Kształcenie zintegrowane w klasie 1.

Komentarze

Transkrypt

Kształcenie zintegrowane w klasie 1.
Kształcenie zintegrowane
w klasie 1.
PRZEWODNIK METODYCZNY
Część 1.
Autorzy
Stanisława Łukasik, Helena Petkowicz, Ewa Witkowska
Konspekty zajęć wychowania fizycznego
Kazimiera Chłopecka
Redaktor inicjujący
Joanna Straburzyńska
Redaktor merytoryczny
Anna Królik
Współpraca redaktorska
Alina Namiecińska
Redaktor techniczny
Teresa Nowak
Główna
Nagroda Targów
EDUKACJA XXI
Pakiet podręczników Wesoła szkoła zgodny z Programem wczesnoszkolnej
zintegrowanej edukacji XXI wieku J. Hanisz (DKOW-5002-10/08), dostosowanym
do aktualnej podstawy programowej.
ISBN 978-83-02-09763-8 (cz. 1)
ISBN 978-83-02-10252-3 (całość)
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
Warszawa 2000
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136
Adres do korespondencji: 00-965 Warszawa, p. poczt. nr 9
www.wsip.pl
Wydanie siódme (2008)
Ark. druk. 8,25
Skład i łamanie:
Druk i oprawa: Wers Design Sp. z o.o., Chmielniki
Wydrukowano na papierze offsetowym Speed-E produkcji International Paper
Spis treści
Zintegrowany rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy I . . . . . .
9
I. Już jestem uczniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Poznajemy się wzajemnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Poznajemy podręcznikowych kolegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Tornister ucznia klasy pierwszej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Dbamy o sprzęt i przybory szkolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Upiększamy naszą klasę roślinami ozdobnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
37
40
43
45
II. Bezpiecznie w szkole i w drodze do szkoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Moja szkoła i jej pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Droga do szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Jestem rozsądnym użytkownikiem drogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
49
51
III. Ja to umiem, ja to wiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1. Z wizytą w Literkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2. Na tropie sylab i figur geometrycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
IV. Nasze ulubione zajęcia i zabawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Szukamy sposobów na zatrzymanie lata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Rośliny i zwierzęta ulubionym tematem zdjęć i obrazów malarskich . . . . . . . .
3. Podpatrzone okiem kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Rozpatrujemy skargi i prośby naszych zabawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
58
61
63
65
V. Ja to umiem, ja to wiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1. Pożegnanie lata w Cyferkowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
VI. Zwierzęta w naszym otoczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Poznajemy zwierzęta i odgłosy wiejskiego podwórka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ożywiamy wiejskie podwórko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Zdobywamy odznakę Pracowici jak pszczół ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Poznajemy zwyczaje pszczelej rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
70
73
75
77
VII. Moja rodzina, mój dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Zajęcia i zabawy z tatą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Przygotowujemy koncert dla taty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Przeprowadzamy wywiad z mamą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
79
81
83
www.wsip.pl
3
4. Mój dom rodzinny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Moje obowiązki w rodzinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Każdy chce mieć dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Opiekujemy się kotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Zabawy z kotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
89
91
93
95
VIII. Smacznie, zdrowo, kolorowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
1. Przygotowujemy kanapki z jajek i warzyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2. Myjemy i jemy owoce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3. Robimy desery z owoców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4. Przygotowujemy zdrowe posiłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5. Lekcja zachowania przy stole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
IX. Jesienne obserwacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
1. Jesienne odloty ptaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2. Skrzydlaci mieszkańcy lasów, parków i ogrodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3. Otwieramy wrota lasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4. Tajemnice lasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5. Jesienne obserwacje w parku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6. Notatki z jesiennych obserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7. Czas na zbiory warzyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Scenariusze wychowania fizycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
1. Lekkoatletyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2. Minipiłka ręczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
3. Zabawy i gry ruchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4. Ćwiczenia i gry terenowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Teksty piosenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4
Od Wydawcy
Przekazujemy w Państwa ręce udoskonalony i poprawiony zgodnie z obowiązującą od
1 września 2007 r. Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego oraz uwagami Nauczycieli pakiet podręczników Wesoła szkoła.
W stosunku do poprzedniej edycji zaszły w nim następujące zmiany:
l z każdej części podręcznika, kart pracy i przewodnika przeznaczonego na dwa miesiące nauki ubył jeden dzień pracy. Dzień ten zagospodaruje Nauczyciel zgodnie
z potrzebą swojej klasy (wycieczka, przedstawienie itp.);
l w kartach pracy wyodrębniliśmy i oznaczyliśmy ćwiczenia dodatkowe;
l do pierwszych części kart pracy dołączyliśmy dodatkowe stronice z tekstami dla
dzieci umiejących czytać; chcemy w ten sposób uniknąć regresu umiejętności czytania w pierwszych miesiącach roku szkolnego;
l do 3., 4. i 5. części kart pracy dodaliśmy matematyczne zadania z Supełkiem;
l blok dotyczący Wielkanocy wyłączyliśmy ze stałego porządku zajęć tak, aby można
było go realizować zgodnie z kalendarzem (znajdą go Państwo na końcu części 4.
podręcznika i kart pracy);
l w przewodnikach dodaliśmy konspekty zajęć z zakresu wychowania fizycznego;
l unowocześniliśmy grafikę całego pakietu:
– na nowo zaprojektowaliśmy każdą stronę w podręcznikach i kartach pracy, aby
była bardziej przejrzysta i czytelna,
– wymieniliśmy część ilustracji,
– dodaliśmy dużo zdjęć,
– uczytelniliśmy wzajemną korelację stron w podręcznikach i kartach pracy,
– na nowo zaprojektowaliśmy przewodniki, aby łatwiej było z nich korzystać.
Podsumowując – nowa Wesoła szkoła to pakiet zawierający wartościowy, sprawdzony przez ostatnie lata w tysiącach klas materiał dydaktyczny i metodyczny. Zachowując
z niego to, co najlepsze, zmodyfikowaliśmy go zgodnie z Państwa życzeniem.
Powodzenia!
Objaśnienia skrótów użytych w przewodniku:
P. s. 2 – strona 2. w Podręczniku. Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie I. Część 1.
K. 5 – karta pracy nr 5 z Kart pracy ucznia. Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane
w klasie I. Część 1.
ćw.
– ćwiczenia w kartach pracy ucznia lub w podręczniku
L. s. 4, ćw. 5 – ćwiczenie 5. ze strony 4. w Zeszycie ćwiczeń. Wesoła szkoła. Lektury w klasie 1.
CD 1 – oznacza nagranie na płycie CD (lub kasecie) cz. 1.
W. 1 – wyprawka, część 1.
N.
– Nauczyciel
dz.
– dzieci
(1)
– propozycja wykorzystania dodatkowych tekstów dla dzieci umiejących czytać
(karta nr 12 w wyprawce, tekst 1.)
5
Wstęp
Nowocześnie pojmowana edukacja wczesnoszkolna przywiązuje szczególną wagę
do kształtowania osobowości ucznia, a w tym: jego pozytywnego stosunku do nauki, rozbudzania ciekawości świata, rozwijania indywidualnych predyspozycji i zdolności poznawczych, a także umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Osiągnięciu tych celów
służy formuła podręcznika, który ma motywować uczniów do twórczego wysiłku i być dla
nich źródłem nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także radości i satysfakcji.
Integracja cyklu książek do kształcenia zintegrowanego w klasach I–III Weso ła szko ła
polega na łączeniu celów, treści z różnych dziedzin, form organizacyjnych, form aktywności
dzieci i nauczyciela w ramach wspólnych jednostek tematycznych. Podporządkowana jest
zadaniom wypływającym z możliwości i potrzeb dziecka. Podstawową jednostką porządkującą i komponującą zadania edukacyjne są tematy dni wchodzące w skład zintegrowanego
ośrodka tematycznego.
Struktura i budowa pakietu
Pakiet Weso ła szko ła. Kształcenie zintegrowane w klasie 1. zawiera treści z różnych
obszarów edukacji, również systematyczny kurs nauki matematyki. Składa się z 5 części,
każda z nich obejmuje podręcznik wiodący, karty pracy i wyprawkę (karty techniczne),
zapakowane razem z kartami pracy ucznia. Każdemu podręcznikowi towarzyszą karty z nalepkami. Taki układ pakietu w pełni zaspokaja potrzeby dziecka i wymogi kształcenia zintegrowanego w klasie I. Do podręcznika cz. 1 dołączyliśmy płytę CD-ROM Bawię się i uczę
w klasie 1. z myślą o indywidualnej pracy dzieci w domach, a także pracy podczas zajęć
z komputerem w szkole. Karty pracy pozwalają na elastyczne podejście do indywidualnego
kształcenia poszczególnych uczniów i zaspokajania ich ciekawości poznawczej. Nauczyciel
ma do dyspozycji trzypłytowy zestaw CD z materiałem muzycznym.
Podręcznik wiodący nie ma budowy jednorodnej. Występują zróżnicowane stronice
zarówno w swej warstwie ilustracyjnej, jak i zadaniowej, bowiem zawierają materiał kształcenia z różnych dziedzin wiedzy. Jedynie stronice służące wprowadzaniu nowej litery mają
względnie jednakową budowę. Stronica taka zawiera:
l obrazek podstawowy i 4 znaki graficzne nowej litery (małej, wielkiej, drukowanej i pisanej),
l schemat budowy dźwiękowej wyrazu podstawowego pod obrazkiem,
l ilustrację tematyczną,
l tekst do czytania,
l na marginesie dolnym sylaby i wyrazy z nową literą, przygotowujące do czytania tekstu.
Integrację tematyczną podręcznika i kart pracy wizualnie podkreśla kolorowy pasek
na marginesie górnym, na którym podano numery kart pracy korespondujących ze stroną
podręcznika.
Karty pracy zawierają atrakcyjny, kształcący i bogato ilustrowany materiał do ćwiczenia
umiejętności i kompetencji z różnych dziedzin oraz organizowania działalności plastycznej,
technicznej i badawczej. Stanowią istotne uzupełnienie podręcznika wiodącego w wielu
obszarach kształcenia.
Karty do nauki pisania liter i ćwiczenia techniki czytania ze zrozumieniem mają zróżnicowaną budowę, choć kilka elementów jest stałych:
6
– 2 wzory liter (wielkiej i małej),
– litery w dużym i małym formacie do pisania po śladzie,
– sylaby do czytania i pisania,
– wyrazy do przepisywania.
Elementy stałe zawierają także karty matematyczne przy monografii liczb:
– cyfrę w dużym formacie z określonym kierunkiem pisania,
– wzory cyfry drukowanej i pisanej,
– rysunki przedmiotów, figur liczbowych oraz klocków: liczby w kolorach.
W pierwszej części podręcznika w okresie przygotowawczym pojawiają się krótkie teksty
do czytania zapisane granatową czcionką. Są one ściśle powiązane z treścią ilustracji, często
zakończone pytaniem zachęcającym, wręcz prowokującym do dokładniejszej analizy ilustracji i dłuższej wypowiedzi. Teksty te przeznaczono dla dzieci, które przychodzą do klasy I
z umiejętnością czytania w zakresie 23 liter. Ma to nie dopuścić do regresu w nauce czytania.
Temu samemu służą dodatkowe teksty zamieszczone w Wyprawce.
Wcześniejsze wprowadzanie spółgłosek (l, m, d) pozwala na szybszy kontakt dziecka
z czytaniem i pisaniem całych wyrazów i zdań. Od początku nauki czytania nie robimy problemu z czytaniem wyrazów ze spółgłoskami miękkimi typu si, ci, ni, zi. Uczniowie czytają
je jako samodzielne sylaby bądź miękko wymawiane spółgłoski, tak jak mi, bi, wi.
Ćwiczenia, które nie zostały uwzględnione w scenariuszach zajęć, przeznaczone są do
indywidualnego wykorzystania przez nauczyciela.
Metoda nauki czytania i pisania
W podręczniku nauka czytania i pisania opiera się na metodzie analityczno-syntetycznej
o charakterze fonetycznym. Najpierw dzieci poznają budowę dźwiękową wyrazów, a potem
ich strukturę graficzną. Analiza słuchowa poprzedza analizę wzrokową. Na śladach analizy
słuchowej uczeń dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-graficznej.
Materiał językowy do ćwiczeń w analizie słuchowej, przed wprowadzeniem liter, jest
powiązany z tematyką dnia i przedstawiony na obrazkach. Obrazki i ilustracje tematyczne
stanowią źródło-bank wyrazów do ćwiczeń analityczno-syntetycznych i kształcenia słuchu
fonematycznego, szczególnie w pierwszej części podręcznika i na początku nauki szkolnej.
Ćwiczenia analityczno-syntetyczne sprowadzają się do:
– wyodrębniania zdań z dłuższych wypowiedzi,
– wyodrębniania wyrazów w zdaniach,
– analizy i syntezy sylabowej,
– analizy i syntezy głoskowej.
Wszystkie te ćwiczenia zbudowane są z wykorzystaniem materiału manipulacyjnego (paski
symbolizujące zdania, wyrazy i sylaby, schematy budowy dźwiękowej, kolorowe nakrywki symbolizujące samogłoski i spółgłoski). Czynności analityczno-syntetycznych dokonuje
się najpierw na dźwiękach wyodrębnionych słuchowo z wypowiadanego wyrazu. Modeluje
wyraz z kolorowych nakrywek, a w dalszej kolejności nakrywki zastępuje literami.
Nauka czytania jest ściśle powiązana z nauką pisania oraz z takimi czynnościami, jak:
malowanie, rysowanie, śpiew, wycinanie, gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia dramowe.
Jesteśmy przekonani, że podręcznik o takiej strukturze i koncepcji integrowania różnych
rodzajów edukacji i form aktywności jest czytelny, a w praktyce skuteczny.
Zespół autorski
www.wsip.pl
7
8
1. Moja szkoła i jej pracownicy
2. Droga do szkoły
3. Jestem rozsądnym użytkownikiem
drogi
II. Bezpiecznie w szkole
i w drodze do szkoły
1. Pożegnanie lata w Cyferkowie
V. Ja to umiem, ja to wiem
4. Rozpatrujemy skargi i prośby
naszych zabawek
3. Podpatrzone okiem kamery
2. Rośliny i zwierzęta ulubionym tematem zdjęć i obrazów malarskich
1. Szukamy sposobów na zatrzymanie lata
3. Robimy desery z owoców
3. Zdobywamy odznakę Pracowici
jak pszczół ki
5. Moje obowiązki w rodzinie
8. Zabawy z kotem
7. Czas na zbiory warzyw
6. Notatki z jesiennych obserwacji
4. Tajemnice lasu
4. Mój dom rodzinny
7. Opiekujemy się kotem
3. Otwieramy wrota lasu
3. Przeprowadzamy wywiad z mamą
5. Jesienne obserwacje w parku
2. Skrzydlaci mieszkańcy lasów,
parków i ogrodów
2. Przygotowujemy koncert dla taty
6. Każdy chce mieć dom
1. Jesienne odloty ptaków
IX. Jesienne obserwacje
1. Zajęcia i zabawy z tatą
VII. Moja rodzina, mój dom
5. Lekcja zachowania przy stole
4. Przygotowujemy zdrowe posiłki
2. Myjemy i jemy owoce
2. Ożywiamy wiejskie podwórko
4. Poznajemy zwyczaje pszczelej
rodziny
1. Przygotowujemy kanapki z jajek
i warzyw
1. Poznajemy zwierzęta i odgłosy
wiejskiego podwórka
1. Z wizytą w Literkowie
1. Poznajemy się wzajemnie
2. Poznajemy podręcznikowych
2. Na tropie sylab i figur
kolegów
geometrycznych
3. Tornister ucznia klasy pierwszej
4. Dbamy o sprzęt i przybory szkolne
IV. Nasze ulubione zajęcia
5. Upiększamy naszą klasę roślinami
i zabawy
ozdobnymi
VIII. Smacznie, zdrowo, kolorowo
VI. Zwierzęta w naszym otoczeniu
III. Ja to umiem, ja to wiem
I. Już jestem uczniem
9
Dzień 2.
Poznajemy
podręcznikowych kolegów
Dzień 1.
Poznajemy
się wzajemnie
Uroczyste
rozpoczęcie
roku
szkolnego
Temat dnia
polonistyczna z elementami kultury
matematyczna
muzyczna, plastyczna i techniczna
motoryczno-ruchowa
Przewidywane osiągnięcia uczniów
K. 2
Opisywanie i ilustrowanie cech
własnościowych:
krótkie – długie,
krótsze – dłuższe,
Przedstawianie się
dzieci:
• imię i nazwisko
• miejsce zamieszkania.
Analiza i synteza
słuchowa imion.
Dłuższe wypowiedzi o koledze lub
koleżance z ławki.
Kreślenie elementów literopodobnych
ruchem ciągłym.
K. 1
Wypowiedzi na temat:
Nasze ulubione
zajęcia i zajęcia bohaterów podręcznika.
Poznawanie kolegów – imiona,
miejsce zamieszkania.
Prawidłowa postawa przy pisaniu i rysowaniu.
Kultura zachowania w czasie zajęć, wobec siebie
i nauczyciela.
K. 1
Ulubione zajęcia
i zabawy.
Zainteresowania
dzieci.
Porównywanie
czynnościowe
liczebności
zbiorów bez
przeliczania elementów.
Określenia: więcej, mniej, tyle
samo.
Słuchanie piosenki Nasza szkoła
jest wesoła.
Śpiewanie I zwrotki
i refrenu piosenki
CD 1
K. 1
Malowanie barwną
plamą portretu
kolegi lub koleżanki
z ławki.
Śpiewanie formuły
powitania: „Jestem
obecny (a)”.
Nauka I zwrotki
piosenki Jestem
uczniem.
– przedstawia się, zapamiętał imię
kolegi lub koleżanki z ławki;
– dokonuje analizy i syntezy prostych
imion;
– uwzględnia w portreciku charakterystyczne cechy wyglądu kolegi;
– śpiewa lub mówi formułę powitania
„Jestem obecny (a)”;
– porównuje liczebność zbioru dzieci
bez przeliczania;
– kreśli ruchem ciągłym linie owalne,
skośne i faliste
Marsz i bieg po
– opowiada o swoich ulubionych
obwodzie koła.
zajęciach oraz zajęciach dzieci
Zabawa muzyczz podręcznika;
no-ruchowa Wiel- – wyodrębnia w mowie zdania,
a w zdaniach wyrazy;
koludy i krasnale.
Marsz w rytmie
ćwierćnut, rytmiczne wybrzmiewanie swoich
imion.
Zabawa integrująca zespół
klasowy.
Integralny ośrodek tematyczny: I. Już jestem uczniem
ü Pierwsze spotkanie dzieci z nauczycielem.
ü Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
ü Wskazanie uczniom sal zajęć, szatni i toalet.
ü Przekazanie informacji o tym, co należy przynieść na zajęcia następnego dnia (karty pracy cz. 1, kredki).
społeczno-przyrodnicza
Edukacja
Wielokierunkowa aktywność uczniów
Zintegrowany rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy I
10
Dzień 3.
Tornister
ucznia klasy
pierwszej
Temat dnia
polonistyczna z elementami kultury
Wprowadzenie pojęcia
zdanie i pojęcia wyraz.
Porównywanie zdań
(krótkie, długie) ilustrowane paskami
papieru. Kreślenie ornamentów z linii
prostych i skośnych
w układzie pasowym
oraz linii owalnych.
Układanie zdań do
obrazków i dobieranie
do nich schematów
dźwiękowej budowy
zdania.
P. s. 3, 4, 5
K. 3, 4
Rozmowa na temat
Poszanowanie
przyborów szkol- przyborów szkolnych
i ich poszanowania.
nych.
Słuchanie wiersza
Ład w piórniku
i tornistrze.
W moim piórniku
Prawidłowe noczytanego przez nauszenie tornistra
czyciela i omawianie
– demonstrowanie go. Dzielenie wyrazów
sposobu noszenia na sylaby i liczenie
tornistra.
sylab w wyrazach.
Słuchanie fragmentu
książki M. Kownackiej o mieszkańcach
piórnika Tosi.
społeczno-przyrodnicza
muzyczna, plastyczna i techniczna
K. 3
W. 1
Wprowadzenie
pojęć: wewnątrz,
na zewnątrz.
K. 3
CD 1
Nauka II zwrotki
piosenki Jestem
uczniem. Ćwiczenia
oddechowe.
Lepienie z plasteliny lub modeliny
mieszkańca piórnika
Tosi – Plastusia.
szerokie – wąskie, Jestem uczniem.
szersze – węższe. Projektowanie i rysowanie ornamentu
w układzie pasowym.
matematyczna
Edukacja
– porównuje długość zdań i zestawia
je z odpowiednimi schematami;
– porównuje przedmioty pod względem długości i szerokości;
– kreśli linie proste, skośne i owalne
w układzie pasowym według wzoru
Przewidywane osiągnięcia uczniów
Rzuty piłką (pra- – zna tekst piosenki i melodię;
– rozumie funkcję przyborów szkolwą i lewą ręką)
nych i konieczność ich poszanodo obręczy i poza
wania;
obręcz.
– wie, jak nosić tornister, aby nie
krzywić kręgosłupa;
– dzieli wyrazy na sylaby i dokonuje
syntezy sylabowej wyrazów;
– przedstawia portret plastyczny
postaci zainspirowany tekstem;
– rozumie i posługuje się praktycznie
pojęciami: wewnątrz, na zewnątrz
motoryczno-ruchowa
11
Dzień 5.
Upiększamy
naszą klasę
roślinami
ozdobnymi
Dzień 4.
Dbamy
o sprzęt
i przybory
szkolne
P. s. 8, 9
K. 6
Rośliny ozdobne
w klasie: juka,
dracena, kaktus,
paprotka.
Warunki życia
roślin.
Estetyczne rozmieszczenie roślin
ozdobnych
w klasie.
Funkcja i poszanowanie sprzętu
szkolnego.
P. s. 6, 7
P. s. 8, 9
K. 6
Rozwiązywanie
zagadek o roślinach
ozdobnych.
Etykietowanie roślin
ozdobnych na podstawie bezpośredniej
obserwacji i zgłaszanych cech. Układanie
zdań o roślinach
ozdobnych.
P. s. 6, 7; L. s. 4
K. 5
Rozmowa na temat
funkcji i poszanowania mebli i sprzętu
szkolnego.
Etykietowanie sprzętu
szkolnego.
Analiza i synteza
sylabowa wyrazów
wspierana schematami dźwiękowymi.
Przybliżenie funkcji
sprzętu szkolnego
metodą kończenia
zdań.
Kreślenie po śladzie
linii prostych i owalnych.
Nauka piosenki
Roślinki w klasie.
Zabawa muzyczno-ruchowa Kwiatki.
Uwrażliwianie na
zmianę dynamiki
w muzyce.
Improwizacja ruchowa do piosenki
Roślinki w klasie.
CD 1
Słuchanie piosenki Biegnie kreda
po tablicy.
Improwizacja
ruchowa do
tejże piosenki.
Wypełnianie
konturów mebli
odpowiednimi
barwami – kredki
świecowe.
Wzajemne położenie przedmiotów znajdujących
się w przestrzeni
i na płaszczyźnie.
Używanie słów:
na, nad, pod,
obok, wewnątrz,
na zewnątrz.
W. 1
K. 6
Porządkowanie
wielkości i porównywanie cech
wielkościowych.
CD 1
K. 5
Zabawa relaksująco-ruchowa:
Kwiat zasypia,
kwiat się budzi.
Ilustrowanie
ruchem pojęć
związanych
z orientacją przestrzenną zgodnie
z opowieścią
ruchową nauczyciela.
Marsz i bieg po
obwodzie koła ze
zmianą kierunku
w rytmie ćwierćnut i ósemek.
Zabawy bieżne
sprawdzające
praktyczne rozumienie pojęć:
nad, pod, obok,
pośrodku itp.
– rozpoznaje wybrane rośliny w otoczeniu i na ilustracji i podaje ich
nazwę;
– układa proste zdania o wykonywanej czynności;
– dokonuje analizy głoskowej i sylabowej nazw poznanych roślin
ozdobnych;
– porządkuje rośliny i inne przedmioty według cech wielkościowych;
– dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
– określa funkcję sprzętu szkolnego
i rozumie konieczność szanowania go;
– określa słowem i ruchem wzajemne
położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni;
– dostrzega linie proste i owalne
w przedmiotach i kreśli je po
śladzie;
– odróżnia prawidłową postawę
przy pisaniu i rysowaniu od nieprawidłowej
12
Dzień 1.
Moja szkoła
i jej pracownicy
Temat dnia
Dłuższe wypowiedzi
na temat szkoły. Gra
dydaktyczna Wywiad.
Analiza i synteza
głoskowa wyrazów.
Próba czytania zdań.
Ocena zachowania
chłopca w szkolnej
łazience na podstawie
historyjki obrazkowej.
Ćwiczenia usprawniające rękę – kreślenie linii prostych
i owalnych.
Zwiedzanie szkoły.
Poznanie wybranych pomieszczeń
szkolnych i pracowników.
Kultura zachowania w szkole
i szkolnej toalecie.
motoryczno-ruchowa
Stosunki przestrzenne: strona
lewa i prawa,
w prawo, w lewo,
na skos, na wprost.
Sytuowanie
pomieszczeń
w szkole po
lewej i prawej
stronie korytarza.
Rozpoznawanie
figur geometrycznych, badanie
ich cech.
Słuchanie piosenki
Nasza szkoła
jest weso ła.
Wystukiwanie
i wyklaskiwanie
rytmu piosenki.
Zbiórka w szeregu, w rzędzie,
w kole; ćwiczenia
motoryczno-ruchowe z wykorzystaniem gazety.
II. Bezpiecznie w szkole i w drodze do szkoły
K. 7, 8
CD 1
P. s. 8–13
K. 7, 8
P. s. 10–13
K. 7, 8
K. 7
polonistyczna z elemuzyczna, plasmatematyczna
mentami kultury
tyczna i techniczna
Analiza głoskowa
i sylabowa nazw roślin
ozdobnych z wykorzystaniem schematów
dźwiękowej budowy
wyrazów.
społeczno-przyrodnicza
Ustalenie obowiązków dyżurnego na podstawie
ilustracji
i doświadczeń
z przedszkola.
Wybór dyżurnych.
Wręczenie odznak.
Edukacja
– nazywa pomieszczenia szkolne;
– odnajduje w szkole klasę, szatnię,
ubikację, świetlicę i sekretariat;
– wie, kto pracuje w szkole;
– rozumie potrzebę poszanowania
pracy, oszczędzania wody, właściwego zachowania się w ubikacji
i łazience szkolnej;
– rozumie pojęcia: strona lewa, prawa; kierunki: na wprost, na skos;
– rozróżnia kształty figur geometrycznych
– wykorzystuje wiedzę o roślinach do
ich pielęgnacji;
– dostrzega zmiany dynamiczne
w muzyce i reaguje zgodnie
z umową;
– przyswaja tekst piosenki i melodię;
– wykonuje ustaloną pracę na rzecz
upiększania klasy;
– rozumie potrzebę pełnienia obowiązku dyżurnego w klasie;
– zna obowiązki dyżurnego;
– współdziała z partnerem
Przewidywane osiągnięcia uczniów
13
Dzień 3.
Jestem rozsądnym
użytkownikiem drogi
Dzień 2.
Droga do
szkoły
K. 12
Klasyfikacja
Zabawa muzycznozbiorów według -ruchowa Pojazdy
przeznaczenia.
i piesi.
Wyodrębnianie
zbiorów i podzbiorów.
P. s. 16
K. 11
Wysłuchanie wiersza
T. Śliwiaka Zielone
światło.
Porównywanie drogi
wiejskiej i ulicy na
ilustracjach.
Ruch drogowy
w mieście i na wsi.
Nauka przechodzenia przez jezdnię – ćwiczenia
w terenie.
K. 11
CD 1
Kolorowanie planszy przedstawiającej
ruch uliczny lub
rysowanie znaku
drogowego znajdującego się
w pobliżu szkoły.
Zabawa muzyczno-ruchowa Pojazdy
i piesi.
P. s. 16
K. 11
Wyodrębnianie
zbiorów i podzbiorów pojazdów.
Klasyfikacja
zbiorów według
przeznaczenia.
Dłuższe wypowiedzi
na temat swojej drogi
do szkoły i właściwego zachowania się na
drogach. Analiza
i synteza słuchowa
wyrazów: znak, zebra,
ulica, droga, ruch,
pieszy. Analiza
i synteza wyrazów
odzwierciedlająca
charakterystyczne
elementy krajobrazu
wiejskiego w drodze
do szkoły. Czytanie
zdań, liczenie wyrazów w zdaniu.
CD 1
Bezpieczeństwo
w drodze do szkoły.
Nazwy ulic w sąsiedztwie szkoły.
Adres szkoły.
Poznanie zasad
chodzenia drogą
bez chodnika.
K. 10
P. s. 14, 15
K. 9
P. s. 14, 15
K. 9
Klasyfikowanie
zbioru przedmiotów według
kształtu, koloru
i wielkości.
– zna adres szkoły;
– opisuje swoją drogę do szkoły, zna
nazwy ulic, placów;
– zna zasady chodzenia drogą bez
chodnika;
– dokonuje analizy i syntezy wyrazów;
– wyodrębnia zbiory i podzbiory
pojazdów;
– klasyfikuje zbiory według przeznaczenia;
– reaguje na sygnały ruchu ulicznego
Praktyczne prze- – dostrzega różnice między drogą
wiejską a miejską;
chodzenie przez
jezdnię w pobliżu – przechodzi przez jezdnię zgodnie
z poznanymi zasadami;
szkoły.
Ilustrowanie
ruchem opowieści nauczyciela:
Jesteś użytkownikiem drogi.
Symulowanie
ruchu ulicznego.
14
Dzień 1.
Z wizytą
w Literkowie
Temat dnia
P. s. 16, 17
K. 13
społeczno-przyrodnicza
Zasady przechodzenia przez jezdnię.
Ocenianie natężenia ruchu na
ulicy w pobliżu
szkoły.
Zestawienie tekstu
piosenki W Literkowie z ilustracją
w podręczniku.
Rozpoznawanie liter
małych i wielkich,
wzajemne ich przyporządkowywanie.
Wprowadzenie
pojęcia samogłoski.
Prawidłowa wymowa
samogłosek.
Rozwiązywanie
rebusów.
P. s. 16, 17
K. 13
polonistyczna z elementami kultury
Ocena zachowania
postaci na ilustracjach
w podręczniku.
Próba czytania tekstu
z podręcznika.
Analiza i synteza
wyrazów związanych
z ruchem ulicznym.
Tworzenie z wyodrębnionych głosek
nowych wyrazów.
Kreślenie linii gór i kierunku lotu samolotu.
CD 1
muzyczna, plastyczna i techniczna
Utrwalanie
pojęć:
na zewnątrz
– wewnątrz,
niższe – wyższe,
mniejsze – większe, takie same.
Nauka piosenki
W Literkowie.
Cięcie obrazków
domina wzdłuż
linii prostej, poziomej i pionowej.
Modelowanie
z plasteliny dowolnej małej litery
i pojazdu, na którym
przybyła.
III. Ja to umiem, ja to wiem
K. 12
Utrwalanie nazw
kierunków: na
lewo, na prawo,
na wprost.
matematyczna
Edukacja
Zabawy ruchowe
kształtujące cechy
psychomotoryczne: koordynację
ruchową, orientację przestrzenną, refleks.
Literowe pojazdy,
Samogłoski do
domków.
– rozpoznaje litery małe i wielkie;
– rozpoznaje samogłoski i potrafi
wyróżnić je w nazwach;
– podaje wyrazy z daną głoską
w nagłosie i wygłosie;
– dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów;
– zestawia model wyrazu z obrazkiem;
– tnie papier wzdłuż linii prostej;
– praktycznie posługuje się pojęciami: wewnątrz, na zewnątrz, większy, mniejszy, wyższy, niższy;
Przewidywane osiągnięcia uczniów
motoryczno-ruchowa
Zabawy ruchowe, – dostrzega i opowiada, co znajduje
się po prawej stronie drogi, a co po
np. Pojazdy
lewej w pobliżu szkoły;
i piesi.
Improwizowanie – dokonuje analizy i syntezy sylaruchu drogowego. bowej i głoskowej wyrazów;
– wyodrębnia zbiory i podzbiory
według określonych cech
15
Dzień 1.
Szukamy
sposobów na
zatrzymanie
lata
Dzień 2.
Na tropie
sylab i figur
geometrycznych
Rozwijanie zainteresowań.
Sposoby wyrażania własnych
odczuć.
K. 18
CD 1
Nauka II zwrotki
piosenki W Literkowie.
Improwizacja
ruchowa piosenki
W Literkowie.
Wycinanie obrazków domina.
CD 1
Wyodrębnianie
zbiorów
i podzbiorów.
Liczenie elementów w zbiorze i podzbiorze.
Przedstawienie
barwną plamą letniego pejzażu.
Śpiewanie piosenki
W Literkowie.
IV. Nasze ulubione zajęcia i zabawy
Słuchanie wiersza
czytanego przez nauczyciela Jak zatrzymać lato.
Wypowiedzi w związku z jego treścią.
Zestawienie ilustracji
w podręczniku z wierszem.
Wprowadzenie samogłoski o, O (osa).
K. 16, 17
W. 1
Dobieranie modeli
wyrazów do obrazków. Gra w domino
obrazkowo-głoskowe.
P. s. 18, 19, 20, 21 K. 14
K. 15
K. 15
Klasyfikowanie
Analiza i synteza
figur według
sylabowa wyrazów.
koloru i kształtu,
Wskazywanie sylab
w różnych pozycjach. stosunki przestrzenne, cechy
Domino sylabowe.
Klasyfikacja wyrazów wielkościowe –
sprawdzian.
ze względu na
Zabawa logiczna
liczbę sylab.
Kreślenie elementów Jestem figurą.
literopodobnych.
Układanie z liter alfabetu ruchomego
sylab i wyrazów.
– dokonuje analizy i syntezy
sylabowej wyrazów;
– wyodrębnia sylaby w różnych
pozycjach i określa liczbę sylab
w wyrazach;
– kreśli elementy literopodobne
i utrzymuje się w liniaturze;
– właściwie stosuje zwroty typu:
na, nad, pod, obok, z prawej,
z lewej;
– dokonuje klasyfikacji figur według
cech: koloru, kształtu, wielkości
Zabawy impro– uważnie słucha i przeżywa treść
wizowane
wiersza;
Opędzamy się od – zestawia treść wiersza z ilustracją
w podręczniku;
natrętnej osy,
Osy i biedronki. – dokonuje analizy i syntezy wyrazów z literą o w różnych pozycjach;
– rozpoznaje i pisze poprawnie literę
o w liniaturze;
– respektuje przyjęte zasady gier
i zabaw;
Modelowanie
kwadratu, trójkąta
i koła przez właściwe ustawienie
się dzieci i podanie rąk.
Rzuty woreczkami do celu lewą
i prawą ręką.
– respektuje zasady obowiązujące
w grach i zabawach
16
P. s. 23, 24, 25
P. s. 22, 23
społeczno-przyrodnicza
Edukacja
P. s. 23, 24, 25
K. 21, 22
CD 1
Śpiewanie piosenki
Roślinki w klasie.
Projektowanie
kącika zieleni
w otoczeniu szkoły
– kredki świecowe.
Czynnościowe
klasyfikowanie zbiorów.
Uwzględnianie
dwu cech. Część
wspólna zbiorów.
K. 23
CD 1
K. 20
polonistyczna z elemuzyczna, plasmatematyczna
mentami kultury
tyczna i techniczna
Analiza i synteza wyrazów z samogłoską o.
Nauka pisania litery
o, O.
Czytanie tekstu
z podręcznika.
P. s. 22
K. 19
Obserwacja roślin Dłuższe wypowiedzi
Dzień 2.
na temat ulubionych
w otoczeniu
Rośliny
zajęć Adama na podszkoły. Drzewa,
i zwierzęta
stawie wiersza Jak
krzewy i rośliny
ulubionym
tematem zdjęć zielne, ich charak- zatrzymać lato i iluterystyczne cechy. stracji w podręczniku.
i obrazów
Uwrażliwianie na Wprowadzenie litery
malarskich
estetyczne zagoa, A (aparat).
spodarowanie
Analiza i synteza
szkoły.
wyrazów z literą a.
Nauka pisania.
Czytanie tekstu z podręcznika. Uzupełnianie
schematu wyrazów
poznanymi literami. Rozwiązywanie
rebusów.
Temat dnia
– grupuje przedmioty według określonej cechy;
– przedstawia plamą nastrój i barwy
lata
Przewidywane osiągnięcia uczniów
Zabawy i ćwicze- – dostrzega różnice między drzewania ruchowe z pił- mi, krzewami i roślinami zielnymi;
– rozpoznaje pospolite rośliny w otoką i skakanką.
czeniu szkoły i na ilustracji;
– dokonuje analizy i syntezy wyrazów z głoską a;
– rozpoznaje i pisze poprawnie literę
a w liniaturze;
– określa część wspólną zbiorów;
– dokonuje klasyfikacji zbiorów
przedmiotów, roślin z uwzględnieniem dwóch cech
motoryczno-ruchowa
17
Poszanowanie
Dzień 4.
Rozpatrujemy zabawek.
skargi i prośby naszych
zabawek
P. s. 26, 27, 29
Różne sposoDzień 3.
Podpatrzone by spędzania
okiem kamery czasu wolnego.
Zachowanie umiaru w oglądaniu
telewizji i bezpieczeństwo w czasie
zabaw.
P. s. 26, 27, 28, 29
K. 24
Ekspozycja wykonanych lalek.
Nadawanie im imion
z poznanych liter.
Układanie zdań o lalkach. Wypowiedzi na
temat ilustracji w podręczniku. Czytanie
tekstu s. 31.
Wprowadzenie litery
l, L (lalka).
Nauka pisania litery
l, L, sylab i wyrazów
z tą literą.
Słuchanie lub czytanie
wiersza Psuje.
Opowiadanie przygody sfilmowanej
przez Edka – bohatera podręcznika.
Wprowadzenie litery
e, E (ekran). Analiza
i synteza wyrazów
z literą e w różnych pozycjach.
Rozwiązywanie
rebusów.
Próby zapowiedzi
płyty CD Wesoła
szkoła.
Słuchanie wierszyka
Teleludki.
Porządkowanie
i porównywanie
liczebności zbiorów.
Liczenie wyrazów w zdaniach
i rodzajów zdań.
K. 25
Porównywanie
i porządkowanie
liczebności
zbiorów: więcej,
mniej, tyle samo.
Malowanie, wycinanie i składanie
lalki na zaczepy
według podanej
instrukcji. Cięcie
wzdłuż linii owalnej
i prostej. Dźwięki
długie i krótkie.
Śpiewanie sylab
smutno i wesoło
w układzie podanym przez nauczyciela, np.: la, la, la,
lo, lo, le.
CD 1
Tworzenie akompaniamentu dźwiękowego do historyjki obrazkowej
z wykorzystaniem
dźwięków mowy
i odgłosów.
Skoki w górę
z klaskaniem –
pajacyk. Reakcja
na zmianę tempa
w muzyce: skaczą
pajacyki, maszerują żołnierze,
biegną lale, idą
misie.
Improwizacja
ruchowa z wykorzystaniem techniki stop-klatka.
Taniec teleludków
w rytm melodii.
Scenka pantomimiczna Łapiemy
latawce.
– wycina i składa lalę na zaczepy
według instrukcji;
– układa z liter ruchomego alfabetu
imiona;
– dokonuje analizy i syntezy wyrazów z l w różnych pozycjach;
– pisze literę l w liniaturze i wyrazy
z tą literą;
– układa zdania o zabawkach;
– porządkuje zbiory według liczby elementów niezależnie od
konfiguracji;
– reaguje na tempo i dynamikę
w muzyce
– dostrzega i wiąże informacje
zawarte w obrazach w logiczną
całość;
– dokonuje analizy i syntezy wyrazów
z literą e w różnych pozycjach;
– uświadamia sobie zagrożenie dla
zdrowia wynikające z ciągłego
oglądania telewizji;
– praktycznie posługuje się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo;
– porządkuje zbiory w kolejności
rosnącej i malejącej;
– stara się przez improwizowany
taniec i scenki pantomimiczne
rozwijać zwinność, gibkość i wyobraźnię
18
Dzień 1.
Poznajemy
zwierzęta
Dzień 1.
Pożegnanie
lata w Cyferkowie
Temat dnia
P. s. 32, 33, 34
K. 30
P. s. 32
Opowiadanie histoRozpoznawanie
i nazywanie zwie- ryjki obrazkowej
rząt domowych
Jak indyk porwał Izie
Sprawdzian umiejętności pisania liter:
o, O, a, A, e, E, l, L,
sylab oraz imion
ułożonych z sylab.
Dłuższe wypowiedzi
na temat: Co daje
lato? na podstawie
obrazków.
Tworzenie wyrazów
z sylab.
Opowiadanie treści
wiersza Pożegnanie
lata w Cyferkowie
i zestawienie go z ilustracją w podręczniku.
Obserwacja zmian
zachodzących
w przyrodzie.
Charakterystyczne
cechy lata.
K. 26
P. s. 34, 35
K. 29
Rozpoznawanie
cyfr, przyporządkowanie cyfrom
odpowiedniej
liczby elementów.
Klasyfikacja
zbiorów ze
względu na
liczebność
– sprawdzian
(K. 29, ćw. 1, 2,
3, 4).
K. 31
CD 1
Słuchanie piosenki Biegnie
kreda po tablicy.
Improwizacja
ruchowa.
Próba śpiewania
piosenki.
Układanie obrazka
z wyciętych części.
V. Ja to umiem, ja to wiem
W. 1
K. 28
Omówienie
i poprawienie
sprawdzianu.
Nauka piosenki
O indyku rozbójniku.
VI. Zwierzęta w naszym otoczeniu
P. s. 30, 31
K. 27
polonistyczna z elemuzyczna, plasmatematyczna
mentami kultury
tyczna i techniczna
Scenki dramowe Żale
i prośby naszych zabawek.
P. s. 31
społeczno-przyrodnicza
Edukacja
Reagowanie ruchem na sygnały
muzyczne
Tworzenie kół,
szeregów, zbiórka
według kolorów.
Bieg z piłeczką
pingpongową na
krążku.
Chód z woreczkiem na głowie
wzdłuż cyfry
nakreślonej patykiem na boisku
lub kredą na
korytarzu lub sali
gimnastycznej.
motoryczno-ruchowa
– rozpoznaje dźwięki dochodzące
z różnych miejsc (ulica, szkoła,
wiejskie podwórko);
– dostrzega i wypowiada się
pełnymi zdaniami na temat
charakterystycznych cech lata;
– tworzy wyrazy z sylab, dostrzega
w wierszu elementy fantastyczne
i realistyczne;
– rozróżnia ustawienia: rząd, koło;
– improwizuje gestem i ruchem
melodię i słowa piosenki
Przewidywane osiągnięcia uczniów
19
Dzień 2.
Ożywiamy
wiejskie
podwórko
i odgłosy
wiejskiego
podwórka
P. s. 36, 37, W. 1,
K. 29
Monografia
liczby 1.
Pisanie cyfry 1.
W. 1
K. 35
P. s. 36, 37
K. 33
Ilustracja dźwiękowa
opowiadania Przygoda
z indykiem na wiejskim podwórku czytanego przez nauczyciela. Rozwiązywanie
rebusów.
Czytanie zdań i układanie ich pod obrazkami historyjki.
Przepisywanie zdań
pod obrazkami.
Układanie wyrazów
z liter alfabetu ruchomego.
K. 34; P. s. 36, 37
W. 1
P. s. 36, 37
K. 32
Opieka nad zwierzętami hodowlanymi.
Przeliczanie
liczebności
zbiorów.
Porównywanie
i porządkowanie
liczebności zbiorów.
korale. Wprowadzenie
litery i, I (indyk).
Nauka pisania litery i.
Analiza i synteza
słuchowo-wzrokowa
wyrazów z literą
i w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
Czytanie tekstu z podręcznika i układanie
odpowiedzi na pytania.
i hodowlanych.
Rozpoznawanie
głosów wydawanych przez zwierzęta.
CD 1
CD 1
K. 32
Nauka piosenki
O indyku rozbójniku.
Ożywianie dźwiękowe opowiadania.
Lepienie z plasteliny lub modeliny
ulubionego zwierzątka z wiejskiego
podwórka lub przedstawianie barwną
plamą ulubionych
zwierząt na wiejskim podwórku.
Dźwięki wysokie,
dźwięki niskie.
Naśladowanie głosów wydawanych
przez zwierzęta.
Naśladowanie sposobu poruszania
się zwierząt (ptaków i ssaków).
Zabawy na
czworakach z elementami marszu,
biegu, skoku.
(zmianę tempa,
wysokość dźwięku).
Zabawy ruchowe
na orientację
przestrzenną,
szybkość i zwinność, np. Komórki
do wynajęcia,
Pastuszek, gąski
i wilk.
– uważnie słucha opowiadania
i w odpowiednim czasie włącza się
z ilustracją dźwiękową;
– mówi, jak opiekować się
zwierzętami domowymi;
– rozróżnia i naśladuje głosy oraz
sposób poruszania się zwierząt;
– rozumie pojęcie liczby 1;
– poprawnie zapisuje liczbę 1
w kratkach;
– dobiera zdania do obrazków
i zapisuje je;
– układa wyrazy z liter alfabetu
ruchomego
– rozróżnia dźwięki wysokie i niskie;
– rozpoznaje zwierzęta domowe
i hodowlane i podaje ich nazwy;
– naśladuje głosy zwierząt;
– opowiada historyjkę obrazkową,
dostrzega następstwo czasowe;
– dokonuje analizy i syntezy
wyrazów z głoską i w różnych
pozycjach;
– pisze poprawnie i, I w izolacji
i w połączeniu z innymi literami;
– kojarzy liczbę elementów zbioru
z liczbą, cyfrą;
– rozumie pojęcia: tyle samo, więcej,
mniej, pierwszy, ostatni
20
Dzień 4.
Poznajemy
zwyczaje
pszczelej
rodziny
polonistyczna z elementami kultury
Słuchanie wiersza
W pasiece czytanego
przez nauczyciela.
Dłuższe wypowiedzi
na temat ilustracji
w podręczniku.
Analiza i synteza
słuchowo-wzrokowa
wyrazów z literą u.
Wprowadzenie litery
u, U i połączeń z innymi literami.
Dobieranie wyrazów do
obrazków, podpisywanie ich. Minikonkurs
na odznakę Pracowici
jak pszczółki.
P. s. 38, 39
K. 36
Poznanie zwycza- Układanie pytań do
ilustracji w podręczjów panujących
w pszczelim roju. niku.
Historia kropelki Wyodrębnienie wyrazu podstawowego:
miodu.
Zachęcanie do
ósemka.
spożywania
Analiza i synteza
miodu.
słuchowo-wzrokowa
wyrazów z literą ó.
Wprowadzenie litery
ó, Ó.
społeczno-przyrodnicza
Rola pszczół
Dzień 3.
Zdobywamy w przyrodzie.
Poznanie zwyodznakę
Pracowici jak czajów panujących
w pszczelim roju.
pszczółki
Temat dnia
W. 1
K. 37
Monografia liczby 2.
Nauka pisania
cyfry 2.
Liczenie w zakresie 10.
Przeliczanie
elementów
w zbiorach i porównywanie ich
(więcej, mniej,
tyle samo).
matematyczna
Edukacja
Wysłuchanie
utworu Pszczółka
F. Schuberta.
K. 37
muzyczna, plastyczna i techniczna
Wykonanie kompozycji przestrzennej
– Pszczoła w locie
według podanej
instrukcji. Cięcie
wzdłuż linii prostych i owalnych.
Łączenie elementów klejem.
Naśladowanie bzyczenia pszczół.
Improwizacja
ruchowa opowieści nauczyciela
Pracowite pszczółki robotnice.
Scenki pantomimiczne: wietrzenie i sprzątanie
ula; zbieranie i noszenie pyłku;
karmienie królowej i larw.
motoryczno-ruchowa
Naśladowanie
lotu pszczoły.
Reagowanie
ruchem na sygnały dźwiękowe
(tempo i dynamika).
Szybki bieg do
wyznaczonego
miejsca.
– układa pytania do ilustracji i odpowiada na pytania;
– łączy pojedyncze obrazki w logiczną całość i opowiada historię
kropelki miodu;
– dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów z ó;
– poprawnie wymawia i pisze samogłoskę ó;
– zna liczbę 2 w różnych aspektach
i umie zapisać ją w kratkach;
– wypowiada się pełnymi zdaniami
na temat ilustracji;
– dokonuje analizy i syntezy
słuchowo-wzrokowej wyrazów z u;
– zna litery u, U i poprawnie zapisuje
je w liniaturze w izolacji i w połączeniach;
– czyta ze zrozumieniem wyrazy
i dobiera je do obrazków;
– odpowiada na pytania minikonkursu;
– przelicza zbiory w zakresie 10
i porównuje je
Przewidywane osiągnięcia uczniów
21
Dzień 1.
Zajęcia i zabawy z tatą
P. s. 39, 40, 41
K. 38
Swobodne wypowiedzi na temat zajęć i zabaw z tatą na podstawie przeżyć, wiersza
Nie pożyczam swego
taty oraz ilustracji.
Wprowadzenie litery
t, T na podstawie wyrazu tata. Nauka pisania litery t i połączeń
z samogłoskami.
Podpisywanie obrazków i tworzenie wyrazów z sylab.
Wielka litera na
początku zdania.
Czytanie zdań
z właściwą intonacją
(kropka, pytajnik,
przecinek).
P. s. 42, 43
K. 40
P. s. 40, 41
K. 38
Sposoby spędzania
wolnego czasu
z tatą.
Okazywanie miłości i szacunku ojcu
i innym członkom
rodziny.
P. s. 42, 43
Nauka pisania litery
ó, Ó.
Łączenie modeli wyrazów literami ó, a,
o, l.
Opowiadanie historii
kropelki miodu na
podstawie obrazków.
CD 1
P. s. 43
W. 1
Liczenie
elementów
na obrazkach,
zdań i wyrazów
w zdaniu.
Zdanie najdłuższe i najkrótsze
– porównywanie
liczby wyrazów
w zdaniach.
Nazywanie instrumentów perkusyjnych i rozpoznawanie ich brzmienia.
Malowanie plasteliną portretu taty – na
przykrywce pudełka
po margarynie.
VII. Moja rodzina, mój dom
W. 1
K. 39
Reakcja na różne
sygnały dźwiękowe i wizualne,
zmiana pozycji
ciała.
Zabawy bieżne –
przywoływanie
dźwiękiem.
– opowiada o sposobach spędzania
wolnego czasu z tatą;
– rozpoznaje instrumenty perkusyjne
i ich brzmienie;
– potrafi pisać literę t, T i wyrazy
z tymi literami;
– przedstawia za pomocą plasteliny
charakterystyczne cechy wyglądu
swojego taty;
– przelicza zbiory od 1 do 10
– słucha uważnie opowieści nauczyciela i wciela się w rolę pszczółki
robotnicy;
– naśladuje ruchem lot owadów
22
Dzień 3.
Przeprowadzamy
wywiad
z mamą
Dzień 2.
Przygotowujemy koncert
dla taty
Temat dnia
matematyczna
muzyczna, plastyczna i techniczna
Monografia licz- Nazywanie instrumentów perkusyjby 3.
nych i rozpoznawaLiczby główne
nie ich brzmienia.
i porządkowe.
Zapoznanie z techNauka pisania
niką gry na instrucyfry 3.
mentach perkusyjnych.
Śpiewanie piosenki
Jestem uczniem
z akompaniamentem instrumentów
perkusyjnych.
Wyklaskiwanie
i wystukiwanie rytmu przedstawionego
za pomocą klocków
rytmicznych.
P. s. 43, 45
W. 1
P. s. 44, 45
K. 42
K. 41
K. 42
Otwartość i szcze- Zapoznanie z wierszem Utrwalanie
Chóralne śpiewarość dzieci w roz- Pytam mamę.
nie zdań o mamie.
pojęcia liczby
mowie z rodziRytmizacja zdań
3 w aspekcie
Zdania pytające.
cami.
z towarzyszeniem
kardynalnym,
Układanie pytań
Kultura prowadze- i odpowiedzi.
instrumentów perporządkowym
nia rozmowy.
i strukturalnym kusyjnych (Moja
Próba oceny pytań
i odpowiedzi przedsta- z wykorzystamama jest kochaniem liczmanów na).
wionych w wierszu.
Obserwacja ilustracji i klocków.
Malowanie plasteliną
i przewidywanie rodzaju
portretu mamy – na
prowadzonej rozmowy
pokrywce pudełka
– scenki dramowe.
po margarynie.
społecznopolonistyczna z ele-przyrodnicza
mentami kultury
Okazywanie tacie Głośne czytanie tekstu
szacunku i miłości. o tacie.
Rytmiczne czytanie
zdań pod obrazkami.
Czytanie zdań i podpisywanie nimi rysunków.
Dzielenie nazw instrumentów na sylaby.
Zaznaczanie sylab
z głoską t.
Edukacja
– czyta zdania z właściwą intonacją;
– przepisuje krótkie zdania z wyrazami z literą t;
– czyta rytmicznie podpisy pod
rysunkami;
– nazywa instrumenty perkusyjne,
rozpoznaje ich brzmienie;
– aktywnie uczestniczy w koncercie;
– rozumie pojęcie liczby 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
– potrafi pisać cyfrę 3
Przewidywane osiągnięcia uczniów
Marsz w rytmie – deklaruje chęć zadawania pytań
rodzicom;
ćwierćnut, bieg
w rytmie ósemek. – rozumie, że od sensowności i jasĆwiczenia ze ska- ności pytania zależy odpowiedź;
– respektuje zasadę kulturalnego
kanką i piłką.
prowadzenia rozmowy;
– układa pytanie na podstawie
odpowiedzi;
– potrafi napisać literę m, M w izolacji oraz w połączeniu z innymi
literami w sylabach i wyrazach;
motoryczno-ruchowa
Improwizacja
ruchowa znanych
piosenek.
Różne rodzaje
biegu: trucht,
bieg.
Marsz i bieg
zgodnie z podanym rytmem.
23
Dzień 4.
Mój dom
rodziny
P. s. 46, 47
K. 43
Słuchanie wiersza
C. Janczarskiego
O domu i wędrówce.
Udzielanie odpowiedzi
na pytanie: Dlaczego
w domu jest nam najlepiej? Dłuższe wypowiedzi na temat domu
rodzinnego Oli.
Próba ożywienia ilustracji przewidywaną
rozmową – scenki dramowe. Wprowadzenie
litery d, D.
Nauka pisania litery
d, D i wyrazów z tą
literą.
Czytanie tekstu.
Odnajdywanie litery d
w schematach głoskowych.
W. 1
K. 45
P. s. 47
Wieloznaczność
pojęcia dom
(budynek, mieszkanie rodziny
z ich uczuciami,
zwyczajami).
Znaczenie domu
rodzinnego.
P. s. 48, 49
K. 45
Zestawienie przewidywań z fragmentem wywiadu w podręczniku.
Nauka pisania litery
m, M w izolacji oraz
w połączeniach.
Układanie wyrazów
z sylab. Czytanie tekstu.
Wielka litera w imionach ludzi i zwierząt.
W. 1
Przeliczanie
zbiorów.
Czynnościowe
rozkładanie liczby 3 na składniki.
W. 1
K. 44
CD 1
Nauka piosenki
Familijny blues.
Komponowanie
otoczenia domu
z wyciętych elementów. Przyklejanie na
kartonie.
K. 43
CD 1
Słuchanie piosenki
Familijny blues.
– dostrzega znaczenie domu rodzinZabawa oriennego i rozumie wieloznaczność
tacyjno-porządpojęcia dom;
kowa Wspólny
domek.
– stara się wejść w rolę osoby przedstawionej na ilustracji i przewidzieć
Szukanie domów
rozmowę;
na podany sygnał
– czyta tekst i rozumie istotę
dźwiękowy lub
wieloznaczności pojęcia dom;
wizualny.
– pisze literę d, D i prawidłowo łączy
ją z innymi literami;
– potrafi napisać liczby 1, 2, 3 i posługuje się nimi w różnych aspektach;
– rozkłada czynnościowo liczby od 2
do 3 na składniki
– czyta ze zrozumieniem tekst
obrazkowo-wyrazowy;
– zna liczby od 1 do 3 w różnych
aspektach;
– uczestniczy w chóralnym, rytmicznym wypowiadaniu zdań o miłości
i przywiązaniu do matki.
24
Dzień 6.
Każdy chce
mieć dom
Dzień 5.
Moje
obowiązki
w rodzinie
Temat dnia
polonistyczna z elementami kultury
Głośne czytanie
tekstu Dom. Dłuższe
wypowiedzi na temat
struktury własnej
rodziny, obowiązków
i panujących w niej
zwyczajów.
Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej
i przepisywanie go.
Pisanie prostego zdania z pamięci.
Analiza drzewa genealogicznego rodziny Oli.
Czytanie zdań i dopowiadanie brakujących
wyrazów: rodzice, siostry, brat, rodzeństwo.
P. s. 48, 49, 50, 51
K. 45
Nauka na pamięć
Obserwacja różwiersza O domu i wędnych budynków
mieszkalnych i zie- rówce.
leni wokół nich
Rozmowa na temat
– spacer w pobliżu różnorodnych budynszkoły lub najbliż- ków mieszkalnych
szej okolicy.
i zieleni wokół nich.
Zestawienie obserwacji z wycieczki
z ilustracjami w podręczniku.
P. s. 50, 51
społeczno-przyrodnicza
Zestawienie struktury rodziny własnej z rodziną Oli.
Obowiązki i zwyczaje w rodzinie.
W. 1
K. 46
Klasyfikacja
zbiorów ze
względu na
przeznaczenie,
przeliczanie ich.
Liczby główne
i porządkowe
w zakresie 4.
Układanie z figur
geometrycznych
domu swoich
marzeń.
Pojęcia: architekt,
architektura.
CD 1
muzyczna, plastyczna i techniczna
Pojęcia: rysunek,
Monografia
liczby 4. Nauka tło, kontur.
pisania cyfry 4. Kolorowanie tła
Czynnościowe
rysunków przedstarozkładanie
wiających najczęśliczby 4 na
ciej wykonywane
składniki.
prace w domu.
Pojęcia następ- Nauka piosenki
stwa czasowego: Familijny blues cd.
najpierw, potem,
później, na
koniec.
matematyczna
Edukacja
Zabawy ze śpiewem: Jawor,
jawor, jaworowi
ludzie. Zabawy
orientacyjno-porządkowe na
boisku szkolnym.
Domki wysokie,
domki niskie.
motoryczno-ruchowa
Improwizacja
ruchowa prac
domowych: prowadzenie psa na
smyczy, zamiatanie i mycie
podłogi, wieszanie bielizny itd.
Improwizacja
ruchowa piosenki
Familijny blues.
– dostrzega różnice w architekturze
budynków mieszkalnych;
– rozumie potrzebę dbania o zieleń
i czystość wokół domów;
– potrafi podporządkować się regułom obowiązującym na wycieczce
i podczas zabaw zespołowych;
– umie pisać literę y i łączy ją z innymi literami w wyrazach;
– czyta tekst z poprawną intonacją;
– wie, co znaczy drzewo genealogiczne rodziny i potrafi określić
strukturę swojej najbliższej rodziny
(rodzice, dziadkowie, rodzeństwo);
– rozumie potrzebę czynnego
uczestnictwa w zajęciach
domowych, dbania o dom, jego
wygląd i estetykę;
– układa zdania z rozsypanki
i zapisuje je;
– pisze proste zdania z pamięci;
– potrafi napisać liczbę 4 i posługuje
się nią w różnych aspektach;
– ustawia obrazki historyjki
w następstwie czasowym
Przewidywane osiągnięcia uczniów
25
Dzień 7.
Opiekujemy
się kotem
P. s. 54
P. s. 54, 55
K. 49
P. s. 52, 53
K. 47
Ulubione zwierzę- Swobodne wypowieta domowe, opieka dzi na temat swoich
czworonożnych ulunad nimi.
bieńców.
Wprowadzenie litery
k, K na podstawie
wyrazu kot.
Przepisywanie wyrazów.
Tworzenie i pisanie
wyrazów i sylab.
Przecinek przy wyliczaniu.
Głośne, indywidualne
czytanie tekstu Koty
Kamila.
Wielka litera w imionach ludzi i zwierząt.
P. s. 52, 53
Wprowadzenie litery y
na podstawie wyrazu
domy.
Nauka pisania litery y
i wyrazów z tą literą.
Czytanie tekstu obrazkowo-wyrazowego.
Układanie wyrazów
z sylab.
W. 1
K. 50
Monografia liczby 5 we wszystkich aspektach.
Nauka pisania
cyfry 5.
Moneta pięciozłotowa.
K. 48
P. s. 54; CD 1
K. 49
Śpiewanie piosenki
O indyku rozbójniku.
Słuchanie piosenki
Wlazł kotek na
płotek.
Dźwięki wysokie,
dźwięki niskie.
Improwizacja
ruchowa.
Rozpoznawanie
konturu ulubionego
zwierzątka.
Kolorowanie go.
W. 1
Symulowanie
różnych zachowań kota: skradanie się, pogoń
za zdobyczą, koci
grzbiet, skoki
w górę, w dół,
kotek bawi się
motkiem wełny,
kotek zwinięty
w kłębuszek śpi.
Zabawy bieżne,
rzutne i skoczne.
– wypowiada się na temat swoich
czworonożnych ulubieńców;
– wie, jak należy opiekować się
zwierzętami domowymi;
– pisze literę k, K i prawidłowo łączy
ją z innymi;
– układa wyrazy z sylab i przepisuje je;
– czyta ze zrozumieniem tekst
z podręcznika;
– śpiewa piosenkę O indyku
rozbójniku i ilustruje ruchem;
– symuluje różne zachowania kota;
– rozumie pojęcie liczby 5 we
wszystkich aspektach
– czyta ze zrozumieniem tekst wyrazowo-obrazkowy z właściwą
intonacją;
– próbuje mówić wiersz z pamięci;
– rozumie pojęcie liczby głównej
i porządkowej w zakresie 4
26
Dzień 1.
Przygotowujemy kanapki
z jajek
i warzyw
Dzień 8.
Zabawy
z kotem
Temat dnia
polonistyczna z elementami kultury
Słuchanie wiersza
Kocie rozmowy.
Sprawdzenie rozumienia czytanego tekstu.
Pytania i odpowiedzi
w wierszu.
Układanie odpowiedzi
na pytania z wiersza.
Opowiadanie historyjki obrazkowej i nadawanie jej tytułu.
Czytanie ze zrozumieniem zdań.
Dobieranie pytań do
odpowiedzi.
Przepisywanie zdań.
Zastępowanie rysunków wyrazami.
P. s. 57
K. 52
Słuchanie czytanego
przez nauczyciela
wiersza Kanapkowy
statek.
Swobodne wypowiedzi o nastroju i treści
wiersza.
Opowiadanie historyjki obrazkowej
społeczno-przyrodnicza
Budowa ciała kota
i charakterystyczne cechy zachowań.
P. s. 56
Wartości odżywcze jajek i warzyw.
Higiena i estetyka
przygotowywania
i spożywania drugiego śniadania
w klasie.
CD 1
K. 52
Wprowadzenie
znaków: <, >, =.
Porównywanie
liczb.
Przygotowanie
kanapek na drugie
śniadanie.
Krojenie jajek
i warzyw nożem
lub krajaczem.
Zdobienie kanapek.
Projektowanie
i malowanie jajka
VIII. Smacznie, zdrowo, kolorowo
K. 51
muzyczna, plastyczna i techniczna
Słuchanie piosenki
Liczenie w zakresie 5.
Kocia muzyka.
Rozkładanie licz- Tworzenie akompaby na składniki. niamentu perkusyjnego.
Ilustrowanie ruchem.
Wystukiwanie
i wyklaskiwanie
podanych rytmów.
Dobieranie rytmu
do podanego zdania.
matematyczna
Edukacja
Wyścigi z ugotowanym jajkiem
na łyżce.
Bieg z przeszkodami.
Obieganie i omijanie przeszkód.
Toczenie piłki.
– zna wartości odżywcze jajek
i warzyw;
– rozumie konieczność spożywania
drugiego śniadania;
– wie, że należy przestrzegać zasady
higieny przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków i respektuje je;
Przewidywane osiągnięcia uczniów
motoryczno-ruchowa
Zabawa ze śpie- – wyróżnia części ciała kota, opisuje
wem Kot i mysz.
charakterystyczne cechy łapek
i oczu;
Toczenie piłki na
– zna charakterystyczne cechy
czworakach.
zachowania kota;
– opowiada historyjkę obrazkową,
uwzględniając kolejność zdarzeń;
– czyta ze zrozumieniem zdania;
– dobiera odpowiedzi na pytania;
– śpiewa i bawi się zgodnie
ze słowami piosenki Kot i mysz
27
Dzień 2.
Myjemy i jemy owoce
P. s. 58; K. 53
Rozmowa na temat
wartości odżywczych
surowych owoców
i higieny ich spożywania. Opowiadanie
zdarzeń przedstawionych na ilustracjach.
Wprowadzenie
samogłoski ą na podstawie wyrazu myją.
Przepisywanie wyrazów.
Uzupełnianie zdań
wyrazami. Określanie
miejsca samogłoski ą
w schematach dźwiękowych.
P. s. 62
K. 55
P. s. 58
Wartości odżywcze owoców.
Higiena spożywania owoców.
Rozpoznawanie
owoców naszych
sadów i owoców
egzotycznych.
P. s. 60
W. 1
Myjemy jajka.
Wprowadzenie litery
j, J na wyrazie jajko.
Nauka pisania litery
j, J i jej połączeń
z samogłoskami.
Przepisywanie wyrazów.
Pisanie imion wielką
literą.
Podpisywanie obrazków wyrazami.
Układanie wyrazów
z sylab i pisanie ich.
Czytanie tekstu
Myjemy jajka.
W. 1
K. 56
Wprowadzenie
dodawania w zakresie 5, znak +.
Rozwiązywanie
i układanie zadań.
P. s. 60, 61
CD 1
Nauka piosenki
Pac, gruszka do fartuszka.
Śpiewanie nazw
owoców zgodnie
z podaną wysokością dźwięków.
Malowanie portretu
owocowej damy.
Barwy ciepłe,
barwy zimne.
P. s. 59; W. 1; K. 54 CD 1; K. 53
na medal.
Słuchanie piosenki
W kurniku.
Próba śpiewania
refrenu.
Symulowanie
czynności: zrywanie owoców, układanie w skrzynkach, zbieranie
owoców z ziemi.
Rzuty piłeczkami
do celu.
Wyścigi w rzędach.
– uzasadnia konieczność spożywania
surowych owoców;
– rozpoznaje i nazywa owoce naszych
sadów i owoce egzotyczne;
– opowiada zdarzenia przedstawione
na ilustracji z uwzględnieniem
chronologii zdarzeń;
– zna literę ą i potrafi ją pisać;
– wie, że ą jest samogłoską;
– potrafi uzupełnić zdanie
brakującymi wyrazami;
– rozumie pojęcie dodawania;
– wie, co znaczy znak +;
– odróżnia barwy zimne od ciepłych
i nazywa je
– zna literę j, J i potrafi ją pisać
w połączeniu z innymi literami;
– podpisuje obrazki wyrazami
i układa wyrazy z sylab;
– czyta teksty;
– opowiada historyjkę obrazkową
z uwzględnieniem kolejności
zdarzeń;
– zna i pisze znaki: <, >, =;
– porównuje liczby w zakresie 5
28
Dzień 4.
Przygotowujemy zdrowe
posiłki
CD 1
Modelowanie świecznika na uroczystą
kolację. Śpiewanie
piosenki Pac, gruszka do fartuszka.
K. 58
Dodawanie
w zakresie 5.
Porównywanie
liczb.
Dłuższe wypowiedzi na temat menu
i dekoracji stołu na
podstawie ilustracji w podręczniku.
Projektowanie
menu na kolację.
Wprowadzenie litery
c, C na podstawie
Układanie zdrowego menu na
kolację.
Estetyczna dekoracja stołu.
Wartości odżywcze produktów
roślinnych i pochodzenia roślinnego.
muzyczna, plastyczna i techniczna
Demonstrowanie
sposobu obsługi
miksera.
Sporządzanie
koktajlu mleczno-owocowego. Nauka
piosenki Pac, gruszka do fartuszka.
P. s. 63; K. 57
polonistyczna z elematematyczna
mentami kultury
Swobodne wypowie- Liczba 5.
dzi na temat przySkład liczby.
rządzania deserów
i koktajli mleczno-owocowych i ich
wartości odżywczych.
Nazywanie części
składowych miksera.
Analiza i synteza
słuchowo-wzrokowa
wyrazów ze spółgłoską s.
Wprowadzenie litery
s, S (sok). Nauka
pisania litery s, S,
połączeń literowych
i wyrazów. Zdania
pytające i oznajmujące. Czytanie tekstu
z podręcznika.
Edukacja
P. s. 63
społeczno-przyrodnicza
Rozpoznawanie
Dzień 3.
Robimy dese- produktów
ry z owoców i owoców różnymi zmysłami.
Poznanie budowy
miksera, bezpieczne obsługiwanie
go. Przyrządzanie
koktajli mleczno-owocowych.
Wartości odżywcze
soków owocowych.
Owoce źródłem
witamin.
Temat dnia
Etiudka pantomimiczna: kroimy
owoce i warzywa
na sałatkę, mieszamy, nakrywamy stół obrusem,
zapalamy świecę.
Różne sposoby
chodzenia:
motoryczno-ruchowa
Rysowanie
owoców rękoma
w powietrzu.
Wyścigi w rzędach z przekazywaniem piłki.
Swobodna improwizacja tekstu
piosenki
Pac, gruszka do
fartuszka.
– rozumie konieczność zdrowego
odżywiania;
– wie, że posiłek estetycznie podany
lepiej smakuje;
– umie napisać literę c, C w izolacji
i w połączeniu z innymi literami;
– próbuje czytać z odpowiednią
intonacją tekst z podziałem na role;
– porównuje i dodaje liczby w zakresie 5
– nazywa różne rodzaje deserów
i koktajli;
– uzasadnia konieczność spożywania
soków owocowych i koktajli
mleczno-owocowych;
– wie, że podczas przygotowywania
koktajli należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę;
– zna i potrafi pisać literę s, S i połączenia z innymi literami;
– wyróżnia w tekście zdania pytające
i oznajmujące;
– rozkłada liczbę 5 na dwa i więcej
składników
Przewidywane osiągnięcia uczniów
29
Wycieczka do
Dzień 1.
Jesienne odlo- parku.
Obserwacja zmian
ty ptaków
zachodzących
w parku jesienią
i obserwacja
zachowania ptaków.
Przyczyny odlotu
ptaków.
P. s. 66, 67
Wypowiedzi na temat
zmian zachodzących
w parku jesienią
i odlotu ptaków.
Słuchanie wiersza
Odloty.
Układanie zdań z podanymi wyrazami.
Czytanie nazw ptaków, które od nas
odlatują.
P. s. 64, 66, 67
K. 61
P. s. 64
K. 59
Czytanie z podziałem
Kultura zachoDzień 5.
Lekcja zacho- wania przy stole. na role tekstu z podręcznika Kolacja.
Zasady zdrowewania przy
go odżywiania.
stole
Wypowiedzi nt. zasad
Wybór menu na
zachowania przy stole.
określony posiłek. Dzielenie wyrazów na
sylaby, głoski.
Przepisywanie ich.
Uzupełnianie zdań
podanymi wyrazami.
P. s. 65
wyrazu kolacja.
Układanie wyrazów
z sylab i podpisywanie nimi obrazków.
Czytanie z podziałem
na role tekstu z podręcznika.
CD 1
K. 61
Praktyczne
stosowanie
przemienności
dodawania
w zakresie 5.
Układanie zadań.
Modelowanie sowy
z plasteliny lub
modeliny według
podanej ilustracji.
Części ciała ptaka.
IX. Jesienne obserwacje
W. 1
K. 61
Łączenie wyrazów
Dodawanie
i porównywanie z odpowiednimi
rytmami.
liczb w zakresie 5.
Układanie zadań
do obrazków.
K. 60
Zabawy ruchowe – wie, dlaczego odlatują ptaki;
– rozpoznaje i nazywa pospolite ptaki
– naśladowanie
z najbliższego otoczenia;
ruchów i odgło– układa zdania z podanymi
sów ptaków.
wyrazami;
– czyta tekst i rozumie go;
– rozumie prawo przemienności dodawania i stosuje je w obliczeniach;
– zna budowę ciała ptaka i modeluje
go z plasteliny
– wie, jak zachować się przy stole;
Rzuty piłką
– wykazuje wrażliwość na estetyczne
do obręczy.
Pokonywanie toru nakrycie stołu do posiłku;
– nazywa produkty przeznaczone
przeszkód.
na różne posiłki;
– wyróżnia w wyrazach sylaby
i głoski;
– uzupełnia zdania podanymi wyrazami;
– przyjmuje właściwą postawę
w czasie spożywania posiłków
lekko, ciężko, na
palcach, całymi
stopami, ze zgiętymi kolanami, na
nogach wyprostowanych, w podskokach.
30
Dzień 2.
Skrzydlaci
mieszkańcy
lasów, parków
i ogrodów
Temat dnia
Przygotowania
zwierząt do zimy.
Rozpoznawanie
i nazywanie ptaków, które u nas
zimują.
P. s. 68
społeczno-przyrodnicza
W. 1
K. 62
Dodawanie
Słuchanie wiersza
w zakresie 5;
Zimowe mieszkania.
Dłuższe wypowiedzi przemienność
na temat: Jak zwierzę- dodawania.
Układanie zadań.
ta przygotowują się
Klasyfikacja
do zimy.
Wprowadzenie litery ptaków według
podanej cechy.
r, R na podstawie
wyrazu rak.
Ćwiczenia ortofoniczne śpiewanie
i czytanie sylab oraz
wyrazów z literą r.
Podpisywanie obrazków wyrazami.
Układanie nazw
ptaków z sylab.
Układanie zdania
z rozsypanki wyrazowej.
Czytanie tekstu
z podręcznika.
P. s. 68
motoryczno-ruchowa
Przewidywane osiągnięcia uczniów
Kolorowanie ptaka Zabawa bieżna
– wie, dlaczego niektóre ptaki
według kodu mate- Ptaki w gniazdach. odlatują do ciepłych krajów;
matycznego.
– rozpoznaje i nazywa niektóre ptaki,
Barwy ciepłe, zimne
zostające u nas na zimę;
i obojętne.
– wyjaśnia, jak ptaki przygotowują
się do zimy;
– umie napisać literę r, R i wyrazy
z tą literą;
– potrafi odszukać i odczytać zdanie
w tekście zgodnie z warunkami
podanymi przez nauczyciela;
– uczestniczy w ćwiczeniach dramowych – wchodzi w określone role;
– dodaje w zakresie 5, stosuje zasadę
przemienności dodawania;
– układa zadania do ilustracji bądź
przedstawionej sytuacji
P. 69
polonistyczna z elemuzyczna, plasmatematyczna
mentami kultury
tyczna i techniczna
Rozpoznawanie ptaków
i dobieranie ich parami.
Czytanie tekstu
z podręcznika
Dalekie loty.
Edukacja
31
Dzień 3.
Otwieramy
wrota lasu
P. s. 70, 71
K. 63
Wypowiedzi na temat
ilustracji w podręczniku.
Opowiadanie fragmentów bajek, których
akcja toczy się w lesie.
Rozpoznawanie postaci z bajek na rysunkach i dobieranie ich
w pary.
Wprowadzenie litery z,
Z na podstawie wyrazu
zamek lub zając.
Pisanie litery z i wyrazów z tą literą.
Układanie wyrazów
z sylab i podpisywanie
nimi obrazków.
Czytanie tekstu z podręcznika.
P. s. 72
K. 64, 65
P. s. 71
W. 1
Las i jego mieszkańcy.
Znaczenie lasu.
Zachowanie
w lesie.
P. s. 72
Scenka dramowa
Rozmowa sroki
z lisem: „Jestem ptakiem. Zamawiam strój
na jesienne chłody.”
K. 65
W. 1
K. 62
Układanie zadań
z rozsypanki
zdaniowej i rozwiązywanie ich.
Sprawdzian
umiejętności
dodawania i porównywania liczb
w zakresie 5.
Uwaga:
Sprawdzian
w scenariuszu.
K. 65
Dobieranie rytmów
do nazw instrumentów perkusyjnych.
Słuchanie muzyki
i dobieranie jej do
opowiadanych
fragmentów bajek.
K. 62
Improwizacja
muzyczno-ruchowa Otwieramy
wrota lasu i wypuszczamy zwierzęta: ptaki, ssaki,
gady i owady
(skoki zajęcze,
pełzanie węży,
nocne łowy sowy
i borsuka).
– uświadamia sobie znaczenie
i piękno lasu;
– wie, jak należy zachować się
w lesie;
– zgłasza chęć opowiadania
fragmentów znanych bajek;
– umie pisać literę z, Z, sylaby
i wyrazy z tą literą;
– układa wyrazy z sylab i podpisuje
nimi obrazki;
– czyta tekst obrazkowo-wyrazowy;
– rozumie strukturę zadania
tekstowego, układa zadania
z rozsypanki zdaniowej;
– naśladuje charakterystyczne
zachowania i ruchy zwierząt
leśnych
32
Dzień 5.
Jesienne
obserwacje
w parku
Dzień 4.
Tajemnice
lasu
Temat dnia
W. 1
K. 66
Liczba 6 i jej
zapis cyfrowy.
Liczenie od 0
do 6.
Liczba główna
i porządkowa.
Uwaga:
Wykorzystać
naturalne liczmany (kasztany,
żołędzie, liście).
Stosowanie pauzy
w zapisie rytmicznym. Uzupełnianie
zapisu rytmicznego.
Nauka piosenki
W kasztanowym
mieście.
Pojęcia: kontur,
kreska, płaszczyzna,
kształt.
K. 66
polonistyczna z elemuzyczna, plasmatematyczna
mentami kultury
tyczna i techniczna
Słuchanie opowiaPraktyczne stosowaLiczba 0.
dania nauczyciela
Licznie w zakre- nie pauzy.
o tajemnicach lasu.
sie 5.
Spontaniczne wypowiedzi o ciekawostkach z życia zwierząt
leśnych.
Czytanie ze zrozumieniem zdań i przepisywanie ich.
Rozwiązywanie
krzyżówki.
Pisanie dwóch zdań
z pamięci.
Czytanie tekstu
z podręcznika.
Zdania pytające i zdania oznajmujące.
P. s. 73
K. 64
Dłuższe wypowiedzi
Wycieczka do
na temat wyglądu
parku.
Obserwacja zmian parku jesienią.
Opowiadanie na podzachodzących
jesienią w parku. stawie ilustracji, co
Kalkowanie kory. dzieci robią w parku.
Zestawienie wrażeń
Rozpoznawanie
drzew i ich owo- z wycieczki z ilustracją w podręczniku.
ców.
Łączenie owoców Ciche i głośne czytadrzew z ich liśćmi. nie tekstu Dary.
społeczno-przyrodnicza
Zainteresowanie
światem przyrody.
Ciekawostki
z życia zwierząt
leśnych.
Edukacja
motoryczno-ruchowa
Pauza w muzyce.
Improwizacja
dźwiękowo-ruchowa opowiadania nauczyciela.
– wykazuje postawę aktywnego
obserwatora;
– dostrzega zmiany zachodzące
w parku jesienią;
– rozpoznaje drzewa, ich liście
i owoce (dąb, jarzębina, klon,
kasztanowiec);
– zestawia obserwacje poczynione
w parku z ilustracją;
– czyta tekst z podręcznika;
– słucha i zna ciekawostki z życia
zwierząt leśnych;
– czyta zdania ze zrozumieniem
i przepisuje je;
– czyta tekst z podręcznika z właściwą intonacją;
– rozpoznaje zdania pytające
i oznajmujące;
– rozumie, że pauza w muzyce
oznacza ciszę;
– umie pisać cyfrę 0, wie, że liczba 0
jest cechą zbioru pustego i znajduje
się przed 1 w ciągu liczbowym
Przewidywane osiągnięcia uczniów
33
Dzień 6.
Notatki
z jesiennych
obserwacji
Rozkładanie
liczby 6 na
składniki.
P. s. 74
Wypowiedzi dzieci
na temat: Co zapisałbym o wycieczce
w swoim notatniku?
Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela Notes Natalki.
Omówienie notatki
napisanej przez
Natalkę.
Wprowadzenie litery
n, N na wyrazie podstawowym notes.
Czytanie i pisanie
sylab oraz wyrazów
z literą n.
Pisanie zdania ułożonego z rozsypanki
wyrazowej. Czytanie
tekstu z podręcznika.
P. s. 76, 77
K. 70
P. s. 74, 75
Zakładanie zielnika i skrzyni jesiennych skarbów.
Rozpoznawanie
i nazywanie urządzeń do prowadzenia obserwacji
i rejestrowania
danych.
P. s. 76, 77
K. 69
K. 67
Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej
i przepisywanie go.
Zbieranie darów
jesieni.
CD 1
W. 1
Wykonanie notesu.
Cięcie papieru
nożyczkami, zaginanie kostką, łączenie
zszywaczem.
Utrwalenie piosenki
W kasztanowym
mieście.
CD 1; K. 68
Obrysowywanie
konturu listków.
Komponowanie
zwierzaków-dziwaków z przyniesionych listków.
– gromadzi materiały z wycieczki;
– wypowiada się całymi zdaniami
o swoich spostrzeżeniach;
– pisze literę n, N i jej połączenia;
– czyta tekst obrazkowo-wyrazowy
z właściwą intonacją;
– rozkłada liczbę 6 na dwa składniki;
– śpiewa piosenkę W kasztanowym
mieście;
– stosuje pauzę w zapisie
rytmicznym;
– tnie kartkę papieru wzdłuż linii
prostej, zagina papier i łączy
zszywaczem
– układa proste zdania z rozsypanki
zdaniowej;
– rozumie liczbę 6 we wszystkich
aspektach i pisze cyfrę 6;
– rozumie pojęcie kontur i komponuje z listków zwierzaka-dziwaka;
– rozumie pojęcie pauzy w muzyce
34
P. s. 79
W. 1
społeczno-przyrodnicza
Rozpoznawanie
Dzień 7.
Czas na zbio- i nazywanie
warzyw w całości
ry warzyw
i w przekroju.
Wartości odżywcze warzyw.
Temat dnia
P. s. 78
K. 71
polonistyczna z elementami kultury
Słuchanie wiersza
J. Brzechwy Na straganie.
Dłuższe wypowiedzi
o zbiorach warzyw
i ich wartościach
odżywczych na
podstawie ilustracji w podręczniku.
Wprowadzenie litery p, P na wyrazie
podstawowym pole.
Pisanie litery p i jej
połączeń z innymi.
Pisanie nazw warzyw.
Czytanie tekstu
z podręcznika.
Scenka dramowa
Rozmowa warzyw.
W. 1
K. 72
P. 80
CD 1
muzyczna, plastyczna i techniczna
Rozkładanie licz- Słuchanie piosenki
by 6 na trzy
Urodziny marchewki.
składniki.
Wykonanie kukiełek
Porównywanie
z warzyw inspiroliczb.
wane rysunkami
Kupowanie
w podręczniku.
i sprzedawanie
Łączenie różnowarzyw.
rodnych materiałów
pinezkami.
Uwaga: Jeśli
zabraknie czasu,
można zachęcić do
wykonania kukiełek
w domu.
matematyczna
Edukacja
motoryczno-ruchowa
– rozpoznaje i nazywa warzywa
w całości i w przekroju;
– wie, że warzywa są źródłem
witamin (są zdrowe);
– wie, że październik to pora zbioru
warzyw;
– pisze literę p, P i jej połączenia
z innymi;
– pisze nazwy wybranych warzyw
(pomidor, por, kapusta);
– czyta z właściwą intonacją krótkie
teksty z podręcznika;
– rozkłada liczbę 6 na trzy składniki;
– porównuje liczby w zakresie 6;
– potrafi wykonać kukiełkę
warzywną
Przewidywane osiągnięcia uczniów
SCENARIUSZE ZAJĘĆ
I. JUŻ JESTEM UCZNIEM
Dzień 1. Poznajemy się wzajemnie
Zapis w dzienniku
l
Poznajemy się wzajemnie l Przedstawianie się dzieci l Dłuższe wypowiedzi
o koleżance lub koledze z ławki l Analiza i synteza słuchowa imion l Przedstawienie środkami plastycznymi postaci: Mój kolega lub moja koleżanka z ławki
l Zabawy integrujące zespół klasowy l Porównywanie czynnościowe liczebności zbiorów bez przeliczania l Nauka I zwrotki piosenki Jestem uczniem l
Przebieg zajęć
1. Ustawienie dz. parami przed klasą; wprowadzenie ich do sali.
2. Zajęcie przez uczniów miejsc w ławkach pod kierunkiem N. zgodnie
z potrzebami dz. i wymogami higieny pracy umysłowej.
3. Wzajemne przedstawianie się N. i dz., np.:
l N. przedstawia się, pokazuje kartonik ze swoim imieniem, a następnie
zaprasza dz. na środek sali, aby utworzyły krąg.
l N. wręcza kłębek włóczki pierwszemu dz., które przedstawia się imieniem, trzyma w ręce nitkę, a kłębek podaje dalej.
l Kiedy wszyscy mają włóczkę, siadają na podłodze i odkładają nitkę.
l N. siada w środku i rozkłada kartoniki z wypisanymi imionami dz. (kartonik z imieniem każdego dz. powtarza się dwukrotnie).
l Dz. kolejno wybierają po jednym kartoniku ze swoim imieniem.
l N. wita każde dz., śpiewając powitankę na melodię piosenki Panie
Janie, a klasa powtarza na zasadzie echa kolejne wersy*:
N. – Dzień dobry, Kasiu.
N. – Witaj nam.
Dz. – Dzień dobry, Kasiu.
Dz. – Witaj nam.
N. – Pięknie Cię witamy.
N. – Bądź wśród nas.
Dz. – Pięknie Cię witamy.
Dz. – Bądź wśród nas.
l Po powitaniu wszystkich dz. N. zwraca uwagę na pozostałe kartoniki
i pyta: Jak myślicie, dlaczego te kartoniki zosta ły?
l N. nawleka leżącą na podłodze włóczkę na igłę i proponuje dz. nawleczenie na nią kartoników z imionami (kartoniki mają wcześniej zrobione 2 dziurki).
włóczka, kartoniki z imionami, igła
* Taką piosenkę na powitanie wymyśliła prof. M. Bogdanowicz i włączyła do zajęć Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne i Metody Dobrego Startu.
www.wsip.pl
35
l
Nawlekając kartoniki, dz. wybrzmiewają swoje imiona i głoskują je.
Nitkę z nawleczonymi kartonikami N. zawiesza na tablicy pod hasłem
„TO MY”.
4. Dz. ustawiają się w dwóch rzędach naprzeciwko siebie, w jednym rzędzie dziewczynki, w drugim chłopcy.
5. Rozwiązanie problemu: Jak sprawdzić, kogo jest więcej w naszej klasie,
dziewczynek czy chłopców?
6. Przypomnienie sobie imion zaczynających się głoskami: A, O, U, I, E
(Agata, Adam, Ala, Antek itd.).
7. Zajęcie przez dz. miejsc w ławkach.
8. Układanie dłuższej wypowiedzi o koledze lub koleżance z ławki, np.:
Jak ma na imię? Jakie ma włosy i oczy? Jak jest ubrana?
9. Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę przy rysowaniu i pisaniu.
10. Rysowanie portretu kolegi lub koleżanki z ławki na podstawie bezpośredniej obserwacji. Ozdabianie ramy portretu.
11. Wprowadzenie pojęć: malarz, obraz, portret poprzedzone obejrzeniem
reprodukcji obrazu S. Wyspiańskiego Portret dziecka.
12. Wzajemna wymiana portretów i powiedzenie sobie czegoś miłego, np.:
} Jesteś ładniejsza, niż cię narysowałem.
} Cieszę się, że z tobą siedzę.
13. Zabawa integracyjna Czyj to portret? N. pokazuje dz. losowo wybrany portret i prosi, aby wskazały osobę, która jest na nim narysowana. Wskazane
dz. wstaje, przedstawia się imieniem i nazwiskiem oraz mówi, gdzie mieszka. W czasie zabawy N. zwraca uwagę, aby dz. nie odpowiadały chórem.
Ustala z dz. zasadę: Chcesz coś powiedzieć – podnieś rękę.
14. Słuchanie fragmentu książki M. Jaworczakowej Jacek, Wacek i Pankracek czytanego przez N.
15. Wypowiedzi na temat wyprawy Jacka do szkoły.
} Jak wyglądał pierwszy dzień Jacka w szkole, a jak wyglądał wasz?
} Co zobaczył Jacek po wejściu do szkoły?
16. Zabawa ruchowa Rób tak, jak ja. N. pokazuje wymyślony przez siebie
gest i mówi: „Róbcie tak, jak ja” – uczniowie naśladują ruchy N. Następnie N. mówi imię dz., które ma zaprezentować inny ruch. Dz. prezentuje ćwiczenie, klasa naśladuje je, a następnie mówi imię kolejnego dz.,
które ma kontynuować zabawę. Zabawa powinna trwać około 3 min.
Na koniec zabawy N. proponuje dz. jeszcze dwa ćwiczenia naśladujące
ruchy wioślarza i łucznika.
17. Rysowanie postaci w okienkach wg wzoru.
18. Kreślenie elementów literopodobnych ruchem ciągłym.
19. Ustalenie:
} W ilu rzędach ustawione są stoliki w klasie?
} W którym rzędzie i w której ławce siedzisz?
20. Porównywanie liczebności zbiorów bez przeliczania.
21. N. prowadzi dz. do szatni i przykleja kartoniki z imionami przy wieszakach na ubranie – przyporządkowuje każdemu uczniowi wieszak.
22. Porównywanie liczebności zbiorów.
l
36
K. 1, ćw. 1
K. 1, ćw. 1
reprodukcja obrazu
S. Wyspiańskiego
M. Jaworczakowa Jacek,
Wacek i Pankracek
K. 1, ćw. 2
K. 1, ćw. 3–5
K. 2, ćw. 1, 2
K. 2, ćw. 3, 4
23. Porównywanie liczby głosek w prostych imionach dz. N. rysuje na tablicy modele budowy dwóch imion dz. (tyle kwadracików, ile jest głosek
w imieniu) i dokonuje analizy. Zadaniem uczniów jest wskazanie imienia, które ma mniej lub więcej głosek, przez porównywanie długości
modeli budowy wyrazów.
O
L
E
K
A
L
A
24. Nauka I zwrotki piosenki Jestem uczniem.
} Posłuchajcie piosenki i powiedzcie mi, o czym ona opowiada i jakie słowa zapamiętaliście?
l Uczniowie ponownie słuchają piosenki i nucą ją razem z N.
l N. śpiewa kolejne frazy I zwrotki i refrenu piosenki (2 takty), dz.
powtarzają. Wspólne śpiewanie I zwrotki i refrenu piosenki Jestem
uczniem – tekst na s. 130.
25. Przygotowanie przez dz. ustnej informacji dla rodziców.
} Powiedz tak, jakbyś mówił w domu do rodziców:
l Do której chodzisz klasy?
l W której ławce i w którym rzędzie siedzisz?
l Jak ma na imię twój kolega lub koleżanka z ławki?
CD 1
Dzień 2. Poznajemy podręcznikowych kolegów
Zapis w dzienniku
l Poznajemy przyjaciół z podręcznika l Swobodne wypowiedzi na temat: Nasze ulubione zajęcia i zajęcia bohaterów podręcznika l Pojęcia: zdanie, wyraz l Opisywanie i ilustrowanie cech wielkościowych: krótkie – długie, krótsze – dłuższe, szerokie – wąskie,
szersze – węższe l Projektowanie i rysowanie ornamentu w układzie pasowym l
Przebieg zajęć
1. Marsz i bieg po obwodzie koła. Na sygnał: „marmurki” dz. zatrzymują
się w bezruchu.
2. Ustawienie się w kręgu twarzami do środka koła, prezentowanie siebie
i przekazywanie sobie klasowej maskotki. W chwili otrzymania maskotki dz. mówi, jak ma na imię, co najbardziej lubi robić, a czego nie lubi
i przekazuje maskotkę koledze stojącemu obok.
3. Sprawdzenie, co dz. zapamiętały o sobie.
4. Uświadomienie uczniom celu zajęć.
} Dziś poznamy naszych podręcznikowych przyjaciół. Poznamy ich imiona, zobaczymy, jak wyglądają, co lubią robić i czym się interesują.
5. Przeglądanie podręcznika – poznanie tytułu i stwierdzenie, czego
będziemy się uczyć.
6. Wysłuchanie piosenki Nasza szko ła jest weso ła.
www.wsip.pl
37
maskotki
CD 1
} Posłuchajcie piosenki i powiedzcie mi, czy jej treść pasuje do tytułu
naszej książki.
7. Poznanie bohaterów książki i próba odczytania ich imion.
8. Rytmiczne wybrzmiewanie odczytanych imion.
9. Obejrzenie ilustracji i ustalenie, w co bawią się bohaterowie książki
i jakie mają zainteresowania.
10. Przypomnienie I zwrotki piosenki Jestem uczniem:
l wspólne śpiewanie z N.;
l zabawa muzyczna Bądź uważny: N. śpiewa I zwrotkę i w pewnym
momencie umyślnie zmienia melodię lub tekst. Dz. sygnalizują pomyłkę podniesieniem ręki i podają poprawioną wersję. Na koniec zabawy
dz. śpiewają piosenkę poprawnie.
11. Symulowanie ruchem i gestem przez wybrane dz. następujących czynności: czytanie, wycieranie, granie.
12. Układanie zdań do kolejnych prezentacji, np.:
l Jurek czyta.
l Agata wyciera tablicę.
l Kamil gra na flecie.
13. Ilustrowanie kolejnych zdań przez N. na tablicy za pomocą pasków papieru.
P. s. 3
P. s. 3
P. s. 4, 5
CD 1
paski papieru
14. Dzielenie przez N. paska papieru na tyle części, ile jest wyrazów w danym zdaniu, np.:
Jurek
czyta.
Kamil
gra
na
flecie.
15. Wycięcie trzech pasków symbolizujących zdania z karty nr 3.
16. Czynnościowe przedstawienie pojęcia zdanie i jego części składowych.
} Po łóżcie na stolikach tyle pasków, ile powiem zdań, np.:
l Ala śpiewa.
l Jurek łowi ryby.
l Karol lubi gry komputerowe.
} Ile położyliście pasków? Ułóżcie je od najkrótszego do najdłuższego.
} Powiem zdanie, a wy potnijcie pasek czerwony na tyle części, ile jest
wyrazów w zdaniu.
l Dziewczynka rysuje.
} Na ile części pocięliście pasek papieru? Dlaczego? Przyklejcie je pod
odpowiednim obrazkiem na karcie nr 3.
38
K. 3
K. 3, ćw. 1
Analogicznie postępujemy z kolejnymi zdaniami i paskami papieru.
l Ewa podlewa kwiatki.
l Chłopiec jedzie na rowerze.
17. Porównywanie długości zdań ze względu na liczbę wyrazów w zdaniu:
zdanie krótkie – długie, krótsze – dłuższe.
18. Zabawa muzyczno-ruchowa Wielkoludy i krasnale. Marsz, bieg po sali
zgodnie z akompaniamentem. Kiedy uczniowie usłyszą długie dźwięki,
zamieniają się w wielkoludy (robią długie kroki), kiedy usłyszą krótkie
dźwięki, chodzą drobnymi kroczkami jak krasnoludki. Długie i krótkie
kroki należy przerywać marszem i biegiem.
19. Porównywanie przedmiotów pod względem długości i szerokości.
N. przypina na tablicy 2 paski papieru.
W. 1
} Który pasek jest krótki, a który długi?
} Weź zielony pasek z Wyprawki. Połóż go przed sobą.
} Wyszukaj pasek krótszy od zielonego.
} Jak to sprawdzisz? (Należy przyłożyć je do siebie).
} Weź pasek żółty i połóż go przed sobą. Wyszukaj pasek dłuższy od żółtego.
} Jak to sprawdzisz?
} Wyszukaj prostokąty: wąski i szeroki.
} Jaki kolor ma prostokąt wąski?
} Jaki kolor ma prostokąt szeroki?
} Jak to sprawdzisz?
20. N. poleca obejrzeć i policzyć sznurki znajdujące się na jego stoliku.
} Ile jest sznurków na stoliku?
} Czym różnią się te sznurki? (długością)
} Pokaż najkrótszy sznurek.
} Jak to sprawdzisz?
} Pokaż najdłuższy sznurek.
} Jaki jest trzeci sznurek? (Jest on dłuższy od najkrótszego, krótszy od
najdłuższego)
N. prezentuje dwa czarne skórzane paski (do spodni).
} Czym różnią się te paski i jak to sprawdzić? (długością i szerokością)
21. Porównywanie cech wielkościowych określenia: krótszy – dłuższy, szerszy – węższy. Indywidualne wykonywanie ćwiczeń pod kierunkiem N.
22. Zbiórka w szeregu według wzrostu dz. Swobodny marsz w dowolnym
kierunku. Na sygnał N. dz. zatrzymują się.
l Tworzenie dwuszeregu (dziewczynki, chłopcy). Porównywanie długości szeregów (który szereg jest dłuższy).
l Formowanie koła – zabawa Dyrygent.
23. Układanie zdań do obrazków i dobieranie do nich odpowiednich schematów budowy dźwiękowej zdania. Próba śpiewania zdań.
l Chłopiec zdejmuje sweter.
l Dziewczynka zakłada łyżworolki.
l Dziewczynka puszcza latawca.
l Chłopiec jedzie na deskorolce.
www.wsip.pl
39
3 sznurki różnej długości
paski do
spodni
K. 3, ćw. 2–4
K. 4, ćw. 1
24. Próba czytania ze zrozumieniem – dobieranie zdań do obrazków.
25. Projektowanie i rysowanie ornamentu w układzie pasowym.
26. Słuchanie piosenki Nasza szko ła jest weso ła.
27. Śpiewanie I zwrotki i refrenu piosenki Jestem uczniem.
K. 4, ćw. 2
K. 3, ćw. 5
CD 1
CD 1
Dzień 3. Tornister ucznia klasy pierwszej
Zapis w dzienniku
l Rozmowa na temat przyborów szkolnych i ich poszanowania l Dzielenie wyrazów na sylaby i liczenie sylab l Wprowadzenie pojęć: wewnątrz, na zewnątrz l Lepienie Plastusia z plasteliny lub modeliny l Nauka II zwrotki piosenki Jestem uczniem
l Gry ruchowe z elementami równowagi l
Przebieg zajęć
1. Słuchanie zagadki czytanej przez N. i podanie rozwiązania (tornister).
Kolorowy, ładny domek.
Ma go Ula, Ola, Tomek.
W nim blok, kredki oraz farby,
no i inne moje skarby.
2. Nauka II zwrotki piosenki Jestem uczniem.
l Ćwiczenia oddechowe: Dz. chodzą po sali przy akompaniamencie
instrumentu perkusyjnego. Na określony sygnał lub przerwę w graniu, zatrzymują się i zdmuchują pyłki z ubrania, rąk, ramion, nóg itp.
(dmuchnięcia powinny być krótkie i niezbyt mocne).
l Przypomnienie I zwrotki piosenki. N. wystukuje rytm piosenki i pyta dz.:
} Czy rozpoznaliście, jaka to piosenka?
Dz. śpiewają I zwrotkę piosenki i rytmicznie uderzają palcem w dłoń.
N. śpiewa frazami II zwrotkę piosenki, dz. powtarzają.
l Wspólne śpiewanie I i II zwrotki piosenki: I zwrotkę – dziewczynki,
II zwrotkę – chłopcy, refren – wspólnie.
3. Rozwiązywanie zagadek czytanych przez N.
W piórniku cichutko siedzi,
Kolorowe tanecznice
kredki to są jej sąsiedzi.
tańczą po papierze.
Nie ma ręki ani nóżki,
Ostre główki mają,
ołówkowe ściera dróżki.
jak się nazywają?
(kredki)
(gum ka)
Chodzi w drewnianym płaszczyku,
stawia kresek bez liku.
(ołówek)
P. s. 6
CD 1
W jednym pudełku mieszka ich wiele,
a do tych krążków śpieszy pędzelek.
(farby)
Możesz nim pisać i ani razu
nie musisz maczać go w kałamarzu.
(długopis)
40
4. Rozmowa na temat przyborów szkolnych i ich poszanowania.
} Co powinieneś nosić w tornistrze, a czego nie?
} Które z przyborów szkolnych najlepiej czują się w piórniku?
} Nazwij przybory szkolne przedstawione na obrazkach.
} Które z narysowanych przedmiotów wkładasz do tornistra i bierzesz do
szkoły? Połącz je strzałką z tornistrem.
} Dlaczego trzeba dbać o tornister i przybory szkolne?
5. Odczytanie przez N. informacji z podręcznika (umieszczonej w lewym,
dolnym rogu).
6. Demonstrowanie sposobu noszenia przez dz. tornistra.
} Pokażcie, jak nosicie swój tornister.
7. Obserwacja sposobu noszenia przez dz. tornistrów na obrazkach
w podręczniku i czytanie tekstu przez N. lub dobrze czytające dz.
} Powiedz, które dziecko nosi prawidłowo tornister.
} Wyjaśnij, dlaczego tak należy go nosić.
8. Odczytanie przez N. informacji z prawego dolnego rogu podręcznika.
9. Dzielenie wyrazów na sylaby.
} Powiedz nazwy obrazków sylabami. Zamaluj tyle okienek, ile jest sylab
w tych wyrazach.
} Narysuj tyle kółek, ile jest sylab w nazwach obrazków.
} Podziel prostokąty na tyle części, ile słyszysz sylab w nazwach obrazków.
10. Czytanie rozdziału z książki M. Kownackiej Plastusiowy pamiętnik
pt. Dlaczego nazywam się Plastuś.
11. Rozmowa w związku z czytanym tekstem.
} Kto mieszkał w piórniku Tosi?
} Kim był Plastuś?
} Kto ulepił Plastusia?
12. Lepienie Plastusia z plasteliny lub modeliny.
13. Zabawa Sprawdzam swoją pamięć.
N. demonstruje wybrane przybory szkolne i wkłada je do pudełka stojącego na stoliku, np.: nożyczki, ołówek, kredki, plastelinę, gumkę. Obok
pudełka kładzie: linijkę, piórnik, zeszyt, farby, klej.
} Co znajduje się wewnątrz pudełka?
} Które przedmioty mają w swej nazwie trzy sylaby?
} Co znajduje się na zewnątrz pudełka?
} Które z tych przedmiotów mają w swej nazwie dwie sylaby?
} Który z przedmiotów ma w swej nazwie tylko jedną sylabę?
14. Utrwalenie pojęć: wewnątrz, na zewnątrz.
} Powiedz, jakie przybory szkolne znajdują się wewnątrz narysowanego piórnika. A jakie w twoim? Pokoloruj przybory, które są wewnątrz
piórnika.
} Postaw krzyżyk pod każdym przyborem szkolnym, który znajduje się na
zewnątrz piórnika.
15. Zabawa ruchowa Przeprawa przez strumyk.
Dz. układają na podłodze szarfy, formując z nich okręgi. Ustawiają się w rzędzie, w miejscu wyznaczonym przez N. Na hasło: „woda” biegną, przeskakując z kamienia na kamień (z szarfy do szarfy).
www.wsip.pl
41
P. s. 6
P. s. 6
P. s. 7
K. 5, ćw. 1
K. 5, ćw. 2
K. 5, ćw. 3
M. Kownacka
Plastusiowy
pamiętnik
K. 5, ćw. 4
K. 5, ćw. 5
szarfy
16. Rzuty piłką (prawą i lewą ręką) do obręczy i poza obręcz.
17. Zabawa orientacyjno-porządkowa Bocian i szczupak.
N. rysuje kredą na podłodze duży okrąg i umawia się z dz., iż jest to
staw. Wewnątrz stawu jest groźny szczupak, a na zewnątrz bocian. Dz.
są żabkami. Na hasło: „bocian” wskakują do okręgu, a na hasło: „szczupak” wyskakują na zewnątrz. Zabawa jest ciekawsza, jeśli jedno z haseł
powtarzane jest dwu-, trzykrotnie, np.: bocian, szczupak, bocian, szczupak, bocian, szczupak, bocian, bocian.
18. Dorysowanie brakujących mieszkańców piórnika Tosi.
19. Rytmiczne wybrzmiewanie i wyklaskiwanie sylab rymowanki, np.:
Zapięty tornister
wisi na haczyku.
Wezmę go do domu,
położę w kąciku.
Uwaga: W czasie zajęć można wykorzystać wiersz S. Karaszewskiego
W moim piórniku.
W moim piórniku
W moim piórniku mieszkają cztery kredki
i temperówki, co lubią gryźć ołówki.
Jest gumka myszka, długopis i te dwie
małe maskotki, którymi bawię się!
Malutka lala – la la la
obok krasnala – la la la
gdy lala ziewa – tra la la
krasnalek ziewa – a a a…
W moim piórniku mieszkają małe żale,
bo ten krasnalek obraził się na lalę,
smutny długopis wylewa czarne łzy,
ołówek z żalu aż pękł na części trzy!
Malutka lala – la la la
obok krasnala – la la la
lala z krasnalem – ani rusz,
nie chce być wcale, no i już!
W moim piórniku wygasły małe żale,
śpi już laleczka i zasnął też krasnalek,
a cztery kredki śnią kolorowy sen
i we śnie nucą cichutko refren ten:
Malutka lala…
obok krasnala…
S. Karaszewski
42
piłki
kreda
L. s. 4, ćw. 5
Dzień 4. Dbamy o sprzęt i przybory szkolne
Zapis w dzienniku
l Dbamy o sprzęt i przybory szkolne l Rozmowa na temat funkcji i poszanowania
sprzętu szkolnego l Dzielenie wyrazów na sylaby i liczenie sylab w wyrazach
l Etykietowanie sprzętu szkolnego l Kreślenie po śladzie linii prostych i owalnych
l Wypełnianie rysunku konturowego mebli barwnymi plamami l Wzajemne położenie przedmiotów znajdujących się w przestrzeni i na płaszczyźnie: nad, na, obok, pod
l Zabawy ruchowe sprawdzające praktyczne rozumienie pojęć: nad, na, pod, obok l
Przebieg zajęć
1. Rozwiązywanie zagadek.
Po tablicy biega,
Wisi w klasie na ścianie,
robi białe znaki,
piszesz na niej zadanie.
zna ją każdy uczeń,
(tablica)
czy wiesz, kto to taki?
(kreda)
2. Rozmowa o meblach i sprzęcie szkolnym znajdującym się w klasie.
} Jakie przedmioty znajdują się w naszej klasie?
} Do czego one służą?
} Dlaczego o nie dbamy?
3. Wysłuchanie piosenki Biegnie kreda po tablicy.
} O czym mówi ta piosenka?
4. Przybliżenie funkcji sprzętu szkolnego metodą kończenia zdań.
} Tablica służy do…
} Kredą piszemy i…
} Do kosza…
} W ławkach szkolnych…
5. Oglądanie ilustracji ze s. 8–9 podręcznika połączone z zabawą dydaktyczną Prawda – nieprawda.
} Będę podawała informacje o klasie przedstawionej na ilustracji, a wy
będziecie mówić, czy powiedziałam prawdę, czy nieprawdę, np.:
l Na regale stoi telewizor.
l W tej klasie nie ma tablicy.
l Zegar wisi obok mapy.
} Kiedy powiem zdanie prawdziwe – wstaniecie z ławek, a kiedy fałszywe
– przykucniecie obok ławki.
l Godło wisi nad tablicą.
l W klasie nie ma dzieci.
l Przy stoliku siedzi pani.
6. Analiza i synteza sylabowa wyrazów wspierana schematami dźwiękowymi wyrazów.
} Powiedz sylabami nazwy przedmiotów znajdujących się na ilustracji.
(ta-bli-ca, ma-pa, sza-fa, sto-lik, kosz, go-dło, wa-zon, te-le-wi-zor itd.)
} Które przedmioty mają nazwę składającą się z jednej sylaby? (kosz)
www.wsip.pl
43
CD 1
P. s. 8, 9
P. s. 8, 9
} Które przedmioty mają nazwę dwusylabową? (godło, wazon, mapa,
zegar, stolik, szafa)
} Który przedmiot ma w nazwie trzy sylaby, a który cztery? (tablica, telewizor)
7. Podawanie przez dz. dowolnych wyrazów do schematów budowy sylabowej wyrazów przedstawionych na tablicy: mapa, kosz, tablica, telewizor.
mapa
kosz
tablica
telewizor
8. Układanie przedmiotów w różnych miejscach klasy, np.: pod drzwiami,
obok regału, na półce, pod tablicą, nad obrazkiem, obok mapy. Układanie
zdań opisujących ich położenie.
9. Sytuowanie przedmiotów w klasie przedstawionej na ilustracji. Układanie
odpowiedzi na pytania z użyciem wyrazów: nad, pod, na, obok, np.:
} Gdzie wisi godło?
– Godło wisi nad tablicą.
} Gdzie wisi mapa?
– Mapa wisi między regałem a tablicą.
} Co wisi pod godłem?
– Pod godłem wisi tablica.
} Gdzie wisi tablica?
– Tablica wisi na ścianie pod godłem.
} Gdzie stoi kosz?
– Kosz stoi obok regału.
10. Ilustrowanie ruchem pojęć związanych z orientacją przestrzenną zgodnie
z informacjami zawartymi w opowiadaniu, np.:
Nasza ławka staje się bardzo gorąca i niebezpieczna – stajemy obok
ławki i nie dotykamy jej. Do klasy wchodzi Wielkolud – chowamy się pod
ławkę. Wielkolud zalewa klasę – klękamy na krzesełku. Woda opada.
Wielkolud odchodzi – schodzimy z krzeseł. Trzymamy ręce nad ławką,
liczymy w myśli do pięciu, cichutko siadamy i przyjmujemy prawidłową
postawę: siadamy głęboko, aby plecy przylegały do oparcia krzesła, stopy
dotykają podłogi. Lekko pochylamy się nad ławką i oglądamy kartę 6.
11. Kreślenie po śladzie linii prostych i owalnych – kończenie rysowania
przedmiotów wewnątrz pokoju. Przestrzeganie prawidłowej postawy
przy rysowaniu.
12. Układanie odpowiedzi na pytania z użyciem wyrazów: na, obok, nad,
pod – poprzedzone ćwiczeniami praktycznymi z wykorzystaniem elementów z wyprawki.
} Układaj przedmioty, zgodnie z warunkami, które podam:
l Połóż dom na ławce przed sobą.
l Nad domem ustaw słońce.
l Po lewej stronie domu ustaw wysokie drzewo. Na drzewie połóż
gniazdo.
l Po prawej stronie domu ustaw małe drzewo.
l Przed domem ustaw dłuższy płotek.
l Na płocie umieść kota.
13. Maszerowanie w rytmie ćwierćnut po obwodzie koła. Zmiana kierunku
i bieg w rytmie ósemek.
14. Zabawa ruchowa Woda, wiatr, lew. Dz. stoją w pobliżu swoich ławek,
uważnie słuchając N., który mówi:
44
schematy
wyrazów
w dużym
formacie
P. s. 8, 9
K. 6, ćw. 1
W. 1,
K. 6, ćw. 2
} woda!
} wiatr!
} lew!
} deszcz!
} ogień!
– dz. wchodzą na krzesła.
– dz. siadają na podłodze.
– dz. chowają się pod ławkę.
– dz. podnoszą ręce do góry, tworząc daszek.
– dz. stają obok ściany.
15. Rysowanie pod kierunkiem N. przedmiotów usytuowanych w przestrzeni, jako sprawdzenie rozumienia pojęć: na, nad, obok, pod.
16. Śpiewanie piosenki Jestem uczniem.
17. Zadanie pracy domowej.
} Sprawdź, które zdania lub wyrazy potrafisz przeczytać w tekście z 8–9
strony podręcznika. Otocz je pętlą.
K. 6, ćw. 3
P. s. 8, 9
Dzień 5. Upiększamy naszą klasę roślinami ozdobnymi
Zapis w dzienniku
l Upiększa my naszą klasę roślinami ozdobnymi l Rośliny ozdobne l Układanie zdań
o roślinach ozdobnych l Analiza głoskowa i sylabowa nazw roślin ozdobnych l Porządkowanie wielkości i porównywanie cech wielkościowych l Nauka piosenki Roślinki
w klasie l Rysowanie po śladzie elementów kompozycji kwiatowej i kolorowanie jej
l Zabawy muzyczno-ruchowe l
Przebieg zajęć
1. Rozwiązywanie zagadek-rymowanek.
Lubię ciepło, lubię słońce,
Znajdziesz nas na oknie,
gdy w doniczce siedzę.
znajdziesz na balkonie.
I mam bardzo ostre kolce,
Kwieciem obsypane,
choć nie jestem jeżem.
zwą nas pe…
(kaktus)
(pelargonie)
2. Odszukanie kaktusa i pelargonii pośród roślin zgromadzonych na biurku
N. Rozpoznawanie pozostałych (juka, dracena).
3. Etykietowanie rozpoznanych roślin – umieszczanie tabliczek z nazwami
roślin.
4. Rozpoznawanie roślin na podstawie zgłaszanych cech, np.: Jest wysoka,
ma długie, zielone liście wzniesione do góry. (juka)
5. Etiudka pantomimiczna – wyrażanie gestem, ruchem charakterystycznych cech rośliny (znanej dziecku), której nazwę podaje N.
6. Rozpoznanie roślin umieszczonych na ilustracji w podręczniku.
7. Układanie zdań z wyrazami: nad, pod, obok, na.
} Powiedz, gdzie stoi kaktus.
– Kaktus stoi na parapecie okna.
} Gdzie stoi paprotka? itd.
– Paprotka stoi na szafce.
8. Zabawa relaksująca Kwiat zasypia, kwiat się budzi. Na hasło: „kwiat
zasypia” dz. siedzą w ławkach, rozluźniają się, zamykają oczy i układają czoło na dłoniach. Następnie na hasło: „kwiat się budzi” prostują się,
unoszą ręce łukiem nad głową, wykonują lekki skłon w tył.
www.wsip.pl
45
okazy roślin
tabliczki
z nazwami
roślin
P. s. 8, 9
9. Liczenie roślin doniczkowych na ilustracji i w klasie. Stwierdzenie,
gdzie jest więcej.
10. Wyszukiwanie w klasie roślin, których nazwy zaczynają się głoską podaną przez N., np. p: paproć, pelargonia.
11. Wybrzmiewanie nazw roślin głoskami, sylabami i w całości z wykorzystaniem schematów dźwiękowych.
12. Ciche, a następnie głośne czytanie zdań.
13. Zabawa muzyczno-ruchowa Kwiatki.
Dz. jako czteropłatkowe kwiatki ustawiają się czwórkami twarzą do siebie. Trzymają się za ręce i klęczą z pochylonymi w dół głowami. Podczas
muzyki granej pp1) kwiatki śpią, przy zmianie muzyki na p2), mf3), dz.
wolno prostują się nie puszczając rąk. Na muzykę graną f4) powoli podnoszą ręce, na muzykę ff5) – lekko przechylają się do tyłu – kwiatki rozwinęły się. Po kolejnych zmianach dynamicznych na f, mf, p – dz. wolno
pochylają się i na muzykę graną pp – kwiatki usypiają.
14. Rozmowa na temat: Jak dzieci opiekują się roślinami? na podstawie ilustracji w podręczniku.
15. Próba rozszyfrowania upodobań roślin na podstawie symbolicznych
(umownych) oznaczeń na doniczkach.
16. Poznanie upodobań roślin ozdobnych.
} Co lubi kaktus?
(dużo słońca, wodę, ciepło)
} Co lubi paproć?
(miejsce widne, częste zraszanie letnią przegotowaną wodą)
} Co lubią juka i dracena? (miejsca jasne, nie lubią obfitego podlewania)
17. Ustalenie obowiązków dyżurnego.
18. Ćwiczenie oddechowe Wąchanie kwiatków. Dz. chodzą po sali przy
akompaniamencie instrumentu perkusyjnego. Na przerwę w graniu dz.
zrywają kwiatki i wąchają, po czym kichają. Powtarzamy 2–3 razy.
19. Nauka piosenki Roślinki w klasie – tekst na s. 130.
l Prezentacja piosenki Roślinki w klasie. N. śpiewa piosenkę lub odtwarza z płyty. Słuchanie poprzedzamy pytaniami:
} O czym opowiada piosenka?
} Kto opiekuje się kwiatami?
} Jakie kwiaty występują w piosence?
l Nauka refrenu piosenki: N. mówi rytmicznie kolejne frazy a dz. powtarzają; N. uczy melodii po 2 takty. Wspólne śpiewanie refrenu.
20. Porządkowanie i porównywanie cech wielkościowych.
21. Dopasowanie brakujących części kwiatów.
22. Układanie kwiatu maku z wyciętych części.
1) pp – pianissimo (bardzo cicho)
2) p – piano (cicho)
3) mf – mezzo for te (z umiarkowaną siłą)
4) f – for te (głośno)
5) ff – for tissimo (bardzo głośno)
46
P. s. 8, 9
P. s. 10, 11
P. s. 10
CD 1
P. s. 11, ćw. 1
instrument
perkusyjny
CD 1
K. 7, ćw. 1–3
K. 7, ćw. 4;
P. s. 12,13
K. 8, ćw. 1
II. BEZPIECZNIE W SZKOLE I W DRODZE DO SZKOŁY
Dzień 1. Moja szkoła i jej pracownicy
Zapis w dzienniku
l Zwiedzanie szkoły l Poznanie pracowników szkoły i wybranych pomieszczeń
l Dłuższe wypowiedzi na temat szkoły l Analiza i synteza głoskowa wyrazów
l Ocena zachowania chłopca w szkolnej łazience na podstawie historyjki obrazkowej l Stosunki przestrzenne: strona lewa, prawa, w prawo, w lewo, na skos, na
wprost l Ćwiczenia motoryczno-ruchowe z wykorzystaniem gazety l
Przebieg zajęć
1. Wysłuchanie piosenki Nasza szko ła jest weso ła – rytmiczne wystukiwanie refrenu piosenki – tekst na s. 130.
2. Powitanie.
} Przywitamy się dziś bardzo serdecznie. Połóżmy rękę na serduszku
i ukłońmy się głęboko.
} Po której stronie znajduje się serce: po prawej czy po lewej?
} Podnieście lewą rękę w bok, a teraz prawą. Zrobimy lornetkę z dłoni
i popatrzymy przez nią najpierw prawym, a potem lewym okiem.
} Ułóżcie ręce tak, aby równocześnie lewą ręką chwycić prawe ucho,
a prawą ręką lewe ucho.
3. Analiza i synteza głoskowa wyrazów. Wyodrębnianie głosek w nagłosie
i tworzenie z nich wyrazów (lewa, prawa).
} Wskażcie lewą i prawą rękę chłopca. Pomogą wam literki L, P.
4. Rozmowa na temat ilustracji w podręczniku.
} Co przedstawia ilustracja?
} Jakie pomieszczenia znajdują się w tym budynku szkolnym?
} Jakie pomieszczenia znajdują się po prawej stronie chłopca, jakie po
lewej, a co na wprost?
} Ile jest pomieszczeń?
5. Głośne czytanie tekstu z podręcznika przez dobrze czytające dz. lub N.
6. Próba odpowiedzi na pytania z tekstu.
} Kto tu pracuje? (z wykorzystaniem ilustracji)
} Zajrzyjcie przez otwarte drzwi do miejsc pracy w szkole i spróbujcie
powiedzieć, kto tu pracuje (nauczyciele, uczniowie, pielęgniarka, sekretarka, woźna, bibliotekarka, kucharka) itd.
7. Spacer po budynku szkolnym – poznanie wybranych pracowników szkoły i ich miejsc pracy (pracownicy szkoły mówią kilka zdań o swoich
obowiązkach i pokazują miejsce pracy).
8. Ustalenie, że pracownicy szkoły są potrzebni, należy się odpowiednio
zachowywać wobec nich i szanować ich pracę.
9. Gra dydaktyczna Wywiad.
} Zorganizujemy teraz wywiad z jednym z pracowników naszej szkoły.
Jedna osoba, np. Ania wyjdzie z klasy. My wybierzemy zawód, jaki
www.wsip.pl
47
CD 1
K. 9, ćw. 3
P. s. 14, ćw. 1
P. s. 14
(1)
Ania będzie wykonywała, np. pielęgniarki. Następnie będziemy zadawać Ani pytania, a ona będzie udzielać odpowiedzi. Przekonamy się,
czy Ania odgadnie, jaki wybraliśmy dla niej zawód.
Po powrocie do klasy dz. zadają Ani pytania, np.:
l Czy lubisz nosić biały fartuch?
l Czy lubisz robić zastrzyki?
l Czy często ważysz dzieci?
l Czy lubisz prowadzić dzieci do doktora?
l Co robisz, gdy dziecko się poparzy?
l Czy wiesz, jaki wybraliśmy dla ciebie zawód?
l Czy chciałabyś pracować w tym zawodzie?
10. Obejrzenie obrazków i rozmowa.
} Jak zachował się chłopiec w toalecie?
} O czym zapomniał? (zapomniał spłukać muszlę klozetową, umyć ręce,
zakręcić kran)
11. Ocena postępowania chłopca (nie miał nawyku właściwego zachowania się w toalecie, nie oszczędzał wody, nie szanował cudzej pracy, ale
grzecznie przeprosił i naprawił błędy).
12. Uzupełnianie przez uczniów wniosku: W toalecie pamiętaj o spłukiwaniu muszli, myciu rąk i zakręcaniu kranu.
13. Układanie z klocków dowolnej postaci lub przedmiotu. Nazywanie figur
użytych do układanek.
14. Szukanie w klasie przedmiotów przypominających kształt: koła, kwadratu, prostokąta.
15. Ilustracja ruchowa czynności podawanych przez N. – odtwarzanie kierunku strumienia wody z kranu i z prysznica.
} Pokażemy ręką, jak:
l woda leje się z kranu (linie proste),
l woda leje się z prysznica (linie skośne),
l myjemy ręce,
l zakręcamy kran,
l wycieramy lub suszymy ręce.
16. Kreślenie linii prostych i skośnych.
17. Wskazywanie przez dz. w klasie przedmiotów po prawej i lewej stronie
ręki w dwóch sytuacjach: twarzą do tablicy i tyłem do tablicy.
18. Ćwiczenia na sali gimnastycznej lub korytarzu:
l zbiórka w szeregu, powitanie;
l marsz, bieg, podskoki w rytmie wystukiwanym na instrumencie (w przerwie przyjęcie dziwnej, niezwykłej pozycji);
l rozdanie przez dyżurnych gazet i ustawienie w rozsypce;
l postawa z gazetą złożoną na pół między kolanami – skoki kangura;
l zwijanie gazety w rulonik i kreślenie nad głową kółek lewą ręką, a prawą ręką trójkątów;
l rozłożenie gazety i umieszczenie jej jak najwyżej nad głową, a następnie puszczenie jej i obserwowanie ruchu opadającej gazety;
l naśladowanie swoim ciałem ruchu opadającej gazety;
l ustawienie w rozkroku – przesuwanie złożonej gazety między stopami
48
P. s. 15, ćw. 1
klocki logiczne lub W. 1
K. 9, ćw. 4
w tył, w przód, w lewo i w prawo, po kilku ruchach przeskoki bokiem
przez gazetę w prawo i lewo, a w dalszej kolejności w tył i przód;
l zwijanie gazety w kulki i rzucanie kulkami do koszy na sygnał N.:
„w lewo”, „w prawo”;
l wybranie określonego punktu w sali i podążanie do niego drogą najdłuższą i najkrótszą.
19. Utrwalenie pojęć: strona prawa i lewa, w prawo, w lewo, na wprost, na skos.
} Co znajduje się po prawej, a co po lewej stronie sali?
} W którą stronę biegną dziewczynki, a w którą chłopcy?
} Pokoloruj te figury, które leżą po prawej stronie sali, na niebiesko, a te
po lewej – na czerwono.
} Co ma Ola w prawej ręce, a co ma w prawej ręce Tomek?
} W której ręce Ola ma koło? W której ręce Tomek ma rakietę? Pokoloruj
lewy rękaw dresu Oli na niebiesko, a prawy na czerwono.
20. Próba układania pytań do sytuacji przedstawionej na ilustracji.
21. Układanie figur geometrycznych zgodnie z warunkami podanymi przez N.
} Połóż przed sobą linijkę. Po prawej stronie połóż 3 niebieskie trójkąty,
po lewej stronie 5 czerwonych kół.
} Co położyłeś po lewej stronie linijki?
} Co położyłeś po prawej stronie linijki?
} Ile figur jest po obu stronach linijki?
} Po lewej stronie linijki połóż 2 koła. Po prawej stronie więcej niż 2.
} Ile kół jest po lewej stronie?
} Ile kół położyłeś po prawej stronie?
22. Zadanie pracy domowej.
} Wykonaj ćw. 1 z karty 9.
23. Śpiewanie i improwizacja ruchowa piosenki Roślinki w klasie, tekst na s. 130.
K. 10, ćw. 1
K. 10, ćw. 2
K. 10, ćw. 3
W. 1
K. 9, ćw. 1
Dzień 2. Droga do szkoły
Zapis w dzienniku
l Droga do szkoły l Dłuższe wypowiedzi dzieci na temat swojej drogi do szkoły i właściwego zachowania się na drogach l Analiza i synteza wyrazów l Poznanie zasad
poruszania się po drogach bez chodnika l Wyodrębnianie zbiorów i podzbiorów pojazdów l Kolorowanie planszy przedstawiającej ruch drogowy l Ilustrowanie ruchem
opowieści Nauczyciela l
Przebieg zajęć
1. Uzupełnianie rymu w wierszyku recytowanym przez N.
Do widzenia, mamo
i Burku wesoły,
do widzenia, lale,
już idę do… (szkoły)
} Kogo pożegnała dziewczynka przed wyjściem do szkoły, a kogo wy
pożegnaliście?
www.wsip.pl
49
2. Rozmowa o drodze dziewczynki do szkoły na podstawie ilustracji.
} Odszukajcie dziewczynkę na ilustracji i przypomnijcie jej imię. Będziemy towarzyszyć Uli w drodze do szkoły.
} Wymieńcie, co mija dziewczynka po prawej stronie drogi. (Burka, dom,
kozę, budynki, kościół)
} Co mija po lewej stronie drogi? (traktor, krowy, boisko)
} Gdzie mieszka dziewczynka? Jaka jest jej droga do szkoły? (kręta, piaszczysta, nie ma chodnika, ma pobocze)
3. Swobodne wypowiedzi dz. na temat swojej drogi do szkoły i właściwego
zachowania się na drogach.
} Jaka jest wasza droga do szkoły?
} Co macie po prawej, a co po lewej stronie drogi?
} Jakie niebezpieczne miejsca znajdują się na waszej drodze?
4. Czytanie tekstu z podręcznika przez dobrze czytające dz. lub N.
} Czy ta droga ma chodnik?
} Którą stroną drogi powinna iść Ula?
5. Zapoznanie z zasadą: Tam, gdzie nie ma chodnika, zawsze chodzimy
poboczem, znajdującym się po lewej stronie drogi, wtedy widzimy pojazdy zbliżające się z przeciwka.
6. Zabawa muzyczno-ruchowa Pojazdy i piesi na drodze bez chodnika.
N. dzieli dz. na dwie grupy. Jedna grupa to pojazdy (tworzą ją 2 osoby),
druga grupa to piesi. N. rysuje kredą na podłodze drogę i wskazuje pobocza. Pojazdy poruszają się w dwóch kierunkach (prawą stroną drogi). Piesi również w dwóch kierunkach – poboczem (jest to zawsze lewa strona
drogi).
7. Analiza i synteza wyrazów (traktor, dom, krowy, koza, boisko). Wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie. Szukanie głoski „o” i innych głosek w tych wyrazach.
8. Zabawa Łańcuszek wyrazów.
ulica – autobus – samolot – traktor – rower itd.
9. Ilustrowanie ruchem opowieści N.:
Jesteś użytkownikiem drogi. Zapalasz motorynkę. Jedziesz prosto, skręcasz w prawo, skręcasz w lewo, wykonujesz ostry skręt w prawo i znów
w lewo, jedziesz prosto, zwalniasz, zatrzymujesz się, zsiadasz z motorynki i zajmujesz miejsce w ławce.
10. Rysowanie ręką w powietrzu i na kartce drogi przebytej motorynką.
11. Wypowiedzi dz. na temat:
} Jakie pojazdy poruszają się po drogach, jakie w powietrzu, a jakie po
wodzie?
12. Rozpoznawanie, nazywanie i liczenie pojazdów z ilustracji.
} Jakie pojazdy są na drodze?
} Ile jest wszystkich pojazdów?
} Wymień pojazdy, które jadą w lewą stronę.
} Wymień pojazdy, które jadą w prawą stronę.
13. Wyodrębnianie zbiorów i podzbiorów pojazdów. Klasyfikacja według
przeznaczenia.
l Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów.
50
P. s. 16, ćw. 1
(2)
P. s. 16
CD 1
P. s. 16, ćw. 1
K. 12, ćw. 1
K. 12, ćw. 2, 3
l
Wyodrębnianie ze zbioru narysowanych pojazdów wszystkich samochodów. Liczenie pojazdów.
l Ustalenie, które pojazdy znajdują się wewnątrz, a które na zewnątrz.
l Uzasadnienie, dlaczego pojazdy umieszczono w trzech pętlach (pływają, latają, jeżdżą).
14. Zabawa ruchowa Ziemia, woda, powietrze.
Dz. tworzą koło. N. staje w środku z piłką. Rzuca ją kolejno do dz. i mówi
jedno z trzech tytułowych słów, np. powietrze. Dz., do którego rzuca piłkę, ma ją chwycić, wykonać skłon, dotykając piłką podłogi i podać jedną
nazwę środka lokomocji poruszającego się w powietrzu (np. helikopter),
a następnie odrzucić piłkę do N., który rzuca piłkę dalej, zmieniając
hasło. Piłkę rzucamy do wszystkich uczestników zabawy. Nazwy pojazdów mogą się powtarzać.
15. Kolorowanie rysunku konturowego przedstawiającego ruch drogowy.
16. Umieszczanie na rysunku nalepek z pieszymi i pojazdami zgodnie z poznaną na lekcji zasadą (jeśli nie ma chodnika, chodzimy poboczem znajdującym się po lewej stronie drogi).
K. 11, ćw. 1
K. 11, ćw. 1
Dzień 3. Jestem rozsądnym użytkownikiem drogi
Zapis w dzienniku
l Jestem rozsądnym użytkowni kiem drogi l Porównywanie drogi wiejskiej i ulicy
l Ocena zachowania postaci na ilustracjach l Zasady przechodzenia przez jezdnię –
ćwiczenia w terenie l Analiza i synteza wyrazów związanych z ruchem ulicznym
l Klasyfi kacja zbiorów według przeznaczenia l Wyodrębnianie zbiorów i podzbiorów
l Zabawa ruchowa Pojazdy i piesi l
Przebieg zajęć
1. Wysłuchanie wiersza czytanego przez N.
Zielone światło
Ulicami spieszą ludzie,
każdy gdzieś przed siebie gna.
Idą grubi, idą chudzi,
ktoś na smyczy wiedzie psa.
Jadą auta i tramwaje,
dyliżansów tylko brak...
Ale oto wszystko staje,
pan policjant daje znak.
Światło zielone,
światło zielone,
można przechodzić
na drugą stronę.
Pojazdów szereg
posłusznie czeka.
Krzywda nie spotka
tutaj człowieka.
Póki zielone
światło jak liść –
bezpiecznie można iść. (...)
T. Śliwiak
} Co narysowałbyś na ulicy, o której mówi wiersz?
} O czym należy pamiętać podczas przechodzenia przez jezdnię?
www.wsip.pl
51
2. Porównywanie drogi wiejskiej i ulicy na podstawie ilustracji ze s. 16.
i 17. podręcznika.
} Czym różnią się te drogi? (pasy, sygnalizacja świetlna, barierki)
} Która z dróg na ilustracji przypomina drogę w pobliżu twojego domu?
3. Wypowiedzi na temat bezpiecznego zachowania się dz. na drodze do
szkoły i ze szkoły na podstawie ilustracji i doświadczeń dz.
4. Ocena zachowania się dz. na ilustracji.
} Które dzieci przechodzą prawidłowo przez ulicę?
} Które dzieci przechodzą nieprawidłowo?
} Zakreśl czerwoną kredką nieprawidłowe sytuacje.
5. Recytowanie rymowanki przez N. i ustalenie, komu jest dedykowana.
Oj, zielono ma w głowie
mój szkolny kolega.
Na czerwonym świetle
przez jezdnię przebiega.
P. s. 16, 17
P. s. 16, 17
P. s. 17
6. Wskazanie na ilustracji sygnalizatorów świetlnych dla pieszych i dla kierowców. Omówienie różnic występujących pomiędzy sygnalizatorem
świetlnym dla kierowców (trzy światła) i dla pieszych (dwa światła).
7. Wysłuchanie wiersza W. Fabera Światła na skrzyżowaniu.
Światła na skrzyżowaniu
Niech każdy stanie
Światło zielone
przed skrzyżowaniem.
jak młode listki
Palą się światła...
na drugą stronę
Popatrzmy na nie!
zaprasza wszystkich. (...)
Światło czerwone,
jak mak, jak ogień –
wszystkim przechodniom
zamyka drogę!
W. Faber
} Jak zachowacie się, gdy na sygnalizatorze świetlnym ukaże się światło
czerwone?
} Jak zachowacie się, gdy zapali się światło zielone?
8. Nalepianie świateł zgodnie z napisami.
9. Wycieczka w celu obserwacji ruchu drogowego w sąsiedztwie szkoły.
l Znaki drogowe w pobliżu szkoły l Chodnik i jezdnia
l Barierki
l Ruch drogowy (rodzaje pojazdów).
10. Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię w terenie (ulica, boisko,
droga, miasteczko ruchu drogowego). Praktyczne poznanie pięciu zasad
przechodzenia przez jezdnię.
11. Rysowanie kolorową kredą na asfalcie wybranego środka lokomocji.
12. Analiza i synteza wyrazów związanych z ruchem ulicznym.
l Wskazani uczniowie wybrzmiewają wyrazy głoskami, pozostali dokonują syntezy i podają wyraz w całości (droga, ulica, chodnik, pobocze,
ruch, samochód, rower, znak itp.).
l Nazywanie rysunków. Mówienie ich głoskami i tworzenie wyrazów z zaznaczonych głosek.
13. Układanie zdań z wyrazami: ulica, droga, jezdnia, zebra.
14. Rysowanie ręką w powietrzu linii gór (linia falista i łamana), kierunku
lotu samolotu (w lewo, w prawo, w prawo skos, w lewo skos).
15. Kreślenie linii falistej i łamanej w liniaturze.
52
P. 17, ćw. 2,
Wyklejanka
spacer
plansza, znaki
drogowe
kolorowa kreda
K. 13, ćw. 1
K. 13, ćw. 2
16. Zabawa ruchowa Pojazdy i piesi.
N. rysuje kredą na podłodze jezdnię, chodniki i zaznacza zebry. Dzieli
dz. na dwie grupy: samochody (tworzą je 2 osoby) i piesi. Przy akompaniamencie ósemkowym ruszają samochody i jadą po wytyczonej przez N.
trasie. Przy zmianie akompaniamentu (rytm ćwierćnutowy) samochody
zatrzymują się (przed lub za zebrą), a piesi przechodzą przez jezdnię zgodnie z poznanymi zasadami:
l zatrzymują się na skraju chodnika,
l patrzą w lewo,
l patrzą w prawo,
l jeszcze raz w lewo,
l przechodzą przez jezdnię,
l w połowie jezdni upewniają się (patrząc w prawo), czy nic nie nadjeżdża i przechodzą dalej.
17. Utrwalenie poznanych zasad. Odszukanie nalepek z brakującymi obrazkami i naklejenie ich zgodnie z zasadami przechodzenia przez jezdnię.
18. Czytanie tekstu z podręcznika przez N. lub dobrze czytające dz. W czasie słuchania dz. pokazują na ilustracji desygnaty wyrazów (ulica, zebra,
znaki, barierka).
19. Udzielenie odpowiedzi na pytania postawione w tekście.
20. Liczenie dz. na ilustracji.
} Ile dzieci idzie w prawą stronę?
} Ile dzieci idzie w lewą stronę?
21. Wyodrębnianie zbiorów i podzbiorów.
CD 1
kreda
K. 13, ćw. 4
P. s. 17
K. 12, ćw. 4, 5
III. JA TO UMIEM, JA TO WIEM
Dzień 1. Z wizytą w Literkowie
Zapis w dzienniku
l
Z wizytą w Literkowie l Zestawienie tekstu piosenki W Literkowie z ilustracją
w podręczniku l Rozpoznawanie liter małych i wielkich, wzajemne ich przyporządkowanie l Wprowadzenie pojęcia samogłoski. Utrwalenie pojęć: na zewnątrz
– wewnątrz, niższe – wyższe, mniejsze – większe, takie same l Nauka piosenki W Literkowie l Modelowanie z plasteliny dowolnej litery i jej pojazdu l Zabawy kształtujące
koordynację ruchową l
Przebieg zajęć
1. Wysłuchanie z kasety piosenki W Literkowie – tekst na s. 130.
2. Rozmowa na temat treści i nastroju piosenki.
} Czym jadą do Literkowa małe litery?
} Jakimi środkami lokomocji przybyły wielkie litery?
} O czym będą mówiły litery w Literkowie?
} W jaki nastrój wprowadza nas ta piosenka?
www.wsip.pl
53
CD 1
3. Nauka I zwrotki piosenki W Literkowie.
N. odtwarza piosenkę z płyty CD.
} Posłuchajcie uważnie i powiedzcie, kim są bohaterowie piosenki. Jakimi pojazdami przyjechali do Literkowa?
l N. śpiewa lub odtwarza z płyty I zwrotkę piosenki, dz. nucą melodię.
l N. śpiewa piosenkę frazami, dz. powtarzają.
l Wspólne śpiewanie I zwrotki piosenki.
4. Zapowiedź wizyty w Literkowie.
} Zapraszam was do Literkowa–Zabawowa. Za chwilę złożymy wizytę
literom w Literkowie–Zabawowie. Zobaczymy, jakimi pojazdami przybyły litery. Przekonamy się, które z nich z łatwością rozpoznacie, a których jeszcze nie znacie.
5. Obejrzenie ilustracji w podręczniku i ustalenie:
} Jakie litery zaproszono na spotkanie w Literkowie?
} Jakimi pojazdami przybyły wielkie litery? Dlaczego wybrały takie
pojazdy? (nazwa pojazdu zaczyna się taką literą)
6. Ilustrowanie ciałem kształtu wybranych liter, np.:
} Pokażcie swoim ciałem literę, która przybyła:
l na hulajnodze,
l na rowerze,
l autobusem.
7. Przyporządkowanie wielkich liter literom małym.
} Połączcie strzałką wielkie litery z małymi, a dowiecie się, które z małych
liter nie będą mieć swoich opiekunów.
} Odczytajcie litery, które nie mają towarzystwa liter wielkich.
} Których liter jest więcej: małych czy wielkich?
} Przeczytajcie litery, które siedzą w pierwszym wagonie.
} Przeczytajcie litery, które siedzą w trzecim wagonie.
} Który numer ma wagon w kropki?
8. Wprowadzenie pojęcia samogłoski.
} Odczytamy głośno wszystkie litery, które znajdują się w czerwonych
okienkach.
} Ułóżcie dłoń pod brodą i wymawiajcie wyraźnie każdą z tych głosek.
} Co zauważyliście? (Przy wymawianiu tych głosek broda stuka o rękę,
broda dotyka dłoni.)
} Sprawdzimy, czy broda stuknie w dłoń przy wymawianiu głoski k, t, s.
(Przy wymawianiu spółgłosek broda nie uderza o dłoń.)
} Przemienne wybrzmiewanie samogłoski oraz spółgłoski, np.: o-t; a-f; e-p;
u-k; i-h; y-s.
Uogólnienie spostrzeżeń: nie przy wszystkich wymawianych głoskach
broda stuka o dłoń. Te głoski, przy których broda stuka o dłoń, nazywamy samogłoskami, a pozostałe spółgłoskami.
9. Uświadomienie dz. charakterystycznej cechy samogłosek:
możliwość wymawiania ich przy otwartych ustach, długo, bez przerwy, póki starczy tchu (obserwacja ust w lusterku podczas wymawiania
poszczególnych samogłosek).
54
CD 1
P. s. 18, 19
P. s. 18, 19
P. s. 18, 19
lusterko
10. Rozwiązywanie rebusów z samogłoską i wyodrębnianie jej w schematach
wyrazów.
} Powiedz przeciągle głoskę o.
} Połącz ją z nazwą obrazka. (o-lejek)
} Jaki powstał wyraz? (olejek)
} Powiedz samogłoski z czerwonych okienek schematu tego wyrazu (samogłoski wymawiaj głośno, pozostałe głoski szeptem). Postępuj podobnie z pozostałymi samogłoskami.
11. Zabawy ruchowe kształtujące koordynację ruchową, spostrzegawczość,
orientację przestrzenną, refleks – Literkowe pojazdy, Samogłoski do
domków (sala gimnastyczna lub korytarz).
l Literkowe pojazdy.
N. pokazuje literę S i mówi: s – jak samolot.
Dz. naśladują samolot.
N.: n – jak narty. Uczniowie posuwają się jak na nartach i odpychają
się kijkami.
N.: m – jak motor. Uczniowie uruchamiają silnik, wsiadają na motor
i jadą itp.
l Sa mogłoski do domków (na wzór zabawy Wiewiórki do dziupli). Sześcioro dz. z czerwonymi szarfami lub samogłoskami zawieszonymi na
szyi to samogłoski. Pozostałe to spółgłoski.
12. Łączenie nazw obrazków z modelami budowy dźwiękowej. Liczenie głosek, samogłosek i spółgłosek w wyrazach, np. sowa – 4 głoski: 2 samogłoski i 2 spółgłoski.
13. Sprawdzian. Indywidualne wykonywanie zadań pod kierunkiem N., który
czyta pierwsze polecenie, uczniowie wykonują zadanie, następnie czyta
drugie polecenie i po wykonaniu przez dz. zadania czyta trzecie itd. Po rozwiązaniu wszystkich zadań N. zbiera karty. Sprawdza i ocenia w domu.
14. Wycięcie domina (cięcie wzdłuż linii prostej: poziomej i pionowej).
15. Gra w domino.
} Ułóż obrazki tak, aby ostatnia głoska nazwy obrazka była pierwszą
głoską następnego. Zacznij od obrazka z kotkiem.
16. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania przez głośne odczytanie
nazw obrazków.
17. Zadanie pracy domowej.
} Ułóż jeszcze raz domino w domu i przyklej na karcie 15. w oznaczonych
polach.
18. Modelowanie z plasteliny dowolnej (małej lub wielkiej) litery i pojazdu,
na którym przybyła.
19. Wspólne śpiewanie piosenki W Literkowie, ilustrowanie ruchem.
www.wsip.pl
55
P. s. 20
szarfy, kartoniki z literami
S, M, N
kartoniki
z samogłoskami
P. s. 21
K. 14, ćw. 1–6
K. 15, ćw. 1
K. 15
plastelina
Dzień 2. Na tropie sylab i figur geometrycznych
Zapis w dzienniku
l
Na tropie sylab i figur geometrycznych l Układanie sylab i wyrazów z liter alfabetu
ruchomego l Gra w domino sylabowe l Kreślenie elementów literopodobnych w liniaturze l Klasyfikacja figur według koloru i kształtu l Stosunki przestrzenne, cechy
wielkościowe – sprawdzian l Nauka II zwrotki piosenki W Literkowie l
Przebieg zajęć
1. Rozdanie i omówienie sprawdzianu.
2. Chóralne wybrzmiewanie sylabami imion podanych przez N.
N. – Ala
N. – Ula
Dz. – A-la
Dz. – U-la
N. – Ewa
N. – Tola
Dz. – E-wa
Dz. – To-la
3. Wybrzmiewanie i wyklaskiwanie sylab w podanych przez N. wyrazach
będących tematem dnia zajęć. Próba śpiewania tematu dnia przez dz.
N. – Na
Dz. – tro-pie
Dz. – Na
N. – sylab
N. – tropie
Dz. – sy-lab
4. Uświadomienie dz. tematu zajęć.
5. Łączenie w pary obrazków, których nazwy kończą się taką samą sylabą.
Oznaczenie tych sylab takim samym znakiem.
klatka –
siatka
–
kura +
rura
+
sowa °
podkowa °
wrona :
korona
:
6. Wycięcie obrazków domina sylabowego.
7. Gra w domino sylabowe zgodnie z zasadą: ostatnia sylaba pierwszej
nazwy jest jednocześnie początkową sylabą następnej nazwy.
kura
rama
maki
kino
noga
gazeta
tarka
K. 16, ćw. 1
K. 16, ćw. 2
kapelusz
8. Kreślenie elementów literopodobnych w rozszerzonej liniaturze.
9. Indywidualne wyodrębnianie pierwszych sylab w nazwach obrazków pod
kierunkiem N. Łączenie rysunków z sylabą ko. Wyodrębnianie sylab
w wyrazach.
10. Nauka II zwrotki piosenki W Literkowie.
l N. odtwarza z płyty II zwrotkę piosenki:
} Posłuchajcie i powiedzcie, kiedy odbywa się spotkanie w Literkowie.
l N. śpiewa piosenkę frazami, dz. powtarzają.
l Wspólne śpiewanie I i II zwrotki piosenki.
11. Klasyfikacja wyrazów ze względu na liczbę sylab. Łączenie nazw obrazków z ich domkami.
12. Stosowanie pojęć: na, nad, pod, obok, za, z lewej strony, z prawej strony
w sytuacjach praktycznych, np.:
56
K. 14
K. 16, ćw. 4
K. 17, ćw. 1, 2
CD 1
K. 17, ćw. 3
} Weź kartę do prawej ręki.
} Połóż ją na głowie i trzymaj.
} Trzymaj kartę nad głową.
} Weź kartę w obie ręce i trzymaj ją na wprost twarzy.
} Przesuwaj kartkę w lewą stronę i patrz za kartą.
} Przesuwaj kartę w prawą stronę i skręć tułów w prawą stronę.
} Połóż kartę z lewej strony ławki.
} Połóż ją przed sobą.
13. Indywidualne wykonywanie zadań pod kierunkiem N., który czyta pole- K. 18, ćw. 1–3
cenia. Uczniowie wykonują zadania w kolejności czytanych poleceń.
14. Przypomnienie nazw poznanych figur geometrycznych (prostokąt, kwa- figury geometryczne w dudrat, koło, trójkąt). N. pokazuje figury, uczeń je rozpoznaje.
15. Zabawa logiczna Jestem figurą. Każde z was wybierze sobie jedną figurę żym formacie
i wyobrazi sobie, że nią jest. Następnie przedstawi się koledze lub koleżance z ławki, podając kilka cech, po których będzie można tę figurę
rozpoznać, np.:
– Mam na imię Marcin.
– Mam cztery równe boki, cztery kąty proste, jestem mały i mam kolor
czerwony.
– Jesteś małym kwadratem.
16. Improwizacja ruchowa – modelowanie figur.
l Uczniowie wychodzą na korytarz i dobierają się czwórkami. Podają
sobie ręce i modelują kwadrat.
l Na sygnał: „trójkąt” – dobierają się trójkami, podają sobie ręce i modelują trójkąt.
l Na sygnał: „prostokąt” – dwie trójki łączą się, uczniowie podają sobie
ręce i modelują prostokąt.
l Na sygnał: „koło” – wszystkie dz. podają sobie ręce i tworzą koło.
l N. przerywa koło i prowadzi korowód do środka zwijającego się kółka.
17. Zabawa ruchowa z rymowanką piosenki Nitka.
Nitko, nitko, hej, niteczko, zawijaj mi się w kółeczko.
– N. zaczyna zwijanie koła
Wij się w kłębek, nitko wij. Wij się w kłębek, nitko wij.
Nitko, nitko, hej, niteńko, rozwijaj się leciuteńko.
– N. rozwija koło
Tylko mi się nie zerwij. Tylko mi się nie zerwij.
Nitko, nitko, hej, niteczko, zwiąż mi się teraz w kółeczko. – Dz. ponownie tworzą koło
W ładne kółko mi się zwiąż. W ładne kółko mi się zwiąż.
Nitko, nitko, hej, niteczko, kręć się w kółko kochaneczko. – Dz. chodzą w kole
Wij się w kole, wij się, wij. Tylko mi się nie zerwij.
l N. przerywa koło (w jednym miejscu) i prowadzi dz. do klasy.
18. Indywidualne wykonywanie dalszych zadań z karty 18. N. czyta polece- K. 18, ćw. 4, 5
nia, uczniowie wykonują zadania w kolejności odczytywanych poleceń.
19. Zebranie kart w celu sprawdzenia.
K. 16, ćw. 3
20. Zadanie pracy domowej.
} Ułóż w domu jeszcze raz domino i przyklej na K. 16.
21. Pożegnanie się z dz.:
N. – Do wi-dze-nia dzie-ci.
U. – Do wi-dze-nia pa-ni.
www.wsip.pl
57

Podobne dokumenty