6 grudnia Rynek Wielki 10

Komentarze

Transkrypt

6 grudnia Rynek Wielki 10
Piątek 4.12.2015 r.
Nakład 10 000 szt.
reklama
Radni
Na Wołyniu
Sie Pomaga
w Zamościu
Mikołajki
6 grudnia
i
k
l
e
i
W
k
e
n
y
R
1000
str. 3
str. 5
str. 4
reklama
reklama
reklama
Ruletka
Kołem się kręci
reklama
reklama
reklama
2
www.kurierzamojski.pl
Bezpłatne USG w Zamościu
Okienko Literackie
Szanowni Poeci, Pisarze i Wy Wielcy Grafomani
Chwytajcie za poetyckie pióra, lub prozaiczne długopisy. Nowy Kurier
Zamojski otwiera dla Was swoje Okienko literackie. Ślijcie do nas na adres:
[email protected] swoje teksty. Czekamy na Waszą twórczość. Różną, ale
nie każdą. Wybór będzie stricte subiektywny.
Klapsa dawanie...
Jesień Życia
Gdy nadejdzie nasza jesień życia
To nie bądź smutny czy smutna
Choć ta jesień dla Was
Staje się okrutna
Głowę do góry
A piersi do przodu
I pomyśl sobie
Kiedy się było młodym
Były różne rozrywki
Z podskokami do góry
Praca, różne obowiązki
I życie bezpieczne
I każdy z nas myślał
Że to trwać będzie wiecznie
Ale to wszystko powoli się kończy
Nastaje nasza jesień życia
I przychodzi czas naszej rozłąki
Życie nie trwa wiecznie
Trzeba się z tym pogodzić
Bo tylko raz w życiu
Człowiek może się narodzić
Seniorka
Marianna Adamczyk
Zamość, 9.11.2015r.
Z chwilą na świat przychodzenia
Każdego żywego stworzenia
Na odruch, tylko pobudzenia
Jest klaps od samego urodzenia
W pewnym stopniu sugeruję usprawiedliwiania
Gdyż, dawanie klapsa mamy – kodowanie
Bez względu na próbowania tego unikania
Powstaje w nas to – prawie, także genetycznie
Taki stan w nas, powoduje odruchowo
Już całkowicie, do bezmyślnego działania
Nie koniecznie, tak słabszym ciosów zadawania?
Trzeba się temu przeciwstawić – kulturowo!
Pewnie będzie, bardzo trudno wyeliminować?
To z uwagi na brak: Jak mamy się zachować?
Tworząc, inny obraz człowieczeństwa?
Które cechują nowe – społeczeństwa!
Dziś, tak łatwo, przy pomocy broni
Wszystkim, zadawać różne cierpienia
Przed którymi nic nas nie obroni
W odwecie mieć - odwzajemnienia
Józef Rybak
28.11.2015 r. 29111/332/15
Bezpłatne USG w Zamościu
Roztoczańska szkoła Ultrasonografii
prowadzi rejestrację telefoniczną na
bezpłatne badania USG, które odbędą
się w grudniu. Na badania należy zapisywać się wyłącznie telefonicznie, w godzinach 800 do 1600 w dni robocze:
tel. 84 638 80 90,
84 638 80 91,
84 638 55 12.
Aktualnie trwają zapisy na bezpłatne USG narządów kobiecych (jajniki, macica) oraz USG ciąży. Badania
będą przeprowadzane w Hotelu Artis
w dniach 9-11 grudnia.
Jak wiele potrzeba...
„Świat się kręci”
„Narkoman”
Szedłem drogą
Ku szczęściu
Kręta to była ścieżka
Wokół wiatr huczał
Porywając moje myśli
Bym nie doszedł do prawdy
Bym nie zaważył
Że każdy krok który robię
Na tej ścieżce szczęścia
Jest ucieczką od życia
Bo to życie jest szczęściem
I nie ma do niego żadnej krętej drogi
Wystarczy żyć
Żyć jak człowiek
Emilie Jamat
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail: [email protected]
W wychowywaniu pokolenia, coś nam brakuje.
Mimo tego, nie każdy się tym interesuje?
Powoduje, brak czynności stałego patrzenia!
Na ciągłość rozwoju dziecięcego wychowania.
Ostatnio, rozpoczęła się szeroka dyskusja
Na temat dowolnego stosowania – karcenia;
Klapsem, paskiem, czy także tylko mokrym ręcznikiem,
Szczegółowo omawianiem z Prawnym Rzecznikiem
Na czym ma polegać to, dzisiejsze rozwiązanie?
Przecież nie na referendalnym – klapsów dawanie!
Opartym na swoim braku dzieci pilnowanie,
To tak łatwo za ich psoty – klapsa wymierzanie.
Za czyn, rodzicom należy się porządne lanie,
Gdyż na chwilę przestali na dzieci – podglądanie.
Z tej czynności – pracy, tak było uwalnianie?
A, tylko bezmyślnie swoje sprawy załatwianie!
Józef Rybak
20.11.2015 r. 29102/324/15
Telefony alarmowe
Panowie już mogą zapisać się na
bezpłatne
badanie
USG
jąder.
Badania
jąder
będą
przeprowadzane w dniach 12 i 13 grudnia
w Hotelu Artis.
Osoby, które leczą tarczycę, mają
stwierdzone zmiany tarczycy, wskazanie do biopsji lub już mają wykonaną
biopsję, mogą zapisać się 3 grudnia
na USG tarczycy. Badania będą wykonywane w Hotelu Jubilat w dniach
12-13 grudnia.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości wykonania wysokiej jakości bezpłatnych badań USG bez skierowania, bez
rejonizacji, a także bez ograniczeń wiekowych. ◘
Ważne telefony w Zamościu
Pogotowie
999
Urząd Skarbowy
84 677 63 00
Straż Pożarna
998
Policja
997
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Urząd Celny
84 748 48 82
994
Urząd Miasta
84 639 20 84
Pogotowie
ciepłownicze
993
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria Twierdza
84 530 05 01
Starostwo
Powiatowe
84 530 09 00
Pogotowie
gazowe
992
Taksówka
1-94-55
Pogotowie
energetyczne
991
Straż Miejska
968
Pomoc drogowa
981
Urząd Stanu
Cywilnego
84 639 33 29
Prokuratura
Rejonowa
84 677 12 56
Książnica
Zamojska
84 638 58 72
Szpital
Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Pogotowie
Komputerowe
573 488 999
Komenda
Miejska Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
Biuro ogłoszeń i reklamy: Tomasz Krywionek
Plac Stefanidesa 6
[email protected]
tel.: 730 210 777
DTP: IMP-IT
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania
danych osobowych laureatów konkursów i krzyżówek.
facebook.com
/kurierzamojski
Druk: Drukarnia Warszawa, ul. Matuszewska
14, 03-876 Warszawa
"Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary"
PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA
DO POZYSKIWANIA REKLAM
PRASOWYCH W NOWYM
KURIERZE ZAMOJSKIM
Miejsce pracy: Zamość
Opis stanowiska:
•
Aktywne pozyskiwanie reklamodawców do gazety
•
Kontakt telefoniczny i bezpośredni
z klientem.
•
Utrzymywanie relacji z klientem.
Fot. Wiesław Huk
Fot. Wiesław Huk
Oferujemy:
•
Wysoką prowizję.
•
Dogodne elastyczne godziny pracy.
•
Rożnorodne formy zatrudnienia.
•
Zapraszamy do współpracy
również osoby już pracujące
Kontakt:
[email protected]
tel: 730 210 777
T
en temat zawsze będzie wzruszał, zawsze będzie poruszał, ale najważniejsze jest aby nie
dzielił, tylko łączył… Budujące jest, że w dobie
globalnych konfliktów, lokalnych wojen i politycznych przepychanek są tematy, wokół których ludzie
potrafią ponad podziałami podjąć wspólną inicjatywę. Zamojscy Radni: Marek Kudela PO, Adam Kutyła
KWW Jerzego Nizioła, Adam Pawlik PIS i Rafał Zwolak
KWW Marcina Zamoyskiego z Pawłem Mateuszem
Miszczukiem, Wiesławem Hukiem, członkami Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych
na Wołyniu i przyjaciółmi uczcili tragiczną śmierć rodaków wymordowanych przez nacjonalistów z UPA
na Wołyniu, składając wieńce i zapalając znicze w kilkunastu miejscowościach na Kresach m. in: Bielinie,
Porycku, Kisielinie, Mogilnie.
Dlaczego należy o tym mówić? Z badań przeprowadzonych w 2013 roku wynika, że 47% polskiego społeczeństwa nie wie kto był sprawcą, a kto ofiarą, 15%
"coś" słyszało o zbrodniach Wołyńskich, 9% myliło
zbrodnię Katyńską z Wołyńską. 2,5 tys. miejscowości
– wielu z nich nie ma już nawet na mapach - w których bandy UPA dokonały rzezi narodu polskiego
- mówi się o 120 tys. ofiar – tego nie można przemilczeć, trzeba mówić o tym głośno, trzeba pamiętać,
trzeba mówić otwarcie o ludobójstwie, o czystkach
etnicznych. To smutna i bolesna prawda. Pamiętajmy!
Nie o zemstę tu chodzi, lecz o pamięć!
Wymagania:
•
Dobra organizacja pracy,
•
Sumienność i zaangażowanie.
•
Łatwość nawiązywania kontaktów
i wytrwałość w dążeniu do celu.
Fot. Wiesław Huk
Fot. Wiesław Huk
Fot. Wiesław Huk
Fot. Wiesław Huk
K
ażdy właściciel domu jednorodzinnego,
który jeszcze nie został odpowiednio
docieplony, z pewnością myślał o inwestycji w termomodernizację. Zawsze jednak
coś staje na przeszkodzie, a to brak czasu,
innym razem brak
pieniędzy. Wreszcie pojawia się
szansa na bezproblemowe rozwiązanie tego problemu nurtującego
wielu z właścicieli
domów jednorodzinnych. Szansą
tą jest program
RYŚ realizowany
przez Narodowy
Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program ten jest
nowatorskim projektem Funduszu.
Celem programu
jest pomoc inwestorowi prywatnemu polegająca na udzieleniu niskooprocentowanego
kredytu wraz z 40 procentowym dofinansowaniem na docieplenie budynku mieszkal-
nego wraz z dachem. O udzielenie dofinansowania na ten cel będzie można starać się już
w pierwszym kwartale 2016 roku. Z tego powodu firma GOLDSUN rozpoczyna zbieranie
zapisów na przeprowadzenie klienta poprzez
procedurę otrzymania kredytu, dofinansowania aby następnie wykonać wszystkie prace
związane z termomodernizacją jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Liczba miejsc
w programie jest ograniczona i uzależniona od terminu zgłoszenia,
więc z decyzją
o inwestycji nie
możemy zwlekać ani chwili.
W tym miejscu
należy zaznaczyć, że termomodernizacja
ścian oraz dachu
budynku
niesie za sobą
ogromne korzy-
ści. Poza względami estetycznymi istotny też
jest fakt zużycia mniejszej ilości opału zimą.
Firma GOLDSUN, lider ryku rozwiązań ekologicznych dla domu zaprasza do kontaktu
pod numerem telefonu 84 888-01-87 w celu
zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz
w celu umówienia się na spotkanie z naszymi doradcami, którzy przeprowadzą Państwa przez cały proces inwestycji. Wystarczy
tylko decyzja, My zajmiemy się resztą. ◘
artykuł sponsorowany
Zadzwoń po dofinansowanie
tel: 84 888-01-87
Zapraszamy Państwa na czternastą stronę,
gdzie przygotowaliśmy kącik z konkursem dla
najmłodszych czytelników :)
Aktualności z Zamościa
Życzenia w Nowym Kurierze
Zamojskim - Rezerwacja trwa!
Miło nam poinformować, iż Świąteczno-Noworoczne podwójne wydanie Nowego Kuriera Zamojskiego
pełne niespodzianek i świątecznego nastroju ukaże
się w nowych kolejnych miejscach w zwiększonym
nakładzie we wtorek 22 grudnia 2015.
Chcielibyśmy
Państwu zaproponować publikację życzeń
dla Mieszkańców Zamościa
i okolic, Państwa
Klientów i naszych czytelników.
Pr zeznaczamy wyjątkowe
miejsca na ogłoszenia w tym
numerze więc
p r o s i m y
o wcześniejszą
rezerwację.
Głosuj na Wielbłąda!
C
hcesz, żeby w Zamościu na Orszaku Trzech Króli
zawitał wielbłąd? Głosuj! Pomóż w promocji naszego miasta! Zagłosuj i przekaż znajomym. To
nic nie kosztuje.
Przypominamy, że najbliższy zamojski "Orszak" będzie transmitowany na żywo przez Telewizję Polską!
Już po raz 3. mieszkańcy wszystkich miejscowości,
w których odbędzie się Orszak Trzech Króli 2016, będą
Treść życzeń oraz przygotowane projekty prosimy
przysyłać na adres [email protected], lub
przynosić osobiście do naszego biura na Placu Stefanidesa 6. Wszelkie informacje można uzyskać także
pod numerem: 730 210 777
Cennik i proponowane wielkości życzeń:
1 moduł 41,6 mm szerokość x 40,4 mm wysokość
cena 40 zł netto
W
Zamojski Jarmark Świąteczny
niedzielę, 6 grudnia na Rynku Wielkim w Zamościu odbędzie się Zamojski Jarmark
Świąteczny. Początek o godz. 1000.
Swoją obecność zadeklarowało ok.
40 wystawców. Będą m.in. stoiska z rękodziełem artystycznym, ozdobami, biżuterią, pamiątkami czy przysmakami
świątecznymi. Dla dzieci przygotowano
animacje dla dzieci, a dla wszystkich
gorącą herbatę.
Podczas jarmarku zostanie rozstrzygnięty konkurs o nagrodę prezydenta
Zamościa na najlepsze pierniczki świąteczne. W programie również pokaz
offroadowy i przegląd chorów gospel.
2 moduły 83,2 mm szerokość x 40,4 mm wysokość
cena netto 80 zł netto
4 moduły 83,2 mm szerokość x 80,8 mm wysokość
cena netto 150 zł netto
9 modułów 124,8 mm szerokość x 121,2 mm wysokość cena netto 300 zł netto
16 modułów 166,4 mm szerokość x 161,6 mm wysokość cena netto 500 zł netto
30 modułów 249,6 mm szerokość x 202 mm wysokość cena netto 700 zł netto
36 modułów 249,6 mm szerokość x 242,4 mm wysokość cena netto 800zł netto
54 moduły (cała strona) 260 mm szerokość x 380
mm wysokość 1000 zł netto
mogli wygrać dla swojej miejscowości WIELBŁĄDA!
Konkurs, organizowany jest przez Fundację Orszak Trzech Króli
Wizytę Wielbłąda 6 stycznia 2016 r. podczas Orszaku
Trzech Króli wygra miejscowość z Polski, która otrzyma największą liczbę głosów, w wyniku głosowania
na stronie internetowej Orszaku. Będzie to nagroda
za I miejsce.
Fundacja przewiduje nagrody pocieszenia, za
zajęcie II i III miejsca, w postaci czekoladek w ilości
równej ilości oddanych ważnych głosów na daną
miejscowość (do maksymalnej ilości za II miejsce 10 000 sztuk; za III miejsce - 5 000 sztuk).
Głosowanie trwa od 1 grudnia 2015 od godz.
12.00 do 15 grudnia 2015 do godz. 12.00.
Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.orszak.org.
Głosować możesz także na stronie Nowego Kuriera
Zamojskiego www.facebook.com/kurierzamojski.
Zaprasza Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku
Trzech Króli w Zamościu.
Zrzutki na inwestycje nie będzie, czyli podatki po staremu
A jednak się zakręci…
P
XIII
Sesja Rady Miasta Zamościa VII Kadencji zapisze się zdaniem jednych w miejskich annałach jako „dzień próby” lub
jak chcą drudzy jako „sądny dzień”. Po zasięgnięciu
opinii Komisji Samorządu i Porządku Publicznego
(6 głosów za i 3 wstrzymujące się) oraz opinii Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego
(4 głosy za, 2 przeciw i 1 wstrzymujący się) Rada Miasta Zamościa 11 głosami ZA – przy 6 głosach PRZECIW (2 radnych nie oddało głosu) - podjęła decyzję
o przyjęciu uchwały zezwalającej na funkcjonowanie
Kasyna (co ciekawe w bliskiej odległości Ratusza).
Mimo wniosku radnego Piotra Małysza (odrzuconego
stosunkiem głosów 14 do 3 przy jednym wstrzymującym się), o skierowanie chwały do konsultacji
społecznych, wieszczenia rychłej zagłady miasta i zguby jego mieszkańców – przez byłego
radnego Jacka Dziurę i przywoływania „mafijnych zachwianych gości” wizji Marii Gmyz
cytowanej przez Andrzeja Grabowskiego oraz
apelu Piotra Grabowskiego z Zarządu Osiedla
Powiatowa Zamość może mieć swoją nową
świątynię hazardu. Zanim jednak ten i ów
zostawi tam zawartość własnej skarbonki lub
nie daj Boże zastawi dom, samochód i inne
dobra poczekać trzeba na zgodę Ministerstwa
Finansów. Kasyno [w koszarach] miał już Zamość mieć… tymczasem drugie rozdanie radnych… a może do trzech razy sztuka… Czas
pokaże, kto kogo, kim zakręci…
Tomasz Krywionek
ropozycja prezydenta Andrzeja
Wnuka dotycząca podwyżki podatków od nieruchomości na rok
2016 nie znalazła zrozumienia i akceptacji w Radzie Miasta. Nie będzie drenażu kieszeni, ale i inwestycji, które mogłyby zostać sfinansowane z własnych
środków i dodatkowej subwencj.
Podwyższenie podatku przyniosłoby do budżetu Miasta dodatkowe 476
000 + 476 000 w postaci subwencji zewnętrznej argumentował Prezydent.
Podatki to jedne z istotniejszych
źródeł dochodów w szytych na miarę
potrzeb i możliwości budżetach miast
i gmin i choć zamościanie kochają swoje miasto, to niewielu jest mieszkańców
rozumiejących potrzebę zwiększenia
wpływów do budżetu poprzez zwiększenie stawek podatkowych. Zaproponowaną „z ciężkim sercem” podwyżkę
argumentował prezydent na XIII sesji
Rady Miasta. Dodał, że jeśli jego propozycja nie zostanie przyjęta, to Zamość
nie będzie mógł sfinansować w 2016
roku budowy nowych dróg.
Grosik do grosza…
Mimo, że proponowane stawki nie
były zatrważająco wysokie: Za budynki,
w których m. in. udzielane są świadczenia zdrowotne, właściciele mieliby
zapłacić 4,65 zł za mkw. wobec dotychczasowych – 4,60 zł. W przypadku
właścicieli domów i mieszkań podatek
miałby wzrosnąć o 0,03 zł z 0,72 zł do
0,75 zł za mkw. O 20 groszy (z 7,30 zł do
7,50 zł) wzrosłaby opłata za posiadanie
komórek czy garaży. Stawka za grunty
miała zostać podniesiona o 6 gr (z 0,37
do 0,43 zł).
Co ciekawe podatek od marketów
i sklepów wielkopowierzchniowych
miał pozostać w niezmienionej postaci – od gruntu 0,85 zł za mkw. i 21 zł za
mkw. Budynków. Fakt ten sygnalizował
oburzony radny Dariusz Zagnański
(PiS). Z kolei radny Rafał Zwolak (KWW
Marcina Zamoyskiego) przypominał,
że Zamość miał być tanim miastem,
a tymczasem prezydent chce podwyżki
podatków.
Głosami 18 radnych prezydencki projekt podniesienia podatków został odrzucony. Na kolejnej sesji radni zajmą
się projektem podniesienia podatków
od środków transportu.
Tomasz Krywionek
reklama
Fot: Janusz Malczewski
Takie nastroje towarzyszyły wszystkim. Mateusz jest niesamowity, jego łagodny uśmiech
nie odsłania cierpienia chorego, ma cudowną,
wspierającą go dziewczynę. Dawno nie spotkałam się z takim optymizmem życiowym, jak
u bohatera naszej imprezy.
W tym miejscu ukłon należy się także pomysłodawcy i organizatorowi akcji. Mateusz Matt
Bednarz - to on jest osobą, która zasługuje na
głębsze zainteresowanie. Zapytany
o motywy takiego
działania odpowiedział, że jest to jego
pierwsza akcja i już
wie, że nie ostatnia,
choć i wcześniej
nie był obojętny na
cierpienie innych.
Wysyłał smsy (jak
zapewne większość
z nas), ale potrzebę bezpośredniego zaangażowania
poczuł po stracie
swojej ukochanej
Mamy. Wtedy zapragnął swój ból zamienić na czynienie
dobra
drugiemu,
również cierpiącemu
człowiekowi.
Rozpoczął poszu-
Na koniec głos Mateusza Matt
Bednarza: „Impreza charytatywna już za nami, ale to nie koniec
pomocy z naszej strony. W tym
tygodniu we wszystkich szkołach
średnich i nie tylko będą zbierane pieniążki do puszek na dalsze
leczenie Mateusza. Korzystając
z okazji, chciałbym podziękować Wszystkim przybyłym na
imprezę oraz moim kolegom
DJ'om: A. Hałasowi i M. Wójtowiczowi, zespołowi SOLARIS,
właścicielom „Broadway Club”
za okazaną pomoc w realizacji
akcji, wolontariuszkom z klasy
3 F wraz z wychowawczynią z III
Liceum Ogólnokształcącego im.
C. K. Norwida, mojemu przyjacielowi Januszowi Malczewskiemu
za super fotorelację z imprezy,
Zespołom Veegas i MeGustar
za ofiarowanie gadżetów. Również dziękuję mediom: Nowemu
Kurierowi Zamojskiemu, Tygodnikowi Zamojskiemu i Kronice
Tygodnia za zainteresowanie
się akcją. Zapewniam, że to nie
ostatnia pomoc tego typu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję!!!
I my też dziękujemy Tobie
Mateuszu, za to przede wszystkim, że z tak wielkim zaangażowaniem propagujesz ideę
czynienia dobra i za to, że wiesz,
jakie czyny stanowią o wartości
człowieka.
Lidia Stanisławek
Fot: Janusz Malczewski
29
listopada 2015 roku w Klubie
Broadway miało miejsce wydarzenie: SIE POMAGA W ZAMOŚCIU! impreza charytatywna dla Mateusza, chorego
na mukowiscydozę dwudziestolatka, któremu
organizatorzy akcji, jak i jej uczestnicy zapragnęli pomóc w zmaganiu się z chorobą i przywrócić uśmiech na twarzy. Akcję zaplanował
i zorganizował, przy pomocy wspierających
go ludzi o dobrym sercu,
Mateusz Matt Bednarz. Niezwykła i zaskakująca w tym
przedsięwzięciu była forma jego przeprowadzenia. Przyznajmy, pewien
standard działań charytatywnych przyzwyczaił nas
do akcji prowadzonych
w oparciu o zbiórkę pieniędzy, koncerty, aukcje,
licytacje, etc., a ta przyjęła
formę zabawy. Nazwijmy ją
„Charytatywną dyskoteką”,
w której bawili się świetnie
wszyscy: Mateusz Drozdowski – bohater imprezy,
jej organizatorzy i ofiarodawcy. Losowano nagrody:
płyty, sesję zdjęciową, koszulki… , a także karty VIP
do Klubu Broadway. Niesamowita atmosfera, ogromny entuzjazm i wzruszenie.
kiwania potrzebujących wsparcia. Okazało się to zadaniem
niełatwym, bo ludzie nie chcą
publicznie odsłaniać swoich,
często dramatycznych, zawirowań losu. Mateusz Drozdowski
nie miał takich oporów i przyjął oferowaną pomoc. Leczenie
podtrzymujące go przy życiu
jest drogie, więc każda złotówka
jest ważna.
Fot: Janusz Malczewski
Fot: Janusz Malczewski
„SIE POMAGA W ZAMOŚCIU”
Fot: Janusz Malczewski
5
www.kurierzamojski.pl
Zapraszamy do zalajkowania naszego profilu
na Facebooku. Świeże wiadomości z regionu.
facebook.com/kurierzamojski
6
KOŁCZING POLSKI, CZYLI SWEGO NIE ZNACIE
J
ak powiada mój przyjaciel Andrzej,
wybitny anglista z Wrocławia, pole semantyczne słowa „coaching” (czytaj:
kołczing) zostało w Polsce poważnie zaburzone. Oznacza to, że pojęcie coachingu
używane jest w mnożących się aspektach,
często mających z coachingiem niewiele
bądź wręcz nic wspólnego. I tak na przykład mamy „coacha (czytaj: kołcza) zdrowia”
zamiast dietetyka, czy „coacha urody” zamiast wizażystki. Pracodawcy uwiedzeni
czarem słowa (którego znaczenia nie rozumieją, ale modnie brzmi) przeprowadzają
tak zwane „rozmowy coachingowe” dokonując zwykłych ocen okresowych, a polowanie na kozła ofiarnego z nagonką w pracy bywa określane mianem „coachingowej
walidacji zasobów ludzkich”.
Czarnogóra – kraina piękna i spokoju
D
okonując wyboru miejsca na spędzenie
letnich wakacji czasami myślimy o wyjeździe na tereny byłej Jugosławii. Potencjalny turysta wyobraża sobie wojnę i niebezpieczeństwo, na szczęście to już odległa
przeszłość. Na tych terenach znajdują się cudowne miejsca – perłą wśród nich jest niezwykła Czarnogóra. To najmłodsze państwo w Europie, powstało w 2006 roku po odłączeniu się
od Serbii. Leży na południu kontynentu, sąsiaduje z Kosowem, Albanią oraz bardziej znaną
turystom Chorwacją. Liczy 600 000 mieszkańców, ma niewiele ponad 13 000 kilometrów
kwadratowych i może poszczycić się cudownymi widokami. Przeważa tu teren górzysty,
góry poprzecinane są wąwozami i kanionami,
możemy poobcować tu z prawdziwą, niezmienioną od wieków naturą w czystym i niezanieczyszczonym środowisku. Masyw Durmitor
jest tutaj najpopularniejszym terenem górskim, to istny raj dla miłośników wędrówek,
teren objęty jest ochroną a widoki i krajobra-
zy trudno opisać słowami. Potężne góry kryją
wąwozy, jaskinie, groty, jeziora i kaniony, do
największych atrakcji należy Czarne Jezioro
i Jaskinia Lodowa. Nad wyżyną góruje szczyt
Stirovnik, można z niego ujrzeć całą Czarnogórę, łącznie z masywem Durmitoru i wybrzeżem Adriatyku oraz Jeziorem Szkoderskim, na
którym leżą małe wysepki. Warto udać się tu
na rejs statkiem, to największe jezioro Bałkanów, naturalna granica pomiędzy Czarnogórą i Albanią. To nie tylko piękne krajobrazy,
ale i atrakcje przyrodnicze – żyją tu pelikany.
:) To również bogaty teren obfitujący w wiele
średniowiecznych zabytków. Wybrzeże natomiast stanowi kontrast dla pozostałej części
kraju. Są tu największe miasta Czarnogóry, najchętniej odwiedzanym miejscem jest Zatoka
Kotorska i miasto Kotor z jego starszą częścią
otoczoną murami obronnymi - miasto wpisane jest na listę UNESCO. Będąc tu koniecznie
musimy odwiedzić to miejsce oraz miasto
muzeum czyli – Prcanj i Budvę , której plaże
Na dodatek słowo
„coaching” nie znalazło jeszcze swojego
polskiego odpowiednika („kołcz” się raczej
nie przyjmie) i póki
co zalicza wieczorki
zapoznawcze dla obcokrajowców w tym
samym klubie, co
marketing z hot-dogiem i z lekka spolonizowany konsulting
z menadżerem. Słowem, zaprzyjaźnia
się i szuka swojego
miejsca.
Podobnie do innych
słów zaczerpniętych
z języka angielskiego, jak na przykład
marketing,
słowo
„coaching” pojawiło
się w języku polskim
jako próba opisania
czegoś odmiennego
niż już istniejące, znane i używane sposoby oddziaływania na
drugiego człowieka.
I jak to zwykle bywa
ze znaczeniem słów-implantów, znaczenie słowa „coaching” ewoluowało, będąc po
drodze, w miarę wrastania w język polski, rozumiane na wiele sposobów. Początkowo, czyli
około dekady temu, „coachingiem” nazywano
instruktaż, zwykłe wprowadzanie pracownika
w arkana pracy. Potem „coachingiem” zaczęto
nazywać towarzyszenie sprzedawcom i dawanie im na bieżąco informacji zwrotnej o ich
zachowaniach w procesie sprzedaży. Często
sprowadzało się to jedynie do wytykania błędów, a bywało także podstawą dokonywania zwolnień. Nic dziwnego, że w niektórych
firmach – na szczęście jest ich coraz mniej! –
pracownicy drżą na dźwięk słowa „coaching”.
Również rozwijanie umiejętności innych niż
sprzedawanie, takich jak wystąpienia publiczne czy negocjacje, określane bywało jako „coaching” w nawiązaniu do sportowego pochodzenia terminu „coach”, czyli trener właśnie.
W miarę pojawiania się w Polsce kolejnych
szkół coachingu, które realizują programy
szkoleniowe zgodne ze standardami międzynarodowymi (np. ICF - International Coach Federation czy ICC - International Coach
Community – przedstawicielstwo tej organizacji na Polskę ma swoje korzenie… tak!
tak! w Zamościu), coaching zaczął nabierać
właściwego sobie znaczenia także i w naszym kraju. Filarem w procesie kształtowania
się coachingu w Polsce jest Izba Coachingu
(www.izbacoachingu.com) założona w marcu 2009 roku przez ponad 100 polskich firm,
które postawiły sobie za cel profesjonalizację
coachingu i wspólne działania na rzecz rejestracji zawodu coacha. Efektem prac Izby jest
wpisanie z dniem 1 lipca 2014 zawodu coacha
do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności - pozycja numer 235920 - prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Mamy
z czego być dumni. Polska jest jedynym (!)
krajem na świecie, w którym firmy zawiązały
izbę gospodarczą nadając coachingowi wymiar branżowy.
czynią ją jedną z bardziej popularnych
kurortów turystycznych. To najlepsze
miejsce na leniwy wypoczynek, kąpiele
i plażowanie, każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Nazywana jest często czarnogórskim Miami czy Dubrownikiem, atrakcyjnie położona nad samym Adriatykiem. Panuje tu super klimat i spokojna
atmosfera, to idealne miejsce na wakacje z dala od zgiełku miasta. Natomiast
tym, którzy lubią wyzwania i piękno
natury jednocześnie
polecam rafting na
rzece Tara. Kanion
rzeki jest najgłębszym i najdłuższym
kanionem w Europie, znajduje się pod
ochroną
UNESCO,
18 – kilometrowy
spływ
pontonami
daje nam niesamowite wrażenia, Tara
charakteryzuje się
wartkim nurtem pełnym uskoków i kaskad, przez co spływ
jest solidną dawką
adrenaliny. Będąc w Czarnogórze nie sposób nie odwiedzić też jej stolicy czyli
Podgoricy, to administracyjne, przemysłowe, ekonomiczne i kulturalne centrum kraju. Ma nowoczesną
zabudowę, szerokie ulice,
parki i wysokie budynki,
wzniesione na gruzach
noszącego tę samą nazwę
miasta zniszczonego podczas II wojny światowej.
Czarnogóra to propozycja
przede wszystkim dla miłośników natury, pięknych
krajobrazów, kochających
górskie wyprawy i dziką
przyrodę. W naszej ofercie
znajduje się szeroki wachlarz propozycji na udane
wakacje w tym miejscu. Możemy dotrzeć tam
własnym samochodem – i zamówić apartament, kwaterę, hotel czy pole namiotowe,
z wyżywieniem lub bez lub dojechać autokarem. Z zakwaterowaniem i wyżywieniem
za 9-10 dni to koszt około tysiąca złotych na
osobę, czyli bardzo tanio. :)
Zapraszam do zapoznania się z ofertą.
Makuch Magdalena
Biuro Podróży Traveltime
tel.: 518 557 116
Katarzyna Rybczyńska
coach, trener i superwizor coachingu
autorka książki „Czym (nie) jest coaching?
Prawdy i mity o coachingu”, GWP 2010
7
Ogłoszenia
Rehabilitacja zwierząt Lupus
ul. Lwowska 4 Zamość
tel. 790 674 969
email:
[email protected]
W ofercie firmy - magnetoterapia,
elektroterapia, światłoterapia,
basen, sucha bieżnia.
Sprzedam garnitur męski
czarny rozm. 170, 96, 84,
tel. 697 373 669
Sprzedam garnitur męski
czarny rozm. 170, 96, 84,
tel. 697 373 669
Kredyty hipoteczne
(także z dopłatą MDM do 60 000 zł.)
Kredyty gotówkowe,
Kredyty konsolidacyjne.
Bezpłatny Doradca
Kredytowy w Zamościu
Agnieszka Pytlowska-Swędra
Zapraszam!!! tel.792831223,
www.doradcakredytowyzamosc.pl
Sprzedam!
PCHLI TARG na ZIELONYM
RYNKU w Zamościu
odbywa się w każdą sobotę,
wstęp bez opłat.
3-osobowa sofe i fotel.
Brązowa skóra bycast.
Tel.: 602650385
GABINET WETERYNARYJNY
„ZDROWY ZWIERZ”
ul. Wyszyńskiego 3/5p,
Zamość
(obok apteki i stomatologa)
tel. 531 546 958
www.zdrowy-zwierz.pl
Miejsce na Twoją
reklamę
SALON FRYZJERSKI
ul. M. Reja 14
tel.: 510-734-295
Tu pytaj o bezpłatny tygodnik
Nowy Kurier Zamojski
Plac Stefanidesa 6
SKLEP KWARTET
ul. Szwedzka 40
CH Revia Park
ul. Lubelska 40
Speed Bar
ul. Łukasińskiego 6/13
Zamów danie na tel.
gazetę dostarczy Ci dostawca
Książnica Zamojska
ul. Kamienna 20
Sklep z bielizną INTIMO
Suknie Ślubne VIOLETTA
ul.Grodzka 8
Zamość (Starówka)
AKROL Sklep wielobranżowy,
Łabunie
Sitaniec
dwa sklepy spożywcze
Autobusy
MZK
Księgarnia na Solnym
Rynek Solny
Biuro Podróży
Traveltime
Rynek Solny
Biuro Informacji Turystycznej
Rynek Wielki
Lubelski Urząd Wojewódzki
Delegatura Zamość
ul. Partyzantów 3
Hotel Mercure Zamość
ul. Kołłątaja 2
Zamojski Dom Kultury
ul. Partyzantów 13
Kredyty Chwilówki
ul. Partyzantów 9
Urząd Gminy
ul. Peowiaków 92
Łabunie
- Biblioteka Publiczna
ul. Orzechowa 10
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
Księgarnia
Tania Prasa
ul. Gminna 25B
Fines Biuro Kredytowe
„Centrum”
ul. Nowy Rynek 17
Ristorante Tricolore
Galeria Twierdza
To miejsce czeka na Ciebie
napisz do nas
[email protected]
ROZMIAR MODUŁU
41,6mm X 40,4mm
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
„Ekonomik”
ul. Łukasińskiego 8
Historie z Pasją
Ostatnia twierdza powstania listopadowego
Bastion VII z kurtyną
W
niedzielę 29 listopada br. przypadła
185. rocznica wybuchu powstania listopadowego. Zamość nie tylko wziął
czynny udział w tym powstaniu, ale i jego
obrona zapisała się piękną kartą w dziejach
Polski.
Lata 1815-1830 to okres dużych zmian
w twierdzy zamojskiej. Została ona zmodernizowana, upaństwowiona (1821 r.) i okryła się
ponurą sławą, stając się ciężkim więzieniem.
Gdy wybuchło powstanie listopadowe charakter i rola zamojskiej twierdzy uległy radykalnej
zmianie. Magazyny Zamościa stały się podstawą i bazą zaopatrzenia korpusów Wojska
Polskiego działających w województwie lubelskim. Zamość był bazą wypadową przeciwko
wojskom rosyjskim, punktem zbornym dla
dezerterów z armii rosyjskiej i przybywających
z Galicji ochotników, ważnym ogniwem dla
Galeria strzelecka w kurtynie Bastionu VII fragment
Trasy Turystycznej
skapitulował Modlin. O tym gen. Krysiński został poinformowany, przez dowódcę wojsk rosyjskich oblegających Zamość, gen. Kajsarowa.
Gdy obrońcy Zamościa nie uwierzyli, Kajsarow
pozwolił na to, aby kilku oficerów wyruszyło
do Warszawy i przekonało się, że powstanie
dogasa. 21 października podpisano umowę
kapitulacyjną, następnego dnia wojska polskie opuściły zamojską twierdzę. Jak pisze
w swoim artykule „Zamość w powstaniu listopadowym” p. dr Jacek Feduszka: „Załoga twierdzy kapitulowała na warunkach honorowych.
komunikacji pocztowej i wywiadu. Płk Ignacy Konwencja kapitulacyjna zawierała dwanaście
Prądzyński podkomendant zamojskiej twier- punktów. Rosjanie przyjęli większość propozydzy w swoich pamiętnikach tak podsumował cji polskich m.in. w punkcie 1. przyjęto, że: „Za
swój pobyt w Zamościu: „Rozwinąłem swoją jakieby to nie było przestępstwo rewolucyjno
czynność w Zamościu, ażeby fortecę pozo- – polityczne, przed lub w czasie wojny, bez
stawić w należytym stanie obrony. Zajmowa- żadnego wyjątku wszyscy powinni być wolłem się artylerią, zaopatrzeniem, lazaretami ni i nie ulegać żadnym Komisyom lub sądom
i powrócić swobodnie do swoich zagród mogą
i umocnieniami (…)”.
Po dymisji komendanta twierdzy gen. Jó- – z zastrzeżeniem zachowania wszelkich przyzefa Hurtiga, który był przeciwny powstaniu, wilejów, jakie posiadali do chwili wybuchu redyktator powstania gen. Józef Chłopicki mia- wolucji.” W punkcie 2. stwierdzano natomiast,
nował komendantem zamojskiej twierdzy że: „Załoga wychodzi [z twierdzy] z bronią
gen. Juliana Sierawskiego, który pełnił swoje w ręku przy wszelkich honorach wojskowych.
obowiązki do ok. 6 II 1831 r., kiedy to zastąpił Oficerom wszelkich stopni nie odbiera się
go pułkownik Jan Krysiński i to właśnie jemu broni tak siecznej jak i palnej. Podoficerowie
przyszło podjąć pewnie jedną z najtrudniej- i żołnierze zatrzymują tylko osobistą własność,
a konie, broń, słowem wszystko, co tylko jest
szych decyzji – o kapitulacji Zamościa.
W lipcu 1831 r. wojska rosyjskie przecięły rządowe, oddają temu, kogo wskaże władza
komunikację Zamościa z głównymi siłami po- rosyjska w fortecy”. Według dalszych punktów
wstańczymi i przystąpiły do ścisłej blokady. konwencji kapitulacyjnej, uznano wszystkie
W połowie sierpnia brakowało już w twierdzy stopnie wojskowe i odznaczenia otrzymane
świeżego mięsa, a zapasów chleba było na ok. w wojnie przez obrońców „za prawne” i hono6 miesięcy. Zamość był skazany na powolny, rowane przez Rosjan. Ponadto Rosjanie zobowyczerpujący koniec, ale wiązał przy sobie wiązali się do zapewnienia załodze ustępująznaczne siły rosyjskie (ok. 24 000). Gdy upa- cej z twierdzy kwater „po wsiach i dostarczenie
dła Warszawa wiązano z Zamościem nadzieję żywności do czasu doręczenia świadectw na
na prowadzenie dalszych działań wojennych. wyjazd do swoich domów”. Niestety car nie zaZmierzał tu gen. Hieronim Ramorino, który twierdził umowy kapitulacyjnej i zrealizowano
chciał z zamojskiej twierdzy uczynić bazę wy- tylko część jej postanowień. „Silniej skompromitowani” zostali
padową do działań
aresztowani.
na lewym brzegu
Jak pisze w swoWisły. Niestety Raim
pamiętniku
morino nie dotarł
ppor.
Spirydion
do Zamościa, gdyż
Ostaszewski, dowcześniej
złożył
wódca pierwszego
broń.
plutonu legii litew5
października
sko-ruskiej
bro1831 r. na granicy
niącej
Zamościa,:
z Prusami złożyły
„Kajsarow bardzo
broń główne siły polJ F Bruder Zamość 1821r. zbiory
to odczuł – wyMuzeum Zamojskiego w Zamościu
skie, a 9 października
Młodzież zamojska w muzeum katyńskim
M
łodzież Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu
w ramach realizacji spotkań historycznych, na
które zapraszano Zamojskie Rodziny Katyńskie
dnia 27.11.2015 roku miała niebywałą okazję poznać
pierwszą w świecie placówkę martyrologiczno – muzealno – badawczą Muzeum Katyńskie mieszczące się
w Warszawskiej Cytadeli. Ekspozycja dokumentuje
zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców
i więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940
w sowieckich obozach i więzieniach. Miejsce w historii
naszego kraju niesłychanie ważne, przedstawiające ekspozycję, która stanowi swoisty dowód zbrodni. Muzeum
Katyńskie jest placówką o charakterze historycznym,
w której nacisk kładzie się na edukację młodzieży.
Ekspozycja muzealna łączy w sobie formy przestrzenne
o charakterze symbolicznym z nowoczesnymi środkami
przekazu. Zdjęcia, prezentacje multimedialne, zbiory
dokumentów i książek rozmieszczone są na dwóch kondygnacjach. Głównym celem Muzeum Katyńskiego jest
uhonorowanie i złożenie hołdu ofiarom zbrodni oraz
stworzenie godnego miejsca pamięci.
reklama
PogotowieKomputerowe
tel: 573 488 999
pełnić jednak musiał rozkaz, ale pojechał zaraz do Petersburga i wyrobił uwolnienie dla
szlachty. Ci zaś, choćby i szlachta, a nie byli
wylegitymowani, poszli to w sołdaty, to do
ciężkich robót. Komisja Legitymacyjna Kamieniecka o kogo tylko była zapytana, każdego
podawała za szlachcica. Mnóstwo chłopów za
szlachtę podano. Dziedzice ich też uznali wolnymi, a zatem z Podola nikt prawie nie poszedł
w sołdaty. Na Litwie nie wiem, jak się komisje
legitymacyjne wywiązały. Z Wołynia bardzo
wielu poszło w sołdaty, nawet tacy, którzy posiadali własne majątki.”
Opowieści o powstaniu listopadowym i innych oblężeniach Zamościa można posłuchać
zwiedzając Trasę Turystyczną Bastionu VII
w Zamościu.
Turystyka z Pasją
PYTANIE KONKURSOWE
Podczas powstania listopadowego w zamojskiej twierdzy przebywał poeta-żołnierz,
który napisał słowa znanej do dziś żołnierskiej piosenki. Jak brzmi jego imię i nazwisko i jaki jest tytuł piosenki?
Osoba, która pierwsza prześle poprawną
odpowiedź na adres mailowy: [email protected] otrzyma od nas nagrodę
niespodziankę. Fundatorem nagród w konkursie jest Zamość – Twierdza Otwarta. Zapraszamy do zabawy!
ROZWIĄZANIE KONKURSU z poprzedniego tygodnia. Okazuje się, że pytanie nie
sprawiło Państwu trudności, w odpowiedzi
zacytujemy za Sienkiewiczem: „A na to pan
Zamoyski:— Owszem! tak!… szkody są…
Czemu nie ma być! Zabiliście świnię w rynku, którą złam granatu w żywot ugodził.
Strzelajcie jeszcze tydzień, a może zabijecie
drugą…”. Zwycięzcą został pan Marek S. Gratulujemy!
Pieprzne pierniczki
Składniki na ciasto, ok. 20 pierniczków:
•
250 g mąki tortowej
•
125 g płynnego miodu
•
50 g cukru
•
2 łyżki masła
•
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
•
1 jajko
•
3 łyżeczki przyprawy do piernika
•
1/4 łyżeczki białego pieprzu
•
szczypta soli
Lukier
•
2 szklanki cukru pudru
•
2 białka
Masło, miód, cukier oraz przyprawę do piernika przekładamy do rondelka. Podgrzewamy do momentu rozpuszczenia masła (nie wolno dopuścić do wrzenia). Mąkę przesiewamy
razem z sodą, dodajemy pieprz i jeszcze ciepłą mieszankę miodową oraz jajko. Ciasto wyrabiamy, aż będzie odchodziło od ścianek naczynia. Formujemy około 20 kuleczek wielkości
orzecha włoskiego. Przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i wkładamy
do piekarnika rozgrzanego do 190°C na ok. 12 minut. Po upieczeniu chwilę studzimy i następnie lukrujemy. Cukier puder przesiewamy dodajemy białka i miksujemy ok. 5 min. Następnie smarujemy jeszcze ciepłe pierniczki. Zostawiamy do zastygnięcia. Przed podaniem
powinny leżeć ok. 2 dni w szczelnej puszce z obierkami jabłka.
9
www.kurierzamojski.pl
Dziewczyny z tamtych lat
30
listopada w Zamojskim
Domu Kultury odbył się
niezwykły pokaz mody.
Organizacją pokazu zajęła się Pani
Bożenna Michalska - Parczyńska,
która jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia ZUTW. Słuchaczki Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
doskonale sprawdziły się w roli modelek. Na wybiegu pojawiły się panie: Barbara Andruszkiewicz, Janina Jasińska, Danuta Koroniewska,
Maria Łysiak, Janina Opiela oraz
Teresa Pawłowska. Panie zaprezentowały kreacje wybrane przez
Maję Marczuk i Justynę Kozłowską
ze sklepu „Babiniec”, mieszczącego się przy Rynku Wodnym. Licznie
jest mgr Zofia Piłat. Do współpracy
przy organizacji uniwersytetu pozyskała wiele osób i instytucji, którym
spodobała się ta idea. Patronat naukowy nad uniwersytetem objęła
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Do współorganizacji przystąpił Zamojski Dom Kultury. Pomocy udzieliły również inne
instytucje kultury, w tym Muzeum
Zamojskie, Książnica Zamojska i Biuro Wystaw Artystycznych. W realizacji
programu, uniwersytet współpracuje z innymi uczelniami wyższymi
funkcjonującymi w Zamościu, ze środowiskiem kultury oraz zamojskimi
placówkami służby zdrowia.
Obecnie uniwersytet liczy blisko
300 osób. Słuchacze mają do wyboru wykłady audytoryjne z różnych
dziedzin wiedzy, mogą uczestniczyć
w wykładach i seminariach z historii
zgromadzonej widowni modelki za- sztuki, wiedzy o regionie, historii.
prezentowały - z podniesioną głową Bardzo wielu Słuchaczy uczestniczy
i promiennym uśmiechem - bogatą w warsztatach sprawnościowych,
kolekcję ubrań, dodatków, torebek uczy się języków obcych, doskonali
i nakryć głowy.
umiejętności korzystania z komPani Stefania Twardowska specjal- putera i Internetu, chętnie uprawia
nie na tę okazję wykonała piosenkę nordic walking. W ramach ZUTW
o tym, że młodość ducha, energia funkcjonują koła zainteresowań,
i pasja nie zależą od wieku.
skupiające miłośników malarstwa,
śpiewu, a także rękodzieła artyGdzie moja młodość, któż to wie?
stycznego. Tradycją uniwersytetu
Wczoraj tu była, dziś nie ma jej.
są wycieczki krajowe i zagraniczMoże zbłądziła gdzieś we mgle wieczorną porą?
A jutro tak, jak gdyby nic, cicho zapuka do mych drzwi, ne, rajdy turystyczne, spotkania
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
By znów być ze mną ta moja młodość.
pikniki wiosenne. Uniwersytet
Zamojski Uniwersytet Trzeciego funkcjonuje jako stowarzyszenie,
Wieku powstał w 2002 roku. Inicja- posiada osobowość prawną. Pracatorką i organizatorką uniwersytetu mi uniwersytetu kieruje prezes Zofia
Piłat przy pomocy Zarządu Stowarzyszenia. W uniwersytecie
funkcjonuje Rada Słuchaczy.
Działalność uniwersytetu finansowana jest ze składek słuchaczy i środków pozyskiwanych
w drodze konkursów.
Najbliższą okazją do poznania działalności artystycznej
członków Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie
wystawa rękodzieła artystycznego. Otwarcie wystawy „Uwolnić ukryte talenty” zaplanowano na poniedziałek 7 grudnia
w Bursie Międzyszkolnej Nr 2
w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej. Wystawa będzie czynna
do 15 grudnia.
Agnieszka Ciurysek
Wybieram polskie produkty
W
dobie wielkiego konsumpcjonizmu, ogromnego wyboru towarów na półkach sklepowych oraz
miejsc, gdzie można nabyć produkty naturalne, jak również te stworzone przez
człowieka, winniśmy dla naszego wspólnego dobra wspierać szczególnie nasze
rodzime marki.
Wszelkie sklepy wielkopowierzchniowe,
jak i te mniejsze, „zalane” są towarami z całego świata, większość z nas niestety nie patrzy, kto i gdzie wyprodukował dany towar.
Najwyższy czas zacząć to robić.
Polska stoi produktami najwyższej jakości,
jednak przez lata zapatrzenia na zachód, wmawiania nam, że produkty z zachodu są lepsze,
w polskim społeczeństwie utrwaliła się świadomość, iż produkty z innych krajów są trwalsze, staranniej wykonane. To nieprawda! Matt
Simister z brytyjskie sieci Tesco potwierdził
niedawno w rozmowie z BBC, iż do sklepów
z Europy Centralnej i Wschodniej wysyłane są
towary drugiej kategorii! Pierwszej wędrują na
Wyspy Brytyjskie. Coś więcej trzeba dodawać?
Odpowiem sam: NIE! Panu już dziękujemy,
dziękujemy zachodnim korporacjom, za traktowanie nas jako śmietnika Europy i sprzeda-
wanie nam towarów gorszej jakości. My mamy
produkty polskie, jedne z najlepszych, jeśli nie
najlepsze.
Każdy z nas może dołożyć cegiełkę do poprawy bytu polskich przedsiębiorców, do
wypromowania polskich produktów kupując
świadomie. W czasie gdy dostęp do Internetu
jest prawie w każdym polskim domu, a szczególnie w miastach, możemy się posiłkować
stronami www, które pomagają w świadomym wyborze. Posiadającym dostęp do serwisu społecznościowego Facebook polecam
kliknąć Lubię to! Wyszukując profil: WybieramPolskie.org lub zwyczajnie wybrać w przeglądarce internetowej adres stowarzyszenia
www.wybierampolskie.org.
Jak mówi jedno z przesłań kolejnej ze stron
internetowych www.polakpotrafi.pl: „Miłość
do ojczyzny i ekonomia mogą iść ze sobą
w parze.” Idea jest prosta. Bazuje na dokonywaniu zakupu produktów rodzimego pochodzenia i od polskich przedsiębiorców. Już sama
nazwa tego projektu brzmi znajomo, zachęcająco i wywołuje pozytywne odczucia. Przecież
jesteśmy zdolnym i pracowitym narodem. Projekt ten, nie dość, że wspiera rodzimych przedsiębiorców, to jeszcze daje szanse talentom,
nowym pomysłom, które kiedyś być może
przepadłyby w otchłani obcego kapitału. Dziś
i Ty masz szansę. Włącz komputer i poczytaj!
Może chcesz wesprzeć ludzi, którzy chcą żyć
i rozwijać się w swoim własnym kraju? Włącz
komputer i poczytaj!
Rodacy, pieniądze z zakupu towaru zagranicznego, wracają za granicę, pieniądze wydane na zakup towaru polskiego u polskiego
przedsiębiorcy, zostają w Polsce, wracają do
Ciebie. Tak rozwijają się jednoosobowe działalności gospodarcze, tak rozwijają się firmy
zatrudniające dziesiątki oraz tysiące osób. Jeśli polskie produkty będą się sprzedawać tak,
jak na to zasługują i Ty na tym skorzystasz. Rynek pracy zacznie potrzebować nowych ludzi,
bezrobocie zacznie się zmniejszać, a Ty i Twoja
rodzina, będziecie mieli środki do życia i rozwijania się. Być może dzięki temu, że pracujesz
u polskiego przedsiębiorcy odkryjesz, że sam
zechcesz otworzyć własną działalność o podobnym profilu lub współpracującym z daną
branżą. Do tego jednak potrzebny jest nasz
wspólny wysiłek. Działajmy więc!
Wybierajmy świadomie, wybierajmy mądrze, wybierajmy polskie! By żyło się nam
wszystkim lepiej.
Czołem Wielkiej Polsce!
Bohor
ONR Zamość
Sobota, 5 grudnia
Piątek
Troja
TVN 20:00
Menelaos, król Sparty, i Agamemnon, król Myken, wyruszają do Troi, by uwolnić Helenę, żonę
tego pierwszego, którą wywiózł tam królewicz Parys. Agamemnon marzy o podboju miasta. Okazuje się, że powodzenie wyprawy zależy od tego,
czy będzie w niej uczestniczył Achilles, najlepszy
wojownik Grecji. Ten nie chce walczyć, ale Odyseusz przekonuje go możliwością zdobycia wiecznej
sławy. Gdy Grecy docierają na miejsce, Trojanie
stawiają twardy opór. Wkrótce Agamemnon odbiera Achillesowi brankę Bryzeidę, dlatego ten
odmawia udziału w walce.
PROGRAM 4.12 - 10.12.2015
Piątek, 4 grudnia
TVP 1
TVP 2
05:30 Klan (2843)
06:30 Wielka Rafa Koralowa
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Zdrowie
09:00 Ranczo (68) – serial obyczajowy
10:00 Tysiąc i jedna noc (68) – serial
obyczajowy
10:55 Wspaniałe stulecie (228)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:50 Wielka Rafa Koralowa
14:00 Tysiąc i jedna noc (69)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (229)
16:45 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży – Kronika
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2844) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Życia nie można zmarnować –
film dok. Polska
21:30 Anno Domini – Biblii ciąg dalszy
(12)
22:25 Goldfi nger – film sensacyjny
USA/W. Bryt. 1964 Reż. Guy
Hamilton, wyk. Sean Connery (
120 min)
00:25 Homeland (1) – serial
obyczajowy USA 2012
01:30 Psy – film sensacyjny Polska
1992 Reż. Władysław
Pasikowski, wyk. Bogusław
Linda ( 115 min)
03:25 Barbórka – film obyczajowy
Polska 2005 Reż. Maciej
Pieprzyca ( 80 min)
04:45 Zagadkowa Jedynka
TV4
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (28) – serial
fab.-dok.
09:00 Malanowski i Partnerzy (721,
722) – serial fab.-dok.
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(22)
11:00 Dlaczego ja? (69)
12:00 Pielęgniarki (107)
13:00 Trudne sprawy (29)
14:00 Pierwsza miłość (2187)
14:45 Słoiki (23)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja – magazyn
reporterów
16:30 Malanowski i Partnerzy (85) –
serial fab.-dok.
17:00 Poznaj swoje prawa (10) –
serial fab.-dok. Polska 2015
18:00 Pierwsza miłość (2188) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Miss Supranational 2015 –
program rozrywkowy
22:40 Tylko jeden (The One) – film
sensacyjny USA 2001 Reż.
James Wong, wyk. Jet Li, Carla
Gugino, Delroy Lindo ( 110
min)
00:30 Żona sąsiada (Midnight
Vendetta) – thriller erotyczny
USA 2001 Reż. Jim Wynorski,
wyk. Kari Wuhrer, Jeff Trachta,
Barbara Crampton ( 120 min)
02:30 Tajemnice losu – magazyn
TVN7
06:00 Niesamowite rekordy
07:15 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:15 Nowy Scooby Doo
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Kotka (69)
11:00 Włoska narzeczona (35)
12:00 Galileo (526)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (70)
17:00 Włoska narzeczona (36)
18:00 Pamiętniki z wakacji (38)
19:00 Światowe rekordy Guinnessa
20:00 Śnięty Mikołaj III: Ucieczka
Świętego Mikołaja – komedia
USA2006
21:55 Człowiek widmo II – film s.f.
USA 2006
23:50 Osiem masażystek – film
erotyczny Francja2010
01:25 STOP Drogówka
02:30 Tak czy nie
03:00 Mega Chichot
04:00 Disco Polo Life
TVN
POLSAT
06:05 M jak miłość (950, 951) –
serial obyczajowy Polska 2012
08:00 Pytanie na śniadanie –
magazyn
11:00 Barwy szczęścia(1358) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:35 Na dobre i na złe (60) – serial
obyczajowy Polska 2001
12:40 Cesarzowa Ki (18)
13:35 Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom – Rozjaśnij dzieciom
przyszłość – relacja
14:10 Na sygnale (17)
14:40 Rodzinka.pl
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Złote Berło – relacja
16:35 Kabaretowe hity 2014 roku –
program rozrywkowy
17:05 Cesarzowa Ki (19)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Rodzinka.pl – serial komediowy
Polska 2015
19:55 Zziajani – serial komediowy
Polska 2015
20:10 O mnie się nie martw – serial
komediowy
21:05 Rodzinka.pl – serial komediowy
Polska 2015
21:35 Latający Klub II, czyli wieczór
kabaretowy
23:00 Bez odwrotu (No Surrender) –
thriller Kanada 2011 Reż.
Tristan Dubois ( 100 min)
00:40 Autor widmo (The Ghost Writer)
– thriller Francja/ Niemcy/W.
Bryt. 2010 Reż. Roman
Polański, wyk. Ewan McGregor,
Pierce Brosnan ( 135 min)
02:55 Baron 24 – serial komediowy
Polsat Sport News
PULS
05:25 We dwoje
06:45 Męski typ
07:20 Zaklinaczka duchów (1)
08:20 Sąd rodzinny (122)
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (502)
10:20 Magda M. (10)
11:25 Mango – Telezakupy
13:00 Sąd rodzinny (123)
14:00 Szpital (265)
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (503)
16:00 Chuck – serial komediowy USA
17:00 Zaklinaczka duchów (6, 7) –
serial fantastyczny USA
19:00 Dr House (21) – serial
obyczajowy USA
20:00 Nowy Jork, nowa miłość –
komedia USA 2004, reż.
Dennie Gordon, wyk. Ashley
Olsen, Mary- Kate Olsen
21:55 Zabójcza perfekcja – film s.f.
USA 1995, reż. Brett Leonard,
wyk. Denzel Washington, Kelly
Lynch
00:15 Kandydat – thriller USA 2004,
reż. Jonathan Demme, wyk.
Denzel Washington
02:55 Sekrety magii
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:25 Singielka (43) – telenowela
Polska 2015
07:55 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (208) – serial fab.-dok.
Polska 2015
13:00 Szpital (445)
14:00 Ukryta prawda (566)
15:00 Rozmowy w toku – talk show
16:00 Szkoła (209) – serial fab.-dok.
17:00 Ukryta prawda (567) – serial
fab.-dok.
18:00 Szpital (446) – serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Troja (Troy) – film przygodowy
USA/ Malta/W. Bryt. 2004
Reż. Wolfgang Petersen, wyk.
Brad Pitt, Eric Bana, Sean
Bean ( 200 min)
23:20 Piekielna zemsta (Drive Angry)
– film sensacyjny USA 2011
Reż. Patrick Lussier, wyk.
Nicolas Cage, Amber Heard (
130 min)
01:30 Kuba Wojewódzki – talk show
02:35 Uwaga! – magazyn reporterów
02:50 Sekrety magii – interaktywny
program rozrywkowy
04:10 Rozmowy w toku
05:00 Niania
06:50 Magnum (13, 14)
08:50 Tequila i Bonetti w Rzymie (4, 5)
11:00 Kobra – oddział specjalny (9)
12:00 Sekret (286)
13:10 Za głosem serca (128, 129)
15:00 To moje życie! (82)
16:00 Kobra – oddział specjalny
(10,1)
18:00 Strażnik pierścienia (2)
19:00 Pingwiny z Madagaskaru
20:00 Czerwona gorączka – komedia
kryminalna USA 1988, reż.
Walter Hill
22:25 Showgirls – dramat USA 1995
01:05 Wyspa grozy – horror
Kanada/Niemcy/ USA 2005,
reż. Uwe Boll
03:00 JRG w akcji
03:25 Dyżur
03:50 JRG w akcji
04:20 Menu na miarę
04:45 Zarchiwum policji
07:00 Sport Flash
07:07 Piłka nożna: Liga rosyjska piłka
nożna/futsal
09:00 Sport Flash
09:07 Biatlon: Zawody Pucharu
Świata w Östersund biatlon
11:00 Magazyn koszykarski
koszykówka/korfball/netball
11:07 Siatkówka mężczyzn: Liga
Mistrzów mecz fazy grupowej:
Dragons Lugano - Tomis
Constanta
13:00 Sport Flash
13:07 Piłka nożna: Liga rosyjska
mecz: Amkar Perm - CSKA
Moskwa
15:00 Sport Flash
15:07 Piłka nożna: Liga ukraińska
piłka nożna/futsal
17:00 Sport Flash
17:07 Siatkówka mężczyzn: Liga
Mistrzów mecz fazy grupowej
19:00 Sport Flash
19:07 Polska 2016 magazyn piłki
ręcznej
21:00 Sport Flash
21:07 Siatkówka mężczyzn: Liga
Mistrzów mecz fazy grupowej
23:00 Sport Flash
23:07 Formuła 1: Grand Prix Abu Zabi
Formuła 1
01:00 Piłka nożna: Eliminacje
Mistrzostw Europy piłka
nożna/futsal
Polecamy
Piątek
Goldfinger
TVP1 22:25
Wracając z Karaibów, James Bond zatrzymuje
się w Miami. Tam otrzymuje zadanie rozpracowania multimilionera podejrzanego o kradzież
angielskiego złota. Auric Goldfinger zagarnął
większość prywatnych zasobów szlachetnego
kruszcu z całego świata. Bond rusza jego tropem do głównej siedziby gangstera znajdującej
się w Alpach. Złapany przez ochroniarza, zamroczony narkotykami 007 zostaje wysłany prywatnym samolotem Goldfingera na jego farmę
w amerykańskim stanie Kentucky. Tam Auric
planuje skok na Fort Knox.
Sobota
Autor widmo
TVP2 22:35
Wydawnictwo zleca napisanie biografii byłego
premiera Wielkiej Brytanii Adama Langa. Osoba,
która się tego podejmuje, dowiaduje się, że poprzedni zleceniobiorca zginął w tajemniczych
okolicznościach. W rezydencji premiera pisarz
poznaje jego sekretarkę oraz małżonkę. Kobiety
wyraźnie rywalizują o względy polityka. Wkrótce
wybucha skandal – były premier zostaje oskarżony o zezwolenie na przekazanie do USA i torturowanie osób podejrzanych o terroryzm. Pisarz
znajduje kopertę zawierającą informacje dotyczące przeszłości Langa. Rozpoczyna śledztwo.
Niedziela
Wciąż ją kocham
TVP1 21:25
John jest młodym żołnierzem elitarnej jednostki wojskowej. W czasie przepustki odwiedza ojca, który mieszka w malowniczej miejscowości
w Karolinie Południowej. Tam poznaje Savannah, wychowaną w zamożnej, konserwatywnej
rodzinie studentkę college'u. Między pochodzącymi z różnych światów bohaterami nawiązuje się sympatia, która szybko przeradza się
w miłość. Nieubłaganie zbliża się moment wyjazdu Johna za granicę.
TVP 1
TVP 2
05:20 Egzamin z życia (75)
06:10 Słownik [email protected]
06:35 Pełnosprawni
07:00 Las story
07:25 Dzień dobry w sobotę
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia. pl
08:55 Firmowe ewolucje
09:35 Goldfinger – film sensacyjny
USA/W. Bryt. 1964
11:30 Sprawa dla reportera
12:25 Jak to działa? (96)
13:00 Kangur Dundee
13:25 Dzika Polska
14:05 Okrasa łamie przepisy
14:40 Ty to masz WEB!
15:10 Hity i historie gwiazd
15:30 Dziewczyny ze Lwowa (13) –
serial obyczajowy
16:20 Skoki narciarskie: PŚ w
Lillehammer
17:40 Teleexpress
17:50 Skoki narciarskie: PŚ w
Lillehammer
19:00 Kylie Minogue w TVP 1
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:10 Piłka ręczna: MŚ kobiet w Danii
20:25 Układ zamknięty – thriller
Polska 2013 Reż. Ryszard
Bugajski, wyk. Janusz Gajos,
Kazimierz Kaczor ( 130 min)
22:35 Zbrodnia (1) – serial kryminalny
Polska 2014
23:25 Weekendowy magazyn filmowy
23:50 Chicago Fire (1/24) – serial
obyczajowy USA 2012
00:45 Glina (25) – serial kryminalny
Polska 2008
01:40 Fuks – komedia sensacyjna
Polska 1999 Reż. Maciej
Dutkiewicz
03:15 Homeland (1) – serial
obyczajowy USA 2012
05:05 Wędrówki z wielorybami – film
dok. Wielka Brytania 2012
06:05 Tajemnice skrzy- płoczy – film
dok.
07:05 M jak miłość (1178)
08:00 Pytanie na śniadanie
11:10 Program do czytania
11:15 Kultura, głupcze
11:55 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
12:25 Sztuka życia
12:55 Paranienormalni Tonight
13:50 Zziajani
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl
15:15 Hity kabaretu (18)
16:20 O mnie się nie martw – serial
komediowy
17:15 Kocham kino – magazyn
filmowy
17:40 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:15 Piłka ręczna: Kuba – Polska
MŚ kobiet w Danii.
20:25 XVII Mazurska Noc
Kabaretowa. Mrągowo 2015
22:35 Autor widmo (The Ghost Writer)
– thriller Francja/ Niemcy/W.
Bryt. 2010 Reż. Roman
Polański, wyk. Ewan McGregor,
Olivia Williams, Pierce Brosnan
( 135 min)
00:50 Możdżer, Danielsson, Fresco –
„Polska” live – koncert
01:55 Bez odwrotu (No Surrender) –
thriller Kanada 2011 Reż.
Tristan Dubois ( 100 min)
03:35 Człowiek orkiestra (L’homme
orchestre) – komedia Francja
1970 Reż. Serge Korber
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków – serial dla
dzieci USA 2013
08:15 Turbo Fast – serial animowany
USA 2014
08:45 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów
10:10 Ewa gotuje – magazyn
kulinarny
10:45 Ale szopka! – komedia W. Bryt.
2009
12:55 Kabareton na Topie (33)
13:10 Miss Supra national 2015 –
program rozrywkowy
15:40 Trudne sprawy (545) – serial
fab.-dok. Polska 2015
16:40 Poznaj swoje prawa (13) –
serial fab.-dok. Polska 2015
17:50 Chłopaki do wzięcia (25) –
telenowela dokumentalna
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich – serial
komediowy
20:05 DwudziestoRYCIE – Koncert
Jubileuszowy
20: RYJKA
22:05 Uciec, ale dokąd? (Nowhere to
Run) – film sensacyjny USA
1993 Reż. Robert Harmon,
wyk. Jean-Claude van Damme (
120 min)
00:05 Droga bez powrotu IV: Krwawe
początki (Wrong Turn 4: Bloody
Beginnings) – horror
USA/Niemcy 2011 Reż. Declan
O’Brien, wyk. Dan Skene, Sean
Skene, Blane Cypurda ( 130
min)
02:15 Tajemnice losu – magazyn
Niedziela, 6 grudnia
TVP 1
TVP 2
05:40 Egzamin z życia (76)
06:35 My, wy, oni
07:00 Msza święta
08:00 Tydzień – aktualności
08:30 Do zobaczenia w Krakowie
08:50 Ziarno
09:30 Życia nie można zmarnować
10:35 Na zdrowie
11:05 Anno Domini – Biblii ciąg dalszy
(12)
11:55 Między ziemią a niebem i Anioł
Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 Kłamstwo ma krótkie nogi –
komedia Niemcy/USA 2002
14:25 Skoki narciarskie: PŚ w
Lillehammer
17:00 Teleexpress
17:30 Rolnik szuka żony – reality show
18:30 Jaka to melodia?
19:20 Wiadomości naukowe
19:30 Wiadomości
20:05 Piłka ręczna: MŚ kobiet w Danii
20:25 Blondynka (40) – serial
obyczajowy Polska 2015
21:25 Wciąż ją kocham (Dear John) –
melodramat USA 2010 Reż.
Lasse Hallström, wyk. Channing
Tatum, Amanda Seyfried ( 115
min)
23:20 Młode strzelby II (Young Guns II)
– western USA 1990 Reż. Geoff
Murphy, wyk. Emilio Estevez,
Kiefer Sutherland ( 105 min)
01:05 Jaka to melodia? – teleturniej
muzyczny
01:55 1920 Wojna i miłość (13) –
serial historyczny Polska 2011
02:50 Chicago Fire (1) – serial
obyczajowy USA 2012
03:40 Święta wojna – serial dok.
Niemcy 2011
05:05 Słowo na niedzielę
05:15 Sekretne życie psów – film dok.
06:10 Natura się o(d)płaca
06:40 M jak miłość (1179)
07:40 Barwy szczęścia (1355-1358)
09:50 Wędrówki z wielorybami (4)
10:50 Podróże z historią
11:25 Makłowicz w podróży
12:00 Człowiek orkiestra – komedia
Francja 1970
13:25 Neo-Nówka na mikołajki
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl
15:15 Latający Klub II, czyli wieczór
kabaretowy – program
rozrywkowy
16:25 Na dobre i na złe (616) – serial
obyczajowy Polska 2015
17:25 Na sygnale (76) – serial
obyczajowy Polska 2015
18:00 Panorama
18:50 Neo-Nówka na mikołajki –
program rozrywkowy
19:25 O mnie się nie martw – serial
komediowy
20:25 Piłka ręczna: Polska – Szwecja
MŚ kobiet w Danii.
22:40 Paranienormalni Tonight
23:45 Historia jazzu – serial dok. USA
2000
00:55 Plus minus, czyli podróże
muchy na wschód – film dok.
01:55 Phoenix – film kryminalny USA
1998 Reż. Danny Cannon, wyk.
Ray Liotta, Anthony LaPaglia (
115 min)
03:50 Głęboka woda (5) – serial
obyczajowy
04:45 Skandal (27) – serial
obyczajowy USA 2013
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:35 Jeźdźcy smoków
08:05 Turbo Fast – serial animowany
USA 2014
08:35 Sco- oby-Doo i Brygada
Detektywów – serial dla dzieci
USA 2009
09:35 Czerwony Kapturek –
prawdziwa historia – film
animowany USA 2005
11:15 Marley i ja: Szczenięce lata –
komedia USA 2011
13:00 Karate Kid – film sensacyjny
USA 1984
15:45 DwudziestoRYCIE – Koncert
Jubileuszowy 20 RYJKA –
program rozrywkowy
17:45 Nasz nowy dom – reality show
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w państwie – program
publicystyczny
20:00 Miss Polski 2015 – program
rozrywkowy
22:35 Sypiając z wrogiem (Sleeping
with the Enemy) – dramat USA
1991 Reż. Joseph Ruben, wyk.
Julia Roberts, Patrick Bergin,
Kevin Anderson, Elizabeth
Lawrence ( 125 min) Laura i
Martin są małżeństwem od 4
lat. Pozornie udany związek w
istocie jest dla Laury udręką.
Zazdrosny Martin znęca się nad
nią. Pewnego dnia Laura
ucieka, fingując własną śmierć.
00:40 Magazyn sportowy
02:40 Tajemnice losu – magazyn
Poniedziałek, 7 grudnia
TVP 1
05:30 Klan (2844)
05:50 Telezakupy
06:25 Niezwykłe pająki – film dok.
Francja 2012
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Zdrowie
09:00 Ranczo (69)
10:00 Tysiąc i jedna noc (69)
10:55 Wspaniałe stulecie (229)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:50 Święta wojna
14:00 Tysiąc i jedna noc (70)
14:50 Wiadomości naukowe
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy –
magazyn kulinarny
15:50 Wspaniałe stulecie (230)
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2845) – telenowela
Polska 2015
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia – magazyn
kulinarny
19:30 Wiadomości
20:05 Piłka ręczna: MŚ kobiet w Danii
20:25 Serce dla Dzieci – koncert
22:15 List biskupów – reportaż
23:20 Wciąż ją kocham (Dear John) –
melodramat USA 2010 Reż.
Lasse Hallström, wyk. Channing
Tatum ( 115 min)
01:15 Król Skorpion (The Scorpion
King) – film fantasy
USA/Niemcy/Belgia 2002 Reż.
Chuck Russell ( 95 min)
02:50 Zdrowie – magazyn
03:00 Notacje
03:20 Świat się kręci
04:05 Zagadkowa Jedynka –
teleturniej
TVP 2
05:40 M jak miłość (951)
06:35 Coś dla Ciebie – program
publicystyczny
07:05 M jak miłość (952) – serial
obyczajowy Polska 2012
08:00 Pytanie na śniadanie –
magazyn
11:05 Barwy szczęścia (1358) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:40 Postaw na milion – teleturniej
12:40 Cesarzowa Ki (19)
13:40 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (18)
14:40 Rodzinka.pl
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:00 Reporter Polski
16:30 Rodzinka.pl – serial komediowy
Polska 2015
17:05 Cesarzowa Ki (20) – serial
historyczny
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu – teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1358, 1359)
20:40 M jak miłość (1180)
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:50 Tomasz Lis na żywo
22:55 Plan dla Ziemi ? film dok.
Wielka Brytania 2013
00:00 Skandal (27) – serial
obyczajowy USA 2013
00:55 Czas honoru. Powstanie (12) –
serial wojenny
01:50 Bez wstydu – film obyczajowy
Polska 2012 Reż. Filip
Marczewski, wyk. Mateusz
Kościukiewicz ( 95 min)
03:25 Tomasz Lis na żywo
04:25 Plan dla Ziemi – film dok.
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (29)
09:00 Malanowski i Partnerzy (723,
724)
10:00Dzień, który zmienił moje życie
(23)
11:00 Dlaczego ja? (70) – serial fab.dok.
12:00 Pielęgniarki (108) – serial fab.dok.
13:00 Trudne sprawy (30)
14:00 Pierwsza miłość (2188)
14:45 Słoiki (24)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (86) –
serial fab.-dok.
17:00 Poznaj swoje prawa (11) –
serial fab.-dok.
18:00 Pierwsza miłość (2189) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich – serial
komediowy
20:10 Drużyna A (The A-Team) –
komedia sensacyjna USA 2010
Reż. Joe Carnahan, wyk. Liam
Neeson, Bradley Cooper ( 145
min)
22:35 W cywilu III (The Marine 3:
Homefront) – thriller USA 2013
Reż. Scott Wiper, wyk. Mike
„The Miz” Mizanin,
NealMcDonough ( 115 min)
00:30 Amelia Earhart – film
biograficzny USA/Kanada
2009 Reż. Mira Nair ( 140 min)
02:50 Tajemnice losu
Wtorek, 8 grudnia
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:55 Listydo M. II – kulisy filmu –
reportaż Polska 2015
08:30 Dzień DobryTVN – magazyn
telewizji śniadaniowej
11:00 Na Wspólnej(2180-2183) –
serial obyczajowy Polska 2015
12:40 Ugotowani – reality show
Polska 2015
13:40 MasterChef – reality show
Polska2015
15:05 Naga broń 2 1/2 (The Naked
Gun 2 1/2: The Smell of Fear)
– komedia USA 1991 Reż.
David Zucker, wyk. Leslie
Nielsen, Priscilla Presley ( 105
min)
16:50 Top Model – reality show
18:00 Kuchenne rewolucje – reality
show
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Koncert dla M. – koncert
21:30 27 sukienek (27 Dresses) –
komedia romantyczna USA
2008 Reż. Anne Fletcher, wyk.
Katherine Heigl ( 135 min)
23:45 Zaklęte piętro (Circle of Eight) –
horror USA 2009 Reż. Stephen
Cragg, wyk. John Bishop,
Austin Highsmith ( 100 min)
01:25 Kto poślubi mojego syna? –
reality show
02:30 Uwaga! – magazyn reporterów
02:45 Sekrety magii – interaktywny
program rozrywkowy
04:05 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Strażnik Teksasu (75)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:05 Nowy Scooby Doo
08:55 AsterixGal – film animowany
Belgia/Francja1967
10:25 Policjantki i policjanci (81, 82)
12:25 STOP Drogówka
13:25 Skarby III Rzeszy
13:55 Tajna historia XX wieku
14:30 Diabelskie wiatry – dramat
USA/Kanada2003
16:25 Park jurajski – film przygodowy
USA 1993
19:00 Galileo (528)
20:00 Policjantki i policjanci (83, 84)
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
(67)
23:00 Wyścig śmierci III: Piekło – film
sf USA2012
01:10 Wściekłość – thriller Kanada
1997
03:10 Interwencja
03:30 Mega Chichot
04:00 Disco Polo Life
TVP 1
05:30 Klan (2845)
05:50 Telezakupy
06:25 Król słoń – film dok.
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:35 Tysiąc i jedna noc (70)
09:20 Msza św. z okazji z otwarcia Drzwi
Świętych w Bazylice św. Piotra.
11:20 Kylie Minogue w TVP 1
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Rolnictwo na świecie
12:50 Przepis dnia
13:05 Wspaniałe stulecie (230)
14:00 Tysiąc i jedna noc (71)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (231)
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2846) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:10 Piłka ręczna: MŚ kobiet w Danii
20:25 Wygrane marzenia (Coyote Ugly)
– komedia romantyczna USA
2000 Reż. David McNally, wyk.
Piper Perabo ( 110 min)
22:15 Gwardia (3) – serial Ukraina
2015
23:15 Król Skorpion (The Scorpion
King) – film
fantasyUSA/Niemcy/Belgia
2002 Reż. Chuck Russell, wyk.
Dwayne Johnson ( 100 min)
00:55 Wygrane marzenia – komedia
romant. USA 2000 Reż. David
McNally
02:45 List biskupów – reportaż
03:40 Notacje – serial dok.
03:55 Świat się kręci
04:45 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
TVN
POLSAT
05:40 M jak miłość (952)
06:35 Szwedzkie partnerstwo – film
dok. 2015
07:05 M jak miłość (953) – serial
obyczajowy Polska2012
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Barwy szczęścia (1359) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:30 Na dobre i na złe (61) – serial
obyczajowy Polska 2001
12:40 Cesarzowa Ki (20)
13:40 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (19)
14:40 Rodzinka.pl
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 M jak miłość (1180) – serial
obyczajowy
17:05 Cesarzowa Ki (21) – serial
historyczny
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu – teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1359, 1360)
– serial obyczajowy Polska
2015
20:40 M jak miłość (1181) – serial
obyczajowy
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:55 Kim Philby: Szpieg, który
wybrał niewolę – film dok. W.
Bryt. 2012
00:20 Grimm (6) – serial fantastyczny
USA 2011
01:15 Paradoks (2) – serial
kryminalny Polska 2012
02:10 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:15 Kim Philby: Szpieg, który
wybrał niewolę
04:40 Ekstradycja (2) – serial
sensacyjny
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (30)
09:00 Malanowski i Partnerzy (725,
726)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(24)
11:00 Dlaczego ja? (71) – serial fab.dok.
12:00 Pielęgniarki (109) – serial fab.dok.Polska2015
13:00 Trudne sprawy (31)
14:00 Pierwsza miłość (2189)
14:45 Słoiki (25)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja – magazyn
reporterów
16:30 Malanowski i Partnerzy (87) –
serial fab.-dok.
17:00 Poznaj swoje prawa (12) –
serial fab.-dok.
18:00 Pierwsza miłość (2190) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich – serial
komediowy
20:05 Cudzoziemiec (The Foreigner) –
film sensacyjny USA/Polska
2003 Reż. Michael Oblowitz,
wyk. Steven Seagal, Max Ryan (
125 min)
22:10 Blitz – film kryminalny W.
Bryt./Francja/USA 2011 Reż.
Elliott Lester, wyk. Jason
Statham, Aidan Gillen ( 125
min)
00:15 Stone – thriller USA 2010 Reż.
John Curran, wyk. Robert De
Niro, Edward Norton ( 145 min)
02:40 Tajemnice losu
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:25 Singielka (44) – telenowela
Polska 2015
07:55 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (210) – serial fab.-dok.
Polska 2015
13:00 Szpital (447)
14:00 Ukryta prawda (334)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (211)
17:00 Ukryta prawda (335)
18:00 Szpital (448) – serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2185) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (45) – telenowela
Polska 2015
21:30 Życie bez wstydu – reality show
22:30 Kuba Wojewódzki – talk show
23:30 Handel (Trade) – film
sensacyjny USA 2007 Reż.
Marco Kreuzpaintner, wyk.
Kevin Kline, Alicja BachledaCuruś ( 150 min)
02:00 Kamufl aż (2) – serial
sensacyjny USA 2012
03:00 Uwaga! – magazyn reporterów
03:25 Sekrety magii – interaktywny
program rozrywkowy
04:45 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Niesamowite rekordy
07:15 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:45 PL dozobaczenia
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Kotka (71)
11:00 Włoska narzeczona (37)
12:00 Detektywi w akcji (16)
13:00 Policjantki i policjanci (85)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (72)
17:00 Włoska narzeczona (38)
18:00 Detektywi w akcji (17)
19:00 Policjantki i policjanci (86)
20:00 STOP Drogówka
21:00 Skarby III Rzeszy
21:30 Tajna historia XX wieku
22:00 Tajemnica Syriusza: Polowanie
– thriller Kanada 2009
00:00 Spadkobiercy
01:00 Śmierć na1000 sposobów
01:30 Interwencja
02:10 Graffiti
02:30 Tak czy nie
Środa, 9 grudnia
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie – magazyn
poradnikowy
08:25 Akademia ogrodnika –
magazyn poradnikowy
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Co za tydzień – magazyn
11:35 Miś Yogi – film przygodowy
USA/Nowa Zelandia 2010
13:15 Koncert dla M. – koncert
14:40 Potop (1/2) – film historyczny
Polska 1974
18:00 Ugotowani – reality show
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 MasterChef – reality show
21:30 Saga zmierzch: Przed świtem
(The Twilight Saga: Breaking
Dawn) – film fantasy USA
2011 Reż. Bill Condon, wyk.
Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor Lautner, Gil
Birmingham ( 140 min)
23:50 Jonah Hex – film sensacyjny
USA 2010 Reż. Jimmy
Hayward, wyk. Josh Brolin,
John Malkovich, Megan Fox (
95 min)
01:25 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „El Torro”, Łódź –
reality show
02:30 Uwaga! – magazyn reporterów
02:45 Sekrety magii – interaktywny
program rozrywkowy
TV 4
05:00 Disco Polo Life
06:00 Strażnik Teksasu (76)
07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:30 Garfield Show
07:45 Nowy Scooby Doo
08:40 Pies na wagę diamentów –
komedia USA 2008
10:55 Galileo (527)
12:55 W krzywym zwierciadle:
Poszukiwacze złota – komedia
USA2003
14:45 Błękitny Grom – film
sensacyjny USA 1983
17:00 Śnięty Mikołaj III: ucieczka
Świętego Mikołaja – komedia
USA 2006
19:00 Galileo (529)
20:00 Taxi II – film sensacyjny Francja
2000
21:55 Furia – thriller USA 1978
00:30 6Niepokonany – film fantasy
Kanada/USA2001
02:20 Interwencja
03:00 Mega Chichot
04:00 Disco Polo Life
TVP 1
05:30 Klan (2846)
05:50 Telezakupy
06:25 Skarby natury na Kubie
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Historia dla ciebie – pamięć. pl
09:00 Ranczo (70)
10:00 Tysiąc i jedna noc (71)
10:55 Wspaniałe stulecie (231)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Magazyn rolniczy
12:40 Przepis dnia
12:50 Zebry. Świat w paski
14:00 Tysiąc i jedna noc (72)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (232)
16:50 Kroniki Szlachetnej Paczki
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2847) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 Piłka ręczna: MŚ kobiet w Danii
20:25 W pułapce miłości (2/2) (Burka
por amor) – dramat Hiszpania
2009 Reż. Manuel Estudillo
21:30 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
22:25 Po drugiej stronie korytarza
(Across the Hall) – thriller USA
2009 Reż. Alex Merkin ( 95
min)
00:00 Gwardia (3)
00:50 Dekalog III – film
psychologiczny Polska 1990
Reż. Krzysztof Kieślowski
02:00 Po drugiej stronie korytarza
(Across the Hall) – thriller USA
2009
03:45 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
TVP 2
TVN
POLSAT
06:05 M jak miłość (953, 954) –
serial obyczajowy Polska 2012
08:00 Pytanie na śniadanie –
magazyn
10:55 Barwy szczęścia(1360) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:30 Na dobre i na złe (62): Fatalny
prezent – serial obyczajowy
Polska 2001
12:35 Cesarzowa Ki (21)
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat – cykl reportaży
14:05 Na sygnale (20)
14:40 Rodzinka.pl
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 M jak miłość (1181)
17:05 Cesarzowa Ki (22)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1360,1361)
– serial obyczajowy
20:40 Na dobre i na złe (617)
21:45 Na sygnale (77)
22:20 Sekrety i grzeszki (The
Dilemma) – komediodramat
USA 2011 Reż. Ron Howard,
wyk. Vince Vaughn, Kevin
James, Jennifer Connelly ( 120
min)
00:20 O mnie się nie martw – serial
komediowy
01:20 Historia bezpieki. Miecz i
tarcza komunizmu (7) – film
dok.
02:25 Tajemny świat złota – film dok.
Holandia 2013 Reż. Brian
McKenna
03:15 Oficer (12) – serial sensacyjny
Polska 2004
04:20 Apetyt na życie (16, 17) –
serial obyczajowy Polska 2010
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (31)
09:00 Malanowski i Partnerzy(727,
728) – serial fab.-dok.
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(25) – serial fab.-dok.
11:00 Dlaczego ja? (72) – serial fab.dok. Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (110)
13:00 Trudne sprawy (32)
14:00 Pierwsza miłość (2190)
14:45 Słoiki (26)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (88) –
serial fab.-dok.
17:00 Poznaj swoje prawa (13) –
serial fab.-dok. Polska 2015
18:00 Pierwsza miłość (2191) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich – serial
komediowy
20:40 Ostrożnie z dziewczynami (The
Sweetest Thing) – komedia
romantyczna USA 2002 Reż.
Roger Kumble, wyk. Cameron
Diaz ( 115 min)
22:35 Weekend – komedia
sensacyjna Polska 2011 Reż.
Cezary Pazura, wyk. Paweł
Małaszyński ( 145 min)
01:00 Ostre pieszczoty (Heavy Petting)
– komedia romantyczna USA
2007 Reż. Marcel Sarmiento
03:00 Tajemnice losu
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:25 Singielka (45) – telenowela
Polska 2015
07:55 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (211) – serial fab.-dok.
Polska 2015
13:00 Szpital (448)
14:00 Ukryta prawda (335)
15:00 Rozmowy w toku – talk show
16:00 Szkoła (212) – serial fab.-dok.
17:00 Ukryta prawda (336) – serial
fab.-dok.
18:00 Szpital (449) – serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2186) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (46) – telenowela
Polska 2015
21:30 Kto poślubi mojego syna? –
reality show
22:30 Mroczna dzielnica (Exit
Wounds) – film sensacyjny
USA/Australia 2001 Reż.
Andrzej Bartkowiak ( 125 min)
00:35 Życie bez wstydu – reality show
01:35 Najgorszy polski kierowca –
program rozrywk.
02:20 Uwaga!
02:45 Sekrety magii
04:05 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Niesamowite rekordy
07:15 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:15 Nowy Scooby Doo
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Kotka (72)
11:00 Włoska narzeczona (38)
12:00 Detektywi w akcji (17)
13:00 Policjantki i policjanci (86)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (73)
17:00 Włoska narzeczona (39)
18:00 Detektywi w akcji (18)
19:00 Policjantki i policjanci (87)
20:00 Postrach z jeziora – film sf
Kanada/USA 2004
21:55 Frankenfish – horror USA 2004
23:35 Spadkobiercy
00:30 Mega Chichot
01:00 Śmierć na 1000 sposobów –
serial dok. USA 2010
01:30 Interwencja
02:10 Graffiti
Czwartek, 10 grudnia
TVN
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:25 Detektywi (795) – serial fab.dok. Polska 2011
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
telewizji śniadaniowej
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (209) – serial fab.-dok.
Polska 2015
13:00 Szpital (446)
14:00 Ukryta prawda (567)
15:00 Rozmowy w toku – talk show
16:00 Szkoła (210) – serial fab.-dok.
17:00 Ukryta prawda (334)
18:00 Szpital (447)
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2184) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (44) – telenowela
Polska 2015
21:30 Życie bez wstydu – reality show
22:30 Najgorszy polski kierowca –
program rozrywkowy
23:15 Aż po sufi t! (1) – serial
obyczajowy Polska 2015
00:15 Skazany na śmierć (9) – serial
sensacyjny USA 2005
01:15 Ocalić Grace (3) – serial
obyczajowy USA 2008
02:15 Co za tydzień – magazyn
02:45 Uwaga!
03:10 Sekrety magii
04:30 Rozmowy w toku
TV 4
05:00 Disco Polo Life
06:00 Niesamowite rekordy
07:15 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:15 Nowy Scooby Doo
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Kotka (70)
11:00 Włoska narzeczona (36)
12:00 Detektywi w akcji (15)
13:00 Policjantki i policjanci (84)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (71)
17:00 Włoska narzeczona (37)
18:00 Detektywi w akcji (16)
19:00 Policjantki i policjanci (85)
20:00 Śmierć na 1000 sposobów
21:00 Światowe rekordy Guinnessa
22:00 PL do zobaczenia
22:20 Galileo (528)
00:20 Spadkobiercy
01:20 STOP Drogówka
02:20 Interwencja
02:40 Piłka nożna: Ukraina –
Słowenia
TVP 1
05:50 Telezakupy
06:30 Zebry. Świat w paski
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Podmuch energii
09:00 Ranczo (71)
10:00 Tysiąc i jedna noc (72)
10:55 Wspaniałe stulecie (232)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Smaki polskie – na zielono
12:40 Przepis dnia
12:50 Papugi są wśród nas
14:00 Tysiąc i jedna noc (73)
14:50 Wiadomości naukowe
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (233)
17:00 Teleexpress
17:20 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2848) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 Piłka ręczna: MŚ kobiet w Danii
20:30 Ojciec Mateusz (125) – serial
kryminalny
21:25 Sprawa dla reportera
22:20 Najcięższe więzienia w Rosji –
film dok. USA 2011
23:20 Idealni nieznajomi (Perfect
Strangers) – komedia
romantyczna W. Bryt. 2004
Reż. Robin Sheppard, wyk. Rob
Lowe ( 90 min)
00:50 Naszaarmia.pl
01:15 Sprawa dla reportera
02:15 Najcięższe więzienia w Rosji –
film dok.
03:05 Podmuch energii
03:20 Notacje
03:35 Świat się kręci
04:25 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
06:05 M jak miłość (954, 955) –
serial obyczajowy Polska 2012
08:00 Pytanie na śniadanie –
magazyn
10:55 Barwy szczęścia (1361) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:35 Na dobre i na złe (63) – serial
obyczajowy Polska 2001
12:35 Cesarzowa Ki (22)
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat – cykl reportaży
14:10 Na sygnale (21)
14:40 Rodzinka.pl
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Na dobre i na złe (617) – serial
obyczajowy Polska 2015
17:05 Cesarzowa Ki (23) – serial
historyczny
18:00 Panorama
18:45 Piłka nożna: SSC Napoli –
Legia Warszawa
21:00 Piłka nożna: Lech Poznań – FC
Basel
23:20 Cudowne lato – komedia
Polska 2010 Reż. Ryszard
Brylski, wyk. Helena Sujecka,
Katarzyna Figura, Marek
Kasprzyk ( 100 min)
01:00 Sekrety i grzeszki (The
Dilemma) – komediodramat
USA 2011 Reż. Ron Howard,
wyk. Vince Vaughn, Kevin
James ( 120 min)
03:00 Cudowne lato – komedia
Polska 2010 Reż. Ryszard
Brylski, wyk. Helena Sujecka,
Katarzyna Figura ( 105 min)
04:45 Maleńczuk śpiewa songi Kurta
Weilla – koncert
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (32)
09:00 Malanowski i Partnerzy (729,
730)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(26) – serial fab.-dok.
11:00 Dlaczego ja? (73) – serial fab.dok.
12:00Pielęgniarki (111) – serial fab.dok.
13:00 Trudne sprawy (33)
14:00 Pierwsza miłość (2191)
14:45 Słoiki (27)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja – magazyn
reporterów
16:30 Malanowski i Partnerzy (89) –
serial fab.-dok.
17:00 Poznaj swoje prawa (14) –
serial fab.-dok.
18:00 Pierwsza miłość (2192) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich – serial
komediowy
20:05 50 pierwszych randek (50 First
Dates) – komedia romantyczna
USA 2004 Reż. Peter Segal,
wyk. Adam Sandler, Drew
Barrymore ( 125 min)
22:10 Wszystko o Stevenie (All About
Steve) – komedia romantyczna
USA 2009 Reż. Phil Traill, wyk.
Sandra Bullock, Thomas Haden
Church ( 140 min)
00:30 Kumpel Joey (Pal Joey) –
musical USA 1957 Reż. George
Sidney, wyk. Rita Hayworth (
135 min)
02:45 Tajemnice losu
TVN
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:25 Singielka (46) – telenowela
Polska 2015
07:55 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (212) – serial fab.-dok.
Polska 2015
13:00 Szpital (449)
14:00 Ukryta prawda (336)
15:00 Rozmowy w toku – talk show
16:00 Szkoła (213) – serial fab.-dok.
17:00 Ukryta prawda (337) – serial
fab.-dok.
18:00 Szpital (450) – serial fab.-dok.
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2187) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (47) – telenowela
Polska 2015
21:30 Kuchenne rewolucje
– reality show
22:30 Błękitna głębia (Into the Blue)
– film sensacyjny USA 2005
Reż. John Stockwell, wyk. Paul
Walker, Jessica Alba ( 135 min)
00:45 Życie bez wstydu – reality show
01:45 Uwaga! – magazyn reporterów
02:10 Sekrety magii
03:30 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Niesamowite rekordy
07:15 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:15 Nowy Scooby Doo
09:00 Dom nie do poznania
10:00 Kotka (73)
11:00 Włoska narzeczona (39)
12:00 Detektywi w akcji (18)
13:00 Policjantki i policjanci (87)
14:00 STOP Drogówka
15:00Dom nie do poznania
16:00 Kotka (74)
17:00 Włoska narzeczona (40)
18:00 Detektywi w akcji (19)
19:00 Policjantki i policjanci (88)
20:00 Zaginiony świat: Park Jurajski –
film sensacyjny USA 1997
22:45 Sekcja Alfa – film sensacyjny
USA 1999
00:40 Spadkobiercy
01:40 Mega Chichot
02:10 Graffiti
02:30 Tak czy nie
Wysiedlenia i losy dzieci z zamojszczyzny
www.kurierzamojski.pl
RELACJE „Biuletynu Informacyjnego” ARMII KRAJOWEJ (III)
Niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau – miejsce męczeństwa i zagłady wysiedleńców z Zamojszczyzny
Źródło: „Biuletyn Informacyjny”. R. V, Nr
9(164). Warszawa, 4 marca 1943, s. 5-6.
Przedruk z: „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. R. III (LIV). Numer specjalny 2(195).
Warszawa 2002, s. 1276-1277.
RUGOWANIE KOLONISTÓW
NIEMIECKICH
Kierownictwo Walki Konspiracyjnej komunikuje w dniu 5 . III.:
W dniu 25 stycznia br. oddziały
Sił Zbrojnych spaliły skolonizowaną wieś Cieszyn (powiat Zamość), przy czym zginęło do 60
rodzin kolonistów niemieckich
i 3 SS-manów. Ponadto spalono
kilka gospodarstw we wsi WierzZwłoki zmarłych dzieci w Siedlcach. (Fragment). O śmierci dzieci ba, przy czym zginęło kilkunastu
w czasie transportu z Zamościa do Siedlec, donosiliśmy w poprzed- volksdutchów.
nim numerze „B.I.”. Propaganda niemiecka twierdzi, że wywożenia,
Źródło: „Biuletyn Informacyjny”. R. V, Nr
a tym bardziej męczeńskich śmierci dzieci nie było.
10(165). Warszawa, 11 marca 1943, s. 1.
ZBRODNIA „ZAMOJSKA” – TRWA
W tygodniu minionym do Kałuszyna i Mrozów (powiat mińsko-mazowiecki) przybyło
około 1 200 starców i dzieci z powiatów zamojskiego i hrubieszowskiego. Jest to transport w wysiedleń, przeprowadzonych w tych
powiatach w styczniu i lutym. 70% transportu
stanowiły dzieci od niemowląt do 13 lat (czternastoletnie kierowane są na roboty do Rzeszy).
Wśród dzieci – ogromna śmiertelność, na skutek potwornych warunków pobytu w obozie
ślenie tego, co czyni szatan niemiecki –
brak już słów.
Źródło: „Biuletyn Informacyjny”. R. V, Nr 10(165). Warszawa,
11 marca 1943, s. 7. Przedruk z: „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. R. III (LIV). Numer specjalny 2(195). Warszawa 2002,
s. 1286.
WYSIEDLENIA W ZAMOJSZCZYŹNIE
I HRUBIESZOWSKIM
Według nowych obliczeń wysiedlania objęły dotychczas w obu powiatach około 100 wsi
i kolonii. Ruszono przy tym z miejsca ok. 70 000
Źródło: „Biuletyn Informacyjny”. R. V, Nr 8(163). Warszawa, 25 lutego 1943, s. 8. Przedruk Przedruk z: „Przegląd Historyczno-Wojz: „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. R. III (LIV). Numer specjalny 2(195). Warszawa 2002,
skowy”. R. III (LIV). Numer specjalny 2(195).
s. 1271.
Warszawa 2002, s. 1280.
KOMUNIKAT
Na początku lutego Niemcy zorganizowali
w rej. Krasnobrodu obławę na ukrywających się
po akcji wysiedlenia ludność i będące w lasach
polskie oddziały partyzanckie. Walki rozpoczęły
się 4 lutego i trwały do 12 lutego. Stronie polskiej przyszedł z pomocą oddział interwencyjny Sił Zbrojnych w Kraju, który – uderzając z zewnątrz – rozerwał pierścień obławy i otworzył
drogę otoczonym oddziałom. Według dotychczasowych meldunków nasze straty wynoszą
ponad 20 zbitych.
26. II. 1943 r.
Kier. Walki Konspiracyjnej
Źródło: „Biuletyn Informacyjny”. R. V, Nr 9(164). Warszawa,
4 marca 1943, s. 1. Przedruk z: „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. R. III (LIV). Numer specjalny 2(195). Warszawa 2002, s. 1271.
BÓJ POD KRASNOBRODEM
Podnosiliśmy wielokrotnie z uznaniem fakty
samoobrony wśród wysiedlonej przez okupanta ludności powiatu zamojskiego. Widząc
nieuchronną zagładę swego gospodarstwa
liczni chłopi wybijali żywy inwentarz, ładowali
dobytek na wozy, podpalali zagrody i uciekali.
Większość uciekinierów szukała schronienia
w lasach ordynacji zamojskiej na południowy
zachód od Krasnobrodu. Wiedząc o skupieniu
uciekinierów w tym rejonie i o operującym
tam kilku mniejszych naszych oddziałów partyzanckich, otoczyli Niemy 4 lutego lasy ordynackie, chcąc zlikwidować ten polski punkt
oporu. W akcji wzięły udział znaczne oddziały
regularnego wojska a także policja niemiecka, oddziały Łotyszów, Ukraińców i Rosjan.
Obława natrafiła na zdecydowany opór otoczonych. Drugiego dnia po rozpoczęciu akcji
uderzył znienacka na Niemców z zewnątrz
większy oddział naszych sił zbrojnych przełamując pierścień i otwierając drogę otoczonym. Krwawe walki trwały do 12 lutego. Straty
niemieckie znaczne, na razie jeszcze nie ustalone. Oswobodzenie uciekinierów, pomyślny
przebieg akcji i poważne straty niemieckie –
oto bilans walki pod Krasnobrodem.
ECHA BOJU POD KRASNOBRODEM
KWK komunikuje w dniu 6. III. uzupełnienie
komunikatu z dn. 26. II.:
1. Bój pod Krasnobrodem rozpoczął się
już w dn. 1 lutego br.
2. Po stronie polskiej brały jednostki Sił
Zbr. W tym również oddziały Chłosty.
3. Po stronie niemieckiej brało udział około 2 000 ludzi bardzo dobrze uzbrojonych; użyto samolotu, 2 czołgów, działek ppancernych. Straty Niemców – ok.
40 zabitych.
4. Bestialstwo niemieckie występowało
szczególnie jaskrawo w wiosce koło
Łuszczacza, gdzie wymordowano około
60 niewinnych osób oraz w rej. Hamerni, gdzie we wsiach gwałcono kobiety,
mordowano kobiety i dzieci.
Źródło: „Biuletyn Informacyjny”. R. V, Nr 10(165). Warszawa,
11 marca 1943, s. 1. Przedruk z: „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. R. III (LIV). Numer specjalny 2(195). Warszawa 2002,
s. 1280.
Transport ocalonych dzieci z Zamojszczyzny w Łaskarzewie, 1942 r.
Fot.: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
etapowym w Zamościu. Psychiczny stan starców jest bardzo ciężki.
Stwierdzono przejście jednego z takich transportów przez Łódź. Stwierdzono pobyt takiego
transportu w Kutnie; gdzie ludność wykupiła
znaczną część dzieci. Stosunek polskiego
społeczeństwa w całym Kraju do transportów dziecięcych jest wzorowy.
ZBRODNIA „ZAMOJSKA” TRWA! Jesteśmy już znieczuleni w reagowaniu na nieustanne bestialstwa niemieckie, ale piekąca krzywda tysięcy matek oderwanych
od dzieci, męczeństwo niemowląt i dzieci, straszliwa poniewierka starów – są to
wszystko rzeczy tak potworne, że na okre-
ludzi. Z liczby tej zaledwie ok. 10 000 przeszło
przez obóz etapowy w Zamościu – reszta została bądź wywieziona bezpośrednio na roboty do
Rzeszy, bądź (w większości) zbiegła do innych
powiatów i do lasów. Wysiedlania z pewnymi
przerwami trwają. Obejmują one wyłącznie gospodarstwa chłopskie. Folwarki prawie nie są
ruszane, służba folwarczna pracuje na miejscu.
Wśród nowoosiedlonych volksdeutchów
i przesiedlonych Ukraińców panują nastroje
niepokoju i lęku, wywołane niszczeniem zagród i wsi zarówno przez zorganizowane oddziały polskie jak i samorzutnie przez wysiedlonych Polaków. Część przesiedlonych Ukraińców
opuściła przydzielone im gospodarstwa i wróciła do siebie. Niektórzy koloniści usiłują ściągnąć z lasu dawnych gospodarzy-Polaków na
wspólne mieszkanie i pracę, by tym sposobem
zabezpieczyć się.
Terror niemiecki w zamian za podpalanie
zagród i wsi oraz tępienie kolonistów doprowadził do kilku wielkich egzekucji masowych,
obejmujących kilkaset pomordowanych mężczyzn, kobiet i dzieci z szeregu wsi.
Los wysiedlonych przedstawia się fatalnie.
Interwencje Rady Głównej Opiekuńczej pozostają niemal z reguły bez skutku. Kuchnie
ludowe RGO nie funkcjonują. Stan zdrowotny obozu etapowego w Zamościu – okropny.
Kierownik tego obozu SS-Hauptsturmführer
Hutte jest jedną z najdzikszych germańskich
kanalii.
Pogrzeb dzieci z Zamojszczyzny w Siedlcach, 3 lutego 1943 r.
Fot.: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
Źródło: „Biuletyn Informacyjny”. R. V, Nr 11(166). Warszawa, 18 marca 1943, s. 6. Przedruk z: „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. R. III (LIV). Numer specjalny 2(195). Warszawa 2002, s. 1293-1294.
13
Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie
Z ZAMOJSZCZYZNY
PACYFIKACJA TRWA
Akcja wysiedleńcza została na razie przerwana,
w związku ze słabymi jej rezultatami, które przejawiły się głównie dezorganizacją produkcji rolnej.
Dotąd osadzono w blisko 100 wsiach z górą 1 000
rodzin, przybłędów niemieckich z Jugosławii, Besarabii itp. Liczba wypędzonych z ojcowizny rodzin
chłopów polskich wynosi kilka tysięcy. Dla przybyszów potworzono zagrody 15-40 ha. się pełną
nieporadność przybyszów w nowych warunkach
gospodarowania, nieznajomość miejscowych
upraw i itd. Nie orientują się na przykład w terminach zasiewów, koniczyny używają na podściółkę
dla bydła itp.
Akcja systematycznego, masowego niszczenia narodu polskiego wciąż się wzmaga.
W Lubelszczyźnie przede wszystkim przybiera „pacyfikacja” rozmiary olbrzymiej zbrodni.
W przybliżeniu obliczać można, iż w ciągu
ostatnich 5 tygodni około 200 tys. ludzi zostało
poruszonych ze swego miejsca zamieszkania,
a ok. 50 tys. znalazło się w rękach niemieckich.
Tysiące uciekających w lasy, wyjątkowo udaje
się ocalić i unieść coś z inwentarza. Wszystko co
pozostaje pada łupem Niemców.
Mimo przerwania akcji wysiedleńczej w obozie
przejściowym dla osadników niemieckich w Łabuniach przebywa jeszcze 1 300 rodzin, oczkujących
na dalszą grabież. Z obozów, w których trzymani
są wysiedleńcy, w ciągu marca trwało wywożenie
na roboty. Obozy te w końcu marca liczyły jeszcze
około 6 000 ludzi.
W pow. biłgorajskim gminy: Aleksandrów,
Puszcza Solska, Sól, Tarnogród, Goraj, Frampol
i w. in. są całkiem opustoszałe. Części mężczyzn
udało się zbiec, resztę jak też kobiety i dzieci
(osobno!) osadzono za drutami obozów. W innych gminach (np. Krasnobród, Suchowola,
Stary Zamość, Zwierzyniec, Sułów, Radecznica)
zabieranie samych mężczyzn. Z samego Biłgoraja wzięto 600 osób.
ty po 100 osób i więcej – do robót w Prusach
Wschodnich i na zachodzie Rzeszy. W opróżnionych gospodarstwach osadzają Niemcy
nowych kolonistów, zarówno Volksdeutchów
(głównie z Hrubieszowskiego) jak i Ukraińców
(z Tomaszowskiego), lecz nie idzie to łatwo. Ze
strachu przed karą i odwetem przybyłym, albo
z poczucia sprawiedliwości – ci nowi gospodarze wzbraniają się obejmować zagrabioną ziemię. Osadzani siłą, opuszczają zagrody i uciekają. Dochodzi do licznych zatargów i starć z SS
przeprowadzającym akcję.
Zwłaszcza sprawa Ukraińców zasługuje na
uwagę. Jak najwyraźniej rozróżnić należy tych,
którzy współdziałają z okupantem przeciwko
Polakom, rozwydrzoną i znienawidzoną policję
ukraińską, dopuszczającą się gwałtów i grabieży, od ogółu ludności ukraińskiej dotkniętej na
równi z naszą ludnością niemieckimi prześladowaniami.
Ostatnio zgromadzają Niemcy w Łakuniach
[Łabuniach?] koło Zamościa „Stammdeutchów”
z pow. hrubieszowskiego, a więc tych chłopów
polskich, którzy pod przymusem lub z dobrej
woli zdeklarowali swe niemieckie pochodzenie, i zamierzają przydzielić im gospodarstwa
wysiedlonych.
Źródło: „Biuletyn Informacyjny”. R. V, Nr 30(185). Warszawa,
29 lipca 1943, s. 6. Przedruk z: „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. R. III (LIV). Numer specjalny 2(195). Warszawa 2002,
s. 1463-1464.
LUBELSZCZYZNA
Pogrzeb dzieci z Zamojszczyzny w Siedlcach, 3 lutego 1943 r.
Fot.: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
Napływają echa jednej z największych zbrodni niemieckich, bestialskiego wywozu dzieci
z Zamojszczyzny, z których ogromny procent
zginął w czasie transportów zimowych. Jak się
dowiadujemy liczne grupy dzieci z Zamojszczyzny przybyły jeszcze w lutym na Pomorze. Na
dworcach kolejowych w Bydgoszczy, Chojnicach,
Tczewie i Gdyni, gdzie ludność nasza zgłaszała się
na wieść o przybyciu dzieci. Niemcy urządzili formalny handel niewolnikami, pobierając od 40 marek za dziecko. Część dzieci umieszczono w obozie
w Garczynie pod Kościerzyną, gdzie dotąd przebywa ich około 400. wiele dzieci z Garczyna przydzielono kolonistom niemieckim z Besarabii, którzy
zaraz je Polakom, często również pobierając za nie
opłaty. W Garczynie, dokąd zjechało wielu Polaków
z Pomorza, między innymi wielu Kaszubów, by wykupić dzieci, doszło do zajść z okupantami. Polacy
wpisani przymusowo na listę niemiecką (volks listę) robili na równi z innymi wszystko, by ratować
dzieci od zagłady i zniemczenia.
Źródło: „Biuletyn Informacyjny”. R. V, Nr 16(171). Warszawa,
20 kwietnia 1943, s. 5-6. Przedruk z: „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. R. III (LIV). Numer specjalny 2(195). Warszawa
2002, s. 1340-1341.
Dzieci z Zamojszczyzny w Żelechowie, jesień 1943
Fot.: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
W pow. janowskim wysiedlenie dotyczy
w teorii tylko mężczyzn od 14 do 60 lat –
w praktyce likwidują całe rodziny. W miasteczku Zaklików, liczącym dawniej 4 tys. ludności,
pozostało czterech mężczyzn, w tym burmistrz
i lekarz.
W pow. tomaszowskim wysiedlenie dotknęło Ukraińców na równi z Polakami. Cały
powiat został ogołocony z ludności, w samym
Tomaszowie pozostała może połowa mieszkańców.
W pow. lubartowskim szczególnie liczne
były wypadki gwałtów i morderstw na całych
rodzinach, m.in. na dzieciach. Wysiedlenie
obejmuje rzekomo tylko mężczyzn od 14 do
50 lat.
Oto powiaty najsrożej dotąd dotknięte akcją,
która ostatnio przenosi się na teren Puławski,
a więc rozszerza oraz bardziej na północ.
Tysiące ofiar wysiedlenia przebywa w obozach: w Zamościu (ok. 15 tys.) i Zwierzyńcu
(nowy obóz w rozbudowie) żyją i śpią pod
gołym niebem. Majdanek został przepełniony. Z Lublina odchodzą codziennie transpor-
Wielka akcja „uspakajania” okręgu lubelskiego znacznie osłabła. Dotyczy to przede wszystkim pow. biłgorajskiego, gdzie był najostrzejsza, a także zamojskiego, hrubieszowskiego,
janowskiego. Wysiedlenia jednak trwają dalej. Oczywiście nie ulega poprawie stan całkowitej dezorganizacji gospodarczej terenu, a liczebność oddziałów leśnych i wszelakich band
wielokrotnie wzrosła. Niektóre fakty wskazują,
że władze centralne w Krakowie chcą przerzucić odpowiedzialność za bestialstwa „pacyfikacji” na miejscowe w Lublinie czynniki
policyjne. Podczas audiencji przedstawicieli
RGO u Franka dn. 24 lipca „omawiano położenie ludności polskiej ze szczególnym uwzględnieniem okręgu lubelskiego” i na doraźne
potrzeby ludności przyznał Frank zapomogę
2 miliony zł, pośrednio przez to stwierdzając
jej tragiczną sytuację. Drugim ważnym faktem
jest usunięcie ze stanowiska dowódcy SS
i Policji, kata Lubelszczyzny, Globocnika.
Najprawdopodobniej został on przeniesiony
na wschód, nie brak jednak pogłosek, że nie
żyje. Ostatnia jego urzędowa odezwa z połowy
lipca była podpisana właściwymi tytułami, ale
bez nazwiska; ostrzegał w niej tych wszystkich
Polaków, którzy opuścili swe domy w obawie
przed „ewakuacją”, i nie powrócą do 1 sierpnia,
iż będą traktowani jako „członkowie band bolszewickich”.
W samym Lublinie na skutek zabójstwa
2 żandarmów i 4 innych Niemców dokonanego
Sochy po pacyfikacji 1 czerwca 1943 r.
Fot.: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
19. VIII w lokalu „Deutsches Haus”, trwał przez
tydzień stan wyjątkowy; wzięto 26 zakładników, wszystkie lokale publiczne polskie zostały
zamknięte, godzinę policyjną przesunięto na
8 wiecz., wzmożono kontrolę policyjną, legitymowania i rewizje po ulicach i domach, itd.
Źródło: „Biuletyn Informacyjny”. R. V, Nr 31(186). Warszawa,
5 sierpnia 1943, s. 5-6. Przedruk z: „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. R. III (LIV). Numer specjalny 2(195). Warszawa
2002, s. 1472.
Z LUBELSZCZYZNY
Od chwili usunięcia Globocnika nastąpiło
wyraźne zelżenie w stosunku do udręczonej
polskiej ludności. Obecnie całą uwagę i wysiłki
zwrócił okupant w kierunku uchwycenia w swe
ręce zbiorów rolnych. Jednak powiaty dotknięte najsrożej przed niedawnym czasem prześladowaniami i wysiedleniami, a więc przede
wszystkim biłgorajski i zamojski, zostały tak
wyludnione, że wobec braku rąk do pracy,
a przeważnie i samych właścicieli gospodarstw, wielka masa zboża marnuje się na
pniu. Ten smutny dla Niemców fakt stanowi
jeszcze jeden przykład i dowód bezmyślnej,
tępej polityki. Przecież jeden z głównych celów
bestialskiej „pacyfikacji” w południowej Lubelszczyźnie było tak zastraszyć, zgnębić wieś,
aby uniemożliwić wszelki opór przy składaniu
kontyngentów rolnych. Na główny ośrodek
prześladowań obrano powiat biłgorajski, choć
dywersja i partyzantka silniej występowały
w innych okolicach. Dziś, gdy z Biłgorajskiego wywieziono ogółem ok. 35 tys. Polaków,
a ledwie część z nich powróciła (mniej niż 10
tysięcy), wynędzniała i podupadła na zdrowiu –
gdy osiedleni siłą Ukraińcy prowadzą zupełnie
rabunkową gospodarkę, wyprzedając zarówno
zboże, jak i inwentarz – plonem niemieckim
staje się nie obfity zbiór tegoroczny, ale niekończące się trudności i kłopoty gospodarcze
w najurodzajniejszym okręgu Polski.
Źródło: „Biuletyn Informacyjny”. R. V, Nr 37(192). Warszawa,
16 września 1943, s. 6-7. Przedruk z: „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. R. III (LIV). Numer specjalny 2(195). Warszawa
2002, s. 1529.
W numerze 13(13) z 13 listopada 2015 r.
„Nowego Kuriera Zamojskiego” opublikowano
dwie zapominane opowiastki wojenne o obronie Zamojszczyzny przed nasiedlaniem ludności pochodzenia niemieckiego w miejsce wysiedlonej ludności polskiej i ukraińskiej. Udało
się ustalić, że obydwa opowiadanka, podpisane konspiracyjnym kryptonimem „Jas”, zostały
zredagowane przez Sławomira Dunin-Borkowskiego, kierownika referatu prasowego w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej
Armii Krajowej (na podstawie tekstu jednego
z prasowych sprawozdawców wojennych).
Obydwa teksty, a także inne dotyczące Zamojszczyzny, były przedrukowane w wydawnictwie konspiracyjnym P.S.W. pt. „Polska Karząca”
(K.O.P.R, Warszawa 1943).
Przebieg akcji na Siedliska opisany w opowiastce pt. „Polska karząca” pokrywa się z zapisem dziennika ppor. Adama Piotrowskiego „Doliny”, członka oddziału AK Inspektoratu Zamość
(Bronisław Waluda: Samoobrona Zamojszczyzny przed eskalacją, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 2010, s. 142-143).
Warszawa, 29 listopada 2015
Kazimierz J. Latuch
Pomóż Mikołajowi! Używając wyłącznie drabin i schodów, przeprowadź Mikołaja w taki sposób, żeby wrzucił do każdego komina
prezent i zaszedł, aż do Choinki. Uwaga! Każdej drabinki i schodów można użyć tylko raz. Nakreśl drogę Mikołaja przy pomocy flamastra, wytnij rozwiązanie i do 11 grudnia wyślij na adres:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres w ciągu 30 dni od
daty ukazania się rozwiązania.
Nagrodę, porcelanowy, filmowy kubek
“Hotel Transylwania 2” z imieniem dziecka
ufundował serwis komputerowy
IMP-IT tel: 573 488 999
Miejsce
1
115/93
3
KU AZS PWSZ w Zamościu
2
3
3/3
114/113
4
LO „Staszic” Hrubieszów
2
3
3/3
119/118
5
STS „Gryf” Gmina Zamość
2
3
3/3
108/119
6
KS „Moto Partner” Zamość
2
3
2/2
76/92
7
UKS „III LO” Zamość
2
2
2/4
108/111
8
Reprezentacja Gmina
Adamów
2
0
0/4
77/100
Liga Mężczyzn
Kolejka III
13 grudnia (niedziela) Zespół Szkół Sitaniec
1300 KU AZS PWSZ w Zamościu - Reprezentacja Gmina Adamów
1350 STS „Gryf” Gmina Zamość - LHS Zamość
1440 KS „Moto Partner” Zamość - UKS „III LO” Zamość
1530 LO „Staszic” Hrubieszów - KS „Set” Krasnobród (przełożony)
Liga Dziewcząt Gimnazja
Kolejka II
Gimnazjum Sitno - Gimnazjum Sitaniec 2-1 (25-21)(25-27)(15-11)
Gimnazjum Grabowiec - Gimnazjum Płoskie 2-0(25-6)(25-19)
Kolejka III
19 grudnia (sobota) – Zespół Szkół Sitaniec
900 Gimnazjum Sitno - Gimnazjum Płoskie
945 - Gimnazjum Grabowiec - Gimnazjum Sitaniec
Liga kobiet
Kolejka II
KU AZS PWSZ w Zamościu - KS „Gryf” – Gmina Zamość 1-2
(25-21)(23-25)(12-15)
ZS Grabowiec - UKS „Atomic” Zamość 0-2 (21-25)(21-25)
GKS „Potok” Sitno - KS „Set” Krasnobród 2-1 (25-21)(16-25)(17-25)
Kolejka III
19 grudnia (sobota) Zespół Szkół Sitaniec
1030 KU AZS PWSZ w Zamościu - KS „Set” Krasnobród
1115 UKS „Atomic” Zamość - GKS „Potok” Sitno
1200 KS „Gryf” – Gmina Zamość - ZS Grabowiec
Drużyna na zdjęciu KS „Set”
Krasnobród trener - Joanna Górnik.
129/122
2
Gimnazjum Sitaniec
2
4
3/2
109/83
3
Gimnazjum Grabowiec
2
4
3/2
113/122
4
Gimnazjum Płoskie
2
0
0/4
43/100
Nazwa
drużyna
4/2
Tabela Liga kobiet
Małe punkty
4/1
4
Sety
5
2
Punkty
2
Gimnazjum Sitno
Ilość meczy
LHS Zamość
Małe punkty
Małe punkty
105/76
Sety
Sety
4/1
Punkty
Punkty
5
Ilość meczy
Ilość meczy
2
KS „Set” Krasnobród
1
GKS „Potok” Sitno
2
5
4/1
108/89
2
KS „Gryf” – Gmina Zamość
2
4
4/2
120/118
3
UKS „Atomic” Zamość
1
3
2/0
50/42
4
KS „Set” Krasnobród
2
2
2/4
119/122
5
KU AZS PWSZ w Zamościu
1
1
1/2
60/56
6
ZS Grabowiec
2
0
0/4
80/100
Nazwa
drużyna
13 grudnia (niedziela) Zespół Szkół Sitaniec
830 Gimnazjum Sitaniec - Gimnazjum Płoskie
915 Gimnazjum Grabowiec – Gimnazjum Nr 4 Zamość
1000 Gimnazjum Sitaniec - Gimnazjum Nr 4 Zamość
1045 Gimnazjum Płoskie - Gimnazjum Grabowiec
1130 Gimnazjum Sitaniec - Gimnazjum Grabowiec
1215 Gimnazjum Płoskie - Gimnazjum Nr 4 Zamość
2
Tabela Liga Dziewcząt Gimnazja
Miejsce
Chłopcy
1
Nazwa
drużyna
28 listopada 2015 r. odbyło się drugie spotkanie Ligi Piłki Siatkowej LZS dziewcząt i kobiet. Mecze rozegrane zostały w hali
sportowej Zespołu Szkół w Sitańcu. Trzecia runda dziewcząt
i kobiet rozegrana zostanie 19 grudnia 2015 r. w hali sportowej
Zespołu Szkół w Sitańcu. Trzecia kolejka mężczyzn rozegrana
zostanie 13 grudnia 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Sitańcu. Tego samego dnia w Sitańcu swoją rywalizację turniejową
rozpoczną chłopcy z gimnazjów. Kolejność meczów podana
jest poniżej.
Tabela Liga Mężczyzn
Miejsce
Zamojska Liga LZS Piłki Siatkowej
sezon 2015/2016
reklama
reklama
reklama
reklama
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki
ufundowała „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy
Solnej 3 w Zamościu.
Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki #16, prosimy
wysłać na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres w ciągu 30 dni od
daty ukazania się rozwiązania.
Rozwiązanie krzyżówki #14: „Lira Nerona była kamertonem”. Zwycięzcą jest Pan Jacek Swatowski z Jatutowa. Gratulujemy, nagrodę wyślemy pocztą.
Horoskop
Baran (21.03-19.04)
Dzięki taktowi i dyplomacji uda Ci się załatwić kilka tak zwanych trudnych spraw. Nie jest
wskazana nadmierna aktywność. I nie zmieniaj na siłę partnera. To w dalszej perspektywie się nie opłaci.
Byk (20.04-20.05)
Działaj rozsądnie. Nie ulegaj obietnicom, które mogą się okazać bez pokrycia. To nie jest
właściwy czas na podejmowanie nowego zadania. Doprowadź wszystkie zaległe sprawy
do końca.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Obecna aura pogodowa nie wpływa zbyt dobrze na Twoje samopoczucie. Postaraj się odpocząć i nabrać dystansu do spraw, które uważasz za przegrane.
Rak (22.06-22.07)
Zastanów się dobrze nad propozycją wyjazdu za granicę, bo może się okazać, że to wcale
nie takie atrakcyjne. Na pomyślne wiadomości od szefa, musisz jeszcze poczekać.
Lew (23.07-22.08)
Sprawy, o których już prawie zapomniałeś i przestałeś się nimi przejmować, ku Twojemu
zaskoczeniu zakończą się pomyślnie. Otrzymasz dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Nie wydaj
jednak wszystkiego na świąteczne prezenty.
Panna (23.08-22.09)
Brak koncentracji w tych dniach spowoduje, że będziesz musiała włożyć więcej wysiłku
we wszystko, co zaplanujesz. Nie licz na żadną pomoc przy świątecznych porządkach.
Waga (23.09-22.10)
Twoja sytuacja materialna może ulec radykalnej zmianie, jeżeli zdecydujesz się teraz
na wyjazd w sprawach służbowych. Wszelkie niedogodności, jakie napotkasz, zostaną
sowicie wynagrodzone.
Skorpion (23.10-21.11)
Od pewnego czasu zastanawiasz się nad podjęciem pewnej decyzji, właśnie nadszedł
czas, by na coś się zdecydować. Napięcie, które panuje wokół Ciebie skłoni do refleksji.
Strzelec (22.11-21.12)
Uwierz w siebie, a wbrew wszelkim przeciwnościom, zdołasz pokona przeszkody, jakie się
pojawią na Twojej drodze. Pojawi się nowa szansa na zarobienie pieniędzy.
Koziorożec (22.12-19.01)
Trzymaj nerwy na wodzy, a pokonasz wszelkie przeszkody. Potrzebna będzie dyscyplina
i duże zaangażowanie w sprawach zawodowych. Szykują się zmiany.
Wodnik (20.01-18.02)
Nie dawaj powodów do dyskusji na Twój temat w pracy, bo to może mieć wpływ naprzebieg kariery. Należy przeczekać ten okres. Nie upominaj się też o podwyżkę.
Ryby (19.02-20.03)
Bardziej zacznij wierzyć w swoje, na prwdę spore, możliwości. Jesteś wystarczająco kompetentna, aby trzymać się określonych już reguł. Powiedzie się, nawet wówczas, kiedy
trzeba będzie zaryzykować.
Krzyżówka

Podobne dokumenty