Cz.5 raportu - Bezpieczny przejazd

Komentarze

Transkrypt

Cz.5 raportu - Bezpieczny przejazd
246
www.tsk24.pl - 20 lipca 2010
247
www.kow.com.pl - 21 lipca 2010
www.kow.com.pl - 21 lipca 2010
248
www.kow.com.pl - 21 lipca 2010
www.kow.com.pl - 22 lipca 2010
249
www.wielkopolska.policja.gov.pl - 28 lipca 2010
www.radiomerkury.pl - 28 lipca 2010
250
www.poznan.gazeta.pl - 28 lipca 2010
www.kow.com.pl - 28 lipca 2010
251
www.kow.com.pl - 29 lipca 2010
www.gazeta.olawa.pl - 30 lipca 2010
252
www.wiadomosci.polska.pl - 30 lipca 2010
253
www.e-kg.pl - 2 sierpnia 2010
254
www.kow.com.pl - 2 sierpnia 2010
www.logistyka.wnp.pl - 2 sierpnia 2010
255
„Bezpieczny przejazd…” podczas obchodów Dni Opoczna | 28.06.10
27 czerwca 2010 r. na dworcu kolejowym w Opocznie odbyła się inscenizacja napadu na pociąg zorganizowana przez
Muzeum Regionalne w Opocznie w ramach obchodów DNI OPOCZNA.
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej, Sekcja Eksploatacji Idzikowice czynnie włączyły się do obchodów
uroczystości promując kampanię społeczną Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”. W oczekiwaniu na inscenizację
napadu na pociąg, dzieci i rodzice licznie odwiedzali przygotowane stoisko. Najmłodsi malowali kolorowanki, za które
otrzymywali promocyjne gadżety nawiązujące do ww. akcji.
Inscenizacja była ciekawym wydarzeniem dla wszystkich zebranych: młodych oraz tych, którzy w czasach wojny
uczestniczyli w podobnych akcjach.
Lidia Franczyk
Festyn kolejarski „Zapomniany szlak” | 28.06.10
27 czerwca 2010 r. na zamkniętej stacji Świekatowo Wschód linii nr 240 odbył się festyn kolejarski „Zapomniany szlak”.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy wziął udział w imprezie, promując kampanię społeczną Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”. W trakcie festynu rozdawano ulotki informacyjne dotyczące ww. kampanii oraz drobne upominki
dla najmłodszych związane z „Bezpiecznym przejazdem…”. Organizatorzy akcji przeprowadzili również konkursy wiedzy
na temat zachowania się podczas przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych.
Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, dzięki czemu przesłanie kampanii mogło
dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.
Józef Piórkowski
366
„Oddaj krew z kablówką” | 30.06.10
29 czerwca 2010 roku w Ostrowie Wielkopolskim Telewizja kablowa PROART zorganizowała po raz szósty zbiórkę krwi
pod hasłem „Oddaj krew z kablówką”. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta i okolic.
Pobrano 176 litrów krwi od 390 osób.
Rzecznik prasowy Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim wystąpił w programie telewizyjnym emitowanym
z tej okazji na żywo, promując kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Zebrana krew posłuży
do ratowania ludzkiego życia po wypadkach, nie tylko na przejazdach kolejowych.
Wiesław Malarczyk
O bezpieczeństwie na Foksal | 02.07.10
1 lipca 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Centrum Komunikacji Medialnej (Media Trend Sp. z o.o.) zorganizowały
w Domu Dziennikarza debatę na temat „Bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego”. Debata zgromadziła
przedstawicieli instytucji, które mają ważny wkład w dbanie o utrzymanie bezpieczeństwa na polskich drogach. Swoje
stanowiska w tej kwestii przedstawili: Radosław Stępień – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
wiceprzewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Michał Szczerba – wiceprzewodniczący
Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Henryk Woźniak – przewodniczący Senackiego
Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Marek Fidos – dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji;
Alvin Gajadhur – rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego; Paweł Hanula - z-ca ds. technicznych
Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie; Paweł Winiarski – dyrektor marketingu Tines
S.A.; Witold Olpiński – Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego; Zbigniew Zarychta
– członek Zarządu, dyrektor ds. sprzedaży PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Przedstawiciele zaproszonych instytucji analizowali w swoich wystąpieniach bezpieczeństwo na polskich drogach i liniach
kolejowych. Omawiali główne przyczyny wypadków i środki, jakie podejmują, aby przekonać użytkowników ruchu
drogowego i kolejowego o konieczności zachowania ostrożności i rozwagi w czasie jazdy. Wiele uwagi poświęcono
kwestii bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Prezes Zbigniew Zarychta szeroko omówił przebieg
kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj”, poinformował także o międzynarodowych danych dotyczących
bezpieczeństwa w tym zakresie na całym świecie oraz o międzynarodowej współpracy PLK w ramach Międzynarodowego
Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach.
Debacie przysłuchiwali się licznie zgromadzeni dziennikarze.
Akcja informacyjna w Pucku | 02.07.10
29 czerwca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, przy uczestnictwie przedstawicieli Centrum Realizacji Inwestycji
(Oddział w Gdańsku), przeprowadził akcję promocyjno - informacyjną w ramach kampanii społecznej Bezpieczny
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” na przejeździe kolejowym kat. A linii kolejowej nr 213 Reda – Hel przy ulicy
Wejherowskiej w Pucku.
Happening miał uświadomić kierowcom, że większości wypadków można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegali oni
przepisów drogowych. Lekceważenie znaku STOP, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone,
367
jazda slalomem między półrogatkami, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami przejazdów - to niestety
jeszcze bardzo częste przypadki.
Podobnie zachowują się piesi i rowerzyści. By uświadomić, jak ważne jest bezpieczne zachowanie w takich miejscach, na
przejeździe w Pucku przeprowadzano rozmowy z uczestnikami ruchu, wręczano przekraczającym przejazd ulotki, płyty
oraz gadżety związane z kampanią.
W akcji uczestniczyli nie tylko kolejarze, ale również funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, policjanci i władze miasta.
Ewa Symonowicz – Ginter
Ulotki „Bezpiecznego przejazdu…” zamiast mandatów w Sarzynie Kolonii | 03.07.10
2 lipca 2010 roku Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku
przeprowadził akcję ulotkową na przejeździe kolejowym w miejscowości Sarzyna Kolonia. Celem akcji było
propagowanie VI edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”. Kierowcom zamiast mandatów
wręczano ulotki, przypominając jednocześnie, iż przejazd jest miejscem szczególnym i nie należy lekceważyć wskazań
sygnalizatorów oraz znaków drogowych.
Krzysztof Leszkowicz
368
Promocja „Bezpiecznego przejazdu…” na przejeździe w Czeremsze | 03.07.10
2 lipca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku przeprowadził akcję promującą kampanię społeczną Bezpieczny
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” na przejeździe kat A w km 89,516 linii Nr 31 w Czeremsze.
Działania miały na celu edukację społeczeństwa w zakresie bezpiecznego zachowania się na i w pobliżu przejazdów
kolejowych. Przesłanie było skierowane przede wszystkim do kierowców i rowerzystów. Rozdawano ulotki oraz gadżety
związane z ww. akcją.
W propagowaniu „Bezpiecznego przejazdu…” pomogli partnerzy kampanii: Policja, Straż Graniczna, jak również Straż
Ochrony Kolei - zawsze otwarci i chętni do udziału w promocji ww. kampanii. W tym roku do akcji dołączyli także
pracownicy Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku.
Iwona Grabowska
„Bezpieczny przejazd…” na zawodach sportowych | 03.07.10
2 lipca 2010 r. na boisku ORLIKA przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opocznie odbył się „Turniej Wakacyjny” w piłkę
nożną. Na zaproszenie Zarządu Ogniska TKKF „CEEMKA” Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej czynnie
włączył się w imprezę promując kampanię społeczną Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”.
Drużyny sportowe pomiędzy kolejnymi meczami licznie odwiedzały nasze stoisko wykazując się artystycznymi
umiejętnościami w kolorowaniu obrazków związanych z bezpieczeństwem na przejazdach. Za każdą kolorowankę
otrzymywali gadżety z logo kampanii, które wywoływały wiele radości. Ponadto stoisko odwiedzali także kibice
poszczególnych drużyn (małych i dużych), którzy zaciekawieni kampanią otrzymywali materiały promujące ww.
kampanię.
Zawody obfitowały w wiele wrażeń. Materiały promujące kampanię społeczną Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i
żyj!” stały się nagrodami dla zwycięskich drużyn.
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej otrzymał zaproszenie na przyszłoroczne zawody wakacyjne.
Lidia Franczyk
369
„Bezpieczny przejazd…” z rajdem rowerowym | 04.07.10
3 lipca br. odbył się Rajd Rowerowy w Nowym Miasteczku. Impreza ma w swoim założeniu propagowanie
bezpieczeństwa rowerzystów.
Na uczestników rajdu czekały różne zadania do wykonania, m. in.:
- przejazd kolumny rowerzystów przez kilkunastometrowy odcinek pod eskortą służb ratunkowych,
- test z przepisów ruchu drogowego,
- tor przeszkód oceniający sprawność rowerzystów.
Celem Rajdu było sprawdzenie, utrwalenie oraz pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa rowerzystów na drogach.
Rajd był doskonałym miejscem do zaprezentowania idei kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, której
celem jest promowanie wśród kierowców, rowerzystów i pieszych prawidłowych zasad przekraczania przejazdów
kolejowo – drogowych.
Było to kolejne działanie szerzące ideę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w okresie trwających wakacji.
Zbigniew Roszczyk
Mariusz Olejniczak
„Jaworzyna Śląska - miasto kolei” z „Bezpiecznym przejazdem…” | 04.07.10
3 lipca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu uczestniczył w imprezie „Jaworzyna Śląska - miasto kolei”, na
którym promował kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Zorganizowano wystawę zdjęć dotyczącą wypadków na przejazdach kolejowo – drogowych, rozdawano ulotki oraz
gadżety związane z ww. kampanią. Ponadto, osoby, które z zaciekawieniem oglądały zdjęcia miały okazję do rozmowy z
naczelnikiem Sekcji Eksploatacji w Jaworznie – Januszem Lach, który przedstawiał rozmówcom ideę „Bezpiecznego
przejazdu…” oraz omawiał zasady prawidłowego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych – prewencję przed
wypadkami ze zdjęć.
Krzysztof Wójcik
"Kampania Bezpieczny..." przejazd tematem prac naukowych | 05.07.10
Miło się słyszy oraz z dużą satysfakcją przyjmuje się do wiadomości, że kampania społeczna Bezpieczny przejazd
„Zatrzymaj się i żyj” jest tematem prac dyplomowych studentów. W 2009 r. pracownik Zakładu Linii Kolejowych w
Zielonej Górze, Pan Andrzej Fórmański, kończył studia pierwszego stopnia w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w
Żarach a temat jego pracy dyplomowej brzmiał „Aspekty bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych na podstawie
Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze”. W swojej pracy wykorzystał materiały dotyczące kampanii Bezpieczny
przejazd w poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych.
W bieżącym roku kampania Nasza również stała się inspiracja do rozprawy dyplomowej. Instruktor ruchu Pani Edyta
Balak, pracownik Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze, kończąca studia pierwszego stopnia w Łużyckiej Wyższej
370
Szkole Humanistycznej w Żarach, napisała prace pt. „Kampania Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się i żyj prowadzona
z udziałem Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze”.
Cieszymy się, że idea kampanii jest również propagowana za pomocą rozpraw naukowych studentów – naszych
pracowników.
Mariusz Olejniczak
Akcja informacyjna na przejeździe w Trzebinii | 08.07.10
7 lipca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie we współpracy z Sekcją Eksploatacji Trzebinia przeprowadzili akcję
informacyjną na przejeździe kolejowym w Trzebinii kat. A linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny
Osobowy.
Podjęte działania miały na celu propagowanie idei kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Organizatorzy starali się dotrzeć z przesłaniem ww. akcji do jak największej liczby użytkowników dróg, którym
przypominano zasady bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych. W tym celu przeprowadzono
szereg rozmów z kierowcami, rowerzystami i pieszymi, którzy znaleźli się tego dnia na przejeździe.
Działania zostały wsparte przez Straż Ochrony Kolei oraz Policję.
Przekraczającym przejazd wręczano ulotki oraz gadżety związane z „Bezpiecznym przejazdem…”.
Anna Kościelniak
„Bezpieczny przejazd…” na koloniach w Czarnej Wsi | 08.07.10
7 lipca 2010 r. podczas kolonii wakacyjnych 22 Warszawskiej Gromady Zuchów „Ogniki” w ośrodku „Rybitwa” w Czarnej
Wsi Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku przeprowadził pogawędkę na temat kampanii społecznej Bezpieczny przejazd
– „Zatrzymaj się i żyj!”. Podczas lekcji przybliżono zuchom podstawowe zasady bezpiecznego przekraczania przejazdów
kolejowo – drogowych. Następnie scharakteryzowano drużynie charakter pracy kolejarzy.
Po części merytorycznej odbył się pokaz umiejętności psa patrolowego, zorganizowany przez funkcjonariuszy Straży
Ochrony Kolei. Na zakończenie spotkania rozdano harcerzom ulotki i gadżety reklamujące kampanię społeczną
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Podjęte działania miały na celu edukację przyszłych kierowców w zakresie
bezpiecznego zachowania się na i w pobliżu przejazdów kolejowych.
Iwona Grabowska
371
„Bezpieczny przejazd…” na wakacjach z młodzieżą | 08.07.10
7 lipca br. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, we współpracy z moderatorem księdzem Ryszardem Stankiewiczem,
zorganizował spotkanie z młodzieżą spędzającą wakacje na oazie w miejscowości Kunice w powiecie żarskim.
Młodzież zapoznała się z zasadami bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowo – drogowych, jak również ze
skutkami lekkomyślności i brawury kierowców pojazdów drogowych przy przekraczaniu przejazdów kolejowych.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał ulotki oraz gadżety promujące kampanię Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Było to kolejne działanie propagujące ideę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych zarówno w okresie wakacji, jak
i w całym roku kalendarzowym.
Mariusz Olejniczak
Symulacja wypadku w Zduńskiej Woli Karsznicach | 09.07.10
8 lipca 2010 r. na przejeździe w Zduńskiej Woli Karsznicach odbyła się symulacja wypadku połączona z ćwiczeniami
jednostek straży pożarnych, policji, pogotowia ratunkowego, SOK i pracowników grupy Lotos.
Symulacja odbyła się według następującego scenariusza: w wyniku nieostrożności kierowcy samochodu bus marki Nysa,
podczas przejazdu przez niestrzeżony przejazd kolejowy, dochodzi do zderzenia z cysterną przewożącą olej napędowy.
W wypadku poszkodowanych zostaje 8 osób jadących samochodem, następuje wykolejenie cysterny jednym wózkiem
oraz rozszczelnienie zaworu spustowego i wyciek oleju. Przybyłe na miejsce jednostki straży pożarnej ewakuują rannych,
udzielają poszkodowanym pierwszej pomocy (których przekazują pod opiekę ustępując ratownikom z pogotowia) oraz
neutralizują wyciek oleju. Policja i SOK zabezpieczają teren wypadku. Do pracy przystępuje również kolejowa komisja
wypadkowa. Strażacy organizują tymczasowe lądowisko dla helikoptera medycznego, który ciężko rannych zabiera do
szpitali specjalistycznych. Lżej ranni odwożeni są karetkami pogotowia. Olej napędowy z uszkodzonej cysterny zostaje
przepompowany a wykolejona cysterna wstawiona na tor.
Ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie i pokazały wszystkim zgromadzonym, jakie mogą być skutki niezachowania
szczególnej ostrożności przy przekraczaniu przejazdów kolejowo – drogowych.
Elżbieta Budka
372
„Bezpieczny przejazd…” z wizytą na przejeździe kolejowym w Częstochowie | 09.07.10
W dniu 8 lipca na przejeździe kolejowym Michalina w Częstochowie w km 235,958 linii nr 1 Warszawa-Katowice w
ramach VI edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd-„Zatrzymaj się i żyj!” przeprowadzono kampanię
informacyjno-promocyjną. W akcji uczestniczyli pracownicy sekcji eksploatacji Częstochowa Towarowa oraz
przedstawiciele Policji i SOK. Przypominano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, jakie powinny być zachowane
podczas przekraczania przejazdów kolejowych. Rozdystrybuowano ulotki i gadżety mające na celu przypominanie
właściwych zachowań uczestnikom ruchu poruszających się w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych.
M. Krawczyk-Januszko
Z wizytą w stanicy harcerskiej | 11.07.10
10 lipca 2010 roku w Stanicy Harcerskiej Kalisz Winiary odbyło się spotkanie z kolonijnymi dziećmi w ramach kampanii
społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Organizatorami spotkania byli Zakład Linii Kolejowych w
Ostrowie Wielkopolskim i Komenda Miejska Policji w Kaliszu. Obecne było również Radio Centrum Kalisz, które
przeprowadziło wywiad z uczestnikami.
Dzieciom zaprezentowano filmy edukacyjne o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych i prawidłowym poruszaniu się
rowerem po drogach. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na pobliski przejazd, gdzie dzieci w towarzystwie policjanta
rozdawały kierowcom ulotki informacyjne związane z ww. kampanią.
Na zakończenie wręczono kolonistom drobne upominki związane z „Bezpiecznym przejazdem…”.
Wiesław Malarczyk
373
Symulacja wypadku w Iławie | 11.07.10
10 lipca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie wspólnie z Warmińsko - Mazurskim Towarzystwem Miłośników Kolei
zorganizował pokaz ratownictwa techniczno - medycznego po zainscenizowanym uderzeniu pociągu w samochód.
Pokaz odbył się w Iławie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Akcja zgromadziła dużą, liczącą ponad 100 osób
publiczność.
W pokazie czynnie brali udział: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Grupa Pierwszej pomocy PCK, Straż Ochrony Kolei,
Samochód Kolejowego Ratownictwa Technicznego - UNIMAN.
Zasadniczym celem akcji było naoczne i bezpośrednie przekazanie odbiorcom skutków niezachowania szczególnej
ostrożności podczas przekraczania przejazdów kolejowych oraz promocja kampanii społecznej Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”.
Zgromadzonym wręczano ulotki oraz gadżety związane z ww. akcją.
Wiesława Pawska
Festyn Rodzinny w Odolanowie | 12.07.10
11 lipca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. gościł na Festynie Rodzinnym w Odolanowie zorganizowanym
przez Stowarzyszenie św. Marcina – Patrona Ziemi Odolanowskiej. Impreza ta stała się okazją do promocji kampanii
społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Wspaniała, słoneczna i upalna pogoda sprawiła, że festyn cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. W trakcie festynu zapoznano uczestników z zasadami bezpiecznego zachowania się i poruszania na
przejazdach kolejowo - drogowych. Przekazane wiadomości cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy jako
użytkownicy dróg, przyjęli je jako cenną i pouczającą lekcję.
Gośćmi na ww. festynie byli także funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, którzy
znakowali zainteresowanym ich jednoślady oraz funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Ostrowie
Wielkopolskim, którzy przybliżyli zgromadzonym charakter swojej pracy i zademonstrowali tresurę psa Wojtka ulubieńca najmłodszych.
Na pamiątkę spotkania rozdawano dzieciom i dorosłym gadżety związane z ww. kampanią.
Wiesław Malajczyk
374
Ogólnopolska Wystawa Modeli | 12.07.10
11 lipca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie uczestniczył w Ogólnopolskiej Wystawie Modeli w skali 1:87
zorganizowanej w iławskiej hali sportowo - widowiskowej.
Wystawa skupiła pasjonatów kolejowych i samochodowych. Zaprezentowane były makiety kolejowe i modele
samochodów, m. in. Polska Kolej Makiety Modułowej ze słynną stacją Lewin Leski na czele.
To już III ogólnopolska wystawa, która z roku na rok zrzesza coraz większą uczestników i odwiedzających, w tym spore
grono dzieci.
Wystawa stała się także okazją do promocji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Podczas
imprezy zainteresowanym rozdawano gadżety związane z ww. akcją oraz przypominano zasady bezpiecznego
przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych.
Wiesława Pawska
Kampania informacyjno-promocyjna z udziałem Policji i SOK w Olkuszu | 14.07.10
W dniu 13 lipca 2010 roku na przejeździe kolejowym kategorii "A" w km 46.116 Olkusz ul. Żuradzka na linii 062 w
godzinach od 8:00 do 12:00 przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną z udziałem Policji i SOK pod
hasłem "Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj".
Podczas akcji rozdawano kierowcom i pieszym ulotki informacyjne i gadżety promujące bezpieczne zachowanie się na
przejazdach kolejowych oraz konieczność wypracowania właściwych nawyków przed wjazdem (lub wkroczeniem) na
przejazd kolejowy. Do akcji włączyły się miejscowe media między innymi redakcja " Przeglądu Olkuskiego".
Akcja promocyjna na przejeździe w Rabce Zdroju | 15.07.10
14 lipca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu przeprowadził akcję promującą kampanię społeczną Bezpieczny
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” na przejeździe kolejowym kat. „A” w km.1.485 linii104 (Chabówka – Nowy Sącz) na
skrzyżowaniu ulic Podhalańskiej z Zakopiańską w miejscowości Rabka Zdrój.
Wybór tego miejsca podyktowany był koniecznością przypomnienia kierowcom pojazdów drogowych zasad bezpiecznego
przekraczania przejazdu wraz z zachowaniem stosownych odległości do zainstalowanych za przejazdem na skrzyżowaniu
sygnalizatorów drogowych. Z chwilą zapalenia się czerwonego światła na skrzyżowaniu często dochodziło do sytuacji
tarasowania przez samochody przejazdu uniemożliwiając dróżnikowi przejazdowemu jego zamknięcie.
375
W akcji promocyjnej wzięli udział przedstawiciele Sekcji Eksploatacji w Chabówce, Urzędu Miasta Rabka Zdrój,
funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej z Rabki Zdroju, lokalne media oraz jak zawsze niezawodni i chętni do udziału
w takich akcjach młodzi wolontariusze ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Nowym Sączu.
Ryszard Zygmunt
Akcja informacyjno-promocyjna z udziałem Policji i SOK w stacji Chełmek i Brzeszcze Jawiszowice
| 15.07.10
W dniu 14 lipca 2010 roku na przejeździe kolejowym kategorii "A" w km: 17,431 w stacji Chełmek na linii 93 oraz na
przejeździe kolejowym kat. "A" km 34,666 w stacji Brzeszcze Jawiszowice przeprowadzono akcję informacyjnopromocyjną z udziałem Policji i SOK pod hasłem "Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj".
W trakcie akcji rozdawano kierowcom i pieszym ulotki informacyjne i gadżety promujące bezpieczne zachowanie się na
przejazdach kolejowych oraz konieczność wypracowania właściwych nawyków przed wyjazdem (lub wkroczeniem) na
przejazd kolejowy. Do naszej akcji czynnie włączyli się funkcjonariusze Policji i SOK.
376
Akcja informacyjna w Czarnej Białostockiej | 17.07.10
16 lipca 2010 r. w miejscowości Czarna Białostocka (ul. Piłsudskiego) na przejeździe kat. "A" skrzyżowanie linii Nr 006
w km 199,245 z drogą powiatową, miała miejsce akcja informacyjna przeprowadzona w ramach kampanii społecznej
Bezpieczny Przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Akcję zorganizował Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku.
Działania miały na celu edukację społeczeństwa w zakresie bezpiecznego zachowania się na i w pobliżu przejazdów
kolejowych. Przesłanie ww. kampanii skierowane było przede wszystkim do kierowców i rowerzystów. Rozdawano ulotki
i gadżety reklamujące „Bezpieczny przejazd…”.
W propagowaniu ww. akcji pomagali partnerzy kampanii: Policja, Straż Graniczna, jak również Straż Ochrony Kolei.
W tym roku do działań promujących dołączyli także pracownicy Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych
w Białymstoku.
Iwona Grabowska
Inscenizacja bitwy w Skarżysku - Kamiennej z „Bezpiecznym przejazdem…” | 18.07.10
17 lipca 2010 r. w Skarżysku – Kamiennej nad zalewem „Piachy” odbyła się inscenizacja bitwy zorganizowana przez
Muzeum „Orła Białego”. Odtworzone były epizody związane z forsowaniem Odry i Nysy Łużyckiej przez jednostki 2 Armii
Wojska Polskiego w 1945 roku.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej był jednym z kilku Zakładów
(Instytucji), którzy objęli honorowy patronat tej imprezy.
W ramach VI edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”, Zakład Linii Kolejowych w
Skarżysku – Kamiennej czynnie włączył się w imprezę promując ww. kampanię społeczną. W oczekiwaniu na
inscenizację dzieci i rodzice odwiedzali przygotowane stoisko promujące bezpieczeństwo na przejazdach. Dzieci
malowały kolorowanki, za które otrzymywały gadżety oraz ulotki kampanii.
Na inscenizację bitwy przyjechało wiele osób z całej Polski i z zagranicy. Stoisko odwiedzili m.in. wojacy z Koszyc
(Słowacja), którzy później dzielnie walczyli w obronie Odry i Nysy Łużyckiej.
Pomimo upałów (34oC w cieniu) nasza oraz sama inscenizacja była ciekawym doświadczeniem dla wszystkich zebranych.
Lidia Franczyk
377
Drezyny i bezpieczeństwo na przejazdach | 19.07.10
Przesłanie kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” kolejny raz towarzyszyło zawodom
drezynowym Push-Pull Party 2010 w Jugowicach na Dolnym Śląsku.
Setki gości i turystów oraz kilkudziesięciu zawodników otrzymało 17 i 18 lipca ulotki i gadżety PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. z informacją o zasadach bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo - drogowych. Materiały
informacyjne trafiły do dzieci i dorosłych. Część uczestników dotarła na dwudniowa imprezę samochodami, motorami i
rowerami.
Jestem przekonany, że rekreacje zawody można połączyć z edukacją i promocją idei kampanii „Bezpieczny przejazd…” –
twierdzi organizator imprezy Andrzej Szynkiewicz.
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
„Bezpieczny przejazd…” w Białogardzie | 21.07.10
20 lipca 2010 roku na przejeździe kolejowym kategorii „A” w km 221.944 w Białogardzie przy ul. 1-go Maja na linii 202
w godzinach od 11:15 do 13:15 przeprowadzono kampanię informacyjno - promocyjną z udziałem Policji, Straży
Pożarnej i SOK pod hasłem Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Podczas akcji rozdawano kierowcom i pieszym ulotki informacyjne i gadżety promujące bezpieczne zachowanie się na
przejazdach kolejowych. Ponadto uświadamiano przekraczających przejazd o potrzebie zatrzymania się przed wjazdem
(lub wkroczeniem) na przejazd kolejowy.
Do akcji włączyły się miejscowe media, m.in. Białogardzka Telewizja Kablowa.
Zdzisław Spadło
Akcja ulotkowa w Skarżysku – Kamiennej | 21.07.10
20 lipca 2010 r. w godz.11.00 – 13.00 Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej zorganizował na przejeździe
kolejowym kat. „A” w km 146,464 linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków w ciągu ul. Asfaltowej w Skarżysku –
Kamiennej akcję ulotkową w ramach trwającej VI edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”.
Aby podnieść rangę przeprowadzanej kampanii społecznej zakład zaprosił do udziału w ww. akcji przedstawicieli
tutejszej Policji (Wydziału Ruchu Drogowego) oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.
378
Organizatorzy celowo wytypowali ten przejazd z uwagi na wydarzenia ubiegłego roku (doszło tu do śmiertelnego
wypadku – zderzenia samochodu z pociągiem) oraz lat poprzednich (wiele lat temu, na przejeździe tym miał miejsce
inny wypadek, autobus wiozący ludzi do pracy wjechał pod pociąg, w wyniku czego wiele osób było hospitalizowanych).
Akcja miała na celu podniesienie świadomości zachowania bezpieczeństwa kierowców i innych użytkowników dróg,
którzy codziennie przekraczają tego typu przejazdy kolejowo – drogowe.
Do akcji zostały zaproszone również lokalne media sprawujące patronat medialny nad „Bezpiecznym przejazdem…”.
Lidia Franczyk
Akcja ulotkowa w Surochowie | 22.07.10
21 lipca 2010 roku przedstawiciele Sekcji Eksploatacji w Przemyślu (Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie) przy
współudziale Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu i Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu
przeprowadzili wspólną akcję kontrolno - propagandowo – informacyjną przy przejeździe kolejowym kat. D w km 5,082
linii kolejowej Munina – Hrebenne w miejscowości Surochów. Akcja odbyła się w ramach VI edycji kampanii społecznej
„Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj!”.
W ramach akcji pouczono kierowców o zachowaniu szczególnej ostrożności na przejazdach podczas przekraczania drogi
kolejowej, oraz wręczono gadżety przypominające o celu kampanii.
Krzysztof Leszkowicz
379
Akcja informacyjno – ulotkowa w Pęgowie | 23.07.10
22 lipca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu na terenie Sekcji Eksploatacji Wrocław Główny w ramach
kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd…" przeprowadził akcję informacyjno - ulotkową w miejscowości Pęgów
położonej na linii nr 271 ( E 59).
Akcja odbyła się na przejeździe kolejowo - drogowym kat. A, usytuowanym w stacji. Działania skierowane były do
kierowców, rowerzystów i pieszych korzystających z tego przejazdu. Znajduje się on przy samych peronach stacji Pęgów,
co powoduje, że podróżni wsiadający i wysiadający w Pęgowie w celu dojścia lub opuszczenia peronów muszą z niego
skorzystać. Kierownictwo sekcji celowo wybrało ten przejazd, gdyż panuje tam intensywny ruch pociągów i pojazdów
drogowych.
W akcji uczestniczyli funkcjonariusze SOK, których obecność dyscyplinowała wszystkich uczestników.
Oskar Olejnik
„Bezpieczny przejazd….” w Zagórzu | 23.07.10
22 lipca 2010 roku Sekcja Eksploatacji w Zagórzu zorganizowała i przeprowadziła akcję ulotkową na miejscowym
przejeździe kat. „A”.
Działania mające na celu uświadomienie kierowcom potrzeby zachowania szczególnej ostrożności i rozwagi przy
przekraczaniu przejazdów kolejowo - drogowych przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Posterunku
Policji w Komańczy oraz Straży Ochrony Kolei w Zagórzu.
W czasie trwania akcji rozdawano materiały w postaci ulotek, folderów, breloczków itp. związanych tematycznie
z kampanią społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!’.
Piotr Podgórski
380
"Bezpieczny przejazd" w Wolbromiu | 23.07.10
W dniu 22.07.2010 r. na przejeździe kolejowym kategorii "A" w km: 23.386 Wolbrom ul. Krakowska na linii 062
w godzinach od 8.00 do 12.00 Zakład Linii Kolejowych w Krakowie i Sekcja Eksploatacji w Bukownie przeprowadziły
kampanię informacyjną z udziałem Policji i SOK pod hasłem "Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj".
Podczas akcji rozdawano kierowcom i pieszym ulotki informacyjne i gadżety promujące bezpieczne zachowanie się na
przejazdach kolejowych.
Do akcji włączyły się miejscowe media. Redakcja "Wieści Wolbromskie".
Anna Kościelniak
Na przejeździe w Krotoszynie | 24.07.10
23 lipca 2010 roku Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadził akcję informacyjną na przejeździe
kolejowym w Krotoszynie w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Podczas przejazdu pociągów, gdy rogatki były zamknięte, przed przejazdem ustawiała się kolejka samochodów. Postój
pojazdów drogowych pozwalał na wręczanie kierowcom ulotek informacyjnych, a podróżującym z dorosłymi dzieciom –
upominków.
W przedsięwzięciu czynny udział brali pracownicy Straży Ochrony Kolei i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Krotoszynie. Na miejscu obecni byli przedstawiciele lokalnej prasy.
Wiesław Malarczyk
381
Akcja ulotkowa w Ostródzie | 24.07.10
23 lipca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie przeprowadził w Ostródzie na przejeździe kat. A akcję ulotkową .
Kryterium wyboru Ostródy był fakt położenia 3 przejazdów kat. A wewnątrz miasta, duży iloczyn ruchu pojazdów oraz
częste przekraczanie tych skrzyżowań przez pieszych .
Działanie miało na celu edukację i promocję bezpiecznego zachowania się na i w obrębie przejazdów kolejowo drogowych. Użytkownikom dróg i pieszym wręczane były ulotki oraz gadżety promujące kampanię
społeczną ,,Bezpieczny przejazd…''.
Do akcji czynnie włączyła się Straż Pożarna oraz funkcjonariusze SOK.
Wiesława Pawska
„Bezpieczny przejazd…” – akcja na olsztyńskim przejeździe | 24.07.10
23 lipca 2010 r. pracownicy Sekcji Eksploatacji w Olsztynie, na miejscowym przejeździe kat. B, zorganizowali akcję
ulotkową w zakresie edukacji i promocji bezpiecznego zachowania się na i w pobliżu przejazdów kolejowych.
Podczas oczekiwania na wolny przejazd, użytkownikom dróg i pieszym były wręczane ulotki oraz gadżety promujące
kampanię społeczną ,,Bezpieczny przejazd…''.
Wiesława Pawska
„Bezpieczny przejazd…” na święceniu pojazdów w Jaworznie | 26.07.10
25 lipca 2010 r. z okazji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących - w parafii pod wezwaniem
św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie, podczas poświęcenia pojazdów mechanicznych, została przeprowadzona akcja
informacyjna na temat kampanii społecznej pod hasłem Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Podczas czytania ogłoszeń parafialnych na każdej mszy św. (5 mszy św. w niedzielę) została przekazana krótka
informacja na temat kampanii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie bezpieczeństwa na przejazdach
kolejowo – drogowych. Przed poświęceniem pojazdów przedstawiciel PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przypomniał
kilka podstawowych zasad, jakimi powinni kierować się użytkownicy przekraczający skrzyżowania dróg z torami, a także
przedstawił dane statystyczne dotyczące wypadków na przejazdach w roku bieżącym i latach ubiegłych.
Podczas święcenia pojazdów zostały wręczone ulotki informacyjne o kampanii oraz drobne gadżety wszystkim
kierowcom znajdującym się na parkingu przed kościołem.
W sumie rozdano około 300 ulotek, a przekaz informacji o kampanii dotarł do ponad 1000 osób.
Jacek Karniewski
382
Święcenie pojazdów z „Bezpiecznym przejazdem…” w Suwałkach | 26.07.10
25 lipca 2010 r., z okazji dnia św. Krzysztofa – patrona kierowców, Sekcja Eksploatacji Suwałki zorganizowała akcję
informacyjną w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Ww. akcja odbyła się przy kościele Św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach. W czasie mszy św. przemawiała zastępca
dyrektora ds. eksploatacji - Teresa Żochowska. Po mszy pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozdawali gadżety i
ulotki kampanii. Dużym zainteresowaniem cieszyła się drezyna DL 2.
Działania miały na celu edukację społeczeństwa w zakresie bezpiecznego zachowania się na i w pobliżu przejazdów
kolejowych.
Iwona Grabowska
"Bezpieczny przejazd..." ze świętym Krzysztofem | 26.07.10
25 lipca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze we współpracy z miejscową Komendą Regionalną SOK
zorganizowali przy kościele NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu akcję promującą zasady bezpiecznego zachowania się na
przejazdach kolejowo – drogowych w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Okazją ku temu było święto patrona kierowców - św. Krzysztofa. Pracownicy zakładu wspólnie z funkcjonariuszami
Straży Ochrony Kolei wręczali właścicielom i pasażerom święconych przez księży samochodów ulotki oraz gadżety
związane z kampanią.
Akcja została zorganizowana przy współudziale Straży Ochrony Kolei, Policji, Straży Miejskiej oraz Parafii Zbąszyńskiej.
Obecna była również Zbąszyńska Telewizja Kablowa, która – jak co roku – włączyła się do kampanii.
Ponadto we wszystkich kościołach całego dekanatu zbąszyńskiego w niedzielę został odczytany komunikat na temat
kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
„Zatrzymaj się i żyj!” – hasło, pod którym kryje się kilka sekund, które powinny być przeznaczone na zatrzymanie
samochodu przed przejazdem i sprawdzenie, czy nie zbliża się pociąg. Kilka sekund, które są w stanie uratować nam
życie.
Mariusz Olejniczak
Bezpieczne wakacje w lubuskim | 26.07.10
W trosce o bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży w lubuskim organizowane są imprezy plenerowe. Odbyły się one w
miejscowościach Łazy i Otyń, których współorganizatorami byli: Radio Zachód i Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze.
W czasie wielogodzinnych festynów najmłodsi wykazywali się umiejętnościami plastycznymi. Były konkursy dotyczące
bezpieczeństwa drogowego, kolejowego a także zabawa o nazwie „Balon z autografem”, która polegała na nadmuchaniu
jak największego balonu z logo kampanii „Bezpieczny przejazd…” i znalezieniu popularnej osoby, która podpisywała
balon.
383
Uczestnicy festynów zaznajomieni zostali również z zasadami bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się
w obrębie i na stacjach kolejowych, przejazdów kolejowo – drogowych oraz w pociągach, które służą jako jeden
z głównych środków lokomocyjnych, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.
Zbigniew Roszczyk, Mariusz Olejniczak
"Bezpieczny przejazd..." i sztuka ludowa | 26.07.10
23 - 25 lipca 2010 r. w Czeremsze przy okazji XV Międzynarodowego Spotkania ze Sztuką Ludową „Z wiejskiego
podwórza" Sekcja Eksploatacji w Hajnówce zorganizowała akcję promującą kampanię społeczną Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”.
Wystąpiło wiele zespołów wokalno - instrumentalnych:
• TARUTA (Ukraina),
• CZEREMSZYNA&TODAR (Polska/Białoruś),
• THE TRANSSYLVANIANS (Niemcy),
• KAPELA ze WSI WARSZAWA (Polska),
• ZMYSŁY - A3Teatr (Polska)/spektakl,
• KUMBALU (Czechy),
• KOKAVAKERE LAVUTARA (Słowacja),
• CHUTKI SMOUZ (Białoruś),
• FLARE BEAS (Węgry),
• Pieśń o Nocy Sobótkowej - Teatr CZELADOŃKA /spektakl,
• PUNCH&JUDY -A3Teatr (Polska),
• OTAWA Yo (Rosja),
• MU (Portugalia),
• DIKANDA (Polska).
Ponadto odbył się „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę", wyświetlono projekcje filmów, zorganizowano wystawę i
sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego. Impreza trwała przez trzy dni, od godzin południowych do późnej nocy.
Przybyło bardzo wielu widzów z całej Polski.
Pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozdawali gadżety i ulotki dotyczące kampanii „Bezpieczny przejazd…”.
Działania te miały na celu edukację społeczeństwa w zakresie bezpiecznego zachowania się na i w pobliżu przejazdów
kolejowych.
Iwona Grabowska
384
„Weekend z psem, który jeździł koleją” | 26.07.10
W miniony weekend (24 – 25 lipca) w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie odbyła się dwudniowa impreza pt. „Weekend z
psem, który jeździł koleją”. Partnerem wydarzenia została kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i
żyj!”.
Była to impreza plenerowa. Mimo zmiennej aury, znalazło się grono wielbicieli czworonogów, którzy zawitali z pieskami
na teren muzeum. Odwiedzając stoiska z akcesoriami dla swoich pupili podchodzili także do namiotu „Bezpiecznego
przejazdu…”, gdzie dzieci i dorośli mogli wziąć udział w przygotowanych konkursach i w zamian za to otrzymać gadżety
związane z ww. akcją. Dla najmłodszych wyświetlano także film edukacyjny, promujący bezpieczeństwo na przejazdach
kolejowo – drogowych, który odbierany był z wielkim zainteresowaniem. Wszystkim zaś rozdawano ulotki, zachęcając do
zachowania ostrożności przy przekraczaniu skrzyżowań dróg z torami.
Było to kolejne działanie mające na celu dotarcie z ideą „Bezpiecznego przejazdu…” do jak największej liczby odbiorców.
Paulina Pawłowska
Św. Krzysztof z „Bezpiecznym przejazdem…” w Tychach | 26.07.10
25 lipca to święto patrona kierowców – Św. Krzysztofa. Karol Trzoński - Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w
Katowicach jest corocznie zapraszany do Tych, do parafii pod wezwaniem „Św. Krzysztofa” na to uroczyste święto.
Do Tych zawitała również kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Pod kolejowym banerem,
obok głównego wejścia do kościoła, zorganizowano okolicznościowe stoisko.
Biskup Diecezji Śląskiej – ks. Damian Zimoń - poświęcił zebrane pojazdy, w tym również nasze - służbowe. Dzieci,
młodzież i dorośli chętnie podchodzili do stoiska ze słoniem Abanem i robili sobie z nim zdjęcia. Najmłodsi cieszyli się z
otrzymywanych balonów, długopisów, układanek i breloczków dotyczących kampanii „Bezpieczny przejazd…”, które
otrzymywali za odpowiedź na pytania: jak należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, tory i przejazd kolejowy? Z
radością obserwowało się zainteresowanie stoiskiem związanym z ww. kampanię.
Uroczystość uświetnił również występ Górniczej Orkiestry Dętej. Na parafialny odpust przybyło mnóstwo ludzi; wszyscy
dobrze się bawili. Udzielono kilku wywiadów lokalnym mediom (gazecie „Gość niedzielny”, Radiu Katowice i TVP
O/Katowice). Relacja z tej uroczystości (z wywiadem dyrektora Trońskiego) była wyemitowana w programie trzecim w
„Aktualnościach” TVP O/Katowice w dniu 25 lipca o godz. 18 jako główny punkt tej audycji.
Akcja „Bezpieczny przejazd…” za rok niewątpliwie znów zawita do Tych.
Zdzisława Małkiewicz
385
Lekcja o bezpieczeństwie na przejeździe w Olsztynie | 27.07.10
26 lipca 2010 r. pracownicy Sekcji Eksploatacji w Olsztynie zorganizowali akcję ulotkową na przejeździe kat. B przy ulicy
Hozjusza.
Celem akcji była edukacja użytkowników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznego przekraczania skrzyżowań drogowo
– kolejowych. Podczas oczekiwania na wolny przejazd kierowcom, rowerzystom oraz pieszym były wręczane ulotki
wraz z gadżetami promujące kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Do akcji włączyła się również Straż Ochrony Kolei.
Wiesława Pawska
Akcje ulotkowe przeprowadzone przez Zakład Linii Kolejowych w Opolu | 28.07.10
Zakład Linii Kolejowych w Opolu w obrębie działań związanych z kampanią społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj
się i żyj!” prowadzi akcje edukacyjne polegające na rozdawania ulotek kierowcom przy przejeżdżaniu przez przejazdy
kolejowe oraz pieszych przy ich przekraczaniu.
Kolejno, przez trzy tygodnie, przeprowadził ww. akcje mające na celu przypomnienie użytkownikom ruchu drogowego
bezpieczne przekraczanie skrzyżowań dróg z torami kolejowymi:
• 7 lipca 2010 r. – przejazd kolejowy w Zawadzkiem;
• 14 lipca 2010 r. – przejazd kolejowy w Opolu, przy ul. Częstochowskiej;
• 21 lipca 2010 r. – przejazd kolejowy w Gręboszowie na terenie Sekcji Eksploatacji w Kluczborku.
Miejmy nadzieję, że podjęte działania odniosą pożądany skutek minimalizacji brawury, lekkomyślności i niezachowania
szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo – drogowych.
Barbara Matejko
386
Briefing w Poznaniu | 29.07.10
28 lipca 2010 roku na przejeździe kolejowo - drogowym w ciągu ul. Krańcowej na stacji Poznań Wschód odbył się
briefing z udziałem zaproszonych przedstawicieli administracji państwowej oraz organów porządkowych.
Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie bezpieczeństwa w trakcie przekraczania skrzyżowań torów z drogami. W
spotkaniu czynnie uczestniczyli pracownicy Sekcji Eksploatacji Poznań Główny jak i przedstawiciele Biura Zakładu
roznosząc wśród kierowców ulotki oraz gadżety kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Na briefing przybyli także przedstawiciele publikatorów, którym udzielano wypowiedzi dotyczących statystyk wypadków
mających miejsce na przestrzeni ostatni lat oraz informacji o idei kampanii.
Łukasz Więcek
Bezpieczny przejazd w Tarnowie | 30.07.10
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie i Sekcja Eksploatacji w Tarnowie przeprowadziły kampanię informacyjną z udziałem
Policji na przejeździe kolejowym kategorii "C" w km: 82,722 szlak Tarnów - Wola Rzędzińska na linii 091 pod hasłem
"Bezpieczny przejazd - Zatrzymaj się i żyj!".
Podczas akcji rozdawano kierowcom i pieszym ulotki informacyjne i gadżety promujące bezpieczne zachowanie się na
przejazdach kolejowych. Pracownicy Sekcji w Tarnowie czynnie włączyli się również do akcji prowadzonej przez Wójta
Gminy Rzezawa, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i przy tej okazji zaznajamiają użytkowników
dróg z koniecznością rygorystycznego przestrzegania zasad ruchu i bezpieczeństwa w obrębie przejazdów kolejowych.
Anna Kościelniak
Lekcja o bezpieczeństwie na przejeździe w Dąbrowie | 01.08.10
30 lipca 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku przeprowadził akcję w ramach kampanii społecznej Bezpieczny
Przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” na przejeździe kat. D na skrzyżowaniu linii nr 040 km 35,349 z drogą wojewódzką
Dąbrowa Białostocka – Lipsk.
387
Działania miały na celu edukację społeczeństwa w zakresie bezpiecznego zachowania się na i w pobliżu przejazdów
kolejowych. Przesłanie było skierowane przede wszystkim do kierowców i rowerzystów. Rozdawano ulotki i gadżety
związane tematycznie z ww. kampanią.
W propagowaniu „Bezpiecznego przejazdu…” pomoc nadeszła ze strony partnerów kampanii: Policji, Straży Granicznej,
jak również Straży Ochrony Kolei. W tym roku do promocji idei bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych
dołączyli również pracownicy Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku – dziękujemy!
Iwona Grabowska
Przystanek Woodstock z „Bezpiecznym przejazdem…” | 01.08.10
Na przełomie lipca i sierpnia pracownicy sekcji eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie przy współpracy Policji
i SOK przeprowadzili liczne pogadanki. Dotyczyły one bezpieczeństwa w ruchu kolejowym ze zwróceniem uwagi na
zachowania pieszych, rowerzystów i kierowców przy przekraczaniu przejazdów kolejowych. Przedsięwzięcie miało
miejsce podczas przejazdu dodatkowych pociągów wiozących uczestników „Przystanku Woodstock 2010” odbywającego
się w Kostrzynie nad Odrą. W celu poinformowania i wykreowania właściwych postaw rozdystrybuowano setki ulotek
oraz gadżetów propagujących kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Sposób informowania o
celach kampanii spotkał się z dużym zrozumieniem i przychylnością uczestników „Przystanku Woodstock”, co utwierdziło
w przekonaniu, że w przyszłości warto prowadzić analogiczne działania.
Zdzisław Spadło
Promocja „Bezpiecznego przejazdu…” w Oławie | 01.08.10
Jednym z celów kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” jest dotarcie do jak największej liczby
użytkowników przejazdów kolejowo - drogowych. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu, starając się zrealizować ten cel,
organizuje akcje informacyjno - ulotkowe na najbardziej uczęszczanych przejazdach.
30 lipca 2010 r. w miejscowości Oława na przejeździe kat. B przy ulicy Wiejskiej zorganizowano kolejną akcję
promocyjną ww. kampanii. Pracownicy zakładu rozdawali ulotki nawiązujące tematycznie do „Bezpiecznego przejazdu…”.
Dyskutowano również z kierowcami o błędnych stereotypach myślenia (m.in. jazda „na pamięć”, lekceważenie
opadających rogatek, próby wyminięcia samochodów, które zatrzymały się przed przejazdem i czekają na zbliżający się
pociąg – „przecież zdążę”, itd.), które doprowadzają do tragicznych w skutkach wypadków na przejazdach kolejowo –
drogowych.
Akcję czynnie wsparli funkcjonariusze SOK i Policji, którzy również włączyli się w informowanie użytkowników i
rozdawanie ulotek. Na miejscu pojawili się przedstawiciele Powiatowej Gazety - Wiadomości Oławskie i miejscowej
telewizji kablowej.
Oskar Olejnik
388
"Wagon 2010" z "Bezpiecznym przejazdem…" w Katowicach | 03.08.10
W tym roku minęła 30 rocznica strajków, które rozpoczęły się w lipcu na Lubelszczyźnie (tzw. „Lubelski Lipiec 80”). Były
to wydarzenia, które falą przeszły przez całą Polskę kończąc się w sierpniu 1980 roku powstaniem w Gdańsku
„Solidarności”. W Lublinie symbolem lipcowych wydarzeń stał się strajk lubelskich kolejarzy. 17 lipca 2010 r. w rocznicę
strajku, dla upamiętnienia „Lubelskiego Lipca 80”, wyjechał z Lublina w ramach projektu artystyczno - edukacyjnego
„Wagon 2010”. Jadąc przez całą Polskę 14 sierpnia dojedzie on do Gdańska – na rocznicę rozpoczęcia strajków w
Stoczni. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek „Brama Grodzka -Teatr NN” w Lublinie.
W dniach 1 - 2 sierpnia „Wagon 2010” stał na stacji Katowice Osobowa. Zakład Linii Kolejowych w Katowicach
zorganizował stoisko informacyjno - promujące kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Dorosłym oraz dzieciom wręczano ulotki i gadżety „Bezpiecznego przejazdu...”. W obrębie stacji namalowano logo ww.
kampanii a w przejściu podziemnym dworca i na peronie umieszczono materiały promocyjne (plakaty i ulotki dotyczące
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych).
Atrakcją wydarzenia była wystawa fotografii i historycznego powielacza (przekazanego przez Janusza Krupskiego)
nawiązująca do wydarzeń sprzed 30 lat. Jej założeniem była konfrontacja ideałów i marzeń związanych z „Solidarnością”
oraz odpowiedź na pytanie: czym dziś dla nas jest wolność?
Działania realizowane podczas podróży wagonu relacjonowane były w mediach lokalnych: radio, TV Silesia oraz w
„Dzienniku Zachodnim” (w dniu 2.08.) i w „Gazecie Wyborczej” (3.08), która tę akcję objęła prasowym patronatem.
Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych – Karol Trzoński udzielił mediom wywiadu, wypowiadając się głównie na temat
kampanii „Bezpieczny przejazd…”.
Przedsięwzięcie było „żywą lekcją historii” – godną powielania w następnych latach.
Zdzisława Małkiewicz
Piknik medialny na przejeździe kolejowym we Franklinowie | 04.08.10
Centralnym punktem kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” na terenie Zakładu Linii
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim jest organizowany corocznie piknik medialny, który w tym roku odbył się 3
sierpnia.
Na przejeździe kolejowym w miejscowości Franklinów, gdzie krzyżują się linia kolejowa nr 272 Kluczbork – Poznań
Główny z drogą krajową nr 11, przeprowadzono spotkanie z mediami i zaproszonymi gośćmi. Wśród przybyłych znaleźli
się wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Starosta Powiatu Ostrowskiego, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Ostrowie Wlkp. oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane były
przez kierownictwo i pracowników Zakładu Linii Kolejowych oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Obecny był
również przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
W trakcie pikniku rozdawano kierowcom ulotki informujące o ww. kampanii oraz drobne pamiątki.
Zaproszenie na spotkanie przyjęły lokalne media reprezentowane przez Telewizję PROART Ostrów Wlkp., Radio Centrum
Kalisz, Kurier Ostrowski i Nasz Rynek. Przeprowadzono liczne wywiady z przybyłymi gośćmi, była również okazja do
dyskusji na temat celów i efektów kampanii prowadzonej już od sześciu lat.
Wiesław Malarczyk
389
Bezpieczniej w Częstochowie | 04.08.10
4 sierpnia 2010 r. na przejeździe kolejowym linii nr 1 Katowice - Warszawa km 228,157 odbyła się akcja promująca
kampanię Bezpieczny przejazd - "Zatrzymaj się i żyj!". Organizatorem byli pracownicy sekcji eksploatacji Częstochowa
Osobowa wraz z przedstawicielami Policji i SOK. W czasie trwania akcji rozdawane były ulotki i gadżety związane
z kampanią. Przedstawiciele Policji przypominali uczestnikom ruchu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa
w obrębie przejazdów kolejowych. Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród kierowców, jak
i pieszych.
M. Krawczyk-Januszko
Akcja ulotowo – informacyjna w pobliżu Starej Łubianki | 05.08.10
4 sierpnia 2010 r. na przejeździe kat. „A” km 13,657 linii nr 405 Piła – Ustka, w ciągu drogi krajowej Nr K10 Płońsk –
Szczecin w pobliżu stacji Stara Łubianka Sekcja Eksploatacji Piła zorganizowała akcję ulotowo – informacyjną w ramach
VI edycji kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Wydarzenie odbyło się w godz. 900 - 1100 przy współudziale KPP Piła, SOK Piła oraz przedstawicieli mediów: Telewizji
Kablowej „ASTA-NET”, Głosu Wielkopolski, Radia „Merkury” Poznań oraz Radia FM „Koszalin”.
Podczas zatrzymywania użytkowników drogi przez dwa patrole policyjne: Sekcji Prewencji KPP Piła i Sekcji Ruchu
Drogowego KPP Piła, pracownicy ISE Piła wręczali kierowcom ulotki i gadżety związane tematycznie z „Bezpiecznym
przejazdem…”. Jednocześnie informowano kierujących pojazdami o celu ww. akcji oraz uświadamiano ich
o zagrożeniach spowodowanych brakiem zachowania szczególnej ostrożności podczas przekraczania przejazdów
kolejowo – drogowych.
Teren akcji zabezpieczał patrol SOK.
Krzysztof Hinc
390
Akcja ulotkowa w Szczecinie | 06.08.10
5 sierpnia 2010 roku na przejeździe kolejowym kategorii „A” w km 4,495 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej w godzinach
od 9:00 do 12:00 Zakład Linii Kolejowych przeprowadził kampanię informacyjno - promocyjną z udziałem Policji pod
hasłem Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Podczas akcji pracownicy zakładu wręczali kierowcom, rowerzystom i pieszym ulotki dotyczące kampanii oraz
przestrzegali przed groźnymi skutkami wypadków kolejowych spowodowanych niezachowaniem szczególnej ostrożności
użytkowników ruchu drogowego.
Rola funkcjonariuszy Policji polegała przede wszystkim na kontrolowaniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego
w rejonie przejazdu kolejowego przez przekraczających go w ciągu trwania akcji.
Zdzisław Spadło
Ulotki w Policach | 07.08.10
6 sierpnia 2010 roku Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie zorganizował akcję informacyjno – ulotkową na przejeździe
kolejowym kategorii „A” w km 23,578 w Policach przy ul. Tanowskiej na linii 406 Szczecin Główny – Trzebież
Szczeciński w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Akcja odbyła się w godz. 9:00 – 11:00. Podczas jej trwania wręczano użytkownikom dróg ulotki. Jednocześnie
organizatorzy przestrzegali przekraczających przed tragicznymi skutkami wypadków kolejowych spowodowanych
lekceważeniem przepisów kodeksu drogowego.
Działania pracowników zakładu wsparli funkcjonariusze Policji, którzy sprawdzali prawidłowość przekraczania przejazdów
kolejowo – drogowych przez mieszkańców Polic.
Zdzisław Spadło
391
Akcja informacyjno – ulotkowa w Hajnówce | 07.08.10
6 sierpnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku zorganizował na przyjeździe kat. A, położonym przy ul.
Piłsudskiego w Hajnówce, akcję informacyjno – ulotkową w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”.
Z uwagi na fakt, że przejazd znajduje się w samym centrum miasta, przesłanie ww. kampanii mogło dotrzeć do dużego
kręgu odbiorców. Użytkownikom ruchu, którzy tego dnia znaleźli się przy skrzyżowaniu torów z drogą wojewódzką
i w obrębie ul. Piłsudskiego, wręczano ulotki nawiązujące tematycznie do „Bezpiecznego przejazdu…” oraz
przypominano prawidłowe zasady przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych.
Działania promocyjno – informacyjne wsparli partnerzy kampanii – funkcjonariusze SOK i Policji.
Iwona Grabowska
Spotkanie na przejeździe w Bieruniu | 07.08.10
6 sierpnia 2010 r. na przejeździe kolejowym w Bieruniu w ciągu ulicy Świerczyńskiej została przeprowadzona akcja
ulotkowa związana z kampanią społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Kierownictwo oraz pracownicy Sekcji Eksploatacji w Tychach - Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach - rozdawali
kierowcom, rowerzystom i pieszym ulotki oraz gadżety promujące ww. kampanię. Udział w propagowaniu
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych wzięli również funkcjonariusze Policji i SOK w Katowicach.
Przejeżdżający kierowcy chętnie rozmawiali i słuchali krótkich prelekcji nt. przeprowadzanej akcji, która miała na celu
przede wszystkim podniesienie świadomości zachowania bezpieczeństwa przez kierowców i innych użytkowników dróg,
którzy codziennie przekraczają tego typu przejazdy kolejowo - drogowe.
Zdzisława Małkiewicz
392
Ulotki w Darłowie | 11.08.10
10 sierpnia 2010 r. w godz. 9.00 - 12.00 w Darłowie na przejazdach kategorii „A” w km 33,919 i 34,244 linii 418 Sławno
– Darłowo przeprowadzono akcje informacyjno – ulotkowe w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”.
Działania uświadamiające kierowców w zakresie zachowania szczególnej ostrożności podczas przekraczania przejazdów
kolejowo – drogowych przeprowadzili pracownicy Sekcji Eksploatacji w Słupsku we współpracy z przedstawicielami PSP z
Darłowa oraz funkcjonariuszy SOK z Koszalina. Użytkownikom ruchu drogowego wręczano ulotki oraz gadżety ww.
kampanii.
Zdzisław Spadło
„Bezpieczny przejazd…” w Rawiczu | 11.08.10
10 sierpnia 2010 roku na przejeździe kolejowym w Rawiczu Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
zorganizował akcję informacyjną w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, skierowaną
przede wszystkim do użytkowników dróg.
Ww. przejazd jest znacznie obciążony ruchem samochodowym i kolejowym, co stanowiło główne kryterium wyboru do
szerzenia idei bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań dróg kolejowych z publicznymi.
Do kierowców oczekujących na przejazd pociągu podchodzili pracownicy zakładu oraz wolontariuszki wręczając im ulotki
propagujące ww. kampanię. Podróżującym z dziećmi zostały rozdane drobne upominki, związane z „Bezpiecznym
przejazdem…”.
Na miejsce akcji przybyły lokalne media reprezentowane przez: czasopisma „Życie Rawicza” i „Gazeta ABC” z Leszna
oraz Telewizję Leszno. Obecni byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.
Wiesław Malarczyk
393
Spotkanie w Malczycach | 12.08.10
11 sierpnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu został zaproszony do Gminnego Ośrodka Kultury
w Malczycach na spotkanie z dziećmi z prośbą o wystąpienie propagujące kampanię społeczną Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”.
Pracownicy zakładu, przy współudziale 38 Drużyny Harcerskiej wraz z drużynową Urszulą Żerdzińską, przedstawili
założenia ww. kampanii oraz zapoznali uczestników spotkania z zasadami prawidłowego przekraczania przejazdów
kolejowo - drogowych. W celu sprawdzenia przyswojonej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na przejazdach
organizatorzy przeprowadzili szereg konkursów, w których nagrodami były gadżety „Bezpiecznego przejazdu…”.
Spotkanie przeprowadzono opierając się na materiałach pochodzących ze strony kampanii – www.bezpieczny-przejazd.pl.
Oskar Olejnik
Z ideą „Bezpiecznego przejazdu…” w Świętej Katarzynie | 13.08.10
12 sierpnia 2010 roku Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu przeprowadził akcję promującą kampanię społeczną
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” w Świętej Katarzynie.
Centrum działań skupiło się na przejeździe kolejowo - drogowym kat. A, położonym na linii nr 132 w ciągu korytarza E
30. Występuje tam bardzo duże natężenie ruchu pojazdów kołowych, ponieważ łączy on miejscowość Siechnice z
autostradą A4. Z przejazdu korzystają kierowcy wszystkich rodzajów pojazdów, począwszy od motocykli poprzez
samochody osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze na autobusach komunikacji miejskiej kończąc, co pozwoliło na
dotarcie z ideą ww. kampanii do szerokiego grona odbiorców.
Przekraczającym przejazd wręczano ulotki oraz materiały informacyjne na temat prowadzonej przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. akcji „Bezpieczny przejazd…”.
Działania pracowników zakładu jak zawsze bardzo chętnie wsparli partnerzy kampanii - funkcjonariusze SOK i Policji.
Oskar Olejnik
394
Lekcja bezpieczeństwa na przejeździe w Grajewie | 14.08.10
13 sierpnia 2010 r. na przejeździe kat. C (skrzyżowanie linii nr 038 km 79,496 z drogą powiatową) w miejscowości
Grajewo przy ul. Elewatorskiej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku zorganizował akcję
ulotkowo – informacyjną w ramach VI edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Akcja odbyła się przy współudziale Policji, SOK, Straży Granicznej oraz przedstawicieli mediów: Gazety Współczesnej
Oddział w Grajewie oraz „Życia Grajewa”.
Uczestnicy akcji wręczali kierowcom ulotki i gadżety związane tematycznie z „Bezpiecznym przejazdem…”. Jednocześnie
informowano kierujących pojazdami o celu ww. kampanii oraz uświadamiano ich, jak poważne zagrożenia może nieść za
sobą brak zachowania szczególnej ostrożności podczas przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych.
Iwona Grabowska
Harcerski Piknik Kolejowy Ścitor 2010 | 15.08.10
14 sierpnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Opolu uczestniczył w IX Harcerskim Pikniku Kolejowym Ścitor 2010
organizowanym na nieczynnej stacji kolejowej Ściborzyce Małe.
Piknik ten był okazją do spotkania przedstawicieli władz samorządowych i kościelnych oraz miejscowej ludności
z harcerzami i kolejarzami.
Impreza skupiła w sobie wiele atrakcji: zabawy, gry, konkursy, prezentację piosenek kolejowych w wykonaniu harcerzy
i zespołu muzycznego.
Wszystkim uczestniczącym w pikniku Zakład Linii Kolejowych w Opolu przekazywał ideę kampanii społecznej Bezpieczny
przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”. W tym celu rozdawano ulotki oraz gadżety nawiązujące tematycznie do ww. akcji.
W spotkaniu wzięły udział: Radio „Opole” i lokalna TVP.
Barbara Matejko
395
Zjazd rodzinny z promocją „Bezpiecznego przejazdu…” | 16.08.10
W dniach 8 – 15 sierpnia 2010 r. na Warmii nad jeziorem Luterskim odbył się zjazd rodziny Traczów. Spotkanie
połączono z promocją kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
W zjeździe uczestniczyło 106 osób. W atmosferze radości i zacieśniania koligacji rodzinnych promowano ideę
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych. Dzieci chętnie brały udział w konkursach, w których nagrody
stanowiły gadżety „Bezpiecznego przejazdu…”. Dorośli z uwagą wysłuchali założeń ww. kampanii oraz przypomnieli
sobie prawidłowe zasady przekraczania skrzyżowań torów z drogami publicznymi.
Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki mające przypominać im o zachowaniu szczególnej ostrożności na przejazdach.
Edyta Balak
Symulacja wypadku w Sosnowcu | 18.08.10
17 sierpnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Katowicach w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!” zorganizował pokaz zderzenia pociągu z autobusem komunikacji miejskiej. Była to pierwsza tego
typu akcja w Polsce, z udziałem autobusu. Symulacja wypadku została przeprowadzona na obszarze Sekcji Eksploatacji
w Katowicach – na przejeździe kolejowym przy ul. Naftowej w Sosnowcu.
Chociaż lokomotywa podczas pozorowanego zderzenia rozpędziła się tylko do 30 km/godz widać było, że w prawdziwej
kolizji, pasażerowie nie mieliby żadnych szans na przeżycie. Uderzenie zostało zarejestrowane kamerami
umieszczonymi w lokomotywie i w środku autobusu. Nakręcony materiał będzie wykorzystany do celów
propagandowych i dydaktycznych.
Na licznie przybyłych mieszkańcach Sosnowca największe wrażenie zrobił widok złamanego autobusu oraz sprawny
przebieg akcji ratowniczej. Funkcjonariusze SOK - w celu uatrakcyjnienia całości wydarzenia - wzniecili dodatkowo kłęby
dymu używając świec dymnych. Wszystko wyglądało bardzo realistycznie.
Nadkomisarz KWP – W. Mogiła - podkreślił, iż w ramach propagowanej przez Policję akcji „Bezpieczne wakacje 2010”,
takie wydarzenie jest sprawdzianem wspólnie działających służb ratowniczych.
Obserwując przebieg całej akcji ratowniczej śmiało można powiedzieć, że egzamin zdano na piątkę – podkreślił dyr.
Zakładu Linii Kolejowych – Karol Trzoński, który licznie przybyłym przedstawicielom regionalnych mediów udzielił
krótkiego wywiadu, informując o powadze zderzenia. W wypowiedzi podkreślił fakt, że przedstawiony tak realistycznie
wypadek miał na celu uczulić ludzi na to, by zachowywali szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych.
Organizatorów ucieszyła duża liczba dzieci i młodzieży, którym należy wpajać podstawowe zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach i przejazdach kolejowo - drogowych. Młodemu pokoleniu rozdano ulotki, odznaki, breloczki i
balony, zaś dorosłym długopisy – wszystkie materiały zawierały logo kampanii społecznej Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”.
Po zakończeniu akcji ratowniczej Jacek Wawrzynek, ratownik medyczny, przeprowadził ćwiczenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym, – co spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli: nadkomisarz Włodzimierz Mogiła (Wydział Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach), Lucyna Porębska (Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach), z-a
komendanta Patrycjusz Fudała (Komenda Miejska Straży Pożarnej w Sosnowcu) oraz Komenda Regionalna Służby
Ochrony Kolei w Katowicach.
396
Przeprowadzona symulacja wypadku miała oddźwięk w mediach. O wydarzeniu była mowa m. in. w: TVP Info, TVP
Program III „Aktualności”, TVS, Katowickim Radio, RFM FM O/Katowice, Radio eM, Gazecie Wyborczej, Dzienniku
Zachodnim i innych.
Zainteresowanie społeczeństwa symulacją wypadku potwierdza, że przeprowadzanie podobnych akcji ma sens i daje
nadzieję na wzrost świadomości użytkowników ruchu w kwestii poprawy bezpieczeństwa na drogach i przejazdach
kolejowych.
Zdzisława Małkiewicz
„Bezpieczny przejazd…” w Babskiej Szkole Jazdy | 19.08.10
18 sierpnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy przeprowadził pogadankę dla kursantów prawa jazdy
w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Przygotowana prezentacja dotyczyła przede wszystkim prawidłowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo –
drogowych. Kursantów zapoznano także z ideą kampanii prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na
zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał ulotki oraz materiały promujące „Bezpieczny przejazd…”.
Organizatorów wsparła funkcjonariuszka Policji.
Józef Piórkowski
Lekcja o bezpieczeństwie w szkole i akcja informacyjna na przejeździe | 19.08.10
18 sierpnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie – Sekcja Eksploatacji Zamość – we współpracy ze Strażą Ochrony
Kolei z Zamościa przeprowadzili akcję promocyjną w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj
się i żyj!”.
Propagowanie bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejazdów kolejowo – drogowych odbyło się równolegle w dwóch
miejscach i skierowane zostało do następujących grup odbiorców:
1. Kierowców, podczas akcji informacyjno – ulotkowej na przejeździe kat. B w miejscowości Długi Kąt (szlak Zwierzyniec
Towarowy – Susiec w km 92,736, linii 69).
2. Dzieci, podczas przeprowadzonej prelekcji w Szkole Podstawowej w Białowoli. Czwartoklasistów zapoznano z celem,
założeniami oraz działaniami podejmowanymi w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd…”. Na koniec spotkania
wręczono uczniom pamiątkowe gadżety związane z ww. akcją.
Były to działania podjęte w celu dotarcia z ideą zachowania szczególnej ostrożności podczas przekraczania przejazdów
kolejowo – drogowych do kierowców, rowerzystów oraz pieszych.
Alicja Flis
397
O bezpieczeństwie w Nysie | 19.08.10
18 sierpnia 2010 roku Zakład Linii Kolejowych w Opolu zorganizował akcję promocyjną w ramach trwającej kampanii
społecznej Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”. Współorganizatorami spotkania na przejeździe kolejowym
kategorii A na ul. Grodkowskiej w Nysie byli funkcjonariusze Policji oraz Straży Ochrony Kolei.
Kierowcom i pieszym rozdawano ulotki i gadżety związane tematycznie z ww. kampanią, przypominając o prawidłowym
przekraczaniu przejazdów kolejowo - drogowych.
Użytkownicy ruchu drogowego z zainteresowaniem włączyli się do akcji.
Barbara Matejko
„Bezpieczny przejazd…” w Smardzowie Wrocławskim | 20.08.10
19 sierpnia 2010 r., na terenie Sekcji Eksploatacji Wrocław Brochów, Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
przeprowadził kolejną akcję promującą kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Ww. akcja odbyła się na przejeździe kolejowo - drogowym kat. B, położonym między stacjami Smardzów Wrocławski Żórawina, na linii nr 276, zabezpieczającym drogę wojewódzką nr 395. Występuje tu duże natężenie ruchu kołowego,
dzięki czemu idea „Bezpiecznego przejazdu...” mogła trafić do większego grona użytkowników. Wykorzystano szansę na
zwrócenie uwagi kierowców, jak ważne jest właściwe zachowanie podczas przekraczania tych specyficznych skrzyżowań.
Akcja została wsparta przez funkcjonariuszy: SOK, Policji i Żandarmerii Wojskowej.
Oskar Olejnik
398
O bezpieczeństwie na przejazdach z przedszkolakami | 21.08.10
20 sierpnia 2010 r. w przedszkolu „Pod akacją” w Wałbrzychu odbyło się spotkanie z grupą przedszkolaków w ramach VI
edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Najmłodszych użytkowników dróg zapoznano z zasadami bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych.
Następnie zorganizowano konkurs wiedzy z nagrodami, mający na celu utrwalenie przekazanych wiadomości. Wszystkim
uczestnikom wręczono materiały informacyjno – promocyjne związane z „Bezpiecznym przejazdem…”.
Ponadto funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei opowiedział najmłodszym o bezpieczeństwie na kolei, podkreślając, jak
należy zachowywać się w pociągu i na peronach oraz co najważniejsze, że nie wolno bawić się na torach lub w ich
pobliżu.
Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały o bezpieczeństwie na kolei, o czym może świadczyć bardzo duża ilość pytań
skierowana do organizatorów spotkania.
Lekcja o bezpieczeństwie była trafionym pomysłem, ponieważ większość dzieci, żeby dotrzeć do przedszkola, musi
przejechać lub przejść przez przejazd.
Krzysztof Wójcik
XI Jarmark Podhalański i promocja „Bezpiecznego przejazdu…” | 21.08.10
20 sierpnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu – Sekcja Eksploatacji w Chabówce przeprowadziła kolejną
odsłonę akcji promującej kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” podczas XI Jarmarku
Podhalańskiego w Nowym Targu.
W trakcie imprezy przeprowadzono szereg pogadanek odnośnie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy
przekraczaniu przejazdów kolejowo – drogowych. Rozdawano również ulotki informacyjne oraz gadżety związane z
„Bezpiecznym przejazdem…”.
Były to kolejne działania IZ Nowy Sącz oraz Sekcji Eksploatacji w Chabówce mające na celu dotarcie do jak największej
liczby uczestników ruchu drogowego z ideą ww. kampanii.
W akcji promocyjnej wzięli udział przedstawiciele Sekcji Eksploatacji w Chabówce, Urzędu Miasta Nowy Targ,
funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej w Nowym Targu oraz lokalne media.
Ryszard Zygmunt
399
Promocja „Bezpiecznego przejazdu…” w Dzierżoniowie | 26.08.10
25 sierpnia 2010 roku na przejeździe kolejowym przecinającym ulicę Zachodnią w Dzierżoniowie odbyła się akcja
promująca kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Kierowcom i pieszym rozdawano materiały informacyjne dotyczące kampanii oraz przypominano o zachowaniu
szczególnej ostrożności przy przekraczaniu przejazdów kolejowo - drogowych.
Akcję wspomogli m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej i Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych
w Opolu.
Do promocji bezpieczeństwa zaproszono również Burmistrza Dzierżoniowa oraz przedstawiciela Urzędu Gminy Wydziału
Komunikacji Ruchu Drogowego.
Przy przejeździe, na którym w latach ubiegłych doszło do wypadków, umieszczono billboardy kampanii społecznej
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, aby przypominały o zachowaniu szczególnej ostrożności przy przekraczaniu
skrzyżowania torów z drogami publicznymi.
Barbara Matejko
Akcja ulotkowa w Bielsku Białej | 26.08.10
25 sierpnia br. na przejeździe kolejowym w Bielsku Białej (ciąg ul. Straconki) została przeprowadzona akcja ulotkowa
związana z kampanią społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Pracownicy oraz kierownictwo Sekcji Eksploatacji w Bielsku Białej (Zakład Linii Kolejowych w Katowicach) rozdawali
kierowcom, rowerzystom i pieszym materiały informacyjno – promocyjne ww. kampanii . Przejeżdżający kierowcy
słuchali krótkich prelekcji nt. przeprowadzanej akcji, która miała na celu przede wszystkim podniesienie świadomości
zachowania bezpieczeństwa użytkowników dróg, którzy codziennie przekraczają tego typu przejazdy kolejowo - drogowe.
Udział w propagowaniu bezpieczeństwa na skrzyżowaniach torów i dróg publicznych wzięli także funkcjonariusze Policji
i SOK.
Zdzisława Małkiewicz
400
„Bezpieczny przejazd…” na nauce jazdy w Zielonej Górze | 26.08.10
Ciekawym działaniem podjętym w ramach propagowania idei kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i
żyj!” są lekcje o prawidłowym przekraczaniu przejazdów kolejowo – drogowych przeprowadzane w szkole nauki jazdy
„DRIFT” w Zielonej Górze.
Od maja do lipca br. odbyły się tam trzy wykłady poświęcone zasadom prawidłowego przejeżdżania przez skrzyżowania
torów z drogami publicznymi. Kursantów zapoznano także z ww. kampanią, przybliżając im działanie podejmowane
przez pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu zmiany postawy społecznej, kształtowania i utrwalania
bezpiecznych zachowań na przejazdach, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków. Na zakończenie lekcji
kandydatom na kierowców rozdano gadżety związane z „Bezpiecznym przejazdem…”.
Spotkania poprowadził p. Tomasz Krzysztof w oparciu o materiały informacyjno – promocyjne przekazane przez p.
Mariusza Olejniczaka.
Roman Mikołajczyk
"Bezpieczny przejazd..." w Dąbrowie Górniczej | 27.08.10
Pracownicy sekcji eksploatacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice we współpracy z Policją i SOK przeprowadzili 26 sierpnia
akcję promującą kampanię społeczną Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!” na przejeździe kolejowym w Dąbrowie
Górniczej Południowej. Podczas akcji rozdawano uczestnikom ruchu ulotki informacyjne oraz gadżety przypominające o
właściwym zachowaniu w obrębie przejazdów kolejowych. O zasadach bezpiecznego przekraczania przejazdów
kolejowych wspominali także przedstawiciele poszczególnych służb uczestniczących w akcji.
M. Krawczyk-Januszko
Apel o bezpieczeństwo na przejeździe w Sobolewie | 28.08.10
27 sierpnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku przeprowadził akcję informacyjno – promującą na przejeździe
kat. D w Sobolewie (skrzyżowanie linii nr 37 km 9,595 z drogą Grabówka – Sobolewo).
Kierownictwo Sekcji Eksploatacji oraz Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku rozdawało kierowcom, rowerzystom i
pieszym ulotki oraz gadżety promujące ww. kampanię. Uczestnicy ruchu drogowego chętnie rozmawiali i słuchali
401
krótkich prelekcji nt. przeprowadzanej akcji, która miała na celu przede wszystkim podniesienie świadomości zachowania
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych.
Działania promocyjne „Bezpiecznego przejazdu…” wspomogli partnerzy kampanii: Policja, Straż Graniczna oraz Straż
Ochrony Kolei.
Na miejscu gościł także redaktor Gazety Współczesnej Białystok, który był bardzo zainteresowany akcją.
Iwona Grabowska
Festyn rodziny z „Bezpiecznym przejazdem…” | 29.08.10
28 sierpnia br. w Nądni odbył się festyn rodzinny. PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze
zorganizował akcję promocyjną w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez organizatorów konkursy dla najmłodszych, w których
nagrodami były gadżety związane z ww. kampanią. Jednocześnie wszystkim uczestnikom festynu rozdawano ulotki,
zachęcając do zapoznania się z ideą akcji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wśród uczestników festynu znalazły się osoby, które z przyjemnością dyskutowały o kampanii „Bezpieczny przejazd…”
oraz o sprawach transportu kolejowego.
Było to kolejne działanie mające na celu dotarcie z ideą kampanii do jak największej liczby odbiorców.
Mariusz Olejniczak
„Bezpieczny przejazd…” na pożegnanie wakacji | 29.08.10
28 sierpnia 2010 r. w miejscowościach Kierzno i Borowiec (gmina Siedlec) zorganizowano imprezy plenerowe dla dzieci
żegnających wakacje. Festyny stały się doskonałym miejscem do zaprezentowania idei kampanii społecznej Bezpieczny
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
W programie imprez znalazły się cykle prezentacji oraz konkursów dotyczących bezpiecznego zachowania się na drogach
oraz w obrębie przejazdów kolejowo – drogowych. Uczestnicy konkursów otrzymali gadżety związane z „Bezpiecznym
przejazdem…”.
Było to kolejne działanie propagujące ideę zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu skrzyżowań torów i
dróg publicznych.
Zbigniew Roszczyk i Mariusz Olejniczak
402
"Warmiński Rajd Kolejowy", "Piknik Rodzinny" i "Bezpieczny przejazd..." | 29.08.10
28 sierpnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie Sekcja Eksploatacji w Elblągu uczestniczyła w imprezie
plenerowej "Warmiński Rajd Kolejowy" połączony z "Piknikiem Rodzinnym".
Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy aktywnym współudziale Warmińsko – Mazurskiego
Stowarzyszenia Miłośników Kolei, PTTK, Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych oraz ISE Elbląg. W imprezie uczestniczyli
członkowie stowarzyszeń oraz mieszkańcy powiatu braniewskiego.
Atrakcją imprezy były: przejażdżki i wyścigi drezynami kolejowymi o napędzie ręcznym, liczne konkursy i zabawy dla
dorosłych i dzieci połączone ze śpiewaniem piosenek o tematyce kolejowej.
Podczas pikniku promowano kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Pośród radosnej
atmosfery rozdawano ulotki i gadżety propagujące ww. akcję oraz przekazywano zasady bezpiecznego przekraczania
przejazdów kolejowo - drogowych.
Wiesława Pawska
Kampania „Bezpieczny przejazd…” na „VI Parowozjadzie” w Chabówce. | 30.08.10
28 – 29 sierpnia 2010 r. na terenie skansenu w Chabówce odbyła się „VI PAROWOZJADA” zrzeszająca miłośników kolei
parowych z Polski, Węgier, Słowacji oraz przedstawicieli Unii Europejskiej.
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu wykorzystał imprezę do propagowania kampanii społecznej Bezpieczny przejazd
– „Zatrzymaj się i żyj!”. Stoisko promocyjne zorganizowane przez Sekcję Eksploatacji w Chabówce cieszyło się dużym
zainteresowaniem uczestników. Zwiedzający mogli zapoznać się z celem kampanii oraz przypomnieć sobie, jak należy
prawidłowo przekraczać przejazdy kolejowo – drogowe. Uczestnicy otrzymywali materiały informacyjno – promocyjne
kampanii. Miejmy nadzieję, że będą im przypominać o zachowaniu szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach torów i
dróg publicznych.
Ryszard Zygmunt
403
Pociąg Promocyjno - Turystyczny z ideą bezpieczeństwa na przejazdach | 30.08.10
29 sierpnia 2010 r. podczas przejazdu Pociągu Promocyjno - Turystycznego na trasie Lublin – Łuków - Lublin (linia nr
30) Zakład Linii Kolejowych w Lublinie promował kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Głównym organizatorem wydarzenia była Izba Tradycji Kolejowej Stacji Lubartów.
W trakcie podroży pracownicy zakładu przypominali licznie zebranym uczestnikom (780 osób) o prawidłowych zasadach
bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych. Na pamiątkę spotkania wręczano ulotki oraz gadżety
związane z ww. kampanią.
Alicja Flis
"Bezpieczny przejazd..." w Pszczynie | 01.09.10
30 sierpnia br. Sekcja Eksploatacji w Czechowicach Dziedzicach z Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach zorganizowała
akcję ulotkową na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie (linia nr 139 Katowice Zwardoń w km 35,739).
Uczestnikom ruchu drogowego rozdawano ulotki kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego otrzymali dodatkowo długopisy oraz odblaskowe linijki z logo ww. akcji.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, której udzielano informacji o wypadkach na
przejazdach kolejowo - drogowych spowodowanych nieostrożnym i nieprzepisowym przekraczaniem skrzyżowań torów z
drogami.
Działania wsparli funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej w Pszczynie oraz Straż Ochrony Kolei z Komendy
Regionalnej w Katowicach.
Zdzisława Małkiewicz
404
Na przejeździe kolejowym w Kowalewie | 01.09.10
31 sierpnia 2010 roku na przejeździe przy stacji kolejowej Pleszew (linia nr 271 Kluczbork – Poznań Gł.) w miejscowości
Kowalew, Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. zorganizował akcję informacyjną w ramach kampanii społecznej
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Działania skierowano do użytkowników dróg. Oczekującym przed przejazdem kierowcom pracownicy zakładu,
funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i wolontariuszki rozdawali materiały informacyjno – promujące „Bezpieczny
przejazd..”.
Rzecznik prasowy zakładu udzielił wywiadu dla Gazety Pleszewskiej i Kuriera Pleszewskiego.
Wiesław Malarczyk
Pierwszy dzwonek z „Bezpiecznym przejazdem…” | 02.09.10
1 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu zorganizował akcję informacyjną na przejeździe kat. A (w
ciągu ul. Kołobrzeskiej). Podjęte działania miały na celu edukację dzieci w zakresie bezpiecznego przekraczania
przejazdów kolejowo – drogowych.
Przejazd położony jest w pobliżu szkoły podstawowej. Codziennie wiele dzieci pokonuje to skrzyżowanie torów
kolejowych z ulicą w drodze do placówki. Podążającym na rozpoczęcie roku szkolnego uczniom wręczano ulotki oraz
drobne upominki związane z kampanią społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
W akcji uczestniczyli funkcjonariusze SOK, Policji i Żandarmerii Wojskowej.
Oskar Olejnik
405
Promocja bezpieczeństwa na przejeździe w Wołowie | 03.09.10
2 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu zorganizował na przejeździe kat. A w Wołowie akcję ulotkowo
– promującą VI edycję kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Podczas trwania działań promocyjnych jeździł specjalnie oklejony samochód z logiem kampanii. Połączone siły
pracowników zakładu, Policji oraz Żandarmerii Wojskowej apelowały do wszystkich uczestników ruchu drogowego o
zachowanie szczególnej ostrożności przy przekraczaniu przejazdów kolejowo - drogowych. Na miejscu akcji pojawiła się
także lokalna telewizja z Brzegu Dolnego.
Kierowcom, rowerzystom i pieszym wręczano ulotki oraz gadżety związane z ww. kampanią. Dużą grupą odbiorców akcji
były dzieci ze znajdującej się w pobliżu przejazdu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołowie.
Oskar Olejnik
Lekcja bezpieczeństwa na przejeździe w Tomaszowie Mazowieckim | 04.09.10
3 września 2010 r. w miejscowości Tomaszów Mazowiecki na przejeździe kat. A (ul. Spalska, linia 022 Tomaszów Maz. –
Radom), przeprowadzona została promocja kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!"
zorganizowana przez Sekcję Eksploatacji Opoczno (Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej).
W akcji, mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa wśród kierujących pojazdami samochodowymi przy przekraczaniu
przejazdów kolejowych, udział wzięli przedstawiciele:
• Komendy Powiatowej Policji z Tomaszowa Mazowieckiego - sierżant Łukasz Maciejewski,
• Straży Ochrony Kolei z Idzikowic - Komendant Posterunku Piotr Tomczyk oraz starsi przodownicy: Stanisław Świąder
i Waldemar Wawrzyńczak,
• Sekcji Eksploatacji w Opocznie - Zastępca Naczelnika Sekcji Henryk Olech oraz st. dyżurna ruchu Krystyna Jędras.
Kierowcom rozdawano ulotki oraz gadżety ww. kampanii.
Lidia Franczyk
406
Bezpieczny przejazd w gminie Kolsko | 05.09.10
4 września w miejscowościach Konotop i Kolsko (gmina Kolsko) zorganizowano imprezy plenerowe. Festyny były
doskonałym miejscem do zaprezentowania idei kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, której
celem jest propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego prawidłowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo
– drogowych.
W programie imprezy znalazły się cykle prezentacji multimedialnej dotyczącej ww. akcji wraz z szeregiem konkursów, m.
in.:
• „Rowerowy zawrót głowy”,
• „Jestem małym strażakiem”,
• „Znam przepisy ruchu drogowego”,
• „Przechodzę bezpiecznie przez tory”,
• „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”, w których nagrodami były gadżety „Bezpiecznego przejazdu…”.
Było to kolejne działanie propagujące ideę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych w perspektywie
rozpoczętego roku szkolnego.
Zbigniew Roszczyk i Mariusz Olejniczak
Dzień otwarty w WORD w Toruniu | 05.09.10
4 września 2010 r. miał miejsce dzień otwarty w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu. Pracownicy
Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy wykorzystali okazję do promocji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”.
Tego dnia na terenie WORD odbył się happening poświęcony bezpieczeństwu na drogach. W imprezie udział wzięli
instruktorzy nauki jazdy i kursanci, którzy mogli poddać się próbnym egzaminom praktycznym i teoretycznym na
kierowcę, wziąć udział w spotkaniu z psychologiem, przedstawicielem policji oraz pracownikami PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
Pracownicy zakładu zorganizowali stoisko promujące VI edycję kampanii „Bezpieczny przejazd…”, gdzie rozdawano
ulotki i gadżety związane z ww. akcją.
O godz. 13.00 odbył się wykład poświęcony problematyce bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych.
Omówiono cel kampanii oraz zasady prawidłowego przekraczania skrzyżowań torów z drogami publicznymi
wyposażonych w drogowe sygnalizatory świetlne i rogatki kolejowe. Szczególny nacisk położono na nieprawidłowości
popełniane przez kierowców polegające na omijaniu zamykających się rogatek przejazdowych oraz wjeżdżanie na
przejazd w czasie, gdy sygnalizator wskazuje czerwone światło. Całość zobrazowano wieloma slajdami ukazującymi
skutki poważnych wypadków kolejowych.
W ramach podsumowania dnia otwartego wypracowano dwa wnioski. Pierwszy: podjęcie wspólnych działań ośrodków
WORD i zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w zakresie szkoleń instruktorów nauki jazdy z tematyki bezpieczeństwa
na przejazdach kolejowo – drogowych. Właściwe przygotowanie merytoryczne wykładowców szkoły nauki jazdy stanowi
podstawę do edukacji przyszłych kierowców. Drugą inicjatywą wypracowaną po spotkaniu jest fakt popularyzacji
„Bezpiecznego przejazdu…” poprzez akcje ulotkowe oraz projekcje materiałów multimedialnych prowadzonych na
terenie WORD.
Działania podjęte przez pracowników zakładu należy uznać za trafione – oby tak dalej!
Józef Piórkowski
407
„Bezpieczny przejazd…” na Dożynkach Wojewódzkich i Diecezjalnych | 06.09.10
5 września 2010 r. Stowarzyszenie Pasjonatów Kolei „Semafor” z Kamieńca Ząbkowickiego wspólnie z Zakładem Linii
Kolejowych we Wrocławiu zorganizowali stoisko promujące PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Kamieńcu Ząbkowickim.
Okazją ku temu były Dożynki Wojewódzkie i Diecezjalne.
Na stoisku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. promowano kampanię Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Podczas
festynu dożynkowego rozdawano ulotki i gadżety kampanii. Dodatkowym elementem wzbudzającym duże
zainteresowanie była telewizyjna prezentacja przesłania ww. akcji, która odbywała się cyklicznie przez cały czas trwania
imprezy.
Pasjonaci kolei prezentowali drobne elementy wyposażenia posterunków technicznych takie jak: czapki, latarnie,
telefony, bilety kartonowe oraz zdjęcia o tematyce kolejowej.
Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem dorosłych i dzieci.
Była to kolejna okazja do przypomnienia o zachowaniu szczególnej ostrożności przy przekraczaniu przejazdów kolejowo
- drogowych.
Oskar Olejnik
Pogadanka edukacyjna w szkole podstawowej w Szczytnie | 07.09.10
6 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych wspólnie z Sekcją Eksploatacji w Olsztynie zawitał do Szkoły Podstawowej nr
6 w Szczytnie.
Celem wizyty było przypomnienie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych. Grupa uczniów
najmłodszych klas wysłuchała informacji na temat przejazdu kolejowego (co to takiego jest?) i jakie ryzyko występuje
podczas niezachowania ostrożności przy jego przekraczaniu. W przygotowanych materiałach dzieci mogły zobaczyć
kategorie przejazdów oraz różnice miedzy nimi. Maluchy w skupieniu oglądały zdjęcia z poszczególnych przejazdów i
słuchały pogadanki.
Z uwagi na fakt, że w Szczytnie jest kilka przejazdów kolejowo – drogowych, mali słuchacze zaskoczyli organizatorów
wiedzą i spostrzegawczością odnośnie tematyki kolejowej. Było wiele pytań i dyskusji.
Na zakończenie spotkania cała grupa została nagrodzona gadżetami promującymi kampanię społeczną Bezpieczny
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Wiesława Pawska
408
Baw się z Abanem! | 08.09.10
7 września 2010 r. wystawiono spektakl edukacyjny pt. „Aban i bezpieczny przejazd” dla uczniów szkół podstawowych
ze Szczecina oraz Mrzeżyna.
Losy słonia Abana oraz jego przyjaciół śledziło 420 uczniów wraz ze swoimi opiekunami. Oprócz dobrej zabawy była to
lekcja poruszająca zagadnienia prawidłowego zachowania się na terenie kolejowym. W szczególności uczulała
najmłodszych uczestników ruchu drogowego, jak bezpiecznie przekraczać przejazdy kolejowo – drogowe.
Organizatorami spotkania byli Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie oraz Żandarmeria Wojskowa.
Zdzisław Spadło
Kierowcy opóźnili pociągi | 08.09.10
30 nieostrożnych kierowców opóźniło pociągi osobowe o 4 dni i 9 godzin.
Na przejazdach kolejowo – drogowych doszło w sierpniu do 30 wypadków. Zginęły trzy osoby. Osiem osób odniosło
obrażenia. Poza uszkodzonymi pojazdami drogowymi uszkodzony był tabor przewoźników pasażerskich i towarowych.
Osiem wypadków, w tym jeden śmiertelny, miało miejsce na przejazdach kat. C z działającą sygnalizacja świetlną i
dźwiękową. Kierowcy zignorowali tam wyraźne ostrzeżenia.
Sprawcy sierpniowych wypadków: kierowcy pojazdów osobowych, motocyklista i traktorzyści, opóźnili pociągi
pasażerskie o ponad 100 godzin.
W lipcu br. doszło do 26 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęło 8 osób, a 4 zostały ciężko ranne.
Już we wrześniu (do 8.09.2010r) doszło do trzech wypadków na przejazdach kat C, z ostrzegającą przed
nadjeżdżającym pociągiem sygnalizacją świetlna i dźwiękową. Ranny został kierowca, zniszczone pojazdy i uszkodzony
tabor kolejowy.
Od sześciu lat prowadzona jest kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. wraz z partnerami kampanii apelują do kierowców i użytkowników dróg o ostrożność i rozwagę na
przejazdach kolejowo – drogowych.
Wykorzystywany jest spot telewizyjny i radiowy, billboardy, banery, plakaty, ulotki, gadżety informacyjne. W 2010 r.
odbyło się kilkanaście konferencji i akcji informacyjnych z wykorzystaniem symulacji wypadków pociągu z samochodem.
Pracownicy PLK przeprowadzili ponad 200 spotkań edukacyjnych oraz akcji ulotkowych na przejazdach. W kampanii
wykorzystywany jest nawet teatralny spektakl pt. „Aban i bezpieczny przejazd”.
PLK przypominają o zachowaniu zasad ruchu drogowego na przejazdach kolejowo drogowych. Jesienią, przy
zmieniającej się pogodzie konieczna jest szczególna ostrożność.
Mirosław Siemieniec
409
Edukacja kierowców w Długołęce | 09.09.10
8 września 2010 r. na przejeździe kolejowo - drogowym kat. D, położonym na linii nr 143 w miejscowości Długołęka, na
terenie Sekcji Eksploatacji Oleśnica (Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu), przeprowadzono akcję informacyjno –
ulotkową w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych.
W pobliżu przejazdu znajdują się siedziby wielu firm transportowych, dlatego też propagowanie idei kampanii społecznej
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!" skierowane było głównie do kierowców ciężarówek. Cała akcja wywołała
duże zaskoczenie i zainteresowanie, gdyż była przeprowadzona w Długołęce po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni.
Działania pracowników wsparte zostały przez funkcjonariuszy SOK i Policji. Obecność przedstawicieli służb porządkowych
dodatkowo dyscyplinowała wszystkich użytkowników przejazdu do zachowania szczególnej ostrożności podczas jego
przekraczania.
Oskar Olejnik
Piknik podsumowujący działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu | 09.09.10
8 września br. w Tułowicach odbyło się spotkanie pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Opolu z partnerami kampanii
społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, lokalnymi władzami i mieszkańcami gminy. Celem zjazdu było
podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie promocji bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych.
Tułowice położone są w centralnej części województwa opolskiego na linii kolejowej nr 287 Opole - Nysa. Od czasu
powstania gminy połączenie kolejowe było istotnym środkiem komunikacyjnym służącym rozwojowi przemysłowemu
tego regionu (m.in. dostarczano koleją bazalt z kamieniołomu Ligoty Tułowickiej - Rutkach na cały Śląsk).
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Opolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Opolskiego Wojewódzkiego Transportu Drogowego, Opolskiego
Zakładu Przewozów Regionalnych, Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Komendy Regionalnej
Straży Ochrony Kolei, Władz Gminy Tułowice, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tułowicach, Zakładu Linii Kolejowych
w Opolu.
Uroczystość miała miejsce w Ośrodku Kultury w pobliżu zmodernizowanego przejazdu kolejowego oddanego do
użytkowania mieszkańcom w ubiegłym roku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 przy ulicy Generała Świerczewskiego.
Zaproszonych gości i partnerów kampanii zapoznano z: prezentacją dotyczącą obchodów Międzynarodowego Dnia
Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych, prezentacją podsumowującą 8 m-cy działań zakładu w zakresie poprawy
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych oraz statystykami dotyczącymi wypadków, które zdarzyły się na
terenie opolskim. Wyświetlono także filmy z kamer zainstalowanych na przejazdach ukazujące lekkomyślność oraz brak
szczególnej ostrożności uczestników ruchu drogowego podczas przekraczania skrzyżowań torów z drogami publicznymi.
Najmłodsi uczestnicy spotkania z zainteresowaniem oglądali plansze przedstawiające najważniejsze zasady bezpiecznego
korzystania z przejazdów. Czekało na nich również wiele konkursów wiedzy oraz rysunkowych nawiązujących do
kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, które cieszyły się dużym powodzeniem.
Spotkanie wykorzystano również do przeprowadzenia akcji informacyjno – ulotkowej wśród kierowców przekraczających
pobliski przejazd. Pracownicy zakładu wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Ochrony Kolei rozdawali ulotki oraz
drobne upominki nawiązujące do ww. kampanii.
Mieszkańcy gminy chętnie odwiedzali stoisko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i dyskutowali o sprawach dotyczących kolei,
w tym o kampanii „Bezpieczny przejazd…”.
Dziennikarze z Radia Opole i Radia Plus oraz lokalnej prasy przeprowadzali wywiady z przedstawicielami partnerów ww.
akcji.
410
Była to okazja do wymiany doświadczeń między organizatorami i partnerami kampanii wyniesionych podczas
sześcioletnich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych.
Barbara Matejko
„Aban…” w Stargardzie Szczecińskim | 09.09.10
8 września 2010 r. Kolejowy Teatr Objazdowy – KTO – wystawił spektakl pt. „Aban i bezpieczny przejazd” w Domu
Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim.
Odbiorcami przedstawienia było 120 uczniów szkół stargardzkich, którzy w myśl zasady: uczyć poprzez zabawę poznali
prawidłowe zasady przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych oraz reguły obowiązująca na i w pobliżu stacji
kolejowej.
Organizatorem wydarzenia był Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie.
Zdzisław Spadło
411
Symulacja wypadku kolejowego w Słupsku | 10.09.10
9 września 2010 r. zorganizowano symulację wypadku na przejeździe kolejowym kat. D przy ul. Grottgera w Słupsku.
W trakcie pokazu doszło do zderzenia pociągu towarowego z autobusem. Siłą uderzenia autobus przewrócił się,
a kierowcy i pilot wycieczki wypadli przez okna na jezdnię. Uczestników wycieczki (22 pasażerów), przebywających nadal
w pojeździe, uwalniły służby ratownicze.
Organizatorem wydarzenia był Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie przy współudziale:
- Sekcji Eksploatacji, SOK, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży
Miejskiej, MZK, PGK, Pomocy drogowej „Adkonis”, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ze Słupska;
- Straży Gminnej z Kobylnicy;
- 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz grupy MAG - MED z Ustki;
- PKP Cargo;
- NKN Szczecin.
Zdzisław Spadło
Ćwiczenia ratownicze na przejeździe kolejowym w Rawiczu | 10.09.10
9 września 2010 roku Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim wspólnie z Komendą Powiatową Policji w
Rawiczu zorganizowali pokaz działań ratowniczych na przejeździe kolejowym kategorii D w Rawiczu. Ćwiczenia
powiązane były z prowadzoną kampanią społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Rawicza, Starosta Powiatu Rawickiego, z-ca komendanta Komendy
Powiatowej Policji, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dyrekcja Powiatowego Zarządu
Dróg. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowali pracownicy Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.,
przedstawiciele Sekcji Eksploatacji w Lesznie i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Na miejsce przybyły lokalne media:
gazety – „Życie Rawicza”, „ABC Leszno”, „Panorama Leszczyńska” oraz Radio Elka z Leszna. Pokazom przyglądała się
licznie zgromadzona młodzież z okolicznych szkół.
O godzinie 11:00 na przejeździe kolejowym przy ul. Sienkiewicza nastąpiła symulacja wypadku, w której samochód
osobowy wjechał pod nadjeżdżającą drezynę. Zgromadzeni mogli zaobserwować skutki uderzenia pociągu w auto.
Najechanie odbyło się przy niewielkiej prędkości (około 20 km/h), a pociąg nie był ciężki. Mimo to można było
zaobserwować, że samochód w starciu z pociągiem nie ma szans. Następnie odbył się pokaz służb ratowniczych: Policji,
Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego. Akcja ratownicza przeprowadzona została bardzo sprawnie. Strażacy szybko
wyciągnęli poszkodowanych z samochodu i przystąpili do gaszenia płomieni.
Symulacja była dobrą okazją do uświadomienia obecnym i przyszłym kierowcom skutków wypadków na przejazdach
kolejowo - drogowych. Służby ratownicze miały możliwość przećwiczenia postępowania w podobnych sytuacjach,
których w rzeczywistości, miejmy nadzieję, będzie jak najmniej.
Wiesław Malarczyk
412
Akcja ulotkowa w Częstochowie | 10.09.10
W dniu 9 września pracownicy sekcji eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie przeprowadzili akcję
ulotkową na przejeździe kolejowym przy ul. Cmentarnej w km 227,5 linii nr 1. Akcja została przeprowadzona przy
udziale Policji oraz Straży Ochrony Kolei. Podczas przedsięwzięcia rozdawano kierowcom ulotki informacyjne i gadżety
promujące bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród
kierowców jak i pieszych korzystających z przejazdu kolejowego.
M. Krawczyk-Januszko
Akcja ulotkowa w Działdowie | 11.09.10
10 września 2010 r. Sekcja Eksploatacji w Działdowie (Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie) przeprowadziła na
przejeździe kat. „A” w Działdowie akcję ulotkową w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i
żyj!”.
Do propagowania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych włączyli się funkcjonariusze Policji i Straży
Ochrony Kolei .
W ramach szerzenia celów kampanii uczestnikom ruchu drogowego przypominano zasady prawidłowego przekraczania
skrzyżowań drogowo – kolejowych i wręczano gadżety.
Wiesława Pawska
Zbiorowa akcja o bezpieczeństwie w Szczecinie | 11.09.10
10 września 2010 r. na torze kartingowym w Szczecinie odbył się festyn dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem
„Pierwszy dzwonek - bezpieczna droga do szkoły”.
Festyn odbywał się od godziny 10:00 do 14:00 i cieszył się dużym zainteresowaniem szkół. Uczniowie podczas imprezy
mogli odwiedzić punkty, w których promowano szeroko pojęte bezpieczeństwo ruchu drogowego:
Zachodniopomorski Sztab Ratownictwa Drogowego – kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj
się i żyj!” i karty ICE;
Policja – „Bezpieczna droga do szkoły”;
Straż Miejska – „Nauka przechodzenia po pasach”;
OSP Szczecin - pokazy udzielania pierwszej pomocy dla dzieci;
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i SOK – kampania „Bezpieczny przejazd…”;
Straż Graniczna - pokaz umiejętności psa służbowego;
Policja konna – prezentacja umiejętności jeździectwa;
ITD - zasady bezpiecznej podróży autokarem;
Służba Celna - punkt informacyjny;
WORD Szczecin - zasady bezpieczeństwa, znaki drogowe.
413
Podczas imprezy ratownicy Zachodniopomorskiego Sztabu Ratownictwa Drogowego rozdawali dzieciom oraz ich
opiekunom ulotki „Bezpiecznego przejazdu…”. Wsparcia merytorycznego w zakresie ww. akcji udzielili pracownicy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A oraz funkcjonariusze SOK.
Jarosław Bawleski
„Bezpieczny przejazd…” na pikniku kolejowym w Nowej Soli | 12.09.10
11 września 2010 r. Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni uruchomiło specjalny pociąg retro, który
przemierzył trasę Wolsztyn - Leszno - Głogów - Nowa Sól - Zielona Góra - Zbąszynek - Wolsztyn. Okazją do
zorganizowania przejazdu był piknik kolejowy w Nowej Soli w ramach projektu „Kolej Doliny Odry”.
W trakcie przejazdu pasażerowie mogli podziwiać nie tylko uroki przepięknego krajobrazu, ale także zapoznać się
z kampanią społeczną Bezpieczny przejazd –„Zatrzymaj się i żyj!”, której celem jest propagowanie wśród kierowców,
rowerzystów i pieszych prawidłowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych.
Podczas trwania pikniku na stacji w Nowej Soli Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze przygotował stoisko
z materiałami informacyjnymi o kolei oraz o kampanii „Bezpieczny przejazd…”. Organizatorzy przekazali
zainteresowanym cenne informacje, gadżety i ulotki propagujące bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg publicznych
z liniami kolejowymi.
Wśród osób przybyłych na piknik znalazły się również tacy, którzy z przyjemnością dyskutowali z pracownikami zakładu
o ww. kampanii oraz o sprawach dotyczących transportu kolejowego.
Było to kolejne działanie mające na celu dotarcie z ideą kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”
do jak największej liczby odbiorców.
Mariusz Olejniczak
414
Festyn bezpieczeństwa ruchu drogowego | 12.09.10
11 września 2010 r., w Gorzowie Wlkp., na Bulwarze Nadwarciańskim odbył się festyn bezpieczeństwa ruchu drogowego
„Moto – Radio – Show”.
Korzystając z gościnności organizatorów, przedstawiciel Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze, przybliżył
uczestnikom festynu cel corocznej kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Zostały
przedstawione najczęstsze stereotypy myślenia kierujących pojazdami drogowymi przy przekraczaniu przejazdów
kolejowo – drogowych. Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach festynu. Dla dzieci został zorganizowany
konkurs rysunkowy – bezpieczna droga do szkoły. Autorzy najlepszych prac otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali
upominki w postaci gadżetów nawiązujących do kampanii „Bezpieczny przejazd…”.
Andrzej Sierżant
Sochaczew – Pacanów | 12.09.10
Koziołka Matołka i jego przygody wymyślili solidarnie panowie Kornel Makuszyński i Marian Walentynowicz. Następnie
ten pierwszy je opisał, a drugi zilustrował. Z dziećmi sympatyczna koza szukająca po całym świecie Pacanowa spotkała
się po raz pierwszy w grudniu 1932 r. Do wybuchu II wojny światowej wydawnictwo Gebethnera i Wolfa opublikowało
17 wydań „120 przygód Koziołka Matołka”.
121. przygodę Koziołka Matołka wymyślili solidarnie panowie Tadeusz Dąbrowski, Marek Moczulski i Witold Tchórzewski.
Jej pierwsza edycja działa się 7 czerwca 1997 r. w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie i na trasie wąskotorowej
„Puszczy” jadącej do Puszczy Kampinoskiej. Tak się Koziołkowi spodobała, że postanowił on przyjeżdżać na Mazowsze
każdego roku i tam szukać z dziećmi wytęsknionego Pacanowa.
W bieżącym roku, 11 września uczynił to po raz czternasty. Po raz drugi natomiast włączył się w prowadzoną przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Opowiadał
o niej razem z panią Pauliną na leśnej polanie nad Łasicą w Tułowicach Sochaczewskich i w drodze powrotnej do
Sochaczewa. W pociągu była okazja do obdarowania maluchów kampanijnymi gadżetami oraz upominkami
przekazanymi przez firmę zarządzającą pociągami znacznie szerszymi i kilkakroć szybszymi niż muzealna
siedemsetpięćdziesiątka. PKP Intercity reprezentowała pani Marysia, która zachęcała do korzystania z oferty tej firmy.
Marek Moczulski
Fot. Maria Kaczmarczyk
Z wizytą w szkole podstawowej w Droszewie | 15.09.10
14 września 2010 r. pracownicy Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim gościli w Szkole Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Droszewie (gmina Nowe Skalmierzyce).
Obchodzony przez placówkę „Tydzień zdrowia i bezpieczeństwa” stał się okazją do spotkania i zapoznania uczniów z
ideą kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się żyj!”.
Pracowników powitano piosenką „Jedzie pociąg z daleka”. W auli szkoły wystawiono prace plastyczne uczniów
nawiązujące do hasła ww. kampanii.
415
Tematem pogadanki była problematyka bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo -drogowych. W trakcie spotkania
wyświetlono przygotowaną dla uczniów prezentację oraz spot promujący VI edycję „Bezpiecznego przejazdu…”. Na
zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Wiesław Malarczyk
„Zatrzymaj się i żyj…” | 15.09.10
14 września 2010 roku 580 uczniów z pomorskich szkół uczestniczyło w przedstawieniu edukacyjnym pt. „Aban i
bezpieczny przejazd” zorganizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach kampanii społecznej Bezpieczny
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Sztukę wystawiono na scenie tarasów Pick&Roll Club przy Parku Wodnym w Sopocie. Celem przedstawienia jest
edukowanie najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, a także umożliwienie dzieciom
obcowania ze sztuką.
Aktorzy wystawili „Abana…” dwukrotnie. W pierwszym przedstawieniu o godz. 9:00 udział wzięli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 47 im. Kaszubskiej Brygady WOP na gdańskim Chełmie i ze Szkoły Podstawowej nr 80 im.
Budowniczych Portu Północnego w Gdańsku. W drugim, w samo południe, uczestniczyły dzieci z sopockich szkół
i przedszkoli. Na przedstawieniu zawitały także dzieci z kaszubskich szkół – z Dzierżążna i Szymbarka.
W sprawną organizację przedstawienia zaangażowali się funkcjonariusze Wydziału Prezydialnego MOSG we
współdziałaniu z Placówką SG w Gdyni i Komendą Miejską Policji w Sopocie.
Tadeusz Gruchalla
Zespół Prasowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku
Kampania przekracza granice | 16.09.10
15 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu zorganizował akcję informacyjno – ulotkową promującą
bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo – drogowych. Przedsięwzięcie odbyło się na przejeździe kat. A w Zgorzelcu
(linia nr 278, ul. Powstańców Śląskich).
Pracownicy sekcji i funkcjonariusze Policji wręczali ulotki i gadżety kampanijne mieszkańcom Zgorzelca, a także
obywatelom Niemiec. Uczestnikom ruchu drogowego przypominano również o zachowaniu szczególnej ostrożności przy
przekraczaniu tych specyficznych skrzyżowań torów z drogami publicznymi.
416
Możemy stwierdzić, że kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” przekroczyła granicę polsko –
niemiecką.
Oskar Olejnik
Akcja informacyjna w Bierutowie | 16.09.10
15 września, Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu na terenie Sekcji Eksploatacji Oleśnica zorganizował kolejną akcję
informacyjno-ulotkową. Akcja odbyła sie na bardzo ruchliwym przejeździe kat. B w Bierutowie, na drodze wojewódzkiej
nr 451, łączącej Oleśnicę z Kluczborkiem. Panuje tam duży ruch kołowy: od samochodów osobowych przez ciężarowe,
autobusy, a na maszynach rolniczych kończąc. Wręczanie ulotek i gadżetów wzbudzało duże zainteresowanie. Obecność
funkcjonariuszy Policji jak zawsze dyscyplinowała wszystkich użytkowników. Organizując akcje na tak ruchliwych
przejazdach, chcemy dotrzeć do jak największego grona użytkowników w celu przypominania właściwego zachowania
podczas korzystania z tych specyficznych skrzyżowań.
Oskar Olejnik
417
Wrocław działa… | 16.09.10
15 września Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu wspólnie z Powiatową Komendę Policji w Wołowie zorganizowali
spotkanie pod hasłem "Bezpieczna droga do domu". IZ Wrocław zaprezentował zagadnienia w ramach kampanii
społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Spotkanie odbyło sie w Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu
Dolnym, z klasami 0 - 3. W miejscowości tej znajdują się dwa przejazdy kolejowo-drogowe na linii nr 273, która jest
wpisana w korytarz CE 59. W ciągu doby przejeżdża tam około 100 pociągów. Wiele dzieci, aby dojść do szkoły, musi
pokonać na swej drodze te przejazdy kolejowo-drogowe. Dlatego, przedstawiciele Zakładu podczas prelekcji bardzo
szczegółowo opwiedzeli o: rodzajach przejazdów, sposobie ich zabezpieczenia i właściwym zachowaniu podczas
przekraczania. W celu urozmaicenia spotkania, wykorzystano materiały i filmy zawarte na stronie "Bezpiecznego
przejazdu". Największą radość sprawiło rozdanie na koniec gadżetów kampanijnych. W spotkaniu uczestniczyła,
miejscowa telewizja kablowa.
Oskar Olejnik
„Bezpieczny przejazd…” w Szkole Podstawowej w Nądni | 18.09.10
17 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze zorganizował w Szkole Podstawowej w Nądni oraz w fili
tejże szkoły w Nowej Wsi pogadanki edukacyjne w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i
żyj!”.
W spotkaniu w obu szkołach wzięło udział 120 uczniów.
Program działań obejmował edukację dzieci klas O – VI w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo –
drogowych poprzez: prelekcję, film edukacyjny pt. „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie”, zabawy i konkursy.
Uczniowie poznali przepisy ruchu drogowego. Ponadto opowiedziano im o skutkach wypadków kolejowych. Zwycięzców i
uczestników quizów nagrodzono upominkami związanymi z „Bezpiecznym przejazdem…”, zaś wszystkim uczniom szkoły
rozdano gadżety ww. kampanii.
Były to działania promujące bezpieczeństwo na i w obrębie stacji kolejowych wśród młodych uczestników ruchu
drogowego.
Mariusz Olejniczak
Obchody „III Wojewódzkiego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków” na Śląsku| 19.09.10
24 lutego 2010 r. Zakład Linii Kolejowych i Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Wydział Ruchu Drogowego
zawarli porozumienie dotyczące współpracy w zakresie kontynuowania i przeprowadzania na terenie woj. śląskiego
kampanii profilaktyczno – propagandowej pn. „Ratujmy każdego – Rok pieszego – Kolejny krok”.
W ramach tej współpracy 19 września br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach odbyło się
spotkanie mające na celu upamiętnienie „III Wojewódzkiego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków”. W spotkaniu tym
418
wzięli również udział przedstawiciele Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego i pogotowia ratunkowego. Służby
te przeprowadziły symulacje akcji ratowniczej oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń
drogowych.
Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach, Karol Trzoński wygłosił krótką prelekcję nt. przestrzegania zasad
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych. Przedstawiciele Sekcji Eksploatacji w Katowicach wręczyli
uczestnikom gadżety promujące kampanię Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Na znak pamięci o ofiarach organizatorzy spotkania nosili na mundurach czarną wstążkę, a radiowozy jeździły z czarnymi
tasiemkami.
Zdzisława Małkiewicz
„Bezpieczny przejazd…” z pociągiem specjalnym | 20.09.10
19 września 2010 r. promocję kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!" połączono z przejazdem
pociągu specjalnego na trasie Krzyż - Piła - Mirosław Ujski - Piła - Krzyż - Lubcz Mały - Krzyż.
Kurs zorganizowało stowarzyszenie Grodziska Kolej Drezynowa. Trasa z SU45 została tak zaplanowana aby odwiedzić
najładniejsze miejsca kolejowe w Wielkopolsce. Kulminacją imprezy było zdjęcie pociągu z moreny czołowej w Ujściu
nad rzeką Noteć.
Oprócz wielu tzw. „fotostopów” organizatorzy przeprowadzili akcje informacyjno – promujące „Bezpieczny przejazd…”,
podczas których rozdawano ulotki oraz gadżety kampanii. Działania były adresowane do pasażerów pociągu oraz do
użytkowników dróg na niestrzeżonym przejeździe kolejowo - drogowym na drodze krajowej nr 11 - obwodnica Piły.
Jarosław Woźny i Mariusz Olejniczak
419
"Aban..." w Ostrowie Wielkopolskim | 21.09.10
20 września 2010 roku 400 uczniów szkół podstawowych z Ostrowa Wielkopolskiego uczestniczyło w przedstawieniu
teatralnym Kolejowego Teatru Objazdowego pt. „Aban i bezpieczny przejazd”. Spektakl odbył się w miejscowym kinie
Komeda. Celem przedstawienia jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
Organizatorem spotkania był Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim.
Wiesław Malarczyk
Spektakl teatralny w Kaliszu | 21.09.10
20 września 2010 roku w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu Kolejowy Teatr Objazdowy wystawił sztukę pt.
„Aban i bezpieczny przejazd”. Celem zaprezentowanego spektaklu jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa na
przejazdach kolejowo - drogowych.
Na widowni zasiadło około 400 dzieci ze szkół podstawowych z Kalisza.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Kuratorium Oświaty, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego i
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Duże zainteresowanie wykazały media
lokalne reprezentowane przez: Radio Centrum Kalisz, Telewizję Multimedia Polska S.A. i gazety lokalne.
Organizatorami spotkania byli: Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, Komenda Miejska Policji i Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych, którzy udzielili pomocy
finansowej przy organizacji przedstawienia.
Wiesław Malarczyk
Spotkanie z przedszkolakami z Iławy | 21.09.10
20 września br. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie zagościł do Przedszkola nr 6 w Iławie, aby wśród najmłodszych
uczestników ruchu drogowego promować bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo – drogowych.
Odbiorcami pogawędki była grupa starszaków. W ramach spotkania dzieci wysłuchały zasad bezpiecznego przekraczania
skrzyżowań torów kolejowych z drogami publicznymi oraz obejrzały film edukacyjny. Po filmie odbył się konkurs
plastyczny dotyczący bezpiecznego zachowania się na drogach oraz w obrębie przejazdów kolejowo - drogowych.
Najlepsze prace zostały nagrodzone gadżetami kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd…”, co wzbudziło wśród dzieci
wielki entuzjazm i zadowolenie.
Wiesława Pawska
420
Przedszkolaki w Rykach uczą się o bezpieczeństwie na obszarach kolejowych| 23.09.10
21 – 22 września 2010 r. pracownicy Sekcji Eksploatacji w Dęblinie uczestniczyli w spotkaniu z maluchami z Przedszkola
Samorządowego Nr 2 w Rykach.
W celu zobrazowania dzieciom pracy wykonywanej na kolei organizatorzy zaprosili je na wycieczkę na Dworzec Kolejowy
w Dęblinie. Następnie, przy pomocy funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, zapoznali najmłodszych z pracą wykonywaną
na kolei oraz przekazali zasady prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w obrębie przejazdu kolejowo – drogowego.
Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem słuchały pracowników Sekcji, a na koniec wizyty otrzymały pamiątkowe
gadżety promujące kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Alicja Flis
Promocja „Bezpiecznego przejazdu…” w ciągu korytarza E 30 | 23.09.10
22 września 2010 r. Sekcja Eksploatacji Węgliniec (Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu) zorganizowała na przejeździe
kat. A położonym w Zebrzydowie (linia nr 282, w ciągu korytarza E 30) akcję informacyjno – ulotkową dotyczącą
kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Kryterium wyboru miejsca była bardzo ruchliwa droga wojewódzka nr 357 krzyżująca się z torami kolejowymi.
Przeprowadzając akcję chciano dotrzeć do jak największej liczby użytkowników oraz zwrócić ich uwagę na zachowanie
szczególnej ostrożności podczas przekraczania takich specyficznych skrzyżowań, jakimi są przejazdy kolejowo - drogowe.
Spotkanie na przejeździe wsparte było czynnym udziałem dzieci pracowników, funkcjonariuszy SOK i Policji.
Oskar Olejnik
421
„Bezpieczny przejazd…” u przedszkolaków | 23.09.10
22 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej zorganizował w miejscowym Przedszkolu
Publicznym Nr 3 (osiedle Bór) spotkanie promujące kampanię społeczną Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”.
Na początku lekcji wyświetlono dzieciom film przedstawiający kategorie przejazdów oraz ich oznaczenia drogowe.
Następnie zaprezentowano spot ww. kampanii oraz film edukacyjny pt. „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie”. Na
zakończenie spotkania p. Ela Wiącek przeczytała dzieciom bajkę pt. „Aban i zbuntowane rogatki”. Wszystkie dzieci
otrzymywały promocyjne gadżety tj. puzzle i lizaki oraz maskotki.
Podczas wizyty w przedszkolu pracownikom towarzyszyli reporterzy portalu internetowego skarzysko24.pl.
Lidia Franczyk
Lekcja o bezpieczeństwie w Jastrzębiu Zdroju | 24.09.10
23 września 2010 r. Powiatowa Komenda Policji zorganizowała akcję promującą w ramach kampanii społecznej
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju.
W zajęciach wzięli udział pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu Zdroju.
Podczas spotkania wykorzystano następujące filmy: „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie”, „Sznupek radzi” oraz
„Bezpieczna droga z radami Spongeboba...”, które w przystępny sposób pomogły przyswoić najmłodszym informacje na
temat zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły. Ponadto, uczniowie zapoznali się w
teorii i praktyce z zasadami korzystania z numeru telefonu alarmowego 112. Zdobyta przez pierwszoklasistów wiedza na
pewno zostanie właściwie wykorzystana w życiu codziennym.
Spotkanie poprowadził starszy aspirant sztabowy Robert Stachnik - funkcjonariusz ruchu drogowego Komendy Miejskiej
Policji.
Aleksandra Miśkowiec
422
Symulacja w Gałkówku | 25.09.10
24 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi przeprowadził symulację wypadku na tymczasowym przejeździe
kolejowo – drogowym kat. „D” w km 24,700 na stacji Gałkówek.
Przebieg ćwiczeń odbył się w następujący sposób: o godz. 13:03 pod nadjeżdżający pociąg pasażerski nr 91109 relacji
Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia wjechał samochód dostawczy. W wyniku uderzenia nastąpiło wykolejenie się i
spiętrzenie pierwszego wagonu z lokomotywą oraz oderwanie kabiny samochodu od podwozia. „Rannych” zostało 20
osób, w tym maszynista pociągu i kierujący pojazdem drogowym. Akcja ratunkowa z udziałem jednostek Państwowej
Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, pogotowia ratunkowego oraz SOK trwała od godz. 13.05 do godz.
16.15.
Powyższe ćwiczenia uświadamiają obserwatorom, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa przy przekraczaniu
przejazdów kolejowo – drogowych oraz pomagają służbom mundurowym udoskonalać posiadane umiejętności i
zdobywać nowe doświadczenia w zakresie udzielania pomocy przy wypadkach.
Elżbieta Budka
Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych | 26.09.10
25 września 2010 r. Sekcja Eksploatacji Stalowa Wola Rozwadów (Zakład Linii Kolejowych w Lublinie) uczestniczyła
w XIII Mistrzostwach Polski Ratowników Drogowych organizowanych przez „Automobilklub” Stalowa Wola.
Sekcja brała udział jako współorganizator jednej z konkurencji udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia miejsca
zdarzenia podczas pozorowanego wypadku na przejeździe kolejowym kat. „D” w Stalowej Woli (przy ul. Ofiar Katynia).
Wśród wszystkich widzów i uczestników zawodów zostały rozpropagowane ulotki, materiały multimedialne oraz gadżety
promujące kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Ordon Paweł
423
MOTO RADIO SHOW z "Bezpiecznym przejazdem" | 26.09.10
25 września 2010 r. w Babimoście odbył się festyn bezpieczeństwa ruchu drogowego „JESIENIĄ JESTEM WIDOCZNY –
JESTEM BEZPIECZNY”.
Impreza miała na celu propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Prezentowane były
służby, firmy, instytucje oraz stowarzyszenia motoryzacyjne.
Korzystając z okazji Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze przybliżył uczestnikom festynu cel corocznej kampanii
społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Przedstawiono najczęstsze mylne stereotypy myślenia
kierujących pojazdami drogowymi przy przekraczaniu przejazdów kolejowo – drogowych. Dla dzieci zaś zorganizowano
konkursy, m. in. rysunkowy – „Bezpieczna droga do szkoły” - oraz konkurs balonowy. Autorzy najlepszych prac otrzymali
nagrody ufundowane przez Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, a pozostali gadżety kampanii „Bezpieczny
przejazd…”.
W trakcie trwania festynu co godzinę miały miejsce wejścia „na żywo” na antenę Radia Zachód, gdzie z-ca dyrektora
zakładu - Pan Mirosław Skubiszyński - informował o kampanii, prawidłowych zasadach pokonywania oraz
niebezpiecznych skutkach wypadków na przejazdach kolejowo – drogowych.
Mariusz Olejniczak
424
Bezcenny dar | 27.09.10
26 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. gościł w Koźminie Wielkopolskim – w Klubie Seniora.
Odbyła się tam kolejna otwarta akcja pobierania krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy
Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim.
Impreza stała się okazją do promocji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Uczestników akcji
oraz mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego zapoznano z zasadami bezpiecznego zachowania się na przejazdach
kolejowych.
W promocję „Bezpiecznego przejazdu…”, oprócz organizatorów, zaangażowali się także funkcjonariusze Straży Pożarnej,
osoby duchowne oraz wolontariusze, którzy wręczali gadżety związane z ww. kampanią.
W trakcie spotkania krew oddało 97 dawców, dzięki którym pozyskano prawie 44 litry bezcennego leku. Wszyscy
Honorowi Krwiodawcy, dzięki hojności sponsorów, otrzymali nagrody oraz upominki, które wręczył Burmistrz Koźmina
Wielkopolskiego – Maciej Bratborski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Justynem Zaradniakem.
Ponadto, zbiórkę krwi swą obecnością zaszczycili także: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Tadeusz Polowczyk,
Radny Powiatu Krotoszyńskiego – Janusz Baszczyński oraz w imieniu Posła Wiesława Szczepańskiego – Zbigniew
Brodziak.
Dzięki organizatorom i ich zaangażowaniu (zwłaszcza Wiesława Głuszka) oraz członkom z Klubu Honorowych Dawców
Krwi PCK pozyskana krew będzie wykorzystana dla ratowania życia ludzkiego, także w wypadkach kolejowo – drogowych.
Jarosław Chmielarz
Koncert „Bezpieczne Miasto” i promocja bezpieczeństwa na przejazdach w Lublinie | 28.09.10
27 września 2010 r. dla mieszkańców Lublina odbyło się seminarium – koncert „Bezpieczne Miasto” zorganizowane przy
współpracy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie poświęcone tematyce bezpieczeństwa.
Miejscowy Zakład Linii Kolejowych:
zaprezentował spot telewizyjny oraz założenia kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się
i żyj!”;
przekazał gadżety z logo ww. kampanii jako nagrody dla uczestników konkursu, który swoją tematyką
obejmował również zagadnienia „Bezpiecznego przejazdu…”.
Alicja Flis
425
Aban i sierżant Pyrek w Dębnicy | 28.09.10
27 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., wspólnie z przedstawicielem miejscowej Komendy
Powiatowej Policji, gościł w Szkole Podstawowej w Dębnicy.
Początek nowego roku szkolnego stał się okazją do promocji dwóch kampanii: Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się
i żyj!” oraz ,, Z Pyrkiem bezpieczniej” (ukazującej bezpieczną drogę do szkoły).
W trakcie spotkania zapoznano uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się i poruszania na przejściach dla
pieszych oraz przejazdach kolejowo - drogowych. Wiadomości przekazane zgromadzonym cieszyły się dużym
zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyć może ich aktywny udział w trakcie spotkania oraz duża ilość pytań
zadawanych przez najmłodszych.
Na pamiątkę spotkania wręczono dzieciom gadżety związane z ww. kampanią.
Jarosław Chmielarz
"Bezpieczny przejazd..." w Szkole Jazdy „sz6stka” w Opocznie | 30.09.10
29 września 2010 r. w Szkole Jazdy ,,sz6stka" w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej odbyło się spotkanie pracowników
Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej z kursantami w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!".
W lekcji propagującej bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo – drogowych udział wzięło 17 kandydatów na kierowców,
którzy wykazali duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami. Przygotowany materiał, poparty przykładami, wywarł
wielkie wrażenie na kursantach. Aby wykład pozostał na dłużej w pamięci uczestników kursu, prowadzący pogadankę
wręczyli im pamiątkowe gadżety związane z ww. kampanią.
W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze SOK, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy w zakresie
poruszanych tematów związanych z bezpieczeństwem na przejazdach.
Lidia Franczyk
Spotkanie w liceum w Opocznie | 30.09.10
29 września 2010 r. w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie odbyło się spotkanie z młodzieżą licealną
zorganizowane przez Sekcję Eksploatacji w Idzikowicach (Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej).
W lekcji promującej kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” wzięło udział ok. 80 uczniów,
którzy z dużym zainteresowaniem obejrzeli przygotowany materiał dotyczący prawidłowego przekraczania przejazdów
kolejowo - drogowych. Był to bardzo pouczający wykład poparty wieloma przykładami mylnego przeświadczenia
426
uczestników ruchu drogowego dotyczącego lekceważenia znaku STOP. Przedstawiono również skutki omawianej
brawury i niezachowania szczególnej ostrożności na i w obrębie przejazdów kolejowych.
W spotkaniu z młodzieżą szkolną wzięli udział funkcjonariusze SOK, którzy przekazali swoją wiedzę w zakresie
bezpieczeństwa na terenach kolejowych.
Uczniowie na zakończenie spotkania otrzymali` kampanijne ulotki i gadżety.
Lidia Franczyk
Pogadanka w szkole w Iłowie Osadzie | 01.10.10
30 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, wspólnie z ISE Działdowo oraz Strażą Ochrony Kolei,
zorganizował spotkanie w Szkole Podstawowej w Iłowie Osadzie.
Wykorzystana przez prowadzących godzina lekcyjna poświęcona została zagadnieniom związanym z zasadami
bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych. Uczniowie wysłuchali, jak należy je bezpiecznie
przekraczać, na co zwracać szczególną uwagę oraz jakie znaki występują w obrębie skrzyżowań dróg z torami. Wspólny
dialog z dziećmi na temat kategorii i bezpieczeństwa na przejazdach wywołał burzę pytań i dyskusji. Za posiadaną
wiedzę uczniowie zostali wynagrodzeni gadżetami promującymi kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj
się i żyj!”.
Uczestniczący w spotkaniu funkcjonariusze SOK uświadamiali najmłodszych, jakie niebezpieczeństwo niosą za sobą
zabawy na torach oraz przekraczanie szlaków kolejowych w miejscach niedozwolonych.
Był też drugi miły akcent tego spotkania. Uczennicą odwiedzanej szkoły jest Julia Kuszkowska, która 13 czerwca 2010 r.
na Scenie Głównej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie podczas finału konkursu „Pociąg na
scenę” w kategorii solista zdobyła I miejsce za wykonanie piosenki „Wyruszamy w Świat”. Laureatka konkursu otrzymała
od prowadzących lekcję dyplom i drobne upominki.
Wiesława Pawska
427
Spotkanie z uczniami w Ełku | 01.10.10
29 września 2010 r. Sekcja Eksploatacji w Ełku (Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie) zorganizowała spotkanie dla
uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej nr 7.
Pogawędka na temat bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowych została poparta wystawą, mającą na celu
ułatwienie przyswojenia zasad prawidłowego poruszania się w obrębie terenu kolejowego. W celu utrwalenia
wiadomości na temat przejazdów kolejowych, ich kategorii, sposobów zabezpieczenia oraz skutków niezachowania
ostrożności na skrzyżowaniach kolejowo – drogowych wystawa pozostała w szkole do następnego tygodnia.
W ramach spotkania został zorganizowany konkurs wiedzy na temat przejazdów kolejowych. Uczestnicy spotkania
otrzymali gadżety kampanii „Bezpieczny przejazd…”.
Wiesława Pawska
Spotkanie z młodzieżą w Suwałkach | 01.10.10
30 września 2010 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Suwałkach odbyła się pogawędka edukacyjna w ramach kampanii
społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Pogawędkę z młodzieżą na temat bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych przeprowadził
Naczelnik Działu Eksploatacji (Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku) Andrzej Kierman. W lekcjach wzięło udział ok. 80
uczniów, którzy z dużym zainteresowaniem obejrzeli przygotowany materiał dotyczący ww. kampanii. Przedstawiono
również skutki brawury i niezachowania szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach torów z drogami publicznymi. Był to
bardzo pouczający wykład. Wszyscy wykazali zaciekawienie tematem i zadawali pytania dotyczące prawidłowych zasad
zachowania się w obrębie terenu kolejowego.
Celem utrwalenia powyższych wiadomości rozdano ulotki i gadżety reklamujące „Bezpieczny przejazd…”.
Iwona Grabowska
Ulotki w Olsztynku | 01.10.10
29 września 2010 r. Sekcja Eksploatacji w Olsztynie przeprowadziła na przejeździe kat. A w Olsztynku akcję promocyjno
– edukacyjną w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Pracownicy Sekcji przypominali użytkownikom dróg o zasadach bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo drogowych oraz wręczali ulotki i gadżety ww. kampanii.
Wiesława Pawska
428
"Bezpieczna droga do szkoły" z "Bezpiecznym przejazdem..." | 01.10.10
30 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu został zaproszony do miejscowej Szkoły Podstawowej Nr 85
z prośbą o przybliżenie uczniom klas 0 – 3 kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Spotkanie idealnie pasowało do trwającej w szkole akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób prawidłowo przekraczać przejazdy kolejowo – drogowe. Następnie, ku zaskoczeniu
przedstawicieli Zakładu, odbyła się krótka część artystyczna, w której najmłodsi zaprezentowali przygotowane wcześniej
wiersze oraz piosenki dotyczące tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności podczas drogi do szkoły.
Na zakończenie spotkania przeprowadzono konkurs wiedzy o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo – drogowych.
Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci gadżetów ww. kampanii.
Zadowolona dyrekcja zaprosiła przedstawicieli Zakładu do współpracy przy organizacji podobnych spotkań.
Oskar Olejnik
„Bezpieczny przejazd” z wizytą w Bytomiu Odrzańskim i Lubięcinie | 01.10.10
30 września 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze odwiedził szkoły podstawowe w Bytomiu Odrzańskim
i Lubięcinie. Celem wizyty była promocja kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Dzieci dowiedziały się w jaki sposób prawidłowo przekraczać przejazdy kolejowo – drogowe. Oprócz dobrej zabawy, była
to lekcja edukacyjna. Uczniowie poznali zasady ruchu oraz skutki wypadków mających miejsce na skrzyżowaniach
torów i dróg publicznych.
Na zakończenie spotkania przeprowadzono konkurs wiedzy o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo – drogowych.
Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci gadżetów ww. kampanii.
Było to kolejne działanie promujące bezpieczeństwo w obrębie przejazdów kolejowo – drogowych wśród najmłodszych
uczestników ruchu drogowego.
Mariusz Olejniczak
429
„Bezpieczny przejazd…” kolejny raz w Opocznie | 06.10.10
5 października 2010 r. Sekcja Eksploatacji Idzikowice (Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej) zorganizowała
w Gimnazjum Nr 3 w Opocznie spotkanie z młodzieżą gimnazjalną promujące kampanię społeczną Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”.
Na lekcji uczniowie obejrzeli przygotowany przez Zakład materiał promujący bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo –
drogowych. Omówiono znaki drogowe znajdujące się w obrębie terenu kolejowego oraz rodzaje skrzyżowań torów
z drogami publicznymi. Pokazano, jak kierowcy pojazdów samochodowych oraz inni użytkownicy dróg (piesi, rowerzyści)
lekceważą znaku STOP znajdujący się przed przejazdem. Gimnazjalistom bardzo się podobała lekcja bezpieczeństwa.
W spotkaniu czynnie udział wzięli przedstawiciele SOK z rejonu Idzikowic, omawiając zagadnienia bezpieczeństwa na
terenach kolejowych.
Lidia Franczyk
Promocja bezpieczeństwa na przejazdach w Iławie | 06.10.10
5 października 2010 r. Sekcja Eksploatacji w Iławie (Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie) zorganizowała na przejeździe
kat. A w Iławie akcję promocyjno – edukacyjną w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się
i żyj!”.
Kryteriami wyboru przejazdu było jego położenie w centrum miasta oraz nasilony ruch spowodowany odbywającym się
tego dnia miejskim targiem (targowisko usytuowane jest obok przejazdu). Przekraczającym skrzyżowanie torów i dróg
publicznych wręczano ulotki i gadżety promujące ww. kampanię.
W akcji czynnie brali udział funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, Iławska Telewizja Internetowa oraz lokalna Gazeta
„Kurier Iławski”.
Wiesława Pawska
„BEZPIECZNY PRZEJAZD…” w Przedszkolu nr 13 w Tarnowskich Górach | 07.10.10
Przedszkole nr 13 w Tarnowskich Górach już drugi raz włączyło się w promocję kampanii społecznej Bezpieczny przejazd
– „Zatrzymaj się i żyj!”.
W tym roku dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć, w trakcie których poruszano zagadnienia związane z odpowiednim
zachowaniem się w pobliżu przejazdów kolejowych, na dworcu, peronie i w pociągu. Maluchy poznały również znaki
drogowe informujące kierowców o przejeździe kolejowym. O tym, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa na
skrzyżowaniach torów z drogami dowiedziały się między innymi z filmu edukacyjnego umieszczonego na stronie
internetowej ww. kampanii.
Zdobyte wiadomości dzieciaki z grupy starszej wykorzystały w spontanicznej zabawie budując stację kolejową
z materiału przyrodniczego oraz drobnych zabawek. Natomiast maluchy wysłuchały opowiadania D. Malinowskiej „ Aban
i zbuntowane rogatki. O pociągach, znakach, słoniu, mrówce i ślimakach”. Dzieci bardzo polubiły żółtego słonika Abana.
430
Wspólnie z nauczycielką wykonały przestrzenną pracę plastyczną z przygotowanych wcześniej styropianowych
elementów. Maskotkę słonia umieściły w centralnym miejscu małego miasteczka przed przejazdem kolejowym.
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali gadżety promocyjne „Bezpiecznego przejazdu…” tj. puzzle, breloczki i lizaki.
Magdalena Szwajnoch
Akcja ulotkowa w Węglińcu | 07.10.10
6 października br. Sekcja Eksploatacji w Węglińcu (Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu ) zorganizowała akcję
ulotkową na przejeździe kolejowo - drogowym kat. A w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Węglińcu.
Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego rozdawano ulotki kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się
i żyj!”. Najmłodsi otrzymali dodatkowo długopisy oraz odblaskowe linijki z logo ww. akcji.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, której udzielano informacji o wypadkach na
przejazdach kolejowo - drogowych spowodowanych nieostrożnym i nieprzepisowym przekraczaniem skrzyżowań torów
z drogami.
Organizowanie takich akcji w pobliżu zachodniej granicy państwowej, stwarza okazję do zapoznania się z ideą kampanii
przez sąsiadów zza Nysy Łużyckiej.
Działania wsparli funkcjonariusze Policji oraz Straży Ochrony Kolei z Komendy Regionalnej we Wrocławiu.
Oskar Olejnik
431
Idea bezpieczeństwa na przejazdach w szeregach zdobywania harcerskich sprawności | 09.10.10
8 października 2010 roku podczas zbiórki zuchy ze 102 Sosnowieckiej Gromady Zuchowej „Wesołe Promyczki”
kontynuowały zdobywanie sprawności „Kolejarz”.
Tematem naczelnym zbiórki była kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Zuchy wysłuchały
bajki o dzielnym Abanie, który swoim rozsądnym zachowaniem uratował przyjaciół i innych mieszkańców wsi przed
groźnym wypadkiem. Dzieci dowiedziały się, jak należy zachowywać się przed rogatkami oraz jakie znaki ostrzegają o
zbliżaniu się do przejazdu. Na koniec kolorowały obrazki związane z tematem spotkania.
Zbiórka była szczególnie atrakcyjna dzięki gadżetom i materiałom informacyjnym przekazanym przez organizatorów
kampanii „Bezpieczny przejazd…”. Serdecznie dziękujemy za pomoc.
Z zuchowym pozdrowieniem
CZUJ!
Zuchy ze 102 SGZ „Wesołe Promyczki”
wraz z drużynową
Phm. Kamilą Wybraniec-Jakóbik
Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni | 09.10.10
8 października br. w Oddziale Przedszkolnym w Bledzewie odbyło się spotkanie pracownika Zakładu Linii Kolejowych z
Zielonej Góry z maluchami, które stało się okazją do promowania idei bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo –
drogowych.
Na podstawie bajki pt. „Aban i zbuntowane rogatki” oraz innych pomocy przekazano dzieciom w dostępny sposób
informacje o tym, jak bezpiecznie przekraczać przejazdy kolejowo - drogowe. Następnie mali uczniowie bawili się w
pociąg. Największą atrakcją była kolejka – zabawka, którą przywiózł ze sobą pracownik IZ Zielona Góra.
Na koniec dzieci dostały słodycze, puzzle, książeczki, kolorowanki, baloniki i breloczki z logo kampanii społecznej
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Upamiętnieniem całego spotkania są zdjęcia grupowe.
Dzień był dla dzieci pełen wrażeń. Na pewno zapamiętają go na dłużej.
Beata Szamańska
432
O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo – drogowych w Olsztynie | 13.10.10
12 października 2010 r. Zakład linii Kolejowych w Olsztynie przeprowadził akcję promocyjno – edukacyjną na jednym
z olsztyńskich przejazdów w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Przejazd położony jest w centrum miasta wzdłuż ulic 1-go Maja i Wojska Polskiego. Został oddany do użytkowania
9 sierpnia br. jako tymczasowy przejazd kolejowo – drogowy kat. A wybudowany dla potrzeb budowy nowego przebiegu
ul. Artyleryjskiej wynikającej z budowy wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego.
Akcja została przeprowadzona po wcześniejszym uzyskaniu zgody od właściciela przejazdu – Urzędu Miasta i Gminy
w Olsztynie . Licznie przejeżdżającym użytkownikom ww. skrzyżowania torów z drogą publiczną przypominano
prawidłowe zasady bezpiecznego poruszania się w jego obrębie oraz wręczano gadżety i ulotki kampanii „Bezpieczny
przejazd…”.
Do akcji czynnie włączyła się Komenda Straży Miejskiej i Komenda Powiatowa Policji z Olsztyna oraz Straż Ochrony Kolei.
Wiesława Pawska
Nowoczesne rozwiązania w Hucisku… | 16.10.10
W dniach 13-15 października odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN W ASPEKCIE PRAWNYM
TECHNICZNYM I EKONOMICZNYM. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP Oddział w Częstochowie i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Centrala). Zgodnie z przypuszczeniami pana
Włodzimierza Popczyka zaprezentowane referaty i dyskusja w gronie fachowców przyniosły wiele cennych wniosków.
Razem z galerią zdjęć będą one dostępne już wkrótce na stronie: www. przejazdy.info.pl.
Katarzyna Kucharek
433
Tydzień z książką w Muzeum Kolejnictwa | 18.10.10
17 października 2010 roku Biblioteka Muzeum Kolejnictwa w Warszawie gościła Pana Bogdana Pokropińskiego – autora
publikacji związanych z tematyką kolei. Wśród jego dzieł znajdują się m. in.: „LUX-torpeda PKP”, „Lokomotywy
spalinowe produkcji polskiej”, „Kolej wilanowska” i wiele innych.
Na spotkaniu p. Pokropiński wygłosił wykład na temat wagonu spalinowego „Lux-torpeda” oraz podzielił się swoją
wiedzą oraz obserwacjami związanymi z transportem kolejowym.
W związku z współuczestnictwem Muzeum w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i urodzinami Książkowego Misia p.
Pokropiński przeczytał dzieciom książkę pt. „Aban i zbuntowane rogatki” nawiązującą do bezpieczeństwa na przejazdach
kolejowo – drogowych.
W celu utrwalenia wiedzy dzieci rozwiązywały krzyżówkę i kolorowały słonia Abana – maskotkę kampanii społecznej
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Justyna Kolanek
„Bezpieczny przejazd…” w gimnazjum w Białymstoku | 19.10.10
18 października 2010 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 9 w Białymstoku odbyła się promocja kampanii społecznej
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Pogawędkę z młodzieżą na temat bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych przeprowadził
Naczelnik Działu Eksploatacji – Andrzej Kierman.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież z klas I – II. Na lekcji uczniowie obejrzeli przygotowany przez Zakład materiał
promujący bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo – drogowych. Omówiono znaki drogowe znajdujące się w obrębie
terenów kolejowych oraz rodzaje skrzyżowań torów z drogami publicznymi. Pokazano również, jak kierowcy pojazdów i
inni użytkownicy dróg lekceważą znak STOP znajdujący się przed przejazdem.
Gimnazjalistom bardzo się podobała lekcja bezpieczeństwa. Był to pouczający wykład. Wszyscy wykazali zainteresowanie
tematem i zadawali pytania na temat bezpieczeństwa na przejazdach. Celem utrwalenia powyższych wiadomości
rozdano ulotki i gadżety reklamujące ww. akcję.
Dyrekcja i nauczyciele zaproponowali pracownikom zakładu dalszą współpracę w promowaniu idei bezpieczeństwa wśród
młodzieży.
Iwona Grabowska
434
,,Bezpieczny przejazd…” w Kobylinie | 19.10.10
18 października 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., wspólnie z przedstawicielami Posterunku Straży
Ochrony Kolei, zorganizował spotkania w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kobylinie w ramach kampanii
społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
W trakcie prezentacji zapoznano uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowo –
drogowych. Następnie funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei przekazali młodzieży informacje dotyczące właściwego
poruszania się na terenie kolejowym.
Aktywny udział słuchaczy w trakcie spotkania oraz duża ilość zadawanych pytań sprawiły, że prelekcja stała się cenny
źródłem informacji dla zgromadzonych dzieci i młodzieży, ukazującym przyjazną i bezpieczną kolej.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem dzieciom gadżetów i ulotek związanych z ww. kampanią.
Jarosław Chmielarz
Spotkanie z dziećmi w Olsztynie | 20.10.10
19 października 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, zorganizował spotkanie
z dziećmi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olsztynie w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się
i żyj!”.
Za pomocą filmu oraz przygotowanej prezentacji przedstawiono najmłodszym sens ww. kampanii. Dzieci chętnie
włączyły się w dyskusję na temat bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo - drogowych, poznanych znaków
ostrzegawczych i przepisów ruchu drogowego obowiązujących na przejściach dla pieszych.
Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei poinformował uczniów o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego
zachowywania się na i w pobliżu torów, a także uświadamiał, do kogo powinni się zwrócić w razie zagubienia.
Uczniowie jednogłośnie oznajmili, że poznaną wiedzę chętnie przekażą rodzicom.
Pożegnanie z dziećmi zakończyło się wręczeniem ulotek oraz gadżetów promujących akcję .
Wiesława Pawska
435
„Bezpieczna droga do szkoły” z „Bezpiecznym przejazdem…” w gminie Dąbie| 20.10.10
W dniach 15 i 19 października 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze odwiedził szkoły podstawowe
w Szczawnie, Gronowie, Kosierzu i Połupinie . Celem wizyty była promocja kampanii społecznej Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”.
Dzieci dowiedziały się w jaki sposób prawidłowo przekraczać przejazdy kolejowo – drogowe. Uczniowie poznali zasady
ruchu oraz skutki wypadków mających miejsce na skrzyżowaniach torów i dróg publicznych.
Na zakończenie spotkania przeprowadzono konkurs wiedzy o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo – drogowych.
Najmłodsi wykazali się imponującą wiedzą w tym zakresie. Każdy uczestnik otrzymał nagrody ufundowane przez Zakład.
W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Radio Zachód oraz mł. asp. Arkadiusz Sowiński.
Mariusz Olejniczak
Z wizytą u przedszkolaków w Radomiu | 21.10.10
19 października 2010 r. ideę kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” propagowano wśród 5-cio i
6-latków z Przedszkola Nr 4 w Radomiu.
Spotkanie rozpoczęto dyskusją z dziećmi na temat kolei. Maluchy z wielkim przejęciem odpowiadały na zadawane
pytania dotyczące bezpiecznego zachowania się na i w pobliżu terenu kolejowego. Następnie wyświetlony został film
edukacyjny pt. „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie”. Po krótkiej wymianie wrażeń odnośnie projekcji, pracownik
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przeczytał najmłodszym historię słonia Abana („Aban i zbuntowane rogatki”). Później
odbyło się sprawdzenie przekazanej wiedzy – na specjalnych arkuszach dzieci miały odnaleźć najbezpieczniejszą drogę
do szkoły oraz odnaleźć znaki drogowe umieszczone w pobliżu przejazdów kolejowo – drogowych. Na zakończenie
wręczono dzieciom ulotki, lizaki oraz kolorowanki ww. kampanii.
Żywiołowość i aktywność przedszkolaków w zajęciach poświęconych bezpieczeństwu na przejazdach kolejowo –
drogowych daje nadzieję na to, że hasło „Zatrzymaj się i żyj!” nie zniknie z ich pamięci w dorosłym życiu.
Paulina Pawłowska
436
„Bezpieczny przejazd…” w Jastrzębiu Zdroju | 22.10.10
21 października 2010 r. ponownie w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju wspólnie z Powiatową
Komendą Policji ruszyła akcja promująca kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
W zajęciach wzięły udział dzieci z klasy III a ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu
Zdroju. Spotkanie poprowadził starszy aspirant sztabowy Robert Stachnik.
Podczas spotkania wykorzystano m.in. film edukacyjny „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie”, który w przystępny
sposób pomógł przyswoić najmłodszym informacje na temat zasad ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania się na
przejazdach kolejowo - drogowych. Ponadto uczniowie zapoznali się w teorii i w praktyce z zasadami korzystania
z telefonu alarmowego 112.
Na zakończenie spotkania wręczono najmłodszym balony oraz maskotki kampanii „Bezpieczny przejazd…”.
Aleksandra Miśkowiec
O bezpieczeństwie ze „SMYK”-ami | 23.10.10
„Bezpiczny przejazd ...” i zasady udzielania pierwszej pomocy to zagadnienia, z którymi miały okazje zapoznać się dzieci
z Przedszkola Publicznego nr 43 „SMYK” w Szczecinie. Spotkanie odbyło się 22 października.
Podczas lekcji pracownik IZ Szczecin – p. Zdzisław Spadło zaprezentował film edukacyjny przedstawiający bezpieczne
poruszanie się na przejazdach kolejowo – drogowych. Następnie wygłosił pogadankę promującą kampanię społeczną
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Ratownicy Zachodniopomorskiego Sztabu Ratownictwa Drogowego przeprowadzili prelekcję na temat telefonów
alarmowych, jak również ćwiczyli z maluchami wezwania profesjonalnej pomoc na miejsce wypadku, kolizji, itp. Podczas
prezentacji zostały również pokazane podstawowe czynności mające na celu ratowanie życia osobie nieprzytomnej.
Na koniec spotkania dzieci otrzymały gadżety promocyjne i ulotki akcji „Bezpieczny przejazd…”, magnesy z telefonami
alarmowymi i naklejki akcji „Bezpieczna droga z radami Spongeboba”.
Dziękujemy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za wspólnie zorganizowaną akcję promującą bezpieczeństwo.
Jarosław Bawelski
Prelekcja w Szczurach | 27.10.10
26 października 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., wspólnie z przedstawicielem Komendy Powiatowej
Policji oraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, gościł w Szkole Podstawowej w Szczurach. Szkoła jest usytuowana
w pięknym przedwojennym pałacu należącym do Józefa Lipskiego – ambasadora Polski w Berlinie w okresie
międzywojennym.
W trakcie spotkania, toczącego się w miłej i serdecznej atmosferze, w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd
pod hasłem – „Zatrzymaj się i żyj!” oraz kampanii „Z Pyrkiem bezpieczniej”, zapoznano uczniów z zasadami
bezpiecznego zachowania się i poruszania na przejściach dla pieszych, przejazdach kolejowo –drogowych i po terenie
kolejowym. Duże zainteresowanie słuchaczy, aktywny udział w trakcie spotkania oraz ogromna ilość zadawanych pytań
były miłym zaskoczeniem a zarazem najlepszą nagrodą i podziękowaniem dla prowadzących.
437
Na pamiątkę spotkania wręczono dzieciom gadżety związane z ww. kampaniami.
Jarosław Chmielarz
Nawałnica akcji informacyjno – ulotkowych w Legnicy | 27.10.10
26 października 2010 r. Sekcja Eksploatacji w Legnicy (Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu) zorganizowała
zmasowany atak na przejazdy kolejowo – drogowe w Legnicy, przeprowadzając w tym dniu trzy akcje informacyjno –
ulotkowe.
Pierwszą z nich była akcja na przejeździe kat. B w ciągu ulicy Bobrowej. Przy współudziale funkcjonariuszy SOK i Policji,
kierownictwo i pracownicy sekcji przypominali o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas przekraczania przejazdów i
rozdawali ulotki informujące o kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Drugim miejscem, gdzie Sekcja zorganizowała akcję informacyjno – ulotkową, był przejazd kat. B w ciągu ulicy
Działkowej. Tam również kierownictwo i pracownicy ISE przy wsparciu funkcjonariuszy SOK i Policji rozdawali ulotki,
gadżety i informowali kierowców o ww. kampanii.
Trzecim miejscem, w którym ISE Legnica się pojawiła był przejazd kolejowo – drogowy kat. B na linii nr 137 w ciągu
ulicy Koskowickiej.
Dla kierownictwa, pracowników ISE, funkcjonariuszy SOK i Policji w Legnicy był to pracowity dzień. Organizatorzy mają
nadzieję, że taki zmasowany atak informacyjny o zachowaniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych
będzie skutkował zwiększoną świadomością wśród użytkowników przejazdów.
Oskar Olejnik
Akcje społeczne - element komunikacji marketingowej | 28.10.10
W dniach 27-28 października odbyło się Forum Marketingowe Branży Kolejowej. W czasie spotkania zostały
przeprowadzone prelekcje w formie paneli dyskusyjnych, prezentacje multimedialne oraz prezentacje konkretnych
projektów (case study). Na wstępie pani Agnieszka Rowińska – Dyrektor Marketingu i Sprzedaży KOW Sp. z o.o.
zaprezentowała działania i możliwe formy współpracy z KOW Sp. z o.o. Kolejny blok tematyczny był poświęcony akcjom
i kampaniom społecznym. Uczestnikom przedstawiono informacje praktyczne, jak również studia przypadków
prezentujące działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane przez polskie spółki, w tym spółki
branży kolejowej. Moderatorem tego bloku był pan Marcin Hołota – laureat międzynarodowej nagrody Young Creative.
Ponadto pani Daria Rybińska – Dyrektor Biura Marketingu PKP Energetyka S.A. omówiła „Akademię małego Amperka” studium przypadku, pani Katarzyna Kucharek – koordynator ds. kampanii społecznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
przedstawiła kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” (studium przypadku), a pani Lucyna
438
Roszyk – Dyrektor Biura Zarządu PKP S.A. zaprezentowała kampanię społeczną „Wybieram Kolej!” jako narzędzie
lobbingu branżowego.
Katarzyna Kucharek
,,Bezpieczny przejazd…” z akcją ,,Znicz” | 30.10.10
29 października 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej
Policji oraz Straży Ochrony Kolei zorganizował akcję ulotkowo – informacyjną na przejeździe kolejowo - drogowym w
miejscowości Franklinów, gdzie krzyżują się linia kolejowa nr 272 Kluczbork – Poznań Główny z drogą krajową nr 11.
Uroczystość Wszystkich Świętych i związane z nią wyjazdy na groby naszych bliskich, stała się idealną chwilą do zadumy,
refleksji nad życiem, własnym postępowaniem oraz przypomnieniem kierowcom o ich odpowiedzialności za życie własne
oraz innych użytkowników drogi. Organizatorzy przypominali także zasady bezpiecznego zachowania się i poruszania na
przejazdach kolejowo – drogowych. Połączenie idei kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” oraz
akcji ,,Znicz” doskonale się uzupełniły, sprawiając, że kierowcy potrafili porzucić brawurę, by z rozwagą i rozsądkiem
przestrzegać zasad ruchu drogowego.
W trakcie akcji przekazano kierowcom ulotki informacyjne związane z ww. kampanią.
Jarosław Chmielarz
„Bezpieczny przejazd…” na kursie nauki jazdy | 31.10.10
W październiku br. roku przeprowadzono 2 lekcje na temat bezpiecznego przejeżdżania przez przejazdy kolejowo drogowe wszystkich kategorii. W zajęciach uczestniczyło 20 osób (kandydatów na kierowców kat. B) w szkole nauki
jazdy „DRIFT” w Zielonej Górze.
Lekcje przeprowadził Pan Tomasz Krzysztof, instruktor – wykładowca nauki jazdy.
Po zakończonym wykładzie rozdano gadżety kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Roman Mikołajczyk
439
Pouczenia o zasadach bezpieczeństwa w Dąbrowie Oleśnickiej | 02.11.10
Sekcja Eksploatacji w Oleśnicy (Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu) tuż przed świętem 1 listopada zorganizowała
akcję informacyjno – ulotkową na przejeździe kolejowo – drogowym kat. B w miejscowości Dąbrowa Oleśnicka.
Termin i przejazd wybrany był celowo, gdyż to tędy w dniu 1 listopada odwiedzający cmentarz w Oleśnicy masowo będą
przekraczać ww. skrzyżowanie.
Kierownictwo Sekcji wraz z funkcjonariuszami SOK i Policji dokonywali pouczeń oraz przypominali o zasadach
bezpiecznego przekraczania przejazdów. Zwłaszcza dla najmłodszych były rozdawane gadżety kampanii Bezpieczny
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Oskar Olejnik
„Bezpieczny przejazd…” z Przedszkolem nr 3 w Działdowie | 05.11.10
4 listopada 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei odwiedził
przedszkolaków z Przedszkola nr 3 w Działdowie. Celem wizyty była promocja kampanii społecznej Bezpieczny przejazd
– „Zatrzymaj się i żyj!”.
Grupa maluchów i starszaków z zaciekawieniem wysłuchała zagadnień związanych z odpowiednim zachowaniem się
w pobliżu przejazdów kolejowo – drogowych, na dworcu, peronie i w pociągu. Maluchy poznały również znaki drogowe
informujące kierowców o skrzyżowaniu torów z drogami publicznymi. Spostrzegawczość i zainteresowanie dzieci koleją
zadziwiły pracowników przedszkola oraz organizatorów spotkania.
Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei w przystępny sposób wytłumaczył dzieciom zagrożenia wynikające
z nieodpowiedniego zachowywania się na i w pobliżu torów oraz uświadamiał je do kogo powinni się zwrócić w razie
zagubienia.
Następnie odbył się pokaz umiejętności służbowego psa, który pod czujnym okiem opiekuna wykonywał komendy.
Maluchy z zaciekawieniem obserwowały zwierzę, po czym uczyły się pozycji, jaką należy zachować podczas ataku psa.
Zdobytymi wiadomościami dzieci obiecały podzielić się z rodzicami.
W nagrodę cała grupa otrzymała gadżety promujące ww. kampanię.
Wiesława Pawska
Spotkanie z uczniami w Cyganach | 06.11.10
4 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie z uczniami klas 0 – 4 w Zespole Szkół im. J. Pawła II w Cyganach w ramach
kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
440
Spotkanie z dziećmi przeprowadzili pracownicy Sekcji Eksploatacji ze Stalowej Woli Rozwadów przy współudziale Straży
Ochrony Kolei. Wyboru szkoły dokonano ze względu na wznowienie ruchu kolejowego po modernizacji linii nr 71 Ocice –
Rzeszów.
Wizyta miała na celu kształtowanie i promowanie bezpiecznych zachowań młodzieży szkolnej w obrębie przejazdów
kolejowo – drogowych. Była to ciekawa lekcja edukacyjna. Dzieci wykazały się imponującą wiedzą w tym zakresie.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy gadżet kampanii „Bezpieczny przejazd…”.
Paweł Ordon
Edukacja młodzieży białostockiej trwa! | 06.11.10
5 listopada 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku ponownie odwiedził młodzież miejskiego Publicznego
Gimnazjum nr 9 w celu promowania kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Lekcję na temat bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych przeprowadził Naczelnik Działu
Eksploatacji – Andrzej Kierman.
W zajęciach uczestniczyła młodzież z klas trzecich (ok. 60 osób).
Za pomocą przygotowanej prezentacji przedstawiono sens ww. kampanii. Przedstawiciel Zakładu bardzo szczegółowo
opowiedział o rodzajach przejazdów oraz sposobie ich zabezpieczenia. Dzieci chętnie włączyły się w dyskusję na temat
bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych, poznanych znaków ostrzegawczych i przepisów ruchu
drogowego obowiązujących na przejściach dla pieszych.
Największą radość sprawiło rozdanie na koniec gadżetów kampanijnych.
Iwona Grabowska
Idea bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych w Jędrzychowicach, Łysinach i Sławie |
06.11.10
5 listopada br. w szkołach podstawowych w Jędrzychowicach, Łysinach i w Sławie zorganizowano spotkania
informacyjne poświęcone kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
441
Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób prawidłowo przekraczać przejazdy kolejowo – drogowe. Zdobyły one niezbędną
wiedzę o właściwym zachowaniu się na specjalnych skrzyżowaniach dróg i torów oraz poznały znaki ostrzegawcze
umieszczone przy przejazdach.
Spotkanie to przeprowadzono w ramach akcji „Droga-dom-szkoła bezpieczna i wesoła”, która ma na celu zbudowanie
wśród najmłodszych świadomości poważnych konsekwencji wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności
w ruchu drogowym.
Na zakończenie przeprowadzono konkurs wiedzy o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo – drogowych. Dzieci
wykazały się imponującą wiedzą w tym zakresie. Każdy uczestnik otrzymał nagrody – gadżety ww. kampanii.
W spotkaniu oprócz Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze udział wzięło Radio Zachód.
Mariusz Olejniczak
"Bezpieczny przejazd" w Zespole Szkół Specjalnych | 06.11.10
5 listopada 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. gościł w miejscowym Zespole Szkół Specjalnych imienia
Juliana Tuwima, gdzie odbyło się podsumowanie projektu - BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE.
Współtwórcami imprezy, oprócz nauczycieli i uczniów szkoły, byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz ww.
Zakładu.
Projekt realizowany był przez dzieci klas I – VI szkoły podstawowej. W tym roku położono nacisk na utrwalenie zasad
bezpieczeństwa podczas wysiadania z autobusu, zapoznanie z zasadami bezpiecznego przekraczania przejazdu kolejowo
– drogowego, bezpieczeństwo rowerzysty (szczególnie podczas przekraczania jezdni) oraz bezpieczeństwo dziecka w
samochodzie. Uczniowie poszczególnych klas przedstawiali przygotowane przez siebie prezentacje. Były plakaty, odczyty,
prace plastyczne, pokazy, piosenki. Przeprowadzono również promocję kampanii społecznej Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”. Miejsce obok maskotki Pyrka, zajął słonik Aban - symbol tej akcji.
Młodszy aspirant, Tomasz Frąszczak z Komendy Powiatowej Policji, zaprezentował film pt. „Bezpieczna droga z radami
SpongeBoba”.
Aktywny udział w imprezie i spontaniczne reakcje dzieci były najlepszym potwierdzeniem ich ogromnego
zainteresowania tematyką i formą projektu.
Na pamiątkę spotkania oraz w nagrodę za duże zaangażowanie, uczniowie otrzymali upominki w postaci naklejek,
planów lekcji, plakatów, ulotek i układanek związanych z tematyką bezpieczeństwa.
Jarosław Chmielarz
442
Wystawa "kolejowa" w bibliotece | 09.11.10
8 listopada br. w Bibliotece Publicznej w Węglińcu została otwarta wystawa „Historia Węglińca i kolei”, którą
zorganizowali członkowie „Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Węglinieckiej”. Celem wystawy było przypomnienie
mieszkańcom gminy o wieloletnim współistnieniu tych dwóch podmiotów, bowiem dzięki stworzeniu węzła kolejowego w
1843 r. powstawać zaczęło nowe osiedle, czyli teraźniejszy Węgliniec.
Wśród zgromadzonych na wystawie eksponatów można oglądać m.in.: sprzęt i elementy wyposażenia kolejowego,
sprzęt do budowy torów, lampy kolejowe, tabliczki pochodzące z wagonów i lokomotyw, elementy wyposażenia
pracowników kolei, sprzęt torowy, historyczne szyny, sprzęt teletechniczny, elementy wyposażenia kas biletowych
(ręczna centrala telefoniczna, kasowniki), mundury i elementy mundurów kolejarskich, historyczne dokumenty kolejowe,
plany, dokumentacje, zdjęcia dokumentujące historię i współczesność kolei, odznaczenia, dokumenty osobiste itp.
związane z koleją i kolejarzami, pamiątki po kolejarzach.
Ciekawy element wystawy stanowi kącik z przejazdem kolejowo – drogowym – oprócz szlabanu jest krzyż św. Andrzeja,
sygnalizacja świetlna i plakaty informujące o bezpiecznych zachowaniach na przejeździe kolejowo - drogowym.
Zgromadzeni na wystawie zostali poinformowani o kampanii społecznej Bezpieczny przejazd –„Zatrzymaj się i żyj!”,
która jest prowadzona na terenie kraju, a od kilku tygodni również w Węglińcu.
Izabela Uspieńska –Domagała
Spotkanie w Barcikowie | 09.11.10
8 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej w Barcikowie koło Olsztyna Zakład Linii Kolejowych wspólnie ze Strażą
Ochrony Kolei zorganizowali spotkanie z dziećmi klas 0 – III .
Dzieciom został zaprezentowany film edukacyjny pt. „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie” oraz prezentacja na
temat zasad bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych oraz znaków drogowych znajdujących się
przed nimi. Aktywny udział w dyskusji oraz spontaniczne i żywiołowe reakcje dzieci były najlepszym potwierdzeniem
zainteresowania tematyką.
Obecny na spotkaniu funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei opowiedział
o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego zachowywania się na i w pobliżu torów, a także informował uczniów
do kogo powinni się zwrócić w razie zagubienia.
443
Pożegnanie z dziećmi zakończyło się wręczeniem ulotek oraz gadżetów promujących kampanię społeczną Bezpieczny
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Wiesława Pawska
Briefing na przejeździe w Piekoszowie | 10.11.10
W ostatnich dniach października Zakład Linii Kolejowych w Kielcach dokonał odbioru technicznego przejazdu kolejowego
kat. „A” usytuowanego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Piekoszów – Gnieździska z linia kolejową Nr 61 Kielce –
Fosowskie po jego kompleksowej modernizacji.
Fakt ten stworzył doskonałą okazję do przeprowadzenia w tym miejscu 9 listopada 2010 r. briefingu dla lokalnych
mediów połączonego z akcją ulotkową propagującą właściwe zachowania użytkowników dróg podczas przekraczania
przejazdów kolejowo – drogowych.
W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji,
funkcjonariusze SOK Komendy Regionalnej, a także przedstawiciele władzy samorządowej i zarządcy drogi w Kielcach.
Informacje z akcji przekazało między innymi Polskie Radio Kielce i Gazeta Wyborcza.
Tadeusz Strużycki
"Bezpieczny przejazd..." w Starachowicach | 11.11.10
10 listopada 2010 roku Sekcja Eksploatacji Ostrowiec Świętokrzyski wraz z pracownikami Zakładu Linii Kolejowych w
Skarżysku – Kamiennej zorganizowała spotkanie z dziećmi klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach.
Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z bezpieczeństwem przy przekraczaniu przejazdów kolejowo – drogowych.
Na spotkaniu dzieci obejrzały przygotowany materiały promujący kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj
się i żyj!”. Omówiono znaki drogowe i kolejowe znajdujące się przed przejazdami oraz rodzaje przejazdów. Pokazano,
jak kierowcy pojazdów samochodowych oraz inni użytkownicy dróg (piesi, rowerzyści) lekceważą znak STOP znajdujący
się przed przejazdem. Przedstawiciele SOK, uczestniczący w spotkaniu, przekazali uczniom informacje związane z
wykonywaną przez siebie pracą na kolei.
Zainteresowanie dzieci akcją, promującą kampanię Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” było bardzo duże. Lekcja
bezpieczeństwa bardzo się podobała. Dzieci otrzymały pamiątkowe gadżety promujące kampanię.Promowanie wśród
młodych ludzi tematyki kampanii ma uczyć ich odpowiedzialności i podejmowania właściwych decyzji przy przekraczaniu
przejazdów kolejowo – drogowych.
Następnie, na przejeździe kolejowym przy ul. Targowej w Starachowicach pracownicy Sekcji Eksploatacji Ostrowiec wraz
z funkcjonariuszami SOK przeprowadzili akcję ulotkową, podczas której rozdawano zmotoryzowanym i pieszym materiały
informacyjne oraz gadżety kampanijne. Całej akcji towarzyszyły lokalne media tj. „Starachowicka Gazeta” oraz TV
Starachowice.
444
Informacje dot. akcji przekazano w serwisie informacyjnym TV Starachowice w dniu 12 listopada 2010 r.
Lidia Franczyk
CZUWAJĄ NA PRZEJAZDACH | 15.11.10
Kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.
Dzisiaj, tj. 15 listopada 2010 r. w 23 miejscowościach Polski kolejarze analizują zachowania kierowców na
skrzyżowaniach drogi i toru. Policjanci, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy Zakładów Linii Kolejowych
przyjrzą się sposobom zachowania kierowców, przed i na przejazdach oraz reakcjom na znaki i sygnały urządzeń.
Efekty działań będą wykorzystane w kolejnych przedsięwzięciach informacyjnych kampanii społecznej Bezpieczny
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Do końca września 2010 r. w Polsce na przejazdach kolejowo-drogowych zdarzyło się 179 wypadków. Zginęły 22 osoby,
39 zostało rannych. To w porównaniu z ofiarami na drogach bardzo mało, jednak skutki zdarzeń mogą być olbrzymie.
Najczęstszą przyczyną wypadków, powodowanych przez kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych jest: brak
reakcji na znak STOP, omijanie slalomem zamkniętych rogatek, wjeżdżanie pod opadające drągi rogatek, ignorowanie
sygnałów świetlnych i dźwiękowych o nadjeżdżającym pociągu.
Rozsądek kierowców chroni ich samych, podróżujące z nimi osoby oraz maszynistów prowadzących pociągi, pasażerów i
towary.
Kampania Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!” trwa już szósty rok. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują
ze służbami publicznymi, stowarzyszeniami, mediami oraz autorytetami społecznymi. Różny w formie przekaz ma na celu
kształtowanie właściwego zachowania podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. Dodatkowe informacje:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
[email protected]
Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo – drogowych tematem lekcji muzealnych | 16.11.10
Od 15 października br. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie prowadzi lekcje muzealne. Jednym z tematów
podejmowanych w ramach edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest „Bezpieczeństwo na przejazdach
kolejowo - drogowych”. Temat został opracowany w oparciu o prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
445
kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, której celami są: podnoszenie świadomości zagrożeń
wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach, kształtowanie zachowań oraz utrwalanie postaw
społecznie pożądanych.
Podczas lekcji dzieci wysłuchają czytanki „Aban i zbuntowane rogatki”. Ponadto, wyemitowany zostanie film animowany
o bezpieczeństwie na przejeździe kolejowo - drogowym, po obejrzeniu, którego dzieci wykonają zadanie mające na celu
utrwalenie zdobytych wiadomości.
W salach muzealnych dzieci będą mogły zobaczyć również makiety z kolejkami, na których zaprezentowane będą zasady
działania sygnalizacji świetlnej. W trakcie zwiedzania i prezentacji miniaturek pracownicy Muzeum zwrócą uwagę na
przekazanie dzieciom zasad prawidłowego zachowania się na peronach i przejazdach kolejowo - drogowych.
Informacje i zapisy:
Dział Oświatowy, tel. 022 620-04-80 wew. 106; e-mail:[email protected]
Justyna Kolanek
Obchody Święta Kolejarza w Skarżysku Kamiennej | 19.11.10
18 listopada 2010 roku w siedzibie Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej z okazji Święta Kolejarzy
zorganizowano spotkanie z dziećmi kl. 2 a Szkoły Podstawowej im. Generała Stanisława Maczka w Bliżynie. Celem zajęć
było zapoznanie dzieci z pracą wykonywaną na kolei oraz przeprowadzenie akcji promującej kampanię społeczną
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Podczas spotkania zapoznano najmłodszych z zasadami bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych,
znakami umieszczonymi w ich pobliżu oraz rodzajami tych specyficznych skrzyżowań torów z drogami publicznymi.
Następnie dzieci uczestniczyły w przygotowanym przez Zakład poczęstunku oraz otrzymały pamiątkowe gadżety
promujące kampanię „Bezpieczny przejazd…”.
Po posiłku uczniowie zwiedzili Izbę Pamięci znajdującą się w budynku Dworca Kolejowego oraz nastawnię na górce
rozrządowej Skarżysko – Kamienna. Była to praktyczna lekcja, na której przypomniano maluchom zasady prawidłowego
poruszania się w obrębie przejazdów.
W dowód wdzięczności dzieci sporządziły album ze spotkania, który został przekazany Dyrektorowi Zakładu.
Lidia Franczyk
446
„Stacja Kutno” – VI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego
Przybory | 22.11.10
20 – 21 listopada 2010 r. w Kutnie odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Honorowego Starosty Kutnowskiego
Jeremiego Przybory. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie wykorzystał imprezę do promocji kampanii społecznej
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Podczas konkursu zorganizowane zostało stoisko „Bezpiecznego przejazdu…”, gdzie przedstawiciele Sekcji Eksploatacji
Kutno prezentowali działania kampanijne, informowali o celu akcji oraz rozdawali pamiątkowe gadżety związane z ww.
kampanią.
Pakiety materiałów informacyjno – promujących „Bezpieczny przejazd…” stały się składowymi nagród dla laureatów
konkursu.
Anna Karpeta – Stasiak
,,Kolej wczoraj, dziś, jutro” w Ostrowie Wielkopolskim | 23.11.10
22 listopada 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. zorganizował prelekcję pt. ,,Kolej wczoraj, dziś, jutro” dla
dzieci klasy trzeciej miejscowej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Gen. Józefa Bema w ramach kampanii społecznej
Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” oraz z okazji zbliżającego się Święta Kolejarza.
W trakcie spotkania, oprócz wskazówek jak właściwie i bezpiecznie poruszać się na przejazdach kolejowo – drogowych
oraz na terenie kolejowym, dzieci skorzystały z możliwości przejażdżki drezyną, zwiedziły nastawnię dysponującą i
zaznajomiły się z pracą dyżurnego. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyła się hala napraw taboru
kolejowego w ostrowskiej lokomotywowni, duża makieta przedstawiająca poruszające się lokomotywy, wagony i
starannie wykonana mapa terenu razem ze stacjami kolejowymi.
Wszystkie te atrakcje oraz całe spotkanie było możliwe dzięki zaangażowaniu dyrekcji Zakładu Linii Kolejowych w
Ostrowie Wlkp. w osobie Dyrektora – p. Dariusza Bałoniaka, a także członków Klubu Miłośników Kolei w Ostrowie Wlkp.
– panów Marka Płóciennika i Krystiana Nawrota.
Najlepszym podziękowaniem dla organizatorów był aktywny udział dzieci w trakcie spotkania oraz szczere, roześmiane i
zadowolone buzie maluchów.
Na pamiątkę spotkania wręczono dzieciom gadżety związane z ww. kampanią.
Jarosław Chmielarz
447
Spotkanie w Hajnówce | 24.11.10
23 listopada 2010 r. na przejeździe kat. D (km 128,581 linii nr 31 Siedlce – Siemianówka) w Hajnówce Zakład Linii
Kolejowych w Białymstoku zorganizował akcję promocyjną związaną z kampanią społeczną Bezpieczny przejazd –
„Zatrzymaj się i żyj!”.
Akcję zorganizowano z udziałem PR Białystok (który udostępnił autobus szynowy SA 133) oraz funkcjonariuszy SOK.
W spotkaniu uczestniczyło 26 dzieci klasy III ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Hajnówce. Akcja rozpoczęła się o godz.
10:15. Wszyscy uczestnicy odjechali pociągiem nr 114929 relacji Hajnówka – Narewka w kierunku ww. przejazdu
kolejowo – drogowego, gdzie pracownicy z pomocą uczniów przypominali kierującym pojazdami drogowymi o
konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas przejeżdżania przez przejazd.
Następnym punktem wycieczki było ognisko, gdzie przekazano trzecioklasistom torby wraz z gadżetami „Bezpiecznego
przejazdu…”. Przeprowadzono również krótką prelekcję na temat zasad zachowania się na stacjach kolejowych.
W drodze powrotnej dzieci obserwowały znaki i sygnały ustawiane przed przejazdem. Zwrócono im szczególną uwagę
na sygnał „Baczność” dawany z kabiny autobusu szynowego oraz wyjaśniono zasady postępowania po usłyszeniu
takiego sygnału.
Uczniowie zobowiązali się przekazywać zapamiętane zasady bezpieczeństwa kolegom, koleżankom oraz rodzicom.
Akcja była dokumentowana przez TV Białystok. Emisja programu odbyła się 26 listopada 2010 r. o godz. 16:10 i 17:10
w programie regionalnym i TVP2.
Iwona Grabowska
O bezpieczeństwie w Jastrzębiu Zdroju | 25.11.10
24 listopada 2010 r. klasa III b z SP nr 5 skorzystała z zaproszenia MBP Filii nr 3 w Jastrzębiu Zdroju i wzięła udz iał w
spotkaniu z policjantem w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!".
Podczas zajęć funkcjonariusz w bardzo przystępny sposób przekazał informacje na temat niebezpieczeństw czyhających
na drodze. Po obejrzeniu filmu pt. „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie” rozgorzała dyskusja na temat
zachowania się przed przejazdem kolejowo – drogowym. Pomocny okazał się wiersz o słoniu Abanie, który
usystematyzował wiedzę dzieci dotyczącą bezpieczeństwa na tych specyficznych skrzyżowaniach torów z drogami
publicznymi.
Uczniowie obejrzeli także film edukacyjny o Spongebobie, który przypominał o zasadach bezpieczeństwa podczas: jazdy
samochodem, pobytu w szkole, odpoczynku na placu zabaw, nad wodą i w lesie.
Trzecioklasiści mieli również okazję w sposób praktyczny poznać zasadę korzystania z telefonu alarmowego 112,
dzwoniąc do prowadzącego, który udzielał m. in. następujących wskazówek: jak prawidłowo zawiadomić służby
ratownicze w razie pożaru, jak postępować w czasie wypadku drogowego itp.
Dzieci wykazały się imponującą znajomością znaków drogowych, przepisów o ruchu drogowym oraz wykonały
interesujące prace plastyczne. Najciekawsze rysunki zostały nagrodzone znaczkami odblaskowymi, maskotkami,
świecącymi breloczkami i kolorowankami kampanii „Bezpieczny przejazd…”.
448
Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe baloniki i słodkości.
Były to pouczające zajęcia na bardzo ważny temat jakim niewątpliwie jest bezpieczeństwo najmłodszych. Polecamy!!!
Aleksandra Miśkowiec
Loteria fantowa w Pietrzykowicach | 26.11.10
25 listopada 2010 r. w Pietrzykowicach odbyła się loteria fantowa, z której dochód przeznaczony był na zaspokojenie
potrzeb dzieci z Domu Dziecka w Żywcu.
Organizatorem wydarzenia był Samorząd Uczniowski z miejscowego gimnazjum.
W imprezie uczestniczyło 200 osób.
Wśród różnych przedmiotów, będących wygranymi w konkursie, znalazły się gadżety kampanii społecznej Bezpieczny
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Osoby biorące udział w loterii informowano o założeniach i celach ww. akcji.
Iwona Wandzel
Dzień Kolejarza w Zakładzie Linii Kolejowych w Olsztynie | 27.11.10
26 listopada br. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie wraz z funkcjonariuszami SOK włączył się z promocją kampanii
społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” do organizowanego przez Przewozy Regionalne oraz
Towarzystwo Miłośników Kolei – Dnia Kolejarza.
Impreza odbywała się na dworcu w Olsztynie. Uczestniczyło w niej ok. 250 dzieci z pobliskich szkół.
Wśród atrakcji przygotowanych dla najmłodszych była między innymi przejażdżka autobusem szynowym na odcinku
Olsztyn Główny – Olsztyn Wschodni. Biletem na przejazd autobusem były ulotki „Bezpiecznego przejazdu…”, które dzieci
otrzymały po wysłuchaniu pogadanki na temat zasad bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych
oraz prawidłowego zachowania się na peronach i w pociągach.
Każdy z uczestników imprezy otrzymał gadżet promujący ww. kampanię.
Wiesława Pawska
449
Prelekcja w przedszkolu w Lublinie | 29.11.10
28 października 2010 r. Sekcja Eksploatacji w Lublinie przeprowadziła w miejscowym Niepublicznym Przedszkolu
„Akademia Przedszkolaczka” prelekcję w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!".
Lekcję przeprowadzili: Mirosław Szadura (z-ca Naczelnika Sekcji Eksploatacji ds. inżynierii ruchu) oraz Jacek Mazurek
(pracownik Sekcji).
W zajęciach udział wzięło około 80 maluchów. Na początku wyświetlono film edukacyjny dla dzieci pt. „Bezpieczny
przejazd zależy także od Ciebie”. Następnie omówiono podstawowe zasady bezpiecznego przekraczania przejazdu
kolejowo – drogowego oraz prawidłowe zachowanie się na terenie kolejowym.
Po części merytorycznej zorganizowano konkurs wiedzy sprawdzający przyswojenie materiału przez najmłodszych. Dzieci
wykazały się dużą spostrzegawczością oraz zrozumieniem tematu. Na pytania odpowiadały chętnie, za co nagradzano je
drobnymi gadżetami.
Po wyczerpaniu pytań konkursowych padły pytania do organizatorów na temat transportu kolejowego oraz kampanii
„Bezpieczny przejazd…”.
Wszystkie dzieci zostały obdarowane drobnymi gadżetami związanymi z ww. akcją oraz słodyczami.
Mirosław Szadura
Spotkanie w Rumii | 01.12.10
Kampania „Myślę na Drodze” wystartowała! 30 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi odbyła się inauguracja
akcji „Myślę na drodze” pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”, która kierowana jest do uczniów szkół podstawowych.
Głównym inicjatorem projektu jest redakcja pomorskiego miesięcznika Moto Trendy. Współorganizatorem akcji są:
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni,
Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa Adiutare. Honorowy Patronat objął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku –
nadinspektor Krzysztof Gajewski. Patronat medialny nad akcją objął pomorski portal informacyjny Biznesnafali.pl,
redakcja Radia Plus, Outdoor 3 miasto oraz nasz portal motoryzacyjny Auto-News.pl.
Projekt łączy w sobie wiele działań partnerów akcji, choćby ogólnopolskiej kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj
się i żyj!”. Na spotkaniu przedstawiono sens ww. kampanii. Dyrektor Zakładu w Gdyni – Julian Skrochocki, bardzo
szczegółowo opowiedział o rodzajach przejazdów oraz sposobie ich zabezpieczenia. Dzieci chętnie włączyły się w
dyskusję na temat bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych, poznanych znaków ostrzegawczych i
przepisów ruchu drogowego obowiązujących na przejściach dla pieszych. Dodatkowo zaprezentowano uczniom pojazd
Ratownictwa Technicznego biorącego udział w wypadkach wykolejeń oraz innych kolizji na torach.
Przedstawiciele PORD w Gdańsku przygotowali konkurs z nagrodami dotyczący przepisów ruchu drogowego. Laureatami
zostali: I miejsce – Klaudia Tiszbein z VI c, II miejsce – Klaudia Pauzder z IV a i III miejsce – Mariusz Rozmysłowicz z V
a.
Na zakończenie Ratownicy Medyczni ze Stowarzyszenia Adiutare z Gdańska zaprezentowali w pełni wyposażoną karetkę
pogotowia kat. „S”. Następnie przy współpracy z prowadzącymi przygotowali symulacje omdleń jak i upadków ze
skutkiem urazów ciała. Akcje ratownicze wyglądały na tyle realnie, iż wiele osób oraz młodzieży do samego końca było
przekonanych o prawdopodobnym nieszczęściu, jakiego byli świadkami. Symulacje dostarczyły nie tylko emocji, ale
przede wszystkim cennych informacji na temat zasad udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.
W województwie pomorskim do końca października 2010 r. na drogach zginęły 167 osób, a rannych zostało 2838 osób.
Polska przoduje w europejskich statystykach pod względem ilości i ciężkości wypadków drogowych. Nie możemy
pozostać obojętni na te statystyki, tym bardziej, że dotyczą one również dzieci i młodzieży, dlatego zapraszamy
wszystkie instytucje oraz firmy do udziału w promocji kampanii społecznych mających na celu troskę o zdrowie i życie
ludzkie.
Michał Jaczewski
450
Kampania „Bezpieczny przejazd..” po raz kolejny w Jastrzębiu Zdroju | 03.12.10
2 grudnia 2010 r. grupa 6-latków z Publicznego Przedszkola nr 18 w Jastrzębiu Zdroju wzięła udział w spotkaniu
z policjantem w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!".
Podczas zajęć funkcjonariusz zapoznał maluchy z tematyką niebezpieczeństw czyhających na drodze. Po obejrzeniu
filmu edukacyjnego pt. „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie” przedstawił dzieciom zasady bezpiecznego
przekraczania przejazdu kolejowo – drogowego. Następnie przeczytana została bajka pt. „Aban i zbuntowane rogatki”,
która utrwaliła wiedzę dzieci dotyczącą bezpieczeństwa na tych specyficznych skrzyżowaniach torów z drogami
publicznymi.
W kolejnej części spotkania pokazano przedszkolakom, jak korzystać z telefonu alarmowego 112 w przypadku
zagubienia bądź też innego zagrożenia.
Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe gadżety, które mają przypominać najmłodszym
o bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym.
Aleksandra Miśkowiec
Mikołajki z „Bezpiecznym przejazdem…” | 07.12.10
6 grudnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie zawitał do Szkoły Podstawowej w Spręcowie. W oczekiwaniu na
św. Mikołaja dzieci klas 0 – III wysłuchały lekcji na temat bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo –
drogowych .
Za pomocą przygotowanej prezentacji oraz filmu edukacyjnego przedstawiono cel kampanii społecznej Bezpieczny
przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Przedstawiciel Zakładu bardzo szczegółowo opowiedział o rodzajach przejazdów oraz
sposobie ich zabezpieczania. Dzieci chętnie włączyły się w dyskusję na temat poznanych znaków ostrzegawczych oraz
przepisach ruchu drogowego obowiązujących na przejściach dla pieszych.
Obecny na spotkaniu funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei opowiedział o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego
zachowywania się na i w pobliżu torów, a także uświadamiał uczniów, do kogo powinni się zwrócić w razie zagubienia.
Pożegnanie z dziećmi zakończyło się wręczeniem ulotek oraz drobnych upominków mikołajkowych (w tym gadżetów
kampanijnych).
Wiesława Pawska
451
Jubileuszowy występ Abana | 11.12.10
W ciągu trzech grudniowych dni, a dokładniej od ósmego do dziesiątego, Kolejowy Teatr Objazdowy z Abanem na czele
odwiedził Grudziądz, Inowrocław i Toruń. Inowrocław był już pięćdziesiątym miastem na mapie popularnego słonia. Trzy
przedstawienia pt. „Aban i bezpieczny przejazd” obejrzało łącznie 875 dzieciaków. Bardzo duży wkład w organizację i
przygotowanie przedstawień wnieśli chorąży Paweł Zaręba oraz porucznik Tadeusz Nawrocki z Żandarmerii Wojskowej.
Podczas przedstawienia w Toruniu, Naczelnik Działu ds. eksploatacyjnych Włodzimierz Kiełczyński wręczył wychowawcy
- Pani Teodozji Ćwiklińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu nagrodę za I miejsce w konkursie
"Wyhamuj przed przejazdem i zdobądź nagrody!!!". Dzieci oglądające przedstawienia były zachwycone i aktywnie
uczestniczyły w przedsięwzięciu. Poprzez zabawę nauczyły się jak ważne są prawidłowe zasady zachowania
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.
Damian Górski
na podstawie relacji Józefa Piórkowskiego
Badminton w Skrzyńsku | 11.12.10
10 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzyńsku (k/Przysuchy) odbyły się Mistrzostwa Gminy Przysucha
w Badmintonie o puchar Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej.
Przed rozpoczęciem zawodów przeprowadzono lekcję promującą kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj
się i żyj!”.
Zawody rozpoczęła Dyrektor PSP w Skrzyńsku – Zofia Nawrocka. W zmaganiach sportowych udział wzięli uczniowie ze
szkół z terenu gminy Przysucha.
W systemie pucharowym wyłoniono zwycięzców w czterech kategoriach. Nagrody (puchary i książki) wręczył Dyrektor ds.
Eksploatacyjnych Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej – Piotr Małek.
Za zajęcie czwartego miejsca zawodnikom wręczono pamiątkowe maskotki kampanii „Bezpieczny przejazd…”. Ponadto,
wszyscy uczestnicy zawodów dostali promocyjne gadżety, tj. linijki, długopisy, worki, torby, breloki, lizaki i balony ww.
akcji.
Zawody zorganizował i przeprowadził Zastępca Naczelnika Sekcji Opoczno – Henryk Olech.
Lidia Franczyk
Mistrzostwa Polski Vovinam Viet Vo Dao | 12.12.10
11 grudnia 2010 r. o godz. 9.00 w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie odbyły się
Mistrzostwa Polski Vovinam Viet Vo Dao.
W mistrzostwach uczestniczyły kluby sportowe z całej Polski. Organizatorzy zawodów zorganizowali rywalizację w wielu
konkurencjach oraz pokazy sztuk walki.
Na podium stanęło ponad 130 utalentowanych sportowców.
Podczas imprezy propagowana była kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Młodzież
uczestnicząca w akcji chętnie dzieliła się wiedzą na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych.
452
Rozwieszone plakaty oraz baner z grafiką VI edycji ww. kampanii pomogły dzieciom w zapamiętaniu wiedzy z zakresu
prawidłowego zachowania się w obrębie i na skrzyżowaniach torów z drogami publicznymi.
Elżbieta Jachacy
Kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei pod hasłem: "Przepuść pociąg! Ktoś czeka na
Ciebie w domu. ", 13-24 grudnia 2010 | 13.12.10
Każdego dnia dzieci oczekują, że ich rodzice wrócą do domu. Możesz czuć się komfortowo i bezpiecznie tylko wtedy, gdy
wszyscy członkowie rodziny są obecni. Kiedyś nadejdzie dzień, kiedy dzieci założą własną rodzinę. Trochę czasu upłynie,
a wtedy ich dzieci będą na nie czekać w domu i cykl rozpocznie się ponownie. I to jest wspaniałe.
Co roku jest sporo ludzi, którzy tracą życie na torach kolejowych. Dla nas ofiary wypadków nie są tylko liczbami ze
statystyk, ale również prawdziwymi ludźmi, prawdziwym smutkiem i bólem swoich bliskich. Ten ból jest jeszcze większy,
jeśli spojrzymy na przyczyny, dla których wypadek kolejowy miał miejsce.
Człowieka uderzonego przez pociąg nie można porównać z uderzeniem pioruna lub trzęsieniem ziemi. Większość
wypadków drogowych została spowodowana przez zaniedbanie, któremu można było zapobiec. Nie wymaga to
ogromnego wysiłku - należy po prostu poświęcić więcej czasu i uwagi na przekraczanie przejazdów kolejowo-drogowych.
W celu przypomnienia kierowcom pojazdów silnikowych i pieszym zagrożeń obecnych na torach kolejowych, organizacja
non-profit Operation Lifesaver Estonia (OLE) i kampania społeczna Bezpieczny przejazd - "Zatrzymaj się i żyj!"
(Bezpieczny przejazd…) organizują w okresie od 13 do 24 grudnia 2010 r. kampanię bezpieczeństwa na kolei pod
hasłem "Przepuść pociąg! Ktoś czeka na Ciebie w domu". Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy ludzie zwracają
większą uwagę na swoje rodziny, przyjaciół i chcą z nimi pobyć, choćby przez chwilę. Robią tak, aby pokazać, że się o
nich troszczą i życzą sobie Wesołych Świąt! OLE i Bezpieczny przejazd… chcą za pośrednictwem kampanii upewnić się,
że wszystkie świąteczne życzenia dotrą do adresatów.
Podczas kampanii bezpieczeństwa zostały opublikowane materiały reklamowe przygotowane przez OLE, gdzie głównymi
bohaterami są brat i siostra czekający na tatę w domu. Na szczęście tata wraca do domu ponieważ poświęcił
wystarczająco dużo czasu i uwagi na przejazdach kolejowo-drogowych. Klip telewizyjny jest wspierany przez plakaty na
ulicach i reklamy w mediach drukowanych.
Życzymy bezpiecznych Świąt
Operation Lifesaver Estonia i kampania społeczna Bezpieczny przejazd - "Zatrzymaj się i żyj!"
Boże Narodzenie 2010
453
,,Bezpieczny przejazd…” u Królowej Jadwigi w Jarocinie | 15.12.10
14 grudnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., wspólnie z przedstawicielami Posterunku Straży Ochrony
Kolei w Jarocinie, gościł w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie. Celem wizyty była promocja
kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Podczas prelekcji zapoznano uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania i poruszania się na przejazdach kolejowo –
drogowych. Komendant Posterunku SOK, Pan Jacek Furmankiewicz, wraz z podwładnymi przekazali uczniom informacje
dotyczące właściwego zachowania się na stacjach, szlakach kolejowych oraz w pociągach. Dużym zainteresowaniem
słuchaczy cieszyła się prezentacja dotycząca ubioru i wyposażenia funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei. Aktywny udział
dzieci w trakcie spotkania, jak też wielość zadawanych pytań, sprawiły, że prelekcja stała się cenną informacją dla
słuchaczy oraz ukazała przyjazną i bezpieczną kolej.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem dzieciom gadżetów i ulotek związanych z „Bezpiecznym przejazdem…”.
Jarosław Chmielarz
„Bezpieczny poniedziałek” – odsłona druga | 15.12.10
13 grudnia 2010 r. pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., funkcjonariusze Policji oraz SOK przeprowadzili drugą
ogólnopolską akcję pn. „Bezpieczny poniedziałek”.
Projekt ma na celu eliminację negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego podczas przekraczania przejazdów
kolejowo – drogowych.
Analiza pierwszej akcji wykazała, że najczęstszymi wykroczeniami popełnianymi przez kierowców jest brak reakcji na
znak STOP, próba przejechania pod zamykającymi się rogatkami bądź też ich ominięcie (tzw. jazda slalomem).
Organizatorzy przedsięwzięcia pouczają użytkowników przejazdów kolejowo – drogowych o prawidłowym zachowaniu
podczas ich przekraczania. Jednak tym, którzy rażąco naruszają przepisy kodeksu ruchu drogowego, oprócz upomnienia
wręczają mandat karny.
Miejmy nadzieję, że ten sposób perswazji zaowocuje zwiększeniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo –
drogowych.
Paulina Pawłowska
454
Przedświąteczne spotkanie w przedszkolu w Wałbrzychu | 18.12.10
17 grudnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu zorganizował spotkanie z dziećmi z miejskiego Przedszkola
Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Celem wizyty była promocja kampanii społecznej Bezpieczny przejazd
– „Zatrzymaj się i żyj!”.
Na spotkaniu omówiono:
• zasady bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych;
• niebezpieczeństwa, jakie mogą wyniknąć z przebywania w pobliżu torów;
• skutki przypadków obrzuceń kamieniami pociągów.
Wyemitowano również tegoroczny spot kampanii oraz filmik edukacyjny dla dzieci pt. „Bezpieczny przejazd zależy także
od Ciebie”.
Na koniec spotkania rozdano przedszkolakom gadżety „Bezpiecznego przejazdu”.
Krzysztof Wójcik
Akcja "Bezpieczna droga do szkoły z "Bezpiecznym przejazdem..." trwa! | 22.12.10
14 i 20 grudnia 2010 r. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” odwiedził
Szkoły Podstawowe w Zbąszynku, w Dąbrówce Wlkp. i Kosieczynie.
Z uwagi na to, że w ww. miejscowościach występują przejazdy kolejowo – drogowe postanowiono przypomnieć
i utrwalić dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania skrzyżowań toru kolejowego z drogą. Działania realizowano
w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.
Edukacja odbywała się w formie zabawy i miała na celu przybliżenie najmłodszym elementarnych zasad zachowania się
na przejazdach kolejowo – drogowych. Uczniowie zapoznali się z przepisami ruchu drogowego, w szczególności ze
znakami drogowymi.
Za aktywną współpracę dzieci otrzymały gadżety związane z kampanią „Bezpieczny przejazd…”.
Było to kolejne spotkanie, które oprócz dobrej zabawy stało się wspaniałą lekcją edukacyjną.
Marek Turowski i Mariusz Olejniczak
455
456
8. Badania ewaluacyjne
457
458
8. Badania ewaluacyjne
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
9. Podziękowali nam
473
474
9. Podziękowali nam
475
476
477
478
479

Podobne dokumenty