Numer 9 - marzec 2012 - ZSP nr 3 w Siedlcach

Transkrypt

Numer 9 - marzec 2012 - ZSP nr 3 w Siedlcach
Samochodówka
News
Nr 2 (9) 2011/2012
W numerze
 Gorący temat - V Targi
Edukacyjne
 W cyklu „Poznaj swoich
nauczycieli” wywiad
z panem dyrektorem
Krzysztofem
Grzegorczukiem
 Z życia ZSP nr 3, czyli
co wydarzyło się w naszej
szkole?
 Kamil Tkaczyk
i Maciek Garbaczewski
„I mamy powody do
dumy”
 Artur Boruc -nasz
absolwent
 Wiadomości sportowe
 Sprawdź się
 Humor szkolny
1
V TARGI EDUKACYJNE WYŻSZYCH UCZELNI
15 marca 2012 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Siedlcach wraz z Samorządowym Centrum Doradztwa
i
Doskonalenia
Nauczycieli
w
Siedlcach
oraz
Stowarzyszeniem Przyjaciół ZSP nr 3 w Siedlcach
zorganizował V Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych
Uczelni – Ku przyszłości zawodowej.
Patronat nad imprezą objęli Prezydent Miasta Siedlce –
Wojciech Kudelski i Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol
Semik.
Targi odbyły się pod hasłem:
„MŁODZIEŻ – STUDIA - PERSPEKTYWY”
Na targi licznie przybyli dyrektorzy, nauczyciele oraz
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Siedlec i okolicy.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili: pan Wojciech
Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce, pani Anna Sochacka
Wiceprezydent Miasta Siedlce, pan Mariusz Dobijański Mazowiecki Wicekurator Oświaty, pani Joanna Kaniuk Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty
w Warszawie, przedstawiciele Delegatury w Siedlcach, pan
Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Siedlcach, pan Piotr Karaś –
Przewodniczący Rady Miasta Siedlce oraz pan Lech Poduch – Przewodniczący Komisji Oświaty UM
Siedlce.
Swoją ofertę zaprezentowało ponad 30 uczelni wyższych z Warszawy, Siedlec, Białegostoku,
Dęblina, Płocka, Białej Podlaskiej i Podkowy Leśnej oraz szkoły policealne i instytucje użyteczności
publicznej z Siedlec.
1038 osób odwiedzających targi wzięło udział w różnorodnych zajęciach aktywizacyjnych
i warsztatach tematycznych. Przybyła na targi młodzież korzystała z porad dyżurujących specjalistów
i ekspertów, m.in.: psychologa, doradcy zawodowego, doradcy kształcenia osób niepełnosprawnych.
Wielu młodych ludzi miało niepowtarzalną okazję, by zebrać informacje pomocne
w rozwiązaniu dylematów dotyczących dalszego kształcenia oraz planowania swojej przyszłości
i kariery zawodowej. Stoiska uczelni wyższych były oblężone. Przedstawiciele placówek rozdawali
zainteresowanym osobom informatory, broszury i ulotki.
2
POZNAJEMY NASZYCH
NAUCZYCIELI
kwintesencją pracy nauczyciela. Każdy, nawet
drobny sukces ucznia, choćby dobra ocena, to
również mój sukces.
S.N.: Jeśli znajdzie Pan wolną chwilę,
to co Pan wtedy robi?
K.G.: Z tym wolnym czasem to nie jest
najlepiej, ale jeżeli się znajdzie to zimą
preferuję narty, a latem podróże. Mamy
tyle pięknych miejsc w Polsce i nie tylko.
Warto je zobaczyć, tyle że trzeba się spieszyć,
bo życie jest, niestety, krótkie.
S.N.: Jakie wartości w życiu są dla Pana
najważniejsze?
K.G.: Tolerancja, która wymaga, aby człowiek
akceptował odmienne od własnych poglądy,
nie traktował innych jak wrogów, lecz
starał się zrozumieć i uszanować ich racje.
Najważniejszą wartością w życiu jest jednak,
moim zdaniem, miłość – jakby jej
nie pojmować ogniskuje w sobie wszystkie
inne wartości.
S.N.: Jakich zachowań uczniów Pan
nie toleruje?
K.G.: Jestem osobą z natury tolerancyjną,
ale nie lubię i nie toleruję agresji, wulgarności
w zachowaniu, a szczególnie w języku.
Jak słyszę z ust dziewczyny „łacinę
podwórkową”, jestem delikatnie mówiąc
zdegustowany. Nie znoszę chamstwa, braku
kultury i cwaniactwa, którego, niestety, mamy
coraz więcej w otaczającej nas rzeczywistości.
W tym numerze
rozmowa z panem
dyrektorem
Krzysztofem
Grzegorczukiem
Samochodówka News:
Długo pracuje Pan w zawodzie nauczyciela?
Pan Krzysztof Grzegorczuk: W zawodzie
pracuję już 28 lat. Najpierw przez 18 lat
pracowałem w ZSP nr 4 w Siedlcach, później
5 lat w Kuratorium Oświaty, a przez ostatnie
5 lat pracuję w samochodówce.
S.N.: Czy trudno jest być nauczycielem
i dyrektorem jednocześnie?
K.G.: Oczywiście. Nauczyciel i dyrektor
to dwa różne światy. Nauczyciel to osoba
przekazująca wiedzę, obcująca z młodzieżą,
próbująca pomagać jej rozwiązywać różne
problemy. Praca dyrektora to w dużej mierze
praca administracyjna, stosy dokumentów,
dążenie to tego, żeby szkoła należycie
funkcjonowała, by wszystko działo się
w odpowiednich terminach i na czas. Zgrać
to wszystko jest dość trudno, ale trzeba sobie
radzić.
S.N.: Czy praca z młodymi ludźmi sprawia
Panu przyjemność?
K.G.: Jak najbardziej. Gdyby nie sprawiała
przyjemności i radości, to po co pracować
w tym zawodzie? Poza tym obcowanie
z młodymi ludźmi i obserwowanie jak potrafią
się zmieniać i osiągać sukcesy jest
Wywiad przeprowadziły: Agata Kulik
i Natalia Mocior
3
Z ŻYCIA ZSP NR 3…
15 grudnia 2011 roku koło teatralne MEGA zaprezentowało projekt KREACJA KOBIETY
W MALARSTWIE RÓŻNYCH EPOK. Uczniowie wcielili się w role przewodników prezentując
modele kobiecego piękna od renesansu poprzez barok, Młodą Polskę do malarstwa współczesnego.
Zobaczyliśmy kobietę w różnych odsłonach: kobietę – matkę, kobietę – kochankę i żonę, kobietę
diaboliczną, także kobietę - wiedźmę, famme fatale czy kobietę śmierć. Przewodnicy wprowadzili
nas w świat renesansowego modelu kobiety, dostarczyli wiedzy o rubensowskim ideale kobiecości.
Być może niektórych widzów zaskoczyła ówczesna moda na krągłość kobiecego ciała. Interesująco
i dość szczegółowo przedstawiona została płeć piękna utrwalona w dziełach modernizmu.
22 grudnia 2011 roku w ZSP nr 3miało miejsce spotkanie opłatkowe. Oprócz grona pedagogicznego
uczestniczyli w nim zaproszeni goście, a także przedstawiciele społeczności szkolnej. Po części
artystycznej wszyscy obecni na tej uroczystości zaproszeni zostali na degustację potraw świątecznych
przygotowanych
przez
klasy
gastronomiczne.
4
5 stycznia na terenie szkoły kwestowały
dziewczyny z klasy 3 gk: Magda Fabiańczuk
i Asia Uziębło oraz Ania Izdebska z klasy 3h.
Dzięki
hojności
naszych
szkolnych
ofiarodawców na koncie fundacji WOŚP
znalazło się ponad 180 tys. zł dla potrzebujących wcześniaków,
noworodków i ich mam. Nie można zapominać o tym,
że również w dniu finału WOŚP – 8 stycznia, nasi
przedstawiciele kwestowali na terenie miasta na rzecz
potrzebujących. W tym roku nasze koleżanki: Martyna
Czechowska i Justyna Radzikowska z 3 gż oraz kolega –
Grzesiek Gajowy z 4g zaangażowali się w pomoc w pracach sztabu WOŚP przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Siedlcach. Od grudnia uczestniczyli oni w rejestracji uczestników kwesty i wypisywaniu
identyfikatorów, zaś 5 i 8 stycznia pomagali w pracach związanych z obsługą kwestujących
wolontariuszy oraz w wielkoorkiestrowym sklepiku. A tak pomagali, a później bawili się w studiu
TVP 2 podczas telewizyjnego finału
WOŚP nasi przedstawiciele.
Studniówka 2012
18 lutego nasi tegoroczni maturzyści mieli
najważniejszy i jedyny szkolny bal..
W tym roku w lokalu "Orchidea" odtańczyli oni
studniówkowego poloneza, a później bawili się
do białego rana…
5
5 lutego 2012 po raz kolejny odbyło się Szkolne Święto Nauki – w tym roku pod hasłem
„Pasja – Miłość - Nauka”. Były konkursy, wykłady, pogadanki, prezentacje multimedialnie oraz
ciekawe lekcje interaktywne dla uczniów.
24 lutego na zaproszenie nauczycieli geografii gościliśmy w szkole pana Ireneusza Kaługę.
Nasz gość od kilkunastu lat zajmuje się badaniami i czynną ochroną ptaków, a zwłaszcza bociana
białego.
9 marca podczas lekcji dydaktycznej uczniowie
naszej szkoły zapoznali się z nurtami muzycznymi,
prekursorami muzyki klasycznej oraz wysłuchali muzyki
zaprezentowanych nurtów klasycznych.
6
Z okazji Światowego Dnia Wody w dniu 21 marca 2012 klasa 4h uczestniczyła w wycieczce
do PWiK – Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody Sekuła 2 w Siedlcach. Światowy Dzień Wody był
obchodzony w tym roku pod hasłem "Bezpieczeństwo Wody i Żywności".
W ramach zajęć z
obsługi konsumenta uczniowie
klasy 2h przygotowali
przyjęcie bankietowe
2 kwietnia obchodziliśmy 7 rocznicę śmierci Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II.
O godzinie 12.00 pod pomnikiem Papieża odbyła się uroczystość z udziałem władz miasta i delegacji
siedleckich szkół. Dyrekcja, nauczyciele wraz z uczniami naszej szkoły złożyli kwiaty. W czasie
uroczystości zebrani odmówili modlitwę Anioł Pański i wysłuchali montażu słowno- muzycznego
opartego na nauczaniu i twórczości Jana Pawła II w wykonaniu dzieci i młodzieży.
7
Z gastronomią na „Ty”
24-27 stycznia 2012 w naszej szkole odbył się kurs
kelnerski. Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy 4g, 4h, 3gk, 3gż,
3h, 3c i 2k. Szkolenie prowadził Pan Grzegorz Górnik z Akademii
Kelnerskiej.
8
lutego
2012
uczniowie z klasy 3gż i 3h
uczestniczyli
w
pokazie
barmańskim
przeprowadzonym
przez
przedstawicieli
Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów w ramach
projektu „NAPAD NA EDUKACJĘ”.
23 lutego 2012 roku
uczniowie klas 4g, 2 gk, 2c
i 1gk zapoznali się z nowymi
trendami w technologii produkcji i dekoracji wyrobów
cukierniczych uczestnicząc w IV Targach EXPO SWEET
w Warszawie. Oprócz podziwiania „małych dzieł sztuki” była
także możliwość degustacji wybranych asortymentów.
Konkursy…
2 grudnia 2011 w Centrum
Techniki Kulinarnej w Warszawie
odbył
się
turniej
szkół
gastronomicznych.
Agnieszka
Kościesza i Paweł Kurowski z klasy
2gk reprezentowali naszą Szkołę.
Nasi uczniowie wykonali zakąskę
zimną – Tatar z pstrąga oraz
wykwintne danie zasadnicze –
Miodowa pierś z kaczki w sosie
grzybowy z nutką jarmużu. Opiekunem
drużyny był pan Dariusz Dudziuk.
13 stycznia 2011 roku Monika Pawluk i Paulina Uziębło
z klasy 4g wzięły udział w etapie okręgowym XVI Olimpiady
Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konkurs odbył się w Zespole
Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
w Warszawie. Monika zajęła
miejsce 21, a Paulina 34.
Dnia 14 marca odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W etapie
powiatowym III miejsce zajął uczeń Piotr Adamiak.
------------W tym roku wzięliśmy również
udział w zbiórce makulatury. Ostateczne
zbieranie i podsumowanie akcji nastąpiło w dniach 29 i 30 marca. Nad akcją
czuwali uczniowie z klas 2h i 3h, a zebrano w sumie ponad 350 kg tego surowca
wtórnego.
8
SAMORZĄDOWO
8
marca
Samorząd
Uczniowski wraz z zespołem
muzycznym przygotował krótki
program
słowno-muzyczny
dla kobiet i o kobietach.
O ciekawostkach
z
życia
sławnych Polek mieli okazję
posłuchać uczniowie klas: 2gż,
2h, 3h, 1 li, 2 lb i 3pu.
21 marca po raz kolejny Samorząd Uczniowski zgromadził
w jednym miejscu nasze szkolne talenty. Wszyscy obecni na akademii mieli
okazję podziwiać tańczących i śpiewających kolegów i koleżanki, a także
sami mogli ujawnić swoje talenty w zakresie wiedzy o wiośnie. Na naszej
scenie „Wiosennych talentów” zaprezentowali się: Aryk Aglamazyn (3lb)
wraz z kolegami, Grzesiek Gaj (2c) i Patryk Mikus (2h), Mateusz Wysocki
(1k), Magda Chmielewska (2h) i Mateusz Pieńkowski (3c).
9
,,I
MAMY POWODY DO DUMY”
Rozmowa z Maćkiem Garbaczewskim - uczniem klasy I gż, reprezentantem
klubu TKKF Siedlce.
Maciek startował w Mistrzostwach Polski w KICK-BOXINGU w formule
LOW-KICK w Starachowicach, gdzie w kategorii wagowej 67kg wywalczył tytuł
,,Mistrza Polski Juniorów Starszych". Trenerem Maćka w klubie jest jego tata
- Andrzej, były uczeń naszej szkoły. W ubiegłym roku Maciek także zdobył tytuł
Mistrza Polski w tej samej kategorii wagowej i formule. Jest aktualnym
zdobywcą Pucharu Świata w KICK-LIGHT w kategorii wagowej 67kg. Tytuł
ten wywalczył podczas zawodów we włoskiej miejscowości Rimini.
Samochodówka News: Maćku, czy trudno jest wywalczyć to, co niedawno
osiągnąłeś? Od kiedy trenujesz? Opowiedz coś o swoich walkach.
Maciek Garbaczewski: Nie jest łatwo, bardzo dużo czasu zajmują
mi przygotowania do walk. Podczas mistrzostw w Starachowicach jedną
walkę wygrałem na punkty, a dwie przed czasem. W finale zmierzyłem
się z Adrianem Molendysem z Warszawy, tę walkę wygrałem 3:0.
KICK-BOXING na poważnie trenuję już od 4 lat pod okiem swojego taty.
W przyszłości chciałbym zdobywać tytuły nie tylko mistrzów Polski,
ale też świata.
S.N.: W takim razie życzymy Ci dużo szczęścia, wytrwałości, a przede
wszystkim zdrowia, które jest Ci bardzo potrzebne w zdobywaniu
kolejnych tytułów. Możemy być dumni z tak wspaniałego reprezentanta
naszej szkoły. Życzymy wielu sukcesów!
Rozmawiały :Agata Kulik, Natalia Mocior
--------------------------------------------------
19stycznia 2012 w Collegium Mazovia
Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach odbył
się II etap XXXVIII Olimpiady Wiedzy
Technicznej, do którego z naszej szkoły zakwalifikowało się 2 uczniów
- Kamil Tkaczyk i Łukasz Woźnica z klasy 4sa. Jest to trudna olimpiada,
wymagająca dużej wiedzy technicznej, podczas której rozwiązuje się zadania
z optymalizacji i mechaniki.
Kamil Tkaczyk zdobył II miejsce oraz indeks na dowolnie wybrany
kierunek studiów w Collegium Mazovia. Jesteśmy dumni z sukcesu kolegi
i chcemy bliżej przedstawić społeczności szkolnej osobę laureata. Zadaliśmy
mu kilka pytań, a Kamil opowiedział nam trochę o sobie.
Samochodówka News: W jaki sposób się uczysz?
Kamil Tkaczyk: Kiedy rozwiązuję zadania przede wszystkim używam
wyobraźni. Nie wkuwam niczego na pamięć, bazuję na skojarzeniach.
Nauka nie sprawia mi trudności. Lubię np. rysować projekty.
S.N.: Co robisz w wolnych chwilach?
K.T.: Pracuję w warsztacie samochodowym, naprawiam z tatą auta.
Czasem grywam w piłkę nożną. Lubię poczytać prasę motoryzacyjną.
Frajdę sprawia mi także jazda motorem.
S.N.: Jakie masz plany na przyszłość?
K.T.: Po maturze i egzaminach zawodowych chcę studiować . Indeks
Collegium Mazovia mam w kieszeni i jeśli tutaj zdecyduję się podjąć
naukę, to wybiorę budownictwo. Będę też próbował dostać się na Politechnikę Warszawską
na kierunek budowa maszyn. Sądzę, że w dalszej przyszłości zajmę się kreśleniem projektów
z dziedziny budownictwa.
S.N.: Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
10
Dlaczego nastolatek nie potrafi dogadać się z dorosłym ?
Konflikt pokoleń - jest to sprzeczność interesów, poglądów, niezgodność, spór między
przedstawicielami dwóch różnych pokoleń. Może mieć miejsce w rodzinie, przybierając formę
konfliktu między dziećmi i rodzicami. Może także rozgrywać się na większej płaszczyźnie.
Tak, to właśnie konflikt pokoleń jest powodem kłótni pomiędzy nami - nastolatkami
a dorosłymi.
Kłócimy się z rodzicami, ale w późniejszym czasie przestajemy dogadywać się z innymi
dorosłymi w naszym otoczeniu, np. nauczycielami. Nasze kłótnie stają się nawykiem.
Powinniśmy się zastanowić dlaczego nie potrafimy dogadać się z dorosłymi oraz
o co najczęściej kłócimy się z rodzicami.
Oto niektóre przyczyny kłótni z rodzicami (zdaniem młodzieży):

brak poświęcenia czasu dzieciom

miłosne problemy nastolatków

brak zaufania rodzicom

nieodpowiednie zachowanie dziecka

brak prywatności

nadopiekuńczość rodziców
W dzisiejszych czasach, gdy mamy Internet, stajemy się jakby mniejszym „obciążeniem”
dla rodziców, którzy wiedzą, że mamy swoje ulubione gry, portale itd., na których spędzamy dużo
czasu, dlatego też coraz mniej z nami rozmawiają, co sprawia, że oddalają się od nas, stąd też nasz
niektóre kłótnie.
Z kolei my wchodzimy w okres dojrzewania, to znaczy, że chcemy „wyfrunąć z gniazda”
i zacząć sami decydować o swoim życiu. Jeszcze nie wiemy, co jest dla nas dobre, a co nie,
ale powoli, z biegiem czasu, dowiemy się tego i wszystkiego nauczymy. Nie chcemy słuchać
jak dorośli mówią, że chcę coś zrobić dla naszego dobra, przecież jeszcze nie wiemy sami,
co jest dla nas dobre, a co mówić o innych.
Chcemy nauczyć się wszystkiego na własnych błędach. Próbujemy poznać życie.
Przeżywamy pierwsze miłości, rozstania. Mamy pierwsze poważne problemy i to właśnie
my musimy nauczyć się je pokonywać. Dorośli twierdzą, że wiedzą więcej niż my, bo przecież
są starsi, ale to właśnie przez ich nadopiekuńczość jako dorośli będziemy ciągle szukać w kimś
oparcia i nie będziemy radzić sobie z problemami.
Starajmy nie zagłębiać się w kłótnie z dorosłymi(oni przecież i tak wiedzą więcej ;)).
Nie pokazujmy na siłę, jacy jesteśmy dojrzali. Niech rodzice, opiekunowie, nauczyciele zobaczą
to sami. Pamiętajmy tylko, że aby to dostrzegli, musimy im dać do tego powód. Jeśli chcemy być
traktowani jak dorośli, mieć takie prawa jak oni, to zachowujmy się jak dorośli.
autor: Karolina Żurawska
http://d.polskatimes.pl/k/r/7/0a/2a/4a32281c09383_
k1.jpg?-62169989040
11
ARTUR BORUC- NASZ BYŁY
UCZEŃ A TERAZ ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE
SPORTOWIEC
Artur pochodzi z Siedlec, był uczniem naszej szkoły i swoje
pierwsze kroki piłkarskie stawiał w klubie POGOŃ-SIEDLCE w latach
1995-1999. Po kilku sezonach gry w Pogoni przeszedł do jednego
z najlepszych klubów LEGIA-WARSZAWA, w którym grał
od 1999 do 2005 roku. Dzięki wysokim umiejętnościom, jakie
prezentował, został zauważony na arenie międzynarodowej. W roku
2005 przeszedł do jednego z najbardziej znanych klubów w Europie CELTIC-GLASGOW, w którym grał do 2010 roku. Dalszy rozwój
jego kariery piłkarskiej sprawił, że otrzymał ofertę reprezentowania
włoskiego klubu FIORENTINA-FLORENCJA, gdzie występuje
obecnie. Zdaniem fachowców należy do czołowych bramkarzy Europy
i świata.
Najpierw
chodził
do
zasadniczej
szkoły
zawodowej
w naszym zespole, jego wychowawczynią była pani profesor Anna
Cieszkowska, następnie uczęszczał do technikum, również w naszej szkole. Jego wychowawczynią
była pani profesor Jolanta Zagalska, która zechciała nam powiedzieć parę słów o Arturze i jego
wynikach w nauce.
„Nie uczyłam go zbyt długo, ponieważ po trzech miesiącach nauki w technikum dostał
propozycję, aby grać w LEGI-WARSZAWA i przeniósł się do Warszawy. Z tego co pamiętam zawsze
siedział w pierwszej ławce, chociaż nie był pilnym uczniem. Na lekcje, które miał ze mną, nigdy
nie przynosił zeszytu, twierdził, że ma bardzo dobrą pamięć i nie musi notować. Często się zwalniał,
bo był zmęczony po treningu lub musiał się do niego przygotować. Nie uczył się najlepiej, miał swoją
pasję i dzięki temu teraz jest sportowcem znanym na całym świecie. Pewnego dnia przyszedł do mnie
i usłyszałam te słowa: >>Pani profesor, przyszedłem się pożegnać<<. I wtedy dowiedziałam się,
że dostał ofertę, aby zagrać w klubie LEGIA-WARSZWA. Wychodząc z klasy powiedział: >>Zawsze
będę o pani pamiętał<< ...Ciekawe czy pamięta ?:)”
Źródło zdjęć - http://c.wrzuta.pl/wi5508/21f3a4de001e43b74ae197b1/artur_boruc
http://artur-boruc.com.pl/photogallery.php?photo_id=2
12
W IADOMOŚCI
SPORTOWE
3 lutego w naszej szkole odbył się Turniej Tenisa
Stołowego. Udział w nimi wzięło kilkudziesięciu uczniów.
Wśród zwycięzców znaleźli się:
- w grupie dziewcząt:
I miejsce-Iza Pastor 2h,
II-Natalia Chojecka 2h,
III - Iza Malewicz 3h,
IV-Beata Izdebska 2li.
- w grupie chłopców:
I miejsce - Grzegorz Jaszczuk 1sm, II - Hubert Karabin 3sp,
III - Grzegorz Potera 4sa, IV - Paweł Izdebski 2sm.
Martyna Mędza
uczennica klasy IVg startowała ostatnio w swojej
klubowej drużynie WLKS Siedlce. W I Drużynowych
Mistrzostwach Polski Kobiet w podnoszeniu ciężarów,
które zostały rozstrzygnięte w Ciechanowie, Martyna
uzyskała najlepszy wynik w drużynie z Siedlec -196kg
w dwuboju, a WLKS zajął I miejsce w turnieju. Już po
pierwszych mistrzostwach jest na pierwszym miejscu
spośród wszystkich klubów naszego kraju. Martyna
Mędza podczas rozegranych w Puławach Mistrzostwach
Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 w podnoszeniu
ciężarów zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w kategorii
wagowej 63 kg, uzyskując w dwuboju 207 kg, po drodze zdobyła też dwa złote medale
w poszczególnych dwubojach w rwaniu (93kg). Martyna okazała się jednocześnie najlepszą
zawodniczką mistrzostw ze wszystkich sztangistek uczestniczących w mistrzostwach
w poszczególnych kategoriach. Trenerem zawodniczki jest pan Dawid Ferdykowski - nauczyciel
wychowania fizycznego w naszym zespole.
Ponadto złoty medal wywalczyła była uczennica naszego zespołu - Wioletta Jastrzębska
wygrała kat.38 kg, wynikiem dwuboju 150kg.
----------------------------------------Dziewczęta z naszego zespołu pełniły rolę
hostess podczas dwóch pierwszych
meczów rundy wiosennej w II lidze
piłkarskiej, podczas których Pogoń Siedlce
zmierzyła
się
Garbarnią
Kraków
i Zniczem Pruszków. Dziewczęta ubrane
w klubowe koszulki wszystkim chętnym
sympatykom zespołu z Siedlec malowały
barwy klubowe na twarzy. Rolę hostess
z wdziękiem pełniły: Marta Gorzała,
Agnieszka Popek, Marta Karolak,
Małgorzta Durka, Agata Krasuska z 3 gż oraz spoza Zespołu Justyna
Zacharczuk.
13
SPRAWDŹ SIĘ..
W SPORCIE 
W GEOGRAFII
Jakie formy rzeźby kryją się w rebusach?
14
HUMOR SZKOLNY
- Gdzie podpisano traktat
pokojowy po zakończeniu I wojny
światowej? - pyta nauczyciel ucznia.
- Na samym dole, pod tekstem.
Syn do matki sprzątającej mieszkanie:
- Mamo, nie mogę patrzeć, jak ty się
męczysz.
Ja sobie wyjdę.
- Umiesz pływać? - pyta Jasia instruktor
na obozie.
- Oczywiście!
- A gdzie się nauczyłeś?
- W wodzie...
Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie
Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi, kto to był Mickiewicz,
Słowacki, Norwid?
- Nie wiem. A czy pani wie, kto to był Siwy,
Kapiszon i Długi?
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona
nauczycielka.
- To co mnie pani swoją bandą straszy?
Poszli studenci na egzamin.
Profesor:
- Mam dwa pytania: Jak ja się nazywam i
z czego jest ten egzamin?
A studenci spojrzeli po sobie:
- Cholera! A mówili, że z niego jest taki
luzak!!!
15
Trwa nasza akcja na rzecz niepełnosprawnej zawodniczki tenisa
stołowego
- czekamy na plastikowe nakrętki, które pomogą w zakupie
wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnej
zawodniczki.
Przed pokojem nauczycielskim oraz przy
sklepiku można wrzucić je
do kartonowych pudeł lub przekazać bezpośrednio do opiekunów
SU.
Zachęcamy też do przynoszenia zużytych baterii – można je
wrzucić do pojemników ustawionych w bibliotece szkolnej i w holu wejściowym
nowego budynku szkoły
NASI SPONSORZY
Szkoła Bezpiecznej Jazdy
„Lider”
Ośrodek Szkolenia Kierowców
http://www.lider.siedlce.net/
tel. (0 25) 63 222 88
695 386 462
783 993 041
Borki Kosiorki 2a
08-112 Wiśniew
tel. 505-948-098
---------------------------------------------------------------------------------------------Redaktor naczelny: Agata Kulik; Redaktor techniczny: Agata Kulik;
Skład redakcji: Natalia Mocior, Karolina Żurawska;
Pod opieką: pani Małgorzaty Olszewskiej, pani Marty Pasiak
i pana Andrzeja Materskiego.
16