karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

Transkrypt

karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji
KOMUNIKAT I
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Polskie Towarzystwo Położnych
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego
Zapraszają
na Międzynarodową Konferencję pt.:
"Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej® jako
narzędzie profesjonalnej opieki"
która odbędzie się 29 - 30.09. 2009 roku, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2a. język konferencji polski i angielski.
Goście/wykładowcy:
1) Amy Coenen PhD, RN, FAAN; Dyrektor, International Classification for Nursing Practice (ICNP®)
Programu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN); Associate Professor College of Nursing University
of Wisconsin – Milwaukee;
2) Claudia C Bartz PhD,RN,FAAN Koordynator Programu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki
Pielęgniarskiej (ICNP®) ICN; Associate Professor College of Nursing University of Wisconsin – Milwaukee
3) Franziska Perhab – Koordynator ICNP Austria, Niemieckojęzyczna Grupa ICNP, Austriackie Towarzystwo
Pielęgniarskie;
4) Gala S. Pollock Major General (Ret), CRNA, FACHE, FAAN; Executive Director Center of Ocular
Regeneration and Vision Restoration University of Pittsburgh;
5) Jutta Knauss the Diakonie Hospital Schladming (Austria),
6) Pamela Brumter Dyrekcja Generalna Rynku Wewnętrznego Komisja Europejska;
7) Andras Mogyoro Dyrekcja Generalna Rynku Wewnętrznego Komisja Europejska,
8) Dr Paulina Miśkiewicz Dyrektor Biura WHO w Polsce;
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Warsztaty:
1. „Diagnoza pielęgniarska w oparciu o narzędzie ICNP®”
2. „Tworzenie i rozwój Akredytowanego Centrum Badania i Rozwoju ICNP w Polsce”
3. „Praca z narzędziem BaT Tool w zakresie rozwoju ICNP”
INFORMACJA O KWALIFIKACJI na warsztaty ZOSTANIE PRZESŁANA DO DNIA 10.07.2009 r. – ze
wskazaniem konta do wpłaty.
PATRONAT MEDIALNY
SEKRETARIAT KONFERENCJI (zgłoszenia i wpłaty):
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Reymonta 8/12 01 – 842 Warszawa tel. /fax + 48 (0) 22 398 18 51; email : [email protected] ;
KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne (Katalog Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®, Przewodnik do tworzenia diagnoz w POZ
z wykorzystaniem Katalogu ICNP® przerwykawowe, lunch, tłumaczenie symultaniczne z j. angielskiego). Liczba miejsc ograniczona.
- wpłata do 20.05.2009 r. – 300 zł
- wpłata po 20.05. do 30.06.2009 r. – 400 zł
- studenci 150 zł (opłata nie obejmuje materiałów konferencyjnych, płatne dodatkowo 80 PLN)
- Warsztaty 100 zł za 1 warsztat (obejmuje przerwy kawowe, tłumaczenie, lunch) 3 warsztaty 250 zł
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa organizator
nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa.
NUMER KONTA: Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 01-842 Warszawa
Al. Reymonta 8/12
11 1020 1156 0000 7202 0050 1601 hasło: „Konferencja ICNP”
Nocleg należy rezerwować we własnym zakresie w terminie wskazanym poniżej –hasło
konferencja ICNP
Nazwa
Hotelu/Hostelu
Hotel Sobieski****
www.sobieski.com.pl
/
Hotel Portos*
www.puhit.p
Hotel Campanile**
http://www.kyriadprest
ige.com.pl/
Hotel &
Restauracja Kyriad
Prestige***
http://www.kyriadprestige
.com.pl/
Hotel Premiere
Classe *
http://www.kyriadprestige
.com.pl/
Dom Pielgrzyma
Amicus
http://www.popieluszk
o.net.pl/dom/hotel.htm
Hotel Wald
http://www.wald.pl/
Hotel Belfer
Adres/telefon
Cena pokój 1
os.
(liczba pokoi)
Cena pokój 2
os.
Termin rezerwacji do
(liczba pokoi)
366 PLN
80 Euro (50)
420 PLN
94 Euro (50)
do 1 lipca 2009 r.
do dokonania rezerwacji
niezbędne jest podanie
gwarancji płatności (przedpłata
100% lub dane karty
kredytowej), po ww. terminie
rezerwacja zostanie urealniona
czyli wszystkie pokoje, które
nie będą posiadały gwarancji
finansowych zostaną
anulowane
ul. Mangalia 1
tel./fax +48 (0) 22 841 43
95, 841 10 43, email
[email protected]
170 PLN
42 Euro (50)
170 PLN
57
Euro(100)
1 czerwca 2009 r. cena nie
obejmuje śniadania 20 PLN
ul. Towarowa 2,
tel.: +48 (0) 22 582 72 00
[email protected]
.pl
297 zł (10)
361 zł (50)
1 czerwca 2009 r.
ul. Towarowa 2,
tel.: +48 (0) 22 582 75 00
[email protected]
.com.pl
424 PLN (30)
469 PLN (5)
1 czerwca 2009 r.
209 PLN
229 PLN
do 10.05.2009 r.
pl. Zawiszy 1
[email protected]
100 pokoi do
wykorzystania dla 1 lub 2
osób
tel. +48 (0)22 5791090
ul. Towarowa 2,
tel.: +48 (0) 22 624 08 00,
[email protected]
e.com.pl
ul. Hozjusza 2 (Pl.
Wilsona) e-mail:
[email protected]
l
tel. +48 (0) 22 561 00 00,
fax +48 (0) 561 00 59
p. 2 osobowy 144 PLN (11)
p. 3 osobowy 204 PLN (6)
p. 4 osobowy 258 PLN (1)
1 czerwca 2009 r.
ul. Połczyńska 52
tel. +48 (0) 22 664 77 66
p. 1 osobowy 150 PLN (35)
p. 2 osobowy 215 PLN (24)
p. 3 osobowy 300 PLN (16)
1 czerwca 2009 r. parking
opłata 15 PLN
ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 31/33
tel. + 48 (0) 22 625 51 85
209 PLN
1 czerwca 2009 r.
268 PLN

Podobne dokumenty