Komunikat Biskupa Kieleckiego do Księży

Transkrypt

Komunikat Biskupa Kieleckiego do Księży
Nr OA – 17/13
Kielce, dnia 13 maja 2013 r.
Czcigodny Księże Proboszczu.
W związku z przeżywanym Rokiem Wiary, Ojciec Święty
zaprasza cały Kościół do zjednoczenia się na adoracji Jezusa
Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pragnieniem
Ojca Świętego jest, aby ta modlitwa miała miejsce we wszystkich
kościołach parafialnych, kaplicach i wspólnotach życia
konsekrowanego, w niedzielę 2 czerwca 2013 r. o godz. 17.00.
Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego, proszę PT. Księży
Proboszczów o zorganizowanie godzinnej adoracji w swoich
parafiach, o ile to możliwe od godz. 17.00 do 18.00.
W Bazylice Katedralnej w Kielcach, adoracja pod moim
przewodnictwem rozpocznie się o godz. 17.30.
† Kazimierz Ryczan
BISKUP KIELECKI

Podobne dokumenty