szkolny zestaw programów nauczania

Komentarze

Transkrypt

szkolny zestaw programów nauczania
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
Programy nauczania do zajęć edukacyjnych obowiązujące
w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2016/2017
Pozycja w
szkolnym
zestawie
Zajęcia
edukacyjne,
oddziały, w
których program
jest realizowany
Tytuł programu, autor i wydawnictwo
GM/1/2016
Język polski
kl. I abc
kl. II abcd
kl. III abcd
"Słowa na czasie". Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum
autorstwa M.Chmiel, W.Herman, Z.Pomirska,P.Doroszewski, wyd. Nowa Era
1/PRGM/2016/2017
GM/2/2016
Język angielski
kl. Iabc
kl.II abcd
kl.III abcd
Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny(III.1) w klasach 1-3
gimnazjum autorstwa M. Kębłowskiej, wyd. EGIS Sp. z.o.o
2/PRGM/2016/2017
GM/3/2016
Język niemiecki
kl. I abc
kl. II abcd
Program nauczania „Das ist Deutsch!” – Anna Jaroszewska,
wyd.Nowa Era
3/PRGM/2016/2017
GM/4/2016
Język niemiecki
kl. IIIabcd
Program nauczania języka niemieckiego dla klas 1-3 gimnazjum. Poziom III.1 dla
kontynuujących naukę autorstwa A. Fischer, wyd. LektorKlett
4/PRGM/2016/2017
"Gra muzyka". Program nauczania muzyki w gimnazjum,
wyd. Nowa Era
5/PRGM/2016/2017
GM/5/2016
Muzyka
kl. I abc
GM/6/2016
Plastyka
kl. I abc
Nr dopuszczenia
szkolnego
Sztuka tworzenia. Program nauczania przedmiotu plastyka w gimnazjum. Marta
Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, wyd. Nowa Era
6/PRGM/2016/2017
GM/7/2016
Historia
kl. I abc
kl. II abcd
kl. III abcd
Program nauczania historii w gimnazjum autorstwa A. Kowala, wyd. PWN
7/PRGM/2016/2017
GM/8/2016
Wiedza o
społeczeństwie
kl. II abcd
kl. III abcd
"Dziś i jutro": program nauczania WOS dla gimnazjum autorstwa
T. Kowalewskiej, wyd. Nowa Era
8/PRGM/2016/2017
GM/9/2016
Geografia
kl. I abc
kl. II abcd
kl. III abcd
Program nauczania geografii dla gimnazjum - „Planeta Nowa” autorstwa E.Tuz i
D.Szczypińskiego, wyd.Nowa Era
9/PRGM/2016/2017
GM/10/2016
Biologia
kl. I abc
kl. II abcd
kl. III abcd
"Puls życia". Program nauczania biologii w gimnazjum autorstwa
A.Zdziennickiej,wyd. Nowa Era
10/PRGM/2016/2017
1
GM/11/2016
Chemia
kl. I abc
kl. II abcd
Chemia Nowej Ery. Program nauczania T. Kulawik, M. Litwin
11/PRGM/2016/2017
GM/12/2016
Chemia
kl .III abcd
Ciekawa chemia. Program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa
H. Gulińskiej, J. Smolińskiej, wyd. WSiP
12/PRGM/2016/2017
GM/13/2016
Fizyka
kl. I abc
kl. II abcd
kl. III abcd
Program nauczania fizyki w gimnazjum. Spotkania z fizyką autorstwa
G. Francuz - Ornat, T.Kulawik, wyd. Nowa Era
13/PRGM/2016/2017
GM/14/2016
Matematyka
kl. I abc
kl. II abcd
kl. III abcd
"Matematyka z plusem" Program nauczania matematyki dla III etapu
edukacyjnego (klasy I - III gimnazjum) autorstwa M.Jucewicz, M. Karpińskiego,
J.Lecha wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
14/PRGM/2016/2017
Informatyka
kl. I abc
Informatyka dla Ciebie, wyd. Nowa Era
15/PRGM/2016/2017
GM/16/2016
Informatyka
kl.III abcd
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum
autorstwa J.Pańczyk, wyd. Helion
16/PRGM/2016/2017
GM/17/2016
Wychowanie
fizyczne
kl. I abc
kl. II abcd
kl. III abcd
Program wychowania fizycznego - III etap edukacyjny dla klas I-III gimnazjum
autorstwa J. Musiała, J.Werner, S.Sobika, T.Pieczki
17/PRGM/2016/2017
GM/18/2016
Edukacja dla
bezpieczeństwa
kl. III abcd
"Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum" autorstwa
J.Slomy, wyd.Nowa ERA
18/PRGM/2016/2017
Zajęcia artystyczne
GM/19/2016
kl. II abcd
"Gra muzyka". Program nauczania muzyki w gimnazjum,
wyd. Nowa Era
Sztuka tworzenia. Program nauczania przedmiotu plastyka w gimnazjum. Marta
Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, wyd. Nowa Era
19/PRGM/2016/2017
Zajęcia artystyczne
GM/20/2016
kl III abcd
"Program nauczania muzyki do zajęć artystycznych w gimnazjum" autorstwa
E.Wachowiaka, wyd. GAWA
Program zajęć artystycznych "Malarstwo i rzeźba"
Małgorzata Czuj
20/PRGM/2016/2017
GM/15/2016
GM/21/2016
Zajęcia techniczne
kl. I abc
kl. III abcd
Zajęcia techniczne - Technika w praktyce autorstwa W. Czyżewskigo
21/PRGM/2016/2017
GM/22/2016
Wychowanie do
życia w rodzinie
kl. I abc
kl.II abcd
kl.III abcd
Wędrując ku dorosłości". Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania
dla klas I-III gimnazjum autorstwa T.Król wyd. RUBIKON
22/PRGM/2016/2017
GM/23/2016
Religia
kl. I abc
kl. II abcd
kl. III abcd
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
"Pójść za Jezusem Chrystusem"
23/PRGM/2016/2017
2

Podobne dokumenty