Pierwszy Numer Gazetki "KINO"

Komentarze

Transkrypt

Pierwszy Numer Gazetki "KINO"
Numer 1/2009
W tym numerze:
- początki kina;
- film „Odlot”
- „Złote Kaczki”
- konkurs na recenzję
Spis treści:
1. Jak to się zaczęło?
2. Bracia Lumiere.
3. Konkurs.
4. Na ekranach kin.
5. KrzyŜówka.
6. Film komediowy.
7. „Złote Kaczki”
8. Film „Dziewczyny do wzięcia”
9. Filmoteka Szkolna
10. Koło filmowe.
2
Jak to się zaczęło?
Najwcześniejsze
urządzenia
będące
przodkami
urządzeń
kinematograficznych
to
camera obscura i laterna
magica
(latarnia
czarnoksięska). Ta ostatnia
jest
prapradziadkiem
projektorów
do
slajdów.
Istniały teŜ róŜnego rodzaju
aparaty
optyczne
do
pokazywania
ruchomych
obrazków
stroboskop,
zoetrop,
praksinoskop,
fenakistiskop.
Kalendarium:
•
•
•
•
1888 - powstaje pierwszy film - Roundhay Garden Scene
(reŜ. August Le Prince)
1894 - filmowane były walki bokserskie
1895
28 grudnia, pierwszy publiczny pokaz
kinematograficzny (Auguste Marie Lumière i Luis Jean Lumière "Wyjście robotnic z fabryki Lumiere w Lyonie"
1902 - PodróŜ na księŜyc reŜ. Georges Méliès
3
•
1906 - Humorous Phases of Funny Faces reŜ. J. Stuart
Blackton - pierwszy krótkometraŜowy film animowany
1906
Historia gangu Kelly'ego - pierwszy film
długometraŜowy (70 minut) wyprodukowany w Australii
1908
Zabójstwo księcia Gwizjusza - pierwszy film
artystyczny a zarazem klęska filmowa
1910 - Piękna Lukanida - pierwszy rosyjski film z animacją
poklatkową ( (Władysław Starewicz) karierę rozpoczyna Charlie
Chaplin
1914 - Gertie the Dinosaur - reŜ. Winsor McCay
1916 - Nietolerancja w reŜyserii Davida Warka Griffitha (60
tys. statystów)
1917 - powstaje pierwszy pełnometraŜowy film rysunkowy
El Apostol (reŜ. don Federico Wlle), nie zachował się
1922 - Nosferatu reŜ. Friedrich Murnau
1923 - Gracz-doktor Mabuse reŜ. Fritz Lang
1925
Pancernik
Potiomkin
reŜ.
Siergiej
Eisenstein
1926
Przygody
księcia Ahmeda reŜ. Lotte
Reiniger,
pierwszy
zachowany film rysunkowy
1927
Śpiewak
jazzbandu
reŜ.
Alan
Crosland,
pierwszy
dźwiękowy film fabularny
1930
Neapol,
śpiewające miasto reŜ.
Carmine Gallone, pierwszy
europejski dźwiękowy film
muzyczny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Bracia Lumière
Bracia Lumière, August Marie Louis i Louis Jean
W 1895 skonstruowali i opatentowali kinematograf i 28
grudnia w Salonie Indyjskim przy bulwarze Kapucynów w ParyŜu
zorganizowali swoją pierwszą publiczną projekcję filmu (nosił on
tytuł Wyjście robotnic z fabryki), obejrzało go 35 osób. Pierwsze
filmy braci Lumière były migawkami z Ŝycia. Pierwszą fabułę
zawarli w obrazie pt. Polewacz polany. W 1899 opracowali
zasadę tzw. fotoramy (fotografii panoramicznej). W 1907
rozpoczęli w swej wytwórni w Lyonie produkcję płyt do
fotografii barwnej metodą autochromową. Louis opracował w
1935 metodę anaglifową filmu. Auguste poświęcił się z czasem
badaniom w dziedzinie chemii fizjologicznej.
5
Uwaga konkurs!!!
Opiekun koła filmowego i biblioteka szkolna przy PG nr 6 w
R- sku zapraszają uczniów klas I - III do wzięcia udziału w
konkursie na recenzję filmu „Dzieci Ireny Sendlerowej” - reŜ.
John Kent Harrison.
Regulamin
1.
Konkurs adresowany jest do uczniów I – III gim.
2.
Prace konkursowe – maksymalnie 1 strona wydruku
komputerowego wraz z kopią umieszczona na dyskietce lub
płycie CD (zapisane w programie Word) naleŜy składać
bibliotece szkolnej do dnia 25 listopada 2009r.
3.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane w
nowej gazetce ”Kino” i zamieszczone na gazetce filmowej na
drugim piętrze.
4.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie
komisja w składzie:
- Halina Kucharska (przewodnicząca),
- Anna Szczerbińska,
- Danuta Wiatr.
5.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 grudnia 2009r. o
godzinie 13.45 w sali nr 9.
6
Na ekranach kin
Odlot
Produkcja: USA
Gatunek: Animacja,
Familijny, Komedia,
Przygodowy
Data premiery: 2009-10-16
(Polska),
ReŜyseria: Wojciech
Paszkowski, Pete Docter
Scenariusz: Jakub Wecsile,
Bob Peterson
Muzyka: Michael
Giacchino
Czas trwania: 96 min
Pewnego dnia Carl Fredricksen postanawia zrealizować
marzenie swego Ŝycia i wyrusza w podróŜ do tajemniczej krainy
w Ameryce Południowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, Ŝe Carl podróŜuje we własnym domu
unoszonym przez setki balonów, a w wyprawie przypadkowo
towarzyszy mu pewien ośmiolatek. Jednak prawdziwe
przygody zaczynają się dopiero po dotarciu na miejsce, gdzie
dwóch podróŜników spotyka dziwacznego ptaka i mówiącego
ludzkim głosem psa.
7
KrzyŜówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Hasło: ……………………….
8
Pytania:
1.
Budynek, w którym odbywają się projekcje filmowe.
2.
Popularny komik, występował tylkow filmach niemych
od 1910 r.
3.
W filmie „Odlot” dom Carla unoszony był przez
……………. .
4.
ReŜyser filmu „Odlot”.
5.
Są autorami pierwszego pokazu kinematograficznego.
6.
OŜywienie na ekranie statycznych obrazów
7.
Film animowany z
2009 roku opowiadający
o
losach
70-letniego
staruszka, który wyrusza w
podróŜ.
8.
…………..,
śpiewające
miasto
–
pierwszy
europejski
dźwiękowy film muzyczny
z 1930 r.
9.
Imię
jednego z
braci Lumiere.
10.
Pierwsza odbyła się
w Salonie Indyjskim w ParyŜu.
11.
Pierwszy film (z 1888r.) - ………………… Garden Scene
12.
Film wyświetlony na pierwszej projekcji filmowej w historii
kina : Wyjście robotnic z ………………. .
13.
Gatunek
filmowy
przedstawiający
śmieszne,
humorystyczne sytuacje i postaci.
14.
Pierwszy pełnometraŜowy film rysunkowy.
9
Film komediowy
Film komediowy - gatunek filmowy przedstawiający
śmieszne, humorystyczne sytuacje i postaci, mający najczęściej
happy end (oprócz czarnych komedii). Jest to jeden z
najstarszych gatunków filmowych; duŜa część filmów niemych
to komedie.
Podgatunki
•
komedia sensacyjna - Gliniarz z Beverly Hills, Godziny
szczytu, Hot Fuzz
•
komedia kryminalna - Porachunki, Zabójcza broń
•
komediodramat - Forrest Gump, Hannah i jej siostry,
Zezowate szczęście
•
komedia fantastyczna - Noc w muzeum, Shrek
•
komedia romantyczna - Dzień Świstaka, Masz
wiadomość, Sposób na teściową
•
horror komediowy - Młody Frankenstein, Sklepik z
horrorami, Nieustraszeni pogromcy wampirów
•
komedia
science-fiction
Marsjanie
atakują!,
Pogromcy duchów, Ewolucja, Faceci w czerni
•
komedia wojskowa - Akademia Policyjna, Szeregowiec
Benjamin
•
czarna komedia - Ciało, Ze śmiercią jej do twarzy.
10
100-lecie polskiego
kina
„Złote Kaczki”
Filmy historyczno-kostiumowe 100-lecia
Najlepszy film historyczno-kostiumowy
100-lecia polskiego kina
- Potop reŜ. Jerzy Hoffman
Najlepsza aktorka polskich filmów
historyczno-kostiumowych
- Krystyna Janda
("Człowiek z marmuru", "Przedwiośnie")
Najlepszy aktor polskich filmów
historyczno-kostiumowych
- Tadeusz Łomnicki
("Zamach", "Pan Wołodyjowski", "Człowiek z marmuru",
"...Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie", "Wizja lokalna 1901",
"Potop")
Filmowy pojedynek historyczny:
Polska kontra reszta świata
- Faraon reŜ. Jerzy Kawalerowicz
11
Złote Kaczki sezonu 2008/2009
Najlepszy film sezonu 2008/2009
- 33 sceny z Ŝycia (reŜ. Małgorzata Szumowska)
Najlepsza rola kobieca sezonu 2008/2009
- Krystyna Janda
(2 role: pani Marta, aktorka - "Tatarak")
Najlepsza rola męska sezonu 2008/2009
- Borys Szyc
(Andrzej Robakowski Silny - "Wojna polsko-ruska", doktor
Konstanty Grot - "Enen")
Najlepszy scenariusz sezonu 2008/2009
- Małgorzata Szumowska - "33 sceny z Ŝycia"
Najlepsze zdjęcia sezonu 2008/2009
- Paweł Edelman - "Tatarak"
12
„Dziewczyny do
wzięcia”
Dziewczyny do wzięcia – komediodramat z roku 1972
w reŜyserii Janusza Kondratiuka. Film czarno-biały.
Obsada :
Ewa Szykulska – dziewczyna pracująca na poczcie
Ewa Pielach - Pućka
Regina Regulska dziewczyna, która nie lubi kremu
Jan Stawarz - "InŜynier"
Jan Mateusz Nowakowski - "Magister"
Zbigniew Buczkowski - kelner
Fabuła:
Film opowiada o trzech pannach z podwarszawskiej
miejscowości przybywających do stolicy po odrobinę
wielkomiejskiego blichtru, z nadzieją na rozrywkę, poznanie
męŜczyzny, a w perspektywie - moŜe i trwały związek. Wpadają
w oko dwóm młodzieńcom, równie skrępowanym jak one. Gdy
wydaje się, Ŝe przyjdzie skończyć dobrze rozpoczęty wieczór,
sytuację i męski honor ratuje znajomy kelner, światowiec,
właściciel mieszkania w stolicy, który udostępnia całej piątce
klucze od mieszkania i zaprasza całe towarzystwo do siebie. Po
udanym wieczorze cała trójka dziewczyn, wracając do domu
pociągiem, snuje plany na przyszłość związaną z poznanymi
męŜczyznami.
13
Opinie uczniów:
„Film Dziewczyny do wzięcia jest filmem ukazującym szarą
rzeczywistość. Głównymi bohaterkami są dziewczyny, które
przyjechały do miasta w poszukiwaniu miłości. Starają się
odnaleźć ją w chłopcach ze wsi”
Anna Kamińska, kl. II c
„Film opowiada historię trzech samotnych dziewczyn
szukających miłości. W końcu
myślą, Ŝe znajdują ją w
chłopcach ze wsi. Pragną zakochać się i być szczęśliwymi”
Katarzyna Baryłą, kl. II c
„Według mnie film jest bardzo nietypowy. Ma w sobie
elementy zarówno mało interesujące jak i niezwykle ciekawe.
Jego nietypowość przejawia się starą formułą nagrywania
filmów. DuŜe znaczenie ma tu kolor – film jest czarno – biały.”
Agata Zienkiewicz, kl. II c
„Film dał mi wiele do myślenia... Miał elementy nudne jaki i
takie,. które przyciągały moja większą uwagę – np. dąŜenie do
wyrwania się z własnego środowiska. Zainteresował mnie tytuł.”
Łukasz Leonowicz, kl. II b
„Główne bohaterki chcą choć na jeden dzień wyrwać się do
krainy swych marzeń Film sugestywnie ukazał smutną
rzeczywistość i ludzkie pragnienie odmiany swego losu.”
Natalia Pieśniewska, kl. II b
14
Akcja „Filmoteka
szkolna”
Zajęcia
z
edukacji
filmowej prowadzone są w
naszej szkole od wielu lat. W
tym roku odbędzie się XXII
szkolny konkurs filmowy. W
tym roku teŜ, po przerwie,
odbywają się zajęcia kola
filmowego. Bierzemy udział
w
ogólnopolskiej
akcji
FILMOTEKA
SZKOLNA.
AKCJA. Formuła koła jest
otwarta. Podstawowy trzon
grupy stanowią uczniowie II
klasy gimnazjum – w wybranych zajęciach mogą uczestniczyć
osoby chętne z klas I – III gim. Na zajęciach kola proponujemy:
- projekcje filmów: dyskusje;
- konkursy – m.in. na recenzję i wiedzy o filmie;
- wycieczki – m.in. ŁódŜ filmowa – Muzeum Kinematografii, SEMA-FOR, Szkoła Filmowa, do kina;
- redagowanie gazetki „Kino”;
- współpracę ze szkolnym kołem fotograficznym;
utrzymywanie
stałego
kontaktu
internetowego
z
organizacjami akcji FILMOTEKA SZKOLNA.
Zapraszamy:
Opiekun koła:
Halina Kucharska
15
Koło filmowe
Spotkania koła filmowego odbywają się co 2 tygodnie
w sali nr 9.
To moŜemy obejrzeć. O tym moŜemy podyskutować:
- komedia slapstickowa – okres kina niemego – Ch. Chaplin, B.
Keaton, H. Lloyd;
- Polska szkoła animacji – “Fotel” Daniela Szczechury;
- „Tango” Zbigniewa Rybczyńskiego i oskarowy „Piotruś i wilk”;
- Kino braci RóŜewiczów – „Kinema” – Stanisława RóŜewicza i
„Westerplatte”;
- „Cześć Tereska” – Roberta Glińskiego;
- „PasaŜerka” – Andrzeja Munka (Witold Lesiewicz);
- Sesja filmowa poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi.
Czekamy równieŜ na wasze propozycje
Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 5 w Radomsku
Redagują:
Ada Weiss
Natalia Pieśniewska
kl. II b
16

Podobne dokumenty