Najważniejsze parametry głośników i zestawów

Transkrypt

Najważniejsze parametry głośników i zestawów
Najważniejsze parametry głośników i zestawów głośnikowych
Przeglądając karty produktowe poszczególnych głośników oraz zestawów głośnikowych, natkniecie się
Państwo w opisach lub tabelach na zestawienie najważniejszych parametrów, jakimi się one
charakteryzują. Dla ułatwienia, poniżej wyjaśniamy prostym językiem jak należy je rozumieć.
Pasmo przenoszenia [Hz] – informuje o zakresie częstotliwości, jakie dany głośnik jest w stanie
wyemitować. Zazwyczaj, pasmo to jest mierzone z uwzględnieniem 3dB spadku od średniej wartości
głośności. Dla porównania, zakłada się, że pełne pasmo słyszalne przez człowieka wynosi
od 20 do 20 000Hz, natomiast pasmo mowy to zakres mniej więcej od 300 do 4 000Hz.
Zdolność mocowa [W] – w zależności od rodzaju głośnika, jest to moc znamionowa (rms) podawana
dla pracy w systemie 100V lub niskoimpedancyjnym (4Ω lub 8Ω). W przypadku głośników 100V
podawana jest moc uzyskiwana przy wyborze poszczególnych odczepów na transformatorze
lub różnych ustawieniach pokrętła.
Moc rms lub moc znamionowa [W] – jest to najbardziej miarodajny parametr, określający rzeczywistą
moc głośnika. Jest to moc elektryczna, jaką można w sposób ciągły obciążyć głośnik, bez ryzyka jego
uszkodzenia. Podczas konfiguracji systemu audio, dobierając wzmacniacze o odpowiedniej mocy,
należy kierować się właśnie tym parametrem. Nie zawsze przekłada się on bezpośrednio na poziom
uzyskiwanej głośności (patrz SPL).
Moc max lub moc muzyczna [W] – teoretycznie jest to maksymalna moc, jaką można obciążyć głośnik
przez krótki czas, bez ryzyka jego uszkodzenia. Ze względu na możliwość absurdalnego skracania tego
czasu i uzyskiwane w ten sposób niebotycznych wartości, jest to parametr zupełnie niemiarodajny.
W większości przypadków, moc muzyczna jest podwojoną mocą znamionową.
Impedancja [Ω] – parametr mający kluczowe znaczenie przy doborze ilości głośników oraz sposobie
ich podłączenia do wzmacniacza. Standardowe wartości impedancji głośników to 4Ω lub 8Ω, rzadziej
6Ω lub 16Ω.
Typ głośnika – określa średnicę przetwornika (głośnika) pracującego w obudowie, np. 130 (130mm),
160 (160mm) itd.
SPL (1W/1m) [dB] – parametr mówiący o efektywności danego głośnika. Określa poziom dźwięku
(głośność) w odległości 1m uzyskiwanego przy zasileniu głośnika mocą 1W. Pozwala na szybkie
porównanie głośności jaką można uzyskać z różnych głośników. W zależności od rodzaju i konstrukcji,
głośnik o niższej mocy (np. tubowy) może osiągać wyższy poziom dźwięku niż ten, który ma wyższą
moc (np. ścienny). Warto pamiętać, że dla ludzkiego ucha, różnica 3dB odbierana jest jako dwukrotna
zmiana poziomu głośności. Podobnie, ustawiając dwa jednakowe zestawy głośnikowe, wypadkowy
poziom głośności wzrośnie o 3dB.
Max SPL – podobnie, jak w przypadku mocy max lub muzycznej, teoretyczny maksymalny poziom
głośności jaki można uzyskać z danego głośnika.
Moc wzmacniacza – podawana w przypadku głośników aktywnych – moc wbudowanego modułu
wzmacniacza.
Niniejsze opracowanie jest własnością firmy MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.
Kopiowanie w celach komercyjnych bez zezwolenia zabronione.