Document 64380

Komentarze

Transkrypt

Document 64380
51 ZJAZD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO
ORAZ
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
7-11 września 2008
OPOLE
PROGRAM ZJAZDU
ORGANIZATORZY:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Uniwersytet Opolski
KOMITET HONOROWY
Prof. Barbara Kudrycka
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Jerzy Błażejowski
- Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Prof. Michał Kleiber
- Prezes Polskiej Akademii Nauk
Prof. Janusz Lipkowski
- Przewodniczący Komitetu Chemii PAN
Prof. Paweł Kafarski
- Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Prof. Jacek Kijeński
- Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu
Chemicznego
Prof. Stanisław S. Nicieja - Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego
Józef Sebesta
- Marszałek Województwa Opolskiego
Ryszard Wilczyński
- Wojewoda Opolski
Ryszard Zembaczyński
- Prezydent Opola
2
KOMITET NAUKOWY
•
P. Bałczewski (CBMiM, PAN Łódź)
•
S. Lis (UAM, Poznań)
•
K. Borecka (UO, Opole)
•
G. Mlostoń (UŁ, Łódź)
•
B. Buszewski (UMK, Toruń)
•
M. Mojski (PW, Warszawa)
•
K. Czaja (UO, Opole)
•
J. Namieśnik (PG, Gdańsk)
•
K. Darowicki (PG, Gdańska)
•
D. Siodłak (UO, Opole)
•
Z. Daszkiewicz (UO, Opole)
•
K. Szczegot (UO, Opole)
•
A. Dworak (UO, Opole)
•
Z. Ślęzak, (ZAK, Kędzierzyn)
•
M. Gryta (ICSO, Blachownia)
•
M. Taniewski (PŚl, Gliwice)
•
S. Grzeszczyk (PO, Opole)
•
W. Wacławek (UO, Opole)
•
K. Jałosiński (ZAK S.A.)
•
J. Wasilewski (ICSO, Blachownia)
•
P. Kafarski (PWr, Wrocław, UO, Opole)
•
P. P. Wieczorek (UO, Opole)
•
J. Karolak-Wojciechowska (PŁ, Łódź)
•
•
J. Wiertelorz (Petrochemia,
Blachownia)
J. Kijeński (IChP, Warszawa)
•
•
H. Wojtasek (UO, Opole)
W. Kotowski (PO, Opole)
•
•
J. Zaleski (UO, Opole)
K. Kurzak (UO, Opole)
•
J. Lipok (UO, Opole)
KOMITET ORGANIZACYJNY
P. P. Wieczorek (przewodniczący), Z. Ślęzak (vice-przewodniczący, SITPChem),
J. Lipok (vice-przewodniczący), A. Poliwoda (sekretariat) A. Nadzikiewicz-Szpon (sekretariat), I. JasickaMisiak (wyżywienie, imprezy towarzyszące),
A. Dżygiel (zakwaterowanie), A. Macedowska-Capiga, (zakwaterowanie),
B. Dawidowska-Marynowicz (skarbnik), M. Bujak, K. Dziarkowska (wystawa),
J. Hurek (www), P. Dżygiel, Ł. Korach, W. Ochędzan-Siodłak, I. Gmoch (wycieczki), D. Siodłak, M.
Krzyżak, D. Wieczorek
http://www.ptchem-sitpchem2008.uni.opole.pl
e-mail: [email protected]
3
SEKCJE ZJAZDU
Nr
SEKCJA
S01
Chemia organiczna i bioorganiczna
S02
Polimery i materiały
S03
Chemia analityczna i środowiska
S04
Chemia fizyczna i teoretyczna
S05
Chemia koordynacyjna i bionieorganiczna
S06
Kataliza chemiczna
Przewodniczący i Sekretarze
Dr hab. Z. Daszkiewicz, prof. UO
Dr M. Broda
Prof. dr hab. inż. K. Czaja
Dr W. Ochędzan-Siodłak
Prof. dr hab. inż. P. P. Wieczorek
Dr A. Poliwoda
Prof. dr hab. W. Wacławek
Dr J. Nackiewicz
Dr hab. K. Kurzak, prof. UO
Mgr K. Koprek
Dr hab. K. Szczegot, prof. UO
Dr B. Dawidowska-Marynowicz
Chemia strukturalna i modelowanie
Prof. dr hab. inż J. Zaleski
molekularne
Dr. M. Bujak
S08
Technologia chemiczna
Mgr inż. Z. Ślęzak
S09
Chemia materiałów budowlanych
S10
Dydaktyka i historia chemii
S11
Biotechnologia i chemia ekologiczna
S12
Chemia medyczna
S07
Prof. dr hab. S. Grzeszczyk
Dr M. Sudoł
Dr hab. K. Borecka, prof. UO
Dr A. Suchan
Prof. dr hab. inż. P. Kafarski
Dr I. Jasicka-Misiak
Dr hab. H. Wojtasek, prof. UO
Dr B. Gąsowska-Bajger
FORUM MŁODYCH – włączone do poszczególnych sekcji
4
GŁÓWNI SPONSORZY
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
5
SPONSORZY:
6
WYSTAWCY I REKLAMODAWCY
ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. (Kraków)
A.G.A. Analytical (Warszawa)
Anchem Sp.j. (Warszawa)
Bruker Polska Sp. z o.o (Poznań)
ChemAT (Gdańsk)
Cheminst Polska (Wrocław)
Comesa Polska Sp. z o.o. (Warszawa)
Donserv (Warszawa)
FQS Poland Sp. z o.o. (FUJITSU) (Kraków)
GBC Polska (Warszawa)
Haas, Róża Tomikowska (Poznań)
International Publishing Service Sp. z o.o. (Warszawa)
Leco Polska Sp. z o.o. (Katowice)
LGC Standards Sp. z o.o. (Łomianki)
Linegal Chemicals Sp. z o.o (Warszawa)
Matrix Sp. z o.o. (Sosnowiec)
Merck Sp. z o.o. (Warszawa)
Merazet S.A. (Poznań)
Mettler Toledo Sp.z o.o. (Warszawa)
Millipore Sp.z o.o. (Warszawa))
OMC Envag Sp z o.o. (Warszawa)
POCH S.A (Gliwice)
Polygen sp. z o.o. (Gliwice)
PZ HTL S.A (Warszawa)
RADWAG (Psary k/Wrocławia)
Shim-Pol A.M.Borzymowski E.Borzymowska-Reszka,A.Reszka Sp.J (Izabelin)
Sigma-Aldrich Sp. z o.o. (Poznań)
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. (Warszawa)
Witko Sp. z o.o. (Łódź)
7
Ramowy Program 51 Zjazdu
07 Wrzesień 2008, Niedziela
16.00-20.00
Rejestracja (Gmach Główny UO, ul. Oleska 48)
20.00-22.00
Powitalna Lampka Wina
08 Wrzesień 2008, Poniedziałek
8.30-10.30
Ceremonia otwarcia 51 Zjazdu PTChem i SITPChem (powitanie, wręczenie medali nagród,
uczczenie Jubileuszu 240 lecia urodzin i 170 śmierci Jędrzeja Śniadeckiego)
10.30-11.00
Wykład inauguracyjny Profosora Stanisława Sławomira Nicieji, JM Rektora Uniwerytetu
Opolskiego pt. „KORYFEUSZE NAUKI POLSKIEJ NA CMENTARZU ŁYCZAKOWSKIM
WE LWOWIE”
WPL-01
11.00-11.30
Koncert Big Bandu prowadzonego przez Jacka Hornika
(Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu)
11.30-12.00
Przerwa Kawowa, Wystawy
13.30-15.00
STULECIE ORGANICZNEJ I BIOORGANICZNEJ CHEMII FOSFORU NA ZIEMIACH
POLSKICH
Prof. Jan Michalski,
WPL-02
ERA WODORU CZY ERA METANOLU? W POSZUKIWANIU CZYSTSZEJ ENERGII I
ŹRÓDEŁ SUROWCOWYCH
Prof. Jacek Kijeński,
WPL-03
NAUCZYCIEL CHEMII - WYCHOWAWCĄ
Dr Krystyna Skrok,
WPL-04
Obiad
15.00-16.30
Wykłady i komunikaty w sekcjach
16.30-18.00
Sesja posterowa, Sekcje S03, S04 i S07, Sala gimnastyczna LO
17.00-18.00
Walne Zgromadzenie PTChem, Aula
19.00-20.00
Spektakl muzyczny „Jacques Brel”, Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
09 Wrzesień 2008, Wtorek
10.00-10.30
ORGANICZNE ZWIĄZKI GLINU U PODSTAW ROZWOJU CHEMII I TECHNOLOGII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
Prof. Zbigniew Florjańczyk
WPL-05
DALEKO – ZASIĘGOWE KONSEKWENCJE WIĄZANIA WODOROWEGO
Prof. Tadeusz Marek Krygowski
WPL-06
ŁĄCZONE TECHNIKI SEPARACYJNE W OZNACZANIU MIKROORGANIZMÓW I
BIOMARKERÓW DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
Prof. Bogusław Buszewski
WPL-07
WIELOSKALOWE MODELOWANIE BIAŁEK I ASOCJATÓW
BIOMAKROMOLEKULARNYCH
Prof. Andrzej Koliński
WPL-08
Przerwa Kawowa, Wystawy
10.30-13.00
Wykłady i komunikaty w sekcjach
13.00-15.00
Obiad
15.00-16.30
Wykłady i komunikaty w sekcjach
16.30-18.00
Sesja posterowa, Sekcje S01, S06, S10 i S11, Sala gimnastyczna LO
19.00-22.30
Spotkanie Towarzyskie Forum Młodych
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-10.00
10 Wrzesień 2008, Środa
8.00-8.30
8.30-9.00
AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ-ORGANICZNEJ
Prof. Jerzy Wasilewski
WPL-09
NOWA POLITYKA CHEMICZNA UNII EUROPEJSKIEJ – REACH
Mgr inż. Zbigniew T. Ślęzak
WPL-10
8
9.00-9.30
150 LAT PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO NA ZIEMIACH POLSKICH
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „Górażdże-Cement” SA Andrzej Balcerek
10.00-10.30
WPL-11
ZGAZOWANIE WĘGLA SPRZĘŻONE Z WYTWARZANIEM ENERGII CIEPLNEJ I
ELEKTRYCZNEJ ORAZ GAZU DO SYNTEZ CHEMICZNYCH
Prof. Włodzimierz Kotowski
WPL-12-PWeg
Przerwa Kawowa, Wystawy
10.30-13.00
Wykłady i komunikaty w sekcjach
13.00-15.00
Obiad
15.00-16.30
Wykłady i komunikaty w sekcjach
16.30-18.00
Sesja posterowa, Sekcje S02, S05, S08, S09 i S12, Sala gimnastyczna LO
19.00-23.00
Biesiada Leśna na ostoi Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu-Grudzicach, Koncert Opolskiej
Grupy Wokalnej „4mation” pt. Rozśpiewana Europa
9.30-10.00
11 Wrzesień 2008, Czwartek
9.30-11.30
Wykłady i komunikaty w sekcjach
11.30-12.00
Zakończenie 51 Zjazdu PTChem i SITPChem (nagrody za najlepsze prezentacje)
12.00-12.30
Pożegnalna Filiżanka Kawy
9
SEKCJA S01
CHEMIA ORGANICZNA I BIOORGANICZNA
Przewodniczący sekcji: dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO
Wykłady i komunikaty sekcyjne
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 10.30-12.15
Przewodniczący: K. Michał Pietrusiewicz
Aula UO, ul. Oleska 48
10.30-11.00
S01-WS-01
11.00-11.30
S01-WS-02
11.30-11.45
S01-KS-01
11.45-12.00
S01-KS-02
12.00-12.15
S01-KS-03
12.15-12.30
S01-KS-16
SYNTHESIS AND REACTIONS OF THE FIRST BIS-AMINOAZIRINE
Peter Köttgen, Heinz Heimgartner
SYNTHESIS AND COMPLEXATION ABILITY OF NOVEL CATIONICβ-CYCLODEXTRIN FOLDAMERS : FROM NUCLEOTIDES TO GENE
DELIVERY
A. Marsura, F. Dumarcay-Charbonnier, S. Menuel, I. Clarot, R. Duval, S.
Fontanay
NOWA REAKCJA SYNTEZY SKONDENSOWANYCH
WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH JAKO MATERIAŁÓW DLA
ELEKTRONIKI MOLEKULARNEJ
Piotr Bałczewski, Agnieszka Bodzioch, Marek Koprowski
REAKCJE ROZPADU AMINOFOSFINOTLENKÓW POCHODNYCH
PIRYDYNY POD WPŁYWEM REAGENTÓW ELEKTROFILOWYCH
Bogdan Boduszek, Waldemar Goldeman, Katarzyna Wilińska
SELEKTYWNE OTWARCIE WIĄZANIA C-O W ETERACH I
ESTRACH POD DZIAŁANIEM ALKALIDÓW
Z. Grobelny, A. Stolarzewicz, M. Szczepański, B. Piekarnik, A. Swinarew, A.
Maercker
„NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA OBLICZENIOWE I
INFORMATYCZNE DLA CHEMII STOSOWANEJ”
Galuszka Mateusz
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 15.00-16.00
Przewodniczący: Bogdan Boduszek
Aula UO, ul. Oleska 48
15.00-15.30
S01-WS-03
15.30-15.45
S01-KS-04
15.45-16.00
S01-KS-05FM
METATEZA OLEFIN JAKO NARZĘDZIE W SYNTEZIE
NOWYCH CHIRALNYCH LIGANDÓW FOSFINOWYCH
K. Michał Pietrusiewicz, Oleg M. Demchuk, Katarzyna Glegoła, Grzegorz
Wójciuk
OKSYDACYJNE REAKCJE DOMINO HYDROKSYLOWANYCH
WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH
Mirosław Giurg
CHEMOENZYMATYCZNA SYNTEZA NOWYCH INHIBITORÓW
UKŁADU TIOREDOKSYNA - REDUKTAZA TIOREDOSKYNY
Adam Redzej, Malwina Michalak, Ryszard Ostaszewski
10 Wrzesień 2008, Środa, 10.30-12.00
Przewodniczący: Tomasz Janecki
Aula UO, ul. Oleska 48
10.30-11.00
S01-WS-04
11.00-11.15
S01-KS-06
11.15-11.30
S01-KS-07
11.30-11.45
S01-KS-08FM
NOWE ZASTOSOWANIA 2-NIEPODSTWIONYCH N-TLENKÓW
IMIDAZOLU DO SYNTEZ OPTYCZNIE CZYNNYCH CIECZY
JONOWYCH
Paulina Mucha, Renata Tarka, Marcin Jasiński, Katarzyna Urbaniak, Grzegorz
Mlostoń
PORPHYRIN DERIVATIVES OF PEPTIDYL PHOSPHONATES AND
THEIR INHIBITORY ACTIVITY
J. Habdas, B. Boduszek
NOWE CHIRALNE POŁĄCZENIA ZE STEREOGENICZNYM
HETEROATOMEM: SYNTEZY I BADANIA STRUKTURALNE
J. Drabowicz, D. Krasowska, A. Łopusiński, P. Łyżwa, A. Zając, M. Kłos, M.
Mikołajczyk, W. Wieczorek, M. Szyrej, A. Balińska, B. Marciniak, E. RóżyckaSokołowska, A. G. Petrovic, P. L. Polavarapu, P. J. Stephens, J.-J. Pan, F. J.
Devlin
METANOLOWE EKSTRAKTY Inonotus Obliquus I Piptoporus Betulinus –
10
11.45-12.00
S01-KS-09
WSTĘPNE PRÓBY ROZDZIAŁU
Kinga Jurewicz, Dominika Kędra
SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH 1,3,4-OKSADIAZOLU
Z WYBRANYCH α-AMINOKWASÓW I ORTOESTRÓW
Agnieszka Kudelko, Wojciech Zieliński
10 Wrzesień 2008, Środa, 15.00-16.30
Przewodniczący: Andrzej Jóźwiak
Aula UO, ul. Oleska 48
15.00-15.30
S01-WS-05
15.30-15.45
S01-KS-10
15.45-16.00
S01-KS-11
16.00-16.15
S01-KS-12
16.15-16.30
S01-KS-13
SYNTEZA I AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA WYBRANYCH 2ALKILIDENO-1-OKSOHETEROCYKLI
Tomasz Janecki
MICROWAVE ASSISTED SYNTHESIS OF PYRIDYLPORPHYRINS
Jan Habdas
DISACHARYDY Z ELEMENTAMI ETERÓW AZAKORONOWYCH
Stanisław Porwański, Bogusław Kryczka, Alain Marsura
CYCLISATION OF 2-(ARYLTHIO)ETHANONES IN STRONG ACIDS
Maciej Góra, Anna Chachaj, Mariusz Rospondek, Michał K. Łuczyński
WIELOSTANOWISKOWE APARATY DO RÓWNOLEGŁEJ SYNTEZY,
ODPAROWANIA, ZAGĘSZCZANIA I REAKCJI. NOWOŚCI
CHROMATOGRAFII PREPARATYWNEJ
Roger Pendl, Wojciech Kaca
11 Wrzesień 2008, Czwartek, 9.30-10.30
Przewodniczący: Zdzisław Daszkiewicz
Aula UO, ul. Oleska 48
9.30-10.00
S01-WS-06
10.00-10.15
S01-KS14FM
10.15-10.30
S01-KS-15
WYBRANE
ELEMENTY
CHEMII
3-HYDROKSY-2,3DIHYDROIZOINDOL-1-ONU
Andrzej Jóźwiak
REAKCJE OKSYDACYJNEJ CYKLOKONDENSACJI ORTO–
AMINOFENOLI DO AMINOFENOKSAZONÓW I ICH WŁAŚCIWOŚCI
ANTYPROLIFERACYJNE
Ewelina Węglarz, Magdalena Gębala, Ewa Wiech, Katarzyna Piekielska, Elżbieta
Pajtasz-Piasecka, Mirosław Giurg, Jacek Młochowski
SYNTEZA POCHODNYCH TETRAHYDROFURANÓW I
TETRAHYDROPIRANÓW ORAZ ICH AZOTOWYCH ANALOGÓW W
WARUNKACH HOMOGENICZNEJ KATALIZY KOMPLEKSAMI
PALLADU
Anna Zawisza, Bogusław Kryczka
Postery
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 16.30-18.00
Przewodniczący: Małgorzata Broda
Sala gimnastyczna LO
S01-PS-01FM
S01-PS-02FM
S01-PS-03FM
S01-PS-04FM
S01-PS-05FM
S01-PS-06
MODYFIKACJE STRUKTURY ALKALOIDÓW Z GRUPY Cinchona
Damian Adrjan, Mariola Zielińska-Błajet
SYNTEZA N6-POCHODNYCH ADENOZYNY MODYFIKOWANYCH LIPOFILOWYM
FARMAKOFOREM KARBORANYLOWYM
Agnieszka Andrysiak, Błażej A. Wojtczak, Zbigniew J. Leśniowski
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI ZASAD SCHIFFA POCHODNYCH 2,3DIAMINOPIRYDYNY I
3-ARYLOHYDRAZONÓW 2,3,4-PENTANOTRIONU
Paulina Bandrowska, Ewa M. Opozda
SYNTEZA POŁĄCZEŃ NUKLEOZYDOWO-ALKALOIDOWYCH Z
WYKORZYSTANIEM METOD CHEMII “CLICK”
Dagmara Baraniak, Anna Czarnecka, Karol Kacprzak, Lech Celewicz
SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH AMIDU KWASU 3-(4HYDROKSYFENYLO)PROPIONOWEGO
Dagmara Baraniak, Agnieszka Toś, Jan Barciszewski, Lech Celewicz
SYNTEZA I BADANIA SPEKTROSKOPOWE N-KARBOKSYALKILOPODSTAWIONYCH POCHODNYCH URACYLU
Piotr Barczyński, Agnieszka Hołodyńska
11
S01-PS-07
SYNTEZA I BADANIA SPEKTROSKOPOWE BETAIN 3-KARBOKSY- I 4KARBOKSYPIRYDYN
Piotr Barczyński, Izabela Bartczak, A. Katrusiak, M. Szafran
S01-PS-08
SIARKOWE ANALOGI ZASAD PIRYMIDYNOWYCH. OTRZYMYWANIE KWASÓW
2-MERKAPTOALKILOTIOOROTOWYCH
Grażyna Bartkowiak, Grzegorz Schroeder
PREPARATION OF 7-SUBSTITUTED 9-ETHYL 1,2,5-SELENADIAZOLOQUINOLONE DERIVATIVES
Maroš Bella, Viktor Milata
WPŁYW N-ZABEZPIECZONYCH α-AMINOKWASÓW NA WYDAJNOŚĆ I
DIASTEREOSELEKTYWNOŚĆ REAKCJI PASSERINIEGO
Stanisław Berłożecki, Wiktor Szymański, Ryszard Ostaszewski
WYKORZYSTANIE REAKCJI AZA-HENRY’EGO W SYNTEZIE 1,2DIAMNIOALKANOFOSFONIANÓW
Roman Błaszczyk, Ewelina Czubacka, Tadeusz Gajda
SYNTEZA SKONDENSOWANYCH WĘGLOWODORÓW ZAWIERAJĄCYCH W
PIERŚCIENIU AROMATYCZNYM ATOM AZOTU
Agnieszka Bodzioch, Piotr Bałczewski
2-ARYLOBENZIZOSELENAZOL-3(2H)-ONY I DISELENIDY
2,2’-DIKARBAMOILOFENYLODIFENYLOWE: NOWE ŚRODKI
PRZECIWWIRUSOWE I PRZECIWGRZYBOWE
Małgorzata Burda, Anna Gołąb, Mirosław Giurg, Magdalena Piętka-Ottlik, Jacek Młochowski,
Katarzyna Zwolińska, Egbert Piasecki
ELBS AND McMURRY REACTIONS AS A ROUTE TO GEOCHEMICAL
BIOMARKERS - BENZOBISBENZOTHIOPHENES
Anna Chachaj, Maciej Góra, Mariusz Rospondek, Michał K. Łuczyński
REAKCJE N-PODSTAWIONYCH 3-METOKSYIZOINDOLINONÓW ZE ZWIĄZKAMI
LITOORGANICZNYMI
Magdalena Ciechańska, Andrzej Jóźwiak
A NOVEL APPROACH TO SYNTHESIS OF BIOPHOSPHATES AND THEIR
STRUCTURAL ANALOGUES VIA TRICOORDINATE PHOSPHORUS REAGENTS
Wojciech Dąbkowski, Lucja Kazimierczak
SYNTEZA AMINOMETYLENOBISFOSFONOWYCH POCHODNYCH PIPERYDYNY
I PIPERAZYNY
Ewa Dąbrowska, Paweł Kafarski
WPŁYW WARUNKÓW SYNTEZY BIODIESLA I JAKOŚCI OLEJU NA ILOŚĆ I
SKŁAD POWSTAJĄCEJ WARSTWY GLICERYNOWEJ
Mariusz Sulewski, Jerzy Gaca, Agnieszka Walkowiak
KATALIZOWANE KOMPLEKSAMI CYNKU ASYMETRYCZNE
HYDROSILILOWANIE KETONÓW
Jadwiga Gajewy, Marcin Kwit, Jacek Gawroński
NOWA, BEZROZPUSZCZALNIKOWA METODA KONDENSACJI KETONÓW Z
POCHODNYMI KWASU MALONOWEGO
M. Galek, M. Misa, J. Wilamowski, M. Szczepański, J. Sepioł
KATALITYCZNE UTLENIANIE NADTLENKIEM WODORU 2-AMINOFENOLI DO
QUESTIOMYCYNY A I JEJ POCHODNYCH
Mirosław Giurg, Natalia Kawecka, Katarzyna Piekielska
S01-PS-09FM
S01-PS-10
S01-PS-11FM
S01-PS-12FM
S01-PS-13
FM
S01-PS-14FM
S01-PS-15FM
S01-PS-16
S01-PS-17FM
S01-PS-18
S01-PS-19FM
S01-PS-20FM
S01-PS-21
S01-PS-22
S01-PS-23
S01-PS-24FM
S01-PS-25FM
S01-PS-26FM
S01-PS-27FM
SYNTEZA JODOLAKTONÓW Z Z ALDEHYDU ANYŻOWEGO
Witold Gładkowski, Marcelina Bąk, Czesław Wawrzeńczyk
ZASTOSOWANIE CHIRALNYCH KOMPLEKSÓW LANTANOWCÓW DO
KONTROLI REGIO- I STEREOSELEKTYWNOŚCI REAKCJI 1,3-CYKLOADDYCJI
DIPOLARNEJ TLENKÓW NITRYLI
W. Marek Gołębiewski, Mirosław Gucma
C-4 FUNKCJNALIZOWANE KWASY CHLOROMUKOWE
Edyta Gondela, Miłosz Grabski, Krzysztof Walczak
FOSFOROORGANICZNE DYSKRYMINATORY CHIRALNOŚCI OPARTE NA
STRUKTURZE CHININY
Łukasz Górecki, Artur Mucha, Paweł Kafarski
2-ARYLOBENZIZOSELENAZOL-3(2H)-ONY JAKO NOWE KATALIZATORY
OKSYDACYJNEJ CYKLOKONDENSACJI ORTO-AMINOFENOLI
Jarosław Granda, Mirosław Giurg
β-METYLO-α,β-DEHYDRO-α-AMINOKWASY - SYNTEZA I KONFORMACJA
Justyna Grondys
12
S01-PS-28FM
S01-PS-29FM
S01-PS-30FM
S01-PS-31
S01-PS-32
S01-PS-33
S01-PS-34FM
S01-PS-35FM
S01-PS-36FM
S01-PS-37FM
S01-PS-38
S01-PS-39FM
S01-PS-40
S01-PS-41FM
S01-PS-42
S01-PS-43FM
S01-PS-44
S01-PS-45
S01-PS-46FM
S01-PS-47FM
S01-PS-48
MODYFIKACJE STRUKTURALNE AKTYWNYCH PRZECIWWIRUSOWO
AZABENZIZOSELENAZOL-3(2H)-ONÓW
Agnieszka Gruszka, Magdalena Piętka-Ottlik, Egbert Piasecki, Jacek Młochowski
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWE NOWYCH BIS-1,8NAFTALIMIDÓW FUNKCJONALIZOWANYCH CZWARTORZĘDOWYM ATOMEM
AZOTU
Waldemar Grzesiak, Bogumił Brycki
NIEENZYMATYCZNY, KINETYCZNY ROZDZIAŁ RACEMICZNYCH ALKOHOLI
DRUGORZĘDOWYCH W WARUNKACH ASYMETRYCZNEJ KATALIZY
PRZENIESIENIA FAZOWEGO (APTC)
Agnieszka Horbaczewska-Juchniewicz, Wojciech Sas
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSUJĄCYCH NOWYCH
PODANDOREZORYNOCARENÓW
Mariusz Urbaniak, Jochen Mattay, Waldemar Iwanek
SYNTEZA BOROWYCH POCHODNYCH REZORCYNOARENÓW Z UDZIAŁEM
CHIRALNYCH AMINOALKOHOLI I KWASU FENYLOBORONOWEGO
Alicja Wzorek, Waldemar Iwanek
SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF NITROGEN ANALOGS OF
ELLIPTICINE
Krzysztof Jamroży, Katarzyna Ostrowska, Katarzyna Szymoniak
CHIRAL C,P-LIGANDS FOR ENANTIOSELECTIVE CATALYSIS
Oleg M. Demchuk, K. Jankowska, J. Lipkowski, K. M. Pietrusiewicz
NEW POLISUBSTITUTED CYCLOPENTADIENES AS LIGANDS FOR
FUNCTIONALIZED METALLOCENES
Marcin Jasiński, Aleksandra Jankowiak, Piotr Kaszyński
N-TLENKI IMIDAZOLU JAKO PREKURSORY OPTYCZNIE CZYNNYCH CIECZY
JONOWYCH
Marcin Jasiński, Jarosław Romański, Grzegorz Mlostoń
IMINY POCHODNE (1S,2R)-NOREFEDRYNY JAKO CHIRALNE LIGANDY W
ENANCJOSELEKTYWNEJ ADDYCJI DIETYLOCYNKU DO BENZALDEHYDÓW
Magdalena Jaworska, Krzysztof Z. Łączkowski, Mirosław Wełniak
SPOSÓB OTRZYMYWANIA CHLOROWODORKU D-GLUKOZAMINY I WOLNEJ DGLUKOZAMINY Z CHITOZANU
Tomasz Jędrzejczyk, Tomasz Nowicki
NOWE SELENAHETEROCYKLICZNE KATALIZATORY UTLENIANIA
P. Kadłubański, P. Potaczek, H. Wójtowicz-Młochowska, J. Młochowski
SYNTEZA POCHODNYCH 1,5-BIS(4-AMIDYNOFENOKSY)-3-TIAPENTANU, JAKO
ZWIĄZKÓW O SPODZIEWANEJ BIOLOGICZNEJ AKTYWNOŚCI
Paweł Kaźmierczak, Dorota Maciejewska, Katarzyna Kąkol
ZASTOSOWANIE REAKCJI PASSERINI’EGO DO SYNTEZY MAŁYCH PEPTYDÓW
I PEPTOIDÓW– POTENCJALNYCH INHIBITORÓW KINAZ
Szymon Kłossowski, Wiktor Szymański, Ryszard Ostaszewski
SYNTEZA I WYKORZYSTANIE FLUOROWANYCH BIS-OKSAZOLIN W
STEREKONTROLOWANEJ REAKCJI ENOWEJ
Robert Kołodziuk, Bogusław Kryczka, Catherine Goux-Henry, Denis Sinou
SYNTEZA I PRZEMIANY 4-FENOKSY 3-CHINOLINOSULFONIANU FENYLU
Magdalena Kosiecka, Małgorzata Szmielew, Andrzej Maślankiewicz
SYNTHESIS AND PRELIMINARY EVALUATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY
OF SELECTED DERIVATIVES OF 3-BENZOFURANOCARBOXYLIC ACID
J. Kossakowski, M. Krawiecka, B. Kuran, J. Stefańska, I. Wolska
SYNTHESIS OF HALOGEN DERIVATIVES OF 2,7DIMETHYLFUROBENZNOPIRAN-4-ONE WITH POTENCIAL ANTIMICROBIAL
ACTIVITY
J. Kossakowski, M. Krawiecka, B. Kuran
GLIKOZYDY POLIFENOLI O ZDOLNOŚCIACH KOMPLEKSOWANIA PRZEZ JONY
WAPNIA
Karolina Kubas, Anna Frąckowiak, Roman Gancarz
SYNTEZA I ZASTOSOWANIE β-LAKTONÓW N-Boc-α
α-ALKILOSERYN.
OTRZYMYWANIE α-CHLOROMETYLO- i β-BROMOMETYLO- N-Boc-α
αALKILOAMINOKWASÓW
Adam Kudaj, Aleksandra Olma
SYNTEZA CZWARTORZĘDOWYCH WODOROTLENKÓW DIAMONIOWYCH
JAKO SURFAKTANTÓW GEMINI
Edyta Kuliszewska
13
S01-PS-49FM
S01-PS-50
S01-PS-51
S01-PS-52FM
S01-PS-53FM
S01-PS-54FM
S01-PS-55
S01-PS-56
S01-PS-57
S01-PS-58FM
S01-PS-59
S01-PS-60FM
S01-PS-61FM
S01-PS-62
S01-PS-63FM
S01-PS-64
S01-PS-65
S01-PS-66FM
S01-PS-67FM
S01-PS-68FM
S01-PS-69FM
OTRZYMANIE 2-METYLO-3-PIPERYDYNO-1-p-TOLILOPROPAN-1-ONU I JEGO
REGIOIZOMERÓW. ROZDIAŁ ENANCJOMERÓW METODĄ KRYSTALIZACJI
OPTYCZNIE CZYNNYCH SOLI
Sylwester Kurcoń, Grażyna Groszek
KOMPLEKSY KOLCHICEINY Z SOLAMI LITU, SODU I POTASU
Joanna Kurek, Władysław Boczoń
SULFUR DERIVATIVES OF COLCHICINE
Joanna Kurek, Władysław Boczoń, Teresa Borowiak, Irena Wolska
MITOCHONDRIALNE tRNA. BADANIA NAD SYNTEZĄ ASL mt-tRNAMet (f5C), mttRNALeu(UUR) (τm5U) oraz mt-tRNALys (τm5s2U)
Piotr Leonczak, Grażyna Leszczyńska, Andrzej Małkiewicz
N-METYLO-α,β-DEHYDROAMINOKWASY PROMUJĄ KONFIGURACJĘ CIS
METYLOWANEGO WIĄZANIA AMIDOWEGO
Agnieszka Macedowska-Capiga, Dawid Siodłak, Barbara Rzeszotarska
REGIOSELEKTYWNE OTWARCIE 2 ARYLOKSYMETYLOOKSIRANÓW DO 1ARYLOKSY-3-HALOGENOPROPAN-2-OLI
Maciej Maciejewski, Krzysztof Półtorak, Janina Ewa Kamińska
DICHLOROPIRYDYNY I DICHLOROCHINOLINY JAKO ŹRÓDŁO
IZOMERYCZNYCH CHLORO-CHLOROSULFONYLO-PIRYDYN I CHINOLIN
Krzysztof Marciniec, Andrzej Maślankiewicz
2-ALKOXYMETHYLENE-3-OXOBUTANENITRILE - NEW ACTIVATED
ENOLETHER
Viktor Milata, Petra Černuchová, Jozef Saloň, Anton Gatial, Nadežda Prónayová
NEW ROUTE TO BETA-AMINOACID DERIVATIVES
Tomáš Solčan, Pavol Jakubec, Viktor Milata
STUDIUM NAD MOŻLIWOŚCIAMI SYNTEZY LIGNANÓW NA DRODZE
CYKLIZACJI ALKILIDENO- I ALKILOMALONONITRYLI
M. Misa, J. Wilamowski, M. Szczepański, M. Galek, J. J. Sepioł
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI TUBERKULOSTATYCZNE NOWYCH POCHODNYCH
KWASU 4-PIROLIDYNO-2-PIRYDYNOKARBONOILODITIOKARBAZOWEGO
Agnieszka Miszke, Henryk Foks, Zofia Zwolska
SYNTHESIS OF ω-MERCAPTOCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR APPLICATIONS
IN ELECTROCHEMICAL SENSORS
Anna Mitoń, Maciej Góra, Sławomir Kalinowski, Michał K. Łuczyński
KATALIZA ASYMETRYCZNA W REAKCJACH CYKLOPROPANOWANIA Z
WYKORZYSTANIEM NOWYCH LIGANDÓW POCHODNYCH IMIDAZOLU
Paulina Mucha, Grzegorz Mlostoń
SYNTEZA I STRUKTURA W CIELE STAŁYM POCHODNYCH INDOLI
HAMUJĄCYCH PROLIFERACJĘ KOMÓREK NOWOTWOROWYCH IN VITRO
Maria Niemyjska, Dorota Maciejewska, Magdalena Rasztawicka, Irena Wolska
SYNTEZA POCHODNYCH CYKLICZNYCH TRANS-DIOLI - POTENCJALNYCH
LIGANDÓW DLA SYNTEZY ASYMETRYCZNEJ
Anna Nowak, Elżbieta Wojaczyńska, Jacek Skarżewski
AKTYWNE PRZECIWDROBNOUSTROJOWO POCHODNE CHALKONU
Zdzisława Nowakowska, Bogdan Kędzia
KOMPLEKSY IZOMERYCZNYCH HYDROKSYCHALKONÓW Z SOLAMI MIEDZI
Zdzisława Nowakowska, Grzegorz Schroeder
SYNTEZA DISELENIDÓW DI-TRIFLUOROMETYLODIFENYLOWYCH ─ NOWYCH
KATALIZATORÓW PRZENIESIENIA TLENU
Kamila Olech, Małgorzata Burda, Jarosław Granda, Mirosław Giurg, Ludwik Syper
CYKLOADDYCJA 1,3-DIPOLARNA TLENKÓW NITRYLI DO ALDIMIN
POCHODNYCH URACYLU
Dominika Osyda, Krzysztof Walczak
REGIO- I STEREOSELEKTYWNOŚĆ [2+3] CYKLOADDYCJI Z-C-ANTRANILO-NARYLONITRONÓW DO NITROETENU
Henryk Pawlik, Radomir Jasiński, Andrzej Barański
SYNTEZA NA NOŚNIKU POLIMEROWYM ANTYKODONU (ASL) tRNAArg (E. coli)
Jakub Pięta, Ireneusz Woźniak, Andrzej Małkiewicz
14
S01-PS-70
S01-PS-71
S01-PS-72
S01-PS-73
S01-PS-74FM
S01-PS-75FM
S01-PS-76
S01-PS-77
S01-PS-78FM
S01-PS-79FM
S01-PS-80FM
S01-PS-81FM
S01-PS-82
S01-PS-83
S01-PS-84
S01-PS-85
S01-PS-86FM
S01-PS-87
S01-PS-88FM
S01-PS-89
S01-PS-90
S01-PS-91FM
SYNTEZA, STRUKTURA I BIOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI NOWYCH
POCHODNYCH 3-AMINO-N-PODSTAWIONYCH-4-FENYLO-5-OKSO-2,5-DIHYDRO1H-PIRAZOLO-1-KARBOTIOAMIDU
Monika Pitucha, Łukasz Popiołek, Liliana Mazur, Zofia Rzączyńska, Urszula Kosikowska, Anna
Malm
REAKCJE HYDRAZUDU KWASU CYJANOOCOWEGO Z IZOCYJANIANAMI
Anna Pachuta-Stec, Monika Pitucha
REAKCJE CYKLIZACJI 1-{[(4-FENYLO-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YLO) SULFANYLO]
ACETYLO} TIOSEMIARBAZYDÓW DO POCHODNYCH UKŁADU 1,2,4-TRIAZOLU
Łukasz Popiołek, Maria Dobosz, Monika Pitucha, Liliana Mazur, Zofia Rzączyńska
CYKLIZACJA POCHODNYCH 1-NITROACETYLOTIOSEMIKARBAZYDOWYCH
DO UKŁADU 1,2,4-TRIAZOLU ORAZ ICH AKTYWNOŚĆ PRZECIWBAKTERYJNA
Maria Dobosz, Nazar Trotsko, Monika Pitucha
SYNTEZA JEDNOSTEK BUDULCOWYCH DLA RECEPTORÓW
AMINOFOSFONOWYCH
Ziemowit Pokładek, Piotr Młynarz, Paweł Kafarski
SYNTEZA I ANALIZA SPEKTROSKOPOWA PODWÓJNYCH SOLI
ALKILOAMONIOWYCH O POTENCJALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH
Małgorzata Popiela, Beata Kaczmarek, Iwona Kowalczyk, Bogumił Brycki
COMPLEXES OF CYTISINE WITH CHOSEN ALKALI METAL SALTS
Anna K. Przybył, W. Prukała
THE STRUCTURES OF (-)-N-BENZOYLCYTISINE PERCHLORATES
Anna K. Przybył, Maciej Kubicki
RÓWNOWAGI KOMPLEKSOWANIA TYPU GOŚĆ-GOSPODARZ ZWIĄZKÓW
KATECHOLOWYCH Z RECEPTORAMI BORONOWYMI ZAWIERAJĄCYMI
JEDNOSTKI AMINOFOSFONOWE
Tomasz Ptak, Agata Rydzewska, Monika Prokopowicz, Piotr Młynarz, Paweł Kafarski
REAKCJE 4,4’-BIFENOLU I 4,4’-OKSYBIFENOLU Z WYBRANYMI
MONOPODSTAWIONYMI KWASAMI BENZOESOWYMI
Karolina Rej, Magdalena Marcinkowska, Danuta Rasała
TETRAFENYLOPORFIRYNY Z JEDNYM ALKILOKARBOKSYLOWYM
PODSTAWNIKIEM
Marcin Rojkiewicz, Grzegorz Zięba, Piotr Kuś
REAKCJE DIAMIN AROMATYCZNYCH Z PODSTAWIONYMI
BENZALDEHYDAMI W POLU MIKROFALOWYM
Anna Pokorska, Renata Rybakiewicz, Agnieszka Puchała
SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH IMIDAZO[1,2-a][1,3,5]TRIAZEPINY
Elżbieta Szacoń, Marzena Rządkowska
SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH 4-AMINO-1,2,4-TRIAZOLU
Marzena Rządkowska, Elżbieta Szacoń
NOWE POCHODNE ARYLOSULONYLOGUANIDYNY O POTENCJALNEJ
AKTYWNOŚCI FARMAKOLOGICZNEJ
Elżbieta Szacoń, Marzena Rządkowska
SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH 1,2,4,TRIAZYNY
Marzena Rządkowska, Elżbieta Szacoń
ENZYMATYCZNA SYNTEZA IZOTOPOMERÓW HISTAMINY I JEJ
METYLOPOCHODNYCH ZNAKOWANYCH IZOTOPAMI WODORU
Jelena Šamonina, Jacek Walaszczyk, Marianna Kańska
PRZEWIDYWANIE SMAKU KARBAMINIANÓW WINYLOGÓW SPARTEINY
Agnieszka Skolik, Jacek Włodarczak
KINETYCZNY EFEKT IZOTOPOWY DEUTERU W REAKCJI ENZYMATYCZNEGO
UTLENIANIA L-FENYLOALANINY DO KWASU FENYLOPIROGRONOWEGO
Katarzyna Skowera, Marianna Kańska
OTRZYMYWANIE I ALKILOWANIE 1,4-DIHYDRO-4-TIOKSO-3CHINOLINOSULFINIANU SODU
Leszek Skrzypek, Andrzej Maślankiewicz, Magdalena Kosiecka
SYNTEZA I AKTYWNOŚĆ PRZECIWNOWOTWOROWA IN VITRO NOWEJ SERII
POCHODNYCH 4-CHLORO-2-MERKAPTO-BENZENOSULFONAMIDU
Jarosław Sławiński, Kamil Brożewicz, Danuta Pirska, Marek Główka
BADANIA NAD PRZEGRUPOWANIEM TOWARZYSZĄCYM SYNTEZIE
2-CYJANO-1-TETRALONÓW Z 2-ARYLOLOALKANONÓW
Mariusz Szczepański, J. Wilamowski, M. Galek, M. Misa, J. J. Sepioł
15
S01-PS-92FM
SYNTEZA I ANALIZA SPEKTROSKOPOWA CYKLICZNYCH
CZWARTORZĘDOWYCH SOLI AMONIOWYCH O POTENCJALNYCH
WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH
Adrianna Sztul, Iwona Kowalczyk, Bogumił Brycki
S01-PS-93FM
SYNTEZA NOWYCH POŁĄCZEŃ ORGANICZNYCH O POTENCJALNYCH
WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU C
Dorota Szymańska, Piotr Bałczewski
PORÓWNANIE AROMATYCZNEGO CHARAKTERU MALTOLU, TIOMALTOLU I
SELENOMALTOLU
Waldemar Tejchman, Krzysztof K. Zborowski, Krzysztof Bolechała, Leonard M. Proniewicz
THE SYNTHESIS OF α-TRIFLUOROMETHYLATED CARBOXYLIC ACID
DERIVATIVES
M. Tomas-Szwaczyk, J. Walkowiak, G. Haufe, H. Koroniak
SYNTEZA I STRUKTURA KWASU 2-(4-FENYLO-5-PIRYDYN-2-YLO-4H-1,2,4TRIAZO-3-YLO)CYKLOHEKSANOKARBOKSYLOWEGO
Marzena Ucherek, Bożena Modzelewska-Banachiewicz, Liliana Mazur, Anna Kozioł
NEW SYNTHESIS AND SYNTHETIC UTILISATION OF
2,3,5,6-TETRAFLUOROBENZENE-1,4-DIAMINE DERIVATIVES AS BUILDING
BLOCS FOR NOVEL OPTOELECTRONIC MATERIALS
Daniel Végh, Peter Tisovský , Anita Andicsová
SYNTHESIS OF NEW HETEROCYCLIC STAR SHAPED MOLECULES FOR
AMORPHOUS GLASSY LIGHT EMITTING DIODES
Daniel Végh, Anita Andicsová, Peter Tisovský, Zsolt Végh, Jozef Krajčovič
SYNTEZA N,N’-BIS(2-HYDROKSYPROPYLO)OKSALAMIDU I DALSZYCH
HYDROKSYPROPOKSYLOWYCH POCHODNYCH OKSALAMIDU
Natalia Wdowiak
ADDYCJA NUKLEOFILI DO NITROAKRYLANÓW
Elżbieta Lewandowska, Kinga Wichłacz, Adam Sobczak
WPŁYW β3-HOMO-AMINOKWASÓW W N- TERMINALNYM FRAGMENCIE NA
AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ DELTORFINY I
Dominika Wilczyńska, Aleksandra Olma, Piotr Kosson, Andrzej W. Lipkowski
MULTIENZYMATYCZNA SYNTEZA [3-14C]-L-TRYPTOFANU ORAZ 5’-HYDROKSY[3-14C]-L-TRYPTOFANU
Elżbieta Winnicka, Marianna Kańska
SYNTEZA I ZASTOSOWANIE CZWARTORZĘDOWYCH SOLI AMONIOWYCH Z
ANIONEM ORGANICZNYM
Anna Wiśniewska, Anna Kulig-Adamiak, Jacek Cybulski, Jarosław Kamiński, Lidia Lewicka,
Anna Bilińska, Ewa Śmigiera
“LIGACJA CHEMICZNA”. 3. SYNTEZA ADENOZYNY MODYFIKOWANEJ
KLASTERAMI BORU W POZYCJI 8
Błażej A. Wojtczak, Agnieszka Andrysiak, Zbigniew J. Leśniowski
REAKCJE PODSTAWIONYCH BENZALDEHYDÓW Z DIAMINAMI
AROMATYCZNYMI
Aleksandra Wypych, Agnieszka Puchała
NEW EFFICIENT PHOSPHORUS CATALYSTS FOR THE HALEX REACTION
Maria Zabłocka
SYNTEZA AROMATYCZNYCH WĘGLOWODORÓW Z WYKORZYSTANIEM
PROSTYCH KETONÓW
Anna Zieleń, Janusz Sepioł
SUBSTYTUCJA NUKLEOFILOWA W POCHODNYCH TRIAZOLOFTALAZYNY
Wiktoria Zinczenko, Marek K. Bernard
THE SIMILARYTY OF ACTIVE CONFORMATION STUDY OF SOME NEWST
TRIAZOLE DERIVATIVES
Wiktoria Zinczenko, Bożena Modzelewska-Banachiewicz, Alicja Nowaczyk
NOWE FOSFONOWE POCHODNE BIOGENNYCH DIAMIN
Magdalena Rosół, Mirosław Soroka
KATALITYCZNY, AKTYWOWANY MIKROFALAMI, PROCES PRZESUNIĘCIE
WIĄZANIA PODWÓJNEGO W ALKALOIDACH GRUPY CHININY
Nina Radzikowska, Magdalena Jakubowska, Iwona Szajewska, Natalia Swędra, Teodozja M.
Lipińska
S01-PS-94
S01-PS-95FM
S01-PS-96FM
S01-PS-97
S01-PS-98
S01-PS-99FM
S01-PS-100
S01-PS101FM
S01-PS-102
S01-PS-103
S01-PS104FM
S01-PS105FM
S01-PS-106
S01-PS107FM
S01-PS-108
S01-PS-109
S01-PS110FM
S01-PS111FM
16
SEKCJA S02
POLIMERY I MATERIAŁY
Przewodniczący sekcji: prof. Krystyna Czaja
Wykłady i komunikaty sekcyjne
08 Wrzesień 2008, Poniedziałek, 15.00-16.15
Przewodniczący: Krystyna Czaja
112 LO
15.00-15.30
S02-WS-01
15.30-15.45
S02-KS01FM
15.45-16.00
S02-KS-02
16.00-16.15
S02-KS03FM
NOWOCZESNE ASPEKTY POLIURETANÓW WIDZIANE Z
PERSPEKTYWY 60 LAT ROZWOJU TEJ TECHNOLOGII
Piotr Król
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNIOWE POWŁOK
OTRZYMYWANYCH Z ANIONOMERÓW POLI(URETANOWOSILOKSANOWYCH)
Piotr Król, Łukasz Byczyński
POLYURETHANE PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES AS RAW
MATERIALS FOR MANUFACTURING OF PROTECTIVE FILMS
Zbigniew Czech, Monika Łągiewczyk, M. Cieślik
STRUKTURA I MORFOLOGIA NANOHYBRYDOWYCH
ELASTOMERÓW POLIURETAN/OLIGOSILSESKWIOKSAN (POSS)
Bartłomiej Janowski, Krzysztof Pielichowski
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 10.30-12.30
Przewodniczący: Piotr Król
112 LO
10.30-11.00
S02-WS-02
11.00-11.30
S02-WS-04
11.30-11.45
S02-KS05FM
11.45-12.00
S02-KS06FM
12.00-12.15
S02-KS07FM
12.15-12.30
S02-KS08FM
12.30-12.45
S02-KS-09
NOWE TRENDY ROZWOJOWE HYDROFILOWYCH POLIMERÓW
USIECIOWANYCH
Edgar Bortel
KONTROLA MAS MOLOWYCH W POLIMERYZACJI CYKLICZNYCH
ESTRÓW
Andrzej Duda, Adam Kowalski, Jan Libiszowski
POLIMERY GWIEŹDZISTE POLI(AKRYLANU tert-BUTYLU) – ICH
SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA
Barbara Mendrek, Barbara Trzebicka, Andrzej Dworak
ROZGAŁĘZIONE KOPOLIMERY ETERU tert-BUTYLOWOGLICYDOWEGO I GLICYDOLU – SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA
M. Libera, W. Wałach, A. Dworak
SYNTEZA GWIAŹDZISTYCH KOPOLIMERÓW BLOKOWYCH
ε-KAPROLAKTONU I LAKTYDU
Jan Łukaszczyk, Piotr Jelonek, Barbara Trzebicka
WŁAŚCIWOŚCI LUMINESCENCYJNE GWIAŹDZISTYCH POLIMERÓW
W ROZTWORZE I CIELE STAŁYM
A.S. Swinarew, W.A. Pisarski, B. Piekarnik, M. Szczepański, Z. Grobelny, T.
Niedziela, A. Michta, H. Flakus, J.V. Gražulevičius, A. Stolarzewicz
MIKROEMULSYJNA POLIMERYZACJA N-WINYLOFORMAMIDU
Ewa Witek, Edgar Bortel, A. Kochanowski
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 15.00-16.15
Przewodniczący: Andrzej Duda
112 LO
15.00-15.30
S02-WS-03
15.30-15.45
S02-KS-10
15.45-16.00
S02-KS-11
POLYMER ELECTROLYTES AND IONIC LIQUIDS FOR LITHIUMION BATTERIES AND OTHER ELECTROCHEMICAL DEVICES
Jakub Reiter, Jiří Michálek
DUAL CROSSLINKABLE ACRYLIC PRESSURE-SENSITIVE
ADHESIVES
Zbigniew Czech, Agnieszka Butwin
BARWNIKI POCHODNE 5,12-DIHYDROCHINOKSALINO[2,3b]CHINOKSALINY JAKO INICJATORY POLIMERYZACJI
KATIONOWEJ
Radosław Podsiadły, Jolanta Sokołowska
17
16.00-16.15
S02-KS-12
CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA CIEKŁYCH MAS
CERAMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH SPOIWA KOLOIDALNE Z
NANOCZĄSTKAMI TLENKÓW METALI
K. Jaszczółt, A. Karwiński, W. Leśniewski
10 Wrzesień 2008, Środa, 10.30-13.00
Przewodniczący: Edgar Bortel
112 LO
10.30-11.00
S02-WS-04
11.00-11.15
S02-KS-13FM
11.15-11.45
S02-WS-05
11.45-12.00
S02-KS-14FM
12.00-12.15
S02-KS-15FM
12.15-12.30
S02-KS-16
REAKTYWNE TERPOLIMERY METAKRYLANOWO-STYRENOWE
NA OSNOWIE FUNCJONALIZOWANYCH METAKRYLANÓW
Agnieszka Bukowska, Wiktor Bukowski
12.30-12.45
S02-KS-17
12.45-13.00
S02-KS-18
WPŁYW ARCHITEKTURY ŁAŃCUCHA POLIMERU NA JEGO
ADSORPCJĘ NA POWIERZCHNI – SYMULACJA KOMPUTEROWA
Andrzej Sikorski, Piotr Adamczyk
WIELORDZENIOWE TLENO ALKOHOLANO KARBOKSYLANY
TYTANU(IV) JAKO NOWE PREKURSORY STOSOWANE DO
OTRZYMYWANIA CIENKICH WARSTW TiO2 METODĄ CVD
Piotr Piszczek, Monika Richert
ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH W POLIMERYZACJI
ETYLENU Z WYKORZYSTANIEM KATALIZATORÓW
METALOCENOWYCH
Wioletta Ochędzan-Siodłak
IMIDAZOLIOWE I PIRYDYNIOWE CIECZE JONOWE W
POLIMERYZACJI ETYLENU PROWADZONEJ WOBEC
KATALIZATORA TYTANOCENOWEGO
Katarzyna Dziubek, Wioletta Ochędzan-Siodłak
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI KATALITYCZNE W POLIMERYZACJI
ETYLENU NOŚNIKOWYCH KATALIZATORÓW
POSTMETALOCENOWYCH ZAWIERAJĄCYCH KOMPLEKSY
METALI PRZEJŚCIOWYCH Z LIGANDAMI TYPU [O,N,N,O]
Marzena Białek
WPŁYW IMMOBILIZACJI SALENOWEGO KOMPLEKSU WANADU
NA MgCl2(THF)2 NA JEGO WŁAŚCIWOŚCI KATALITYCZNE
W POLIMERYZACJI ETYLENU
Anna Pietruszka, Marzena Białek, Krystyna Czaja
WPŁYW METALU PRZEJSCIOWEGO (Ti, V, Zr) W KOMPLEKSACH
Z LIGANDEM BIS(FENOKSY-IMINOWYM) NA ICH WŁAŚCIWOŚCI
KATALITYCZNE W POLIMERYZACJI ETYLENU
Agata Gleń, Marzena Białek, Krystyna Czaja
10 Wrzesień 2008, Środa, 15.00-16.15
Przewodniczący: Zbigniew Czech
112 LO
15.00-15.30
S02-WS06FM
15.30-15.45
S02-KS-19FM
15.45-16.00
S02-KS-20FM
16.00-16.15
S02-KS-21FM
HYBRYDOWE NAWOZY ORGANICZNO-MINERALNE – SYNTEZA I
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI
Bożena Tyliszczak, Jerzy Polaczek, Krzysztof Pieluchowski
SYNTEZA NOWYCH BIODEGRADOWALNYCH POLIMERÓW NA
BAZIE KWASU ASPARAGINOWEGO W POLU PROMIENIOWANIA
MIKROFALOWEGO
Marek Piątkowski, Jolanta Polaczek, Dariusz Bogdał, Joanna Janisławska
WPŁYW STARZENIA ATMOSFERYCZNEGO NA KOMPOZYTY
POLIOLEFINOWO-DRZEWNE
Roman Cyga, Krystyna Czaja
ŚWIATŁOWODY XXI WIEKU
Małgorzata Gil
Postery
10 Wrzesień 2008, Środa, 16.30-18.00
Przewodniczący: Wiktor Bukowski
Sala gimnastyczna LO
S02-PS-01FM
POLY(ASPARTIC ACID) SODIUM SALT – BASED NOVEL CATALYST AND ITS
APPLICATION IN OXIDATION OF ORGANIC COMPOUNDS
Edyta Błaż, Jan Pielichowski
18
S02-PS-02
NOWE ROZGAŁĘZIONE INICJATORY NITROBENZENOSULFONOWE DO
POLIMERYZACJI OKSAZOLIN
Andrzej Dworak, Agnieszka Kowalczuk, Kornelia Bosowska, Juraj Kronek, Magdalena
Małolepsza
S02-PS-03
CHEMOSORPCJA JONÓW MANGANU(II) Z ROZTWORÓW ORGANICZNYCH
LUB WODNO-ORGANICZNYCH NA ŻYWICACH METAKRYLANOWOSTYRENOWYCH Z UKŁADEM POLIIMINOWYM
Agnieszka Bukowska, Wiktor Bukowski
SING AND MARKING FILMS CONTAINING PHOTOREACTIVE UVCROSSLINKABLE SELF-ADHESIVES
Z. Czech, A. Butwin, E. Herko
ELECTROCHEMICAL AND SPECTROSCOPIC STUDY OF TERTHIOPHENE AND
THIOPHENE WITH ANTHRACENE SUBSTITUENT COPOLYMERS
Mieczyslaw Lapkowski, Przemyslaw Data, Wojciech Domagala, Wojciech Czerwinski
KOPOLIMERYZACJA FUNKCYJNYCH CYKLOTRISILOKSANÓW –
PORÓWNANIE REAKTYWNOŚCI
Bogumiła Delczyk, Marek Cypryk
POWŁOKI POLIURETANOWE Z RÓŻNYCH KOMPOZYCJI
PREPOLIMEROWYCH
Edyta Dohner, Krzysztof Płaczkiewicz, Janusz Pająk
BIODEGRADACJA POLI(KWASU MLEKOWEGO) ORAZ JEGO MIESZANINY Z
POLITRIMETYLENOWĘGLANEM
Joanna Dzierżawska, Sameer P. Nalawade, Bożena Rokita, Radosław Wach, Piotr Ulański, Dirk
W. Grijpma, Jan Feijen, Janusz M. Rosiak
DEGRADACJA TERMICZNA I TERMICZNO-HYDROLITYCZNA WŁÓKIEN
IPP/PLA W ŚWIETLE BADAŃ DSC
Janusz Fabia, Tadeusz Graczyk, Andrzej Gawłowski
TRANSFORMACJA NANOSTRUKTURY WŁÓKIEN ALGINIANOWYCH POD
WPŁYWEM ZMIANY ZAWARTOŚCI JONÓW Ca++ W KĄPIELI KOAGULACYJNEJ
Janusz Fabia, Czesław Ślusarczyk, Anna Brzozowska
PRZEBUDOWA STRUKTURY NADCZĄSTECZKOWEJ WŁÓKIEN Z
POLI(TEREFTALANU ETYLENU) PODCZAS MODYFIKACJI TRUDNOZAPALNEJ
W KĄPIELI BARWIĄCEJ
Janusz Fabia, Andrzej Gawłowski, Tadeusz Graczyk, Andrzej Włochowicz
WPŁYW UKŁADU FOTOINICJUJĄCEGO: 5,7-DIJODO-3-PENTOKSY-6FLUORENON - SÓL TETRABUTYLOAMONIOWA KWASU
FENYLOTIOOCTOWEGO NA FOTODEGRADACJĘ POLI(METAKRYLANU
METYLU)
Halina Kaczmarek, Piotr Gałka, Andrzej Wrzyszczyński
ODDZIAŁYWANIA JONOWE W MEMBRANACH HYDROŻELOWYCH
FORMOWANYCH Z KOMPLEKSÓW POLIELEKTROLITOWYCH
CHITOZAN/ALGINIAN SODU
Magdalena Gierszewska-Drużyńska, Jadwiga Ostrowska-Czubenko
SIECIOWANIE KOMPOZYCJI POLIMEROWYCH Z UDZIAŁEM BIOPOLIMERÓW
WYBRANYMI CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI I FIZYCZNYMI
Beata Grabowska
ZASTOSOWANIE METODY FT-IR DO BADANIA PRZEBIEGU SIECIOWANIA
MIKROFALAMI SOLI SODOWEJ KOPOLIMERU KWAS MALEINOWY-KWAS
AKRYLOWY
Beata Grabowska, Mariusz Holtzer, Artur Bobrowski
BADANIA WPŁYWU STRUKTURY SIECI POLIMEROWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI
MECHANICZNE USIECIOWANYCH (MET)AKRYLANÓW – POCHODNYCH
BEZWODNIKA CIS-HEKSAHYDROFTALOWEGO
Maciej Podgórski, Jerzy Księżopolski
S02-PS-04FM
S02-PS-05FM
S02-PS-06FM
S02-PS-07
S02-PS-08FM
S02-PS-09
S02-PS-10
S02-PS-11
S02-PS-12FM
S02-PS-13FM
S02-PS-14
S02-PS-15
S02-PS-16
S02-PS-17
S02-PS-18FM
S02-PS-19
POLIMERY Z ODCISKIEM MOLEKULARNYM MOLSIDOMINY
Piotr Luliński, Dorota Maciejewska
PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN ACRYLIC AND POLYURETHANE
PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVES
Zbigniew Czech, Monika Łągiewczyk, M. Cieślik
DEPOSITION OF COLLOID PARTICLES AT HETEROGENEOUS SURFACES
Z. Adamczyk, M. Nattich, J. Barbasz
19
S02-PS-20
S02-PS-21
S02-PS-22FM
S02-PS-23
S02-PS-24
S02-PS-25
S02-PS-26FM
S02-PS-27
S02-PS-28FM
S02-PS-29
S02-PS-30FM
S02-PS-31
S02-PS-32FM
S02-PS-33FM
S02-PS-34
S02-PS-35
S02-PS-36FM
S02-PS-37FM
S02-PS-38FM
S02-PS-39FM
S02-PS-40
KONTROLOWANA KOPOLIMERYZACJA RODNIKOWA
(MAKRO)MONOMERÓW HYDROFILOWYCH
Dorota Neugebauer
NANOKOMPOZYTY NA BAZIE POLIOLEFIN I BENTONITU MODYFIKOWANEGO
ZA POMOCĄ AMINOPOCHODNEJ KARBAZOLU
Ewa Olewnik, Krzysztof Garman, Aneta Banaszczak, Wojciech Czerwiński
MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNIOWYCH BENTONITU JAKO
NAPEŁNIACZA W UKŁADACH NANOKOMPOZYTOWYCH
Ewa Olewnik, Grzegorz Piechota, Krzysztof Garman, Wojciech Czerwiński
BADANIA AKTYWNOŚCI I SELEKTYWNOŚCI KATALIZATORÓW RODOWYCH
NA NOŚNIKACH POLISILOKSANOWYCH W REAKCJI HYDROSILILOWANIA
Piotr Pospiech, Marek Cypryk, Krzysztof Strzelec
OPAKOWANIA Z POLIMERÓW BIODEGRADOWALNYCH W PRZEMYŚLE
KOSMETYCZNYM
A. Siskova, K. Wolna, J. Rydz, W. Sikorska, G. Adamus, A. Marcinkowski, U. Szeluga, M.
Kowalczuk
SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA NOWYCH POLIESTROURETANÓW
Wanda Sikorska, Piotr Dacko, Marek Kowalczuk
CHIRALNE ALKOHOLANY GLINU: INICJATORY KONTROLOWANEJ HOMO- I
KOPOLIMERYZACJI CYKLICZNYCH WĘGLANÓW ALIFATYCZNYCH
Marta Socka, Andrzej Duda
BADANIE ODPORNOŚCI TWORZYW POLIURETANOWYCH NA PROCESY
DEGRADACJI
Piotr Król, Agnieszka Ewa Stępień
KOPOLIMERY BLOKOWE POLILAKTYD-β
β-POLIGLICYDOL I NANOCZĄSTKI Z
NICH WYTWARZANE DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH
Bartosz Szatkowski, Mariusz Gadzinowski, Stanisław Słodkowski
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MINERAŁÓW WARSTWOWYCH JAKO
NAPEŁNIACZY DO MODYFIKACJI WYBRANYCH MATRYC POLIMEROWYCH
Jacek Kijeński, Agnieszka Szczygielska, I. Legocka, Osazuwa Osawaru, Michał Strankowski,
Marek Siemaszko – Krupiej, Ewa Śmigiera, Antoni R. Migdał, M. Nemtusiak
OCENA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH FOLII POLIETYLENOWYCH PO
DEGRADACJI BIOLOGICZNEJ
Joanna Szumigaj, Zofia Żakowska, Leszek Klimek, Justyna Kaczmarek – Rosicka
WPŁYW AKTYWNYCH ROZCIEŃCZALNIKÓW NA WŁAŚCIWOŚCI URETANOAKRYLANÓW POCHODNYCH HDI
Bogdan Tarasiuk, Kazimierz Michał Pietrusiewicz
SYNTEZA I OCENA WŁAŚCIWOŚCI NIENASYCONYCH ŻYWIC
POLIESTROWYCH ZAWIERAJĄCYCH UGRUPOWANIA CYKLOALKILENOWE
Wiesław Tarnawski, Maciej Podgórski, Tadeusz Matynia
ACRYLIC HYDROGELS MODIFIED BY POLY(ETHYLENE GLYCOL) FOR
BIOMEDICAL APPLICATIONS
Bożena Tyliszczak, Krzysztof Pielichowski
THE CHEMICAL MODIFICATION OF THE UNSATURATED POLYESTERS
Marta Worzakowska
THE INFLUENCE OF THE CHEMICAL STRUCTURE OF THE CURED
POLYESTERS ON THE THERMAL PROPERTIES
Marta Worzakowska
POLIMEROWO-NIEORGANICZNE RUSZTOWANIA DO REGENERACJI TKANKI
KOSTNEJ
Paweł Woźniak, Stanisław Sosnowski, Stanisław Słomkowski
PRODUKCJA PROCESORÓW Z CHEMICZNEGO PUNKTU WIDZENIA
Artur Borkowski
ULTRACIENKIE FILMY I KAPSUŁY POLIMEROWE UZYSKIWANE TECHNIKĄ
ELEKTROSTATYCZNEJ SAMOORGANIZACJI
Maria Bulwan, Łukasz Dubiel, Szczepan Zapotoczny, Łukasz Zych, Maria Nowakowska
TWORZENIE MIĘDZYFAZOWYCH KOMPLEKSÓW SURFAKTANT–
POLIELEKTROLIT DLA POWIERZCHNI CIECZ/CIECZ
D. Dronka-Góra, G. Para, K. Szczepanowicz, P. Warszyński
KALORYMETRYCZNE I DYFRAKCYJNE BADANIA FAZY KRYSTALICZNEJ
WŁÓKIEN KOMPOZYTOWYCH POLIPROPYLEN/MONTMORYLONIT CLOISITE
15A
Janusz Fabia, Czesław Ślusarczyk, Jarosław Janicki, Marcin Bączek
20
S02-PS-41FM
S02-PS-42FM
S02-PS-43FM
S02-PS-44
S02-PS-45
S02-PS-46
S02-PS-47FM
S02-PS-48
S02-PS-49
S02-PS-50
S02-PS-51FM
S02-PS-52FM
S02-PS-53
S02-PS-54
S02-PS-55
S02-PS-56FM
S02-PS-57
S02-PS-58
S02-PS-59
S02-PS-60FM
S02-PS-61FM
S02-PS-62
BADANIA STRUKTURY POROWATEJ WĘGLI AKTYWNYCH METODĄ TGA
Ewelina Gała, Marta Repelewicz
OTRZYMYWANIE NANOCZĄSTEK KRZEMIONKOWYCH Z PRZESYCONYCH
ROZTWORÓW KRZEMIANU SODU
Katarzyna Jodko, Magdalena Jasińska, Jerzy Bałdyga
WYTWARZANIE NIEBONDOWANYCH MIKROUKŁADÓW ANALITYCZNYCH Z
POLIDIMETYLOSILOKSANU
Marcin Juchniewicz, Michał Chudy, Zbigniew Brzózka, Artur Dybko
BADANIA NAD POPRAWĄ WŁAŚCIWOŚCI NANOKOMPOZYTÓW
ELASTOMEROWYCH ZAWIERAJĄCYCH MONTMORYLONIT
Teresa Kleps, Małgorzata Piaskiewicz, Teresa Parys, Jan Mężyński, Marek Tulik
WŁÓKNISTA CERAMIKA TYTANIANOWA
Teresa Zaremba, Agnieszka Krząkała, Dagmara Gańczorz
MODYFIKACJA WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH WOSKIEM PARAFINOWYM
Z PRZEZNACZENIEM NA WŁÓKNINY Z BARIERĄ TERMICZNĄ TYPU PCM
W. Tomaszewski, K. Twarowska, A. Moraczewski, M. Kudra, S. Gałecki, M. Szadkowski
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BŁON LIPOSOMOWYCH PRZY UŻYCIU SOND
MOLEKULARNYCH
Marta Kumorek, Kinga Nawalany, Mariusz Kępczyński, Bartłomiej Kozik, Maria Nowakowska
BADANIA WŁASNOŚCI CZĄSTEK MONO- I BIMETALICZNYCH NA MATERIALE
WĘGLOWYM I TLENKOWYM
Piotr Matczak
KINETYKA ELEKTROCHEMICZNEGO OSADZANIA I ROZTWARZANIA STOPÓW
DWUSKŁADNIKOWYCH I TRÓJSKŁADNIKOWYCH W ŚRODOWISKU STAŁEGO
POLA MAGNETYCZNEGO
Marek Zieliński, Ewa Miękoś
DZIAŁANIE STAŁEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA ELEKTROCHEMICZNE
OSADZANIE STOPÓW KOBALT – NIKIEL Z ROZTWORÓW O RÓŻNYM
STĘŻENIU KOBALTU
Marek Zieliński, Ewa Miękoś
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE MODYFIKOWANYCH HANDLOWYCH
WĘGLI AKTYWNYCH
Katarzyna Mojecka, Marta Repelewicz
BADANIA WARSTWY TLENKOWEJ W PROCESIE
WYSOKOTEMPERATUROWEGO UTLENIANIA FOLII FeCrAl
Dawid Murzyński, Jan Rakoczy, Kazimierz Reszka
WYTWARZANIE WARSTW BIOAKTYWNYCH NA TYTANIE
Wojciech Simka, Aleksander Iwaniak, Ginter Nawrat, Joanna Michalska, Jakub Wieczorek
WYTWARZANIE POWŁOK PALLADOWYCH NA NIKLU
Wojciech Simka, Ginter Nawrat, Łukasz Nieużyta
WYTWARZANIE POWŁOK STOPOWYCH NIKIEL-CYNK
Ginter Nawrat, Artur Maciej, Jerzy Piotrowski, Wojciech Simka, Łukasz Nieużyta
BADANIE FIZYKOCHEMICZNYCH I KATALITYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI
MECHANOCHEMICZNIE AKTYWOWANEGO BEMITU
Grzegorz Słowiak, Jan Rakoczy, Krystyna Wieczorek-Ciurowa
BADANIE WPŁYWU METODY MODYFIKACJI NA WŁAŚCIWOŚCI
STRUKTURALNE I ADSORPCYJNE NANORUREK WĘGLOWYCH
Dariusz Sternik, Piotr Staszczuk, Magdalena Błachnio, Grażyna Grodzicka, Grzegorz
Żukociński
ZASTOSOWANIE ANALIZY FRAKTALNEJ DO OCENY WPŁYWU
MAKROCZĄSTECZEK BSA NA WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ STAŁYCH
Dariusz Sternik, Piotr Staszczuk, Anna Deryło-Marczewska
SUPERABSORBENTY Z MERAMI WINYLOAMINOWYMI
Ewa Witek, Edgar Bortel, A. Kochanowski
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH POLIETERÓW GWIAŹDZISTYCH
B. Piekarnik, A. S. Swinarew, W. A. Pisarski, M. Szczepański, Z. Grobelny, M. Sokół, A.
Cichoń, A. Stolarzewicz
ZASTOSOWANIE FLUORYZUJĄCYCH POLIMERÓW JAKO INDYKATORÓW
ZANIECZYSZCZEŃ JONAMI METALI CIĘŻKICH
Resza Y-Yousif, Maja Sadowska, Barbara Wandelt
INVESTIGATION OF IMPACT COMMINUTION OF MINERAL MATERIAL WITH A
NOVEL HIGH-SPEED CENTRIFUGAL MILL/HOMOGENIZER
Jan Kubik, Zbigniew Najzarek
21
S02-PS-63
S02-PS-64
KOMPATYBILIZACJA MIESZANIN SBR/EPDM ZA POMOCĄ KWASU
ITAKONOWEGO
Cezary Dębek
POPRAWA WŁAŚCIWOŚCI PRZEROBOWYCH MIESZANEK GUMOWYCH I
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WULKANIZATÓW, KOMPONOWANYCH NA
BAZIE EPDM, DZIĘKI ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH RODZAJÓW
GLINOKRZEMIANÓW
Cezary Dębek
22
SEKCJA S03
CHEMIA ANALITYCZNA I ŚRODOWISKA
Przewodniczący sekcji: prof. Piotr Wieczorek
Wykłady i komunikaty sekcyjne
08 Wrzesień 2008, Poniedziałek, 15.00-16.45
Przewodniczący: Jacek Namieśnik
Sala 20 Collegium Civitas
15.00-15.30
S03-WS-01
15.30-16.00
S03-WS-02
16.00-16.30
S03-WS-03
16.30-16.45
S03-KS01FM
LIQUID MEMBRANE EXTRACTION FOR SAMPLING AND SAMPLE
PREPARATION IN ENVIRONMENTAL ANALYSIS
Jan Åke Jönsson
ANALYSIS OF DOMESTIC WASTES STORAGE FILTRATE AND
EFFICIENCY OF TECHNOLOGIES OF HIS CLEANING
Modest Gertsiyk, Tomas Koval'chuk, Kamil Kapral, Volodymyr Beskrovnyj,
Volodymyr Osipov
VOLTAMMETRIC AND AMPEROMETRIC DETERMINATION OF
SUBMICROMOLAR CONCENTRATIONS OF ECOTOXIC AND
GENOTOXIC POLUTANTS
Jiri Barek, Karolina Peckova, Vlastimil Vyskocil, Jan Fischer, Jiri Zima
OFF-LINE COUPLING OF CAPILLARY ELECTROPHORESIS TO
LASER DESORPTION INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS
SPECTROMETRY
Pavla Foltynová, Ondřej Peš, Radek Vyhnánek, Tomáš Vaculovič, Viktor
Kanický, Jan Preisler
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 10.30-12.15
Przewodniczący: Bogusław Buszewski
Sala 20 Collegium Civitas
10.30-11.00
S03-WS-04
11.00-11.30
S03-WS05FM
11.30-11.45
S03-KS02FM
11.45-12.00
S03-KS03FM
12.00-12.15
S03-KS-04
12.15-12.45
S03-WS-11
METODY SPEKTROSKOPOWE W ANALIZIE
FLUOROCHINOLONÓW
Marzanna Kurzawa, Edward Szłyk
OZNACZANIE ZWIĄZKÓW CHLOROORGANICZNYCH W
ŻYWNOŚCI O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU - PROBLEMY
I WYZWANIA
Angelika Beyer, Marek Biziuk
RÓWNOCZESNE OZNACZANIE L-ARGININY I 12 JEJ
METABOLITÓW W MOCZU METODĄ WYSOKOSPRAWNEJ
CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
Piotr Markowski, Irena Barnowska
BADANIE WPŁYWU CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH ORAZ
KONSTYTUTYWNYCH NA ZAWARTOŚĆ SELENU W PRÓBKACH
PAZNOKCI
Joanna Żukowska, Peter Bode, Marek Biziuk, Anna Kowalczyk
OPTYMALIZACJA I WALIDACJA SPEKTROFOTOMETRYCZNYCH
METOD OZNACZANIA FOSFORU W PRODUKTACH MIĘSNYCH
A. Jastrzębska, E. Szłyk
MATRYCE CZUJNIKOWE DO KLASYFIKACJI PRÓBEK
CIEKŁYCH - SYSTEMY TYPU „ELEKTRONICZNY JĘZYK”
Patrycja Ciosek
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 15.00-16.15
Przewodniczący: Irena Baranowska
Sala 20 Collegium Civitas
15.00-15.30
S03-WS06FM
15.30-15.45
S03-KS05FM
15.45-16.00
S03-KS06FM
16.00-16.15
S03-KS-07
OZNACZANIE AMIN BIOGENNYCH I WITAMIN W MOCZU
METODĄ WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
Joanna Płonka, Irena Baranowska
OZNACZANIE LOTNYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W
PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH ZA POMOCĄ GC-MS
Anna Banel, Bogdan Zygmunt
ZASTOSOWANIE UNIERUCHOMIONYCH MEMBRAN CIEKŁYCH
(SLM) DO WYDZIELANIA I ZATĘŻANIA POLIAMIN Z PRÓBEK
BIOLOGICZNYCH
Marta Cetnarowska, Katarzyna Dziarkowska, Piotr P. Wieczorek
WAGI, WAGOSUSZARKI, PIPETY I STANOWISKA DO KALIBRACJI
23
PIPET FIRMY RADWAG
Michał Staniak
10 Wrzesień 2008, Środa, 10.30-12.30
Przewodniczący: Edward Szłyk
Sala 20 Collegium Civitas
10.30-11.00
S03-WS-07
11.00-11.15
S03-KS-08FM
11.15-11.45
S03-KS-09FM
11.45-12.00
S03-KS-10FM
12.00-12.15
S03-KS-11FM
12.15-12.30
S03-KS-12
UNIFIKACJA UKŁADÓW ELEKTROLITYCZNYCH (GEB I GATES)
Tadeusz Michałowski, Sławomir Wybraniec
PRÓBA OSZACOWANIA ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z
DESORPCJĄ (REMOBILIZACJĄ) ZWIĄZKÓW Z GRUPY PCB Z
OSADÓW DENNYCH
Monika Gdaniec-Pietryka, Lidia Wolska, Jacek Namieśnik
CHROMATOGRAFICZNE POMIARY STRUMIENIA GLEBOWEGO
WODORU
Jakub Bartyzel, Marta Pycia, Jarosław M. Nęcki, Kazimierz Różański, Artur
Krawczyk
ANALIZA WYBRANYCH PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH
POBRANYCH Z TERENÓW O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU
ZANIECZYSZCZENIA
Małgorzata Iwona Szynkowska, Aleksandra Pawlaczyk, Jacek Rogowski,
Krzysztof Jankowski, Tadeusz Paryjczak
OCENA JAKOŚCI ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISK KOMUNALNYCH
W ŚWIETLE KLASYFIKACJI CHEMICZNEJ I
EKOTOSYKOLOGICZNEJ
Agnieszka Sagajdakow, Lidia Wolska, Monika Felchner, Agnieszka Miszkiel,
Jacek Namieśnik
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ SIARKOWYCH Z GAZÓW
SPALINOWYCH
Agnieszka Marcewicz-Kuba
10 Wrzesień 2008, Środa, 15.30-16.15
Przewodniczący: Tadeusz H. Dzido
Sala 20 Collegium Civitas
15.00-15.30
S03-WS-08
15.30-15.45
S03-KS-13
15.45-16.00
S03-KS-14
16.00-16.15
S03-KS-15FM
BADANIE WARUNKÓW SORPCJI CEZU NA SORBENTACH
HEKSACYJANOŻELAZIANOWYCH I ICH ODPOWIEDNIKACH
KOMPOZYTOWYCH
Barbara Kubica
RÓWNOWAGA WYMIANY JONOWEJ H+/Ni2+ W OBECNOŚCI
JONÓW ZN2+ NA JONICIE DOWEX MARATHON MSC
Anna Jóźwiak
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WOLTAMPEROMETRII
PULSOWEJ RÓŻNICOWEJ DO OZNACZANIA STOPNIA
SKOMPLEKSOWANIA ŻELAZA ZWIĄZKAMI CHELATUJĄCYMI
Magdalena Borowiec, Krystyna Hoffmann, Józef Hoffmann
OPTYMALIZACJA WARUNKÓW SELEKTYWNEJ EKSTRAKCJI
PLUTONU W OBECNOŚCI URANU I TORU Z WYKORZYSTANIEM
POMIARU Z CIEKŁYM SCYNTYLATOREM
Magdalena Piekarz, Andrzej Komosa
11 Wrzesień 2008, Czwartek, 9.30-11.00
Przewodniczący: Piotr Wieczorek
Sala 20 Collegium Civitas
9.30-10.00
S03-WS10FM
10.00-10.15
S03-KS-16
10.15-10.30
S03-KS-17
ZASTOSOWANIE METOD ELEKTROCHROMATOGRAFII
PLANARNEJ I CHROMATOGRAFII CIENKOWARSTWOWEJ DO
DWUWYMIAROWEGO ROZDZIELANIA MIESZANIN SUBSTANCJI
Adam Chomicki, Tadeusz H. Dzido
WOLTAMPEROMETRIA CYKLICZNA NA ELEKTRODZIE
RTĘCIOWEJ (WKER) NITROFENYLOWYCH GLIKOZYLOAMIN
Tomasz Gubica, Jadwiga Stroka, Andrzej Temeriusz
IDENTYFIKACJA I OZNACZANIE WYBRANYCH FLAWONOIDÓW
W EKSTRAKTACH ROŚLINNYCH I EMULSJACH METODĄ HPLC
Halina Bojarowicz, Małgorzata Rychlicka, Adam Buciński
Postery
24
08 Wrzesień 2008, Poniedziałek, 16.30-18.00
Przewodniczący: Piotr Wieczorek
Sala gimnastyczna LO
S03-PS-01
S03-PS-02
S03-PS-03
S03-PS-04
S03-PS-05FM
S03-PS-06FM
S03-PS-07FM
S03-PS-08
S03-PS-09
S03-PS-10
S03-PS-11
S03-PS-12
S03-PS-13FM
S03-PS-14
S03-PS-15
S03-PS-16
S03-PS-17
S03-PS-18
S03-PS-19FM
S03-PS-20
S03-PS-21
BADANIE WARUNKÓW SORPCJI BENZO-A-PIRENU NA MINERAŁACH
ILASTYCH
Ewa Niewiara, Witold Reczyński, Bogusław Baś
WOLTAMPEROMETRYCZNE OZNACZANIE ŚLADÓW SELENU W UKŁADZIE
Cu(II)-Se(IV)
Robert Piech, Bogusław Baś, Witold Reczyński, Beata Paczosa-Bator
CHARAKTERYSTYKA WŁASNOŚCI TRANSPORTOWYCH MEMBRAN PCW
Beata Paczosa-Bator, Robert Piech, Bogusław Baś, Andrzej Lewenstam
ANALIZA CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH AKUMULACJĘ METALI CIĘŻKICH
W GLEBACH NA TERENIE SŁOWACKIEJ CZĘŚCI TATR WYSOKICH
Witold Reczyński, Monika Rapalska, Barbara Kubica, Bogusław Baś, Ewa Niewiara
ZASTOSOWANIE TECHNIKI ToF-SIMS DO BADAŃ POWIERZCHNI PYŁÓW
POWSTAJĄCYCH W PROCESACH SPALANIA
Jacek Grams, Katarzyna Bawolak
ULTRASONIC EXTRACTION OF THE MOBILE AND MOBILIZABLE PORTIONS
OF THE ELEMENT CONTENTS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES
Jana Blašková, Viera Vojteková, Yaroslav Bazeľ, Jarmila Nováková, Henrieta Šoltýsová,
Zuzana Meltzerová
OZNACZANIE MIKRO- I MAKROELEMENTÓW W MATERIALE ROŚLINNYM
DLA POTRZEB FERMENTACJI METANOWEJ TECHNIKĄ WD-XRF
Marcin Cichosz, Roman Buczkowski
OZNACZANIE SIARCZKÓW METODĄ TLC Z UŻYCIEM DENSYTOMETRII I
PROGRAMU TLSee
W. Ciesielski, K. Dyńska, R. Zakrzewski, A. Hekner
MATRYCA CZUJNIKOWA WYKONANA W TECHNOLOGII CERAMICZNEJ DO
MONITOROWANIA HODOWLI KOMÓRKOWYCH
Patrycja Ciosek, Konrad Zawadzki, Joanna Łopacińska, Maciej Skolimowski, Paweł
Bembnowicz, Leszek J. Golonka, Wojciech Wróblewski, Zbigniew Brzózka
DECOMPOSITION AND REMOVAL OF NITROGEN OXIDES IN AIR
Wiesława Ćwikla-Bundyra
AOP IN SURFACTANTS REMOVAL FROM WASTEWATER
Bożena Czech
THE EFFECT OF H2O2 ADDITION ON THE PHENOL REMOVAL FROM
WASTEWATER USING TiO2/Al2O3 AS THE PHOTOCATALYST
Bożena Czech
ANALIZA GC/MS SKŁADNIKÓW MODYFIKOWANEJ n-BUTANOLEM ŻYWICY
KREZOLOWO-FORMALDEHYDOWEJ
Euzebiusz Jan Dziwiński, Sławomir Napiórkowski, Tomasz Skórka
ZASTOSOWANIE WĘGLA AKTYWNEGO DO ZAGĘSZCZANIA METALI
CIĘŻKICH W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH
Barbara Feist, Bożena Puzio, Barbara Mikuła
OZNACZANIE Cd, Co i Cu TECHNIKĄ ICP-OES W OWOCACH PO
ZAGĘSZCZENIU METODĄ SPE
Bożena Puzio, Barbara Feist, Barbara Mikuła
OZNACZANIE WYBRANYCH METALI W WODZIE I OSADACH DENNYCH
Marzena Połowniak, Andrzej Kita, Robert Skorek, Barbara Feist
SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE GALU W GLEBACH
POŁUDNIOWEJ POLSKI
Justyna Połedniok, Barbara Feist
OZNACZANIE FLUORKÓW W ŚRODKACH DO HIGIENY JAMY USTNEJ
Maria Kowalska, Jerzy Gaca
STEŻENIE SIARKOWODORU W GŁÓWNYM I BOCZNYM STRUMIENIU DYMU
PAPIEROSOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW WYPALANIA
PAPIEROSÓW
Piotr Druszkowski, Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz, Andrzej Sobczak, Michał Gawron
BADANIE ROZKŁADU TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W
UKŁADZIE Fe3+/H2O2
Ewa M. Siedlecka, Piotr Glamowski
CIĄGŁE STRĄCANIE STRUWITU Z CIECZY NADOSADOWYCH – BADANIA
PILOTOWE
25
S03-PS-22
S03-PS-23FM
S03-PS-24
S03-PS-25
S03-PS-26
S03-PS-27
S03-PS-28FM
S03-PS-29FM
S03-PS-30
S03-PS-31
S03-PS-32
S03-PS-33
S03-PS-34
S03-PS-35FM
S03-PS-36
S03-PS-37
S03-PS-38
S03-PS-39
S03-PS-40
Piotr Glamowski, Ewa M. Siedlecka
OCENA EMISJI SUBSTANCJI ODOROWYCH W PROCESACH WYTWARZANIA
NAWOZÓW
Józef Hoffmann, Grażyna Gryglewicz, Krystyna Hoffmann, Stanisław Gryglewicz, Wiktor
Okereke
OCENA SOZOLOGICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI WĘGLA BRUNATNEGO JAKO
KOMPONENTU W NAWOZACH MINERALNO-ORGANICZNYCH
Krystyna Hoffmann, Marta Huculak, Józef Hoffmann, Magdalena Borowiec
ZASTOSOWANIE ODWROTNEJ CIĄGŁEJ TRANSFORMACJI FALKOWEJ W
WOLTAMPEROMETRII
Małgorzata Jakubowska
PROCEDURA KOREKTY LINII BAZOWEJ W POMIARACH
WOLTAMPEROMETRYCZNYCH NA ELEKTRODZIE STAŁEJ
Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś, Marta Ziemnicka, Władysław W. Kubiak
ELEKTRODA Ti(N,C) –PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA W
WOLTAMPEROMETRII STRIPINGOWEJ
Bogusław Baś, Marta Ziemnicka, Małgorzata Jakubowska, Robert Piech, Ludosław Stobierski,
Władysław W. Kubiak
BADANIA DYNAMIKI SORPCJI OŁOWIU NA OSADACH DENNYCH ZBIORNIKA
DOBCZYCKIEGO
Witold Reczyński, Małgorzata Jakubowska, Barbara Kubica, Janusz Gołaś
ROZMIESZCZENIE WYBRANYCH METALI ORAZ ZWIĄZKÓW BIGENICZNYCH
W PROFILU PIONOWYM WODY JEZIORA ŚRÓDLĄDOWEGO
Józef Antonowicz, Agata Jasińska
MIGRACJE DOBOWE WYBRANYCH SUBSTANCJI BIOGENICZNYCH ORAZ
METALI W POWIERZCHNIOWYCH WARSTWACH WODY JEZIORA GUBICZ
Józef Antonowicz, Agata Jasińska, Małgorzata Ciepłuch
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PODZIAŁU I DYFUZJI Z POMIARÓW
MIGRACJI STYRENU I CYKLOPENTANU Z PIANEK POLIMEROWYCH
M. Choczynski, Z. Stegowski, J. M. Necki, A. Juszkiewicz
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH WÓD I OSDÓW DENNYCH
RZEKI PRĄDNIK-BIAŁUCHA
Adam Juszkiewicz, Zofia Bartynowska-Meus, Marek Kawałek, Anna Łaptaś, Marek Meus
BADANIA GLEB W OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH W MOŚCICACH
Adam Juszkiewicz, Zofia Bartynowska-Meus, Marek Kawałek, Anna Łaptaś, Marek Meus
BADANIA OCZYSZCZANIA WODY WIŚLANEJ W PROCESIE FILTRACJI
Dariusz Szychowski,Anna Dorota Klepańska, Bartłomiej Biernacki, Ksawery Pokropski
TOKSYCZNE FORMY GLINU W WODZIE I OSADZIE DENNYM STAWÓW
HODOWLANYCH
Joanna Kluczka, Maria Zołotajkin, Jerzy Ciba
OZNACZANIE ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH W DYMIE PAPIEROSOWYM
METODĄ SPE-HPLC
Maciej Łukasz Goniewicz, Wojciech Baran, Jan Czogała, Karolina Gołąbek, Ewelina
Kolasińska, Andrzej Sobczak
OCENA AKUMULACJI PLUTONU I CEZU W POZIOMACH GENETYCZNYCH
GLEB LEŚNYCH
Andrzej Komosa, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Zbigniew Ziembik, Maria Wacławek, Jolanta
Orzeł
WPŁYW SKŁADU SCYNTYLATORÓW CIEKŁYCH NA PARAMETRY POMIARU
AKTYWNOŚCI H-3 I C-14 PRZY UŻYCIU SPEKTROMETRU QUANTULUS
Katarzyna Ślepecka, Andrzej Komosa
PTAKI DRAPIEŻNE JAKO BIOINDYKATORY SKAŻEŃ ŚRODOWISKA OŁOWIEM
I RADIONUKLIDAMI
Andrzej Komosa, Ignacy Kitowski, Jan Solecki, Stanisław Chibowski
SPECJACJA GEOCHEMICZNA PLUTONU W GLEBACH POJEZIERZA
ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIEGO
Sylwia Żądełek, Andrzej Komosa
PREPARATYKA POLIMEROWYCH WYPEŁNIEŃ DO CHROMATOGRAFII
JONOWEJ NA BAZIE ŻELU KRZEMIONKOWEGO
Przemysław Kosobucki, Konrad Trokowski, Bogusław Buszewski
26
S03-PS-41FM
S03-PS-42
S03-PS-43
S03-PS-44FM
S03-PS-45
S03-PS-46
S03-PS-47FM
S03-PS-48FM
S03-PS-49
S03-PS-50FM
S03-PS-51FM
S03-PS-52
S03-PS-53FM
S03-PS-54
S03-PS-55
S03-PS-56FM
S03-PS-57
S03-PS-58
S03-PS-59
WŁOSY JAKO WSKAŹNIKI NARAŻENIA NA TOKSYCZNE ZWIĄZKI
CHEMICZNE
Leon Kośmider, Ruth Karolina Dudek, Maciej Łukasz Goniewicz, Jan Czogała, Andrzej
Sobczak
WYKORZYSTANIE KRAJOWYCH SZKIEŁ WODNYCH SODOWYCH DO
USUWANIA SOLI NIKLU Z MEDIÓW
Wiesław Koźlak
BADANIA TURBIDYMETRYCZNE UKŁADÓW „SZKŁA WODNE SODOWE – SOLE
KOBALTU(II)” DLA OCENY MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRZEMIANÓW DO
USUWANIA JONÓW Co2+ Z MEDIÓW
Wiesław Koźlak
OZNACZANIE SULFONAMIDÓW ZA POMOCĄ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ
Z ZASTOSOWANIEM IMMOBILIZOWANYCH MEMBRAN CIEKŁYCH JAKO
METODY WZBOGACANIA
Małgorzata Krzyżak, Piotr P. Wieczorek
OCENA ZAWARTOŚCI 137Cs I 40K ORAZ STĘŻENIA NIEKTÓRYCH METALI
CIĘŻKICH W PRÓBKACH GLEBY POBRANEJ W DOLINIE WIELICKIEJ W
TATRACH WYSOKICH
Barbara Kubica, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Janusz Gołaś, Witold Reczyński, Peter
Fleischer
WPŁYW JONÓW POTASU I WAPNIA NA PROCES SORPCJI 137Cs W PRÓBKACH
OSADÓW DENNYCH POBRANYCH ZE ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO
Barbara Kubica, Mirosław Bartyzel, Witold Reczyński, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak,
Janusz Gołaś, Katarzyna Wszołek
W CZYM TKWI FENOMEN KOLORÓW GORĄCYCH ŹRÓDEŁ?
Justyna Kudelska, Mirosława Chrabąszcz
WPŁYW WARUNKÓW GENEROWANIA DYMU NA DAWKĘ NIKOTYNY
POBIERANĄ PRZEZ PALACZA
Tomasz Kuma, Jakub Knysak, Maciej Łukasz Goniewicz, Jan Czogała, Andrzej Sobczak
PORÓWNANIE METOD OZNACZANIA TETRACYKLIN
Marzanna Kurzawa, Anna Filipiak, Edward Szłyk
VALIDATION OF A HPTLC METHOD FOR DETERMINATION OF NOVEL
ANTIDEPRESSANTS IN PHARMACEUTICALS
Taťána Gondová, Pavol Meľuch, Yaroslav Bazeľ, Martina Lešková
APPLICATION OF 2-[(E)-2-(4-DIPROPYLAMINOPHENYL)-1-ETHENYL]-1,3,3TRIMETHYL-3H-INDOLIUM CHLORIDE AS A NEW ANALYTICAL REAGENT
FOR THE SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF MOLYBDENUM
Martina Lešková, Yaroslav Bazeľ, Vasil Andruch, Yaroslav Studenyak, Jozef Balogh
OZNACZANIE POCHODNYCH TETRACYKLINY METODĄ
CHEMILUMINESCENCYJNĄ W RÓŻNYCH MATRYCACH
Małgorzata Kaczmarek, Stefan Lis
OZNACZANIE MIKROCYSTYNY-LR WYDZIELANEJ PRZEZ KOLONIĘ M.
aeruginosa WZRASTAJĄCEJ W OBECNOŚCI ZWIĄZKÓW O DZIAŁANIU
ALLELOPATYCZNYM
B.T. Macioszek, J.Dziegieć, D.E. Szczukocki, R. Juszczak, Z.B. Romanowska-Duda
ZASTOSOWANIE KATALIZATORÓW TLENKOWYCH W PROCESACH
UTLENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ WODY I POWIETRZA
Agnieszka Marcewicz-Kuba, Bożena Czech
THE APPLICATION OF ACTIVATED CARBONS FOR THE REMOVAL OF
VOLATILE POLLUTANTS IN THE MOTORIZATION SECTOR – SELECTED
ASPECTS
Aleksandra Marecka, Adam Semik
HOT WATER AS ALTERNATIVE FOR ORGANIC SOLVENTS USED IN PROCESS
OF PCB’S AND PAH’S EXTRACTION FROM SEDIMENT
Agata Mechlińska, Monika Gdaniec-Pietryka, Lidia Wolska, Jacek Namieśnik
ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII FT-IR W ANALIZIE WYBRANYCH
ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
Beata Miazga
CALIBRATION OF REDOX INDICATOR ELECTRODES
Tadeusz Michałowski, Maja Ponikvar, Krzysztof Kupiec, Sławomir Wybraniec
CHROMATOGRAFICZNE BADANIA TERMICZNEJ DEGRADACJI
DEKARBOKSYLOWANYCH POCHODNYCH BETANINY
Sławomir Wybraniec, Paweł Stalica, Aneta Spórna, Tadeusz Michałowski, Katarzyna Mitka,
27
S03-PS-60
S03-PS-61
S03-PS-62FM
S03-PS-63
S03-PS-64
S03-PS-65FM
S03-PS-66FM
S03-PS-67
S03-PS-68FM
S03-PS-69FM
S03-PS-70
Piotr Kowalski
pH–METRIC TITRATION WITH KINETIC EFFECTS INVOLVED
Tadeusz Michałowski, Maja Ponikvar, Maciej Rymanowski, Krzysztof Kupiec, Sławomir
Wybraniec, Paweł Stalica
STATISTICAL METHODS FOR THE ANALYSIS OF WATER QUALITY TRENDS
Janina Możejko, Elżbieta Mielniczuk
USING SILVER SOLID AMALGAM DETECTORS FOR THE DETERMINATION OF
SOME HERBICIDES IN FLOW-THROUGH SYSTEMS
Vít Novotný, Jiří Barek
TRWAŁOŚĆ RADIOCHEMICZNA SULFADIAZNY I SULFAMERAZYNY W FAZIE
STAŁEJ
Magdalena Ogrodowczyk, Barbara Marciniec, Małgorzata Ignacik, Anna May
BADANIA WPŁYWU PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA TRWAŁOŚĆ
NIEKTÓRYCH β-BLOKERÓW W FAZIE STAŁEJ
Barbara Marciniec, Magdalena Ogrodowczyk
SKŁAD I DYNAMIKA OPADU ORGANICZNEGO W WYBRANYCH
EKOSYSTEMACH LEŚNYCH SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W
LATACH 2003-2005
Agnieszka Parzych, Jan Trojanowski
ZASOBNOŚĆ OPADU ORGANICZNEGO W ZWIĄZKI AZOTU I FOSFORU W
WYBRANYCH EKOSYSTEMACH LEŚNYCH SŁOWIŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO W LATACH 2003-2005
Agnieszka Parzych, Aleksander Astel, Jan Trojanowski
SPEKTROFOTOMETRIA POCHODNA W ANALIZIE METYLOKSANTYN
Celina Pieszko, Irena Baranowska
ANALIZA DESTYLATÓW ROLNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI
CHROMATOGRAFII GAZOWEJ Z DETEKCJĄ OLFAKTOMETRYCZNĄ (GC-O)
Beata Plutowska, Waldemar Wardencki, Paulina Biernacka, Anna Rytlewska
POMIAR STĘŻENIA WODORU ATMOSFERYCZNEGO – PORÓWNANIE
RÓŻNYCH METOD DETEKCJI
Marta Pycia, Jarosław M. Nęcki, Michał Heliasz, Janusz Rosiek, Kazimierz Różański,
Agnieszka Woźniak
OZNACZANIE ŻELAZA (III) W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH Z
ZASTOSOWANIEM CHROMAZUROLU S, BROMKU
TETRADECYLOTRIMETYLOAMONIOWEGO I TRITONU X-100
Katarzyna Pytlakowska, Wanda Winkler
S03-PS-71
ZASTOSOWANIE CHROMAZUROLU S DO OZNACZANIA Fe(III) W OBECNOŚCI
CHLORKU OKTADECYLOTRIMETYLOAMONIOWEGO I TRITONU X-100
Katarzyna Pytlakowska, Anna Porębska, Rozalia Czoik, Monika Pędras
S03-PS-72FM
ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W OSADACH DENNYCH RZEKI SILNICY A
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Anna Rabajczyk
WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA JAKOŚĆ WÓD ŹRÓDLISK
OTWARTYCH MIASTA KIELCE
Anna Rabajczyk, Katarzyna Lechsztef
WYKORZYSTANIE NATURALNYCH MINERAŁÓW ŻELAZONOŚNYCH W
BADANIACH NAD OGRANICZENIEM PROCESU UWALNIANIA TOKSYCZNYCH
JONÓW GLINU DO ROZTWORU GLEBOWEGO
Monika Skwira, Jerzy Ciba
PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI FOTOKATALITYCZNEJ SOLI Fe, TiO2 I
MIESZANINY TiO2/FeCl3 W PROCESIE DEGRADACJI SULFANILAMIDU W
ROZTWORACH WODNYCH
Wojciech Baran, Jolanta Sochacka, Ewa Adamek, Andrzej Sobczak
ZASTOSOWANIE KOMPLEKSÓW ŻELAZA Z EDTA DO USUWANIA TLENKÓW
AZOTU Z GAZÓW
Grzegorz Stopa, Justyna Trzepałka, Zofia Stasicka, Grażyna Stochel
OZNACZANIE SORPCJI METAMITRONU W UKŁADZIE MODELOWYM OSAD
DENNY/WODA
Maria Swarcewicz, Waldemar M. Paździoch
SORPCJA PENDIMETALINY W GLEBACH O RÓŻNEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA
ORGANICZNEGO
M. Swarcewicz, R. Osumek
S03-PS-73FM
S03-PS-74FM
S03-PS-75
S03-PS-76
S03-PS-77
S03-PS-78
28
S03-PS-79FM
S03-PS-80FM
S03-PS-81
S03-PS-82
S03-PS-83
S03-PS-84
S03-PS-85
S03-PS-86
S03-PS-87
S03-PS-88
CHROMATOGRAFICZNE OZNACZANIE MIKROCYSTYNY-LR I PRODUKTÓW
JEJ OZONOWANIA
Dominik Szczukocki, Barbara Macioszek, Renata Juszczak, Józef Dziegieć, Alicja Zawadzka
WPŁYW RODZAJU FAZY STACJONARNEJ NA PRZEPŁYW
ELEKTROOSMOTYCZNY W UKŁADACH ELEKTROCHROMATOGRAFII
PLANARNEJ
Piotr Ślązak, Tomasz Skalny, Tadeusz H. Dzido
SORPCJA KOBALTU NA HEKSACYJANOŻELAZIANIE (II) MIEDZI
M.Tuteja-Krysa, B.Skwarzec
ZASTOSOWANIE POROSTÓW DO OCENY ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
METALAMI CIĘŻKIMI
Andrzej Kłos, Małgorzata Rajfur, Maria Wacławek, Witold Wacławek
WPŁYW pH NA SZYBKOŚĆ REAKCJI FOTODEGRADACJI BARWNIKÓW
AZOWYCH ZMODYFIKOWANYCH RESZTĄ WĘGLOWODANU
Krzysztof Wojciechowski, Agnieszka Szymczak
ANALIZA ROZKŁADU BARWNIKÓW AZOWYCH, POCHODNYCH KWASU DGLUKONOWEGO, ZA POMOCĄ WODORONADTLENKU MOCZNIKA
Krzysztof Wojciechowski, Agnieszka Szymczak
MONITOROWANIE GLEB LEŚNYCH NA TERENIE LASÓW ŚWIERKOWYCH W
BESKIDZIE ŚLĄSKIM I ŻYWIECKIM
Maria Zołotajkin
WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA EFEKTYWNOŚĆ ZAKWITÓW
SINICOWYCH I BIOSYNTEZĘ TOKSYN
Andrzej Krzysztof Kabziński
BADANIE PRODUKTÓW ROZKŁADU SŁOMY JAKO CZYNNIKÓW
ALLOPATYCZNYCH ODDZIAŁYWUJĄCYCH NA ZAKWITY SINICOWE ORAZ
BIOSYNTEZĘ TOKSYN
Andrzej Krzysztof Kabziński
OPRACOWANIE NOWEJ SPEKTROFOTOMETRYCZNEJ METODY OZNACZANIA
PENICYLINY G Z ZASTOSOWANIEM LEUKOZWIĄZKU FIOLETU
KRYSTALICZNEGO
Barbara Szpikowska-Sroka, Franciszek Buhl, Monika Pędras
29
SEKCJA S04
CHEMIA FIZYCZNA I TEORETYCZNA
Przewodniczący sekcji: prof. Witold Wacławek
Wykłady i komunikaty sekcyjne
08 Wrzesień 2008, Poniedziałek, 15.00-17.00
Przewodniczący: Jan Jaworski
Sala 104 Collegium Civitas
15.00-15.30
S04-WS-01
15.30-15.45
S04-KS-01FM
15.45-16.00
S04-KS-02
16.00-16.15
S04-KS-03
16.15-16.30
S04-KS-04
16.30-16.45
S04-KS-05
16.45-17.00
S04-KS-06
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNE POCHODNYCH
CENTROPOLIINDANÓW
Jan S. Jaworski, Monika Kosińska, Agnieszka Kosson, Dietmar Kuck
POLIMERY PRZEWODZĄCE ZAWIERAJĄCE W STRUKTURZE
KARBAZOL – WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNE
I SPEKTRALNE
MIECZYSŁAW ŁAPKOWSKI, KRZYSZTOF KAROŃ, JERZY ŻAK
ANALIZA ZJAWISKA CHELATOAROMATYCZNOŚCI NA
PRZYKŁADZIE KOMPLEKSÓW HYDROKSYPYRONÓW Z
JONAMI GLINU, GALU I INDU
Krzysztof K. Zborowski, Miquel Solá, Jordi Poater, Leonard M. Proniewicz
ANALIZA AB INITIO WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNYCH I
SPEKTROSKOPOWYCH HYDRAZYNY
Anna Kaczmarek, Motoyuki Shiga, Dominik Marx
EQUILIBRIUM AND KINETICS OF NON-IONIC SURFACTANT
ADSORPTION AT THE SOLUTION/AIR AND SOLID/SOLUTION
INTERFACES
M. Drach, J. Narkiewicz-Michałek
SKUTKI ZASTĄPIENIA ATOMU WĘGLA NA ATOM SIARKI W
CZĄSTECZCE ORGANICZNEGO ROZPUSZCZALNIKA NA
PREFERENCYJĄ SOLWATACJĘ ETERÓW KORONOWYCH I
TERMODYNAMICZNE FUNKCJE TWORZENIA KOMPLEKSÓW
Małgorzata Jóźwiak
WARSTEWKI SUPERHYDROFOBOWE OTRZYMANE PRZEZ
NANOSZENIE ZAWIESINY NANOCZĄSTEK NA POWIERZCHNIĘ
SZKŁA
Konrad Terpiłowski, Jarosław Stępniewski, Lucyna Hołysz, Emil Chibowski
Postery
08 Wrzesień 2008, Poniedziałek, 16.30-18.00
Przewodniczący: Witold Wacławek
Sala gimnastyczna LO
S04-PS-01FM
S04-PS-02FM
S04-PS-03FM
S04-PS-04
S04-PS-05
S04-PS-06
S04-PS-07
KINETYKA POWSTAWANIA HEMICHROMU W REAKCJI METHEMOGLOBINY Z
SURFAKTANTAMI ANIONOWYMI ORAZ JEGO WŁAŚCIWOŚCI
Ewa Banasiak, Lidia Gębicka
WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW FIZYKOCHEMICZNYCH NA STRUKTURĘ
DRUGORZĘDOWĄ LIZOZYMU Z BIAŁKA JAJA KURZEGO
Piotr Bruździak, Karolina Langowska, Janusz Stangret
OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI OTOCZKI SOLWATACYJNEJ WODY WOKÓŁ
POLIPEPTYDU NA BAZIE ALANINY PRZY WYKORZYSTANIU METOD
DYNAMIKI MOLEKULARNEJ
Dariusz Czapiewski, Jan Zielkiewicz
INVESTIGATIONS OF ADSORPTION EQUILIBRIA AND KINETICS IN THE
SYSTEMS: AQUEOUS SOLUTION OF METHYLENE BLUE - MESOPOROUS
CARBONS
Anna Deryło-Marczewska, Szymon Winter, Adam W. Marczewski, Dariusz Sternik
STUDIES OF ADSORPTION OF O-, M-, P- NITROPHENOL FROM AQUEOUS
SOLUTION ON MICROPOROUS CARBON
Anna Deryło-Marczewska, Katarzyna Mirosław
ADSORPTION OF HERBICIDES FROM AQUEOUS SOLUTIONS ON ACTIVATED
CARBON
Anna Deryło-Marczewska, Magdalena Błachnio, Andrzej Świątkowski, Karol Buchalik
ELEKTROUTLENIANIE POCHODNYCH 1,2- I 1,4-DIHYDROKSYBENZENU NA
PLATYNIE MODYFIKOWANEJ POCHODNYMI FERROCENU
UNIERUCHOMIONYMI W NAFIONIE
Sławomir Domagała
30
S04-PS-08
S04-PS-09
S04-PS-10
S04-PS-11
S04-PS-12FM
S04-PS-13
S04-PS-14FM
S04-PS-15FM
S04-PS-16
S04-PS-17FM
S04-PS-18FM
S04-PS-19
S04-PS-20FM
S04-PS-21FM
S04-PS-22FM
S04-PS-23FM
S04-PS-24
S04-PS-25
S04-PS-26
PROCESY UTLENIANIA POCHODNYCH KATECHOLU Z ZASTOSOWANIEM
MEDIATORA „OUT OF CELL”
Lech Leszczyński, Józef Dziegieć, Sławomir Domagała
BADANIA KINETYKI REAKCJI CHLOROMETANU I D-CHLOROMETANU Z
ATOMAMI CHLORU W FAZIE GAZOWEJ
D. Sarzyński, A.A. Gola, A. Dryś, J.T. Jodkowski
ALTERNATYWNE SPOSOBY PREZENTOWANIA DANYCH
CHRONOPOTENCJOMETRYCZNYCH
Zygmunt Fekner
CHRONOPOTENCJOMETRIA CYKLICZNA RÓŻNICZKOWA ODWROTNA W
BADANIACH REAKCJI Z WOLNYM PRZENIESIENIEM ŁADUNKU W WARSTWIE
ADSORPCYJNEJ
Zygmunt Fekner
BADANIE WŁAŚCIWOSCI STRUKTURALNYCH I TERMODYNAMICZNYCH
DIPOLI METODĄ MONTE CARLO W ZESPOLE KANONICZNYM I WIELKIM
ZESPOLE KANONICZNYM
Rafał Górniak, Izabella Pecelt-Ruta, Stanisław Lamperski
INFLUENCE OF THE SUBSTITUENTS ON THE AMINO GROUP ON
SOLVATOCHROMISM OF 3-[2-(4-AMINOPHENYL)BENZOXAZOL-5-YL]ALANINE
DERIVATIVES
Agnieszka Ceszlak, Katarzyna Guzow, Marta Kozarzewska, Wiesław Wiczk
INTERPRETACJA WIDM ELEKTRONOWYCH CYJANOANILIN W OPARCIU O
OBLICZENIA KWANTOWO-CHEMICZNE
Małgorzata Jędrzejek, Beata Szczepanik, Jan Cz. Dobrowolski
WŁAŚCIWOŚCI WARSTW LIPIDOWYCH I ICH ZMIANY POD WPŁYWEM
ENZYMÓW
Małgorzata Jurak, Emil Chibowski
TEORETYCZNA I EKSPERYMENTALNA ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI
SPEKTROSKOPOWYCH WYBRANYCH FOTOINICJATORÓW POLIMERYZACJI
ZAWIERAJĄCYCH SIARKĘ
Anna Kaczmarek, Piotr Gałka
WPŁYW TEMPERATURY NA PROCES HYDROFOBOWEJ HYDRATACJI
CYKLICZNYCH ETERÓW
Monika Kosiorowska, Małgorzata Jóźwiak
BADANIE ENERGETYCZNEGO EFEKTU PROCESU SOLWATACJI
CYKLICZNYCH ETERÓW W RÓŻNYCH TEMPERATURACH
Monika Kosiorowska, Małgorzata Jóźwiak
BADANIE WŁASNOŚCI ELEKTROCHEMICZNYCH POLI(O-TOLUIDYNY)
METODĄ ELEKTROCHEMICZNEJ NANOWAGI KWARCOWEJ (EQCN)
Sławomir Domagała, Paweł Krzyczmonik
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WODY W OTOCZCE SOLWATACYJNEJ
POLIGLICYNY – BADANIA METODĄ DYNAMIKI MOLEKULARNEJ
Anna Kuffel, Jan Zielkiewicz
RÓWNOWAGI ADSORBCYJNE POMIĘDZY BŁONĄ LIPOSOMALNĄ A
ROZTWOREM ELEKTROLITU W FUNKCJI pH
Ilona Kulesza, Izabela Dobrzyńska, Zbigniew A. Figaszewski
BADANIE SOLWATACJI JONÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAŁOŻENIU TPTB W
METANOLU NA PODSTAWIE WIDM FT-IR
Kamila Laskowska, Ewa Kamieńska-Piotrowicz, Janusz Stangret
OBLICZENIA AB INITIO KOMPLEKSÓW MOLEKULARNYCH W MIESZANINACH
METANOLU Z FORMAMIDEM I JEGO N-PODSTAWIONYMI POCHODNYMI
METYLOWYMI
Kamila Laskowska, Ewa Kamieńska-Piotrowicz
BADANIA ELEKTROCHEMICZNE STOPOWYCH POWŁOK Pd-Cu
OTRZYMYWANYCH NA POLIKRYSTALICZNYM ZŁOCIE
Andrzej Leniart, Henryk Scholl, Tadeusz Błaszczyk
STRUCTURAL EFFECTS IN OXIDATION OF ALIPHATIC AMINE WITH
AROMATIC RING AT A GOLD ELECTRODE
Teresa Łuczak
THE EFECT OF POSITION OF HYDROXYL GROUP IN ALIPHATIC AMINE WITH
AROMATIC RING ON ITS ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR ON GOLD
Teresa Łuczak
31
S04-PS-27FM
BADANIE PROCESU PREFERENCYJNEJ SOLWATCJI ETERU KORONOWEGO
15C5 W MIESZANINACH WODY Z ALKOHOLAMI W TEMPERATURZE 298,15 K
Longina Madej, Małgorzata Jóźwiak
S04-PS-28FM
TERMODYNAMICZNE BADANIA KOMPLEKSÓW ETERÓW KORONOWYCH 15KORONA-5 I BENZO-15-KORONA-5 Z KATIONEM Na+ W MIESZANINACH WODY
Z METANOLEM W TEMPERATURZE 298,15K
Longina Madej, Małgorzata Jóźwiak
STUDY OF MICROPORE STRUCTURE OF ZEOLITES USING ADSORPTION OF
GASES WITH DIFFERENT MOLECULAR DIAMETERS
Aleksandra Marecka
THE CHARACTERISTIC OF COAL – GASES SYSTEMS BASED ON ISOTHERMS OF
SORPTION PROCESS
Aleksandra Marecka
PRZEWIDYWANIE WŁASNOŚCI SPEKTRALNYCH WYBRANYCH ZWIĄZKÓW
CYNOORGANICZNYCH ZA POMOCĄ METODY DFT
Piotr Matczak
WYBÓR OPTYMALNYCH FUNKCJONAŁÓW DFT DO BADAŃ ODDZIAŁYWANIA
MIĘDZY WODOREM A KLASTERAMI METALICZNYMI
Piotr Matczak
WPŁYW SZYBKOŚCI OGRZEWANIA NA DYSOCJACJĘ TERMICZNĄ
MOLIBDENIANU AMONU
Janina Możejko, Magdalena Olszak-Humienik
WPŁYW AKTYWATORA NIKLOWEGO NA ELEKTROCHEMICZNE
WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW WĘGLOWYCH WYTWARZANYCH METODĄ
ZOL-ŻEL
Jan M. Skowroński, Małgorzata Osińska
ELEKTROSORPCJA WODORU NA KOMPOZYTOWYCH ELEKTRODACH
WĘGLOWO-METALICZNYCH
Jan M. Skowroński, Małgorzata Osińska
HYDRATACJA N-TLENKU TRIMETYLOAMINY
Aneta Panuszko, Dariusz Wyrzykowski, Janusz Stangret
WPŁYW MOCZNIKA I JEGO ALKILOWYCH POCHODNYCH NA STRUKTURĘ
BIAŁKA I WŁAŚCIWOŚCI ROZPUSZCZALNIKA
Aneta Panuszko, Piotr Bruździak, Janusz Stangret
WŁAŚCIWOŚCI KWASOWO – ZASADOWE POCHODNYCH 4-FENYLO-3-METYLOPIRAZOLO[3,4-B]CHINOLINY Z RÓŻNYMI PODSTAWNIKAMI W POZYCJI 1
Agnieszka Partyka, Danuta Grabka, Andrzej Danel
REAKCJA [2+3] CYKLOADDYCJA Z-C,N-DIFENYLONITRONU
DO E-2-FENYLO-1-KARBOMETOKSY-1-NITROETENU W ŚWIETLE OBLICZEŃ
B3LYP/6-31G*
Radomir Jasiński, Henryk Pawlik, Maria Mikulska, Andrzej Barański
KINETICS OF ADSORPTION AT SOLID/SOLUTION INTERFACES CONTROLLED
BY THE INTRAPARTICLE DIFFUSION: A COMPUTATIONAL STUDY
Wojciech Płaziński, Anita Płazińska
BADANIA FITOCHEMICZNE NADZIEMNYCH CZĘŚCI Heracleum dissectum Leder
Katarzyna Targowska - Duda, Anita Płazińska
WPŁYW ASYMETRII WIELKOŚCI CZĄSTECZEK W ICH MIESZANINIE NA ICH
INDYWIDUALNE WSPÓŁCZYNNIKI AKTYWNOŚCI - PRÓBA WYJAŚNIENIA
ANOMALNEJ ADSORPCJI KATIONÓW ZAOBSERWOWANEJ PRZEZ
SHAPOVALOVA I BREZESINSKIEGO
Monika Płuciennik, Stanisław Lamparski
RÓWNOWAGA W UKŁADZIE FOSFATYDYLOCHOLINA - ETER KORONOWY W
MONOWARSTWIE NA GRANICY FAZ WODA/POWIETRZE
Emilia Pojawis, Aneta D. Petelska, Zbigniew A. Figaszewski
WPŁYW RODZAJU KATIONU I ANIONU W HALOGENKACH METALI
ALKALICZNYCH NA MIESZALNOŚĆ UKŁADU ACETONITRYL/WODA
Agnieszka Siporska, Katarzyna Kobierska, Jerzy Szydłowski
POLITEREFTALAN ETYLENU MODYFIKOWANY CHEMICZNIE JAKO
ELEKTRODA W OGNIWIE MAGNEZOWO-POLIMEROWYM
Walery Sienicki, Jolanta Strzelecka
BADANIE NATURY ODDZIAŁYWAŃ W KOMPLEKSACH KWASU MLEKOWEGO Z
WODĄ
Artur Smaga, Joanna Sadlej
S04-PS-29
S04-PS-30
S04-PS-31
S04-PS-32
S04-PS-33
S04-PS-34
S04-PS-35
S04-PS-36FM
S04-PS-37FM
S04-PS-38FM
S04-PS-39FM
S04-PS-40FM
S04-PS-41
S04-PS-42FM
S04-PS-43FM
S04-PS-44
S04-PS-45
S04-PS-46FM
32
S04-PS-47
S04-PS-48FM
S04-PS-49
S04-PS-50FM
DFT STUDY ON THE AMMONIA ACTIVATION AT THE LOW-INDICES V2O5
SURFACES IN THE SCR ON NOX
Paweł Hejduk, Maciej Szaleniec, Małgorzata Witko
CHARAKTERYSTYKA CZYSTYCH ROZPUSZCZALNIKÓW W UJĘCIU TEORII
DROGI SWOBODNEJ
Jarosław Wawer, Dorota Warmińska, Anna Płaczek
WPŁYW PODSTAWNIKÓW NA ROZKŁAD ŁADUNKU I AROMATYCZNOŚCI 1,3,4OKSADIAZOLI
Krzysztof K. Zborowski, Kamilla Małek, Krzysztof Gębski, Grzegorz Schroeder, Leonard M.
Proniewicz
SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA SBA-15 MODYFIKOWANYCH GRUPAMI
WINYLOWYMI I FENYLOWYMI
Tomasz Banach
33
SEKCJA S05
CHEMIA KOORDYNACYJNA I BIONIEORGANICZNA
Przewodniczący sekcji: dr hab. Krzysztof Kurzak, prof. UO
Wykłady i komunikaty sekcyjne
08 Wrzesień 2008, Poniedziałek, 15.00-16.30
Przewodniczący: Florian P. Pruchnik
Sala 154 Gmach Główny ul. Oleska 48 (Aula Jana Dobrego)
15.00-15.30
S05-WS-01
15.30-16.00
S05-WS-02
16.00-16.30
S05-WS-03
CHEMIA KOORDYNACYJNA i REAKTYWNOŚĆ KOMPLEKSÓW
KARBENOWYCH RODU(I)
Wojciech Gil, Anna M. Trzeciak, Józef J. Ziółkowski
CHARAKTERYSTYKA KOMPLEKSÓW MIESZANYCH MIEDZI(II) Z
WYBRANYMI POLIAMINAMI ORAZ AMINOKWASAMI I ICH
HYDROKSAMOWYMI POCHODNYMI. ASPEKTY
KOORDYNACYJNE I STRUKTURALNE
Anna Kamecka, Barbara Kurzak
ODDZIAŁYWANIA MAŁYCH KATIONÓW ORGANICZNYCH W
UKŁADACH JONÓW METALI Z FRAGMENTAMI KWASÓW
NUKLEINOWYCH
Lechosław Łomozik, Romualda Bregier-Jarzębowska, Anna Gąsowska
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 10.30-12.30
Przewodniczący: Józef J. Ziółkowski
Sala 154 Gmach Główny ul. Oleska 48 (Aula Jana Dobrego)
10.30-11.00
S05-WS-04
11.00-11.30
S05-WS-05
11.30-12.00
S05-WS-06
12.00-12.30
S05-WS-07
REAKCJE ALKILOWYCH I ALKOKSYLOWYCH ZWIĄZKÓW
METALI GRUPY 13 Z BISFENOLAMI
Wanda Ziemkowska, Romana Anulewicz-Ostrowska
KOMPLEKSY RODU: STRUKTURA, WŁASNOŚCI I ZASTOSOWANIA
W CHEMII MATERIAŁÓW I BIOCHEMII
Florian P. Pruchnik
BADANIA UKŁADU KARBOKSYLANOWYCH PREKURSORÓW
MATERIAŁÓW BIMETALICZNYCH Cu/Ag W FAZIE GAZOWEJ
Iwona B. Szymańska, Piotr Piszczek, Edward Szłyk
MAGNETISM OF NEW MOLECULAR MATERIALS
Jerzy Mroziński
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 15.00-16.30
Przewodniczący: Barbara Kurzak
Sala 154 Gmach Główny ul. Oleska 48 (Aula Jana Dobrego)
15.00-15.30
S05-WS-08
15.30-16.00
S05-WS-09
16.00-16.30
S05-WS-10
PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWYCH
NIENASYCONYCH KARBOKSYLANÓW LEKKICH I CIĘŻKICH
LANTANOWCÓW
Grażyna Oczko
BADANIE KOMPLEKSOWANIA JONÓW LANTANOWCÓW
METODAMI SPEKTROSKOPII EMISYJNEJ: FOTO- CHEMII ELEKTROCHEMILUMINESCENCJI
Stefan Lis
SPEKTROSKOPOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNYCH
POCHODNYCH KARBOKSYLANOWYCH SREBRA(I) STOSOWANYCH
JAKO PREKURSORY W METODACH CVD
Piotr Piszczek
10 Wrzesień 2008, Środa, 10.30-12.45
Przewodniczący: Jerzy Mroziński
Sala 154 Gmach Główny ul. Oleska 48 (Aula Jana Dobrego)
10.30-11.00
S05-WS-11
11.00-11.30
S05-WS-12
LOOKING FOR EFFICIENT STABILIZATION OF COPPER(III) IN
TETRAZA PSEUDO-MACROCYCLIC LIGANDS
Henryk Kozłowski, Elżbieta Gumienna-Kontecka, Igor O. Fritsky, Jolanta
Świątek-Kozłowska
KOMPLEKSY MIESZANE JONÓW Cu(II) Z KWASEM
ASPARAGINOWYM W UKŁADACH Z POLIAMINAMI I
NIEKOWALENCYJNE ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY
BIOLIGANDAMI
Romualda Bregier-Jarzębowska, Lechosław Łomozik, Anna Gąsowska, Renata
Jastrząb
34
11.30-12.00
S05-WS-13
12.00-12.30
S05-WS-14
12.30-12.45
S05-KS-01
TRI-TERT-BUTOKSYSILANOTIOLANOWE KOMPLEKSY CoII Z
AROMATYCZNYMI LIGANDAMI MOSTKUJĄCYMI
Agnieszka Pladzyk, Katarzyna Baranowska
HF EPR I WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE WIELORDZENIOWYCH
KOMPLEKSÓW HOMO- I HETEROMETALICZNYCH
Julia Jezierska, Vladimir Kokozay, Andrzej Ożarowski
KOMPLEKSY JONÓW SREBRA ZE ZWIĄZKAMI
MAKROCYKLICZNYMI ZBUDOWANYMI NA BAZIE PIERŚCIENIA
CYKLOTRIFOSFAZENOWEGO
Piotr Seliger, Grzegorz Andrijewski, Mariola Siwy, Danuta Sęk
10 Wrzesień 2008, Środa, 15.00-16.30
Przewodniczący: Lechosław Łomozik
Sala 154 Gmach Główny ul. Oleska 48 (Aula Jana Dobrego)
15.00-15.30
S05-WS-15
15.30-16.00
S05-WS-16
16.00-16.30
S05-WS-17
BADANIA SPEKTROSKOPOWE I STRUKTURALNE
KARBOKSYALNOWYCH POLIMERÓW KOORDYNACYJNYCH
LITOWCÓW
Zofia Rzączyńska, Renata Łyszczek
ELEKTROLUMINESCENCJA KOMPLEKSÓW Dy(III), Tb(III) I Eu(III)
W WARSTWIE Al2O3 NA KATODZIE GLINOWEJ
Krzysztof Staninski, Stefan Lis, Sławomir But
ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII 15N NMR DO OKREŚLANIA
GEOMETRII STREFY KOORDYNACYJNEJ W KOMPLEKSACH Pd(II),
Pt(II), Co(III), Rh(III), Ir(III) Z AZYNAMI
Leszek Pazderski
11 Wrzesień 2008, Czwartek, 9.30-10.30
Przewodniczący: Stefan Lis
Sala 154 Gmach Główny ul. Oleska 48 (Aula Jana Dobrego)
9.30-10.00
S05-WS18FM
10.00-10.15
S05-KS-02
10.15-10.30
S05-KS-03
REAKCJE KOMPLEKSÓW (R3P)2MCl2 M = Pd, Pt z tBu2PPLiPtBu2 ORAZ
(Et2N)2PPLiPtBu2
Aleksandra Wiśniewska, Katarzyna Baranowska, Jerzy Pikies
KOMPLEKSY Mn (II) Z LIGANDAMI AKTYWNYMI BIOLOGICZNIE
Monika Pędras, Ewa John, Katarzyna Pytlakowska
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSÓW IMIDAZOLO-2(3H)TIONÓW
Paweł Urbaniak, Grzegorz Andrijewski, Grzegorz Mlostoń
Postery
10 Wrzesień 2008, Środa, 16.30-18.00
Przewodniczący: Krzysztof Kurzak
Sala gimnastyczna LO
S05-PS-01
S05-PS-02FM
S05-PS-03FM
S05-PS-04FM
S05-PS-05FM
S05-PS-06
S05-PS-07FM
KINETICS OF OUTER−
−SPHERE ELECTRON TRANSFER IN THE REDUCTION OF
FLUORINATED RUTHENIUM(III) β-DIKETONATES WITH ASCORBIC ACID
Dorota Wawrzak, Romuald Grobelny, Maria Cyfert, Bogdan Banaś
SPEKTROSKOPIA UV-Vis KOMPLEKSÓW MANGANU(III) Z ZASADAMI SCHIFFA
TYPU SALEN
Krzysztof Bisz, Wojciech Król, Krzysztof Kurzak
SYNTEZA ORAZ BADANIE WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNYCH I
SPEKTROSKOPOWYCH KOMPLEKSÓW LANTANOWCÓW Z WYBRANYMI
KWASAMI PIRYDYNODIKARBOKSYLOWYMI
Anna Danczowska-Burdon, Alina Kula, Zofia Rzączyńska
ODDZIAŁYWANIA DNA Z MIEDZIĄ I TETRAAMINAMI
Lechosław Łomozik, Paweł Drożdżal , Anna Gąsowska
TETRAALLYLSILANE π−COMPLEXATION: SYNTHESIS AND CRYSTAL
STRUCTURE OF 5CuCl·Si(CH2–CH=CH2)4
T. Dużak, V.V. Kinzhibalo, V.V. Olijnyk
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH KOMPLEKSÓW CU(II)–LN(III)
Beata Cristóvão, Wiesława Ferenc
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE KOMPLEKSÓW SREBRA(I)
Z ANIONAMI KWASÓW 2,3- I 3,4-DIMETOKSYBENZOESOWYCH ORAZ 2,3,4- I
3,4,5-TRIMETOKSYBENZOESOWYCH
Wiesława Ferenc, Agnieszka Dziewulska-Kułaczkowska
35
S05-PS-08FM
S05-PS-09FM
S05-PS-10
S05-PS-11FM
S05-PS-12
S05-PS-13FM
S05-PS-14
S05-PS-15
S05-PS-16FM
S05-PS-17FM
S05-PS-18FM
S05-PS-19
S05-PS-20FM
S05-PS-21FM
S05-PS-22
S05-PS-23FM
S05-PS-24FM
S05-PS-25
S05-PS-27
PORÓWNAIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH 2,4- I 3,4DIMETOKSYBENZOESANÓW Cu(II), Co(II) I Nd(III)
Wiesława Ferenc, Katarzyna Czapla, Anna Zwolińska, Jan Sarzyński
BADANIA SPEKTROSKOPOWE I STRUKTURALNE KOMPLEKSÓW JONU
URANYLU Z WYBRANYMI POCHODNYMI N-TLENKOWYMI KWASÓW
PIRYDYNOKARBOKSYLOWYCH W WODNYCH
I NIEWODNYCH ROZPUSZCZALNIKACH
Stefan Lis, Zbigniew Glatty , Zbigniew Hnatejko, Maciej Kubicki
BADANIA NAD KOMPLEKSAMI JONU DIOKSOURANU(VI) ( UO 2 + ) Z
2
ORGANICZNYMI POCHODNYMI KWASU FOSFOROWEGO(V)
Zbigniew Hnatejko, Stefan Lis, Zbigniew Glatty, Zdzisław Stryła
PERŁY - OD ZIARNKA PIASKU DO CENNEGO KLEJNOTU
Marta Goliszek, Agnieszka Adamczuk
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF RUTHENIUM(II) COMPLEXES WITH 3-[2(AZAAROMATIC)BENZOXAZOL-5-YL]ALANINE DERIVATIVES
Agnieszka Gosz, Katarzyna Guzow, Wiesław Wiczk
REMARKABLY STABLE RHENIUM(VI) SALTS WITH THE [ReOCl4OReOCl4]2ANION
Małgorzata Hołyńska, Tadeusz Lis
KOMPLEKSOWANIE WYBRANYCH JONÓW METALI TOKSYCZNYCH Z
KWASEM L-GLUTAMINOWYM W ROZTWORACH WODNYCH
Krystyna Cedzyńska, Tomasz Jędrzejczyk, Witold Sroczyński
KOMPLEKSOWANIE WYBRANYCH JONÓW METALI TOKSYCZNYCH Z LASPARAGINĄ W ROZTWORACH WODNYCH
Krystyna Cedzyńska, Tomasz Jędrzejczyk
STRUCTURE AND MAGNETISM OF THIOCYANATE – BRIDGED TRINUCLEAR
(ML)2[Mn(NCS)4](ClO4)2 MACROCYCLIC COMPLEXES (where M = Cu(II), Ni(II); L =
N-dl-5,7,7,12,14,14-HEXAMETHYL-1,4,8,11-TETRAAZACYCLOTETRADECA-4,11DIENE)
J. Kłak, A. Bieńko, J. Mroziński, I. Brüdgam, H. Hartl
SYNTHESIS, STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF THREE ORDERED
BIMETALLIC CHAINS WITH THIOCYANATE BRIDGES
J. Kłak, A. Bieńko, J. Mroziński, S. Domagała, B. Korybut-Daszkiewicz, K. Woźniak, R.
Kruszyński
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSÓW OKSOWANADU(IV) Z ZASADAMI
SCHIFFA - POCHODNE ALDEHYDU SALICYLOWEGO I RÓŻNYCH DIAMIN
Katarzyna Koprek, Magdalena Szpak, Krzysztof Kurzak
PROSTE I MIESZANE KOMPLEKSY NIKLU(II) Z POLIAMINAMI I KWASEM
METIONINO- LUB HISTYDYNOHYDROKSAMOWYM
Danuta Kroczewska, Katarzyna Bogusz, Barbara Kurzak
BADANIE REAKCJI FOTOCHEMICZNYCH TETRAFENYLOPORFIRYNY
METODAMI SPEKTROFOTOMETRII ABSORPCYJNEJ I EMISYJNEJ
Agnieszka Lipke, Stanisław Radzki
PREPARATYKA I WŁAŚCIWOŚCI SPEKTRALNE MONOLITYCZNYCH ŻELI
KRZEMIONKOWYCH DOTOWANYCH OKTAETYLOPORFIRYNĄ
Agnieszka Lipke, Stanisław Radzki
BADANIE KOMPLEKSOWANIA I CHARAKTERYSTYKA FOTOFIZYCZNA
KOMPLEKSÓW Ln(III) W ROZTWORACH NIEWODNYCH Z LIGANDEM PTLENKOWYM
Grzegorz Pawlicki, Stefan Lis
FIRST HETEROBIMETALLIC Re(IV)-Cu(II) FERRIMAGNETIC CHAIN BRIDGING
BY CHLORIDE LIGAND
Alina Bieńko, Katarzyna Nalewajczyk, Julia Kłak, Jerzy Mroziński, Rafał Kruszyński
STRUKTURA KRYSTALICZNA I WŁAŚCIWOŚCI MAGNATYCZNE NOWEGO
PIĘCIOKOORDYNACYJNEGO MAKROCYKLICZNEGO KOMPLEKSU MIEDZI(II)
I HETEROBIMETALICZNEGO MAKROCYKLICZNEGO ZWIĄZKU Cu(II) – Cr(III)
Alina Bieńko, Katarzyna Nalewajczyk, Jerzy Mroziński, Rafał Kruszyński
PRZESUNIĘCIA KOORDYNACYJNE 1H NMR W CHLORKOWYCH
KOMPLEKSACH Au(III), Pd(II) I Pt(II) Z DI- I TRIMETYLOPIRYDYNAMI
Tomasz Pawlak, Leszek Pazderski, Edward Szłyk, Jerzy Sitkowski, Lech Kozerski
BIOMIMETIC ZINC(II) AND COBALT(II) COMPLEXES. CRYSTAL STRUCTURES
AND ELECTRONIC SPECTRA
Anna Dołęga, Agnieszka Pladzyk, Katarzyna Baranowska
36
S05-PS-28
S05-PS-29FM
S05-PS-30
S05-PS-31FM
S05-PS-32FM
S05-PS-33FM
S05-PS-34
S05-PS-35
S05-PS-36
S05-PS-37
S05-PS-38FM
S05-PS-39FM
S05-PS-40FM
S05-PS-41
S05-PS-42
S05-PS-43FM
S05-PS-44FM
KOMPLEKSY JONÓW Hg (II) Z KWASEM OCTOWYM I JEGO POCHODNYMI
Rozalia Czoik, Ewa John, Katarzyna Pytlakowska
BENZOESANOWE KOMPLEKSY RODU(II) Z CHELATOWYMI LIGANDAMI
AZOTOWYMI
Magdalena Rak, Florian P. Pruchnik
PREPARATYKA I WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSÓW LANTANOWCÓW(III) Z
KWASEM 2-HYDROKSY-1-NAFTOESOWYM
Alina Kula, Zofia Rzączyńska
SYNTEZA I STRUKTURA OKSAZOLOWYCH OKSOKOMPLEKSÓW RENU
Miłosz Siczek, Witold Rybak
STRUKTURA I SPEKTROSKOPIA ZWIĄZKÓW LANTANOWCÓW(III) Z
LIGANDAMI BIFENYLODIKARBOKSYLOWYMI
Justyna Sienkiewicz, Alina Kula, Zofia Rzączyńska
PODZIAŁ ŚLADOWYCH ILOŚCI JONÓW METALI M2+ PODCZAS KRYSTALIZACJI
Sr(CH3COO)2⋅0,5H2O w 25 oC
Łukasz Siepietowski, Marek Smolik
KOMPLEKSY Eu(III) Z TRÓJWAKANCYJNYMI HETEROPOLIANIONAMI
SKONDENSOWANYMI
Sławomir But, Stefan Lis, Krzysztof Staninski
KLASTER [Fe4S3(NO)7]− I JEGO REAKCJE Z CZĄSTECZKAMI BIOLOGICZNYMI
Dawid Wodka, Konrad Szaciłowski, Grzegorz Stopa, Grażyna Stochel
SYNTEZA NOWYCH NIESYMETRYCZNYCH KOMPLEKSÓW Ru(III)Z ZASADAMI
SCHIFFA I BADANIE ICH WŁASNOŚCI KATALITYCZNYCH W REAKCJI
UTLENIANIA ALKOHOLU BENZYLOWEGO
Magdalena Szypa
SYNTEZA I BADANIA SPEKTROSKOPOWE KOMPLEKSÓW Pd(II) Z ZASADAMI
SCHIFFA POCHODNYMI METYLOBENZYLOAMINY I ALDEHYDÓW
AROMATYCZNYCH
Magdalena Szypa
ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE RODU Z LIGANDAMI AZOTOWYMI I ICH
AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA
Florian P. Pruchnik, Urszula Śliwińska, Małgorzata Latocha, Dominika Nawrocka-Musiał,
Stanisław Ułaszewski, Beata Trombecka
ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE IRYDU Z LIGANDAMI AZOTOWYMI I ICH
AKTYWNOŚĆ CYTOSTATYCZNA
Florian P. Pruchnik, Urszula Śliwińska, Małgorzata Latocha, Aleksandra Zielińska, Stanisław
Ułaszewski, Beata Trombecka
WYMIANA H-D W KOMPLEKSACH
PENTAMETYLOCYKLOPENTADIENYLOWYCH RODU I IRYDU Z 8HYDROKSYCHINOLINĄ
Florian P. Pruchnik, Urszula Śliwińska
POTENCJOMETRYCZNE BADANIA RÓWNOWAG KOMPLEKSOWANIA JONÓW
Ni(II) ORAZ Cu(II) W ROZTWORACH WYBRANYCH KWASÓW
POLIAMINOFOSFONOWYCH
Radosław Dałkowski, Paweł Urbaniak, Grzegorz Andrijewski, Dariusz Cal, Krzysztof Gębicki,
Romuald Bartnik
KOMPLEKSY POCHODNYCH 2-SELENOKSOTIAZOLIDYN-4-ONU I JEGO
TIONOWEGO ANALOGU ZE SREBREM(I) ORAZ Z MIEDZIĄ(I)
Paweł Urbaniak, Waldemar Tejchman, Grzegorz Andrijewski
MAGNETYZM KOMPLEKSÓW ZASAD SCHIFF’A Z JONAMI METALI MANGANU
(II) I KOBALTU (II)
Jerzy Mroziński, T. Rao, Mirosław Wrzecion
MAGNETYZM JEDNO- DWU I TRÓJ- MOSTKOWYCH KOMPLEKSÓW KOBALTU
(III)
Jerzy Mroziński, Mirosław Wrzecion, Sebastian Kurkowski
SEKCJA S06
KATALIZA CHEMICZNA
Przewodniczący sekcji: dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO
Wykłady i komunikaty sekcyjne
08 Wrzesień 2008, Poniedziałek, 15.00-16.30
Przewodniczący: Krzysztof Szczegot
37
Sala 204 Collegium Civitas
15.00-15.30
S06-WS-01
15.30-15.45
S06-KS-01
15.45-16.00
S06-KS-02
16.00-16.15
S06-KS03FM
S06-KS-04
16.15-16.30
NANOCZĄSTKOWE KATALIZATORY PALLADOWE W
REAKCJACH TWORZENIA WIĄZAŃ C-C
Anna M. Trzeciak, Józef J. Ziółkowski
METATEZOWA POLIMERYZACJA HYDROKSYACETYLENÓW
KATALIZOWANA ALKILIDENOWYMI KOMPLEKSAMI RUTENU
Izabela Czeluśniak
UTLENIAJĄCE ODWODORNIENIE CYKLOHEKSANU JAKO
REAKCJA PRZYDATNOŚCI KATALIZATORÓW REDOKSOWYCH
DO PROCESÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH
Wincenty Turek, Agnieszka Śniechota, Marta Lenartowicz
REDUKCJA W WODORZE UKŁADU Fe/Co/SiO2
Paulina Kwintal, Wojciech Jóźwiak
WŁASNOŚCI ADSORPCYJNE UKŁADÓW ŻELAZOWYCH
Osazuwa Osawaru, Jacek Kijeński, Krzysztof Rożniatowski, Ewa Śmigiera,
Antoni Migdał, Agnieszka Szczygielska, Monika Nemtusiak
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 10.30-13.00
Przewodniczący: Dobiesław Nazimek
Sala 204 Collegium Civitas
10.30-11.00
S06-WS-02
11.00-11.15
S06-KS05
11.15-11.30
S06-KS06FM
11.30-12.00
S06-WS03
12.00-12.15
S06-KS07FM
WPŁYW TEMPERATURY KALCYNACJI NA REDUKCJĘ
KATALIZATORÓW Co/SiO2 DO SYNTEZY FISCHERA-TROPSCHA
Agnieszka Michalak, Wojciech Ignaczak, Wojciech K. Jóźwiak
12.15-12.30
S06-KS-08
12.30-12.45
S06-KS-09
12.45-13.00
S06-KS10FM
CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI BIMETALICZNYCH
KATALIZATORÓW NI-AU/CRAL3O6 TECHNIKAMI TOF-SIMS I
SEM-EDS
Tomasz P. Maniecki, Katarzyna Bawolak, Paweł Mierczyński, J. Rogowski, I.
Szynkowska, Wojciech K. Jóźwiak
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE KATALIZATORÓW
NIKLOWYCH I MIEDZIOWYCH NA OSNOWIE BINARNEGO
NOŚNIKA ALXCRYOZ DO OTRZYMYWANIA GAZU SYNTEZOWEGO
I SYNTEZY METANOLU
Tomasz P. Maniecki, Paweł Mierczyński, Katarzyna Bawolak, Wojciech K.
Jóźwiak
UTLENIANIE CYKLOOKTANU W OBECNOŚCI SOLI
ORGANICZNYCH MODYFIKOWANYCH HETEROPOLIKWASÓW
Robert Karcz, Katarzyna Pamin, Jan Połtowicz, Jerzy Haber
POSTĘPY W TEORETYCZNYM PROJEKTOWANIU
KATALIZATORÓW
W. Andrzej Sokalski
CHARAKTERYSTYKA KATALIZATORÓW CU-(AG, AU)
TECHNIKAMI TOF-SIMS I SEM-EDS
Tomasz P. Maniecki, Paweł Mierczyński, Katarzyna Bawolak, Ewa
Leśniewska, Jacek Rogowski, Waldemar Maniukiewicz, Wojciech K. Jóźwiak
WŁAŚCIWOŚCI KATALITYCZNE ORAZ FIZYKOCHEMICZNE
KATALIZATORÓW Cu/NOŚNIK (NOŚNIK = FeAlO3, ZnAl2O4) DO
SYNTEZY METANOLU
Tomasz P . Maniecki, Paweł Mierczyński, Katarzyna Bawolak, Waldemar
Maniukiewicz, Wojciech K. Jóźwiak
SITA MOLEKULARNE MODYFIKOWANE METALAMI
PRZEJŚCIOWYMI JAKO KATALIZATORY UTLENIANIA
WĘGLOWODORÓW
Krystyna Nowińska, Agnieszka Held, Jolanta Kowalska
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 15.00-16.30
Przewodniczący: Krystyna Nowińska
Sala 204 Collegium Civitas
15.00-15.30
S06-WS-04
15.30-15.45
S06-KS-11FM
AKTYWACJA WIĄZAŃ Si–H i Ge–H W REAKCJACH
KARBONYLOWYCH KOMPLEKSÓW WOLFRAMU I MOLIBDENU
Magdalena Zyder, Bożena Adrjan, Andrzej Kochel, Teresa Szymańska-Buzar
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ORAZ AKTYWNOŚCI TLENKOWYCH
KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH W REAKCJI UTLENIANIA
TIOFENU
M.I. Szynkowska, E. Wojciechowska, A. Węglińska, T. Paryjczak
38
15.45-16.15
S06-WS-05
16.15-16.30
S06-KS-12FM
TIOBISFENOLANOWE KOMPLEKSY TYTANOWCÓW JAKO
PREKURSORY POLIMERYZACJI α-OLEFIN: SYNTEZA,
STRUKTURA I REAKTYWNOŚĆ
Zofia Janas, Dorota Godbole, Lucjan B. Jerzykiewicz, Krzysztof Szczegot
KLINOPTYLOLIT JAKO KATALIZATOR TERMOKATALITYCZNEJ
DEGRADACJI POLIETYLENU
Karina Tomaszewska, Wojciech Jóźwiak
10 Wrzesień 2008, Środa, 10.30-13.00
Przewodniczący: Teresa Szymańska-Buzar
Sala 204 Collegium Civitas
10.30-11.00
S06-WS-06
11.00-11.15
S06-KS-13
11.15-11.30
S06-KS-14FM
11.30-12.00
S06-WS-07
12.00-12.15
S06-KS-15
12.15-12.30
S06-KS-16
12.30-13.00
S06-WS-08
NOWE TECHNIKI BADAŃ KINETYCZNYCH REAKCJI
KATALITYCZNYCH, CZYLI EWOLUCJA REAKTORÓW
BEZGRADIENTOWYCH
Dobiesław Nazimek
WYZNACZANIE STĘŻEŃ SUBSTRATÓW, PÓŁPRODUKTÓW I
PRODUKTÓW REAKCJI CAŁKOWITEGO UTLENIANIA METANU
ORAZ ICH ŚREDNICH CZASÓW ŻYCIA NA POWIERZCHNI
„PRACUJĄCEGO” KATALIZATORA PALLADOWEGO
Beata Stasińska, Marek Rotko, Andrzej Machocki
AKTYWNOŚĆ KATALIZATORÓW NA OSNOWIE MIEDZI I
MANGANU W REAKCJI UTLENIANIA TIOFENU
M.I. Szynkowska, A. Węglińska, E. Wojciechowska, T. Paryjczak
SYNTEZA NIESYMETRYCZNYCH ACETALI I ORTOESTRÓW VIA
KATALIZOWANA KOMPLEKSAMI RUTENU ADDYCJA ALKOHOLI
I FENOLI DO ETERÓW I ACETALI ALLILOWYCH
Stanisław Krompiec, Robert Penczek
NOWA GENERACJA ŁATWO SEPAROWALNYCH
KATALIZATORÓW
NA BAZIE NANOCZĄSTEK MAGNETYCZNYCH
Urszula Laska, Paweł K. Pluciński, Christopher G. Frost, Gareth J. Price
POLISILOKSANY JAKO NOŚNIKI KATALIZATORÓW
Marek Cypryk, Piotr Pospiech, Krzysztof Strzelec
BADANIA IR ZEOLITÓW
Jerzy Datka
Postery
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 16.30-18.00
Przewodniczący: Krzysztof Szczegot
Sala gimnastyczna LO
S06-PS-01
S06-PS-02
S06-PS-03FM
S06-PS-04FM
S06-PS-05FM
S06-PS-06
S06-PS-07
WPŁYW NOŚNIKA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I AKTYWNOŚĆ
KATALIZATORÓW NIKLOWO-ZŁOTOWYCH W REAKCJI PÓŁSPALANIA
METANU
Tomasz P. Maniecki, Paweł Mierczyński, Katarzyna Bawolak, Waldemar Maniukiewicz
Wojciech K. Jóźwiak
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH
CR/AL2O3 I BINARNYCH UKŁADÓW BITLENKOWYCH TYPU ALXCrYOZ
Tomasz P. Maniecki, Paweł Mierczyński, Katarzyna Bawolak, Wojciech K. Jóźwiak
WPŁYW DODATKU MIEDZI I SREBRA NA REDUKOWALNOŚĆ UKŁADU Al3CrO6
Tomasz P. Maniecki, Paweł Mierczyński, Waldemar Maniukiewicz, Katarzyna Bawolak,
Wojciech K. Jóźwiak
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE ORAZ KATALITYCZNE UKŁADÓW
20%Cu/ZnXAlYOZ DO SYNTEZY METANOLU
Tomasz P. Maniecki, Paweł Mierczyński, Katarzyna Bawolak, Wojciech K. Jóźwiak
PODATNOŚĆ NA REDUKCJĘ BINARNYCH TLEKÓW ŻELAZOWO-GLINOWYCH
FexAl1-xO3
Wojciech K. Jóźwiak, Tomasz P. Maniecki, Paweł Mierczyński, Katarzyna Bawolak
NIKLOWE I ŻELAZOWE KATALIZATORY PROMOWANE ZŁOTEM DO
OTRZYMYWANIA GAZU SYNTEZOWEGO
Tomasz P. Maniecki, Katarzyna Bawolak, Paweł Mierczyński, Wojciech K. Jóźwiak
WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO NOŚNIKA (MGO)y(AL2O3)x NA WŁAŚCIWOŚCI
KATALITYCZNE 5%NI i 5%NI-2%AU/(MGO)y(Al2O3)x W REAKCJI
CZĘŚCIOWEGO UTLENIANIA CH4
Tomasz P. Maniecki, Katarzyna Bawolak, Paweł Mierczyński, Wojciech K. Jóźwiak
39
S06-PS-08
S06-PS-09
S06-PS-10
S06-PS-11
S06-PS-12
S06-PS-13FM
S06-PS-14FM
S06-PS-15
S06-PS-16
S06-PS-17FM
S06-PS-18
S06-PS-19
S06-PS-20
S06-PS-21FM
S06-PS-22FM
S06-PS-23FM
S06-PS-24
S06-PS-25FM
S06-PS-26FM
KATALITYCZNE UTLENIANIE LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Agnieszka Marcewicz-Kuba
WPŁYW PREKURSORA NIKLU NA WŁAŚCIWOŚCI HYDROGENACYJNE
UKŁADU Ni/MgF2
Michał Zieliński, Mariusz Pietrowski, Maria Wojciechowska
MIESZANY UKŁAD MgF2-MgO JAKO NOŚNIK ZŁOTOWYCH KATALIZATORÓW
UTLENIANIA CO
Iwona Tomska-Foralewska, Wiesław Przystawko, Mariusz Pietrowski, Michał Zieliński, Maria
Wojciechowska
KATALIZATORY IRYDOWE NA MIESZANYCH NOŚNIKACH MgF2-MgO W
REAKCJI
UTLENIANIA CO
Anita Wajnert, Michał Zieliński, Iwona Tomska-Foralewska, Renata Szpikowska, Maria
Wojciechowska
KINETYKA KONWERSJI ALKOHOLU IZOPROPYLOWEGO
NA KATALIZATORACH TLENKOWYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH KWASOWOZASADOWYCH I OKSYDACYJNO-REDUKYJNYCH
Agnieszka Krowiak, Joanna Strzezik, Wincenty Turek, Monika Halik, Gabriela Nowak
BADANIE AKTYWNOŚCI KATALIZATORÓW OKSYDACYJNO-REDUKCYJNYCH
W REAKCJI TESTOWEJ UTLENIANIA CYKLOHEKSENU
Wincenty Turek, Agnieszka Sołtysek, Anna Korytkowska-Wałach
NEW EFFICIENT PROTOCOL OF THE ARYLATION OF QUINONES
Oleg M. Demchuk, K. Jankowska, K. Michał Pietrusiewicz
WYSOCE SELEKTYWNA IZOMERYZACJA ALLILOKSYALKOHOLI DO 1PROPENYLOKSYALKOHOLI KATALIZOWANA PRZEZ ROZPUSZCZALNE
KOMPLEKSY RUTENU
Magdalena Urbala
EFEKTYWNA SYNTEZA MONOMERÓW O-(1-PROPENYLOWYCH) POPRZEZ
IZOMERYZACJĘ ETERÓW ALLILOWYCH KATALIZOWANĄ KOMPLEKSAMI
RUTENU
Magdalena Urbala
SYNTEZA I CHARAKTERYZACJA NANOMETRYCZNYCH STRUKTUR TLENKU
CERU (IV) DOMIESZKOWANEGO JONAMI MIEDZI
M. Molenda, M. Drozdek, M. Pacocha, M.M. Zaitz, L. Chmielarz, B. Dudek, A. RafalskaŁasocha, Z. Piwowarska, R. Dziembaj
SALENOWE KOMPLEKSY KOBALTU(III) IMMOBILIZOWANE NA
TERPOLIMERACH METAKRYLANOWO-STYRENOWYCH. SYNTEZA,
CHARAKTERYSTYKA I WŁAŚCIWOŚCI KATALITYCZNE W HYDROLITYCZNYM
ROZDZIALE RACEMICZNEJ EPICHLOROHYDRYNY
Agnieszka Bukowska, Wiktor Bukowski
ŻYWICA METAKRYLANOWO-STYRENOWA MODYFIKOWANA
ETYLENODIAMINĄ JAKO NOŚNIK DLA NANOCZĄSTEK PALLADU
A. Drelinkiewicz, A. Knapik, W. Stanuch, J. Sobczak, A. Bukowska, W. Bukowski
AKTYWNOŚĆ KATALITYCZNA MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH W REAKCJI
ROZKŁADU CYKLOHEKSANOLU
Marta Nijaka, Beata Krzyżyńska, Mieczysław Kozłowski
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI KATALITYCZNYCH WĘGLI AKTYWNYCH ZA
POMOCĄ REAKCJI MODELOWYCH
Beata Krzyżyńska, Mieczysław Kozłowski
UTLENIAJĄCE ODWODORNIENIE PROPANU NA WEGLACH AKTYWNYCH
Beata Apryszko, Anna Malaika, Mieczysław Kozłowski
WPŁYW DITLENKU WĘGLA NA PROCES KATALITYCZNEGO ROZKŁADU
METANU
Anna Adamska, Anna Malaika, Mieczysław Kozłowski
WYKORZYSTANIE TRWAŁYCH IZOTOPÓW TLENU (16O2 I 18O2) I WĘGLA (12C I
13
C) DO BADAŃ KATALITYCZNEGO PROCESU CAŁKOWITEGO UTLENIANIA
METANU
Beata Stasińska, Marek Rotko, Andrzej Machocki
AKTYWNOŚĆ KATALIZATORÓW W REAKCJI DIELSA-ALDERA W
ŚRODOWISKU PIROLIDYNIOWEJ CIECZY JONOWEJ
Waldemar Stefaniak, Eugeniusz Milchert, Ewa Janus
SIDE-CHAIN ALKYLATION OF TOLUENE WITH PROPENE OVER A BASIC
CATALYST. A DFT STUDY
Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski
40
S06-PS-27
S06-PS-28
S06-PS-29FM
S06-PS-30FM
S06-PS-31FM
S06-PS-32
S06-PS-33
S06-PS-34
S06-PS-35
S06-PS-36
S06-PS-37FM
S06-PS-38
S06-PS-39
S06-PS-40
S06-PS-41
S06-PS-42
SELEKTYWNOŚĆ HETEROGENICZNEGO KATALIZATORA KOORDYNACYJNEJ
POLIMERYZACJI OLEFIN Z LIGANDEM DWUKLESZCZOWYM – BADANIA
TEORETYCZNE
Zygmunt Flisak
KINETYKA PROCESÓW FOTOKATALITYCZNYCH PROWADZONYCH Z
SUSPENSJĄ TiO2
Wojciech Baran, Ewa Adamek, Jolanta Sochacka, Andrzej Sobczak
WPŁYW SREBRA NA AKTYWNOŚĆ TiO2 W FOTOKATALITYCZNYM
ROZKŁADZIE WODNYCH ROZTWORÓW DODECYLOBENZENOSULFONIANU
SODU
Sylwia Bzdon, Ewa Błaszczyk, Jacek Góralski, Jan Perkowski, Magdalena Szadkowska-Nicze
USUWANIE BARWNIKÓW ORGANICZNYCH Z WODY PRZY ZASTOSOWANIU
MODYFIKOWANEGO AZOTEM FOTOKATALIZATORA (TiO2/N) POD
PROMIENIOWANIEM UV I WIDZIALNYM
J. Choina , E. Kusiak, M. Janus, M. Piszcz, B. Tryba, A.W. Morawski
WYSOKA AKTYWNOŚĆ FOTOKATALITYCZNA NOWEGO FOTOKATALIZATORA
MODYFIKOWANEGO WĘGLEM (TiO2-C)
Ewelina Kusiak, Magdalena Janus, Julia Choina, Michał Piszcz, Beata Tryba, Antoni W.
Morawski
ROZKŁAD PĄSU KWASOWEGO NA KATALIZATORACH TiO2
DOMIESZKOWANYCH WOx
Michał Piszcz, Beata Tryba, Ewelina Kusiak, Julia Choina, Magdalena Janus, Antoni Morawski
SULFUR DIOXIDE OXIDATION CATALYZED BY PHOTOSENSITIZED
YTTERBIUM DIPHTHALOCYANINE
Rudolf Słota, Gabriela Dyrda, Krzysztof Szczegot
THE EFFECT OF SUPPORT IMPREGNATION METHOD ON OXIDE CATALYSTS'
ACTIVITY
Bożena Czech, Agnieszka Marcewicz-Kuba
MODYFIED TiO2/Al2O3 CATALYSTS FOR WASTEWATER TREATMENT
Bożena Czech
FOTOKATALIZATORY USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH Z WÓD
I ŚCIEKÓW
Bożena Czech, Agnieszka Marcewicz-Kuba
UTLENIANIE FENOLU W FAZIE CIEKŁEJ W OBECNOŚĆI
TETRAALKILOAMONIOWYCH SOLI LAKUNARNYCH ANIONÓW KEGGINA
Robert Karcz, Katarzyna Pamin, Jan Połtowicz, Jerzy Haber
EXHAUST GAS CATALYSTS FOR REDUCTION OF NITROGEN OXIDES
Wiesława Ćwikla-Bundyra
METATEZA OLEFIN JAKO METODA SYNTEZY ORGANICZNEJ
Tomasz Jędrzejczyk, Tomasz Nowicki, Piotr Paluch
OLIGOMERYZACJA GLICERYNY NA MODYFIKOWANYCH SITACH
MOLEKULARNYCH
Janusz Nowicki
OLIGOMERYZACJA GLICERYNY NA HYDROTALCYTACH MODYFIKOWANYCH
CYRKONEM
Janusz Nowicki
BADANIA ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY WODOREM A KATALIZATORAMI
BIMETALICZNYMI
Piotr Matczak
41
SEKCJA S07
CHEMIA STRUKTURALNA I MODELOWANIE MOLEKULARNE
Przewodniczący sekcji: prof. Jacek Zaleski
Wykłady i komunikaty sekcyjne
08 Wrzesień 2008, Poniedziałek, 15.00-16.45
Przewodniczący: Jacek Zaleski
Sala 119 Collegium Civitas
15.00-15.30
S07-WS-01
15.30-15.45
S07-KS-01
15.45-16.00
S07-KS-02
16.00-16.15
S07-KS-03
16.15-16.30
S07-KS-04
16.30-16.45
S07-KS-05
STRUKTURALNE PRZEMIANY FAZOWE W KRYSZTAŁACH
POCHODNEJ 1,2-DIAMINOCYKLOHEKSANU
Maciej Kubicki, Teresa Borowiak
WPŁYW CIŚNIENIA ORAZ TEMPERATURY NA STRUKTURĘ
WYBRANYCH KRYSZTAŁÓW
Maciej Bujak
WPŁYW STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NA STAŁE SPRZĘŻENIA
n
J(CC) (n = 1-3) W MODELOWYCH UKŁADACH ENAMINONOWYCH
M. Bugaj, K. Kamieńska-Trela, J. Sitkowski
STRUKTURALNE I ELEKTRONOWE ASPEKTY WIĄZANIA AZOTAZOT
Krzysztof Ejsmont
KONFORMACJA I PROJEKTOWANIE PEPTYDÓW Z RESZTAMI
α,β-DEHYDROAMINOKWASOWYMI
α,β
Małgorzata Broda, Barbara Rzeszotarska
PREFERENCJE KONFORMACYJNE DEPSIPEPTYDÓW ORAZ
N-METYLODEPSIPEPTYDÓW
Dawid Siodłak, Anna Janicki
Postery
08 Wrzesień 2008, Poniedziałek, 16.30-18.00
Przewodniczący: Jacek Zaleski
Sala gimnastyczna LO
S07-PS-01FM
S07-PS-02FM
S07-PS-03
S07-PS-04
S07-PS-05
S07-PS-06
S07-PS-07
S07-PS-08FM
S07-PS-09FM
S07-PS-10FM
S07-PS-11
THEORETICAL MODELLING OF INFRARED SPECTRA OF HYDROGEN BONDS
IN MOLECULAR CRYSTALS OF 1-METHYLTHYMINE
Łukasz Boda, Marek Boczar, Marek J. Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI KONFORMACYJNE POCHODNYCH β-METYLO-α,β
α,βα,β
DEHYDROFENYLOALANINY. STUDIA TEORETYCZNE
Aneta Buczek, Małgorzata Broda, Dawid Siodłak
MODELOWANIE KOMPLEKSÓW METALI PRZEJŚCIOWYCH Z FUNKCYJNYMI
SILOKSANAMI METODĄ DFT
Marek Cypryk, Piotr Pospiech
INWERSJA PIERŚCIENIA W BETAINE 4-HYDROKSY-1-METYLO-PIPERYDYNY
Z. Dega-Szafran, G. Dutkiewicz, Z. Fojud, Z. Kosturkiewicz, M. Szafran
ODDZIAŁYWANIA MOLEKULARNE DI-BETAINY 1,4-DIMETYLOPIPERAZYNY
Z KWASEM L-WINOWYM, MEZO-WINOWYM ORAZ WODĄ
Zofia Dega-Szafran, Andrzej Katrusiak, Mirosław Szafran
IR LOW-TEMPERATURE MATRIX AND AB INITIO STUDY ON β-ALANINE
CONFORMERS
J. Cz. Dobrowolski, M. H. Jamróz, R. Kołos, J. E. Rode, J. Sadlej
INTERPRETATION OF VIBRATIONAL SPECTRA OF ALLYL ACRYLATE
Małgorzata E. Jamróz, Michał H. Jamróz, Joanna E. Rode, Jan Cz. Dobrowolski
CRYSTAL STRUCTURE AND COMPUTATIONAL STUDIES OF VISNAGINONE
Aleksandra Drzewiecka, Anna E. Kozioł, Manuel Fernández Gómez, Tomas Peña Ruiz, Marta
Struga, Jerzy Kossakowski
THE trans-[ReOCl4(OMe)]- ANION AS THE PRODUCT OF RHENATE(VII)
REDUCTION WITH GASEOUS HYDROGEN CHLORIDE IN METHANOL
Małgorzata Hołyńska, Tadeusz Lis
MODELE KOMPLEKSOWYCH KATALIZATORÓW TiL1-2 W REAKCJI
ENANCJOSELEKTYWNEJ ADDYCJI Et2Zn DO ALDEHYDÓW
Anna Kozakiewicz, Andrzej Wojtczak
BADANIA STRUKTURALNE CZĄSTECZEK I KRYSZTAŁÓW ACETOKSY
POCHODNYCH IMIDÓW CYKLICZNYCH
Barbara Mirosław, Anna Bielenica, Jerzy Kossakowski, Anna E. Kozioł
42
S07-PS-12FM
S07-PS-13
S07-PS-14FM
S07-PS-15
S07-PS-16
S07-PS-17FM
S07-PS-18FM
S07-PS-19
S07-PS-20
S07-PS-21
S07-PS-22
S07-PS-23
S07-PS-24
STRUKTURA KRYSTALICZNA ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH
UGRUPOWANIE [Re2OCl10]3Miłosz Siczek, Tadeusz Lis
WIĄZANIE WODOROWE W KOMPLEKSIE KWASU NIPEKOTYNOWEGO Z
KWASEM SALICYLOWYM
Elżbieta Bartoszak-Adamska, Zofia Dega-Szafran, Mariusz Jaskólski, Magdalena Krociak,
Mirosław Szafran
BADANIA STRUKTURALNE IMIN AROMATYCZNYCH
Magdalena Welke, Anna Kozakiewicz, Andrzej Wojtczak
ZASTOSOWANIE DANYCH MULTIPOLOWYCH W PROCESIE
UDOKŁADNIANIANIA STRUKTUR MAŁYCH CZĄSTECZEK
Michał Jakubowski, Bartosz Zarychta, Jacek Zaleski
STRUKTURY KRYSZTAŁÓW TRICHLOROOCTANÓW α,ω
ω-DIAMINOALKANÓW
(n = 2 -10)
Agnieszka Paul, Maciej Kubicki
OBLICZENIA POLARYZOWALNOŚCI OPTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI
WYŻSZYCH RZĘDÓW DLA KLASTRATÓW WODY
Paweł Siuda, Joanna Sadlej
CONFORMATIONAL PREFERENCE OF OCTAPEPTIDES BUILT FROM
(-Gly-∆Phe-) BLOCKS
Michał Jewginski, Rafal Latajka, Maciej Makowski, Paweł Kafarski
BADANIA STRUKTURALNE PODANDÓW KRZEMOWO-SIARKOWYCH
Bogusława Łęska, Radosław Pankiewicz, Błażej Gierczyk, Grzegorz Schroeder
KOMPLEKSY ESTRÓW NIEORGANICZNYCH SURFAKTANTU NIEJONOWEGO
– TRITON X-100
Błażej Gierczyk, Bogusława Łęska, Radosław Pankiewicz, Grzegorz Schroeder
INVESTIGATION OF MOLECULAR STRUCTURE OF BOMBESIN AND ITS
MODIFIED ANALOGUES NON ADSORBED AND ADSORBED ON
ELECTROCHEMICALLY ROUGHENED SILVER SURFACE
Edyta Podstawka
BOMBESIN MODIFIED 6-14 C-TERMINAL FRAGMENTS ADSORPTION ON
SILVER SURFACES: INFLUENCE OF A SURFACE SUBSTRATE
Edyta Podstawka
EFFECT OF AN ALIPHATIC SPACER GROUP ON THE ADSORPTION
MECHANISM OF PHOSPHONODIPEPTIDES CONTAINNG N-TERMINAL
GLYCINE ON THE COLLOIDAL SILVER SURFACE
Edyta Podstawka, Paweł Kafarski, Leonard M. Proniewicz
EFFECT OF AN ALIPHATIC SPACER GROUP ON THE ADSORPTION
MECHANISM ON THE COLLOIDAL SILVER SURFACE OF L-PROLINE
PHOSPHONODIPEPTIDES
Edyta Podstawka, Paweł Kafarski, Leonard M. Proniewicz
43
SEKCJA S08
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Przewodniczący sekcji: mgr inż. Zbigniew Ślęzak
10 Wrzesień 2008, Środa, 10.30-12.10
Przewodniczący: Zbigniew Ślęzak
Sala 212 Collegium Civitas
PANEL WĘGLOWY
10.30-10.50
S08-PW-01
10.50-11.10
S08-PW-02
11.10-11.30
S08-PW-03
11.30-11.50
S08-PW-04
11.50-12.10
S08-PW-05
PRZYSZŁOŚĆ WĘGLA JAKO SUROWCA ENERGETYCZNEGO I
CHEMICZNEGO
Jacek Machnikowski
TECHNOLOGIE CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
Krzysztof Dreszer
WODÓR, METANOL CZY PALIWA PŁYNNE Z WĘGLA I WODY – W
NAJBLIŻSZEJ PERSPEKTYWIE
Andrzej Mianowski
PRODUKCJA SUBSTYTUTU GAZU ZIEMNEGO Z WĘGLA
Eugeniusz Jędrysik
STAN OBECNY I PERSPEKTYWY PROCESU BEZPOŚREDNIEGO
UPŁYNNIANIA WĘGLA
Jerzy Świądrowski, Alina Rejman-Burzyńska, Eugeniusz Jędrysik
10 Wrzesień 2008, Środa, 15.00-16.25
Przewodniczący: Zbigniew Ślęzak
Sala 212 Collegium Civitas
PANEL WĘGLOWY
15.00-15.20
S08-PW-06
15.20-15.10
S08-PW-07
15.10-15.30
S08-PW-08
15.30-15.50
S08-PW-09
15.50-15.10
S08-PW-10
16.10-16.25
S08-KS-01
PAKIET ENERGETYCZNY WYDANY PRZEZ UE ZAGROŻENIEM DLA
POLSKIEJ ENERGETYKI NA PRZYKŁADZIE PKE S.A.
Janusz Tchórz
POTENCJAŁ PRODUKCYJNY I STRATEGIA ROZWOJU ZAKŁADÓW
KOKSOWNICZYCH „ZDZIESZOWICE” SP. Z O.O.
Wojciech Kaczmarek
ZA KĘDZIERZYN S.A. POWRÓT DO WĘGLA JAKO SUROWCA
CHEMICZNEGO?
Eugeniusz Sutor
SKOJARZONY KOMPLEKS ENERGETYCZNO-CHEMICZNY
Jerzy Jurczyk
ZAGOSPODAROWANIE METANU Z POWIETRZA
WENTYLACYJNEGO KOPALŃ WĘGLOWYCH
Beata Stasińska, Sebastian Napieraj
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W
OBSZARZE SYSTEMÓW REAKTORÓW LABORATORYJNYCH,
ANALIZATORÓW TERMICZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI
POWIERZCHNIOWYCH
Róża Tomikowska
11 Wrzesień 2008, Czwartek, 9.30-11.15
Przewodniczący: Jerzy Wasilewski
Sala 212 Collegium Civitas
9.30-9.45
S08-KS-02
9.45-10.00
S08-KS-03
10.00-10.15
S08-KS-04
10.15-10.30
S08-KS-05
BADANIE PROCESU NEUTRALIZACJI KWASU FOSFOROWEGO W
TECHNOLOGII WYTWARZANIA FOSFORANÓW PASZOWYCH
Józef Hoffmann, Krystyna Hoffmann, Magdalena Borowiec
ODPADY I ŚCIEKI JAKO CENNE ŹRÓDŁO SUROWCÓW
Jerzy Myszkowski, Eugeniusz Milchert, Waldemar Paździoch, Robert Pełech
KATODY Z POWŁOKAMI KOMPOZYTOWYMI O NISKIM
NADPOTENCJALE WYDZIELANIA WODORU
Ginter Nawrat, Andrzej Gardeła, Dominika Garcorz
BADANIA NAD KATALITYCZNĄ KONWERSJĄ GLICERYNY –
PRODUKTU UBOCZNEGO Z PRODUKCJI BIOPALIW – DO
AKROLEINY
M. Nemtusiak, J. Kijeński, A.R. Migdał, O. Osawaru, P. Rejewski, E. Śmigiera
44
10.30-10.45
S08-KS-06
10.45-11.00
S08-KS-07
11.00-11.15
S08-KS-08
NOWOCZESNE METODY INTENSYFIKACJI REAKCJI
CHEMICZNYCH.
SYNTEZA WĘGLANU DIMETYLU
Ewa Śmigiera, Jacek Kijeński, Mariusz Rogieński, Osazuwa Osawaru, Antoni R.
Migdał, Monika Nemtusiak, Agnieszka Szczygielska
WPŁYW PARAMETRÓW REAKCJI NA PROCES
HYDROFORMYLOWANIA PROPYLENU
WILHELM JAN TIC
WYKORZYSTANIE OPRACOWANEGO
MODELU MATEMATYCZNEGO WĘZŁA SYNTEZY BISFENOLU A DO
ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PROCESU PRODUKCYJNEGO
Maciej Kiedik, Arkadiusz Chruściel, Adam Sokołowski
Postery
10 Wrzesień 2008, Środa, 16.30-18.00
Przewodniczący: Zbigniew Ślęzak
Sala gimnastyczna LO
S08-PS-01FM
S08-PS-02
S08-PS-03
S08-PS-04FM
S08-PS-05FM
S08-PS-06FM
S08-PS-07
S08-PS-08FM
S08-PS-09
S08-PS-10
S08-PS-11FM
S08-PS-12FM
S08-PS-13
S08-PS-14
S08-PS-15
OTRZYMYWANIE TRIPOLIFOSFORANU SODU O PODWYŻSZONYM
CIĘŻARZE NASYPOWYM METODĄ CHEMICZNĄ
Marcin Banach, Zbigniew Wzorek, Katarzyna Gorazda
ODPORNOŚĆ CIEPLNA I TERMICZNA SZTYWNYCH PIANEK PUR-PIR Z
DODATKIEM NAPEŁNIACZY PROSZKOWYCH
Bogusław Czupryński, Joanna Paciorek-Sadowska, Joanna Liszkowska, Katarzyna
Kotarska
WYKORZYSTANIE POLIOSU 420 DO SYNTEZY SZTYWNYCH PIANEK
POLIURETANOWO-POLIIZOCYJANUROWYCH
Joanna Paciorek-Sadowska, Bogusław Czupryński, Joanna Liszkowska, Katarzyna
Kotarska
EPOKSYDOWANIE 1,5,9-CYKLODODEKATRIENU W UKŁADZIE
WNTB/Mo(CO)6 – WYBÓR OPTYMALNEGO MODELU
MATEMATYCZNEGO KONWERSJI WNTB
Grzegorz Lewandowski, Jan Ćwirko
ZASTOSOWANIE STATYSTYCZNYCH PLANÓW DOEHLERTA W
PROCESACH OPTYMALIZACJI
Grzegorz Lewandowski, Jan Ćwirko, Eugeniusz Milchert
SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA KATALIZATORA TYTANOWOSILIKALITOWEGO Ti-MWW
Anna Fajdek, Joanna Wajzberg, Agnieszka Wróblewska, Eugeniusz Milchert
DWUBIEGUNOWY ELEKTROLIZER DO PRODUKCJI CHLORU, WODORU
I WODOROTLENKU SODOWEGO Z SOLANKI
Andrzej Gardeła, Ginter Nawrat
SORPCJA I DESORPCJA CYRKONU I HAFNU NA CHELATUJĄCEJ
ŻYWICY JONOWYMIENNEJ DIPHONIX®
Marek Smolik, Agata Jakubik-Kolon, Maciej Porański
SELEKTYWNA DIMERYZACJA WĘGLOWODORÓW OLEFINOWYCH C4
DO WYSOKOOKTANOWYCH KOMPONENTÓW BENZYN
MOTOROWYCH
Małgorzata. E. Jamróz, Witold Tęcza, Małgorzata Jarosz, Jacek Kijeński
WYDZIELANIE RTĘCI NA ŻELAZIE METALICZNYM
Joanna Kluczka
OCENA PORÓWNAWCZA SPALANIA I SKŁADOWANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH METODĄ LCA - EKOLOGICZNĄ OCENĄ CYKLU ŻYCIA
Izabela Kosińska, Agnieszka Kowalska, Anna Henclik, Zygmunt Kowalski
PODZIAŁ ŚLADOWYCH ILOŚCI JONÓW M2+ PODCZAS KRYSTALIZACJI
CuSeO4⋅5H2O
Anna Kowalik, Marek Smolik
BADANIA PROCESU USUWANIA MIEDZI Z POWIERZCHNI STALI
NARZĘDZIOWYCH
Ginter Nawrat, Wojciech Simka, Łukasz Nieużyła, Agnieszka Krząkała
BADANIA KOROZJI WYSOKOGLINOWYCH MATERIAŁÓW
OGNIOTRWAŁYCH POD WPŁYWEM MIEDZI ANODOWEJ
Agnieszka Krząkała, Jerzy Piotrowski
TERMICZNA UTYLIZACJA AZBESTU
Jerzy Piotrowski, Teresa Zaremba, Agnieszka Krząkała, Dagmara Gańczorz
45
S08-PS-16
S08-PS-17
S08-PS-18
S08-PS-19
S08-PS-20
S08-PS-21FM
S08-PS-22FM
S08-PS-23
S08-PS-24FM
S08-PS-25FM
S08-PS-26
S08-PS-27
S08-PS-28
S08-PS-29
S08-PS-30
S08-PS-31FM
S08-PS-32FM
S08-PS-33
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-SENSORYCZNE
TIENYLOANALOGÓW CYTRONELLOLU
Radosław Bonikowski, Magdalena Sikora, Józef Kula
KOMPUTEROWA ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW PROCESU
AKTYWACJI NA UZYSKANE PARAMETRY STRUKTURY
MIKROPOROWATEJ WĘGLI AKTYWNYCH Z WYKORZYSTANIEM
SZYBKIEJ WIELOWARIANTOWEJ NUMERYCZNEJ PROCEDURY
IDENTYFIKACJI
Mirosław Kwiatkowski
CYKLOTRIMERYZACJA 1,3-BUTADIENU W OBECNOŚCI UKŁADÓW
KATALITYCZNYCH TiCl4/Et2AlCl I TiCl4/Et3Al2Cl3
Grzegorz Lewandowski, Eugeniusz Milchert
WPŁYW PARAMETRÓW NA WYNIKI EPOKSYDOWANIA 1,5,9CYKLODODEKATRIENU W UKŁADZIE KATALITYCZNYM
H2O2/H3PW12O40/ALIQUAT 366®
Grzegorz Lewandowski
REAKTOR PRZEPŁYWOWY DO BADANIA REAKCJI W FAZIE GAZOWEJ
NA KATALIZATORZE STACJONARNYM
Lidia Lewicka, Jacek Cybulski, Jarosław Kamiński, Antoni Migdał
OTRZYMYWANIE TRIPOLIFOSFORANU SODU (TPFS) METODĄ
JEDNOSTOPNIOWĄ Z ZASTOSOWANIEM STĘŻONYCH KWASÓW
FOSFOROWYCH
Agnieszka Makara, Zbigniew Wzorek
ZMIANY STRUKTURY WĘGLI O RÓŻNYM STOPNIU UWĘGLENIA
PODCZAS WSPÓLNEJ PIROLIZY Z WYBRANYMI DODATKAMI
ORGANICZNYMI
Agnieszka Musiał, Walentyna Zubkowa, Andrzej Strójwąs
KATODY Z POWŁOKAMI STOPOWYMI O NISKIM NADPOTENCJALE
WYDZIELANIA WODORU
Ginter Nawrat, Andrzej Gardeła, Aleksandra Magda
WPŁYW STOPNIA UWĘGLENIA PREKURSORA NA WŁAŚCIWOŚCI
FIZYKOCHEMICNZE WĘGLI AKTYWNYCH WZBOGACONYCH W AZOT
NA DRODZE AMOKSYDACJI
Piotr Nowicki, Robert Pietrzak, Helena Wachowska
AZOTOWANE WĘGLE AKTYWNE JAKO MATERIAŁ ELEKTRODOWY
DLA KONDENSATORÓW ELEKTROCHEMICZNYCH
Piotr Nowicki, Krzysztof Jurewicz, Robert Pietrzak, Helena Wachowska
BADANIA NAD OKREŚLENIEM WARUNKÓW ODDZIELENIA NIKLU Z
ROZTWORÓW PO ŁUGOWANIU ZŁOMU BATERII Ni-Cd
Jan M. Skowroński, Małgorzata Osińska
OKREŚLENIE WARUNKÓW CHEMICZNEGO STRĄCANIA
WODOROTLENKU NIKLU Z ROZTWORÓW PO ŁUGOWANIU ZŁOMU
BATERII Ni-Cd
Jan M. Skowroński, Małgorzata Osińska
OPTYMALIZACJA SYNTEZY 2,3-EPOKSYBICYKLO[2.2.1]HEPTANU
Waldemar M. Paździoch
IZOTERMY, IZOSTERY ORAZ CIEPŁO ADSORPCJI
TRÓJCHLOROETYLENU Z ROZTWORU WODNEGO NA WĘGLACH
AKTYWNYCH
Robert Pełech
ADSORPCJA ETERU BIS(2-CHLOROIZOPROPYLOWEGO) Z ROZTWORU
WODNEGO NA WĘGLACH AKTYWNYCH
Robert Pełech, Eugeniusz Milchert
WPŁYW CZYNNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA PRZEBIEG PIROLIZY
WĘGLI SPIEKAJACYCH SIĘ
Justyna Piotrowska, Walentyna Zubkowa
WPŁYW WYBRANYCH ZWIĄZKOW ORGANICZNYCH NA PRZEBIEG
ZMIAN WŁAŚCIWOSCI ELEKTRYCZNYCH I DIELEKTRYCZNYCH
PODCZAS PIROLIZY WĘGLI O RÓŻNYM STOPNIU UWĘGLENIA
Renata Piotrowska, Walentyna Zubkowa
USUWANIE MOCZNIKA Z ROZTWORÓW WODNYCH METODĄ
ELEKTROCHEMICZNĄ
Wojciech Simka, Jerzy Piotrowski, Ginter Nawrat, Agnieszka Krząkała
46
S08-PS-34
S08-PS-35FM
S08-PS-36FM
S08-PS-37
S08-PS-38
S08-PS-39
S08-PS-40
S08-PS-41
S08-PS-42
S08-PS-43FM
S08-PS-44
S08-PS-45FM
WYDZIELANIE KADMU I CYNKU Z GĄBKI KADMOWEJ METODĄ
ELEKTROCHEMICZNĄ
Ginter Nawrat, Łukasz Nieużyła, Wojciech Simka
WPŁYW PARAMETRÓW NA EPOKSYDOWANIE OLEJU RZEPAKOWEGO
Anna Smagowicz, Eugeniusz Milchert, Grzegorz Lewandowski
BADANIA NAD OTRZYMANIEM HYDROKSYAPATYTU Z KOŚCI
ZWIERZĘCYCH
Agnieszka Sobczak, Zygmunt Kowalski, Zbigniew Wzorek
BADANIA NAD OPRACOWANIEM MODELU MATEMATYCZNEGO
WĘZŁA SYNTEZY HYDROKSYETSRU HE1. KINETYKA I MECHANIZM
KONDENSACJI IZOBUTANALU
Wilhelm Jan Tic, Arkadiusz Chruściel
WŁASNOŚCI OKSYETYLATÓW PRODUKTÓW KONDENSACJI
ALDEHYDU IZOMASŁOWEGO JAKO NIEJONOWYCH ŚRODKÓW
POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH
W. Hreczuch, J. W. Tic, A. Sokołowski, A. Podolska
EPOKSYDACJA 1-BUTEN-3-OLU NA KATALIZATORZE Ti-MCM-41
METODĄ CIŚNIENIOWĄ
Joanna Wajzberg, Anna Fajdek, Agnieszka Wróblewska, Eugeniusz Milchert
BADANIE WPŁYWU WARUNKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA
EFEKTYWNOŚĆ REDUKCJI ŁADUNKU MIKROCYSTYNY W PROCESIE
UZDATNIANIA WODY NA PRZYKŁADZIE WODOCIĄGÓW SULEJÓWŁÓDŹ ORAZ PILICA-ŁÓDŹ
Andrzej Krzysztof Kabziński
WPŁYW KATALIZATORA NA CHLOROWODOROWANIE GLICERYNY
Waldemar M. Paździoch, Eugeniusz Milchert
JEDNOCZESNA UTYLIZACJA PESTYCYDÓW CHLOROORGANICZNYCH
I POPIOŁÓW LOTNYCH ZA POMOCĄ PLAZMY TERMICZNEJ
Krystyna Cedzyńska, Witold Sroczyński
JAK PRZEPROWADZIĆ SPALANIE W POWIETRZU ZAWIERAJĄCYM
NIEWIELKIE STĘŻENIE METANU I ZAROBIĆ NA SPRZEDAŻY
DWUTLENKU?
Beata Stasińska
BADANIE WPŁYWU WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA
EFEKTYWNOŚĆ REDUKCJI ŁADUNKU MIKROCYSTYNY W PROCESIE
UZDATNIANIA WODY NA PRZYKŁADZIE WODOCIĄGÓW SULEJÓWŁÓDŹ ORAZ PILICA-ŁÓDŹ
Andrzej Krzysztof Kabziński
EPOKSYDACJA 2-BUTEN-1-OLU 30-PROC. NADTLENKIEM WODORU NA
KATALIZATORZE TYTANOWO-SILIKALITOWYM TI-MCM-41
Ewelina Ławro, Agnieszka Wróblewska, Joanna Wajzberg, Eugeniusz Milchert
47
SEKCJA S09
CHEMIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Przewodniczący sekcji: prof. Stefania Grzeszczyk
Wykłady i komunikaty sekcyjne
10 Wrzesień 2008, Środa, 10.30-12.30
Przewodniczący: Stefania Grzeszczyk, Wiesław Kurdowski
Sala 219 Collegium Civitas
10.30-11.00
S09-WS-01
11.00-11.15
S09-KS-01
11.15-11.30
S09-KS-02
11.30-11.45
S09-KS-03
11.45-12.00
S09-KS-04
12.00-12.15
S09-KS-05
12.15-12.30
S09-KS-06
DLACZEGO BETON JEST CIEKAWYM KOMPOZYTEM?
Wiesław Kurdowski, Stefania Grzeszczyk
O EFEKTYWNEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH NA BAZIE CEMENTU
Jerzy Wyrwał, Piotr Gorecki
POLIMERY INTELIGENTNE JAKO DOMIESZKI CHEMICZNE
STOSOWANE W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Marek Sudoł, Stefania Grzeszczyk, Marek Grzymek
ZASTOSOWANIE KOMPOZYTÓW FRP JAKO NOWOCZESNA
METODA REHABILITACJI OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
Arkadiusz Mordak, Zbigniew Mańko
SAMOZAGĘSZCZAJĄCE SIĘ MIESZANEKI BETONOWE –
KSZTAŁTOWANIE WŁASCIWOŚCI
Stefania Grzeszczyk, Bartłomiej Skaliński
WPŁYW ZASOLENIA NA TRANSPORT WILGOCI W ŚCIANACH
ZABYTKÓW
Jan Kubik, Andrzej Kucharczyk
KRÓTKIE WŁÓKNA WĘGLOWE OTRZYMYWANE Z PAKU
WĘGLOWEGO JAKO MIKROZBROJENIE W KOMPOZYTACH
CEMENTOWYCH
Jan M. Skowroński, Agnieszka Ślosarczyk
Postery
10 Wrzesień 2008, Środa, 16.30-18.00
Przewodniczący: . Stefania Grzeszczyk, Jan Kubik, Elżbieta Janowska-Renkas
Sala gimnastyczna LO
S09-PS-01
S09-PS-02
S09-PS-03
S09-PS-04
S09-PS-05
S09-PS-06FM
WPŁYW SUPERPLASTYFIKATORÓW TRADYCYJNYCH I NAJNOWSZEJ
GENERACJI NA CIEPŁO HYDRATACJI CEMENTU PORTLANDZKIEGO I
HUTNICZEGO
Elżbieta Janowska-Renkas
TERMOMECHANIKA PRZEMIAN FAZOWYCH W PROCESIE WIĄZANIA GIPSU
Jan Kubik, Andrzej Kucharczyk
WPŁYW RODZAJU KRUSZYWA NA PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY PRZEZ
BETON
Aneta Matuszek-Chmurowska
CERAMIZOWANE KOMPOZYTY MINERALNE PRZEZNACZONE DLA CELÓW
AGROTECHNICZNYCH
Barbara Lipowska, Ryszard Sałaciński, Zofia Puff, Jerzy Witek
ODPORNOŚĆ KOROZYJNA BETONÓW CEMENTOWYCH
Maria Bukowska, Marek Swat
EKSPANDOWANY GRAFIT PO ELEKTROCHEMICZNYM UTLENIANIU
FENOLU JAKO DODATEK DO ZAPRAW BUDOWLANYCH
Piotr Krawczyk, Agnieszka Ślosarczyk
48
SEKCJA S10
DYDAKTYKA I HISTORIA CHEMII
Przewodniczący sekcji: dr hab. Krystyna Borecka
Wykłady i komunikaty sekcyjne
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 10.30-12.30
Moderatorzy: Hanna Gulińska, Krystyna Borecka
Aula BM, ul. Oleska 22
10.30-11.00
S10-WS-01
11.00-11.30
S10-WS-02
11.30-11.45
S10-KS-01
11.45-12.00
S10-KS-02
12.00-12.15
S10-KS-03
12.15-12.30
S10-KS-04
BADANIA W ZAKRESIE DYDAKTYKI CHEMII – ROZWÓJ,
AKTUALNE KIERUNKI, ZASTOSOWANIE W KSZTAŁCENIU
CHEMICZNYM
Ryszard M. Janiuk
NAUCZYCIEL CHEMII ─ WYCHOWAWCĄ
Krystyna Skrok
PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW DO ZAWODU
NAUCZYCIELSKIEGO
Michał M. Poźniczek, Zofia Kluz, Ewa Odrowąż
NOWE MOŻLIWOŚCI KONTROLI I OCENY KSZTAŁCENIA
CHEMICZNEGO
M. Bartosiewicz
OCENIANIE STUDENTÓW PODCZAS ZAJĘĆ Z DYDAKTYKI
CHEMII
Zofia Kluz, Michał M. Poźniczek, Ewa Odrowąż
BADANIE OPANOWANIA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z
CHEMII OGÓLNEJ PRZEZ STUDENTÓW I ROKU CHEMII
Zofia Kloc, Zofia Rzączyńska
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 15.00-16.00
Moderatorzy: Ryszard M. Janiuk, Zofia Kluz
Aula BM, ul. Oleska 22
15.00-15.30
S10-WS-03
15.30-15.45
S10-KS-05
15.45-16.00
S10-KS-06FM
PROCES REFORMOWANIA SZKOLNICTWA I JEGO
KONSEKWENCJE DLA CODZIENNEJ PRACY NAUCZYCIELA
H. Gulińska
WYBRANE KONCEPCJE E-LEARNINGU – PREZENTACJA
PORTALU ELEKTRONICZNEGO WSPOMAGANIA
DYDAKTYKI WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI
WROCŁAWSKIEJ
Piotr Wojciechowski
REALIZACJA MIESZANEGO MODELU KSZTAŁCENIA
STUDENTÓW PODCZAS KURSÓW AKADEMICKICH
Paweł Bernard, Paweł Broś, Anna Migdał-Mikuli
10 Wrzesień 2008, Środa, 10.30-12.00
Przewodniczący: Hanna Gulińska, Ryszard M. Janiuk
Aula BM, ul. Oleska 22
10.30-10.45
S10-KS-07
10.45-11.00
S10-KS-08
11.00-11.15
S10-KS-09
11.15-11.30
S10-KS-10
11.30-11.45
S10-KS-11
11.45-12.00
S10-KS-12FM
SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA NAUCZANIA METODĄ
MIESZANĄ PODCZAS KURSU Z PODSTAW CHEMII DLA
STUDENTÓW KIERUNKÓW NIECHEMICZNYCH
Paweł Broś, Paweł Bernard, Anna Migdał-Mikuli
ZASTOSOWANIE KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH W DYDAKTYCE
Grzegorz Stopa, Iwona Maciejowska, Piotr Stepnowski, Piotr Gorczyca
INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY ZNACZENIA I
WYKORZYSTANIA WITAMINY C NA ZAJĘCIACH
FAKULTATYWNYCH Z CHEMII
Beata Dasiewicz, Katarzyna Dobrosz-Teperek
200 LAT HISTORII CHEMII BORU I JEGO ZWIĄZKÓW
Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz
ZAGADNIENIA CHEMICZNE I PRZYRODNICZE W
REKLAMACH TELEWIZYJNYCH W KONFRONTACJI Z
EDUKACJĄ SZKOLNĄ
Anna Florek, Kamila Krefta
RÓŻNE KONCEPCJE WYKONANIA EKSPERYMENTÓW
CHEMICZNYCH Z WYBRANYCH DZIAŁÓW W TECHNICE SSC
Dominika Panek, Łukasz Sporny
49
12.00-12.15
12.30-13.00
15.00-16.00
S10-KS-13FM
INTERNETOWE PROJEKTY MULTIMEDIALNE W DYDAKTYCE
STUDIÓW WYŻSZYCH
Dominika Panek, Łukasz Sporny
UROCZYSTE WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ im. Z. MATYSIKOWEJ
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SEKCJI DYDAKTYKI CHEMII
PTChem
(Aula BM, ul. Oleska 22)
Postery
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 16.30-18.00
Przewodniczący: Krystyna Borecka
Sala gimnastyczna LO
S10-PS-01
S10-PS-02
S10-PS-03
S10-PS-04
S10-PS-05
S10-PS-06
S10-PS-07
S10-PS-08
S10-PS-09
S10-PS-10
S10-PS-11
S10-PS-12
S10-PS-13
S10-PS-14
S10-PS-15
S10-PS-16
„SZKOŁA LETNIA”– PROGRAM I SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ Z CHEMII
Beata Dasiewicz, Katarzyna Dobrosz-Teperek
„CZY ŻYJEMY EKOLOGICZNIE?” – WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH
PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD STUDENTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
SGGW (STUDIA ZAOCZNE)
Beata Dasiewicz, Katarzyna Dobrosz-Teperek
„HUMPHRY DAVY – TWÓRCA ELEKTROLIZY METALI” JAKO TEMAT
PROJEKTU DLA STUDENTÓW SGGW
Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz
DOSKONALENIE METOD DYDAKTYCZNYCH W SGGW: „ZASTOSOWANIE
METODY ANALOGII W NAUCZANIU WYBRANYCH POJĘĆ ZE STATYKI
CHEMICZNEJ”
Katarzyna Dobrosz-Teperek
„SPRAWDŹ, CZY WIESZ CO JESZ?” W RAMACH SEKCJI DYDAKTYCZNEJ
ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTCHEM NA 12 PIKNIKU NAUKOWYM
POLSKIEGO RADIA BIS – WARSZAWA’2008
Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz
„CHEMIK Z WIZYTĄ U OGRODNIKA” W RAMACH SEKCJI DYDAKTYCZNEJ
ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTCHEM NA XII FESTIWALU NAUKI –
WARSZAWA’2008
Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz
ROLA IMPREZ POPULARNONAUKOWYCH W PODNOSZENIU
ZAINTERESOWAŃ PRZEDMIOTAMI PRZYRODNICZYMI
Małgorzata Czaja, Bożena Karawajczyk, Anna Florek
„Z RZEKI DO KRANU, CZYLI PRZYGODY KROPELKI WODY”
Ewa M. Siedlecka, Piotr Glamowski
„BARDZO MOBILNE LABORATORIUM – CHEMICZNY PATROL
ŚRODOWISKOWY”
Piotr Glamowski, Ewa M. Siedlecka
NOWE SPOJRZENIE NA NAUCZANIE CHEMII W GIMNAZJUM
Anna Kandia, Zofia Kluz, Krystyna Łopata, Ewa Odrowąż, Michał M. Poźniczek
KORELACJA NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW: CHEMIA I MATERIAŁY
FRYZJERSKIE
Wiesław Koźlak, Anna Dorota Klepańska, Wiesław Raczyński
ZASTOSOWANIE METOD AKTYWIZUJĄCYCH W NAUCZANIU CHEMII W
GIMNAZJUM
Wiesław Koźlak, Anna Dorota Kleparska
MIEDZIOWCE W ROZSZERZONYM PROGRAMIE NAUCZANIA CHEMII
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Krystyna Łopata
CHEMICZNA I TECHNOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA PALIW
FORMOWANYCH WYKORZYSTANIE NA ZAJĘCIACH FAKULTATYWNYCH Z
CHEMII
Marian Mielniczak
JAK STUDENCI III ROKU CHEMII CZUJĄ SIĘ W ROLI NAUCZYCIELA W
GIMNAZJUM?
Ewa Odrowąż, Anna Kandia
CZY CHEMIA ZNIKNIE Z PROGRAMÓW SZKOLNYCH ?
Grzegorz Stopa
50
S10-PS-17
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE W PROJEKCIE
„METALE I NIEMETALE W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA”
Maria Małecka, Juliusz Popławski
S10-PS-18
DLACZEGO WYBIERAM CHEMIĘ?
Magdalena Mrozowska, Iwona Maciejowska, Krystyna Łopata
SPRAWOZDANIE Z LIV OLIMPIADY CHEMICZNEJ
Ewa Wanda Szelągowska
SPRAWOZDANIE Z XL MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADY CHEMICZNEJ
Ewa Wanda Szelągowska
OGNIWO VOLTY W MAŁEJ SKALI (SSC)
Dominika Panek, Łukasz Sporny
WSPÓŁCZESNY NURT MINIATURYZACJI ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH
Dominika Panek, Łukasz Sporny
COMPUTER MODELS OF CONJUGATED SYSTEMS IN ORGANIC CHEMISTRY
EDUCATION
Karel Kolář, Karel Myška, Milan Marek, Blanka Cupáková
S10-PS-19
S10-PS-20
S10-PS-21FM
S10-PS-22FM
S10-PS-23
51
SEKCJA S11
BIOTECHNOLOGIA I CHEMIA EKOLOGICZNA
Przewodniczący sekcji: prof. Paweł Kafarski
Wykłady i komunikaty sekcyjne
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 10.00-12.15
Przewodniczący: Ryszard Ostaszewski
Sala 104 Collegium Civitas
10.30-11.00
S11-WS-01
11.00-11.30
S11-WS-02
11.30-12.00
S11-WS-03
11.30-11.45
S11-KS-01FM
11.45-12.00
S11-KS-02
12.00-12.15
S11-KS-03FM
BIOTRANSFORMACJE NATURALNYCH I SYNTETYCZNYCH
LAKTONÓW
Witold Gładkowski
ZASTOSOWANIE GRZYBÓW I DROŻDŻY DO OTRZYMYWANIA
ASYMETRYCZNYCH FOSFONIANÓW
Ewa Żymańczyk-Duda
SUROWCE DO PRODUKCJI BIOPREPARATÓW, SUPLEMENTÓW
DIETY I PRODUKTÓW LECZNICZYCH-ASPEKTY
TECHNOLOGICZNE I PRAWNE
Zbigniew Dobrzanski
BIOTRANSFORMACJE 1-HYDROKSY-1- FENYLOMETYLOFOSFONIANU DIETYLOWEGO ORAZ JEGO BUTYLOWYCH
POCHODNYCH Z WYKORZYSTANIEM LIPAZ
Barbara Malinowska, Barbara Lejczak, Paweł Kafarski
GLICERYNA JAKO MEDIUM REAKCYJNE W
MIKROBIOLOGICZNEJ REDUKCJI PROCHIRALNYCH
KETONÓW
Alina Świzdor, Łukasz Nawrocki, Anna Szpineter
BIOTRANSFORMACJE NERYLOACETONU I CIS-NEROLIDOLU Z
UDZIAŁEM SZCZEPU FUSARIUM EQUISETI 15
Anna Gliszczyńska, Filip Boratyński, Czesław Wawrzeńczyk
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 15.00-16.30
Przewodniczący: Ewa Żymańczyk-Duda
Sala 104 Collegium Civitas
15.00-15.30
S11-WS-03
15.30-16.00
S11-WS-05
16.00-16.15
S11-KS-04FM
16.15-16.30
S11-KS-05
CHEMOENZYMATYCZNA SYNTEZA LEKÓW
Ryszard Ostaszewski
BIOTRANSFORMACJE W SYNTEZIE CHIRALNYCH BLOKÓW
BUDULCOWYCH
Janina Ewa Kamińska
BIOTRANSFORMACJE DRUGORZĘDOWYCH ALKOHOLI
ALLILOWYCH PRZY UŻYCIU LIPAZ
Renata Kuriata, Stanisław Lochyński
ZASTOSOWANIE MUTANTÓW SZCZEPU Yarrowia lipolytica A-101 W
BIOKATALIZIE
Tomasz Janeczko, Jadwiga Dmochowska-Gładysz, Wojciech Bąkowski, Ewa
Walczak, Małgorzata Robak
10 Wrzesień 2008, Środa, 10.30-11.45
Przewodniczący: Witold Gładkowski
Sala 104 Collegium Civitas
10.30-11.00
S11-WS-06
11.00-11.15
S11-KS-06FM
11.15-11.30
S11-KS-07
11.30-11.45
S11-KS-08FM
ALLELOCHEMICAL PROPERTIES OF CROP PLANT SECONDARY
METABOLITES
Izabela Jasicka-Misiak
BADANIE KINETYKI DEGRADACJI KSENOBIOTYKÓW
POLIFOSFONOWYCH PRZEZ CYJANOBAKTERIE SPIRULINA
PLATENSIS Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI 31P NMR
Magdalena Gramek, Jacek Lipok, Paweł Kafarski
WYKORZYSTANIE MIKROFALI W UZYSKANIU OLEJKU
Z ANYŻU GWIAŹDZISTEGO (ILLICIUM VERUM)
Remigiusz Zapolski, Antoni Szumny, Katarzyna Wińska, Wanda Mączka,
Adam Sokołowski
NOWE BROMOLAKTONY Z UKŁADEM PINOLU JAKO
POTENCJALNE INSEKTYCYD
Ewelina Wincza, Stanisław Lochyński
52
10 Wrzesień 2008, Środa, 15.00-16.30
Przewodniczący: Janina Ewa Kamińska
Sala 104 Collegium Civitas
15.00-15.30
S11-WS-07
15.30-15.45
S11-KS-09FM
15.45-16.00
S11-KS-10FM
16.00-16.15
S11-KS-11FM
16.15-16.30
S11-KS-12FM
ETHYLBENZENE DEHYDROGENASE – STEREOSELECTIVE
OXIDATION OF ALKYLAROMATIC AND ALKYLHETEROCYCLIC
COMPOUNDS. THEORY AND EXPERIMENT
Maciej Szaleniec, Agnieszka Dudzik, Marzena Pawul, Bartłomiej Kozik,
Małgorzata Witko
BIODEGRADACJA RÓŻNYCH STRUKTURALNIE ZWIĄZKÓW
FOSFONOORGANICZNYCH PRZEZ GRZYBY ALTERNARIA
ALTERNATA
Dorota Wieczorek, Jacek Lipok, Paweł Kafarski
WYKORZYSTANIE BILANSU POPULACJI DO OPISU DYNAMIKI
KULTUR MIESZANYCH
Paweł Sikorski, Jerzy Bałdyga
MODELOWANIE WPŁYWU pH NA RÓWNOWAGĘ I KINETYKĘ
PROCESU BIOSORPCJI JONÓW METALI CIĘŻKICH
Wojciech Płaziński, Władysław Rudziński
BADANIA NAD OPRACOWANIEM UŻYTECZNEGO W
ENZYMOLOGII UKŁADU TYPU LAB ON A CHIP ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW
PRZENOSZENIA MASY I ENERGII
Krzysztof Churski, Maciej Skolimowski, Joanna Łopacińska, Michał Chudy,
Artur Dybko, Zbigniew Brzózka
Postery
09 Wrzesień 2008, Wtorek, 16.30-18.00
Przewodniczący: Paweł Kafarski
Sala gimnastyczna LO
S11-PS-01
S11-PS-02FM
S11-PS-03
S11-PS-04
S11-PS-05
S11-PS-06FM
S11-PS-07
S11-PS-08
S11-PS-09
S11-PS-10
WYKORZYSTANIE SUSZONYCH DROŻDŻY D-2 DO FERMENTACJI ZACIERÓW
Z TOPINAMBURU
Bogusław Czupryński, Katarzyna Kotarska
ENZMATYCZNA SYNTEZA OPTYCZNIE CZYNNEGO 7-METYLO-1-OXEPAN-2ONU
Filip Boratyński, Anna Gliszczyńska, Czesław Wawrzeńczyk
PRZEKSZTAŁCENIA MIKROBIOLOGICZNE CHLOROLAKTONU Z UKŁADEM
TRIMETYLOCYKLOHEKSANU Z UDZIAŁEM KULTUR GRZYBÓW
STRZĘPKOWYCH
Małgorzata Grabarczyk, Mateusz Pisarek, Agata Białońska
WYKORZYSTANIE MIKROORGANIZMÓW DO TRANSFORMACJI
BROMOLAKTONU Z UKŁADEM TRIMETYLOCYKLOHEKSANU
Małgorzata Grabarczyk, Mateusz Pisarek, Agata Białońska
MIKROBIOLOGICZNA REDUKCJA POCHODNYCH β-TETRALONU
Tomasz Janeczko, Jadwiga Dmochowska-Gładysz, Alina Świzdor
OCENA AKTYWNOŚCI INHIBITOROWEJ WYBRANYCH POCHODNYCH
BISFOSFONIANÓW WOBEC BAKTERYJNEJ SYNTETAZY GLUTAMINY
Paulina Kosikowska, Agnieszka Grabowiecka, Łukasz Berlicki, Paweł Kafarski
WPŁYW STYMULATORÓW PROCESU FERMENTACJI NA ILOŚĆ
TWORZĄCYCH SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ SPIRYTUSU SUROWEGO
UZYSKIWANEGO Z ZIARNA KUKURYDZY
Katarzyna Kotarska, Bogusław Czupryński
WYKORZYSTANIE DROŻDŻY AMYLOLITYCZNYCH I-7-43 DO FERMENTACJI
ZACIERÓW SPORZĄDZONYCH Z KUKURYDZY UTRWALONEJ DROGĄ
KISZENIA
Katarzyna Kotarska, Bogusław Czupryński
ANALIZA EKOLOGICZNYCH I ENERGETYCZNYCH ASPEKTÓW GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Mirosław Kwiatkowski
ZASTOSOWANIE UKŁADU ENZYMATYCZNEGO ROŚLIN WYŻSZYCH
DO STEREOSPECYFICZNEJ REDUKCJI ESTRÓW KWASU
BENZOILOMRÓWKOWEGO
Wanda Mączka, Małgorzata Grabarczyk, Marzena Sokólska
53
S11-PS-11
S11-PS-12
S11-PS-13FM
S11-PS-14FM
S11-PS-15FM
S11-PS-16FM
S11-PS-17FM
S11-PS-18FM
SYNTEZA WĘGLIKA KRZEMU W STRUMIENIU TERMICZNEJ PLAZMY
ARGONOWEJ
W.W. Płotczyk, A. Huczko, C. Czosnek, J.F. Janik
TRANSFORMACJE MIKROBIOLOGICZNE 7-METOKSYFLAWANONU
E. Kostrzewa-Susłow, J. Dmochowska-Gładysz, A. Świzdor
31
P NMR JAKO METODA UŻYTECZNA W BADANIU METABOLIZMU
FOSFONIANÓW PRZEZ GRZYBY STRZĘPKOWE
Dorota Wieczorek, Ewa Maciejczyk, Jacek Lipok, Paweł Kafarski
CO ŁĄCZY WIERZBĘ Z KADMEM? – CZYLI ROŚLINNE HIPERAKUMULATORY
Anna Czulińska, Renata Robakiewicz
SPECIES IDENTIFICATION IN ANIMAL FEED
Ewa Maciejczyk, Leen Van Houdt
UTYLIZACJA GLIFOZATU I POLIFOSFONIANU DEQUEST 2054 PRZEZ SINICĘ
Spirulina Platensis
Elżbieta Mach, Jacek Lipok, Giuseppe Forlani
WPŁYW FRAKCJI TERPENOWYCH IZOLOWANYCH Z KORY BRZOZY NA
GRZYBY FITOPATOGENICZNE
Izabela A. Świder, Izabela Jasicka-Misiak, Jacek Lipok
BIODEGRADATION OF GLYPHOSATE BY CYANOBACTERIUM
SYNECHOCYSTIS AQUATILIS
Steven Gruyaert, Jacek Lipok, Gerda Dewulf
54
SEKCJA S12
CHEMIA MEDYCZNA
Przewodniczący sekcji: dr hab. Hubert Wojtasek
Wykłady i komunikaty sekcyjne
10 Wrzesień 2008, Środa, 10.30-12.15
Przewodniczący: Hubert Wojtasek
Sala 119 Collegium Civitas
10.30-11.15
S12-WS-01
11.00-11.15
S12-KS01FM
11.30-11.45
S12-KS-02
11.45-12.00
S12-KS-03
12.00-12.15
S12-KS04FM
CHARAKTERYSTYKA STRUKTURALNA REGIONÓW POWTÓRZEŃ
TRÓJNUKLEOTYDOWYCH W LUDZKICH GENACH I
TRANSKRYPTACH
Włodzimierz Krzyżosiak
BADANIE SELEKTYWNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ POMIĘDZY
LIGANDAMI ARYLOSTILBAZOLIOWYMI A DNA METODĄ DIALIZY
RÓWNOWAGOWEJ
Izabella Czerwińska, Agata Głuszyńska, Anna Masternak, Bernard Juskowiak
SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF POLYESTER
PRODRUGS OF FLUOROQUINOLONES
Marcin Sobczak, Wacław Kołodziejski
TYROSINASE-ACTIVATED ANTI-MELANOMA PRODRUGS WITH A
HYDRAZINE LINKER - SYNTHESIS AND ACTIVITY
Hubert Wojtasek, Bożena Frąckowiak-Wojtasek, Beata Gąsowska-Bajger,
Agnieszka Gonska, Małgorzata Pasternak, Tomasz Cichoń, Ryszard Smolarczyk,
Stanisław Szala
ODDZIAŁYWANIE CIPROFLOKSACYNY I LOMEFLOKSACYNY
Z MELANINĄ W ASPEKCIE NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ
FOTOTOKSYCZNYCH
Artur Beberok, Ewa Buszman
10 Wrzesień 2008, Środa, 15.00-16.30
Przewodniczący: Hubert Wojtasek
Sala 119 Collegium Civitas
15.00-15.45
S12-WS-02
15.45-16.00
S12-KS-05
16.00-16.15
S12-KS-06FM
16.15-16.30
S12-KS-07
RECENT ADVANCES IN CHEMICAL GENOMICS/PROTEOMICS.
APPLICATIONS IN POST-GENOMIC DRUG DISCOVERY
György Dormán
ZASTOSOWANIE DWUWYMIAROWEJ ELEKTROFOREZY
ŻELOWEJ (2D PAGE) ORAZ METOD BIOLOGII MOLEKULARNEJ
(PCR) W OZNACZANIU KLINICZNYCH SZCZEPÓW BAKTERII H.
pylori, S. aureus I E. coli
E. Kłodzińska, B. Buszewski
MODELOWANIE MOLEKULARNE ODDZIAŁYWAŃ
POCHODNYCH I STEREOIZOMERÓW FENOTEROLU Z
RECEPTOREM β2 ADRENERGICZNYM
Krzysztof Jóźwiak, Anita Płazińska
ANALYTICAL PROBLEMS WITH DETERMINATION OF
DIMETHYLAMINE AND TRIMETHYLAMINE IN HUMAN BREATH
Beata Wzorek, Paweł Mochalski, Ireneusz Śliwka, Jan Lasa
Postery
10 Wrzesień 2008, Środa, 16.30-18.00
Przewodniczący: Hubert Wojtasek
Sala gimnastyczna LO
S12-PS-01
SYNTEZA NOWYCH LIGANDÓW FLUORESCENCYJNYCH O SZKIELECIE
ANTRACENOWYM I KARBAZOLOWYM, ZAWIERAJĄCYCH UGRUPOWANIE
OKSAZOLINOWE, I ICH ZASTOSOWANIE W ANALIZIE DNA
A. Głuszyńska, I. Czerwińska, K. Bajor, D. Kalet, A. Masternak, B. Juskowiak
S12-PS-02
I-MOTYW JAKO SONDA OLIGONUKLEOTYDOWA
Anna Masternak, Agata Głuszyńska, Izabella Czerwińska, Bernard Juskowiak
S12-PS-03FM AMINOPOCHODNE OTRZYMANE Z (+)-3-KARENU O SPODZIEWANEJ
AKTYWNOŚCI PRZECIWEPILEPTYCZNEJ
Kamila Gajcy, Stanisław Lochyński
55
S12-PS-04
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF ENDOMORPHIN-2 ANALOGS
INCORPORATING PIPERIDINE-2-, 3- OR 4-CARBOXYLIC ACIDS INSTEAD OF
PROLINE IN POSITION 2
Anna Janecka, Renata Staniszewska, Jakub Fichna, Katarzyna Gach, Geza Toth
S12-PS-05FM
AKTYWNOŚĆ HEMOLITYCZNA WYBRANYCH N-TLENKÓW
ALKILOAMIDOAMIN
Anna Jarzycka, Kazimiera A. Wilk, Halina Kleszczyńska, Andrzej Piasecki, Barbara
Matuszewska, Jerzy Dąbrowski
QUANTITATIVE DETERMINATION OF NATIVE HISTATIN 1 IN THE WHOLE
MOUTH HUMAN SALIVA
Joanna Kreczko, Elżbieta Kamysz, Sylwia Bielińska, Zbigniew Maćkiewicz
EFFECT OF STORAGE CONDITION ON THE STABILITY OF HISTATINS 1, 3, 5
AND DEMEGEN IN THE WHOLE MOUTH HUMAN SALIVA
Elżbieta Kamysz, Joanna Kreczko, Leszek Łobocki, Zbigniew Maćkiewicz
SZYBKO ROZPADAJĄCE SIĘ SUCHE EMULSJE TABLETEK
Agnieszka Kulawik, Barbara Tal-Figiel
CZERWONE ŚWIATŁO DLA NOWOTWORÓW
Agata Maziarka, Dorota Pietras-Ożga, Katarzyna Targowska-Duda
NOWY TEST OZNACZANIA AKTYWNOŚCI O-METYLOTRANSFERAZY
KATECHOLOWEJ (COMT)
Monika Prokopowicz, Tomasz Ptak, Agata Rydzewska, Piotr Młynarz, Paweł Kafarski
SYNTHESIS AND IN VITRO STABILITY OF POLYURETHANE PRODRUGS OF
NORFLOXACIN
Marcin Sobczak, Wacław Kołodziejski
WIĄZANIE 6-TIOGUANINY I 6-MERKAPTOPURYNY Z ALBUMINĄ SUROWICY
KRWI I ICH INTERAKCJA Z WARFARYNĄ I FENYLOBUTAZONEM
Jolanta Sochacka, Andrzej Sobczak, Anna Sułkowska
ZASTOSOWANIE ZNACZNIKÓW FLUORESCENCYJNYCH W BADANIU
WIĄZANIA 2,6-DIPODSTAWIONYCH 7-METYLOPURYNY Z ALBUMINĄ
SUROWICY KRWI
Jolanta Sochacka, Alicja Kowalska, Anna Sułkowska
WIĄZANIE SULFAPIRYDYNY I SULFADIAZYNY Z MELANINĄ W OBECNOŚCI
JONÓW Ca2+ i Mg2+
Janina Trzcionka, Ewa Buszman, Mateusz Surma
ODDZIAŁYWANIE AMIKACYNY I TOBRAMYCYNY Z MELANINĄ W
OBECNOŚCI JONÓW Ca+2 I Mg+2
Dorota Wrześniok, Ewa Buszman, Ewa Miernik-Biela, Marta Stróż
ESTROWE I AMIDOWE ANALOGI IZOFOSFOROAMIDU IPERYTOWEGO I ICH
ZASTOSOWANIE W TERAPII GENOWEJ NOWOTWORÓW
Anna Maryniak, Konrad Misiura
S12-PS-06FM
S12-PS-07FM
S12-PS-08
S12-PS-09FM
S12-PS-10FM
S12-PS-11
S12-PS-12
S12-PS-13
S12-PS-14
S12-PS-15
S12-PS-16FM
56
Miejsce obrad 51 Zjazdu PTChem i SITPChem
Miasteczko Akademickie UO, ul. Oleska, Opole
Aula UO, Gmach Główny, ul. Oleska 48
AULA UO
Sala 154 im. Jana Dobrego, ul. Oleska 48
s. 154
LO, pl. Staszica 1
LO 112
Sala Gimnastyczna LO
Collegium Civitas im. Bolesława Wierzbiańskiego
CC 20
CC 104 CC 119 CC
204 CC 212 CC 219
Wydział Przyrodniczo-Techniczny, ul Oleska 22
AULA BM
Biuro Zjazdu, rejestracja
Hala namiotowa – śniadania,
obiady
Aula UO
Sala 154, im. Jana Dobrego,
LO, 112
Wydział PrzyrodniczoTechniczny,
ul. Oleska 22, Aula BM
Collegium Civitas
im. Bolesława Wierzbiańskiego
Sala Gimnastyczna 112
57
Biuro Zjazdu i Rejestracja
Gmach Główny UO, ul. Oleska 48
Przewodniczący
vice-Przewodniczący
Prof. dr hab. Piotr P. Wieczorek
Dr Jacek Lipok
Mgr inż. Zbigniew Ślęzak
Sekretarz
Skarbnik
Dr Anna Poliwoda
Dr Barbara Dawidowska-Marynowicz
Alicja Nadzikiewicz-Szpon
[email protected]
Wystawa
Zakwaterowanie
Dr Maciej Bujak
Mgr Agnieszka Macedowska-Capiga
Mgr Katarzyna Dziarkowska
Dr Anna Kusakiewicz-Dawid
Multimedia
Imprezy towarzyszące, wyżywienie
Inż. Marian Wacław
Dr Izabela Jasicka-Misiak
Sesja posterowa
Wycieczki
Dr Łukasz Korach
Dr Wioletta Ochędzan Siodłak
Mgr Iwona Gmoch
Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole
Tel. 077 4527115, Fax. 077 4527115
58
Godziny pracy Biura Zjazdu
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
15.00-20.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-13.00
Śniadania i obiady
Śniadania wydawane będą w miejscu zakwaterowania (dla osób
zakwaterowanych w domach studenckich – hala namiotowa w miasteczku
akademickim)
Obiady podawane będę od poniedziałku do środy w hali namiotowej w
miasteczku akademickim, w godzinach od 13.00-15.00.
Śniadania i obiady podawane będą na podstawie posiadanych, ważnych
voucherów.
Uroczystość Otwarcia oraz Zamknięcia i Wykłady Plenarne będą się
odbywać w Auli UO
Prezentacja Wystąpień
Język
Język polski oraz język angielski będą językami Zjazdu. Nie przewiduje się
tłumaczenia wystąpień.
Materiały Zjazdowe
Streszczenia prezentacji przesłane przez Autorów do dnia 30 czerwca 2008 roku
umieszczone zostaną w Materiałach Zjazdowych. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za treść merytoryczną streszczeń.
Forum Młodych
Prezentacje ustne i posterowe przygotowane przez Młodych Naukowców
włączone zostały do programu poszczególnych Sekcji. Oznaczone będą skrótem
FM. Planuje się przyznanie nagród za najlepsze prezentacje.
Instrukcja do przygotowania Wystąpienia Ustnego
Znaczna część prezentacji ustnych prowadzona będzie jednocześnie w
poszczególnych
Sekcjach.
Organizatorzy
proszą
o
dyscyplinę
i wygłaszanie prezentacji w przewidzianym czasie.
59
Przewidziany czas dla prezentacji wynosi:
• Wykłady Plenarne
WPL: 30 min
• Wykłady Sekcyjne
WS: 30 min
• Komunikaty Sekcyjne
KS: 15 min
Wszystkie wraz z dyskusją.
Przygotowanie materiału do prezentacji
Organizatorzy proszą o przygotowanie prezentacji ustnej na płycie CD lub na
nośniku pamięci USB.
Zabrania się korzystania z własnych komputerów.
Prezentacja powinna być dostarczona do osoby obsługującej multimedia w
danej Sali, najpóźniej jedną godzinę przed rozpoczęciem sesji.
Osoby prezentujące proszone są o przybycie do sali 15 min przed rozpoczęciem
sesji celem zapoznania się ze sprzętem multimedialnym oraz ustalenia
ewentualnych szczegółów wystąpienia z przewodniczącym sesji.
Sale do prezentacji ustnych wyposażone będą w:
• projektor do prezentacji Power Point
• projektor pisma (prosimy o informację w Biurze Zjazdu najlepiej podczas
rejestracji)
Instrukcja do przygotowania Prezentacji Posterowej
Każdy Autor otrzyma możliwość prezentacji posteru na tablicy o wymiarach 70
cm (szerokość) x 100 cm (wysokość). Kopie posteru w formacie A-4 można
umieszczać u dołu tablicy.
Każdy poster otrzyma numer odpowiadający terminowi oraz Sekcji, w której
będzie prezentowany.
Uczestnikiem Zjazdu jest wyłącznie osoba zarejestrowana, która otrzymała
potwierdzenie od Organizatorów.
Koszty uczestnictwa jednej osoby obejmują: opłatę rejestracyjną, udział w
sesjach naukowych, materiały zjazdowe, obiady, kawę i herbatę, wstęp na
wystawy, udział w imprezach towarzyszących.
Koszty uczestnictwa jednej osoby towarzyszącej obejmują: obiady, kawę i
herbatę, wstęp na wystawy, udział w imprezach towarzyszących.
Identyfikatory
Uczestnicy i osoby towarzyszące otrzymają identyfikatory w Biurze Zjazdu.
Wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące zobowiązani są do posiadanie
przy sobie identyfikatorów podczas trwania Zjazdu.
60
Zakwaterowanie
Hotele:
FESTIVAL (***), ul. Oleska 86, 45-222 Opole
MERCURE (***), ul. Krakowska 57-59, Opole
WENEDA (***), ul. 1 Maja 77, Opole
SZARA WILLA (***), ul. Oleska 11, 45-052 Opole
PIAST (***), ul. Piastowska 1, Opole
DOMY STUDENCKIE:
"Kmicic" i "Niechcic" (Kampus UO, ul. Oleska 48, Opole)
UWAGA: Domy Studenckie nie zapewniają ręczników!!!
Imprezy Towarzyszące
Niedziela, 7 września 2008
20.00-22.00 Powitalna lampka wina
Poniedziałek, 8 września 2008
19.00 Spektakl Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
pt. Jacques Brel
Wtorek, 9 września 2008
19.00 Spotkanie Towarzyskie „Forum Młodych”
Środa, 10 września 2008
19.00-23.00 Biesiada Leśna na ostoi Polskiego Związku Łowieckiego
w Opolu - Grudzicach
Proponowane Wycieczki
Poniedziałek 8 września i wtorek 9 września 2008
Z Piastem w miasto - spacer po Opolu
Wtorek, 9 września 2008:
Propozycje zwiedzania regionu Opolszczyzny:
• Kamień Śląski-Góra Świętej Anny
• Brzeg: Zamek i Muzeum Piastów Śląskich
• Zamek w Mosznej
61
Ogólne Informacje
Miejsce Zjazdu
Do Miasteczka Akademickiego UO przy ul. Oleskiej 48 dotrzeć można:
- z dworca PKS i PKP pieszo 20 min spacerem
- z przystanku przy ul. Reymonta autobusami linii nr 3 (kierunek Pużaka-pętla)
– przystanek - Oleska - EnergiaPRO i nr 11 (kierunek Pużaka-pętla)
przystanek – Oleska
- z postoju TAXI przy dworcu PKP lub PKS – 10 min, koszt około 10 zł.
Komunikacja Miejska
Do przejazdu środkami komunikacji miejskiej MZK w Opolu uprawniają bilety
z nadrukiem MZK Opole. Jednorazowy uprawniający do przejazdu jednej osoby
w jedną stronę na liniach autobusowych dziennych w granicach
administracyjnych Opola kosztuje 2,30 zł, bilet ulgowy 1,30 zł.
Parking
Na terenie Miasteczka Akademickiego, w pobliżu domów studenckich dostępne
są bezpłatne parkingi. W centrum miasta należy uiścić opłatę za parkowanie w
parkometrze (30 min./50 gr.).
Bankomaty
W budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 dostępne są dwa
bankomaty.
Szatnia/Przechowalnia bagażu
Szatnie i przechowalnie bagażu, czynne w godzinach od 8.00-18.00, będą
znajdowały się przy Biurze Zjazdu oraz w budynkach obrad poszczególnych
sekcji.
62

Podobne dokumenty