Ćwiczenie.1. Przygotuj poniższe tabele w arkuszu kalkulacyjnym.

Komentarze

Transkrypt

Ćwiczenie.1. Przygotuj poniższe tabele w arkuszu kalkulacyjnym.
Ćwiczenie.1. Przygotuj poniższe tabele w arkuszu kalkulacyjnym.
Zadanie: Przygotuj w odpowiedni sposób poniższe tabele w programie Excel. Skorzystaj z opcji
„Format” -> „Formatuj komórki” w grupie „Komórki”. Ćwiczenie wykonaj w Arkuszu 1.
Pojawi się poniższe okno dialogowe „Formatowanie komórek”, w którym dokonaj odpowiednich
ustawień obramowania, wypełnienia, formatowania czcionki itp.
Uwaga: Pamiętaj żeby zastosować ustawienie obramowania wskazując w opcjach „Ustawienia
wstępne” elementy (kontur, wewnątrz) komórki, którym nadajesz wybrany styl czy kolor.
Przykładowe tabele do przygotowania:
Ćwiczenie.2. Przygotuj poniższa tabelę w arkuszu kalkulacyjnym.
Zadanie: Przygotuj w odpowiedni sposób poniższą tabelę w programie Excel. Skorzystaj z opcji
„Format” -> „Formatuj komórki” w grupie „Komórki”. Ćwiczenie wykonaj w Arkuszu 2.
* Ćwiczenie.3. Przygotuj tabelę w arkuszu kalkulacyjnym.
Zadanie: Zaplanuj i wykonaj samodzielnie tabelę w programie Excel na temat: „Stolice Świata”.
Tabela zawierać ma:
 Lp.
 Nazwy 10 stolic
 Liczbę mieszkańców każdej ze stolic
 Kraj, którego jest stolicą.
Dane zaczerpnij z encyklopedii internetowej: www.wikipedia.pl.
Dokonaj formatowania komórek (kolor, obramowanie, wyrównanie tekstu itp.).
Skorzystaj z opcji „Format” -> „Formatuj komórki” w grupie „Komórki”.
Ćwiczenie wykonaj w Arkuszu 3.
UWAGA: Całość zapisz w swoim folderze pod nazwą: Tabele_sformatowane

Podobne dokumenty