Pierwsze spotkanie Forum Współpracy

Komentarze

Transkrypt

Pierwsze spotkanie Forum Współpracy
Pierwsze spotkanie Forum Współpracy
2013-03-07
1 marca 2013 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odbyło się pierwsze spotkanie
Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000 w projekcie Ogólnopolska kampania informacyjnopromocyjna „Poznaj swoją Naturę".
Powołania na członka Forum z rąk Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dr Michała Kiełszni
odebrali przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy w terminie do 15 lutego 2013 r. przesłali
formularze zgłoszeniowe i decyzją Komisji ds. rekrutacji do Forum Współpracy zostali zakwalifikowani do
udziału w Forum.
W związku z tym, ze nabór do Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000 jest ciągły, zapraszamy
wszystkie organizacje pozarządowe chętne do wymiany doświadczeń do przysyłania wypełnionych
formularzy zgłoszeniowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych
dokonaliśmy zmiany w Regulaminie Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000. Dzięki nowym
zapisom jest możliwość refundacji kosztów dojazdu na spotkania. Zapraszamy.
Więcej informacji na stronie projektu.

Podobne dokumenty