870,00
1 784 055,00
D
P
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
682
683
684
685
Świętochłowice
Świętochłowice
Świętochłowice
Świnna
Gmina Świętochłowice
Gmina Świętochłowice
Gmina Świętochłowice
Gmina Świnna
686
687
688
689
Świnna
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry
690
Tarnowskie Góry
Gmina Świnna
Gmina Tarnowskie Góry
Gmina Tarnowskie Góry
SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum
Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka
w Tarnowskich Górach
Fundacja na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śl."
691
692
693
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry
Gmina Tarnowskie Góry
Powiat Tarnogórski
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CHEMIK"
694
Tarnowskie Góry
695
Tarnowskie Góry
Spółdzielnia Mieszkaniowa "GWAREK"
w Tarnowskich Górach
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
696
Tarnowskie Góry
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
697
Tarnowskie Góry
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
698
Tarnowskie Góry
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
699
Tarnowskie Góry
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CHEMIK"
700
Tarnowskie Góry
701
Tarnowskie Góry
702
703
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry
Zakłady Aparatury Chemicznej "CHEMET"
S.A.
Zakłady Aparatury Chemicznej "CHEMET"
S.A.
IDEA 98 Sp. z o.o.
SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum
Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka
w Tarnowskich Górach
Nazwa zadania
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego
Usuwanie skutków powodzi z dnia 31.07.2014 r. na terenie Gminy Świnna - etap I - udrożnienie i kamerowanie
sieci kanalizacji sanitarnej
Budowa sieci wodociągowej rejonie ulic Malowniczej, Zacisze i Nad Strumykiem w Świnnej
Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry
Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach
Ochrona parku zabytkowego w Reptach
15 200,00
121 790,00
6 210 386,37
224 546,00
D
D
P
D
151 000,00
23 790,00
41 901,00
76 019,26
P
D
D
D
Profilaktyka zdrowotna dzieci na terenach narażenia środowiskowego na ołów w rejonie Miasteczka Śląskiego
i Tarnowskich Gór w 2014 r.
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Piekarach Śląskich przy ulicy Armii Krajowej 6,8 i Waculika
4, w Tworogu przy ulicy Górnej 2, w Krupskim Młynie przy ulicy Prusa 6, 10, 12, 14, 17 i Słowackiego 4 oraz
demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wraz z termomodernizacją budynku
w Tarnowskich Górach przy ulicy Armii Krajowej 4
Demontaż, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego, posadowionego przy ul. Francuskiej 5 w Tarnowskich Górach
Zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło 2 budynków wielorodzinnych w Tarnowskich Górach przy Okrzei 30,
30a, 30b, ul. Kościuszki 13, 13a, wraz z budową instalacji wewnętrznej c.o. - likwidacja lokalnych źródeł ciepła
i podłaczenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej
Zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepło 2 budynków wielorodzinnych w Tarnowskich Górach przy Okrzei 30,
30a, 30b, ul. Kościuszki 13, 13a, wraz z budową instalacji wewnętrznej c.o. - likwidacja lokalnych źródeł ciepła
i podłaczenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej
Termomodernizacja 4 budynków wielorodzinnych w Tarnowskich Górach przy ul. Bończyka 29, 29a,
ul. Tysiąclecia 2, 4, 6, ul. Jana Opolskiego 1, 3, 5, 7, 9, ul. Jana Opolskiego 2, 4, 6, 8, 10 - likwidacja lokalnych
źródeł ciepła i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej
Termomodernizacja 4 budynków wielorodzinnych w Tarnowskich Górach przy ul. Bończyka 29, 29a,
ul. Tysiąclecia 2, 4, 6, ul. Jana Opolskiego 1, 3, 5, 7, 9, ul. Jana Opolskiego 2, 4, 6, 8, 10 - likwidacja lokalnych
źródeł ciepła i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Piekarach Śląskich przy ulicy Armii Krajowej 6,8 i Waculika
4, w Tworogu przy ulicy Górnej 2, w Krupskim Młynie przy ulicy Prusa 6, 10, 12, 14, 17 i Słowackiego 4 oraz
demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wraz z termomodernizacją budynku
w Tarnowskich Górach przy ulicy Armii Krajowej 4
Termomodernizacja budynku biurowego w ZACh "Chemet" S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 47
252 000,00
D
21 800,00
4 400,00
88 000,00
D
D
P
46 753,20
P
112 438,00
P
43 832,00
P
288 665,00
P
138 670,00
P
1 766 852,00
P
666 225,00
P
1 028 821,00
P
90 294,20
90 610,00
U
U
Termomodernizacja hali produkcyjnej W-3 w ZACh ,,Chemet" S.A. w Tarnowskich Górach przy
ul. Sienkiewicza 47
Bez przeznaczenia środków
Bez przeznaczenia środków
T
27
www.wfosigw.katowice.pl
28
Lp.
Obszar
Beneficjent
704
Tarnowskie Góry
705
Tarnowskie Góry
706
707
708
709
Toszek
Toszek
Toszek
Toszek
Zakłady Aparatury Chemicznej "CHEMET"
S.A.
Zakłady Aparatury Chemicznej "CHEMET"
S.A.
Gmina Toszek
Gmina Toszek
REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.
REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.
710
711
712
713
714
715
716
Toszek
Toszek
Tworóg
Tworóg
Tworóg
Tworóg
Tworóg
Gmina Toszek
REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek
Gmina Tworóg
Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.
Gmina Tworóg
717
718
Tychy
Tychy
719
Tychy
720
Tychy
Gmina Tychy
Regionalne Centrum Gospodarki WodnoŚciekowej S.A.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach RPWiK
Spółdzielnia Mieszkaniowa "KAROLINA"
721
Tychy
722
Tychy
723
Tychy
724
Tychy
725
Tychy
726
727
Tychy
Tychy
728
Tychy
Nazwa zadania
Bez przeznaczenia środków
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
23 200,00
U
Termomodernizacja budynku biurowego w ZACH Chemet S.A. w Tarnowskich Górach
116 845,06
U
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Paczynie, przy ul. Pniowskiej
Budowa sieci wodociągowej tranzytowej PE 315 wraz z odgałęzieniami w miejscowości Toszek/Pisarzowice
ul. Gliwicka
Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek
Bez przeznaczenia środków
XIV konkurs przyrodniczo-leśny "I Ty bądź przyjacielem lasu"
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brynek, Gmina Tworóg II etap
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brynek, Gmina Tworóg II etap
"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla OSP w Świniowicach Gmina Tworóg przy ul. Wiejskiej 77
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla OSP w Wojsce Gmina Tworóg przy ul. Kolonia Ameryka"
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Suble i ul. Zimorodków
3 960,00
8 860,00
380 000,00
320 000,00
D
D
P
P
5 664,33
809 285,00
3 275,00
13 140,00
104 288,78
105 311,04
38 622,00
P
U
D
D
P
P
U
67 850,00
291 134,00
D
P
87 731,00
P
42 579,00
P
178 686,81
P
310 760,00
P
59 901,00
P
182 678,00
P
1 152 976,00
P
157 348,80
350 074,00
U
U
93 383,00
U
Przebudowa wodociągu w ulicy Leśnej w Tychach
Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych z elewacji w budynkach
mieszkalnych w Tychach przy ul. Kurpińskiego 8-12, Kubicy 11-23, Kubicy 29-45 należących do Spółdzielni
Mieszkaniowej KAROLINA w Tychach
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" Termoizolacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Niepodległości 184-186, al. Niepodległości
79-81, demontaż, wywóz i utylizacja płyt acekolowych i termoizolacja budynków przy ul. mjr Hubala 4-6
i ul. K. Ujejskiego 8-14 w Tychach
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory KR-24 sieci przesyłowej Południe II w celu uruchomienia całorocznej
w Tychach
dostawy ciepła do budynków mieszkalnych S.M. Ryneczek
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach
w Tychach
Spółdzielnia Mieszkaniowa "KAROLINA"
Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych z elewacji w budynkach
mieszkalnych w Tychach przy ul. Kurpińskiego 8-12, Kubicy 11-23, Kubicy 29-45 należących do Spółdzielni
Mieszkaniowej KAROLINA w Tychach
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" Termoizolacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Niepodległości 184-186, al. Niepodległości
79-81, demontaż, wywóz i utylizacja płyt acekolowych i termoizolacja budynków przy ul. mjr Hubala 4-6
i ul. K. Ujejskiego 8-14 w Tychach
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Tychach
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Niepodległości 180-182, al. Niepodległości
116, ul. H. K. Wejchertów 12-18, demontaż, wywóz i utylizacja płyt acekolowych i termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Termomodernizacja obiektu szkolnego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Tychach przy
ul. Budowlanych 156
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
729
Ustroń
730
731
Ustroń
Ustroń
732
733
734
735
736
737
738
Ustroń
Ustroń
Ustroń
Ustroń
Węgierska Górka
Węgierska Górka
Węgierska Górka
739
Węgierska Górka
740
741
742
Węgierska Górka
Węgierska Górka
Węgierska Górka
743
744
745
746
747
Węgierska Górka
Węgierska Górka
Wielowieś
Wilamowice
Wilkowice
748
749
Wilkowice
Wilkowice
750
Wisła
751
Wisła
752
Wisła
753
Włodowice
754
755
756
Włodowice
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
757
758
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Beneficjent
PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz
Nazwa zadania
Zastosowanie źródeł odnawialnych do ogrzewania i przygotowania c. w. u. w budynku Ośrodka Wczasowego
PONIWIEC SPA&SKI położonego w Ustroniu, ul. Akacjowa 107
Gmina Ustroń
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZACISZE"
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku nr 2 na Osiedlu Centrum w Ustroniu oraz modernizacja
kotłowni lokalnej w Wiśle na Osiedlu XXV lecia, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" w Ustroniu
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Ustroniu przy ul. 3 Maja 21
Gmina Ustroń Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Źródlanej i Kuźniczej w Ustroniu Gmina Ustroń Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Baranowej Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń" SA Bez przeznaczenia środków
ADMIT Joanna i Adam Mitręga Spółka Jawna Termomodernizacja pensjonatu ZACISZE w Węgierskiej Górce
Gmina Węgierska Górka
Termomodernizacja budynku ZSP w Ciścu
Gmina Węgierska Górka
Opracowanie programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy
Węgierska Górka
Gmina Węgierska Górka
Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt
azbestowo-cementowych płaskich i falistych z terenu gminy Węgierska Górka
ADMIT Joanna i Adam Mitręga Spółka Jawna Termomodernizacja pensjonatu ZACISZE w Węgierskiej Górce
Gmina Węgierska Górka
Termomodernizacja budynku ZSP w Ciścu
Gmina Węgierska Górka
Modernizacja źródeł ciepła i termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu
ograniczenia niskiej emisji w Gminie Węgierska Górka - V etap
Gmina Węgierska Górka
Termomodernizacja budynku ZSP w Ciścu
Gmina Węgierska Górka
Bez przeznaczenia środków
Gmina Wielowieś
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Gmina Wilamowice
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach
POL-LAB Spółka z ograniczoną
Pozyskiwanie energii elektrycznej z źródła odnawialnego poprzez wykonanie paneli fotowoltaicznych na elewacji
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
nowobudowanego budynku produkcyjnego przy ul. Kwiatkowskiego w Wilkowicach
Gmina Wilkowice
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem zasilającym w Mesznej w Gminie Wilkowice
POL-LAB Spółka z ograniczoną
Pozyskiwanie energii elektrycznej z źródła odnawialnego poprzez wykonanie paneli fotowoltaicznych na elewacji
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
nowobudowanego budynku produkcyjnego przy ul. Kwiatkowskiego w Wilkowicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZACISZE"
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku nr 2 na Osiedlu Centrum w Ustroniu oraz modernizacja
kotłowni lokalnej w Wiśle na Osiedlu XXV lecia, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" w Ustroniu
Gmina Wisła
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III. Przyłącza kanalizacyjne
cz. 3
Gmina Wisła
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III. Przyłącza kanalizacyjne
cz. 3
Gmina Włodowice
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy
Włodowice w 2014 roku
Gmina Włodowice
Bez przeznaczenia środków
Powiat Wodzisławski
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu Śląskim na os. XXX-lecia 60
Fabryka Informacji Spółka z ograniczoną
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku
odpowiedzialnością
- www.naszwodzislaw.com
Gmina Wodzisław Śląski
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROW"
Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych z elewacji w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Przemysława 6, Tysiąclecia 2-2A, 4-6, 8-10
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
28 238,00
D
150 800,00
202 259,00
P
P
71 419,00
270 000,00
32 043,00
36 482,85
11 840,00
296 463,00
22 632,00
PŚ
U
U
U
D
D
D
15 499,69
P
280 687,00
145 600,00
704 000,00
P
P
P
257 096,00
94 827,51
7 740,00
1 629 981,00
28 980,00
U
U
D
P
D
374 546,94
51 526,00
P
P
23 652,00
D
89 723,80
U
74 151,80
U
5 288,00
P
6 055,99
18 293,00
24 000,00
U
D
D
61 370,00
325 520,00
D
P
U
W
29
www.wfosigw.katowice.pl
Z
30
Lp.
Obszar
Beneficjent
759
Wodzisław Śląski
760
761
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
762
Wodzisław Śląski
763
Wodzisław Śląski
764
Wodzisław Śląski
765
766
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
767
Wodzisław Śląski
768
Wodzisław Śląski
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wojkowice
Woźniki
Woźniki
Wyry
Wyry
Wyry
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
783
Zabrze
784
Zabrze
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Górniczej 38-40
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Górniczej 46-48
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Górniczej 58 - 60
Gmina Wodzisław Śląski
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa
Mieszkaniowego im. Stanisława Staszica
w Wodzisławiu Śląskim
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Wodzisławiu Śl.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Wodzisławiu Śl.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROW"
Gmina Wodzisław Śląski
Gmina Wojkowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Gmina Woźniki
Gmina Wyry
Gmina Wyry
Gmina Wyry
"PROXIMA" Sp. z o.o.
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
SA
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Makoszowianka"
785
Zabrze
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa
Mieszkaniowego im. Stanisława Staszica
w Wodzisławiu Śląskim
Powiat Wodzisławski
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROW"
Nazwa zadania
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rybniku przy ul. Karłowicza 2a,
przy ul. Karłowicza 2b i przy ul. Chwałowicka 31
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
535 216,00
P
168 371,00
1 802 098,00
P
P
20 784,00
U
Bez przeznaczenia środków
22 730,00
U
Bez przeznaczenia środków
22 458,00
U
Bez przeznaczenia środków
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku przy ul. Karłowicza 2a i 2b oraz przy
ul. Chwałowickiej 31
68 048,00
140 287,60
U
U
Strefa przemysłowa dla małych i średnich przedsiębiorstw przy ul. Strzody w Rydułtowach (budowa
infrastruktury technicznej)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach przy ul. Żelaznej i Obywatelskiej
660 000,00
U
54 000,00
U
Bez przeznaczenia środków
Remont przebudowa i termomodernizacja budynków 4 i 4A Urzędu miasta w Wodzisławiu Śląskim
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Woźnikach przy ul. Ogrodowej 1
Bez przeznaczenia środków
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Mickiewicza 64
Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu przy Pl. Traugutta 2
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrzu przy ul. Brysza 4
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrzu przy ul. Gagarina 2
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Przebudowa wodociągu DN 600 mm w ul. Sportowej w Zabrzu Makoszowach
58 232,00
88 985,00
8 520,00
71 999,00
15 838,60
13 200,00
4 100,00
7 100,00
115 644,00
132 111,00
13 214,00
186 318,00
129 290,00
626 292,00
U
U
D
PŚ
U
D
D
D
D
D
D
D
D
P
33 935,00
P
71 846,00
P
648 664,00
P
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu Śląskim na os. XXX-lecia 60
Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych z elewacji w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Przemysława 6, Tysiąclecia 2-2A, 4-6, 8-10
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim
Bez przeznaczenia środków
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Wyciska 12 w Zabrzu wraz z likwidacją acekolu na
ścianach zewnętrznych
Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 45, 47, 49, ul. Franciszkańskiej
16-16B oraz ul. Poprzecznej 3,5,7 w Zabrzu wraz z demontażem wyrobów azbestowych
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należących do zasobów Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 14-14d, ul. Wolności 124-124c, wraz
z demontażem , transportem i unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
786
Zabrze
787
788
789
790
791
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE"
S.A.
"PROXIMA" Sp. z o.o.
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
792
793
794
795
796
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
797
Zabrze
Gmina Zabrze
798
Zabrze
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Luiza"
799
Zabrze
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Luiza"
800
Zabrze
801
Zabrze
Hotele Diament Spółka Akcyjna i Wspólnik
Spółka Komandytowa
Huta Zabrze S.A
802
Zabrze
803
Zabrze
804
Zabrze
805
Zabrze
806
Zabrze
807
808
809
810
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Nazwa zadania
Termomodernizacja zespołu budynków BUMAR-MIKULCZYCE przy ul. Handlowej 2 w Zabrzu
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Mickiewicza 64
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 112
Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Roosevelta 73-75
Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 110
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej
emisji na terenie miasta Zabrze - etap V - KAWKA
Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu przy Pl. Traugutta 2
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Goethego 34
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrzu przy ul. Brysza 4
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrzu przy ul. Gagarina 2
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej
emisji na terenie miasta Zabrze - etap V
Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej
emisji na terenie miasta Zabrze - etap IV-KAWKA
Termomodernizacja 32 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Korczoka
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, Olchowej 10, Kalinowej 28, Orzechowej 17, 19, Jałowcowej 3-5, 12, 14, 16,
18, 20, 22, Kawika 13, 15, Leszczynowej 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Czereśniowej 2-2a, 4-4a, 6-6a, w tym
likwidacja źródeł niskiej emisji i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
Termomodernizacja 32 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Korczoka
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, Olchowej 10, Kalinowej 28, Orzechowej 17, 19, Jałowcowej 3-5, 12, 14, 16,
18, 20, 22, Kawika 13, 15, Leszczynowej 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Czereśniowej 2-2a, 4-4a, 6-6a, w tym
likwidacja źródeł niskiej emisji i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
Termomodernizacja budynku Hotelowo - Konferencyjnego położonego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 122a
Termomodernizacja hal przemysłowych w Hucie Zabrze - wymiana naświetli pionowych na poliwęglan w hali "I"
segment C i hali "IV"
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Wyciska 12 w Zabrzu wraz z likwidacją acekolu
Społecznego Sp. z o.o.
na ścianach zewnętrznych
TERMA-DOM Spółka z ograniczoną
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz warunków dostawy ciepła dla odbiorców w Zabrzu
odpowiedzialnością
Mikulczycach, poprzez budowę sieci cieplnej
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należących do zasobów Zabrzańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 14-14d, ul. Wolności 124-124c, wraz
z demontażem , transportem i unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest
Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" Termomodernizacja zespołu budynków BUMAR-MIKULCZYCE przy ul. Handlowej 2 w Zabrzu
S.A.
Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Termomodernizacja budynków Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A, zlokalizowanych w Zabrzu
S.A.
przy ul. Kruczkowskiego 39
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Termomodernizacja budynku II Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. D. Trocera 36
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 10
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Termomodernizacja budynku I Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. 3 Maja 53
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Modernizacja systemu grzewczego w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu polegająca na: modernizacji instalacji
Zdrowotnej - Szpital Specjalistyczny w Zabrzu c.o. w Klinicznym Oddziale Kardiologii (I i II etap), modernizacji lokalnej kotłowni gazowej, zmianę sposobu
przygotowania c.w.u. dla budynku
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
4 500,00
P
206 484,00
64 263,00
57 763,00
30 490,00
880 877,67
P
P
P
P
P
1 442 368,00
71 837,00
264 966,00
893 104,00
3 331 800,00
P
P
P
P
P
545 995,35
P
1 625 351,00
P
1 157 659,00
P
785 587,00
P
664 209,00
P
513 406,00
P
3 470 000,00
P
2 789 623,00
P
3 896 797,00
P
1 492 629,00
P
240 026,00
86 881,00
233 755,00
48 470,40
PŚ
PŚ
PŚ
U
31
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
Ż
32
Obszar
Beneficjent
811
Zabrze
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Luiza"
812
813
814
815
Zabrze
Zabrze
Zabrze
Zawiercie
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
Gmina Zabrze
Powiat Zawierciański
816
817
818
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
819
Zawiercie
820
821
822
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Gmina Zawiercie
Powiat Zawierciański
RENTEL M. Bernaś, P. Krzanowski Spółka
Jawna
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Zawierciu
Gmina Zawiercie
Gmina Zawiercie
Gmina Zawiercie
823
Zawiercie
Gmina Zawiercie
824
825
826
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Gmina Zawiercie
Gmina Zawiercie
Gmina Zawiercie
827
Zawiercie
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiercie"
828
Zawiercie
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiercie"
829
830
831
Zawiercie
Zawiercie
Zawiercie
Gmina Zawiercie
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiercie"
Spółdzielnia Mieszkaniowa PÓŁNOC
832
833
834
Zbrosławice
Zbrosławice
Zbrosławice
Gmina Zbrosławice
Gmina Zbrosławice
Gmina Zbrosławice
835
Zbrosławice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
836
837
838
839
Zbrosławice
Zbrosławice
Zbrosławice
Zebrzydowice
Gmina Zbrosławice
Gmina Zbrosławice
Gmina Zbrosławice
Gmina Zebrzydowice
840
Żarki
Gmina Żarki
Nazwa zadania
Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Korczoka 72 wraz z demontażem, transportem
i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest
Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu przy ul. Traugutta 2
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrzu przy ul. Gagarina 2
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrzu przy ul. Wawrzyńskiej 11
Opracowanie aktualizacji do uproszczonych planów urządzenia lasu wsi Grabowa i Niegowonice,
sporządzonych na lata 2011-2020
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Zakup i montaż linii do recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych HDPE w Zawierciu, przy ul. Obrońców
Poczty Gdańskiej
Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Zawierciu przy
ul. Podmiejskiej
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 45 w Zawierciu
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 45 w Zawierciu
Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego (docieplenia ścian, instalacja c.o.), przy Pl. Jarosława
Dąbrowskiego 4
Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego (docieplenia ścian, instalacja c.o.), przy
ul. Westerplatte 19
Termomodernizacja budynku mieszkalnego, przy ul. 3 Maja 7 w Zawierciu
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 5 w Zawierciu
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termoizolacja budynków indywidualnych realizowana w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie - 2013 rok.
Termomodernizacja czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zawierciu przy
ul. Wyszyńskiego 6, Paderewskiego 23b, M.C. Skłodowskiej 4, Paderewskiego 31a
Termomodernizacja docieplenie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zawierciu
ul. Nowowierzbowa 13 i Nowowierzbowa 15
Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Zawierciu ul. Wyszyńskiego 4
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy
ul. Iwaszkiewicza 8 kl. I,II,III ul. Michałowskiego 14,16,22,24,30,34 ul. Fieldorfa 14, ul. Bacewicz 2,11, ul. Czecha
18, ul. Baczyńskiego 9
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie ul. Bytomska
Budowa(modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej
w Przezchlebiu
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu przy
ul. Tarmogórskiej 37
Bez przeznaczenia środków
Bez przeznaczenia środków
Bez przeznaczenia środków
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Zebrzydowice (ul. Graboowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa i część
ul Stawowej)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w Zawadzie gmina Żarki
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
237 393,00
U
626 803,19
326 685,43
857 483,59
8 000,00
U
U
U
D
64 600,00
12 000,00
744 000,00
D
D
P
5 643 168,75
P
107 153,00
65 728,00
77 966,00
P
P
P
43 521,00
P
61 392,00
93 745,00
309 470,00
P
P
P
852 186,00
P
259 654,00
U
67 998,80
92 072,00
66 952,00
U
U
U
8 690,00
2 581 303,14
273 673,04
D
P
P
52 659,00
PŚ
259 075,14
403 034,60
221 371,55
825 852,00
U
U
U
P
168 513,00
D
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
Beneficjent
Nazwa zadania
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żarki - etap III
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w Zawadzie gmina Żarki
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Zabudowa kotła termo olejowego w systemie ORC i turbogeneratora do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
w wysokosprawnej kogeneracji w Żorach przy ul. Bocznej 8
Modernizacja źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych dla miasta Żory" na rok 2014 (IV etap)
Modernizacja źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych dla miasta Żory" na rok 2013 (III etap)
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku biurowo mieszkalnym w Żywcu przy ul. Buczka 1c
"Od kwiatuszka do jabłuszka" - mini ogród botaniczny miejscem edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży
Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Modernizacja układu koagulacji i separacji zawiesiny pokoagulacyjnej w Stacji Uzdatniania Wody w Żywcu
37 877,87
86 460,00
55 590,00
5 536 259,00
P
P
D
P
228 000,00
P
87 429,00
P
18 396,00
12 560,00
14 775,80
6 100,00
2 130 400,00
D
D
D
D
P
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku biurowo mieszkalnym w Żywcu przy ul. Buczka 1c
Bez przeznaczenia środków
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu
Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Żywiec - etap VIII i IX Rok 2014 i 2015
Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze św. Anny
32 974,00
402 360,00
240 855,64
89 225,34
4 805 161,13
P
U
U
U
D
"Posadź swoje drzewko - edycja jesień 2014"
Zarybienie wód otwartych województwa śląskiego w 2014 r.
245 494,40
136 530,00
D
D
Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych na halach i polanach górskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego
Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy
rzecznej
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Gazeta
Częstochowska
276 615,00
30 000,00
D
D
26 400,00
D
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - www.beskidnews.pl
"Edukacja w gospodarstwie ekologicznym" - śląski poradnik dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży
Klub Myśli Ekologicznej
24 000,00
3 852,00
3 600,00
D
D
D
Eko Kobieta
Warsztaty ekologiczne "Poprzez umiejętność wykorzystania OZE dążymy do czystego klimatu"
Akcja: Integracja
Ogólnopolska kampania LISTY DLA ZIEMI - czyste powietrze, zdrowy człowiek
Wzbogać swoją bibliotekę ekologiczną
Graniczne Meandry Odry - film przyrodniczy
"Na zielono z Rozbójnikiem Ramżą"
Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015
11 600,00
2 750,00
12 000,00
32 100,00
5 848,00
12 800,00
20 000,00
81 480,00
D
D
D
D
D
D
D
D
841
842
843
844
Żarki
Żarki
Żory
Żory
845
Żory
Gmina Żarki
Gmina Żarki
Gmina Żory
"Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Gmina Żory
846
Żory
Gmina Żory
847
848
849
850
851
Żywiec
Żywiec
Żywiec
Żywiec
Żywiec
852
853
854
855
856
Żywiec
Żywiec
Żywiec
Żywiec
Województwo Śląskie
857
858
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
859
860
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Primo 1 Sp. z o.o.
Żywiecki Park Etnograficzny
Gmina Żywiec
Gmina Żywiec
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o. MPWiK
Primo 1 Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gronie" w Żywcu
Gmina Żywiec
Gmina Żywiec
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Fundacja Ekologiczna Silesia
Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu
w Częstochowie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
861
Województwo Śląskie
862
863
864
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
865
866
867
868
869
870
871
872
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
"Gazeta Częstochowska" - Przedsiębiorstwo
Wydawnicze Produkcyjne i Usługowe sp.
z o.o.
Anher Investments Andrzej Herjan
Centrum Inicjatyw Społecznych
Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego
Meritum
Dress for Success Poland
Fundacja ASPIRA
Fundacja Edukacja Bez Granic
Fundacja Ekologiczna ARKA
Fundacja Ekologiczna Silesia
Fundacja Kreatywny Śląsk
Fundacja Media 3.0
Fundacja na rzecz Edukacji Ekologicznej
"EKOLOGIA"
PROJEKTY
WOJEWÓDZKIE
33
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
34
Obszar
873
874
875
876
877
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
878
Województwo Śląskie
879
Województwo Śląskie
880
Województwo Śląskie
881
Województwo Śląskie
882
Województwo Śląskie
883
Województwo Śląskie
884
885
886
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
887
888
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
889
890
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
891
Województwo Śląskie
892
893
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
894
Województwo Śląskie
895
896
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
897
898
899
900
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Beneficjent
Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Fundacja Park Śląski
Fundacja Park Śląski
Fundacja Przyroda i Człowiek
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
IETU
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
Zabrze
Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego
Węgla
JARO FILM
Nazwa zadania
Druk pomocy dydaktycznej "Nad Wisłą" i jej dystrybucja na terenie województwa śląskiego
Akademia Bioróżnorodności
Laboratorium Bioróżnorodności
"Ekologia to tradycja - warsztaty dla dzieci i młodzieży"
Wydanie publikacji monograficznej "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2015"
Wydanie monografii naukowej pt.: Rekultywacja zbiornika wodnego Pławniowice metodą usuwania hypolimnionu
- studium limnologiczne
Paląc śmieci trujesz dzieci
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Raciborska Telewizja
Kablowa - Działaj ekologicznie i żyj zdrowo
Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy Przeprowadzenie eliminacji II stopnia (okręgowych) XLIII Olimpiady Biologicznej i przygotowanie do zawodów III
oddziale Polskiego Towarzystwa Przyrodników stopnia (centralnych)
im. M. Kopernika w Katowicach
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu
XXIX edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - organizacja i przeprowadzenie etapu szkolnego i wojewódzkiego
w Katowicach
MCC GROUP sp. z o.o.
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Radio FEST - EKORAPORT
Media Gold Polska sp. z o.o.
Ciepły dom - czyste powietrze
Muzeum Górnictwa Węglowego
XXI Tydzień Ziemi
Oficyna Wydawnicza "Górnik" - Hanna
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Nowy Górnik
Krzyżowska
Oświata Sp. z o.o.
Publikacja biuletynu ekologicznego "Ekoślązaczek"
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Program edukacyjny pn. Rok w lesie
Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec
Planergia Spółka z o.o.
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku -www.planergia.pl
Polska Izba Ekologii w Katowicach
Publikacja książki "Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane
zagadnienia":
Polska Izba Ekologii w Katowicach
Organizacja konferencji z cyklu "Czyste niebo nad Polską" nt. "Prawne, ekonomiczne i techniczne
uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalno-bytowym w regionie południowym"
Polska Izba Ekologii w Katowicach
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - EKOLOGIA
Polskapresse sp. z o.o. z siedzibą
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Dziennik Zachodni
w Warszawie oddział Prasa Śląska
w Sosnowcu
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia
Edukacyjno - ekologiczna akcja "Otwarte Studio Ekologiczne" organizowana z okazji Dnia Ziemi
w Katowicach "Radio Katowice" S.A.
Polskie Towarzystwo Botaniczne
Organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowej Konferencji "Plants, heavy metals, environment"
Powiat Gliwicki
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Wiadomości Powiatu
Gliwickiego
Powiat Raciborski
Wydanie publikacji książkowej pt.: "Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego i okolic
Powiat Rybnicki
Utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej pn. "Wokół rzeki Suminy" wraz z wydaniem ulotki informacyjnej
Powiat Żywiecki
XVI Wiosenny i XVI Jesienny Zlot Turystyczno – Ekologiczny „Czyste Góry 2014” – Kampania ekologiczna
Pracownia Edukacji Żywej
Edukacja ekologiczna realizowana przez Pracownię Edukacji Żywej w 2014/2015 roku w województwie śląskim
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
15 062,50
45 700,00
12 978,90
15 300,00
10 575,00
D
D
D
D
D
3 515,26
D
42 500,00
D
40 800,00
D
3 900,00
D
5 600,00
D
15 080,00
D
11 152,68
6 000,00
25 300,00
D
D
D
9 409,50
7 205,00
D
D
24 000,00
13 300,00
D
D
7 400,00
D
44 000,00
78 000,00
D
D
29 938,76
D
9 450,00
12 100,00
D
D
20 000,00
8 000,00
7 800,00
11 472,00
D
D
D
D
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
901
Województwo Śląskie
Pracownia Edukacji Żywej
902
Województwo Śląskie
903
Województwo Śląskie
904
Województwo Śląskie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoUsługowe "Koral" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A.
w Częstochowie
Radio CCM Sp. z o.o.
905
Województwo Śląskie
Radio Vanessa sp. z o.o.
906
Województwo Śląskie
907
Województwo Śląskie
908
Województwo Śląskie
909
Województwo Śląskie
910
911
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
912
913
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
914
Województwo Śląskie
915
916
917
918
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
919
Województwo Śląskie
920
Województwo Śląskie
921
Województwo Śląskie
922
Województwo Śląskie
923
Województwo Śląskie
924
Województwo Śląskie
Stowarzyszenie "Z Nauką w przyszłość"
z siedzibą w Katowicach
Stowarzyszenie "Ziemia i My" Centrum
Edukacji Ekologicznej
Stowarzyszenie "Ziemia i My" Centrum
Edukacji Ekologicznej
Stowarzyszenie "Ziemia i My" Centrum
Edukacji Ekologicznej
Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub
Gaja
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Górnictwa Oddział Rybnik
Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe
"Gwiazda" Ruda Śląska
Stowarzyszenie SOPEL
Stowarzyszenie SOPEL
Stowarzyszenie Vege Inicjatywa
Stowarzyszenie Ziemia Zdegradowana
Przywrócona Życiu
Śląska Grupa Wojewódzka
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska
Śląski Ogród Botaniczny Związek
Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny Związek
Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny Związek
Stowarzyszeń
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie
Nazwa zadania
Badamy, poznajemy, chronimy. Program edukacyjny na rzecz czynnej ochrony przyrody w lasach Nadleśnictwa
Rybnik w latach 2014/2015
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - www.tgstacja.pl
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
16 087,00
D
24 000,00
D
2 000,00
D
15 080,00
D
22 620,00
D
20 000,00
D
6 600,00
D
955,00
D
3 300,00
D
Ścieżka pn. O jakich historiach szumią czernickie drzewa
Święto Drzewa - województwo śląskie
17 000,00
28 760,00
D
D
Miejsce wyjątkowe - Rezerwat Przyrody Łężczok
XXI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń
w subregionie zachodnim województwa śląskiego"
Cykl 4 happeningów ekologicznych pn. Postaw na ekologię. Zmiany są konieczne
7 700,00
11 235,00
D
D
86 000,00
D
27 600,00
9 300,00
3 500,00
134 400,00
D
D
D
D
8 800,00
D
265 342,00
D
12 800,00
D
416 609,91
D
13 200,00
D
8 000,00
D
Obchody Światowego Dnia Wody wraz z organizacją konkursu Woda = Życie
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Radio CCM - EKORAPORT
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Radio Vanessa EKO FAKTY
XXI Ogólnopolski Konkurs na Pracę "Fizyka a Ekologia"
Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży pt. "Środowisko naturalne naszego regionu i jego ochrona"
Doposażenie w sprzęt umożliwiający wykorzystywanie prezentacji multimedialnych w prowadzonych
programach edukacyjnych
Konkursy ekologiczne pt. "Jak ochronić świat"
VII edycja warsztatów ekologicznych "Bliskie spotkania z przyrodą i kulturą -oko w oko z Jurą"
XIII edycja ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - część wojewódzka
Warsztaty edukacyjne "chów przemysłowy? Ekologicznie niezdrowy!"
Jurajskie terenowe warsztaty ekologiczne
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - IPA FUN
Kampania na rzecz różnorodności "Różnorodność - potęga życia"
Warsztaty edukacji przyrodniczej i ekologicznej ŚOB realizowane w latach 2014-2015
Program edukacji ekologicznej realizowany poprzez zakup prenumeraty czasopism ekologicznych dla placówek
oświatowych województwa śląskiego na rok 2014
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Śląskie Aktualności
Rolnicze
Bilans nawozowy "U wrót gospodarstwa" chroni wody Bałtyku
35
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
36
Obszar
Beneficjent
925
926
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Śląskie Media Sp. z o.o.
Telewizja TVT sp. z o.o.
927
Województwo Śląskie
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Towarzystwo Edukacji Ekologicznej
i Turystycznej "Nickulina" w Rajczy
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Wydawnictwo GM Sp. z o.o
Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o.
Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o.
Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.
939
940
941
942
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
943
Województwo Śląskie
944
Województwo Śląskie
945
Województwo Śląskie
946
Województwo Śląskie
947
Województwo Śląskie
948
Województwo Śląskie
949
Województwo Śląskie
950
951
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.
Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.
Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.
Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "Gwarek
Śląski"
Zabrzańska Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy
Redakcja i Wydawnictwo w Zabrzu
Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda
Śląskiej Chorągwi
Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda
Śląskiej Chorągwi
Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie Zarząd Województwa Śląskiego
w Katowicach
Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie Zarząd Województwa Śląskiego
w Katowicach
Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie Zarząd Województwa Śląskiego
w Katowicach
Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie Zarząd Województwa Śląskiego
w Katowicach
Związek Polskich Fotografów Przyrody
Żorskie Towarzystwo Kulturalne "Kontrapunkt"
Nazwa zadania
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Wiadomości Rudzkie
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Telewizja TVT Eko-Raport
Warsztaty ekologiczne "Tajemnice lasu"
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
26 400,00
20 400,00
D
D
102 720,00
D
Aktywizacja seniorów poprzez aktywizację ekologiczną
Eko-rodzina
Doposażenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań edukacyjnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
Konkursy ekologiczne organizowane przez ZPKWŚ w 2014 r.
Wykonanie przez ZPKWŚ publikacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Doposażenie Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ w sprzęt i pomoce dydaktyczne
Opracowanie i druk zeszytu edukacyjnego dla dzieci
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - www.jaw.pl
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Trybuna Górnicza
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - www.nettg.pl
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Nowiny
Wodzisławskie
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Nowiny Raciborskie
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Tygodnik Rybnicki
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - www.nowiny.pl
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Gwarek
1 200,00
2 700,00
21 024,00
9 900,00
20 000,00
22 240,00
20 000,00
24 000,00
36 000,00
24 000,00
27 500,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
27 500,00
27 500,00
24 000,00
26 400,00
D
D
D
D
Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju w 2015 roku - Głos Zabrza
i Rudy Śląskiej
Zielono mi - czyli plastycznie o ekologii
28 600,00
D
7 200,00
D
"Zielona kreatywność" - kampania ekologiczna dla dzieci i młodzieży
60 800,00
D
Wojewódzka akcja informacyjna - OZE energetyczną przyszłością województwa śląskiego
1 900,00
D
Wojewódzka akcja informacyjna - Gospodarstwa ekologiczne szansą młodych rolników na Śląsku
1 900,00
D
Ogólnopolska kampania recyklingu komputerów - Technologia przyjazna środowisku
2 500,00
D
Ogólnopolska Kampania Informacyjna – OZE, recykling i rolnictwo ekologiczne drogą w zielona przyszłość
11 150,00
D
Multimedialny projekt proekologiczny "Oczami Śląskich Fotografów - 2 edycja"
Kampania edukacyjno-ekologiczna "Zielona Wyspa Śląsk"
16 032,00
16 000,00
D
D
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
952
Województwo Śląskie
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
953
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
954
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
955
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
956
957
958
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
959
960
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
961
Województwo Śląskie
962
Województwo Śląskie
963
Województwo Śląskie
964
Województwo Śląskie
965
Województwo Śląskie
966
967
Województwo Śląskie
Województwo Śląskie
968
Województwo Śląskie
969
Województwo Śląskie
970
Województwo Śląskie
971
Województwo Śląskie
972
Województwo Śląskie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich
Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci
im. G. Kolosy
Katolickie Towarzystwo Kulturalne
Klub Olimpijczyka przy Zespole Szkół
Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich
Polski Czerwony Krzyż Oddział w
Częstochowie
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkół Specjalnych
"Dajmy im szansę"
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
"Bratek"
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z Cukrzycą
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Śląski Oddział
Regionalny
ZHP Chorągiew Śląska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach
973
Województwo Śląskie
974
Województwo Śląskie
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
Nazwa zadania
Zakup dla ochotniczych straży pożarnych województwa śląskiego sprzętu i wyposażenia pożarniczego
do przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi, katastrof budowlanych, drogowych, pożarów lasów i innych
zagrożeń środowiska
Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2024”
"Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji"
Zakup sprzętu i oprogramowania służącego systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat
za korzystanie ze środowiska
Wakacyjna przygoda
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z województwa śląskiego, połączonego z realizacją programu
profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014
Obóz rekreacyjno-wypoczynkowo-zdrowotny dla uczniów szkół podstawowych z terenu aglomeracji
górnośląskiej
Eko kolonie z PCK
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
4 500 000,00
D
151 870,00
D
237 232,00
D
692 835,00
D
35 000,00
5 610,00
540 000,00
D
D
D
3 740,00
10 150,00
D
D
18 000,00
D
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015
11 500,00
D
Profilaktyka zdrowotna w tym "Wyjazdy profilaktyczno-lecznicze dla dzieci z podwyższonym i wysokim
poziomem ołowiu we krwi"
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z cukrzycą i problemami metabolicznymi z terenu województwa
śląskiego organizowany w okresie wakacji letnich
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w okresie wakacji 20014
65 100,00
D
17 500,00
D
23 250,00
D
660 000,00
20 250,00
D
PŚ
Reintrodukcja języczki syberyjskiej na historyczne stanowisko- etap pierwszy
40 000,00
PŚ
Oznakowanie granic stref ochronnych ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych
ochroną w województwie śląskim
Oznakowanie tablicami urzędowymi i informacyjnymi rezerwatów przyrody
27 450,00
PŚ
37 800,00
PŚ
668 404,44
PŚ
6 110 004,00
PŚ
165 615,84
PŚ
70 800,00
PŚ
Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna na obozach harcerskich w 2014
Oznakowanie granic ośmiu obszarów Natura 2000 w województwie śląskim
Doposażenie Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego w specjalne indywidualne wyposażenie
strażaków niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych
Doposażenie Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego w specjalny sprzęt ratowniczy niezbędny
do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa ekologiczno-chemicznego, ratownictwa drogowego oraz do
usuwania poważnych awarii
Doposażenie Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego w środki neutralizujące, zbierające
i zmywające substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego
Uzupełnienie stanu wiedzy dotyczącej wybranych gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru
specjalnej ochrony ptaków Beskid Żywiecki PLB 240002
37
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
Obszar
Nazwa zadania
975
Województwo Śląskie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
976
Województwo Śląskie
977
Województwo Śląskie
978
Województwo Śląskie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
979
Województwo Śląskie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
980
Województwo Śląskie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
* D - dotacja
38
Beneficjent
PŚ - przekazanie środków
P - pożyczka
Rozpoznanie obszarów występowania, stanu ochrony, identyfikacja zagrożeń oraz określenie działań
ochronnych i zakresu monitoringu pachnicy dębowej będącej przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000
Las koło Tworkowa i Graniczny Meander Odry oraz modraszka nausitous będącego przedmiotem ochrony
w obszarze Graniczny Meander Odry
Ochrona nietoperzy i jaskiń w Beskidach
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
15 000,00
PŚ
116 000,00
PŚ
Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt przed antropopresją w rejonie Pilska
38 000,00
PŚ
Weryfikacja występowania gatunków: minóg strumieniowy i głowacz białopłetwy w obszarze Natura 2000
Suchy Młyn mająca na celu rozpoznanie faktycznego stanu populacji i ich siedlisk, zagrożeń, zaleceń odnośnie
do działań ochronnych, zakresu monitoringu
Rozpoznanie obszarów występowania, identyfikacja zagrożeń oraz określenie warunków ochrony i zakresu
monitoringu najlepiej zachowanych płatów siedlisk leśnych będących przedmiotami ochrony obszarów Natura
2000:Beskid Żywiecki PLH240006, Beskid Śląski PLH240005 i Beskid Mały PLH240023, w tym wskazanie
miejsc które kwalifikują się do uznania za cenne fragmenty rodzimej przyrody proponowane do wyłączenia
z użytkowania gospodarczego
Wykonanie badań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego w 2014 roku
20 000,00
PŚ
110 000,00
PŚ
2 717 051,36
PŚ
U - umorzenie
UMOWY ZAWARTE W 2014 ROKU - spis alfabetyczny wg gmin
Lp.
Obszar
Beneficjent
Nazwa zadania
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*
39
www.wfosigw.katowice.pl
Lp.
40
Obszar
Beneficjent
Nazwa zadania
Kwota
umowy (zł)
D/PŚ/
P/U*

Podobne dokumenty

do pobrania

do pobrania Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nowaka 5 w Chorzowie Montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym Hajduki przy ul. Granicznej 92 w Chorzowie Montaż kolektorów słonecznych n...

Bardziej szczegółowo