XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLANICA

Komentarze

Transkrypt

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLANICA
XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
POLANICA ZDRÓJ 23 - 25 czerwca 2016
TEATR ZDROJOWY
OKRES OKOŁOPORODOWY U BYDŁA; OWCE, KOZY, ALPAKI, LAMY
PROGRAM
OKRES OKOŁOPORODOWY U BYDŁA
1.
2.
3.
4.
5.
dr Łukasz Hlubka (VIRBAK) „Schorzenia racic w okresie okołoporodowym u bydła”
prof. dr hab. Maciej Kowalski „Żywienie krów mlecznych w okresie przejściowym”
dr Zbigniew Lach „Alternatywny schemat zasuszania krów mlecznych”
prof. Jan Twardoń, dr Grzegorz Dejneka „Sporadyczne zaburzenia porodowe u bydła”
dr Łukasz Kurek, prof. Krzysztof Lutnicki, dr Beata Abramowicz, dr Andrzej Milczak
„Laboratoryjna ocena okresu okołoporodowego u krów mlecznych na przykładzie
doświadczeń własnych”
6. Delaval „Odchów cieląt w pierwszych dwóch tygodniach życia”
7. prof. Sławomir Zduńczyk „Zatrzymanie łożyska u bydła – aktualne poglądy”
8. prof. Tadeusz Stefaniak, dr Paulina Jawor, lek. wet. Dawid Król „Jak ograniczyć śmiertelność
okołoporodową cieląt”
OWCE
1.
2.
3.
4.
5.
MVDr. Zuzana Besson, (Słowacja) „Hodowla owiec mlecznych rasy Lacaune “
Gilles Fegate, (Francja) „ Owce rasy Lacaune”
prof. Walter Baumgartner (Austria) „Listerioza u bydła, owiec i kóz”
prof. Dr Alexander Starke (Niemcy) „Zanokcica u owiec”
prof. Sobiech Przemysław „Niedobory selenu u małych przeżuwaczy”
KOZY
1. MVDr Lukas Hlubek (Czechy) „Nowoczesne podejście do hodowli kóz wysokowydajnych”,
2. dr Pierre Martin (Francja) „Program hodowli kóz we Francji oraz ocena i kontrola
użytkowości”
3. prof. Jarosław Kaba „Wpływ zakażenia wirusem zapalenia stawów i mózgu na produkcyjność
kóz mlecznych”
4. Prof. Maciej Kowalski „Żywienie kóz”
ALPAKI
1. prof. Dr Bernd Hoffmann (Niemcy) „Porównawcze aspekty rozrodu wielbłądowatych oraz
zwierząt gospodarskich w aspekcie endokrynologii reprodukcji.
2. prof. Dr Bernd Hoffmann (Niemcy) „Porównawcze aspekty poporodowej aktywności
jajników u wielbłądowatych i zwierząt gospodarskich”
3. dr Beata Abramowicz, dr Andrzej Milczak, dr Łukasz Kurek, prof.Krzysztof Lutnicki
„Niedokrwistość u alpak na podstawie obserwacji własnych”
4. prof. Dr Alexander Starke (Niemcy) „Alpaki I Lamy – przypadki kliniczne”
5. prof. Piotr Nowakowski „Alpaki i Lamy – obce zwierzęta gospodarskie w środowisku
rolniczym Europy”.

Podobne dokumenty