Wynik I etapu rekrutacji_specjalista ds pracowniczych

Komentarze

Transkrypt

Wynik I etapu rekrutacji_specjalista ds pracowniczych
Lista kandydatów, spełniających wymogi formalne ogłoszenia o naborze na
stanowisko Specjalisty ds. Pracowniczych
(umowa na zastępstwo)
Oferta pracy: NP/SP/3-2/2012
Stanowisko: Specjalista
Ogłoszenie: 140579
Informujemy, iż po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod
względem zgodności z wymogami formalnymi, zawartymi w ogłoszeniu
o naborze, do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zakwalifikowali się
następujący kandydaci:
1
2
3
Marzena Zając
Ewa Hermuła
Lilla Porzuczek
Gdańsk
Gdynia
Gdańsk
Drugi etap rekrutacji:
Rozmowa kwalifikacyjna, w dniu 20 lutym 2012r.
Pokój 325 w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
ul. F. Rogaczewskiego 9/19, piętro III.
Gdańsk, dnia 17-02-2012r.

Podobne dokumenty