Tabela Frankfurcka

Komentarze

Transkrypt

Tabela Frankfurcka
Tabela frankfurcka
Rodzaj usługi
I. Nocleg
Pozycja wad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II. WyŜywienie
1
2
RóŜnica w odniesieniu
do zarezerwowanego obiektu
RóŜnica w miejscowym połoŜeniu
(odległość od plaŜy)
RóŜnica w sposobie zakwaterowania
w zarezerwowanym hotelu
(hotel zamiast bungalowów, inne piętro)
Stopa
procentowa
10 – 25
5 – 10
20
25
20 – 25
20 – 30
a) za mała powierzchnia
b) brak balkonu
5 – 10
5 – 10
c) brak widoku na morze
d) brak (własnej) łazienki / WC
e) brak (własnego) WC
f) brak (własnego) prysznica
g) brak klimatyzacji
5 – 10
15 – 25
15
10
10 – 20
h) brak radia / TV
i) zbyt mała liczba mebli
j ) uszkodzenia (pęknięcia, wilgoć, itp.)
k) robactwo
Awaria urządzeń zasilających:
a) toaleta
b) łazienka / bojler ciepłej wody
c) awaria prądu / gazu
d) woda
e) klimatyzacja
f) winda
Obsługa:
a) całkowity brak
b) złe sprzątanie
c) niewystarczająca zmiana pościeli,
ręczników
Niedogodności:
a) hałas w dzień
b) hałas w nocy
c) przykre zapachy
Brak (potwierdzonych) czynników
uzdrowiskowych (kąpiele termalne, masaŜe)
5
5 – 15
10 - 50
10 - 50
3
decyduje to, czy zostały umieszczone
razem osoby z tej samej rezerwacji, czy
osoby nieznane.
w przypadku potwierdzenia /
w zaleŜności od pory roku
15
15
10 – 20
10
10 – 20
5 – 10
w przypadku zgody przy rezerwacji
przy rezerwacji
w przypadku potwierdzenia
/ w zaleŜności od pory roku
w przypadku zgody.
w zaleŜności od pory roku
w zaleŜności od piętra.
25
10 – 20
5 – 10
5 – 25
10 – 40
20 – 40
50
5
10
c) zepsute (nie nadające się do spoŜycia)
posiłki.
Obsługa:
a) samoobsługa (zamiast kelnera)
w zaleŜności od odległości.
5 – 15
RóŜnica w rodzaju pokoi
a) 2-os. Zamiast 1-os
b) 3-os. Zamiast 1-os.
c) 3-os. Zamiast 2-os.
d) 4-os. Zamiast 2-os.
Wady w wyposaŜeniu pokoju:
Całkowity brak
Wady treściowe:
a) monotonny jadłospis
b) niewystarczająca liczba ciepłych posiłków
Uwagi
20 - 30
10 – 15
w zaleŜności od rodzaju potwierdzenia
projektu (np. urlop uzdrowiskowy).
III. Pozostałe
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
b) długie czasy oczekiwania
c) jedzenie zmianowe
d) zabrudzone stoły
e) zabrudzone naczynia, sztućce
4) Brak klimatyzacji w stołówce
Brak basenu lub zabrudzony basen odkryty
Brak basenu krytego:
a) w przypadku istniejącego basenu
odkrytego
b) w przypadku braku basenu odkrytego
Brak sauny
Brak kortu tenisowego
Brak pola do mini golfa
Brak szkoły Ŝeglarskiej, szkoły surfingu,
szkoły nurkowania
Brak moŜliwości jazdy konnej
Brak opieki nad dziećmi
Brak moŜliwości kąpieli w morzu
10 Zanieczyszczona plaŜa
11 Brak leŜaków plaŜowych, parasoli
przeciwsłonecznych
12 Brak snackbaru lub baru plaŜowego
13 Brak plaŜy dla naturystów
14 Brak restauracji lub supermarketu:
a) przy wyŜywieniu w hotelu
b) przy samodzielnym wyŜywieniu
c) przy podróŜach studyjnych
z naukowym przewodnictwem
15 Brak instytucji rozrywkowych (dyskoteka, klub
nocny, kino, animatorzy)
5 – 15
10
5 – 10
10 – 15
5 – 10
10 – 20
10
20
5
5 – 10
3–5
5 – 10
5 – 10
5 – 10
10 – 20
10 – 20
1
0–5
10 – 20
0–5
10 – 20
20 – 30
w przypadku potwierdzenia
5 – 15
20 – 30
w zaleŜności od moŜliwych
rozbieŜności.
udziałowej ceny podróŜy na dzień
wycieczki na ląd.
0 – 15
10 – 20
w przypadku potwierdzenia
20 – 30
udziałowa cena podróŜy
a) w tym samym hotelu
b) do innego hotelu
Odlot przesunięty w czasie o ponad 4 godziny
Wady wyposaŜenia:
a) niŜsza klasa
b) znaczna rozbieŜność od normalnego stand.
w zaleŜności od zastępczych
moŜliwości
w przypadku potwierdzenia
w przypadku potwierdzenia/ w
zaleŜności od moŜliwych rozbieŜności
w przypadku potwierdzenia
5
2
w przypadku potwierdzenia.
w przypadku potwierdzenia
w zaleŜności od opisu projektu i
przewidywalnych rozbieŜności.
w przypadku potwierdzenia
0–5
IV. Transport
w przypadku potwierdzenia.
w przypadku potwierdzenia
w przypadku potwierdzenia.
w przypadku potwierdzenia
5 – 10
16 Brak butików lub deptaków
17 Brak wycieczek na ląd przy podróŜach
statkiem
18 Brak pilota wycieczki:
a) zwykła organizacja
b) przy wycieczkach ze zwiedzaniem
c) przy podróŜach studyjnych z naukowym
przewodnictwem
19 Strata czasu przez konieczną przeprowadzkę:
w przypadku potwierdzenia.
w przypadku potwierdzenia.
w przypadku potwierdzenia o ile
korzystanie moŜliwe jest ze względu na
porę roku.
za 1/2 dnia
za 1 dzień
udziałowej ceny podróŜy za jeden
dzień za kaŜdą kolejną godzinę
10 – 15
5 – 10
3
4
Obsługa:
a ) wyŜywienie
b) brak powszechnej w danej klasie lotu
rozrywki (radio, film, itd.)
Zamiana środka transportu
5
Brak transferu z lotniska (dworca) do hotelu
5
5
udziałowa cena podróŜy przypadająca
na opóźnienie w transporcie
koszty zastępczego środka transportu

Podobne dokumenty