GIMP 2.2

Komentarze

Transkrypt

GIMP 2.2
GIMP 2.2 - Filtry
4 marca 2008
• Filtry rozmycia
– Rozmycie
Filtr wylicza wartość bieżacego
piksela jako średnia, jego wartości i
,
wartości sasiaduj
acych
pikseli.
,
,
– Rozmycie Gaussa
Filtr dziala na każdy piksel aktywnej warstwy lub zaznaczenia. Dla
bieżacego
piksela wylicza wartość która jest średnia, wszystkich pik,
seli w zadanym promieniu. Można zmieniać promień dla różnych
kierunków.
– Wybiórcze rozmycie Gaussa
Filtr dziala na piksele dla których różnica pomiedzy
ich wartościa,
,
a wartościa, otoczenia jest mniejsza niż zadana. Kontrast jest wiec
,
zachowany, natomiast rozmyte bedzie
tlo.
,
– Rozmycie w ruchu
Filtr dodaje rozmycie w ruchu. Możliwe sa, rozmycia liniowe, radialne
i zoom.
– Pikselizacja
Przeksztalca obraz w duże kolorowe bloki.
– Rozmycie kafelkowe
Rozmywa przeksztalcajac
, brzegi tak aby możliwe bylo ich sklejanie
np. na tapecie.
• Filtry kolorów
– Odwzorowania - Dostosuj FG-BG
Piksele posiadajace
kolor pierwszoplanowy zostana, przeksztalcone na
,
czarne, natomiast te posiadajace
kolor tla na biale. Pozostale bed
,
, a,
interpolowane.
– Odwzorowania - Alien Map 2
Przetwarza kolory stosujac
, funkcje trygonometryczne.
– Odwzorowania - Wymiana dwóch kolorów
Filtr zamienia jeden kolor na drugi.
– Odwzorowania - Rotacja kolorów
Filtr zamienia jeden zakres kolorów na inny.
– Odwzorowania - Odwzorowanie zakresów kolorów
Filtr przeksztalca zakresy kolorów wedlug schematu określonego dla
każdego kanalu.
1
– Odwzorowania - Odwzorowywanie gradientu
Filtr pozwala pokolorować czarno-biale zdjecia
przeksztalcajac
, na ko,
lorowy gradient.
– Średnia krawedzi
,
Wylicza średni kolor krawedzi.
Przydatne gdy chcemy dobrać tlo
,
najbardziej dopasowane do obrazka.
– Mikser kanalów
Pozwala laczyć
wartości kanalów RGB.
,
– Koloryzacja
Przeksztalca czarno-bialy obraz jakby byl ogladany
przez kolorowe
,
szklo.
– Kolor na alfa
Przeksztalca dany kolor na przeźroczysty.
– Rozlóż
Rozklada rysunek na różnokolorowe warstwy.
– Zlóż
Filtr sklada różnokolowe warstwy na jeden rysunek.
– Max RGB
Filtr przeksztalca na rysunek o tylko trzech kolorach.
– Retinex
Poprawia zdjecie
wykonane przy slabym oświetleniu.
,
– Odwróć
Odwraca wartość nateżenia
koloru.
,
• Filtry szumu
– Hurl
Zamienia kolor każdego lub cześci
pikseli na losowo wybrany kolor.
,
– Rozrzuć RGB
Dodaje Gaussowski szum do koloru każdego piksela.
– Pobierz
Zamienia kolor piksela na kolor losowo wybrany spośród jego ośmiu
sasiadów.
,
– Rozrzuć HSV
Dodaje szum w modelu HSV koloru.
– Slur
Powoduje efekt ’topnienia’. Dla każdego piksela mamy 80% szans że
zostanie on zastapiony
górnym sasiadem.
,
,
– Spread
Losowo zamienia piksele z określonego obszaru.
• Filtry do wykrywania krawedzi
,
Różnia, sie, różnymi algorytmami użytymi do wykrywania krawedzi.
,
2
• Filtry uwydatniajace
,
– Deinterlace
Zachowuje co druga, linie,
wypelnia gradientem. Przy,
, a brakujace
datne gdy filmowany byl objekt w ruchu.
– Despeckle
Przydatny do usuwania malych uszkodzeń spowodowanych pylem,
zadrapań, ...
– Destripe
Usuwa pionowe linie spowodowane slabej jakości skanerem.
– NL Filter
Polaczenie
filtra Despeckle i wyostrzania.
,
– Wyostrzanie
Wyostrza krawedzie.
,
• Filtry ogólne
– Erozja
Powieksza
i wzmacnia jasne obszary rysunku.
,
– Rozciagnij
,
Powieksza
i wzmacnia ciemne obszary rysunku.
,
– Znieksztalcenia macierzowe
Można zdefiniować wlasny filtr podajac
, jego macierz konwolucji.
• Efekty świetlne
• Znieksztalcenia
• Filtry artystyczne
• Odwzorowania
3

Podobne dokumenty