Precoptic Co. Wojciechowscy Sp.J., ul. Arkuszowa 60, Warszawa 01

Transkrypt

Precoptic Co. Wojciechowscy Sp.J., ul. Arkuszowa 60, Warszawa 01
)' I
II
I II
l'~
JI
I
"~ I '~'l!l IIOMDsr-L
Li l~ulcl ' ,'In
r
I
I
....
Lodz, dn. 10.03.20151'.
I I A r.
_ "
I ~ I -"L~ ~J ..·
Ldz. BIN lULl i AS/20 15
Wszyscy wykonawcy
U niewaznienie Postepowania
w czesci nr 1
Dotyczy postepowania na: Dostawe i instalacja aparatury naukcwej dla Wydzialu Biologii i Ochrony
Srodowiska Uniwersytetu L6dzkiego . - w trybie przetargu nieograniczonego
- nr sprawy l/BfN/UL/2015
Zamawiajacy informuje, ze dzialajac na podstawie art. 93 LIst . 1 pkt. 4 upzp uniewaznia postepowania
w czesci or 1 z uwagi na fakt, ze cena oferty z najnizsza cena przewyzsza kwote , ktora zarnawiajacy
przeznaczyl na zrealizowanie zamowienia.
Prc coptic Co. Wojciecbowscy
Sp.J., "J. Arku szowa 60,
War -szawa 01-934
CZ~SC
nr 1
1
Nr3
Unlewazruony
Czesc nr 1
Oferta or 2
Precoptic Co. Wojciechowscy Sp.J., ul. Arkuszowa 60, Warszawa 01-934

Podobne dokumenty