Spis treści - Oficyna Wydawnicza Impuls

Komentarze

Transkrypt

Spis treści - Oficyna Wydawnicza Impuls
Spis treści
Wprowadzenie .........................................................................................................
Psychologia ..............................................................................................................
Psychologia * Psychoterapia .................................................................................
Wielokulturowość ...................................................................................................
Edukacja * Media ...................................................................................................
Pedagogika kultury * Antropologia ......................................................................
Prawo karne * Kryminologia .................................................................................
Resocjalizacja ...........................................................................................................
Psychopatologia * Resocjalizacja ..........................................................................
Przemoc * Podkultura więzienna ..........................................................................
Idee * Metody * Inspiracje ...................................................................................
Dydaktyka * Prace magisterskie ............................................................................
Pedagogika waldorfska ............................................................................................
Antypedagogika .......................................................................................................
Edukacja ...................................................................................................................
Aspiracje życiowe ....................................................................................................
Edukacja historyczna ..............................................................................................
Zagrożenia zdrowia .................................................................................................
Edukacja * Rodzina ................................................................................................
Pedagogika twórczości ............................................................................................
Edukacja fizyczna ....................................................................................................
Terapia pedagogiczna ..............................................................................................
Pedagogika specjalna ...............................................................................................
Pedagogika specjalna * Niepełnosprawność .........................................................
Wczesna interwencja * Dziecko chore .................................................................
Niepełnosprawność intelektualna ..........................................................................
Programy profilaktyczne .........................................................................................
ADHD .......................................................................................................................
Zaburzenia mowy * Jąkanie ...................................................................................
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 1
1
2009-09-15 12:57:24
SPIS
TREŚCI
Wady słuchu * Niepełnosprawność ....................................................................
Pedagogika specjalna * Niepełnosprawność .......................................................
Pedagogika specjalna .............................................................................................
Pedagogika specjalna * Autyzm ..........................................................................
Zespół Downa * Zespół Williamsa * Dogoterapia ............................................
Zaburzenia rozwoju * Terapia .............................................................................
Arteterapia .............................................................................................................
Logopedia ...............................................................................................................
Edukacja wczesnoszkolna .....................................................................................
Edukacja przedszkolna ..........................................................................................
Edukacja przedszkolna * Edukacja wczesnoszkolna ..........................................
Edukacja wczesnoszkolna .....................................................................................
Edukacja matematyczna * Dyskalkulia ...............................................................
Edukacja muzyczna ...............................................................................................
Wychowanie przez sztukę .....................................................................................
Edukacja muzyczna ...............................................................................................
Gimnazjum * Liceum ...........................................................................................
Pomysły * Scenariusze .........................................................................................
Scenariusze ............................................................................................................
Poezja .....................................................................................................................
Opowiadania * Wiersze * Bajki .........................................................................
Inne ........................................................................................................................
e-booki ...................................................................................................................
Indeks tytułów .......................................................................................................
Indeks autorów ......................................................................................................
2
Katalog_2009.indd 2
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:26
Szanowni Państwo!
Dziękuję za dotychczasowe zainteresowanie naszą ofertą wydawniczą i życzliwe opinie, ale także za uwagi krytyczne. Pomagają nam one w bieżącej pracy, korygowaniu
niedociągnięć, doskonaleniu jakości publikacji i poszerzaniu dostępności naszych książek. Najnowszy katalog powinien spełniać oczekiwania w tym zakresie.
Rozwój nowych technologii zaowocował wprowadzeniem do naszej oferty, już w ubiegłym roku, książek cyfrowych. Nie było ich wiele. Książki w tej formie zaczynały dopiero „raczkować” w branży wydawniczej i wymagały testowania oraz stosowania nowych
rozwiązań organizacyjno-prawnych, technicznych itp. Dziś miło mi zakomunikować,
że w Impulsie książki elektroniczne stanowią już znaczną część oferty wydawniczej, są
dostępne u nas, a także u takich naszych partnerów, jak: PWN SA, DigitalAll Sp. z o.o.
czy Bezkartek Sp. z o. o.
Książki elektroniczne spełniają dwie funkcje:
1) umożliwiają skorzystanie z publikacji starszych, wcześniej wydanych, których nakłady zostały wyczerpane, a liczba nowych zamówień z ekonomicznego punktu widzenia
nie stwarza podstaw do wznowień;
2) pozwalają na szybki dostęp do poszukiwanej książki w sytuacji, gdy trudno ją kupić
w miejscu naszego zamieszkania, oraz w takich przypadkach, gdy z różnych powodów
konkretna książka jest nam potrzebna, a nie mamy czasu czy ochoty szukać jej w księgarniach lub bibliotekach.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że digitalizacja książki pozwala także na korzystanie
z jej wybranych części, czyli pisząc pracę, możemy kupić jedynie niezbędny dla nas
fragment określonego tytułu. Dzięki temu płacimy mniej i korzystamy z tego, co nas
w danym momencie interesuje. Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo na
stronie http://www.ibuk.pl, prowadzonej przez PWN SA.
Nie zaniedbujemy także oferty tradycyjnej, papierowej. W dalszym ciągu poszerzamy ofertę książek edukacyjnych o publikacje dotyczące twórczego rozwoju uczniów
i nauczycieli, wychowania w wolności, edukacji zintegrowanej, diagnostyki różnych
deficytów rozwoju dzieci i młodzieży, metodyki i dydaktyki nauczania, logopedii, autyzmu, zespołu Downa, wydawnictwa psychologiczne i podręczniki akademickie.
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 3
3
2009-09-15 12:57:26
WPROWADZENIE
W tym roku odbędzie się w Łodzi (organizator WSP) kolejna międzynarodowa konferencja poświęcona edukacji alternatywnej w kraju i na świecie. Warto zatem sięgnąć po
wcześniejsze publikacje Impulsu wydane przy okazji poprzednich konferencji, a także
zapoznać się z seriami wydawniczymi o metodzie Montessori, pedagogice waldorfskiej,
antypedagogice czy szkołach autorskich, których funkcjonowanie jest podporządkowane szeroko rozumianemu wychowaniu w wolności. Wokół różnych nurtów wychowania alternatywnego narosło przez lata wiele mitów, nieporozumień, fałszywych opinii,
wynikających najczęściej z niewiedzy na ten temat. Mam nadzieję, że nasze publikacje
pozwolą na poznanie różnych idei, ich twórców, metod i form pracy z dziećmi i młodzieżą.
Zapraszam do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej (www.impulsoficyna.com.pl), gdzie oprócz oferty książkowej znajdą Państwo aktualne promocje, liczne
recenzje i opisy, które z pewnością pomogą w wyborze książek spełniających Państwa
oczekiwania.
Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa pomysły, sugestie, propozycje, wszystko, co
nowe, twórcze, interesujące, pomocne w kształceniu, rozwoju osobistym, przezwyciężaniu choroby, niepełnosprawności, w doskonaleniu nauczania i wychowania.
Zapraszam do siedziby Impulsu w Krakowie przy ul. Fatimskiej 53 B. Na miejscu można nabyć nasze książki lub porozmawiać o własnych propozycjach wydawniczych.
Właśnie Autorów prac szczególnie zachęcam do bezpośrednich spotkań i wirtualnych
kontaktów, które mogą zaowocować kolejnymi publikacjami.
Nasze wiedzę, doświadczenie i umiejętności oddajemy do Państwa dyspozycji.
Redaktor Wojciech Śliwerski
Dyrektor Wydawnictwa1
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls” zastrzega sobie możliwość zmian cen.
4
Katalog_2009.indd 4
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:27
Katalog_2009.indd 5
2009-09-15 12:57:27
PSYCHOLOGIA
Kobieta w kulturze –
kultura w kobiecie
Studia interdyscyplinarne
ANETA CHYBICKA, MARIA KAŹMIERCZAK
(RED. NAUK.)
Appreciating diversity –
cultural and gender issues
ANETA CHYBICKA, MARIA KAŹMIERCZAK
(RED. NAUK.)
Appreciating diversity –
gender and cultural issues
ANETA CHYBICKA, MARIA KAŹMIERCZAK
(RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-753-8
Format B5, objętość 580 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,90 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-888-7
Format B5, objętość 320 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-901-3
Format B5, objętość 428 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,80 zł
Kobiecość w obliczu zmian
– studia interdyscyplinarne
ANETA CHYBICKA,
BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA
(RED. NAUK.)
Quality of Life
Different Perspectives
ALICJA GŁĘBOCKA, AGNIESZKA GAWOR
(RED. NAUK.)
Jakość życia współczesnego
człowieka
Wybrane problemy
AGNIESZKA GAWOR, ALICJA GŁĘBOCKA
(RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-069-5
Format B5, objętość 254 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-994-5
Format B5, objętość 148 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-993-8
Format B5, objętość 166 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
6
Katalog_2009.indd 6
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:28
PSYCHOLOGIA
MIECZYSŁAW PLOPA
Psychologia rodziny
Teoria i badania
MIECZYSŁAW PLOPA
Więzi w małżeństwie i rodzinie
Metody badań
Współczesny człowiek w świetle
dylematów i wyzwań
Perspektywa psychologiczna
MIECZYSŁAW PLOPA,
MAGDALENA BŁAŻEK (RED. NAUK.)
Wydanie V, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308- 565-7
Format B5, objętość 452 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie IV, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-845-0
Format B5, objętość 334 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-893-1
Format B5, objętość 366 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
KRYSTYNA PIOTROWSKA-BREGER
America: A Dream Disturbed
The Unhinging of Today’s Polish
Immigration
KRYSTYNA PIOTROWSKA-BREGER
Ameryka – to nie tak miało być
Człowiek u progu
trzeciego tysiąclecia:
Zagrożenia i wyzwania tom 3
MIECZYSŁAW PLOPA (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-639-0
Format B5, objętość 188 stron
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-383-9
Format B5, objętość 168 stron
Oprawa miękka, klejona
Promocja 14,80 z³
Promocja 14,80 z³
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 7
Zapowiedź
7
2009-09-15 12:57:29
PSYCHOLOGIA
MAŁGORZATA STAWIAK-OSOSIŃSKA
Ponętna, uległa, akuratna…
Ideał i wizerunek kobiety polskiej
pierwszej połowy XIX wieku
(w świetle ówczesnych poradników)
IRENA DZWONKOWSKA
Nieśmiałość a wspierające
i trudne relacje z ludźmi
AGNIESZKA GROMKOWSKA-MELOSIK,
TOMASZ GMEREK
Problemy nierówności społecznej
w teorii i praktyce edukacyjnej
Studium z socjologii edukacji
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-031-2
Format B5, objętość 480 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-086-2
Format B5, objętość 258 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-111-1
Format B5, objętość 272 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 49,80 zł
NowoϾ
TERESA ROSTOWSKA
Małżeństwo, rodzina, praca
a jakość życia
Rodzinne, edukacyjne
i psychologiczne wyznaczniki rozwoju
MARTA BOGDANOWICZ,
MAŁGORZATA LIPOWSKA (RED. NAUK.)
Żyć wspólnie: odkrywać Innego,
przeciwdziałać zniewoleniu,
realizować wspólne cele
MARIA KIELAR-TURSKA (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-036-7
Format B5, objętość 222 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-112-8
Format B5, objętość 284 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-604-3
Format B5, objętość 164 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
8
Katalog_2009.indd 8
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:30
PSYCHOLOGIA
NATASZA KOSAKOWSKA-BEREZCKA
ANETA CHYBICKA
W obiektywie płci
– naukowe i praktyczne inspiracje
EMILIA MARTYNOWICZ, DOROTA KALKA
Od narodzin do jesieni życia
GABRIELA CHOJNACKA-SZAWŁOWSKA
Zmęczenie a zdrowie i choroba
(perspektywa psychologiczna)
Zapowiedź
Zapowiedź
Zapowiedź
Dziecko ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
w drodze ku dorosłości
WŁADYSŁAWA PILECKA,
MIROSŁAW RUTKOWSKI (RED.)
DARIA BECKER-PESTKA
Młodzi Polacy
w Zjednoczonej Europie
Plany edukacyjne i zawodowe
trójmiejskich nastolatków
KRYSTYNA BIELUGA
Rozpoznawanie i stymulowanie cech
inteligencji oraz myślenia twórczego
w domu i szkole
Zapowiedź
Zapowiedź
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 9
Wydanie II zmienione,
Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-147-0
Format B5, objętość 110 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
9
2009-09-15 12:57:32
PSYCHOLOGIA
WIESŁAW SIKORSKI
Bezsłowne komunikowanie się
w psychoterapii
Wydanie III zmienione,
Kraków 2004
ISBN 83-7308-377-4
Format B5, objętość 320 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
WIESŁAW SIKORSKI
Gesty zamiast słów
Psychologia
i trening komunikacji niewerbalnej
KATARZYNA BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA
Akademia
umiejętności interpersonalnych
20 spotkań z komunikacją
Wydanie II, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-848-1
Format B5, objętość 382 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-043-5
Format B5, objętość 240 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
NowoϾ
EWA BOCHNO
Rozmowa jako metoda
oddziaływania wychowawczego
Studium teoretyczno-empiryczne
ADAM GRABOWSKI
Ambiwalencja
postaw interpersonalnych
w sytuacji stałego kontaktu
i po jego zakończeniu
HENRYK OLSZEWSKI
Otępienie czołowo-skroniowe
Ujęcie neuropsychologiczne
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-441-X
Format B5, objętość 212 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-876-4
Format B5, objętość 92 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 83-7587-095-4
Format B5, objętość 420 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 79,80 zł
10
Katalog_2009.indd 10
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:33
PSYCHOLOGIA
O przekraczaniu granic
własnych ograniczeń
Z perspektywy
psychotransgresjonizmu
IRENA PUFAL-STRUZIK (RED. NAUK.)
ADOLF E. SZOŁTYSEK
Filozofia wychowania moralnego
MAŁGORZATA KOŚCIELSKA
Sens odpowiedzialności
Perspektywa psychologa klinicznego
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-984-6
Format B5, objętość 174 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-201-9
Format B5, objętość 380 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-898-6
Format B5, objętość 166 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 34,80 zł
NowoϾ
MAŁGORZATA STARZOMSKA
Psychologiczne dylematy wiary
ANETA CHYBICKA
Psychologia twórczości grupowej
Jak moderować zespoły twórcze
i zadaniowe
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-955-6
Format B5, objętość 140 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-710-1
Format B5, objętość 242 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
JEFFREY MASSON
Przeciw terapii
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-309-X
Format B5, objętość 304 strony
Oprawa miękka, klejona
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 11
Promocja 24,80 z³
11
2009-09-15 12:57:34
PSYCHOLOGIA
EMILIA LICHTENBERG-KOKOSZKA
Ciąża zagadnieniem biomedycznym
i psychopedagogicznym
Optymalizacja porodu
Zagadnienia interdyscyplinarne
EMILIA LICHTENBERG-KOKOSZKA,
EWA JANIUK, KS. JERZY DZIERŻANOWSKI
(RED. NAUK.)
Niepłodność
Zagadnienia interdyscyplinarne
EMILIA LICHTENBERG-KOKOSZKA,
EWA JANIUK, KS. JERZY DZIERŻANOWSKI
(RED.)
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-826-9
Format B5, objętość 122 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-488-9
Format B5, objętość 132 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-134-0
Format B5, objętość 134 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
NowoϾ
MARIOLA BIDZAN
Psychologiczne aspekty
niepłodności
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-808-5
Format B5, objętość 136 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
12
Katalog_2009.indd 12
MARIOLA BIDZAN
Jakość życia pacjentek
z różnym stopniem nasilenia
wysiłkowego nietrzymania moczu
MARIOLA BIDZAN
Nastoletnie matki
Psychologiczne aspekty ciąży,
porodu i połogu
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-001-5
Format B5, objętość 316 stron
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-718-7
Format B5, objętość 98 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wznowienie
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:36
PSYCHOLOGIA
BEATA ANTOSZEWSKA
Dziecko z chorobą nowotworową
– problemy psychopedagogiczne
AGNIESZKA PIETRZYK
Ta choroba w rodzinie
Psycholog o raku
PIOTR WACŁAW GORCZYCA
Wpływ aglomeracji miejskich
i pozycji przestrzennej na
występowanie chorób psychicznych
i uzależnienia od alkoholu
– studium z zakresu medycyny i socjologii
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-752-1
Format B5, objętość 266 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-634-0
Format B5, objętość 218 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-079-4
Format B5, objętość 290 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
NowoϾ
HENRYK PĘDZIWIATR
Psychosomatyczne aspekty
działania masażu leczniczego
u osób ze spondylozą szyjną
Prawo dziecka do zdrowia
JADWIGA BIŃCZYCKA (RED. NAUK.)
MIROSŁAW KOWALSKI, ANNA GAWEŁ
Zdrowie – Wartość – Edukacja
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-886-3
Format B5, objętość 100 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-726-2
Format B5, objętość 316 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie II, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-799-6
Format B5, objętość 240 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 13
13
2009-09-15 12:57:37
PSYCHOLOGIA * PSYCHOTERAPIA
GESTALT 1/2005 (62)
GESTALT 1/2006 (63)
GESTALT 2/2006 (64)
INSTYTUT TERAPII GESTALT
ODDZIAŁ KRAKOWSKI POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA
PSYCHOLOGÓW PRAKTYKÓW
INSTYTUT TERAPII GESTALT
ODDZIAŁ KRAKOWSKI POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA
PSYCHOLOGÓW PRAKTYKÓW
INSTYTUT TERAPII GESTALT
ODDZIAŁ KRAKOWSKI POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA
PSYCHOLOGÓW PRAKTYKÓW
ISBN 331309
ISSN 1230-1558
Format A4, objętość 84 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 36,00 zł
ISBN 331309
ISSN 1230-1558
Format A4, objętość 60 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 20,00 zł
ISBN 331309
ISSN 1230-1558
Format A4, objętość 80 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 20,00 zł
INSTYTUT TERAPII GESTALT
ODDZIAŁ KRAKOWSKI POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA
PSYCHOLOGÓW PRAKTYKÓW
Polish Journal of Social Science
Vol. I * No. 1 * 2006
Polish Journal of Social Science
Vol. III * No. 1 * 2008
ISBN 331309
ISSN 1230-1558
Format A4, objętość 102 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 40,00 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-89113-19-8
Format B5, objętość 264 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-89-113-19-8
Format B5, objętość 258 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
GESTALT 1, 2/2008 (65)
NowoϾ
14
Katalog_2009.indd 14
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:40
WIELOKULTUROWOŚĆ
ZBYSZKO MELOSIK
Teoria i praktyka
edukacji wielokulturowej
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-706-4
Format B5, objętość 412 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 44,80 zł
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
PRACA ZBIOROWA
Wspólnota dziedzictwa kulturowego
Tom I serii „Dialog bez granic”
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-350-2
Format B5, objętość 196 stron
Oprawa miękka, klejona
Wznowienie
PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRZYBOWSKI
Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości
Koncepcje edukacji wielokulturowej
i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego
PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRZYBOWSKI
Edukacja międzykulturowa –
przewodnik
Pojęcia – literatura – adresy
Wydanie III uzup., Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-164-7
Format B5, objętość 476 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 49,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-928-0
Format B5, objętość 168 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
PRACA ZBIOROWA
Rodzina dla Europy
czy Europa dla rodziny?
Tom II serii „Dialog bez granic”
PRACA ZBIOROWA
Rola religii
w edukacji międzykulturowej
Tom III serii „Dialog bez granic”
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-665-4
Format B5, objętość 228 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-940-2
Format B5, objętość 222 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 15
15
2009-09-15 12:57:41
WIELOKULTUROWOŚĆ
Changes in Student
Achievement Assessment System
in Selected European Countries –
a Comparative Study
LECH SAŁACIŃSKI, ANDREAS SEIDEL
(RED. NAUK.)
Historyczne konteksty edukacji
obywatelskiej w społeczeństwach
wielokulturowych
ALICJA SZERLĄG (RED. NAUK.)
Edukacja obywatelska
w społeczeństwach
wielokulturowych
ALICJA SZERLĄG (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-655-5
Format B5, objętość 344 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-985-3
Format B5, objętość 256 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-978-5
Format B5, objętość 476 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
ELŻBIETA CHROMIEC
Edukacja w kontekście różnicy
i różnorodności kulturowej
Z inspiracji naukowych
obszaru niemieckojęzycznego
SYLWIA SŁOWIŃSKA
Edukacja kulturalna w Polsce
i w Niemczech
Inspiracje – propozycje – koncepcje
ANDRZEJ MURZYN
Community College – humanizacja
kulturowo-edukacyjnej przestrzeni
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-796-5
Format B5, objętość 108 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-818-4
Format B5, objętość 316 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-885-6
Format B5, objętość 100 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,00 zł
16
Katalog_2009.indd 16
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:42
EDUKACJA * MEDIA
JANUSZ GAJDA
Media w edukacji
BOGUSŁAW DZIADZIA
Wpływ mediów
Konteksty społeczno-edukacyjne
Wydanie VII, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-821-4
Format B5, objętość 220 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-889-4
Format B5, objętość 202 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
ANNA KOWAL-ORCZYKOWSKA
W niewoli reklamy?
Percepcja ukrytych przesłań
reklamy prasowej
MIROSŁAW KOWALSKI, MARIUSZ DROŻDŻ
Przemoc i zdrowie
w obrazach telewizyjnych
(Edukacja przez
„codzienność” telewizyjną)
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-931-0
Format B5, objętość 244 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
978-83-7308-986-0
Format B5, objętość 184 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
SABINA PAWLAS-CZYŻ
Aktorzy życia politycznego
w świetle opinii dziennikarzy
Jacy są, a jacy być powinni
Dziennikarze o politykach
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-907-5
Format B5, objętość 154 strony
Oprawa miękka, klejona
Wznowienie
MAREK EJSMONT, BEATA KOSMALSKA
Media, wartości, wychowanie
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 17
Wydanie II poprawione
i uzupełnione, Kraków 2008
978-83-7308-440-7
Format B5, objętość 320 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
17
2009-09-15 12:57:45
EDUKACJA * MEDIA
Pedagogika @ środki informatyczne
i media
MACIEJ TANAŚ (RED.)
Kultura i język mediów
MACIEJ TANAŚ (RED. NAUK.)
DOROTA KUBICKA, ANNA KOŁODZIEJCZYK
Psychologia wpływu mediów
Wybrane teorie, metody, badania
Wydanie II, Kraków 2005
ISBN 83-7308-595-5
Format B5, objętość 216 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-862-7
Format B5, objętość 350 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-652-4
Format B5, objętość 200 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna: 29,80 zł
AGNIESZKA ROGUSKA
Telewizja lokalna
w upowszechnianiu
kultury regionalnej
ZYGMUNT PAWŁOWSKI
Foniatryczna diagnostyka
wykonawstwa emisji głosu
śpiewaczego i mówionego
DARIA ZIELIŃSKA-PĘKAŁ
Iluzje – interpretacje – iluminacje
O przekazie telewizyjnym –
badacze i gimnazjaliści
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-881-8
Format B5, objętość 172 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 978-83-7308-463-6
Format B5, objętość 438 stron
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-803-0
Format B5, objętość 276 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
18
Katalog_2009.indd 18
Promocja 38,00 z³
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:46
PEDAGOGIKA
JANUSZ GAJDA
Humanistyczno-antropologiczna
edukacja pedagogiki kultury?
Konsekwencje dla teorii i praktyki
KULTURY
* ANTROPOLOGIA
DZIERŻYMIR JANKOWSKI
Pedagogika kultury
Studia i koncepcja
JANUSZ GAJDA
Pedagogika kultury w zarysie
Zapowiedź
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7803-643-2
Format B5, objętość 288 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie II, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-791-0
Format B5, objętość 320 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
JANUSZ GAJDA
Antropologia kulturowa
t. I: Wprowadzenie
do wiedzy o kulturze
JANUSZ GAJDA
Antropologia kulturowa
t. II: Kultura obyczajowa
początku XXI wieku
Kultura i edukacja
(konteksty i kontrowersje)
WITOLD JAKUBOWSKI (RED. NAUK.)
Wydanie I zmienione
i poprawione, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-567-1
Format B5, objętość 132 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-949-5
Format B5, objętość 202 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-037-4
Format B5, objętość 252 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 19
19
2009-09-15 12:57:47
PRAWO
KARNE
* KRYMINOLOGIA
HENRYK MACHEL
Sens i bezsens
resocjalizacji penitencjarnej –
casus polski
Studium penitencjarno-pedagogiczne
RYSZARD MAKAROWSKI
Manipulacje
w postępowaniu karnym
RYSZARD MAKAROWSKI
Granice ryzyka
Paradygmat psychologiczny
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-847-4
Format B5, objętość 284 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-729-3
Format B5, objętość 240 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-018-3
Format B5, objętość 210 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Kliniczne i sądowo-penitencjarne
aspekty funkcjonowania człowieka
GABRIELA CHOJNACKA-SZAWŁOWSKA,
BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA
(RED. NAUK.)
Człowiek w obliczu prawa
BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA
(RED. NAUK.)
Kryminologia i kara kryminalna
Wybrane zagadnienia
ANETTA JAWORSKA (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-869-6
Format B5, objętość 304 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-063-3
Format B5, objętość 310 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 42,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-989-1
Format B5, objętość 268 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
20
Katalog_2009.indd 20
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:48
RESOCJALIZACJA
ANETTA JAWORSKA, ROBERT PAROL
The Aim and Sense
of the Prisoners’ Life
in Aspect of Penal Rehabilitation
Resocjalizacyjne
programy penitencjarne realizowane
przez Służbę Więzienną w Polsce
MONIKA MARCZAK (RED.)
Resocjalizacja
Zagadnienia prawne, społeczne
i metodyczne
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-106-7
Format B5, objętość 84 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-110-4
Format B5, objętość 360 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-173-9
Format B5, objętość 374 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
ANETTA JAWORSKA (RED. NAUK.)
NowoϾ
TADEUSZ SAKOWICZ
Dysfunkcjonalność rodziny
a resocjalizacja
(Wybrane teksty z socjologii rodziny
i resocjalizacji)
TADEUSZ SAKOWICZ
Wybrane aspekty
środowiska rodzinnego w percepcji
i ocenie osób osadzonych
w polskich zakładach karnych
Pomoc postpenitencjarna
w kontekście strategii
działań resocjalizacyjnych
BEATA SKAFIRIAK (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-581-7
Format B5, objętość 284 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-181-4
Format B5, objętość 496 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 42,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-792-7
Format B5, objętość 320 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
NowoϾ
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 21
21
2009-09-15 12:57:49
PSYCHOPATOLOGIA * RESOCJALIZACJA
NATALIA SŁOWIAK
„Menele” jako subkultura
O tożsamości dewiacyjnej –
zasady powstawania, funkcjonowania
oraz konsekwencje przynależności
Zapowiedź
RENATA GARDIAN
Zjawisko sponsoringu
jako forma prostytucji kobiecej
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-827-6
Format B5, objętość 172 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
22
Katalog_2009.indd 22
JACEK KURZĘPA
Zagrożona niewinność
Zakłócenia rozwoju
seksualności młodzieży
JACEK KURZĘPA
Młodzież pogranicza – „świnki”,
czyli o prostytucji nieletnich
Wydanie II, Kraków 2005
ISBN 83-7308-574-2
Format B5, objętość 232 strony
Oprawa miękka, klejona
Wznowienie
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-854-2
Format B5, objętość 234 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
MARTA GODZWON
Call girl i video seks chat – praca
dla wyzwolonych seksualnie kobiet
czy forma współczesnej prostytucji
ANNA KURZEJA
Dzieci ulicy
Profilaktyka zagrożeń
Zapowiedź
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-035-0
Format B5, objętość 132 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:53
PRZEMOC * PODKULTURA
WIĘZIENNA
SŁAWOMIR PRZYBYLIŃSKI
Podkultura więzienna –
wielowymiarowość
rzeczywistości penitencjarnej
SŁAWOMIR PRZYBYLIŃSKI
„Dziara”, „cynkówka”, „kolka”
– zjawisko tatuażu więziennego
ELŻBIETA MUDRAK
Fenomen sekt
Diagnoza stanu wiedzy studentów…
Wydanie III, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-915-0
Format B5, objętość 276 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-817-7
Format A4, objętość 88 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-939-6
Format B5, objętość 180 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
MAŁGORZATA FALKIEWICZ-SZULT
Przemoc symboliczna
w przedszkolu
JOLANTA MAĆKOWICZ
Przemoc
w wychowaniu rodzinnym
Psychopatologia okresu dorastania
Wybrane zagadnienia
WIOLETTA RADZIWIŁŁOWICZ,
ANITA SUMIŁA (RED. NAUK.)
Wydanie II, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-813-9
Format B5, objętość 188 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-128-9
Format A5, objętość 170 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,00 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-761-3
Format B5, objętość 268 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
NowoϾ
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 23
23
2009-09-15 12:57:54
24
Katalog_2009.indd 24
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:55
IDEE * METODY * INSPIRACJE
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Współczesne teorie
i nurty wychowania
DAVID GRIBBLE
Edukacja w wolności
W poszukiwaniu idealnego
systemu kształcenia
JOHN HOLT
Zamiast edukacji
Warunki do uczenia się
przez działanie
Wydanie VI, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-582-4
Format B5, objętość 404 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-484-3
Format B5, objętość 356 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-906-8
Format B5, objętość 300 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
ARTUR BRÜHLMEIER
Wokół teorii wychowania
Johanna Heinricha Pestalozziego
HEINRICH DAUBER
Podstawy
pedagogiki humanistycznej
Zintegrowane układy
między terapią a polityką
HEINRICH DAUBER
Obszary uczenia się w przyszłości
Perspektywy
pedagogiki humanistycznej
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-743-9
Format B5, objętość 240 stron
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2001
ISBN 83-7308-109-7
Format B5, objętość 194 strony
Oprawa miękka, klejona
Wznowienie
Promocja 9,00 z³
Wydanie I, Kraków 2001
ISBN 83-7308-108-9
Format B5, objętość 224 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 15,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 25
25
2009-09-15 12:57:56
26
Katalog_2009.indd 26
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:58
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 27
27
2009-09-15 12:57:58
IDEE * METODY * INSPIRACJE
Nowe konteksty
(dla) edukacji alternatywnej
XXI wieku
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI (RED.)
Pedagogika alternatywna.
Postulaty, projekty i kontynuacje
Tom I: Teoretyczne konteksty
alternatyw edukacyjnych
i wychowawczych
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI (RED. NAUK.)
Pedagogika alternatywna.
Postulaty, projekty i kontynuacje
Tom II: Innowacje edukacyjne
i reformy pedagogiczne
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2001
ISBN 83-7308-103-8
Format B5, objętość 664 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 20,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-711-8
Format B5, objętość 388 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 48,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-712-5
Format B5, objętość 420 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,80 zł
RENATA CZEKALSKA, ALEKSANDRA GAJ,
BARBARA LAUBA, JOANNA MATCZAK,
ANNA PIECUSIAK, JOANNA SOSNOWSKA
Odkryjmy Montessori raz jeszcze...
Program wychowania przedszkolnego
KRISTINA SKJÖLD WENNERSTRÖM,
MARI BRÖDERMAN SMEDS
Pedagogika Montessori
w przedszkolu i szkole
MAŁGORZATA MIKSZA
Zrozumieć Montessori
Czyli Maria Montessori
o wychowaniu dziecka
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-467-4
Format B5, objętość 150 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie III popr., Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-934-1
Format B5, objętość 128 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Zapowiedź
28
Katalog_2009.indd 28
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:57:59
DYDAKTYKA * PRACE
MARIA KOSZMIDER (WYBÓR I OPRAC.)
Materiały do ćwiczeń
z dydaktyki ogólnej
MAGISTERSKIE
FRANCISZEK BEREŹNICKI
Podstawy dydaktyki
Paradygmaty
współczesnej dydaktyki
LUCYNA HURŁO,
DOROTA KLUS-STAŃSKA,
MAJKA ŁOJKO (RED.)
Wydanie II zmienione,
Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-961-7
Format B5, objętość 466 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-047-3
Format B5, objętość 556 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 48,00 zł
FRANCISZEK BEREŹNICKI
Prace magisterskie z pedagogiki
MARIA WĘGLIŃSKA
Jak pisać pracę magisterską?
Poradnik dla studentów
MARIA KOSZMIDER
Szkolne standardy jakości
procesu kształcenia
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-040-4
Format A5, objętość 92 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie VIII, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-872-6
Format A5, objętość 128 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-014-5
Format B5, objętość 116 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-131-9
Format B5, objętość 184 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 29
29
2009-09-15 12:58:01
30
Katalog_2009.indd 30
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:03
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 31
31
2009-09-15 12:58:03
PEDAGOGIKA
HELMUT ELLER
Nauczyciel wychowawca
w szkole waldorfskiej
Wprowadzenie w specyfikę pracy
WALDORFSKA
FRANS CARLGREN, ARNE KLINGBORG
Wychowanie do wolności
Pedagogika Rudolfa Steinera
Obrazy i relacje z międzynarodowego
ruchu szkół steinerowskich
JOHANNES KIERSCH
Pedagogika waldorfska
Wprowadzenie
do pedagogiki Rudolfa Steinera
NowoϾ
Wydanie II zmienione,
poprawione, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-649-4
Format B5, objętość 338 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 48,00 zł
FRIEDRICH GLASL
Pomocy – konflikty!
Koncepcje – ćwiczenia –
metody praktyczne
RAINER PATZLAFF
Zastygłe spojrzenie
Fizjologiczne skutki patrzenia
na ekran a rozwój dziecka
Edukacja to więcej niż uczenie się
Przedszkole i szkoła w dialogu
ANDREAS NEIDER (RED.)
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-663-0
Format B5, objętość 186 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-613-5
Format B5, objętość 134 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-082-4
Format B5, objętość 166 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-084-8
Format B5, objętość 178 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-577-0
Format B5, objętość 118 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 44,80 zł
NowoϾ
32
Katalog_2009.indd 32
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:05
ANTYPEDAGOGIKA
HUBERTUS VON SCHOENEBECK
Antypedagogika w dialogu
HUBERTUS VON SCHOENEBECK
Jaka może być szkoła?
HUBERTUS VON SCHOENEBECK
Postpedagogika
Od antypedagogiki do Amication
Wydanie III popr., Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-088-6
Format B5, objętość 176 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-176-0
Format B5, objętość 110 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 22,00 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-466-7
Format B5, objętość 190 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
NowoϾ
NowoϾ
HUBERTUS VON SCHOENEBECK
Życie w wolności
od psychicznej przemocy
HUBERTUS VON SCHOENEBECK
Wolność od wychowywania
HUBERTUS VON SCHOENEBECK
Kocham siebie takim, jakim jestem
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-605-0
Format B5, objętość 40 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 12,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-942-6
Format B5, objętość 116 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie II popr., Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-087-9
Format B5, objętość 146 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,00 zł
NowoϾ
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 33
33
2009-09-15 12:58:06
34
Katalog_2009.indd 34
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:07
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 35
35
2009-09-15 12:58:08
36
Katalog_2009.indd 36
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:09
EDUKACJA
TOMASZ SZKUDLAREK,
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Wyzwania pedagogiki krytycznej
i antypedagogiki
TOMASZ SZKUDLAREK,
ZBYSZKO MELOSIK
Kultura, Tożsamość
i Edukacja
Migotanie znaczeń
Wydanie IV popr., Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-169-2
Format B5, objętość 112 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie II popr., Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-168-5
Format B5, objętość 134 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 44,80 zł
NowoϾ
NowoϾ
TOMASZ SZKUDLAREK
Media
Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu
EDYTA ŁYSZKOWSKA
Zachowania mimetyczne kobiet
pod wpływem telewizji
i doświadczeń codzienności
ZBYSZKO MELOSIK
Tożsamość, ciało i władza
w kulturze instant
Wydanie II popr., Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-185-2
Format B5, objętość 152 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-105-0
Format B5, objętość 266 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
NowoϾ
NowoϾ
TOMASZ SZKUDLAREK
Wiedza i wolność w pedagogice
amerykańskiego postmodernizmu
Wydanie II popr. i uzup.,
Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-167-8
Format B5, objętość 246 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
NowoϾ
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 37
Zapowiedź
37
2009-09-15 12:58:10
EDUKACJA
ZBYSZKO MELOSIK
Uniwersytet i społeczeństwo
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
[email protected] w blogosferze 2008
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
[email protected] w blogosferze 2009
Zapowiedź
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-076-3
Format B5, objętość 394 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Zapowiedź
Teoretyczne podstawy
edukacji alternatywnej
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI (RED.)
ANDRZEJ GOFRON,
MONIKA ADAMSKA-STAROŃ
Podstawy edukacji
Ciągłość i zmiana
MAGDALENA KARKOWSKA,
TOMASZ SKALSKI
Kultura – Socjalizacja – Tożsamość
Zapowiedź
Zapowiedź
Zapowiedź
38
Katalog_2009.indd 38
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:12
EDUKACJA
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Współczesna myśl pedagogiczna
Znaczenia, klasyfikacje, badania
Zapowiedź
MONIKA JAWORSKA-WITKOWSKA
Ku kulturowej koncepcji pedagogiki
LECH WITKOWSKI
Wyzwania autorytetu w praktyce
społecznej i kulturze symbolicznej
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-158-6
Format B5, objętość 578 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 78,00 zł
Zapowiedź
NowoϾ
ZBYSZKO MELOSIK
Kryzys męskości
w kulturze współczesnej
Wydanie II, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-705-7
Format B5, objętość 200 stron
Oprawa twarda, szyta
Promocja 29,80 z³
IWONA CHMURA-RUTKOWSKA,
JOANNA OSTROUCH
Mężczyźni na przełęczy życia
Studium socjopedagogiczne
ELIZA CZERKA
Rodzinne uwarunkowania
odraczania dorosłości
u młodych mężczyzn
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-825-2
Format B5, objętość 316 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-924-2
Format B5, objętość 258 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 39
39
2009-09-15 12:58:13
EDUKACJA
Metodologia pedagogiki
zorientowanej humanistycznie
tom I serii „Seminaria
Metodologii Pedagogiki”
DARIUSZ KUBINOWSKI, MARIAN NOWAK
(RED. NAUK.)
Konceptualizacje
przedmiotu badań pedagogiki
tom II serii „Seminaria
Metodologii Pedagogiki”
KRZYSZTOF RUBACHA (RED. NAUK.)
Aksjologia
w kształceniu pedagogów
JANINA KOSTKIEWICZ (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-696-8
Format B5, objętość 232 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 83-7587-022-0
Format B5, objętość 236 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-887-0
Format B5, objętość 354 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
WIKTOR ŻŁOBICKI
Edukacja holistyczna
w podejściu Gestalt
O wspieraniu rozwoju osoby
MAŁGORZATA KOSIOREK
Pedagogika autorytarna
Geneza, modele, przemiany
O trudnej sztuce bycia razem,
czyli różne oblicza integracji
ADAM STANKOWSKI,
MAŁGORZATA BALUKIEWICZ (RED.)
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-061-9
Format B5, objętość 336 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 48,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-930-3
Format B5, objętość 288 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-806-1
Format B5, objętość 272 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
40
Katalog_2009.indd 40
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:13
EDUKACJA
MIECZYSŁAW ŁOBOCKI
Wprowadzenie do metodologii
badań pedagogicznych
MIECZYSŁAW ŁOBOCKI
Metody i techniki
badań pedagogicznych
MIECZYSŁAW ŁOBOCKI
Wychowanie moralne w zarysie
Wydanie VII, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-163-0
Format B5, objętość 272 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie IX, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-161-6
Format B5, objętość 332 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 42,00 zł
Wydanie V, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-162-3
Format B5, objętość 216 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
MIECZYSŁAW ŁOBOCKI
W trosce o wychowanie w szkole
MIECZYSŁAW ŁOBOCKI
Teoria wychowania w zarysie
MAREK MENCEL
Rada szkoły
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-830-6
Format B5, objętość 310 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie VI, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-081-7
Format B5, objętość 344 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-107-4
Format B5, objętość 214 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 41
41
2009-09-15 12:58:15
42
Katalog_2009.indd 42
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:18
EDUKACJA
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Jak zmieniać szkołę?
Studia z polityki oświatowej
i pedagogiki porównawczej
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Edukacja autorska
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Edukacja pod prąd
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-715-6
Format B5, objętość 314 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-738-5
Format B5, objętość 264 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,00 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-035-5
Format B5, objętość 304 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Klinika szkolnej demokracji
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Wyspy oporu edukacyjnego
WIESŁAWA ŚLIWERSKA,
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Edukacja w wolności
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-734-7
Format B5, objętość 172 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie II uzupełnione,
poprawione i poszerzone,
Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-797-2
Format B5, objętość 138 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 43
Wydanie III zmienione
i poszerzone, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-760-6
Format B5, objętość 208 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
43
2009-09-15 12:58:20
EDUKACJA
ALINA WRÓBEL
Wychowanie a manipulacja
ALEKSANDER NALASKOWSKI
Pedagogiczne
złudzenia, zmyślenia, fikcje
ALEKSANDER NALASKOWSKI
Dzikość i zdziczenie
jako kontekst edukacji
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-600-5
Format B5, objętość 188 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-156-2
Format A5, objętość 120 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie II, uzupełnione,
Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-777-4
Format 202 mm x 133 mm
Objętość 122 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 29,80 zł
BARBARA SKAŁBANIA
Poradnictwo pedagogiczne
ŁUCJA RECZEK-ZYMRÓZ
Współdziałanie pedagogiczne
szkoły podstawowej
ze środowiskiem lokalnym
MAŁGORZATA SŁAWIŃSKA
Konstruowanie wiedzy
na zajęciach w przedszkolu
Zapowiedź
Zapowiedź
Zapowiedź
44
Katalog_2009.indd 44
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:23
EDUKACJA
Dziecko w świecie sztuki
BRONISŁAWA DYMARA (RED.)
Dziecko w świecie marzeń
BRONISŁAWA DYMARA (RED.)
Dziecko w świecie pokus
BRONISŁAWA DYMARA (RED.)
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-229-3
Format B5, objętość 192 strony
Oprawa miękka, klejona
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-238-5
Format B5, objętość 112 stron
Oprawa miękka, klejona
Wznowienie
Wydanie III, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-230-9
Format B5, objętość 212 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 10,00 zł
BRONISŁAWA DYMARA,
STANISŁAW CZESŁAW MICHAŁOWSKI,
LIDIA WOLLMAN-MAZURKIEWICZ
Dziecko w świecie przyrody
KAZIMIERZ DENEK,
URSZULA MORSZCZYŃSKA,
WOJCIECH MORSZCZYŃSKI,
STANISŁAW CZESŁAW MICHAŁOWSKI
Dziecko w świecie wartości. Tom 1
Aksjologiczne barwy
dziecięcego świata
BRONISŁAWA DYMARA,
MARIA ŁOPATKOWA,
MARIA ZOFIA PULINOWA,
ANDRZEJ MURZYN
Dziecko w świecie wartości. Tom 2
Poszukiwanie ładu umysłu i serca
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-231-6
Objętość 292 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 15,00 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-232-3
Format B5, objętość 220 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-233-0
Format B5, objętość 264 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wznowienie
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 45
45
2009-09-15 12:58:26
EDUKACJA
Dziecko w świecie współdziałania
Tom 1. Poszukiwanie
podstaw samorządności
BRONISŁAWA DYMARA (RED.)
Dziecko w świecie współdziałania
Tom 2. W stronę praktyki edukacyjnej
BRONISŁAWA DYMARA (RED.)
WZNOWIENIE
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-235-4
Format B5, objętość 312 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-236-1
Format B5, objętość 300 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
BRONISŁAWA DYMARA,
WIESŁAWA KORZENIOWSKA,
FRANCISZEK ZIEMSKI
Dziecko w świecie tradycji
BRONISŁAWA DYMARA
Dziecko w świecie edukacji
Cz. 1. Podstawy
uczenia się kompleksowego
Nowe kształty i wymiary edukacji
BRONISŁAWA DYMARA
Dziecko w świecie edukacji
Cz. 2. Przykłady zajęć kompleksowych
Bliżej integracji osoby
i pedagogiki współbycia
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-237-8
Format B5, objętość 264 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-903-7
Format B5, objętość 276 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-178-4
Format B5, objętość 176 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,00 zł
BRONISŁAWA DYMARA
Dziecko w świecie rodziny
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-234-7
Format B5, objętość 192 strony
Oprawa miękka, klejona
46
Katalog_2009.indd 46
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:27
EDUKACJA
KAZIMIERZ DENEK, BRONISŁAWA DYMARA,
WIESŁAWA KORZENIOWSKA
Dziecko w świecie
wielkiej i małej Ojczyzny
Dziecko w świecie zabawy
Cz 1. O kulturze, cechach
i wartościach ludycznej edukacji
BRONISŁAWA DYMARA (RED. NAUK.)
Dziecko w świecie zabawy
Cz 2. Zabawa i radość w literaturze,
muzyce i życiu codziennym
BRONISŁAWA DYMARA (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-152-4
Format B5, objętość 196 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-626-5
Format B5, objętość 476 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 42,00 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-839-9
Format B5, objętość 216 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
JAN FILIP, TADEUSZ RAMS
Dziecko w świecie matematyki
DANUTA BULA, DANUTA KRZYŻYK,
BERNADETA NIESPOREK-SZAMBURSKA,
HELENA SYNOWIEC
Dziecko w świecie języka
BRONISŁAWA DYMARA
Dziecko w świecie muzyki
Wydanie I, Kraków 2000
ISBN 83-88030-54-X
Format B5, objętość 200 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-288-3
Format B5, objętość 272 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-241-5
Format B5, objętość 304 strony
Oprawa miękka, klejona
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 47
Wznowienie
47
2009-09-15 12:58:28
EDUKACJA
BRONISŁAWA DYMARA
Dziecko w świecie szkoły
Sztuka bycia uczniem i nauczycielem
Z zagadnień pedagogiki współbycia
WIESŁAWA KORZENIOWSKA, ANDRZEJ
MURZYN, URSZULA SZUŚCIK (RED.)
JOANNA RÓŻAŃSKA-KOWAL
Motywacja zachowań prospołecznych
i antyspołecznych nieletnich
Zapowiedź
Wznowienie
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-929-7
Format B5, objętość 308 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
MARYLA SOWISŁO
Dla dobra dziecka
O warsztacie pracy
nauczyciela-wychowawcy
BOŻENA MUCHACKA,
IWONA CZAJA-CHUDYBA
Strategia wspierania
strukturyzacji wiedzy dziecka
w sytuacjach edukacyjnych
MONIKA ADAMSKA-STAROŃ,
MAŁGORZATA PIASECKA, BEATA ŁUKASIK
Inny sposób myślenia
o edukacji
Metaforyczne narracje
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-864-1
Format B5, objętość 186 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-890-0
Format B5, objętość 212 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-804-7
Format B5, objętość 270 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-240-8
Format B5, objętość 200 stron
Oprawa miękka, klejona
48
Katalog_2009.indd 48
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:29
EDUKACJA
ZOFIA NAPIÓRKOWSKA
Samorządna organizacja życia klasy
Z doświadczeń klas freinetowskich
BEATA OELSZLAEGER
Jak uczyć uczenia się?
Środki i metody kształcenia,
samokontroli i samooceny
w edukacji wczesnoszkolnej
Wydanie II, Kraków 2005
ISBN 83-7308-511-4
Format B5, objętość 108 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-658-6
Format B5, objętość 276 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-598-X
Format B5, objętość 144 strony
Oprawa miękka, klejona
ANNA MASZOREK-SZYMALA
Podstawy statystyki
dla studentów i nauczycieli
KAMILA KAMIŃSKA
Dobro dziecka
w dyskursie państwo – rodzina
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Teoretyczne i empiryczne
podstawy samowychowania
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-904-4
Format B5, objętość 132 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Zapowiedź
Zapowiedź
MAŁGORZATA KUNICKA
Temporalne orientacje teleologiczne
nauczycieli
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 49
Promocja 12,00 z³
49
2009-09-15 12:58:30
EDUKACJA
BEATA DYRDA
Zjawiska niepowodzeń szkolnych
uczniów zdolnych
Rozpoznawanie i przeciwdziałanie
Uniwersytet i wartości
JANINA KOSTKIEWICZ (RED. NAUK.)
URSZULA OSTROWSKA
Studenci wobec godności
Między nieodzownością a kontestacją
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-963-1
Format B5, objętość 100 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-805-4
Format B5, objętość 210 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-393-6
Format B5, objętość 328 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Szkoła w świecie współczesnym
BOŻENA MUCHACKA,
MIROSŁAW SZYMAŃSKI (RED. NAUK.)
Nauczyciel w świecie współczesnym
BOŻENA MUCHACKA,
MIROSŁAW SZYMAŃSKI (RED. NAUK.)
Dziecko w świecie współczesnym
BOŻENA MUCHACKA,
KRZYSZTOF KRASZEWSKI (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-938-9
Format B5, objętość 340 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 48,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-937-2
Format B5, objętość 404 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 48,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-990-7
Format B5, objętość 320 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 48,00 zł
50
Katalog_2009.indd 50
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:32
EDUKACJA
ADAM A. ZYCH
Leksykon gerontologii
ALEKSANDRA BILEWICZ
Uniwersytet Trzeciego Wieku
we Wrocławiu w latach 1976–2007
Wybrane problemy osób starszych
AGNIESZKA NOWICKA (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-708-8
Format A4, objętość 278 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-090-9
Format B5, objętość 86 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-646-3
Format B5, objętość 298 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
ANNA DUDAK
Samotne ojcostwo
ARKADIUSZ WĄSIŃSKI
Dziecko, rodzice, adopcja
Ontologiczne
i psychospołeczne aspekty
rodzinnych form opieki zastępczej
ANDRZEJ ŁADYŻYŃSKI
Społeczne i kulturowe
uwarunkowania adopcji w Polsce
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-709-5
Format B5, objętość 236 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie II, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-747-7
Format B5, objętość 124 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 83-7587-070-1
Format B5, objętość 330 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 51
51
2009-09-15 12:58:33
EDUKACJA
MARIA WĘGLIŃSKA
Jak przygotować się do lekcji?
Wybór materiałów dydaktycznych
BEATA KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ
Odpowiedzialność podmiotowa
dzieci
Jak rozumieć i inspirować jej rozwój?
KONRAD KOBIERSKI
Ściąganie w szkole
Raport z badań
Wydanie IV, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-129-6
Format B5, objętość 144 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-865-8
Format B5, objętość 232 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-601-2
Format B5, objętość 288 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
AGNIESZKA CHMIELEWSKA-DŁUGOSZ
Koleżeńskie doradztwo,
czyli o kulturze uczenia się
od siebie nawzajem
Doświadczenia
niemieckich pedagogów i nauczycieli
Zeszyty naukowe
Forum Młodych Pedagogów
Zeszyt 9
W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły
MIROSŁAWA NYCZAJ-DRĄG,
AGNIESZKA OLCZAK (RED. NAUK.)
Problemy doskonalenia
systemu edukacyjnego w Polsce
HENRYK MOROZ (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-966-2
Format B5, objętość 236 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-529-7
Format A5, objętość 362 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-068-8
Format B5, objętość 314 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
52
Katalog_2009.indd 52
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:34
EDUKACJA
MARIOLA SZCZEPAŃSKA,
ELŻBIETA GAWEŁ-LUTY
Przyjaźń jako wartość w relacjach
społecznych dzieci i młodzieży
Edukacja i jej historiografia
W poszukiwaniu
płaszczyzny twórczego dialogu
SŁAWOMIR SZTOBRYN, JERZY SEMKÓW
(RED. NAUK.)
Konteksty i metody w badaniach
historyczno-pedagogicznych
TADEUSZ JAŁMUŻNA,
IWONNA MICHALSKA,
GRZEGORZ MICHALSKI (RED.)
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-958-7
Format B5, objętość 156 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,00 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-713-2
Format B5, objętość 228 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-361-8
Format B5, objętość 260 stron
Oprawa miękka, klejona
JANINA KOSTKIEWICZ
Wychowanie do wolności wyboru
Ponadczasowy wymiar pedagogiki
Fryderyka Wilhelma Foerstera
PAWEŁ WALCZAK
Wychowanie jako spotkanie
Józefa Tischnera filozofia człowieka
jako źródło inspiracji pedagogicznych
TOMASZ BILICKI
Dziecko i wychowanie
w pedagogii Jana Pawła II
– na podstawie encyklik, adhortacji,
wybranych listów i przemówień
Wydanie II zmienione
i poszerzone, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-000-8
Format B5, objętość 294 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-960-0
Format B5, objętość 198 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie III, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-815-3
Format B5, objętość 108 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Promocja 14,80 z³
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 53
53
2009-09-15 12:58:35
EDUKACJA
JÓZEF KUŹMA
Nauka o szkole
Studium monograficzne
Zarys koncepcji
JACEK PYŻALSKI
Nauczyciele – uczniowie
Dwa spojrzenia na dyscyplinę
w klasie
Przywództwo w szkole
JOANNA M. MICHALAK (RED. NAUK.)
Wydanie III zmienione,
uzupełnione, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-052-7
Format B5, objętość 278 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-810-8
Format B5, objętość 96 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie II, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-850-4
Format B5, objętość 204 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Kobieta i mężczyzna
w zawodzie nauczycielskim
ROBERT FUDALI,
MIROSŁAW KOWALSKI (RED. NAUK.)
MARIOLA CHOMCZYŃSKA-RUBACHA,
KRZYSZTOF RUBACHA
Płeć kulturowa nauczycieli
Funkcjonowanie w roli zawodowej
DOROTA PANKOWSKA
Pedagogika dla nauczycieli
w praktyce
Materiały metodyczne
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-844-3
Format B5, objętość 192 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-717-0
Format B5, objętość 260 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-757-6
Format B5, objętość 174 strony
Oprawa miękka, klejona
Wznowienie
54
Katalog_2009.indd 54
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:36
EDUKACJA
HALINA DMOCHOWSKA
Współczesne modele kształcenia
nauczycieli przedszkola
MARTA MYSZKOWSKA-LITWA
Wychowanie intelektualne
w teorii dydaktycznej
i praktyce edukacyjnej
Rozwijanie twórczości i inteligencji
emocjonalnej dzieci i młodzieży
Poradnik dla wychowawców
i nauczycieli
BEATA DYRDA (RED.)
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-884-9
Format B5, objętość 200 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-788-0
Format B5, objętość 256 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-375-8
Format B5, objętość 164 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
MACIEJ KARWOWSKI
Konstelacje zdolności
Typy inteligencji a kreatywność
DANUTA CZELAKOWSKA
Inteligencja i zdolności twórcze dzieci
w początkowym okresie edukacji
Rozpoznawanie i kształcenie
ŁUCJA STANICZKOWA
Herosi i „chachary”
Portret Górnoślązaka
w literaturze i publicystyce
dwudziestolecia międzywojennego
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-487-8
Format B5, objętość 288 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-894-8
Format B5, objętość 248 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-200-2
Format B5, objętość 226 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
NowoϾ
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 55
55
2009-09-15 12:58:37
EDUKACJA
KATARZYNA BORZUCKA-SITKIEWICZ,
KRZYSZTOF SAS-NOWOSIELSKI
Stosowanie
substancji psychoaktywnych
przez młodzież szkół śląskich
– zasięg, skutki i przeciwdziałanie
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-860-3
Format B5, objętość 108 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
BOGUMIŁA BOGACKA-OSIŃSKA
Wychowanie uczniów klas
początkowych dla bezpieczeństwa
w ruchu drogowym
Teoria i praktyka
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-193-7
Format B5, objętość 160 stron
Oprawa miękka, klejona
AGNIESZKA ZALEWSKA-MELER
(Nie)obecne kategorie
w obszarze zdrowia człowieka
MAREK KOŚCIELNIAK
Zrozumieć Rogersa
Studium koncepcji pedagogicznych
Carla R. Rogersa
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-113-5
Format B5, objętość 92 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 978-83-7308-308-1
Format B5, objętość 172 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
JÓZEF DYTFELD
Antystresowa koncepcja ochrony
zachowań w praktyce szkolnej
Edukacja artystyczna
a rzeczywistość medialna
ROMUALDA ŁAWROWSKA (RED.)
Zapowiedź
Zapowiedź
NowoϾ
56
Katalog_2009.indd 56
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:39
ASPIRACJE
ŻYCIOWE
KINGA MUSIALSKA
Aspiracje życiowe młodzieży
stojącej u progu dorosłości
JADWIGA DASZYKOWSKA
Jakość życia
w perspektywie pedagogicznej
HELENA OSTROWICKA-MISZEWSKA
„Jak porcelana rzucona
o beton...”
Dyskursy o młodzieży, polityce
i polityce młodzieży
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-093-0
Format B5, objętość 128 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-842-9
Format B5, objętość 182 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-716-3
Format B5, objętość 208 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
PIOTR DŁUGOSZ
Aspiracje życiowe
młodzieży pogranicza
MAŁGORZATA OLCZAK
Trening twórczości
– współczesna i efektywna forma
wychowania przez sztukę
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-182-1
Format B5, objętość 186 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,00 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-962-4
Format B5, objętość 488 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 48,00 zł
NowoϾ
MAŁGORZATA OLENIACZ
Przeżywanie młodości
Obraz fenomenu
w badaniach biograficznych
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-530-0
Format B5, objętość 224 strony
Oprawa miękka, klejona
Wznowienie
NowoϾ
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 57
57
2009-09-15 12:58:40
Katalog_2009.indd 58
2009-09-15 12:58:41
EDUKACJA
HISTORYCZNA
KATARZYNA BARBARA KOCHAN
Edukacja elementarna i elementarze
porozbiorowe w II Rzeczypospolitej
ALDONA ZAKRZEWSKA
Związek Strzelecki 1919–1939
Wychowanie obywatelskie młodzieży
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Przyrzeczenie harcerskie
Historia – Metodyka – Manipulacje
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-099-2
Format B5, objętość 96 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-756-9
Format B5, objętość 328 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-965-5
Format B5, objętość 244 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 48,00 zł
NowoϾ
TERESA SIEDLAR-KOŁYSZKO
Byli, są. Czy będą…?
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-746-0
Format B5, objętość 462 strony
Oprawa twarda, szyta
Promocja 39,80 z³
NowoϾ
TERESA SIEDLAR-KOŁYSZKO
Od Smoleńska po Dzikie Pola
Trwanie Polaków na ziemiach
wschodnich I Rzeczypospolitej
JAN WNĘK
Krakowskie środowisko historyczne
1815–1860
Wydanie II poprawione
i poszerzone, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-953-2
Format B5, objętość 300 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 59
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-053-4
Format B5, objętość 316 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
59
2009-09-15 12:58:43
ZAGROŻENIA
ZDROWIA
MARTA KOWALCZUK
Pedagogiczna diagnoza
i profilaktyka zaburzeń odżywiania
się u młodzieży szkolnej
ALICJA GŁĘBOCKA
Niezadowolenie z wyglądu
a rozpaczliwa kontrola wagi
Wznowienie
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-002-2
Format B5, objętość 216 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-154-8
Format B5, objętość 224 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
MONIKA BĄK-SOSNOWSKA
Między ciałem a umysłem
Otyłość i odchudzanie się
w ujęciu integracyjnym
Zagrożenia zdrowia chorobami
cywilizacyjnymi
Pedagogiczne konteksty badawcze
JOANNA BULSKA (RED. NAUK.)
KATARZYNA BORZUCKA-SITKIEWICZ
Promocja zdrowia
i edukacja zdrowotna
Przewodnik dla edukatorów zdrowia
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-144-9
Format B5, objętość 112 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-123-4
Format B5, objętość 164 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-740-8
Format B5, objętość 172 strony
Oprawa miękka, klejona
MAŁGORZATA STARZOMSKA
Anoreksja
Trudne pytania
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-653-1
Format B5, objętość 128 stron
Oprawa miękka, klejona
60
Katalog_2009.indd 60
Wznowienie
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:44
EDUKACJA * RODZINA
Przemiany edukacyjne w Polsce
i na świecie a modele wychowania
Idee – metody – inspiracje
WIESŁAWA KORZENIOWSKA (RED.)
Rodzina. Historia i współczesność
Studium monograficzne
WIESŁAWA KORZENIOWSKA,
URSZULA SZUŚCIK (RED.)
BEATA KRAJEWSKA
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny
Zagadnienia podstawowe
Wydanie I, Kraków 2001
ISBN 83-7308-102-X
Format B5, objętość 476 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 20,00 zł
Wydanie II, Kraków 2006
ISBN 83-7308-703-3
Format B5, objętość 456 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-118-0
Format B5, objętość 132 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,00 zł
NowoϾ
JOLANTA WILSZ
Teoria pracy
JOLANTA KRYSTYNA BORYSZEWSKA
Źródła sukcesu szkolnego
młodzieży licealnej
PIOTR KOSTYŁO
Wykluczanie jako problem
filozofii edukacji
Komentarz do badań empirycznych
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-085-5
Format B5, objętość 524 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 48,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-642-5
Format B5, objętość 200 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-044-2
Format B5, objętość 224 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 61
61
2009-09-15 12:58:45
PEDAGOGIKA
TWÓRCZOŚCI
Psychopedagogika
działań twórczych
KRZYSZTOF J. SZMIDT,
MONIKA MODRZEJEWSKA-ŚWIGULSKA
(RED. NAUK.)
KRZYSZTOF J. SZMIDT
Pedagogika twórczości
Idee – aplikacje –
rady na twórczą drogę
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-468-1
Format B5, objętość 352 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie II, Kraków 2005
ISBN 83-7308-454-1
Format B5, objętość 160 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Nowe teorie twórczości
Nowe metody pomocy w tworzeniu
KRZYSZTOF J. SZMIDT,
KRZYSZTOF T. PIOTROWSKI (RED.)
MARIOLA JĄDER
Krok… w kierunku kreatywności
Zabawy i ćwiczenia
Twórczość – wyzwanie XX1 wieku
ELIZA DOMBROWSKA,
ALEKSANDRA NIEDŹWIEDZKA (RED.)
Wydanie II, Kraków 2005
ISBN 83-7308-453-3
Format B5, objętość 248 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie III, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-701-9
Format B5, objętość 76 stron
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 12,00 zł
Wydanie I, Kraków 2003
ISBN-83-7308-212-3
Format B5, objętość 164 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Dydaktyka twórczości
Koncepcje – problemy – rozwiązania
KRZYSZTOF J. SZMIDT (RED.)
Wydanie I, drugi rzut,
Kraków 2005
ISBN 83-7308-495-9
Format B5, objętość 380 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
62
Katalog_2009.indd 62
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:46
EDUKACJA
FIZYCZNA
HENRYK GRABOWSKI
Uwagi krytyczne o wychowaniu
fizycznym i kształceniu nauczycieli
KAZIMIERZ OSTROWSKI
Awans zawodowy nauczyciela
wychowania fizycznego
Rozwój pedagogiczny od A do Z
ELIGIUSZ MADEJSKI, JÓZEF WĘGLARZ
Wybrane zagadnienia współczesnej
metodyki wychowania fizycznego
Podręcznik
dla nauczycieli i studentów
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-356-1
Format B5, objętość 72 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 9,80 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-666-1
Format B5, objętość 240 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie III, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-891-7
Format B5, objętość 214 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
URSZULA KIERCZAK
Koncepcja edukacji fizycznej
Zdrowie – Sport – Rekreacja
Szkoła Podstawowa.
Program nauczania
URSZULA KIERCZAK, JANUSZ JANOTA
Koncepcja edukacji fizycznej
Zdrowie – Sport – Rekreacja
Gimnazjum. Program nauczania
i propozycje zajęć fakultatywnych
Poradnik metodyczny
ZBIGNIEW SZOT, MAŁGORZATA TOMCZAK,
AGNIESZKA PROCZEK, JOANNA PATEREK
Ćwiczenia
zwinnościowo-akrobatyczne,
dwójkowe i piramidy
Nauczanie programowe
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-195-1
Format A5, objętość 210 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-172-2
Format B5, objętość 148 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
NowoϾ
NowoϾ
Zapowiedź
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 63
63
2009-09-15 12:58:48
TERAPIA
PEDAGOGICZNA
Terapia pedagogiczna
Tom I. Zaburzenia
rozwoju psychoruchowego dzieci
EWA MAŁGORZATA SKOREK
(RED. NAUK.)
Terapia pedagogiczna
Tom II. Zagadnienia praktyczne
i propozycje zajęć
EWA MAŁGORZATA SKOREK
(RED. NAUK.)
Terapia dzieci i młodzieży
Metody i techniki
pomocy psychopedagogicznej
IWONA DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA
(RED. NAUK.)
Wydanie II, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-859-7
Format B5, objętość 122 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie III, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-857-3
Format B5, objętość 180 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-485-8
Format B5, objętość 180 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
ANNA FRANCZYK,
KATARZYNA KRAJEWSKA
Skarbiec nauczyciela-terapeuty
(na bazie
własnych doświadczeń
z pracy terapeutycznej)
ANNA FRANCZYK,
KATARZYNA KRAJEWSKA
Program psychostymulacji dzieci
w wieku przedszkolnym
z deficytami i zaburzeniami rozwoju
ANNA FRANCZYK, KATARZYNA KRAJEWSKA
Zabawy i ćwiczenia na cały rok
Propozycje do pracy
z dziećmi młodszymi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
Wydanie III, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-918-1
Format B5, objętość 256 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie V, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-856-6
Format A5, objętość 168 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,60 zł
Wydanie IV, Kraków 2007
ISBN 83-7308-437-1
Format B5, objętość 148 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
64
Katalog_2009.indd 64
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:49
PEDAGOGIKA
SPECJALNA
ALEKSANDRA TOMKIEWICZ-BĘTKOWSKA,
ALICJA KRZTOŃ
ABC pedagoga specjalnego
Poradnik
Kompetencje pedagoga
w kontekście teorii
i praktyki edukacji specjalnej
PIOTR MAJEWICZ, ADAM MIKRUT (RED.)
Czas na dialog!
Materiały
z I Ogólnopolskiej Konferencji
Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego
NELA GRZEGORCZYK-DŁUCIAK (RED.)
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-959-4
Format B5, objętość 168 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-998-3
Format B5, objętość 192 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-120-3
Format B5, objętość 232 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,00 zł
NowoϾ
Alternatywne i wspomagające
metody komunikacji
JACEK J. BŁESZYŃSKI (RED. NAUK.)
Wydanie II poszerzone
i poprawione, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-042-8
Format B5, objętość 470 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 49,80 zł
Potrzeby osób niepełnosprawnych
w warunkach globalnych przemian
społeczno-gospodarczych. Tom 1
HELENA OCHONCZENKO,
AGNIESZKA NOWICKA (RED. NAUK.)
Potrzeby osób niepełnosprawnych
w warunkach globalnych przemian
społeczno-gospodarczych. Tom 2
HELENA OCHONCZENKO, MARIA
AGNIESZKA PASZKOWICZ (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-645-6
Format B5, objętość 382 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-727-9
Format B5, objętość 478 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 65
65
2009-09-15 12:58:50
Katalog_2009.indd 66
2009-09-15 12:58:51
Katalog_2009.indd 67
2009-09-15 12:58:56
PEDAGOGIKA
SPECJALNA
* NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji
osób niepełnosprawnych
Tom 1. Wybrane aspekty pracy
z niepełnosprawnymi
JERZY ROTTERMUND (RED. NAUK.)
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji
osób niepełnosprawnych
Tom 2. Wielowymiarowość procesu
rehabilitacji
JERZY ROTTERMUND (RED. NAUK.)
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób niepełnosprawnych
Tom 3. Rozwój i funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych
Konteksty edukacyjne i prawne
ZENON GAJDZICA (RED. NAUK.)
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-748-4
Format B5, objętość 190 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 32,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-749-1
Format B5, objętość 186 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-878-8
Format B5, objętość 194 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji
osób niepełnosprawnych
Tom 4. W stronę podmiotowości
osób niepełnosprawnych
ANNA KLINIK (RED. NAUK.)
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób niepełnosprawnych
Tom 5. Uczeń niepełnosprawny
i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły
ZENON GAJDZICA, JERZY ROTTERMUND,
ANNA KLINIK (RED. NAUK.)
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób niepełnosprawnych
Tom 6. Między wsparciem doraźnym
a wspieraniem racjonalnym,
czyli o uwarunkowaniach socjalizacji
społecznej osób niepełnosprawnych
ZENON GAJDZICA (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-883-2
Format B5, objętość 196 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-926-6
Format B5, objętość 152 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 97 8-83-7308-974-7
Format B5, objętość 136 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
68
Katalog_2009.indd 68
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:58:58
PEDAGOGIKA
SPECJALNA
* NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
JERZY ROTTERMUND (RED. NAUK.)
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób niepełnosprawnych
Tom 8. Społeczne i edukacyjne
uwarunkowania rozwoju oraz
funkcjonowania dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością
ZENON GAJDZICA (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-126-5
Format B5, objętość 164 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-125-8
Format B5, objętość 184 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób niepełnosprawnych
Tom 7. Zagadnienia funkcjonowania
z ograniczoną sprawnością
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób niepełnosprawnych
Tom 9. Zmaganie się
z niepełnosprawnością –
kolejne wyznaczniki
JERZY ROTTERMUND (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-165-4
Format B5, objętość 192 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 32,00 zł
NowoϾ
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób niepełnosprawnych
Tom 10. Edukacja jako proces
socjalizacji osób niepełnosprawnych
ANNA KLINIK (RED. NAUK.)
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób niepełnosprawnych
Tom 11. Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej
ZENON GAJDZICA (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-157-9
Format B5, objętość 164 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Zapowiedź
Świat pełen znaczeń
– kultura i niepełnosprawność
JOLANTA BARAN, SŁAWOMIR OLSZEWSKI
(RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-662-3
Format B5, objętość 748 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 49,80 zł
NowoϾ
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 69
69
2009-09-15 12:58:59
Katalog_2009.indd 70
2009-09-15 12:59:00
Katalog_2009.indd 71
2009-09-15 12:59:01
WCZESNA
INTERWENCJA
* DZIECKO
CHORE
DOROTA SMYKOWSKA
Współpraca szkoły z rodziną
w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych
dziecka z lekkim upośledzeniem
umysłowym – działania stosowane
i postulowane
Wczesna interwencja i wspomaganie
rozwoju małego dziecka
BEATA CYTOWSKA, BARBARA WINCZURA
(RED. NAUK.)
Dzieci chore, niepełnosprawne
i z utrudnieniami w rozwoju
BEATA CYTOWSKA, BARBARA WINCZURA,
ANDRZEJ STAWARSKI (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-820-7
Format B5, objętość 360 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-719-4
Format B5, objętość 464 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-875-7
Format B5, objętość 520 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 44,80 zł
Dziecko z zaburzeniami w rozwoju
Konteksty diagnostyczne
i terapeutyczne
BEATA CYTOWSKA, BARBARA WINCZURA
(RED. NAUK.)
Dziecko chore
Zagadnienia biopsychiczne
i pedagogiczne
BEATA CYTOWSKA, BARBARA WINCZURA
(RED. NAUK.)
ELŻBIETA MARIA MINCZAKIEWICZ
Psychoruchowy rozwój dziecka
Diagnoza
Propozycje wsparcia i pomocy rodzinie
Wydanie II, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-725-5
Format B5, objętość 308 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-780-4
Format B5, objętość 400 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-148-7
Format B5, objętość 84 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
NowoϾ
72
Katalog_2009.indd 72
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:02
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
INTELEKTUALNA
MARTA WIŚNIEWSKA
Wspomaganie rozwoju dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną
Poradnik dla rodziców i terapeutów
LUCYNA MIOSGA
Pomóż mi być
Komunikacja i stymulacja zmysłowa
osób ze znaczną i głęboką
niepełnosprawnością umysłową
JANINA WYCZESANY
Pedagogika
upośledzonych umysłowo
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-004-6
Format B5, objętość 68 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie II, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-698-2
Format B5, objętość 92 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie VII, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-916-7
Format B5, objętość 208 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 28,00 zł
DOROTA SMYKOWSKA
Materiały metodyczne
do nauczania dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu lekkim
JOLANTA RZEŹNICKA-KRUPA
Komunikacja – edukacja –
społeczeństwo
O dyskursie dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną
AGNIESZKA ŻYWANOWSKA
Agresja u osób z lekką
niepełnosprawnością intelektualną
Wielowymiarowość uwarunkowań
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-707-1
Format A4, objętość 252 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-833-7
Format B5, objętość 454 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-041-1
Format B5, objętość 258 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,80 zł
NowoϾ
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 73
73
2009-09-15 12:59:04
PROGRAMY
PROFILAKTYCZNE
MARIAN ŁAKOMSKI
Pomóż uzależnionym!
Integralny program profilaktyczny
w szkole
Poradnik dla nauczycieli
i wychowawców
TERESA PLUTA
Profilaktyczno-wychowawczy
program przeciwdziałania agresji
u dzieci w młodszym wieku szkolnym
KRZYSZTOF ZAJĄCZKOWSKI
Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów
klas I–III szkoły podstawowej
Wydanie IV uzup., Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-175-3
Format B5, objętość 160 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie III, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-800-9
Format B5, objętość 80 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie II, Kraków 2005
ISBN 83-7308-534-3
Format B5, objętość 160 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
MARIOLA KWIATKOWSKA-ŁOZIŃSKA
Żyj bezpiecznie i zdrowo
– program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej
ARKADIUSZ ŻUKIEWICZ
Reintegracja społeczna
i zawodowa podopiecznych
systemu pomocy społecznej
ELŻBIETA MARIA MINCZAKIEWICZ
Jak krok po kroku wprowadzać dzieci
o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
w świat zabawy i nauki
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-868-9
Format B5, objętość 148 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,00 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-150-0
Format B5, objętość 256 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,80 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-693-7
Format B5, objętość 200 stron,
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
74
Katalog_2009.indd 74
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:05
ADHD
TOMASZ HANĆ
Dzieciństwo i dorastanie z ADHD
Rozwój dzieci
nadpobudliwych psychoruchowo:
zagrożenia i możliwości wsparcia
RENATA WIĄCEK
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo
w wieku przedszkolnym
Program terapii i wspomagania
rozwoju oraz scenariusze zajęć
PIOTR PAWLAK
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-151-7
Format B5, objętość 170 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,00 zł
Wydanie IV, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-196-8
Format B5, objętość 96 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,00 zł
Wydanie III, Kraków 2009
ISBN 83-7308-689-0
Format B5, objętość 152 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
TOMASZ HANĆ
Biologiczne i psychospołeczne
determinanty rozwoju dzieci z ADHD
Zagrożenia i możliwości wsparcia
MARIA WALCZOWSKA-DUTKA
Program nauki komunikacji
dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
BARBARA IGNACIUK
Dziecko
z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej ADHD i ADD
Zapowiedź
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-579-3
Format B5, objętość 144 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Zapowiedź
NowoϾ
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 75
75
2009-09-15 12:59:06
ZABURZENIA
MOWY
* JĄKANIE
BOŻENA DITTFELD
Spróbujmy mówić razem
Program profilaktyki logopedycznej
(dla przedszkoli, klas kształcenia
zintegrowanego i integracyjnego)
HELENA ŁAŻEWSKA, BEATA MIKITIUK,
BARBARA MORITZ
Co zrobić, aby ułatwić dziecku
naukę czytania i pisania
Ćwiczenia usprawniające
funkcje słuchowe i językowe
Wydanie II, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-669-2
Format B5, objętość 128 stron
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2002
ISBN 83-7308-175-5
Format B5, objętość 80 stron
Oprawa miękka, klejona
NowoϾ
Wznowienie
CARL W. DELL JR.
Terapia jąkania u dzieci
w młodszym wieku szkolnym
Podręcznik dla logopedów
MIECZYSŁAW CHĘCIEK
Jąkanie
Diagnoza – Terapia – Program
DOROTA KAMIŃSKA
Wspomaganie płynności mowy
dziecka – profilaktyka, diagnoza
i terapia jąkania wczesnodziecięcego
Program logopedyczny
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-011-4
Format B5, objętość 148 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-892-4
Format B5, objętość 232 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie II, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-851-1
Format B5, objętość 84 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
ANNA SOŁTYS-CHMIELOWICZ
Zaburzenia artykulacji
Teoria i praktyka
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-045-9
Format B5, objętość 200 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
76
Katalog_2009.indd 76
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:07
WADY
SŁUCHU
* NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Psychologiczno-pedagogiczne
problemy wspomagania rozwoju
dzieci niepełnosprawnych
STANISŁAWA MIHILEWICZ (RED.)
MARTA WÓJCIK
Wybrane aspekty społecznego
funkcjonowania młodzieży
niesłyszącej i słabo słyszącej
URSZULA BARTNIKOWSKA
Małżeństwa mieszane
(osoba z uszkodzonym słuchem –
osoba słysząca)
Wydanie III, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-670-8
Format B5, objętość 124 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-038-1
Format B5, objętość 232 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-407-X
Format B5, objętość 240 stron
Oprawa miękka, klejona
KATARZYNA PLUTECKA
Kompetencje zawodowe
surdopedagoga z wadą słuchu
GRAŻYNA GUNIA
Terapia logopedyczna dzieci
z zaburzeniami słuchu i mowy
Wybrane problemy teorii
i praktyki surdologopedycznej
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-575-6
Format B5, objętość 196 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Promocja 14,80 z³
JOANNA DOMERADZKA-KOWALKOWSKA
Przewodnicy w świecie ciszy
Poradnik dla rodziców dzieci
z wadą słuchu
Wydanie II, uzupełnione,
Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-776-7
Format B5, objętość 228 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 77
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-921-1
Format B5, objętość 72 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
77
2009-09-15 12:59:08
PEDAGOGIKA
SPECJALNA
* NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
BEATA BOROWSKA-BESZTA
Etnografia dla terapeutów
(pedagogów specjalnych) – szkice
metodologiczne
ANETTA SOROKA-FEDORCZUK
Osoby niepełnosprawne
w opiniach dzieci
Teraźniejszość i przyszłość osób
niepełnosprawnych w kontekście
społecznych zmian
GRAŻYNA MIŁKOWSKA, BOŻENA
OLSZAK-KRZYŻANOWSKA (RED. NAUK.)
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-596-3
Format B5, objętość 256 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-837-5
Format B5, objętość 182 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-480-3
Format B5, objętość 406 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Social Rehabilitation, Care
and Education in Postmodern World
ANETTA JAWORSKA,
DANUTA APANEL (RED.)
BARBARA TOROŃ
Sytuacja społeczna młodzieży szkolnej
z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju
BEATA SZCZYGIEŁ
Jak pracować z dzieckiem
niepełnosprawnym?
Konstruowanie programu zajęć
Organizowanie klasy integracyjnej
Konspekty zajęć
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-188-3
Format B5, objętość 158 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-870-2
Format B5, objętość 328 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie IV, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-816-0
Format B5, objętość 112 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 12,00 zł
NowoϾ
78
Katalog_2009.indd 78
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:09
PEDAGOGIKA
SPECJALNA
ALEKSANDRA ZAWIŚLAK
Wybrane zagadnienia
z pedagogiki specjalnej
ELŻBIETA MARIA MINCZAKIEWICZ
Zabawa w rozwoju poznawczym
i emocjonalno-społecznym
dzieci o zróżnicowanych potrzebach
i możliwościach
ELŻBIETA MARIA MINCZAKIEWICZ,
BARBARA GRZYB, ŁUKASZ GAJEWSKI
Dziecko ryzyka a wychowanie
Elementarz dla rodziców
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-189-0
Format B5, objętość 148 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-622-7
Format B5, objętość 212 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie II, Kraków 2005
ISBN 83-7308-537-8
Format B5, objętość 312 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Dziecko z trudnościami w rozwoju
STANISŁAWA MIHILEWICZ (RED. NAUK.)
JOLANTA RZEŹNICKA-KRUPA
Niepełnosprawność
i świat społeczny
PAUL NORDOFF, CLIVE ROBBINS
Terapia muzyką w pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi
Historia, metoda i praktyka
Wydanie II, Kraków 2005
ISBN 83-7308-568-8
Format B5, objętość 158 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-187-6
Format B5, objętość 258 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-944-0
Format B5, objętość 210 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 44,80 zł
NowoϾ
NowoϾ
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 79
79
2009-09-15 12:59:10
PEDAGOGIKA
Terapie wspomagające rozwój
osób z autyzmem
JACEK J. BŁESZYŃSKI (RED. NAUK.)
Wydanie II zmienione,
Kraków 2005
ISBN 83-7308-533-5
Format B5, objętość 232 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Kompleksowe wspomaganie
rozwoju uczniów z autyzmem
i zaburzeniami pokrewnymi
JOANNA KOSSEWSKA (RED.)
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-121-0
Format B5, objętość 262 strony
Oprawa miękka, klejona
NowoϾ
80
Katalog_2009.indd 80
SPECJALNA
* AUTYZM
Wybrane formy terapii i rehabilitacji
osób z autyzmem
EWA PISULA, DOROTA DANIELEWICZ
(RED. NAUK.)
BARBARA WINCZURA
Dziecko z autyzmem
Terapia deficytów poznawczych
a teoria umysłu
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 83-7308-586-6
Format B5, objętość 270 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-997-6
Format B5, objętość 208 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
LUCYNA BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA
Autyzm dziecięcy
Zagadnienia diagnozy i terapii
ALEKSANDRA MACIARZ, DOROTA DRAŁA
Dziecko autystyczne
z zespołem Aspergera
Wydanie IV, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-812-2
Format B5, objętość 156 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie III, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-873-3
Format B5, objętość 72 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:11
Katalog_2009.indd 81
2009-09-15 12:59:12
ZESPÓŁ DOWNA * ZESPÓŁ WILLIAMSA * DOGOTERAPIA
ALICJA MAURER, IWONA BOŁTUĆ
Dzieci z zespołem Williamsa
Diagnoza i terapia
Wskazówki dla rodziców i nauczycieli
Wspomaganie rozwoju dzieci
z zespołem Downa –
teoria i praktyka
BOGUSŁAWA BEATA KACZMAREK (RED.)
EWA ZASĘPA
Psychospołeczne funkcjonowanie
osób z zespołem Downa
Wydanie I, Kraków 2002
ISBN 83-86994-93-2
Format A5, objętość 64 strony
Oprawa miękka, klejona
Wznowienie
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-835-1
Format B5, objętość 442 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80
Wydanie I, Kraków–Warszawa 2008
ISBN 978-83-7587-062-6
Format B5, objętość 158 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
BEATA KULISIEWICZ
Witaj, piesku!
Dogoterapia we wspomaganiu
rozwoju dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
ANNA FRANCZYK, KATARZYNA
KRAJEWSKA, JOANNA SKORUPA
Animaloterapia
Program Przedszkolnego Klubu
Animals „Cztery łapy”
BEATA KULISIEWICZ
Dogoterapia we wspomaganiu nauki
i usprawnianiu techniki czytania
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-733-0
Format B5, objętość 108 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-841-2
Format B5, objętość 96 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-017-6
Format B5, objętość 102 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
82
Katalog_2009.indd 82
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:14
ZABURZENIA
URSZULA OSZWA
Dziecko z zaburzeniami rozwoju
i zachowania w klasie szkolnej
Vademecum nauczycieli i rodziców
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-766-8
Format B5, objętość 140 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 32,00 zł
ROZWOJU
* TERAPIA
DANUTA APANEL
Opieka i wychowanie
– tradycja i problemy współczesne
MARIOLA JĄDER
Efektywne i atrakcyjne
metody pracy z dziećmi
Zapowiedź
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-101-2
Format B5, objętość 132 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
NowoϾ
EWA D. BIAŁEK
Zrównoważony rozwój dziecka
w świetle nowych wyzwań
EWELINA J. KONIECZNA
Poczucie sensu życia
osób niepełnosprawnych ruchowo
EWELINA J. KONIECZNA
W poszukiwaniu sensu życia
Program
wychowawczo-terapeutyczny
dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-067-1
Format B5, objętość 262 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
Zapowiedź
Zapowiedź
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 83
83
2009-09-15 12:59:15
ARTETERAPIA
Bajkoterapia
czyli jak z Guziolkiem tworzyć
i wykorzystywać bajki i opowiadania
w biblioterapii oraz rozwoju aktywności
twórczej dziecka w wieku przedszkolnym
KATARZYNA SZELIGA (RED.)
Wydanie II poprawione
Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-114-2
Format B5, objętość 248 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
BEATA BOROWSKA-BESZTA
Echa ekspresji
Kulturoterapia
w andragogice specjalnej
AGNIESZKA ŁABA
Bajki rymowane w biblioterapii
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-029-9
Format B5, objętość 150 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-058-9
Format B5, objętość 118 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
NowoϾ
NowoϾ
JOANNA GŁADYSZEWSKA-CYLULKO
Wspomaganie rozwoju dzieci
nieśmiałych poprzez wizualizację
i inne techniki arteterapii
EWELINA J. KONIECZNA
Arteterapia w teorii i praktyce
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-779-8
Format B5, objętość 246 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie IV, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-972-3
Format B5, objętość 160 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
84
Katalog_2009.indd 84
Biblioterapia w praktyce
Poradnik dla nauczycieli,
wychowawców i terapeutów
EWELINA J. KONIECZNA (RED.)
Wydanie II poprawione,
Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-684-5
Format B5, objętość 268 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:16
LOGOPEDIA
GRAŻYNA BILLEWICZ, BRYGIDA ZIOŁO
Kwestionariusz badania mowy
JANINA JOLANTA SAZON-BRYKAJŁO
Trudności dzieci w posługiwaniu się
kodem językowym
Metody terapii
Wydanie IV, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-683-8
Format A5, objętość 124 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-077-0
Format B5, objętość 114 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
ALICJA IWANOWSKA, CECYLIA JANUSZEK,
MARIOLA KWIATKOWSKA-ŁOZIŃSKA
Program psychoedukacyjny
dla dzieci 7–10-letnich
doskonalący sprawność językową
ELŻBIETA ŚNIEŻKOWSKA-BIELAK
Mówię wyraźnie
JOANNA TOMCZAK, RENATA ZIĘTARA
Kwestionariusz diagnozy i narzędzia
badawcze w terapii pedagogicznej
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-439-8
Format B5, objętość 84 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-988-4
Format B5, objętość 112 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie V, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-159-3
Format A4, objętość 72 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
WŁADYSŁAW PUŚLECKI
Test pomiaru
techniki czytania głośnego
Wydanie I, Kraków 2003
Format A4, objętość 2 strony
Foliowane obustronnie
Cena detaliczna 6,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 85
85
2009-09-15 12:59:17
Katalog_2009.indd 86
2009-09-15 12:59:19
LOGOPEDIA
EWA MAŁGORZATA SKOREK
Z logopedią na ty
Podręczny słownik logopedyczny
DOROTA KRUPA, JOLANTA PSZCZÓŁKA
Zabawy logopedyczne
na cztery pory roku
Scenariusze do zajęć grupowych
dla dzieci w wieku przedszkolnym
MARIA BRYŁA, ANETA MUSZYŃSKA
Przygody Języczka-Podróżniczka
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci
od 1. roku życia
Wydanie II, Kraków 2004
ISBN 83-7308-432-0
Format B5, objętość 226 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 29,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-016-9
Format B5, objętość 112 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-739-2
Format B5, objętość 114 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
NowoϾ
KAMILA WALESZKIEWICZ
Bajki dla dyslektyków
Kolorowanki logopedyczne
DOROTA KRUPA
Rymowanki – utrwalanki
Materiały do ćwiczeń logopedycznych
Wydanie III, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-569-5
Format B5, objętość 40 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 12,00 zł
Wydanie III zmienione,
Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-588-6
Format B5, objętość 56 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 12,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 87
DOROTA RUMIEŃCZYK
Teksty z ćwiczeniami
wspomagającymi rozwój mowy
i języka dziecka
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-737-8
Format B5, objętość 100 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
87
2009-09-15 12:59:21
LOGOPEDIA
AGNIESZKA NOWAK-ŁOJEWSKA
Zrównoważanie i uspójnianie
struktur poznawczych i obrazowania
językowego w procesie kształcenia
ELŻBIETA MARIA MINCZAKIEWICZ
Rysowane wierszyki i zagadki
w rozwijaniu aktywności dialogowo-komunikacyjnej i zabawowej
u małych dzieci
Rysowane wierszyki
EWA MAŁGORZATA SKOREK
(WYBÓR I OPRACOWANIE)
Wydanie I, Kraków 2002
ISBN 83-7308-098-8
Format B5, objętość 216 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,80 zł
Wydanie II, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-846-7
Format B5, objętość 184 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie IV, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-674-6
Format A5, objętość 160 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Dźwięki mowy
Program kształtowania
świadomości fonologicznej
dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
ALICJA MAURER (RED.)
ANNA PALUCH, ELŻBIETA
DREWNIAK-WOŁOSZ, LUCYNA MIKOSZA
AFA-SKALA
Jak badać mowę
dziecka afatycznego?
ANDRZEJ LIS-KUJAWSKI
Moje „ja” i szkoła integracyjna
Zjawiska ukrytego programu
w nauczaniu
uczniów niepełnosprawnych
Wydanie III, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-682-1
Format A4, objętość 232 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie III, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-506-0
Format A4, objętość 96 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-065-7
Format B5, objętość 254 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 38,00 zł
88
Katalog_2009.indd 88
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:22
LOGOPEDIA
EWA MAŁGORZATA SKOREK
Reranie
Profilaktyka, diagnoza, korekcja
EWA MAŁGORZATA SKOREK
Samogłoski
Profilaktyka, diagnoza, korekcja
EWA MAŁGORZATA SKOREK
Ćwiczenia w wymowie
samogłosek nosowych
Wydanie III, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-230-4
Format B5, objętość 322 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 83-88030-84-1
Format B5, objętość 124 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 13,00 zł
Wydanie III, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-451-3
Format B5, objętość 92 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek ś, ź, ć, dź
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek s, z, c, dz
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek sz, ż, cz, dż
Wydanie II zmienione,
Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-678-4
Format A4, objętość 64 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,00 zł
Wydanie III zmienione,
Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-967-9
Format A4, objętość 74 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,00 zł
Wydanie III rozszerzone,
Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-968-6
Format A4, objętość 68 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 89
89
2009-09-15 12:59:23
Katalog_2009.indd 90
2009-09-15 12:59:24
LOGOPEDIA
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek dentalizowanych
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek l, li, r
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek k, ki, g, gi
Wydanie II, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-979-2
Format A4, objętość 68 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,00 zł
Wydanie II rozszerzone,
Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-970-9
Format A4, objętość 78 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,00 zł
Wydanie II rozszerzone,
Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-969-3
Format A4, objętość 68 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,00 zł
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek f, fi, w, wi, ł, ch [h]
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek p, pi, b, bi
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek t, d, m, mi, n, ni, [ń]
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 97883-7587-224-8
Format A4, objętość 64 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,00 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-473-5
Format A4, objętość 52 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,00 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-225-5
Format A4, objętość 64 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 16,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 91
91
2009-09-15 12:59:26
EDUKACJA
SYLWIA GRZEGORZEWSKA
Różnicowanie kształcenia
w klasach początkowych
Zapowiedź
WCZESNOSZKOLNA
DANUTA CZELAKOWSKA
Metodyka
edukacji polonistycznej dzieci
w wieku wczesnoszkolnym
JOANNA LASKOWSKA
Rozwój aktywności twórczej dzieci
w sferze języka
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-135-7
Format B5, objętość 330 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 42,00 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-832-0
Format B5, objętość 120 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
NowoϾ
ALICJA GAŁĄZKA
Motywacyjna rola dramy
w glottodydaktyce
MONIKA WIŚNIEWSKA-KIN
„Chcieć, pragnąć, myśleć,
wiedzieć” – rozumienie
pojęć przez dzieci
ELŻBIETA JARONI
Dylematy integrowanej edukacji
wczesnoszkolnej
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-012-1
Format B5, objętość 142 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-877-1
Format B5, objętość 196 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-064-0
Format B5, objętość 130 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
92
Katalog_2009.indd 92
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:29
EDUKACJA
PRZEDSZKOLNA
MARZENA STANIEK
Konspekty zajęć
rytmiczno-muzycznych dla grupy
3–4-latków na cały rok szkolny
MARZENA STANIEK
Konspekty zajęć
rytmiczno-muzycznych dla grupy
5, 6-latków na cały rok szkolny
BEATRIX PODOLSKA
Dźwięczące wiersze
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-781-1
Format B5, objętość 124 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-429-2
Format B5, objętość 132 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-999-0
Format B5, objętość 118 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
BEATRIX PODOLSKA
Muzyka w przedszkolu
BEATRIX PODOLSKA
Łatwe piosenki dla dzieci
BEATRIX PODOLSKA
Rytmika dla dzieci
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-946-4
Format B5, objętość 122 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie II popr., Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-995-2
Format B5, objętość 162 strony
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-948-8
Format B5, objętość 90 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 93
93
2009-09-15 12:59:30
EDUKACJA
PRZEDSZKOLNA
* EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
EWA GAWEŁ
Ćwiczenia grafomotoryczne
Klasa 0–I. Zeszyt 1
Ćwiczenia wspomagające
naukę pisania
EWA GAWEŁ
Ćwiczenia grafomotoryczne
Klasa II–III. Zeszyt 2
Ćwiczenia wspomagające
naukę pisania
LUCYNA BZOWSKA, RENATA KOWNACKA,
MARIA LOREK, ANNA SOWIŃSKA
Z zabawą i bajką
w świecie sześciolatka
Gry, zabawy,
pomysły metodyczne
Wydanie II, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-680-7
Format A4, objętość 36 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 9,00 zł
Wydanie II, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-681-4
Format A4, objętość 36 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 9,00 zł
Wydanie II, Kraków 2005
ISBN 83-7308-545-9
Format B5, objętość 240 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
MAŁGORZATA GINTOWT
Zwierzyniec het od A do Żet
TADEUSZ RAWA, WOJCIECH ŚLIWERSKI
Alfabet Kacpra
ALINA BUDNIAK
Edukacja społeczno-przyrodnicza
dzieci w wieku przedszkolnym
i młodszym szkolnym
Podręcznik dla studentów
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-194-4
Format A4, objętość 48 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-100-5
Format A4, objętość 56 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-174-6
Format B5, objętość 306 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
NowoϾ
NowoϾ
NowoϾ
94
Katalog_2009.indd 94
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:31
EDUKACJA
PRZEDSZKOLNA
* EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
EWA MAŁGORZATA SKOREK
Księga zagadek
JOANNA TOMCZAK
Maluję, czytam i piszę
JOANNA TOMCZAK
Ukryte litery
Wydanie III zmienione,
poprawione, Kraków 2005
ISBN 83-7308-513-0
Format B5, objętość 408 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie II, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-802-3
Format A4, objętość 52 strony
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 9,00 zł
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-364-2
Format A4, objętość 40 stron
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 9,00 zł
WIESŁAWA GIERAT
Świat lektur
Wybór kart pracy dla klasy I
WIESŁAWA GIERAT
Świat lektur
Wybór kart pracy dla klasy II
WIESŁAWA GIERAT
Świat lektur
Wybór kart pracy dla klasy III
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-629-6
Format A4, objętość 40 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 9,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-630-2
Format A4, objętość 36 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 9,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-631-9
Format A4, objętość 36 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 9,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 95
95
2009-09-15 12:59:32
EDUKACJA
PRZEDSZKOLNA
* EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
ANNA BOGUSZEWSKA,
AGNIESZKA WEINER
Edukacja plastyczno-muzyczna –
160 pomysłów na nauczanie
zintegrowane w klasach I–III
RENATA FLIS
Praca w klasie integracyjnej
Materiały pomocnicze dla klas I–III
MARIOLA JĄDER
Techniki plastyczne
rozwijające wyobraźnię
Wydanie III, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-149-4
Format A5, objętość 154 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-369-3
Format B5, objętość 288 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie III, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-801-6
Format B5, objętość 52 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 12,80 zł
JOLANTA MADEJ
Ceramika w edukacji szkolnej
Poradnik metodyczny dla nauczycieli
ANNA KALBARCZYK
Zabawy ze sztuką
Podręcznik metodyczny dla nauczycieli
Praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach.
Grupy wiekowe: 5–7 lat, 7–9 lat, 9–13 lat
(ponad 100 tematów plastycznych)
ANNA KALBARCZYK
Kolorowe szybki
czyli jak małym dzieciom
mówić o sztuce
Wydanie I, Kraków 2002
ISBN 83-7308-194-1
Format A5, objętość 176 stron
Oprawa miękka, klejona
Wydanie III, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-700-2
Format B5, objętość 100 stron
Oprawa miękka, klejona
Promocja 9,00 z³
Wznowienie
96
Katalog_2009.indd 96
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-741-5
Format B5, objętość 68 stron
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 18,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:33
EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
JADWIGA STASICA
Karty pracy kl. II
cz. 1 – nauczanie zintegrowane
JADWIGA STASICA
Karty pracy kl. II
cz. 2 – nauczanie zintegrowane
JADWIGA STASICA
Karty pracy
Język polski – klasa 1
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-137-1
Format A4, objętość 134 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-138-8
Format A4, objętość 138 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-142-5
Format A4, objętość 112 stron
Oprawa miękka, klejona
JADWIGA STASICA
Przyroda – 160 pomysłów
na nauczanie zintegrowane
w klasach I–III
JADWIGA STASICA
Rozwijanie fantazji, zainteresowań
i zdolności uczniów.
Zajęcia relaksujące – 160 pomysłów
na nauczanie zintegrowane
w klasach I–III
Wydanie III, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-345-5
Format A5, objętość 188 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie III, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-239-7
Format A5, objętość 98 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 97
Wznowienie
JADWIGA STASICA
Język polski – 160 pomysłów
na nauczanie zintegrowane
w klasach I–III
Wydanie III, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-324-3
Format A5, objętość 176 stron
Oprawa miękka, klejona
Wznowienie
97
2009-09-15 12:59:34
EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
EWA AKŠAMOVIĆ
Jack and the Beanstalk
EWA AKŠAMOVIĆ
Little Red Riding Hood
EWA AKŠAMOVIĆ
The Sleeping Beauty
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-455-1
Format A4, objętość 32 strony
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 9,00 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-457-5
Format A4, objętość 32 strony
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 9,00 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-456-8
Format A4, objętość 28 stron
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 9,00 zł
EWA AKŠAMOVIĆ
Words and Pictures
MARIA WĘGLIŃSKA
Jak się przygotować
do zajęć zintegrowanych?
IWONA KOPACZYŃSKA,
AGNIESZKA NOWAK-ŁOJEWSKA
Wymiary edukacji zintegrowanej
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-458-2
Format A4, objętość 68 stron
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 12,00 zł
Wydanie II, Kraków 2005
ISBN 83-7308-519-X
Format A5, objętość 128 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 13,80 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-647-0
Format B5, objętość 272 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
98
Katalog_2009.indd 98
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:35
EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
KATARZYNA WALKOWSKA
Krzyżówki tematyczne dla dzieci
MARIA KRÓLICA
Drama i happening
w edukacji przedszkolnej
Wydanie IV, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-787-3
Format A4, objętość 106 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-170-8
Format B5, objętość 152 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
MAŁGORZATA GINTOWT
Wyprawa do Miodocji
AGNIESZKA JASZCZYK, BEATA KOCHANIAK
„Czarodziejski pyłek”
czyli metafora i bajka
we wspomaganiu rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym
ELŻBIETA DZIONEK, MAŁGORZATA
GMOSIŃSKA, ANNA KOŚCIELNIAK,
MIROSŁAWA SZWAJKAJZER
Kinezjologia edukacyjna
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-075-6
Format B5, objętość 40 stron
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 9,80 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-633-3
Format B5, objętość 74 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 12,00 zł
Wydanie II, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-920-4
Format B5, objętość 56 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 12,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 99
MAGDA ŚLIWERSKA
Labirynty dla dzieci
Wydanie II, zmienione,
Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-033-6
Format A4, objętość 70 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
99
2009-09-15 12:59:36
EDUKACJA
MATEMATYCZNA
IWONA ŚLIWERSKA
Matematyka z Filipem
klasa 1
IWONA ŚLIWERSKA
Matematyka z Filipem
klasa 2
IWONA ŚLIWERSKA
Matematyka z Filipem
klasa 3
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-472-8
Format A4, objętość 64 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 12,00 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-050-3
Format A4, objętość 72 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 15,00 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-051-0
Format A4, objętość 68 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 15,00 zł
MONIKA WOJNOWSKA
Między przekazem a odkryciem
Twórcze sposoby na rozwiązywanie
zadań matematycznych przez dzieci
CEZARY STYPUŁKOWSKI, RENATA FLIS
Wychowanie zdrowotne
w edukacji matematycznej
dla klas 1–3 szkoły podstawowej
Zadania z treścią
CEZARY STYPUŁKOWSKI, IZABELA
CHYTRY, KRYSTYNA CHRUŚCIEL-BRYDA
Wychowanie zdrowotne
w edukacji matematycznej
dla klas 4–6 szkoły podstawowej
Propozycje zadań
Wydanie I, Kraków 2003
ISBN 83-7308-185-2
Format A4, objętość 188 stron
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2003
ISBN 83-7308-184-4
Format B5, objętość 116 stron
Oprawa miękka, klejona
Promocja 8,00 z³
Promocja 8,00 z³
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-896-2
Format B5, objętość 84 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
100
Katalog_2009.indd 100
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:38
EDUKACJA
MATEMATYCZNA
* DYSKALKULIA
URSZULA OSZWA
Zaburzenia rozwoju
umiejętności arytmetycznych
Problem diagnozy i terapii
Wczesna diagnoza
dziecięcych trudności w liczeniu
Wybrane zagadnienia
URSZULA OSZWA (RED. NAUK.)
Psychologia
trudności arytmetycznych u dzieci
Doniesienia z badań
URSZULA OSZWA (RED. NAUK.)
Wydanie IV, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-789-7
Format B5, objętość 132 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-945-7
Format B5, objętość 116 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-834-4
Format B5, objętość 200 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
JADWIGA STASICA
Karty pracy
Matematyka – klasa 1
JADWIGA STASICA
Karty pracy
Matematyka – klasa 2
JADWIGA STASICA
Karty pracy
Matematyka – klasa 3
Format A4, objętość 68 stron
Oprawa miękka, klejona
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-140-1
Format A4, objętość 68 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wydanie II, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-141-8
Format A4, objętość 68 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
Wznowienie
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 101
101
2009-09-15 12:59:39
102
Katalog_2009.indd 102
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:40
EDUKACJA
MUZYCZNA
Leksykon polskich
muzyków pedagogów
urodzonych po 31 grudnia 1870 r.
KATARZYNA JANCZEWSKA-SOŁOMKO
(RED.)
MAŁGORZATA KOMOROWSKA
Za kurtyną lat
Polskie teatry operowe i operetkowe
1918–1939
KATARZYNA
ZACHWATOWICZ-JASIEŃSKA
Polskie belcanto
Jak śpiewać dobrze
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-538-1
Format A4, objętość 624 strony
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 84,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-627-2
Format B5, objętość 360 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 48,00 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-754-5
Format A4, objętość 118 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
NowoϾ
MIECZYSŁAW FRYC
Szkoła gry na fortepianie
DANUTA DĘBSKA
Wychowanie przez piosenkę
Śpiewnik dla klas IV–VI
szkoły podstawowej
KATARZYNA ZACHWATOWICZ-JASIEŃSKA
Co babcia i dziadek śpiewali,
kiedy byli mali
Śpiewnik
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-104-3
Format A4, objętość 154 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 48,00 zł
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 83-7308-838-2
Format B5, objętość 40 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie VII, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-902-0
Format A4, objętość 104 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 103
103
2009-09-15 12:59:42
WYCHOWANIE
PRZEZ SZTUKĘ
ANETA NOWORYTA
Zosia i książę Elfów
ANETA NOWORYTA
Wodnik ze Starego Lasu
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-032-9
Format B5, objętość 26 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-133-3
Format B5, objętość 28 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
DOROTA CHAIŃSKA-DYLOWICZ,
MARIOLA DRĄG-BYLICA, HALINA SZOPA
Bajka o królu Kichaczu
Bajkowe rymowanki
Ćwiczenia: logopedyczne,
percepcji wzrokowej i słuchowej
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-197-5
Format 210 x 210 mm,
objętość 24 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
NowoϾ
GRAŻYNA STOJAK
Świat wychowania przez sztuki
piękne w polskiej szkole
Edukacyjne aspekty wychowania
przez sztukę w kształceniu
nauczycieli plastyki
DOROTA KAMYSZ-FIGA, DANUTA KMITA
Bajki naszego dzieciństwa
Program zajęć świetlicowych
MAŁGORZATA KAPŁON
Spotkania z Małym Księciem
Wykorzystanie sztuki
w pracy pedagogicznej z dziećmi
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-750-7
Format B5, objętość 216 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 34,80 zł
Wydanie II popr., Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-785-9
Format B5, objętość 150 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
Wydanie II, Kraków 2009
ISBN 978-83-7308-744-6
Format B5, objętość 152 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
104
Katalog_2009.indd 104
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:43
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 105
105
2009-09-15 12:59:45
106
Katalog_2009.indd 106
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:47
EDUKACJA
JERZY DYLĄG, ADAM CZYŻOWSKI,
ALEKSANDER PORZUCEK,
PAWEŁ SZAFARSKI
Podstawy gry na keyboardzie
Wydanie I, Kraków 2002
ISBN 83-7308-150-X
Format A4, objętość 192 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 12,00 zł
MUZYCZNA
MAŁGORZATA CHOWANIEC
Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych
klasa 1
MAŁGORZATA CHOWANIEC
Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych
klasa 2
Wydanie VII popr., Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-908-2
Format A4, objętość 108 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie VII popr., Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-909-9
Format A4, objętość 104 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
MAŁGORZATA CHOWANIEC
Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych
klasa 3
MAŁGORZATA CHOWANIEC
Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych
klasa 4
Wydanie VII popr., Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-910-5
Format A4, objętość 100 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie VII popr., Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-911-2
Format A4, objętość 96 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
MAŁGORZATA CHOWANIEC
Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych
klasa 5
KATARZYNA JANCZEWSKA-SOŁOMKO,
LECH MIKLASZEWSKI
Entlik-pętlik
Piosenki na głos z fortepianem
Promocja
MARIA WACHOLC
Śpiewnik polski
Wydanie I, Kraków 2002
ISBN 83-7308-218-2
Format A4, objętość 280 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie III popr., Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-912-9
Format A4, objętość 98 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 107
Zapowiedź
107
2009-09-15 12:59:49
GIMNAZJUM * LICEUM
DUCCIO DEMETRIO
Zabawa na tle życia
Gra autobiograficzna
w edukacji dorosłych
Wydanie I, Kraków 1999
ISBN 978-83-7587-182-1
Format B5, objętość 68 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,00 zł
Stefan Banach. Niezwykłe życie
i genialna matematyka
Materiały biograficzne
EMILIA JAKIMOWICZ, ADAM MIRANOWICZ
(RED.)
ALEKSANDRA BANASIEWICZ-TENEROWICZ
My – razem w społeczeństwie
Scenariusze zajęć
dla uczniów szkół gimnazjalnych
Wydanie II rozszerzone,
Gdańsk 2009
ISBN 978-83-7587-177-7
Format B5, objętość 202 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,00 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-007-7
Format B5, objętość 72 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
NowoϾ
REGINA GIERLICH
Wychowawczy program autorski
dla uczniów gimnazjum –
problemy i ich rozwiązania
Klasa humanistyczna
AGNIESZKA MIKINA, BOŻENA ZAJĄC
Jak wdrażać metodę projektów?
Poradnik dla nauczycieli
i uczniów gimnazjum, liceum
i szkoły zawodowej
SYLWIA SEUL
Kontekst społeczny
w późnym dzieciństwie a rola ucznia
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-628-9
Format B5, objętość 92 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie III, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-675-3
Format A5, objętość 156 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-080-0
Format B5, objętość 244 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
NowoϾ
108
Katalog_2009.indd 108
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:51
GIMNAZJUM * LICEUM
PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI,
KRZYSZTOF ZAJĄCZKOWSKI
Profilaktyka w gimnazjum
Projektowanie, realizacja i ewaluacja
programów
EWA ALBRZYKOWSKA
Moje lekcje języka polskiego
Scenariusze zajęć
EDYTA MIANOWSKA
Strategie społecznego
uczestnictwa młodzieży
Wydanie I, Kraków 2003
ISBN 83-7308-221-2
Format B5, objętość 108 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie I, Kraków 2002
ISBN 83-7308-168-2
Format B5, objętość 132 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-992-1
Format B5, objętość 286 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Opieka nad dziećmi i młodzieżą
Studia z dziejów oświaty w XX wieku
STEFANIA WALASEK (RED. NAUK.)
EDYTA KAHL
Związkowe doskonalenie nauczycieli
w Polsce (1944–1989)
Uwarunkowania. Przejawy.
Konsekwencje
TERESA SADOŃ-OSOWIECKA
Konstruowanie wiedzy geograficznej
w klasach gimnazjalnych
Możliwości i zaniedbania
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-049-7
Format B5, objętość 252 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-013-8
Format B5, objętość 204 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 24,80 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 109
Zapowiedź
109
2009-09-15 12:59:53
POMYSŁY * SCENARIUSZE
MARIA GUŚPIEL
W bajkowym świecie ortografii
Litery z ogonkami
Dla uczniów szkoły podstawowej
ELŻBIETA ŚNIEŻKOWSKA-BIELAK
Czekam na bajkę
Wiersze, bajeczki i opowiadania
dla dzieci
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-307-3
Format A4, objętość 68 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie I, Kraków 2008
ISBN 978-83-7308-028-2
Format B5, objętość 64 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
WIESŁAWA GIERAT
Kalendarz ważnych dat
Okazjonalne karty pracy
z ćwiczeniami uzupełniającymi
dla uczniów klas I–III
WOJCIECH ŚLIWERSKI
Powitanie wiosny
WOJCIECH ŚLIWERSKI
Andrzejki
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-430-4
Format A4, objętość 100 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 14,80 zł
Wydanie III, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-143-2
Format A5, objętość 38 stron
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 12,00 zł
Wydanie VI popr., Kraków 2008
ISBN 978-83-7587-102-9
Format B6, objętość 42 strony
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 12,00 zł
JOLANTA ZABIELSKA
Pomysł na niebanalną
uroczystość szkolną
Zapowiedź
110
Katalog_2009.indd 110
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:54
SCENARIUSZE
BARBARA DYL
Jak przez wiersze ortografia
szybko nam do głowy trafia
MARZENA KWIETNIEWSKA
Pani na opak
Miniatury sceniczne
Wydanie IV, Kraków 2008
ISBN 83-7308-614-2
Format A5, objętość 24 strony
Oprawa miękka, szyta
Cena detaliczna 6,00 zł
Wydanie IV zmienione,
Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-702-6
Format A5, objętość 104 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
DOROTA KLUS-STAŃSKA
Między wzruszeniem a śmiechem
Scenariusze przedstawień szkolnych
Wydanie II poprawione,
Kraków 2004
ISBN 83-7308-433-9
Format B5, objętość 144 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
AGNIESZKA WĄTOREK
Dialogi wierszem pisane
na okazje wciąż te same
Propozycje scenariuszy
do przedstawień szkolnych i nie tylko
Promocja 15,00 z³
ANNA BLASCHKE
Co z was wyrośnie
Scenariusze przedstawień
dla gimnazjum i liceum
ANNA BLASCHKE
Każdy ubiera się inaczej
Scenariusze dla klas 4–6
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-368-5
Format B5, objętość 124 strony
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-367-7
Format B5, objętość 88 stron
Oprawa miękka, klejona
Wznowienie
Wznowienie
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 111
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-651-X
Format B5, objętość 126 stron
Oprawa miękka, klejona
111
2009-09-15 12:59:55
POEZJA
WIESŁAW TADEUSZ KOLARZ
Czekam
STEFAN JAKSCH
Znamię czasu
BRONISŁAWA DYMARA
Jeszcze nadzieja
Wydanie I, Kraków 2003
ISBN 83-7308-295-6
Format A5, objętość 454 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 29,80 zł
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 39,80 zł
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-412-6
Format A5, objętość 86 stron
Oprawa twarda, szyta
Cena detaliczna 7,40 zł
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-145-6
Format A5, objętość 52 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 9,80 zł
MARTA JEDLICZKO
Tamtego lata w tamtym mieście
MARIA MOLICKA
Lula i Zulek
ALINA ŻWIRBLIŃSKA
Zaplatanki Hanki
Wydanie I, Kraków 2003
ISBN 83-7308-274-3
Format A5, objętość 56 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 12,00 zł
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-616-1
Format B5, objętość 72 strony
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-759-0
Format A5, objętość 16 stron
Oprawa miękka, szyta
Promocja 10,00 z³
Promocja 10,00 z³
112
Katalog_2009.indd 112
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:56
OPOWIADANIA * WIERSZE * BAJKI
DANUTA REJ
Nieprawdziwie prawdziwe historie
MARTA SIENKIEWICZ
Dom przy ulicy Zwyczajnej
DOROTA NIEWOLA
Dzień dobry, Ociupinko!
Wydanie I, Kraków 2002
ISBN 83-7308-223-9
Format B5, objętość 92 strony
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-745-3
Format B5, objętość 220 stron
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2005
ISBN 83-7308-532-7
Format B5, objętość 84 strony
Oprawa miękka, klejona
Promocja 10,00 z³
Promocja 20,00 z³
Wznowienie
JUSTYNA WINIARSKA
Wiersze na cztery łapy i ogon
ZBIGNIEW KACPROWICZ
Wierszem gotowane
Książka kucharska dla dzieci
KRYSTYNA BĘCZKOWSKA
Czarodziejski świat
Wiersze dla dzieci
Wydanie I, Kraków 2003
ISBN 83-7308-236-0
Format B5, objętość 36 stron
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2004
ISBN 83-7308-188-7
Format A4, objętość 166 stron
Oprawa twarda, szyta
Promocja 7,00 z³
Promocja 18,00 z³
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-124-1
Format B5, objętość 30 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 9,00 zł
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 113
113
2009-09-15 12:59:57
INNE
KAROLINA KRÓLIKOWSKA
Konflikty społeczne
w polskich parkach narodowych
TERESA WILK
Bukowno. Między Małopolską
a Górnym Śląskiem
Przestrzeń egzystencji i aktywizacji
społeczności lokalnej
(studium socjopedagogiczne)
Zielona Góra
Socjologiczne studium miasta
i jego mieszkańców
IRENA MACHAJ (RED.)
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-807-8
Format B5, objętość 270 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 28,00 zł
Wydanie I, Kraków 2006
ISBN 978-83-7308-697-5
Format B5, objętość 264 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 19,80 zł
Wydanie I, Kraków 2001
ISBN 83-7308-088-0
Format B5, objętość 212 stron
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 18,00 zł
JÓZEF ZIELIŃSKI
Programowanie w języku Logo
JANUSZ CZERNY
Natura materii
PAWEŁ DZIWISZ
Tarot a religia
Z praktycznym kursem wróżenia
Wydanie I, Kraków 2009
ISBN 978-83-7587-205-7
Format B5, objętość 142 strony
Oprawa miękka, klejona
Cena detaliczna 22,00 zł
Wydanie I, Kraków 2002
ISBN 83-7308-134-8
Format A5, objętość 116 stron
Oprawa miękka, klejona
Wydanie I, Kraków 2007
ISBN 978-83-7308-723-1
Format B5, objętość 248 stron
Oprawa twarda, szyta
Promocja 8,00 z³
Promocja 39,80 z³
NowoϾ
114
Katalog_2009.indd 114
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 12:59:58
Książki elektroniczne Impulsu
Miejsca dostępu, sposób zakupy i ceny:
Oficyna Wydawnicza „Impuls”
http://e-book.impulsoficyna.pl/
PWN SA
http://www.ibuk.pl
DigitalAll Sp. z o.o.
http://www.eporadniki.pl/
http://zixo.pl/
Bezkartek Sp. z o.o.
http://www.bezkartek.pl/
Virtualo.pl
http://virtualo.pl
Katalog_2009.indd 115
2009-09-15 13:00:01
E-BOOKI
MAŁGORZATA CZAJKOWSKA-KISIL
Kompensacyjna funkcja internatu
w procesie socjalizacji
dzieci i młodzieży upośledzonych
umysłowo
KATARZYNA BORZUCKA-SITKIEWICZ
Promocja zdrowia i edukacja
zdrowotna
@
@
REGINA GIERLICH
Wychowawczy program autorski
dla uczniów gimnazjum
– problemy i ich rozwiązania
EDWARD HAJDUK
Człowiek dobry
@
116
Katalog_2009.indd 116
@
ROMAN KRÓL
Efektywność gier dydaktycznych
w procesie kształcenia
@
ELŻBIETA MARIA MINCZAKIEWICZ
Jak krok po kroku wprowadzać dzieci
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w świat zabawy i nauki
@
PAWEŁ DZIWISZ
Tarot a religia
PRACA ZBIOROWA
Rodzina dla Europy
czy Europa dla rodziny?
Tom II serii „Dialog bez granic”
@
ANETA CHYBICKA
Psychologia twórczości grupowej
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:01
E-BOOKI
MAŁGORZATA FALKIEWICZ-SZULT
Przemoc symboliczna w przedszkolu
@
MARIA KRÓLICA
Drama i happening
w edukacji przedszkolnej
@
MARIAN ŁAKOMSKI
Pomóż uzależnionym!
@
GRAŻYNA STOJAK
Świat wychowania
przez sztuki piękne w polskiej szkole
@
Conflicts – Mediation – The Youth
MICHAŁ GŁAŻEWSKI, LECH SAŁACIŃSKI
(RED.)
Od poczucia podmiotowości
do bycia ofiarą
EMILIA MARTYNOWICZ (RED.)
@
ALEKSANDRA MACIARZ,
DOROTA DRAŁA
Dziecko autystyczne
z zespołem Aspergera
@
Prawo dziecka do zdrowia
JADWIGA BIŃCZYCKA (RED. NAUK.)
@
ANETTA SOROKA-FEDORCZUK
Osoby niepełnosprawne
w opiniach dzieci
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 117
@
117
2009-09-15 13:00:05
E-BOOKI
BEATA KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ
Odpowiedzialność podmiotowa dzieci
@
JACEK PYŻALSKI
Nauczyciele – uczniowie
@
EWA AKŠAMOVIĆ
The Sleeping Beauty
@
118
Katalog_2009.indd 118
BEATA OELSZLAEGER
Jak uczyć uczenia się?
ADAM GRABOWSKI
Ambiwalencja
postaw interpersonalnych
w sytuacji stałego kontaktu
i po jego zakończeniu
@
EWA AKŠAMOVIĆ
Jack and the Beanstalk
@
EWA AKŠAMOVIĆ
Little Red Riding Hood
@
EWA AKŠAMOVIĆ
Words and Pictures
@
BEATA BOROWSKA-BESZTA
Etnografia dla terapeutów
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:06
E-BOOKI
WIESŁAWA GIERAT
Świat lektur
Wybór kart pracy dla klasy I
WIESŁAWA GIERAT
Świat lektur
Wybór kart pracy dla klasy II
WIESŁAWA GIERAT
Świat lektur
Wybór kart pracy dla klasy III
@
@
@
BRONISŁAW GRULKOWSKI
Skala postaw Być i Mieć
BEATA KULISIEWICZ
Witaj, piesku!
@
@
Kobieta w kulturze
– kultura w kobiecie
ANETA CHYBICKA, MARIA KAŹMIERCZAK
(RED. NAUK.)
@
BEATA DYRDA
Zjawiska niepowodzeń szkolnych
uczniów zdolnych
KATARZYNA BORZUCKA-SITKIEWICZ,
KRZYSZTOF SAS-NOWOSIELSKI
Stosowanie
substancji psychoaktywnych
przez młodzież szkół śląskich
@
JADWIGA DASZYKOWSKA
Jakość życia
w perspektywie pedagogicznej
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 119
@
119
2009-09-15 13:00:08
E-BOOKI
Kryzysy rozwojowe
wieku dziecięco-młodzieżowego
a możliwości społecznego wsparcia
BOŻENA GROCHMAL-BACH,
ANNA KNOBOL-GALA (RED. NAUK.)
@
IWONA WAGNER
Stałość czy zmienność autorytetów
@
Katalog_2009.indd 120
@
MACIEJ KARWOWSKI
Konstelacje zdolności
@
JADWIGA STASICA
Rozwijanie fantazji, zainteresowań
i zdolności uczniów. Zajęcia
relaksujące – 160 pomysłów na
nauczanie zintegrowane w klasach I–III
120
Idea integracji a wychowanie
BOGUSŁAWA JODŁOWSKA (RED. NAUK.)
@
MAŁGORZATA KAPŁON
Spotkania z Małym Księciem
@
WŁADYSŁAW ORKAN
Humoreski i nowele
JADWIGA STASICA
Matematyka – 160 pomysłów
na nauczanie zintegrowane
w klasach I–III
@
JADWIGA STASICA
Przyroda – 160 pomysłów
na nauczanie zintegrowane
w klasach I–III
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:10
E-BOOKI
DOROTA KLUS-STAŃSKA
Między wzruszeniem a śmiechem
@
SABINA PAWLAS-CZYŻ
Aktorzy życia politycznego
w świetle opinii dziennikarzy
@
@
MAREK WALANCIK
Zmiana społeczna
a opinie poborowych
o zasadniczej służbie wojskowej
@
ANETTA ALBINOWSKA, RENATA CZEKALALEKSANDRA GAJ,
BARBARA LAUBA, JOANNA MATCZAK,
ANNA PIECUSIAK, JOANNA SOSNOWSKA
Odkryjmy Montessori raz jeszcze...
@
LUCYNA KOPCIEWICZ
Kobiecość, męskość
i przemoc symboliczna
@
Kobieta i mężczyzna
w zawodzie nauczycielskim
ROBERT FUDALI,
MIROSŁAW KOWALSKI (RED.)
SKA,
WOJCIECH ŚLIWERSKI
Andrzejki
AGNIESZKA CHMIELEWSKA-DŁUGOSZ
Koleżeńskie doradztwo,
czyli o kulturze uczenia się
od siebie nawzajem
@
IWONA CHMURA-RUTKOWSKA,
JOANNA OSTROUCH
Mężczyźni na przełęczy życia
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 121
@
121
2009-09-15 13:00:12
E-BOOKI
Dzieci chore, niepełnosprawne
i z utrudnieniami w rozwoju
BEATA CYTOWSKA, BARBARA WINCZURA,
ANDRZEJ STAWARSKI (RED. NAUK.)
@
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 2
JERZY ROTTERMUND (RED. NAUK.)
@
Katalog_2009.indd 122
@
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 3
ZENON GAJDZICA (RED. NAUK.)
@
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 5
ZENON GAJDZICA, JERZY ROTTERMUND,
ANNA KLINIK (RED. NAUK.)
122
DANUTA CZELAKOWSKA
Inteligencja i zdolności twórcze
dzieci w początkowym
okresie edukacji
@
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 1
JERZY ROTTERMUND (RED. NAUK.)
@
Dziecko chore
BEATA CYTOWSKA, BARBARA WINCZURA
(RED. NAUK.)
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 6
ZENON GAJDZICA (RED. NAUK.)
@
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 7
JERZY ROTTERMUND (RED.)
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:14
E-BOOKI
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 8
ZENON GAJDZICA (RED. NAUK.)
@
GRAŻYNA GUNIA
Terapia logopedyczna dzieci
z zaburzeniami słuchu i mowy
Problemy edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 9
JERZY ROTTERMUND (RED.)
ANNA FRANCZYK, KATARZYNA
KRAJEWSKA, JOANNA SKORUPA
Animaloterapia
@
MARIOLA JĄDER
Krok… w kierunku kreatywności
Program…
@
@
ANNA KALBARCZYK
Najważniejsze lata,
czyli jak rozumieć rysunki
małych dzieci
Biblioterapia w praktyce
EWELINA J. KONIECZNA (RED.)
@
@
@
MARIOLA JĄDER
Krok… w kierunku kreatywności
Zabawy i ćwiczenia
@
MAŁGORZATA KOSIOREK
Pedagogika autorytarna
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 123
@
123
2009-09-15 13:00:16
E-BOOKI
Aksjologia
w kształceniu pedagogów
JANINA KOSTKIEWICZ (RED. NAUK.)
DOROTA KRUPA
Rymowanki – utrwalanki
@
@
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek s, z, c, dz
@
124
Katalog_2009.indd 124
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek sz, ż, cz, dż
@
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek dentalizowanych
@
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek l, li, r
@
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek ś, ź, ć, dź
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek k, ki, g, gi
@
GRAŻYNA KRZYSZTOSZEK,
MAŁGORZATA PISZCZEK
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania poprawnej wymowy
głosek p, pi, b, bi
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:19
E-BOOKI
MIROSŁAW KOWALSKI,
MARIUSZ DROŻDŻ
Przemoc i zdrowie
w obrazach telewizyjnych
MIROSŁAW KOWALSKI, ANNA GAWEŁ
Zdrowie – Wartość – Edukacja
@
@
EMILIA LICHTENBERG-KOKOSZKA
Ciąża zagadnieniem biomedycznym
i psychopedagogicznym
@
WŁADYSŁAW PUŚLECKI
Praca domowa
najmłodszych uczniów
@
JACEK KURZĘPA
Zagrożona niewinność
ANDRZEJ MURZYN
Johann Friedrich Herbart
i jego miejsce w kontekście
pokantowskiej myśli idealistycznej
@
ANDRZEJ MURZYN
Community College – humanizacja
kulturowo-edukacyjnej przestrzeni
@
Optymalizacja porodu
EMILIA LICHTENBERG-KOKOSZKA,
EWA JANIUK, KS. JERZY DZIERŻANOWSKI
(RED. NAUK.)
@
MIECZYSŁAW ŁOBOCKI
W trosce o wychowanie w szkole
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 125
@
125
2009-09-15 13:00:20
E-BOOKI
URSZULA OSZWA
Dziecko z zaburzeniami rozwoju
i zachowania w klasie szkolnej
MIECZYSŁAW PLOPA
Więzi w małżeństwie i rodzinie
BEATRIX PODOLSKA
Rytmika dla dzieci
@
@
@
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Wyspy oporu edukacyjnego
ELŻBIETA ŚNIEŻKOWSKA-BIELAK
Czekam na bajkę
ELŻBIETA ŚNIEŻKOWSKA-BIELAK
Mówię wyraźnie
@
@
@
MAŁGORZATA STARZOMSKA
Anoreksja
@
126
Katalog_2009.indd 126
MAŁGORZATA STARZOMSKA
Psychologiczne dylematy wiary
SEBASTIAN TABOŁ
Istota czytania
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:22
E-BOOKI
Wybrane problemy osób starszych
AGNIESZKA NOWICKA (RED. NAUK.)
JOANNA TOMCZAK
Alfabet
@
WOJCIECH ŚLIWERSKI
Powitanie wiosny
@
DOROTA SMYKOWSKA
Współpraca szkoły z rodziną
w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych
dziecka z lekkim upośledzeniem
umysłowym – działania stosowane
i postulowane
@
KAZIMIERZ OSTROWSKI
Awans zawodowy nauczyciela
wychowania fizycznego
@
@
MARIA KOSZMIDER (OPRAC.)
Materiały do ćwiczeń
z dydaktyki ogólnej
ANNA SOŁTYS-CHMIELOWICZ
Zaburzenia artykulacji
@
@
KRYSTYNA BĘCZKOWSKA
Czarodziejski świat
Wiersze dla dzieci
BRONISŁAWA DYMARA
Jeszcze nadzieja
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 127
@
127
2009-09-15 13:00:23
E-BOOKI
EWA D. BIAŁEK
Zrównoważony rozwój dziecka
w świetle nowych wyzwań
@
MAGDA ŚLIWERSKA
Labirynty dla dzieci
@
ALICJA GAŁĄZKA
Motywacyjna rola dramy
w glottodydaktyce
@
128
Katalog_2009.indd 128
MAŁGORZATA GINTOWT
Wyprawa do Miodocji
JAN WNĘK
Krakowskie środowisko
historyczne 1815–1860
@
Paradygmaty
współczesnej dydaktyki
LUCYNA HURŁO, DOROTA
KLUS-STAŃSKA, MAJKA ŁOJKO (RED.)
@
AGNIESZKA ROGUSKA
Telewizja lokalna
w upowszechnianiu
kultury regionalnej
@
Zagrożenia zdrowia
chorobami cywilizacyjnymi
Pedagogiczne konteksty badawcze
JOANNA BULSKA (RED. NAUK.)
@
MIECZYSŁAW ŁOBOCKI
Teoria wychowania w zarysie
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:25
E-BOOKI
ALDONA ZAKRZEWSKA
Związek Strzelecki 1919–1939
Wychowanie obywatelskie młodzieży
@
JOLANTA WILSZ
Teoria pracy
@
ELŻBIETA MUDRAK
Fenomen sekt
@
ANDRZEJ KUREK
Niemieckie więzienia sądowe na
Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy
@
MONIKA WOJNOWSKA
Między przekazem a odkryciem
Twórcze sposoby na rozwiązywanie
zadań matematycznych przez dzieci
FRANCISZEK BEREŹNICKI
Podstawy dydaktyki
@
ANDRZEJ LIS-KUJAWSKI
Moje „ja” i szkoła integracyjna
Zjawiska ukrytego programu
w nauczaniu
uczniów niepełnosprawnych
@
MAŁGORZATA OLCZAK
Trening twórczości
– współczesna i efektywna
forma wychowania przez sztukę
@
MAREK WALANCIK
Fenomen stanu życia
wojskowości a stan oczekiwań
młodzieży współczesnej
Tradycja a ponowoczesność
w eksplikacjach socjopedagogicznych
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 129
@
129
2009-09-15 13:00:27
E-BOOKI
MARTA WIŚNIEWSKA
Wspomaganie rozwoju dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną
Poradnik dla rodziców i terapeutów
@
KAMILA WALESZKIEWICZ
Bajki dla dyslektyków
Kolorowanki logopedyczne
@
Katalog_2009.indd 130
@
MIECZYSŁAW ŁOBOCKI
Metody i techniki
badań pedagogicznych
@
JOANNA DOMERADZKA-KOWALKOWSKA
Przewodnicy w świecie ciszy
Poradnik dla rodziców dzieci
z wadą słuchu
130
EWA ZASĘPA
Psychospołeczne funkcjonowanie
osób z zespołem Downa
@
MAREK MENCEL
Rada szkoły
@
TERESA SIEDLAR-KOŁYSZKO
Od Smoleńska po Dzikie Pola
Trwanie Polaków na ziemiach
wschodnich I Rzeczypospolitej
Psychologia trudności
arytmetycznych u dzieci
Doniesienia z badań
URSZULA OSZWA (RED. NAUK.)
@
FRANCISZEK BEREŹNICKI
Prace magisterskie z pedagogiki
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:28
E-BOOKI
MARIA KOSZMIDER
Szkolne standardy jakości
procesu kształcenia
ANNA KURZEJA
Dzieci ulicy
Profilaktyka zagrożeń
@
@
SYLWIA SŁOWIŃSKA
Edukacja kulturalna
w Polsce i w Niemczech
Inspiracje – propozycje – koncepcje
JOLANTA KRYSTYNA BORYSZEWSKA
Źródła sukcesu szkolnego
młodzieży licealnej
@
Wspomaganie rozwoju dzieci
z zespołem Downa
– teoria i praktyka
BOGUSŁAWA BEATA KACZMAREK (RED.)
@
MARTA KOWALCZUK
Pedagogiczna diagnoza
i profilaktyka zaburzeń
odżywiania się u młodzieży szkolnej
@
AGNIESZKA ŁABA
Bajki rymowane w biblioterapii
@
@
DOROTA PANKOWSKA
Pedagogika dla nauczycieli
w praktyce
Materiały metodyczne
MIECZYSŁAW CHĘCIEK
Jąkanie
Diagnoza – terapia – program
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 131
131
2009-09-15 13:00:30
E-BOOKI
JOANNA TKACZ
Bliźnięta
poradnik dla rodziców
JANUSZ GAJDA
Antropologia kulturowa t. 1
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
@
@
ELIGIUSZ MADEJSKI, JÓZEF WĘGLARZ
Wybrane zagadnienia współczesnej
metodyki wychowania fizycznego
Podręcznik dla nauczycieli i studentów
@
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
[email protected] w blogosferze 2008
@
132
Katalog_2009.indd 132
JANUSZ GAJDA
Antropologia kulturowa t. 2
Kultura obyczajowa
początku XXI wieku
Alternatywne i wspomagające
metody komunikacji
JACEK J. BŁESZYŃSKI (RED. NAUK.)
@
HENRYK PĘDZIWIATR
Psychosomatyczne aspekty
działania masażu leczniczego
u osób ze spondylozą szyjną
@
Terapia dzieci i młodzieży
Metody i techniki
pomocy psychopedagogicznej
IWONA DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA
(RED. NAUK.)
@
MARIOLA CHOMCZYŃSKA-RUBACHA,
KRZYSZTOF RUBACHA
Płeć kulturowa nauczycieli
Funkcjonowanie w roli zawodowej
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:32
E-BOOKI
Problemy edukacji integracyjnej
dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną
ZDZISŁAWA JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK
(RED. NAUK.)
@
BEATA ANTOSZEWSKA
Dziecko z chorobą nowotworową
– problemy psychopedagogiczne
@
Rodzinne, edukacyjne
i psychologiczne
wyznaczniki rozwoju
MARTA BOGDANOWICZ,
MAŁGORZATA LIPOWSKA (RED.)
@
IWONA KOPACZYŃSKA,
AGNIESZKA NOWAK-ŁOJEWSKA
Wymiary edukacji zintegrowanej
WIESŁAWA ŚLIWERSKA,
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Edukacja w wolności
@
MONIKA BĄK-SOSNOWSKA
Między ciałem a umysłem
Otyłość i odchudzanie się
w ujęciu integracyjnym
@
KRYSTYNA BIELUGA
Rozpoznawanie i stymulowanie
cech inteligencji oraz myślenia
twórczego w domu i szkole
@
Kobiecość w obliczu zmian
studia interdyscyplinarne
ANETA CHYBICKA, BEATA
PASTWA-WOJCIECHOWSKA (RED. NAUK.)
@
PIOTR DŁUGOSZ
Aspiracje życiowe
młodzieży pogranicza
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 133
@
133
2009-09-15 13:00:34
E-BOOKI
BRONISŁAWA DYMARA, ALINA GÓRNIOK-NAGLIK, JADWIGA UCHYŁA-ZROSKI
Dziecko w świecie zabawy cz. 2
Zabawa i radość w literaturze, muzyce
i życiu codziennym
Dziecko w świecie zabawy cz. 1
O kulturze, cechach i wartościach
ludycznej edukacji
BRONISŁAWA DYMARA (RED.)
@
@
KAZIMIERZ DENEK, BRONISŁAWA
DYMARA, WIESŁAWA KORZENIOWSKA
Dziecko w świecie wielkiej
i małej Ojczyzny
@
ALICJA GŁĘBOCKA
Niezadowolenie z wyglądu
a rozpaczliwa kontrola wagi
@
134
Katalog_2009.indd 134
BRONISŁAWA DYMARA
Dziecko w świecie edukacji, cz. 2:
Przykłady zajęć kompleksowych
Bliżej integracji osoby
i pedagogiki współbycia
ANNA DUDAK
Samotne ojcostwo
@
TOMASZ HANĆ
Dzieciństwo i dorastanie z ADHD
Rozwój dzieci
nadpobudliwych psychoruchowo:
zagrożenia i możliwości wsparcia
@
PIOTR WACŁAW GORCZYCA
Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji
przestrzennej na występowanie chorób
psychicznych i uzależnienia od alkoholu
– studium z zakresu
medycyny i socjologii
@
Niepłodność
Zagadnienia interdyscyplinarne
EMILIA LICHTENBERG-KOKOSZKA,
EWA JANIUK, JERZY DZIERŻANOWSKI
(RED. NAUK.)
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:36
E-BOOKI
SYLWIA JAKUBIEC
Aktywność estetyczna dziecka
w zintegrowanym systemie nauczania
@
ANETTA JAWORSKA, ROBERT PAROL
The Aim and Sense
of the Prisoners’ Life
in Aspect of Penal Rehabilitation
@
MONIKA JAWORSKA-WITKOWSKA
Ku kulturowej koncepcji pedagogiki
Fragmenty i ogarnięcie
@
MARIOLA JĄDER
Efektywne i atrakcyjne metody
pracy z dziećmi
@
DOROTA KAMYSZ-FIGA, DANUTA KMITA
Bajki naszego dzieciństwa
Program zajęć świetlicowych
@
URSZULA KIERCZAK, JANUSZ JANOTA
Koncepcja edukacji fizycznej
Zdrowie – sport – rekreacja
Gimnazjum. Poradnik metodyczny
@
Social Rehabilitation, Care
and Education in Postmodern World
ANETTA JAWORSKA, DANUTA APANEL
(RED.)
BEATA KRAJEWSKA
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny
Zagadnienia podstawowe
@
MAŁGORZATA GINTOWT
Zwierzyniec het od A do Żet
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 135
@
135
2009-09-15 13:00:40
E-BOOKI
ANDRZEJ ŁADYŻYŃSKI
Społeczne i kulturowe
uwarunkowania adopcji w Polsce
@
ALEKSANDER NALASKOWSKI
Pedagogiczne złudzenia,
zmyślenia, fikcje
@
136
Katalog_2009.indd 136
Resocjalizacyjne programy
penitencjarne realizowane
przez Służbę Więzienną w Polsce
MONIKA MARCZAK (RED.)
@
Dźwięki mowy
Program kształtowania
świadomości fonologicznej
dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
ALICJA MAURER (RED.)
@
EDYTA ŁYSZKOWSKA
Zachowania mimetyczne kobiet
pod wpływem telewizji
i doświadczeń codzienności
Studium socjopedagogiczne
TOMASZ SZKUDLAREK,
ZBYSZKO MELOSIK
Kultura, Tożsamość i Edukacja
Migotanie znaczeń
@
ELŻBIETA MARIA MINCZAKIEWICZ
Psychoruchowy rozwój dziecka
Diagnoza. Propozycje wsparcia
i pomocy rodzinie
@
ZYGMUNT PAWŁOWSKI
Foniatryczna diagnostyka
wykonawstwa emisji
głosu śpiewaczego i mówionego
@
PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRZYBOWSKI
Edukacja europejska
– od wielokulturowości
ku międzykulturowości
@
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:42
E-BOOKI
PRZEMYSŁAW PAWEŁ GRZYBOWSKI
Edukacja międzykulturowa
– przewodnik
@
HUBERTUS VON SCHOENEBECK
Postpedagogika
Od antypedagogiki do Amication
@
HUBERTUS VON SCHOENEBECK
Antypedagogika w dialogu
HUBERTUS VON SCHOENEBECK
Jaka może być szkoła?
@
@
TOMASZ SZKUDLAREK
Media
Szkic z filozofii
i pedagogiki dystansu
@
HUBERTUS VON SCHOENEBECK
Kocham siebie takim,
jakim jestem
TOMASZ SZKUDLAREK,
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Wyzwania pedagogiki krytycznej
i antypedagogiki
Idee – metody – inspiracje
@
SYLWIA SEUL
Kontekst społeczny
w późnym dzieciństwie
a rola ucznia
@
ADOLF E. SZOŁTYSEK
Filozofia wychowania moralnego
@
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 137
@
137
2009-09-15 13:00:43
E-BOOKI
ZBIGNIEW SZOT, MAŁORZATA TOMCZAK,
AGNIESZKA PROCZEK, JOANNA PATEREK
Ćwiczenia
zwinnościowo-akrobatyczne,
dwójkowe i piramidy
Nauczanie programowane
@
WIESŁAWA KORZENIOWSKA, ANDRZEJ
MURZYN, URSZULA SZUŚCIK
Sztuka bycia uczniem
i nauczycielem
Z zagadnień pedagogiki współbycia
Studia, rozprawy i szkice –
z okazji jubileuszu dziesięciolecia
serii „Nauczyciele – Nauczycielom
@
Wystarczy komputer
i
dostęp do Internetu
138
Katalog_2009.indd 138
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:44
Indeks tytułów
A
ABC pedagoga specjalnego 65
AFA-SKALA 88
Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością
intelektualną 73
Akademia umiejętności interpersonalnych 10
Aksjologia w kształceniu pedagogów 40, 124
Aktorzy życia politycznego w świetle opinii
dziennikarzy 17, 121
Aktywność estetyczna dziecka 135
Alfabet 127
Alfabet Kacpra 94
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
65, 132
Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji
stałego kontaktu i po jego zakończeniu 10, 118
America: A Dream Disturbed 7
Ameryka – to nie tak miało być 7
Andrzejki 110, 121
Animaloterapia 82, 123
Anoreksja 60, 126
Antropologia kulturowa, t. I 19, 132
Antropologia kulturowa, t. II 19, 132
Antypedagogika w dialogu 33, 137
Antystresowa koncepcja ochrony zachowań
w praktyce szkolnej 56
Appreciating diversity – cultural and gender issues 6
Appreciating diversity – gender and cultural issues 6
Arteterapia w teorii i praktyce 84
Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza 57, 133
Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu
dorosłości 57
Autyzm dziecięcy 80
Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego
63, 127
B
Bajki dla dyslektyków 87, 130
Bajki naszego dzieciństwa 104, 135
Bajki rymowane w biblioterapii 84, 131
Bajkoterapia 84
Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii 10
Biblioterapia w praktyce 84, 123
Biologiczne i psychospołeczne determinanty rozwoju
dzieci z ADHD 75
Bliźnięta 132
Bukowno. Między Małopolską a Górnym Śląskiem 114
Byli, są. Czy będą…? 59
Katalog_2009.indd 139
C
„Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć” – rozumienie
pojęć przez dzieci 92
„Czarodziejski pyłek” 99
Call girl i video seks chat – praca dla wyzwolonych
seksualnie kobiet czy forma współczesnej
prostytucji 22
Ceramika w edukacji szkolnej 96
Changes in Student Achievement Assessment System
in Selected European Countries – a Comparative
Study 16
Ciąża zagadnieniem biomedycznym
i psychopedagogicznym 12, 125
Co babcia i dziadek śpiewali, kiedy byli mali 103
Community College – humanizacja kulturowo-edukacyjnej przestrzeni 16, 125
Conflicts – Mediation – The Youth 117
Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania
i pisania 76
Co z was wyrośnie 111
Czarodziejski świat 113, 127
Czas na dialog! 65
Czekam 110, 112, 126
Czekam na bajkę 110, 126
Człowiek dobry 116
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: tom 3 7
Człowiek w obliczu prawa 20
Ć
Ćwiczenia grafomotoryczne. Klasa 0–I. Zeszyt 1 94
Ćwiczenia grafomotoryczne. Klasa II–III. Zeszyt 2 94
Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych 89
Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne, dwójkowe
i piramidy 63, 138
D
„Dziara”, „cynkówka”, „kolka” – zjawisko tatuażu
więziennego 23
Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same 111
Dla dobra dziecka 48
Dobro dziecka w dyskursie państwo – rodzina 49
Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu
techniki czytania 82
Dom przy ulicy Zwyczajnej 113
Drama i happening w edukacji przedszkolnej 99, 117
Dydaktyka twórczości 62
Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej 92
Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja 21
2009-09-15 13:00:45
INDEKS
Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami
w rozwoju 72, 122
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku
przedszkolnym 75
Dzieciństwo i dorastanie z ADHD 75, 134
Dzieci ulicy 22, 131
Dzieci z zespołem Williamsa 82
Dziecko, rodzice, adopcja 51
Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera 80, 117
Dziecko chore 72, 122
Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II 53
Dziecko ryzyka a wychowanie 79
Dziecko w świecie edukacji. Cz. 1 46
Dziecko w świecie edukacji. Cz. 2 46, 134
Dziecko w świecie języka 47
Dziecko w świecie marzeń 45
Dziecko w świecie matematyki 47
Dziecko w świecie muzyki 47
Dziecko w świecie pokus 45
Dziecko w świecie przyrody 45
Dziecko w świecie rodziny 46
Dziecko w świecie szkoły 48
Dziecko w świecie sztuki 45
Dziecko w świecie tradycji 46
Dziecko w świecie wartości. Tom 1 45
Dziecko w świecie wartości. Tom 2 45
Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny 47, 134
Dziecko w świecie współczesnym 50
Dziecko w świecie współdziałania. Tom 1 46
Dziecko w świecie współdziałania. Tom 2 46
Dziecko w świecie zabawy. Cz. 1 47, 134
Dziecko w świecie zabawy. Cz. 2 47, 134
Dziecko z autyzmem 80
Dziecko z chorobą nowotworową 13, 133
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w drodze ku dorosłości 9
Dziecko z trudnościami w rozwoju 79
Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie
szkolnej 83, 126
Dziecko z zaburzeniami w rozwoju 72
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
ADHD i ADD 75
Dzień dobry, Ociupinko! 113
Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji 44
Dźwięczące wiersze 93
Dźwięki mowy 88, 136
E
Echa ekspresji 84
Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna 56
Edukacja autorska 43
Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe
w II Rzeczypospolitej 59
140
Katalog_2009.indd 140
TYTUŁÓW
Edukacja europejska – od wielokulturowości ku
międzykulturowości 15, 136
Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt 40
Edukacja i jej historiografia 53
Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech 16, 131
Edukacja międzykulturowa – przewodnik 15, 137
Edukacja obywatelska w społeczeństwach
wielokulturowych 16
Edukacja plastyczno-muzyczna – 160 pomysłów na
nauczanie zintegrowane w klasach I–III 96
Edukacja pod prąd 43
Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku
przedszkolnym i młodszym szkolnym 94
Edukacja to więcej niż uczenie się 32
Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności
kulturowej 16
Edukacja w wolności (D. Gribble) 25,
Edukacja w wolności (B. Śliwerski, W. Śliwerska) 43,
133
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi 83,
135
Efektywność gier dydaktycznych w procesie
kształcenia 116
Etnografia dla terapeutów 78, 118
F
Fenomen sekt 23, 129
Fenomen stanu życia wojskowości a stan oczekiwań
młodzieży współczesnej 129
Filozofia wychowania moralnego 11, 137
Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu
śpiewaczego i mówionego 18, 136
G
GESTALT 1, 2/2008 (65) 14
GESTALT 1/2005 (62) 14
GESTALT 1/2006 (63) 14
GESTALT 2/2006 (64) 14
Gesty zamiast słów 10
Granice ryzyka 20
H
Herosi i „chachary” 55
Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej
w społeczeństwach wielokulturowych 16
Humanistyczno-antropologiczna edukacja pedagogiki
kultury? 19
Humoreski i nowele 120
I
Idea integracji a wychowanie 120
Iluzje – interpretacje – iluminacje 18
Inny sposób myślenia o edukacji 48
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:45
INDEKS
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny 61, 135
Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym
okresie edukacji 55, 122
Istota czytania 126
J
„Jak porcelana rzucona o beton...” 57
Jack and the Beanstalk 98, 118
Jaka może być szkoła? 33, 137
Jąkanie 76, 131
Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki
74, 116
Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia
wysiłkowego nietrzymania moczu 12
Jakość życia w perspektywie pedagogicznej 57, 119
Jakość życia współczesnego człowieka 6
Jak pisać pracę magisterską? 29
Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? 78
Jak przez wiersze ortografia szybko nam do głowy
trafia 111
Jak przygotować się do lekcji? 52
Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? 98
Jak uczyć uczenia się? 49, 118
Jak wdrażać metodę projektów? 108
Jak zmieniać szkołę? 43
Jeszcze nadzieja 112, 127
Język polski – 160 pomysłów na nauczanie
zintegrowane w klasach I–III 97
Johann Friedrich Herbart i jego miejsce w kontekście
pokantowskiej myśli idealistycznej 125
K
Kalendarz ważnych dat 110
Karty pracy. Matematyka – klasa 1 101
Karty pracy. Matematyka – klasa 2 101
Karty pracy. Matematyka – klasa 3 101
Karty pracy. Język polski – klasa 1 97
Karty pracy kl. II, cz. 1 – nauczanie zintegrowane 97
Karty pracy kl. II, cz. 2 – nauczanie zintegrowane 97
Każdy ubiera się inaczej 111
Kinezjologia edukacyjna 99
Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty
funkcjonowania człowieka 20
Klinika szkolnej demokracji 43
Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna 121
Kobiecość w obliczu zmian 6, 133
Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim 54,
121
Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie 6, 119
Kocham siebie takim, jakim jestem 33, 137
Koleżeńskie doradztwo, czyli o kulturze uczenia się
od siebie nawzajem 52, 121
TYTUŁÓW
Kolorowe szybki 96
Kompensacyjna funkcja internatu w procesie
socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych
umysłowo 116
Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki
edukacji specjalnej 65
Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą
słuchu 77
Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów
z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi 80
Komunikacja – edukacja – społeczeństwo 73
Koncepcja edukacji fizycznej. Gimnazjum 63, 135
Koncepcja edukacji fizycznej. Szkoła Podstawowa 63
Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki 40
Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych
114
Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy
3–4-latków na cały rok szkolny 93
Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 5,
6-latków na cały rok szkolny 93
Konstelacje zdolności 55, 120
Konstruowanie wiedzy geograficznej w klasach
gimnazjalnych 109
Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu 44
Kontekst społeczny w późnym dzieciństwie a rola
ucznia 108, 137
Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych 53
Krakowskie środowisko historyczne 1815–1860 59,
128
Krok… w kierunku kreatywności. Program 123
Krok… w kierunku kreatywności. Zabawy i ćwiczenia
62, 123
Kryminologia i kara kryminalna 20
Kryzys męskości w kulturze współczesnej 39
Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego
a możliwości społecznego wsparcia 120
Krzyżówki tematyczne dla dzieci 99
Księga zagadek 95
Ku kulturowej koncepcji pedagogiki 39, 135
Kultura, Tożsamość i Edukacja 37, 136
Kultura – Socjalizacja – Tożsamość 38
Kultura i edukacja 19
Kultura i język mediów 18
Kwestionariusz badania mowy 85
Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze
w terapii pedagogicznej 85
L
Labirynty dla dzieci 99, 128
Leksykon gerontologii 51
Leksykon polskich muzyków pedagogów 103
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 141
141
2009-09-15 13:00:46
INDEKS
Little Red Riding Hood 98, 118
Lula i Zulek 112
Ł
Łatwe piosenki dla dzieci 93
M
„Menele” jako subkultura 22
Maluję, czytam i piszę 95
Małżeństwa mieszane 77
Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia 8
Manipulacje w postępowaniu karnym 20
Matematyka – 160 pomysłów na nauczanie
zintegrowane w klasach I–III 120
Matematyka z Filipem, klasa 1 100
Matematyka z Filipem, klasa 2 100
Matematyka z Filipem, klasa 3 100
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy głosek dentalizowanych 91,
124
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch [h]
91
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi 91, 124
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy głosek l, li, r 91, 124
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi 91, 124
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy głosek s, z, c, dz 89, 124
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź 89, 124
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż 89, 124
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania
poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni,
[ń] 91
Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej 29, 127
Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
lekkim 73
Media 37, 137
Media, wartości, wychowanie 17
Media w edukacji 17
Metodologia pedagogiki zorientowanej
humanistycznie 40
Metody i techniki badań pedagogicznych 41, 130
Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku
wczesnoszkolnym 92
Mężczyźni na przełęczy życia 39, 121
Między ciałem a umysłem 60, 133
142
Katalog_2009.indd 142
TYTUŁÓW
Między przekazem a odkryciem 100, 129
Między wzruszeniem a śmiechem 111, 121
Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji
nieletnich 22
Młodzi Polacy w Zjednoczonej Europie 9
Moje „ja” i szkoła integracyjna 88, 129
Moje lekcje języka polskiego 109
Motywacja zachowań prospołecznych
i antyspołecznych nieletnich 48
Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce 92, 128
Mówię wyraźnie 85, 126
Muzyka w przedszkolu 93
My – razem w społeczeństwie 108
N
Najważniejsze lata, czyli jak rozumieć rysunki małych
dzieci 123
Nastoletnie matki 12
Natura materii 114
Nauczyciele – uczniowie 54, 118
Nauczyciel w świecie współczesnym 50
Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej 32
Nauka o szkole 54
Niemieckie więzienia sądowe na Śląsku w czasach
Trzeciej Rzeszy 129
(Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka
56
Niepełnosprawność i świat społeczny 79
Niepłodność 12, 134
Nieprawdziwie prawdziwe historie 113
Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi 8
Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola
wagi 60, 134
Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej
XXI wieku 28
Nowe teorie twórczości 62
O
Obszary uczenia się w przyszłości 25
Odkryjmy Montessori raz jeszcze... 28, 121
Od narodzin do jesieni życia 9
Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą 117
Odpowiedzialność podmiotowa dzieci 52, 118
Od Smoleńska po Dzikie Pola 59, 130
Opieka i wychowanie 83
Opieka nad dziećmi i młodzieżą 109
O przekraczaniu granic własnych ograniczeń 11
Optymalizacja porodu 12, 125
Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci 78, 117
Otępienie czołowo-skroniowe 10
O trudnej sztuce bycia razem 40
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:46
INDEKS
P
Pani na opak 111
Paradygmaty współczesnej dydaktyki 29, 128
[email protected] w blogosferze 2008 38, 132
[email protected] w blogosferze 2009 38
Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń
odżywiania się u młodzieży szkolnej 60, 131
Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje 44, 136
Pedagogika @ środki informatyczne i media 18
Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty
i kontynuacje. Tom I 28
Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty
i kontynuacje. Tom II 28
Pedagogika autorytarna 40, 123
Pedagogika dla nauczycieli w praktyce 54, 131
Pedagogika kultury 19
Pedagogika kultury w zarysie 19
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole 28
Pedagogika twórczości 62
Pedagogika upośledzonych umysłowo 73
Pedagogika waldorfska 32
Płeć kulturowa nauczycieli 54, 132
Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych
ruchowo 83
Podkultura więzienna – wielowymiarowość
rzeczywistości penitencjarnej 23
Podstawy dydaktyki 29, 129
Podstawy edukacji 38
Podstawy gry na keyboardzie 107
Podstawy pedagogiki humanistycznej 25
Podstawy statystyki dla studentów i nauczycieli 49
Polish Journal of Social Science Vol. I * No. 1 * 2006
14
Polish Journal of Social Science Vol. III * No. 1 *
2008 14
Polskie belcanto 103
Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii
działań resocjalizacyjnych 21
Pomocy – konflikty! 32
Pomóż mi być 73
Pomóż uzależnionym! 74, 117
Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną 110
Ponętna, uległa, akuratna… 8
Poradnictwo pedagogiczne 44
Postpedagogika 33, 137
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach
globalnych przemian społeczno-gospodarczych.
Tom 1 65
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach
globalnych przemian społeczno-gospodarczych.
Tom 2 65
Powitanie wiosny 110, 127
TYTUŁÓW
Praca domowa najmłodszych uczniów 125
Praca w klasie integracyjnej I–III 96
Prace magisterskie z pedagogiki 29, 130
Prawo dziecka do zdrowia 13, 117
Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego
w Polsce 52
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 1 68, 122
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 2 68, 122
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 3 68, 122
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 4 68
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 5 68, 122
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 6 68, 122
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 7 69, 122
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 8 69, 123
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 9 69, 123
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 10 69
Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób
niepełnosprawnych. Tom 11 69
Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną 133
Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce
edukacyjnej 8
Profilaktyczno-wychowawczy program
przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym
wieku szkolnym 74
Profilaktyka w gimnazjum 109
Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi 75
Programowanie w języku Logo 114
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci
z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej 75
Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów
klas I–III szkoły podstawowej 74
Program psychoedukacyjny dla dzieci 7–10-letnich
doskonalący sprawność językową 85
Program psychostymulacji dzieci w wieku
przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami
rozwoju 64
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 60, 116
Przeciw terapii 11
Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele
wychowania 61
Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych 17, 125
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 143
143
2009-09-15 13:00:46
INDEKS
Przemoc symboliczna w przedszkolu 23, 117
Przemoc w wychowaniu rodzinnym 23
Przewodnicy w świecie ciszy 77, 130
Przeżywanie młodości 57
Przygody Języczka-Podróżniczka 87
Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych dzieci
i młodzieży 53
Przyroda – 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane
w klasach I–III 97, 120
Przyrzeczenie harcerskie 59
Przywództwo w szkole 54
Psychologia rodziny 7
Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci 101
Psychologia twórczości grupowej 11, 116
Psychologia wpływu mediów 18
Psychologiczne aspekty niepłodności 12
Psychologiczne dylematy wiary 11, 126
Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania
rozwoju dzieci niepełnosprawnych 77
Psychopatologia okresu dorastania 23
Psychopedagogika działań twórczych 62
Psychoruchowy rozwój dziecka 72, 136
Psychosomatyczne aspekty działania masażu
leczniczego u osób ze spondylozą szyjną 13,
132
Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem
Downa 82, 130
Q
Quality of Life 6
R
Rada szkoły 41, 130
Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych
systemu pomocy społecznej 74
Reranie 89
Resocjalizacja 21, 22
Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane
przez Służbę Więzienną w Polsce 21, 136
Rodzina. Historia i współczesność 61
Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? 15, 116
Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki
rozwoju 8, 133
Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości
u młodych mężczyzn 39
Rola religii w edukacji międzykulturowej 15
Rozmowa jako metoda oddziaływania
wychowawczego 10
Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych 92
Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz
myślenia twórczego w domu i szkole 9, 133
144
Katalog_2009.indd 144
TYTUŁÓW
Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności
uczniów. Zajęcia relaksujące – 160 pomysłów na
nauczanie zintegrowane w klasach I–III 97, 120
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej
dzieci i młodzieży 55
Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka 92
Rymowanki – utrwalanki 87, 124
Rysowane wierszyki 88
Rysowane wierszyki i zagadki 88
Rytmika dla dzieci 93, 126
S
Samogłoski 89
Samorządna organizacja życia klasy 49
Samotne ojcostwo 51, 134
Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus
polski 20
Sens odpowiedzialności 11
Skala postaw Być i Mieć 119
Skarbiec nauczyciela-terapeuty 64
Social Rehabilitation, Care and Education
in Postmodern World 78, 135
Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji
w Polsce 51, 136
Spotkania z Małym Księciem 104, 120
Spróbujmy mówić razem 76
Stałość czy zmienność autorytetów 120
Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka
108
Stosowanie substancji psychoaktywnych przez
młodzież szkół śląskich 56, 119
Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka
w sytuacjach edukacyjnych 48
Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży 109
Studenci wobec godności 50
Sytuacja społeczna młodzieży szkolnej z parcjalnymi
zaburzeniami rozwoju 78
Szkoła gry na fortepianie 103
Szkoła w świecie współczesnym 50
Szkolne standardy jakości procesu kształcenia 29, 131
Sztuka bycia uczniem i nauczycielem 48, 138
Ś
Ściąganie w szkole 52
Śpiewnik polski 107
Świat lektur. Wybór kart pracy dla klasy I 95, 119
Świat lektur. Wybór kart pracy dla klasy II 95, 119
Świat lektur. Wybór kart pracy dla klasy III 95, 119
Świat pełen znaczeń 69
Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej
szkole 104, 117
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:46
INDEKS
T
Ta choroba w rodzinie 13
Tamtego lata w tamtym mieście 112
Tarot a religia 114, 116
Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię 96
Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy
i języka dziecka 87
Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury
regionalnej 18, 128
Temporalne orientacje teleologiczne nauczycieli 49
Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania
49
Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej 38
Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej 15
Teoria pracy 61, 129
Teoria wychowania w zarysie 41, 128
Terapia dzieci i młodzieży 64, 132
Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym
76
Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu
i mowy 77, 123
Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
79
Terapia pedagogiczna. Tom I 64
Terapia pedagogiczna. Tom II 64
Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem 80
Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych
w kontekście społecznych zmian 78
Test pomiaru techniki czytania głośnego 85
The Aim and Sense of the Prisoners’ Life in Aspect
of Penal Rehabilitation 21, 135
The Sleeping Beauty 98, 118
Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant 37
Trening twórczości 57, 129
Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem
językowym 85
Twórczość – wyzwanie XX1 wieku 62
U
Ukryte litery 95
Uniwersytet i społeczeństwo 38
Uniwersytet i wartości 50
Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu w latach
1976–2007 51
Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym
i kształceniu nauczycieli 63
W
W bajkowym świecie ortografii 110
Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu
101
TYTUŁÓW
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego
dziecka 72
Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego
postmodernizmu 37
Wierszem gotowane 113
Wiersze na cztery łapy i ogon 113
Więzi w małżeństwie i rodzinie 7, 126
Witaj, piesku! 82, 119
W niewoli reklamy? 17
W obiektywie płci 9
Wodnik ze Starego Lasu 104
Wokół teorii wychowania Johanna Heinricha
Pestalozziego 25
Wolność od wychowywania 33
Words and Pictures 98, 118
Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej
na występowanie chorób psychicznych
i uzależnienia od alkoholu 13, 134
Wpływ mediów 17
W poszukiwaniu sensu życia 83
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
41
Wspólnota dziedzictwa kulturowego 15
Współczesna myśl pedagogiczna 39
Współczesne modele kształcenia nauczycieli
przedszkola 55
Współczesne teorie i nurty wychowania 25
Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań
7
Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej
ze środowiskiem lokalnym 44
Współpraca szkoły z rodziną 72, 127
Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka,
diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego
76
Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez
wizualizację i inne techniki arteterapii 84
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa –
teoria i praktyka 82, 131
Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
intelektualną 73, 130
W trosce o wychowanie w szkole 41, 125
Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania
młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej 77
Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji
i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach
karnych 21
Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem
80
Wybrane problemy osób starszych 51, 127
Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki
wychowania fizycznego 63, 132
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 145
145
2009-09-15 13:00:46
INDEKS
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 79
Wychowanie a manipulacja 44
Wychowanie do wolności. Pedagogika Rudolfa
Steinera 32
Wychowanie do wolności wyboru 53
Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej
i praktyce edukacyjnej 55
Wychowanie jako spotkanie 53
Wychowanie moralne w zarysie 41
Wychowanie przez piosenkę 103
Wychowanie uczniów klas początkowych
dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym 56
Wychowanie zdrowotne w edukacji matematycznej
dla klas 1–3 szkoły podstawowej 100
Wychowanie zdrowotne w edukacji matematycznej
dla klas 4–6 szkoły podstawowej 100
Wychowawczy program autorski dla uczniów
gimnazjum – problemy i ich rozwiązania 108, 116
Wykluczanie jako problem filozofii edukacji 61
Wymiary edukacji zintegrowanej 98, 133
Wyprawa do Miodocji 99, 128
Wyspy oporu edukacyjnego 43, 126
Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze
symbolicznej 39
Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki 37,
137
Z
Katalog_2009.indd 146
Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych, klasa 5 107
Zeszyty naukowe. Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt
9 52
Zielona Góra 114
Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych
50, 119
Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej
22
Z logopedią na ty 87
Zmęczenie a zdrowie i choroba 9
Zmiana społeczna a opinie poborowych o zasadniczej
służbie wojskowej 121
Znamię czasu 112
Zosia i książę Elfów 104
Zrównoważanie i uspójnianie struktur poznawczych
i obrazowania językowego w procesie kształcenia
88
Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych
wyzwań 83, 128
Zrozumieć Montessori 28
Zrozumieć Rogersa 56
Związek Strzelecki 1919–1939 59, 129
Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce
(1944–1989) 109
Zwierzyniec het od A do Żet 94, 135
Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka 94
Ź
Zabawa na tle życia 108
Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach
i możliwościach 79
Zabawy i ćwiczenia na cały rok 64
Zabawy logopedyczne na cztery pory roku 87
Zabawy ze sztuką 96
Zaburzenia artykulacji 76, 127
Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych
101
Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem
telewizji i doświadczeń codzienności 37, 136
Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi 60,
128
Zagrożona niewinność 22, 125
Za kurtyną lat 103
Zamiast edukacji 25
Zaplatanki Hanki 112
Zastygłe spojrzenie 32
Zdrowie – Wartość – Edukacja 13, 125
Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych, klasa 1 107
Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych, klasa 2 107
Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych, klasa 3 107
Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych, klasa 4 107
146
TYTUŁÓW
Źródła sukcesu szkolnego młodzieży licealnej 61,
131
Ż
Życie w wolności od psychicznej przemocy 33
Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać
zniewoleniu, realizować wspólne cele 8
Żyj bezpiecznie i zdrowo 74
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:46
Indeks autorów
A
Adamska-Staroń Monika 38, 48
Akšamović Ewa 98, 118
Albinowska Anetta 121
Albrzykowska Ewa 109
Antoszewska Beata 13, 133
Apanel Danuta 78, 83, 135
B
Balukiewicz Małgorzata 40
Banasiewicz-Tenerowicz Aleksandra 108
Baran Jolanta 69
Bartnikowska Urszula 77
Bąk-Sosnowska Monika 60, 133
Becker-Pestka Daria 9
Bereźnicki Franciszek 29, 129, 130
Bęczkowska Krystyna 113, 127
Białek Ewa D. 83, 128
Bidzan Mariola 12
Bieluga Krystyna 9, 133
Bilewicz Aleksandra 51
Bilicki Tomasz 53
Billewicz Grażyna 85
Bińczycka Jadwiga 13, 117
Blaschke Anna 111
Błażek Magdalena 7
Błeszyński Jacek 65, 80, 132
Bobkowicz-Lewartowska Lucyna 80
Bocheńska-Włostowska Katarzyna 10
Bochno Ewa 10
Bogacka-Osińska Bogumiła 56
Bogdanowicz Marta 8, 133
Boguszewska Anna 96
Bołtuć Iwona 82
Borowska-Beszta Beata 78, 84, 118
Boryszewska Jolanta Krystyna 61, 131
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna 56, 60, 116, 119
Bröderman Smeds Mari 28
Brühlmeier Artur 25
Bryła Maria 87
Budniak Alina 94
Bula Danuta 47
Bulska Joanna 60, 128
Bzowska Lucyna 94
C
Carlgren Frans 32
Chaińska-Dylowicz Dorota 104
Chęciek Mieczysław 76, 131
Chmielewska-Długosz Agnieszka 52, 121
Katalog_2009.indd 147
Chmura-Rutkowska Iwona 39, 121
Chojnacka-Szawłowska Gabriela 9, 20
Chomczyńska-Rubacha Mariola 54, 132
Chowaniec Małgorzata 107
Chromiec Elżbieta 16
Chruściel-Bryda Krystyna 100
Chybicka Aneta 6, 9, 11, 116, 119, 133
Chytry Izabela 100
Cytowska Beata 72, 122
Czaja-Chudyba Iwona 48
Czajkowska-Kisil Małgorzata 116
Czekalska Renata 28, 121
Czelakowska Danuta 55, 92, 122
Czerka Eliza 39
Czerny Janusz 114
Czyżowski Adam 107
D
Danielewicz Dorota 80
Daszykowska Jadwiga 57, 119
Dauber Heinrich 25
Dąbrowska-Jabłońska Iwona 64, 132
Dell Jr. Carl W. 76
Demetrio Duccio 108
Denek Kazimierz 45, 47, 134
Dębska Danuta 103
Dittfeld Bożena 76
Długosz Piotr 57, 133
Dmochowska Halina 55
Dombrowska Eliza 62
Domeradzka-Kowalkowska Joanna 77
Drała Dorota 80, 117
Drąg-Bylica Mariola 104
Drewniak-Wołosz Elżbieta 88
Drożdż Mariusz 17, 125
Dudak Anna 51, 134
Dyląg Jerzy 107
Dyl Barbara 111
Dymara Bronisława 45, 46, 47, 48, 112, 127, 134
Dyrda Beata 50, 55, 119
Dytfeld Józef 56
Dziadzia Bogusław 17
Dzierżanowski Jerzy 12, 125, 134
Dzionek Elżbieta 99
Dziwisz Paweł 114, 116
Dzwonkowska Irena 8
E
Ejsmont Marek 17
Eller Helmut 32
2009-09-15 13:00:46
INDEKS
F
Falkiewicz-Szult Małgorzata 23, 117
Filip Jan 47
Flis Renata 96, 100
Franczyk Anna 64, 82, 123
Fryc Mieczysław 103
Fudali Robert 54, 121
G
Gaj Aleksandra 28, 121
Gajda Janusz 17, 19, 132
Gajdzica Zenon 68, 69, 122, 123
Gajewski Łukasz 79
Gałązka Alicja 92, 128
Gardian Renata 22
Gaweł Anna 13, 125
Gaweł Ewa 94
Gaweł-Luty Elżbieta 53
Gawor Agnieszka 6
Gierat Wiesława 95, 110, 119
Gierlich Regina 108, 116
Gintowt Małgorzata 94, 99, 128, 135
Glasl Friedrich 32
Gładyszewska-Cylulko Joanna 84
Głażewski Michał 117
Głębocka Alicja 6, 60, 134
Gmosińska Małgorzata 99
Godzwon Marta 22
Gofron Andrzej 38
Gorczyca Piotr Wacław 13, 134
Górniok-Naglik Alina 134
Grabowski Adam 10, 118
Grabowski Henryk 63
Gribble David 25
Grochmal-Bach Bożena 120
Gromkowska-Melosik Agnieszka 8
Grulkowski Bronisław 119
Grzegorczyk-Dłuciak Nela 65
Grzegorzewska Sylwia 92
Grzyb Barbara 79
Grzybowski Przemysław Paweł 15, 136, 137
Gunia Grażyna 77, 123
Guśpiel Maria 110
H
Hajduk Edward 116
Hanć Tomasz 75, 134
Holt John 25
Hurło Lucyna 29, 128
I
Ignaciuk Barbara 75
Iwanowska Alicja 85
148
Katalog_2009.indd 148
AUTORÓW
J
Jakimowicz Emilia 108
Jaksch Stefan 112
Jakubiec Sylwia 135
Jakubowski Witold 19
Jałmużna Tadeusz 53
Janczewska-Sołomko Katarzyna 103, 107
Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława 133
Janiuk Ewa 12, 125, 134
Jankowski Dzierżymir 19
Januszek Cecylia 85
Jaroni Elżbieta 92
Jaszczyk Agnieszka 99
Jaworska Anetta 20, 21, 78, 135
Jaworska-Witkowska Monika 39, 135
Jąder Mariola 62, 83, 96, 123, 135
Jedliczko Marta 112
Jodłowska Bogusława 120
K
Kacprowicz Zbigniew 113
Kaczmarek Bogusława Beata 82, 131
Kahl Edyta 109
Kalbarczyk Anna 96, 123
Kalka Dorota 9
Kamińska Dorota 76
Kamińska Kamila 49
Kamysz-Figa Dorota 104, 135
Kapłon Małgorzata 104, 120
Karkowska Magdalena 38
Karwowski Maciej 55, 120
Kaźmierczak Maria 6, 119
Kielar-Turska Maria 8
Kierczak Urszula 63, 135
Kiersch Johannes 32
Klingborg Arne 32
Klinik Anna 68, 69, 122
Klus-Stańska Dorota 29, 111, 121, 128
Kmita Danuta 104, 135
Knobol-Gala Anna 120
Kobierski Konrad 52
Kochan Katarzyna Barbara 59
Kochaniak Beata 99
Kolarz Wiesław Tadeusz 112
Kołodziejczyk Anna 18
Komorowska Małgorzata 103
Konieczna Ewelina J. 83, 84, 123
Kopaczyńska Iwona 98, 133
Kopciewicz Lucyna 121
Korzeniowska Wiesława 46, 47, 48, 61, 134, 138
Kosakowska-Berezcka Natasza 9
Kościelniak Anna 99
Kościelniak Marek 56
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:47
INDEKS
Kościelska Małgorzata 11
Kosiorek Małgorzata 40, 123
Kosmalska Beata 17
Kossewska Joanna 80
Kostkiewicz Janina 40, 50, 53, 124
Kostyło Piotr 61
Koszmider Maria 29, 127, 131
Kowal-Orczykowska Anna 17
Kowalczuk Marta 60, 131
Kowalski Mirosław 13, 17, 54, 121, 125
Kownacka Renata 94
Krajewska Beata 61, 135
Krajewska Katarzyna 64, 82, 123
Kraszewski Krzysztof 50
Królica Maria 99, 117
Królikowska Karolina 114
Król Roman 116
Krupa Dorota 87, 124
Krztoń Alicja 65
Krzysztoszek Grażyna 89, 91, 124
Krzywosz-Rynkiewicz Beata 52, 118
Krzyżyk Danuta 47
Kubicka Dorota 18
Kubinowski Dariusz 40
Kulisiewicz Beata 82, 119
Kunicka Małgorzata 49
Kurek Andrzej 129
Kurzeja Anna 22, 131
Kurzępa Jacek 22, 125
Kuźma Józef 54
Kwiatkowska-Łozińska Mariola 74, 85
Kwietniewska Marzena 111
L
Laskowska Joanna 92
Lauba Barbara 28, 121
Lichtenberg-Kokoszka Emilia 12, 125, 134
Lipowska Małgorzata 8, 133
Lis-Kujawski Andrzej 88, 129
Lorek Maria 94
Ł
Łaba Agnieszka 84, 131
Ładyżyński Andrzej 51, 136
Łakomski Marian 74, 117
Ławrowska Romualda 56
Łażewska Helena 76
Łobocki Mieczysław 41, 125, 128, 130
Łojko Majka 29, 128
Łopatkowa Maria 45
Łukasik Beata 48
Łyszkowska Edyta 37, 136
AUTORÓW
M
Machel Henryk 20
Maciarz Aleksandra 80, 117
Maćkowicz Jolanta 23
Madej Jolanta 96
Madejski Eligiusz 63, 132
Majewicz Piotr 65
Makarowski Ryszard 20
Marczak Monika 21, 136
Martynowicz Emilia 9, 117
Masson Jeffrey 11
Maszorek-Szymala Anna 49
Matczak Joanna 28, 121
Maurer Alicja 82, 88, 136
Melosik Zbyszko 15, 37, 38, 39, 136
Mencel Marek 41, 130
Mianowska Edyta 109
Michalak Joanna M. 54
Michałowski Stanisław Czesław 45
Michalska Iwonna 53
Michalski Grzegorz 53
Mihilewicz Stanisława 77, 79
Mikina Agnieszka 108
Mikitiuk Beata 76
Mikosza Lucyna 88
Mikrut Adam 65
Miksza Małgorzata 28
Miłkowska Grażyna 78
Minczakiewicz Elżbieta Maria 72, 74, 79, 88, 116,
136
Miosga Lucyna 73
Miranowicz Adam 108
Modrzejewska-Świgulska Monika 62
Molicka Maria 112
Moritz Barbara 76
Moroz Henryk 52
Morszczyńska Urszula 45
Morszczyński Wojciech 45
Muchacka Bożena 48, 50
Mudrak Elżbieta 23, 129
Murzyn Andrzej 16, 45, 48, 125, 138
Musialska Kinga 57
Muszyńska Aneta 87
Myszkowska-Litwa Marta 55
N
Nalaskowski Aleksander 44, 136
Napiórkowska Zofia 49
Neider Andreas 32
Niedźwiedzka Aleksandra 62
Niesporek-Szamburska Bernadeta 47
Niewola Dorota 113
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 149
149
2009-09-15 13:00:47
INDEKS
Nordoff Paul 79
Nowak Marian 40
Nowak-Łojewska Agnieszka 88, 98, 133
Nowicka Agnieszka 51, 65, 127
Noworyta Aneta 104
Nyczaj-Drąg Mirosława 52
O
Ochonczenko Helena 65
Oelszlaeger Beata 49, 118
Olczak Agnieszka 52
Olczak Małgorzata 57, 129
Oleniacz Małgorzata 57
Olszak-Krzyżanowska Bożena 78
Olszewski Henryk 10
Olszewski Sławomir 69
Orkan Władysław 120
Ostrouch Joanna 39, 121
Ostrowicka-Miszewska Helena 57
Ostrowska Urszula 50
Ostrowski Kazimierz 63, 127
Oszwa Urszula 83, 101, 126, 130
P
Paluch Anna 88
Pankowska Dorota 54, 131
Parol Robert 21, 135
Pastwa-Wojciechowska Beata 6, 20, 133
Paszkowicz Agnieszka Maria 65
Paterek Joanna 63, 138
Patzlaff Rainer 32
Pawlak Piotr 75
Pawlas-Czyż Sabina 17, 121
Pawłowski Zygmunt 18, 136
Pędziwiatr Henryk 13, 132
Piasecka Małgorzata 48
Piecusiak Anna 28, 121
Pietrzyk Agnieszka 13
Pilecka Władysława 9
Piotrowska-Breger Krystyna 7
Piotrowski Krzysztof T. 62
Piotrowski Przemysław 109
Pisula Ewa 80
Piszczek Małgorzata 89, 91, 124
Plopa Mieczysław 7, 126
Pluta Teresa 74
Plutecka Katarzyna 77
Podolska Beatrix 93, 126
Porzucek Aleksander 107
Proczek Agnieszka 63, 138
Przybyliński Sławomir 23
Pszczółka Jolanta 87
150
Katalog_2009.indd 150
AUTORÓW
Pufal-Struzik Irena 11
Pulinowa Maria Zofia 45
Puślecki Władysław 85, 125
Pyżalski Jacek 54, 118
R
Radziwiłłowicz Wioletta 23
Rams Tadeusz 47
Rawa Tadeusz 94
Reczek-Zymróz Łucja 44
Rej Danuta 113
Robbins Clive 79
Roguska Agnieszka 18, 128
Rostowska Teresa 8
Rottermund Jerzy 68, 69, 122, 123
Różańska-Kowal Joanna 48
Rubacha Krzysztof 40, 54, 132
Rumieńczyk Dorota 87
Rutkowski Mirosław 9
Rzeźnicka-Krupa Jolanta 73, 79
S
Sadoń-Osowiecka Teresa 109
Sakowicz Tadeusz 21
Sałaciński Lech 16, 117
Sas-Nowosielski Krzysztof 56, 119
Sazon-Brykajło Janina Jolanta 85
Schoenebeck Hubertus von 33, 137
Seidel Andreas 16
Semków Jerzy 53
Seul Sylwia 108, 137
Siedlar-Kołyszko Teresa 59, 130
Sienkiewicz Marta 113
Sikorski Wiesław 10
Skafiriak Beata 21
Skałbania Barbara 44
Skalski Tomasz 38
Skjöld Wennerström Kristina 28
Skorek Ewa Małgorzata 64, 87, 88, 89, 95
Skorupa Joanna 82, 123
Sławińska Małgorzata 44
Słowiak Natalia 22
Słowińska Sylwia 16, 131
Smykowska Dorota 72, 73, 127
Sołtys-Chmielowicz Anna 76, 127
Soroka-Fedorczuk Anetta 78, 117
Sosnowska Joanna 28, 121
Sowińska Anna 94
Sowisło Maryla 48
Staniczkowa Łucja 55
Staniek Marzena 93
Stankowski Adam 40
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:48
INDEKS
Starzomska Małgorzata 11, 60, 126
Stasica Jadwiga 97, 101, 120
Stawarski Andrzej 72, 122
Stawiak-Ososińska Małgorzata 8
Stojak Grażyna 104, 117
Stypułkowski Cezary 100
Sumiła Anita 23
Synowiec Helena 47
Szafarski Paweł 107
Szczepańska Mariola 53
Szczygieł Beata 78
Szeliga Katarzyna 84
Szerląg Alicja 16
Szkudlarek Tomasz 37, 136, 137
Szmidt Krzysztof J. 62
Szołtysek Adolf E. 11, 137
Szopa Halina 104
Szot Zbigniew 63, 138
Sztobryn Sławomir 53
Szuścik Urszula 48, 61, 138
Szwajkajzer Mirosława 99
Szymański Mirosław 50
Śliwerska Iwona 100
Śliwerska Magda 99, 128
Śliwerska Wiesława 43, 133
Śliwerski Bogusław 25, 28, 37, 38, 39, 43, 49, 59,
126, 132, 133, 137
Śliwerski Wojciech 4, 94, 110, 121, 127
Śnieżkowska-Bielak Elżbieta 85, 110, 126
T
Taboł Sebastian 126
Tanaś Maciej 18
Tkacz Joanna 132
Tomczak Joanna 85, 95, 127
Tomczak Małgorzata 63
Tomkiewicz-Bętkowska Aleksandra 65
Toroń Barbara 78
U
AUTORÓW
Wątorek Agnieszka 111
Węglarz Józef 63, 132
Węglińska Maria 29, 52, 98
Weiner Agnieszka 96
Wiącek Renata 75
Wilk Teresa 114
Wilsz Jolanta 61, 129
Winczura Barbara 72, 80, 122
Winiarska Justyna 113
Wiśniewska Marta 73, 130
Wiśniewska-Kin Monika 92
Witkowski Lech 39
Wnęk Jan 59, 128
Wojnowska Monika 100, 129
Wollman-Mazurkiewicz Lidia 45
Wójcik Marta 77
Wróbel Alina 44
Wyczesany Janina 73
Z
Zabielska Jolanta 110
Zachwatowicz-Jasieńska Katarzyna 103
Zając Bożena 108
Zajączkowski Krzysztof 74, 109
Zakrzewska Aldona 59, 129
Zalewska-Meler Agnieszka 56
Zasępa Ewa 82, 130
Zawiślak Aleksandra 79
Zielińska-Pękał Daria 18
Zieliński Józef 114
Ziemski Franciszek 46
Ziętara Renata 85
Zioło Brygida 85
Zych Adam A. 51
Ż
Żłobicki Wiktor 40
Żukiewicz Arkadiusz 74
Żwirblińska Alina 112
Żywanowska Agnieszka 73
Uchyła-Zroski Jadwiga 134
W
Wacholc Maria 107
Wagner Iwona 120
Walancik Marek 121, 129
Walasek Stefania 109
Walczak Paweł 53
Walczowska-Dutka Maria 75
Waleszkiewicz Kamila 87, 130
Walkowska Katarzyna 99
Wąsiński Arkadiusz 51
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
Katalog_2009.indd 151
151
2009-09-15 13:00:48
152
Katalog_2009.indd 152
więcej na www.impulsoficyna.com.pl
2009-09-15 13:00:49

Podobne dokumenty