Wynajem przyczep kempingowych 2011

Transkrypt

Wynajem przyczep kempingowych 2011
W
Wyynnaajjeem
m pprrzzyycczzeepp kkeem
mppiinnggoow
wyycchh,, w
wyyppoożżyycczzaallnniiaa pprrzzyycczzeepp kkeem
mppiinnggoow
wyycchh
WYNAJEM PRZYCZEP KEMPINGOWYCH 2011
WYPOSAŻENIE PRZYCZEP BEZ DOPŁATY
Camper Lubań & Co..
59-800 Lubań ul. Armii Krajowej 30 Polska
tel. 75 6465603, 0502 343 101, 0692 473 265, fax. 75 6465603
http://www.camperluban.com
[email protected]
1. Bęben z 50 metrowym kablem elektrycznym;
2. Adapter elektryczny ( krótki ) do podłączenia bębna do skrzynki elektrycznej;
3. Kabel 1,5 m do podłączenia bębna z kablem do gniazda przyczepy;
4. Adapter 13pin/7pin do podłączenia przyczepy do instalacji elektrycznej pojazdu
ciągnącego (na życzenie Klienta);
5. Klucz reduktora butli gazowej;
6. Zbiornik Movera do czystej wody;
7. Lejek do zalewania zbiornika czystą wodą;
8. Czarny zbiornik 19 litrowy na ścieki szare;
9. Kliny blokujące koła przyczepy;
10. Koło zapasowe ( w luku z butlami gazowymi);
11. Klucz do śrub koła przyczepy (nie dotyczy modeli Sprint);
12. Lewarek do wymiany koła (nie dotyczy modeli Sprint);
13. Klucz do nóg wsporczych przyczepy;
14. Stopień wejściowy ułatwiający wchodzenie i wychodzenie do i z przyczepy (nie
dotyczy modeli Wilk 2011 – modele te posiadają zintegrowany stopień wejściowy);
15. Wycieraczka podłogowa przy wejściu do przyczepy;
16. Butla gazowa 11 kg wraz z reduktorem gazu 30 mbar (na życzenie 2 butle);
17. Kosz plastikowy składany z częścią wyposażenia dodatkowego;
18. Instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia
przyczepy;