Warszawa, 20 września 2016 roku Informacja prasowa CEE Capital

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, 20 września 2016 roku Informacja prasowa CEE Capital
Warszawa, 20 września 2016 roku
Informacja prasowa
CEE Capital Markets Awards – Ilona Weiss „Osobowością roku”
Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data – lidera nowoczesnej dystrybucji sprzętu IT i elektroniki
użytkowej – została laureatką drugiej edycji CEE Capital Markets Awards w kategorii
„Osobowość roku”. Prezes ABC Data została wyróżniona tym tytułem między innymi za
konsekwentne umacnianie pozycji Spółki jako lidera dystrybucji IT w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej, doskonałą współpracę z partnerami biznesowymi, a także wzorowo realizowaną
przez ABC Data komunikację z inwestorami i mediami.
CEE Capital Markets Awards ma na celu wyróżnienie najlepszych spółek, instytucji i doradców
związanych z rynkiem kapitałowym regionu CEE za wkład, jaki wnoszą w jego rozwój.
Poszczególne kategorie konkursu ułożono w taki sposób, aby reprezentowały one
przekrojowo wszystkich uczestników rynku kapitałowego. W jury zasiadają uznani specjaliści,
reprezentujący m.in. inwestorów, banki i giełdy z naszej części Europy, a także przedstawicieli
cenionych instytucji i mediów finansowych. Uroczysta Gala wieńcząca drugą odsłonę
plebiscytu miała miejsce w czwartek, 15 września w warszawskim Hotelu InterContinental.
W jej trakcie wręczono nagrody wyróżnionym firmom i osobom. Zaszczytny tytuł
„Osobowości roku” jury przyznało Ilonie Weiss, Prezes Zarządu ABC Data S.A.
– To niezwykle nobilitujące, że rynek i media dostrzegają moje działania, a co więcej –
nagradzają mnie za nie – mówi Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data – Dla mnie to najlepszy
dowód, że kierunek rozwoju, który określiłam dla ABC Data jest słuszny, a dzięki
podejmowanym inicjatywom kierowana przez mnie Spółka odnosi kolejne sukcesy.
Zwieńczeniem naszych dążeń będzie zdobycie do 2018 roku pozycji lidera dystrybucji IT
w regionie CEE. Jak wynika z danych globalnej firmy badawczej Context, w czerwcu tego roku
ABC Data S.A., ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000287132, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 125.266.899 zł,
NIP: 524-26-17-178, REGON: 141054682, www.abcdata.eu
do ABC Data należało już 23% rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce.
Oznacza to w ciągu roku od ogłoszenia naszej strategii, zwiększyliśmy udziały w krajowym
rynku dystrybucji IT o blisko 2pp. Jak przyjęliśmy w strategii, w 2018 roku nasz udział
w polskim rynku planujemy na poziomie 25%. Zakładany cel jest już blisko – dodaje Prezes
Zarządu ABC Data.
Tytuł „Osobowość roku” przyznany przez jury CEE Capital Markets Awards to już trzecia
nagroda w tym roku dla Ilony Weiss. W lutym Prezes Zarządu ABC Data została uznana
„Człowiekiem Roku 2015” w plebiscycie magazynu Mobility za wkład, jaki kierowana przez nią
spółka wniosła na rzecz rozwoju rynku technologii mobilnych w Polsce. Z kolei w czerwcu
redakcja wiodącego branżowego magazynu CRN uznała Ilonę Weiss za „Postać Rynku IT
2015”. Nagrodę i zaszczytny tytuł przyznano w uznaniu zasług Prezes Zarządu ABC Data dla
rozwoju spółki, w tym m.in. stworzenie kompleksowej strategii rozwoju ABC Data na lata
2016-2018.
Od początku roku wiele nagród przyznano również samej ABC Data. Od stycznia do września
2016 roku spółka otrzymała kilkanaście wyróżnień, w tym niezwykle prestiżowy tytuł „Central
& Eastern Europe Distributor Of The Year 2016” nadawany przez EMEA Channel Academy,
który w lutym przyznano ABC Data. Inne cenne nagrody przyznane zostały spółce przez jej
partnerów handlowych. To między innymi tytuł „Dystrybutor Roku” od firmy Dell,
„Dystrybutor Roku 2015 w kategorii produkty biznesowe” od firmy Lenovo czy nagroda za
wybitne osiągnięcia w regionie CEE/Nordic od firmy Huawei. Te i inne otrzymane w tym roku
nagrody potwierdzają, że to właśnie ABC Data wyznacza kierunki rozwoju i standardy
funkcjonowania firm dystrybucyjnych w Polsce.
ABC Data S.A., ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000287132, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 125.266.899 zł,
NIP: 524-26-17-178, REGON: 141054682, www.abcdata.eu
O ABC Data S.A.
ABC Data S.A. jest liderem rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz
jedynym podmiotem działającym bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowej
i Wschodniej (należących do UE). Firma od ponad 25 lat oferuje sprzęt komputerowy,
oprogramowanie i elektronikę użytkową. ABC Data dysponuje największą na rynku ofertą 220
tys. produktów przeszło 1 000 renomowanych marek. W ubiegłym roku do portfolio
produktowego włączone zostały nowe kategorie takie jak produkty smart, artykuły
papiernicze i biurowe, zabawki oraz narzędzia i elektronarzędzia. Dzięki systematycznemu
rozwojowi i wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, firma
zajmuje czołową pozycję w zakresie sprzedaży on-line. W latach 2009 – 2016 ABC Data
została sześciokrotnie wyróżniona nagrodą EMEA Channel Academy dla najlepszego
dystrybutora regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W 2015 roku spółka po raz kolejny zajęła
pierwsze miejsce w głównym rankingu raportu Computerworld TOP 200 utrzymując status
największej firmy informatycznej na rynku polskim. Jako pierwsza firma z Polski została
członkiem GTDC, prestiżowego stowarzyszenia obejmującego największych dystrybutorów IT
na świecie. W 2010 roku ABC Data S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.
Za kontakty z mediami odpowiada:
Agnieszka Forasińska
ABC Data S.A.
[email protected]
+48 22 591 67 83
ABC Data S.A., ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000287132, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 125.266.899 zł,
NIP: 524-26-17-178, REGON: 141054682, www.abcdata.eu

Podobne dokumenty