Karta Produktu elcometer_a456

Komentarze

Transkrypt

Karta Produktu elcometer_a456
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE
PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI
&
Technology
I OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ
Exchanges
w w w. s c i t e e x . c o m . p l
Elcometer 456
Mierniki gruboci powłok
Elcometer 456 jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych
mierników pomiaru gruboci powłok. Dostpny jest w wersji z sond
zintegrowan z miernikiem lub z sond wymienn – dołczan na
przewodzie
– dobieran wg indywidualnych wymaga i potrzeb
uytkownika.
Sonda zintegrowana jest idealna dla płaskich i łatwo dostpnych
powierzchni, podczas gdy sonda wymienna pozwala na dostp do miejsc
trudnodostpnych lub pomiaru powłok na małych powierzchniach.
W zalenoci od iloci posiadanych funkcji, mierniki dziel si na BASIC,
STANDARD i TOP. Kady z nich moe by wykonany w wersji do pomiarów
na podłoach: F: ferromagnetycznych, N: nie ferromagnetycznych lub wersji
uniwersalnej FNF: mierzcej na obu rodzajach podłoa
Dane techniczne:
Zakresy pomiarowe kadego z wymienionych mierników, dokładno i
rozdzielczo pomiarów, zalene s od rodzaju dobranej sondy
Cechy wspólne
mierników:
S c i e nce
Wywietlacz:
STN Graphics (LCD), 128x64 pikseli
Aktywna powierzchnia wywietlacza:
18,8x39,6mm
Zakres temperatur pracy urzdzenia
0 - 50°C
Wymiary:
128x68x28mm
Waga (z sond i bateriami):
130g
Szybko pomiarów:
>60 odczytów na minut
Typ baterii
2 x AAA
Jzyk menu
11 jzyków w tym m.in. polski
ywotno baterii:
30-40godzin cigłej pracy z uyciem alkalicznych suchych
baterii (15000 –20000 odczytów przy redniej 8 odczytów na
minut)
Opcje urzdzenia:
(F)
dla podłoy elaznych
(NF) dla podłoy nieelaznych
(FNF) dla uniwersalnych
•sygnał dwikowy informujcy o pomiarze
•automatyczny wyłcznik
•fabryczna kalibracja
•moliwo pomiaru na zakrzywionym, płaskim lub zaokrglonym podłou
SciTeeX Sp. z o.o.
ul. Conrada 30
01- 922 Warszawa
www.sciteex.com.pl
Tel. (22) 864 07 24
Fax (22) 864 07 30
[email protected]
Biuro Techniczno-Handlowe i
Centrum Szkoleniowe w Łodzi
ul. Graniczna 62
93-428 Łódź
Tel. (42) 646 17 20
Fax (42) 646 17 22
Ref.: KP-A456-v0504
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE
PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI
S c i e nce
&
Technology
Exchanges
I OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ
w w w. s c i t e e x . c o m . p l
Charakterystyka mierników:
Opis:
456 Basic
456 Standard
456 Top
Wywietlanie instrukcji kalibracji
�
�
�
Podwietlanie wywietlacza
�
�
�
Moliwo zmiany jednostek pomiarowych
(metryczny / brytyjski)
�
�
�
Opcje metod kalibracji :
§
dla powierzchni gładkich
�
�
�
§
dwupunktowa
�
�
�
§
powierzchnie chropowate
�
�
�
§
odejmuje ustalon warto od wartoci z
odczytu
�
�
�
250 odczytów w
jednej komórce
pamici
40 000 odczytów
w
999 komórkach
pamici
Pami pomiarów:
Statystyka ( liczba pomiarów, warto rednia,
warto najmniejsza i najwiksza, odchylenie
standardowe, współczynnik zmiennoci.)
�
�
�
Przegld poszczególnych pomiarów
�
�
Kalibracja poszczególnych serii
�
�
�
�
�
�
Obliczanie redniej pomiarów i sumowanie
rednich
Wartoci graniczne zakresu urzdzenia
(ostrzeenie o wartociach zbyt małych lub
wysokich)
Umieszczenie daty i czasu na wydruku
�
Transfer danych złczem na podczerwie
�
Transfer danych przewodem
Oprogramowanie wraz z przewodem transferu
danych do PC
�
�
�
�
+
EDTS
EDCS &
+
EDTS
Zakres dostawy:
BASIC
STANDARD
TOP
Miernik 456 B, futerał ochronny, tasiemka transportowa, komplet folii kalibracyjnych,
instrukcja obsługi, baterie zasilajce
Miernik 456 B, futerał ochronny, tasiemka transportowa, komplet folii kalibracyjnych,
instrukcja obsługi, baterie zasilajce
Przewód do transferu danych do PC
Program transferu wyników EDTS (płytaCD)
Miernik 456 B, futerał ochronny, tasiemka transportowa, komplet folii kalibracyjnych,
instrukcja obsługi, baterie zasilajce
Przewód do transferu danych do PC
Program transferu i obróbki statystycznej danych EDTS i EDCS (płytaCD)
Walizka transportowa z tworzywa
SciTeeX Sp. z o.o.
ul. Conrada 30
01- 922 Warszawa
www.sciteex.com.pl
Tel. (22) 864 07 24
Fax (22) 864 07 30
[email protected]
Biuro Techniczno-Handlowe i
Centrum Szkoleniowe w Łodzi
ul. Graniczna 62
93-428 Łódź
Tel. (42) 646 17 20
Fax (42) 646 17 22
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE
PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI
S c i e nce
&
Technology
I OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ
Exchanges
w w w. s c i t e e x . c o m . p l
SPECYFIKACJA MIERNIKÓW:
Mierniki z sond zintegrowan:
wersja
BASIC
STANDARD
TOP
rodzaj podłoa
Ferro
Ferro
Ferro
Ferro
Nie ferro
Ferro i Nie ferro
Ferro
Ferro
Ferro
Ferro
Nie ferro
Ferro i Nie ferro
Ferro
Ferro
Ferro
Ferro
Nie ferro
Ferro i Nie ferro
– skala 1
– skala 3
– skala 1,2
– skala 3
– skala 1
– skala 1
– skala 1
– skala 3
– skala 1,2
– skala 3
– skala 1
– skala 1
– skala 1
– skala 3
– skala 1,2
– skala 3
– skala 1
– skala 1
zakres
pomiarowy
0 – 1500 µm
0 – 5 mm
0 – 5 mm
0 – 13 mm
0 – 1500 µm
0 – 1500 µm
0 – 1500 µm
0 – 5 mm
0 – 5 mm
0 – 13 mm
0 – 1500 µm
0 – 1500 µm
0 – 1500 µm
0 – 5 mm
0 – 5 mm
0 – 13 mm
0 – 1500 µm
0 – 1500 µm
numer katalogowy
A456 F B I1
A456 F B I2
A456 F B I12
A456 F B I3
A456 N B I1
A456 FNF B I1
A456 F S I1
A456 F S I2
A456 F S I12
A456 F S I3
A456 N S I1
A456 FNF S I1
A456 F T I1
A456 F T I2
A456 F T I12
A456 F T I3
A456 N T I1
A456 FNF T I1
Mierniki z sond wymienn:
RODZAJ PODŁOA
Ferromagnetyczne
Nie ferromagnetyczne
Ferro i nie ferromagnetyczne
BASIC
A456 FBS
A456 NBS
A456 FNFBS
STANDARD
A456 FSS
A456 NSS
A456 FNFSS
UWAGA:
W przypadku mierników z wymienn sond, sondy naley zamawia osobno.
SciTeeX Sp. z o.o.
ul. Conrada 30
01- 922 Warszawa
www.sciteex.com.pl
Tel. (22) 864 07 24
Fax (22) 864 07 30
[email protected]
Biuro Techniczno-Handlowe i
Centrum Szkoleniowe w Łodzi
ul. Graniczna 62
93-428 Łódź
Tel. (42) 646 17 20
Fax (42) 646 17 22
TOP
A456 FTS
A456 NTS
A456 FNFTS

Podobne dokumenty