Gazeta nr 70

Komentarze

Transkrypt

Gazeta nr 70
Gazeta
Gazeta lokalna
lokalna mieszkańców
mieszkańców miasta
miasta ii gminy
gminy Jeziorany
Jeziorany
nr 70
Nasze Jeziorany
lipiec-sierpień -wrzesień-październik 2015
W TYM NUMERZE:
*Ochrona Przyrody i co dalej?
Kanion rzeki Uvac w Serbii
*Tlenek węgla- cichy zabójca
*Ślubowanie klas pierwszych
*Miejski Ośrodek Kultury:
- Koncert letni z Papa D
- Turniej Tańca
- Festyn rodzinny
*Koncert Ani Brody
*Nie zapominamy o korzeniach:
Warmiacy w naszej społeczności
*Fintikluszki-folkowe okruszki
*Z Dziejów Miasta i Regiony:
-Historia Tłokowa
XV Dzień Papieski
Dzień Papieża Jana Pawła II - polskie
święto obchodzone co roku 16
października, ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie
papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II,
który jako pierwszy kardynał z Polski,
jak również pierwszy po 455 latach
biskup Rzymu, nie będący Włochem,
został wybrany na Papieża.
Równolegle obchodzony jest przez
Kościół katolicki w Polsce Dzień
Papieski, przypadający w każdą
niedzielę poprzedzającą rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na Papieża,
dzień wdzięczności, łączności duchowej
z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i
promocji jego nauczania.
Z okazji XV Dnia Papieskiego
przypadającego 11 października
zorganizowaliśmy Wystawę Fotografii
Tr ó j w y m i a r o w e j z a t y t u ł o w a n ą
„Śladami Jana Pawła II”. O godzinie
16:00 w sali widowiskowej MOK,
wystawę otworzył ks. Dziekan
Dekanatu Jeziorańskiego Stanisław
Jasiński, po którym głos zabrał także
Burmistrz Jezioran pan Leszek
Boczkowski.
ciąg dalszy artykułu na str. 2
*Sport OSiR:
- III Tura Grand Prix Jezioran w wędkarstwie
- VI Mistrzostwa w strzelaniu z broni pneumatycznej
- Mistrzostwa Województwa LZS
- Wójtówko CUP 2015
DOZYNKI
~
U
roczystości dożynkowe rozpoczęły się o godzinie 11:00 Mszą
Świętą w Kościele p.w. Św.
Bartłomieja w Jezioranach. Następnie
korowód dożynkowy wraz z tegorocznymi
starostami dożynek, Państwem Adamiec z
Radostowa, przemaszerował do Amfiteatru Miejskiego. Wieńce przygotowały
następujące sołectwa: Piszewo, Żardeniki,
Derc, Pierwągi, Radostowo, Franknowo,
Olszewnik, Wójtówko.
Burmistrz w towarzystwie zespołu
ludowego „Jezioranie” uroczyście powitał
delegacje dożynkowe, przybyłych gości
oraz wszystkich zgromadzonych.
Część artystyczną rozpoczął zespół
ludowy „Jezioranie”. Następnie na scenie
zagościł zespół „Malwa” z Domu Pomocy
Społecznej w Jezioranach, dzieci ze
szkolnego koła teatralnego Zespołu Szkół
w Jezioranach z programem przygotowanym przez panią Jolantę Szunejko oraz
jeziorański zespół „Niedostępni”.
Pomiędzy występami naszych lokalnych
artystów odbywały się konkursy na
wesoło, w których mogły wziąć udział
dzieci, młodzież i dorośli. W trakcie
występów zgromadzeni goście wyłonili
zwycięzców konkursu na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy. ciąg dalszy na str. 2
XV Dzień Papieski c.d.
Kolejno na scenie wystąpiły dzieci z koła
wokalnego MOK prezentując w swoim
repertuarze 3 przykazania w wersji
śpiewanej. Warto nadmienić, że nasi
uczestnicy warsztatów wokalnych
wspólnie z uczestnikami z sąsiednich
gmin przygotowują się do koncertu pt.
„10P, czyli dziecięcy dekalog”. Finałowy
koncert odbędzie się 27 listopada w
Olsztyńskim CEiIK-u, wraz z orkiestrą
kameralną i chórem gospel „Wniebogłosy”, na który serdecznie zapraszamy. Po
występie dzieci, zgromadzeni otrzymali
okulary 3D i przy skromnym poczęstunku obejrzeli obrazy uwieczniające
najważniejsze momenty z życia Jana
Pawła II.
Krystian Szydłowski
DOZYNKI
c.d.
~
Główną nagrodę Burmistrza Jezioran
w wysokości 500 zł za najpiękniejszy
wieniec dożynkowy otrzymało
sołectwo Franknowo.
Wyłoniono także zwycięzców konkursu kulinarnego:
-w kategorii nalewka domowa:
I miejsce - pani Bożena Jabłońska za
nalewkę sosnową,
II miejsce - pan Józef Gwiazda za
wino domowe,
III miejsce - pan Jerzy Łomiak za
nalewkę owocową „Owocowy raj”;
-w kategorii naleśniki:
I miejsce - pan Jerzy Łomiak za
naleśniki „Owocowy raj”,
II miejsce - pani Małgorzata
Olejniczak za naleśniki z bananem.
Po wręczeniu nagród na scenie zagościł
zespół „Avinion Dance” z repertuarem
disco. Zespół ten powstał w 2009
roku. Zasłynął z utworu „Oj Oj Oj (co
ty robisz)”, który na YouTubie osiągnął
już ponad 4 mln wyświetleń. Ponadto
utwór, który wydali z zespołem Tarzan
Boy pt. „Bo ta muzyka” w 2014 roku,
zdobył statuetkę Debiut Roku na
Festiwalu w Cielądzu. Zespół gościł
również w znanym programie Ewy
Drzyzgi Rozmowy w Toku, jak i w
innych programach telewizyjnych o
tematyce Disco Polo. Po występie
gwiazdy, dożynki zakończyły się
dyskoteką.
Krystian Szydłowski
z Miejskiej Biblioteki Publicznej
Recenzja ksiazki
~
Syberia kojarzy nam się
zwykle z nieprzeniknioną
puszczą na terytorium Rosji,
jednak warto, a nawet trzeba
pamiętać, że było to też miejsce, do którego wywożono naszych
rodaków, aby umierali z głodu i wycieńczenia za to, że śmieli nazywać się
Polakami. Dla nich nie był to egzotyczny
las pełen pięknych zwierząt i roślin, lecz
piekło, z którego niewielu osobom udało
się uciec. Anna Herbich w rozmowach z
kilkoma kobietami, które tego dokonały
przedstawia mroczny obraz syberyjskich
łagrów i kołchozów oraz przejmującą
historię prawdziwych bohaterek.
Dziewczyny z Syberii to wzruszająca i
pouczająca książka, której lektura
autentycznie boli. Każda jedna z relacji
przedstawionych w tej publikacji była dla
mnie ciosem w serce, ponieważ wiedza o
tym, że kiedyś żyli ludzie na tyle okrutni,
by więzić i wykorzystywać niewinnych, w
tym kobiety i dzieci, wywołuje u mnie
niemały szok. Za każdym razem, gdy
przywołuję w pamięci historie spisane
przez Annę Herbich, jestem pełna
podziwu, że w ogóle udało mi się doczytać
to dzieło do końca ze względu na to, że
lekturze często towarzyszyło wzruszenie i
2
,
Dziewczyny z Syberii
Anna Herbich
przerażenie. Głód, ciężka praca i przejmujące zimno towarzyszyły bohaterkom
na co dzień. Nawet nie próbuję wyobrazić
sobie tego jak udało im się przeżyć to
piekło. Sam fakt, że wróciły, niejednokrotnie po kilkunastu latach niewoli i
katorżniczej pracy, wydaje mi się ogromnym osiągnięciem. Podziwiam ich hart
ducha i wolę walki, a za opowiedzianą
historię ich życia jestem im niezmiernie
wdzięczna, ponieważ potrzeba nie lada
siły, by wrócić pamięcią do dni, o których
wolałoby się zapomnieć raz na zawsze.
Uważam jednak, że jeśli tylko którykolwiek z byłych łagrowników gotów jest
podzielić się swoją historią, to naszym
obowiązkiem jest wysłuchanie jej i
zapamiętanie. Pamięć o wielkiej odwadze
to wszystko, co pozostało ludziom, którzy
utracili na ziemiach byłego ZSRR
dorobek całego życia i najbliższą rodzinę.
Dlaczego dziś tak mało mówi się o
więźniarkach z syberyjskich lasów? Czas
okrutnie obszedł się z odważnymi
kobietami, które codziennie ryzykowały
życie, pracując na rzecz oprawców, a ich
jedyną winą było to, że urodziły się
Polkami. Bez wątpienia wpływ na to ma
fakt, że dramat bohaterek książki Anny
Herbich trwał latami i nie ma konkretnej
daty, którą można byłoby przekazać
uczniom w szkołach. Pamiętam, że za
moich czasów wspominało się o tym, że
coś takiego jak zsyłki w ogóle miało
miejsce. Konkretnych historii nie
opowiadał nam nikt, mimo że powinien,
bo tylko w ten sposób możemy okazać
szacunek ludziom, którzy przeżyli to
piekło. Nie sposób inaczej im pomóc,
mimo, że serce aż krzyczy w rozpaczy, gdy
widzi się jak w Polsce traktuje się teraz
starszych ludzi. Gdyby nie oni, dziś
moglibyśmy nie mieć własnej Ojczyzny.
Ich walka to świadectwo prawdy, a kolejne
pokolenia mogą jedynie przekazywać
wiedzę o tym swoim dzieciom i wnukom,
aby pamięć o Sybirakach i bohaterach obu
wojen światowych nigdy nie minęła.
Mam nadzieję, że nie tylko ja uważam, że
jesteśmy im to winni.
Dziewczyny z Syberii to lektura wzbudzająca szereg emocji i zapadająca na długo w
pamięć. Nie sposób od razu przejść do
porządku dziennego po przeczytaniu
dziesięciu historii, które są dowodem na
to, że tym największym wrogiem człowieka jest tylko drugi człowiek, zaś przeżycie
w ekstremalnych warunkach jest czymś
zakrawającym na cud. Trudno inaczej
nazwać to, że ludzie po latach wyniszczającej pracy, niedożywienia, szykan i
skrajnego wycieńczenia wciąż mieli
nadzieję na powrót do Ojczyzny, po czym
w istocie wracali do kraju żywi. Ta lektura
naprawdę powinna spotkać się z Waszym
zainteresowaniem i mam szczerą nadzieję,
że znajdziecie w niej coś cennego.
Elżbieta Sobolewska
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
Historia Tłokowa (niem. Lokau)
Miejscowość została założona 10 czerwca
1318 roku (w źródłach jest też druga data
24 kwietnia 1321 roku) przez biskupa
warmińskiego Eberharda z Nysy. Wieś
miała obejmować obszar 67 łanów (łan
ziemi, chełmiński, nazywany też włóką to
ok. 18 ha). Zasadźcą był niejaki Ludwig
(spisał umowę z biskupem, sprowadził
osadników i przydzielił im ziemie), który
prawdopodobnie został pierwszym
sołtysem wsi, proboszczem zaś duchowny
o imieniu Jakub.
Tłokowo musiało się niezwykle intensywnie rozwijać skoro osiedlił się tu
burgrabia (odpowiadał za bezpieczeństwo
na swoim terenie), który planował dalsze
zasiedlanie okolicy. Wkrótce jednak
przeniósł się do Jezioran, które w 1338
roku uzyskały prawa miejskie.
Jak podają źródła, Tłokowo było jednym z
pierwszych miejsc osadnictwa chrześcijańskiego w południowej Warmii. Liczne
ślady wskazują jednak na to, że teren był
wcześniej zaludniony przez pogańskie
plemiona, a dokładniej przez plemię
Bartów. Dlatego pierwsi mieszkańcy
Tłokowa, to nie tylko ludność niemiecka,
ale też pruska.
W czasie wojen polsko - krzyżackich w XV
wieku oraz w latach 1519 - 1521 wieś
została dotkliwie zniszczona. Doszło do
likwidacji parafii, a miejscowa świątynia
została przekształcona w kościół filialny
parafii w Jezioranach. Nawet trzeba było
dokonać nowej lokacji wsi w 1476 roku.
Uczynił to biskup warmiński Mikołaj
Tungen. To właśnie po tych wojnach
datuje się okres największej kolonizacji
południowej Warmii przez Polaków
głównie z Mazowsza. Dlatego śmiało
możemy uznać, że w pierwszej połowie
XVI wieku w Tłokowie dominowała
ludność polska.
Po raz pierwszy Tłokowo znalazło się w
granicach Polski w 1466 roku, gdy
Warmia została włączona do Korony, po
wygranej wojnie 13-letniej z Zakonem
krzyżackim(1454 - 1466). W wyniku I
rozbioru Polski w 1772 roku cała
Warmia, czyli i Tłokowo znalazło się w
granicach Królestwa Pruskiego. W czasie
plebiscytu w 1920 roku, który miał
zadecydować, czy południowe Prusy
Wschodnie będą leżały w granicach
Polski, czy Prus (Niemcy), ludność w
Jezioranach i okolicy w 100% zagłosowała za Prusami. Dopiero po klęsce
Niemiec hitlerowskich w II wojnie
światowej (1945 rok) Warmia z
Tłokowem znów są w Polsce.
W 1820 roku w Tłokowie mieszkało 210
osób, w 1939 przed rozpoczęciem II
wojny światowej było 519 mieszkańców.
Obecnie wieś jest zamieszkana na stałe
przez 294 mieszkańców.
Najsłynniejszym mieszkańcem Tłokowa
był urodzony tu duchowny katolicki,
biskup warmiński - Andrzej Thiel (1825 1908), syn chłopa.
Zabytki:
1.Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
wybudowany w latach 1370 - 1390.
Otrzymał 8 grudnia 1402 roku odpusty
od papieża Bonifacego IX. W XV wieku
kościół utracił prawa parafii i stał się filią
Jezioran. Drewniana wieża pochodzi z
XVIII wieku. Wnętrze bogato polichromowane w połowie XV wieku, barokowy
ołtarz główny z XVIII wieku, renesansowy ołtarz boczny z II połowy XVI wieku,
renesansowa ambona, barokowa chrzcielnica.
2.Kościół pw. św. Rocha z XVII wieku ma
styl barokowy. Szczególnie cenny jest
rokokowy ołtarz główny sprzed 1790
roku i klasycystyczna ambona.
3.Kapliczka przydrożna, znajdująca się w
centrum wioski.
4.Barokowa kapliczka przydrożna
zlokalizowana przy kościele pw. św.
Rocha.
5.Zabytkowy krucyfiks na cmentarzu z
zachowaną datą 1777.
Kościół pw. św. Rocha
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
6.Zabytkowy cmentarz.
Legendy tłokowskie:
1.W pobliżu wsi znajduje się jezioro Ring,
którego nazwa pochodzi prawdopodobnie od legendy o zatopionym orszaku
weselnym i młodej parze, która zginęła
wraz z orszakiem weselnym pod taflą lodu
(nazwa jeziora pochodziłaby według tej
legendy od zatopionych obrączek młodej
pary). Obecnie mieści się tu kąpielisko z
parkingiem - miejsce rekreacji użytkowane głównie przez ludność z Jezioran.
2.Powstanie Kościoła św. Rocha łączy się z
legendą o znalezieniu w lesie przez
pasterzy w roku 1652 bursy i puszki z
Najświętszym Sakramentem. Jest to
pokazane w kamiennym reliefie cokołu
krzyża na cmentarzu kościelnym.
Mieszczanie jeziorańscy wybudowali w
tym miejscu w roku 1665 kaplicę ku czci
Najświętszego Sakramentu, ale po
epidemii dżumy panującej na Warmii w
latach 1708 - 1711 poświęcono ją
świętemu Rochowi, czyli patronowi
aptekarzy, lekarzy, ogrodników, rolników
i szpitali oraz brukarzy i więźniów. Na
ziemiach polskich św. Roch znany był
jako patron chroniący od zarazy.
Przybywały tu liczne pielgrzymki, tak iż
kaplica stała się największym sanktuarium św. Rocha na Warmii. W 1750
kaplicę wzmocniono i dobudowano
wieżę. Konsekrował ją biskup Ignacy
Krasicki 20 września 1790 roku.
Ciekawostka
Najstarszym zabytkiem materialnym
znajdującym się w Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie jest kościane ostrze
mezolityczne z wkładkami krzemiennymi
z Tłokowa z co najmniej VII tysiąclecia
p.n.e.. Zostało wykonane z wycinka kości
promieniowej dużego przeżuwacza
(zapewne renifera, jelenia lub łosia).
Wymiary ostrza: długość 186 mm,
szerokość 13 mm, a grubość 5 mm.
Zbigniew Sadza
Korzystałem z Encyklopedii Warmii i
Mazur, Leksykonu Kultury Warmii i
Mazur, Przewodnika po zabytkowych
kościołach południowej Warmii oraz
Naszej Warmii
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
3
„W świecie bajek”
5
Nie zapominamy
o korzeniach - Warmiacy
w naszej spoleczności
~
Klub Maluszka
-tego lipca, w niedzielę, został
zorganizowany przez Niepubliczne
Przedszkole „Klub Maluszka”
otwarty Charytatywny Festyn Rodzinny
p.t. „W świecie bajek”. Wspólnym
nakładem pracy udało nam się zebrać
3.363,50 zł. Kwota została przeznaczona
na rehabilitację oraz dalszą opiekę
zdrowotną dla naszej podopiecznej z
przedszkola- Wiktorii. W tym dniu słońce
prażyło, od samego rana zapowiadając
wielki sukces. Festyn rozpoczęliśmy Mszą
Świętą w intencji za zdrowie Wiktorii,
wszystkich przedszkolaków oraz ich
rodzin. Następnie udaliśmy się na plac
niedaleko przedszkola, by wspólnie się
bawić oraz pomagać. Na wstępnie
wszystkich przybyłych przywitały dzieci z
naszego przedszkola, które przygotowała
Paulina Salabura. W programie odbyły się
m.in.: pokaz udzielania pierwszej pomocy
przez OSP z Barczewa, pokaz drużyny
wojów Bolesławowych „Białozór”, taniec
orientalny w wykonaniu Alicji Drzewie-
S
ckiej, występ dzieci ze Szkoły Podstawowej we Franknowie, występ zespołu
muzycznego „Black Jack” z Biskupca.
Tego dnia zaplanowaliśmy następujące
atrakcje: punkt gastronomiczny, kącik
malucha, malowanie twarzy, robienie
baniek mydlanych, przejażdżki kucykiem,
motocykle, quady, zorbing, segway,
trampolina, zjeżdżalnie, licytacje, loteria
fantowa.
Dziękujemy wszystkim przybyłym, to dla
nas wielka nagroda za trud włożony w to
przedsięwzięcie. Dziękujemy wszystkim
osobom zaangażowanym, licznym
sponsorom, ludziom dobrej woli, a przede
wszystkim dzieciom, dla których ten
bajeczny festyn był zorganizowany - za
waszą radość, energię, szczere uśmiechy
prosto z serc płynące.
Do zobaczenia za rok!
Milena Arnista
zkoła Podstawowa w Radostowie
rozpoczęła obecny rok szkolny
2015/2016 bardzo intensywnie.
We wrześniu gościliśmy przedstawicielkę tutejszej niemieckiej mniejszości
narodowej. Było wiele wspomnień, jak
również wiele pytań ze strony naszej
młodzieży. Historia w przekazie
bezpośrednim wzbudziła bardzo duże
zainteresowanie.
Kilka dni później odwiedzili nas goście z
Austrii. Uczniowie mieli okazję posłuchać j. niemieckiego, mieli też okazję do
zadawania pytań, którą skwapliwie
wykorzystali. Goście bardzo szybko
nawiązali kontakt z naszą młodzieżą, tak
więc rozstawaliśmy się bardzo niechętnie. Na osłodę pozostały nam prezenty.
Zwieńczeniem września była wycieczka
do Gdańska śladami Güntera Grassa.
Spacer po gdańskiej Starówce, jak
również zwiedzanie Gdańska Wrzeszcza
- miejsca urodzin i dzieciństwa noblisty wzbogacały i umilały nam opowieści
przewodnika. Zobaczyliśmy Gdańsk
oczami dawnych Gdańszczan - też z
wysoka, czyli z platformy widokowej
Kościoła Mariackiego.
Ewa Kuleszo-Lewandowska
Ksiazki,
które warto czytać
~
,
Grażyna Plebanek
Dziewczyny z Portofino
Wydawnictwo W.A.B. 2005
Tytułowe „Dziewczyny z
Portofino” to Hanka, Mania,
Beata i Agnieszka, mieszkają
na tym samym osiedlu. Szybko się ze sobą
zaprzyjaźniają, trafiają do jednej klasy w
szkole. Później spotykają chłopaków,
zaczynają pracę, dorośleją. Dookoła czasy
PRL.
Dawno nie czytałam tak prostej, ale
zarazem mądrej i wzruszającej obyczajówki, powieści typowo kobiecej, w
4
którą autorka wlała tyle emocji. Mogę
pisać o niej w samych superlatywach,
ponieważ minusów nie zauważyłam.
Każda z dziewczyn jest inna. Jedna
pochodzi z domu alkoholików, drugiej
ojciec jest podobno spowinowacony z
komuchami, trzeciej wprost przeciwnie,
ale bije matkę, czwarta za to swojej
rodzicielki nigdy nie poznała. Mają swoje
problemy, w szkole uczy nauczyciel, który
wygląda jak Lenin.
To niesamowita powieść o dojrzewaniu.
W pewnym momencie dziewczyny
zaczynają się zmieniać, nie wiedzą co się z
nimi dzieje, pierwsze zauroczenia, seks,
miłość, bolesne wkraczanie w dorosłe
życie. Obserwujemy je od małych
smarkul, aż po pewne siebie kobiety.
Znamy ich uczucia i emocje, nierzadko
się z nimi identyfikujemy.
Książka wymaga zastanowienia, jest
mocna i ciekawa, kipią w niej emocje.
Z czystym sercem mogę ją polecić.
Katarzyna E. Semen - Siekaniec
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
Kreatywny Strych w plenerze
W wakacje zajęcia plastyczne „Kreatywny
Strych” organizowane przez Fundację
Revita Warmia we współpracy z Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych, dzięki
wsparciu z Gminy Jeziorany, przeniosły
się „pod chmurkę”. Przez całe wakacje, w
każdą środę, spod Galerii na rynku ruszały
samochody, które wiozły naszych uczestników do Tłokowa, gdzie odbywały się
trzygodzinne plenery malarskie. Plenery
cieszyły się dużą popularnością wśród
uczestników zajęć. Swoboda działania,
pejzaż, przestrzeń i trochę wolności
poprawiało humory i wyzwalało twórcze
energie.
Na plenerach malowaliśmy pejzaż z
natury, trzeba było szybko uchwycić
prawdziwe krajobrazy, nim zmieni się
światło. Powstało sporo ciekawych prac
malarskich o świeżym i mocnym charakterze. Prace można było w wakacje oglądać
w galerii.
Na koniec plenerów zorganizowaliśmy
ognisko z kiełbaskami. Warto będzie
powtórzyć plenery w przyszłe wakacje i
malować z natury krajobrazy charakterys-
tyczne dla naszej gminy, dzięki temu
dzieciaki ją odkryją i upamiętnią wartościowe miejsca na swoich obrazach, tak jak
robiły to na zajęciach w szkole w zeszłym
roku.
Marcelina Mikułowska
Budujemy współpracę na rzecz rozwoju turystyki
We wrześniu ubiegłego roku Fundacja
Revita Warmia otrzymała certyfikat
Informacji Turystycznej przyznawany
przez Polską Organizację Turystyczną,
zobowiązując się tym samym do utrzymania i prowadzenia punktu IT w
Jezioranach i obsługi informacyjnej
turystów. Dzięki wsparciu z Urzędu
Marszałkowskiego i Gminy Jeziorany
Informacja Turystyczna działała w sezonie
letnim od 15 czerwca do 15 września 7 dni
w tygodniu. Naszą lokalną IT odwiedziło
ok. 600 turystów z wielu krajów.
Przyjezdni zwiedzali galerię, otrzymywali
materiały promujące turystykę na terenie
Gminy Jeziorany i w jej okolicach,
oglądali z zainteresowaniem naszą
makietę 3D średniowiecznych Jezioran.
I zadawali często szczegółowe pytania o
historię i zabytki naszego terenu. Wielką
popularnością cieszyła się społeczna mapa
turystyczna, która prezentuje wartościowe obiekty kulturowe, ale także ofertę
organizatorów turystyki i rekreacji. Na
mapie można również znaleźć kontakt do
naszych lokalnych restauracji i producentów ekologicznych produktów spożywczych.
Lokalni organizatorzy turystyki podjęli
działania na rzecz tworzenia sieci współpracy i rozwoju produktów turystycznych
na terenie gminy. Odbyły się dwa
spotkania tzw. Forum Turystycznego
Gminy Jeziorany. Na pierwszym spotkaniu przed sezonem letnim uzgadniane
były plany i formy współpracy na sezon
2015, we wrześniu odbyło się spotkanie
podsumowujące sezon. Takie spotkania
będą kontynuowane w kolejnych latach,
na przyszłe planowane jest wydanie
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
poprawionej wersji mapy turystycznej
także w wersji angielskiej oraz organizacja
we współpracy z gminą ekologicznego
jarmarku produktów rolniczych i
artystycznych na rynku w Jezioranach w
każdą sobotę w sezonie turystycznym.
Mamy nadzieję, że z roku na rok turyści w
Gminie Jeziorany będą czuli się swobodniej i bezpieczniej, dzięki dobrze zbudowanej informacji, promocji i sieci
współpracy punktów oferujących usługi
turystyczne. Powiększać się będzie także
paleta wydawnictw promocyjnych, a
także ilość pamiątek z Jezioran, nad
którymi pracują artyści z galerii.
Chętnych do promocji swoich usług
turystycznych, czy produktów zachęcamy
do kontaktu z IT Jeziorany, aktualnie
trwają prace nad projektem mapy na
przyszły sezon letni.
Marcelina Mikułowska
5
Koncert letni z Papa D
C
zy wszyscy Państwo pomieściliście
się w miejskim amfiteatrze podczas
koncertu letniego? Nie sądzę,
ponieważ od kilku dobrych lat nie
widzieliśmy pełnej widowni, a to za sprawą
zespołu Papa D.
Jednak zacznijmy od początku.
W upalne popołudnie 18 lipca odbył się
koncert letni z zespołem Papa D i supportującym zespołem lokalnym Niedostępni.
Chłopaki z Jezioran po trzech latach
rozłąki z instrumentami wznowili próby i
działanie zespołu. Inicjatorami założenia
zespołu na początku 2010 roku byli
Dariusz Kalwara, Andrzej Tamkun oraz
Patryk Morzy. Po niedługim czasie
funkcjonowania formacji do zespołu
dołączył Tomasz Guz. Skład w krótkiej
przestrzeni czasu uległ zmianie. Aktualnie
grupę tworzą: Tomasz Guz, Dariusz
Kalwara, Andrzej Tamkun oraz Dawid
Łomiak. Chłopaki grają reggae, blues,
rock i punk. Tego dnia dali próbkę swoich
możliwości prezentując covery m.in.
„Angela”, „Daj na tacę”, „Mój jest ten
kawałek podłogi”. Podczas koncertu
Niedostępnych amfiteatr rósł w oczach
wyczekując gwiazdy wieczoru zespołu
Papa D (dawniej Papa Dance oraz Papa
Dock). Papa Dance początkowo był tylko
eksperymentem założycieli grupy Sławka
Wesołowskiego i Mariusza Zabrodzkiego.
Zespół powstał w 1984 roku i z pomocą
wokalisty Grzegorza Wawrzyszaka
rozpoczął nagrania.
Zaczęło się od „W 40 dni dookoła świata” i
„Ordynarnego faulu”. Na potrzeby
teledysków do wokalisty dołączono dwóch
muzyków, a pierwszy skład grupy tworzyli:
Grzegorz Wawrzyszak (wokal), Marek
Karczmarek (klawisze) i Tadeusz Łyskawa
(perkusja). Wtedy jeszcze grupa działała
pod nazwą Papa Dock.
Niedługo potem zespół zmienił nazwę na
Papa Dance, a ich pierwsze przeboje
zostały bardzo dobrze przyjęte. Grupa
zaczęła myśleć już wtedy o występach na
żywo, dlatego do składu dołączyło dwóch
nowych muzyków: Kostek Joriadis i
Krzysztof Kasprzyk. Grupa nagrała
następnie kolejne hity: „Kamikadze
wróć”, „Pocztówka z wakacji”, „Panorama
Tatr” czy „Te głupie strachy”.
Latem 1985 roku wyszła debiutancka
płyta grupy zatytułowana „Papa Dance”, a
jesienią zespół nagrał dla zachodnioniemieckiej firmy Norton singla z niemiecką
i angielską wersją przeboju „Kamikaze
wróć”. Również jesienią na polskim rynku
muzycznym ukazała się kaseta magnetofonowa z częścią materiału z pierwszej płyty i
trzema nagraniami, które nie wyszły
wcześniej na żadnym nośniku.
Po półtora roku działalności założyciele
zespołu rozwiązali go, po czym powstał
duet Papa Dance New Sound, w skład
którego weszli Paweł Stasiak i Kostek
6
Joriadis. Grupa zyskała popularność
dzięki utworom „Naj Story”, „Miłość z
walkmana”, „O-la-la” i „Ocean wspomnień”. Następnie wydano płytę „Poniżej
Krytyki”, a kilka miesięcy później z grupy
odszedł Kostek Joriadis.
Pod koniec 1986 roku powstał trzeci
skład Papa Dance. Od tej pory tworzyli
go Paweł Stasiak (wokal), Jacek Szewczyk
(gitara solowa), Waldemar Kuleczka
(gitara basowa), Konstanty Dinos
(instrumenty klawiszowe), Andrzej
Zieliński (instrumenty klawiszowe) i
Tadeusz Łyskawa (perkusja). Grupa
bardzo szybko zdobyła popularność
wśród nastoletniej publiczności, dzięki
takim przebojom jak: „Maxi singiel”,
„Nasz Disneyland” czy „Nietykalni”.
Zespół koncertował w Związku
Radzieckim, gdzie między innymi wziął
udział w festiwalu polskiej piosenki w
Witebsku. W 1990 roku materiał z płyt
winylowych ukazał się na płycie CD jako
jeden z pierwszych polskich kompaktów „Nasz Ziemski Eden”.
Pod koniec 1989 i w 1990 roku grupa
koncertowała w Stanach Zjednoczonych,
głównie w klubach polonijnych. W tym
czasie z zespołu odszedł Jacek Szewczyk, a
zastąpił go grający wcześniej w Lady Pank
Edmund Stasiak. W USA Papa Dance
wydali swój pierwszy składankowy album
„The Best of Papa Dance vol. 1”, po czym
grupa się rozpadła. Pierwszą próbę
reaktywacji Papa Dance podjął w 1999
Grzegorz Wawrzyszak. Zakończyła się
ona wydaniem tylko jednego singla
„Panorama Tatr '99”. Drugą, już bardziej
udaną, próbę podjął trzeci skład reaktywowany w roku 2001. Dzięki temu
w 2002 ukazał się singiel „Wszystko się
zdarzy na plaży”, a rok później wydano
składankę największych przebojów grupy
„Złota Kolekcja - Naj Story” , zawierającą
jedno premierowe nagranie - „Zwykła
historia”. W 2005 roku ukazało się
wydawnictwo „1.000.000 fanek nie
mogło się mylić!”, do którego dołączono
płytę z nowymi wersjami największych
hitów grupy z lat 80. Największe jak
dotąd przeboje zespołu to „Czarny śnieg”,
„Gdzie one są?”, „Bez braw na finał” i „Ale
afera”. W 2007 roku na rynek trafiła
reedycja albumu „1.000.000 fanek...”
wzbogacona o 6 remiksów oraz trzy
teledyski. Pod koniec listopada 2007 Papa
Dance zmienił nazwę na Papa D. Zespół
zakończył współpracę z perkusistą
Tadeuszem Łyskawą i współzałożycielem
grupy - Mariuszem Zabrodzkim.
Obecnie Papa D. tworzą Paweł Stasiak,
Jacek Szewczyk, Waldemar Kuleczka,
Marcin Tywoniuk i Dariusz Piskorz. Nie
każdy zespół posiada tak bogatą historię, a
my dodatkowo mieliśmy okazję usłyszeć
repertuar gwiazd. Jeziorański amfiteatr
pękał w szwach, a widownię głównie
tworzyli nasi mieszkańcy, ale nie zabrakło
też sąsiednich gmin. Nasze małe Jeziorany
odwiedziły nawet oficjalne fanki zespołu
podążające za trasą koncertową. I tak
powoli zbliżaliśmy się ku końcu. Po
pożegnaniu gwiazdy muzyki pop,
mieszkańcy bawili się pod gwiazdami
przy muzyce mechanicznej.
Krystian Szydłowski
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
Ślubowanie klas pierwszych
D
zień 20 października 2015 r. w
naszej szkole był bardzo ważnym
dniem dla uczniów najmłodszych
klas. W tym dniu odbyła się uroczystość
ślubowania i pasowania dzieci na uczniów
Szkoły Podstawowej im. Michała
Lengowskiego w Jezioranach.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:
Ksiądz Dziekan Stanisław Jasiński,
Burmistr z Jezioran - p. Leszek
Boczkowski, Zastępca Burmistrza p. Marcin Frączek, Przewodnicząca Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej p. Agnieszka Cybulska, Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych - p. Andrzej Szuwalski oraz
rodzice.
Uroczystość prowadziła przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego - Karolina
Marchlewska, która powitała zaproszonych gości.
W pierwszej części uczniowie klas
pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, do
których przygotowywali się od września
pod okiem swoich wychowawców.
Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem
wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną
łezkę z oczu rodziców. Dzieci wykazały się
również wiedzą dotyczącą szkoły oraz
znajomością zasad, które ułatwiają
prawidłowe funkcjonowanie w grupie
rówieśniczej.
Szkola~ Podstawowa im M. Lengowskiego
w Zespole Szkól~ w Jezioranach
Następnie nastąpiła najważniejsza chwila,
gdzie w podniosłej atmosferze, przed
pocztem sztandarowym pierwszaki
ślubowały być dobrymi uczniami i
Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt,
które swym zachowaniem będą sprawiały
radość rodzicom i nauczycielom. Po
złożeniu ślubowania dyrektor Zespołu
Szkół - p. Piotr Smoleński oraz zastępcy
dyrektora - p. Elżbieta Błaszczyk oraz
p. Grażyna Nachiło dokonali symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając
ołówkiem - jak czarodziejską różdżką
ramion pierwszoklasistów.
W miłej atmosferze życzenia dzieciom
złożyli zaproszeni goście i dyrektor szkoły,
którzy zgodnie stwierdzili, że uczniowie
są gotowi do podjęcia sumiennej i
rzetelnej pracy w szkole.
Wszyscy uczniowie pierwszej klasy
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
„rożki słodkości” ufundowane przez
rodziców. Ponadto zostali obdarowani
słodkim poczęstunkiem od włodarzy
miasta i Rady Rodziców ze Szkoły
Podstawowej, a także kalendarzem z
wizerunkiem świętego Jana Pawła II,
które otrzymali z rąk Księdza Dziekana.
Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, przygotowanym przez rodziców w
klasach.
Samorząd Uczniowski SP Jeziorany
zadanie - pasowanie, po którym każde
dziecko stało się prawdziwym przedszkolakiem. Później czekały nas wspólne tańce
wspólne pieczenie kiełbasek. Do przed- i zabawy przy muzyce. Niespodzianką był
szkola wróciliśmy w świetnych nastrojach występ teatru AMUZADO, który
i z pełnymi brzuchami.
wystawił spektakl edukacyjny wprawiając
nas przy tym w jeszcze lepszy nastrój.
Nasze Przedszkole przyłączyło się do akcji
„Wkręć się i pomagaj”, której celem jest
pomoc najbardziej potrzebującym
chorym dzieciom na Warmii i Mazurach.
Wspólnie będziemy zbierać plastikowe
nakrętki by pomóc w spełnianiu dziecięcych marzeń.
Ewa Półtorak
Tu, gdzie dziecko śmieje się do dziecka
Na kartce kalendarza widnieje data
1 września, a to oznacza, że po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie Przedszkole
Publiczne w Jezioranach znów zaczyna żyć
swoim życiem. Część dzieci przekracza
próg przedszkola po raz kolejny. Dla
pozostałych to dzień, w którym rozpoczyna się ich przygoda z przedszkolem.
Puste sale wypełnione zostają uśmiechniętymi i wypoczętymi dziećmi. Pierwsze
dni mijają na nawiązywaniu nowych
znajomości oraz odnawianiu kontaktów
sprzed wakacji podczas wspólnych zabaw.
Jednak nie zapominamy przy tym o
nauce. Zaczynamy od wspólnego
ustalenia zasad, których należy przestrzegać w przedszkolu. Każdego dnia staramy
się postępować tak, aby wszystkim było
dobrze i wesoło. I chyba nawet nieźle nam
się to udaje, ponieważ nikt nie narzeka.
Nauka przeplata się z zabawą.
Wrześniową atrakcją była wycieczka do
Nadleśnictwa w Wipsowie. Mieliśmy
okazję zobaczyć, powąchać, a nawet
posmakować świeżych ziół i przypraw,
których często używamy w kuchni.
Poznaliśmy też nazwy nieznanych dotąd
roślin. Wszystko to odbywało się
pod czujnym okiem pana Leśniczego. Na
koniec czekało nas trochę przyjemności -
Ważnym wydarzeniem w naszym
Przedszkolu była uroczystość Pasowania
na Przedszkolaka, która odbyła się 23
października. Był to dzień pełen emocji.
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście Ksiądz Dziekan Stanisław
Jasiński, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Jezioranach p. Marcin Genatowski,
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach p. Kinga Tomaszewska oraz rodzice. Wszyscy obejrzeli
przygotowany przez przedszkolaków
występ. Grupa straszaków serdecznie
przyjęła do swych szeregów młodsze
koleżanki i kolegów. Natomiast pani
Dyrektor Elżbieta Książek miała specjalne
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
7
ZGAŚ RYZYKO tlenek węgla-cichy zabójca
Trwa okres grzewczy. Wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. TLENEK WĘGLA CO, potocznie zwany czadem, w
temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz, nieweryfikowalny przez zmysły człowieka. Ma bardzo silne własności
toksyczne.
W związku z ciężarem właściwym, zbliżonym do ciężaru właściwego powietrza tlenek węgla może występować w całej kubaturze
pomieszczenia. Toksyczne działanie to trwałe łączenie tlenku węgla z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość
hemoglobiny może połączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar
karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu.
Wdychanie nawet niewielkiej ilości TLENKU WĘGLA może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w
śpiączkę, a nawet zgon. Ważna jest także ekspozycja tlenku węgla w czasie.
UWAGA
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem
węgla, potocznie zwanego czadem, ginie
kilkadziesiąt osób. Bardzo często, nie ma to
związku z powstaniem pożaru, a wynika
jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i
znajdujących się w nich urządzeń i instalacji
grzewczych.
TLENEK WĘGLA powstaje najczęściej w
wyniku niepełnego spalania. Przyczyną tego
może być:
- niewystarczająca drożność instalacji, tj.
trzonów kominowych odprowadzających
spaliny - w końcowym efekcie mogąca
prowadzić do pożarów sadzy,
niesprawność urządzeń grzewczych
(piecyków, pieców).
Nagromadzenie tlenku węgla w
pomieszczeniu następuje ponadto w wyniku
niedostatecznej wymiany powietrza,
powodowanego często przez niedostateczną
lub niesprawną wentylację.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
§34.1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy
miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w punkcie 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz
w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)
Art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów
jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji
gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. KODEKS WYKROCZEŃ (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1094) przewiduje:
Art. 82. § 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się,
utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:
3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo
użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to
przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
8
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
POSTĘPOWANIE BEZPIECZEŃSTWA
W przypadku zatrucia TLENKIEM WĘGLA (wystąpienia opisanych wyżej objawów) należy:
źwynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w
przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
źzapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
źwezwać służby ratownicze (Pogotowie Ratunkowe, PSP),
źjak najszybciej podać tlen (tylko w przypadku służb ratowniczych),
źjeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast
zastosować sztuczne oddychanie, np. metodą usta - usta oraz masaż serca (w przypadku
niewystarczającej wiedzy własnej korzystać z porady dyżurnego telefonu alarmowego
998 ),
źnie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami
zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do
udzielania pierwszej pomocy (w przypadku niewystarczającej wiedzy własnej korzystać z
porady dyżurnego telefonu alarmowego 998 ).
ŚWIADOMOŚĆ PREWENCYJNA
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
źprzeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne
czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
źużytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
źstosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych
należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu
zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
źnie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
źw przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o
wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
źsystematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej;
jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki, często wietrzyć
pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej
zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
źnie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia,
przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji
należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
CZUJKI BEZPIECZEŃSTWA
W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania
takich czujek (80zł - 250zł) jest niewspółmiernie niski do możliwości uratowania życia ludzkiego.
Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz, kpt. Maciej Hamerski
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
9
WAKACYJNE PRZYGODY W TĘCZOWYM ZAKĄTKU
Wakacje to okres relaksu, odpoczynku,
wspaniałych przygód i odkrywczych
zabaw. A w Tęczowym Zakątku przedszkolaki, jak zwykle z ogromną ciekawością, witały każdy kolejny dzień. Duże,
szeroko otwarte oczy naszych dzieciaczków, uśmiechnięte buzie i ustawiczna chęć
działania były dla nas motywatorem do
kreatywnego planowania. A ciepłe
słoneczne dni dodatkowo pozwalały na
realizowanie ciekawych wycieczek,
spacerów, zabaw i wyścigów na placu
zabaw. Jednym słowem mówiąc, sporo się
u nas działo.
Ruch i zabawa jest wpisana w naturalny
rozwój dziecka, wystarczy tylko stwarzać
ku temu warunki. Dlatego też udaliśmy
się na olsztyński plac zabaw. Dzieci czuły
się jak ryby w wodzie wspinając się po
drabinkach, zjeżdżając ze zjeżdżalni,
korzystając z różnorodnych urządzeń oraz
biegając po ogromnym terenie.
Dopełnieniem tego dnia były szaleństwa
w Centrum Zabaw Figlolandia.
W kolejną wakacyjną podróż udaliśmy się
do Mini ZOO w Nikielkowie. Na miejscu
mogliśmy zobaczyć różnorodne zwierzęta,
m.in.: strusie emu, krowy zebu, krowy
szkockie, kangury walabia bennetta,
daniele, owce awassi, owce kameruńskie,
owce somalijskie, kuce szetlandzkie, kuce
fiordzkie, kuce haflinger, dziki pekari
obrożny, świnki z Getyngi, świnki
morskie, lamy, kozy kameruńskie
karłowate, barany francuskie, króliki
wiedeńskie podpalane, króliki rasy baran
francuski, gęsi kubańskie, gęsi bernikla
białolica, gęsi tybetańskie, kaczki
mandarynki, kaczki karolinki, kurki silki
jedwabiste, bażanty złote, bażanty
królewskie, bażanty łowne, papugi rozelle
białolice, osła oraz wielbłąda o imieniu
Marysia.
Po Mini ZOO oprowadził nas osobiście
p. Henryk Prokopowicz, który w bardzo
interesujący sposób opowiedział o
mieszkańcach zoo. Niezwykłym doznaniem dla przedszkolaków, była obserwacja wykluwającego się pisklątka.
Pękająca skorupka, stopniowo wyłaniające się stworzonko, piszczące z radości
i bijące brawa dzieci, to dopiero przeżycie.
Niesamowitą atrakcją był ruchomy
dinozaur T-Rex, liczący prawie 6 m
długości poruszający ogonem, szczęką,
łapami oraz głową. W ten sposób dzieci
poszerzyły swoje wiadomości na temat
ciągle tajemniczego świata dinozaurów.
W naszym przedszkolu w wakacje
staramy się nie odpoczywać od kultury i
sztuki. Dlatego też wybraliśmy się do
naszej cudownej jeziorańskiej Galerii. W
drzwiach powitała nas jak zawsze
uśmiechnięta p. Marcelina Mikułowska,
która odkrywała przed nami arkana
sztuki. Przedszkolaki mogły zamoczyć
swoje dłonie w glinie oraz dowiedziały
się, co może z niej powstać. Kolejną
niesamowitą atrakcją było dotknięcie
tradycyjnego krosna. Pani Marcelina
wytłumaczyła dzieciom na czym polega
tkactwo i jak powstają piękne, kolorowe,
ręcznie tkane dywaniki. Duże zainteresowanie wywołała makieta średniowiecznych Jezioran.
W Galerii Warmińskiej w Olsztynie
zorganizowano wystawę eksponatów
dinozaurów, którą bardzo chętnie
zwiedziliśmy. Przedszkolaki uważnie
przyglądały się prehistorycznym stworom, starszaki próbowały odczytywać ich
nazwy, z uwagą słuchały ciekawostek o
dinozaurach, a na niektóre z nich mogły
się nawet wspiąć i usiąść.
Podziwiały także dzieła sztuki i rzemiosła
zgromadzone w galerii. Jeszcze raz
dziękujemy za tak miłe przyjęcie. Na
pewno chętnie tu wrócimy.
Tak oto minęły nam wakacyjne dni w
przedszkolu. Ale nasze kreatywne
działania ciągle trwają. Zapraszamy do
śledzenia naszego profilu na facebooku.
Justyna i Alicja Książek
PO WAKACJACH W TĘCZOWYM ZAKĄTKU
W dniu 18 wr ześnia, z okazji
Pożegnalnego Balu Lata, każda z grup
reprezentowała swój kolor: Krasnoludki żółty, Tropiciele - pomarańczowy, a
Wesoła Gromadka - czerwony. Dla
wszystkich uczestników na balu znalazło
się coś ciekawego, była gimnastyka
umysłu, a w jej ramach dzieci
rozwiązywały quiz o tematyce jesiennej,
podczas którego utrwalały zdobyte
wiadomości. Przedszkolaki w kolorowych
strojach, przy jesiennej dekoracji świetnie
bawiły się, uczestnicząc we wspólnych
zabawach i konkursach prowadzonych
przez wodzireja. Barwne korowody,
10
pociągi i koła zachęcały dzieci do
wspólnego tańca. Radosny nastrój
udzielił się każdemu uczestnikowi.
Wspaniale było obserwować uśmiechnięte i szczęśliwe dzieci, które mówią „fajnie
dzisiaj było”.
Każdego miesiąca nasze przedszkole
odwiedza studio teatralne ART-RE z
Krakowa. We wrześniu przybyli do
naszego przedszkola z przedstawieniem
pt. „Trzy świnki”. Nasze przedszkolaki
bardzo aktywnie uczestniczą w przedstawieniach. Śmiechu jest zawsze co
niemiara!
Wiele radości dzieciom sprawia również
celebrowanie świąt, a szczególnie takich
jak Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,
który obchodziliśmy 20 września. W tym
dniu na przedszkolnym placu zabaw
odbył się wielki turniej sportowy, zabawy
z chustą Klanza oraz tańce i korowody
przy muzyce.
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
Wspólne świętowanie to już zwyczaj
przedszkola, tak też było podczas
Pierwszego Dnia Jesieni. Dzieci ze
wszystkich grup wybrały się na przemarsz
ulicami miasta wykrzykując głośno i
radośnie „Witaj Jesień !” , „Żegnaj Lato!”.
Z jesiennymi upominkami odwiedziliśmy Burmistrza i jego pracowników w
Urzędzie Miejskim, Miejską Bibliotekę
Publiczną oraz Dom Pomocy Społecznej
w Jezioranach. Z wielką przyjemnością
oglądaliśmy wszystkie zaskoczone i
radosne twarze.
Z kolei 30 września obchodziliśmy Dzień
Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki
zaśpiewały „Sto lat” oraz wręczyły
chłopcom upominki. Po licznych
konkursach, zabawach i tańcach czekał na
wszystkich słodko-owocowy poczęstunek.
Dzień 14.10.2015r. był bardzo emocjonujący, ponieważ gościliśmy w naszym
przedszkolu funkcjonariuszy Grupy
Interwencyjnej Służby Więziennej
Okręgu Olsztyńskiego, którzy przeprowadzili warsztaty dla dzieci z zakresu
udzielania pomocy przedmedycznej.
Jednym z najciekawszych, a zarazem
bardzo ważnym punktem warsztatów,
były praktyczne ćwiczenia na fantomie.
Początkowo dzieci przyglądały się
czynnościom wykonywanym przez
ratowników, a następnie, według ich
wskazówek próbowały naśladować masaż
serca oraz sztuczne oddychanie.
Dla utrwalenia powtórzyliśmy numery
alarmowe. Dzieci dowiedziały się
również, jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki
sposób wzywać pomoc i co najważniejsze,
jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Były to
niezwykle ważne warsztaty, gdyż uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w
sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły
im wiedzy, dzięki której mogą uratować
czyjeś życie.
W tym dniu obchodziliśmy również
Dzień Edukacji Narodowej, w którym
dzieci wręczały wszystkim pracownikom
przedszkola własnoręcznie wykonane
upominki. Serdecznie dziękujemy
wszystkim dzieciaczkom oraz ich
rodzicom za kwiatki, laurki, słodkości,
piękne życzenia oraz wiele ciepłych i
serdecznych słów.
Po tak wielu emocjonujących dniach
zabawy przyszła także pora na chwilę
refleksji.
Z okazji XV Dni Papieskich wszystkie
grupy przedszkolne wybrały się do
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach. Na miejscu czekała na nas
niezwykła wystawa trójwymiarowa, pt.
„Śladami Jana Pawła II”. Naszą uwagę
skupiliśmy na niezwykłych zdjęciach 3d,
które oddawały piękno architektury
sakralnej, a także emocje towarzyszące
nam podczas uroczystości kościelnych.
Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka
odbyło się 23 października. Głównym
celem spotkania było przyjęcie do grona
przedszkolaków nowe dzieci oraz nawiązanie przyjaznego kontaktu. Spotkanie
rozpoczęło się od zaprezentowania
umiejętności artystycznych, po czym
przedszkolaki uroczyście złożyły przysięgę, a także przystąpiły do pasowania.
Całemu wydarzeniu przyglądali się
zaproszeni goście. Podsumowaniem tego
wydarzenia był poczęstunek przygotowany przez rodziców przedszkolaków
oraz wspólna zabawa taneczna pod okiem
dj'a.
Po tak uroczystym dniu przyszedł czas na
Dzień Kundelka. Jego święto przypada w
Dniu Ustawy o Ochronie Zwierząt. Z tej
okazji nasze najmłodsze przedszkolaki
przyniosły swoich pluszowych przyjaciół.
Każdy zaprezentował swojego pieska,
prowadząc go na smyczy. Podczas pokazu
pieski były bardzo posłuszne i
prezentowały się z gracją. Maluszki z
ogromną uwagą i zainteresowaniem
zajmowały się swoimi pupilkami.
Karmiły, wyprowadzały na spacer, a
gorącym buziakom i uściskom nie było
końca.
Przedszkolaki zapoznały się również z
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
losami psów, które nie posiadają kochającej rodziny, ciepłego domu. Właśnie dla
takich zwierząt nasze przedszkole już
drugi raz zorganizowało akcję: „Pełna
miska dla schroniska”. Zebrane artykuły
zostaną przekazane podopiecznym schroniska w Jezioranach.
W środę 28.10.2015 r. przedszkolaki
wybrały się na cmentarz. Dzieci tego dnia
zapaliły znicze na mogiłach i pomodliły
się, wspominając swoich bliskich
zmarłych.
W piątek, 30 października, obchodziliśmy „Święto Dyni”. Tego dnia dzieci
przyszły ubrane na pomarańczowo, a
przedszkole zmieniło się w dyniową
krainę. Na stole królowały dania, które
przedszkolaki z poszczególnych grup
wykonały własnoręcznie lub z pomocą
swoich pań. Grupa Krasnoludków przy
użyciu sokowirówki przygotowała
przepyszny sok z dyni, marchewki,
gruszki i jabłka.
Danie popisowe Tropicieli to samodzielnie wykonane ciasto dyniowe,
natomiast Wesoła Gromadka delektowała
się pysznym ciastem przyniesionym przez
panią Małgosię.
Panie kucharki na uwieńczenie dnia
przygotowały wyśmienitą zupę dyniową.
Dynia to również wspaniałe warzywo
inspirujące do wykonania różnorodnych
prac plastycznych - w każdej grupie
powstało wiele rzeźb, lampionów, masek i
innych wytworów, które przyozdobiły
nasze sale i przedszkolną szatnię.
Dzieciom sprawiło to wiele frajdy, mogły
uruchomić swoją wyobraźnię, dać się
ponieść wodzy fantazji. W tym dniu nie
mogło zabraknąć również tańców,
konkursów oraz zawodów przy dobrej
muzyce, a zwłaszcza przy piosence o
gwieździe dnia „Bal u dyni”.
Alicja Książek i Kamila Zdunek
11
Spektakl kukiełkowy Fintikluszki - folkowe okruszki
T
ego dnia na skwerku pod murami
miejskimi zebrało się mnóstwo
osób, dzieci ulokowały się na
kocykach, dorośli na ławeczkach i
krzesełkach przyniesionych z różnych
miejsc. Pogoda tego letniego wieczora
była wspaniała, ciepły dzień i popołudniowe ciepłe światło dawało magiczną
atmosferę.
Gościliśmy spektakl profesjonalnego
teatru lalkowego Małe Mi z Wrocławia,
który przyjechał do Olsztyna na festiwal
teatrów dla dzieci ANIMA.
W Jezioranach artyści zagrali spektakl
społecznie, dzięki jednej z mieszkanek
naszej gminy, która gościła teatr w swoim
domu na czas festiwalu w Olsztynie.
Artyści chcąc zrobić coś miłego dla naszej
społeczności zagrali naprawdę piękny
spektakl, który dwa dni później oglądała
publiczność olsztyńska.
Fintikluszki - to w staropolskim języku
takie małe kawałeczki, opowiastki, które
przedstawiła nam, animując różnymi
pięknymi lalkami, Sława Tarkowska,
aktorka, którą widać na zdjęciach.
Spektakl opowiadał ludowe historie i
przypowieści. Publiczność świetnie się
bawiła, szczególnie małe dzieci, które
radośnie i spontanicznie reagowały na
kolorowe kukły i kukiełki.
Spektakl i spotkanie mieszkańców
ożywiło i pokazało urok zielonego
skwerku pod murami, który jest bardzo
ładną częścią Jezioran i można go wykorzystywać artystycznie w przyszłości.
Spektakl odbył się 16 lipca 2015 roku,
organizatorem wydarzenia była Fundacja
Revita Warmia, a partnerem Gmina
Jeziorany.
Marcelina Mikułowska
Autor zdjęć: Karina Kuberska
Zakończenie roku przedszkolnego w KLUBIE MALUSZKA
Dnia 28 lipca dzieci oficjalnie zakończyły
swój etap przedszkolnej edukacji. W tym
dniu dzieci, które kończyły z nami
wspólną przygodę pożegnały koleżanki i
kolegów oraz panie nauczycielki pięknymi
wierszykami oraz śpiewem. Na zakończenie krótkiego występu wszystkie dzieci
zaśpiewały piosenkę „Do widzenia
przyjaciele”. Dzieci otrzymały książeczki i
albumy „Moje wspomnienia z Klubu
Maluszka” - jest to zbiór każdej chwili,
jaką udało się nam uwiecznić podczas ich
przedszkolnego etapu. Łzy wzruszenia i
radości w tym dniu towarzyszyły niemalże
wszystkim.
A nam? Opiekunom, nauczycielom,
dyrekcji będzie brakować WAS kochani,
każdej chwili wspólnie spędzonej,
nauczyliśmy siebie nawzajem bardzo
wiele. Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni
12
za każdy sukces, który osiągaliście z dnia
na dzień, za chęć nauki, pomocy i
uczestnictwa w naszym przedszkolu.
Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy
obdarzyli nas zaufaniem i powierzyli
opiece swoje cudowne pociechy!
Pamiętajcie, że mimo zakończenia waszej
przedszkolnej przygody, to drzwi do
naszego przedszkola są dla Was zawsze
otwarte.
Milena Arnista
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
Ochrona przyrody i co dalej?
kanion rzeki uvac w serbii
M
o k r a Gó r a , t o p i ę k n i e
wkomponowana w góry Tara
miejscowość turystyczna w
Serbii. Na wzgórzu, na potrzeby filmu
znanego serbskiego reżysera Emira
K o s t u r i c y „ Ż y c i e j e s t c u d e m”
wybudowano drewniane miasteczko
DREVNGRAD. Przez góry Tara przebija
się przez 50 tuneli najbardziej zakręcona
wąskotorówka łącząca Sarajewo z
Belgradem.
W tej miejscowości spędziliśmy 2 dni
spacerując po Drevngrodzie oraz
podziwiając piękne widoki z okien
Sarganskiej Osmicy.
Stąd wyruszyliśmy do Kanionu Uvca,
dopływu rzeki Limy o długości 119 km.
kanion rzeki Uvac
Sarganska Osmica w Mokrej Górze
zdjęcia: Maria Gajdasz-Smalec
Kręta i długa droga wiodła przez
malownicze krajobrazy, wioski i wzgórza.
Zjeżdżając z asfaltu starymi busami
wspinaliśmy się po wyboistej szutrowej
drodze, minęliśmy jakąś zagubioną osadę
i dalej wdrapaliśmy pieszo na najwyższe
wzniesienie. Po 6 godzinnej podróży
oczom naszym ukazał się niesamowity
głęboki i wijący się jak wąż kanion rzeki
Uvac.
Kanion rzeki Uvac, jak z bajki, jest
rezer watem pr zyrody. Na r zece
wybudowano 3 zapory, dolina rzeki
została zatopiona i powstały 3 jeziora,
które nadały bardziej imponującą i
piękniejszą panoramę kanionowi.
Przytoczę parę liczb: kanion meandruje
na wysokości 902-1276 m n.p.m.,
zajmuje powierzchnię 60 km
kwadratowych, względna wysokość
ściany meandrów wynosi 100 metrów.
Występują tu 104 gatunki ptaków,
jednym z najważniejszych jest sęp płowy,
krążący nad głowami turystów. Wśród
mnóstwa roślin, które spotkaliśmy
podczas pieszej wędrówki, były
rozwijające się kwiaty chronionego
dziewięćsiłu bezłodygowego.
dziewięćsił bezłodygowy
Miłym akcentem jest udział Polski w
propagowaniu piękna Serbii. Polska dla
rezerwatu w ramach projektu Polish aid,
sponsorowała wybudowanie obiektu
informacyjnego i kupno dwóch
katamaranów pływających po jeziorach
oraz budynek szkoły we wsi Radijevici.
Maria Gajdasz-Smalec
Koncert
Ani Brody
dla dzieci
w Jezioranach
A
nia Broda to artystka, która ma na koncie 6 płyt studyjnych, a także pokaźną liczbę nagród za swoją twórczość.
Na co dzień współtworzy Kapelę Brodów, a jej znakami rozpoznawalnymi są: cymbały wileńskie, pianino i
mocny głos. Artystka śpiewa tzw. śpiewem białym - jest to tradycyjny śpiew słowiański, którym posługują się
śpiewacy kultywujący tradycyjne ludowe formy muzyczne.
Jednak artystka tworzy własne kompozycje i teksty, sama nazywa to surrealistyczną i liryczną muzyką akustyczną.
Inspiruje się naturą, kulturą dawną, a także poezją dziecięcą. W tym roku wydała właśnie płytę z muzyką dla dzieci pt.
A ja nie chcę spać! Piosenki z tej płyty śpiewała dla nas w Jezioranach w koncercie, który zatytułowała „Gdzie Jest Elf?”.
Był to koncert akustyczny połączony z animacją dla dzieci. Niedługo po naszym koncercie mogliście oglądać Anię
Brodę w telewizji w programie Mam Talent edycja 8, odcinek 3. Nasz kameralny koncert odbył się w dniu 14 sierpnia
2015 roku na skwerku pod murami miejskim, organizatorem była Fundacja Revita Warmia, partnerem Miejski
Ośrodek Kultury, wsparcia finansowego udzieliła Gmina Jeziorany.
Marcelina Mikułowska
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
13
Dni Englingowskie
Wycieczka do trójmiasta
W dniu 05.07.2015 uczniowie Szkoły
Podstawowej we Franknowie wzięli udział
w obchodach Dni Englingowskich w
Prositach. Dzieci wystąpiły z przedstawieniem „Rotkappchen” przygotowanym
przez p. Emilię Święconek. Młodzi
aktorzy zaprezentowali się w języku
niemieckim. Występ naszych dzieci został
bardzo ciepło przyjęty przez gości z
Niemiec. Tego dnia gościliśmy również z
tym przedstawieniem na festynie charytatywnym w Jezioranach.
Grażyna Jacyna
Po zakończeniu roku szkolnego
uczniowie Szkoły Podstawowej
we Franknowie brali udział w
wycieczce do Trójmiasta.
Dla większości dzieci wycieczka
była nieodpłatna w nagrodę za
bardzo dobre wyniki w nauce
oraz inne osiągnięcia.
Zwiedzanie zaczęliśmy od wizyty
w akwarium w Gdyni, gdzie
oglądaliśmy egzotyczne zwierzęta
żyjące w morzach i oceanach. Po
wyjściu z akwarium zwiedzaliśmy
nabrzeże portowe w Gdyni.
Następnie udaliśmy się do
Sopotu, gdzie oglądaliśmy regaty i
spacerowaliśmy po molo, a także
kąpaliśmy się w Bałtyku. W
drodze powrotnej zwiedzaliśmy
Stare Miasto w Gdańsku.
Wszystkim uczestnikom bardzo
podobał się ten wyjazd.
Grażyna Jacyna
14
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
III TURA GRAND PRIX JEZIORAN W WĘDKARSTWIE wakacje z osirem
Tym razem wędkarska brać spotkała się po
południu 1 sierpnia, o godz. 15.00. Na
plażę Jeziora Ring przybyło 18 śmiałków.
Po sprawdzeniu obecności i omówieniu
zasad tej tury zawodów, a różnice były
związane przede wszystkim z czasem i
terminem połów (2 tury wieczorna i
poranna), nastąpiło losowanie stanowisk.
Po losowaniu wędkarze wyruszyli na
miejsca połowów. Po zajęciu stanowisk,
przygotowaniu sprzętu, wygruntowaniu
łowiska i odpowiednim zanęceniu
punktualnie o 16.00 pierwsze przynęty
wylądowały w wodach jeziora „Tłokowskiego”. Łowienie wieczorne trwało od
16.00 do 21.00. Po policzeniu i zważeniu
złowionych ryb, wędkarze usiedli przy
wspólnym ognisku. Oczywiście nie
brakowało opowieści o tych największych
zerwanych rybach, o zanętach i sprzęcie.
Czas przy takich rozmowach leci bardzo
szybko i ani się wszyscy obejrzeli, a już
trzeba było się przygotowywać do
łowienia porannego. Znowu przygotowania zanęt, sprawdzenie sprzętu i o 4.00
wyruszono na łowiska, te same co w
wieczornej turze. Poranne łowienie trwało
do 9.30. Po zliczeniu i zważeniu ryb z tej
tury oraz dodaniu punktów z łowienia
wieczornego ogłoszono wyniki.
Zwyciężył Wojciech Hrynkiewicz 7584
pkt (w klasyfikacji wędkarz otrzymuje 1
pkt za każdą złowioną rybę i 1 pkt za
każdy gram wagi). Drugie miejsce zajął
Adam Ilczuk 6151 pkt, a miejsce trzecie
przypadło Arkadiuszowi Czabryckiemu
5504 pkt. Największą rybę na tych
zawodach złowił Patryk Andrzejewski,
był to 35 centymetrowy lin. Po ogłoszeniu wyników zmęczeni wędkarze udali się
do domu na zasłużony odpoczynek.
Sylwia Żywicka
LKS Lamkowo
Patryk Andrzejewski
Wójtówko CUP 2015
29 sierpnia 2015 roku o godzinie 11:00 na
boisku wiejskim w Wójtówku odbył się turniej
piłki nożnej. W turnieju zagrało siedem
drużyn: POLKAJMY, WÓJTÓWKO I,
CHŁOPCY ZNAD ŁYNY, ZMIESZANI,
WKS PISZEWO, WÓJTÓWKO II,
FRANKNOWO. Mecze rozegrano systemem
każdy z każdym.
Zwyciężyła drużyna Wójtówko II w składzie:
Bartek Kudelski, Daniel Rutkowski, Jerzy
Płociński, Radosław Pawłowski, Sebastian
Budrewicz, Daniel Wiśniewski, Marek
Budrewicz, Kamil Kieza, Piotr Balicki. Drugie
miejsce zajęła drużyna WKS Piszewo,
natomiast trzecie miejsce Chłopcy znad Łyny.
Podczas turnieju wyłoniono najlepszego
bramkarza, którym został Mateusz Klęczar
(Polkajmy), najlepszym zawodnikiem został
Mateusz Ogonowski (Polkajmy), natomiast
królem strzelców okazał się Przemysław
Bartoszek (Wójtówko I). W tym dniu na
boisku w Wójtówku nie zabrakło emocji,
rozegrano również mecz trampkarzy pomiędzy LEGIĄ WÓJTÓWKO (w składzie:
Seweryn Żurawski, Maciej Klimowski,
Marcin Rudnicki, Dominik Żytkiewicz,
Kacper Tucewicz, Szymon Świątkowski,
Dominik Matusiewicz, Miłosz Kowalski,
Adam Ogonowski, Michał Grubski),
TURNIEJ SIATKÓWKI
W turnieju, który odbył się w dniach 27.07. 29.07.2015 r. udział wzięły cztery drużyny:
After Party, Adil Team, Cif Majster, LKS
Lamkowo.
Mecze rozegrano systemem każdy z każdym.
Przebieg turnieju i wyniki prezentują się
następująco:
Wyniki końcowe:
1. LKS Lamkowo 16 pkt (326:245)
2. Adil Team 12 pkt (309:313)
3. After Party 4 pkt (316:327)
4. Cif Majster.
W turnieju zwyciężył zespół LKS Lamkowo w
składzie: Tomasz Ruszkowski, Krzysztof
Kostrzewa, Krzysztof Lange, Szymon Stylko,
Paweł Kostrzewa, Sławomir Żbikowski,
Patryk Bagiński i Monika Maciążek.
a POLONĄ ŚRODĄ (w składzie: Dawid
Szutkowski, Dominik Szutkowski, Nikodem
Klęczar, Krzysztof Zień, Szymon Brzózka,
Hubert Zień, Kacper Kasperek, Wiktor
Żurawski, Adrian Szutkowski, Kacper
Węgrocki).
Dla najmłodszych również nie zabrakło
atrakcji. Dzieci mogły skorzystać ze zjeżdżalni, trampoliny, mogły także zasmakować
waty cukrowej, dla wszystkich był grill i
wiejski stół. Serdecznie dziękujemy p. Elżbiecie Szutkowskiej, p.Jerzemu Płocińskiemu,
p.Mariuszowi Szutkowskiemu za organizację
i wspaniałe przyjęcie oraz sponsorom:
Burmistrzowi Jezioran, Radnym Rady
Miejskiej w Jezioranach, p. Markowi
Romanowskiemu, p. Andrzejowi Opczyńskiemu, a także wszystkim, którzy czynnie
uczestniczyli w turnieju.
Sylwia Żywicka
Drużyna Wójtówko II
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
W czasie wakacji w dniach 31.07- 02.08.2015
r. na boisku Orlik 2012 odbył się również
turniej piłki nożnej. Do turnieju zgłosiło się 6
drużyn, natomiast dzień przed rozgrywkami
DFM Dobre Miasto wycofało się. W grupie B
rozegrano tylko jedno spotkanie, które
decydowało o 1 i 2 miejscu w grupie.
Natomiast 3 zespół grupy A automatycznie
zajął 5 miejsce. Mimo niesprzyjającej pogody,
zespoły pokazały charakter grając w temperaturze powyżej 30˚C. Nie zabrakło walki,
emocji i pięknych bramek.
Wyniki końcowe:
1. Auto Części Expert
2. Adil Team
3. Zmieszani
4. K - Team
5. Huragan.
Zwycięzcami turnieju został zespół Auto
Części Expert w składzie: Żbikowski, Balicki,
Rodzeński, Kardasz, Jaworski, Labirowski,
Ostrowski, Środziński, Studziński,
Kostrubski, Karkut.
Dziękujemy wszystkim drużynom za udział i
wspólną zabawę .
Sylwia Żywicka
Auto Części Expert
15
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LZS W PIŁCE NOŻNEJ
W niedzielę 20.09.2015 roku w Biskupcu
odbyły się Mistrzostwa Województwa
WMZ LZS w Piłce Nożnej 6 osobowej.
Naszą gminę reprezentowały dwa zespoły
WKS Polkajmy i Huragan Wojtówko.
Ogółem w Mistrzostwach wystartowało
12 drużyn z całego województwa. Zostały
one podzielone na 4 grupy 3 zespołowe.
WKS Polkajmy trafił do Grupy D z
drużynami Frednowy - Gm. Iława i
Ladziński - Gm. Ełk. Niestety zespół z
Polkajm przegrał swoje spotkania i odpadł
po fazie grupowej. O takim wyniku
zawodników w znacznym stopniu
zadecydowały warunki atmosferyczne.
Walczyli dzielnie, z pełnym zaangażowaniem i godnie zaprezentowali naszą
gminę, WKS Polkajmy w składzie: Jan
Parafinowicz, Mateusz Klęczar, Roman
Ogonowski, Mateusz Ogonowski, Paweł
Banaszek, Bartek Kolano, Michał
Kisielewski.
Znacznie lepiej zaprezentowali się
zawodnicy Huraganu, którzy grali w
grupie B z Jesionowem - Gm. Dobre
Miasto i Raszągiem - Gm. Biskupiec. Po
remisie z Raszągiem 1 : 1 i wygranym
meczu z Jesionowem, Huragan z drugiego
miejsca awansował do ćwierćfinału, gdzie
rozegrał zacięte spotkanie z Gminą
Działdowo pokonując ich 1 : 0.
To zwycięstwo zapewniło zawodnikom
Huraganu Wójtówko awans do półfinału. W półfinale na naszych zawodników
czekał zespół Tornado Najdymowo –
Gm. Biskupiec. Ten mecz był jeszcze
bardziej zacięty i w regulaminowym
czasie zakończył się wynikiem 3 : 3, a o
awansie do finału decydowały rzuty
karne. Lepsi okazali się zawodnicy z
Wójtówka wygrywając 3 : 2.
W wielkim finale Huragan Wójtówko
spotkał się ponownie z LZS Rasząg. Mecz
VI Mistrzostwa w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej
W dniu 03.10.2015 roku w hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Jezioranach odbyły
się VI Mistrzostwa Województwa
Warmińsko - Mazurskiego LZS w
Strzelaniu z Broni Pneumatycznej. W
turnieju uczestniczyło 13 drużyn w
trzyosobowym składzie. Rywalizacja
przebiegała w strzelaniu z karabinka i
pistoletu. Pierwsza tura zespołowa
polegała na oddaniu po 5 strzałów w 3
seriach przez każdego z uczestników, a
więc maksymalnie można było uzyskać
150 pkt. Najlepsza wyłoniona szóstka
strzelająca z karabinku przeszła do
dalszych rozgrywek, gdzie w finale znalazł
się: Dawid Kurda (Sorkwity), Ryszard Sęk
(Jeziorany I), Monika Janicka (Dobre
Miasto), Kamil Stępniak (Iława I),
Kazimierz Krowiak (Górowo Iławeckie),
Tomasz Olszewski (Jeziorany I). O finał w
strzelaniu z pistoletu walczyło trzech
najlepszych zawodników: Waldemar
Markuszewski (Iława I), Krzysztof Kiljan
(Jeziorany I), Jan Laskowski (Lubawa I).
Oddając po 5 strzałów w trzech seriach
nie zmienili swoich pozycji i uzyskując
nieco inne wyniki punktowe zajęli
n a s t ę p u j ą c e m i e j s c a : Wa l d e m a r
Markuszewski pkt 105, Krzysztof Kiljan
pkt 98, Jan Laskowski pkt. 71. Najcelniej
strzelającym zespołem w VI Mistrzostwach Województwa Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia LZS w
Strzelaniu z Broni Pneumatycznej został
zespół gospodarzy z Jezioran, pokonując
Iławę I 1 punktem, natomiast trzecie
miejsce uzyskał zespół z Górowa
Iławeckiego - pkt 321.
Dziękujemy wszystkim za wspaniale
spędzony czas i emocje sportowe.
Sylwia Żywicka
stał na wysokim poziomie, był pełen
emocji. Zwycięsko z tego pojedynku
wyszli zawodnicy Huraganu Wójtówko,
wygrywając 3 : 2 i tym samym zostali
Mistrzami Województwa WMZ LZS w
Piłce Nożnej 6 osobowej na rok 2015.
Jest to ogromny sukces tej drużyny,
która wystąpiła w następującym
składzie: Jerzy Płociński, Bartek
Kudelski, Bartosz Salwowski, Patryk
Szwydowski, Marek Budrewicz, Daniel
Rutkowski, Daniel Wiśniewski, Artur
Siemiński.
Sylwia Żywicka
VI Turniej Orlika
o puchar Premiera RP
Chłopcy i dziewczęta ze szkół podstawowych i
gimnazjów rywalizowały w gminnych
eliminacjach VI Turnieju Orlika o Puchar
Premiera RP. Do turnieju zgłosiło się w 10
drużyn, rywalizacja odbywała się z podziałem
na grupę młodszą (10 -11 lat) i grupę starszą
(12-13 lat).
Wyniki :
Chłopcy młodsi:1.SP Jeziorany (12 pkt awans do eliminacji powiatowych), 2.FC
Kozaki ( 9 pkt), 3.SP Franknowo (3 pkt), 4.SP
Radostowo (3 pkt), 5.FC Jeziorany (3 pkt).
Chłopcy starsi: 1.FC Azjaci (6 pkt- awans do
eliminacji powiatowych), 2.FC Plebańczycy
(3 pkt), 3.BUCKET TEAM (0 pkt).
Dziewczęta awansowały do dalszych gier FC
Heszki i SP Jeziorany.
Sylwia Żywicka
Redaktor Naczelny: Katarzyna Edyta Semen - Siekaniec; Redakcja Gazety: Zbigniew Sadza, Sylwia Żywicka, Krystian Szydłowski, Maria Powroźnik,
Maria Gajdasz-Smalec, Grażyna Jacyna, Emilia Święconek, Kinga Tomaszewska; Skład komputerowy i opracowanie graficzne: Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka;
korekta tekstów: Agnieszka Korowaj-Witek; Siedziba redakcji: Jeziorany, ul. Konopnickiej 13; NUMER TELEFONU DO REDAKCJI: 606 751 903
E-MAIL: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania nadesłanych artykułów,
Nakład : 1000 egz.
16
Nasze Jeziorany, Nr 70/lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 r.

Podobne dokumenty

Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany Nr 30

Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany Nr 30 VW. Skradzionym pojazdem udali się na dyskotekę, zabierając ze sobą kilkunastu znajomych. Po przyjeździe do miejscowości, gdzie odbywała się dyskoteka dwaj koledzy „włamywacze” Bartosz K. i Dawid S...

Bardziej szczegółowo