Blask Cyrylicy - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st

Komentarze

Transkrypt

Blask Cyrylicy - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Publicznej w Ursusie
Najpiękniejsza podróż
Pałacu Młodzieży
Czytelnicy 2012
Mini obszar
maksi
europejskość
Blask
Cyrylicy
Nr 1 (4) 2014
Siedlecka
Ulatowska
Włodarczyk
Od Hyde Parku
do Wigilii Polskiej
ISSN 2300-1771
Komputery 50+
.
Dyrekcja, księgowość i administracja
ul. Plutonu Torpedy 47,
02-495 Warszawa
tel.: 22 882 43 00
email: [email protected]
www.bpursus.waw.pl
Oddziały:
Czytelnia Naukowa Nr XIX
tel.: 22 882 43 00
email: [email protected]
Biblioteka dla Dorosłych i Młodzieży
tel.: 22 662 70 01
email: [email protected]
Biblioteka dla Dzieci
tel.: 22 662 70 01
email: [email protected]
Filie:
ul. Keniga 14, 02-495 Warszawa
tel.: 22 667 09 56
e-mail: [email protected]
ul. Dzieci Warszawy 27A, 02-495 Warszawa
tel.: 22 823 46 00
e-mail: [email protected]
ul. Czerwona Droga 6, 02-496 Warszawa
tel.: 514 893 405
2
Spis treści
Dyplom XX Dzielnicy Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus …....4
Dyplom uznania Ministra Kultury Bułgarii
Szanowni Państwo !
………....4
Rok 2013 w działalności Biblioteki Publicznej w Ursusie zdomi-
Najpiękniejsza podróż Pałacu Młodzieży
Międzynarodowy Konkurs „Słoneczna Zakładka 2013” …...5
nowały dwa wydarzenia - Międzynarodowy Konkurs „Słoneczna
Zakładka” i plebiscyt „Czytelnicy Roku” ale nie sposób pominąć in-
Wydarzenia
nych ważnych wydarzeń, takich jak wystawa poświęcona historii
Siedlecka, Ulatowska i Włodarczyk w DKK
………...10
Mini obszar - maksi europejskość
………...13
Blask Cyrylicy
………...14
Betlejemskie Światełko Pokoju
………...15
nie projektu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus „Mini obszar-
Czytelnicy 2012
………...16
maksi europejskość”.
Koło Wolontariatu BP Ursus
………...18
Wywiad Rity Nowackiej z Piotrem Jankowskim ………...19
piśmiennictwa
słowiańskiego
„Blask
Cyrylicy”
zorganizowana
wspólnie z Bułgarskim Instytutem Kultury oraz uroczyste zakończe-
Wielbiciele dobrej książki będą z pewnością mile wspominać
„Teatr to dziwny, teatr jedyny”
………...20
Czestita Baba Marta
………...21
spotkania z twórcami - Joanną Siedlecką, Martą Ulatowską i Barba-
Konkurs „Moja wiedza o II wojnie światowej”
………...22
rą Włodarczyk zorganizowane w ramach prężnie działających Dys-
Burze i tornada po angielsku
………...23
kusyjnych Klubów Książki.
Komputery 50+
………...24
Szeroka działalność Koła Wolontariatu BP Ursus obejmowała
nie tylko codzienne dyżury na stanowiskach bibliotekarskich ale
również aktywne uczestnictwo w inicjatywach Fundacji „Świat na
Tak” i udział w brytyjskim programie promocji czytelnictwa „Get
into reading”.
Do historii
NAVIGATOR Biuletyn Informacyjny Biblioteki Publicznej w Ursusie
BP Ursus przejdzie na pewno otrzymanie przez
Książnicę w Ursusie z okazji 20-lecia dzielnicy Dyplomu uznania
Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus.
Wydawca:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,
ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa
telefon: 22 882 43 00, email: [email protected]
Mamy nadzieję, że lektura „Navigatora” okaże się ciekawa nie
tylko dla uczestników prezentowanych wydarzeń.
Redakcja:
Piotr Jankowski, Małgorzata Kołodziejczyk
Współpraca:
Kamil Dąbrowski, Ewa Furmanik, Joanna Janus, Piotr Nardowski, Rita Nowacka, Agnieszka Szymaniak, Sylwia Zuzelska
Piotr Jankowski
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie
Zdjęcia:
Ireneusz Barski, Kamil Dąbrowski, Tomasz Kochnowicz,
Opracowanie graficzne i DTP:
Tomasz Kochnowicz
Druk i oprawa:
Drukarnia KONTUR, Włoszczowa
3
Dyplom uznania Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus
28 lutego 2013 roku Bibliotekę Publiczną w
Ursusie spotkał wyjątkowy zaszczyt. Podczas
uroczystego posiedzenia Rady Dzielnicy
Ursus, w obecności przedstawicieli polskiego Parlamentu oraz władz miasta Książnica
w Ursusie otrzymała wraz ze 100 innymi
instytucjami pamiątkowy Dyplom uznania z
okazji 20-lecia Gminy / Dzielnicy Ursus za
wieloletnią owocną pracę na rzecz rozwoju
Dzielnicy Ursus .
Dyplom odebrał z rąk Burmistrza Dzielnicy
Ursus Wiesława Krzemienia i Przewodniczącego Rady dra Henryka Linowskiego dyrektor Biblioteki Piotr Jankowski.
Dyplom uznania
Ministra Kultury Bułgarii
24 maja 2013 roku w Sali Balowej Pałacu Potockich
Uniwersytetu Warszawskiego odbył się koncert zorganizowany przez Bułgarski Instytut Kultury z okazji
corocznego święta Cyryla i Metodego.
Podczas uroczystości Ambasador Bułgarii Wasilij
Takew i Dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury Michaela Todorova wręczyli dyplomy uznania Ministra
Kultury Bułgarii Władimira Pieniewa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i upowszechniania
kultury bułgarskiej zagranicą.
Wśród wyróżnionych znalazł się dyrektor Biblioteki
Publicznej w Ursusie Piotr Jankowski.
W czasie uroczystości podkreślono ogromny sukces
Międzynarodowego Konkursu „Słoneczna Zakładka”
i wyjątkowe wartości poznawcze międzykulturowego
programu „Spotkania Baby Marty i Marzanny”.
Uroczystość uświetnił koncert wybitnego bułgarskiego
pianisty Dimo Dimova.
4
Najpiękniejsza podróż
Pałacu Młodzieży
23 kwietnia 2013 r. w Bibliotece Publicznej w Ursusie odbyło się uroczyste zakończenie
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Słoneczna Zakładka”
- tematem edycji 2013 była ”Moja najpiękniejsza podróż”
W
konkursie wzięło udział
ponad 1 000 młodych artystów w wieku od 5 do 19
lat z Bułgarii, Irlandii, Indonezji, Rumunii, Portugalii, Ukrainy,
Włoch i z Polski. Projekty zakładek były
oceniane w 2 kategoriach: generalnej ogólnej i generalnej szkół i pracowni artystycznych przez jury, w skład którego weszły
wybitne polskie ilustratorki i pisarki: Małgorzata Bieńkowska, Joanna Olech i Małgorzata Strzałkowska.
nymi wielowymiarowymi projektami zakładek opisującymi zarówno podróże w
dosłownym tego słowa znaczeniu, jak i
podróże będące wyjątkowym wydarzeniem
emocjonalnym zainspirowanym np. przeczytaną książką, obejrzanym filmem, czy
wystawą.
J
ury dostrzegło wyjątkowe znaczenie
wysiłku i talentu nauczycieli-instruktorów
dzieci i młodzieży, którzy potrafili wyzwolić w podopiecznych kreatywny potencjał i
ośmielić do artystycznych eksperymentów
emat edycji 2013 - „Moja najpiękniej- owocujących pięknymi pracami.
sza podróż”, okazał się szalenie inspirujący
roczystość zaszczycili swoją obecnodla młodych artystów i zaowocował pięk-
T
U
ścią m.in.: Chargé d’affaires Ambasady
Irlandii - Jane McCulloch, Dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie Michaela Todorova, Dyrektor Instytutu
Camões - José Carlos Costa Dias, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień, Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Jacek
Duchnowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Janusz Warakomski, Przewodniczący Rady Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy - Henryk Linowski,
Przewodnicząca Komisji Kultury Rady
Dzielnicy Ursus - Marianna Jaguścik,
Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady
Dzielnicy Ursus - Wanda Kopcińska, Na-
Pamiątkowe zdjęcie laureatów Grand Prix z władzami dzielnicy Ursus i fundatorami nagród
5
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Blanka Szczepanowska - Lay - 7 lat
„Lepimy bałwana”
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Matylda Śledź - 7 lat
„Wieża Eiffla w Paryżu”
czelnik Wydziału Kultury i Promocji
Dzielnicy Ursus - Aleksandra Magierecka,
Prezes PIB EBEJOT - Andrzej Jaczewski,
Dyrektor OK Arsus - Bogdan Łopuszyński, Prezes Polskiej Sekcji IBBY - Maria
Kulik.
G
rand Prix konkursu przyznano młodym artystom z Działu Sztuk Plastycznych
Pałacu Młodzieży w Warszawie: Wiktor
Faraj, Jolanta Gastoł, Julia Gdesz, Zofia
Landowska, Lan Ha Vu Minh, Katarzynie
Nasiłowska, Milena Paszkowska, Ksymena Pawłowicz, Jan Siedlecki, Blanca
Szczepanowska-Lay, Matylda Śledź, Patrycja Tomasik i Sylwia Wołczak. Projekty
zostały przygotowane pod kierunkiem:
Hanny Stefańskiej - kierowniczki Działu
Sztuk Plastycznych Pałacu Młodzieży oraz
instruktorek: Saidy Siczek i Bożeny Szynkielewskiej.
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Zofia Landowska - 10 lat
„Na plaży”
N
agrody Grand Prix w postaci statuetek ufundował Burmistrz Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy - Wiesław Krzemień, a
tablety graficzne Prezes PIB EBEJOT –
Andrzej Jaczewski.
W
kategorii generalnej ogólnej i kategorii generalnej szkół i pracowni artystycznych czołowe miejsca zdobyli autorzy projektów ze wszystkich 8 krajów
uczestniczących w konkursie.
W
arto też podkreślić, że wśród polskich uczestników laureatami konkursu
zostali mieszkańcy różnych miast i miasteczek z całej Polski, takich jak: Baćkowice,
Bieruń, Bydgoszcz, Chełm, Czernichów,
Damnica, Gorzów Wlkp., Głuchów, Jaślików, Kraków, Krzeszowice, Nowy Dwór
Gdański, Nowy Targ, Olsztyn, Opole,
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Patrycja Tomasik - 7 lat
„W górach”
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Wiktor Faraj - 10 lat
„Podróż z kolegami do ZOO”
Grand Prix
Pa ła c M ł o dz i e ż y
w Wa rs z a w i e
Dział Sztuk Plastycznych
Wiktor Faraj, Jolanta Gastoł, Julia
Gdesz, Zofia Landowska, Lan Ha
Vu Minh, Katarzyna Nasiłowska,
Milena Paszkowska, Ksymena Pawłowicz, Jan Siedlecki, Blanka Szczepanowska-Lay, Matylda Śledź, Patrycja Tomasik, Sylwia Wołczak
Otwock, Piastów, Poznań, Radom, Tarnów, Tuchola, Tychy, Wejherowo, Zabłudów, Żyrardów i oczywiście Warszawa.
Na uroczystość przybyli laureaci z całej
Polski, tak że Czytelnia Naukowa Biblioteki Publicznej w Ursusie z trudem pomieściła prawie 130 osób.
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Lan Ha Vu Minh - 9 lat
„Nad morzem w Grecji”
6
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Jolanta Gastoł - 8 lat,
„Podróż balonem”
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Milena Paszkowska - 6 lat
„Wycieczka w górach”
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Jan Siedlecki - 9 lat
„Na rybach”
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Katarzyna Nasiłowska - 9 lat
„Stadnina koni”
Dyrektor Pałacu Młodzieży Urszula Wacowska( w środku) i laureatki Grand Prix
Sylwia Wolczak (pierwsza od lewej), Ksymena Pawłowicz (trzecia od lewej), Matylda Śledź (u dołu po prawej stronie)
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Ksymena Pawłowicz - 12 lat
„Krakowski Lajkonik”
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Sylwia Wołczak - 14 lat
„W murzyńskiej wiosce”
Grand Prix - Pałac Młodzieży
Julia Gdesz - 9 lat
„Podróż samolotem”
7
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus - Henryk Linowski wręcza
statuetkę i nagrodę laureatce konkursu
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus - Jacek Duchnowski wręcza Dyrektorowi Instytutu Camões José Carlosowi Costasowi Diasowi statuetki i nagrody dla laureatów z Portugalii
P
atronat nad konkursem
i wystawą objęli m.in. Minister Edukacji Narodowej
- Krystyna Szumilas, Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Poseł na Sejm RP Małgorzata
KidawaBłońska, Prezydent m.st.
Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz,
Dyrektor
Bułgarskiego Instytutu Kultury - Michaela Todorova,
Chargé d’Affaires Ambasady Rumunii w Polsce - Ioana Gabriela Costache, Burmistrz Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy - Wiesław
Krzemień, Przewodniczący
Rady Dzielnicy Ursus m.st
Warszawy - Henryk Linowski, Przewodnicząca Stowarzyszenia
Bibliotekarzy
Polskich - Elżbieta Stefańczyk oraz Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Naro-
dowa, Instytut Książki,
Polska Sekcja IBBY.
Patronat medialny zapewniły m.in: „Radio Kolor”,
„Nasza Gazeta Ochoty,
Ursusa i Włoch”.
J
ednym z rezultatów konkursu była niezwykła wystawa w Czytelni Naukowej
przy ul. Plutonu Torpedy
47, na której zgromadzono
130 nagrodzonych projektów i opracowane elektronicznie na ich podstawie
tradycyjne zakładki do
książek.
Jej multimedialna wersja
dostępna jest na stronie
www.bpursus.waw.pl.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus
Wanda Kopcińska wręcza
nagrodę i statuetkę laureatce konkursu
Stanisław Górka w otoczeniu laureatów konkursu
U
roczystość zakończył występ znanego polskiego artysty
Stanisława Górki, który zachwycił wspólną z publicznością
recytacją „Lokomotywy” Juliana Tuwima.
Piotr Jankowski
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski wręcza
statuetkę i nagrodę laureatowi konkursu
Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Dzielnicy Ursus
Aleksandra Magierecka i Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej
w Ursusie Małgorzata Kołodziejczyk oraz prowadzący konkurs
Piotr Siła w otoczeniu laureatów konkursu
8
Kategoria generalna
szkół i pracowni artystycznych
Grupa wiekowa 5-6 lat
I miejsce Kennard Alvaro Hadinata,
Indonezja
II miejsce - Anna Berlińska,
Polska
III miejsce - nie przyznano
Grupa wiekowa 11-13 lat
I miejsce ex aequo
Xelin Gurcag Salieva, Bułgaria,
Xristina Plamenova Petrova,
Bułgaria
Karolina Wajs, Polska
II i III miejsce - nie przyznano
Grupa wiekowa 7-8 lat
I miejsce ex aequo
Karolina Hennel, Polska
Jan Latek, Polska
II miejsce - Wiktoria Wasilewska, Polska
III miejsce- Julia Prusińska,
Polska
Grupa wiekowa 14-16 lat
I miejsce - nie przyznano
II miejsce Ina Valentinova Ivanova,
Bułgaria
III miejsce Skarlet Selyaydinova
Ahmedova, Bułgaria
Grupa wiekowa 9-10 lat
I miejsce - Anna Porażka,
Polska
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - Kalojan Radoslavov, Bułgaria
Grupa wiekowa 17-19 lat
I miejsce - Alicja Guzik, Polska
II miejsce ex aequo
Natalia Patrycja Niewiadomska,
Polska
Aneta Tkaczyk, Polska
III miejsce - Rafał Tomczak,
Polska
Od lewej: Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus - Henryk Linowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus - Jacek Duchnowski, Przewodnicząca Komisja Kultury i Sportu - Marianna Jaguścik, Chargé d’affaires Ambasady Irlandii Jane McCulloch w otoczeniu laureatów konkursu
Od prawej: Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Aleksandra
Magierecka, konferansjer Piotr Siła, Kierownik DK Kolorowa
Elżbieta Zdanowska-Cozac,
Dyrektor O.K. Arsus Bogdan Łopuszyński
w otoczeniu laureatów konkursu
Od prawej: Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Dzielnicy Ursus Marianna Jaguścik, konferansjer Piotr Siła,
Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus
Wanda Kopcińska w otoczeniu laureatów konkursu
Od prawej: Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk
Linowski wręcza statuetkę i nagrodę laureatowi konkursu
Kategoria generalna ogólna
Grupa wiekowa 5 lat
I miejsce ex aequo
Weronika Mickielewicz,
Anna Tuptało,
Grupa wiekowa 6 lat
I miejsce ex aequo
Wiktoria Biernacka,
Stanisław Skwarek,
Grupa wiekowa 7 lat
I miejsce ex aequo
Matylda Kandybowicz,
Aleksandra Sawa,
Grupa wiekowa 8 lat
I miejsce ex aequo
Oliwia Dudkiewicz,
Aleksandra Sijka
Gabriela Wiśniewska,
Grupa wiekowa 9 lat
I miejsce ex aequo
Jakub Czułkowski,
Julia Antosik
Grupa wiekowa 10 lat
Monika Guziwelakis,
Grupa wiekowa 11 lat
I miejsce ex aequo
Urszula Szewczuk
Witora Żmuda
Grupa wiekowa 12 lat
I miejsce
Laura Kamińska,
Grupa wiekowa 13 lat
I miejsce
Weronika Lech
Grupa wiekowa 14-16 lat
I miejsce - nie przyznano
Specjalne Ośrodki
Szkolno-Wychowawcze
I miejsce
Jolanta Sworowska,
W pierwszym rzędzie od prawej: Dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury Michaela Todorowa, Dyrektor Instytutu Camões
José Carlos Costa Dias, Przewodnicząca Komisja Kultury i Sportu Marianna Jaguścik, Przewodniczący Rady Dzielnicy
Ursus Henryk Linowski, Przewodnicząca Komisja Oświaty Wanda Kopcińska, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji
Dzielnicy Ursus Aleksandra Magierecka.
9
„ C A Ł K I E M N OW E Ż YC I E ” M A R I I U L AT OWS K I E J
N
a spotkanie promujące najnowszą książkę Marii Ulatowskiej „Całkiem nowe życie” przybyli członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki działających w Bibliotece Niedźwiadek i w Bibliotece Skorosze, jak również wielbiciele
twórczości pisarki. Po krótkim przedstawieniu przez prowadzącą spotkanie Ewę Furmanik - animatorkę DKK
Biblioteki Niedźwiadek, autorka opowiedziała o napisanych powieściach, o planach wydawniczych, o drodze do
wydania pierwszej książki. Maria Ulatowska napisała sześć książek, ale szczególnie jest jej bliska „Kamienica przy Kruczej”.
W trakcie rozmowy okazało się, że jej powieści mają korzenie w autentycznych wydarzeniach, oprócz bohaterów fikcyjnych
są obecni bohaterowie rzeczywiści. W powieści „Domek nad morzem” oddała część swojej biografii Ewie – głównej bohaterce. Prywatnie autorka uwielbia przyrodę, zwierzęta i nieustannie czyta książki, a także prowadzi aktywne życie towarzyskie.
Jej ulubionym poetą jest Konstanty
Ildefons Gałczyński. Maria Ulatowska chętnie odpowiadała na pytania dotyczące zarówno warsztatu
pracy jak i życia osobistego. Autorka zdradziła, że w przyszłym roku
ukażą się dwie kolejne książki.
Niestety szczegółów nie chciała
ujawniać. Dyrektor BP Ursus Piotr
Jankowski dziękując Marii Ulatowskiej za wspaniałe książki i niezwykle interesujące spotkanie zaprosił
pisarkę do ponownego odwiedzenia
Biblioteki. Na zakończenie spotkania można było zakupić książkę, a
także otrzymać dedykację wraz z
autografem autorki.
Od lewej stoją: Ewa Furmanik, Maria Ulatowska, Piotr Jankowski.
Ewa Furmanik – animator DKK Biblioteki Niedźwiadek
Maria Ulatowska podpisuje książkę
Pamiątkowe zdjęcie z pisarką na zakończenie wieczoru autorskiego .
10
Barbara Włodarczyk
„Nie ma jednej Rosji"
30 października w Bibliotece Skorosze w
ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło
się spotkanie z Barbarą Włodarczyk - wieloletnią korespondentką TVP w Moskwie, autorką
telewizyjnego cyklu "Szerokie tory" poświęcone promocji jej najnowszej książki "Nie ma
jednej Rosji" .
Wśród licznie zgromadzonej publiczności
znaleźli się m.in.: Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Henryk Linowski,
Marika Pruska Carroll - wykładowca na Concordia University w Montrealu, phm. Andrzej
Pokrzywa - współautor książki „Harcerstwo w
warszawskim Ursusie w latach 1933-1970”,
Wacław Górski - członek zarządu UTW w Ursusie oraz Piotr Jankowski - dyrektor Biblioteki
Publicznej w Ursusie i Małgorzata Kołodziejczyk - zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej
w Ursusie.
Podczas spotkania Barbara Włodarczyk
opowiadała nie tylko o reportażu, jako formie
wypowiedzi dziennikarskiej, którą zajmuje się
od kilkunastu lat, lecz również wiele miejsca
poświęciła swojej książce, która doskonale
opisuje realia życia w Rosji i mentalność jej
mieszkańców.
Prawie dwugodzinne spotkanie przebiegało
w bardzo miłej i żywej atmosferze. Niezwykle
ciekawe anegdoty i błyskotliwe komentarze
Barbary Włodarczyk wzbudziły duże zainteresowanie publiczności.
Na zakończenie spotkania można było zakupić książkę, otrzymać dedykację wraz z
autografem a także zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie z autorką.
Sylwia Zuzelska animator DKK Biblioteki Skorosze
Barbara Włodarczyk i czytelnicy czekający na autograf
Od lewej: Małgorzata Kołodziejczyk Zastępca Dyrektora BP Ursus, Henryk Linowski Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus, Barbara Włodarczyk,
Piotr Jankowski Dyrektor BP Ursus, Barbara Haponiuk - Kierownik Biblioteki Skorosze
11
Julian Tuwim
Joanny Siedleckiej
21 maja 2013 roku w Czytelni Naukowej Nr XIX BP Ursus, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki gościliśmy
Joannę Siedlecką, wybitną eseistkę, reporterkę i pisarkę. Autorkę zbiorów reportaży: Stypa, Poprawiny, Parszywa
sytuacja, Jaworowe dzieci oraz książek
biograficznych: Jaśnie panicz, Czarny
ptasior, Wypominki, Wypominków ciąg
dalszy, Pan od poezji, Obława. Losy pisarzy represjonowanych oraz Kryptonim
„Liryka”. Bezpieka wobec literatów.
Na spotkanie przybyli członkowie
Dyskusyjnych Klubów Książki działają-
cych w Bibliotece Niedźwiadek i
Skorosze, bibliotekarze, czytelnicy oraz uczniowie z SP nr 11. Goście aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Tematem przewodnim było
życie i twórczość Juliana Tuwima.
W 2013 - przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie
poetyckiego debiutu poety. Obie
rocznice stanowią doskonałą okazję do oddania hołdu temu wielkiemu Poecie, który kształtował
język, wyobraźnię i społeczną
wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i optymizmu w codziennym życiu.
Julian Tuwim urodził się w 1894 roku w
Łodzi, w niezbyt zamożnej rodzinie. Rodzice byli spolonizowanymi Żydami.
Mając osiemnaście lat, poznał miłość
swojego życia Stefanię Marchwiównę.
W trakcie spotkania Joanna Siedlecka przybliżyła dzieciństwo i młodość
poety. Tuwim to jeden z najbardziej znanych poetów okresu międzywojennego.
Był jednym z założycieli słynnej grupy
poetyckiej „Skamander”. Pisał wszystko:
począwszy od wierszy dla dzieci, po
szmoncesowe dialogi, liryczne piosenki,
skecze. Bogata i różnorodna twórczość
autora „Kwiatów polskich” stanowi żywotną i atrakcyjną propozycję dla odbiorców w każdym wieku. Jego twórczość jest ponadczasowa.
Podczas spotkania mogliśmy usłyszeć archiwalne nagrania głosu Tuwima,
teksty jego piosenek, śpiewanych przez
Ewę Demarczyk czy Hankę Ordonównę.
Joanna Siedlecka w czasie spotkania
odpowiadała na wiele pytań a spotkanie
przebiegała w doskonałej atmosferze.
Na zakończenie spotkania dyrektor
Biblioteki Publicznej w Ursusie Piotr
Jankowski podziękował Joannie Siedleckiej za znakomite przybliżenie życia i
twórczości Juliana Tuwima i podkreślił
niezwykłe bogactwo życia kulturalnego
dwudziestolecia międzywojennego, którego jednym ze wspaniałych symboli był
Tuwim i „Skamandryci”.
Ewa Furmanik – animator DKK Biblioteki Niedźwiadek
Na zdjęciach u góry i obok:
Joanna Siedlecka
oraz prowadząca spotkanie Ewa Furmanik
i licznie zgromadzona publiczność
w Czytelni Naukowej BP Ursus
12
MINI OBSZAR
MAKSI EUROPEJSKOŚĆ
MŁODZIEŻOWEJ RADY
DZIELNICY URSUS
M
łodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus przy wsparciu Biblioteki Publicznej w Ursusie 28 września 2013 r.
zorganizowała wernisaż wystawy prac fotograficznych powstałych w ramach konkursu „Mini obszar –
maksi europejskość. Niech Ursus nas zaskoczy”. W trakcie wernisażu ogłoszono wyniki konkursu. Laureatów wytypowała komisja konkursowa, której przewodniczył Tomasz Kordek – fotograf.
Konkurs wygrała Maja Łuba, otrzymując w nagrodę aparat fotograficzny - lustrzankę EOS 1100 firmy Canon a jej praca
została umieszczona w kalendarzu dzielnicowym na rok 2014. II miejsce zajęła Sylwia Marcjanik, która otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny - Lumix firmy Panasonic. Nagroda za III miejsce - czytnik e-booków Prestigo MultiReader, została podarowana Kai Antczak. Komisja przyznała także 5 wyróżnień. Autorami wyróżnionych zdjęć są: Ewa Harasimczuk,
Maciej Chałoński, Piotr Papuga, Roman Kawęczyński, Michał Kowalewski.
W czasie uroczystości Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Janusz Warakomski podziękował Młodzieżowej Radzie
Dzielnicy za przygotowanie i realizację ciekawego projektu oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej a dyrektor
Biblioteki Publicznej w Ursusie Piotr Jankowski podzielił się refleksją na temat znaczenia projektów unijnych w aktywizacji kulturalnej i społecznej młodzieży.
Małgorzata Kołodziejczyk
Janusza Warakomski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus
i prowadząca wernisaż Aleksandra Papuga
Wystawa nagrodzonych prac
13
Piotr Jankowski Dyrektor BP Ursus
I Aleksandra Papuga
13
Blask Cyrylicy
14 czerwca 2013 roku w Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej w Ursusie odbyło
się uroczyste spotkanie z okazji otwarcia wystawy „Blask liter”, poświęconej historii
piśmiennictwa słowiańskiego i 1070 rocznicy ukazania się najstarszego zabytku
cyrylickiego jakim jest Dobrudżańska Inskrypcja Cara Piotra.
14
B
lask liter - Organizatorem wystawy był Bułgarski Instytut Kultury a
współorganizatorem Biblioteka Publiczna w Ursusie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Bułgarskiego Instytutu Kultury z dyrektor
Michaelą Todorovą.
Witając gości dyrektor Biblioteki
Piotr Jankowski podziękował Instytutowi za udostępnienie wystawy, której
piękno i dostojność wzbudziły zachwyt
uczestników spotkania i która wspaniale
prezentowała się w Czytelni Naukowej.
Podkreślił ogromne znaczenie, jakie dla
rozwoju cywilizacji europejskiej i
kształtowania tożsamości kulturowej narodów Europy Środkowo-Wschodniej
miało powstanie piśmiennictwa słowiańskiego i jak ważne jest popularyzowanie
wiedzy o tym wydarzeniu.
Następnie Michaela Todorova dyrektor BIK przekazała najważniejsze informacje dotyczące wystawy „Blask liter”,
której inicjatorem była Fundacja „Elena
i Iwan Dujczew” wraz z Państwowym
Instytutem Kultury Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Bułgarii.
Głównym punktem spotkania była
niezwykle interesująca prelekcja dr Petara Lyanguzova, poświęcona dziejom
piśmiennictwa słowiańskiego, powstaniu
alfabetu i literatury słowiańskiej oraz
Bułgarii jako kolebce słowiańskiej duchowości. Warto podkreślić, że dr Petar
Lyanguzov wygłosił prelekcję w języku
polskim.
Publiczność wysłuchała wykładu z
ogromnym zaciekawieniem. Największe
zainteresowanie wzbudziły różnice między głagolicą i cyrylicą oraz dzieje twórców alfabetu słowiańskiego, misjonarzy
Cyryla i Metodego.
Uroczyste spotkanie urozmaicił koncert Alicji Zaworskiej - instruktorki muzycznej BP Ursus, która wykonała na
skrzypcach fragmenty utworów Bacha i
Mozarta.
Piotr Jankowski
U góry: Michaela Todorova Dyrektor BIK;
po prawej u góry:
dr Petar Lyanguzov;
po prawej u dołu:
Alicja Zaworska;
Po lewej Piotr Jankowski
Dyrektor BP Ursus wita
gości
B
etlejemskie Światełko Pokoju z rąk harcerzy uroczyście
przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów,
marszałek Sejmu i prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów - do
Rosji, na Litwę, Białoruś i Ukrainę.
Akcję przekazywania Betlejemskiego Światełka Pokoju zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako
działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób
potrzebujących. Dzięki udziałowi w tej akcji skautów i harcerzy
obejmuje ona prawie całą Europę. Światełko co roku przywożone
jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest
harcerzom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światełko Pokoju od skautów słowackich na
przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uro-
czystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego
Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego
ZHP "Głodówka" Światło Pokoju trafia do wszystkich chorągwi,
hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.
Piotr Jankowski
W czwartek 19 grudnia
2013 r. nastąpiło
uroczyste przekazanie
Betlejemskiego Światełka Pokoju Bibliotece
Publicznej w Ursusie
przez podharcmistrza
Michała Winka z
Komendy Hufca ZHP
w Ursusie.
Od lewej: Piotr Jankowski, Michał Winek,
Małgorzata Kołodziejczyk, Anna Najdienow,
Izabela Marczak
15
CZYTELNICY 2012
C
oroczny ranking został przeprowadzony w oparciu o wyniki Elektronicznego
W
kategorii
„Rodzinna
biblioteka” emocji dyskusje o literaturze i kulturze trwa-
nagrodzono ex-aequo 8 rodzin: Pań- jące często dłużej niż przepisowe dwie go-
Systemu Bibliotecznego „Sowa”. Spośród stwa Anetę i Roberta Kabalów z córkami dziny.
18 000 czytelników, którzy skorzystali ze Julią i Patrycją; Panią Katarzynę Kamińską z
zbiorów Biblioteki Publicznej w Ursusie w córkami Dominiką i Natalią; Państwa Moni2012 roku zostali wyłonieni najaktywniejsi kę i Krzysztofa Kilianów z córkami Agatą,
czytelnicy. Podczas uroczystości nagrodzo- Katarzyną i Marią; Państwa Annę i Marcina
no również wolontariuszy BP Ursus oraz Łasków z synami Maciejem i Piotrem; Pańuczestników Dyskusyjnych Klubów Książki. stwa Beaty i Rafała Matusów z córką GaGośćmi honorowymi spotkania byli: Prze- brielą; Państwa Małgorzatę i Jerzego Rywodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk chlaków z córkami Agatą i Dominiką; Panią
Linowski, Burmistrz Dzielnicy Ursus Wiesław Martę Skrzypkowiak z córką Anną i synem
Krzemień, radni Anna Lewandowska i Piotr Bartoszem; Państwa Małgorzatę i Roberta
Adamus oraz zastępca dyrektora ZGN Bog- Traczów z córką Natalią i synem Przemysładan Zawadzki. Nie zabrakło oczywiście licz- wem. Nagrody w postaci statuetek i nagród
nie zgromadzonych czytelników i przyjaciół książkowych wręczali laureatom zaproszeni
BP Ursus.
U
przedstawiciele władz.
K
olejnym ważnym wydarzeniem było
wręczenie dyplomów i statuetek 40
wolontariuszom Biblioteki Publicznej w Ursusie przez Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesława Krzemienia i Przewodniczącego Rady
Dzielnicy Ursus Henryka Linowskiego. Koło
Wolontariatu BP Ursus działa od 2005 roku
prowadzi szeroką działalność na rzecz czytelników BP Ursus poprzez pełnienie dyżurów na stanowiskach bibliotecznych, porządkowanie zbiorów, dostarczanie książek
i filmów DVD osobom niepełnosprawnym do
domów w ramach akcji „Książka na telefon”
oraz pomoc w organizacji zajęć edukacyj-
roczystość rozpoczął występ zespołu
nych i wydarzeń kulturalno-oświatowych.
„Muzyczna Torpeda”. Następnie głos
Specjalne wyróżnienia otrzymała Gabriela
zabrał Burmistrz Dzielnicy Ursus Wiesław
Matus za pełnienie funkcji gospodyni Koła
Krzemień, który wyraził zadowolenie z róż-
Wolontariatu oraz Rita Nowacka za wyjątko-
norodnej
edukacyjno-
we zaangażowanie w działalność Koła i
kulturalnej Biblioteki Publicznej w Ursusie i
aktywny udział w międzynarodowym projek-
pogratulował aktywności wolontariuszy z
cie promującym czytelnictwo „Get Into Re-
Koła Wolontariatu przy Bibliotece. Przewod-
ading”.
działalności
niczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski również pogratulował laureatom rankingu i życzył wszystkim czytelnikom radości i
N
Małgorzata Kołodziejczyk
astępnie nagrodzono pamiątkowymi
dyplomami i książkami wszystkich
satysfakcji z korzystania ze zbiorów Bibliote- uczestników Dyskusyjnych Klubów Książki,
ki Publicznej w Ursusie. W dalszej części których zainicjowanie było jednym z najważ-
Statystyka 2012
spotkania zostały wręczone dyplomy i statu- niejszych wydarzeń w działalności Biblioteki
Ze zbiorów w 2012 roku skorzystało
prawie 18 000 osób w tym:
do 15 lat - 23%; od 16 do 24 lat 12%; od 25 do 44 lat - 37%; od 45 do
60 lat-14%; powyżej 60 lat -14%
Natomiast w zajęciach i wydarzeniach
promujących edukację i czytelnictwo
takich jak: Dyskusyjne Kluby Książki,
Koło Wolontariatu, zajęcia teatrzyku
„Iskierka”, „Muzyczna Torpeda”, zajęcia plastyczne, Kursy Komputerowe
dla Dorosłych 50+, Klub Gier Planszowych oraz Kluby Małego Czytelnika
oraz konkursy wzięło udział ponad
2 tysięcy osób.
etki laureatom plebiscytu. Nagrody wręczo- Publicznej w Ursusie. Pierwszy DKK powstał
no w czterech kategoriach wiekowych oraz w Bibliotece Niedźwiadek w 2011 r., jego
w kategorii rodzinna biblioteka.
animatorem jest starszy bibliotekarz Pani
P
Ewa Furmanik. Drugi DKK został utworzony
ierwsze miejsca zdobyli - w kategorii
do 6 lat – Alina Kluk (158 przeczyta-
nych książek); w kategorii 7-12 lat - Wiktoria
Fan (237 przeczytanych książek); w kategorii 13-19 lat – Sylwia Wysmułek (163 przeczytane książki), w kategorii 20+ - Marek
Soboń (458 przeczytanych książek).
w Bibliotece Skorosze w 2012 roku. Opiekunem grupy jest starszy bibliotekarz Pani
Sylwia Zuzelska. W spotkaniach Klubów
uczestniczy łącznie około 40 osób. To co
najbardziej zdumiewa i cieszy to niezwykle
żywa atmosfera spotkań i wspaniałe pełne
16
CZYTELNICY 2012
Biblioteki Publicznej w Ursusie
Kategoria do 6 lat
1. Alina Kluk
2. Melania Keni
3. Patrycja Sztandera
158 książek
157 książek
156 książek
Kategoria 7-12 lat
1. Wiktoria Fan
2 . Patrycja Zawadzka
3. Izabela Żyła
237 książek
165 książek
162 książki
Kategoria 13-19 lat
1. Sylwia Wysmułek
163 książki
2. Greta Lenarcik
161 książek
3. Weronika Wardzyńska 155 książek
Kategoria dorośli 20+
1. Marek Soboń
2. Jadwiga Ducin
3. Kazimiera Jauer
458 książek
383 książki
314 książek
Rodzinna Biblioteka (alfabetycznie)
Państwo Aneta i Robert Kabalowie
z córkami Julią i Patrycją
Pani Katarzyna Kasińska
z córkami Dominiką i Natalią
Państwo Monika i Krzysztof Kilianowie
z córkami Agatą, Katarzyną i Marią
Państwo Anna i Marcin Łaskowie
z synami Maciejem i Piotrem
Państwo Beata i Rafał Matusowie
z córką Gabrielą
Państwo Małgorzata i Jerzy Rychlikowie
z córkami Agatą i Dominiką
Pani Marta Skrzypkowiak
z córką Anną i synem Bartoszem
Państwo Małgorzata i Roberta Traczowie
z córką Natalią i synem Przemysławem
Wolontariusze 2012
Biblioteki Publicznej w Ursusie
Specjalne wyróżnienie:
Gabriela Matus - za wyjątkową aktywność w Kole Wolontariatu przy BP
Ursus oraz pełnienie funkcji gospodarza Koła
Rita Nowacka - za wyjątkowe zaangażowanie w działalność Koła Wolontariatu BP Ursus, uczestnictwo w literackim „Hyde Parku” i szczególnie aktywny udział w projekcie „Get
Into Reading”.
Dyplomy:
Sylwia Adamus, Anna Czyż,
Anna Furmanik, Dominika Jasik,
Aleksandra Koroś, Izabela Ogłoza,
Aleksandra Perzyk, Monika Szyszko
Weronika Wardzyńska
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski
wręcza nagrodę i statuetkę laureatowi I miejsca Markowi Soboniowi
CZYTELNICY 2012
w Radiu KOLOR
Paweł Nadrowski: Ursus czyta i to dużo.
We wtorek (11 czerwca 2013 roku) poznaliśmy najaktywniejszych czytelników
Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego. A że książki nie pytają o wiek podczas plebiscytu nagrodzono laureatów w
wieku od lat 4 do 80. Piotr Jankowski,
dyrektor biblioteki…
Piotr Jankowski: Jest to trzecia edycja
plebiscytu, a w zasadzie rankingu najlepszych czytelników Biblioteki Publicznej
w Ursusie. Idee nie zmieniły się. Chcemy
nagrodzić, wyróżnić, opowiedzieć o niezwykłych czytelnikach, którzy są absolutnie perłą w koronie Biblioteki Publicznej
w Ursusie jeśli chodzi o ich czytanie,
zaangażowanie, wykształcenie, edukację.
To wszystko co robią i czym jest dla nich
biblioteka jest dla nas szalenie ważne.
Dzięki nim wiemy jak bardzo jesteśmy
potrzebni tej grupie społecznej, która stanowi ok. 35% mieszkańców Ursusa.
Głównym zadaniem współczesnej, lokalnej biblioteki publicznej jest pozyskiwanie nowości wydawniczych, zarówno
jeśli chodzi o książki jak i multimedia.
Tego oczekują od nas czytelnicy. Największą popularnością, wśród tych 18
tysięcy naszych czytelników, cieszy się
literatura piękna – od romansów po literaturę fantasy. Natomiast 20% stanowi literatura popularnonaukowa. 1% czytelników korzysta z literatury obcojęzycznej w
oryginale, a 15% korzysta ze zbiorów
literatury dziecięco-młodzieżowej.
Paweł Nadrowski: Pana Marka Sobonia,
zwycięzcę, zapytaliśmy ile książek musiał
przeczytać aby zająć I miejsce.
Marek Soboń: 458. Ja po prostu lubię
czytać. Wolę czytać niż oglądać. Fantastyka naukowa, fantasy, kryminały, ale
nie ma czegoś takiego, że tylko i wyłącznie. Ja przykładowo nie uznaję podziału
na literaturę powiedzmy dla kobiet, dla
dzieci, dlatego po prostu książka jest dla
mnie jeżeli jest ciekawa. Jeżeli mnie
książka wciągnie to ją czytam, a jeżeli nie
wciągnie to ją powiedzmy przekartkuję i
odłożę.
Marek Soboń, zdobywca I miejsca w
rankingu CZYTELNICY 2012 i Piotr
Jankowski - dyrektor BP Ursus, inicjator
konkursu w rozmowie z red. Pawłem
Nadr ow ski m z Radia KOLOR
(wersja audio dostępna na stronie Biblioteki
www.bpursus.waw.pl/art/inne/studio-audio)
Paweł Nadrowski: Ile Panu średnio takie
przeczytanie jednej książki zajmuje?
Marek Soboń: Zależy jak jest napisana
książka. Bo jeżeli książka jest napisana
takim wartkim językiem to ja mam taki
zwyczaj, może dobry może niedobry, ale
dla mnie idealny, że jak zacznę to nie
przestaję póki jej nie skończę. I jeżeli
książka ma w granicach około 300 stron
to jest mniej więcej 4 godziny czytania. A
jeżeli jest książka powiedzmy bardziej
rozwlekła, napisana trochę inaczej po
prostu, to wtedy ją czytam na raty.
Paweł Nadrowski: My życzymy dalszych sukcesów w zawyżaniu średniej
czytelnictwa, a sprawą zajął się nasz reporter Paweł Nadrowski.
17
Pamiątkowe zdjęcie wolontariuszy z Burmistrzem Dzielnicy
Ursus Wiesławem Krzemieniem, Przewodniczącym Rady
Dzielnicy Ursus Henrykiem
Linowskim, Radnym Dzielnicy
Ursus Piotrem Adamusem i
opiekunem Koła Wolontariatu
BP Ursus Wiesławą Kurc.
W
olontariat ma wielkie znaczenie
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania osobowości
młodych ludzi. W Europie jest około 100
milionów wolontariuszy.
W listopadzie 2005 roku z inicjatywy
zastępcy dyrektora BP Ursus Małgorzaty
Kołodziejczyk utworzono Koło Wolontariatu przy Bibliotece Publicznej w Ursusie. Do Koła Wolontariatu BP Ursus
należy obecnie 40 osób w wieku 11-18.
Zadania realizowane przez Koło Wolontariatu BP Ursus obejmują m.in.:
dostarczanie książek i dvd do domów
osób starszych i niepełnosprawnych w
ramach akcji „Książka na telefon”
pomoc przy organizacji konkursów i
wystaw oraz zajęć edukacyjnych
pełnienie dyżurów na stanowiskach
bibliotekarskich w informatoriach
pomoc przy opracowywaniu zbiorów
(przygotowywanie kodów, foliowanie
książek, porządkowanie książek
udział w projektach unijnych i edukacyjno-kulturalnych realizowanych
przez BP Ursus m.in.: projekt „Get
into Reading” i konkurs „Słoneczna
Zakładka”
aktywny udział w akcjach i projektach
Fundacji „Świat na Tak” posłanki
Joanny Fabisiak
Małgorzata Kołodziejczyk
Koło Wolontariatu BP Ursus na Wigilii Polskiej 2013
W niedzielę 15.12. 2013 roku wolontariuszki BP Ursus wzięły
udział w Wigilii Polskiej organizowanej przez Fundację „Świat
na Tak” przed budynkiem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
przy Krakowskim Przedmieściu 64 w Warszawie. Nasze wolontariuszki: Iza Ogłoza, Izabella Broczek, Patrycja Pabijanek,
Rita Nowacka i Weronika Wardzyńska przekazały Fundacji na
cele charytatywne 2 ciasta oraz 51 kart świątecznych.
18
Rozmowa Rity Nowackiej - wolontariuszki Biblioteki z Piotrem Jankowskim dyrektorem BP Ursus na temat zawodu bibliotekarza i działalności Książnicy w Ursusie.
Rita Nowacka: Proszę Pana, czy zawód
bibliotekarza jest ciekawym zawodem?
Piotr Jankowski: Zawód bibliotekarza
jest bardzo ciekawym zawodem i daje bardzo interesujące możliwości rozwoju zawodowego, gdyż pozwala na rozwijanie
różnych umiejętności począwszy od obsługi komputera poprzez wyszukiwanie i
udostępnianie informacji, po rozwijanie
umiejętności animatora edukacji kulturalnej. Biblioteka jest instytucją, która prowadzi różnorodną działalność na rzecz
mieszkańców w rożnym wieku.
RN: Jaką rolę spełnia biblioteka?
PJ: Biblioteka jest instytucją kultury realizującą zadania lokalnego ośrodka informacyjno-edukacyjnego. Biblioteka udostępnia zbiory wszystkim mieszkańcom
naszej dzielnicy, a nawet całej Warszawy.
Zbiory biblioteki to książki beletrystyczne
i popularno-naukowe „z najwyższej półki”, a także multimedia takie jak filmy
DVD i audiobooki. Zadaniem biblioteki
jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Hasło naszej biblioteki brzmi: „Pomagamy zrozumieć świat”.
RN: Dla jakich osób biblioteka oferuje
zajęcia?
PJ: Z biblioteki korzystają osoby w rożnym wieku: od przedszkolaków po osoby
tzw. „trzeciego wieku”. Biblioteka oferuje
różne formy aktywizacji m.in.: kluby małego czytelnika, zajęcia plastyczne i literackie, koło wolontariatu, kursy komputerowe oraz dyskusyjne kluby książki. Zbiory książkowe i multimedialne, które udostępnia biblioteka są różnorodne i zgodne
z potrzebami oświatowo-kulturalnymi
mieszkańców. Prowadzone są ponadto zajęcia: alfabetyzacji komputerowej dla osób
dorosłych poświęcone rozwijaniu umiejętności obsługi komputera i zdobywaniu informacji w Internecie, zajęcia biblioteczne
poświęcone działalności biblioteki oraz
sposobom wyszukiwania i rezerwacji
książek i multimediów. Działa też teatrzyk
„Iskierka” oraz zespół wokalnoinstrumentalny „Muzyczna Torpeda".
Wielkimi wydarzeniami w działalności biblioteki są: międzynarodowy konkurs ,,Słoneczna Zakładka", plebiscyt na
„Czytelnika roku” oraz Festiwal Nauki.
Biblioteka bierze co roku udział w kilku
projektach unijnych. Jeden z nich ,,Readcom" został wyróżniony przez komisję Unii Europejskiej jako jeden z 20
najlepszych projektów w historii programu Grundtvig.
RN: Ile osób korzysta ze zbiorów biblioteki ?
PJ: Co roku ze zbiorów biblioteki korzysta ponad 17 tysięcy mieszkańców a w zajęciach edukacyjno-kulturalnych uczestniczy ok. 2 tysiące osób rocznie.
RN: Ile książek i filmów posiada biblioteka w swoim zbiorze ?
PJ: Obecnie zbiory biblioteki liczą 80 000
książek, 2 000 audiobooków i 3 000 filmów DVD oraz 1 600 książek obcojęzycznych. Biblioteka udostępnia czytelnikom bezpłatnie internet na 30 stanowiskach komputerowych, a wkrótce rozpocznie udostępnianie tzw. e-booków w
Internecie.
RN: Jak powstał pomysł konkursu pod
tytułem „Słoneczna Zakładka” zorganizowany przez bibliotekę ?
PJ: Konkurs został zorganizowany w celu
promocji książki i biblioteki. Zakładka
jest ściśle związana zarówno z książką,
jak i z biblioteką. To co wyróżnia nasz
konkurs to jego oryginalna formuła, która
pozwala młodemu artyście stworzyć projekt zakładki, który może być wielowymiarowy, wykonany rożnymi technikami i
z różnych materiałów. Wyróżnione przez
jury projekty zakładek konwertuje się do
formatu tradycyjnej zakładki. Na rewersie
Literacki Hyde Park w Łazienkach Królewskich . Od lewej M. Nowacka (mama Rity), Rita, Ewa Korulczyk, P. Jankowski
19
zakładki umieszczone zostaje zdjęcie laureata, jego imię i nazwisko, tytuł projektu
oraz informacje o nagrodzie. Uczestnikami konkursu w 2012 r. byli młodzi artyści
z 4 krajów. Konkurs „Słoneczna Zakładka” organizowany jest we współpracy z
oświatowo-edukacyjnymi instytucjami
różnych krajów. Konkurs został włączony
do programu europejskiego projektu edukacyjnego ,,ABC - Art of the Book for
Children". Pierwszy konkurs odbył się
pod hasłem „Moja ulubiona biblioteka”,
w roku wolontariatu obowiązywało hasło
„Warto pomagać innym”, trzeci konkurs
miał tytuł ,,Moja ulubiona książka”. Tegorocznym tematem konkursu jest „Moja
najpiękniejsza podróż” i nie chodzi tu tylko o podróż w dosłownym tego słowa
znaczeniu, ale i podróż jako wyjątkowe
wydarzenie emocjonalno-intelektualne zainspirowane np. przeczytaną książką,
obejrzanym filmem, wystawą, obrazem
malarskim, fotografią, poznaniem wyjątkowych ludzi i miejsc. Jurorami tegorocznego konkursu są znani ilustratorzy i pisarze: Małgorzata Strzałkowska, Małgorzata
Bieńkowska i Joanna Olech.
RN: W jakich jeszcze projektach
uczestniczy biblioteka?
PJ: Biblioteka uczestniczy w tym roku w
trzech projektach unijnych i każdy jest
poświęcony różnym aspektom kultury europejskiej. Jednym z nich jest projekt
„EUMOF - European Mobility Folktales”
poświęcony europejskim baśniom wędrownym. Bohaterowie tych baśni przemierzają różne krainy, obszary i miasta, a
w trakcie ich wędrówek poznajemy zwyczaje i historie odwiedzanych społeczności. Celem projektu jest stworzenie kolekcji baśni służących porównywaniu i poznawaniu różnorodnych zwyczajów różnych kultur. Inny projekt ,,DLit-Digital literacy" realizowany przez 17-naście krajów i poświęcony jest rozwijaniu wiedzy i
informacji przez Internet i komputer oraz
wspieranie przez biblioteki publiczne lokalnych społeczności, które mają utrudniony dostęp do elektronicznych źródeł
wiedzy lub nie potrafią z nich korzystać.
Celem projektu jest też wykorzystanie
komputerów w łatwiejszym dostępie do
literatury pięknej.
RN: Jakie są Pana ulubione książka i
film?
PJ: To jest trudne pytanie. Mam mnóstwo
ulubionych książek i filmów. Pierwsza
książką mojego dzieciństwa była ,,Fizia
Pończoszanka" - Pippi Langstrumpf. To
co imponowało mi u Fizi to jej życzliwość dla ludzi i niesienie pomocy pokrzywdzonym oraz jej niezwykła odwaga
i wyobraźnia. Kiedy byłem dorosły moją
najważniejszą książką stała się książka
„Koniec Galaktyki Gutenberga” autorstwa Marshalla McLuhana, wybitnego
teoretyka mediów. Książka poświęcona
jest wzrastającej roli mediów (prasy, radia, telewizji) w opisie otaczającej nas
rzeczywistości. Ważnym filmem w moim
życiu był bardzo znany film „Lot nad kukułczym gniazdem” Miloša Formana.
Film opowiada o tym, że czasami człowiek musi podejmować walkę, nawet jeśli
jest ona skazana na niepowodzenie, bowiem nawet przegrana walka może być
ważnym doświadczeniem życiowym.
RN: Jak długo pracuje Pan w bibliotece? Czy jest Pan zadowolony z tej pracy?
PJ: Praca w wolontariacie w bibliotece
publicznej w Westfield w Stanach Zjednoczonych zainspirowała mnie do podjęcia pracy w bibliotece publicznej w Polsce. Wcześniej pracowałem jako kierownik w domach kultury i po powrocie do
kraju podjąłem pracę w Bibliotece Publicznej w Ursusie i pracuje tutaj jako dyrektor od 10 lat. Jest to praca, która sprawia mi wielką radość i satysfakcję. Prowadzę bibliotekę by służyła jak najlepiej
mieszkańcom naszej dzielnicy oferując im
szeroki wachlarz zajęć edukacyjnokulturalnych i udostępniając jak najciekawsze zbiory książkowe i multimedialne.
RN: Dziękuję Panu za udzielenie wywiadu.
Wywiad wcześniej ukazał się szkolnej gazetce „Super” (4/2013).
Rita Nowacka - jest czytelniczką BP Ursus od 3 roku życia, ale przede wszystkim jest wszechstronnie
utalentowaną piątkową uczennicą i bardzo aktywną wolontariuszką Koła Wolontariatu Biblioteki. Rita bierze
udział w niezliczonej ilości projektów, akcji i inicjatyw, a powierzone zadania zawsze realizuje bardzo starannie i z zaangażowaniem. Jej osobowość przypomina mi bohaterów „Dzieci z Bullerbyn”. Będąc bardzo młodą
osobą jest jednocześnie bardzo rezolutna.
W czasie wywiadu była bardzo dobrze przygotowana merytorycznie i organizacyjnie. Sam wywiad został
przeprowadzony bardzo profesjonalnie i sprawił mi nie tylko przyjemność, ale i stał się inspiracją do nowych
działań.
Piotr Jankowski
20
„Teatr to dziwny, teatr jedyny a drugi taki nie wiem gdzie”
czyli teatrzyk „Iskierka” Biblioteki Publicznej w Ursusie
zadumy i reflesji przedstawienie „Bóg się
rodzi”.
W teatrzyku objawiło się wiele talentów
aktorskich i muzycznych. Niektórzy z
uczestników do dzisiejszego dnia odwiedzają BP Ursus i współpracują z Biblioteką w ramach wolontariatu. W 2010 r.
Julia Turzyńska otrzymała gażę w Teatrze
Kamienica i musiała zrezygnować z prowadzenia zajęć w Bibliotece.
owym instruktorem została Monika Solarska, która będąc z wykształcenia polonistką ze specjalizacją teatralną zaczęła nowy wspaniały
etap teatrzyku przy BP Ursus. Teatrzyk
przeniósł się z siedziby głównej Biblioteki do nowej, niezwykle eleganckiej filii
BP Ursus - Biblioteki Skorosze i otrzymał
nazwę „Iskierka”.
Zajęcia o profilu teatralno-baletowym i
literacko- muzycznym prowadzone są w
trzech grupach. Uczestniczą w nich dzieci
tralnych. Dla młodzieży uczestniczącej w ze szkół podstawowych. Temperament
zajęciach poznawanie dzieł Szekspira twórczy i szalenie oryginalne autorskie
poprzez udział w inscenizacjach był
wspaniałą przygodą pod względem poznawczym i emocjonalnym. Do legendy
Biblioteki przeszły inscenizacje „Balu
Romea i Julii” i „Kupców Weneckich” w
wykonaniu 15 gimnazjalistów i licealistów przygotowane pod kierunkiem absolwentki Akademii Teatralnej w Warszawie Julii Turzyńskiej.
następnych latach zajęcia były
kontynuowane i odbywały się
raz w tygodniu. Łącznie wzięło
w nich udział ponad 50 dzieci i młodzieży. Każdy cykl zajęć kończył się przed- pomysły inscenizacyjne Moniki Solarstawieniem lub inscenizacją, a ich tematy- skiej zaowocowały nie tylko niebywałym
zainteresowaniem dzieci i rodziców jej
zajęciami, ale i konkretnymi sukcesami.
W 2012 roku teatrzyk „Iskierka” zdobył
za „Ptasie Radio” Juliana Tuwima wyróżnienie na XI Warszawskim Festiwalu
Dziecięcej i Młodzieżowej. Warto podkreślić, że oryginalne przedstawienie było
przygotowane w plenerze na dziedzińcu
przed Biblioteką Skorosze. Rozmach
przedstawienia, jego żywiołowość, wykorzystanie przestrzeni zachwyciły widzów
i obecne na premierze władze dzielnicy
ka i forma była bardzo zróżnicowana, od Ursus. W inscenizacji brali udział rówkabaretowego „Nasza TV” przez wspa- nież pracownicy BP Ursus.
niałą przygodę z językiem polskim w
przedstawieniu „Kurza plotka” po pełne
N
I
nscenizacje teatralne, nawet te najprostsze są jednym z najlepszych
sposobów promocji literatury i zbiorów biblioteki w lokalnym środowisku.
Dzielnicowa Biblioteka Publiczna warszawskiego Ursusa od dawna realizuje
zadania edukacyjno-kulturalne poprzez
organizację zajęć literacko-teatralnych. W
1971 r. Zofia Umerska, znana animatorka
czytelnictwa i późniejsza dyrektorka
dzielnicowej Biblioteki Publicznej na
Ochocie, założyła w ursusowskiej bibliotece teatrzyk „Kurtynka”. O przedstawieniach teatrzyku pisała pochlebnie ówczesna prasa. Inscenizacje oparte były na
literaturze dla dzieci. Niestety po odejściu
Zofii Umerskiej teatrzyk zawiesił swoją
działalność.
Dopiero w 2004 r. rozpoczął
działalność w Bibliotece nowy teatrzyk,
wprawdzie bez nazwy ale za to z wielkim
rozmachem. Impulsem był coroczny Festiwal Szekspirowski organizowany przez
BP Ursus pod patronatem i opieką merytoryczną wybitnej znawczyni dzieł geniusza ze Stratford profesor Małgorzaty
Grzegorzewskiej z UW.
ramach festiwalu Biblioteka
organizowała warsztaty literackie i wykłady dla młodzieży
licealnej i gimnazjalnej poświęcone Szekspirowi. W trakcie zajęć pojawiła się potrzeba przygotowywania inscenizacji tea-
W
W
21
M
onika Solarska swoje wspaniałe inscenizacje w zasadzie
przygotowuje sama, począwszy
od pisania scenariuszy po przygotowanie
kostiumów (wspólnie z wolontariuszami i
bibliotekarzami) a nawet wykonanie scenografii (razem z mężem). Tak było w
przypadku jasełek „Kolęda na ziemi, kolęda na niebie”, gdzie Czytelnia Naukowa
BP Ursus jak za dotknięciem magicznej
różdżki zamieniona została w betlejemską
stajenkę.
racę instruktorską Moniki Solarskiej wyróżnia oryginalność i niezwykle trafne łączenie często pozornie nie pasujących do siebie elementów
inscenizacyjnych, jak choćby w ostatnim
przedstawieniu „Kopciuszek”, którego
oprawę muzyczną i zarazem ważny element dramaturgiczny stanowił Per Gynt
Edwarda Griega ze suity „W grocie Króla
Gór”.
Dzieci wprost uwielbiają zajęcia
prowadzone przez Moniką Solarską a rodzice jak i lokalna społeczność są pełni
podziwu i uznania. Działalność teatrzyku
„Iskierka” jest niewątpliwie istotnym elementem aktywizacji kulturalnej i integracji społecznej lokalnego środowiska.
Monika SolarskaSolarska-Głebocka z młodymi
artystami z teatrzyku „Iskierka
P
Po tak niezwykłych, wieloletnich
doświadczeniach trudno sobie wyobrazić
Bibliotekę Publiczną w Ursusie bez zajęć
teatralno-literackich. Jak powiedział jeden
z czytelników: „gdzież jak nie w bibliotece tworzyć teatr jeśli z półek bibliotecznych patrzą na nas najwięksi tytani literatury, teatru i filmu a dzieła ich są na wyciągnięcie ręki”.
M
arek Grechuta w słynnym
„Tangu Anawa” niestety nie
śpiewał o naszym teatrzyku, ale
słowa piosenki bardzo pięknie oddają to
czym jest nasz teatrzyk „Iskierka”, bo jest
to teatrzyk na pewno jedyny w swoim
rodzaju i drugiego takiego po prostu nie
ma.
Piotr Jankowski
Czestita Baba Marta
czyli polska Marzanna z wizytą u bułgarskiej Baby Marty
1 marca 2013 roku uczestnicy zajęć
plastycznych i wolontariusze Biblioteki
Publicznej w Ursusie wzięli udział w powitaniu pierwszego dnia wiosny w Bułgarskim Instytucie Kultury w Alejach
Ujazdowskich w Warszawie. Dzieci z
biblioteki przyjechały na bułgarskie Święto Baby Marty z polską Marzanną.
Michaela Todorova dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury przywitała gości,
mówiąc, że „Święto Baba Marta, jest najbardziej rozpowszechnioną i wciąż rozwijającą się tradycją w Bułgarii. Jest to znak
początku wiosny i symbol najlepszych
życzeń zdrowia, radości i urodzaju.”
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie Piotr Jankowski podziękował Bułgarskiemu Instytutowi Kultury za zaproszenie i podkreślił, że polski zwyczaj ludowy
związany z topieniem Marzanny jest może „mniej radosny” od bułgarskiej Baby
Marty, ale również świetnie obrazuje pożegnanie z zimą. Dodał, że dzięki współpracy między instytucjami dzieci mają
niezwykłą okazję poznać jednocześnie
polskie i bułgarskie tradycje ludowe.
Po części oficjalnej spotkania dzieci i
wolontariusze Biblioteki Publicznej w
Ursusie wzięli udział w warsztatach poświęconych marteniczkom i wykonywali
je razem z dziećmi oraz młodzieżą z Bułgarii. Martenica (marta, marticzka) to
czerwona nitka lub skręcona biała i czerwona przędza przypinana do ubrania albo
wiązana na przegubie ręki 1 marca w celu
zapewnienia zdrowia i radości. Wykorzystywana jest do składania życzeń z okazji
nadchodzącej wiosny.
Nikt nie wyszedł z Bułgarskiego Instytutu Kultury bez martenicy - symbolu
zdrowia i radości!
Zdjęcie po lewej Dyrektor BIK Michaela Todorova
i Dyrektor BP Ursus Piotr Jankowski
Zdjęcie po prawej :
Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania
Dyrektor BIK Michaela Todorova trzyma Marzannę, którą wykonali wolontariusze BP Ursus
Piotr Jankowski
22
Getto Warszawskie - życie, walka, zagłada
Laureaci konkursu
Kategoria wiekowa I
I miejsce
BARBARA CICHOCKA
GIMNAZJUM NR 54, Warszawa
II miejsce
ANNA WOJTYRA
GIMNAZJUM NR 54, Warszawa
III miejsce
WERONIKA KOWALIK
GIMNAZJUM NR 4, Legionowo
IV miejsce
URSZULA MIERZWA
GIMNAZJUM NR 54 Warszawa
ALEKSANDRA SOBCZAK
GIMNAZJUM NR 145 Warszawa
PAULINA STAŃKO
GIMNAZJUM NR 145 Warszawa
ANNA ŚWIDERSKA
PUBLICZNE GIMNAZJUM
IMIENIA ORŁA BIAŁEGO Jabłonna
Janusz Łukaszewicz rozpoczyna uroczystość
25 października 2013 roku w Domu
Kultury „Kolorowa” odbył się uroczysty wieczór laureatów Konkursu
„Moja wiedza o II Wojnie Światowej”, którego tematem było „Getto
Warszawskie - życie, walka, zagłada”. Impreza ma charakter otwartego konkursu wiedzy dla młodzieży i
dorosłych. Organizatorami konkursu
są: Dom Kultury „Kolorowa”, Ośrodek Kultury „Arsus”,Biblioteka Publiczna w Ursusie.
Specjalny patronat honorowy objęło
Muzeum Historii Żydów Polskich.
Wieczór zaszczycili swoją obecno-
Burmistrz Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień
ścią m.in: Zofia Mioduszewska –
przedstawiciel Muzeum Historii
Żydów Polskich i Wiesław Krzemień - Burmistrz Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy. Nad sprawnym
przebiegiem tegorocznej edycji
Konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: Małgorzata Frączkowska, Zenobia Kondratiuk,
Krzysztof Niwiński.
W tegorocznej edycji noszącej nazwę „Getto Warszawskie - życie,
walka, zagłada” wzięło udział ponad
300 uczestników.
Kategoria wiekowa II
I miejsce ex aequo
MICHAŁ DZIERZBA
LO IM. T. ZANA, Pruszków
MALWINA GRABOWSKA
LO IM. T. KOŚCIUSZKI, Pruszków
II miejsce
KAROLINA POLAK
LO IM. T. KOŚCIUSZKI, Pruszków
III miejsce ex aequo
GRZEGORZ IWAŃSKI
ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE.
KAROL POPOW
IV LO Warszawa
KINGA WIŚNIEWSKA
LO w Sierpcu
Piotr Jankowski
Dyrektor BP Ursus Piotr Jankowski wręcza laureatce konkursu dyplom i nagrodę
23
Amerykański meteorolog z US Navy Glenn McManaway prowadzi warsztaty w Czytelni Naukowej BP Ursus
Laureaci VII Dzielnicowej
Olimpiady Języka Angielskiego
„Burze i tornada”
Kategoria szkoła podstawowa :
I miejsce - Michał Sudoł - SP 14
II miejsce - Krzysztof Zakrzewski - SP 14
III miejsce - Agata Fusiarz - SP 11
Wyróżnienie otrzymali:
• Anna Luranc - SP 11
• Zuzanna Pliżga - SP 14
Kategoria szkoła gimnazjalna:
I miejsce - Zofia Partyka - Gim.130
II miejsce - Adrian Budny - Gim.132
III miejsce - Michał Walentynowicz - Gim. 131
Kategoria szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce - Konrad Kordysz Zespół Szkół Nr 42
II miejsce - Aldona Boruta LVI Liceum Ogólnokształcące
III. miejsce - Magdalena Leśniewska Zespół Szkół Nr 42
Wyróżnienie otrzymał:
• Bartłomiej Ładno Zespół Szkół Nr 42
25 czerwca 2013 r. w Gimnazjum Nr 133 w Warszawie odbyło się uroczyste
zakończenie VII Dzielnicowej Olimpiady Języka Angielskiego, której tematem
wiodącym były „Burze i tornada”.
Miesiąc wcześniej miał miejsce maraton testów językowych, a następnie dla
tych którzy przeszli do II etapu fascynujące warsztaty językowe w Czytelni
Naukowej Biblioteki Publicznej w Ursusie, poprowadzone przez amerykańskiego meteorologa z US Navy Glenna McManaway’a, poświęcone głównemu
tematowi Olimpiady - burzom i tornadom.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Dzielnicy Ursus Wiesław
Krzemień, przewodnicząca Komisji Wydziału Oświaty Wanda Kopcińska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie Piotr Jankowski oraz przewodnicząca
jury, pracownik naukowy Wydziału Anglistyki UW Katarzyna Blacharska.
Uroczystość rozpoczęła uczennica Gimnazjum Nr 133 recytacją fragmentu
tragedii Williama Szekspira pt. ‘Makbet’. Następnie po przywitaniu gości przez
Dyrektor Gimnazjum nr 133 Elżbietę Nowicką wręczone zostały nagrody i
dyplomy laureatom Olimpiady. Na zakończenie wystąpiła grupa rockowa z
Gimnazjum Nr 133 w piosence zespołu Chicago – If You Leave Me Now.
Organizatorami Olimpiady jest Gimnazjum Nr 133 i Biblioteka Publiczna w
Ursusie. BP Ursus odpowiada za organizację i przeprowadzenie warsztatów
tematycznych oraz za przygotowanie testów, które opracowuje Małgorzata
Kołodziejczyk - zastępca dyrektora Biblioteki.
Agnieszka Szymaniak
24
Kamil Dąbrowski prowadzi zajęcia
KOMPUTERY 50+
Zajęcia prowadzi wolontariusz programu kursów komputerowych dla seniorów
zorganizowanych we współpracy z Biurem Europosła Pawła Zalewskiego
E
NIAC (od ang. Electronic
Numerical Integrator
And Computer – Elektroniczny, Numeryczny Integrator i
Komputer) - to komputer
skonstruowany w latach 1943
-1945 przez J.P. Eckerta i J.W.
Mauchly'ego na Uniwersytecie
Pensylwanii w USA powszechnie uważany za pierwszy komputer na świecie.
Oznacza to, że uczestnicy
kursów komputerowych dla
dorosłych 50+ są rówieśnikami pierwszego komputera.
Obecnie realizowany program
kursów opracowany został
przez informatyków i bibliotekarzy BP Ursus - Tomasza
Kochnowicza i Kamila Dąbrowskiego.
W Bibliotece Publicznej w
Ursusie pierwsze kursy komputerowe dla dorosłych uruchomiono w 2005 roku w
ramach unijnego projektu
READCOM, który został uznany przez Komisję UE za jeden
z 20 najlepszych projektów
programu Grundtvig.
W ostatnim czasie program
kursów poszerzony został o
zajęcia prowadzane przez
wolontariuszy Biura Europosła
Pawła Zalewskiego.
Zajęcia prowadzone są zarówno dla osób zaawansowanych
jak i początkujących. Zajęcia
odbywają się w Czytelni Naukowej BP Ursus.
Osobne kursy organizowane
są dla członków Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Ursusie.
Wszystkie kursy komputerowe
dla dorosłych 50+ są w BP
Ursus bezpłatne.
Tomasz Kochnowicz pomaga kursantom w odkrywaniu tajemnic internetu
25
26
www.bpursus.waw.pl
27
28

Podobne dokumenty

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Publicznej w Ursusie Nr 2 (5) 2014

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Publicznej w Ursusie Nr 2 (5) 2014 Do tematu tegorocznej edycji niezwykle pięknie nawiązał Ambasador Bułgarii Vasilij Takev, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne w tradycji i kulturze Bułgarii jest Święto Wiosny, które prz...

Bardziej szczegółowo