Przegląd Zespołów Break Dance i Hip Hop

Transkrypt

Przegląd Zespołów Break Dance i Hip Hop
Pomaturalne Studium Animatorów Kultury w Krośnie
Przegląd Zespołów Break Dance i Hip Hop
Dnia 16 kwietnia w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbyła się praktyczna realizacja pracy
dyplomowej Moniki Musiał słuchaczki II Tańca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia
Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.
Impreza została zrealizowana we współpracy z RCKP przy pomocy finansowej gminy Krosno.
http://studiumkrosno.pl
Kreator PDF
Utworzono 1 March, 2017, 19:48

Podobne dokumenty