Forum Recyklingu 2014

Transkrypt

Forum Recyklingu 2014
P R O G R AM F O R U M R E C Y K L I N G U *
14-16.10.2014 r., Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO, pawilon 5 sektor B, Poznań
Organizatorzy:
14 października 2014 r. ZBIÓRKA, ODZYSK I RECYKLING ODPADÓW
Prowadzenie: Judyta Więcławska, miesięcznik „Recykling”
Otwarcie Forum Recyklingu: Tomasz Szymkowiak, miesięcznik „Recykling”
10:30
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:10
13:30
Zmiany w europejskich dyrektywach odpadowych szansą dla
Polski – perspektywa gospodarki o obiegu zamkniętym i jej
korzyści dla środowiska, rynków i zatrudnienia
Wsparcie podatkowe przedsiębiorstw – na polskim i zagranicznym
gruncie
Efektywna edukacja ekologiczna w gminach podstawą prawidłowej
segregacji odpadów
Działania Inspekcji Ochrony Środowiska – cykl kontrolny gmin
i RIPOK-ów
Jakość a system zbiórki papieru i tektury
Piotr Barczak, European Environmental Bureau, Bruksela
dr Izabella Ewa Cech, Kancelaria Doradców Podatkowych
ABAKUS, Głogów
Krzysztof Krauze, Zakład Zagospodarowania Odpadów,
Poznań
Kamila Janecka-Piela, Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, Departament Inspekcji i Orzecznictwa, Warszawa
dr inż. Katarzyna Godlewska, Stowarzyszenie Papierników
Polskich, Łódź
dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka, Wydział
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Łódź
Selektywna zbiórka bioodpadów w gminie, jako niezbędny element
systemu gospodarki odpadami
Odzysk i recykling odpadów tworzyw sztucznych – wyzwania
Grzegorz P. Rękawek, Fundacja PlasticsEurope, Warszawa
obecne i przyszłe
Nakrętki z butelek po napojach – źródło pełnowartościowych
Andrzej Kubik, Replas Recycling Plastics, Rożniatów
poliolefin
System selektywnej zbiórki z perspektywy organizacji odzysku
Jakub Tyczkowski, Rekopol O. O. O., Warszawa
opakowań
Realizacja projektu pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT
Roman Gebel, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
w procesie produkcji płytek szklanych – opracowanie parametrów
Warszawa
technologicznych”
Pytania
Rozlosowanie wśród uczestników rocznej prenumeraty miesięcznika „Recykling”
oraz nagród rzeczowych przekazanych przez partnerów
15 października 2014 r. ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
oraz BATERII I AKUMULATORÓW
Prowadzenie: Judyta Więcławska, miesięcznik „Recykling”
Moderator debaty: Michał Korkozowicz, specjalista ds. baterii i akumulatorów
10:30
10:50
11:10
11:40
12:00
Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami – szanse
i zagrożenia
Omówienie sprawozdań kierowanych do Departamentu Kontroli
Rynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Planowane zmiany w prawie: ustawa o bateriach i akumulatorach
oraz ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Nowe trendy w rozszerzonej odpowiedzialności producenta na
przykładzie ZSEE
Przewidywany zakres przedmiotowy kontroli zakładów
przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów
Michał Korkozowicz, specjalista ds. baterii i akumulatorów,
Warszawa
Małgorzata Tomczak, Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, Departament Kontroli Rynku, Warszawa
dr Bartosz Draniewicz, Kancelaria Prawa Gospodarczego
i Ekologicznego, Warszawa
dr Mikołaj Józefowicz, Europejska Platforma
Recyklingu O.O., Warszawa
Przedstawiciel, Ministerstwo Środowiska, Warszawa**
12:20
RMD EKO – nowe możliwości w recyklingu baterii pierwotnych
dr Zbigniew Rogulski, Instytut Chemii Przemysłowej,
ChemSpin, Warszawa
12:30
Edukować „KOGO” – Zbierać „JAK” – Przetwarzać „GDZIE” – czy
to właściwa kolejność? Rozważania polskiego zakładu
przetwarzania odpadów
Przedstawiciel, Zakład Przetwarzania Elektrycznych Śmieci –
MB Recycling, Piekoszów
Pytania
12:40
10:30
10:50
Przedstawiciel, Ministerstwo Środowiska, Warszawa**
Henryk Derewenda, Stowarzyszenie GPP Ekologia,
Warszawa
Debata
dr Mikołaj Józefowicz, Europejska Platforma Recyklingu
Gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym –
O.O., Warszawa
Michał Kanownik, Związek Importerów i Producentów
dziś i jutro
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT,
Warszawa
Grzegorz Skrzypczak, ElektroEko O.O., Warszawa
Rozlosowanie wśród uczestników rocznej prenumeraty miesięcznika „Recykling”
oraz nagród rzeczowych przekazanych przez partnerów
16 października 2014 r. RECYKLING POJAZDÓW I ZŁOMU
Prowadzenie: Ryszard Gola-Sienkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Głogów
Łukasz Sosnowski, Ministerstwo Gospodarki, Departament
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji – uwarunkowania
gospodarcze i ekonomiczne
Innowacji i Przemysłu, Warszawa
Agnieszka Misiejuk, Stowarzyszenie Forum Recyklingu
System premii w projekcie zmiany ustawy o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji – szansą na rozwój recyklingu?
Samochodów, Warszawa
11:10
Ekoprojektowanie a odzysk i recykling metali ziem rzadkich
11:30
Hutnictwo a rynek złomu stalowego w Polsce i na świecie
11:50
Aktualne problemy skupu i obrotu złomem
12:10
Gospodarka cyrkulacyjna metali nieżelaznych
Ryszard Gola-Sienkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa, Głogów
Kinga Zgierska, Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki
Złomem, Warszawa
Arkadiusz Juras, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,
Głogów
Kazimierz Poznański, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych
i Recyklingu, Katowice
12:30
Stacja demontażu pojazdów – jak przygotować się do kontroli
Inspekcji Ochrony Środowiska?
12:50
Nowe wymogi dotyczące zbierania i recyklingu olejów odpadowych
Jakub Smakulski, Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu
Pojazdów EKO-AUTO, Poznań
Marcin Szponder, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu
Naftowego, Warszawa
Pytania
13:10
Adam Małyszko, Stowarzyszenie Forum Recyklingu
Pojazdów, Warszawa
Kazimierz Poznański, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych
i Recyklingu, Katowice
Debata
Jakub Smakulski, Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu
Odzysk i recykling pojazdów oraz złomu –
Pojazdów EKO-AUTO, Poznań
zagrożenia i kierunki rozwoju
Łukasz Sosnowski, Ministerstwo Gospodarki, Departament
Innowacji i Przemysłu, Warszawa
Tomasz Żurowicz, Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki
Złomem, Warszawa
Rozlosowanie wśród uczestników rocznej prenumeraty miesięcznika „Recykling”
oraz nagród rzeczowych przekazanych przez partnerów
*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
** Brak potwierdzenia
WSTĘP WOLNY
Patronat medialny:
Fundatorzy książek:

Podobne dokumenty