wg 89 - kwiecień 2014

Transkrypt

wg 89 - kwiecień 2014
Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa
Bałażówka - Kanina - Kisielówka - Kłodne - Koszary - Lipowe - Łososina Górna - Makowica - Męcina Młynne - Mordarka - Nowe Rybie - Pasierbiec - Pisarzowa - Rupniów - Siekierczyna I - Siekierczyna II Sowliny - Stara Wieś I - Stara Wieś II - Stare Rybie - Walowa Góra - Wysokie
Wiadomości
Gminne
Numer 89
kwiecień 2014
Wesołego
Alleluja
GMINA LIMANOWA
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego wiosennego nastroju oraz serdecznych
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
wszystkim mieszkańcom gminy Limanowa
życzą
Przewodniczący Rady
Gminy Limanowa
Wójt
Gminy Limanowa
Józef Oleksy
Władysław Pazdan
Dwudniowe „Złote Gody”
W dniach 25 i 26 lutego br. w Urzędzie Gminy Limanowa
miały miejsce uroczystości wręczenia "Medali Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznanych przez
Prezydenta RP parom małżeńskim z terenu gminy
Limanowa. Medale wręczone zostały łącznie 27 parom
małżeńskim, a otrzymali je:
1. Helena i Jan Bednarczyk z Bałażówki
2. Agata i Józef Biedroń ze Starej Wsi
3. Helena i Edward Bulanda ze Sowlin
4. Genowefa i Kazimierz Giza z Młynnego
5. Maria i Władysław Kaleta z Kisielówki
6. Izabela i Bolesław Kochański z Męciny
7. Genowefa i Teofil Kożuch z Pisarzowej
8. Bernadeta i Jan Lupa z Męciny
9. Zofia i Eugeniusz Pasionek z Męciny
10. Elżbieta i Emilian Ptaszek ze Starej Wsi
11. Anna i Kazimierz Siciarz z Męciny
12. Maria i Władysław Talaga z Limanowej (wcześniej
Mordarka)
13. Michalina i Józef Tąta ze Starej Wsi /którzy 22
kwietnia br. będą świętować 60-lecie małżeństwa!/
14. Bogumiła i Józef Fiut z Kłodnego
15. Maria i Mieczysław Jabłońscy z Męciny
16. Teresa i Zenon Kęska z Kaniny
17. Elżbieta i Piotr Kita ze Starej Wsi
18. Janina i Stanisław Krajewscy z Walowej Góry
19. Stefania i Franciszek Majkrzak z Rupniowa
20. Genowefa i Eugeniusz Nowak z Rupniowa
21. Zofia i Józef Piaskowy z Lipowego
2
22. Maria i Jan Pulit z Kłodnego
23. Maria i Władysław Puterka ze Starego Rybia
24. Zofia i Czesław Smorońscy z Nowego Rybia
25. Michalina i Stanisław Tokarczyk z Lipowego
26. Maria i Michał Wiewióra z Kłodnego
27. Zofia i Jan Woźniak z Pasierbca
Specjalne Odznaczenia wręczał Jubilatom Wójt Gminy
Limanowa Władysław Pazdan, w towarzystwie
Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa Józefa
Oleksego i Sekretarza Gminy – Marka Ziaji. Wójt życzył
małżonkom dużo zdrowia, zadowolenia i doczekania
Diamentowych Godów. Jesteście solą tej ziemi, tego
narodu, to od Was się uczymy, to Wy jesteście przykładem
jak iść przez życie, radząc sobie wspólnie z problemami i
trudnościami – mówił Wójt, dając Jubilatów za wzór do
naśladowania dla młodych małżonków. Życzenia składali
również Kierownik USC – Dariusz Dutka wraz z byłym
Kierownikiem USC – Aleksandrem Krzysztofem.
Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane
zostały także 6 parom małżeńskim, których stan zdrowia
niestety nie pozwolił na przybycie na uroczystość.
Odznaczenia otrzymali: Józefa i Józef Wójcik z Kłodnego,
Kazimiera i Tadeusz Smoleń z Męciny, Maria i Józef
Juszczak Rupniowa, Marianna i Józef Wiktor z Pasierbca,
Helena i Stanisław Włodarczyk z Mordarki oraz Maria
i Jan Bugajscy ze Starej Wsi.
Wszystkim Jubilatom życzymy zadowolenia i dużo zdrowia
na kolejne lata wspólnego życia.
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
Pary z pierwszego dnia uroczystości
Drugi dzień należał do kolejnych małżeństw
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
3
GMINA LIMANOWA
Gminne inwestycje
Wraz z nastaniem wiosny na terenie gminy Limanowa realizowanych będzie szereg inwestycji. Część z nich to
kontynuacja prac rozpoczętych jeszcze w ubiegłych roku, część - to całkiem nowe zdania których realizacja dopiero rusza,
natomiast na pozostałe wykonywana jest dokumentacja by wykonanie zadań mogło się rozpocząć.
Budowa i rozbudowa wodociągów i kanalizacji
Budowa wodociągu w Starej Wsi I
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej
Od jesieni 2013 r. trwają prace związane z budową sieci
wodociągowej w Starej Wsi I. Porozumienie zawarte
pomiędzy Miastem Limanowa, a Gminą Limanowa
pozwoli zaopatrzyć w wodę ok. 100 gospodarstw
domowych. Całkowity koszt inwestycji wykonywanej
przez firmę „INSTALBUD” z Łapanowa wynosi prawie
660 tys. zł., a końcowy termin wykonania przewidziano
na 30 czerwca br.
Rozbudowa wodociągu w Lipowem
Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe mające
na celu wyłonienie wykonawcy rozbudowy wodociągu
w sołectwie Lipowe. W ramach inwestycji planowane
jest wybudowanie zbiornika na wodę o pojemności
100m, który stanowił będzie zapas wody dla
mieszkańców Lipowego. Dzięki realizacji zadania
możliwy będzie przyłącz nowych gospodarstw do
istniejącej sieci wodociągowej.
W dniu 14 marca br. podpisana została umowa na
opracowanie dokumentacji na budowę sieci
wodociągowej w Sowlinach. Koszt wykonania w/w
opracowania wyniesie 24 tys. zł., a ostateczny termin
wykonania to koniec października 2014 r.
Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na
opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę
sieci wodociągowej w sołectwach Kanina, Nowe
i Stare Rybie oraz przyłącz istniejącej studni głębinowej
do wodociągu Koszary.
Pod koniec ub. roku ruszył kolejny etap prac związanych
z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Męcinie, Mordarce
i Pisarzowej. Koszt inwestycji wykonywanej przez firmę
„HYDROGAZ” z Nowego Sącza to ponad 1 mln 150 tys.
zł.
Początki prac budowy
wodociągu w Wysokiem
4
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
Oczyszczalnia ścieków w Młynnem
Na ukończeniu jest projektowanie oczyszczali ścieków dla zachodniej części gminy Limanowa w miejscowości Młynne.
Dokumentację na budowę oczyszczalni wykonuje firma „SCHWEANDER POLSKA”. Równolegle pracownia projektowa
„KAN-EKO” z Gorlic projektuje ponad 70 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Łączny koszt dokumentacji to kwota 412 tys. zł.
Przygotowanie w/w dokumentacji stworzy możliwość starania się o środki zewnętrzne potrzebne do wykonania
inwestycji.
Budowa wodociągu w Wysokiem
Na finiszu są prace związane z ukończeniem I etapu budowy wodociągu w sołectwie Wysokie. Całkowity koszt inwestycji
to blisko 3,5 mln zł., na co składa się budowa zbiornika na wodę o pojemności 150m, sieci wodociągowej i chlorowni.
W I etapie realizacji zadania przyłączone zostały 134 gospodarstwa domowe. Obecnie przygotowywany jest II etap
inwestycji, w wyniku którego wykonanych zostanie kolejnych 40 przyłączy oraz wywiercona zostanie kolejna studnia
głębinowa. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych „Csorich” ze Starego Sącza.
Wodociąg Wysokie - końcowy etap prac
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
5
GMINA LIMANOWA
Inwestycje drogowe
Dnia 18 kwietnia br., w Urzędzie Gminy Limanowa odbędzie się otwarcie ofert na zadanie związane przebudową dróg
na terenie gminy Limanowa. W postępowaniu przetargowym ujęto następujące zadania:
- przebudowa drogi Nowe Rybie Jaszczurówka,
- przebudowa drogi Sowliny do Kapturkiewicza,
- przebudowa drogi Rupniów Podlas,
- przebudowa drogi Łososina Górna Ubocz,
- przebudowa drogi Młynne od Krzyża,
- przebudowa drogi Koszary do Kubatków,
- przebudowa drogi Mordarka do Biernata,
- przebudowa drogi Mordarka za parkingiem,
- przebudowa drogi Pisarzowa Guszkowska,
- przebudowa drogi Męcina Zadziele,
- przebudowa drogi Męcina Stolarzówka,
- przebudowa drogi Siekierczyna I do Cięciela,
- przebudowa drogi Siekierczyna I do Pająków,
- przebudowa drogi Siekierczyna II Pod Okowaniec,
- przebudowa drogi Stara Wieś I Morgi,
Chodnik w Młynnem
- przebudowa drogi Stara Wieś II Włodykówka,
- przebudowa drogi Kanina - Jonina.
Po rozstrzygnięciu pierwszego przetargu podejmowane będą decyzje o realizacji kolejnych zadań w bieżącym roku.
W wyniku umowy podpisanej z Biurem Projektów i Mostów „ProMostExpert” z Krakowa wykonana zostanie
dokumentacja techniczna na zadania:
- budowę przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w miejscowości Kanina,
- budowę zatok przystankowych wraz z chodnikiem w miejscowości Wysokie.
Łączny koszt dokumentacji to prawie 30 tys. zł.
Dzięki umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Limanowa, a Wojewódzkim Zarządem Dróg w Krakowie trwają prace
nad budową chodnika przy drodze wojewódzkiej Limanowa – Bochnia – Zielona w miejscowości Młynne.
W ramach zadania w terminie do 30 czerwca br. wykonane zostanie 1,6 km chodnika. Całkowity koszt inwestycji
realizowanej przez firmę „ZIBUD” z Kamienicy to blisko 1,5 mln zł.
Budowa chodnika w miejscowości Młynne
6
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
Budowa i doposażenie świetlic
Budynek świetlicy w miejscowości Lipowe
Budowa stadionu sportowego w Pasierbcu
Powstający budynek świetlicy
w Pasierbcu
Dzięki sprzyjającej pogodzie na ukończeniu są prace związane z budową świetlicy
w Lipowem. Łączny koszt inwestycji to
ponad 500 tys. zł.
Nowa świetlica powstaje także w Pasierbcu. Budowa obiektu realizowana
jest w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Pasierbiec”,
które oprócz budowy świetlicy zawiera
także modernizację stadionu /wymiana
murawy, ogrodzenia, budowa trybun/ na
potrzeby LKS „Wierchy” Pasierbiec. Koszt
realizacji całości zadania to 1 mln 270 tys.
zł. Inwestycje w wyniku rozstrzygniętych
w ubiegłym roku przetargów wykonuje
firma „WOJTAS” z Siekierczyny.
W 2013 r. w meble i potrzebne materiały
doposażono świetlice w Makowicy,
Sowlinach i Walowej Górze na łączną
kwotę 90 tys. zł, natomiast w bieżącym
roku planowany jest zakup sprzętu do
nowo budowanych świetlic w Lipowem,
Pasierbcu i Siekierczynie.
O postępie prac w realizacji inwestycji oraz o nowych zadaniach będziemy Państwa informować w kolejnych wydaniach
„Wiadomości Gminnych”.
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
7
GMINA LIMANOWA
Inwestycje oświatowe
Ponad 1,5 mln zł dofinansowania na oddziały przedszkolne
Z dniem 5 lutego br. gmina Limanowa przystąpiła do realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej
w Gminie Limanowa”, którego głównym celem jest podniesienie jakości pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych poprzez zakup dodatkowego wyposażenia, a także dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb
najmłodszych. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, a realizowany będzie przez wszystkie szkoły z terenu gminy. Otrzymane dofinansowanie ze
środków europejskich oraz budżetu krajowego w wysokości 1 511 956,14 zł pozwoli na wykonanie następujących zadań:
- w pięciu szkołach podstawowych: w Kaninie, w Kłodnem, Nr 2 w Męcinie, Nowym Rybiu oraz Nr 2 w Siekierczynie organizację placów zabaw,
- w Szkole Podstawowej w Młynnem – dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci i personelu, zakup: wyposażenia
zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, wyposażenia do utrzymania czystości, wyposażenia do kuchni
i stołówki, mebli, zestawów wypoczynkowych dla dzieci, mebli do szatni, zabezpieczeń grzejników, rolet okiennych,
zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego, tablic
interaktywnych,
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie - dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci i personelu, zakup: wyposażenia
zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, wyposażenia do utrzymania czystości, wyposażenia do kuchni i
stołówki, mebli, zestawów wypoczynkowych dla dzieci, mebli do szatni, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów
plastycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych,
- w Szkole Podstawowej w Wysokiem - zakup: wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
wyposażenia do kuchni i stołówki, rolet okiennych, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu
komputerowego, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Męcinie – doposażenie placu zabaw, dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci i personelu, zakup:
wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, wyposażenia do kuchni i stołówki, mebli,
zestawów wypoczynkowych dla dzieci, mebli do szatni, zabezpieczeń grzejników, rolet okiennych, zabawek, pomocy
dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych,
- w Zespole Szkół w Mordarce - dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci i personelu, zakup: wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, mebli, mebli do szatni, rolet okiennych, zabawek, pomocy dydaktycznych,
artykułów plastycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych,
- w Zespole Szkół w Pasierbcu - zakup: wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
wyposażenia do kuchni i stołówki, mebli, zestawów wypoczynkowych dla dzieci, mebli do szatni, zabezpieczeń
grzejników, rolet okiennych, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu komputerowego,
sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych,
- w Zespole Szkół w Pisarzowej - dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci i personelu, zakup: wyposażenia
zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, wyposażenia do utrzymania czystości, mebli, zestawów
wypoczynkowych dla dzieci, rolet okiennych, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu
komputerowego, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych,
- w Zespole Szkół w Rupniowie - dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci i personelu, zakup: wyposażenia
zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, wyposażenia do utrzymania czystości, mebli, zestawów
wypoczynkowych dla dzieci, mebli do szatni, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu
komputerowego, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Starej Wsi - dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci i personelu, zakup: wyposażenia
zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, wyposażenia do utrzymania czystości, wyposażenia do kuchni
i stołówki, mebli, zestawów wypoczynkowych dla dzieci, mebli do szatni, rolet okiennych, zabawek, pomocy
dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych,
- w Zespole Szkół w Starej Wsi 2 - dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci i personelu, zakup: wyposażenia
zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, wyposażenia do utrzymania czystości, wyposażenia do kuchni
i stołówki, mebli, zestawów wypoczynkowych dla dzieci, mebli do szatni, rolet okiennych, zabawek, pomocy
dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych,
Zakres zadań jakie będą realizowane w poszczególnych szkołach, wynika z założeń projektu oraz potrzeb oddziałów
przedszkolnych zgłaszanych przez dyrektorów szkół.
Obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wykonanie poszczególnych zadań. Termin
zakończenia realizacji projektu to koniec 2014 r.
8
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
Informacja o naliczaniu podatku
W ostatnim czasie pojawiło się wiele wątpliwości w związku z otrzymywanymi korektami
nakazów płatniczych na 2013 i 2014 r.
W celu wyjaśnienia tych wątpliwości Wydział Finansowy Urzędu Gminy Limanowa informuje, że
zmiany w podatkach dokonywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków
prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego
w Limanowej.
Urząd Gminy Limanowa dokonuje zmiany w wymiarze lub naliczaniu podatku na podstawie
zawiadomień o zmianach otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Limanowej, które równocześnie powinni otrzymać
także mieszkańcy.
Młodzież z wizytą w Urzędzie Gminy
W marcu br. Urząd Gminy Limanowa odwiedzili uczniowie ze Zespołów Szkół w Rupniowie i Pisarzowej. Młodzież
miała okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną Urzędu oraz pracą na poszczególnych stanowiskach.
Zasady funkcjonowania Urzędu, jego strukturę organizacyjną oraz dokumenty wewnętrzne, w oparciu o które działa
Urząd przedstawiał uczniom Sekretarz Gminy Marek Ziaja. Po teoretycznym wstępie młodzi ludzie mieli okazję
w praktyce doświadczyć jak wygląda praca urzędników. Uczniowie odwiedzili m.in. Wydział Geodezji i Planowania
Przestrzennego, gdzie pracę Wydziału omówił pokrótce Kierownik - Marian Mąka. Następnie goście udali się do
Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego. Zadania jakie załatwiane są przez obie komórki omówił
Kierownik – Dariusz Dutka. Uczniowie odwiedzili także Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji.
Tam omawiano m.in. kwestie dotyczące funkcjonowania w gminie ustawy śmieciowej. Informacje w tym zakresie
przedstawił młodzieży Kierownik Wydziału – Rafał Woźniak. Młodzież spotkała się również z Przewodniczącym Rady
Gminy Limanowa Józefem Oleksym, który jako główny przedstawiciel organu uchwałodawczego przekazał uczniom
najważniejsze informacje dotyczące prac zarówno samej Rady Gminy, jak i poszczególnych Komisji Rady.
Dzięki wizytom w Urzędzie Gminy uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat zarządzania gminą,
poznając procedury i niektóre przepisy. Młodzi ludzie z zainteresowaniem przyglądali się pracy urzędników i zadawali
pytania dotyczące spraw bieżących.
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
9
GMINA LIMANOWA
Lekcja historii na Jabłońcu
Dnia 2 marca br. na wzgórzu Jabłoniec miała miejsce
niecodzienna lekcja historii. Dla upamiętnienia
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych odbyła się tam
Partyzancka Watra, przygotowana przez Limanowskie
Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 1914.
Uroczystości patronował Wójt Gminy Limanowa
Władysław Pazdan.
niec 1914, szef grupy Rekonstrukcji Historycznej Bogusław Sukiennik. W niecodziennej lekcji historii na
Jabłońcu brała również udział drużyna harcerzy „Dzieci
Gór” Związku Harcerstwa Polskiego z ZSS nr 1
w Limanowej pod opieką Wicedyrektor Grażyny Nowak.
Harcerze po rozpaleniu watry wprawili zebranych
w podniosły nastrój, wykonując pieśni patriotyczne.
Na wstępie z partyzancką lekcją historyczno-edukacyjną
wystąpił Prezes Limanowskiego Stowarzyszenia Historii
Ożywionej Jabłoniec 1914 – Marek Sukiennik, następnie
krótki rys historyczny przybliżył zebranym Sekretarz
Stowarzyszenia - Kazimierz Pasiut. Kolejno inspektor
Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Limanowej - Stanisław
Dębski przeprowadził apel pamięci, a modlitwę w intencji
poległych i pomordowanych żołnierzy odmówił kapelan
wojskowy - ks. porucznik Tomasz Szewczyk z parafii
w Mordarce. W warcie honorowej stanęli druhowie z OSP
Stara Wieś i OSP w Wysokiem. Cała uroczystość odbywała
się przy pieśniach wykonanych przez Stowarzyszenie Chór
Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej,
pod dyrygenturą Haliny Dyczek. W uroczystości
uczestniczył Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan,
który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie,
a organizatorom za przygotowanie przedsięwzięcia. Obok
Wójta w uroczystości wziął także udział Burmistrz Miasta
Limanowa Władysław Bieda, Sekretarz Gminy Limanowa
Marek Ziaja oraz radni gminy i miasta Limanowa.
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych były
także okazją do zaprezentowania uzbrojenia i umundurowania żołnierzy, które szczegółowo omówił Członek
Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabło-
Rada Rodziców z SP nr 2 w Męcinie laureatem konkursu „Mam 6 lat”
Dnia 12 marca 2014 r. w Kinie Kijów w Krakowie odbyła się
Wojewódzka Gala podsumowująca III edycję Konkursu Ministra
Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”. W kategorii Rada Rodziców tytuł
laureata wojewódzkiego etapu konkursu, a tym samym nominację
do udziału w Gali Finałowej w Warszawie uzyskała Rada Rodziców
oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Męcinie.
Celem konkursu było przedstawienie przykładów promowania i
upowszechniania najciekawszych inicjatyw podejmowanych przez
szkoły i przedszkola w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim
przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie
aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.
Wręczenia laureatom pamiątkowych tablic i dyplomów Ministra Edukacji Narodowej oraz
nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dokonał Aleksander Palczewski - Małopolski
Kurator Oświaty w towarzystwie zaproszonych gości. Nominowane przedszkola otrzymały
certyfikat „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”. Nagrody i dyplomy przyznane
Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie odebrała Monika Krzak - przedstawiciel Rady Rodziców,
Halina Woźniak nauczyciel oddziału przedszkolnego oraz dyrektor szkoły Bogdan Woźniak.
10
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
ZS nr1w Męcinie uczestnikiem Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
„Jan Paweł II to dla nas wzór do naśladowania” – mówili
uczniowie szkół im. Papieża Polaka, którzy 28 marca br.
spotkali się w Seminarium w Tarnowie, gdzie odbyło się
XVII Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W tej
wyjątkowej uroczystości uczestniczyli także
przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 w Męcinie: dyrektor
Maria Lupa, ks. proboszcz Antoni Piś, nauczyciele oraz
Z e s p ó ł R e g i o n a l n y „ M a l i M ę c i n i a n i e ”.
Ze względu na zbliżającą się kanonizację Jana Pawła II,
tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy wymiar.
Podczas Forum obecne były relikwie błogosławionego
oraz buty „w których chodził Papież”.
W tym roku uczestnikom szkoły z Męciny przypadł
zaszczyt wykonania oprawy artystycznej Forum. Na tę
okoliczność przygotowana została wystawa dokonań
placówki zapisanych na kartach kronik
i udokumentowanych fotografiami, płyty z nagraniami
zespołu „Mali Męcinianie”, biuletyny „Szukałem Was …
Idziemy za Tobą” oraz liczne trofea. Tłem całości było
symboliczne logo szkoły z wizerunkiem błogosławionego
Jana Pawła II, fotografiami obrazującymi działania
związane z osobą Patrona szkoły oraz dokonania
szkolnego wolontariatu
i kół zainteresowań.
Dopełnieniem wystawy była prezentacja multimedialna
promująca placówkę. Podczas uroczystości „Mali
Męcinianie” przedstawili koncert „Na chwałę Janowi
Pawłowi II”, a uczniowie Zespołu Szkół - zabawny spektakl
teatralny pt. „Jan Paweł II – mój serdeczny przyjaciel”.
Najmłodszy uczestnik - Jakub Jasiński wyrecytował swój
autorski utwór poświęcony Janowi Pawłowi II, uczennica
gimn azj u m - An gelika Hec p o mistrzows ku
zinterpretowała wiersz Hanny Łukasik „Struna” napisany
po śmierci Papieża Polaka, natomiast uczeń gimnazjum Grzegorz Poręba wspominał, jak wielkie wrażenie
wywarła na nim pielgrzymka z Zespołem „Mali
Męcinianie” do Watykanu. W trakcie Forum odbyło się
spotkanie z biskupem tarnowskim Andrzejem Jeżem,
uczestnicy wzięli udział w mszy świętej, a na zakończenie
w s z ys c y o t r z y m a l i m e d a l i k i z w i ze r u n k i e m
błogosławionego, a wkrótce świętego Papieża Polaka.
Szóstoklasistka z ZS w Pasierbcu
zdobywczynią I nagrody
w ogólnopolskim konkursie
Dnia 21 marca 2014 r. w Sali Plenarnej Episkopatu Polski
w Warszawie odbyła się uroczysta gala laureatów II edycji
konkursu plastycznego " Jan Paweł II bliski dzieciom".
W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z
terenu całego kraju, którzy rywalizowali w dwóch
kategoriach – kl. 0-III oraz kl. IV-VI. Na konkurs wpłynęło
2500 prac z blisko 200 placówek oświatowych z całej
Polski.
Wśród nich praca Aleksandry Kulig - uczennicy kl. VI
Zespołu Szkół w Pasierbcu, której udało się wywalczyć
I nagrodę.
Jury w składzie: prof. Bogumiła Bortnik Morańda (ASP
Kraków) - Przewodnicząca, dr Rafał Borcz (ASP Kraków), Milena Małecka-Rogal (PM w Nowym Sączu), Anna Panacka
(Promyczek Dobra) i ks. dr Paweł Kochaniewicz (Zespół Katolickich Szkół Artystycznych) zwróciło uwagę na walory
artystyczne i przekaz prac plastycznych młodych artystów. Aleksandra Kulig osobiście odebrała nagrodę i wzięła udział
w uroczystej gali, a towarzyszyli jej: tata - Mariusz Kulig, ks. katecheta - Zbigniew Kruczyński, Dyrektor Zespołu Szkół
w Pasierbcu - Rozalia Kuchta i nauczyciel - Beata Rozum, która przygotowała uczennicę do konkursu.
Organizatorem konkursu było Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Promyczek" z Nowego Sącza oraz Fundacja "Dzieło
Nowego Tysiąclecia" z Warszawy.
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
11
GMINA LIMANOWA
IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego w ZS w Mordarce
Już po raz czwarty w Zespole Szkół w Mordarce odbył się
Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Do konkursu
przystąpiło 19 uczniów reprezentujących wszystkie szkoły
gimnazjalne z terenu gminy Limanowa.
Uczestnicy zmagali się z zadaniami sprawdzającym
znajomość słownictwa, struktur gramatycznych i umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Po raz pierwszy
uczniowie musieli sięrównież wykazać umiejętnością
tłumaczenia fragmentów zdań. I tym razem uczestnicy nie
zawiedli i zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności językowych.
Komisja konkursowa, w skład której wchodzili nauczyciele
uczący w różnych szkołach gimnazjalnych wyłoniła
następujących laureatów:
I miejsce Mateusz Hanzel - Publiczne Gimnazjum w Mordarce
II miejsce Julia Niemiec - Publiczne Gimnazjum w Mordarce
pogratulowali zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu i życzyli
dalszych sukcesów w
nauce języka angielskiego. Sponsorami
nagród był Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan, Rada
Rodziców przy Zespole Szkół w Mordarce
oraz wydawnictwo językowe Pearson.
Konkurs zorganizowali nauczyciele języka
angielskiego z Zespołu
Szkół w Mordarce:
Renata Włodarczyk, Renata Szewczyk oraz Renata
Frączek.
III miejsce Wiktoria Sędzimir – Publiczne Gimnazjum
w Pisarzowej
Laureaci i uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali słownikami oraz programami komputerowymi do nauki języka
angielskiego. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli Dyrektor GZOS w Limanowej Edyta Król oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Mordarce Paweł Ciuła, którzy
Gminny Turniej Ortograficzny rozstrzygnięty
Dnia 18 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Pisarzowej odbył się I Gminny Turniej Ortograficzny dla uczniów szkół
podstawowych, w tym roku pod hasłem „Wędrówka przez krainę ortografii”. Uczestniczyło w nim dwanaście szkół
z terenu gminy Limanowa: Stara Wieś nr 1, Stara Wieś nr 2, Kłodne, Wysokie, Młynne, Mordarka, Nowe Rybie, Męcina nr
1, Rupniów, Siekierczyna nr 2, Siekierczyna nr 1 oraz gospodarze Pisarzowa. Zmierzenie się z niebanalnym tekstem
o wędrującym hydrauliku niejednemu z nas sprawiłoby nie lada kłopot, jednak najmłodsi poradzili sobie wyśmienicie.
Oto laureaci konkursu:
Włodarczyk Brygida ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie - zdobywczyni pierwszego miejsca, Kulig Joanna ze
Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu - zajmująca druga lokatę oraz Ciuła Aleksandra ze Szkoły Podstawowej
w Pisarzowej – która zajęła miejsce trzecie.
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Limanowej Edyta Król podkreśliła ogromne znaczenie takich turniejów, szczególnie
we współczesnych czasach kiedy pismo ręczne staję się archaizmem, a edytory tekstu za nas decydują czy dać kreseczkę
nad „o”, czy pozostawić je otwarte.
Podczas wręczania nagród Dyrektor Zespołu Szkół w Pisarzowej Magdalena Strzebońska gorąco pogratulowała uczniom
oraz nauczycielom przygotowującym dzieci do turnieju.
12
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
Konkurs o Stanisławie Wyspiańskim w ZS w Rupniowie
Dnia 19 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Rupniowie odbył
się „VIII Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości
Stanisława Wyspiańskiego”. W tegorocznej edycji konkursu mającego na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością wybitnego dramaturga, poety i malarza,
wzięła udział młodzież z trzynastu szkół z terenu gminy
Limanowa. Zgodnie z założeniami gimnazja reprezentowali uczniowie wszystkich trzech klas, natomiast szkoły
podstawowe młodzież z klas IV-VI, a rywalizacja miała
miejsce w sześciu kategoriach.
Konkurs uświetnili swoją obecnością m.in.: Paweł Okraska – aktor, Lidia Bogacz – aktorka Teatru im. J. Słowackiego
w Krakowie, Barbara Szota-Rekieć - Dyrektor ds.
artystycznych Liceum Plastycznego w Wiśniczu oraz Małgorzata Mróz z Liceum Plastycznego w Wiśniczu, a także
Stanisław Jacek Kołodziejczyk z Towarzystwa Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa. Osoby te wraz z Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół – Edytą Król znalazły się
w Jury oceniającym występy i prace uczniów.
Lista laureatów:
I. Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Stanisława
Wyspiańskiego
I miejsce: Karolina Dudek - Zespół Szkół w Pasierbcu
II. Konkurs recytacji
I miejsce: Mateusz Gądek – Szkoła Podstawowa w Kaninie
oraz Kinga Król – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Starej Wsi
Szkół w Pisarzowej
IV. Konkurs – „Przedstawiamy scenkę z dramatu
Stanisława Wyspiańskiego”
I miejsce: Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siekierczynie – Kacper Łyszczarz, Iwona Tokarczyk,
Maksymilian Mamak, Aneta Kądziołka, Katarzyna Biernat
V. Konkurs plastyczny - „Projekt witraża”
I miejsce: Patrycja Sułkowska-Szkoła Podstawowa w Wysokiem oraz Agnieszka Setlak –Publiczne Gimnazjum nr 1
w Starej Wsi
VI. Konkurs plastyczny - „ Projekt okładki do dramatu
Noc listopadowa”
I miejsce: Justyna Raczek –Szkoła Podstawowa w Pisarzowej oraz Anita Więcek -Publiczne Gimnazjum nr 1
w Starej Wsi
W kategorii szkół zwyciężyły: Szkoła Podstawowa
w Wysokiem i Publiczne Gimnazjum nr 1 w Starej Wsi.
Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez licznych
sponsorów. Pieczę nad organizacją przedsięwzięcia, sprawowały nauczycielki z Zespołu Szkół w Rupniowie:
Magdalena Raczek, Maria Smoter, Monika Zaręba i Bogumiła Bubula wraz z dyrekcją szkoły: Danutą Dębską i Robertem Piwowarczykiem.
III. Konkurs poezji śpiewanej
I miejsce: Katarzyna Sławek, Agata Szewczyk – Zespół
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
13
GMINA LIMANOWA
Wyróżnienia dla piłkarzy, trenerów oraz działaczy sportowych
W lutym br. zakończył się XVI Plebiscyt na Najpopularniejszego piłkarza i trenera piłki nożnej Ziemi Limanowskiej
2013, którego organizatorem był Limanowski Podokręg
Piłki Nożnej. W Plebiscycie uczestniczyło 21 zawodników
oraz 10 trenerów z terenu powiatu limanowskiego
zgłoszonych przez kluby sportowe. Laureatami Plebiscytu
z klubów sportowych z gminy Limanowa zostali
zawodnicy: Bogusław Czernek z LKS Rupniów i Krzysztof
Mąka z LKS Mordarka, natomiast trenerem Dawid
Sułkowski z LKS Mordarka. Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się w Domu Weselnym „Walek” w Mordarce.
W Gali wzięli udział zawodnicy, trenerzy i działacze
sportowi. Pojawili się m.in. prezes zarządu Małopolskiego
Okręgu Piłki Nożnej Ryszard Niemiec, prezes Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu Antoni Ogórek oraz
prezes Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej Stanisław
Strug. Piłkarzy i trenerów wspierali licznie zgromadzeni
samorządowcy, którzy ufundowali nagrody dla laureatów
ze swojego terenu. Wyróżnionym sportowcom z gminy
Limanowa nagrody wręczał Wójt Władysław Pazdan.
14
Podczas Gali związki sportowe nagrodziły najbardziej
aktywnych działaczy lokalnych oraz samorządowców.
Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan otrzymał tytuł
Ambasadora Futbolu Nowosądeckiego za szczególny
wkład w rozwój piłkarstwa na nowosądecczyźnie.
Nagrody otrzymali również najbar-dziej aktywni działacze
sportowi z gminy Limanowa: Stanisław Piegza (LKS
Rupniów), Andrzej Malinowski (LKS „Olimpia” Pisarzowa)
oraz Józef Król (LKS Mordarka).
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Dnia 31 marca 2014 r. w Zespole Szkół nr 1
w Męcinie odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych i Gimnazjów. W turnieju brało
udział 5 czteroosobowych zespołów ze szkół
podstawowych oraz 3 trzyosobowe zespoły
z gimnazjów. Uczestnicy wykazywali się
wiedzą z zakresu znajomości przepisów
ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętnościami
w sprawnościowej jeździe rowerem po torze
przeszkód. Sędzią głównym turnieju był
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej - asp. Daniel Strug. Zespół Szkół nr 1 w Męcinie szturmem zdobył laury we wszystkich kategoriach, również
indywidualnie na każdym miejscu podium, przy czym mistrzami okazali się Jakub Lachor oraz Przemysław Dudzik.
Wszystkie szkoły oraz indywidualnie uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy
Limanowa. Nagrody w imieniu Wójta Gminy Limanowa Władysława Pazdana wręczył Sekretarz Gminy - Marek Ziaja oraz
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Męcinie - Maria Lupa.
Zwycięskie drużyny ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum będą reprezentować gminę Limanowa w eliminacjach powiatowych, które odbędą się dn. 30 kwietnia br. w Kasince Małej.
Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”
W dniu 3 kwietnia br. w remizie OSP w Limanowej odbyły się
eliminacje Miejsko- Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W turnieju wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich, w liczbie 31 osób wraz z opiekunami, którzy
przygotowywali młodzież do turnieju.
W wyniku eliminacji pisemnych i ustnych Komisja Konkursowa pod
kierownictwem oficerów z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - st.
kap. Roberta Janczego i st. kap. Krzysztofa Hybla i Komendanta
Gminnego - Wojciecha Świerczka wyłoniła najlepszych zawodników,
którzy wezmą udział w eliminacjach powiatowych. Zwycięzcami
zostali:
I grupa wiekowa - szkoły podstawowe:
1. Damian Twaróg - Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi
2. Mateusz Florek - Szkoła Podstawowa w Wysokiem
II grupa wiekowa – szkoły gimnazjalne:
1. Dawid Wojcieszczak - Gimnazjum nr 2 w Starej Wsi
2. Przemysław Wojcieszczak – Gimnazjum nr 2 w Starej Wsi
III grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne:
1. Ewelina Trzópek - Zespół Szkół nr 1 w Limanowej
2. Dominik Wojcieszczak - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.
Nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Limanowa,
Burmistrza Miasta Limanowa i Zarząd Miejsko-Gminnego Związku
OSP wręczali: Władysław Pazdan -Wójt Gminy Limanowa i Aleksander
Krzysztof -Prezes Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP.
Organizatorzy turnieju serdecznie dziękują sponsorom nagród
i Zarządowi OSP w Limanowej pod kierownictwem Prezesa Stanisława
Struga.
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
15
GMINA LIMANOWA
Gminne Mistrzostwa w Piłce Ręcznej i Unihokeju
Za nami kolejne sportowe rywalizacje między szkołami z terenu gminy Limanowa. W minionym czasie uczniowie walczyli
kwalifikacje na zawody powiatowe w dziedzinie piłki ręcznej oraz unihokeja. Podczas turniejów w szkołach panowała
wyrównana sportowa rywalizacja i niesamowity duch walki. Po zakończonych rozgrywkach każda z drużyn otrzymała
nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Limanowa Władysława Pazdana, a najlepsze trzy zespoły dodatkowo puchary.
Niezwykle waleczne dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Siekierczynie nie tylko zostały Mistrzyniami Gminy
Limanowa w Piłce Ręcznej , ale również rozbiły przeciwniczki
podczas rozgrywek powiatowych!
Chłopcy z Gimnazjum w Pasierbcu okazali się najlepsi
podczas rozgrywek o Mistrzostwo Gminy Limanowa
W kategorii dziewcząt podczas rozgrywek
gimnazjalnych najwyższe miejsce na podium
przypadło drużynie ze Zespołu Szkół w Mordarce.
Mistrzowie w kategorii szkół podstawowych
chłopcy z SP nr 1 w Starej Wsi
Podczas rozgrywek w unihokeja nikt nie miał wątpliwości kto wiedzie prym w tej dyscyplinie sportu na naszym
terenie - Szkoła Podstawowa nr 2 Stara Wieś szturmem zdobyła pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach.
16
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
,, Link do Przyszłości'' w bibliotekach gminy Limanowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi uczestniczyła w II edycji Ogólnopolskiego programu ,,Link do Przyszłości''.
Ogólnopolski projekt wspiera młodych ludzi z małych miejscowości w podejmowaniu świadomych wyborów
zawodowych, gdyż według ekspertów jedną z głównych przyczyn trudności w znalezieniu pracy wśród młodego
pokolenia jest niedostosowanie kompetencji do wymagań rynku pracy. Dlatego też Firma Microsoft, PolskoAmerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego powołała w ubiegłym roku
„Link do przyszłości. Młodzi – Internet – Kariera", który to projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej
oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
II edycja „Link do przyszłości" wystartowała 14 października 2013 r. W ramach projektu planowanych jest 300 spotkań
z młodymi profesjonalistami, w
których udział weźmie ok. 10 tys.
uczniów i studentów. Jednym z
organizatorów spotkań jest Gminna
Biblioteka Publiczna w Starej Wsi. W
Bibliotece odbyło się 5 spotkań.
Pierwsze zorganizowano dla uczniów klas Gimnazjum z Zespołu
Szkół nr 1 w Starej Wsi, które
prowadziła Urszula Kluz – Knopek,
absolwentka informatyki i fotografii,
graficzka komputerowa, projektantka grafiki, programistka. Prelegentka mówiła o swoich doświadczeniach zawodowych, pierwszych sukcesach i realizowanych pasjach w swoim życiu. Uczniowie brali aktywny udział
w zajęciach, uczestnicząc w konkursach i quizach edukacyjnych. Podobnie było w Zespole Szkół w Starej Wsi II, gdzie
odbyły się drugie warsztaty z cyklu „Link do przyszłości". Dyrektor ZS w Starej Wsi Marek Twaróg w trakcie spotkania
podkreślił potrzebę organizacji tego typu zajęć edukacyjnych dla dorastającej młodzieży, która stoi przed wyborem
przyszłej ścieżki zawodowej. Gościem spotkania w Bibliotece w Rupniowie był Karol Olczak- inżynier telekomunikacji,
przedsiębiorca, laureat stypendium General Electric. Zachęcał on młodych, by inwestowali w siebie, kształcili się i
odkrywali swoje pasje. W Bibliotece w Męcinie gościem był Mikołaj Komór ze Szczecina, student SGH w Warszawie,
założyciel oraz przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Grupa Progress - instytucji szkoleniowej działającej na rzecz
budowy silnego, nowoczesnego społeczeństwa europejskiego, która prowadzi szkolenia między innymi
z przedsiębiorczości, kreowania ścieżek kariery zarządzania informacją i IT. Ostatnie spotkanie odbyło się w Bibliotece
w Pisarzowej, gdzie gościem był Paweł Harajda - Absolwent Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Wydział
Matematyki i Informatyki, współzałożyciel Stowarzyszenia Olsztyńskich Informatyków i firmy Netlords, zajmującej się
promocją firm w Internecie. W spotkaniu brała udział młodzież gimnazjalna z ZS w Pisarzowej.
Spotkanie w Pisarzowej było ostatnim w tegorocznej II edycji. Dotychczasowe przedsięwzięcia skupiły wiele młodych
osób, które mogły skorzystać z cennych uwag i doświadczeń młodych profesjonalistów.
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
17
GMINA LIMANOWA
Akcja ,,Czytam w podróży… Herberta”
Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi
wspólnie z młodzieżą z Zespołu Szkół Nr 2 w
Starej Wsi włączyła się w Ogólnopolską Akcję
,,Czytam w podróży… Herberta”, która jest
wspólnym projektem Fundacji im. Zbigniewa
Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół.
Partnerami akcji są Biblioteka Narodowa,
Instytut Książki oraz Instytut Adama Mickiewicza.
,,W tym roku do Akcji zgłosiło się ponad 20
szkół i ponad 450 bibliotek. Naszym celem
jest nie tylko upowszechnienie twórczości
Zbigniewa Herberta, ale także popularyzacja
czytelnictwa w ogóle” – mówi o projekcie
Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji im. Zbigniewa
Herberta, której misją jest upowszechnianie twórczości
Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego,
europejskiego i światowego dziedzictwa literatury
i kultury.
Spotkanie z poezją Herberta w Gminnej Bibliotece
w Starej Wsi odbyło się dnia 27 marca 2014 r. Młodzież
przybyła do biblioteki z nauczycielkami: Dorotą
Sewielską, Marzeną Piórkowską oraz Marzeną Banach.
Główna część spotkania, urozmaicona została prezentacją
multimedialną, przygotowaną przez gimnazjalistów wraz
z nauczycielkami. Młodzież przybliżyła życiorys Zbigniewa
Herberta oraz jego twórczość. Prezentacja wzbogacona
była recytowanymi wierszami, powstałymi w danym
okresie omawianej twórczości. Na zakończenie uczestnicy
wysłuchali utworu „Testament” Zbigniewa Herberta
w wykonaniu Grzegorza Turnau, przy akompaniamencie
muzyki.
Teatrzyk lalkowy „Pisarek” w Pisarzowej
Przy Klubie Kultury w Pisarzowej powstał teatrzyk lalkowy
"Pisarek". Przedsięwzięcie ma nietypowy charakter:
wszystko robią dzieci. To one wymyśliły jego nazwę, piszą
scenariusze przedstawień, przynoszą materiały, robią
lalki, scenografię, one też będą aktorami, animatorami
czy akustykami. Każde zajęcia to nie tylko praca, ale
i świetna zabawa, frajdę mają nawet dorośli.
W każdy piątek od 13.00 do 19.00 na świetlicy panuje
"artystyczny bałagan", każdy może przyjść o dowolnej
porze w tych ramach czasowych i robić, na co ma ochotę:
popracować przy wymyślonej przez siebie lalce,
pomalować scenografię, zrobić do niej jakiś element,
18
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
a może przynieść jakiś pomysł
na scenariusz…?
Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek,
rodzice również mile widziani.
Wpisowe - kilka guzików,
wstążeczek albo szmatek :-)…
Zajrzyjcie koniecznie!
GMINA LIMANOWA
Dnia 8 kwietnia 2014 r. w świetlicy w Pisarzowej odbył się pierwszy z trzech konkursów organizowanych w ramach
I Przeglądu Artystycznego Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Limanowa „MaGa – Młodzi artyści Gminy atakują”. Blisko
100 młodych wykonawców w trzech kat. wiekowych: uczniów kl. 0-III szkoły podstawowej, uczniów kl. IV-VI szkoły
podstawowej oraz uczniów gimnazjów zaprezentowało się w konkursie śpiewu. Występy dzieci i młodzieży oceniało Jury
w składzie: Wincenty Curzydło – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Limanowej, Radosław Sołtys -absolwent szkoły muzycznej
w Krakowie, współzałożyciel krakowskiego teatru Czysta reForma oraz Wojciech Korabik z Urzędu Gminy Limanowa.
Licznie zgromadzoną młodzież i dzieci przywitał Sekretarz Gminy Marek Ziaja, rozpoczynając nową inicjatywę
umożliwiającą pokazanie talentów mieszkańcom Gminy Limanowa . Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się z najlepszej
strony, czego pokłosiem były następujące wyniki:
Kategoria Szkoły Podstawowe 0-III
I miejsce : Anna Papież, Natalia Ziaja, Barbara Kożuch reprezentujące zespół ze Szkoły Podstawowej w Kaninie opiekun Alicja Sławek
II miejsce : Natalia Orczykowska oraz Jakub Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie - opiekun Lucyna Król,
Maria Król
III miejsce : Zuzanna Michalik, Natalia Dębska, Aleksandra Pałka oraz Jadwiga Mąka z zespołu „Wesołe nutki”
reprezentujęce Szkołę Podstawową nr 1 w Starej Wsi - opiekun Agnieszka Bieda
Kategoria Szkoły Podstawowe IV-VI
I miejsce : Zuzanna Ziaja, Karolina Mamak, Dominika Sławek, Marek Szewczyk reprezentujący zespół ze Szkoły
Podstawowej w Kaninie - opiekun Katarzyna Ziaja
II miejsce :Patrycja Jabłońska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie - opiekun Jadwiga Kuczaj
III miejsce : Monika Setlak, Aleksandra Talarczyk, Magdalena Młynarczyk, Dorota Więcek, Izabela Trojanowska
reprezentujące zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Starej Wsi- opiekun Joanna Dutka
Kategoria Gimnazja:
I miejsce : Katarzyna Dyrek, Dominika Postrożny, Natalia Sławek, Joanna Szubryt, Kinga Kowalczyk reprezentujące
zespół z Gimnazjum w Mordarce - opiekun Marzena Kasprzyk- Dudek
II miejsce Zuzanna Jagieła,Patrycja Koza, Monika Franczak reprezentujące zespół z Gimnazjum nr 2 w Starej Wsiopiekun Joanna Dutka
III miejsce: Katarzyna Sławek oraz Agata Szewczyk z Gimnazjum w Pisarzowej- opiekun Krystyna Kryzia
Wręczenia nagród dla laureatów konkursu dokonał Wójta Gminy Limanowa Władysław Pazdan oraz Dyrektor Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół Edyta Król. Podczas ogłaszania wyników przewodniczący Jury - Dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej I-go stopnia w Limanowej Wincenty Curzydło podkreślał inwencję i zaangażowanie dzieci w przygotowanie
repertuaru,umiejętność emisji głosu, a przede wszystkim sposób przekazania treści prezentowanych utworów,
nadmieniając o wysokim poziomie występów. Zwrócił uwagę na właściwe przygotowanie dzieci przez opiekunów, co
szczególnie odnosił do laureatów przeglądu.
Przypomnijmy, że „MaGa” to trzy konkursy – oprócz śpiewu młodzi artyści rywalizują jeszcze w konkursie tańca
nowoczesnego i scenek teatralnych, a placówki które uzyskają największą ilość punktów za występy uczniów
w poszczególnych konkursach walczyć będą o specjalne nagrody oraz statuetki „MaGa”. Ponadto najlepiej występujący
artyści zaprezentują się ponownie podczas Gminnych Obchodów Dnia Dziecka, które odbędą się dnia 1 czerwca br.
w Starej Wsi Roli. Na ten dzień zaplanowano bowiem wiele atrakcji dla najmłodszych, gdyż oprócz występów
artystycznych będących uwieńczeniem I edycji Przeglądu „MaGa” będą także m.in. urządzenia rekreacyjne, zamki
dmuchane oraz wiele konkursów z nagrodami.
WIADOMOŚCI GMINNE - KWIECIEŃ 2014
19
GMINA LIMANOWA
„Wiadomości Gminne” Biuletyn Samorządowy. Redakcja: Urząd Gminy Limanowa. Wydawca: Urząd Gminy Limanowa. Adres Redakcji: Urząd
Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i opatrywania ich własnym tytułem.
Autorzy publikowanych artykułów nie otrzymują honorariów. Egzemplarz bezpłatny.
ISSN 2084 - 6940
20
WIADOMOŚCI GMINNE - LUTY 2014

Podobne dokumenty

wg wrzesień 2014

wg wrzesień 2014 Zapraszam do lektury nowego numeru Biuletynu Informacyjnego gminy Limanowa. W bieżącym wydaniu znajdziecie m.in. informacje na temat inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie, pracach remontowych...

Bardziej szczegółowo