CALLNET

Komentarze

Transkrypt

CALLNET
CALLNET
Instalowanie urządzeń w wariancie
rozszerzonym z panelami PK-ASO.
UWAGA: połączenia z centralami zawarte są w osobnych
dokumentacjach dla paneli PS12 i PS24.
CALLNET
www.callnet.com.pl
Data wydania: styczeń 2016.
System przywoławczy CALLNET
- wariant rozszerzony.
- MAKSYMALNY zestaw funkcji użytkowych: wezwania, alarm, obecność, przekazywanie zgłoszeń,
- sygnalizacja z sal chorych:
- czerwony kolor i sygnał akustyczny dla wezwań od pacjentów ,
- kasowanie wezwań wyłącznie po przybyciu pielęgniarki do sali ,
- czerwony kolor i sygnał akustyczny, najwyższy priorytet dla alarmów włączanych przez
personel w nagłych przypadkach ,
- zielony kolor dla sygnalizacji obecności pielęgniarki w sali ,
- akustyczne przekazywanie wszystkich zgłoszeń z oddziału do panelu w każdej sali ,
- BEZAWARYJNE dwukolorowe lampy sygnalizacyjne LED w korytarzu,
- wielofunkcyjne panele kasujące w salach i sanitariatach,
- manipulatory przy łóżkach pacjentów w salach,
- przyciski przywoławcze lub panele pociągowe w sanitariatach,
- 12- lub 24-numerowa centralka w dyżurce personelu,
- dodatkowe sygnalizatory akustyczne w pomieszczeniach socjalnych personelu pielęgniarskiego
(wszystkie wezwania) oraz lekarzy (wyłącznie alarmy),
- estetyczne, natynkowe obudowy z tworzywa ABS pokryte zmywalnymi foliami klawiaturowymi,
- zasilanie bezpiecznym napięciem 12V, minimalna instalacja przewodowa (również w wersji natynkowej)
- certyfikat CE,
- 3-letnia gwarancja.
Sanitariat
Sala chorych z sanitariatem
Sala chorych
Sala chorych
Urządzenia systemu Callnet:
PS-24
- panel sygnalizacyjny PS24(PS12)
- panel sygnalizacji PS-A/PK-ASO
- panele kasujące PK-ASO
- lampy sygnalizacyjne LS-O
- przyciski przywoławcze
- manipulatory przywoławcze MP-A
PS-24
- łączniki pociągowe
Pokój pobytu dziennego
Dyżurka lekarska
Pokój socjalny
Dyżurka pielęgniarek
System Callnet w tym wariancie umożliwia pacjentom wezwanie pomocy z sal (manipulatory przywoławcze), sanitariatów
(panele pociągowe lub przyciski przywoławcze) oraz pomieszczeń pobytu dziennego - potwierdzeniem zarejestrowania
wezwania jest krótki sygnał akustyczny oraz diody świecące WEZWANIE w panelu kasującym w pomieszczeniu.
Aktywacja wezwania powoduje zapalenie w korytarzu nad drzwiami pomieszczenia lampy sygnalizacyjnej (kolor czerwony)
oraz włączenie sygnalizacji w dyżurce personelu w centrali PS-12/24 optycznie (numer pomieszczenia) oraz akustycznie.
Możliwe jest również przekazywanie informacji o wezwaniach za pomocą paneli PS-A/PK-ASO do dodatkowych
pomieszczeń socjalnych personelu pielęgniarskiego oraz dyżurek lekarskich (WYŁĄCZNIE alarmy).
Oprócz standardowej funkcji rejestracji i kasowania wezwań od pacjentów, panele kasujące PK-ASO pozwalają
na włączenie przez pielęgniarkę ALARMU z najwyższym priorytetem (czasowo blokuje wezwania od pacjentów),
sygnalizowanego również w dyżurce lekarskiej. W przypadku konieczności dłuższego pobytu pielęgniarki w sali chorych,
możliwe jest aktywowanie funkcji OBECNOŚĆ, która nie tylko pozwala na łatwą lokalizację miejsca jej pobytu (zielona lampa
sygnalizacyjna w korytarzu), ale zapewnia akustyczne przekazywanie wszystkich zgłoszeń z oddziału do tej sali.
Lampa sygnalizacyjna LS-O.
URZĄDZENIA
min. 15cm nad drzwiami
PRZEZNACZENIE I MONTAŻ:
Korytarz - nad drzwiami pomieszczeń.
Wypust instalacji przewodowej w rurce podtynkowej
max. 25mm lub listwie natynkowej.
Wersja natynkowa urządzenia.
DANE TECHNICZNE:
Gabaryty: fi-110mmx38mm, nachylona pod kątem ok. 30 stopni do podłoża.
Obudowa natynkowa z tworzywa ABS, pokryta folią klawiaturową.
Matryca czerwonych oraz zielonych diod świecących, sygnalizator akustyczny (z opcją wyłączenia).
Lampa LS-O przeznaczona jest do podłączenia do panelu kasującego PK-ASO.
Istnieje możliwość dołączenia dodatkowych lamp LS-O (grupowych) do kilku paneli PK-ASO za pomocą zewnętrznych diod rozdzielających.
FUNKCJONOWANIE:
Lampy LS-O sygnalizują w korytarzu oddziału wezwania oraz alarmy świeceniem matrycy czerwonych diod świecących.
Obecność personelu sygnalizowana zielonymi diodami.
Panel kasujący PK-ASO.
URZĄDZENIA
PRZEZNACZENIE I MONTAŻ:
Sale chorych, sanitariaty, sale pobytu dziennego,
gabinety zabiegowe.
Wypust instalacji przewodowej w rurce podtynkowej
max. 25mm lub listwie natynkowej.
Wersja natynkowa urządzenia.
h=ok.130-140cm
DANE TECHNICZNE:
Gabaryty: 123x68x30mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową.
Przyciski: KASOWANIE, OBECNOŚĆ, ALARM.
Diody świecące sygnalizujące WEZWANIE oraz diody potwierdzające włączenie funkcji OBECNOŚĆ i ALARM.
Do panelu PK-ASO można dołączyć tylko jedną lampę LS-O oraz dowolną liczbę manipulatorów przywoławczych, paneli pociągowych
i przycisków przywoławczych.
FUNKCJONOWANIE:
Panel PK-ASO rejestruje wezwania z urządzeń końcowych pacjentów, przekazując je do paneli sygnalizacyjnych w dyżurce personelu
oraz zapalając czerwoną matrycę diod świecących w lampie LS-O. Opcjonalnie, przyjęcie wezwania potwierdzane jest dodatkowo krótkim
sygnałem akustycznym (przez czas przytrzymania przez pacjenta przycisku przywoławczego).
Po przybyciu pielęgniarki do pomieszczenia, skasowania zgłoszenia dokonuje się przyciskiem KASOWANIE.
W sytuacjach, gdy stan pacjenta jest tak ciężki, że konieczna jest dodatkowa pomoc personelu i lekarza, nie opuszczając sali pielęgniarka
może włączyć alarm przyciskiem ALARM - czasowo zablokowane zostają wszystkie inne wezwania w oddziale i włączona zostaje
sygnalizacja alarmu z najwyższym priorytetem.
W razie konieczności dłuższego pobytu pielęgniarki w sali, przycisk OBECNOŚĆ pozwala nie tylko na łatwą jej lokalizację poprzez
zapalenie zielonej matrycy w lampie sygnalizacyjnej, ale również powoduje akustyczne sygnalizowanie wszystkich zgłoszeń w oddziale.
Ponieważ obie wymienione funkcje są niezwykle istotne w gabinetach zabiegowych, zaleca się tam również instalowanie paneli PK-ASO.
PERSONEL - dodatkowy panel sygnalizacji PS-A/PK-ASO.
URZĄDZENIA
PRZEZNACZENIE I MONTAŻ:
Pomieszczenia socjalne, dyżurki lekarskie.
Wypust instalacji przewodowej w rurce podtynkowej
max. 25mm lub listwie natynkowej.
Wersja natynkowa urządzenia.
h=ok.130-140cm
DANE TECHNICZNE:
Panel sygnalizacyjny PS-A/PK-ASO przeznaczony jest do dodatkowej sygnalizacji wezwań od pacjentów i alarmów w pomieszczeniach
personelu oraz dyżurkach lekarskich (wyłącznie alarmy).
Gabaryty: 123x68x30mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową.
Przyciski: OBECNOŚĆ/SYGNALIZACJA oraz KASOWANIE/WYŁĄCZENIE, sygnalizator akustyczny.
FUNKCJONOWANIE:
Panel PS-A/PK-ASO w pomieszczeniach personelu pielęgniarskiego sygnalizuje optycznie wezwania (czerwone diody) oraz alarmy (niebieskie
diody), niezależnie od załączenia przyciskiem OBECNOŚĆ-SYGNALIZACJA. W stanie włączonym, dodatkowo emitowany jest sygnał
akustyczny przy wezwaniach i alarmach. W dyżurkach lekarskich, panel może zostać dołączony do central w taki sposób, aby sygnalizowane
były wyłącznie ALARMY (bez wezwań od pacjentów) - optycznie (wyłączony panel) lub optycznie i akustycznie (załączony).
Manipulator przywoławczy z wieszakiem MP-A.
URZĄDZENIA
WEZWANIE
POMOCY
PRZEZNACZENIE I MONTAŻ:
TELETRONIKA
Sale chorych.
Wypust instalacji przewodowej w puszce instalacyjnej 60mm,
dodatkowo gniazdo RJ14(6p4c) wtynkowe.
Możliwa instalacja natynkowa z gniazdem RJ14(6p4c) natynkowym.
h=ok.30cm
DANE TECHNICZNE:
Gabaryty: 95x45/30x24mm, w komplecie wieszak ścienny. Obudowa i wieszak z tworzywa ABS.
Folia klawiaturowa, przycisk WEZWANIE, wbudowany akustyczny sygnalizator wezwania.
Przewód giętki ok.1,9m zakończony wtykiem RJ14(6p4c), wymagane gniazdo: RJ14(6p4c) w wersji wtynkowej lub natynkowej
Dołączany do panelu kasującego PK-ASO.
FUNKCJONOWANIE:
Manipulator przywoławczy MP-A umożliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Giętki przewód pozwala na umieszczenie
urządzenia w zasięgu ręki chorego. Chwilowe wciśnięcie przycisku WEZWANIE potwierdzone krótkim sygnałem akustycznym zostaje
zarejestrowane w panelu PK-ASO i przekazane do centralki w dyżurce personelu.
Kasowanie wezwania możliwe jest przyciskiem KASOWANIE w PK-ASO po przybyciu pielęgniarki do pomieszczenia.
Manipulator przywoławczy z wieszakiem MP-OS.
URZĄDZENIA
PRZEZNACZENIE I MONTAŻ:
TELETRONIKA
Sale chorych.
Wypust instalacji przewodowej w ZESTAWIE NADŁÓŻKOWYM
- wymagane gniazdo RJ14(6p4c).
Zestaw musi być wyposażony w niskonapięciowy przekaźnik
pośredniczący sterowaniem oświetlenia (12...24V/0,1A).
DANE TECHNICZNE:
Gabaryty: 95x45/30x24mm, w komplecie wieszak ścienny. Obudowa i wieszak z tworzywa ABS.
Folia klawiaturowa, przycisk WEZWANIE,
BISTABILNY (lub monostabilny na zamówienie) przycisk sterowania oświetleniem zestawu nadłóżkowego 12..24V/0,1A.
Przewód giętki ok.1,9m zakończony wtykiem RJ14(6p4c), wymagane gniazdo: RJ14(6p4c).
Dołączany do panelu kasującego PK-ASO oraz przekaźnika oświetlenia zestawu nadłóżkowego.
FUNKCJONOWANIE:
Manipulator przywoławczy MP-OS umożliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Giętki przewód pozwala na umieszczenie
urządzenia w zasięgu ręki chorego. Chwilowe wciśnięcie przycisku WEZWANIE zostaje zarejestrowane w panelu PK-ASO i przekazane
do centralki w dyżurce personelu. Kasowanie wezwania możliwe jest przyciskiem KASOWANIE w panelu PK-ASO po przybyciu pielęgniarki.
Dodatkową funkcją manipulatora MP-OS jest możliwość sterowania odrębnym przyciskiem oświetleniem zestawu nadłóżkowego, poprzez
wbudowany w zestaw niskonapięciowy przekaźnik pośredniczący 12..24V/0,1A.
NIEDOZWOLONE jest podłączanie na styki manipulatora oświetlenia 220V bez przekaźnika pośredniczącego !!!
Standardowo manipulatory MP-OS wyposażone są w BISTABILNY OFF-ON przełącznik oświetlenia, który współpracuje bezpośrednio
z niskonapięciowym przekaźnikiem pośredniczącym w zestawie. Niektóre zestawy wyposażone są jednak w impulsowy układ sterowania
oświetleniem (również z niskonapięciowym przekaźnikiem pośredniczącym), który po podaniu pierwszego impulsu (zwarcia) włącza światło,
drugi impuls wyłącza, itd - w takim przypadku należy zamówić specjalną wersję manipulatorów z przełącznikiem oświetlenia
MONOSTABILNYM OFF-(ON).
Przyciski
Przycisk
przywoławcze
przywoławczy
WP.WP.
URZĄDZENIA
PRZEZNACZENIE I MONTAŻ:
Sanitariaty - kabiny WC, sale - przy łóżkach.
WEZWANIE
Wersja WTYNKOWA urządzenia WP:
wypust instalacji w puszce instalacyjnej 60mm
h=ok.80-90cm
Z obudową NATYNKOWĄ:
wypust instalacji przewodowej w rurce podtynkowej
max. 25mm lub listwie natynkowej.
.
DANE TECHNICZNE:
Łącznik przyciskowy niestabilny typowego osprzętu elektrycznego w wersji wtynkowej, oznakowany naklejką WEZWANIE POMOCY.
Gabaryty: 82x84mm. Dołączany do panelu kasującego PK-ASO.
FUNKCJONOWANIE:
Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie.
WTYNKOWY łącznik pociągowy - WŁP.
URZĄDZENIA
PRZEZNACZENIE I MONTAŻ:
Sanitariaty - natryski, łazienki, kabiny WC.
WEZWANIE
h=ok.220cm
Wersja WTYNKOWA:
Wypust instalacji przewodowej w puszce
podtynkowej fi. 60mm.
Z obudową NATYNKOWĄ:
wypust instalacji przewodowej w rurce podtynkowej
max. 25mm lub listwie natynkowej.
DANE TECHNICZNE:
Gabaryty: ok. 84x84mm (wersja wtynkowa - na bazie osprzętu elektrycznego do puszki podtynkowej fi. 60mm).
Obciążnik z piktogramem oraz sznur ok.170cm. Dodatkowa naklejka żelowa "WEZWANIE” na glazurę.
Dołączany do panelu PK-ASO.
FUNKCJONOWANIE:
Łącznik pociągowy jest źródłem wezwania dla pacjentów przebywających pod natryskami lub w wannach. Pociągnięcie za obciążnik
oznakowany dodatkową naklejką WEZWANIE aktywuje funkcję wezwania, której skasowanie jest możliwe w panelu PK-ASO
po przybyciu pielęgniarki do sanitariatu.
Ponieważ łączniki pociągowe instalowane są na dużej wysokości, można je również wykorzystywać w kabinach WC powyżej glazury,
gdy utrudniony jest montaż przycisków przywoławczych.
Wariant rozszerzony: montaż urządzeń.
URUCHAMIANIE
Uwaga - wprowadzanie kabli do paneli:
Ze względu na ograniczone miejsce oraz możliwość uszkodzenia elementów elektronicznych, przy wprowadzaniu kabli
instalacji przewodowej przez wycięcia w korpusach paneli, należy przestrzegać następujących zasad:
- do wnętrza paneli wprowadzać pojedyncze żyły, bez zewnętrznej osłony kabla
- nie wprowadzać żył rezerwowych (pozostawić je w rurce lub puszce instalacyjnej)
- pozostawić tylko niewielki zapas długości, umożliwiający wygodne dołączenie żył do listew zaciskowych.
Montaż paneli PK-ASO (PS-A/PK-ASO):
Zdjęcie pokrywy panelu następuje w wyniku jednoczesnego wciśnięcia małymi śrubokrętami obu zacisków
obudowy z jednej strony i uniesieniu jej do góry, a następnie powtórzeniu tej operacji z drugiej strony.
Po podniesieniu pokrywy panelu, należy delikatnie zsunąć gniazdo taśmy klawiatury z wtyku kątowego
na druku korpusu urządzenia.
Korpus panelu przykręca się do podłoża dwoma wkrętami z kołkami rozporowymi, po przełożeniu przewodów
przez otwór.
Następnie należy wetknąć ostrożnie gniazdo klawiatury do wtyku, a następnie założyć i docisnąć pokrywę.
1)
2)
Montaż lamp sygnalizacyjnych LS-O:
Zdjęcie pokrywy lampy sygnalizacyjnej następuje w wyniku przekręcenia jej o ok. 5 stopni w lewo, a następnie
uniesieniu. Korpus panelu przykręca się do podłoża dwoma wkrętami z kołkami rozporowymi, po przełożeniu
przewodów przez otwór.
Pokrywę zakłada się tak, aby odpowiednie wypusty pasowały do wypustów w korpusie, a następnie przekręca
się o ok. 5 stopni w prawo. Po prawidłowym nałożeniu pokrywy, widoczne od zewnątrz zarówno na korpusie
jak i pokrywie zgrubienia o długości ok. 2cm znajdują się dokładnie jedno nad drugim.
Montaż łącznika pociągowego wtynkowego WŁP:
1. Delikatnie podważyć i wyjąć szybkę z naklejką CALLNET, odkręcić i zdjąć pokrywę.
2. Dołączyć dwa przewody z panelu PK-ASO do listwy zaciskowej łącznika pociągowego.
3. Umieścić łącznik w puszce wtynkowej i przykręcić jak każdy typowy element osprzętu dwoma wkrętami
z zaciskami rozpierającymi.
4. Założyć i przykręcić pokrywę.
5. Delikatnie założyć szybkę maskującą.
6. Na glazurze, nieco powyżej w okolicy obciążnika umieścić dodatkową naklejkę żelową WEZWANIE
INSTALACJA
Wariant rozszerzony: instalacja przewodowa.
Gabinet zabiegowy
LS-O
min. 3
min. 5
PK-ASO
Pokój socjalny
LS-O
Pokój pobytu dziennego
min. 3
WP
PS-A/PK-ASO
min. 2
min. 5
WEZWANIE
PK-ASO
Zasilacz stabilizowany
12V/3A (rozdzielnia elektr.)
12V/3A
Dyżurka pielęgniarska
Sala chorych 3-łóżkowa
z sanitariatem
MP-A
WEZWANIE
WEZWANIE
POMOCY
LS-O
min. 3
POMOCY
TELETRONIKA
min. 5
TELETRONIKA
min. 3
PK-ASO
min. 4
MP-A
RJ14(6p4c)
min. 2
PS24
(PS12)
RJ14(6p4c)
WEZWANIE
WŁP
Dyżurka lekarska
Sanitariat zbiorczy
LS-O
PS-A/PK-ASO
min. 3
min. 5
min. 2
WP
WP
WEZWANIE
WEZWANIE
WŁP
WŁP
WEZWANIE
WEZWANIE
PK-ASO
UWAGI:
- wariant umożliwia standardowo obsługę do 12/24 pomieszczeń (lampa LS-O + panel PK-ASO)
- w dyżurce można zainstalować kilka paneli PS12/24 zasilanych z jednego zasilacza o
większej mocy. Wszystkie panele PS12/24 można dołączyć wspólną linią do dodatkowych
PK-ASO (max.4), aby zapewnić przekazywanie wezwań do innych pomieszczeń personelu.
- wypusty przewodów dla panelu PS12/24, przycisków WP, gniazd RJ14 manipulatorów MP,
wtynkowych łączników pociągowych WŁP w puszkach instalacyjnych fi-60mm,
- w wypustach należy pozostawić zapasy przewodów ok.10...15 cm dla wszystkich urządzeń.
Oznaczenia przewodów:
OMY 3x0,5
YTKSY 3x2x0,5(0,8)*
YTKSY 1x4x0,5
UWAGI:
Podane przewody zawierają niezbędne rezerwy. Minimalne ilości żył wynoszą:
- 2 żyły dla połączeń przedstawionych na rysunku kablem OMY 3x0,5
- 5 żył dla połączeń PK-ASO z PS12/24,
- 4 żyły dla połączeń PS-A z PS12/24,
- 3 żyły dla połączeń PK-ASO z MP oraz LS-O
- 2 żyły dla połączeń PK-ASO z ŁP, WP(NP).
*UWAGA: przewód YTKSY 3x2x0,5 stosuje się standardowo dla odległości ok. 30m.
Przy odległościach ok. 30...60 m należy zastosować przewód YTKSY 3x2x0,8.
Wariant rozszerzony: połączenia PK-ASO z centralami PS1224.
POŁĄCZENIA
Połączenia paneli PK-ASO z centralami PS12/24:
PK-ASO
YTKSY 3x2x0,5
YTKSY 3x2x0,5
PK-ASO
ON
1 2
PK-ASO
biały
biały
zielony
NUMER
SYGNAŁ
ALARM
+12V
MASA
pomarańczowy
niebieski
UWAGA: szczegóły połączeń z centralami zawarte są
w osobnych dokumentacjach paneli PS12, PS24.
OPCJA SPECJALNA - dołączenie DWÓCH pomieszczeń (paneli PK-ASO)
do jednego numeru w centrali PS12/24:
Dwie sale (lub salę z sanitariatem) posiadające niezależne panele PK-ASO można dołączyć do
centrali w dyżurce jak jeden numer w sytuacjach, gdy pojemność centrali jest niewystarczająca linie NUMER z paneli łączy się do wybranego numeru w centrali poprzez diody rozdzielające.
PK-ASO
YTKSY 3x2x0,5
YTKSY 3x2x0,5
ON
PK-ASO
1 2
PK-ASO
biały
biały
zielony
NUMER
SYGNAŁ
ALARM
+12V
MASA
pomarańczowy
niebieski
2x1N4007
PK-ASO
ON
1 2
PK-ASO
biały
biały
zielony
pomarańczowy
niebieski
POŁĄCZENIA
Wariant rozszerzony: połączenia PK-ASO z LS-O, WP(NP), WŁP.
Połączenia paneli PK-ASO z lampami sygnalizacyjnymi LS-O:
LS-O
PK-ASO
YTKSY 1x4x0,5
LS-O
ON
1 2
niebieski
pomar.
biały
MASA
czer.
ziel.
PK-ASO
Sygnał akustyczny w lampie LS-O generowany przy wezwaniu można wyłączyć przełacznikiem
na płytce LS-O, ustawiając go w pozycję 1-OFF, 2-OFF.
Połączenia paneli PK-ASO z przyciskami przywoławczymi i łącznikami pociągowymi WŁP:
WŁP
WP
PK-ASO
YTKSY 1x4x0,5
WEZWANIE
YTKSY 1x4x0,5
WEZWANIE
WEZWANIE
POMOCY
ON
1 2
pomarańczowy
biały
PK-ASO
WŁP
Dla połączeń z przyciskami przywoławczymi oraz WŁP, przełącznik na druku PK-ASO powinien być
ustawiony w pozycji umożliwiającej chwilową generację sygnału akustycznego (wyłącznie przez czas
przytrzymania przycisku przez pacjenta): 1-OFF, 2-ON.
Wariant rozszerzony: połączenia PK-ASO z manipulatorami MP-A (MP-P).
POŁĄCZENIA
Połączenia paneli PK-ASO z manipulatorami przywoławczymi MP-A:
MP-A
MP-A
WEZWANIE
WEZWANIE
POMOCY
POMOCY
TELETRONIKA
TELETRONIKA
PK-ASO
YTKSY 1x4x0,5
RJ14(6p4c)
Gniazdo STANDARD
(zaciski śrubowe)
RJ14(6p4c)
RJ14(6p4c)
RJ14(6p4c)
1 2 3 4
Gniazdo MODERN
(moduł beznarzędziowy)
ON
1 2
pomarańczowy
biały
niebieski
PK-ASO
Połączenia paneli PK-ASO z manipulatorami przywoławczymi MP-P:
MP-P
MP-P
PK-ASO
YTKSY 1x4x0,5
RJ14(6p4c)
Gniazdo STANDARD
(zaciski śrubowe)
RJ14(6p4c)
RJ14(6p4c)
RJ14(6p4c)
1 2 3 4
Gniazdo MODERN
(moduł beznarzędziowy)
ON
1 2
pomarańczowy
biały
PK-ASO
Dla połączeń z manipulatorami MP-A (MP-P), przełącznik na druku panelu powinien być ustawiony
w pozycji umożliwiającej chwilową generację sygnału akustycznego (wyłącznie przez czas przytrzymania
przycisku przez pacjenta): 1-OFF, 2-ON.
UWAGA: nie należy stosować dla manipulatorów gniazd RJ poza oferowanymi z serii STANDARD oraz MODERN w innych gniazdach kolejność wyprowadzeń (kolorów) może być całkowicie w odwrotna do kolejności żył we wtykach
manipulatorów, jak również może występować problem z kontaktowaniem gniazd dla zewnętrznych pinów wtyków !
POŁĄCZENIA
Wariant rozszerzony: połączenia PK-ASO z zestawami przywoławczymi WPG.
Połączenia lpaneli PK-ASO z przyciskami przywoławczymi i gniazdami manipulatorów
w zestawach przywoławczych WPG:
Zestawy przywoławcze umożliwiają standardowo realizację wezwań poprzez chwilowe wciśnięcie
przycisku dzwonkowego osprzętu elektrycznego oznakowanego naklejką WEZWANIE POMOCY.
W sytuacji gdy stan pacjenta jest ciężki, zapewniają możliwość okresowego dołączenia do gniazda
RJ14(6p4c) manipulatora przywoławczego i umieszczenia źródła wezwania w zasięgu ręki pacjenta.
WPG
PK-ASO
YTKSY 1x4x0,5
WEZWANIE
WP + RJ14(6p4c)
WPG
WEZWANIE
WP + RJ14(6p4c)
Połączenia dla manipulatorów MP-A:
WEZWANIE
POMOCY
WEZWANIE
POMOCY
RJ14(6p4c)
RJ14(6p4c)
1 2 3 4
ON
1 2
pomarańczowy
biały
niebieski
Gniazdo STANDARD
(zaciski śrubowe)
PK-ASO
Gniazdo MODERN
(moduł beznarzędziowy)
Połączenia dla manipulatorów MP-P:
WEZWANIE
POMOCY
WEZWANIE
POMOCY
RJ14(6p4c)
RJ14(6p4c)
1 2 3 4
ON
1 2
pomarańczowy
biały
Gniazdo STANDARD
(zaciski śrubowe)
Gniazdo MODERN
(moduł beznarzędziowy)
PK-ASO
Dla połączeń z manipulatorami MP-A (MP-P), przełącznik na druku panelu powinien być ustawiony
w pozycji umożliwiającej chwilową generację sygnału akustycznego (wyłącznie przez czas przytrzymania
przycisku przez pacjenta): 1-OFF, 2-ON.
UWAGA: nie należy stosować dla manipulatorów gniazd RJ poza oferowanymi z serii STANDARD oraz MODERN w innych gniazdach kolejność wyprowadzeń (kolorów) może być całkowicie w odwrotna do kolejności żył we wtykach
manipulatorów, jak również może występować problem z kontaktowaniem gniazd dla zewnętrznych pinów wtyków !
POŁĄCZENIA
Wariant rozszerzony: połączenia PK-ASO z zestawami nadłóżkowymi.
Współpraca paneli PK-ASO z nadłóżkowymi zestawami oświetleniowymi
- dołączenie zwiernych styków przywoławczych manipulatorów zestawu:
Wykorzystanie istniejących manipulatorów zestawów nadłóżkowych do wzywania pomocy
przez pacjentów możliwe jest w przypadku, gdy manipulatory te wyposażone są w zwierne,
chwilowe przyciski oznakowane „WEZWANIE PIELĘGNIARKI”.
Potwierdzeniem przyjęcia wezwania dla pacjenta jest chwilowy sygnał akustyczny w PK-ASO.
ON
1 2
Zestaw nadłóżkowy
Obwody przywoławcze manipulatorów
zestawu nadłóżkowego.
PK-ASO
Współpraca paneli PK-ASO z nadłóżkowymi zestawami oświetleniowymi
- manipulatory MP-OS:
Możliwe jest zastosowanie w obrębie zestawów nadłóżkowych manipulatorów przywoławczych MP-OS
- oprócz wezwania pomocy, zapewniają one możliwość sterowania obwodem oświetlenia zestawu,
poprzez pośredniczący przekaźnik niskonapięciowy.
Potwierdzeniem przyjęcia wezwania dla pacjenta jest chwilowy sygnał akustyczny w PK-ASO.
MP-OS
MP-OS
TELETRONIKA
TELETRONIKA
PK-ASO
YTKSY 1x4x0,5
YTKSY 1x4x0,5
RJ14(6p4c)
Zestaw nadłóżkowy
RJ14(6p4c)
Przekaźnik
12..24V/0,1A
RJ14(6p4c)
Gniazdo STANDARD
(zaciski śrubowe)
Przekaźnik
12..24V/0,1A
RJ14(6p4c)
1 2 3 4
Gniazdo MODERN
(moduł beznarzędziowy)
ON
1 2
pomarańczowy
niebieski
PK-ASO
Przekaźnik
12..24V/0,1A
Zasilacz zestawu
12..24V
Przekaźnik
12..24V/0,1A
Zasilacz zestawu
12..24V
UWAGI:
1. Manipulator podaje +12V na linię WEZW do panelu PK-ASO systemu Callnet (wezwanie od pacjenta).
2. Wyprowadzenia zewnętrzne (czarny-żółty) podają zwarcie przyciskiem sterowania oświetleniem wykorzystywane
do załączania/wyłączania oświetlenia zestawu nadłóżkowego poprzez przekaźnik pośredniczący w oprawie 12..24V/0,1A.
NIEDOZWOLONE jest podłączanie na styki manipulatora oświetlenia 220V bez przekaźnika pośredniczącego !!!
3.Standardowo manipulatory MP-OS wyposażone są w BISTABILNY OFF-ON przełącznik oświetlenia, który
współpracuje bezpośrednio z niskonapięciowym przekaźnikiem pośredniczącym w zestawie. Niektóre zestawy
wyposażone są jednak w impulsowy układ sterowania oświetleniem (również z niskonapięciowym przekaźnikiem
pośredniczącym), który po podaniu pierwszego impulsu (zwarcia) włącza światło, drugi impuls wyłącza, itd - w takim
przypadku należy zamówić specjalną wersję manipulatorów z przełącznikiem oświetlenia MONOSTABILNYM OFF-(ON).
POŁĄCZENIA
Wariant rozszerzony: grupowe lampy sygnalizacyjne.
Połączenia paneli PK-ASO z grupowymi lampami sygnalizacyjnymi:
Lampy grupowe nie są przewidziane w standardowych rozwiązaniach systemu Callnet. W przypadkach, gdy konieczna jest jednak
sygnalizacja jedną lampą wezwań z dwóch lub więcej pomieszczeń, możliwe jest dołączenie jednej, wspólnej lampy sygnalizacyjnej
do kilku paneli kasujących PK-ASO, za pomocą dodatkowych diod rozdzielających 1N4007.
Przy realizacji połączeń lampy grupowej nie jest istotne, czy do paneli kasujących są dołączone w sposób standardowy ich własne
lampy sygnalizacyjne, czy też lampa grupowa stanowi jedyną sygnalizację z grupy kilku pomieszczeń.
PK-ASO
YTKSY 1x4x0,5
LS-O
PK-ASO
YTKSY 1x4x0,5
PK-ASO
YTKSY 1x4x0,5
ON
1 2
1N4007
biały
pomar.
PK-ASO
LS-O
ON
1 2
1N4007
niebieski
pomar.
biały
PK-ASO
ON
1 2
1N4007
biały
pomar.
PK-ASO
MASA
czer.
ziel.
OPCJA - Wariant rozszerzony: specjalna wersja panelu PK-ASO.
POŁĄCZENIA
OPCJA SPECJALNA - dołączenie dodatkowego przycisku KASOWANIE
do panelu PK-ASO:
Panel PK-ASO posiada dodatkowe wejście kasujące WK-KAS, umożliwiające kasowanie wezwań
zewnętrznym przyciskiem kasującym WK.
Sytuacja taka występuje w niektórych obiektach, gdzie oprócz standardowego kasowania wezwań
w panelu PK-ASO w sali chorych, wymagane jest dodatkowo kasowanie przyciskiem WK
zainstalowanym w łazience.
WK
PK-ASO
YTKSY 1x4x0,5
KASOWANIE
ON
1 2
KASOWANIE
PK-ASO
biały
pomarańczowy
Wariant rozszerzony: wykonanie połączeń i uruchomienie systemu.
URUCHAMIANIE
Wykonanie połączeń przewodowych i uruchomienie urządzeń.
Po przymocowaniu korpusów paneli, należy ustalić właściwą długość żył do listew zaciskowych (z niewielkim zapasem)
i przygotować przewody do wykonania połączeń, przez zdjęcie izolacji z końcówek.
Następnie zaleca się dokonania identyfikacji i opisu kabli.
Dopiero wtedy, zgodnie z dokumentacją dla właściwego typu centrali (PS12, PS24) należy wykonać pierwszy etap połączeń,
wykorzystując listwy zaciskowe w płytkach:
- dołączyć zasilanie12V do listwy w PS12/24
- dołączyć do PS12/24 panele sygnalizacji zgłoszeń PS-A/PK-ASO.
UWAGA: nie wolno włączać zasilacza 12V przed ukończeniem połączeń przewodowych !!!
Drugi etap połączeń polega na dołączeniu do KOLEJNYCH paneli PK-ASO współpracujących z nimi
manipulatorów MP, przycisków przywoławczych WP, łączników pociągowych WŁP, lamp sygnalizacyjnych LS-O, a następnie
dołączaniu paneli kasujących do PS12/24. Zaleca się dla każdego panelu następującą kolejność:
- wyłączyć zasilanie w PS12/24,
- dołączyć do panelu kasującego urządzenia pacjenta: MP, WP, WŁP. Przy dołączaniu przewodów do gniazd RJ14
manipulatorów należy zwrócić uwagę, aby właściwe żyły przewodu do PK-ASO pasowały (zgodnie z dokumentacją) do
odpowiednich kolorów żył we WTYKU manipulatora. W niektórych gniazdach kolory NIE są zgodne ze standardem!
- dołączyć do panelu kasującego lampę LS-O,
- dołączyć panel kasujący do PS12/24. Przy dołączaniu przewodów NUMER do listwy w PS12/24-AN, należy zwrócić
uwagę na numerację listew - odpowiada ona przedstawionej numeracji diod LED na pokrywie panelu.
W przypadku panelu cyfrowego PS24-CYF kolejność jest dowolna - należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wejścia
posiadają priorytet, istotny w przypadku jednoczesnego istnienia wielu wezwań.
- włączyć zasilanie,
- skontrolować działanie urządzeń: wezwania (lampa czerwona, sygnalizacja w dyżurce pielęgniarskiej), alarm (lampa czerwona,
sygnalizacja w dyżurce pielęgniarskiej z jednoczesną blokadą innych wezwań), obecność(lampa zielona, akustyczne
przekazywanie zgłoszeń z innych paneli).
.
Zachowanie tych zasad dla KOLEJNYCH paneli kasujących pozwoli uniknąć żmudnej lokalizacji ewentualnego uszkodzenia
w systemie na wskutek zwarcia przewodów lub błędu w połączeniach.
Po zakończeniu wszystkich połączeń, należy dokonać ostatecznego sprawdzenia funkcjonowania wszystkich elementów
systemu Callnet, zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń.
Ostatnią czynnością jest naklejenie na białe pola pokrywy PS12/24-AN numerów użytkowych pomieszczeń.
Dla panelu cyfrowego PS24-CYF, należy wypełnić tabelę programowania numerów użytkowych - dla wyświetlanego numeru
01...24, należy wpisać ŻĄDANY numer użytkowy pomieszczenia z zakresu 01...79. Następnie załączoną tabelę należy
przesłać do producenta.
Po otrzymaniu pocztą zaprogramowanej pamięci EPROM, należy WYŁĄCZYĆ zasilanie wyłącznikiem w panelu, wyjąć
delikatnie z podstawki pamięć uruchomieniową i wstawić nową, po czym włączyć zasilanie i sprawdzić funkcjonowanie systemu.
CALLNET - wariant rozszerzony
Instrukcja obsługi urządzeń.
1. WEZWANIE OD PACJENTA Z SALI CHORYCH:
- przycisk WEZWANIE w manipulatorze przywoławczym - potwierdzenie czerwoną diodą.
Sygnalizacja:
- diody WEZWANIE w panelu kasującym, czerwona lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia,
- sygnał akustyczny oraz dioda świecąca w panelu sygnalizacyjnym pielęgniarki dyżurnej.
Kasowanie: przycisk KASOWANIE w panelu kasującym w pomieszczeniu.
2. WEZWANIE OD PACJENTA Z SANITARIATU:
- wciśnięcie przycisku przywoławczego,
- pociągnięcie sznura łącznika pociągowego.
Sygnalizacja:
- diody WEZWANIE w panelu kasującym, czerwona lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia,
- sygnał akustyczny oraz dioda świecąca w panelu sygnalizacyjnym pielęgniarki dyżurnej.
Kasowanie:
- przycisk KASOWANIE w panelu kasującym w pomieszczeniu.
3. WEZWANIE OD PACJENTA Z SALI POBYTU DZIENNEGO:
- wciśnięcie przycisku przywoławczego.
Sygnalizacja:
- diody WEZWANIE w panelu kasującym, czerwona lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia,
- sygnał akustyczny oraz dioda świecąca w panelu sygnalizacyjnym pielęgniarki dyżurnej.
Kasowanie: przycisk KASOWANIE w panelu kasującym w pomieszczeniu.
4. WŁĄCZENIE PRZEZ PERSONEL OBECNOŚCI I PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ:
W przypadku dłuższego pobytu pielęgniarki w sali chorych możliwe jest włączenie sygnalizacji obecności
oraz akustycznego przekazywania wezwań i alarmów z całego oddziału do tej sali:
- wciśnięcie przycisku OBECNOŚĆ w panelu kasującym - potwierdzenie zielonymi diodami.
Sygnalizacja:
- zielona lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia,
- akustyczna sygnalizacja wezwań i alarmów z całego oddziału w panelu kasującym.
Kasowanie: przycisk KASOWANIE w panelu kasującym w pomieszczeniu.
5. WŁĄCZENIE PRZEZ PERSONEL ALARMU:
W nagłych wypadkach, gdy konieczna jest dodatkowa pomoc i niemożliwe jest pozostawienie
pacjenta bez opieki, pielęgniarka może włączyć funkcję alarmu:
- przycisk ALARM w panelu kasującym - potwierdzenie niebieskimi diodami.
Sygnalizacja:
- lampa sygnalizacyjna nad drzwiami pomieszczenia,
- sygnał akustyczny, dioda świecąca obok numeru pomieszczenia oraz ALARM w panelu
sygnalizacyjnym pielęgniarki dyżurnej. Akustyczna sygnalizacja w dyżurce lekarskiej.
Alarmy sygnalizowane są z najwyższym priorytetem, blokując czasowo sygnalizację wezwań od pacjentów.
Kasowanie: przycisk KASOWANIE w panelu kasującym w pomieszczeniu.
6. Obsługa paneli sygnalizacji dodatkowej w pomieszczeniach personelu:
Wezwania w oddziale sygnalizowane są czerwonymi diodami w panelu sygnalizacji, natomiast alarmy
niebieskimi diodami.
Przyciskiem OBECNOŚĆ-SYGNALIZACJA można włączyć dodatkowo sygnalizację
akustyczną dla wezwań i alarmów (wyłączenie przyciskiem KASOWANIE-WYŁĄCZENIE).
UWAGA: panele w dyżurkach lekarskich sygnalizują WYŁĄCZNIE alarmy !
7. Obsługa panelu sygnalizacyjnego w dyżurce personelu:
- przycisk ZASILANIE: powoduje włączenie wszystkich urządzeń systemu w oddziale.
- przycisk TRYB NOCNY: powoduje częściowe wyciszenie sygnału akustycznego.
INFORMACJA DLA KLIENTÓW.
KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA.
Symbol ten umieszczony na urządzeniach poświadcza, że wyrób został wykonany zgodnie
z obowiązującymi w zakresie tej grupy urządzeń dyrektywami kompatybilności elektromagnetycznej.
ZAKAZ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
RAZEM Z INNYMI ODPADAMI POCHODZĄCYMI Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO.
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/98/EC oraz stosownymi przepisami wprowadzającymi
w życie Dyrektywę w krajach UE, sprzęt elektroniczny, po zużyciu, nie może być wyrzucany wraz z
innymi, zwykłymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji
szkodliwych substancji oraz recyklingu, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu
w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania informacji
należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.
WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM PRZYCZYNIA SIĘ
DO OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA LUDZI.

Podobne dokumenty