Analiza obrazu, czyli co należy brać pod uwagę podczas omawiania

Transkrypt

Analiza obrazu, czyli co należy brać pod uwagę podczas omawiania
Analiza obrazu, czyli co należy brać pod uwagę podczas
omawiania dzieła?
1. Informacje o autorze – szczegóły biografii powinny być dobrane
pod kątem analizy dzieła sztuki.
2. Określenie epoki, nurtu artystycznego, do których zalicza się obraz
(należy wskazać typowe wyznaczniki tego prądu, tendencji
malarskich w analizowanym dziele; również należy odnieść się do
szczególnych cech nowatorskich lub nietypowych ).
3. Umieszczenie dzieła w dorobku twórcy (wskazanie fazy
twórczości, poziomu sprawności warsztatowej czy zamknięcie
artystycznych poszukiwań ).
4. Określenie techniki
omawianym dziele.
malarskiej,
jaką
można
dostrzec
w
5. Analiza kompozycji całości dzieła (np. elementy dominujące i ich
znaczenie dla całości obrazu; ustalenie planów dzieła oraz tła i
perspektywy, jak również postaci i ich wzajemnych relacji;
określenie wzajemnych stosunków między szczegółami a wymową
całości dzieła).
6. Określenie kolorystyki, gamy użytych barw i ich znaczenia dla
prezentowanej tematyki.
7. Omówienie roli światła i jego źródła. Wykorzystanie oświetlenia
do pokazania szczegółów, czy innych elementów dzieła oraz jego
wpływ na technikę malarską.
8. Analiza tematu, problemu, motywu ukazanego na obrazie
( technika malarska, światło kolorystyka i kompozycja - ich wpływ
na zobrazowanie treści; odniesienie tych obserwacji do tytułu
dzieła).
Podane wskazówki mogą być pomocne podczas analizy dzieła
malarskiego, co nie znaczy, że za każdym razem należy je
wszystkie wykorzystywać. Nie zawsze jest to możliwe i konieczne.
Powyższy schemat należy traktować jako podpowiedź i korzystać z
niego w miarę potrzeby, jak również rozsądnie.

Podobne dokumenty