80 Scotchcal ver. B-PL X.2010

Transkrypt

80 Scotchcal ver. B-PL X.2010
3
3M Poland, ver. B-PL. X.2010
Scotchcal™ Kryjąca folia ploterowa
Seria 80
Biuletyn Produktu
Opis produktu
Asortyment
Charakterystyka
produktu
Własności fizyczne
Trwałość
Wysokiej jakości wylewana folia winylowa do zastosowań długookresowych, barwiona w masie, kryjąca, zoptymalizowana do
wycinania ploterowego. Dostępna w 84 kolorach, w tym 8 metalicznych.
Folie serii 80 cechują się bardzo dobrą elastycznością w zastosowaniach na powierzchniach płaskich i umiarkowanie zakrzywionych,
również nitowanych.
Szczególnie nadają się do łatwego wycinania małych liter i złożonych grafik.
Bezbarwny klej umożliwia aplikację folii na szybach i innych podłożach przezroczystych.
folia ploterowa
SC80-X
X = kod koloru
klej permanentny
Paleta 84 kolorów standardowych.
Kolory specjalne dostępne na zamówienie.
Podane wartości są typowe dla produktu nieprzetworzonego i nie mogą stanowić podstawy specyfikacji:
Materiał
winylowy, wylewany
Powierzchnia
Grubość (folia)
błyszcząca, matowa - wg asortymentu
50µm (0.05 mm)
Typ kleju
Wygląd kleju
PSA, akrylowy, rozpuszczalnikowy, czuły na nacisk
przezroczysty
Podkład
papier silikonowany 120 g/m2
Siła adhezji
Metoda aplikacji
Skurcz
Temp. aplikacji
20 N/25mm
FTM 1: 180° peel, podłoże: szkło; kond.: 24h 23°C/50%RH
na sucho lub mokro
< 0,2mm
0 2mm
FTM 14
+8°C
minimum (podłoże i otoczenie)
Temp. pracy
Odmiany podłoża
Materiały podłoża
-40°C to +95°C
płaskie, umiarkowanie zakrzywione, nitowane
aluminum, szkło, PMMA, poliwęglan*, ABS, farby i lakiery
*: Poliwęglan może przed aplikacją wymagać wygrzania dla usunięcia wilgoci
Usuwanie folii
Dość dobre usuwanie z zastosowaniem ciepła lub środków chemicznych z odpowiednich podłoży.
Łatwość ani szybkość usuwania nie jest objęta odpowiedzialnością producenta.
Jest uzależniona od odpowiedniej temperatury materiału i otoczenia.
Materiał nieprzetworzony
Podane okresy trwałości dotyczą wyłącznie materiału nieprzetworzonego.
Ponieważ trwałość grafik w znacznym stopniu jest uzależniona od warunków klimatycznych, podana
trwałość dotyczy przeciętnych, typowych warunków ekspozycji w Europie Środkowej i może ulegać
zmianie w zależności od lokalizacji geograficznej, w której użytkowana jest grafika.
Ekspozycja
zewnętrzna, pionowa
biała, czarna
kolory
transparentna
metaliczne
Definicje
Okres przechowywania
Warunki składowania
Palność
3M Poland sp. z o.o.
EU201010-B-PL
Europe Północna
10 lat
8 lat
8lat
4 lata
Strefa Śródziemnomorska
8 lat
6 lat
6 lat
3 lata
Afryka i Bliski Wschód
6 lat
4 lata
4 lata
2 lata
eksp. pionowa
lico grafiki odchylone ±10° od pionu
aplikacja wewnętrzna aplikcja wewnątrz budynku bez bezpośredniego
oddziałaywania światła słonecznego (UV)
2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu
+4°C do +40°C, z dala od światła słonecznego, w oryginalnym opakowaniu w miejscu czystym i suchym.
Standardy określające stopień palności różnią się w zależności od miejsca przeznaczenia produktu.
Biuletyn Produktu SC 80
str. 1 z 2
Ograniczenia
zastosowania
Naklejanie na:
3M w szczególności nie rekomenduje i nie gwarantuje następujących zastosowań produktu:
-
nośniki elastyczne, w tym 3M Panaflex™ i 3M Panagraphics™
podłoża z materiałów o niskiej energii powierzchniowej lub z takimi pokryciami
podłoża inne niż płaskie lub umiarkowanie zakrzywione
malowane lub surowe ściany, płyty gipsowe, tapety itp.
podłoża ze stali kwasoodpornej
powierzchnie zanieczyszczone lub o znaczącej fakturze
powierzchnie lakierowane o słabej przyczepności farby do podłoża
Usuwanie grafiki
- ze znaków lub istniejących grafik mających pozostać nieuszkodzonymi
Narażenie grafik
- na bezpośrednie oddziaływanie paliwam lub rozpuszczalników i ich oparów
Uwaga
- Przeznaczenie produktu nie obejmuje zastosowania w pojazdach użytkowych lub osobowych w przypadku istnienia wymagań na
zgodność ze specyfikacją producenta (OEM)!
- Aplikacja grafiki w ekspozycji innej niż pionowa skutkuje znacznym obniżeniem trwałości produktu!
- Termoformowanie naklejonych folii nie jest wskazane!
- 3M nie ponosi odpowiedzialności za ewentulane peknięcia szyb z zaaplikowaną grafiką!
Produkcja grafik
Transport gotowych grafik
Wygląd kolorów metalicznych
Przetwarzanie
Wycinanie ploterowe
Na płasko lub nawinięte folią na zewnątrz na rdzeniu o średnicy co najmniej 130mm. Taki sposób zabezpiecza przed marszczeniem
się i odstawaniem podkładu lub taśmy transportowej.
Kolory metaliczne cechuje zmienność wyglądu w zależności od kierunku obserwacji materiału.
Wszystkie folie metaliczne należy łączyć w ramach tej samej serii materiału, a podczas projektowania, przetwarzania i aplikacji
należy przewidzieć pasowanie materiału w tej samej orientacji.
Wysokość wycinanego tekstu nie powinna być mniejsza niż 10 mm a szerokość użytecznej linii nie mniejsza niż
1 mm (na podstawie oceny cięcia i przygotowania dużych liter kroju typu Helvetica Medium).
Poszczególne typu urządzeń tnących wymagają od użytkownika weryfikacji i doboru właściwych ustawień.
Ostrze tnące
Tępe ostrze powoduje poszarpanie krawędzi wycinanej folii.
Nacisk noża
Właściwy nacisk ostrza poznajemy po delikatnym nacięciu podkładu oznaczającym przecięcie kleju. Zbyt małyi nacisk noża powoduje
niedokładne nacięcie folii i warstwy kleju. Zbytduży nacisk powoduje przecięcie podkładu, uszkadza brzeg folii i przyśpiesza zużycie
noża.
U
Usuwanie
i odpadu
d d folii
f lii po wycięciu
i i
się
ZZaleca
l
i usunięcie
i i odpadu
d d folii
f lii wkrótce
k ót po wycięciu
i i w celu
l zmniejszenia
i j
i możliwego
żli
zjawiska
j i k wypływania
ł
i kleju
kl j z liliniiii cięcia
i i
Temperatura i wilgotność
Wpływ temperatury i wilgotności nie ma większego znaczenia, należy jednak unikać wartości skrajnych i gwałtownych wahań
temperatury.
Przechowywanie surowca
Informacje uzupełniające
W takich samych warunkach w jakich odbywa się wycinanie.
Biuletyn instrukcyjny 4.1.
>Instruction Bulletin 4.1'Sheeting, Scoring, Film cutting'<
Czyszczenie i
konserwacja
Informacje uzupełniające
Odpowiednie są typowe środki czyszczące przeznaczone do wysokiej jakości podłoży lakierowanych: w postaci płynnej, nie
zawierajce cząstek ściernych, silnych rozpuszczalników, silnych kwasów lub zasad (pH w zakresie 3 - 11).
Biuletyn instrukcyjny 6.5
>Instruction Bulletin 6.5 ‘storage, handling, maintenance and removal of films and sheetings’
informacja ogólna
Informacje dodatkowe
Niniejszy biuletyn zawiera wyłącznie informacje techniczne.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i przydatności tego produktu podlegają regulacji określonej w ogólnych warunkach sprzedaży, z
Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność określenia przydatności danego produktu do zamierzonego zastosowania przed jego
informacje zawarte w niniejszym biuletynie podlagają zmianom i aktualizacji.
Prosimy o upewnienie się co do aktualności tej wersji biuletynu.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.3m.eu/graphicsolutions, dotyczących:
- szczegółowych warunków gwarancji 3M™ MCS™ i 3M™ Performance Guarantee.
- uzupełniających biuetynów i instrukcji
- dostępnych produktów z aktualnej oferty 3M
3M Poland Sp. z o.o.
Odpowiedzialność za zawarte w biuletynie
informacje techniczne
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn, Kajetany
tel. (22) 7396000
e-mail: [email protected]
3M Deutschland GmbH | Display&Graphics Laboratory
3M Poland sp. z o.o.
EU201010-B-PL
3M, Controltac, Scotchcal, Comply, Panaflex, Panagraphics i MCS stanowią zastrzeżone znaki towarowe 3M Company. Inne użyte
znaki towarowe są własnością swoich posiadaczy.
Carl-Schurz-Str. 1 | 41453 Neuss, Germany
Biuletyn Produktu SC 80
str. 2 z 2

Podobne dokumenty