Zniżki i preferencje dla posiadaczy Bełchatowskiej Karty

Komentarze

Transkrypt

Zniżki i preferencje dla posiadaczy Bełchatowskiej Karty
Zniżki i preferencje dla posiadaczy Bełchatowskiej Karty Rodziny
Uwaga: Ze zniżek może korzystać jedynie posiadacz Karty
Lp.
Podmiot i miejsce świadczenia
usług
1.
97-400 Bełchatów
Narutowicza 1a
tel. 44 635 00 48
www.mck.belchatow.pl
www.pgegigantymocy.pl
Zniżki/preferencje
Informacje dodatkowe
30% zniżki na bilety do kina;
50% zniżki na zajęcia edukacyjne
i warsztaty (zajęcia w ramach
Kulturalnego Banku Pomysłów po
uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia);
50% zniżki na koncerty
i spektakle;
50% zniżki na zwiedzanie Ekspozycji
PGE Giganty Mocy.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
W przypadku koncertów
i spektakli posiadacz karty
każdorazowo musi sprawdzić
na plakacie opracowanym
przez MCK, czy proponowana
impreza objęta jest zniżką.
Specjalny bilet wstępu „Historia za
grosik” w cenie 1 grosza uprawniający
do wstępu na wszystkie ekspozycje
wystawiane w Muzeum;
2.
Udział w lekcjach edukacyjnych za
opłatą w wysokości 1 grosza.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
ul. Rodziny Hellwigów 11
97-400 Bełchatów
tel. 44 633 11 33
www.muzeum.belchatow.pl
3.
ul. Przemysłowa 11
97-400 Bełchatów
tel. 44 633 37 81
44 633 32 37
www.mzk.belchatow.pl
4.
Bezpłatne przejazdy lokalnym
transportem zbiorowym na wszystkich
liniach komunikacji miejskiej w
granicach administracyjnych miasta
Bełchatowa
Jednorazowe wejście na pływalnie
krytą za opłatą w wysokości 1zł
(jednorazowe wejście trwa 45 min);
Powiatowe Centrum Sportu
ul. Czapliniecka 96
97-400 Bełchatów
telefony
pływalnia 502 05 75 63
lodowisko 44 733 01 72
www.pcs-belchatow.pl
Wypożyczenie łyżew na lodowisko za
opłatą w wysokości 1zł.
Na podstawie Uchwały
Nr X/63/15 Rady Miejskiej
w Bełchatowie z dnia 28 maja
2015 r. w sprawie
wprowadzenia bezpłatnych
przejazdów lokalnym
transportem zbiorowym
w granicach
administracyjnych miasta
Bełchatowa realizowanych
przez Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Bełchatowie.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
5.
Hala Energia:
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów
tel. 44 739 81 11
50% wartości normalnego biletu na
korty miejskie;
bezpłatne wypożyczenie łyżew na
lodowisko miejskie;
50% zniżki na ściankę wspinaczkową w
Hali Energia;
20% zniżki na siłownię w Hali Energia.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Miejskie Korty Tenisowe:
ul. Edwardów 8
tel. 44 739 88 77
Lodowisko Miejskie:
ul. Edwardów 6
tel. 44 739 83 15,
www.btsas.pl
6.
OPERIS Andrzej Bartoszek
ul. Staszica 5 B
97- 400 Bełchatów
tel. 44 633 79 24
44 633 02 03
www.dagrasso.pl
10 % zniżki na wszystkie pizze i dania
nie objęte innymi promocjami.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta wg cen pakietowych, jak dla
grup zorganizowanych:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Góra Kamieńsk”
7.
Ozga k. Kamieńska
97-360 Kamieńsk
tel. 44 733 07 77
www.gorakamiensk.info
Pakiet 1:
(3 przejazdy torem saneczkowym,
1 wjazd i zjazd koleją linową
krzesełkową oraz możliwość
korzystania z pozostałych atrakcji
w cenach ulgowych wg
obowiązującego cennika).
Pakiet 2:
(3 przejazdy torem saneczkowym,
1 wjazd i zjazd koleją linową
krzesełkową, trampolina buungee
i zjeżdżalnia dmuchana oraz
możliwość skorzystania z pozostałych
atrakcji w cenach ulgowych wg
obowiązującego cennika).
Pakiet 3:
(3 przejazdy torem saneczkowym,
1 wjazd i zjazd koleją linową
krzesełkową, trampolina buungee
i ściana wspinaczkowa oraz możliwość
korzystania z pozostałych atrakcji
w cenach ulgowych wg
obowiązującego cennika).
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Z pakietów jak dla grup
zorganizowanych może
skorzystać każda osoba
posiadająca Bełchatowską
Kartę Rodziny. Cennik
dostępny na stronie:
www.gorakamiensk.info
oraz w Ośrodku Sportu
i Rekreacji
"Góra Kamieńsk".
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Małgorzata Gołębiowska
8.
ul. Norwida 43
97- 400 Bełchatów
tel. 44 633 95 29
668 19 80 13
15 % zniżki na zabiegi profilaktyczne
i stomatologiczne wymienione niżej:
- lakowanie;
- lakierowanie;
- leczenie ubytków;
- wypełnianie ubytków.
20 % zniżki na usługi fotograficzne
i wypożyczenie filmów DVD.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
ul. Św. Barbary 1
97- 400 Bełchatów
tel. 44 634 86 99
www.facebok.com/StudioFotoKomarTop
9.
15% zniżki na menu oferowane
w Pizzerii Marcello
ul. Św. Barbary 2
97-400 Bełchatów
tel. 607 270 876
Uwaga
Zniżki obowiązują tylko
w przypadku konsumpcji
w lokalu.
5% zniżki na wszystkie usługi
fotograficzne;
7% zniżki na pozostały asortyment.
10.
Zniżki nie obejmują napoi
alkoholowych i
bezalkoholowych oraz nie
łączą się z innymi
promocjami.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
pl. G. Narutowicza 18
97- 400 Bełchatów
tel. 531 43 43 67
GKS oferuje zniżki na:
11.
Górniczy Klub Sportowy
„Bełchatów” SA
ul. Sportowa 3
97-400 Bełchatów
tel. 44 635 03 55
www.gksbelchatow.com
mecze
1) bilet zwykły w cenie 10 złotych;
2) bilet ulgowy w cenie 5 złotych
(dotyczy młodzieży szkolnej powyżej
10 r. ż., studentów za okazaniem
legitymacji, niepełnosprawnych,
emerytów i rencistów, krwiodawców
i kobiet);
3) bilet dziecięcy w cenie 1 złotych
(dotyczy dzieci do 10 r. ż., będących
pod opieką osoby pełnoletniej).
karnety na mecze
1) karnet zwykły;
2) karnet ulgowy;
3) karnet dziecięcy.
Aktualny cennik dostępny
na stronie internetowej
www.gksbelchatow.com
oraz w siedzibie GKS .
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Kwiaciarnia „Stokrotka”
Leonarda Kabat
12.
ul. E. Plater 1
97-400 Bełchatów
tel. 44 632 15 95
501 09 55 72
www.stokrotka-belchatow.pl
13.
Pracownia
Fotograficzno – Dokumentacyjna
10% zniżki na kwiaty cięte.
10% zniżki na wszystkie usługi
fotograficzne wykonywane
w Pracowni.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
ul. Czapliniecka 8
97- 400 Bełchatów
tel.: 609 68 88 38
www.pawel-zygmunt.pl
14.
F.U. „KAJTEK” s.c.
Pływalnia Powiatowego Centrum Sportu
ul. Czapliniecka 96;
97-400 Bełchatów.
tel. 501 35 77 39
www.wejdzdowody.pl
15.
Zakład Produkcyjno- Usługowy
"Szpula" Andrzej Wojtania
33% zniżki dla rodzin wielodzietnych i
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
na zajęcia oferowane przez Szkółkę
Pływacką KAJTEK;
10% zniżki dla seniorów 60 + oraz
zasłużonych honorowych dawców krwi
na zajęcia oferowane przez Szkółkę
Pływacką KAJTEK.
10% zniżki na przeróbki i szycie
dziecięcej konfekcji odzieżowej.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Harmonogram
terminów zajęć oferowanych
przez Podmiot dostępny jest
na stronie internetowej
www.wejdzdowody.pl
Oferta skierowana do dzieci
z rodzin wielodzietnych
i dzieci niepełnosprawnych.
ul. Edwardów 148 d
97- 400 Bełchatów
tel.: 504 15 16 50
15 % zniżki od ceny kursu szkolenia
kandydatów na kierowców kat. B.
16.
al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 25
97- 400 Bełchatów
tel. 798 40 69 86
www.niewieczerzal.pl
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
17.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Oss – Dent” s.c.
ul. Budryka 2
97- 400 Bełchatów
tel. 44 632 26 18
668 40 82 88
www.oss-dent.pl
18.
F & D Studio
Weronika Olczak
Bezpłatne przeglądy stomatologiczne;
Bezpłatna pierwsza konsultacja
implantologiczna;
10% zniżki na zabiegi stomatologiczne
(bezbolesne znieczulenie
komputerowe, wypełnianie;
lakowanie, lakierowanie, skaling,
piaskowanie);
5 % zniżki na usługi protetyczne
i licówki porcelanowe.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
10 % zniżki na wszystkie zajęcia
fitness.
10% zniżki na siłownię.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
10 % zniżki na dezynfekcję,
dezynsekcję, deratyzację.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
50 % zniżki na oprawki okularowe oraz
bezpłatne badanie okulistyczne przy
zamówieniu kompletnych okularów.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
20 % zniżki na zajęcia rekreacyjne
w siłowni oraz zajęcia fitness (aerobik,
spinning, step, joga).
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
os. Dolnośląskie 148 E
al. ks. St. Wyszyńskiego 25
97- 400 Belchatów
tel.: 501 01 25 76
www.facebook.com/fitnessdancestudio
19.
ul. Budryka 10
97- 400 Bełchatów
tel. 44 634 87 45,
607 70 09 94
20.
ul. Piłsudskiego 1
97-400 Bełchatów
tel. 44 633 19 00
www.primaoptyka.pl
21.
Jolanta Makowska
ul. Wojska Polskiego 23 K
97- 400 Bełchatów
tel.: 530 74 19 69
www.silowniabelchatow.com
22.
Usługi w zakresie kultury fizycznej
Tomasz Makowski
20 % zniżki na zajęcia rekreacyjne na
siłowni mieszczącej się w Hali
Widowiskowo- Sportowej
KWB Bełchatów S.A.
ul. 1 Maja 61
97- 400 Bełchatów.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Hala Widowiskowo- Sportowa
KWB Bełchatów S.A.
ul. 1 Maja 61
97- 400 Bełchatów
tel. 660 40 21 86
www.silowniabelchatow.com
Sklep Przemysłowy „Szkolniak”
Marek Adamski
23.
24.
25.
ul. Słowackiego 11
97-400 Bełchatów
tel. 44 633 39 53
os. 1000- lecia 1
97- 400 Bełchatów
tel.: 44 633 06 27
Ośrodek Szkolenia Kierowców
ul. Lipowa 6 e
97- 400 Bełchatów
tel.: 44 733 13 21
502 21 41 16
www.hyzy.eu
5 % rabatu na cały asortyment przy
zakupach powyżej 15 złotych brutto.
10% zniżki na usługi optyczne tj:
- sprzedaż szkieł kontaktowych;
- sprzedaż opraw okularowych;
- sprzedaż szkieł okularowych;
- naprawę okularów;
- sprzedaż galanterii optycznej.
10 % zniżki na następujące usługi:
- kurs prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A,
B, B+E, C, C+E;
- kwalifikację wstępną;
- szkolenie okresowe;
- kurs HDS;
- kurs na wózki widłowe
I WJO, IIWJO;
- usługi transportowe w zakresie
przewozu rzeczy.
20 % zniżki na kwiaty cięte
i doniczkowe;
10 % zniżki na pozostały asortyment.
26.
ul. Energetyków 8
97-400 Bełchatów
tel.: 44 633 43 40
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
27.
Katarzyna Chmiel
ul. 19 Stycznia 15
97-400 Bełchatów
tel. 44 633 01 01
501 12 78 18
www.alfabety.com
28.
29.
ul. Wojska Polskiego 23 C
97-400 Bełchatów
telefony
44 632 73 54
44 712 00 00
www.dolsat.pl
Lidia Próba – Karbowniczak
ul. Czapliniecka 8
97-400 Bełchatów
tel. 609 92 80 93
www.viso.net.pl
30.
ul. Wojska Polskiego 23 J
97-400 Bełchatów
tel. 44 632 35 77
www.telmo.com.pl
10% zniżki na uwierzytelnione
tłumaczenie języka angielskiego
i rosyjskiego;
5% zniżki na uwierzytelnione
tłumaczenie innych języków.
99,67 % zniżki (od ceny cennikowej aktywacji standard) na aktywację
usług multimedialnych: telewizji
kablowej, internetu, telefonii
kablowej w obrębie sieci
telekomunikacyjnej operatora;
50% zniżki (od ceny bazowej
wskazanej w cenniku) na wybrane
usługi dodatkowe: przeniesienie
przyłącza, cesja umowy, montaż
drugiego gniazda TV, zawieszenie
usług.
15% zniżki na wszystkie usługi
fryzjerskie i kosmetyczne
(zgodnie z obowiązującym w Salonie
cennikiem).
10% zniżki na usługi i serwis
sprzętu IT;
5% zniżki na usługi i serwis RTV;
5% zniżki na asortyment branży
elektronicznej;
3% zniżki na asortyment branży
komputerowej.
15% zniżki na menu oferowane
w restauracji „Marcepan”.
31.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Zniżki nie obejmują napoi
alkoholowych
i bezalkoholowych oraz nie
łączą się z innymi
promocjami.
ul. Dąbrowskiego 24 a
97-400 Bełchatów
tel.: 44 635 01 99
www.marcepanrestauracja.pl
20% zniżki na menu oferowane
w restauracji „Buenos Aires”.
ul. 9 Maja 2
97-400 Bełchatów
tel.: 44 633 55 55
www.buenosairesrestauracja.pl
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Uwaga
Zniżki obowiązują tylko
w restauracjach.
Nika
Kamila Lasoń
32.
ul. Staszica 5 A
97-400 Bełchatów
tel.: 501 46 75 35
10 % zniżki na cały asortyment
znajdujący się w sklepie odzieżowym
(tj. odzież damską i galanterię)
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
10% zniżki na wszystkie pizze.
33.
Zniżki nie łączą się z innymi
promocjami.
Tomasz Górnisiewicz
ul. St. Okrzei 45
97-400 Bełchatów
„w kwadracie”
tel. 506 39 43 43
www.pizzeriatexas.pl
34.
ul. Nehrebeckiego 4
97-400 Bełchatów
tel. 44 635 21 00
www.biuro-serwis.org
www.elbest.pl
Hotel Wodnik
Słok k/Bełchatowa
telefony - Recepcja
44 735-32-50
44 735 11 52
44 632 22 32
www.hotel-wodnik.com.pl
35.
Hotel Sport
ul. 1 Maja 63
97-400 Bełchatów
telefon - Recepcja
44 632 13 25
44 733 81 00
605 630 234
www.sporthotel.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wawrzkowizna
97-400 Bełchatów
Wawrzkowizna 1
telefon Recepcja
44 635 15 15
www.wawrzkowizna.com.pl
15% zniżki (od cen detalicznych) na
zakup artykułów szkolnych,
papierniczych, biurowych;
10% zniżki (od cen detalicznych) na
zakup papieru ksero i materiałów
eksploatacyjnych zamiennych;
5% zniżki (od cen detalicznych) na
zakup oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
10% zniżki na
przyjęcia powyżej 10 osób;
10% zniżki na rodzinne obiady;
10% zniżki na basen;
10% zniżki na korty tenisowe.
10% zniżki na przyjęcia powyżej 10
osób;
10% zniżki na rodzinne obiady;
10% zniżki na SPA (strefa mokra).
10% zniżki
osób;
10% zniżki
10% zniżki
10% zniżki
na przyjęcia powyżej 10
na rodzinne obiady;
na gokarty;
na korty tenisowe.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
36.
Centrum Edukacyjne COGITO
10% zniżki na wybrane zajęcia
w Szkole Matematyki 2+2.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
ul. Wojska Polskiego 23 L
97-400 Bełchatów
tel. 605 94 88 04
www.2plus2.edu.pl
37.
Ewa Larczyńska
20% zniżki na wszystkie szkolenia
oferowane z Pierwszej pomocy.
ul. Piotrkowska 45
97- 400 Bełchatów
tel. 881 72 57 85
www.medismed.pl
38.
Piotr Przybylski
10 % zniżki na cały asortyment:
podręczniki szkolne nowe i używane,
art. papiernicze, literatura dla
dorosłych, młodzieży i dzieci.
Oferta dotyczy rodzin
wielodzietnych.
Szczegóły dotyczące oferty
szkoleniowej zaoferowanej
przez Podmiot dostępne są na
stronie internetowej
www.medismed.pl
Oferta dotyczy rodzin
wielodzietnych.
ul. Pabianicka 16
97- 400 Bełchatów
tel.: 44 715 08 44
889 12 32 42
www.librarium.com.pl
39.
J.P. Przybylscy
ul. 19 Stycznia 4 a
97- 400 Bełchatów
tel.: 44 733 07 24
605 08 82 46
www.medyk1.pl
Cała oferta sklepu zielarsko medycznego
8% zniżki na: wyroby medyczne, zioła,
farmaceutyki, suplementy diety,
zdrową żywność, inhalatory,
ciśnieniomierze (oferta dotyczy rodzin
wielodzietnych i rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi);
5% zniżki na: wyroby medyczne, zioła,
farmaceutyki, suplementy diety,
zdrową żywność, inhalatory,
ciśnieniomierze (oferta dot. seniorów
i Zasłużonych Honorowych Dawców
krwi).
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
FIRMA HANDLOWA OBUWIE
"KOŁODZIEJSCY" S.C.
40.
41.
ul. Kościuszki 15
97-400 Bełchatów
tel. 44 632 42 47
al. ks. kard. St. Wyszyńskiego 16
97-400 Bełchatów
tel. 44 633 48 01
Wysogotowo
ul. Serdeczna 8
62-081 Przeźmierowo
tel. 616 79 14 14
505 05 68 53
www.pitern.pl
10% zniżki na zakup obuwia.
15% zniżki na zakup i montaż zestawu
kolektorów słonecznych;
5% zniżki na zakup i montaż zestawu
fotowoltaicznego;
10% zniżki na zakup i montaż kotła
CO;
10% zniżki na zakup i montaż
zmiękczacza wody;
7% zniżki na zakup i montaż pompy
ciepła.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy rodzin
wielodzietnych.
42.
Dominika Materka – Celikkiran
20% zniżki na menu oferowane przez
kawiarnię CAFFE ELITE;
10% zniżki na imprezy okolicznościowe
organizowane w kawiarni CAFFE ELITE.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Zniżka nie obejmuje napoi
alkoholowych oraz nie łączy
się z innymi promocjami.
pl. Narutowicza 1A
97-400 Bełchatów
tel. 536 38 96 33
www.caffe-elite.pl
3% zniżki na sprzedaż materiałów
budowlanych;
2% zniżki na usługi ogólnobudowlane.
43.
44.
Oddział w Bełchatowie
ul. Wojska Polskiego 27 a
97-400 Bełchatów
tel. 44 633 01 03
30 % zniżki na: pakiety „Bezpieczna
Rodzina”, „Bezpieczna Zagroda”,
„Bezpieczny Dom w Budowie”,
ubezpieczenie budynków
Wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego oraz ubezpieczenie
następstw nieszczęśliwych wypadków;
15% zniżki na: ubezpieczenia
komunikacyjne: OC posiadaczy
pojazdów i autocasco.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Adresaci Karty chcący
skorzystać z usług Podmiotu
proszeni są o kontakt
telefoniczny pod numerem
telefonu 511 23 08 10.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Przedsiębiorstwo
Geodezyjne i Kartograficzne
45.
Geodeta uprawniony
inż. Artur Siedlarek
5% zniżki na wszystkie usługi
geodezyjne.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
ul. Brzozowa 18
97-400 Bełchatów
tel. 506 60 36 06
www.art-geo.bai.pl
46.
Centrum Zaopatrzenia Szkół
i Przedszkoli
ul. Budryka 2 d
97-400 Bełchatów
tel. 665 55 53 39
www.cosinus.sklep.pl
10% zniżki na artykuły szkolne,
biurowe oraz zabawki.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
10% zniżki na zakup pakietu Mecenas
Direct;
10% zniżki na zakup pakietu Mecenas
dla Rodziny.
47.
AVAILO SP.Z.O.O.
Jasionka 954
36-002 Jasionka
tel. 17 785 26 09
www.availo.pl
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Agnieszka Pawelec – Riabcew
48.
os. Okrzei 8/26
97-400 Bełchatów
tel. 508 06 93 75
www.apawelec-riabcew.ovh.org
49.
Geodeta uprawniony
mgr inż. Damian Karkus
W ramach powyższych pakietów można
uzyskać pomoc prawną udzielaną
przez adwokatów, radców prawnych i
doradców podatkowych.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Zakupu pakietów można
dokonać dzwoniąc pod numer
infolinii
22 22 80 800.
Bezpłatne przeglądy stomatologiczne
i porady lekarskie;
10% zniżki na następujące zabiegi
stomatologiczne (wypełnianie,
lakowanie, lakierowanie zębów,
oczyszczanie złogów nazębnych,
skaling, piaskowanie, znieczulenie
komputerowe, protezy zębowe).
Oferta skierowana jest do
dzieci z rodzin
wielodzietnych i dzieci
niepełnosprawnych.
20 % zniżki na wszystkie usługi
geodezyjne.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
ul. Ks. Ignacego Skorupki 6
97-400 Bełchatów
tel. 504 21 57 34
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Gabriela Pająk
50.
ul. Czapliniecka 28
97-400 Bełchatów
tel. 44 733 14 82
600 15 19 00
10% zniżki na wszystkie usługi i zabiegi
stomatologiczne (w tym leczenie bez
użycia wiertła piaskarką abrazyjną).
www.dentysta-belchatow.com.pl
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Zniżka nie łączy się
z innymi rabatami
obowiązującymi
w gabinecie.
Anna Ostrowska – Goździewicz
51.
ul. Nehrebeckiego 8
97-400 Bełchatów
tel. 727 53 54 44
www.perfect-smile.info
PRACOWNIA BADAŃ
PSYCHOLOGICZNYCH
INTERTEST
mgr Wiktor Horowski
52.
psycholog zgłoszony do Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi
prowadzący psychologiczne badania
profilaktyczne w medycynie pracy
ul. Czapliniecka 93/95
97-400 Bełchatów
budynek Mega Med
gabinet nr 334
tel. 601 71 57 23
www.psychobadania.pl
5% rabatu na zabiegi z zakresu
stomatologii zachowawczej oraz
stomatologii dziecięcej.
50% zniżki na psychologiczne badania
operatorów sprzętu ciężkiego i maszyn
w ruchu oraz kierowców pojazdów
kategorii B w ramach obowiązków
służbowych wykonanych na podstawie
Kodeksu Pracy.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
53.
Aneta Telążka
10% zniżki na pranie innowacyjną
metodą na wskroś w kąpieli
następującego asortymentu:
- dywanów,
- wykładzin,
- kocy,
- skór owczych.
ul. Przemysłowa 5/a4
97-400 Bełchatów
tel. 502 63 06 24
www.zamowpranie.pl
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Uwaga
Przedmiotem usługi nie są
objęte wykładziny
przytwierdzone na stałe do
podłoża, gdyż usługa
dostępna jest wyłącznie
w siedzibie Podmiotu.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
10% zniżki przy każdorazowym zakupie
oferowanych artykułów.
54.
ul. Kościuszki 4
97-400 Bełchatów
tel. 44 633 09 44
693 90 39 66
www.eurekabelchatow.pl
55.
ul. Czaplinecka 5
97-400 Bełchatów
tel. 44 633 07 45
www.ortopedyk.bai.pl
/ facebook – ORTOPEDYK/
5% zniżki na oferowane przez sklep
artykuły, badania oraz zajęcia
korekcyjne, gimnastyczne i masaże obowiązuje przy zakupach na kwotę
100 zł;
15% zniżki na oferowane przez sklep
artykuły i korzystanie z powyższych
form aktywności – obowiązuje przy
zakupach na kwotę wyższą niż 100 zł.
Uwaga
Regulamin Księgarni dostępny
jest na stronie internetowej
www.eurekabelchatow.pl
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
PIEKARNIA SZCZEPAŃSCY S.C.
56.
ul. Piłsudskiego 26
97-400 Bełchatów
tel. 44 632 22 30
57.
ul. Śląska 24
98-300 Wieluń
tel. 888 08 72 33
www.PPHUPAWEL.pl
58.
P.H.U. „Bednarek”
Marcin Bednarek
ul. Wojska Polskiego 20
97-400 Bełchatów
tel. 507 27 86 31
www.naprawa-pralek.belchatow.pl
10% zniżki przy każdorazowym zakupie
pieczywa w sklepie firmowym.
7% zniżki na cały asortyment sklepu
internetowego www.pphupawel.pl (z
wyłączeniem kosztów wysyłki towaru);
7% zniżki na cały asortyment na
stanowisku 7-9 sektor C
Bełchatowskiego Targowiska
Miejskiego. Asortyment oferowany
przez Podmiot to w szczególności:
chemia gospodarcza, drobne AGD,
wyposażenie domu i mieszkania, środki
czystości.
10% zniżki na wszystkie wykonywane
przez Podmiot naprawy sprzętu AGD
(dot. m.in.: pralek automatycznych,
kuchenek mikrofalowych, zmywarek).
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
59.
ul. W. S. Reymonta 3/25
97-400 Bełchatów
tel. 503 00 84 00
www.fundacjanitka.pl
al. Kościuszki 27
90- 418 Łódź
tel. 42 633 61 96
www.bislcc.pl
Zniżka w kwocie 50 złotych na
operację zaćmy w Czechach;
Rabat w kwocie 15 euro od osoby na
wybrane oferty w ramach sanatoriów
zagranicznych w Czechach, Litwie,
Słowacji i Węgrzech.
Pobyty refundowane przez NFZ, po
powrocie można ubiegać się o zwrot
kosztów.
ul. Witolda Budryka 69
97-400 Bełchatów
tel. 44 632 41 41
www.doktormarchewka.pl
Bezpłatne badanie optometrystyczneostrości widzenia;
Rabat w wysokości 22% na soczewki
z katalogu;
25 złotych rabatu do pakietów 100,
200 i 300 złotych w przypadku wyboru
dodatkowej powłoki typu HMC lub
Super HMC.
60.
61.
25% zniżki - od osoby – na przyjęcia
urodzinowe organizowane od
poniedziałku do piątku przez Fundację
Rozwoju „Nitka”(zniżka obejmuje
podstawową wersję organizowanego
przyjęcia. Dodatkowe opcje z oferty
urodzinowej nie podlegają zniżce).
30 % zniżki na zajęcia Akademii
Zaczarowanego Ołówka;
do 50 % zniżki na warsztaty, porady
psychologa i pedagoga, coaching,
grupę wsparcia i inne. Zapisy po
uprzedniej konsultacji telefonicznej.
62.
ul. Lipowa 70b
97-400 Bełchatów
tel. 601 230 239
www.oponex-belchatow.pl
Rabat 5% na asortyment typu: opony,
felgi stalowe, aluminiowe do
samochodów osobowych i
dostawczych, akumulatory, olej:
SHELL, CASTROL, klocki hamulcowe,
filtry kabinowe, filtry powietrza, filtry
oleju;
Rabat 10% na usługi dotyczące aut
osobowych i dostawczych typu:
wyważanie, wyważanie z testem
drogowym /HUNTER/, geometrię kół,
wymianę oleju (przy zakupie oleju
i filtrów w firmie OPONEX), wymiana
klocków hamulcowych (przy zakupie
klocków w firmie OPONEX), naprawa
klimatyzacji, serwis klimatyzacji
i odgrzybiania (przy zakupie filtrów
w firmie OPONEX), prostowanie
i spawanie felg.
10% rabatu na cały asortyment.
63.
Plac Narutowicza 12
97-400 Bełchatów
tel. 537 441 085
www.ufranciszka.pl
Ważne: Podmioty oznaczone ETYKIETĄ honorują Bełchatowską Kartę Rodziny.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.
Oferta dotyczy wszystkich
posiadaczy Karty.

Podobne dokumenty