LEKCJA 1 - LOGIM.EDU.GORZOW.PL :: Strona Główna

Transkrypt

LEKCJA 1 - LOGIM.EDU.GORZOW.PL :: Strona Główna
LEKCJA 1 - Diagnoza początkowa wiedzy uczniów.
1. Wśród 10 zadań zamkniętych wybierz jedną właściwą odpowiedź i zaznacz ją.
2. Nie uŜywaj kalkulatora.
Zadanie 1.
Lekarz zapisał pacjentowi lekarstwo dawkowanie 4 tabletki po 20 mg dziennie. Niestety w
aptece były tylko tabletki po 40 mg. Ile pacjent ma brać tych tabletek dziennie, aby przyjąć
przepisaną ilość leku?
A: 4 tabletki
B: 3 tabletki
C: 8 tabletek
D: 2 tabletki
C: MOK
D: KOK
Zadanie 2.
Które z poniŜszych napisów mają os symetrii?
A: LOK
B: WOK
Zadanie 3.
Samochód przejechał drogę 40 km w ciągu 30 minut. Jaka była jego prędkość?
A: 80 km/h
B: 20 km/h
C: 60 km/h
D: 40 km/h
Zadanie 4.
W pudełku Zuzia miała 4 cukierki czekoladowe i 5 owocowych. Jakie jest
prawdopodobieństwo, Ŝe Zuzia wybierając losowo wyciągnie cukierek czekoladowy?
A:
5
9
B:
4
9
C:
4
5
D:
5
4
Zadanie 5.
Obwód figury opisuje wyraŜenie:
c
a
b
A: 2(a+b+c)
B: 2a+2b+c
C: 2a+b+2c
D: 2a+2b-2c
Zadanie 6.
Walec i stoŜek mają takie same podstawy i równe objętości. Wysokość stoŜka jest równa
30 cm. Jaka jest wysokość walca?
A: 90 cm
B: 60 cm
C: 10 cm
D: 20 cm
Zadanie 7.
W sezonie cena butów zimowych wynosiła 200 zł. Po sezonie obniŜono cenę o 40 %. Jaka
była cena butów po obniŜce.
A: 80 zł
B: 120 zł
C: 60 zł
D: 100 zł
Zadanie 8.
Drut o długości 32 cm złamano na dwie części w stosunku 3:5. Druga część drutu ma
długość.
A: 12 cm
B: 4 cm
C: 16 cm
D: 20 cm
Zadanie 9.
Drabina o długości 5 m stoi przy ścianie. Do jakiej wysokości dosięgnie drabina, jeŜeli
oprzemy ją w odległości 3 m od ściany
A:
4 m
B: 2 m
C: 4 m
D: 8 m
Zadanie 10.
Pod jakim kątem padają na ziemie promienie słoneczne, jeŜeli wzrost Janka jest równy
długości jego cienia?
A: 45°
B: 60°
C: 30°
D: 90°

Podobne dokumenty