Zakład Inżynieryjny GEOREM sp. z o.o.

Komentarze

Transkrypt

Zakład Inżynieryjny GEOREM sp. z o.o.
Geoinżynieria / Pale, kolumny, wiercenia
ul. St. Mikołajczyka 59a
41–200 Sosnowiec
tel./fax: +48 32 266 20 26
tel./fax: +48 32 266 20 27
www.georem.pl
[email protected]
•
•
•
•
Zakład Inżynieryjny GEOREM istniejący od 1990 r. jest
członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki, jak i członkiem założycielem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów
Specjalnych. Doświadczona kadra inżynierska oraz wieloletnia
praktyka w projektowaniu i wykonawstwie gwarantuje poprawność zastosowanych rozwiązań oraz solidność wykonania.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
• projektowanie i doradztwo geotechniczne;
• ocena geotechniczna stanu podłoża gruntowego, dokumentacje geologiczno-inżynierskie osuwisk;
• monitoring inklinometryczny skarp i osuwisk;
• stabilizacja skarp i osuwisk metodami iniekcyjnymi;
• kolumny iniekcyjne oraz podbijanie istniejących fundamentów w technologii jet-grouting;
• mikropalowanie fundamentów budowli;
• palisady zabezpieczające wykopy budowlane;
• kotwy i gwoździe gruntowe;
iniekcje podstaw pali żelbetowych wielkośrednicowych;
iniekcje wzmacniające podłoża gruntowe;
likwidacja pustek po eksploatacji górniczej;
uzdatnianie terenów pogórnicznych dla potrzeb budownictwa inżynieryjnego.
WYKAZ REALIZACJI
1. Specjalistyczne prace geoinżynieryjne (pale, gwoździe gruntowe, kotwy gruntowe, dreny wiercone) dla zabezpieczenia
osuwisk: w ciągu dróg krajowych DK 28 (Stara Wieś, Gródek,
Grybów) i DK 75 w m. Tymowa; przy budowie drogi S69 w
miejscowości Kalna; w miejscowościach Wysoka gm. Łazy,
Wieprz, Czaple Wielkie gm. Gołcza.
2. Roboty palowe w technologii iniekcji strumieniowej jet-grouting w ramach programu „Modernizacja śluz odrzańskich”
dla śluz Sławięcice, Łabędy, Rudzieniec, Dzierżno, Kłodnica.
3. Pale jet-grouting dla „Budowy i przebudowy przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”.
4. Wzmocnienie gruntu pod fundamenty estakad energetycznych w technologii iniekcji strumieniowej jet-grouting na terenie Huty Miedzi „Głogów”.
5. Specjalistyczne prace geoinżynieryjne w zakresie technologii
jet-grouting dla „Przebudowy Węzła Komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu”.
6. Wykonanie podbić fundamentów w technologii iniekcji strumieniowej jet-grouting dla „Browaru Lubicz” w Krakowie oraz
Szkoły Japońskiej „Manggha” w Krakowie.
7. Projekty zabezpieczenia osuwisk w m. Maków Podhalański,
Zawoja, Gołcza.
Katalog Firm Budownictwa Inżynieryjnego 2014
WYKONAWCY
Zakład Inżynieryjny GEOREM sp. z o.o.
21

Podobne dokumenty