Satanizm w literaturze polskojęzycznej wydanej drukiem

Komentarze

Transkrypt

Satanizm w literaturze polskojęzycznej wydanej drukiem
Michał Knihinicki
Satanizm w literaturze polskojęzycznej
wydanej drukiem
Książki i arty kuły w języku polskim
(dzieła Polaków oraz tłumaczenia z innych języków)
dotyczące satanizmu bezpośrednio
wydane oficjalnie oraz drukiem
w Polsce współczesnej,
w wieku XX i XXI.
(W większości po 1986 roku.)
Pominięto artykuły internetowe
Spis treści
I. Artykuły prasowe……................ 3
Dodatek: art. prasowe (rok 1930) ……….…5
II. Artykuły kościelne……………... .6
III. Artykuły naukowe…………...… 7
IV. Książki kościelne……..………..10
V. Książki naukowe…………........ 12
VI. Książki satanistyczne………. .. 13
VII. Krótkie wzmianki…………….. 15
VIII. Mylące tytuły……………….... 15
Dod: powieści z lat 1918, 1926, 1930 …….. 18
Dod: książki ani kościelne, ani naukowe…...19
Dod: książki St. Wotowskiego (1926-30)….. 22
IX. Źródła wiedzy………………… ...24
Pierwsze wydanie ukazało się 09.09.2009
Wydanie ósme
Grudzień 2015
- Artykuły I
Artykuły prasowe – 48 pozycji (+3)
spis na pewno niekompletny; zakres: 1986 – 2000 (+1930)
II
Artykuły kościelne – 22 pozycje
spis na pewno niekompletny; zakres: 1990 – 2001
III
Artykuły naukowe – 39 pozycji
spis prawdopodobnie kompletny; zakres: 1986 – 2015
- Książki IV
Książki kościelne – 39 pozycji
spis prawdopodobnie kompletny;
zakres: 1991 – 2014
V
Książki naukowe – 15 pozycji
spis kompletny; zakres: 1991 – 2007
VI
Książki satanistyczne – 11 pozycji
spis kompletny; zakres: 1996 – 2015
VII. Krótkie wzmianki – 3 pozycje
&
VIII. Mylące tytuły – 56 pozycji
spisy na pewno niekompletne
Dodatki: kilkanaście pozycji
(nie tylko o satanizmie)
Książek nt. satanizmu: 65
Wszystkich pozycji: 237
-2-
I
Ar tykuł y pr asowe
Krótkie artykuły w prasie codziennej bądź komercyjnej.
Niska wartość poznawcza (nie naukowe).
Źródła: Wójcik (1992), Szarszewski (2004), Borowiecka (2005), Knihinicki (p.I.22)
(I.1) Black metal i pies, [w:] „Życie Warszawy”, 14.08.1986
(I.2) T. Kwinta, Piekielny raban, [w:] „Polityka” nr 33, 16.08.1986
(I.3) P. Gabriela, M. Zieleniewski, Plastykowa czaszka, [w:] „Reporter” nr 10, 1986
[Wg Wójcika (s. 184) Plastykowa czaszka ukazała się w „Reporter” nr 10/26, 1988]
(I.4) E. Łapińska, Nikomu nie wolno się z tego śmiać, [w:] „Kontrasty” nr 11, 1986
(I.5) J. Zbigmalski, Podzwonne dla Jarocina, [w:] „Jarocin’ 86”, Warszawa 1986
(I.6) Abaddon, Angel, Rippena, Powszechne piekło, [w:] „Na Przełaj” nr 46, 1986
(I.7) M. Witkowski, Przeginanie pały, [w:] „Na Przełaj” nr 47, 1986
(I.8) A. Krajewska, Przyprawianie rogów, [w:] „Na Przełaj” nr 1, 1987
(I.9) Sceny z życia dzieci szatana, [w:] „Prawo i Życie”, 8.01.1987
(I.10) M. Szymańczak, Nie demonizujmy satanizmu, [w:] „Sztandar Młodych”, 9.04.1987
(I.11) M. Kalinowski, Satanizm – Czy tylko moda? [w:] „Pokolenia” nr 12, 1987
(I.12) A. Krajewska, Diabeł chodzi w dżinsie, [w:] „Na Przełaj”, 22.01.1989
(I.13) M. Jędrzejewski, Adieu satanas, [w:] „Argumenty” nr 42, 1989
(I.14) A. Warzalińska, Cyrograf, [w:] „Gazeta Wyborcza” nr 40, 1991
(I.15) Jonasz, Gdzie rodzi się szatan, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 4.04.1992
(I.16) AO, OS, Sataniści czy wandale,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta Stołeczna”, 9.02.1993
(I.17) J. Szczepanik, Odwrócone życie,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta w Katowicach”, 6.10.1994
(I.18) W. Kompała, Zbezczeszczony cmentarz,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta w Katowicach”, 20.03.1995
(I.19) L. Śliwa, Zbezczeszczone groby,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta w Katowicach”, 19.08.1995
(I.20) A. Klemens, Znak szatana,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta w Katowicach”, 9.01.1996
(I.21) A. Podgórska, W imię pana Szatana, [w:] „Brum” nr 2, 1996
(I.22) Cezary Kubaszewski, Wyznawcy szatana są wśród nas, [w:] „Naj” nr 21 (143), 1997
(I.23) J. Gałuszko, Szatańska pajęczyna, [w:] „Super Express”, 12.08.1997
(I.24) Ewa Ornacka, Muzyka Szatana, [w:] „Wprost” nr 11, 1997
(I.25) Z. Sobolewski, Zabawa pociech, [w:] „Prawo i Życie” nr 21, 1997
(I.26) M. Piątkowska, Obleją mnie za satanizm, [w:] „Gazeta Wyborcza” nr 87, 1997
(I.27) E. Południk, Krajobraz z szatanem, [w:] „Gazeta Wyborcza” nr 93, 1997
(I.28) M. Grochowska, Tu i teraz jest nasz dzień panowania, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 7.11.1997
(I.29) L. Dzierba, Dzika horda na cmentarzu,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta w Lublinie”, 21.10.1998
(I.30) U. Kusio, Satanizm i sataniści, [w:] „Akcent” nr 4, 1998
(I.31) C. Gawryś, Sataniści i wielki lęk, [w:] „Więź” nr 4, 1999
(I.32) A. Kowerska, Sataniści, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 16.02.1999
-3-
(I.33) P. Kucharczyk, W satanistach też tkwi dobro,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta w Katowicach”, 5.03.1999
(I.34) J.M., Szatańskie zagrożenie,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta w Częstochowie”, 5.03.1999
(I.35) Ewa Siedlecka, No problem – paragraf, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 17.03.1999
(I.36) M. Jarco, Prowincja szatana, [w:] „Wprost”, 21.03.1999
(I.37) Ewa Ornacka, Zniewoleni, [w:] „Prawo i Życie”, 23.03.1999
(I.38) Ewa Siedlecka, Czarna religia, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 8.04.1999
(I.39) A. Swoboda, Wandale na grobach, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 10.04.1999
(I.40) T. Zaborowicz, Sekty. Czy Częstochowa jest bezpieczna?,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta w Częstochowie”, 12.04.1999
(I.41) Z.T., Sekty. Częstochowska akcja przeciw satanistom,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta w Częstochowie”, 20.07.1999
(I.42) Z.T., Szatan chodzi w spódnicy. Częstochowska akcja przeciw satanistom,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta w Częstochowie”, 20.07.1999
(I.43) A. Swoboda, Sposób na sekty,
[w:] „Gazeta Wyborcza” – „Gazeta w Katowicach” nr 100, 1999
(I.44) J. Dziadul, Diabły śląskie, [w:] „Polityka” nr 36, 1999
(I.45) M. Jarco, Prowincja Szatana, [w:] „Wprost” nr 12, 1999
(I.46) D. Łukasiewicz, Powrót Sinobrodego, [w:] „Wprost” nr 12, 21.03.1999
(I.47) K. Olejnik, Filozof na przynętę, [w:] „Wprost” nr 30, 2000
Brak daty wydania:
(I.48) W. Pretka, Skąd sataniści w Polsce czerpią swoje pomysły, [w:] „Argumenty” nr 51/52
-4-
Dodatek:
A rt y k u ły p r a so w e z ro k u 1 9 3 0
Trzy artykuły prasowe o polskich „satanistach” wydane w 1930 roku:
Strzał w skroń - na rozkaz Szatana, „Ekspres Poranny”, 29 sierpnia 1930, s. 6.
Głosy prasy warszawskiej o sekcie czcicieli diabła, „Ekspres Poranny”, 29 sierpnia 1930, s. 6.
Śladami wtajemniczonego do kaplicy diabelskiej, „Wiadomości Codzienne”, 4 września 1930, s. 1.
Źródło:
Przypisy 25, 27, 29 do:
Zbigniew Łagosz, Polska myśl magiczna XX wieku na przykładzie Czesława Czyńskiego,
[w:] Furor Divinus I. Materiały z konferencji Lashtal Press. Gdańsk 2008 e.v., praca zbiorowa
pod red. Krzysztofa Azarewicza, Lashtal Press, Gdynia–Londyn 2009, s. 89-104 (tekst),
s. 133-136 (przypisy).
Artykuły te nie opisują satanizmu sensu stricto, lecz samobójstwa uczniów zakonu O.A.O (Ordo Albi
Orientes – Zakon Białego Wschodu), który założył Czesław Czyński (aka. Punar Bhava) po rozpadzie
polskiego Zakonu Martynistów. Obie te organizacje były przez prasę traktowane jako satanistyczne,
a sam Czyński oskarżany o satanizm, na pewno z powodu uprawianej przez niego magii seksualnej.
Samobójstwa członków O.A.O były jedynie pretekstem, aby ów satanizm udowodnić. 30 sierpnia
1930 Czyński został aresztowany, a 3 dni później rozpoczęło się dochodzenie celem wyjaśnienia
samobójstwa aż sześciu osób z O.A.O. Czyński oraz kilka innych osób zostali postawieni w stan
oskarżenia, a prasa donosiła o satanistach w Polsce. [Patrz: Z. Łagosz, op. cit., s. 100-102.]
Temat ten jest najprawdopodobniej szczegółowo opisany również w artykule:
Rafał T. Prinke, Doktor Punar Bhava i polscy sataniści,
w: „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Radiestezyjnego w Bydgoszczy”, nr 4, rok 1986.
[Źródło: wyżej wymieniony artykuł Zbigniewa Łagosza, przypisy 17 i 23.]
-5-
II
Ar tykuł y kościelne
Artykuły napis ane pr zez księży, zako nników lub
głęboko wierzących katolików; stronnicze, mało naukow e.
Źródła: Szarszewski (2004), CPP.
(II.1) W. Nowak, Sekty religijne w Polsce a młodzież, [w:] „W drodze” nr 7, 1990
(II.2) L. Joseph, Kościół i moce ciemności, [w:] „W drodze” nr 4, 1996
(II.3) I. Bokwa, Szatan jako osoba? [w:] „Przegląd Powszechny” nr 11, 1996
(II.4) G. Ferrari, Zjawisko satanizmu we współczesnym świecie,
[w:] „L’Osservatore Romano” nr 3, 1997 1
(II.4) Giuseppe Ferrari, Zjawisko satanizmu we współczesnym społeczeństwie,
[w:] „L'Osservatore Romano” 3 (191), 1997 2
(II.5) Andrea Porcarelli, Antropologiczne aspekty satanizmu,
[w:] „L'Osservatore Romano” 4-5 (192), 1997
(II.6) Eugenio Fizzotti, Satanizm z punktu widzenia psychologii,
[w:] „L'Osservatore Romano” 6 (193), 1997
(II.7) Lucia Musti, Apekty prawno-karne satanizmu,
[w:] „L'Osservatore Romano” 8-9 (195), 1997
(II.8) Bp Angelo Scola, Kulty sataniczne w ocenie Kościoła,
[w:] „L'Osservatore Romano” 11 (197), 1997
(II.09) J. Spyra, Civitas Diaboli, [w:] „W drodze” nr 8, 1997
(II.10) J. Spyra, Civitas Diaboli (2), [w:] „W drodze” nr 9, 1997
(II.11) C. M. Kacprzak, Nic co zwierzęce … [w:] „Fronda” nr 13/14, 1998
(II.12) Tomasz Jastrzębowski, Dzieci ciemności, [w:] „W drodze” nr 5 (333), 2001
Zamieszczone na CPP – drukowane w „Sekty i Fakty” – brak dat wydania:
(II.13) Dariusz Pietrek, Kult szatana, [w:] „Sekty i Fakty”
(II.14) Satanizmu nie lekceważę..., wywiad z K. Wiktorem, [w:] „Sekty i Fakty”
(II.15) Dariusz Pietrek, Pseudosatanizm – La Vey i pewien list, [w:] „Sekty i Fakty”
(II.16) Koks, Satanizm - fascynacja śmiercią?, [w:] „Sekty i Fakty”
(II.17) Grzegorz Fels, W niewoli zła, [w:] „Sekty i Fakty”
(II.18) Siergiej Juriew, Satanizm na Białorusi – Korespondencja z Mińska, [w:] „Sekty i Fakty”
(II.19) prof. Cecilia Gatto Trocchi, Satanizm i czarna magia we Włoszech, [w:] „Sekty i Fakty”
(II.20) Licealistka Monika, Na kogo to działa?, [w:] „Sekty i Fakty”
(II.21) Bożena Fels, L'Osservatore Romano o sektach i kultach satanicznych, [w:] „Sekty i Fakty”
(II.22) Grzegorz Fels, Ja, Adam Wielki zabić moje ciało na ofiarę... – proces rudzkich satanistów.
1
2
Zapis wg Piotra Szarszewskiego.
Zapis wg CPP (Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji).
-6-
III
Ar tykuł y naukowe
Artykuły napisane przez naukowców lub bezstronnych humanistów.
Zamieszczone w publikacjach naukowych (lub innych niekatol ickich).
Źródła: Wójcik (1992), Pęczak (1992), Szarszewski (2004), Sieradzan (2005), Knihinicki.
(III.1) M. Szymańczak, Grupy alternatywne Polski lat osiemdziesiątych. Propozycja typologii,
[w:] „Kultura i Społeczeństwo” nr 3, 1986
(III.2) Anna Mikołejko, Satanizm młodzieżowy w Polsce, [w:] „Wychowanie Obywatelskie” nr 3, 1988
(III.3) J. Wertenstein-Żuławski, Anatomia ruchu młodzieżowego,
[w:] „Kultura i Społeczeństwo” nr 3, 1988
(III.4) Z. Stachowski, Diabeł pontyfikalny, [w:] „Człowiek i Światopogląd” nr 12, 1988
(III.5) A. Tokarczuk, Satanizmy współczesne, [w:] „Człowiek i Światopogląd” nr 12, 1988
(III.6) J.W. Wójcik, Przestępczość pseudosatanistów w świetle badań, [w:] „Służba MO” nr 2, 1989
(III.7) Jadwiga Czajkowska, Ugrupowania „Satan”(socjologiczna analiza kontrkultury i jej
niektóre uwarunkowania), [w:] pierwszy raz w wyd. A (1990), ponownie w wyd. B (1999).
- [wyd. A] Bóg. Szatan. Grzech, „Studia socjologiczne” t. 1: Socjologia grzechu, red. J. Kurczewski,
W. Pawlik, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa, Nomos, Kraków 1990, s. 153–165.
- [wyd. B] Małe struktury społeczne, wybór i wstęp Irena Machaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, s. 277-287.
(III.8) W. Marchlewski, Polscy sataniści, [w:] Bóg – Szatan – Grzech. Studia socjologiczne.
Tom 1: Socjologia grzechu, red. J. Kurczewski, W. Pawlik, Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Religioznawstwa, Nomos, Kraków 1990
(III.9) Beata Hoffmann, W służbie szatana: moralne wyzwania satanizmu, [w:] Bóg. Szatan.
Grzech. Studia socjologiczne. Tom 2: Dzieje grzechu. Obszary grzechu, red. J. Kurczewski,
W. Pawlik, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa, Nomos, Kraków 1992
(III.10) Anna Mikołejko, Polski satanizm młodzieżowy, [w:] „Przegląd Religioznawczy” nr 1, 1992
(III.11) T. Paleczny, Grupy subkultury młodzieży. Próba analizy, propozycje teoretyczne,
[w:] „Kultura i społeczeństwo” nr 3, 1993
(III.12) C. Cekiera, Sataniści, [w:] „Problemy Alkoholowe” nr 7, 1994
(III.13) Anna Mikołejko, Przemiany polskiego satanizmu młodzieżowego, Biuletyn. Gdańskie
Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, nr 3, 1996.
(III.14) P. Stawiński, Współczesny mit miejski. Uwagi na temat kształtowania się i społecznego
funkcjonowania stereotypu satanisty, [w:] „Przegląd Religioznawczy” nr 4, 1997
(III.15) Arkadiusz Sołtysiak, Współczesne grupy i organizacje satanistyczne,
[w:] A. Wierciński (red.), „The Peculiarity of Man, t. 3: Cywilizacja współczesna. Trendy
pozytywne i negatywne. Materiały z konferencji”, Warszawa – Kielce 1998, s. 125-152.3
3
III.15: Literówka u Jacka Sieradzana (poz. III.22): „The Pecularity” (patrz: poz. V.12, s. 252).
Inny zapis bibliograficzny u Dariusza Misiuny (III.19) [podkreślenia – M.K.]:
„A. Sołtysiak, Współczesne Grupy i Organizacje Satanistyczne, „The Peculiarity of Man”, vol. 3, 1998,
s. 125–152”. (patrz: poz. V.12, s. 67)
-7-
(III.16) Arkadiusz Sołtysiak, Dobro i zło według satanistów, [w:] A. Wierciński (red.), The
„Peculiarity of Man, t. 5: Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo
pierwsze: „Dobro i Zło”. Materiały z konferencji”, Warszawa – Kielce 2000, s. 147-161.
(III.17) J. L. Pełka, Z zagadnień satanizmu i wicceanizmu, [w:] Nowe ruchy religijne. Wybrane
problemy, pod red. Z. Stachowskiego, Polskie Towarzystwo Religioznawcze w Warszawie,
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Warszawa – Tyczyn 2000
(III.18) Piotr Szarszewski, Satanizm w Internecie (analiza stron internetowych),[w:] HA!ART nr 3, 2001
(III.19) Arkadiusz Sołtysiak, Culling; Czarna Księga Szatana; czarna msza; satanizm tradycyjny;
satanizm współczesny; [krótkie, niewyczerpujące tematu hasła w:] Religia. Encyklopedia
PWN, tom 9, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
(III.20) Arkadiusz Sołtysiak, Dziewiątka w kulturze Normanów, [w:] „Antropologia Religii.
Wybór esejów”4, tom III, 2003 (o satanizmie: s. 181-182)
(III.21) Dariusz Misiuna, „Człowiek stwarza samego siebie”, czyli o okultystycznym projekcie
antropologicznym, (część „Wizja człowieka w satanizmie”, s. 54-62), [w:] Ezoteryzm,
okultyzm, satanizm w Polsce, Libron, Kraków 2005, s. 43-67.
(III.22) Marek Zawadzki, Komunikacja werbalna i niewerbalna subkultury satanistów
i metalowców. Podobieństwa i różnice obu grup5, [w:] Ezoteryzm, okultyzm, satanizm
w Polsce, Libron, Kraków 2005, s. 181-195.
(III.23) Kinga Borowiecka, Satanizm oczyma prasy lat dziewięćdziesiątych (na podstawie wybranych tytułów)6, [w:] Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, Libron, Kraków 2005, s. 197-212.
(III.24) Jacek Sieradzan, W kręgu pojęć: ezoteryzm, okultyzm, satanizm, [w:] Ezoteryzm, okultyzm,
satanizm w Polsce, Libron, Kraków 2005, s. 219-253.
(III.25) Leonard Józef Pełka, Nowa próba charakterystyki satanizmu polskiego 7,
[w:] „NOMOS” nr 55/56, rok 2006 8, s. 147-150.
(III.26) Arkadiusz Sołtysiak, Czarna msza. Od mitu do bluźnierczej psychodramy,
[w:] Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. J. Olko, Warszawa 2008
(III.27) Michał Knihinicki, Wprowadzenie w dorobek piśmienniczy Zakonu Dziewięciu Kątów,
[posłowie do:] Christos Beest, Order of Nine Angles, Caelethi. Czarna Księga Szatana II,
przeł. M. Knihinicki, wyd. The Serpent, Szczecin 2008 9
(III.28) Patryk Wasiak10, Szatan a sprawa polska 11, [w:] „Focus. Historia”, VII–VIII 2010, s. 52-55.
(III.29) Arkadiusz Sołtysiak, Neopogaństwo i neonazizm. Kilka słów o ideologiach Davida Myatta
i Varga Vikernesa, [w:] „Antropologia Religii. Wybór esejów”, tom IV, 2010, s. 173-182.
(III.30) Arkadiusz Sołtysiak, Współczesny satanizm. Krótki przegląd głównych nurtów i ideologii,
[w:] „Przegląd Religioznawczy” nr 2 (240), 2011, s. 163-178.
4
Wszystkie tomy „Antropologii Religii” (w postaci darmowych plików pdf)
dostępne pod adresem: http://www.antropologia.uw.edu.pl/AR/default.html
5
III.22: Inny tytuł figuruje w spisie treści:
Komunikacja werbalna i niewerbalna. Porównanie struktury metalowej i satanistycznej. (Libron 2005, s. 4)
6
III.23: Inny tytuł figuruje w spisie treści: Obraz satanizmu w prasie polskiej lat 90. (komunikat). (j.w.)
7
III.25: Jest to nic nowego do wiedzy o polskim satanizmie nie wnosząca (oraz bardziej opisowa niż krytyczna)
recenzja książki Piotra Szarszewskiego Satanizm w Polsce (Żak, Warszawa 2004 , tutaj jako pozycja V.12).
8
Pełne dane wydania tej pozycji: „Kwartalnik Religioznawczy NOMOS” nr 55/56: Szkice religioznawczo
-filozoficzne, pod. red. Henryka Hoffmanna, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa, Zakład Wydawniczy
„NOMOS”, Kraków 2006. Patrz też: http://www.nomos.pl/cgibin/shop?info=860&sid=098f6fe8
9
Patrz pozycja VI.3 na stronie 12 tego pliku.
10
Nota o autorze: „Socjolog, historyk sztuki i dziennikarz. Doktorant na wydziale kulturoznawstwa
SWPS w Warszawie” III.24, s. 55.
11
III.28: Inny tytuł na okładce magazynu: Sataniści, czyli PRL w cieniu diabła.
Od 18.12.2010 artykuł dostępny również na stronie internetowej czasopisma Focus:
http://www.focus.pl/historia/artykuly/zobacz/publikacje/szatan-a-sprawa-polska/nc/1/
-8-
(III.31) Zbigniew Łagosz, Mit polskiego satanizmu – Czesław Czyński – proces, którego nie było,
[w:] „Hermaion nr 1: Mity i mistyfikacje zachodniej tradycji ezoterycznej”12,
pod red. D. Misiuny i Z. Łagosza, wyd. Okultura, Warszawa, styczeń 2012, s. 186-206.
(III.32) Michał Knihinicki, Mit założycielski w organizacjach satanistycznych,
[w:] „Hermaion nr 1: Mity i mistyfikacje zachodniej tradycji ezoterycznej”,
pod red. D. Misiuny i Z. Łagosza, wyd. Okultura, Warszawa, styczeń 2012, s. 207-224.
(III.33) Arkadiusz Sołtysiak, Satanizm współczesny, [w:] „Antropologia Religii.
Wybór esejów”, tom V, 2013, s. 86-96.
(III.34) Renata Wieczorek, Kenneth Anger i światło magicznej latarni,
[w:] „Hermaion nr 2: Sztuka i ezoteryka”, pod red. D. Misiuny
i Z. Łagosza, wyd. Okultura, Warszawa, listopad 2013, s. 171-181.
(III.35) Arkadiusz Sołtysiak, Seks, kasa i adoracja szatana, [w:] „Focus. Historia”, kwiecień 2014
(III.36) Krzysztof Grudnik, Krótka historia satanizmu,
[w:] „Trans/wizje – pismo psychoaktywne nr 5: Czerń”, pod red. D. Misiuny
i T. Stawiszyńskiego, wyd. Okultura, Warszawa, maj 2014, s. 155-162.
(III.37) Filip Kozłowski, Złoty interes „czarnego papieża”,
[w:] „Trans/wizje – pismo psychoaktywne nr 5: Czerń”, pod red. D. Misiuny
i T. Stawiszyńskiego, wyd. Okultura, Warszawa, maj 2014, s. 163-167.
(III.38) Michał Knihinicki, Inna wersja biografii Antona LaVeya, [posłowie wydawcy do:]
Kościół Szatana [B. Barton, P.H. Gilmore, A.S. LaVey], Historia Kościoła Szatana,
przeł. M. Gibert, wyd. The Serpent, Szczecin, maj 2014, s. 55.
(III.39) Michał Knihinicki, Wstęp bibliograficzny, [do:] Temple of Set, Order of Nine Angles,
Introductio. Wprowadzenia w satanizm teistyczny Świątyni Seta oraz satanizm tradycyjny
ONA, przeł. M. Gibert, wybór M. Knihinicki, wyd. The Serpent, Szczecin, IX 2015, s. 15-35.
12
Witryny magazynu: w w w . h e r m a i o n . p l oraz h t tp :/ /s kle p . oku lt u r a. pl / he r m ai on . ht ml
-9-
IV
Ks iążki koś cielne
Książki lub hasła w leksykonach napisane przez księży,
zakonników lub głęb oko wierzących katolików; stronnicze.
Źródła: Szarszewski (24), E g o (35), Knihinicki (reszta)
(IV.1) Dr Raymond G. Jolly, Szatan, satanizm, demonizm i egzorcyzm zdemaskowane,
Epifania [brak miejsca i roku wydania; prawdopodobnie przed 1990]
(IV.2) Brat P. Bonifacius Gunther CCD, Szatan, Arka, Wrocław 1991
(IV.3) Josh McDowell, Don Stewart, Demony, okultyzm, czary, Pojednanie, Lublin 1992
(IV.4) (Brak autora), Satanizm i czciciele szatana, Graf - Druk, Tarnów 1993
(IV.5) Ks. A. J. Sarwa, O Szatanie, czarach, opętaniu i czcicielach Złego, Tarnów 1993
(IV.6) Ks. Malachi Martin, Zakładnicy diabła. Autentyczne przypadki opętania i egzorcyzmów,
Exter, Gdańsk 1993 13
(IV.7) J. Wertenstein-Żuławski, Rock, młodzież, społeczeństwo. Między rozpaczą a nadzieją,
Wrocław 1993
(IV.8) Jean Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, Książka i Wiedza, [brak miasta] 1994 14
(IV.9) Ks. Andrzej Zwoliński, Tajemne niemoce, Biblioteczka KSM nr 14, Kraków 1994 15
(IV.10) Ks. Jeffrey J. Steffon, Satanizm jako ucieczka w absurd, Wam. Księża Jezuici,
Kraków, wyd. I: 1993, wyd. II: 1994; z inną okładką: wyd. III: 2001, wyd. IV: 2005
(IV.11) Ks. Antoni J. Nowak, Satanizm, Wydawnictwo Świętego Antoniego, Wrocław 1995
(IV.12) Roger Elwood, Sataniści, Vocatio, Warszawa 1996
(IV.13) Lucas, Ucieczka z piekła: pamiętnik satanisty, Interart, Warszawa 1996
(IV.14) Ks. Gabriele Amorth, Wyznania egzorcysty, Edycja Świętego Pawła, Wrocław 1997
(IV.15) Ks. René Laurentin, Szatan – mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie
Chrystusa i Kościoła, przeł. T. Szafrański, Pax, Warszawa 1997
(IV.16) Ks. Andrzej Zwoliński, To już było, Gotów, Kraków 1997
(IV.17) Ks. Antoni J. Nowak (red), Satanizm. Rock. Narkomania. Seks, KUL, Lublin 1999 16
(IV.18) Ks? Krzysztof Góźdź, Teologia o szatanie, Standruk, Lublin 2000
(IV.19) Ks. Andrzej Zwoliński, Daleko od raju. Z dziejów fascynacji złem, Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2000
(IV.20) G. Ambrosio, Satanizm [hasło w:] Encyklopedia Chrześcijaństwa,
pod red. ks. Henryka Witczyka, Jedność, Kielce 2000, s. 661.
(IV.21) Władysław Nowak, Sekty a młodzież w okresie przemian ustrojowych w Polsce, Wyższe
Seminarium Duchowe Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Olsztyn 2001
(IV.22) Hayat el Mountacir, Dzieci w sektach, Wam, Kraków 2001
(IV.23) Carlo Climati, Młodzi i ezoteryzm. Magia, satanizm i okultyzm – oszustwo ognia,
który nie spala, Jedność, Kielce 2001
(IV.24) Ks. Mariusz Gajewski SJ, Satanizm w Polsce i na świecie, Tychy 2001
(IV.25) Ks. Mariusz Gajewski SJ, Satanizm, D’EL ART, Kraków 2002
(IV.26) Idź precz, szatanie. Kościół wobec problemów satanizmu, opracował Janusz Królikowski,
wyd. Pallottinum, Poznań 2003
13
IV.6: W środku: przedmowa: Opętanie i egzorcyzmy w Ameryce lat dziewięćdziesiątych, s. 9–23.
IV.8: W środku: rozdział 12: Dzieci diabła: Sataniści, s. 200–212.
15
IV.9: W środku: rozdział XXX: Triumf Zwyciężonego. O satanizmie, s. 134–141.
16
IV.17: W środku: Antoni J. Nowak OFM, Satanizm, s. 15–80
14
- 10 -
(IV.27) Andrzej Dudziński, Sataniści i czciciele Szatana, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003
(IV.28) Andrzej Wronka, Od magii do opętania, Polwen, Radom 2003
(IV.29) Grzegorz Fels (red.), Satanizm w Polsce i Europie - stan obecny i profilaktyka,
wyd. Maternus Media, Tychy 2004
(IV.30) Ks. Aleksander Posacki SJ, Egzorcyzmy, opętanie, demony, Polwen, Radom 2005
(IV.31) Satanizm; Kościół Szatana; Kościół satanistyczny [jedno obszerne hasło w:]
George A. Mather, Larry A. Nichols, Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu,
Vocatio, Warszawa 2006, s. 384–396.
(IV.32) Klaus Berger, Po co jest diabeł? przeł. S. Wolski, W Drodze, Poznań 2007
(IV.33) Ks. Andrzej Zwoliński, Satanizm, Polwen, Radom 2007
(IV.34) Ks. Abp. Bolesław Pylak, Egzorcyzmy i satanizm. W cieniu demonicznego zła,
wyd. Adam, Warszawa 2008
(IV.35) Tomasz Trębacz, Szatan jako źródło zła. Studium dogmatyczno-pastoralne,
WAM, Kraków 2008
(IV.36) Tonino Cantelmi, Cristina Cacace, Czarna księga satanizmu. Perwersje, rytuały, zbrodnie,
przeł. Paweł Borkowski, wyd. Apostolicum, Ząbki 2009
(IV.37) Ks. Mariusz Gajewski SJ, Satanizm – historia, kontrowersje, pytania, Petrus, Kraków 2011
(IV.38) Ks. Stanisław Ziemiański SJ, Inkwizycja, satanizm i różaniec, Petrus, Kraków 2011
(IV.39) Massimo Introvigne, Satanizm – historia, mity, przeł. Anna Gogolin, Wydawnictwo
św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2014
- 11 -
V
Ks iążki naukowe
Samodzielne książki lub hasła w l eksykon ach napisane przez n aukowców:
historyków religii , socjologów, kryminol ogów l ub religi oznawców.
Źródła: Pęczak (1992), Szarszewski (2004), Knihinicki.
(V.1) M. Braun-Gałkowska, Młodzież w ruchu satanistycznym, Marki-Struga k/Warszawy 1991
(V.2) Beata Hoffmann, Satanizm polski – mit czy rzeczywistość? Uniwersytet Warszawski,
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 1991
(V.3) 'Cassiel', Encyklopedia wiedzy zakazanej. Podróż przez świat czarnej magii,
przeł. Jerzy Prokopiuk, Elipsa, Warszawa 1992 (s. 45–61; 140–1)
(V.4) Francis King, Satanizm, [obszerne, wartościowe hasło w:]
Świat Tajemny: Leksykon magii, okultyzmu i parapsychologii,
pod red. Richarda Cavendisha, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1992 (s. 235–8)
(V.5) Mirosław Pęczak, Sataniści, [hasło w:] tegoż, Mały słownik subkultur młodzieżowych,
Semper, Warszawa 1992 (s. 84–6)
(V.6) Jerzy Wojciech Wójcik, Od hipisów do satanistów, Eureka, Kraków 1992 17
(V.7) J. Wertenstein-Żuławski, Rock, młodzież, społeczeństwo. Między rozpaczą a nadzieją,
Wrocław 1993
(V.8) T. Paleczny, Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997
(V.9) Szymon Beźnic, Satanizm, [w:] Przegląd nowych ruchów religijnych w Polsce,
[dodatek do:] Eileen Barker, Nowe ruchy religijne, Nomos, Kraków 2002 (s. 337–8)
(V.10) Rafał Paprzycki, Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce, Zakamycze,
Kraków 2002
(V.11) Piotr Szarszewski, Satanizm w Polsce. Próba analizy zjawiska, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”, Warszawa 2004
(V.12) Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, red. Zbigniew Pasek, red. naukowa
Szymon Beźnic, Libron, Kraków 2005 18
(V.13) Lynn Picknett, Tajemna historia Lucyfera. Książę ciemności czy bogini światła,
przeł. K. Kuraszkiewicz, P. Chojnacki, Amber, Warszawa 2006 19
(V.14) Jacek Sieradzan, Od kultu do zbrodni. Ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku,
wyd. Kos, Katowice 2006 20
(V.15) Joseph McCabe, Historia satanizmu, przeł. M. Knihinicki, The Serpent, Szczecin 2007 21
W przygotowaniu:
(V.16) Michał Knihinicki, Przeciwnik Boga. Wybrane koncepcje Szatana, The Serpent, Szczecin 2016
(V.17) Michał Knihinicki, Głowa kozła jako symbol satanistyczny, The Serpent, Szczecin 2016
17
V.6: W środku: rozdział 10: Sataniści – wyznawcy Lucyfera czy dewianci i przestępcy?, s. 130–190.
V.12: W środku: cztery pozycje nt. satanizmu, patrz: III.19, III.20, III.21, III.22.
19
V.13: W środku: nt. dosłownego satanizmu jedynie na stronach 213–221 oraz 232–233.
20
V.14: W środku: o satanizmie sprzed 1966 roku (Vintras, Boullan; s. 8–10) oraz zbrodniach satanistycznych
w USA (s. 12–19) we Wstęp: Religia a zbrodnia (s. 7–30); z kolei o satanizmie oraz fałszywej i prawdziwej
biografii LaVeya w rozdziale Anton Szandor LaVey: od pogromcy duchów do kapłana szatana (s. 95–114).
21
V.15: W środku: dwa rozdziały nt. satanizmu:
rozdz. V. Arszenik i czarne msze; rozdz. VI. Oszustwo współczesnego satanizmu; s. 66–86.
(Pozostałe rozdziały, I – IV, są na temat powstania i ewolucji pojęcia Szatana i nie opisują satanizmu.)
18
- 12 -
VI
Ks iążki s atanistyczne
Książki napisane przez satanistów
(1) Polskie wydania The Satanic Bible (1969):
(1A) Anton Szandor LaVey, Biblia Szatana, Wydawnictwo Książki Niezwykłej
„Mania”22, przeł. M.S., Wrocław 1996
(1B) Anton Szandor LaVey, Biblia Szatana, Wydawnictwo F/X23, Wrocław 1999
(2) Polskie wydania The Compleat Witch (1971) / The Satanic Witch (1989):
(2A) Anton Szandor LaVey, Współczesna czarownica, czyli szatańska sztuka uwodzenia,
przeł. J. Bekesińska, D. Misiuna, Wydawnictwo Okultura24, Warszawa 2002
(2B) Anton Szandor LaVey, Szatańska czarownica, przeł. Marek Skierkowski,
Wydawnictwo XXL25, Wrocław 2008
(3 – 11) Następne:
(3) Christos Beest, Order of Nine Angles, Caelethi. Czarna Księga Szatana II,
przeł. M. Knihinicki, Ł. Majewski, The Serpent, Szczecin 2008
(4) Sabatiel, Rozprawa o szatańskiej metodzie. Z teorii satanizmu intelektualnego,
The Serpent, Szczecin 2008
(5) Order of Nine Angles, B a f o m e t , przeł. M. Knihinicki, The Serpent, Szczecin 2009
(6) Myrmydon Pontifex Maximus, Biblia Diabła, przeł. Pontifex Melusine,
Severed Head Publishing, USA 2010
(7) Silver Serpent nr 1: Młot na chrześcijaństwo, The Serpent, Szczecin 2010
(8) Conrad Robury, Order of Nine Angles, Codex Saerus. Czarna Księga Szatana,
przeł. M. Knihinicki, M. Gibert, The Serpent, Szczecin 2012
(9) Anton Long, Order of Nine Angles, Hysteron Proteron – Wewnętrzne Nauki ONA,
przeł. M. Gibert, The Serpent, Szczecin 2014
(10) Kościół Szatana [B. Barton, P.H. Gilmore, A.S. LaVey], Historia Kościoła Szatana,
przeł. M. Gibert, The Serpent, Szczecin 2014
(11) Temple of Set, Order of Nine Angles, Introductio. Wprowadzenia w satanizm teistyczny
Świątyni Seta oraz satanizm tradycyjny ONA, przeł. M. Gibert, wybór i wstęp M. Knihinicki,
The Serpent, Szczecin 2015
22
Mania 1996: okładka twarda, materiałowa; nazwy czterech ksiąg, litery rozpoczynające rozdział, nazwy kluczy oraz
numery stron w kolorze ciemno-czerwonym; przekład anonimowy (M.S.); ISBN 83-906294-5-3.
23
F/X 1999: okładka miękka, laminowana, błyszcząca; wszystko w kolorze czarnym; dosłowny przedruk wydania z 1996;
grafika okładki identyczna z wydaniem z 1996; ISBN 83-908539-4-9
24
Okultura 2002: okładka miękka; 224 strony; format A5; ISBN 83-88922-02-5.
25
XXL 2008: okładka miękka, 272 strony, format A5; ISBN 978-83-923799-8-0.
W w.w. książce nie podano daty wydania [!!!] (rok 2008 pochodzi z Internetu), podano natomiast informację:
„Copyright © Feral House 1989” oraz „Książka na licencji Feral House”.
- 13 -
Bibliotheca Satanica w j. polskim
Mania 1996; F/X 1999
Okultura 2002
XXL 2008
The Serpent 2008
The Serpent 2008
The Serpent 2009
Severed Head 2010
The Serpent 2010
The Serpent 2012
The Serpent 2014
The Serpent 2014
The Serpent 2015
- 14 -
VII
Kr ótkie wzmianki
Krótkie wzmianki o satanizmie w książkach naukowych:
Francis King, Szatan i swastyka. Okultyzm w partii nazistowskiej, Axis, Poznań 1996, s. 17–20.
Marek Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna,
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s. 112–119.
Przemysław Piotrowski, Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne,
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 75–78.
VIII
M ylące tytuły
Książka o historii kart Tarota26
Jan W. Suliga, Biblia Szatana, wyd. I, Krajowa Agencja Wydawnicza, Łódź 1991
Jan Witold Suliga, Biblia Szatana, wyd. II, Novum-Semex, Warszawa 1996
Jan Witold Suliga, Biblia szatana. Dzieje kart Tarota, Poligraf, [miasto] 2000
Książki filozoficzne
Leszek Kołakowski, Rozmowy z diabłem, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965 27
Leszek Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Aneks, Londyn, 1982
Paul Ricoeur, Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Pax, Warszawa 1986
Andre Frossard, 36 dowodów na istnienie diabła, W Drodze, Poznań 1988 (wyd. I), 2000 (wyd. II)
Rene Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, Pax, Warszawa 2002
Clive Staples Lewis, Listy starego diabła do młodego, Media Rodzina, 2005 28
Jean Baudrillard, Pakt jasności. O inteligencji Zła, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2005
Jean Baudrillard, Przejrzystość Zła. Esej o zjawiskach skrajnych, przeł. S. Królak, Sic!,
Warszawa 2009 29
David Berlinski, Szatańskie urojenie. Ateizm i jego pretensje naukowe,
przeł. D. Cieśla-Szymańska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009
26
Biblia Szatana. Tytuł ten był mylący w dwóch pierwszych wydaniach (1991, 1996). W trzecim (2000) dodano podtytuł
(Dzieje kart Tarota), zapewne po to, aby uniknąć nieporozumień, wywołanych skojarzeniem z tytułem polskiego wydania
książki LaVeya (Biblia Szatana, 1996). Proszę też zauważyć, iż napisano wtedy, prawdopodobnie również z tego powodu,
wyraz „szatana” małą literą.
27
Rozmowy z diabłem (PIW, Warszawa 1965) ponownie wydane przez wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
28
Listy starego diabła do młodego. Wydanie oryginalne: The Screwtape Letters, 1942.
29
Przejrzystość Zła. Napis na okładce: „W społeczeństwie, w którym nie ma możliwości wypowiedzenia Zła, przybiera ono
wirusowe i terrorystyczne formy. – Jean Baudrillard”. [Genialne – M.K.]
- 15 -
Powieści i inne fikcje literackie
1990 – 1999
Robert Black, Sataniści, Rebis, Poznań 1990
Guy N. Smith, Szatan, Phantom Press, 1991
Hugh B. Cave, Uczniowie szatana, Phantom Press Int., Gdańsk 1993
Victoria Holt, Diabeł w siodle, przeł. E. Gepfert, Prószyński i S-ka, Warszawa 1995
2000 – 2010
Maciej Przegonia, Skrawek piekła. Kresowej sagi cz. I, 30 Atla 2, Wrocław 2000
Irek Grin, Pamiętnik diabła,31 Zysk i S-ka, Poznań 2002
Romuald Wernik, Czarcie drzewo. Opowieść kresowa, 32 Atla 2, Wrocław 2003
Graham Masterton, Szary diabeł, Albatros, Warszawa 2004
Małgorzata Respondek-Feldy, Córy Lilith, 33 Atla 2, Wrocław 2004
Alina Reyes, Lilith,34 przeł. Iwona Banach, Zysk i S-ka, Poznań 2005
John Ringo, Taniec z diabłem,35 wyd. ISA, [miasto] 2005
Liz Carlyle, Pakt z diabłem,36 bis, [miasto] 2006
Lauren Weisberger, Diabeł ubiera się u Prady, przeł. H. Szajowska, Albatros, Warszawa 2006
Irek Grin, Pan Szatan,37 Świat Książki, Warszawa 2007
Zygmunt Haupt, Baskijski diabeł, Czytelnik, Warszawa 2007
Richard Hawke, Podszepty diabła,38 przeł. P. Kaliński, wyd. G+J, Warszawa 2007
Marek Świerczek, Bestia,39 Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2007
Czarna msza,40 Almanach rosyjskiej fantastyki tom 2, Fabryka słów, Lublin 2007
Paweł Ziętek, Motel Piekiełko,41 Prószyński i S-ka, Warszawa 2008
Richard Rayner, Diabelski wiatr,42 przeł. A. Dobrzańska-Gadowska, Świat Książki, Warszawa 2008
David Gilman, Oddech Diabła, przeł. J. Maćczak, Egmont, Warszawa 2008
Mike Carey, Mój własny diabeł, przeł. P. Braiter, Mag, [miasto] 2008
Nelson DeMille, Adwokat diabła, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, [miasto] 2008
Judith Merkle Riley, Wodny diabeł, Książnica, [miasto] 2008
John Case, Tańczący z diabłem, przeł. B. Stawski, Albatros, Warszawa 2009
Wiktor Jerofiejew, Świat diabła, Czytelnik, Warszawa 2009
Peter Robinson, Przyjaciółka diabła, Sonia Draga, Warszawa 2009
30
Skrawek piekła. Powieść „o tragicznych dziejach polsko-ukraińskiej wspólnej historii z XX wieku”. 228 stron.
http://www.atla2.com.pl/pict/ksiazki/skrawek.htm
31
Pamiętnik diabła. Thriller.
32
Czarcie drzewo. Powieść „o dramatycznych losach mieszkańców wołyńskiej wsi z okresu krwawych działań nacjonalistów
ukraińskich na terenach wschodniej Polski”. 296 stron. http://www.atla2.com.pl/pict/ksiazki/czarcie_drzewo.htm
33
Córy Lilith. „Tajemnicza natura kobiety, zawiść, zbrodnia, gwałt, narkotyki, reinkarnacja, przemoc, klonowanie, manipulacja innymi ludźmi, psychiczne, emocjonalne uzależnienie – to tylko niektóre z elementów świata przedstawionego
w opowiadaniach tego tomiku”. 188 stron. http://www.atla2.com.pl/pict/ksiazki/lilith.htm
34
Lilith. Powieść psychologiczna o ukrytej naturze kobiety z wieloma wątkami wyuzdanego seksu. Oryg. wyd. w 1999.
35
Taniec z diabłem. Tytuł oryginalny: When the Devil Dances (Gdy Diabeł tańczy).
36
Pakt z diabłem. Tytuł oryginalny: A deal with the devil (Układ z diabłem), nie Pact with the devil (Pakt z diabłem).
37
Pan Szatan. Powieść kryminalna z wątkami religijnymi. 366 stron.
38
Podszepty diabła. Powieść kryminalna. Oryginalne wydanie w 2005 jako Speak of the Devil (Mowa Diabła).
39
Bestia. Powieść grozy. Fikcja osadzona w roku 1864, w realiach powstania styczniowego.
http://www.otwarte.eu/index.php/books/show/18
40
Czarna msza. Zbiór opowiadań z gatunku fantasy autorów rosyjskich. Spis treści: Władimir Wasiliew, Niańka;
Oleg Diwow, Dyngs Billy"ego; Wiera Kamsza, Płomień Eterny; Jelena Pierwuszyna, Czarna msza Arkanaru;
Paweł Amnuel, Czas połamanych rowerów; Jewgienij Łukin, Pozdrowienia z lat osiemdziesiątych. 512 stron.
41
Motel Piekiełko. „Przewrotna, pełna popkulturowych odniesień powieść o młodości, zdradzie i zbrodni popełnionej
z miłości”. 160 stron. http://www.proszynski.pl/Motel_Piekielko-p-29978-.html
42
Diabelski wiatr. Powieść kryminalna. Wydanie oryginalne w 2005 roku.
- 16 -
Karin Fossum, Za podszeptem diabła, przeł. A. Topczewska, Znak, Kraków 2009
Robert Cichowlas, Kazimierz Kyrcz, Twarze Szatana, Grasshopper, Lublin 2009
Daniel Suarez, Demon,43 przeł. P. Bieliński, D. Ćwikłak, Amber, Warszawa 2009
Frank E. Peretti, Władcy ciemności,44 Vocatio, Warszawa 2009
Jonathan Aycliffe, Szepty w ciemności,45 Amber, Warszawa 2009
Núria Masot, Bramy zła,46 przeł. K. Kurowski, Muza SA, Warszawa 2009
Linda Howard, Piekło,47 przeł. E. Chlebowska, Harlequin/Arlekin/Mira, Warszawa 2009
Aldous Huxley, Diabły z Loudun,48 przeł. Bartłomiej Zborski, PIW, Warszawa 2010
Jeszcze inne:
Robert Baer, Oblicze zła. Prawda o wojnie z terroryzmem we wspomnieniach oficera CIA,
przeł. G. Górska, Magnum, Warszawa 2006
Evan McGilvray, Marsz Czarnych Diabłów,49 Rebis, Poznań 2006, 2008
Piotr Piotrowski, Lilith – Czarny Księżyc. Astrologia ciemnej strony duszy, 50
Studio Astropsychologii, Białystok 2007
Szymon Wrzesiński, Wspólniczki szatana. Czarownice na ziemiach polskich,51 Egros, Warszawa 2007
Rodney Castleden, Wcielenia zła. Najgorsi ludzie świata, 52 Bellona, Warszawa 2008
Zbyszek Dymarski, Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego,
słowo/obraz terytoria, [brak miasta i daty wydania] Gdańsk 2008 53
Philip Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, PWN, Warszawa 2008
Wiktor Jerofiejew, Świat Diabła. Geografia sensu życia,54 Czytelnik, Warszawa 2009
John Gray, Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii,55 Znak, Kraków 2009
Dariusz Czaja, Lekcje ciemności,56 Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009
43
Demon. Technothriller o wirusie internetowym o nazwie „Demon”.
Władcy ciemności. Thriller/powieść grozy. Polskie wydanie: III 2009
45
Szepty w ciemności. Horror/powieść grozy. Polskie wydanie: VII 2009
46
Bramy zła. Powieść o zakonie templariuszy, akcja dzieje się w roku 1276.
47
Piekło. Powieść z gatunku „paranormal” (z pogranicza fantasy, horror i kryminału). Opis na stronie wydawcy:
„Raintree to więcej niż nazwisko. To przeznaczenie. Każdy członek tego rodu ma szczególny dar. Dwieście lat po klęsce
w wojnie z klanem Raintree magowie Ansara odzyskali dawne siły i są gotowi do rozprawy z odwiecznymi wrogami.”
http://www.miraksiazki.pl/subpage.php?site=oferta&ksiazka=71
48
Diabły z Loudun. Tytuł oryginalny: The Devils of Loudun, pierwsze wyd. oryginalne: 1952. Na wpoły dokumentalna
powieść historyczna o praktykach czarnoksięskich katolickiego księdza Urbaina Grandiera i demonicznych opętaniach
sióstr zakonnych w 17-wiecznej Francji. Więcej na stronie wydawcy: http://www.piw.pl/sklep/huxleybrdiably-loudun-p-441.html
49
Marsz Czarnych Diabłów. Historyczna. Monografia jednego z najsłynniejszych polskich oddziałów biorących udział w II
wojnie światowej. Tyt. oryg.: The black devil's march. a doomed odyssey. the 1-ist polish armoured division 1939-1945.
50
Lilith – Czarny Księżyc. Astrologia ciemnej strony duszy. Książka astrologiczna.
51
Wspólniczki szatana. Książka historyczna ukazująca „polowanie na czarownice” na ziemiach współczesnej Polski.
52
Wcielenia zła. Najgorsi ludzie świata. Zbiór biografii wielu okrutnych osób. 400 stron.
53
Dwugłos o złu. Data wydania nie została wydrukowana w książce, lecz strona www.terytoria.com.pl podaje rok 2008.
54
Świat Diabła. Geografia sensu życia. Książka podróżnicza.
55
Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii. Przesłanie książki: „Utopie to sny o zbiorowym zbawieniu, które na
jawie stają się koszmarami.” Opis na stronie wydawcy: „Co łączy dziewiętnastowiecznych anarchistów, Lenina,
Trockiego, reżimy Mao i Pol Pota, grupę Baader-Meinhof i radykalne ruchy islamskie? Te wszystkie tak różne środowiska
spotykają się w jednym punkcie – wyznają wiarę w wyzwalającą moc przemocy jako narzędzia przekształcania
niedoskonałego świata w raj na ziemi. Taka wiara jest jednym z przejawów utopijnego myślenia, które – zdaniem Johna
Graya – doprowadziło do rozlewu krwi na skalę nie spotykaną dotąd w historii.” (http://www.znak.com.pl)
56
Lekcje ciemności. Zbiór filozoficznych esejów o przesłaniu niektórych dzieł z kultury wysokiej oraz o przemyśleniach
autora nt. głębi duszy człowieka. Krótką przedmowę napisał Ireneusz Kania. 312 stron.
44
- 17 -
Dodatek:
Powieści o satanizmie z lat 1918, 1926, 1930
Powieść o satanistach wydana w Polsce w okresie 20-lecia międzywojennego:
Helena Mniszkówna, Czciciele szatana , [brak informacji nt. wydawnictwa] Warszawa 1918
„Zabawy w wywoływanie duchów i diabła zdarzały się też w 20-leciu międzywojennym. Dziś mało
kto pamięta, że Helena Mniszek, autorka Trędowatej, napisała też powieść Czciciele szatana.”
Patryk Wasiak, Szatan a sprawa polska, [w:] „Focus. Historia”, VII–VIII 2010, s. 53.
(Tutaj jako pozycja III.28)
Polska Wikipedia – w haśle http://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Mniszkówna – podaje miasto oraz datę
wydania (uzupełnioną powyżej) oraz inne brzmienie nazwiska autorki. Podaję za Wikipedią.
P.S.
Kilka lat później (również w okresie 20-lecia międzywojennego) wyszła już nie fikcyjna,
ale, w zamierzeniu autorki, „historyczna” książka Janiny Walickiej pod tym samym tytułem,
co powieść Heleny Mniszkówny:
Janina Walicka, Czciciele szatana , wyd. Rój, Warszawa [nie wydrukowano daty] 1930
Patrz strona 21 tego pliku.
Z kolei w 1926 roku ukazała się powieść Pod słońcem szatana (Sous le soleil de Satan) – debiutancka
powieść francuskiego katolickiego pisarza Georgesa Bernanosa (1888-1948). W polskim wydaniu:
Georges Bernanos, Pod słońcem szatana , przeł. Zofia Milewska, IW PAX, Warszawa 1989
- 18 -
Dodatek:
Książki ani kościelne, ani naukowe, ani satanistyczne
Stanisław Przybyszewski, Satanskinder, 1897; Dzieci Szatana, 1899 (nowe wyd.: Armoryka 2005)
Stanisław Przybyszewski, Synagoga szatana, 1900 (nowe wyd.: Oficyna Literacka 1995)
Julian Tuwim, Czarna msza, wyd. Rój, Warszawa 1925 (nowe wyd.: Iskry 2010)
Janina Walicka, Czciciele szatana, wyd. Rój, Warszawa [b.d.] 1930 (Arcanum 1989; Endor 1991)
Stanisław A. Wotowski, Magia i czary, 1926 (nowe wyd.: Horus 1994)
Stanisław A. Wotowski, Tajemnice czarnej i białej magii, ok. 1930 (nowe wyd.: Fox 2000)
Szczegóły:
Stanisław Przybyszewski, Dzieci Szatana (1899)
Skan strony tytułowej pierwszego wydania polskiego:
wydawnictwo „Księgarnia Polska”, Lwów 1899
- 19 -
Julian Tuwim, Czarna msza (1925)
W styczniu 2010 roku wydawnictwo Iskry wydało zbiorczo trzy dzieła Tuwima (Czary i czarty polskie z 1923,
Wypisy czarnoksięskie z 1924 i Czarną mszę z 1925) w jednym tomie pod tytułem:
Czary i czarty polskie oraz Wypisy czarnoksięskie i Czarna msza, napisał, wybrał i przypisami opatrzył
Julian Tuwim a.d. 1923, wstęp Piotr Matywiecki, wyd. Iskry, Warszawa 2010
Poniżej skany z pierwszego wydania.
Treść okładki:
„Biblioteczka historyczno-geograficzna nr. 1
Julian Tuwim, z cyklu satanicznego: Czarna msza.
RÓJ, cena 25 groszy.
Opłata pocztowa ryczałtem.”
Data wydania
na tylnej okładce:
Strzępy epopei na strzępach 90-letniego
egzemplarza dzieła Tuwima ☺
- 20 -
Janina Walicka, Czciciele szatana (1930)
I wydanie:
Treść okładki: „Janina Walicka, Sataniści”
Treść strony tytułowej: „Janina Walicka, Czciciele szatana,
Biblioteczka historyczno-geograficzna, cykl „Świat dziwów” nr 160.
RÓJ: Nie kłamać – bawiąc. Nie nudzić – ucząc.
Towarzystwo wydawnicze „Rój” sp. z o. o., Warszawa, Kredytowa 1. P. K. O. Nr 9880. ”
[Brak wydrukowanej daty wydania książki, rok 1930 został wywnioskowany z treści przez Z. Łagosza.]
II wydanie (reprint pierwszego) i III wydanie:
Współcześnie wydana przez wydawnictwo Arcanum w 1989 r. jako dokładny reprint (przedruk).
Po raz drugi współcześnie wydana przez wydawnictwo Endor w 1991 r. pod tytułem Kult Szatana.
Ma więc ta książka łącznie trzy tytuły oraz trzy wydania
(przy jednoczesnym braku daty powstania oraz pierwszego wydania).
Strona tytułowa I wydania z 1930 r. (Rój)
oraz reprintu z 1989 r. (Arcanum)
[źródło: skan z oryginału/zbiory autora]
Okładka III wydania z 1991 r.
(wyd. Endor)
[źródło: Internet]
- 21 -
Stanisław A. Wotowski, Magia i czary (1926)
Okładka
Strona 1: przedtytułowa
Strona 3: tytułowa
Pierwsza strona z tekstem w części „Czarna magia”
- 22 -
Ostatnie słowa w książce
Książki Stanisława A. Wotowskiego: 57
Tajemnice masonerji i masonów, (z serii: „Bibljoteka Wiedzy tajemnej”),
wydawnictwo księgarni F. Korna w Warszawie, 1926
Tajemnice życia i śmierci, nakładem księgarni F. Korna w Warszawie, [b.d].
Duchy i zjawy, nakładem księgarni F. Korna w Warszawie, [b.d].
O kobiecie wiecznie młodej, nakładem P. Szwedego w Warszawie, [b.d].
Miłość i magia, nakładem red. „Rzeczy Ciekawych”, przed 1926 58
Magja i czary, nakładem Biblioteki „Izyda”, 1926 [nowe wyd.: Horus, Bytom 1994]
Mistrzowie nauk tajemnych, nakładem Biblioteki „Izyda”, po 1926 59
Tajemnice czarnej i białej magii lub Czarna i Biała Magia60, [wyd. nieznane], po 1926, prawd. 1930
[nowe wyd.: (seria „Z Biblioteki Wiedzy Tajemnej”), FOX, Wrocław 2000] 61
57
Ponieważ St. A. Wotowski nie ma swojego hasła w Wikipedii, a w Internecie nie można znaleźć spisu jego dzieł,
postanowiłem uzupełnić tę lukę w tym miejscu. Głównym źródłem informacji była dla mnie ostatnia strona z pierwszej
wymienionej w spisie książki (Tajemnice masonerji i masonów). Uzupełnieniem krótki zapis na ostatniej stronie w Magii
i czarach (skan powyżej) oraz artykuł Zbigniewa Łagosza.
58
Wydane przed 1926, gdyż w tymże roku autor/wydawca informował o wyczerpanym nakładzie.
Źródło: „Tegoż autora”, ostatnia strona z Tajemnice masonerji i masonów, jak wyżej.
59
Wydane po 1926, gdyż w ostatnim zdaniu swojej książki Magia i czary (nowe wyd.: Horus, Bytom 1994, s. 148)
z tegoż roku autor dopiero ją zapowiada. Źródło: w nawiasie (powyżej skan z tej strony).
60
Taki tytuł podaje Zbigniew Łagosz (w artykule Mariawici a okultyzm – próba dotarcia do prawdy (2009), s. 264,
przyp. 24), a dokładniej: „S. A. Wotowski, Czarna i Biała Magia, Warszawa 1930”.
61
To dziwne, ale książkę tę (Tajemnice czarnej i białej magii) zapowiadało wydawnictwo HORUS (z Bytomia) w 1994 r.
(w książce Magia i czary, ostatnia strona). Na stronie poprzedniej zapowiadało także sławny Necronomicon – a obie te
książki wydało 6 lat później znane wydawnictwo FOX (z Wrocławia). Czyżby Fox zaczynało jako Horus?
Poza tym: zarówno wydawnictwo Endor (Kult szatana Walickiej w 1991), jak i Horus (Magia i czary Wotowskiego
w 1994) są z tego samego, małego miasta* (Bytom). Czyżby więc ENDOR (1991) zmieniło się w HORUS (1994), a ono
z kolei w FOX (2000)?
* – Podobnie jak Wydawnictwo Książki Niezwykłej „Mania” (Biblia Szatana LaVeya w 1996) i Wydawnictwo Książki Niezwykłej XXL
(Szatańska czarownica LaVeya w 2008) – oba mieszczące się we Wrocławiu i prowadzone przez Marka Skierkowskiego (tłumacza tychże).
Inna sprawa: książki Wotowskiego Czarna i Biała Magia (1930) lub Tajemnice czarnej i białej magii (wyd. FOX, Wrocław 2000), nie
należy mylić z inną o podobnym tytule: Gabriel Grant, Biała i Czarna Magia, (wyd. KIRKE, Wrocław 2002). Znów to samo miasto
– czyżby ta sama ekipa z legendarnej „Wiedzy Tajemnej”, zmieniająca nazwy przez ponad dekadę? Wyd. Fox zostało rozwiązane już około
2001 roku (upadło wraz z czasopismem „Wiedza Tajemna” – miało bowiem tego samego wydawcę) i mało prawdopodobne jest, aby
dokładnie ci sami ludzi utworzyli kiepskie wyd. Kirke. Możemy jednak prześledzić pewien historyczny ciąg wydawnictw okultystycznych:
Endor (1991) z Bytomia, Horus (1994) z Bytomia, Mefis „Kwiaty z Mroku” (1994) z Gdańska, Mania (1996) i F/X (1999) z Wrocławia oraz
Fox (2000) także z Wrocławia (wszystkie dawno już nie istnieją). Po czym dwa nadal istniejące znowu z Wrocławia: Kirke (2001 – dziś)
i XXL (reaktywacja Manii oraz F/X; 2008 – dziś). [Prócz tego oczywiście Okultura (2001 – dziś), Lashtal Press (2003 – dziś) i ZOAS Press
(2012 – dziś) jednak ich nie wyliczam, gdyż stanowią osobną kategorię ze względu na prezentowany wysoki poziom.]
- 23 -
IX
Źr ódła wiedzy
I
A r t y k u ły p r a s ow e
Wójcik (A) = Rozdział 10. Sataniści – wyznawcy Lucyfera czy dewianci i przestępcy? w książce:
Jerzy Wojciech Wójcik, Od hipisów do satanistów, Eureka, Kraków 1992, s. 130–190.
(pozycje wymienione są głównie na stronach 146, 148, 183–187)
Szarszewski = Bibliografia do książki:
Piotr Szarszewski, Satanizm w Polsce. Próba analizy zjawiska, Żak, Warszawa 2004
Borowiecka = Przypisy dolne w artykule:
Kinga Borowiecka, Satanizm oczyma prasy lat dziewięćdziesiątych (na podstawie wybranych
tytułów), [w:] Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, Libron, Kraków 2005, s. 197–212.
Knihinicki = [poszukiwania własne, kolor czarny] – pozycja 22.
Dodatek (rok 1930): Zbigniew Łagosz, Polska myśl magiczna XX wieku na przykładzie Czesława
Czyńskiego, w: Furor Divinus I, Lashtal Press, Gdynia–Londyn 2009 [patrz s. 5 tego pliku]
III
A r t y k u ły n a u k ow e
Wójcik (B) = Bibliografia do książki:
Jerzy Wojciech Wójcik, Od hipisów do satanistów, Eureka, Kraków 1992
Pęczak = Bibliografia do hasła Sataniści w książce:
Mirosław Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Semper, Warszawa 1992
Szarszewski = j.w., czyli bibliografia do książki:
Piotr Szarszewski, Satanizm w Polsce. Próba analizy zjawiska, Żak, Warszawa 2004
Sieradzan = Bibliografia do artykułu:
Jacek Sieradzan, W kręgu pojęć: ezoteryzm, okultyzm, satanizm, [w:] Ezoteryzm, okultyzm, satanizm
w Polsce, Libron, Kraków 2005, s. 246–253.
Knihinicki = poszukiwania własne, kolor czarny.
Pozycję III.13 Anny Mikołejko znam z przypisu do: Andrzej Zwoliński, Przejawy kultu zła w kulturze,
referat z 22.04.2006 na sesję „Współczesne zagrożenia kultury”, obecnie (2012) dostępny na:
http://delfin.nowyekran.pl/post/26649,przejawy-kultu-zla-w-kulturze-3-4
- 24 -
II
A r t y k u ły k o ś c i e l ne
Szarszewski
CPP = Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji, [na:] http://www.psychomanipulacja.pl
Baza informacji S Satanizm [na:] http://www.psychomanipulacja.pl/tem/satanizm.htm
Pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
IV
Książki kościelne
Szarszewski
E g o = E g o, 666/satanizm w słowach (2007-2008), zbiór tytułów jako wątek na forum
dyskusyjnym portalu Satan.pl, http://www.satan.pl/forum.php?act=3&idf=4&thread=200981
Knihinicki – cała reszta.
V
K s i ą ż k i n a u k ow e
Pęczak – pozycja 2.
Szarszewski – pozycje: 1, 2, 7, 8, 10.
Knihinicki – cała reszta.
VI
Książki satanistyczne
&
VII
K r ó t k i e w z mi a n k i
&
VIII
Mylące tytuły
Knihinicki.
(Kilka pozycji w „Mylących tytułach” pochodzi od E g o lub Wiktora.)
- 25 -
Poszukiwania własne:
- w katalogach kartkowych oraz bazie cyfrowej
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie;
- w małych księgarniach i antykwariatach;
- w księgarniach Empik (tylko „Mylące tytuły”);
- poprzez „Szukaj” na Merlin.pl;
- na aukcjach Allegro i innych serwisów;
- poprzez Google.
Materiał zbierano w latach 2003–2015.
Historia wydań:
Wydanie I – 09.09.09
Wydanie II – 10.10.10
Wydanie III – 01.01.11
Wydanie IV – 29.09.11
Wydanie V – 11.11.11
Wydanie VI – 12.12.12
Wydanie VII – VII 2014
Wydanie VIII – XII 2015
www.the-serpent.pl
- 26 -

Podobne dokumenty