Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach zatrudni:

Transkrypt

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach zatrudni:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach zatrudni:
1. nauczycieli posiadających następujące kwalifikacje na stanowisko:
- nauczyciel matematyki i informatyki (zajęć komputerowych), wykształcenie pełne
wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
-
nauczyciel
pedagogiki
specjalnej
lub
wczesnoszkolnej
z
kwalifikacjami
do oligofrenopedagogiki, wykształcenie pełne wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
2. osobę na stanowisko księgowego obsługującego szkołę w wymiarze ½ etatu, mile widziane
wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, doświadczenie w zakresie pracy w oświacie.
CV wraz z potwierdzeniem kwalifikacji należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Szkolna 6,
58-573 Piechowice) do dnia 17 lipca 2015 r. lub w terminie od 11 sierpnia 2015 r. do 21
sierpnia 2015 r. - decyduje kolejność wpłynięcia dokumentów.
Więcej informacji pod numerem telefonu 75 7612332

Podobne dokumenty