Zał. nr 2 - Formularz cenowy

Komentarze

Transkrypt

Zał. nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 - IGŁY INIEKCYJNE, STRZYKAWKI, PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH,
PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW INFUZYJNYCH I KRWI
Lp.
Rozmiar
1. Igła j. u. 0,5 x 25, sterylna
Ilość na
rok
75
J.m.
op. (100 szt)
2. Igła j. u. 0,6 x 30, sterylna
30
op. (100 szt)
3. Igła j. u. 0,7 x 30, sterylna
90
op. (100 szt.)
4. Igła j. u. 0,8 x 40, sterylna
550
op. (100 szt)
5. Igła j. u. 0,9 x 40, sterylna
110
op. (100 szt)
6. Igła j. u. 1,1 x 40, sterylna
130
op. (100 szt)
7. Igła j. u. 1,2 x 40, sterylna
550
op. (100 szt)
8. Igła j. u. 0,45 x 16, sterylna
20
op. (100 szt)
9. Igła do wlewów dożylnych
„Motylek” od 0,5-1,2 , sterylna
lub w rozmiarze 0,4-1,1
10. Strzykawka 1 ml TBC,
sterylna, bez igły
11. Strzykawka 1 ml TBC,
sterylna, z igłą
12. Strzykawka j. u.
1 ml, Insul. bez igły,
podziałka 100
jednostek,sterylna
13. Strzykawka j. u.
1 ml, Insul. z igłą, podziałka
100 jednostek,sterylna
14. Strzykawka j. u. sterylna
2 ml, dwuczęściowa z płynna
praca tłoka, z nieścieralną
kontrastująca skalą, tłok koloru
zielonego, z czytelną i
przedłużoną do minimum 20%
skalą, z końcówką luer, op. a
100 szt.
15. Strzykawka j. u.
5 ml ,sterylna, dwuczęściowa z
płynna praca tłoka, z
nieścieralną kontrastująca
skalą, tłok koloru zielonego, z
czytelną i przedłużoną do
minimum 20% skalą, z
końcówką luer, op. a 100 szt.
16. Strzykawka j. u.
10 ml, sterylna dwuczęściowa z
płynną pracą tłoka, z
nieścieralną kontrastującą
skalą, tłok koloru zielonego, z
czytelną i przedłużoną do
minimum 20% skalą, z
końcówką luer, op. a 100 szt.
17. Strzykawka j. u.
20 ml ,sterylna dwuczęściowa z
płynną pracą tłoka, z
nieścieralną kontrastującą
skalą, tłok koloru zielonego, z
czytelną i przedłużoną do
minimum 20% skalą, z
końcówką luer, op. a 100 szt.
170
szt.
100
szt.
2050
szt.
2440
szt.
100
szt
35000
szt.
64800
szt.
30000
szt.
41300
szt.
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
18. Strzykawka Janetta 100 ml,
sterylna
2000
szt.
19. Strzykawka j. u.
50 ml do pomp infuzyjnych
przeźroczysta ,sterylna
6000
szt.
20. Strzykawka j. u.
50/60 ml do pomp infuzyjnych
przeźroczysta ,sterylna
1300
szt
21. Strzykawka j. u.
50 ml do pomp infuzyjnych
zaciemniona, sterylna
1300
szt.
22. Strzykawka j. u.
20 ml do pomp infuzyjnych
przeźroczysta, sterylna
50
szt.
45000
szt.
270
szt
3500
szt.
5700
szt.
900
szt.
25
szt.
60
szt.
23. Przyrząd do przetoczeń płynów
infuzyjnych sterylny, komora
kroplowa wolna od pcv oraz
ftalanów DEHP
24. Przyrząd do przetoczeń płynów
infuzyjnych, zaciemniony
sterylny, komora kroplowa
wolna od pcv oraz ftalanów
DEHP
25. Przyrząd do przetoczeń krwi
sterylny, komora kroplowa
wolna od pcv oraz ftalanów
DEHP
26. Przedłużacz do pomp inf. 150
cm, przeźroczysty, sterylny
27. Przedłużacz do pomp inf. 150
cm, zaciemniony, sterylny
28. Przyrząd do przetaczania
płynów infuzyjnych z
możliwością pomiaru
ośrodkowego ciśnienia żylnego
29. Zestaw do przetoczeń płynów
infuzyjnych z precyzyjnym
regulatorem przepływu bez
PCV w zakresie 0-250 z
zastawką antyrefluksową.
Dren o długości 180cm
Walory użytkowe igieł:
Ostrość : 0-3
Łatwość rozpakowywania asortymentu: 0-3
Walory użytkowe strzykawek:
1.Szczelność: 0-3
2. Funkcjonalność polegająca na łatwości użytkowania: 0-3
Walory użytkowe poz. 24-29
1 Szczelność: 0-3
2 Łatwość rozpakowywania asortymentu: 0-3
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2 - KANIULE I POZOSTAŁY SPRZĘT
Lp.
Rozmiar
Ilość na
rok
J.m.
1
Kaniula dożylna sterylna 24 G
1400
szt
2
Kaniula dożylna sterylna 22 G
6700
szt.
3
8800
szt.
2900
szt.
5
Kaniula dożylna sterylna 20 G
(dostępne w dwóch rozmiarach)
Kaniula dożylna sterylna 18 G
(dostępne w dwóch rozmiarach)
Kaniula dożylna sterylna 17 G
350
szt.
6
Kaniula dożylna sterylna 16 G
30
szt.
7
Kaniula dożylna sterylna 14 G
30
szt.
8
9
Korek do kaniul dożylnych, sterylny
Bezpieczne kaniule dożylne bez
portu górnego wykonane z
poliuretanu z 4 wtopionymi pasami
kontrastującymi w promieniach rtg.
Igła zaopatrzona w specjalny
automatyczny zatrzask
samozakładający się po wyjęciu
igły z kaniuli
rozm. 16Gx50mm, 18Gx32mm,
20Gx32mm, , 22Gx25mm
Automatyczna dwudrożna zastawka
do dostępu bezigłowego, do
łączenia z różnymi elementami linii
infuzyjnej ( dopuszczalna ilość
dostępów 200 )możliwość
podawania tłuszczy; prędkość
przepływu :21-45l/h w zależności
od ciśnienia płynu ; bez lateksu,
połączenia Luer Slip i Luer Lock
Aparat do przygotowywania i
pobierania leków z butelek z filtrem
bakteryjnym 0,45 µm ze
standardowym kolcem, sterylny, z
zastawką zabezpieczającą lek po
rozłączeniu strzykawki
Dren do pompy objętościowej
Infusomat Space
Jednorazowy zestaw do ekstrypacji
sterylny, stripper (zgłębnik
metalowy), uchwyt, 3 głowice,
nakładka
Łącznik międzystrzykawkowy
Aparat do przetoczeń płynów
automatycznie zatrzymujący infuzję
po opróżnieniu „jeziorka”
zapobiegając zapowietrzeniu
układu. Długość drenu 180cm
40500
50
szt
szt
1900
Szt.
3100
szt.
30
szt.
610
szt.
50
40
szt
szt
4
10
11
12
13
14
15
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
SUMA
Parametry wymagane do kaniul:
1. Wytrzymałe opakowania, nie ulegające przypadkowemu uszkodzeniu (folia , papier),
2. Na opakowaniu mają znajdować się dane co do produktu: rozmiar, producent
3. Materiał kaniul ma zapobiegać uszkodzeniu przy przebijaniu skóry (tylny szlif igły)
4. Kaniule wykonane z poliuretanu
5. Mają posiadać minimum 4 paski kontrastujące w RTG – wzdłuż kaniul
6. Port dodatkowych wstrzyknięć zamykany koreczkiem
7. Zatyczka z filtrem hydrofobowym hamująca wypływ krwi lub równoważne rozwiązanie( zabezpieczające przed wypływem krwi
8. Samozamykający się port
9. Okres przydatności do użycia min 3 lata od daty produkcji
Numer katalogowy
10. Dodatkowym kryterium oceniającym jakość produktu będzie zaświadczenie potwierdzające, że materiał użyty do produkcji kaniul przeszedł
badań na kompatybilność biologiczną.
Parametry wymagane do korka i zastawki:
1. Koreczek i zastawka w celu pełnej kompatybilności musi pochodzić od tego samego producenta co kaniule.
Walory użytkowe: 0-3
Walory użytkowe dla poz. 11-15:
- łatwość użytkowania
- szczelność połączeń
............................ dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3 – KANIULE, KRANIK PIĘCIODROŻNY
Lp.
Rozmiar
Ilość na
rok
J.m.
1
Kaniula dożylna typ Neoflon,
sterylna 26 G, 19 mm x
0,6mm,przepływ 13 ml/min.
Korek do kaniul dożylnych,
sterylny
Kranik pięciodrożny (rampa),
sterylny, wyposażony w zawory
kulkowe odcinające
2000
szt
2000
szt
100
szt
2
3
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
SUMA
Parametry wymagane do pkt 1i 2
Na opakowaniu mają znajdować się dane co do produktu:
- rozmiar, producent
- materiał kaniul ma zapobiegać uszkodzeniu przy przebijaniu skóry( tylny szlif igły),
- kaniule wykonane z teflonu,
- okres przydatności do użycia min. trzy lata od daty produkcji,
- dodatkowym kryterium oceniającym jakość produktu będzie dokument badań laboratoryjnych lub klinicznych powyższych kaniul
Dot. pkt. 1:
- bezpieczne opakowanie typu Tyvec.
Koreczek w cel pełnej kompatybilności musi pochodzić od tego samego producenta co kaniule.
Parametry wymagane do pkt 3:
- funkcjonalność polegająca na łatwości użytkowania
- szczelność przy podłączeniu przedłużaczy od pomp infuzyjnych
Walory użytkowe: 0-3
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4 - RĘKAWICE
Lp.
Asortyment
1. Rękawice lateksowe pudrowane
niesterylne z rolowanym mankietem
w rozmiarze S,M,L, XL,
2. Rękawice lateksowe bezpudrowe z
rolowanym mankietem w rozmiarze
S,M,L, XL,
3. Rękawice winylowe, niesterylne,bez
pudrowe w rozm. S, M, L, XL
4. Rękawice foliowe damskie
5. Rękawice nitrylowe bezpudrowe w
rozmiarze S,M,L,XL
Ilość na rok
J.m.
510000
szt.
100
szt.
430000
szt.
20
szt.
23200
Szt.
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
SUMA
Walory użytkowe:
1. wytrzymałość na rozdarcie przy zakładaniu i w czasie pracy: 0-3
2. Łatwość zakładania 0-3
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Firma producenta
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKET 5 - SPRZĘT ANESTEZJOLOGICZNY
Lp.
Asortyment
Ilość na J.m.
rok
1 Rurka intubacyjna bez mankietu,
sylikonowana, półprzezroczysta
(o zwiększonym poślizgu), ustno / nosowa
rozmiar od 2,0 – 6,0
2 Rurka intubacyjna z mankietem
niskociśnieniowym o potwierdzonej
klinicznie obniżonej przenikalności dla
podtlenku azotu lub systemem
automatycznym regulującym ciśnienie
wewnątrz mankietu, sterylna z
atraumatycznym otworem Murph'ego,
sterylna rozm. od 6,5 – 10,0
3 Rurka intubacyjna z mankietem i
odsysaniem z nad mankietu o obniżonej
przenikalności dla podtlenku azotu,
posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad
mankietem pozwalający na efektywne i
dokładne odessanie gromadzącej się
wydzieliny, wbudowany w ścianke rurki
przewód do odsysania nie zmniejszający jej
wewnetrznego świata z przymocowanym
kapturkiem z otworem Murphy'ego o
wygładzonych wszystkich krawędziach
wewnatrztchawicznych, z gładkimi
połączeniami mankietu z rurką, balonik
kontrolny wskazujący na stan wypełnienia
mankietu z oznaczeniem nazwy producenta,
średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju
manietu, przewód łączący balonik
kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki
dodatkowe oznaczenie rozmiaru na
korpusie rurki w miejscu widocznym po
zaintubowaniu jak i głębokośc intubacji
wra z oznaczeniem poziomu strun
głosowych, sterylna, jednorazowa.
Rozmiary od 0,6 do 0,9mm co 0,5mm
200
szt.
400
szt.
20
Szt.
4 Rurka tracheostomijna z mankietem
niskociśnieniowym z systemem
ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz
mankietu typu Soft Seal lub systemem
automatycznie regulującym ciśnienie w
mankiecie typu Lanz z wewnętrznym
mandrynem rozmiar od 6,0 – 10,0
5 Rurka tracheostomijna z mankietem
niskociśnieniowym z systemem
ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz
mankietu typu Soft Seal lub systemem
automatycznie regulującym ciśnienie w
mankiecie typu Lanz z regulacją położenia
kołnierza rozmiar 9,0
6 Rurka tracheostomijna półprzezroczysta
wykonana z mieszaniny silikonu i pcv o
zwiększonych właściwościach
termoplastycznych i poślizgowych rozmiar
3,0-9,0
7 Prowadnica intubacyjna do ukształtowania
z drutem rozm. 4,0 sterylna
8 Łącznik karbowany „ martwa przestrzeń”
sterylny
9 Rurka dooskrzelowa lewa typu RobertShow sterylna rozm. 28 F, 32F, 35 F
100
szt.
4
szt.
20
szt
20
szt.
420
szt.
5
szt.
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
10 Rurka dooskrzelowa prawa typu RobertShow sterylna rozm. 28 F, 32F, 35 F
11 Łącznik obrotowy, kątowy „ kominek”
15mm, wielorazowy
12 Łącznik obrotowy „kominek” jednorazowy
13 Dren standardowy z trokarem, sterylny,
rozm. 24 F, 28F
14 Dren standardowy bez trokara, sterylny
rozm. od 16F do 36F
15 Zestaw do drenażu opłucnej trzykomorowy
do aktywnego lub biernego drenażu
opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i
zastawką wodną o budowie kompaktowej,
wysokość do 25 cm, sterylny
16 Zestaw trzykomorowy do auto transfuzji z
pojemnikiem na krew poj. ok. 2150 ml
17 Linia do kapnografii ok. 2,4 metra ,
sterylna
5
szt.
70
szt.
20
10
szt
szt.
10
szt
15
szt.
5
szt.
210
szt.
18 Filtr do kapnografii, sterylny - pułapka
20 (4op) szt.
wodna
19 Przystawka objętościowa do inhalacji,
50
szt.
niejałowa
20 Linia do ogrzewacza płynów infuzyjnych i
50
szt
krwi Hotline
21 Wymiennik ciepła i wilgoci wyposażony w
500
szt
podwójny wkład papierowy położony po
obu stronach centralnie umieszczonego
portu tlenowego posiadający zatrzaskową
klapkę umożliwiającą odsysanie pacjenta
22 Przepływowy aparat do ćwiczeń
30
szt
oddechowych z regulacją przepływu z
możliwością podłączenia tlenu posiadający
uchwyt pozwalający na powieszenie na
ramie łóżka
23 System do wielokrotnego odsysania w
40
szt.
układzie zamkniętym o potwierdzonym
czasie stosowania do 72 godz. miękki a
jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem
dystalnym i dwoma naprzeciwległymi
otworami bocznymi , kanał irygacyjny
wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu
sterującego ssaniem z blokadą
przypadkowego użycia. Uchwyt z
oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone
krawędzie, przezroczysty łącznik „T” do
użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany
tlenkiem etylenu. Rozmiar 16F
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6 – CEWNIKI, MASKI TLENOWE, SYSTEM DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH,
SYSTEM DO INHALACJI, NEBULIZACJI, DO NAWILŻACZA RESPIRATOROWEGO
Lp.
Ilość na
rok
1 Cewnik do podawania tlenu przez nos 1000
J.m.
2
50
Szt.
800
szt.
30
szt.
850
szt.
200
szt
1500
szt.
300
szt.
150
szt.
300
szt
1500
Szt.
800
Szt.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Asortyment
dł. min. 210 cm, uniwersalny,
mikrobiologicznie czysty
Cewnik do podawania tlenu przez nos
dł. 360cm, zaopatrzony w miękkie
złącza, ściśle dopasowanych do
przyłączy reduktorów tlenowych,
mikrobiologicznie czysty
Maska tlenowa dla dorosłych z
drenem dł. min. 210 cm,
mikrobiologicznie czysty
Maska tlenowa pediatryczna z
odłączalnym drenem tlenowym dł.
210 cm, zaopatrzony w miękkie
złącza, ściśle dopasowane do
przyłączy reduktorów tlenowych,
mikrobiologicznie czysty
Standardowy przewód tlenowy o dł.
min. 210 cm,mikrobiologicznie czysty
Standardowy przewód tlenowy o dł.
200 cm zaopatrzony w miękkie
złącza, ściśle dopasowane do
przyłączy reduktorów tlenowych,
mikrobiologicznie czysty
Zestaw do terapii tlenowej i
aerozolowej dla dorosłych
wyposażony w celindryczny
nebulizator skalowany do 5ml, dren
tlenowy o dł. powyżej 210cm,
mikrobiologicznie czysty
Zestaw do terapii tlenowej i
aerozolowej, pediatryczny ,
wyposażony w owalny nebulizator,
odłączalny dren tlenowy o dł. 200cm,
mikrobiologicznie czysty
Zamknięty system do odsysania
górnych dróg oddechowych,
zaopatrzony w zastawkę obrotową,
cewnik z otworem centralnym oraz 4
otworami bocznymi, możliwość
odłączenia cewnika bez
rozmontowywania całego układu,
Zamknięty system do inhalacji,
nebulizacji, do nawilżacza
respiratorowego o pojemności 325ml
zawierający sterylną wodę lub sól
fizjologiczną. Pojemnik wyposażony
w 4 boczne porty umożliwiające
łączenie z głowicą do nebulizacji bądź
pojemników do inhalacji
ultradźwiękowej. W zestawie głowica
łącząca reduktor tlenowy z
pojemnikiem.
Sterylny filtr oddechowy
elektostatyczny, bakteryjno- wirusowy
bez możliwości nawilżania masa 19
-20g przestrzeń martwa 35-36mm
skuteczność filtracji bakteryjno
-wirusowej min. 99, 999% zakres
objętości oddechowych 150-1200 ml z
portem do kapnografii
Sterylny filtr oddechowy mechaniczny
bakteryjno- wirusowy z odrębną
wydzieloną celulozową warstwą
szt.
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
wymiennika ciepła i wilgoci, o
skuteczności nawilżania nie mniej niż
34mg/l dla VT 500 ML zakres
objętości oddechowych 300-1500ml,
masa 49-50g, z potrem do kapnografii
utrata wilgoci max 6mg/l przy VT 500
13 Pętle do naczyń wykonywane w
100 % z silikonu nieprzepuszczalne
dla RTG, dł. 38cm kolor czerwony,
jednorazowego użytku, bezlateksowe,
op. max 10 szt.
14 Komfortowe i bezpieczne rurki CPAP
do stosowania w pediatrii wykonane z
miękkiego silikonu z piankową gąbką
redukującą ciśnienie przepływu oraz z
bocznymi skrzydełkami
pozwalającymi na umocowanie rurki
na główce dziecka:
Rozmiar L dla noworodków powyżej
1500g
Rozmiar S dla noworodków poniżej
1500g
Rozmiar XS dla noworodków poniżej
1000g
30
Szt.
20
Szt.
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 7 – DRENY, CEWNIKI, WORKI DO MOCZU, POZOSTAŁY SPRZĘT
Lp.
Asortyment
Ilość na
rok
J.m.
30
szt.
1000
szt.
1550
szt.
140
szt.
500
szt.
900
szt.
250
szt.
350
szt
60
szt.
2400
szt
2500
szt.
8500
szt
2500
szt.
Cewnik do karmienia niemowląt przez nos
14 z podziałkami, sterylny, rozm. 5F, 6F, 8F,
10F, 12F
15 Cewnik Pezzer sterylny, roz. 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36
60
szt.
10
szt.
16 Cewnik Tieman, sterylny, rozm. 8, 10, 12,
14, 16
17 Cewnik Nelaton, sterylny, rozm. 6,
8,10,12,14,16
18 Worek do moczu pojemność 2 l, sterylny z
15
szt.
200
szt.
3500
szt
1 Dren T-Kehr, różne rozm. Ramion, sterylny
rozm. CH 8, 10,12,14,16,18,20 z lateksu,
miękki, sprężysty niezaginający się i po
wprowadzeniu do jam ciała jego ściany nie
mogą ulec zapadnięciu
2 Dren łączący do ssaka, sterylny długość
1,8 – 2,2 metra,
3 Dren łączący do ssaka, sterylny długość
3 metry
4 Dren do jamy otrzewnowej sterylny z
lateksu, rozm. Ch 18, 20,
22,24,26,28,30,32,34, 36
5 Dren do odsysania, typ REDON sterylny,
rozm. CH 8,10,12,14,16,18,20
6 Butelka do długotrwałego odsysania ran,
typ REDON z podciśnieniem 200 lub 250
ml
7 Dren do odsysania pola operacyjnego ,
sterylny, długość od 1,5 – 2,0 metrów,
średnica wew. 5mm, przezroczysty,
sprężysty , w trakcie odsysania nie może
dochodzić do zapadania się ścian, z
końcówką lekko zagiętą, zakończoną tępo
8 Zgłębnik żołądkowy, sterylny, z podziałką
rozm. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28
9 Cewnik urologiczny typ Foley,
silkonowany, z prowadnicą lub bez z
balonem,sterylny rozm. od Ch6-Ch10
10 Cewnik urologiczny typ Foley,
silkonowany, z prowadnicą lub bez z
balonem,sterylny rozm. od Ch12-Ch24
11 Cewnik do odsysania górnych dróg
oddechowych, uniwersalny, sterylny,
atraumatyczny z końcówką ściętą pod
kątem prostym z dwoma otworami
bocznymi naprzeciwległymi, rozm. od Ch 6
– Ch 10
12 Cewnik do odsysania górnych dróg
oddechowych, uniwersalny, sterylny,
atraumatyczny z końcówką ściętą pod
kątem prostym z dwoma otworami
bocznymi naprzeciwległymi, rozm. od Ch
12 – Ch 18
13 Cewnik do przerywanego, kontrolowanego
odsysania górnych dróg oddechowych,
-otwór centralny łagodnie zakończony i
dwa otwory boczne naprzeciwległe łub
naprzemianległe
-otwór umożliwiający kontrolę siły
odsysania
- wykonany z medycznego PCV
sterylny, rozm. 4F,6F, 7F, 8F, 10F
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
Lp.
Ilość na
rok
J.m.
30
szt
800
szt
10
Szt.
3000
Szt.
23 Opaska identyfikacyjna dla dzieci i
dorosłych
24 Maska tlenowa bez drenu
3000
szt
600
szt
25 Dren o długości 5m (do maski tlenowej)
560
szt.
26 Maska z rezerwuarem tlenu z drenem dla
dorosłych
27 Maska z rezerwuarem tlenu z drenem dla
dzieci
28 Maska o budowie trójpanelowa
posiadająca trzywarstwowy filtr wykonany
z polipropylenu o filtracji FFP2 filtrująca
patogeny przenoszone przez krew(aerozole)
do 0,5 mikrona oraz zapewniająca ochronę
przed drobnoustrojami chorobotwórczymi,
odporne na przesiąkanie płynu, czas
stosowania 8h ,pakowana pojedynczo
29 Zestaw dwukanałowy do dializy
poliuretanowy sterylny, 3,8 mmx19,5 cm,
cewniki z silikonowymi ramionami z
nadrukowanymi objętościami wypełnienia
30 Zestaw dwukanałowy do dializy
poliuretanowy sterylny, 3,8 mm x 16 cm,
cewniki z silikonowymi ramionami z
nadrukowanymi objętościami wypełnienia
31 Cewnik dializacyjny permanentny w
zestawie do implementacji o średnicy
14,5F, zapewniający przepływy450
ml/min, wykonany z carbothane TM, o
przekroju „podwójne D”, z symetryczną
końcówką „Spiral Z”Długość 19cm,23
cm,28 cm, 33 cm,55 cm.
32 Sterylny zestaw do jej unostomii,
przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik ze
znacznikiem, otworem dystalnym i
proksymalnym, stożkowy łącznik z
nasadką zamykającą, silikonowy mankiet,
dysk do przyszycia do powłok,
rozszczepiona igła, rozszczepiona igła z
tępym mandrynem
33 Zestaw do gastrostomii, przezroczysty,
silikonowany zgłębnik z podziałką, rozm.
20, dług. 20 lub23 cm, silikonowa płytka
zewnętrzna do umocowania zgłębnika do
powłok brzusznych, silikonowy
wewnętrzny balon mocujący
250
szt.
50
Szt.
20
szt
5
Szt.
10
Szt.
20
Szt.
5
Szt.
15
Szt.
5
Szt.
10
Sz.
10
Szt.
19
20
21
22
Asortyment
zastawką antyrefluksyjną, z podłużnym lub
poprzecznym zaworem spustowym
Worek do godzinowej zbiórki moczu,
pojemność 2 l, komora pomiarowa
umieszczona na worku o pojemności 200
ml, port do pobierania próbek przy
cewniku, spust z zaciskiem chowany do
kieszeni, dren 150 cm, sterylny, komora z
podziałką co 1 ml w przedziale 2-40 ml, co
5 ml w przedziale od 40-200 ml
Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie
czysty
Nożyczki do przecinania zaciskacza do
pępowiny mikrobiologicznie czyste
Opaska identyfikacyjna dla noworodków
34 Zestaw do nakłucia
nadłonowego rozm. 12 Fr, cewnik Foley
100% silikonowy, igła trokar
nierozrywalna, sterylny
35 Układ oddechowy noworodkowy do
respiratora SECHRIS 8,5 mm sterylny
36 Obwód oddechowy do respiratora dla
dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 160cm z
PE (polietylenu), kolanko z portem luer
lock, trójnik Y z dwoma portami
zabezpieczonych zatyczkami
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
Lp.
Asortyment
Ilość na
rok
J.m.
10
Szt.
38 Pończochy przeciwzakrzepowe średnie
10
Szt.
39 Pończochy przeciwzakrzepowe
duże
40 Rękawica myjąca duża, sucha, 80g
nasączona środkiem myjącodezynfekującym o neutralny pH 5,5
41 Prowadnica wykonana z nietoksycznego
polietylenu, do przeprowadzania intubacji .
Prowadnica o łukowatym kształcie składa
się ze struny głównej, struny bocznej,
zapadki blokującej oraz przycisku pod
kciuk, sterylizowana tlenkiem etylenu
42 Rurka intubacyjna – wykonana z
medycznego PCV, mankiety wtapiane pod
wysoką temperaturę bez użycia kleju,
100%bezlateksowa , atraumatyczny miękki
koniuszek ścięty pod kątem 37 stopni, 2
otwory Murphiego, posiadająca znaczniki
głębokości , znaczniki radiacyjne,
standardowy łącznik, z mankietem ,
rozmiary 6,5- 8,5. Biokompatybilność
produktu zgodna z normą ISO 109931:2003. Produkt sterylizowany tlenkiem
etylenu zgodnie z normą ISO11135:2007
43 Zestaw do nakłucia jamy brzusznej z
trokarem 20F
44 Zestaw do nakłucia jamy brzusznej z
trokarem 24F
45 Pozycjoner pod brzuch wykonany z
nietoksycznej wirowanej pianki ,
sprężysta, mocna i zwarta gąbka
zmniejszająca ucisk. Konstrukcja
zapewniająca optymalne
wyeksponowanie operowanych
miejsc.
46 Pozycjoner pod piersi wykonany z
nietoksycznej wirowanej pianki ,
sprężysta, mocna i zwarta gąbka
zmniejszająca ucisk. Konstrukcja
zapewniająca optymalne
wyeksponowanie operowanych
miejsc.
10
Szt.
7400
Szt.
10
Szt.
20
Szt.
20
szt
20
Szt.
50
Szt.
50
Szt.
przytwierdzonymi na stałe do obwodu,
średnica rur 22mm złącza 22mm F ,
sterylny
37 Pończochy przeciwzakrzepowe
małe
............................. dnia .................................
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Firma producenta
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8 – POZOSTAŁY SPRZĘT
Lp.
Asortyment
1
Elektrody EKG jednorazowe dla
dorosłych
2
Elektrody EKG jednorazowe dla
dzieci
Filtr jednorazowy do zapobiegania
skażeniu pompy i infekcji pacjenta
podczas odsysania i płukania pola
operacyjnego przy zabiegach
laparoskopowych (do pompy ssąco
płuczącej laparoskopu firmy
STORZ)
Bezpieczny zestaw do pobierania
popłuczyn z drzewa oskrzelowego
złożony z rurki do podłączenia
ssania, pojemność ok. 40Ml z
dodatkowym zamknięciem i
etykietą, sterylny
Łącznik schodkowy do drenów o
średnicy wew. od 4,8- 14,3 mm,
pakowany pojedynczo, sterylny
Łącznik schodkowy do drenów
niesterylny pakowany po 10 szt.
Rozm 3,0- 4,0
Łącznik do drenów Y
polipropylenowy sterylny, pasujący
d o drenów 6 - 13 mm
Kranik trójdrożny sterylny
3
4
5
6
7
8
Ilość na
rok
J.m.
14000
szt.
200
szt
20
szt.
60
szt.
1000
szt.
850
szt.
10
szt.
2200
szt.
Sterylna zatyczka do cewników
pakowana pojedynczo
Rurka ustno-gardłowa
”Guedel„ jednorazowa sterylna rozm.
od 5cm- do 10 cm
Worek stomijny jednoczęściowy z
otworem o średnicy pierścienia 90
mm, niejałowy otwarty lub
zamknięty
Worek pooperacyjny do drenażu ran
i zabezpieczenia przetok w rozm. S,
M, L
Zestaw do kolografii bez barytu
niesterylny
600
szt.
180
szt.
60
szt.
50
szt
280
szt.
14 Cewnik rektalny sterylny z otworem
lub dwoma otworami bocznym
rozm.24x300,
15 Cewnik rektalny sterylny z otworem
lub dwoma otworami bocznym rozm.
30 x400
16 Elektroda bierna, jednorazowa,
neutralna, sterylna do diatermii
ERBE ICC 300 i VIO 300D
17 Jednorazowy uchwyt z nożem do
diatermii ERBE ICC300 i VIO300D,
wyłącznie z jednym wtykiem
18 Ostrza do Dermatomu sterylne
40
szt.
40
szt.
40
szt.
200
Szt.
9
10
11
12
13
19 Klipsy tytanowe do laparoskopu,
sterylne (do klipsownicy STORZ)
pakowane po 6 szt.
20 Szpatułka laryngologiczna, sterylna,
pakowana pojedynczo
21 Zawieszka do worków na mocz
5
szt.
500
szt.
8000
szt.
100
szt.
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
22 Woreczek sterylny do pobierania
moczu dla dziewczynek
23 Woreczek sterylny do pobierania
moczu dla chłopców
24 Sterylna zatyczka do cewników,
pakowana pojedynczo
25 Kieliszek do podawanie leków z
tworzywa sztucznego, pojemność 1020 ml lub 25ml z podziałką co 5ml
26 Worki na zwłoki dla dzieci i
niemowląt, białe na suwak
27 Worek na zwłoki dla dorosłych
28 Wkład do wanienek noworodkowych
– worek foliowy
29 Torba na wymiociny jednorazowego
użytku, wykonana z przeźroczystego
materiału wyskalowana, z uchwytem
posiadającym wcięcie umożliwiające
higieniczne zamknięcie, odcinające
przy tym źródło przykrego zapachu
30 Pułapka wodna jednorazowego
użytku do monitora Beneviev
31 Czujnik do pomiaru saturacji dla
pacjentów poniżej 3kg, powyżej 40
kg do kardiomonitora Philips
C3, pulsoksymetru Nellcor,
kardiomonitora Emtel
32 Czujnik jednorazowy do mierzenia
saturacji do kardiomonitora Diascope
2
33 Okularki ochronne do fototerapii
zapewniające całkowitą ochronę
przed światłem, bezpieczne, aby się
nie przemieszczały, pasujące do
kształtu głowy, dla noworodków i
wcześniaków
34 Obwód oddechowy jednorazowy do
respiratora SLE 2000 gładki
wewnętrznie, z restryktorem
przepływu gałęzi wdechowej,
pułapka wodna gałęzi wydechowej,
złącze grzałki pasujące do
nawilżacza F&P MR 850 (w
kształcie koniczynki), komora do
nawilżacza jednorazowa
samonapełniająca się
35 Filtr oddechowy do respiratora SLE
2000 np. SLE typ nr kat. N2587 lub
równoważne
36 Zestaw ochronny przed
zaparowaniem optyki do laparoskopu
typu Dexide Fred
37 Łącznik do obwodu oddechowego
jednorazowego użytku
38 Zestaw do upustu krwi o pojemności
450ml.
39 Miski nerkowate jednorazowego
użytku
400
szt.
400
szt.
100
szt.
120000
szt.
5
szt.
350
szt.
4000
szt.
800
szt.
15
szt.
500
szt
30
szt.
300
szt
10
szt
20
szt
120
szt
100
szt
10
szt
3000
szt
SUMA
............................. dnia .................................
.................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 9 – PIELUCHOMAJTKI I BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp.
Asortyment
J.m.
1 Pieluchomajtki dla dorosłych
Ilość na
rok
5000
2 Pieluchomajtki dla dorosłych
rozm. L
120
Szt.
15000
szt.
4 Pieluchomajtki dla dzieci od 5-9
150
szt.
5
6
7
8
9
10
11
12
Wartość
(brutto)
szt.
rozm. S
3 Pieluchomajtki dla noworodków
od 2-5 kg z wycięciem na pępek
kg
Podkład ginekologiczny
5200
niejałowy, rozmiar 34x9 po 10 szt
pakowany wykonany z
materiałów nadających się do
sterylizacji
Podkład higieniczny z wkładem
7500
chłonnym z celulozy 60x90 cm
zabezpieczający bieliznę
pościelową i materac, pakowane
po 30 szt.typu Seni- Soft
Jednorazowe higieniczne
podkłady ochronne dł. 50, szer. 38 30 rolek
cm na fotel ginekologiczny
Poszewka jednorazowa,
100
włókninowa, sterylna
Poszwa jednorazowa,
100
włókninowa, sterylna
Poszwa jednorazowa,
400
włókninowa, niesterylna
Prześcieradło, jednorazowe,
20
włókninowe, sterylne
Prześcieradło, jednorazowe,
2200
włókninowe, niesterylne
Cena jedn.
(netto)
szt.
Szt.
Szt.
szt.
szt.
szt
szt.
szt
SUMA
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
Firma producenta
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 10 – TESTY DO STERYLIZACJI
Lp.
Asortyment
Ilość na
rok
30
J.m.
2 Test wieloparametrowy klasy IV
40
szt.
3 Taśma kontrolna do sterylizacji
4 rolki
szt
4 rolki
szt
5 Sporal S
20
szt
6 Sporal A
20
szt
7 Test Bowie-Dick
50
szt
1 Biologiczny test fiolkowy do
sterylizacji parowej
do sterylizacji parowej
parą wodną
4 Taśma neutralna
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
szt.
SUMA
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Firma producenta
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 11- OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE
Lp.
Asortyment
Ilość na rok
J.m.
1
Rękaw papierowo foliowy
25x6x100 lub 25x6,5x100
5 rolek
szt.
2
Rękaw papierowo foliowy
100mm x 40 mm x 100 mm
lub 100mmx50mmx100mm
Rękaw papierowo foliowy 25
x 100 lub 25mmx200mm
Rękaw papierowo foliowy 20
x 5 x 100 lub 25x5,5x100
Papier krepowany 100x100
zielony
3 rolki
szt.
3 rolki
szt.
20 rolek
szt.
200
szt
3
4
5
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
SUMA
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Firma producenta
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 12 ELEKTRODA ENDOKAWITARNA I INTRODUKTOR
Lp.
Asortyment
Ilość na rok
J.m.
1. Elektroda endokawitarna,
10
szt.
2. Introduktor, sterylny 6 F
10
szt.
sterylna 5F
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
SUMA
Punkt 1 i 2 musi być kompatybilny
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Firma producenta
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 13 OSTRZA DO SKALPELI
Lp.
Ilość na
rok
1 Ostrza do skalpeli , sterylne nr 10
900
J.m.
2 Ostrza do skalpeli , sterylne nr 11
1 400
szt.
Ostrza do skalpeli , sterylne nr 15
Ostrza do skalpeli , sterylne nr 20
Ostrza do skalpeli , sterylne nr 21
Ostrza do skalpeli , sterylne nr 22
Ostrza do skalpeli , sterylne nr 23
Ostrza do skalpeli , sterylne nr 24
100
600
3200
400
400
300
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
3
4
5
6
7
8
Asortyment
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
szt.
SUMA
Walory użytkowe: 0-3
- ostrza ze stali nierdzewnej
- wygrawerowana nazwa producenta na pojedynczym ostrzu, numer i wzór ostrza na pojedynczym opakowaniu
- funkcjonalność (ostrość)
- łatwość rozpakowywania
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 14 - OBŁOŻENIA RANY I POLA OPERACYJNEGO, UBIÓR OCHRONNY, BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I
ZESTAWY OPERACYJNE
Lp.
Asortyment
1 Sterylna folia chirurgiczna do
zabezpieczania pola operacyjnego o
wymiarach
zewnętrznych 15 x 27 cm, wysoka
przepuszczalność pary
wodnej gwarantuje bardzo dobre
przyleganie nawet podczas długich
zabiegów,
antystatyczna, niepalna, nie
powodująca refleksów, łatwa w
aplikacji dzięki fingerliftom
odrywanym po przyklejeniu.
Ilość na J.m.
rok
300
szt.
2 Sterylna folia chirurgiczna do
zabezpieczania pola operacyjnego o
wymiarach
zewnętrznych 40 x 41 cm, wysoka
przepuszczalność pary
wodnej gwarantuje bardzo dobre
przyleganie nawet podczas długich
zabiegów,
antystatyczna, niepalna, nie
powodująca refleksów, łatwa w
aplikacji dzięki fingerliftom
odrywanym po przyklejeniu.
70
szt.
3 Sterylna folia chirurgiczna do
zabezpieczania pola operacyjnego o
wymiarach
zewnętrznych 45 x 55 cm, wysoka
przepuszczalność pary
wodnej gwarantuje bardzo dobre
przyleganie nawet podczas długich
zabiegów,
antystatyczna, niepalna, nie
powodująca refleksów, łatwa w
aplikacji dzięki fingerliftom
odrywanym po przyklejeniu.
30
szt.
4 Sterylna osłona chirurgiczna na
kończynę o wym. 37 x 105 cm,
wykonana z mocnego laminatu
nieprzemakalnego służącego do
zabezpieczenia kończyny podczas
operacji, dodatkowo dwie taśmy
lepne do zamontowania osłony na
kończynie
5 Sterylna osłona foliowa na przewody
z mocnej przeźroczystej folii PE
złożona teleskopowo z taśmami
odpornymi na przemakanie do
mocowania na końcówkach o
wymiarach12-17cm x 200-250cm
100
szt
450
szt.
6 Sterylna folia chirurgiczna
bakteriobójcza, wykonana z poliestru
o grubości 0,025mm. Warstwa
klejąca pokryta jodoforem
uwalniającym wolny jod na skórę
pacjenta z nielepnymi brzegami
służącymi do aplikacji folii. 10 sztuk
w opakowaniu rozmiar min 44x 35
cm
50
szt
Cena jedn.
(netto)
SUMA
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
Lp.
Asortyment
Ilość na
rok
500
J.m.
3000
szt
3 000
szt
10 Sterylny pełnoochronny fartuch
120
szt
11 Pokrycie higieniczne, jednorazowe,
15
12 Pokrycie higieniczne, jednorazowe,
30
13 Prześcieradło podfoliowane
400
Szt.
200
szt
8000
szt.
7 Czepek chirurgiczny o kroju
furażerki wykonany w części
bocznej z włókniny pochłaniającej
pot, zaś w części górnej z włókniny
perforowanej. Sposób pakowania w
kartoniki max 50 szt. gwarantujący
higieniczne przechowywanie i łatwe
wyjmowanie, kolor zielony, rozmiar
L.
8 Czepek chirurgiczny typu ligo
o gramaturze min. 26g/m².
Kolor zielony, rozmiar L
9 Czepek chirurgiczny męski z
podwójną wstawką pochłaniającą
pot na całej szerokości czoła,
ściągnięty z tyłu lekką gumką.
Sposób pakowania w kartoniki max
50 szt. gwarantujący higieniczne
przechowywanie i wyjmowanie,
kolor zielony lub niebieski
chirurgiczny , w kolorze niebieskim
lub zielonym wykonany z włókniny
trójwarstwowej typu SMS,z
nieprzemakalnymi wstawkami w
przedniej części ,oraz wszytymi w
rękawach ,chronią operatora przed
przenikaniem płynów, u góry z tyłu
zapinany na rzep, rękawy
wykończone elastycznym,
mankietem o dług min 7 cm., troki
łączone kartonikiem, sposób
złożenia i konstrukcja pozwala na
aplikację fartucha zapewniającą
zachowanie sterylności zarówno z
przodu jak i z tyłu, rozmiar L, XL
papierowe, w rolce z perforacją
umożliwiającą podział na sekcję, o
szer min 50 cm
nieprzemakalne, dwuwarstwowe, w
rolce z perforacją umożliwiającą
podział na sekcję, o rozmiarze min
1 sekcji 49 x 36cm (rolki)
210x80cm ze wzmocnieniami
14 Maska chirurgiczna 3-warstwowa
wysokobarierowa z
trokami/gumkami oraz nierosiejącą
antyodblaskową osłoną na oczy.
Wykonana z wysokiej jakości
włóknin niepowodujących
podrażnień skóry. Pakowane w
kartoniki, co gwarantuje higieniczne
przechowywanie i łatwe
wyjmowanie; kolor zielony.
15 Maska chirurgiczna 3-warstwowa,
pełnobarierową zawiązywana na
troki o dł min 45 cm, strona
twarzowa wykonana z wysokiej
jakości włóknin niepowodujących
podrażnień skóry,wygładzona wolna
od mikrowłosków, pakowana w
kartoniki max, 50 szt., co
gwarantuje higieniczne
przechowywanie i łatwe
wyjmowanie; kolor zielony lub
szt.
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
niebieski
16 Sterylny trzyczęściowy pokrowiec
20
szt
17
30
szt
700
szt.
3700
szt.
650
3 000
szt.
szt.
200
szt
100
szt
100
Szt.
1000
szt
18
19
20
21
22
23
24
25
na a aparat RTG wykonany z
mocnej, przezroczystej folii PE.
Skład:
a)osłona na promiennik
b)osłona na ramie C
c)osłona na wzmacniacz
Fartuch z włókniny trójwarstwowej
typu sms
Czepek pielęgniarski włókninowy,
okrągły, ściągany gumką, kolor
zielony lub niebieski, niesterylny
Ochraniacz na buty foliowy,
antypoślizgowy, niesterylny
Fartuch foliowy bez rękawów
Fartuch higieniczny, włókninowy,
niesterylny, kolor zielony, rozm.
XXL
Fartuch higieniczny, włókninowy,
niesterylny, kolor biały lub niebieski
rozm. XXL
Fartuch higieniczny, włókninowy,
sterylny, kolor zielony, rozm. XXL
Ubranie chirurgiczne
damskie/męskie
– bluza + spodnie:
- bluza- krótki rękaw, pod szyją
wyposażona w nap, kieszeń na
piersi,
dwie kieszenie boczne na dole bluzy
- spodnie- ściągane w pasie
tasiemką,
kieszeń boczna na nogawicy z
klapką
wyposażoną w nap
Sposób pakowania umożliwiający
indywidualny dobór rozmiaruoddzielnie pakowane bluzy i
spodnie.
Wymagane minimalne parametry
techniczne:
wykonywane z włókniny
bawełnopodobnej, jednorazowej,
nieprzezroczystej, o gramaturze
minimalnej- 50g/m2, antystatycznej
niepylącej, oddychającej,
przeznaczonej do stosowania przez
personel medyczny w środowisku
bloku operacyjnego.
Zestaw uniwersalny, Skład:
a) serweta górna z taśmą
samoprzylepną - ekran
anestezjologiczny 240x150cm 1szt.
b) serwety boczne z taśmą
samoprzylepną 90x75cm - 2szt.
c) serweta dolna z taśmą
samoprzylepną - 1szt.
d) osłona na stolik Mayo
79x145cm,
e) dwuwarstwowa taśma lepna
9x49cm - 1szt.
f) ściereczki chłonne celulozowe
18x25cm- 2 szt.
g) serweta owinięcie 150 x 190cm przykrycie na stolik instrumentalny
- 1szt.
Wymagania:
-gramatura min 63g/m2
-wykonany z dwuwarstwowego
laminatu oraz dodatkowej warstwy
chłonnej od strony pacjenta.
-odporność na rozerwanie na
sucho/mokro: 100/50 kPa w strefie
krytycznej
-odporność na przenikanie płynu:
800cm H2O
Obłożenie musi spełniać normę
13795, 1-3
26 Zestaw do cięcia cesarskiego w
składzie:
1) Sterylna serweta do zabiegu
cesarskiego cięcia o wymiarach 180
x 300cm. W części centralnej
serwety znajduje się otwór o
wymiarach min. 20 x 30 x 20 cm
wypełniony folią chirurgiczną
poliuretanową o grubości minimum
0,025mm oraz
paroprzepuszczalności min. 1400
g/m2/24h.. Otwór ten okala worek z
usztywnionym brzegiem
przechwytujący płyny. Worek
posiada zawór do podłączenia
drenu.
2) Serweta - owinięcie noworodka,
wykonane z materiału
bawełnopodobnego 80 x 90 cm - 1
szt.
3) Pokrowiec na stolik Mayo min.
79 x 140 cm - 1 szt.
4) Taśma samoprzylepna min. 9 x
49cm - 1 szt.
5) Ściereczki chłonne - 4 szt.
6) Całość owinięta w serwetę 150 x
200 cm, która może służyć jako
przykrycie stolika
250
szt
SUMA
WYMAGANIA OGÓLNE
Poz. 25 Obłożenia operacyjne, sterylne, jednorazowe wykonane muszą być z włóknin barierowych, minimum dwuwarstwowych, gdzie warstwa
górna jest wchłanialna, warstwa dolna nieprzesiąkalna - folia PE . Włókniny muszą spełniać wymogi normy PN - EN 13795: 1,2,3. Wymagane
parametry:odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : min. 1600 mm słupa wody.
Wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro =>min.150/180 kPa 3.Gramatura: min 63 g/m2
Zespolenie serwet potrzebnych do wykonania gotowego obłożenia powinno być wykonane za pomocą dwustronnych taśm lepnych ( nie dopuszcza
się zespolenia za pomocą zgrzewu termicznego )
Serwety proste z włóknin barierowych minimum dwuwarstwowych, gdzie warstwa górna jast wchłanialna, warstwa dolna nieprzesiąkalna - folia
PE ,sterylne z taśmami lepnymi lub bez z otworami otoczonymi taśmami lepnymi, występujące pojedynczo oraz będącymi zawinięciem obłożeń
operacyjnych oraz zestawów obłożeń operacyjnych, a także użytych do produkcji osłon na kończyny. 1.Odporność na penetrację płynów
( nieprzemakalność) : Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : min. 1600 mm słupa wody.
Wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro =>min.150/180 kPa 3.Gramatura: min 63 g/m2
Osłona na stolik Mayo w kształcie worka o wymiarach min. 79x140cm. Zewnętrzna warstwa chłonna wykoinana z włokniny wiskozowej o gram.
min. 27 g/m2 , warstwa wewnętrzna - folia PE - ułatwiająca nakładania worka- o grubości min. 60 mikronów
Ściereczki chłonne – gramatura – min 52 g/m2
Folia operacyjna poliuretanowa /poliestrowa- będąca również elementem wyposażenia obłożeń operacyjnych : grubość max. 0,025mm oraz paro
przepuszczalności nie mniejszej niż MVTR 1450g/m24h , szerokość aplikatorów po obu stronach : min 15 mm
Wymagania formalne :
Opakowanie jednostkowe obłożeń operacyjnych powinno być wyposażone w samoprzylepna naklejkę ( identyfikator wyrobu ) w celu wklejenia do
protokołu operacyjnego
Dowodem spełnienia/ potwierdzenia w/w parametrów krytycznych będzie dołączenie danych technicznych (np. karty danych technicznych )
wystawionych przez producenta gotowych wyrobów zawierających również inne parametry zgodne z norma PN-EN 13795 :3
W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć próbki w minimalnej ilości
handlowej (1 opakowanie ) oraz katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym , a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość)
W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 18
miesięcy .
Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment, certyfikat CE oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych
i Preparatów Biobójczych
Poz. 7- W części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana,
paroprzepuszczalna
Poz. 8 - włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2
Poz. 9 - Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2 nieprzemakalność min. 60 cm H2O wytrzymałość na rozerwanie
min. 100 KPa, wstawki nieprzemakalne wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego gramaturze nie mniejszej niż 30g/m2.
Poz. nr 13 i 14 nr - Włóknina PPSB min. trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana bez mikrowłosków, niepowodująca uczuleń,
z usztywnieniem na nos. Maska spełniająca wymagania normy EN 14683 w typie IIR.
W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć próbki w minimalnej ilości
handlowej (1 opakowanie ) oraz katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym , a także sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość).
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 15 – POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE, WYCINKI HISTOPATOLOGICZNE
Lp.
Asortyment
Ilość
na rok
J.m.
1 Pojemnik na odpady
850
szt.
2 Pojemnik na odpady
850
szt.
2 000
szt.
100
szt.
400
szt
250
szt
250
szt
100
szt
60
szt
10
szt
5
szt
medyczne z tworzywa 1000 l
3
4
5
6
7
8
9
10
11
medyczne z tworzywa 2000
ml
Pojemnik na odpady
medyczne z tworzywa 0,7l
Pojemnik na odpady
medyczne z tworzywa
200 ml
Pojemniki na wycinki
histopatologiczne wykonane z
PS z nakrętką poj. 15 ml
Pojemniki na wycinki
histopatologiczne wykonane z
PS z nakrętką 30 ml
Pojemniki na wycinki
histopatologiczne wykonane z
PS z nakrętką 200 ml
Pojemnik na wycinki
histopatologiczne z PS z
wciskaną pokrywą
zapobiegającą wydostanie się
cieczy na zewnątrz poj. 500
ml
Pojemnik na wycinki
histopatologiczne z PS z
wciskaną pokrywą
zapobiegającą wydostanie się
cieczy na zewnątrz 1000 ml
Pojemnik na wycinki
histopatologiczne z PS z
wciskaną pokrywą
zapobiegającą wydostanie się
cieczy na zewnątrz 2500 ml
Pojemnik na wycinki
histopatologiczne z PS z
wciskaną pokrywą
zapobiegającą wydostanie się
cieczy na zewnątrz 5000 ml
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
SUMA
Pojemnik z pokrywą uniemożliwiającą ponowne otwarcie. Otwór wrzutowy w pokrywie zabezpieczony dodatkową pokrywą, po całkowitym
zamknięciu uniemożliwiający ponowne otwarcie. Pojemnik musi posiadać atest dopuszczający do stosowanie w celach składowania i utylizacji
odpadów medycznych.
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 16 - WKŁUCIA CENTRALNE , IGŁA DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH
Lp.
Ilość na rok
J.m.
1 Igła do znieczulenia
320
szt.
2
600
szt.
45
szt.
45
szt
5
szt
3
4
5
Asortyment
podpajęczynówkowego typu
Lancet z prowadnicą rozm. 25
G, cienkościenna o szybkim
wypływie, z przezroczystą
rowkowaną końcówką, z
dopasowaną prowadnicą,
oznaczona kolorem dla
identyfikacji rozmiaru, sterylna
Igła do znieczulenia
podpajęczynówkowego typu
Lancet z prowadnicą rozm. 26
G, cienkościenna o szybkim
wypływie, z przezroczystą
rowkowaną końcówką, z
dopasowaną prowadnicą,
oznaczona kolorem dla
identyfikacji rozmiaru, sterylna
Zestaw do kaniulacji dużych
naczyń jedno światłowy
14Ga/20 cm, wykonany z
poliuretanu, w zestawie
rozszerzadło dostosowane do
rozmiaru cewnika, igła
wprowadzająca, dodatkowe
mocowanie, strzykawka 5ml,
koreczki z
samouszczelniającymi portami
Zestaw do kaniulacji żył
centralnych 7F/20 cm, dwu
światłowy z igłą, wykonany z
poliuretanu, w zestawie
rozszerzadło dostosowane do
rozmiaru cewnika, igła
wprowadzająca, dodatkowe
mocowanie, strzykawka 5ml,
koreczki z
samouszczelniającymi portami
Zestaw do wkłuć centralnych z
dwuświatłowym cewnikiem
antybakteryjnym 7 F/20 cm.
Zestaw ma zawierać: dwu
światłowy cewnik
antybakteryjny, rozm. 7F/20
cm, rozmiar kanalików:
14Ga/18Ga, wykonany z
mieszaniny poliuretanu i srebra
umożliwiający wprowadzenie
prowadnicy bez rozłączania
strzykawki. W zestawie
rozszerzadło dostosowane do
rozmiaru cewnika, igła
wprowadzająca dodatkowe
mocowanie, strzykawka 5 ml,
koreczki z
samouszczelniającymi portami
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
SUMA
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Firma producenta
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 17 - SPRZĘT LABORATORYJNY
Lp.
Asortyment
Ilość na
rok
J.m.
1 SZKIEŁKA NAKRYWKOWE
18000
szt.
2 POJEMNIK NA MOCZ
3000
szt.
3
8000
szt.
12000
szt.
400
szt.
3000
szt.
18000
szt.
11000
szt.
3000
szt.
13000
szt.
500
szt.
8000
szt.
5000
szt.
900
szt.
500
szt
16 WYMAZÓWKA Z ŻELEM
200
szt
17
100
szt
500
szt
16000
szt
1000
szt
20X20 mm
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
JAŁOWY 120 ml Z
PODZIAŁKĄ I ZAKRĘTKĄ
POJEMNIK NA MOCZ
NIEJAŁOWY 120 ml Z
PODZIAŁKĄ I ZAKRĘTKĄ
SZKIEŁKA MIKROSK.
PODSTAWOWE GŁADKIE
76X26X1 mm CIĘTE
SZKIEŁKA MIKROSK.
PODSTAWOWE GŁADKIE
76X26X1 mm CIĘTE Z POLEM
DO OPISU
PROBÓWKI PS
OKRĄGŁODENNE 16X100 mm
STERYLNE Z KORKAMI
PROBÓWKI PS DO
ODWIROWANIA MOCZU 12 ml
Z WGŁĘBIENIEM
(BANIECZKĄ)
PROBÓWKI PS 4ml 12X75 mm
OKRĄGŁODENNE
PROBÓWKA EPPENDORF
1,5 ml
KAPILARA DO GAZOMETRII Z
HEPARYNĄ LITOWĄ POJ. 220230 μl, DŁUGOŚĆ 150 mm,
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 2,2
mm, ŚREDNICA
WEWNĘTRZNA 1,4 mm, lub
poj.220μl, długość
125mm,średnica 2,3mm
KAPTURKI (KORKI) DO
ZAMYKANIA KAPILAR DO
GAZOMETRII (WYMIARY
KAPILARY POZYCJA NR 11)
EZA BAKTERIOLOGICZNA
STERYLNA 10ul, pakowane po
20szt.
WYMAZÓWKA DREWNIANA
STERYLNA PAKOWANA
INDYWIDUALNIE
WYMAZÓWKA W PROBÓWCE
STERYLNA Z PS
WYMAZÓWKA STERYLNA Z
ŻELEM TRANSPORTOWYM z
podłożem Amies lub Stuart
STERYLNA CIEŃKA
OKULISTYCZNA
WYMAZÓWKA STERYLNA Z
ŻELEM I WĘGLEMz
POJEMNIKI DO KAŁU Z
ŁOPATKĄ O POJ. 20-30 ml
KUWETKI POMIAROWE DO
KOAGLULOMETRÓW
OPTYCZNYCH K-OPTIC
KUWETA MIKRO DO
SPEKTROFOTOMETRÓW O
POJ. 0,5-2,5 ml Z DWIEMA
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
ŚCIANKAMI OPTYCZNIE
GŁADKIMI
SUMA
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 18 - PROTEZY, KATETER ORAZ SPRZĘT RÓŻNY
PAKIET CZĘŚCIOWY
Ilość na
rok
5
J.m.
5
szt.
5
szt.
5
szt.
3
szt.
3
szt.
5
szt
20
szt
9 Ostrza jednorazowe o szerokości
400
szt.
10
11
500
20
kpl.
rolka
Lp.
Asortyment
1 Kateter do embolektomii i
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
trombektomii jednokanałowy
sterylny, rozm. 3F, długość 80cm i
powyżej 80 cm
Kateter do embolektomii i
trombektomii jednokanałowy
sterylny, rozm. 4F,długość 80cm
Kateter do embolektomii i
trombektomii jednokanałowy
sterylny, rozm. 6F,długość 80cm
Kateter do embolektomii i
trombektomii jednokanałowy
sterylny, rozm. 5F,długość 80cm
Proteza GORE -TEX,
( polytetrafluoroethylen),do
przeszczepu tętniczo- żylnego nr 6
Proteza GORE -TEX,
( polytetrafluoroethylen),do
przeszczepu podkolanowego nr 8
Kateter do histerosalpingografii
rozm. 8F, sterylny
Proteza urologiczna
cięcia 32mm, wysokość strzyżenia
0,23 mm, biologicznie czyste,
pakowane pojedynczo, numer LOT
na każdym ostrzu, kompatybilne ze
strzygarką chirurgiczną CareFusion
model 9661
Czujniki do urządzenia Niccomo
Papier do drukarki do urządzenia
Niccomo
Jednorazowa poszewka wykonana ze
specjalnego materiału: włókniny
polipropylenowej SB40 typu
spunbond. Poszewka kompatybilna z
kocami grzewczymi typu ASTOPAD
COV180. Wymiary poszewki: 1860
x 850 mm
Szczoteczki jednorazowe do zębów
Łącznik jednorazowy 22mmM22mmM/15mmF, z PE (polietylenu).
Obwód oddechowy do aparatu do
znieczulania dla dorosłych, z PE
(polietylen), 2 rury rozciągliwe,
dł.180 cm po rozciągnięciu,
dodatkowa rura do worka o dł. po
rozciągnięciu 90 cm, kolanko z
portem luer lock, trójnik Y z dwoma
portami zabezpieczonymi
zatyczkami, średnica rur 22 mm,
złącza 22mmF z EVA (etylen octan
winylu), złączka prosta 22mmM22mmM, bezlateksowy worek
oddechowy poj.2 litry, sterylny
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
szt.
80
425
200
szt.
szt.
150
szt
SUMA
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Firma producenta
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 19 - RTG
Lp.
Asortyment
1.
Błony RTG o wymiarach
3x 4 cm – błony zębowe
2.
Zestaw (utrwalacza +
wywoływacza) do obróbki zdjęć
zębowych do stomotologicznej
wywoływarki RTG
Błona RTG
Fujifilm „Dl-HL3” o wymiarach:
35,6 x 43,2 -100
25,7x36,4-150
3.
4.
5.
Płyty CD
Koperty do płyt
Ilość na
rok
20
J.m.
14
zestaw
6
8
19 000
19 000
op.
op.
szt
szt
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
op
SUMA
............................ dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
Firma producenta
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 20 - PAPIERY REJESTRACYJNE DO SPRZĘTU - USG, EKG, KTG
Lp.
Asortyment
Ilość na
rok
1. Papier do aparatu EKG AsCard A4 420
J.m.
2. Papier do aparatu Termofot R 0.
80
szt.
3
150
szt.
35
szt.
20
20
szt
szt
o wymiarach 112x25
4
5
6
EKG o wymiarach 104x40
Papier do aparatu KTG Philips
series 50 A o wymiarach
150x100x150
Papier Videoprinter Sony UPP
110x20
Papier do EKG ASPEL RED 6cm
Papier do EKG ZOOL 8000-0300
składanka
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
szt.
7
Żel do USG 500 ml
240
szt.
8
Żel do EKG 250 ml
20
szt
SUMA
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
Firma producenta
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
PAKIET 21 - SPRZĘT DIALIZACYJNY
Lp.
Asortyment
1. Zestawy do ciągłej hemodializy z
2.
3.
4.
5.
regionalną antykoagulacją
cytrynianową- MULITIFITRATE
KITCICA (CVVHD 1000)
Zestawy do ciągłej hemodializy z
regionalną antykoagulacją
heparynową MULITIFITRATE
KIT 4 (CVVHDF – 600)
Igły plastikowe typu SPIKE o dł.
72 mm
Worki na filtrat 10 l z zaworem
spustowym
Dwukanałowe sylikonowe cewniki
do hemofiltracji o średnicy 135 F o
dł. 15cm, 20 cm, 24 cm
6. Dwukanałowe sylikonowe cewniki
dializacyjne „ czasowe” o śr 11,5 F
o długościach 15 cm, 20cm, 24 cm
Ilość na
rok
33
J.m.
5
Szt.
3000
szt
35
Szt.
15
szt.
5
szt.
............................. dnia .................................
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
szt.
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Firma producenta
Numer katalogowy
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 22 – ZAMKNIĘTY SYSTEM POBIERANIA KRWI
Parametry graniczne dotyczące zamkniętego systemu pobierania krwi (niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty):
- metoda pobierania krwi – (aspiracyjno-próżniowa)
- wszystkie pozycje do systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta
- igła na stałe połączona z holderem
- zamknięcie eliminujące efekt areozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem
- przystosowanie systemu zamkniętego do posiadanej aparatury laboratoryjnej – analizatory, mieszadła, statywy do OB
- probówki wykonane z tworzywa sztucznego
- utylizacja przez spalanie
Lp.
Nazwa wyrobu
Ilość na
rok ± 10%
J.m.
1
Probówki z aktywatorem
krzepnięcia o poj. 8,0-9,0 ml,
śred. do 16 mm
1000
szt.
2
Probówki z aktywatorem
krzepnięcia o poj. 4,5-5,0 ml,
śred. do 13 mm
31400
szt.
3
Probówki z aktywatorem
krzepnięcia o poj. 2,5-3,0 ml,
śred. do 13 mm
700
szt.
4
Probówki z aktywatorem
krzepnięcia o poj. 1,0-1,5 ml,
śred. do 9 mm
2000
szt.
5
Probówki z heparyna litową o
poj. 1,0-1,5 ml, śred. do 9 mm
300
szt.
6
Probówki z napylonym EDTA
K3 o poj. 2,5-3,0 ml, śred. do 13
mm
20000
szt.
7
Probówki z napylonym EDTA
K3 o poj. 1,0-1,5 ml, śred. do 9
mm
500
szt.
8
Probówki do oznaczania
pseudotrombocytopenii z
antykoagulantem innym niż
cytrynian sodu lub heparyna o
poj. 2,0-3,0 ml
100
szt.
9
Probówki do koagulologii o poj.
2,5-3,0 ml, śred. do 13 mm
6000
szt.
10
Probówki do OB o poj. 2,0-2,5
ml
6200
szt.
11
Rurki do OB ze skalą
6000
szt.
12
Igły systemowe 20G
35000
szt.
13
Igły systemowe 21G
1000
szt.
14
Adaptery umożliwiające
połączenie z igłą klasyczną,
wenflonem
5500
szt.
15
Adaptery do podawania leku
500
szt.
16
Mikrometoda z EDTA 200 μl
4500
szt.
17
Mikrometoda do biochemii z
żelem 200 μl
400
szt.
18
Mikrometoda do OB 200 μl
100
szt.
19
Probówka na 20μl krwi z 1000μl
związku hemolizującego do
25000
szt.
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
Numer katalogowy
oznaczenia glukozy
20
Probówki do liczenia
retikulocytów
21
250
szt.
Końcówki do pipet 200 μl
32000
szt.
22
Końcówki do pipet 1000 μl
7000
szt.
23
Końcówki do pipet 5000 μl
500
szt.
24
Pisaki wodoodporne
250
szt.
25
Probówki do analizy
gazometrycznej krwi o poj. 1 ml
900
szt
26
Statyw do probówki śred. 13 mm
z uchwytem, 50 miejscowe
25
szt
Lp.
Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów
granicznych
Wymagane parametry graniczne
Tak
1
Metoda pobierania krwi - (aspiracyjno-próżniowa)
2
Wszystkie pozycje do systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego
producenta
3
Igła na stałe połączona z holderem
4
Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane
korkiem
5
Przystosowanie systemu zamkniętego do posiadanej aparatury
laboratoryjnej – analizatory, mieszadła, statywy do OB
6
Probówki wykonane z tworzywa sztucznego
7
Utylizacja przez spalanie
............................. dnia .................................
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Nie
Załącznik nr 2
(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 23 – JEDNORAZOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE
Lp.
Asortyment
1. Ręczniki składane, papierowe o
wielkości 25x23cm, pakowane po
200 listków
Ilość na
rok
100
............................. dnia .................................
J.m.
Cena jedn.
(netto)
Wartość
(brutto)
Firma producenta
karton
(20 x 200
listków)
..................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Numer katalogowy

Podobne dokumenty