A Rękawiczki jednorazowe, stetoskop (opcjonalnie) B

Komentarze

Transkrypt

A Rękawiczki jednorazowe, stetoskop (opcjonalnie) B
OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE STUDENTA
NA ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
“PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE”
II ROK WYDZIAŁ LEKARSKI
ROK AKADEMICKI 2015/2016
SEMESTR LETNI
MODUŁ SPRZĘT
A
B
Rękawiczki jednorazowe, stetoskop (opcjonalnie)
Rękawiczki jednorazowe – 2 pary, strzykawka 10 ml, 2 igły (nr 6 i
nr 8)
C
Rękawiczki jednorazowe, 3 wenflony nr 22 (niebieskie)
D
Rękawiczki chirurgiczne(sterylne), cewnik Foley’a 14 F lub 16 F
Rękawiczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe, stetoskop
E
(opcjonalnie), strzykawka 10 ml, igła nr 8 (zielona), wenflony nr
22 (niebieskie), cewnik Foley’a 14 F lub 16 F.

Podobne dokumenty