ulotki UOK kwiecień 2012

Komentarze

Transkrypt

ulotki UOK kwiecień 2012
UCZELNIANY OŒRODEK KULTURY
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
ul. 3 Maja 49, 08-110 Siedlce
tel. 643 10 82, fax 644 20 45
(w czasie imprezy)
KWIECIEÑ 2012
KLUB MI£OŒNIKÓW TEATRU
ul. Bema 1, 08-110 Siedlce
tel. 643 15 03, fax 644 20 45
tel. kom. 0-603 220 576
e-mail: [email protected]
15 kwietnia - a/ Sala Kongresowa - FILHARMONIA DOWCIPU:
W. Malicki, J. Laskowski, Kabareciarnia
b/ Teatr STUDIO - “Mistrz i Ma³gorzata story”
21 kwietnia - Teatr KWADRAT - “Dusza Kobusza”;
w roli g³. Jan Kobuszewski
27 kwietnia - Teatr STUDIO - “Idiota”
29 kwietnia - Teatr ¯YDOWSKI - “Skrzypek na dachu”
1 - 4 maja - Wiedeñ - Koncert w Domu Mozarta
18 maja - Teatr BUFFO - Polita. Musical w 3D (Hala Torwar)
20 maja - Majówka - Bialowie¿a, Hajnówka, Grabarka
WKRÓTCE:
3 czerwca - wycieczka: Kiermusy, Tykocin
7-9 czerwca - Praga lub Bieszczady
10 czerwca - Teatr WIELKI - “Kopciuszek”
17 czerwca - Teatr WIELKI - Dama Pikowa
26 czerwca - Teatr WIELKI - Traviata
29 czerwca - 1 lipca - WILNO
15-18 sierpnia - Szczecin - Kopenhaga
Szczegó³owe informacje i rezerwacja:
601 220 576 lub 603 220 576 oraz [email protected]

Podobne dokumenty