A B C D

Komentarze

Transkrypt

A B C D
A
Zasuwy odcinające
B
Obudowy, stojaki kolumnowe
C
Zespoły uruchamiające
D
Zawory na- i odpowietrzające
E
Połączenia kołnierzowe
F
Kształtki kołnierzowe
G
Armatura zwrotna
H
Opaski do nawiercania
I
Zasuwy do przyłączy
domowych, Armatura
do płukania kanałów
J
Kształtki rurowe
K
Narzędzia
L
Wyposażenie dodatkowe
HAWLE - wita
... w świecie HAWLE
Firma rodzinna z tradycją i spojrzeniem w przyszłość
HAWLE – firma rodzinna założona w 1948 roku. Jest wiodącym producentem różnorodnego asortymentu armatury i złączek. HAWLE to lider innowacyjności w projektowaniu rozwiązań armatury
o najwyższej jakości. Zachowując europejskie normy, często znacznie wykracza poza obowiązujące standardy, produkując efektywne i trwałe armatury wysokiej jakości do montażu i eksploatacji
wodociągów, jak również wymagany niezbędny osprzęt i wyposażenie.
Nasz szczególny obszar działania, systemy wodociągowo-kanalizacyjne, obejmuje również armaturę
dostosowaną do specyficznych zastosowań i specjalnych warunków eksploatacyjnych.
Szeroka wiedza połączona z wieloletnim doświadczeniem, doskonała znajomość procesów
i wymagań produkcyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz kompleksowy program serwisowy
- to nasze atuty, dzięki którym oferujemy optymalne produkty do łączenia rurociągów, zgodnie
z międzynarodowymi standardami.
Jedyna w swoim rodzaju 10-letnia gwarancja jakości na produkty HAWLE z obszaru wody pitnej
potwierdza naszą wiodącą pozycję w innowacji i jakości.
Zespół profesjonalistów z głównego oddziału firmy z Austrii pracuje nieustannie nad rozwojem naszych
produktów, ich badaniem, projektowaniem i konstruowaniem, a także procesem produkcyjnym
armatury.
Produkty HAWLE wytwarzane są w Europie w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych.
Ponad 98% wszystkich zastosowanych do produkcji surowców pochodzi z Europy. Produkty HAWLE wytwarzane są przez dobrze wyszkolonych specjalistów, którzy zapewniają dokładną kontrolę
jakości w każdej fazie procesu produkcyjnego. Również części produkowane są w głównej mierze
przez firmy HAWLE. Dzięki temu gwarantujemy funkcjonalność i jakość naszego asortymentu na
każdym etapie produkcyjnym.
Wysoka jakość, trwałość i efektywność - to wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy, dążąc do maksymalnego spełnienia wymagań w tym zakresie. Dlatego też nasze produkty i technologie
cieszą się zaufaniem międzynarodowych klientów od wielu pokoleń.
Bliższe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.hawle.pl
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
1
Wyd. 4. 2013
04_Einstiegseiten.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
22.04.2013 13:24
HAWLE - najlepsze rozwiązanie
partner godny zaufania
100% HAWLE 100% sprawdzonej jakości
Wraz z naszymi firmami partnerskimi zlokalizowanymi na całym świecie dążymy do stałych ulepszeń.
Aby sprostać temu zadaniu, ukierunkowujemy się na potrzeby naszych klientów, inwestujemy w najnowocześniejsze technologie oraz oferujemy profesjonalny serwis i techniczne wsparcie. HAWLE
posiada znakomitą sieć partnerów, wraz z którymi zapewnia efektywną i niezawodną dystrybucję
wszystkich produktów. Nasz magazyn główny we Frankenmarkt w Austrii zaopatruje tę sieć w liczne
gotowe produkty magazynowane na ponad 10.000 miejsc paletowych.
Połączenia rurowe projektowane przez naszych techników dzisiaj, stosowane będą jutro do celów
bezpiecznego zaopatrzenia Państwa w wodę.
HAWLE oferuje kompetentny serwis 24 godziny na dobę. Po skontaktowaniu się z nami, staramy się
niezwłocznie rozwiązać Państwa problem.
HAWLE. PRODUKT DLA POKOLEŃ.
Fabryka w Vöcklabruck
Fabryka w Frankenmarkt
2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
Wyd. 4. 2013
04_Einstiegseiten.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
22.04.2013 13:25
HAWLE - wysokie bezpieczeństwo
techniczne i ekonomiczne
Definicja ścieków:
Produkty wymienione w katalogu przewidziane są do stacjonarnego montażu w przewodach
kanalizacyjnych wykonanych z rur z tworzyw sztucznych, żeliwa, stali lub rur azbestocementowych.
Ścieki komunalne definiowane są zgodnie z EN 1085.
Wartości graniczne dla ścieków: min. 8,0° dH twardość całkowita, wartość pH min. 5 do maks. 9,5.
W przypadku występowania innych warunków montażu lub otoczenia, prosimy o informację o tym
fakcie już podczas pierwszego kontaktu z nami. Nasz dział doradztwa technicznego wesprze
Państwa w kwestiach dostosowania produktów do określonych warunków eksploatacyjnych.
Nie przejmujemy odpowiedzialności w przypadku stosowania naszej armatury w warunkach
niestandardowych lub bez zatwierdzenia specyficznych warunków eksploatacyjnych przez nasze
działy doradztwa technicznego.
Celem naszych działań jest optymalne dopasowanie produktów, dlatego dążymy do ich maksymalnej
jakości, trwałości i funkcjonalnego bezpieczeństwa.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
3
Wyd. 4. 2013
04_Einstiegseiten.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
22.04.2013 13:25
HAWLE - gwarancja jakości
5-letnia gwarancja jakości
(ścieki)
Nasza firma gwarantuje dla wszystkich oryginalnych armatur, posiadających oznaczenie „HAWLE”
nienaganną sprawność w okresie 5 (pięciu) lat od wydania towaru z fabryki. Gwarancja ta dotyczy
armatury, którą zgodnie z przepisami stosuje się do ścieków komunalnych odpowiednio do EN 1085.
Jeżeli armatura przestanie sprawnie funkcjonować podczas okresu gwarancji, HAWLE dokona
naprawy według własnego uznania lub dostarczy równowartościową armaturę zamienną.
Z gwarancji wyłączone są części zużywalne, jak również szkody spowodowane niewłaściwym
magazynowaniem, transportem, montażem, nieprzestrzeganiem przepisów użytkowania,
nieprzeprowadzonymi próbami ciśnieniowymi, niedostateczną konserwacją, późniejszą manipulacją
lub stosowaniem ich dla nieodpowiednich mediów. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku
szkód wywołanych nadzwyczajnymi warunkami środowiskowymi, np. trzęsieniami ziemi, powodziami
lub innymi zewnętrznymi czynnikami oraz pozostałościami z medium, również w przypadku działania
osób trzecich, nieszczęśliwych wypadków i innych wydarzeń, na które HAWLE nie ma wpływu.
Prosimy również o przestrzeganie obowiązujących dla określonych produktów regulacji specjalnych
i wyjątków wymienionych w naszym katalogu lub na stronie internetowej www.hawle.pl
Stan: marzec 2012
4
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
Wyd. 4. 2013
04_Einstiegseiten.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
22.04.2013 13:25
HAWLE - zastosowania specjalne
i standardowe
ZASTOSOWANIA STANDARDOWE:
Nasze produkty przeznaczone są do stacjonarnego montażu w przewodach kanalizacyjnych wykonanych z rur z tworzyw sztucznych, żeliwa, stali lub rur azbestocementowych.
MEDIUM STANDARDOWE: ścieki komunalne
zgodnie z EN 1085
OGÓLNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE:
ścieki komunalne:
temperatura medium: 0°C do maks. 40°C
maks. 250 mg/l chlorków, maks. 0,3 mg/l wolnego chloru
min. 8,0° dH twardość całkowita
wartość pH od min. 5 do maks. 9,5
Specjalne parametry eksploatacyjne naszych produktów znajdziecie Państwo na poszczególnych
stronach produktów naszego katalogu i na naszej stronie internetowej www.hawle.pl
ZASTOSOWANIA SPECJALNE:
W przypadku występowania innych warunków montażu lub otoczenia, prosimy o informację o tym
fakcie już podczas pierwszego kontaktu z nami. Nasz dział doradztwa (tel.: +48 61 81 11 407/409/410)
wesprze Państwa w kwestiach dostosowania produktów do określonych warunków eksploatacyjnych.
Nie przejmujemy odpowiedzialności w przypadku stosowania naszej armatury w warunkach niestandardowych lub bez zatwierdzenia specyficznych warunków eksploatacyjnych przez nasze działy
doradztwa technicznego.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA:
Armaturę należy składować w chłodnym, suchym, wolnym od kurzu i zabezpieczonym
przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych miejscu. Unikać bezpośredniego
promieniowania słonecznego i UV, o ile armatura nie jest przeznaczona do naziemnego zastosowania.
Przestrzegać naszych instrukcji, jak również odpowiednich norm europejskich (EN) i dyrektyw ÖVGW
(Austriackie Zrzeszenie Gazu i Wody) lub porównywalnych technicznych norm krajowych.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
5
Wyd. 4. 2013
04_Einstiegseiten.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
22.04.2013 13:25
HAWLE - powłoki proszkowe
epoksydowe
Aktywna ochrona antykorozyjna dzięki pokrywaniu fluidyzacyjnemu żywicą epoksydową
zgodnie z przepisami GSK (Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz /Stowarzyszenie
Aktywnej Ochrony Antykorozyjnej).
Przyjazna dla środowiska i niezawierająca rozpuszczalników technologia powlekania proszkowego!
RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN
Powłoka EWS zgodnie z GSK:
spełnia wymagania EN 14901 (rury, kształtki
i akcesoria)
minimalna grubość warstwy 250 μm
brak porów (tym samym brak korozji podpowłokowej)
wysoka wytrzymałość udarowa
nieszkodliwość bakteriologiczna zgodnie z DVGW
(Niemieckie Stowarzyszenie Gazu i Wody) arkusz
roboczy W 270
gładka powierzchnia (utrudnia inkrustacje)
stała kontrola praktyczna w ramach zagwarantowania jakości zgodnie z DIN 30677-T2 – grubość powłoki, przyczepność, kontrola przebicia
elektrycznego, wytrzymałość udarowa
dopuszczona do bezpośredniego kontaktu
z żywnością zgodnie z wytyczną dotyczącą oceny
higienicznej powłok organicznych w kontakcie z wodą
pitną Federalnego Urzędu Zdrowia
nadzór zewnętrzny wymagań jakościowych
przez MPA w Hannover (postanowienia dotyczące jakości i kontroli GSK (Niemieckie Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Antykorozyjnej)
wysoka przyczepność (min. 12 N/nm2)
duże wydłużenie (brak rys)
HAWLE kolor RAL 5012
6
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
Wyd. 4. 2013
04_Einstiegseiten.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
22.04.2013 13:25
A
Zasuwa z płytą odcinającą
i ruchomymi kołnierzami
Nr kat. 4806
Cechy konstrukcyjne
• idealna zasuwa zapewniająca bezproblemową wymianę
zużytej armatury i jej montaż na rurociągu
• wrzeciono nie ma kontaktu z medium
• niezawodne i pewne zamknięcie dzięki płycie odcinającej
i uszczelce typu O-ring
• możliwość zabudowy bezpośrednio w ziemi
• kołnierze z możliwością obrotu; połączenie ruchomych
kołnierzy z korpusem zabezpieczone przed rozerwaniem
• możliwość wymiany pokrywy pod ciśnieniem
• produkt prawnie chroniony
Dane techniczne
korpus i pokrywa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
epoksydowane
wrzeciono i płyta odcinająca: stal nierdzewna
długość zabudowy zgodnie z EN 558 GR 14
maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
wariant wykonania: zasuwa przystosowana pod napęd
elektryczny
Vk
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
PN10 (standard), EN 1092-2 PN 16 od DN 200 prosimy
podać przy zamówieniu, inne wykonanie na zapytanie
Odpowiadające wyposażenie
ø - min
H
obudowa i kółko ręczne – patrz: działy B i C
ød
DN
Przykład zabudowy
L
80
295
180
97,0
76
Vk kwadrat
wrzeciona
mm
14,8*
100
320
190
117,0
96
14,8*
17,00
125
424
200
143,0
121
17,3**
27,00
DN
H
L
Ød
Ø - min
mm
Masa
kg
14,00
150
410
210
169,5
145
17,3**
32,00
200
530
230
222,0
173
19,3
45,90
* zaleca się stosować obudowy teleskopowe typu Belos z kielichem śrubowym, podając w zamówieniu nr kat. zasuwy oraz średnicę
** zaleca się stosować obudowy teleskopowe typu Belos z kielichem śrubowym, podając w zamówieniu nr kat. zasuwy oraz średnicę
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
A 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
A_Schieber_Seite9.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
26.04.2013 13:51
Zasuwa z płytą odcinającą
i ruchomymi kołnierzami
Przykład zastosowania
zasuwa z luźnymi kołnierzami
zasuwa ze sztywnymi kołnierzami
typowa zasuwa przeznaczona
do demontażu
nowa typowa zasuwa kołnierzowa
przeznaczona do montażu
wolnej przestrzeni
problem:
osadzenie uszczelek między kołnierze
(wymagane rozsunięcie kołnierza)
zasuwa z ruchomymi kołnierzami
przeznaczona do montażu
w wolnej przestrzeni
kołnierze z możliwością
obrotu zabezpieczone przed
przesunięciem, uszczelki
płaskie zamontowane
są na stożkowych
powierzchniach
uszczelniających
łatwy montaż dzięki
rozsuwanym kołnierzom
Specjalna konstrukcja zasuw z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami, pozwalająca zastąpić zabudowane i wyeksploatowane
zasuwy odcinające na przewodach kanalizacyjnych. Dotychczas wymiana starej zabudowanej zasuwy wiązała się z określonymi
problemami i kosztami (patrz: przykład powyżej). Zastosowanie zasuwy wymiennej nr kat. 4806 eliminuje te utrudnienia i obniża
koszty!
Zasuwa z ruchomymi kołnierzami ma możliwość obrotu kołnierzy wokół własnej osi, dzięki czemu bez trudu można zamontować ją w przestrzeni powstałej po demontażu wyeksploatowanej armatury.
Wykonywane czynności:
1. demontaż istniejącej zasuwy
2. kontrola i oczyszczenie powierzchni przylg uszczelniających przeciwległych kołnierzy rur lub kształtek, pomiędzy które
ma zostać zabudowana zasuwa wymienna
3. wstawić zasuwę pomiędzy istniejące kołnierze i wyosiować pod zabudowę obudowy
4. przesunąć ruchome kołnierze w kierunku przeciwkołnierzy, wycentrować otwory kołnierzy, wsunąć nierdzewne śruby
z podkładkami, następnie założyć i dokręcić nakrętki
Zalety:
• możliwość wymiany zasuwy z wyeliminowaniem możliwych naprężeń montażowych
• duża oszczędność czasu w porównaniu z montażem zasuw z tradycyjnymi kołnierzami
• łatwy montaż dzięki ruchomym kołnierzom zabezpieczonym przed przesunięciem
• uszczelki płaskie zamontowane są na stożkowych powierzchniach uszczelniających kołnierza
• wytrzymałe na rozciąganie połączenie
A 1/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
A_Schieber_Seite9.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
26.04.2013 13:51
Zasuwa zintegrowana
z opaską dwutaśmową
Nr kat. 4807
Cechy konstrukcyjne
• do nawiercania rur żeliwnych i stalowych
• wrzeciono nie ma kontaktu z medium
• niezawodne i szczelne zamknięcie dzięki płycie odcinającej
i uszczelce typu O-ring
• możliwość zabudowy bezpośrednio w ziemi
• możliwość wymiany pokrywy pod ciśnieniem
• wymagane są dwie taśmy oraz uszczelka siodłowa!
Dane techniczne
korpus i pokrywa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
epoksydowane
wrzeciono i płyta odcinająca: stal nierdzewna
z jednej strony odejście do podwójnej taśmy, z drugiej
odejście kołnierzowe zgodnie z EN 1092-2 PN 10
Vk
maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
wariant wykonania: zasuwa przystosowana pod napęd
elektryczny
H
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
PN10 (standard)
A
obudowa i kółko ręczne – patrz: działy B i C (podczas
doboru należy zwrócić uwagę na wymiar Vk – kwadrat
wrzeciona)
DN
Odpowiadające wyposażenie
taśma do opaski – patrz: str. H 4/2
uszczelka siodłowa – patrz: str. H 4/2
L
DN
A
H
L
Max Ø
nawiercania
mm
Vk kwadrat
wrzeciona
mm
Masa
kg
80
200
590
245
75
14,8*
17,40
* zaleca się stosować obudowy teleskopowe typu Belos z kielichem śrubowym, podając w zamówieniu nr kat. zasuwy oraz średnicę
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
A 2/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
A_Schieber_Seite9.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
26.04.2013 13:51
Armatura odcinająca
do zabudowy międzykołnierzowej
Nr kat. 373D
Cechy konstrukcyjne
• armatura odcinająca do zabudowy np. przed zaworem
na- i odpowietrzającym
Dane techniczne
korpus, pokrywa uszczelniająca: stal epoksydowana
uszczelki: zintegrowane typu O-ring
gwintowane bolce przyłączeniowe: stal nierdzewna
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
do zabudowy między kołnierzami zwymiarowanymi
i owierconymi zgodnie z EN 1092-1 PN 10/16
Odpowiadające wyposażenie
pilot odcinający – patrz: str. K 2/1
H
Przykład zabudowy
d
T
L
LK
D
B
DN
D
d
LK
H
B
L
T
Masa
kg
80
200
80
160
75
138
50
38
6,90
* DN 50, DN 65 – na zapytanie
A 2/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
A_Schieber_Seite9.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
26.04.2013 13:51
Zasuwa nożowa
z niewznoszącym się wrzecionem
Nr kat. 3600
Cechy konstrukcyjne
• miękkouszczelniająca zasuwa odcinająca
do różnych zastosowań
• mocna konstrukcja zasuwy gwarantująca
wysoką odporność na korozję
• obsługa za pomocą kółka ręcznego
lub opcjonalnie napędu elektrycznego –
koniecznie zaznaczyć w zamówieniu
• jednoczęściowy korpus dla DN 50 – 200,
powyżej DN 200 dwuczęściowy korpus
Dane techniczne
B3
B4
korpus: żeliwo szare EN-GJL-250, zgodnie
z EN 1561, epoksydowane
ułożyskowanie:
DN 50-200: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400
DN 250-400: żeliwo szare EN-GJL-250
a
wrzeciono i kolumna: stal nierdzewna
H
śruby: stal nierdzewna
B2
H2
H1
płyta odcinająca: stal nierdzewna
DN
nakrętka wrzeciona: brąz
uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U:
elastomer
podkładka ślizgowa: POM
L
B
długość zabudowy wg EN 558 GR 20
B1
maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar lub 6*
(patrz: tabela poniżej)
Wykonanie
3600
standard
3600EL
z przyłączem pod
napęd elektryczny
PN
Odpowiadające wyposażenie
napęd elektryczny – patrz: str. C 1/2
kółko ręczne – patrz: str. C 1/1
przedłużenie wrzeciona nr kat. 7820 – na zapytanie
DN
H
H1
50
65
80
100
125
150
200
250*
300*
350*
400*
349
381
450
490
559
619
753
957
1081
1242
1353
284
309
355
385
439
483
591
788
888
1016
1103
H2
B
B1
779
819
892
952
1088
1296
1420
1610
1721
125
139
188
206
234
268
319
347
399
462
512
88
88
100
100
100
100
127
160
160
180
180
* do zabudowy między kołnierzami owierconymi zgodnie z EN
1092-2, PN 10/ciśnienie robocze PN 6
B2
273
273
273
273
287
279
279
318
318
B3
265
265
265
265
282
282
282
385
385
L
250
250
250
250
256
256
256
325
325
43
46
46
52
56
56
60
68
78
78
102
10
6
10
6
Kwadrat
wrzeciona
a
mm
10,3
10,3
14,8 (19,3**)
14,8 (19,3**)
19,3
19,3
19,3
24,3
24,3
27,3
27,3
Masa
kg
6,30
7,00
11,00
14,00
17,00
22,00
33,00
73,00
99,00
140,00
180,00
** z adapterem nasadki wrzeciona
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
B4
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
DN
Nr kat.
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
Pasujące kółko
ręczne***
Nr kat. 7800
DN
2"
2"
100
100
125-150
125-150
125-150
200
200
250-350
250-350
*** kółko ręczne nieobjęte dostawą
A 3/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
A_Schieber_Seite9.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
26.04.2013 13:51
Zasuwa nożowa
z niewznoszącym się wrzecionem
Przykład zabudowy
Miękkouszczelniająca zasuwa odcinająca przeznaczona do zabudowy w np. oczyszczalniach ścieków, zakładach
przemysłu papierniczego, górnictwie, przemyśle chemicznym i paszowym.
A 3/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
A_Schieber_Seite9.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
26.04.2013 13:51
B
Obudowy
sztywne lub teleskopowe
Cechy konstrukcyjne
• wszystkie obudowy (sztywne i teleskopowe) poszczególnych
typów i średnic są zabezpieczone przed przedostawaniem
się zanieczyszczeń i wody powierzchniowej
• obudowa teleskopowa umożliwia dokładne posadowienie
obudowy i ustalenie wysokości, dzięki rozsuwaniu
lub wsuwaniu rur teleskopowych i trzpienia
do armatury
do przyłączy domowych
z przyłączem śrubowym DN ¾" — 2"
Nr kat. 9101 sztywna
Nr kat. 9601 teleskopowa
• wszystkie pionowe naciski przejmuje konstrukcja
teleskopu, przez co unika się uszkodzeń rury i armatury
Odpowiadające wyposażenie
przedłużenie do obudowy „sztywnej”
nr kat. 7830 cena za 0-1 m
nr kat. 7831 cena za każde kolejne 0,5 m
przy zamówieniu podać średnicę nominalną zasuwy
i długość zabudowy!
nr kat. 3481 płyta podkładowa do stabilizacji obudowy
i do bezpiecznego posadowienia skrzynki – patrz: str. L 1/2
Orzech
a
c
a
b
b
c
sztywna
do armatury
do przyłączy
domowych
sztywna/teleskopowa
13
15
24
do zasuw
sztywna/teleskopowa
27
32
48
Nr kat.
Wykonanie
9101
sztywna
9601
teleskopowa
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
teleskopowa
Głębokość zabudowy
RD
Masa
kg
0,75 m
1,20
1,00 m
1,70
1,25 m
2,20
1,50 m
2,70
2,00 m
3,70
2,50 m
4,70
0,60 - 0,80 m
3,50
0,80 - 1,20 m
4,90
1,00 - 1,60 m
3,20
1,30 - 1,80 m
2,40
2,00 - 2,50 m
1,60
2,50 - 3,50 m
6,90
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
B 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
B_Einbaugarnituren, Flursäulen.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
22.04.2013 15:12
Obudowy typu E2
sztywne lub teleskopowe
do zasuw Nr. kat 4806 DN 80 - 200
Nr kat. 9000E2 sztywna
Nr kat. 9500E2 teleskopowa
Cechy konstrukcyjne
• jedna obudowa dla kilku średnic
• kaptur ochronny ze zintegrowanym mechanizmem
blokującym
• zbędne dodatkowe mocowanie (śruba/kołek)
9000E2
sztywna
9500E2
teleskopowa
Głębokość
zabudowy
RD
200
Wykonanie
125/150
Nr kat.
50/65/80/100
DN
1,00 m
1,25 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m
1,30 - 1,80 m
1,35 - 1,80 m
2,00 - 2,50 m
2,50 - 3,50 m
Masa
kg
obudowa sztywna DN
9000E2
RD*
50/65/80/100
125/150
200
1,00 m
3,45
2,90
2,70
1,25 m
4,45
3,90
3,70
1,50 m
5,45
4,90
4,70
2,00 m
7,45
6,90
6,70
2,50 m
9,50
8,90
8,70
9500E2
sztywna
Rys.: montaż obudowy typu E2 DN 50 – 200
Masa
kg
obudowa teleskopowa DN
RD*
50/65/80/100
125/150
1,30 - 1,80 m
6,75
6,25
2,00 - 2,50 m
9,40
8,90
8,60
2,50 - 3,50 m
12,80
12,00
11,90
1,35 - 1,80 m
teleskopowa
200
6,10
pręt kluczowy ze stali, ocynkowanej
rura ochronna z PE
nasadka wrzeciona z GJS 400, ocynkowana
pierścień nasuwny z POM
RD* - rura osłonna
adapter nasadki
wrzeciona z POM
B 1/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
B_Einbaugarnituren, Flursäulen.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
22.04.2013 15:13
HAWAK stojaki kolumnowe do zasuw
Nr kat. 9894
Nr kat. 9895
Cechy konstrukcyjne
• ergonomiczny stojak do naziemnej obsługi armatury
odcinającej zabudowanej w komorach, skrzynkach lub
bezpośrednio w ziemi
z kółkiem ręcznym
z przyłączem do napędu
elektrycznego i wskaźnikiem
położenia otwarta-zamknięta
napęd nie jest wliczony
w cenę zestawu!
• łatwa i prosta wymiana wszystkich części wewnętrznych
• łatwy montaż i demontaż stojaka na stropie studzienki,
komory lub fundamencie
Dane techniczne
korpus ze stali nierdzewnej oszlifowanej
rura wewnętrzna stalowa ocynkowana
kołnierz DN 65 ze stali nierdzewnej, owiercony zgodnie
z EN 1092-2 PN10
stała, niezależnie od średnicy zasuwy, wysokość korpusu
910 mm
wszystkie części zabezpieczone antykorozyjnie
lub wykonane z materiałów odpornych na korozję
w wykonaniu z kółkiem ręcznym wrzeciono ze stali
nierdzewnej zabezpieczone pierścieniem dławicowym
z EPDM, pokrywa ze stali, epoksydowana, łożysko ślizgowe
wrzeciona z POM
napęd elektryczny – patrz: str. C 1/2
Nr kat.
Wykonanie
DN
9894
z kółkiem ręcznym i ze wskaźnikiem położenia
50–400
9895
z przyłączem do napędu elektrycznego
50–400
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
B 2/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
B_Einbaugarnituren, Flursäulen.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
22.04.2013 15:13
Przedłużacz wrzeciona
Nr kat. 7820
Cechy konstrukcyjne
materiał: St 37, ocynkowana
nr kat. 7820 cena za 1 m
nr kat. 7821 cena za każde kolejne 0,5 m
materiał: stal nierdzewna
nr kat. 7825 cena za 1 m
nr kat. 7826 cena za każde kolejne 0,5 m
L
przy zamówieniu należy podać długość „L”
zabudowa na armaturze odcinającej
pod stojakiem kolumnowym Hawak
Nr kat.
Wykonanie
DN
7820
7821
St 37, ocynkowana
¾"–2", 50–400
7825
7826
stal nierdzewna
50–400
B 2/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
B_Einbaugarnituren, Flursäulen.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
22.04.2013 15:13
C
Zespół uruchamiający
Kółko ręczne
Nr kat. 7800
Cechy konstrukcyjne
• kółko ręczne do zasuw do przyłączy domowych i zasuw
sieciowych
Dane techniczne
Vk
DN 2“ – 200: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
epoksydowane
DN 250/300/400: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
epoksydowane
D
Nr kat.
DN
D
Vk kwadrat
wrzeciona mm
Masa
kg
7800
¾"–2"
50
65–80
100
125–150
200
250–350
400
140
160
190
240
320
360
486
600
10,3
14,8
17,3
19,3
19,3
24,3
27,3
32,3
0,28
0,39
0,80
0,97
1,88
2,69
4,82
6,50
Cechy konstrukcyjne
Osłona czopa czworokątnego
• z aluminium
• z nakładką i wskaźnikiem kierunku obrotu
Dane techniczne
nr kat. 2157 zamknięcie prawoskrętne
nr kat. 2158 zamknięcie lewoskrętne
nr kat. 2156 z żeliwa, ocynkowane
Nr kat.
DN
2157
20–350
2158
20–350
2156
50–400
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
Nr kat. 2157
Nr kat. 2158
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
Nr kat. 2156
C 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
C_Betätigung.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
18.04.2013 14:35
Zespół uruchamiający
Napęd elektromechaniczny
Nr kat. 9920
Cechy konstrukcyjne
• w wykonaniu standardowym 400V, 50Hz
• silnik trójfazowy
• łatwo ustawialny wyłącznik krańcowy do obu położeń
końcowych
• podwójny wyłącznik momentu obrotowego
• nadajnik sygnalizacyjny
• ogrzewanie komory mechanizmu napędowego i wyłącznik
termiczny
• pokrętło do awaryjnej obsługi ręcznej
zdjęcie poglądowe
Dane techniczne
Napęd elektromechaniczny
rodzaj przyłącza: EN 5210 F10/F14
rodzaj napędu: DIN 3210 E – EN ISO 5210
DN
klasa ochrony napędu: IP 68
klasa ochrony wyłącznika: IP 66
odstępstwa od wykonania standardowego na zapytanie!
Wariant wykonania
Typ
Masa
kg
80–200
SA 07.6
20,00
200–400
SA 10.2
22,00
400
SA 14.2
48,00
sterownik AUMA MATIC na zapytanie
Type
Długość
Szerokość
Wysokość
80
Napęd elektromechaniczny
obr./min
16
SA 07.6
514
299
288
100–250
16
1,0 min
SA 10.2
536
312
290
300–400
16
1,5 min
SA 14.2
713
375
316
DN
Czas zamykania
30 sek.
inne czasy zamykania i wykonania na zapytanie
Uwaga:
Przy zamówieniu zasuwy nożowej z zamontowanym napędem elektromechanicznym należy podać następujące dane:
1. ciśnienie robocze
2. położenie zabudowy zasuwy i napędu
3. ilość otwarć i zamknięć w ciągu 24 godzin
4. rodzaj medium
C 1/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
C_Betätigung.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
18.04.2013 14:36
D
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający
do ścieków, ciśnienie robocze od 0 do 16 bar
Cechy konstrukcyjne
• bezstopniowy zawór na- i odpowietrzający do ścieków
Nr kat. 9864
Nr kat. 9863
• samoczynnie działający
• maksymalna wydajność odpowietrzania: 230 m3/h
• maksymalna powierzchnia przekroju odpowietrzania:
480 mm2
• gniazdo niestykające się ze ściekami dzięki poduszce
powietrznej
• dwa przyłącza umożliwiające skuteczne płukanie podczas
prac konserwacyjnych (górne przyłącze – doprowadzenie
wody płuczącej, dolne – odprowadzenie popłuczyn)
• odprowadzenie popłuczyn przez zawór kulowy
• wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych
na korozję
• kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN
1092-2 – PN 10 standard, EN 1092-2 – PN 16 DN 200
dostępne inne standardy - prosimy podać przy
zamówieniu
Przykład zabudowy
• dzięki bezstopniowej pracy zaworu możliwe jest
odprowadzenie dużych ilości powietrza
• należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi
Konserwacja zaworu
patrz: str. D 2/2
Odpowiadające wyposażenie
zawór jednokierunkowy – tylko napowietrzanie do zaworu na- i odpowietrzającego nr kat. 9863/9864
– patrz: str. D 1/3
Nr kat.
Wykonanie
9864
stal nierdzewna,
z przyłączem kołnierzowym
9864
stal nierdzewna,
z przyłączem gwintowanym 2”
9863
stal, epoksydowana,
z przyłączem kołnierzowym
9863
stal, epoksydowana,
z przyłączem gwintowanym 2”
Medium
Ciśnienie
bar
ścieki
PN 0 - PN 16
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
DN
2"
50
80
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
100
150
200
D 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
D_Be- Entlüftungsventile.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
23.04.2013 13:03
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający
do ścieków, ciśnienie robocze od 0 do 16 bar
1
Przyłącze DN
B
H
Masa
kg
2"
270
615
23,00
10
8
9
23,50
615
25,00
100
270
615
26,00
150
270
615
28,00
200
270
615
33,00
3
4
7
590
615
270
6
5
180
270
2
H
50
80
11
B
100
Nr kat. 9864
wykonanie stal nierdzewna
Nr kat. 9863
wykonanie stal, epoksydowana
PE 100, stal nierdzewna 1.4301
PE 100, stal nierdzewna 1.4301
(POM) elastomer
(POM) elastomer
PE
PE
4 korpus
stal nierdzewna 1.4301
stal nierdzewna 1.4301
5 pływak
POM
POM
stal nierdzewna
stal nierdzewna
Części składowe
1 kolano wylotowe z sitem
2 membrana z pierścieniem
zabezpieczającym
3 odbojnik
6 zawór kulowy 1”
7 drążek pływaka
8 korpus nakrętki z sitem
stal nierdzewna 1.4571
stal nierdzewna 1.4571
POM / stal nierdzewna 1.4301
POM / stal nierdzewna 1.4301
9 uchwyt membrany
POM
POM
10 kołnierz zaciskowy
1.4571
stal, epoksydowana
11 górna część zaworu
12 śruby, nakrętki, sprężyny
POM
POM
stal nierdzewna A4
stal nierdzewna A4
Wykres natężenia przepływu
Odpowietrzanie
bar
WVKJPNjUPLUPL
^aH^VYaL
JPNjUPLUPL^aH^VYaL
bar
bar
Napowietrzanie
D 1/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
D_Be- Entlüftungsventile.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
23.04.2013 13:03
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający
z zaworem jednokierunkowym
Cechy konstrukcyjne:
• podczas płukania z zastosowaniem sprężonego powietrza nie jest pożądane ulatnianie się powietrza przepłukującego przez
zawór napowietrzająco-odpowietrzający. W tym celu firma HAWLE opracowała zawór jednokierunkowy, który może zostać
dodatkowo zamontowany na każdym zaworze lub w każdym zestawie. Podczas osiągania określonej ilości odprowadzanego powietrza (możliwej do bezstopniowego nastawienia za pośrednictwem nakrętki regulującej), zawór jednokierunkowy
zamyka się – powietrze przepłukujące pozostaje w przewodzie, jedynie jego niewielka ilość wydostaje się przez otwór przelotowy. Po zakończeniu procesu płukania, ciśnienie obniża się przez ten otwór, zawór jednokierunkowy otwiera się, a zawór
na- i odpowietrzający powraca do normalnego trybu działania.
• za pomocą elementu do tłumienia zamykany jest z czasowym opóźnieniem szczelny grzybek stożkowy zaworu, tzn. zawór
nie działa natychmiast przy każdym krótkotrwałym procesie odpowietrzania i ulega zamknięciu
• ulatniająca się przez otwór przelotowy ilość powietrza daje się nastawić za pomocą dziurkowanej śruby regulacyjnej
Dane techniczne
Zawór jednokierunkowy
medium: woda pitna, ścieki
Nr kat. 9862
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
310
materiał:
korpus i grzybek uszczelniający: POM
oś, sprężyna i nakrętka nastawna: stal nierdzewna
uszczelnienie: NBR
może zostać również zamontowany na zabudowanym już
zaworze lub zespole na- i odpowietrzającym
możliwość bezstopniowego dopasowania strumienia
powietrza w procesie zamykania
zawór jednokierunkowy
poza okresem płukania zawór pracuje w normalnym
zakresie
zawór jednokierunkowy
w pozycji zamkniętej
zawór jednokierunkowy
w pozycji otwartej
zawór
na- i odpowietrzający
z zabudowanym zaworem
jednokierunkowym
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
zespół na- i odpowietrzający
z zabudowanym zaworem
jednokierunkowym
D 1/3
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
D_Be- Entlüftungsventile.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
23.04.2013 13:03
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
D_Be- Entlüftungsventile.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
23.04.2013 13:03
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający
ciśnienie robocze 0 - 16 bar
Cechy konstrukcyjne
• zespół na- i odpowietrzający składa się z rury osłonowej z PE,
armatury odcinającej typu Hawlinger i zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego
Nr kat. 9828 z przyłączem
kołnierzowym
• bezstopniowy zawór napowietrzająco-odpowietrzający,
samoczynnie działający
• gniazdo niestykające się ze ściekami dzięki poduszce powietrznej
• dwa przyłącza umożliwiające skuteczne płukanie podczas prac
konserwacyjnych (górne przyłącze – doprowadzenie wody
płuczącej, dolne – odprowadzenie popłuczyn)
• wszystkie elementy mechaniczne wykonane z materiałów
odpornych na korozję, korpus zaworu wykonany ze stali,
epoksydowanej
• dzięki bezstopniowej pracy zaworu możliwe jest odprowadzenie dużych ilości powietrza
przyłącze kołnierzowe
Dane techniczne
korpus: stal, epoksydowana (na zapytanie korpus zaworu
ze stali nierdzewnej)
maksymalna wydajność odpowietrzania: 230 m3/h
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN 10
ciśnienie robocze: 0-16 bar
Odpowiadające wyposażenie
H
pokrywa włazu/pierścień włazu do zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego – patrz: str. L 1/2
skrzynka uliczna – patrz: str. L 1/2
zawór jednokierunkowy w pozycji otwarta-zamknięta
Przykład zabudowy
B
Nr kat.
Kołnierz
DN
9828
80
Głębokość
zabudowy
RD
H
1,25
975
1,50
1225
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
B
455
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
Masa
kg
62,00
80,00
D 2/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
D_Be- Entlüftungsventile.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
23.04.2013 13:03
Instrukcja obsługi i konserwacji
dla zespołów na- i odpowietrzających
(wyprodukowanych od 04/2007*)
1. Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem
Zespoły napowietrzająco-odpowietrzające nr kat. 9828 służą do automatycznego odpowietrzania instalacji tłocznych
systemów kanalizacyjnych, wody surowej, wody przemysłowej. Ciśnienie robocze w zakresie od 0 do 16 bar. Zespoły
napowietrzająco-odpowietrzające muszą być poddawane regularnej konserwacji, w szczególności te zawory, które
zabudowane są na ciśnieniowych przewodach kanalizacyjnych o wysokim stopniu zanieczyszczenia. Zaletą zespołów
napowietrzająco-odpowietrzających jest możliwość ich bezpośredniej zabudowy w ziemi. Dzięki temu wszelkie prace
konserwacyjne wykonywane są z poziomu ulicy, co pozwala uniknąć niebezpieczeństw związanych ze schodzeniem
do studzienki.
W zamontowanych na sieci zespołach napowietrzająco-odpowietrzających znajduje się sprężone powietrze, dlatego przed
rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zamknąć armaturę odcinającą przed zaworem, następnie otworzyć zawór kulowy i wypuścić z zaworu powietrze będące pod ciśnieniem.
2. Opis produktu
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający nr kat. 9828 składa się z rury ochronnej z PE oraz zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego, dzięki któremu możliwe jest zarówno napowietrzenie rurociągów, jak też usuwanie znajdujących się
w rurociągu gazów. Zawór działa samoczynnie, a dzięki jego budowie możliwe jest zredukowanie skutków uderzenia hydraulicznego. Gniazdo zaworu nie ma styczności ze ściekami (poduszka powietrzna). Zespół napowietrzająco-odpowietrzający
został zaprojektowany dla maksymalnej wartości ciśnienia roboczego 16 bar.
3. Montaż
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający należy zamontować na rurociągach, na pionowym odejściu „w górę”. Montaż
musi być przeprowadzony możliwie najbliżej rurociągu, tak aby ograniczyć niebezpieczeństwo zamarzania. Uwaga: montaż
zespołów napowietrzająco-odpowietrzających na bocznym odejściu może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie
zaworu. W przypadku silnych zanieczyszczeń należy liczyć się z problemami w obrębie przewodu rurowego, łączącego
główny rurociąg z zespołem napowietrzająco-odpowietrzającym. Należy unikać montażu zestawów napowietrzająco-odpowietrzających z boku głównego rurociągu. Istotną sprawą dla prawidłowego działania zaworu jest odpowiednio duża
średnica odejścia na trójniku, umożliwiająca zbieranie się i gromadzenie powietrza pod zespołem. Zaleca się wybranie
możliwie dużej średnicy odejścia na przewodzie, a następnie zredukowanie go za pomocą kształtki redukcyjnej (która
jednocześnie może służyć jako sworzeń zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego do przyjmowania większych ilości
powietrza) do średnicy odpowiadającej średnicy zaworu lub kołnierza z odejściem gwintowanym 2” (przykład: przewód
rurowy DN 200, odejście z głównego rurociągu na średnicę DN 200 lub DN 150, kształtka FFR redukująca odejście
do średnicy DN 80, zespół napowietrzająco-odpowietrzający DN 80).
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający jest wyposażony w armaturę odcinającą typu Hawlinger, która za pomocą
półobrotu może zostać otwarta lub zamknięta (nie ma konieczności montowania dodatkowej zasuwy odcinającej). Zespół
napowietrzająco-odpowietrzający zamykany jest od góry za pomocą pokrywy i pierścienia włazu. Podczas zabudowy
zestawu w ziemi, należy uwzględnić wykonanie żwirowego sączka, umożliwiającego odprowadzania wody deszczowej
dostającej się pod pokrywę włazu przez otwory wentylacyjne. Z uwagi na to, że zawór ma możliwość odprowadzania wraz
z powietrzem niewielkich ilości wody, należy przewidzieć możliwość jej odprowadzenia przez odwodnienie, np. sączek.
W tym celu na dnie zestawu znajduje się złączka odwadniająca, umożliwiająca podłączenie przewodu PE i odprowadzenie
zalegającej wody z wnętrza rury ochronnej zespołu na- i odpowietrzającego. W przypadku zabudowy z wysokim poziomem
wód gruntowych należy zaślepić otwór odpływowy odwodnienia obudowy zespołu (ewentualnie wody napływowe należy
w trakcie prac serwisowych odpompowywać).
Zalecenie dotyczące zabudowy:
Pokrywa i pierścień włazu z żeliwa szarego, bituminizowane, z napisem „ścieki” – patrz: str. L 1/2. Zestaw
napowietrzająco-odpowietrzający powinien zostać zamontowany tak, aby odległość od górnej krawędzi pokrywy do górnej
krawędzi zestawu napowietrzająco-odpowietrzającego wynosiła około 150 mm.
¡
¡
* instrukcja obsługi dla starej wersji – na zapytanie
D 2/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
D_Be- Entlüftungsventile.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
23.04.2013 13:03
Instrukcja obsługi i konserwacji
dla zespołów na- i odpowietrzających
(wyprodukowanych od 04/2007*)
4. Pierwsze uruchomienie i próba ciśnieniowa
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, powinny być odłączone na czas
przeprowadzania próby ciśnienia rurociągu. W tym celu należy zamknąć armaturę odcinającą, znajdującą się w zestawie.
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające poddawane są kontroli pod kątem działania ich mechanizmów tak, aby podczas
próby ciśnieniowej mogły one zostać wyłączone. Po udanej próbie ciśnienia przewodów rurowych, armatura odcinająca zespołu zostaje powoli otwarta, a zawór napowietrzająco-odpowietrzający oraz jego przyłącze są poddawane kontroli
wizualnej przy ciśnieniu roboczym.
Podczas napełniania rurociągów, należy wziąć pod uwagę maksymalne prędkości napełniania. Przed rozpoczęciem napełniania przewodów należy sprawdzić, czy otwory odpowietrzające pokryw włazu nie są zapchane. W razie konieczności należy
je oczyścić.
Uwaga: podczas płukania sprężonym powietrzem należy uprzednio unieruchomić zawór.
5. Konserwacja – utrzymywanie zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego w dobrym stanie
Częstotliwość przeprowadzania konserwacji i czyszczenia zespołu na- i odpowietrzającego decyduje o poprawnym działaniu
zaworu. Zespół musi być regularnie sprawdzany i czyszczony z zalegających większych zanieczyszczeń, których wypłukanie nie
jest możliwe. Częstotliwość przeglądów uzależniona jest od konkretnych warunków eksploatacji. Zalecamy przegląd minimum raz
w roku, przy założeniu, że warunki eksploatacji nie wymagają częstszej konserwacji. Przepłukanie zespołu należy przeprowadzać
co około 3 miesiące, przy założeniu, że warunki eksploatacji nie wymagają częstszej konserwacji. W praktyce pierwszy przegląd powinno się przeprowadzać po upływie 1-2 miesięcy od dnia rozruchu zaworu. Niezbędną częstotliwość serwisu należy
określić na podstawie wyników pierwszego przeglądu. Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych zespół napowietrzająco-odpowietrzający musi zostać odcięty od ciśnienia w sieci przez armaturę odcinającą, wchodzącą w skład zespołu.
Znajdujące się w zaworze sprężone powietrze należy spuścić, otwierając zawór kulowy znajdujący się na przewodzie do płukania.
Wszelkie prace konserwacyjne na zaworach napowietrzająco-odpowietrzających firmy HAWLE powinny być przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel. W celu przeprowadzenia przeglądu należy otworzyć zawór,
stosując się do poniższego opisu.
5.1. „Mała” konserwacja
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający firmy HAWLE wyposażony jest w dolne przyłącze do wypłukiwania oraz przyłącze przepłukujące na kulowym zaworze trójdrogowym, które umożliwiają bardzo prosty przegląd. Podczas prac konserwacyjnych czysta woda wtłaczana jest przez przyłącze przepłukujące na zaworze kulowym trójdrogowym do wnętrza zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego, a przez dolne przyłącze płuczące usuwane są ewentualne zanieczyszczenia wraz
z popłuczynami.
Przebieg konserwacji:
1. Zamknąć za pomocą trzpienia uruchamiającego armaturę odcinającą typu Hawlinger. W tym celu należy przekręcić trzpień
uruchamiający o pół obrotu (180°), zgodnie z ruchem wskazówek zegara!
2. Uwaga: zawór napowietrzająco-odpowietrzający znajduje się pod ciśnieniem, dlatego po jego zamknięciu należy zamontować w sprzęgle kłowym wąż ciśnieniowy wyposażony w końcówkę kłową, ostrożnie otworzyć zawór kulowy znajdujący się
na bocznej rurze płuczącej i w bezpieczny sposób odprowadzić ewentualnie zalegające ścieki.
3. Jeżeli wydostające się przez wąż popłuczyny są stosunkowo czyste, można w tym przypadku zrezygnować z dalszej
konserwacji.
4. Połączyć przewód ciśnieniowy ze sprzęgłem kłowym zaworu trójdrogowego i ustawić dźwignię zaworu trójdrogowego
w położeniu „na płukanie”. Czerwona dźwignia zaworu będzie skierowana pionowo w dół.
5. Płukanie odbywa się do momentu, aż wypływające popłuczyny będą czyste (z reguły płucze się czystą wodą
z ewentualnym dodatkiem środków czyszczących; ciśnienie powinno wynosić nie więcej niż 2 bary).
6. Po zakończeniu płukania zdemontować przewody ciśnieniowe z nasad kłowych. Ustawić zawór kulowy trójdrogowy
w położeniu „na- i odpowietrzanie” (uwaga: zawór kulowy trójdrogowy musi być ustawiony w taki sposób, aby uchwyt
skierowany był poziomo w kierunku na zewnątrz rury ochronnej zespołu; zwrócić uwagę na znajdujące się na uchwycie
napisy!)
7. Zamknąć zawór kulowy znajdujący się na bocznej rurze płuczącej.
8. Otworzyć powoli za pomocą trzpienia uruchamiającego armaturę odcinającą typu Hawlinger. W tym celu należy
przekręcić trzpień uruchamiający o pół obrotu (180°), przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.
9. Przeprowadzić kontrolę wizualną wszystkich połączeń i otworów płuczących.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
D 3/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
D_Be- Entlüftungsventile.indd 7
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
23.04.2013 13:03
Instrukcja obsługi i konserwacji
dla zespołów na- i odpowietrzających
(wyprodukowanych od 04/2007*)
5.2. „Duża” konserwacja
Jeśli w zaworze znajdują się ciała obce, które są tak duże, że uniemożliwiają wypłukanie ich przez dolny otwór płuczący, należy
zawór wyjąć z zespołu, otworzyć i usunąć z niego ciała obce. W tym celu wskazane jest postępowanie według poniższych punktów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zamknąć za pomocą trzpienia uruchamiającego armaturę odcinającą typu Hawlinger. W tym celu należy przekręcić trzpień
uruchamiający o pół obrotu 180°, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Uwaga: zawór napowietrzająco-odpowietrzający znajduje się pod
ciśnieniem, dlatego po jego zamknięciu należy zamontować w sprzęgle
kłowym wąż ciśnieniowy, wyposażony w końcówkę kłową, odprowadzić
ewentualnie zalegające ścieki.
Zdemontować zawór kulowy trójdrogowy.
Wyjąć z zespołu na- i odpowietrzającego trzpień uruchamiający, a następnie
pociągając go ku górze.
Obracać zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
aż obluzuje się sprzęg bagnetowy.
Do śrub znajdujących się w pokrywie zaworu połączyć linki umożliwiające
podniesienie zaworu i wyciągnąć zawór z zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego na powierzchnię terenu.
Odkręcić śruby obudowy.
Wyciągnąć na zewnątrz kołnierz z kompletnym mechanizmem zaworu
i postawić w pozycji pionowej na stabilnym podłożu.
Pociągnąć w górę kołnierz i odkręcić nakrętkę podtrzymującą na spodzie
kołnierza; rozmontować mechanizm i wyciągnąć głowicę zaworu z kołnierza.
Przy pomocy klucza nasadowego usunąć nakrętkę kołpakową SW13 znajdującą
się w ujściu powietrza (zawór musi być ustawiony w pozycji „zamknięty”).
Odryglować sito tarczowe poprzez wciśnięcie obydwu haków
zabezpieczających. Obluzować je z głowicy zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego i zdjąć, ciągnąc ku górze.
Wyczyścić i przepłukać szczeliny kosza zaworu; wg potrzeb (w przypadku mocnego zabrudzenia lub uszkodzenia) można
po otwarciu pierścienia śrubowego kluczem nasadowym wymontować kosz zaworu z głowicy.
Membranę rolkową na śrubie przewrócić na drugą stronę i sprawdzić, czy są złogi lub uszkodzenia mechaniczne. Złogi
należy zetrzeć wilgotną tkaniną; jeżeli zachodzi konieczność wymiany membrany, należy najpierw usunąć pierścień podtrzymujący, wykonany z tworzywa sztucznego. By ułatwić demontaż pierścienia podtrzymującego, należy wstawić cały
mechanizm „do góry nogami” do ciepłej wody na ok. 3 minuty. Następnie wyciągnąć w górę uszczelkę, usunąć membranę
i wmontować śrubę z tworzywa sztucznego ze starej do nowej membrany.
14. Przewinąć całkowicie
membranę.
15. Naciągnąć membranę
na kubek.
16. Nasunąć podgrzany
pierścień (ok. 3 min
w ciepłej wodzie).
17. Ułożyć membranę centralnie
przez przewinięcie w tył
do uformowanego zawinięcia i wcisnąć w zawór.
18. Za pomocą śrub przymocować pokrywę zaworu, zwracając uwagę na prawidłowe osadzenie pierścienia
uszczelniającego.
19. Przed zamontowaniem zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego należy oczyścić wszystkie powierzchnie
uszczelniające.
20. Od góry nasadzić zawór na połączenie bagnetowe i zablokować, obracając nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
21. Nasadzić zawór kulowy trójdrogowy i dociągnąć złącza śrubowe, aż połączenia będą szczelne.
22. Zamontować trzpień uruchamiający.
23. Zamknąć zawór kulowy na dolnym przyłączu do płukania.
24. Otworzyć powoli armaturę odcinającą zaworu na- i odpowietrzającego, obracając trzpieniem do uruchamiania przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara. Po otwarciu należy przestawić trzpień do uruchamiania o 180o (zabezpieczenie przeciwko
samodzielnemu odblokowaniu się zaworu na- i odpowietrzającego).
25. Przeprowadzić wizualną kontrolę wszystkich połączeń oraz otworów płuczących.
D 3/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
D_Be- Entlüftungsventile.indd 8
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
23.04.2013 13:03
E
Kształtki do rur PE i PVC
wytrzymałe na rozciąganie,
Cechy konstrukcyjne
• zabezpieczenie przed przesunięciem działa niezależnie od uszczelnienia rury
• wsunięcie końcówki rury do komory uszczelniającej nie wymaga większej siły
• przez przykręcanie śrub kołnierza dociskowego, mosiężny pierścień zabezpieczający zapewnia połączenie przed
wysunięciem się rury z kielicha
• do rur PE i PVC (EN 12201-2, EN ISO 1452-2)
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
w przypadku rur cienkościennych PE o grubości ścianek poniżej 3 mm oraz rurociągów pracujących pod ciśnieniem należy
stosować tuleje wzmacniające
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10 (standard), EN 1092-2 PN 16 od DN 200
prosimy podać przy zamówieniu, inne wykonanie na zapytanie
Przykład zabudowy
Łuk kołnierzowy ze
stopą (Kształtka-N)
Nr kat. 5045
DN 80, DN 100
Kołnierz
Nr kat. 0400
równoprzelotowy i zredukowany
ze zintegrowaną uszczelką
Łączniki
(Kształtka-U)
Nr kat. 0430
DN 50–300
DN 50–600
Kształtka MMA
Nr kat. 8525
Kształtka MMB
Nr kat. 8515
równoprzelotowa
i zredukowana
równoprzelotowa
i zredukowana
DN 50–200
DN 50–200
Łuki
Nr kat. 8535 90º (Q)
Nr kat. 8545 45º
Nr kat. 8555 30º
Nr kat. 8557 11º
Zaślepka końcowa
(Kształtka X,
Kształtka XG)
Nr kat. 8075
DN 50–300
DN 50–300
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
E 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
E_Flansche, Verbindungen.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
26.04.2013 13:50
Kształtki do rur PE i PVC
wytrzymałe na rozciąganie,
Instrukcja montażu
1
2
30°
Przy zastosowaniu kołnierza:
najpierw skręcić kołnierz z przeciwkołnierzem!
3
Zukosować rurę, zastosować środek smarny – patrz: str. L 3/1.
W przypadku rur cienkościennych PE (o grubości ścianek
poniżej 3 mm) należy stosować tuleje wzmacniające
– patrz: str. L 1/1!
4
Wsunąć rurę w złączkę aż do wyczuwalnego oporu.
Śruby zabezpieczające przed przesunięciem należy
dokręcać „na krzyż” do zaciśnięcia pierścienia dociskowego
do korpusu.
Instrukcja demontażu
1
2
Poluzować i usunąć śruby zabezpieczające przed
przesunięciem.
E 1/2
Wyciągnąć rurę, obracając nią.
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
E_Flansche, Verbindungen.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
26.04.2013 13:50
Kołnierze
wytrzymałe na rozciąganie
Cechy konstrukcyjne
• zabezpieczające rurę PE przed wysunięciem się z kołnierza
Dane techniczne
Kołnierz z króćcem PE do zgrzewania
Nr kat. 0310
Nr kat. 0311
nr kat. 0310: PE 100/SDR 11 – PN 16
nr kat. 0311: PE 100/SDR 17,6 – PN 10
uszczelka z EPDM
wszystkie elementy: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
epoksydowane
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 PN10 (standard), EN 1092-2 PN 16
od DN 200 prosimy podać przy zamówieniu, inne
wykonanie na zapytanie
DN
50–200
Przykład zastosowania
zgrzewanie elektrooporowe
Cechy konstrukcyjne
• do rur PE, zabezpieczony przed przesunięciem
• dla rur PVC, zabezpieczony przed przesunięciem
(zacisk Korund) na zapytanie
zgrzewanie doczołowe
Kołnierz ISO
Nr kat. 5500 równoprzelotowy
Nr kat. 5530 zredukowany
Dane techniczne
zacisk z POM
wszystkie elementy: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
epoksydowane
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
DN
40–100
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
E 2/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
E_Flansche, Verbindungen.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
26.04.2013 13:50
Kołnierze
Cechy konstrukcyjne
• do rur PE niezabezpieczone przed przesunięciem
Kołnierz specjalny dwukomorowy
Nr kat. 5600
Dane techniczne
uszczelka z EPDM
wszystkie elementy: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
epoksydowane
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 PN10 (standard), EN 1092-2 PN 16
od DN 200 prosimy podać przy zamówieniu, inne
wykonanie na zapytanie
DN
50–400
E 2/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
E_Flansche, Verbindungen.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
26.04.2013 13:50
F
HAWLE-VARIO
innowacyjna, elastyczna kształtka
Nr kat. 8010S zabudowa krótka z zestawem
zabezpieczającym przed przesunięciem
Cechy konstrukcyjne
• HAWLE-VARIO to kołnierzowa teleskopowa kształtka
z integralnym przegubem kulowym z możliwością odchylenia kątowego do 10O
Nr kat. 8011S zabudowa długa z zestawem
zabezpieczającym przed przesunięciem
Dane techniczne
wszystkie elementy: wykonane z EN-GJS-400, epoksydowane
podkładki, śruby, nakrętki, pręty gwintowane: ze stali
nierdzewnej
O-ringi z elastomeru
zestaw zabezpieczający przed przesunięciem: ze stali
nierdzewnej
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
PN 10 (standard), EN 1092-2 PN 16 od DN 200 prosimy
podać przy zamówieniu, inne wykonanie na zapytanie
zakres długości – patrz: druga strona karty
Nr kat.
Wersja
zabudowy
8010S
krótka
8011S
długa
Zestaw zabezpieczający przed przesunięciem
PN
16
DN
50–200
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
Montaż zestawu zabezpieczającego przed przesunięciem utrzymuje kształtkę HAWLE-VARIO
w pozycji wymaganej przez Użytkownika.
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
F 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
F_Flansch-Formstücke.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
26.04.2013 13:49
HAWLE-VARIO
innowacyjna, elastyczna kształtka
Nr kat. 8010S zabudowa krótka z zestawem zabezpieczającym przed przesunięciem
Nr kat. 8011S zabudowa długa z zestawem zabezpieczającym przed przesunięciem
L
F
b
k
D
DN
W W
D
A
DN
PN
50
16
80
100
150
200
16
16
16
10/16
krótka
Zakres
długości L
mm
150–207
Wersja
zabudowy
B
A
285
długa
207–323
415
krótka
150–214
285
długa
214–344
415
krótka
150–216
285
długa
216–350
415
krótka
175–250
330
długa
250–408
480
krótka
195–292
360
długa
280–462
530
F 1/2
C
B
C
D
F
b
k
Kąt
W
130
87
165
3x120°
16
125
0–10°
147
107
200
3x120°
16
160
0–10°
157
117
220
3x120°
16
180
0–10°
190
190
285
4x90°
18
240
0–10°
229
229
340
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
4x90°
20
297
0–8°
8,90
10,20
14,30
16,85
16,20
18,90
25,40
29,30
48,00
52,00
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
F_Flansch-Formstücke.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Masa
kg
Wyd. 4. 2013
26.04.2013 13:49
Kształtki kołnierzowe
Dane techniczne
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 PN10 (standard), EN 1092-2 PN 16
od DN 200 prosimy podać przy zamówieniu,
inne wykonanie na zapytanie
DN
50–200
DN
50–200
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
Króciec dwukołnierzowy
Kształtka FF
Nr kat. 530
Zwężka dwukołnierzowa
Kształtka FFR
Nr kat. 540
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
F 2/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
F_Flansch-Formstücke.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
26.04.2013 13:49
Kształtki kołnierzowe
DN
50–200
DN
50–200
DN
50–200
F 2/2
Łuk kołnierzowy 45°
Kształtka FFK
Nr kat. 551
Łuk kołnierzowy 90°
Kształtka Q
Nr kat. 550
Trójnik kołnierzowy
Kształtka T
Nr kat. 510
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
F_Flansch-Formstücke.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
26.04.2013 13:49
Kształtki kołnierzowe
Dane techniczne
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
nr kat. 8740 bez przyłączenia pionowego
nr kat. 8741 z przyłączem pionowym DN 100
Trójnik kołnierzowy krótki
Kształtka T
Nr kat. 8740
Nr kat. 8741
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 PN10 (standard), EN 1092-2 PN 16
od DN 200, prosimy podać przy zamówieniu,
inne wykonanie na zapytanie
DN
200–250
DN
80–200
Dane techniczne
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 PN10 (standard), EN 1092-2 PN 16
od DN 200, prosimy podać przy zamówieniu,
inne wykonanie na zapytanie
Czwórnik kołnierzowy
Kształtka TT
Nr kat. 520
Czwórnik kołnierzowy krótki
Kształtka TT
Nr kat. 8750
Nr kat. 8751
Wykonanie specjalne:
na zapytanie: nr kat. 8751 z przyłączem pionowym
DN 100
DN
200–500
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
F 2/3
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
F_Flansch-Formstücke.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
26.04.2013 13:49
Kształtki kołnierzowe
DN
Kształtka kołnierzowa typu Y
Nr kat. 8760
80–150
Przykład zabudowy
F 2/4
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
F_Flansch-Formstücke.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
26.04.2013 13:50
G
Zawór zwrotny kulowy
Cechy konstrukcyjne
Nr kat. 9841
• zapobieganie przepływowi zwrotnemu w układach
pompowych
• jeden ruchomy kołnierz zapewniający łatwą wymianę
istniejących zaworów oraz idealnie nadający się
do budowy nowych przewodów ciśnieniowych
• łatwy montaż i demontaż
• korek spustowy w dolnej części korpusu
• pokrywa klapy z funkcją uchylania dla ułatwienia konserwacji zaworu
• wyrób objęty ochroną patentową
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowany
śruby i podkładki: ze stali nierdzewnej
kula: rdzeń metalowy pokryty NBR
długość zabudowy wg EN 558, GR 48
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 PN 10 (standard)
Specjalne konstrukcje
odwodnienie – ewentualnie w pokrywie
Przykład zabudowy
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
G 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
G_Rückschlagklappe.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
22.04.2013 15:14
Zawór zwrotny kulowy
Nr kat. 9841
H1
H2
B
A
DN
C
K
L
R
H3
DN
A
B
ØC
H1
H2
H3
K
L
R
Masa
kg
50
165
100
62
*
*
*
19
200
*
*
80
200
135
96
123
147
165
19
260
169
15
100
220
165
122
155
186
205
19
300
205
21
150
285
231
178
225
272
300
19
400
272
47
200
340
306
247
315
371
395
20
500
343
87
250
400
370
307
380
450
450
22
600
423
145
300
455
390
362
435
530
505
25
700
465
215
G 1/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
G_Rückschlagklappe.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
22.04.2013 15:14
Klapa zwrotna
Nr kat. 9831
Cechy konstrukcyjne
• niewielka masa
• odporne na korozję ułożyskowanie klapy
• zoptymalizowany współczynnik przepływu
• łatwa konserwacja
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowany
minimalne ciśnienie otwarcia: 0,03 bar
minimalne ciśnienie zamknięcia (szczelności): 0,5 bar
długość zabudowy wg EN 558, GR 48
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 PN 10 (standard)
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar (prosimy podać
przy zamówieniu)
Instrukcja instalacji:
b
Klapy można montować zarówno na rurociągach poziomych jak i pionowych. Zabudowa na ukośnych i pionowych rurociągach jest możliwa tylko w przypadku przepływu medium z dołu do góry.
f
D
d1
DN
10°
H
Należy bezwzględnie przestrzegać, aby kierunek przepływu był zgodny z kierunkiem strzałki na korpusie, pokrywa
skierowana do góry, zaś oś obrou klapy leżała w płaszczyźnie poziomej.
øk
d2
L
korek spustowy
DN
PN
L
H
D
d1
Øk
d2
f
b
Masa
kg
50
10/16
200
120
165
102
125
18
3
20
9,50
80
10/16
260
168
200
138
160
18
3
22
14,70
100
10/16
300
175
220
158
180
18
3
24
22,60
150
10/16
400
217
285
212
240
22
3
26
45,00
200
10/16
500
277
340
268
295
22
3
30
82,00
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
G 2/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
G_Rückschlagklappe.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
22.04.2013 15:14
H
HAKU – opaska do nawiercania ZAK 69
z odejściem ZAK 45° do rur PE i PVC
Nr kat. 5262
Cechy konstrukcyjne
• przeznaczona do nawiercania rur PE i PVC
• dwuczęściowy korpus dopasowany jest idealnie
do średnicy zewnętrznej rury
• niezawodne uszczelnienie dzięki profilowanej podwójnej
uszczelce typu O-ring
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
uszczelka z elastomeru
maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Odpowiadające wyposażenie
zasuwa ZAK 69 nr kat. 2616 – patrz: dział I 1/2
złączka ZAK 69 – patrz: dział J
adapter do nawiercania ZAK nr kat. 5895 – patrz: dział K 3/2
aparat do nawiercania – patrz: dział K
ZA
Przykład zabudowy
C
9
K6
B
63
Max Ø
nawiercania
mm
40
75
40
Rura Ø
mm
Przyłącze
ZAK 69
A
B
C
Masa
kg
100
125
140
3,40
130
135
150
3,70
90
50
140
150
150
4,10
110
50
140
170
150
4,20
160
50
140
230
190
4,20
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
A
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
H 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
H_Anbohrschellen.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
06.05.2013 10:33
Opaska do nawiercania HAKU
z odejściem kołnierzowym do rur PE i PVC
Nr kat. 5230
Cechy konstrukcyjne
• przeznaczona do nawiercania rur PE i PVC
• łatwy i prosty montaż
• niezawodne uszczelnienie dzięki profilowanej uszczelce
O-ring
• opakowanie do transportu i magazynowania
• nie powoduje deformacji rury dzięki kalibracji korpusu
w procesie produkcji
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
dolne wkładki gumowe: elastomer
górna uszczelka typu O-ring: elastomer
kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z EN 1092-2
PN 10 (standard)
DN
H
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
d
Odpowiadające wyposażenie
aparat do nawiercania – patrz: dział K
L
L1
Rura Ø
mm
Kołnierz
DN
H
L
L1
d
Masa
kg
110
80
150
182
180
75
8,30
140
80
166
212
220
75
10,20
140
100
166
212
220
95
10,90
160
80
176
234
220
75
10,70
160
100
176
234
220
95
11,40
180
80
186
254
220
75
11,30
180
100
186
254
220
95
12,20
200
80
191
270
220
75
11,80
200
100
191
270
220
95
13,80
225
80
206
301
220
75
14,00
225
100
206
301
220
95
16,00
250
80
221
347
220
75
14,70
280
150
239
374
285
140
21,00
315
150
257
409
285
140
24,50
630
150
435
649
320
140
55,00
H 1/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
H_Anbohrschellen.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
06.05.2013 10:34
Opaska do nawiercania HAKU
z odejściem ZAK do rur PE i PVC
Nr kat. 5260
Cechy konstrukcyjne
• przeznaczona do nawiercania rur PE i PVC
• dwuczęściowy korpus dopasowany jest idealnie
do średnicy zewnętrznej rury
• niezawodne uszczelnienie dzięki profilowanej podwójnej
uszczelce typu O-ring
• maksymalna średnica nawiercania: 35 mm
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
uszczelnienie: elastomer
przyłącze: ZAK 46
maksymalne ciśnienie robocze: ścieki 16 bar
Odpowiadające wyposażenie
złączki – patrz: dział J
aparat do nawiercania – patrz: dział K
C
ZAK46
A
Rura Ø
mm
A
B
C
Masa
kg
63
100
125
70
2,10
90
120
150
90
2,70
110
120
170
95
3,10
120
190
105
4,10
125
Przyłącze
ZAK 46
140
130
210
110
4,60
160
150
230
120
6,30
225
180
310
152
9,70
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
B
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
H 2/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
H_Anbohrschellen.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
06.05.2013 10:34
Opaska odcinająca HAKU
z odejściem ZAK do rur PE i PVC
Nr kat. 5320
Cechy konstrukcyjne
• przeznaczona do nawiercania rur PE i PVC
• dwuczęściowy korpus dopasowany jest idealnie
do średnicy zewnętrznej rury
• niezawodne uszczelnienie dzięki profilowanej podwójnej
uszczelce O-ring
• możliwość odcięcia za pomocą pilota odcinającego
• maksymalna średnica nawiercania: 35 mm
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
uszczelnienie: elastomer
przyłącze: ZAK 46
maksymalne ciśnienie robocze: ścieki 16 bar
ZAK46
Odpowiadające wyposażenie
złączki – patrz: dział J
pilot odcinający nr kat. 8401 – patrz: str. K 2/1
C
aparat do nawiercania – patrz: dział K
A
Rura Ø
mm
B
A
B
C
Masa
kg
110
150
118
3,35
120
170
130
3,75
120
208
150
5,00
160
120
230
155
5,85
225
120
310
200
7,65
Przyłącze
90
110
140
ZAK 46
H 2/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
H_Anbohrschellen.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
06.05.2013 10:34
Opaska do nawiercania HAKU
z gwintem wewnętrznym do rur PE i PVC
Nr kat. 5250
Cechy konstrukcyjne
• przeznaczona do nawiercania rur PE i PVC
• dwuczęściowy korpus dopasowany jest idealnie
do średnicy zewnętrznej rury
• niezawodne uszczelnienie dzięki profilowanej podwójnej
uszczelce O-ring
• maksymalna średnica nawiercania: 1½" 35 mm
2" 40 mm
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
uszczelnienie: elastomer
IG
przyłącze: gwint wewnętrzny 1½" bzw. 2"
C
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Odpowiadające wyposażenie
złączki – patrz: dział J
aparat do nawiercania – patrz: dział K
A
Rura Ø
mm
Przyłącze
A
B
C
Masa
kg
63
IG 1½"
100
125
60
1,90
63
IG 2"
100
125
70
2,15
75
IG 1½"
110
135
70
2,10
75
IG 2"
110
135
75
2,50
90
IG 1½"
120
150
80
3,00
90
IG 2"
120
150
80
3,20
110
IG 1½"
120
170
85
3,10
110
IG 2"
120
170
90
3,60
125
IG 1½"
120
190
95
3,80
125
IG 2"
120
190
100
3,80
140
IG 1½"
120
210
110
4,80
140
IG 2"
120
210
110
4,80
160
IG 1½"
120
230
120
5,50
160
IG 2"
120
230
120
5,50
180
IG 1½"
120
260
125
7,90
180
IG 2"
120
260
125
7,70
200
IG 1½"
120
280
135
9,30
200
IG 2"
120
280
135
9,20
225
IG 1½"
120
310
150
9,50
225
IG 2"
120
310
150
9,50
280
IG 2"
180
377
175
13,20
315
IG 2"
180
408
195
15,50
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
B
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
H 3/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
H_Anbohrschellen.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
06.05.2013 10:34
Opaska odcinająca HAKU
z gwintem wewnętrznym do rur PE i PVC
Nr kat. 5310
Cechy konstrukcyjne
• przeznaczona do nawiercania rur PE i PVC
• dwuczęściowy korpus dopasowany jest idealnie
do średnicy zewnętrznej rury
• niezawodne uszczelnienie dzięki profilowanej podwójnej
uszczelce O-ring
• możliwość odcięcia za pomocą pilota odcinającego
• maksymalna średnica nawiercania: 1½" 35 mm
2" 40 mm
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
uszczelnienie: elastomer
przyłącze: gwint wewnętrzny ISO 228
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Odpowiadające wyposażenie
D
d
złączki – patrz: dział J
pilot odcinający nr kat. 8401 – patrz: str. K 2/1
Rura Ø
mm
Przyłącze
A
B
C
Masa
kg
75
90
90
110
110
160
160
1½"
2"
1½"
2"
1½"
1½"
2"
110
110
110
120
120
120
120
135
150
150
170
170
230
230
91
105
101
117
113
140
145
3,30
3,40
3,60
4,00
4,30
5,60
5,60
H 3/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
H
aparat do nawiercania – patrz: dział K
L
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
H_Anbohrschellen.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
L1
Wyd. 4. 2013
06.05.2013 10:34
Opaska z odcięciem
do podwójnej taśmy
Nr kat. 3820
Cechy konstrukcyjne
• do nawiercania pod ciśnieniem rur DN 150 - 500 żeliwnych,
stalowych i azbestocementowych
• możliwość odcięcia za pomocą pilota odcinającego
• wymagane są dwie taśmy oraz uszczelka siodłowa!
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
uszczelnienie: elastomer
przyłącze kołnierzowe: DN 80-EN 1092-2
maksymalne ciśnienie robocze: ścieki 16 bar
maksymalna średnica nawiercania: 75 mm
Odpowiadające wyposażenie
DN
taśma Hawle nr kat. 3110 – patrz: str. H 4/2
uszczelka siodłowa do opaski z podwójną taśmą
pilot odcinający nr kat. 8401 – patrz: str. K 2/1
C
aparat do nawiercania – patrz: dział K
A
B
Kołnierz
DN
A
B
C
Masa
kg
80
200
185
245
14,00
Przykład zabudowy
z aparatem do nawiercania i kołnierzem
z gwintem wewnętrznym
rysunek przedstawia opaskę odcinającą do nawiercania
z podwójną taśmą zamocowaną na rurze wraz z zabudowanym
na opasce zespołem napowietrzająco-odpowietrzającym
do bezpośredniej zabudowie w ziemi
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
H 4/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
H_Anbohrschellen.indd 7
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
06.05.2013 10:34
Taśma do opaski Hawle
i uszczelka siodłowa
Nr kat. 3112
Cechy konstrukcyjne
• taśma do opaski z podwójną taśmą nr kat. 3820 i zasuwy
do nawiercania z opaską nr kat. 4807
• dla średnicy rury DN 65 – 500 (max. ø 535 mm),
wraz z uszczelką siodłową - inne długości na zapytanie!
• duża szerokość taśmy 65 mm, pozwala uzyskać
możliwie najniższy nacisk powierzchniowy na rurze – wersja
standardowa dla wszystkich typów rur
Dane techniczne
śruby: stal nierdzewna
nakrętki: stal nierdzewna
podkładki: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
taśma: stal nierdzewna z nakładką elastomerową do ochrony
powierzchni rury
Rura Ø
mm
Średnica nominalna DN
stalowa żeliwna
AC
75-83
93-102
98-105
112-122
123-137
129-139
139-149
147-160
166-177
175-185
216-227
268-280
323-330
65
80
65
80
100
100
80
80
100
125
125
150
150
150
125
200
250
300
200
250
300
150
Masa
kg
0,62
0,69
0,71
0,76
0,77
0,80
0,82
0,84
0,89
0,91
0,98
1,21
1,39
Cechy konstrukcyjne
• uszczelka siodłowa do opaski z podwójną taśmą z odcięciem
nr kat. 3820 i zasuwy do nawiercania z opaską nr kat. 4807
• przeznaczona do rur stalowych, żeliwnych i azbestocementowych
• potrzebne zawsze dwie taśmy
Uszczelka siodłowa
Nr kat. ND82
• maksymalna średnica nawiercania: 70 mm
• uszczelka siodłowa dopasowuje się do każdej średnicy rury
i zapewnia właściwą funkcję uszczelnienia
Dane techniczne
materiał: elastomer
Rura DN
150
200
250
300
350
400
450-500
H 4/2
Masa
kg
0,12
0,12
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
H_Anbohrschellen.indd 8
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
06.05.2013 10:34
I
Zasuwa nożowa do przyłączy domowych
obustronnie ze złączem ISO do rur PE i PVC
Nr kat. 2615
Cechy konstrukcyjne
• idealna zasuwa do zabudowy na rurociągu PE lub PVC
na przyłączu domowym
• wrzeciono nie ma kontaktu z medium
• niezawodne i szczelne zamknięcie dzięki płycie odcinającej
i uszczelce typu O-ring
• możliwa zabudowa bezpośrednio w ziemi
• dwustronne przyłącze wtykowe typu ISO do rur PE
• możliwość wymiany pokrywy pod ciśnieniem
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
wrzeciono, płyta odcinająca: stal nierdzewna
Vk
pierścień zaciskowy:
do rur PE – POM struktura „wirowa” (standard)
do rur PVC – „Korund” (na zapytanie)
maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
H
Odpowiadające wyposażenie:
ød
ø min.
obudowa i kółko ręczne – patrz: działy B i C
L1
L
Rura Ø
mm
Ø min
mm
H
mm
L
mm
L1
mm
Vk wrzeciona
mm
50
40
202
63
56
202
Masa
kg
226
91
10,3
5,10
240
103
10,3
5,10
Przykład zabudowy
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
I 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
I_Hausanschluss-Schieber.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
26.04.2013 13:47
Zasuwa nożowa
do przyłączy domowych
Nr kat. 2616
Cechy konstrukcyjne
• zasuwa odcinająca nożowa z przyłączem typu ZAK-System
• wrzeciono nie ma kontaktu z medium
• niezawodne i szczelne zamknięcie dzięki płycie odcinającej
i uszczelce typu O-ring
• możliwa zabudowa bezpośrednio w ziemi
• możliwość wymiany pokrywy pod ciśnieniem
• 100% ochrona przed korozją
• maksymalna średnica nawiercania: 35 mm
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400
epoksydowane
wrzeciono i płyta odcinająca: stal nierdzewna
przyłącze typu ZAK 69
maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Vk
Odpowiadające wyposażenie:
obudowy i kółko ręczne – patrz: działy B i C
ZAK 69
ZAK 69
H
zestaw do nawiercania ZAK 69 – patrz: dział K
L
Zasuwa
kielich – bosy koniec
H
mm
L
mm
Vk wrzeciona
mm
Masa
kg
ZAK 69
203
146,5
10,3
4,40
Przykład zabudowy
I 1/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
I_Hausanschluss-Schieber.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
26.04.2013 13:47
Armatura do płukania rurociągów
Armatura do płukania kanałów
z prostym odejściem kołnierzowym
Nr kat. 9834
Cechy konstrukcyjne
• armatura z odcięciem do płukania rurociągów
• do bezpośredniej zabudowy w ziemi:
– odpadają koszty budowy studzienek lub komór
– poprawa bezpieczeństwa obsługi serwisowej
• wolny przelot zapewnia bezproblemowe płukanie
• przyłącze górne – nasada hydrantowa typu C
• przyłącze dolne kołnierzowe proste
• przyłącze dolne DN2” – na zapytanie
• zwarta, prosta budowa, niskie koszty zabudowy
• inne długości H – na zapytanie
Dane techniczne
korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
uszczelka: EPDM
wrzeciono, płyta odcinająca: stal nierdzewna
płyta w stanie otwartym nie ma kontaktu
z przepływającym medium (swobodny przelot)
przyłącze płuczące: nasada hydrantowa typu C,
materiał: aluminium
opcja z odwodnieniem - na zapytanie
Odpowiadające wyposażenie:
H
klucz do obsługi nr kat. 3420 – patrz: dział K 2/2
Przyłącze
kołnierzowe
DN 50
DN 80
H
mm
Głębokość
zabudowy
Masa
kg
800
1,00
13,70
1050
1,25
14,90
1300
1,50
16,10
1800
2,00
17,90
800
1,00
14,50
1050
1,25
16,50
1300
1,50
17,90
1800
2,00
20,90
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
I 2/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
I_Hausanschluss-Schieber.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
26.04.2013 13:47
Stojak do armatury
do płukania kanałów
Cechy konstrukcyjne
• specjalne wykonanie do nasadzenia na armaturę
do płukania rurociągów jako przedłużenie i wyprowadzenie ze skrzynki ponad poziom terenu
Stojak do armatury do płukania
kanałów
Nr kat. 9857
Dane techniczne
rura i kolano: stal ocynkowana 2”
sprzęgła typu C: aluminium
zawór kulowy DN2”: mosiądz niklowany
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
H
mm
Masa
kg
660
5,30
H
Przykład zabudowy
I 2/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
I_Hausanschluss-Schieber.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
26.04.2013 13:47
J
Kształtki rurowe ISO-ZAK
do rur PE
Dane techniczne:
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
O-ringi: elastomer
pierścień zaciskowy: POM
pierścień osłonowy: elastomer
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Rura Ø
Przyłącze
Masa
kg
25
ZAK 46
0,45
40
ZAK 46
0,80
50
ZAK 46
1,20
50
ZAK 69
1,44
63
ZAK 46
1,60
63
ZAK 69
1,80
Rura Ø
40
50
L
Masa
kg
190
1,50
193
1,75
251
2,70
Przyłącze
ZAK 46
z przyłączem typu ZAK 46, ZAK 69
Nr kat. 6160
Złączka wtykowa ZAK
z przyłączem typu ZAK 46
Nr kat. 6170
ZAK
63
Złączka wtykowa ZAK
L
Rura Ø
Przyłącze
32
40
50
Masa
kg
0,60
ZAK 46
63
z przyłączem typu ZAK 46 – wykonanie proste
Nr kat. 6180
0,60
0,90
1,20
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
Złączka wtykowa PE ZAK
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
J 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
J_Fittings.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
19.04.2013 12:47
Kształtki rurowe ISO-ZAK
do rur PE
Rura Ø
Przyłącze
32
40
50
ZAK 46
63
Rura Ø
50
Przyłącze
ZAK 46
40
z końcówką obrotową (360o) ZAK
1,90
Nr kat. 6465
2,30
Masa
kg
Kolano ZAK
z przyłączem PE 90°
Nr kat. 6479
0,65
0,85
1,00
Przyłącze
32
50
1,70
0,50
63
Rura Ø
Kolano ISO-ZAK wciskowe –
obrotowe 90°
2,80
32
40
Masa
kg
Masa
kg
Kolano ISO – ZAK 90°
Nr kat. 6480
0,90
ZAK 46
63
J 1/2
1,20
1,65
2,10
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
J_Fittings.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
19.04.2013 12:47
Kształtki rurowe ISO-ZAK
do rur PE
Trójnik ZAK z trzema kielichami ZAK
Nr kat. 6540
Dane techniczne
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
O-ringi: elastomer
H
pierścień zaciskowy: POM
H
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Rura Ø
L
H
Masa
kg
ZAK 46
120
60
1,40
L
Rura Ø
40
50
Przyłącze
ZAK 46
Masa
kg
1,15
1,40
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
Złączka przejściowa ZAK
Nr kat. 6170
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
J 1/3
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
J_Fittings.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
19.04.2013 12:47
Złączki rurowe ISO
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
Złączka z gwintem zewnętrznym
Nr kat. 6100
O-ringi: elastomer
wykonanie specjalne
pierścień zaciskowy: POM
Nr kat. 6110
Dane techniczne
pierścień osłonowy: elastomer
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Nr kat. 6100
Rura Ø
Gwint
EN 10226-1
Masa
kg
32
1"
0,35
40
1¼"
0,63
50
1½"
0,93
63
2"
1,45
Rura Ø
Gwint
EN 10226-1
Nr kat. 6110
Masa
kg
32
1¼"
0,39
32
1½"
0,65
32
2"
0,67
40
1"
0,64
40
1½"
0,66
40
2"
0,72
50
1"
1,10
50
1¼"
0,90
50
2"
0,95
63
1¼"
1,30
63
1½"
1,45
75
2"
2,50
Rura Ø
Gwint
ISO 228
32
1"
0,42
40
1¼"
0,70
50
1½"
1,00
Nr kat. 6200
Masa
kg
63
2"
1,70
75
2½"
3,20
90
3"
3,60
Rura Ø
Gwint
ISO 228
32
1¼"
50
1¼"
1,10
90
2"
4,00
J 2/1
Złączka z gwintem wewnętrznym
Nr kat. 6200
wykonanie specjalne
Nr kat. 6210
Nr kat. 6210
Masa
kg
0,57
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
J_Fittings.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
19.04.2013 12:47
Złączki rurowe ISO
Dane techniczne
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
Łącznik dwukielichowy
Nr kat. 6300
O-ringi: elastomer
pierścień zaciskowy: POM
pierścień osłonowy: elastomer
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Masa
kg
Rura Ø
20
0,26
25
0,35
32
0,65
40
0,97
50
1,40
63
2,30
75
3,20
90
3,15
125
8,70
Rura Ø1
Rura Ø2
Masa
kg
40
32
0,80
50
32
1,70
50
40
1,40
63
50
1,70
75
63
2,65
90
75
3,30
Masa
kg
Rura Ø
32
1,10
40
1,90
50
2,10
63
3,20
Łącznik redukcyjny dwukielichowy
Nr kat. 6310
Łącznik z demontowalnym stożkiem
do późniejszego montażu
Nr kat. 6301
uwaga: brak ogranicznika przesunięcia
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
J 2/2
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
J_Fittings.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
19.04.2013 12:48
Złączki rurowe ISO
40
1,20
50
1,80
63
2,60
90
5,00
110
7,30
Rura Ø
Masa
kg
32
0,80
40
1,20
50
63
90
110
1,90
3,00
6,50
11,00
Rura Ø
32
Łuk 45° dwukielichowy
Nr kat. 6440
Masa
kg
Rura Ø
Gwint ISO 228
Łuk 90° dwukielichowy
Nr kat. 6400
Masa
kg
1"
0,65
40
1¼"
0,98
50
1½"
1,50
50
1¼"
1,75
63
2"
2,20
J 2/3
Łuk 90° kielich - gwint wewnętrzny
Nr kat. 6410
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
J_Fittings.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
19.04.2013 12:48
Złączki rurowe ISO
Łuk 90° z kielichem wtykowym i gwintem
zewnętrznym
Dane techniczne
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
Nr kat. 6460
O-ringi: elastomer
pierścień zaciskowy: POM
pierścień osłonowy: elastomer
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Nr kat. 6460
Rura Ø
mm
Gwint
EN 10226-1
32
1"
0,65
32
1¼"
0,85
32
1½"
2,50
40
1¼"
1,10
40
1½"
1,10
Masa
kg
50
1½"
1,70
63
1½"
2,50
63
2"
2,25
Rura Ø
mm
Gwint
EN 10226-1
Nr kat. 6411
Masa
kg
32
1"
0,60
50
1½"
1,45
63
2"
1,90
Rura Ø
Gwint EN 10226-1
Masa
kg
32
1½"
1,80
40
1½"
2,20
50
1½"
2,15
63
1½"
2,65
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
Łuk 45° z kielichem wtykowym i gwintem
zewnętrznym
Nr kat. 6411
Kolano - złączka obrotowa z jednym kielichem
wtykowym i gwintem zewnętrznym
Nr kat.
6462
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
J 2/4
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
J_Fittings.indd 7
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
19.04.2013 12:48
Złączki rurowe ISO
Nr kat. 6500
Rura Ø
Gwint
ISO 228
32
1"
0,83
40
1¼"
1,45
50
1¼"
2,20
50
1½"
2,20
Masa
kg
50
2"
2,60
63
1¼"
3,90
63
1½"
3,85
63
2"
3,70
75
1"
5,30
75
2"
4,60
90
1¼"
5,50
90
1½"
5,50
Rura Ø
Gwint
ISO 228
50
2"
2,40
75
1"
5,20
75
2"
4,60
Rura Ø
Gwint ISO 228
Masa
kg
32
1"
1,50
40
1¼"
2,40
50
1½"
2,70
63
2"
4,10
Trójnik
z dwoma kielichami wtykowymi i odejściem
gwintowanym
Nr kat. 6500
wykonanie specjalne
Nr kat. 6510
Nr kat. 6510
Masa
kg
Trójnik z odejściem gwintowanym
z demontowalnym stożkiem
Nr kat. 6501
uwaga: przy zastosowaniu jako „nasuwka“ - brak
ogranicznika przesunięcia
J 2/5
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
J_Fittings.indd 8
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
19.04.2013 12:48
Złączki rurowe ISO
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
Trójnik z trzema kielichami wtykowymi
Nr kat. 6530
O-ringi: elastomer
wykonanie specjalne
pierścień zaciskowy: POM
Nr kat. 6531
Dane techniczne
pierścień osłonowy: elastomer
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Nr kat. 6530
Rura Ø A
Rura Ø B
Masa
kg
32
32
0,95
40
25
1,50
40
40
1,55
50/40*
40
2,20
50
25
1,90
50
32
2,00
50
40
2,20
50
50
3,00
63
32
2,80
63
40
3,20
63
50
3,45
63
63
4,45
B
* przez redukcję
A
A
Nr kat. 6531
Rura Ø A
Rura Ø B
Masa
kg
32
25
0,90
40
25
1,50
50
25
1,90
50
32
2,00
50
40
2,70
63
32
2,60
63
40
3,20
63
50
3,45
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
J 2/6
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
J_Fittings.indd 9
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
19.04.2013 12:48
K
Narzędzia
Cechy konstrukcyjne
• stosowany do nawiercania rurociągów ze stali, żeliwa,
azbestocementu lub tworzyw sztucznych
Aparat do nawiercania pod
ciśnieniem
Nr kat. 5800
• przy nawiercaniu pod ciśnieniem wióry są wypłukiwane
na zewnątrz przez odpowiednio zwymiarowany wylot
• ręczny napęd i posuw uzyskuje się przy pomocy
grzechotki i nakrętki przesuwnej
• trzon wiertła jest połączony z grzechotką przy pomocy
prostej blokady
• złączki podwójne lub redukcyjne uszczelniane
są komorowymi pierścieniami gumowymi
• maksymalna średnica nawiercania: 40 mm
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
K 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
K_Werkzeuge.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
18.04.2013 15:44
Narzędzia
360
Asortyment
nr kat. 5820
nr kat. 5810
nr kat. 5830
nr kat. 5840
Przyrząd do nawiercania
Skrzynka
Grzechotka
Trzon wiertła
1
2
Wiertło kręte do rur stalowych, żeliwnych,
azbestocementowych
nr kat. 5850
nr kat. 5860
nr kat. 5890
nr kat. 5900
nr kat. 5910
nr kat. 5920
nr kat. 8401
nr kat. 5800
Wiertło kręte
1" - Ø 24
Wiertło kręte 1¼" - Ø 29
Wiertło kręte 1½" - Ø 35
Wiertło kręte
2" - Ø 40
Frez do nawiercania rur PVC
Frez do nawiercania
1" - Ø 24
Frez do nawiercania 1¼" - Ø 29
Frez do nawiercania 1½" - Ø 35
Frez do nawiercania
2" - Ø 40
Dwuzłączka z uszczelką gumową
2" - 1"
2" - 1¼"
2" - 1½"
2" - 2½"
Dwuzłączka redukcyjna z uszczelką
gumową
2" - 2"
Klucz do gniazda sześciokąt. SW5 – 1 szt.
Klucz hakowy – 2 szt.
Pilot odcinający
1" - 1¼"
1½" - 2"
Komplet w skrzynce Masa 17,5 kg
5
3
4
6
7
9
8
10
11
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
grzechotka
bolec blokujący
nakrętka przesuwna
czerwone oznakowanie
trzon wiertła
prowadnica
uszczelka typu O-ring
8. uszczelka gumowa
9. wylot z płukania
10. złączka redukcyjna
lub podwójna
11. złączka sześciokątna
12. wiertło
Alternatywa do wiertła krętego nr 5850
Frez do nawiercania do rur stalowych
i żeliwnych
Frez do nawiercania
1"- Ø 24
Frez do nawiercania 1¼"- Ø 29
Frez do nawiercania 1½"- Ø 35
Frez do nawiercania
2"- Ø 40
nr kat. 5940 Złączka redukcyjna 2"- 1½"
do kombinacyjnej zasuwy do nawiercania ISO
nr kat. 5870
Opis produktu (prospekt na zapytanie)
• aparaty do nawiercania Tonisco są odpowiednie dla
otworów do 90 mm
Nr kat. 5860
Frez do nawiercania
do rur PVC
Nr kat. 5870
Frez do nawiercania
do rur stalowych i żeliwnych
TONISCO – aparat do nawiercania
Nr kat. 5807
• uwaga: zagrożenie – 220V należy bezwzględnie
przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa
• większe średnice nawiercania (na zapytanie)
K 1/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
K_Werkzeuge.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
18.04.2013 15:44
Narzędzia
Cęgi
Nr kat. 6050
Cechy konstrukcyjne
• do cięcia rur PE i PVC
• tną rury gładko i pod kątem prostym
• mniejsza siła dzięki zastosowaniu dźwigni
• możliwość wymiany noża
Do średnic rur
Masa
kg
Typ I:
od 1¼" lub Ø 40 mm
0,30
Typ II:
od 2" lub Ø 63 mm
1,10
Nr kat.
6050
Frez rurowy
Nr kat. 6000
Cechy konstrukcyjne
• do ukosowania do rur PE
• w celu właściwego montażu połączenia wtykowego ISO
należy rurę zukosować; do tego celu polecamy nasz
frez rurowy wykonany z rury stalowej – nasuwa się go na
końcówkę rury i po kilku obrotach w prawo, przy lekkim
nacisku, rura uzyskuje żądane zukosowanie
Nr kat.
Rura Ø
6000
DN
Masa
kg
32
1"
0,10
40
1¼"
0,17
50
1½"
0,22
63
2"
0,62
Pilot
Nr kat. 8401
Cechy konstrukcyjne
• do pośredniego odcinania do opaski odcinającej,
nasadki odcinającej
• do nawierceń pod ciśnieniem
Wielkość
Masa
kg
Typ I:
do opaski 1" - 1¼"
0,20
Typ II:
do opaski 1½" - 2"
0,25
DN 80
0,50
Nr kat.
8401
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
K 2/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
K_Werkzeuge.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
18.04.2013 15:44
Narzędzia
Ściągacze
Nr kat. 6010
Cechy konstrukcyjne
• do demontażu połączeń rurowych ISO
e
• przed wsunięciem ściągaczy należy odciążyć pierścień
zaciskowy złączki; wsunięcie ściągaczy powoduje
odciążenie pierścienia zaciskowego, co umożliwia
wysunięcie rury
• zastosowanie: do wszystkich wyrobów Hawle
z wtykowymi połączeniami rurowymi ISO
Nr kat.
6010
Rura Ø
DN
Ilość
ściągaczy
Masa
kg
32
1"
2
0,05
40
1¼"
2
0,07
50
1½"
2
0,10
63
2"
2
0,17
75
3
0,26
90
3
0,32
110
3
0,40
125
3
0,48
140
3
0,54
160
3
0,65
Nr kat.
do
Długość
mm
Masa
kg
3410
armatury do przyłączy
domowych
830
2,00
3420
zasuw
1227
4,10
Klucze do obsługi
Nr kat. 3410
Nr kat. 3420
Nr kat. 3410/3420
K 2/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
K_Werkzeuge.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
18.04.2013 15:44
Narzędzia
Opis produktu
• zestaw do nawiercania rur PE dla połączeń – opaska
do nawiercania HAKU ZAK 69 z odejściem ZAK 45°
do rur PE
Zestaw do nawiercania rur
PE – ZAK 69
Nr kat. 5897
• do zabudowy w aparacie do nawiercania nr kat. 5820
Dane techniczne
1. adapter wykonany ze stali
2. wysokiej jakości wiertło ze stali HSS
2
Odpowiadające wyposażenie
frez do zestawu – ZAK 69 nr kat. 5863
1
Cechy konstrukcyjne
• frez do zestawu do nawiercania rur PE dla połączeń –
opaska do nawiercania HAKU ZAK 69 z odejściem ZAK
45°
Frez ZAK 69
Nr kat. 5863
Dane techniczne
wysokiej jakości frez ze stali HSS
Dla rur
o średnicy
Długość
wiertła
63 - 75
60
Średnica
nawiercanego
otworu
40
90 - 225
70
50
zdjęcie zmontowanego
zestawu frez nr kat. 5863
i wiertła nr kat. 5897
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
K 3/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
K_Werkzeuge.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
18.04.2013 15:44
Narzędzia
Adapter ZAK
Nr kat. 5895
Cechy konstrukcyjne
• do aparatu do nawiercania nr kat. 5820
Masa
kg
ZAK
46
1,10
69
2,20
Farba renowacyjna
Nr kat. 3441
Cechy konstrukcyjne
• niebieski lakier żywiczny
• do usunięcia niewielkich uszkodzeń mechanicznych
powstałych podczas transportu lub zabudowy
• odporna na promienienie UV
• uwaga: nie dopuszczona do kontaktu z wodą pitną
• farba renowacyjna dopuszczona do kontaktu z wodą pitną
Nr kat.
Pojemność puszki
3441
1 kg
Cechy konstrukcyjne
• do usunięcia niewielkich uszkodzeń mechanicznych
powstałych podczas transportu lub zabudowy
do epoksydowanych wyrobów Hawle
Pojemnik z tłoczkiem
Nr kat. 3442
• pojemnik z tłoczkiem (bez uszczelnienia pistoletu)
• ścisłe dozowanie żywicy i utwardzacza w stosunku 1:1
• przed użyciem dokładnie wymieszać!
• do lakierowania większych powierzchni zalecamy
nr kat. 3441 (patrz wyżej)
Nr kat.
Pojemność pojemnika
3442
32 cm3
K 3/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
K_Werkzeuge.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
18.04.2013 15:44
L
Dodatkowe wyposażenie
do układania przewodów
Tuleja wzmacniająca do rur PE
Tuleja wzmacniająca do złączek ISO
Nr kat. 6031
Cechy konstrukcyjne
• z żywicy POM
• zastosowanie tulei eliminuje potrzebę ukosowania rur
Klasa SDR 11
F
E
B
32
25,2
19,3
31,5
62
6
26,5
40
31,6
25,3
39,5
72
7
33,2
50
39,6
32,7
49,5
82
7
41,5
63
50
42,1
62,5
91
8
52,2
D
A
C
C
B
D
A
Ø zewn.
rury
Klasa SDR 17,6
E
Ø zewn.
rury
D
C
A
F
E
B
32
27,4
22,2
31,5
67
6
28,5
40
34,8
28,5
39,5
84
7
36
50
43,4
36,5
49,5
82
7
44,9
63
54,8
46,9
62,5
92
8
56,6
Ø zewn. rury
L
Masa
kg
63
170
0,10
75
170
0,25
90
170
0,33
110
170
0,39
125
170
0,48
140
170
0,55
160
200
0,67
180
220
0,86
200
220
1,50
225
220
1,62
250
220
1,85
280
220
2,15
315
220
2,55
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
F
Tuleja wzmacniająca do rur PE
ze stali nierdzewnej
Nr kat. 6035
Klasa SDR 17,6
Nr kat. 6036
Klasa SDR 11
L
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
L 1/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
L_Rohrverlegungs-Zubehör.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
18.04.2013 15:47
Dodatkowe wyposażenie
do układania przewodów
Cechy konstrukcyjne
• stabilne i niełamliwe płyty podkładowe z tworzywa
sztucznego nieulegające rozkładowi
Płyta podkładowa do skrzynek
ulicznych DIN 4056 i DIN 4057
Nr kat. 3481
• centrowanie skrzynki ulicznej na płycie nośnej
• precyzyjne ustawienie i zabezpieczenie obudów
teleskopowych Hawle
• okrągły kształt umożliwia łatwy montaż w sytuacji, gdy jest
ograniczona ilość wolnego miejsca
Dane techniczne
materiał: poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
øD
ØD
Masa
kg
340
0,85
Pokrywa włazu/pierścień włazu
Cechy konstrukcyjne
do zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego
• pierścień i pokrywa z otworami wentylacyjnymi
do zespołu na- i odpowietrzającego nr kat. 9828
Nr kat. 2069
Dane techniczne
pokrywa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500, bituminizowane
65
45
30
pierścień: żeliwo szare EN-GJL-250, bituminizowane
ø 790
ø 685
150
50
ø 605
ø 660
ø 680
ø 610
ø 925
L 1/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
L_Rohrverlegungs-Zubehör.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
18.04.2013 15:47
Dodatkowe wyposażenie
do układania przewodów
Cechy konstrukcyjne
• zabezpieczenie przed przesunięciem do kształtek i rur z PVC
• zabezpieczenie po montażu można w razie potrzeby
zdemontować i ponownie wykorzystać
Zabezpieczenie przed
przesunięciem (mufa-rura)
Nr kat. 1254
• pierścień zaciska się samoczynnie na stożku
• specjalna struktura pozwala na uniknięcie zarysowania
rury
• stosunkowo małe nacięcia na rurze PVC
• dwustronne zamknięcie klinowe
• zabezpieczenie klinów odbywa się przez uderzenie
w nie młotkiem z tworzywa
w przypadku użycia młotków metalowych zastosować
podkładkę zabezpieczającą przed uszkodzeniem powłoki
pierścień zaciskowy
Dane techniczne
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane
315 300
280 250
*
225 200
*
160 150
*
140 125
PN 16
100
1255
80
PN 10
110
1254
90
zabezpieczenie przed
przesunięciem
65
PN
50
Nr kat.
75
Nazwa wyrobu
63
Średnica nominalna/DN
rura PVC Ø mm
*PN 16
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
L 2/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
L_Rohrverlegungs-Zubehör.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
18.04.2013 15:47
Dodatkowe wyposażenie
do układania przewodów
Uszczelka płaska z wkładką płócienną
Nr kat. 3470
Uszczelka płaska z wkładką stalową
Nr kat. 3390
Cechy konstrukcyjne Nr kat. 3470
• z elastomeru
• maksymalne ciśnienie robocze: ścieki 10 bar
Cechy konstrukcyjne Nr kat. 3390
• ze stabilną wkładką stalową
Nr kat. 3470
• z elastomeru
Nr kat. 3390
• maksymalne ciśnienie robocze: ścieki 16 bar
Masa
kg
b
DN
Nr kat.
3470
Nr kat.
3390
Nr kat.
3470
Nr kat.
3390
50
3
4
0,02
0,04
65
3
4
0,03
0,06
80
3
4
0,04
0,07
100
3
5
0,04
0,07
125
3
5
0,05
0,12
150
4
5
0,06
0,13
200
4
6
0,10
0,18
250
4
6
0,13
0,23
300
4
6
0,17
0,60
350
4
7
0,21
0,70
400
4
7
0,23
0,77
L 2/2
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
L_Rohrverlegungs-Zubehör.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
Wyd. 4. 2013
18.04.2013 15:47
Materiał montażowy
Cechy konstrukcyjne
• ułatwia montaż rur PE
• pojemność: 400 ml
Spray montażowy
do rur z tworzywa sztucznego
Nr kat. 3443
• uwaga: przestrzegać zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa (patrz: napisy na puszce)
Cechy konstrukcyjne
• specjalny smar
Smar do armatury
Nr kat. 3444
• przeznaczony do wrzecion i O-ringów z elastomeru
• spełnia wymagania normy DIN EN200
• pojemność: 90 g
• używany np. do zasuw – patrz: str. 3/1
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
Tel.: 61 81 11 400 - Fax: 61 81 11 413
Wyd. 4. 2013
62-028 Koziegłowy - ul. Piaskowa 9
www.hawle.pl - [email protected]
L 3/1
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
L_Rohrverlegungs-Zubehör.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
18.04.2013 15:47

Podobne dokumenty