tutaj - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem
Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym
Rozwojem
zaprasza w semestrze letnim 2014/2015 na cykl wykładów:
Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska
Trzeci Sektor, Czwarta Władza – rola organizacji pozarządowych i mediów
we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie
Czwartki, godz. 16−18
Aula A, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A
19.02. Anna Kalinowska, UCBS, UW. Trzeci sektor na świecie – Międzynarodowa Unia
Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) – organizacja łącząca organizacje, naukowców
i instytucje państwowe na drodze do zrównoważonego rozwoju.
26.02. Andrzej Pietrucha, Fundacja BOŚ. Żebracy czy liderzy zmiany, marzyciele czy
rzemieślnicy? O mitach i faktach na temat pracy w trzecim sektorze oraz zbieraniu
pieniędzy na cele społeczne i ekologiczne.
05.03. Barbara Lewicka-Kłoszewska, Fundacja BOŚ. Ekologiczna misja w życiu, a ekologiczna
misja w pracy. Jak zbudować wiarygodność fundacji korporacyjnej „bezdusznej”
instytucji finansowej?
12.03. Zdzisław Stan Nitak, Global Action Plan (GAP). Rozwój zrównoważony a styl życia –
praca u podstaw.
19.03. Ewelina Skoczeń, Fundacja Ziemia i Ludzie. Recepty dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku
na działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
26.03. Dariusz Bukaciński, OTOP i UKSW. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków –
działania dla dobra ptaków i ludzi.
09.04. Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energii Odnawialnej. Energetyka
i obywatelska – czy Instytut zajmuje się jedynie szlachetną utopią?
prosumencka
16.04. Krzysztof Walczak, NFOŚiGW. Czwarta władza – rola mediów we wprowadzaniu
zrównoważonego rozwoju w życie.
23.04. Andrzej Kassenberg, INE-ISD. Przez ekologię do wolności ze szczególnym
uwzględnieniem roli Polskiego Klubu Ekologicznego i Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
30.04. Anna Batorczak, UCBS, UW. Rola społecznych organizacji ekologicznych
w rozwiązywaniu problemu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
07.05. Beata Tarnawa, Jacek Bożek, Klub GAJA. Budowanie kapitału społecznego dla
zrównoważonego rozwoju.
14.05. Witold Lenart, UCBS, UW. Rola społecznych ruchów i organizacji zawodowych
w zarządzaniu ochroną środowiska
21.05. Sławomir Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia. Fundacja Nasza Ziemia – sprzątanie świata…
i nie tylko. Przez partnerstwo do czystszego środowiska i społeczeństwa
odpowiedzialnego środowiskowo.
28.05. Dyskusja panelowa o przyszłości ruchu ekologicznego z udziałem przedstawicieli
organizacji społecznych. Moderatorzy: Anna Kalinowska, Witold Lenart, UCBS, UW.

Podobne dokumenty