Komendant Powiatowy PSP lub upoważniony przez niego Zastępca

Komentarze

Transkrypt

Komendant Powiatowy PSP lub upoważniony przez niego Zastępca
Komendant Powiatowy PSP lub upoważniony przez niego
Zastępca
Komendanta
Powiatowego
PSP
w
każdy
poniedziałek przyjmuje interesantów w sprawach skarg,
wniosków, zażaleń i odwołań w godz. 1430 - 1600 w siedzibie
Komendy Powiatowej przy ul. Ratajczaka 1.

Podobne dokumenty