Projekt „Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole

Komentarze

Transkrypt

Projekt „Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole
Projekt „Dwujęzyczna kadra w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku”
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.
Czas trwania projektu: 15.11.2016r. – 14.12.2017r.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji językowych nauczycieli Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 29 w Gdańsku poprzez udział w szkoleniach języka angielskiego w Wielkiej Brytanii i na
Malcie.
Cele szczegółowe projektu:






Doskonalenie rozwoju zawodowego i osobistego kadry oraz zwiększenie ich konkurencyjności na
europejskim rynku pracy poprzez zdobyte kompetencje i umiejętności podczas szkoleń
językowych,
Wzrost poziomu wiedzy i znajomości innych kultur krajów europejskich kadry szkoły, wzrost
poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości poprzez wyjazd zagraniczny,
Wzrost jakości nauki języka angielskiego w placówce dzięki wykwalifikowanej kadrze poprzez
zdobyte kompetencje językowe pracowników na szkoleniach,
Wzrost jakości programu edukacyjnego poprzez wprowadzenie innowacyjności jaką jest
dwujęzyczność placówki, możliwa do wprowadzenia dzięki zdobytym umiejętnościom na
szkoleniach językowych,
Wzrost konkurencyjności PSP nr 29 w Gdańsku na tle pozostałych placówek oświatowych w
mieście,
Wzrost atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru PSP nr 29 w Gdańsku, która odpowiada na
rosnące potrzeby europejskich obywateli.
Osoby objęte projektem:
6 nauczycieli zatrudnianych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku
Kontakt
Marta Frąckowiak
Koordynator Projektu
Tel. 501 981 159
[email protected]
Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne dokumenty