Wolontariusz pierwszej pomocy II - IV rok Wydziału Lekarskiego

Transkrypt

Wolontariusz pierwszej pomocy II - IV rok Wydziału Lekarskiego
Wolontariusz pierwszej pomocy
II - IV rok Wydziału Lekarskiego
14.11.2016 (poniedziałek) godz. 14.30-18.15
Uwagi wstępne o konieczności nabywania umiejętności pierwszej pomocy (wzywanie
pomocy, aspekty prawne, łańcuch ratunkowy, zakażenia, wywiad SAMPLE, profilaktyka
poekspozycyjna).
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna.
dr Jakubaszko-Jabłońska
21.11.2016 (poniedziałek) godz. 14.30-18.15
Nagłe zachorowania. Zagrożenia środowiskowe.
Sytuacje szczególne w RKO. Wstrząs.
Zabezpieczenie ran urazowych.Postępowanie praktyczne w urazach.
dr B. Wartenberg, dr M. Rutkowski
28.11.2016 (poniedziałek) godz. 14.30-18.15
Postępowanie po ukąszeniach owadów (np. kleszcza).
Działanie niskiej i wysokiej temperatury.
Pierwsza pomoc w urazach i nagłych schorzeniach okolic oka (płukanie, opatrunek).
dr J. Jakubaszko-Jabłońska
05.12.2016 (poniedziałek) godz. 14.30-18.15
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci.
Sytuacje zagrożenia życia u dzieci. Poród, resuscytacja ciężarnej i noworodka.
dr L. Styka, dr K. Niewińska
12.12.2016 (poniedziałek) godz. 14.30-18.15
Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia. Transport, ewakuacja i pozycje ratownicze.
Badanie urazowe. Polowa pierwsza pomoc (wykorzystanie przedmiotów użytku
codziennego do ratowania rannych), nietypowe sytuacje – dyskusja. Torba pierwszej
pomocy.
dr L. Styka
19.12.2016 (poniedziałek) godz. 14.30-18.15
Test teoretyczny i zaliczenie praktyczne w grupach
dr L. Styka
Uwaga!
Podstawą
zaliczenia
przedmiotu
jest
pozytywny
wynik
testu,
sprawdzianu umiejętności praktycznych oraz obecność na zajęciach.
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.

Podobne dokumenty